Page 1

THYBORØN - HARBOØRE - LEMVIG - NØRRE NISSUM - BØVLINGBJERG - BÆKMARKSBRO - THORSMINDE - VEMB - ULFBORG - VEDERSØ

M A G A S I N E T

Lemvig.nu

Havnens forandring

4

Kite-surfernes Mekka

46

04.12 AUGUST 2012

Cheminova eller Australien

25

Fjordens festdag

28

HVALENS NYE LIV

40


Indhold Strandrenseren

Fra mink til kirke

Trods handicap slider Lars Sørensen dagligt for at fjerne affald på vestkysten. Arbejdet giver mening

Tømrerfirmaet Roesgaard Byg i Gudum kan både bygge minkhaller og renovere Lemvig Kirke – og vokser i en krisetid

17

32 Kunsten slår døren op

Et langt liv på havnen

Lokale kunstnere og kunsthåndværkere holder åbne døre i værksteder og gallerier

Anton Lyng ser tilbage på næsten 80 år med fisk, olie og rav, hvor hans udgangspunkt har været Thyborøn Havn

22 04 08 11 14 25

Muren på Lemvig Havn En slynget betonmur hen over havnearealet er et synligt tegn på, at Lemvig Havn er under forandring

De bor på vandet Lemvig Havn har ingen husbåde, men alligevel er der ni borgere i byen, der bor fast på deres både

Tre spisesteder på kajkanten Kombinationen restaurant og udsigt over fjorden fra havnen er grundlaget for både Mathilde, Luna og fisketeriaet

Morgen-roning med damer For 34 år siden satte en gruppe kvinder sig for første gang sammen i en robåd på Lem Vig. ”Pigeholdet” roer stadig

Kite-surfere strømmer til Nissum Fjords lave vand og friske vinde er perfekt til kite-surfere. Thorsminde betyder paradis for tyske nybegyndere i sporten

UDGIVER: Magasinet Lemvig.nu c/o Complot, Langerhusevej 46, 7673 Harboøre, tlf. 9690 9900 w w w.lemvig.nu REDAK TION: Erik Poulsen, ansvarshavende redak tør, tlf. 2043 1716, redak tion@lemvig.nu Henrik Vinther Krogh Finn Bevensee Ane Wöhlk Allan Damgaard Helle Ringgaard Kamilla Husted Bendt sen Cæcilie Helmer Madsen Annoncer: Finn Bevensee, fb@gd-lemvig.nu, tlf. 4046 8144 Henrik Vinther Krogh, annonce@lemvig.nu, tlf. 9690 9900

36 35 40 42 46 48

Den gamle vandmølle kan endnu Aa-Mølle ved Remmerstrand har kørt i 500 år – og stadigt flere får øje på den kulturhistoriske attraktion

Kaskelothval i fuld figur Hvalen, der sidste år strandede ved Bovbjerg, er genskabt i fuld størrelse foran Jyllands-Akvariet i Thyborøn

Efterskolerne byder indenfor Egnens mange efterskoler inviterer til Efterskolernes Dag den sidste søndag i september

Kemi-par valgte Harboøre Det var Cheminova eller Australien, da Tina Mittag og Karl Lindsay skulle vælge job – og de befinder sig godt i Harboøre

Frivillige driver fyret I fem år har Bovbjerg Fyr været et lysende eksempel på lokale, frivilliges store indsats i fællesskab

FOTO: Henrik Vinther Krogh, m.fl. GR AFISK PRODUK TION & TRYK: Complot OMDELING: Finn Bevensee, fb@gd-lemvig.nu, tlf. 4046 8144 K ALENDEREN LEMVIG.NU: Ane Wöhlk , kalender@lemvig.nu Magasinet Lemvig.nu omdeles i 17.000 ek semplarer til samtlige husstande i Lemvig Kommune samt den vestlige del af Holstebro Kommune. Fra Thyborøn i nord til Vedersø i syd. Magasinet kan desuden afhentes gratis på en række turist træfpunk ter i Vestjylland. Magasinet Lemvig kan læses online på w w w.lemvig.nu og udkommer hver anden måned. Næste gang den 9. ok tober 2012. Venner af Magasinet Lemvig.nu på facebook får magasinet som de første.

Kender du én... … … … …

der leder efter en grund at bygge drømmehuset på? der leder efter en ny eje- eller lejebolig? der søger nyt arbejde? livsnyder, der vil opleve virkeligheden i bakkers og bølgers land som lejer eller ejer af et fritidshus?

Så fortæl om www.godegrunde.nu. Her finder du inspiration til et arbejdsliv, fritidsliv og familieliv fyldt med de oplevelser, du ønsker dig. Og så er der netværksmuligheder til det utroligste; spørg bare i Tilflytternetværket. Her i Lemvig og på Lemvigegnen har vi plads til forskellighed. Kom som du er! Vi glæder os til at se dig.

lemvig.dk . godegrunde.nu 2

Magasinet Lemvig.nu | 08.12


Det var så dén sommer S

ommeren 2012 skal ikke huskes alene for det til tider elendige vejr, selv om det spillede negativt ind på to af egnens største og traditionsrige arrangementer; Haze-festivalen samt Lemvig Marked og Dyrskue. Det var trods alt hæderligt i ugen, hvor spejderne blandt andet vrimlede i Thorsminde. Og som det ses herover, så var der også mindeværdige solnedgange med eventyrligt makrelfiskeri og sildedans på havoverfladen. Magasinet vil i stedet bemærke, at det var en sommer, hvor det for alvor blev synligt, at Lemvig bys livsnerve – havnen – er under markant forandring. Det kan I læse mere om på de efterfølgende sider.

Politisk set har det været stille måneder i det vestjyske, men redaktøren har alligevel noteret sig, at uindbudte, højrenationalistiske gæster fik den kolde skulder, da de forsøgte sig med en sommer-march i Thyborøn. Det vidner om ringe kendskab hos de fremmedfjendske til den internationalt prægede Nordsø-by, som i anden anledning senere selv blev inviteret på udkantsudflugt til fristaden Christiania. Det blev til en nyhed i DR’s tv-avis, at Thyborøn-borgere var dybt rystede over forholdene i Pusher-street. Også en sund reaktion fra provinsen, som DR og københavnerne burde lytte til, selv om det var en sommerhistorie.

Brugskunst...

God fornøjelse - vi kommer igen op til efterårsferien

Delikatesser...

Blomster...

Vestergade 19 - 7620 Lemvig Tel. 96 300 100 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

3


› 13

LEMVIG HAVN 12

10 11

8

1 4

9 7

3

5 2

6

1 VESTHAVNEN: Etableret i 1903-07, hvor Lemvig i årene efter blev en af landets største fiskerihavne. På et tidspunkt gik 90 procent af alle danske torsk over Lemvig. Selv om fiskene i dag landes i andre havne, forarbejder og eksporterer virksomhederne Jeka Fish og OMJ på Vesthavnen fortsat masser af fisk. De kommer til havnen med lastbil. Vesthavnen er også hjemsted for Jens Møller Products succesfulde havtangs-virksomhed Caviart. Fiskerlivet er i dag koncentreret omkring de 32 røde redskabshuse yderst mod vest. I et tidligere vodbinderi er der i dag produktionsskole for unge ledige. Ved siden af finder man Marineforeningen, som er havnens eneste militære forbindelse.

4 TURISTHAVN: Lystbåde var tidligere stort set henvist til Lemvig Marina på Vinkelhage. Nu er der plads til 140 lystbåde i havnen, hvilket allerede har givet nye turister til byen.

2 ISVÆRKET: Isværket er lukket. Fiskeindustrien producerer i dag selv sin is. Fremtiden er uafklaret for isværket og de omkringliggende erhvervsbygninger.

7 PROMENADEN: En væsentlig forandring på havnen er muligheden for at gå langs bolværket hele vejen fra vest mod øst. Kajen mellem Bjarnes Fisk og Mathiltes Kaj er repareret og får en ny top i træ.

3 ERHVERVSSKIBE: Man kan fortsat møde nogle få fiskekuttere og andre erhvervsskibe i Vesthavnen. De lander først og fremmest østers fra Limfjorden.

5 BJARNES FISK: Se omtale på side 13. 6 BJERGBANEN: I forbindelse med byggeriet af det nye højvandsværn er størstedelen af de gamle jernbanespor på havnen fjernet. Bjergbanen - drevet af jernbane-entusiaster – kan dog i turistsæsonen stadig køre mellem Lemvig Station og havnen. Et trinbræt er placeret op mod værnet ved Bjarnes Fisk. Sidste år havde Bjergbanen 9.000 passagerer.

8 MATHILTES KAJ: Hjemsted for Fiskernes Indkøbsforening og Restaurant Mathilte – se omtale på side 11. 9 HØJVANDSVÆRN: Sikringen mod vandet bugter sig hen over havnen og er kun helt lige ved Mathiltes Plads, hvor der etableres et opholdspodie i træ.

Carl Bloch (1834-1890) Hyldet og hånet

27. maj – 9. september 2012 Carl Bloch, Prometheus’ ørn, skitse, 1864. Olie på lærred, 68 x 95,5 cm. Ribe Kunstmuseum.

Velkommen til

Vilhelmsborg Kro

8 8

Kgl. Priviegeret

Sven Havsteen-Mikkelsen - Et glimt af evighed 16. september 2012 – 20. januar 2013 Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet. Omvisninger i udstillingen på søndage kl. 14.00 - gratis, når entréen er betalt.

12 BEDDINGEN: Her kan bådejere få trukket båden op i forbindelse med vedligeholdelse og ombygninger. Ved siden af beddingen og havnens lagerplads ligger Lemvig Maskin- og Køleteknik, der først og fremmest producerer landgange til skibe, men også løser en række andre smede-opgaver med udgangspunkt i fiskefartøjer. 13 ØSTHAVNEN: Etableret 1924-27 med kajanlæg til fragtskibe og indtil for få år siden grundlag for store virksomheder, der blandt andet solgte trævarer og skæver. Dyre krav til terrorsikring betyder, at de helt store coastere med for eksempel ral ikke længere anløber Lemvig Havn, men cirka 100 mindre coastere – max. 500 bruttoton – runder i løbet af året Østhavnen med især flydende gødning fra Norge og England til Lemvig Biogas. Det er også her, at Kongeskibet anløber, når det runder Lemvig. Bygningerne, der rummede handelsfirmaer som Høeg Hagen og Lehmann Jensen, er overtaget af flere mindre virksomheder. Det er uafklaret, hvad de store arealer, der før blev brugt til losning og ladning, skal bruges til, men der er forslag om at flytte Lemvig Maskin- og Køleteknik til Østhavnen. En iværksætter, der arbejder med østers-produktion, har også etableret sig på arealerne.

• •

Á la carte restaurant Mad ud af huset

Strandvejen 13 . 7620 Lemvig T: 97 81 03 71 . www.mfrk.dk

Det er sådan nogle som os... Vi er Rigtige Købmænd, fordi vi kan noget, andre ikke kan – som en del af SPAR familien smøger vi hver dag ærmerne op for at give dig en god oplevelse.

Bordbestiling 9788 9970

THORSMINDE

MUSEET FOR RELIGIØS KUNST

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

11 LUNA: Se omtale på side 12.

Udstillingen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet, BeckettFonden og Toyota-Fonden, Jyllands-Postens Fond og Knud Højgaards Fond.

4

10 REPARATIONSKAJ: Fender mod nord ombygges.

Ringkøbingvej 139, 7620 Lemvig T: 97 88 99 70 . www.vilhelmsborg-kro.dk

97 49 71 54 thorsminde@spar.dk

ULFBORG

97 49 10 74 ulfborg@spar.dk


Lemvigs nye mur mod fjorden Et slyngende højvandsværn tværs gennem parkeringspladsen forandrer Lemvig Havn

E

n del af sommerens mange turister på havnen i Lemvig har sikkert undret sig: Hvorfor i al verden er man i gang med at bygge en mur midt på havnearealet? Svaret skal findes i vinterhalvåret, hvor storme fra især nordvest presser vandet fra Limfjorden ind over kajkanten og mod Lemvig by. Og hvis der ikke er et solidt værn mod højvandet, flyder fjordvandet lynhurtigt op gennem byens gader og ned i kældre. Som en af landets første byer fik Lemvig derfor omkring årtusindskiftet et højvandsværn af træ langs Havnegade. Suppleret med plader og sandsække har det stort set holdt vandet stangen. Sidste vinter brød fjorden

VI HAR TRAVLT...

- så bestil vikaren i god tid VESTJYSK

HÅR-design Maibritt Bach

• Kvæg • Svin • Mink • Håndværkere mv. • Rengøring

FjällRäven retrorygsække med indvendig lomme til bærbar

Fra

VORE VIKARER STÅR IKKE STILLE - de står til rådighed...

,-

899

30% selvangivet fradrag på rengøring, havearbejde mv.

Hør nærmere ...

s Ve

Havnegade 30 - Lemvig Tlf. 97 82 02 65

Vi har kvalificerede medarbejdere til alle opgaver:

dog igennem en enkelt gang, og med stigende vandstande i havet er det et spørgsmål om tid, før det sker igen. Et centralt element i Lemvig Kommunes udvikling af havnen er derfor et nyt højvandsværn af beton. Overkanten ligger 210 centimeter over daglig vande mod det eksisterende på 174-240 centimeter, og værnet skal som noget nyt også forhindre, at parkeringspladserne på havnen bliver sat under vand.

HERNINGVEJ 5 . 6950 RINGKØBING T: 96 80 19 99 . W: vikarservice.com

te rg ade 7

05

Tekst: Erik Poulsen Foto: Henrik Vinther Krogh

• Lemvig • Tlf.

10 97 8

5

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

5


i

Lemvig Roklub

Lemvig by er anlagt ved en naturlig havn i bunden af Lem Vig. I 1855-57 blev det første havnebassin anlagt ved strandbredden. Samtidigt etableres dampskibsfart til København. Havnen var frem til dette årtusinde præget af fiskeri, handel og industri samt tilknyttede erhverv. Målet er fortsat at bevare et aktivt erhvervsliv på havnen, men samtidigt udvikle og forny havnefronten til rekreativ gavn for lokale borgere og turister. Den flerårige havneplan blev iværksat i 2011 med blandt andet nedrivning af den gamle auktionshal og etablering af et nyt Havnens Hus. Sidstnævnte i samarbejde med Træskibslauget. Havnearealerne er ejet af Lemvig Kommune.

”Parkeringspladserne er et vigtigt aktiv for byen, og bilerne er med til at skabe liv på havnen”, siger arkitekt Mariane Vistisen Lindskov fra Lemvig Kommune. Muren er derfor placeret mellem Havnegade og kajkanten. Som noget nyskabende er den i bølgeform. De specialdesignede betonelementer fra Holstebro er sat i et buet forløb for at skabe en række nye pladser og rum på havnen.

”Vi vil gerne indrette havnen til flere rekreative formål. Selve muren bliver også udstyret med møbler og trapper, som Produktionsskolen producerer, og det vil være naturligt, at både børn og voksne går oppe på den 40 centimeter brede mur. Den er bundet sammen af låseplader, der bliver dækket af mosaikker, som lokale børn skal lave”, siger Mariane Vistisen Lindskov. Hun understreger, at havnens brugere fortsat kan køre helt ned til kajkanten, og at den nye mur ikke reducerer

antallet af lovlige parkeringspladser, selvom den nuværende, store parkeringsplads reduceres til fire mindre over et længere stræk. Med flytningen af højvandsværnet fra Havnegade til parkeringspladsen bliver det i øvrigt muligt at flytte Havnegade lidt ud mod vandet, så der skabes et bredere og mere attraktivt fortov langs ejendommene på Havnegade.

Vil du ha’ en frisure... - der er nem at sætte? - der klær din personlighed? - der har det sidste nye look? Dameklip Herreklip

kr. 370,kr. 279,-

4. års elev Michelle Dameklip Herreklip

2. års elev Emma Herreklip Klip af spidser

1. års elev Helle Herreklip

kr. 289,kr. 260,-

kr. 175,kr. 199,kr. 100,-

Fuld tilfredshed eller ny behandling! Tidsbestilling 97811994

6

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

ØSTERGADE 13 . 7620 LEMVIG

Nyskabende bølgeform


håndbold i en af lommerne mellem muren og kajkanten, og koncert-initiativer som Lemvig Går Live ved restaurant Luna ventes også at få gavn af de nye muligheder. ”I det tidlige efterår vil vi arrangere et borgermøde for at få flere ideer til de nye udfoldelsesmuligheder frem. Der kan jo for eksempel laves drive in-biograf, hvor film på en husmur i Havnegade kan ses fra både biler og lystbåde, og måske kan den gamle drøm om et sted til vinterbadere realiseres”, siger Mariane Vistisen Lindskov. Med i havneplanen er også udvikling af læring langs kajkanten i form af udstillinger, skilte og aktiviteter, der knytter sig til livet i vandet.

Faste porte i muren Ud for hvert stræde op mod gågaderne er der åbninger i muren, som kan lukkes ved varsel om højvande. Det har hidtil krævet, at der blev fragtet plader ned på havnen, men fremover kan det ske noget hurtigere med fastmonterede porte, som Kynde og Toft i Thyborøn har produceret til højvandsværnet.

Nye aktiviteter på vej De gamle jernbanespor på havnen er i forbindelse med arbejdet stort set fjernet. Bjergbanen kan dog fortsat rulle ned til Bjarnes Fisk, hvor der er lavet trinbræt, bænke og rampe op ad højvandsværnet. Ved Mathiltes Kaj lige midt på havnen laves på samme vis et større opholdspodie i hårdttræ. Pladserne og rummene omkring muren skal i det daglige give bedre muligheder for at nyde udsigten, solen og livet på havnen, men perspektivet i havneplanen er at tiltrække nye aktiviteter. Håndboldklubben har da også allerede arrangeret beach-

Regnskab & Revision

Arbejdet har påvirket trafikforholdene på havnen hele sommeren, men byens gæster har først og fremmest spurgt til det som en ekstra, interessant oplevelse. ”Turister fortæller, at de synes, at Lemvig Havn er lige så livlig som Skagen. Og selv om havnen denne sommer har været en stor byggeplads, er alle positive. De synes, at det er spændende at følge med i arbejdet med højvandssikringen”, siger havnefoged Svend Aage Lauridsen. Den endelige belægning omkring muren og ’slipperne’ op mod byen kommer til at vente til næste år. Her vil asfalt og stabil grus blandt andet at blive afløst af gamle brosten fra det tidligere kreaturslagteri i Lemvig. Størstedelen af arbejdet med selve muren skal være færdigt til oktober, hvor de første efterårsstorme kan ventes at afprøve værket. I begge ender af muren – ved Bjarnes Fisk og beddingen – vil det dog den kommende vinter være midlertidige højvandsværn, der skal holde fjorden ude af byen.

Velkommen ombord... – i det spændende, omvendte skib ”Mallemukken” Sommeråbent: À la carte alle dage kl. 10.00 – 21.30 Prøv restaurantens lækre SKIPPER-BUFFET: Frokost ................................ kr.

148,Aften (udvidet) ............... kr. 198,Bordbestilling: Tlf. 96 90 00 01

HB Revision JES BYSKOV & MICHAEL HONORÉ Registrerede revisorer, medlem af FSR - danske revisorer

Kystcentervej 1 | DK 7680 Thyborøn | 96 90 00 01 mallemukken.dk | info@mallemukken.dk

Havnen 18 . 7620 Lemvig . T: 97 81 05 66 . E: hb@hb-revision.dk

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

7


Hjem kære hjem – på vandet Tekst: Ane Wöhlk Foto: Henrik Vinther Krogh

Helt almindelige og samtidig meget usædvanlige boligforhold på Lemvig Havn

Belysning el-artikler Hvidevarer

U

middelbart forestiller man sig ikke, at der bor nogen på havnen i Lemvig. Der er selvfølgelig alle lystsejlerne, der lægger til kaj i sommermånederne og bliver her et par nætter eller mere. Her ligger lystsejlere, motorbåde og joller. Ikke husbåde. Men på et gelænder i nærheden af Lemvig Træskibslaugs klubhus på vesthavnen hænger en stribe postkasser, der sætter de første tanker om parcelhusliv i gang. Bag postkasserne på kajen står der plantekasser med både blomster og krydderurter foran en større motorbåd. Nysgerrigheden vækkes, for her foregår vist noget, der ikke kun hører sejlerlivet og fiskeriet til.

SKER DER FORANDRINGER I DIT LIV? Skal du købe hus? Venter I barn? Skal du skilles? Vore advokater kender din hverdag i bl.a. Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande Spørg os til råds om juraen i dit privatliv.

8

Buus I/S

www.el-salg.dk

El & belysning Vestergade 30 7620 Lemvig

Tlf.: 9782 0242 Fax: 9782 2442 Mail: buus_el@mail.dk

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Efter en samtale med havnefoged Svend Aage Lauridsen falder tingene på plads: Lemvig Havn har faktisk hele syv husstande på vandet. I Lemvig bruger man ikke ordet ’husbåd’ men derimod ’bolig på vandet’. Det er et krav fra kommunens side, at boligerne kan sejle. Derfor er det heller ikke lige til at se, at der er tale om boliger. ”Husbåde har samme status som beboelse på land, og beboerne på vandet kan af den grund stille de samme krav om blandt andet ro. Lemvig Havn har jo hidtil været en erhvervshavn med både støj fra arbejdende maskiner

AUT. KLOAKMESTER BRIAN HEDEGAARD Fabjergstad 90 . 7620 Lemvig T: 9789 3117 . M: 5131 3368 W: B-Hedegaard.dk • Alt i kloakarbejde • Opgravning til fjernvarmerør • Nedgrubring og nedgravning af jordvarmerør • Nedgravning af jordvarme • Udgravning til stalde • Græssåning • Nedbrydning • Drænarbejde

ADVODAN Midt / Vest A/S Tlf.: 4614 6500 · www.advodan.dk

Entreprenørfirmaet

Hedegaard k/s


og lugte fra fiskerkuttere. Så egentlige husbåde henviser Lemvig Kommune til marinaen. ”Men som sejler er man gæst på havnen og kan altså overnatte både én og rigtig mange nætter”, fortæller Svend Aage Lauridsen. I øjeblikket bor ni personer på vandet i Lemvig Havn, og flere af dem har boet her længe, en enkelt i mere end 10 år.

Havnen 55B Er man som jeg sat stævne på adressen Havnen 55B, må man ned på kajen og ud for enden af en bro. Her har Bente og Jan Dubgaard boet siden 2009. Begge har altid haft stor tilknytning til vandet og havneområder. Bente Dubgaard har som datter af en fisker fra Lemvig Havn tilbragt en stor del af sin barndom her. Hun kan huske, hvordan hun som barn legede på havnen, sprang buk over pullerter og legede gemmeleg mellem fiskekasser. Jan Dubgaard er tidligere fisker med egen trawler i Thyborøn Havn.

I mange år boede parret i Vestergade med udsigt til havnen. De havde længe ønsket at købe et skib, og i 2009 overtog de motorbåden Wacht. Skibet, der har en fortid som tysk patruljebåd, sejlede fra Hamborg og ud i Østersøen, hvor den holdt øje med ulovligt fiskeri - deraf navnet Wacht, der på dansk betyder vagt. I 1998 blev den solgt til privat brug, og på et tidspunkt blev den overtaget af en dansker, der byggede den om til beboelse. Egentlig var det ikke Bente og Jan Dubgaards plan at bo ombord på skibet, men en dag foreslog Jan Dubgaard, at de skiftede lejligheden ud med Wacht. Efter bare tre ugers betænkningstid var Bente Dubgaard med på ideen. Der er ikke mange kvadratmeter gulv på Wacht, og det meste af inventaret er nagelfast, så de skilte sig af med en stor del af deres indbo, opmagasinerede en smule og flyttede ombord.

efterår

Spændende

SAVET & KLØVET BRÆNDE

Er du klar til fyringssæsonen? VI SAVER OG KLØVER BRÆNDE i 27 cm stykker - så det er nemt for dig! Ring f or Men også andre længder 2720 aftale 1 også g 867 efter aftale... ern å ei bning st vi ikke iden, hvis er der ...

BK BRÆNDE HOUVINKELVEJ 27 . KLINKBY . 7620 LEMVIG WWW: BKBRÆNDE.DK

Åbent alle hverdage 8.00-17.00 - lørdag 10.00-14.00

Vestjyllands største... udvalg af tapeter

Lady & Demidæk fra Jotun

vi ta’r mål, vi sy’r, vi monterer...

nyheder

lige nu hoS...

RING efter farve- og gardinbussen og få tilbud på: Maling, gardiner, persienner, rullegardiner, plissegardiner, markiser, lamelgardiner, lift-gardiner mm.

Hennings FarveHandel Maling - tapet - gardiner - solafskærmning

Østergade 11 . 7620 Lemvig T: 9781 0181 . M: 4087 8181 . E: hennings-farvehandel@mail.dk

PRIS PÅ MODEN • VESTERGADE • LEMVIG Magasinet Lemvig.nu | 08.12

9


”Her er ikke plads til mange ting. Vi er som en snegl med hus på ryggen. Vi kan bare smide fortøjningerne og sejle en tur”, fortæller Bente Dubgaard. Parrets to døtre, der er voksne og flyttet hjemmefra, har sagt, at ’nu ved vi jo aldrig, hvor vi har jer’.

Livet ombord Som hos alle andre hænger postkassen lettilgængeligt for postbuddet, og bilen står om ikke i garagen, så dog tæt på hjemmet på havneområdet. ”Det her er vores hjem. Det er her, vi står op om morgenen, og herfra vi tager på arbejde”, siger Bente Dubgaard. Om skibets og hjemmets indretning har en af hendes kolleger engang sagt, at de bor minimalistisk: ”Her er heller ikke meget plads, men vi har den mest fantastiske udsigt til alle sider, og jeg kan godt li’, at det gynger lidt”. Som i ethvert moderne hjem indeholder skibet et køkken-alrum, der trods alt ikke er helt almindeligt, fordi der her foruden spisebord, køleskab og komfur også findes navigationsudstyr og andre styrehusfunktioner. Skibets få kvadratmeter til trods er der soveværelse, et kombineret gæsteværelse og kontor, badeværelse og gæstetoilet. Det største rum ligger i bunden af skibet og ville i en ejendomsbeskrivelse ikke have loftshøjde til at være egnet til beboelse. Her ’bor’ skibets motor. ”Jeg er aldrig i tvivl om, hvordan vejret er. Det første, jeg gør om morgenen, er at kigge ud for at se på vand og himmel”, siger Bente Dubgaard. Årstidernes skiften betyder meget for livet på havnen:

TILBUD

”Om vinteren er her er meget stille og fredeligt. Med foråret kommer der liv på havnen, både kommer i vandet, familier med børn går tur i området, og man falder i snak med hinanden”. Traditionerne ombord ligner på mange måder dem på land: ”Vi har for eksempel også julepynt, vores lysguirlander hænger bare udenfor, og juletræet danser vi om ude på agterdækket”. I mange haver på egnen står der fuglefigurer. Sådan en har Bente og Jan Dubgaard også. En halv meter høj ugle står øverst på skibet og har her den specielle funktion, at den holder måger på afstand, så de ikke klatter på skibet.

Havnemiljø og nabohjælp Som i mange andre boligområder holder de, der bor på havnen, øje med hinanden og ser efter hinandens både. Bente Dubgaard føler sig tryg ombord på Wacht: ”Vi snakker sammen og hjælper hinanden, hvis der sker noget”. Efter at Træskibslaugets klubhus er bygget, er det blevet et mødested for havnens beboere. ”Det er en slags medborgerhus for alle medlemmer af Træskibslauget og derfor også for os, der bor her”. Havnefoged Svend Aage Lauridsen fortæller, at Vesthavnen er et meget fredeligt område: ”Der er næsten ingen hærværk i den ende af havnen. Fastliggerne giver fællesskab og et godt miljø, som alle er med til at værne om.”

HjørnesoFa bøg med slidstærkt stof

6.999,-

3+2 pers. soFa bøg med sort læder

TILBUD

7.999,-

se Flere tilbud på www.veigaard.dk

møbler – tæpper – gardiner 10 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

mandag - torsdag 9:00 - 17.30 Fredag 9:00 - 18:00 lørdag 9:00 - 12:00


Tekst: Ane Wöhlk Foto: Henrik Vinther Krogh

Mad med udsigt til Limfjorden Tre restauranter på Lemvig Havn – tre forskellige oplevelser

Fiskerestaurant med historisk fortid

H

er hvor Limfjorden møder Lemvig er der rige muligheder for et dejligt måltid mad. Lemvig Havn kan nemlig bryste sig af hele tre spisesteder. Med byen i ryggen og Lem Vig foran sig kan man sætte sig til et veldækket bord tre forskellige steder på havneområdet. Den maritime stemning har restauranterne til fælles. Som gæst kan man alle tre steder sidde i første parket til havnebassiner med sejlbåde, joller, motorbåde og enkelte fiskekuttere, der ligger og vugger på vandet.

Midt på havnen ligger Mathildekaj. Navnet stammer fra fragtskibet Mathilde, der sejlede fra Lemvig og Skive til København i årene fra 1922 til 1949. Skibet var opkaldt efter skibsreder Laurids Hedaas kone Mathilde. På kajen ligger Mathildes Pakhus, der blandt andet rummer havnens både ældste og mindste restaurant. Første gang, dørene til den intime og hyggelige Restaurant Mathilde med plads til bare 38 gæster blev slået op, var i 2000. Første juni i år overtog Mikael Jensen og Bo Rasmussen forpagtningen af restauranten. ”Det er helt nyt og meget spændende for os, og vi er rigtig glade for at være i Lemvig, hvor vi er blevet taget godt imod”, siger Mikael Jensen, der er uddannet tjener. Bo Rasmussen er kok, og begge stammer fra Frederikshavn, hvor de er vokset op med havet og frisk fisk som en naturlig del af livet. Restaurant Mathilde er en fiskerestaurant, hvor menukortet tager udgangspunkt i udbuddet på dagens fiskeauktion, fortæller Bo Rasmussen. ”Vi har også klassiske kødretter som steak og wienerschnitzel på menukortet, men det er mest fiskeretter, vi serverer, og vores fiskebuffet er meget populær”. Fiskebuffeten består af fire-fem varme retter som kan være laks med spinat, torsk med sennepssovs eller kulmule med bacon og gorgonzola. Der er krabbeklør, blåmuslinger og pil-selv-rejer. Fiskesuppe og røget fisk. Indbagte blæksprutter og kæmperejer. Som tilbehør kan man vælge forskellige salater, kartofler tilberedt med fløde, i ovnen eller som pommes frites. Magasinet Lemvig.nu | 08.12

11


Dansk køkken med internationalt twist ”Vi vil gerne give vores gæster en god smagsoplevelse”, fortæller Helle og Michael Buch, der har drevet restaurant Luna siden sankthans 2011. ”Dansk mad med internationalt twist, gerne med sæsonens råvarer” er ord, de selv bruger som beskrivelse af den mad, de serverer for gæsterne på Restaurant Luna. ”Vi kan også godt lide at lege lidt med forskellige ingredienser for at give nye og overraskende smagsoplevelser. For eksempel sammensætter man chili og chokolade, basilikum og lime eller persille og lakrids”, fortæller Michael Buch, der er restaurantens kok. ”Vi synes, det er spændende at sammensætte to modsætninger, der har forskellige strukturer, så de komplementerer hinanden. Som et ekstra raffinement serverer de ofte en ret med et lille drys af sæsonens blomster, som for eksempel morgenfrue eller purløgsblomster. Menukortet på Restaurant Luna ændrer sig løbende og rummer både fiske- og kødretter.

Året rundt sammensætter de hver uge et nyt tilbud på en tre retters weekendmenu. Ligeledes sammensætter de gerne selskabsmenuer til enhver lejlighed. Helle og Michael rejser gerne ud i verden for at blive inspireret til nye måder at sammensætte menukortet på. En ret, de har sat på menukortet i denne sæson, er ’oksefilet surf and turf’. Oversat til dansk betyder det oksekød med hvidløgsmarinerede rejer. ”I USA er det en velkendt kombination på bedre restauranter”, fortæller Helle Buch. ”Faktisk havde vi forsøgt os med sammensætningen selv, men på en rejse til Florida i vinter mødte vi kombinationen af oksekød og rejer igen, og besluttede at bringe den på Restaurant Lunas menukort”. Oprindelig er retten en fattigmandsret fra Australien og Sydstaterne i USA, hvor man kamuflerede knap så godt kød med hvidløgssmag og rejer. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor retten er blevet forfinet og egner sig perfekt til grillet oksefilet og sprøde kæmperejer.

DESIGN I STRIBEVIS | MØBLER | BELYSNING | BRUGSKUNST | PUDER & TÆPPER Tree Wall,Swedese

Puder fra, Wendt Design

Wingchair, Hans J. Wegner

Button-up, Bent Hansen

Model EJ 315, Erik Jørgensen

12

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Stationsvej 2 . 7570 Vemb . Tlf. 9748 1088 . www.villumsensbolighus.dk Åbent mandag-fredag kl. 10.00-17.00 og lørdag kl. 9.30-13.00


Havnens nyeste spisested I cirka 20 år har Bjarne Stefansen langet frisk og røget fisk over disken i sin fiskebutik på Lemvig Havn. Tidligere lå forretningen i en del af auktionshallen, men da denne blev revet ned i forbindelse med renoveringen af havnen, byggede Bjarne Stefansen en ny bygning, der blev indviet i foråret 2012. Som noget nyt rummer bygningen både fiskebutik og et fisketeria. Et spisested hvor der serveres fisk i mange variationer. I middagstimerne serveres der lette café-retter, og om aftenen står den på stor fiskebuffet. Karina Stefansen, der er datter af Bjarne Stefansen, og som arbejder i butikken, fortæller, at hun fornemmer en stigende interesse for fisk: ”Vi har haft en rigtig god start. Vi mærker en stor søgning fra lokale og byens gæster og fra både unge og ældre. Alle aftener har der været fuldt hus i restauranten”. ”Fiskebutikkens store udbud af fisk gør det helt oplagt, at aftenens menu består af én stor fiskebuffet”, siger kokken Frank Møldrup.

Fiskebutik l l l l

Eget røgeri Frisk fisk hver dag Delikatesse Færdigretter

”Hver morgen køber Bjarne Stefansen ind på fiskeauktionen, og det, han kommer hjem med, er udgangspunkt for, hvordan aftenens buffet er sammensat”. Buffeten kan også ses som en slags inspiration for gæsterne: Det, man spiser i restauranten, er jo netop råvarer fra butikken. Man har mulighed for at smage det færdige produkt, købe råvarerne i butikken og senere selv lave retten i eget køkken. Den store fiskebuffet består af 15-20 forskellige specialiteter: Forskellige slags sild, røgvarer fra eget røgeri, hvor der hele tiden eksperimenteres med nye produkter som for eksempel laks, kulmule og torsk. Fiskelasagne, hjemmelavede fiskesalater, lune retter med blandt andet pigvar, havkat, mørk sej - og haj, når lejligheden byder sig for at få sådan en på krogen på fiskeauktionen.

Fisketeria FROKOST: Stjerneskud, varme fiskefiletter, sandwich, smørrebrød og croissanter

AFTENBUFFET: Hver aften fra uge 25

Havnen 54 . 7620 Lemvig . Tlf. 9781 1840 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

13


Motion og natur i samme båd

Tekst: Cæcilie Helmer Madsen Foto: Henrik Vinther Krogh

Lemvig Roklubs pigehold ror ud på fjorden hver tirsdag og torsdag morgen. Man møder altid op. Selv når det stormer

K

lar til at gå om bord,” råber Jette for enden af flydebroen. Hun er turens første styrmand og skal sørge for, at de fem roere kommer godt fra land. Kommandoerne er næsten overflødige, for alle ved, hvad de skal gøre. På ’et’ og ’to’ sætter de fem kvinder sig næsten synkront i den ti meter lange båd, hvorefter de rutineret justerer fodpladerne, inden de med nogle få anvisninger ubesværet ror fra land. Klokken er præcis 7.30. Det er en vindstille junimorgen, og Lemvig Roklubs ’pigehold’ er på tur. De fire af kvinderne roede deres første tur sammen for 34 år siden, da de var i slutningen af tyverne. Siden fik de andre interesser, men for fire år siden fandt de sammen i roklubben igen. Det er kombinationen af motion, frisk luft

og socialt samvær, der får os op om morgenen, fortæller damerne. Og så det, at der ikke er noget at rafle om. Man møder nemlig altid op.

Man fortryder aldrig I dag bliver de 10 kilometer ud i fjorden en ren fornøjelse; vandet er blikstille og der blæser en mild brise fra sydøst. Men sådan er det ikke alle morgener. Det kan være svært at komme af sted hjemmefra en råkold morgen med regn og blæst. ”Men tit er det slet ikke så slemt, når vi kommer herud”, hævder Jette. ”Nej, man fortryder aldrig, at man er kommet af sted,” siger Vibe. Britta, Jette, Vibe, Inge og Dorthe, som er fast afløser, i dag for ferierende Birgit, sidder omklædte i roklubben efter dagens tur, der gik til den østlige del af Lem Vig og ud mod Nissum. Halvanden times rask motion uden pause. Mere end mange pensionister når på en hel måned.

Ingen hyggeklub Hvis det regner ubønhørligt, lader damerne dog båden stå. Men kaffen får lov at vente. I stedet tager de en time med klubbens romaskiner. Eller går en travetur.

Det med motionen er faktisk det vigtigste, bliver de fem veninder enige om. ”Vi skal jo have os rørt!” som Inge siger. Roning er en af de få motionsformer, der sætter alle kroppens muskelgrupper i gang. Både ryg, mave, ben og arme er med, når årerne trækkes gennem vandet. At holdet ikke bare ror for hyggens skyld, kan man se af roklubbens årlige kilometerstatistik: Mellem 300 og 500 kilometer roede de seks kvinder i 2011. Britta endda kan kalde sig sølvaspirant, fordi hun ror med mellem 1000 og 1800 kilometer per år. Men hun er også helt utrættelig og ror hver morgen hele sæsonen.

Hver sin opgave Denne torsdag morgen er begyndt som alle tidligere torsdage i sæsonen: Der er stille og mennesketomt i det røde klubhus, indtil den første af de fem roere ankommer kvart over syv. Snart efter fylder muntre stemmer roklubbens bådehal. Alle har sin opgave. Årerne skal ud først, dem tager Vibe. Jette henter bundpropperne, som skal i bunden af

Pris

150,-

Bille tter k i but an købe s ikke n

14

Magasinet Lemvig.nu | 08.12


i

Lemvig Roklub

Lemvig Roklub blev grundlagt i 1929. Klubben har 230 medlemmer. Herunder hører en ungdomsafdeling med cirka 20 roere i alderen 12-20 år. Rosæsonen er fra 1. april til cirka 1. november, men klubhuset er åbent hele året og bruges til for eksempel bridge og gymnastik en gang om ugen. Vinterbaderne har deres egen sauna med udsigt ind over byen. Motionsrummet med romaskiner står altid åbent for medlemmerne. Cirka en gang om måneden er der spiseroning, hvor mellem 60-90 roere dukker op. Skiftende hold står for maden. Der synges gerne til. Roerne arrangerer også jævnligt langture. For at ro i Lemvig Roklub skal du følge et instruktionskursus, hvor roteknik og andre nødvendige færdigheder indøves, før du må ro uden instruktør. Disse kurser afholdes om foråret fra midten af april. For kajakroere afholdes ligeledes kajakkurser i foråret. Ved indmeldelse skal du desuden skrive under på, at du kan svømme 600 meter. Se mere på lemvigroklub.dk eller kontakt formanden jhk@lemvig-gym.dk

båden, og Inge finder de små puder til sæderne. Og så er der bådkortene, som klubbens roere skal udfylde med dato og tidspunkt, inden de ror ud. Det sørger Britta for. Til sidst kommer turen til selve båden, en hvid inrigger ved navn Margit. Hun trilles ud i vandet på sin rullevogn, hvor Inge og Jette hurtigt får hende lagt til rette ved broen. Inde i Lemvig ligger gader og veje øde hen, byen er endnu ikke vågnet. Men herude varmer solen allerede. Fjorden venter.

Barnepige på skift De har roet det meste af deres voksne liv, i hvert fald de fire af dem. Britta, holdets eneste Lemvig-føding, kom endda i Lemvig Roklub som ung allerede i 1960, dengang klubben lå inde ved Jeka Fish. De fire kvinder fandt sammen om roningen i slutningen af 70’erne, hvor Britta og Inge begge arbejdede på Lemvig Sygehus.

I begyndelsen havde de små børn, men det var ingen hindring: ”Vi tog bare børnene med herud og skiftedes til at være barnepige inde på land”, fortæller Jette. På den måde holdt de fire kvinder fast i deres fritidsinteresse i en periode, hvor mange småbørnsforældre må holde pause. Senere da børnene begyndte i institution, fandt de en anden løsning: De stod ganske enkelt tidligere op. Listede ud af døren, mens mænd og børn sov, og mødtes i roklubben for at ro klokken seks. ”Så kunne vi lige nå hjem og smøre madpakker, inden børnene skulle i skole,” husker Dorthe.

Savnede roningen I 90’erne kom golfen til Lemvig, og roholdet blev i en årrække til et golfhold. Det var det sociale samvær og den friske luft, der trak ved golfspillet, fortæller damerne.

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

15


”Ligesom med roningen, men det her var jo nyt og spændende,” siger Jette. I en lang årrække blev morgenroningen faktisk helt sat på standby. Indtil for nogle år siden, da den sidste af de fem gamle ro-veninder gik på pension. Alle havde fået mere tid, og en dag begyndte de at snakke om roningen igen. Ikke mindst om det fællesskab, man har, når man ror. ”Vi følges selvfølgelig rundt på banen, når vi spiller golf, men man spiller egentlig mod sig selv. Roning derimod er bedst, når man ror sammen med andre”, siger Inge. De fem veninder besluttede at ro igen, og i foråret 2009 roede de den første morgentur sammen. Konceptet var det samme, som da de begyndte for over tredive år siden: Roning og motion først, kaffe og hygge bagefter.

Nysgerrig sæl ’Margit’ er nået ud på fjorden. Sigtet er klart, forude ligger Thyholms bløde bakker, mod vest Gjelleroddes flade enge. Båden skyder sig let frem i glidende ryk, årebladene svirper rytmisk i vandoverfladen. De fire af roerne sidder skiftevis om styrbord og bagbord med hver deres åre, styrkvinden har udsynet bagest og sørger for, at båden holder kursen. Imens går snakken. Om børnebørn, hus og have, ferie. Ind i mellem tier de helt for at lytte til fjordens lyde. På strandengene foran Kappelgård har en stor flok måger og terner taget plads og skræpper lystigt. 130

”Se!” Jette har fået øje på en rund skygge længere ude. En lille sæl, der nysgerrigt kigger op. I lang tid følger den båden, inden den svømmer udad i fjorden igen.

Rådyr og gåsetræk Da kvinderne startede med at ro for over tredive år siden, var det først og fremmest motionen og det sociale samvær, der trak. I dag er det i lige så høj grad naturoplevelserne: ”Man kommer tæt på naturen på en særlig måde, når man ror”, bekræfter Inge. I forsommeren trækker gæssene for eksempel ofte lige hen over hovederne på roerne. ”Så holder vi altså lige inde et øjeblik og bare lytter”, siger Vibe. Britta supplerer: ”Og når vi ror ud langs Nissum Bredning, kan vi se rådyr, der går på stranden under skrænterne”. Jette: ”Ja, og i dag var der en sæl, der fulgte os. Der er aldrig to ture, der er ens”. Og så er der det med fjorden og vandet: ”Det med at sidde i stilheden og have udsigt til alle sider, det oplever man altså ikke på land”, mener Inge. ”Men det allerbedste er nu det der svirp fra årerne”, fastslår Vibe.

Så smager kaffen ekstra godt Solen står højt på himlen, og morgentrafikken i byen ved at stilne af. Ude på fjorden kommer ’Margit’ til syne i samme hurtige tempo, som da den stævnede ud for halvanden time siden. Et stykke fra roklubbens bro slipper de fire roere årerne og lader båden glide selv. Den

KØBER DU MALING HOS NOGLE, DER FAKTISK HAR FORSTAND PÅ MALING

9788 9500

599,-

Telefontid: 7.00-8.30

FLUGGER.DK

Engen 6 7620 Lemvig Tlf. 97 81 12 50

KONSULTATION mindre dyr efter aftale: Lemvig Dyreklinik, Industrivej 53, Lemvig Vemb Dyreklinik, Industrivej 32, Vemb Struer Dyreklinik, Bødkervej 1C, Struer . T: 9785 4566 E: INFO@DYRLAEGEGRUPPENVEST.DK . W: DYRLAEGEGRUPPENVEST.DK

H3406

16

Islevdalvej 122 2610 Rødovre Tlf. 44 84 08 22

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

For de fem kvinder handler roning både om motion, samvær og naturoplevelser. Men roningen er også et fikspunkt i livet, når hverdagen brydes af forandringer som for eksempel sygdom. ”Det var roningen, jeg savnede mest, da jeg gik igennem et sygdomsforløb for knap et år siden. Jeg kunne næsten ikke vente med at komme ud på vandet igen”, fortæller Britta. Kvinderne har kendt hinanden længe og kan tale med hinanden om alt. ”Vi får vendt det meste, når vi ror, og der er ikke noget fnidder mellem os”, siger Jette. ”Nej, det er vi blevet for gamle til!”, griner Dorthe. Kaffen er drukket, og formiddagsbrødet er spist. På tirsdag mødes de igen. ”Vi bliver ved med at ro, til vi ikke kan længere,” forsikrer Britta. ”Ja, om vi så skal løftes i med kran!”, griner Jette.

og andre havemaskiner

Industrivej 53 . 7620 Lemvig

Nu i 5 liters spand, kun

Fikspunkt i hverdagen

Reparation af plæneklippere

KØBER DU MALING HOS NOGLE, DER FAKTISK HAR FORSTAND PÅ MALING

Nyhed!

smyger sig ind langs broen uden så meget som et bump. Kort efter er bådehallen atter fyldt af muntre stemmer. Kvinderne bugserer båden op på rullevognen og skyller den omhyggeligt, inden de kører båden på plads. Nu mangler blot et ritual: Én efter én kommer kvinderne ud fra omklædningsrummet for at trippe ud i fjorden og køle af med et par svømmetag, inden de går ind og sætter kaffe over. ”Så smager den ekstra godt”, hævder de.

Reparation Reservedele Tilbehør Nye maskiner Skynd dig ind til ...

Houmåvej 22 . Houe . 7620 Lemvig . Tlf. 9783 6302


Fordi jeg kan

TANGSØ SUNDHEDSCENTER Vi har netop ansat en ny fysioterapeut og vi har nu fire fysioterapeuter Ring og hør nærmere om muligheder...

. Vi har hold i vand og på land . Undersøgelse og udredning

. Kostvejledning

Nu 4 fysioterapeuter

. Træning og genoptræning i varmtvandsbassin og motionscenter . BodyAge test

MAD & FEST

. Fysioterapeutisk behandling

. Holdtræning . Akupunktur

Stykke for stykke bliver det samlet op. Puttet i sække og kørt op i klitterne, hvor en skraldecontainer venter. Når containeren er fyldt, bliver en tom stillet op det næste sted på ruten. Arbejdet bliver udført af mennesker, som ikke alle synes, det er skønt at skulle tilbringe dagen med en skraldesæk i hånden og sand og sten under skosålerne; borgere i aktivering på Udeholdet fra Jobcentret Moeskjær. Anderledes meningsfuld og tilfredsstillende ser opgaven ud fra førerhuset i den Case IH-traktor, hvis lad skraldet bliver samlet på. Her sidder Lars Sørensen fra Vejafdelingen i Lemvig Kommune.

wElNESS

Ikke kun badestrandene, men hele Vestkysten skal renses for affald hele året. Lars Sørensen elsker sit uendelige job, selv om han kunne blive hjemme

ra Thorsminde til Thyborøn. Fra Thyborøn til Thorsminde. Frem og tilbage, tilbage og frem. Strandrensning i Lemvig Kommune er et 42-45 kilometer langt sisifos-arbejde i skiftende bredde. Det er muligt, at havet sletter alle spor, når man betragter sit affald fra dækket på et skib eller kanten af en kaj, men vind og bølger afsætter tydelige, menneskelige spor langs kysten. Køleskabe, fjernsyn, havemøbler, computerskærme, kanyler, fiskekasser, tovværk og rebender, plastik i alle afskygninger, klæbrige, farverige ballonrester med bånd, der engang var festlige. Alt hvad mennesker bruger og smider væk.

HYTTER

F

Tekst og foto: Helle Ringgaard

Solvangen 15 . Bækmarksbro . 9788 1299 . tangsocentret.dk Magasinet Lemvig.nu | 08.12

17


Det behøvede han ikke gøre. Det er alene hans armkræfter og vilje, som har hævet ham herop. Hans ben har været spastisk lammede siden fødslen. Han kunne sidde hjemme med sin invalidepension. ”Men det får jeg pip af! Ligesom jeg fik pip af at skulle arbejde i revalidering, da jeg var helt ung. Det er svært for mig at læse og skrive, men jeg var integreret i en normal klasse på de ældste klassetrin og bestod folkeskolens afgangseksamen i tysk, sløjd, matematik og fysik.”

skrue og lime i Træværkstedet var ikke ham, så efter et par måneder søgte han over på Udeholdet. En dag stod pladsen i traktoren tom, og Lars hev sit truck-kørekort frem af lommen. ”Mine fødder er sat skævt på, men det er ingen hindring for at køre, når bare pedalerne er store nok! Jeg har haft kørekort til bil, siden jeg var 18. Det er kun, når jeg skal gå, at jeg har svært ved at holde balancen.” Opgaven blev hans. Først i Jobcenter-regi og siden januar i år under Vejafdelingen. Fast arbejde.

Medfødt handicap

Naturkræfter

Mens andre årgang ’67’ere havde travlt med at lære at kravle, gå og løbe, blev Lars’ infiltrede og forkrampede ben opereret så meget fra hinanden, at han kunne komme fra klapvognen over i en kørestol, videre til en gåvogn og - endelig - som 14-16-årig kunne han tage førligheden i egne hænder med to krykker. Han har båret sig selv igennem livet lige siden. Lars Sørensens hænder er usædvanligt store og stærke. Så efter skolen sprang Lars Sørensen fra ’revalideringen’, søgte ud i ’det private’ og arbejdede 11 år i smedefaget. Han ville klare sig selv og indrettede sig med og mellem maskinerne efter arbejdsopgaverne; først hos Dansk Anhængertræk i Vonsild og siden hos Jyden Bur. I 2006 mistede Lars Sørensen sit job og havnede i arbejdsprøvning på Jobcentret Moeskjær. At sidde inde og

Udeholdet er ikke en fast størrelse. Når der er flest, kommer 17 med på stranden, når der er færrest, kører Lars Sørensen af sted alene. I dag er der to mand på holdet. Lars Sørensen kravler tit ned og tager ved, når bunkerne med samlet affald skal læsses på traktoren. Ren natur; drivtømmer, en fuglevinge, et marsvinekadaver, bliver liggende. Det er en sjælden, smuk sommerdag. Sol og næsten ingen vind, det er stimer af sildeyngel, som tegner blanke glimt over vandspejlet. Mågerne har drevet dem tæt ind til land, makrel og torsk er allerede fulgt efter, så plejer sælerne også tit at dukke op til tag-selv-bord. ”Se lige; tænk at få lov at være ude i naturen hver dag. Det kan jeg da kun være glad for. Det giver mig livsglæde at få lov at være med på job. Den dag, vi bare

skal sidde og vente på at dø, kommer til os alle. Men hvorfor ikke få det bedste ud af livet og gøre noget godt, mens vi er her? Jeg har det bedst med at være i gang.” De få dage vejret er for råt ude ved kysten, er der stier og trapper længere inde i landet at tage fat på. Men det er ikke mange dage om året, et stykke af stranden ikke bliver renset. ”Det er nødvendigt, at vi holder stranden ren hele året. Både fordi turisterne skal kunne lide at komme her, og fordi hvis vi bare lader affaldet ligge, går der ikke længe, før stranden bliver en uoverskuelig losseplads. En gang tog det os to dage at rense et lille område mellem to høfder. Vi fyldte en halv container. Og hvis så den rigtige storm kommer i den rigtige retning, kan der se lige sådan ud igen dagen efter!” På den årlige strandrensningsdag for skolebørnene i Lemvig Kommune samlede børnene 7,5 ton affald i år. Der er nok at tage af, og der kommer hele tiden mere. I 2011 fyldte Udeholdet 16 containere. Det kostede Lemvig Kommune 40.000 kroner at deponere affaldet. Dagens midlertidigt rene strand er en tilfredsstillelse i sig selv, men en af de mindre glæder, som jobbet med at lede strandrensningen giver Lars Sørensen. Den største glæde er, når han hører fra en, der har været med på holdet, at vedkommende er kommet i arbejde.

www.garant.nu www.garant.nu www.garant.nu

Garant gulvog gardinbus Garant gulvog gardinbus Garant gulvog gardinbus Kommer ligeKommer til lige døren Kommer tillige døren til døren med etmed væld af et væld med et af væld af spændende gulv- og spændende gulv- gulvog og spændende gardinløsninger! gardinløsninger! gardinløsninger! Se voresSe voreSse vores dsavis savisudsavis nye tilbunye tuilbnuyde tilb .nu t.n a r på ga npå gnari apnåtgarai nt.nu der hent den t den i t n e h r elle elle . eller hen butikkenbutikkebnu. tikken.

GarantGarant Lemvig Lemvig Garant Lemvig

Tæpper,Tæpper, Gardiner & Farver Gardiner & Farver Tæpper, Gardiner & Farver Fabjergvej 27 Fabjergvej Fabjergvej 27 27 7620 Lemvig ·7620 97 82Lemvig 06 7620 Lemvig · 9724 82· 06 24 06 24 97 82 18

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Psykoterapi... Livet byder os på mange små og store omvæltninger. Sjælen kan ikke altid nå at følge med – uanset om det gælder små akutte ændringer eller man har brug for at løfte sig selv i forbindelse med en større livskrise. Jane Damgaard tilbyder superviseret psykoterapi, specielt med henblik på familierelationer, børn og unge, livsændringer samt fysiske og psykiske smerter. Første samtale er gratis.

Søndergade 5 . 7620 Lemvig

• Kiropraktisk behandling • Ultralydsscanning • Tryk- og chokbølgebehandling • Re5-gigt behandling • Massage • Zoneterapi • Ergoterapi

• Kiropraktisk børnebehandling • Diætist kostvejledning • Kranio-sakral terapi • Psykoterapi • Akupunktur • Vacumed trykkammer for dårligt kredsløb og kroniske sår på ben og fødder

www.lemvigsundhed.dk

Telefon: 97 888 011


Tekst Strandfodged

Livsmod ”Herude er det klart, at jeg er lynafleder, når borgerne er vrede på systemet, og føler, at det hele er imod dem. Det er en tung byrde for mennesker, som er havnet i en eller anden form for problemer, eller som ikke kan finde sig en plads på arbejdsmarkedet. Og her er jeg jo Systemet. De kan være tvære, rasende, gale, kede af det. Det er nemt at forstå”. ”Men som handicappet og far til fire børn har jeg mine egne erfaringer og véd, at man skal bruge sine kræfter til at kæmpe for sig selv og ikke imod systemet. Mine ben er skruet forkert sammen, men jeg kan godt varetage mine børns ve og vel. Alligevel har jeg skulle kæmpe for at få ret til at se dem”. ”Man må bare ikke give op! Man må gøre noget, hvis man vil have noget. Min krop er mit ansvar, og mit liv er mit ansvar at få det bedst mulige ud af. Vi har et valg, og jeg vælger at kunne. Det er det ansvar for eget liv, jeg prøver at give videre, især til de unge. Man kan se lidt længere, når man er blevet lidt ældre.” Lars er en god lytter, og han har tavshedspligt, så hvilke problemer, han hører om ude under åben himmel, kommer ikke andre ved. Hans job er ikke at rydde op i andre menneskers liv eller lave om på dem. ”Jeg tager folk, som de er. Men hvis en borger kommer sur og nedtrykt om morgenen og går hjem med et smil på læben, så har Udeholdet nået meget i fællesskab

Made in Denmark

den dag. Det er min største opgave og glæde at få os som er af sted til at fungere og føles som et hold.” I den køletaske, hvor Lars Sørensen har sin egen madpakke, er der altid ekstra frosne vandflasker til dem, som ikke har fået deres egne drikkedunke med ned til havet. Ingen får lov at dehydrere. Ingen bliver overset. Når det er muligt, bliver isen brudt. ”Her kommer mange i løbet af et år, og vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan gøre vores bedste. Så når en, der er kommet videre, siger til mig ’tak, du gjorde en forskel’, så er det ligesom at få et klap på skulderen.”

At være det bekendt Mennesker, som bevæger sig synligt anderledes gennem livet end flertallet, må lægge ryg og ører til lidt af hvert. Som for eksempel om det virkelig er ansvarligt og

kan passe, at ’sådan en med krykker må køre traktor og arbejde for kommunen?’. Lars Sørensen har lært sig at lade det meste glide af. ”Der var også én, heldigvis for længe siden, som sagde, at jeg som handicappet ikke kunne være bekendt at tage et rigtigt arbejde fra et rigtigt menneske, når jeg nu havde min pension. Men jeg elsker det her job; at gøre noget, som skal gøres og at hjælpe andre videre i arbejde, så, ja, jeg tager det her job.” Lars Sørensens ansættelse er et skånejob på 30 timer. Fredag er fridag til hjemmehjælp (60 minutter i alt hver 14. dag) og fysioterapi. Ugens andre dage møder han sjældent senere end klokken 7 på kommunens materielgård i Lemvig, og traktoren bliver som regel ikke parkeret igen før kl. 16. Det er ikke fordi Lars Sørensen ikke kan regne. Det er, fordi han kan.

Scan-Line 800 med sidelys Scan-Line 800 er en ellipsedesignet brændeovn i smart og stilfuldt design af primært støbejern på de synlige overflader. Scan-Line 800 er på én gang miljøvenlig, smuk og praktisk, så ovnene optræder stilfulde og skulpturelle i hjemmet.

l

Scan-Line 800 brandkammeret er stort og rummeligt. Forbrændingsluften fordeles gennem en luftstuds bag ovnen, og leveres til forbrændingen i forskellige niveauer for at sikre miljøet og den perfekte forbrænding bedst muligt.

l

Jupitervej 22 7620 Lemvig www.heta.dk

l l l l

l

l

v. Palle Madsen

l

e-mail: info@hby.dk

l l

Harboøre

l

Totalbyggeri Nybyggeri Renovering Montering af kviste Sommehustjek Thermofotografering Trykprøvning

Tlf.: 4029 2570

www.hby.dk Magasinet Lemvig.nu | 08.12

19


august

august – september

august – september

Lidenlund Søfestival

Stemningsfulde Besøg køer oplevelser og kalve

Sensommerens musikfestival spiller op til fest lørdag den 18. august.

I løbet af sensommeren inviterer Nørre Vosborg til en bred vifte af oplevelser:

For 8. gang arrangeres Lidenlund Søfestival på boldbanen ved Lemvig Sø.

”Gys, ost og rødvin” er en anderledes rundvisning på herregården. Onsdage aftener i august byder på aftenstemning, stedets historie og ost og rødvin i fangekælderen.

Trods sommerens regnfulde vejr lover Lidenlund Boldklub tørvejr til publikum. Alle bands spiller nemlig inde i det store telt - så glem alt om gummistøvler og regntøj. Lokale Marius Grønkjær med band indleder festivalen med sin store stemme. Midt på eftermiddagen spiller poporkesteret Danser Med Drenge efterfulgt af Holstebro-bandet Blå Frost. Om aftenen optræder først Queen Machine med musik af legendariske Queen og derefter Die Herren med deres energiske U2-efterligninger. Fede 80´er slutter årets Lidenlund Søfestival med de allerbedste hits fra 80’erne.

Gå i Søren Ryges fodspor og oplev...

 

Flamingo Naturpark Skalstrupvej 10 | 7570 Vemb flamingonaturpark.dk

Åbent alle dage | Voksne: 40 kr. | Børn: 20 kr. 20 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

I weekenden den 8. og 9. september vil mere end 40 fortællere invitere publikum med på en rejse ind i fortællingens univers. ”Livsfortællinger” er temaet for årets Fortælle Festival. Øresundsoperaen opfører Rossinis opera Askepot søndag den 23. september. Hvis vejret tillader det, vil nogle af scenerne blive opført udenfor.

Se flere å menter p e g n a r r a aktuelle vig.nu www.lem Café: Økologisk specialkaffe • Frokostretter • Boller og kage • Bondegårds-is • Take away

– en oplevelse rigere Vi afholder TORVEDAG   fredag 31. august   kl. 13.30 - 18.00 Boder med forskellige leverandører & udstillere på torvet foran Claudis Have.

Østergade 14 . 7620 Lemvig Tlf. 97 88 83 70 www.claudishave.dk

lavet Hjemme e d e marm la med jde i samarbe gård Kræmmer

Grobsgaard - tæt på Bovbjerg Fyr, Vesterhavet og Rammedige med får og oldtidshøje – deltager søndag den 16. september, kl. 10-16 i det landsdækkende arrangement Åbent Landbrug. Familien Hjortkjær driver Grobsgaard med 200 sortbrogede malkekøer og viser blandt andet, hvordan køerne hviler sig i sengebåse og malkes i en såkaldt malkekarussel. En rundtur på gården giver også et indblik i markarbejdet på de 170 hektar jord, som dyrkes med græs, majs og korn til dyrenes foder. Der bliver naturligvis mulighed for at klappe småkalve, ligesom arrangørerne har sørget for en række andre aktiviteter i løbet af dagen samt smagsprøver fra Arla. Sommerens stribe af gårdbesøg på Lemvigegnen under fællestitlen Lemviggaarden slutter i øvrigt den 14. august, kl. 19, når Jytte Paarup og Jens Bendtsen byder på aftentur ved Høgsgård og Hunskjær i Nr. Nissum. Her fortæller parret om indsatsen for at fremme agerhønsebestanden. Mødested: Rastepladsen på Gejlgaard Bakke, Remmerstrandvej.

Tomme KRUKKER buldrer mest

Raku på lærred - tilsat en knivspids kvindelig krakelering

Mandag og tirsdag 10.30 - 17.00 Onsdag LUKKET Torsdag og fredag 10.30 - 17.00 Lørdag 10.00 - 13.30 Søndag LUKKET

Butik: Økologi • Specialiteter • Lokale produkter • Hjemmebag • Gavekurve

Åbent: fredage kl. 14.00 - 17.00 eller efter aftale

Galleri Nordenkær Merete Lisby Holmgårdvej 94 Møborg 7660 Bækmarksbro W: meretelisby.dk


august – september – oktober

august – september – oktober

september

Foredrag på biblioteket

Svampe og bær i skoven

Kallesøe giver koncert

Støvede biblioteker og hviskende stemmer mellem reolerne hører fortiden til. I dag tilbyder biblioteker meget mere end bogudlån. I løbet af efteråret arrangerer Lemvig Bibliotek fire foredrag:

Det våde sommervejr er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. De velsmagende kantareller voksede allerede I juli frem af skovbunden i store mængder.

Bastian Kallesøe vender under navnet ’The New Spring’ hjem til Lemvig for at give koncert i anledningen af sit seneste album ’Secret Armor’, der udkom i maj måned.

I ”Fra misbrugt til mønsterbryder” mandag den 27. august tager Lisbeth Zornig Andersen udgangspunkt i sin bog ”Zornig – vrede er mit mellemnavn” og i DR-dokumentaren ”En barndom i helvede”. Onsdag den 26. september fortæller forfatter Inge Pedersen, der tidligere boede i Nr. Nissum, om sine erindringsromaner ”Og halsen af en svane” og ”Til Amerika”. Christel Seyfath tager den 2. oktober tilhørerne med på en kreativ rejse om sit liv som strikker og om sin opvækst i en sømandsfamilie på Fanø. I forbindelse med foredraget udstilles hendes færdigstrikkede modeller.

Og den megen regn og fugt er også godt for de mange andre spisesvampe i de vestjyske skove og plantager. Hvis man ikke er svampekender, kan det anbefales at tage med på en guidet svampetur de første par gange. Sæsonen strækker sig helt frem til det sene efterår, hvor frosten sætter en stopper for de gule lækkerier og de andre svampe. De røde tyttebær er også et yndet samleobjekt, og i weekenden den 24.-26. august åbner Naturstyrelsen Vestjylland derfor stort set alle skove for bilkørsel fra solopgang til solnedgang. Undtaget er Husby Klitplantage samt arealerne syd for Vilhelmsborgvej og vest for Ringkøbingvej.

Den 9. oktober runder Hans Edvard NørregårdNielsen efterårets foredragsrække af med ”Limfjorden – stemmer og steder”.

Søndagskaffebord 50 kr. Åbningstider: Fra påske til jul: weekend 11 - 17.00 Juni, juli, aug.: to. - sø. 11 - 17.00

Café Butik B&B Galleri Møbler Selskaber Loppekælder

Om albummet skrev musikmagasinet GAFFA’s anmelder Pelle Sonne Lohmann: ”Den centrale guitar beherskes fornemt som altid, men også Kallesøes vokal er mere end nogensinde et overbevisende aktiv – mandens skiftevis lyst fløjlsbløde og mørkt indtagende stemme besidder uafviselig klasse”. Koncerten i Biohuset den 6. september, der er den første i en række på syv siddekoncerter i Jylland, på Fyn og Sjælland, er kommet i stand ved et samarbejde mellem Smash!Bang!Pow, Lemvig Musikforening og Biohuset Lemvig. Rosenkrantz & Gyldenstjerne alias Niels Christian og Roar, der i foråret hittede P3’s lytterbestemte hitliste ’Det Elektriske Barometer’ med deres nummer ’Tiddlers’, varmer op til koncerten i Biohuset. Den unge, nordvestjyske duo henter blandt andet inspiration i naturens billeder.

Bovbjerg Fyr Lige til kanten

Åbne døre på kanten

Smag på frokosthåndværk & kunstkalorier...

Lørdag 25. & søndag 26. august kl. 11.00-17.00 VESTJYSK FROKOSTTALLERKEN

70 kr.

EFTERMIDDAGSKAGEBORD

65 kr.

fra Karen Marie Germann

m/de frivillige bageres hjemmebag

UGNER KEN B BUTIK gaveidéer & gode værk af ånd kunsth lokalt

Café i fyrmesterboligen - lige midt i udstillingen... ÅBENT: AUG. HVER DAG 11-17.00 - SEPT. TI.-SØ. 14-17.00 . BOVBJERGFYR.DK

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

21


Åbne

DØRE Sidste weekend i august

27.-28. august Lemvig struer holstebro

Dørene åbnes til kunsten K

unst kan ses i gallerier og på kunstmuseer. Men hvor skabes den? Og af hvem? Hvilke tanker ligger der bag? Kunstnere i Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner inviterer indenfor i deres atelier, stue, værksted eller galleri. Den 25. og 26. august er der en enestående mulighed for at komme helt tæt på egnens kunstnere, se hvor de arbejder, hvad de inspireres af, få en snak med dem om deres arbejde og se resultatet af anstrengelserne.

D e ly s e D a g e s m a l e r else husteD kjær

I år deltager 40 lokale kunstnere i Åbne Døre. I løbet af weekenden er der mulighed for at se maleri, træarbejde, grafik, smykkekunst, strik, glasarbejde, drivtømmerkunst og meget mere.

Vestjyske steder og stemninger i akvarel og olie...

Butikken er fyldt med Sætpris kr. 685,nyheder...

Sko fra BUBETTI, FLY Inge Kejlberg Tornvig Søndergade 16 LONDON 7570 Vemb & art... Mobil: 2461 2340 POesIgaarDeNs gallerI Sandbækvej 12 Nees . DK-7570 Vemb T: 9788 4066 - 5190 4066 W: poesigaarden.dk

22

Åbent søndage kl. 11.00-17.00 samt efter aftale - også foreningsbesøg Fri entré

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Anne Kildegaard Vølundvej 5 Dybe, 7620 Lemvig T: 97 89 50 30

E: ak@rammenet.dk W: annekildegaard.dk Åbent efter aftale

Fælles butik med

MADSEN Auto og Møbelpolstrer

Henrik Madsen Grønnevej 2 7570 Vemb Tlf.: 40247056 www.madsen-moebler.dk madsen@madsen-moebler.dk

Fra kr. 200,-

inge@porcelinge.dk www.porcelinge.dk Torsdag 11-17 Torsdag og fredag 11 - 17 Fredag 11-17 Lørdag 9.30 - 12 Lørdag 9.30-12 Helligdage lukket

Inge Kejlberg Tornvig Mobil: 2461 2340 Søndergade 16 inge@porcelinge.dk 7570 Vemb www.porcelinge.dk


Åbn 8

29 9

C

7

23

18 A

12

2012 DØRE

Åbne

31 35

33

DØRE

41 15 38

13

17 40

B

3 1 22

Sidste weekend i august

39 37

6 24

21

Lemvig – Struer - Holstebro

19

25 20 2

28

11

30

36

13

13 4 10

32

5

34

16

27

13

26

14

1 Anders Bune

Kjeldbjergvej 13, Fjaltring, 7620 Lemvig a.h.bune@mail.dk . Maleri

2

3

10 Grethe Bundgaard, Galleri Kongsholm Anna Kobberbrovej 2, 7560 Hjerm agbgaard@post.tele.dk . Maleri Anne Kildegaard Vølundvej 5, Dybe, 7620 Lemvig ak@rammenet.dk . Akvarel

4 Annes Keramik v. Anne Kristiansen Skivevej 69, 7500 Holstebro Annes.keramik@mail.dk Raku, glas, smykker og brugsting

5

Bellanova v. Lone Knold Lærkesporen 16, 7500 Holstebro info@bellanova.dk . Glaskunst

6 Britt Fage

Østkajen 2, 7600 Struer britt@fage.dk . Maleri, glas, smykker

7

Camilla Lykke Thomsen Kr. Bjerresvej 42, 7620 Lemvig hcms@thomsen.mail.dk . Maleri

12 Erik Smed

Juelsgårdvej 19, Ferring, 7620 Lemvig smed@ferringby.dk . Skulptur ET4U

13 Humlum, Sdr. Nissum, Skalstrup/Nees

14

10

Det Gule Hus v. Inge Kobberup Vesterhavsgade 17, Bovbjerg, 7620 Lemvig inge@inge-kobberup.dk Keramik, glas, smykker, maleri Else Frøjk Nørby Vestergaard Sct. Jørgens Gade 22, 7500 Holstebro else@familien-vestergaard.dk . Maleri, tasker

24

Iben Laursen Østkajen 2, 7600 Struer Iben-mukke@post.tele.dk . Maleri, collager

25

Iben Lykke Zobbe, Galleri Vester Dalby Dalbyvej 4, Gimsing, 7560 Hjerm ibenzobbe@mail.dk Mix media, billedtavler og maleri.

Seminarievej 44, Nr. Nissum, 7620 Lemvig evascottdesign@yahoo.dk Håndsyede tasker og puder

26 Inge Kjær

16

Galleriet Artilleriet Sdr. Fjandvej 7, 6990 Ulfborg Tlf.: 9749 5699 / 6171 4992 Sømfigurer, mosaik

27

17

Galleri Kildelund v. Hanne Lund Hansen Vandborgvej 59, 7620 Lemvig Kildelund59@live.dk . Maleri, glas

18

Galleri Laden Juelsgårdvej 15, Ferring, 7620 Lemvig Borup.kristensen@gmail.com Maleri, pil, akvarel og metalflet

19

Galleri Møller P, v. Dorte & Lasse Møller P Rubyvej 42, Fjaltring, 7620 Lemvig galleri@gallerimollerp.dk Keramik, maleri, skulptur mv.

20

21

11 Else Husted Kjær, Poesigården

Sandbækvej 12, Nees, 7570 Vemb else@husted-kjaer.dk . Maleri

Eva Hermann Svollingvej 17, Vester Husby, 6990 Ulfborg Hevan.svolling@gmail.com . Keramik

15 Eva Scott

Dansk Husflid Lemvig

9

Engmarkvej 15, Nr. Nissum, 7620 Lemvig sighelms@mail.dk . Keramik, raku

et4u@et4u.dk . Bannerudstillinger

8 Vestergade 15, baggården, 7620 Lemvig www. lemvig.husflid.dk Strik, vævning, træ m.v.

23 Hanne Sig Helms

22

Viumvej 3, 6990 Ulfborg info@inge-kjaer.dk . Tegning, maleri, krukker

28 Judith Weber Weltz, Strandminder

Vesterhavsgade 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg judithwweltz@live.dk Strand- og drivtømmerkunst

29 Kari Strunk

Gjelleroddevej 34, 7620 Lemvig Kari-strunck@live.dk . Maleri, ikoner

30

31

Gammelgård Glas Gammelgårdvej 12, 7650 Bøvlingbjerg info@gammelgaardglas.dk . Glas Grethe Hjortkjær Hjortkjærvej 4, Ramme, 7620 Lemvig gjh@rammenet.dk . Maleri Gunnar Gregersen Vråvej 35, Fjaltring, 7620 Lemvig Gunnar.g@email.dk Storsamler-kunst, bemalede genstande

Inge Monrad Lindhardt, Flotterier Vembvej 19, 6990 Ulfborg Kirkeby info@flotterier.dk . Maleri

32

33

Karin Toftgaard, Galleri Lindtorp Lindtorpvej 6, Linde, 7600 Struer Lindtorp@mail.dk . Akvarel

34 Lotte Kjær Design

Harrestrupvej 55, 7500 Holstebro lk@lottekjaerdesign.dk . Strik

35

36 Merete Blak Lisby, Galleri Nordenkær

Holmgårdvej 94, Møborg, 7660 Bækmarksbro meretelisby@gmail.com . Maleri

37 Ole Kildegaard

Bøvlingvej 92, Rammedige, 7620 Lemvig olekk@mail.dk . Maleri, akvarel

38 Pia Barksdale

Seminarievej 44, Nr. Nissum, 7620 Lemvig idestudiet@yahoo.dk Skulptur, mixed media, grafisk design

39 Ruth Lundehøj

Tranevej 10, Bremdal, 7600 Struer lundehoj@gmail.com . Maleri

40 Tage Fog

Transvej 34A, Ferring, 7620 Lemvig info@tagefog.dk foto, tegning, maleri og akvarel

40 Ulrikka Ikjær

Fabjergvej 1, 7620 Lemvig ulrikka@ulrikka-keramik.dk Keramik og brugskunst

Lili Hestbech Nielsen, Unika Smykker Søtoft 1, 7620 Lemvig Lili.h.nielsen@ofir.dk Smykker i glas, rav, sølv Lise Bennedsgaard Stensigvej 18, 7570 Vemb Lise@bennedsgaard.dk Maleri, akvarel, blomsterdekoration Lone Pedersen, LoPe Remmerstrandvej 31, 7620 Lemvig lope@lonepedersen.dk . Keramik, unika, tavler

11

Mariane Majgaard Høgsgårdvej 7, Nr. Nissum, 7620 Lemvig m.majgaard@mail.dk Keramik, unika, grafiske billeder

Spisesteder:

A

Fisketeria – Bjarnes fisk Havnen 54, 7620 Lemvig

B

Bovbjerg Fyr Fyrvej 27, Ferring, 7620 Lemvig

C

Det Gule Hus Vesterhavsgade 17, Ferring, 7620 Lemvig

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

23


Lasse Møller P.

Anne Kildegaard

Merete Lisby

Else Husted Kjær

Kunst & Kunsthåndværk

Dorte Møller P.

Karin Toftgaard

Erik Smed Lilli Nielsen

Gammelgaard Glas

Maagaard Glasværk

Bakker og bølgers land

Unik t skulpturelt

GALLERI & WORKSHOPS FOR bøRN & VOKSNE Gammelgård Glas designer og fremstiller glasfigurer, fade, billeder og glassmykker. Besøg det smukke galleri med tilhørende café og fascinerende udendørs faciliteter.

Altid åbent efter aftale

Se mere på vores hjemmeside om workshops. Prøv at lave en glasfigur eller at dekorere og sandblæse på færdigformet glas. Åbent: onsdag - søndag kl. 11.30 - 16.30.

PÅSKEÅBENT Alle påskedage (5.-9. april) fra 10-16

24 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Tangsøgade 36 . 7650 Bøvlingbjerg Telefon 9788 5553 . Mobil 6127 7154 www.maagaardglas.dk

Gammelgårdvej 12 . 7650 Bøvlingbjerg T: 97 88 55 88

GLASDESIGN FRA EGET VÆRKSTED

GAMMELGAARDGLAS.DK


Tekst: Kamilla Husted Bendtsen Foto: Henrik Vinther Krogh

Paradis for kite-surfere Kite-skolen i Thorsminde kører med succes på fjerde sæson. Lavt vand, sandbund og en nogenlunde stabil frisk vind gør forholdene ideelle

Besøg gårdButikken med de mange specialiteter

D

et er synet af farvestrålende drager oppe mod himlen, der møder én, når man har kurs mod Thorsminde om sommeren. Vinden leger med kiterne, som drejer, stiger, daler og skifter retning. Nærmest lidt dovent svæver de med langsomme bevægelser i luften. Men for enden af dragens line, nede på brættet, er der fart på. Kitesurferne suser af sted hen over vandet. I zig og zag. Schwzzzzzzzz, siger det, når de glider i fuld fart henover bølgerne.

VIDEBÆK HARMONIKAKLUB SPILLER I HOSTAHAVEN

Søndag den 26. august om eftermiddagen

Er der vind nok, letter de mere øvede surfere ind imellem helt fra vandspejlets bølger og svæver i luften i store saltomortaler.

Vind under kiteskolen I dag er det strålende solskin, og hele Thorsminde-området tager sig ud fra sin absolut bedste side under den blå himmel. Vandet og stranden ser forjættende ud, og kitesurfernes elegante glideflugt på Nissum Fjord forekommer legende let.

UDENDØRS SHOWROOM KRUKKER . KUMMER . POTTER . FADE . BORDE

ÅBENT HUS: 25.-26. AUGUST KL. 10-17.00 Vennervej 9, Velling

v. Ringkøbing,

6940 Lem St

- også andre udstillere, bl.a. BM Brolægning

DENNE DAg ER føLgENDE UDSTILLERE OgSå TILSTEDE: Else Andersen (liljedamen) - orientalske liljer Steffen Rasmussen, Brabrand - granitskulpturer Johannes Kristensen, Vildbjerg - vandsten Poul Jacobsen, Hover - træhavemøbler Schubertsvej 2 6950 Ringkøbing Houvig Klitvej 77 i Houvig - 5 km. nord for Søndervig . Vi har åben hver dag fra kl. 10 til kl. 18.

Houvig Klitvej 77 i Houvig - 5 km nord for Søndervig. Vi har åben hver dag fra kl. 10 - 18

www.enemaerkets-hostahave.dk Åbent torsdag-søndag kl. 10-17

jp-havedesign.dk

JP HAVEDESIGN

tlf. 2460 0346

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

25


i

Kitesurfing

Kite betyder drage på engelsk. Surferen står på et lille sejlbræt (kald et board) med fodstropper. Boardet trækkes gennem vandet af en fritflyvende drage, som surferen styrer ved hjælp af en eller flere drageliner. Kitesurfing blev opfundet i 1980’erne og anses stadig for en ny sport. Det blev kendt i Danmark i slutningen af 90’erne og har siden været en hurtigt voksende sportsgren.

Men det er det ikke. Det kræver øvelse. Og naturligvis teknik. Og det er netop det, mange af surferne er her for at lære. Thorsminde Camping, der ligger lige ned til fjorden, lægger grund til kiteskolen i Thorsminde. Nu på fjerde sæson. ”Vi havde egentlig ikke selv tænkt på, at man kunne kite her”, fortæller Gerda Johansen, der ejer Thorsminde Camping sammen med sin mand, Mogens Johansen. ”Men en dag havde vi på campingpladsen en tysk gæst, som var helt fyr og flamme over de gode forhold, vi havde til kitesurfing”, fortæller Gerda Johansen. Den tyske gæst spredte rygtet hjemme i Tyskland, og Thorsminde Camping blev lidt efter kontaktet af Tobias Althoff, som har haft kiteskoler både i Holland og Tyskland. Han ville starte op i Thorsminde på campingpladsens grund. Det måtte han gerne, og så gik man ellers i gang med at fjerne rør og anlægge strand ned til Nissum Fjord. ”Og det viste sig jo, at vores tyske gæst havde ret. Forholdene her er ideelle. Der er lavt vand, og der er sandbund. Og så blæser det næsten altid herude”, siger Gerda Johansen. Campingpladsens øvrige gæster må også gerne kitesurfe fra pladsen uden at være tilmeldt surfskolen, og rygtet om de gode forhold er løbet hurtigt. I dag er 60 procent af campingpladsens gæster, folk der kommer i forbindelse med surfing.

Al begyndelse... De allermest øvede kitesurfere, der kommer til Thorsminde, kiter på havet. Igen er området unikt, fordi det både byder på fjord og hav samlet på ét sted. Men i dag er der kun aktivitet på fjorden. Det lave vand og den bløde sandbund gør sikkerheden høj, og det er ideelt for nybegyndere.

Bliv SelvByg medlem og spar penge

Bliv SelvByg medlem og Spar penge

maSSer af nye tilBud hver måned Ringkøbingvej 10 7620 Lemvig Telefon: 9782 0444 www.stark.dk/lemvig 26

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Den store græsplæne ved campingpladsen ned til fjorden flyder med drager i alle farver, og man skal passe på ikke at blive viklet ind i de lange liner. Kiteskole-kursisternes hold er netop ved at skifte aktivitet. Nogle er på vej ind fra vandet, og andre er ved at puste luft i kanten af kiten, så den er klar til en svævetur ud på fjorden. Kitesurfing er en udbredt sport især i Tyskland, og de fleste af kiteskolens gæster i dag er også tyske. Nathalie Schlütter, 45, kommer fra Düsseldorf, og har booket sig på et to-ugers kursus. Hun er netop på vej op af vandet efter en af sine første rigtige forsøg på bølgerne efter at have fået teknikken og teorien på plads fra landjorden. ”Jeg dyrker wakeboarding, så det var nærliggende, jeg også fik lyst at prøve kitesurfing. Men det er nu meget svært, synes jeg nok”, forklarer Nathalie Schlütter. Hun er én af de forholdsvis mange kvinder der prøver kræfter med sporten. Kitesurfing handler nemlig ikke så meget om muskelstyrke, men om teknik, så hele 30–40 procent af skolens elever er kvinder. Men som med så meget andet er al begyndelse jo svær – også teknikken, når den skal føres ud i praksis. ”Men jeg giver nu ikke sådan op. Jeg skal ud og prøve igen, så går det nok bedre,” siger Nathalie Schlütter.

Følelsen af vægtløshed Ude på Nissum Fjord suser også andre kitesurfere rundt end lige netop skolens elever. En af dem, der kommer til Thorsminde for at surfe, er 47-årige Per Peek fra Hamburg. Han har dyrket snowboarding og wakeboading i mange år, og for otte år siden gik han over til kitesurfing. ”Jeg kan godt lide sporten, fordi man er udendørs. Og så er det noget, man skal gøre sammen med nogen, fordi man skal have hjælp til at komme til og fra land. Så det er meget socialt”, forklarer han og tilføjer:

Strandingsmuseum St. George, Thorsminde • Tusindvis af genstande fra de engelske krigsskibe ”HMS St. George” og ”HMS Defence”, der gik ned ved Thorsminde i orkanen 24.december 1811. • Strandinger og redningsvæsen • 1. verdenskrig i Nordsøen -verdenshistoriens største søslag ”Jyllandsslaget” • U20 • Maritimt børnemuseum • Film • Udendørs ankerpark • Museumsbutik En unik og anderledes museumsoplevelse for alle Vesterhavsgade 1 E, Thorsminde,6990 Ulfborg, Tel. 97 49 73 66 / Fax. 97 49 73 82 www.strandingsmuseet.dk


i

Kiteskolen i Thorsminde

Kiteskolen i Thorsminde ligger ved Thorsminde Camping og åbnede i 2008. Skolen har åbent fra 1. maj til 1. Oktober. Der er elever på skolen i hele perioden, dog er der travlest i højsæsonen fra juni til september, hvor skolen har hele fire undervisere tilknyttet og 36 elever af gangen. Kurserne på kiteskolen henvender sig udelukkende til nybegyndere, som kan booke én eller to ugers kursus. Skolen ejes af den tyske kite-instruktør, Tobias Althoff, men ledes til dagligt af Anne Wolter.

”Og så er det bare en unik følelse, når man er derude. Det er simpelthen følelsen af vægtløshed”. Per Peek kan godt forstå, at det er en sport, der kan trække folk til kiteskolen, og at kursisterne rejser helt til Thorsminde fra Tyskland. Selv er han så glad for kiteforholdene på stedet, at han er der for tredje år i træk. I år er det allerede hans besøg nummer to, og Peer Peek er ikke i tvivl om, at han kommer igen.

Sikkerhed og vind To af dem, der også har taget turen til Thorsminde for at lære at glide hen over bølgerne, er Dennis Bühring, 33, og Imke Stahlmann, 34, fra Hamburg. Der er netop kommet op fra en tur på fjorden. ”Vi har set kitesurfere i Tyskland et par gange, og det så bare helt forrygende ud. Så det havde vi lyst til selv at prøve”, forklarer parret. Kitesurfing er en stor sport i Tyskland, så der findes naturligvis også kiteskoler der

i landet. Men Dennis Bühring og Imke Stahlmann har alligevel valgt at tage helt til Thorsminde for at lære teknikken. ”Vi synes, det her lød som det allerbedste sted, og vi har også hørt godt om det fra andre på det universitet, vi går på. Her er god vind, det er jo vigtigt, så man kan komme ud og prøve det. Og så er her meget sikkert. Både fordi der er stor fokus på sikkerheden her, men også fordi forholdene er så gode med det lave vand”, forklarer de. Og selvom det kan se drabeligt ud med den høje fart hen over vandet, ser det ud til at holde stik, at Thorsminde kan bryste sig af at være et forholdsvist sikkert sted. Gerda Johansen fra Thorsminde Camping melder i hvert fald om meget få skader. ”I de fire år, skolen har kørt, har der været én, der brækkede benet. Og så er der indimellem nogen, der skærer sig på en muslingeskal. Men ellers er det faktisk

oftere andre campinggæster, der kommer til skade på hoppepuder og den slags”, forklarer hun.

Øvelse gør mester Og parret fra Hamburg, Imke Stahlmann og Dennis Bühring, har da også netop klaret deres første tur på vandet uden problemer. Det er gået fint, er konklusionen. De er ikke i tvivl om, at når man rigtig lærer det, så er sporten lige så forrygende, som den ser ud. Så de vil knokle på igen i morgen. Nu skal kiten imidlertid pakkes sammen for i dag, og luften pumpes ud af den oppe på land. Nu er det næste hold elevers tur til at prøve teknikken af og øve sig, så de måske også en dag kan suse af sted mellem himmel og hav midt i en følelse af vægtløshed.

Keramik - Smykker - Skulptur - Oliemaleri

Galleri Møller P. Dorte & Lasse Møller P. Rubyvej 42 . Fjaltring 7620 Lemvig Tlf. +45 9788 7010

Åbningstider JUNI / JULI / AUGUST alle dage 11.00 - 17.00 mandag lukket SEPTEMBER / OKTOBER onsdag - søndag 11.00 - 17.00 NOVEMBER / DECEMBER weekend kl. 11.00 - 17.00 Åbner gerne efter aftale

www.gallerimollerp.dk Magasinet Lemvig.nu | 08.12

27


Nissum Fjord Dagen 2012 Søndag den 26. august En festival for natur, kultur og kunst omkring Nissum Fjord sidste søndag i august med et væld af aktiviteter for hele familien

28

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

D

enne dag viser fjorden traditionen tro, hvad den kan i forhold til natur, kultur og kunst, mad og musik. Besøg de små havne, kunstnere og kultursteder. I år fejres at projektet ’Nye Veje - Nissum Fjord’ står færdig. Netværket har etableret shelterpladser, gang, cykel- og ride-broer, stisystemer, foldere, kort og informationstavler. Seneste tiltag er broen over kanalen Færgen, der bliver indviet på Nissum Fjord Dagen. Det er nu muligt at gå rundt om fjorden, men tag vandrestøvler og lange bukser på: trampestierne skal trampes til.

Det er muligt at komme tæt på fjorden, at høre fortællinger og selv at være aktiv. Tag din hest, kajak, eller cykel med. Find ud af, hvor du starter ved at læse programmet på de følgende sider igennem. Mulighed for introduktion til dagen kl. 9.30 til 10.00 i Den Røde Hal, Havnevej 1, Thorsminde.


1. Thorsminde – fiskeri, hav og fjord Strandingsmuseum St. George viser fjordsjægte og ankermuseet. Naturskolen har aktiviteter for børn. Den Røde Hal på Gl. Havn er åben med smagsprøver og salg. Havnekontoret fortæller om afvanding af Nissum Fjord og bjærgning af vraget af Helle Saj. Gå en tur på naturstien ”Øen rundt” i uberørt strandeng. Mødested: Program for dagen i Thorsminde udleveres i Den Røde Hal, Gl. Havn. Tid: Gl. Havn kl. 10.00 - 15.30 - havnekontor, museum og naturskole kl. 12.00 - 15.00. Turlængde: Der er forskellige aktiviteter hele dagen. Pris: Fri entré nogle steder, andre tager entré. Målgruppe: Der er aktiviteter for alle. Handicapegnet: Ja. Gangbesværede: Ja. Web-adresse: thorsmindeby.dk, thorsmindehavn.dk, strandmus.dk

2

2. Kulturcenter Tuskær Nissum Fjord Dagen kan afsluttes med koncert med River Jazz & Bluesband. Efter koncerten er der mulighed for middag (økologisk røget ørred, fiskefrikadeller, salater, dessert og kaffe). Middagen skal forudbestilles. Fri entré til den permanente udstilling om formiddagen. Kontaktperson: Elin Nilsson. Mødested: Tuskærvej 2, Fjaltring. Tid: Dørene er åbne kl. 10.00 - 12.00. Koncert kl. 16.00, og middag kl. 18.00. Arrangør: Kulturcenter Tuskær. Tlf.: Middag bestilles på: 9788 7148. Mail: tuskaer@mail.tele.dk. Handicapegnet: Ja. Gangbesværede: Ja. Tilmelding: Kun til middagen. Web-adresse: tuskaer.dk. Pris: 75 kr. for koncerten og 125 kr. for middagen

3. Tuukkaq Centret Tuukkaq Centret råder bl.a. over et bibliotek med litteratur om inuitkulturen, både på grønlandsk, dansk og engelsk. I biblioteket har Tuukkaq sin egen Grønlandssamling med masser af dragter, kajak, hundeslæde og andre grønlandica samt ældre og moderne kunst som relaterer til Inuitverdenen og andre urbefolkninger. Kontaktperson: Reidar Nilsson. Tid: Kl. 14.00 - 17.00. Mail: tukkaq@gmail.com. Web-adresse: www.kulturkysten. dk/fjaltring/tukak.htm. Pris: Fri entre

4. Pumpehuset ved Høvsøre Nyd udsigten fra det nye udkigspunkt på Pumpehuset, Høvsøre. Indkørsel fra Torsmindevejen

nissUm fJords Åbning mod hAVeT

gen issum Fjord Da

N

THORSMINDE VisitHolstebro

www.nissumfjordnet.dk Kytterup Sønderby ved raferet af Rita Motivet er fotog

n Havn. I baggrunde

re, som Nissum to af de shelte

Fjord Netværket

har opsat rundt

om fjorden.

Voldsomt hav og skønne solnedgange! Fisk fra hav og fjord

www.Thorsmindeby.dk - for Tid og sTed! Magasinet Lemvig.nu | 08.12

29


5. Indvielse af broen over Færgen fra nordsiden Broen over Færgen – kanalen fra Nissum Fjord til Inderfjorden – sammenknytter stisystemet Nissum Fjord rundt. Broen indvies derfor med repræsentanter fra Lemvig Kommune fra nordsiden – og repræsentanter fra Holstebro Kommune fra sydsiden. Kontaktperson: Annemarie Poulsen. Tid: Indvielsen starter kl. 15.00 – kom i god tid, find parkering og gå ned til broen. Arrangør: Nissum Fjord Netværket. Tlf.:  2246 5551. Mail:  nissumfjordnet@gmail.com. Web-addresse: www.nissumfjordnet. dk. Handicapegnet: Nej. Gangbesværede: Nej

6. Hornvarefabrik og kagehus i Bøvlingbjerg Hornvarefabrikken har rundvisning og fortælling om fabrikkens historie og de nye tiltag, der er taget, efter at Sara Brunn Buch og Peder Frølund Buch har overtaget stedet. Borgerforeningen har åbent i Kagehuset om eftermiddagen. Kontaktperson:  Peder Buch. Mødested:  Åbrinkvej 2, Bøvlingbjerg. Tid:  Kl. 10.00 - 10.30: Fortælling om fabrikkens historie. Der er åben til kl. 16.00. Arrangør: Hornvarefabrikken og Borgerforeningen. Tlf. 9788 5079. Mail: peder@hornvarefabrikken.dk. Web-addresse: hornvarefabrikken.dk. Handicapegnet: Ja. Gangbesværede: Ja

7. Bøvling Jollehavn – sæt din kajak i vandet I anledning af at Nissum Fjord Netværket indvier broen over Færgen, bliver der afgang for kajaksejlads fra Bøvling Jollehavn. Tag din egen kajak med til havnen, og sæt den i vandet. Per Henriksen fra Vestjysk Kajak leder turen i Inderfjorden og ud i Nissum Fjord samt tilbage igen. Broen bliver indviet kl. 15.00, og her vil deltagerne kunne nyde synet af kajakker under broen. Kontaktperson: Per Henriksen. Tlf.: 2942 8676. Mail: ph.vestjyskkajak@gmail.com. Web-addresse: www.vestjyskkajak.dk

8. Bækmarksbro – have og eksotiske fugle Kom og se hvad der gemmer sig i baghaven. For eksempel hvordan tropiske fugle (australske parakitter og småfugle) kan overvintre i den danske klima både i store voliere på landet og smarte havevoliere til byhaver. Der vil også være muligheder for at se anderledes højbeder og måske møde en kanin. Der vil være kaffe på kanden.

Kontaktperson: Søren Galmstrup. Mail: galmstrup.s@ ny-post.dk. Sted: Fjordsidevej 6, 7660 Bækmarksbro

9. Bannerudstillinger – i lygtepælene International kunst på strøgene i Nees - Skalstrup og Sdr. Nissum. Brian Reeves, USA – Nees-Skalstrup, og Milena Bonifacini, DK - i Sdr. Nissum. Begge udstillinger kan ses til og med d. 30. september. Kontaktperson: Klavs Weiss. Mødested:  Neesvej Nees-Skalstrup, Kirkebyvej Sdr. Nissum. Tid:  Hele dagen. Arrangør:  ET4U i samarbejde med Sdr. Nissum Borger - og Idrætsforening. Tlf.:  ET4U: 9788 4216. Web-adresse: et4u.dk

10. Den Japanske Have i Nees Der er åben i Den Japanske Have. Der serveres en forfriskning, og der fortælles om, hvordan haven er skabt i et samarbejde mellem borgerne i Nees. Henvend jer til rundviserne iført reklame-T-shirts for haven. Kontaktperson: Rosa Fabricius. Mødested: Den Japanske Have. Tid: kl. 10.00 - 17.00. Arrangør: Nees-Skalstrup Sogneforening. Tlf.: 3165 1192. Web-adresse: neesjapanskehave.dk. Pris: 20 kr. for voksne inkl. forfriskning, børn er gratis. Handicapegnet: Ja. Gangbesværede: Ja

11. Japanske Danmark i Nees Se japanske møbler og indretning i Det Japanske Hus i Nees. Til daglig blot en internetbutik, men på Nissum Fjord Dagen er udstillingen åben for alle. Se og prøv f.eks. en futon. - japanernes sovesystem. Kontaktperson: Svend-Erik Mortensgaard. Mødested: Udstillingen, hovedgaden i Nees. Tlf.:  3529 4200. Mail:  kontoret@ japanskedanmark.dk. Arrangør:  japanskemoebler.dk. Tid: Kl. 14.00 - 17.00

12. Islandske Heste – tur med egen hest Tag hesten i vognen og kør til Nissum Fjord. Der bliver mulighed for ridetur ved fjorden, gode forhold til klargøring af hestene og erfarne guider, som kender stierne i området. Turen starter og ender i Nees. Kontaktperson: Dina Overgaard. Mødested: Gården Løkke, Nøragervej 6, Nees. Tid: Ca. kl. 10.00 - 14.00 - hør nærmere ved tilmelding. Arrangør:  HestNordvest. Tlf.: Lemvig Turistinformation, 9782 0077. Web-adresse: hestnordvest.dk. Pris: 50 kr. pr. hest. Handicapegnet: Nej. Gangbesværede: Nej. Tilmelding: Ja

13. Det lille træværksted i Nees Det lille træværksted har åbent. Her vises træskærer-

arbejder som f.eks. ølkurve, træskåle, storke, puslespil både til leg og til pynt samt stjernetegn og meget mere. Der er kaffe på kanden hele dagen. Kontaktperson: Steen Robert Kristensen. Mødested: Nøragervej 11, Nees. Tid: Kl. 10.00 - 16.00. Tlf.: 9788 4050. Arrangør: Steen Robert Kristensen

14. Indvielse af broen over Færgen fra sydsiden Broen over Færgen – kanalen fra Nissum Fjord til Inderfjorden – sammenknytter stisystemet Nissum Fjord rundt. Broen indvies derfor med repræsentanter fra Lemvig Kommune fra nordsiden – og repræsentanter fra Holstebro Kommune fra sydsiden. Kontaktperson: Emanuel Fabricius. Tid: Indvielsen starter kl. 15.00 – kom i god tid, find parkering og gå ned til broen. Arrangør:  Nissum Fjord Netværket. Tlf.:  4030 8037. Mail:  nissumfjordnet@gmail.com. Web-addresse: www.nissumfjordnet. dk. Handicapegnet: Nej. Gangbesværede: Nej

15. Loch Nees Put & Take Kom og se vores nu færdige sø og nye tipi med stort grillsted. Vi har også en børnesø med masser af fisk. Oplev atmosfæren hvor både børn og voksne kan fiske. Der er kaffe/saftevand og kage i tipien. Kontaktperson: Tonny Christensen. Mødested: Sandbækvej 9, Nees. Tid:  Fiskeri fra solopgang til solnedgang. Kaffe/te og kage kl. 11.00 – 16.00. Arrangør: Loch Nees Put & Take.  Tlf.:  2524 8033. Pris:  Adgang er gratis. Fiskeri dog til normale betingelser

16. Poesigaardens Galleri – med Nissum Fjord i baghaven Her kan man bl.a. se Else Husted Kjærs nyeste oliemalerier og akvareller – og nyde udsigten fra stjerne- og digtertårnet ud over den smukke fjord. På gårdspladsen byder Niels Husted Kjærs dyreskulpturer i gasbeton og granit gæsterne velkommen. Poeten og maleren vil fortælle om stedet og billederne. Mødested: Poesigaardens Galleri, Sandbækvej 12, Nees, 7570 Vemb. Tid: Kl. 10.00 - 17.00. Arrangør: Poesigården. Handicapegnet: Ja. Gangbesværede: Ja

17. Landbrugskultur ved fjordhytten Sandbæk Næs Emanuel Fabricius fremviser gamle landbrugsmaskiner, rørskoven, engen og det afgræssende kvæg frem. Grillen er tændt, og der kan købes forfriskninger, salat,

Nørre Vosborg støtter Nissum Fjord Dagen Se arrangementer og tilmeld nyhedsbrev på www.nrvosborg.dk Rundvisning hver søndag kl. 13.30. Kombiner med brunch før rundvisning eller med kaffe og kage efter.

Lemvig Kommune vestjyskbank.dk/lemvig

30 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Vembvej 35. 7570 Vemb. Tlf. 9748 4897


flutes og kød til grillen. Følg skiltning til parkering. Kontaktperson: Emanuel Fabricius. Mødested: Fjordhytten. Tid: Kl. 11.00 - 17.00. Arrangør: Emanuel Fabricius. Tlf.: 9788 4037 / 4030 8037. Mail: bkortnum@yahoo. dk. Handicapegnet: Ja. Gangbesværede: Ja

18. Damhus Å Havn Havneforeningen har telt på havnen. Fortæller om fjorden, fjordfiskeri og jagt på fjorden. Der er salg af drikkevarer og smagsprøver på fisk fra fjorden. Se den hyggelige jollehavn og tag evt. madpakken med. Mødested: Skilt mod havnen fra Skalstrupvej - havnen ligger i bunden af Bækbyvej. Kontaktperson: Tommy Mathiasen. Tlf.: 2490 5766. Mail: jetteogtommy@live.dk. Handicapegnet: Ja. Gangbesværede: Ja

19. Levende fortællinger ved Fjordhuset i Gørding Fjordhuset viser levende kulturhistorie fra Nissum Fjord. Der er udstilling om fjordfiskeri og rørhøst samt demonstration af gammelt håndværk. Mulighed for at købe vafler, kaffe og saftevand. Kontaktperson: Jytte Paarup. Mødested: Fjordvejen 24, Gørding, Vemb. Tid: Kl. 10.00 - 16.00. Arrangør: Jytte Paarup. Tlf.: 9789 1029 / 6154 7418. Mail: jyttepaarup@ofir.dk. Handicapegnet: Ja. Gangbesværede: Ja

20. Galleri 18 i Vemb Lise Bennedsgaard holder åben lade for kunstudstilling med lokale kunstnere på Steensigvej 18 i Vemb. Udstilling af malerier, akvareller skulpturer, små antikviteter og kunsthåndværk. Her er også eksempler på øl. Festlig folkemusik om eftermiddagen. Kontaktperson: Lise Bennedsgaard. Mødested: Stensigvej 18. Tid: Kl. 10.00 - 16.00. Arrangør: Lise Bennedsgaard. Tlf.: 2023 1157. Mail: Lise@bennedsgaard.dk

21. Vemb Kultur & Forsamlingshus I Vemb Kultur & Forsamlingshus glæder den vestjyske madkunstner Hanne Mette Jensen sig til at høre summen af en hel dag omkring fjorden. Her er der mulighed for en fantastisk aften med dejlig mad og lækkert musik. Maden vil være en af de berømte og lækre bossa buffeter. Musikken er The Bob Nova Projekt, som er lige dele bossa nova, jazz og pop. Tid: Kl. 17.00 - 20.30. Kontaktperson: Hanne Mette Jensen. Arrangør: Vemb Kultur & Forsamlingshus. Tlf.: 2042 1418. Mail: hannemettejensen@hotmail.com. Pris: 170 kr. for buffet og

PRØV NOGET NYT... KØB BRUGT! STORT LAGER AF GODE GENBRUGSDELE SALG AF NYE DELE. VI SÆLGER OGSÅ BILER, CAMPINGVOGNE OG KNALLERTER. NYE OG BRUGTE DÆK. VI ER FRISKE MED ET GODT TILBUD. VI MODTAGER OGSÅ DIN UDTJENTE BIL. VI ORDNER ALT DET PRAKTISKE OG UDBETALER KONTANT.

musik. Tilmelding: Senest 24. august af hensyn til plads og indkøb

22. Nørre Vosborg – vestjysk kultur I anledning af Nissum Fjord Dagen er der særlige aktiviteter i forhold til det vestjyske køkken. Minidyrskue med gamle danske husdyr: Jysk Kvæg, landrace af sortbroget grise, geder og får samt gæs. Det vil være muligt at få en snak med avlerne. Rundvisning og fortælling om stude-handel og Nørre Vosborg. Kontaktperson: Helle Skaarup. Mødested: Vembvej 35, 7570 Vemb. Tid: Kl. 10.00 - 16.00 – brunch kl. 11.30, rundvisning kl. 13.30. Arrangør: Foreningen for Danske Husdyr og Nørre Vosborg. Tlf.: Bordbestilling til brunch 9748 4897. Mail: hotel@nrvosborg.dk. Web-adresse: nrvosborg.dk. Pris: Entré til herregården inkl. guidet rundvisning 60 kr. Fri entré for personer under 18 år. Brunch 158 kr. pr. kuvert. Handicapegnet: Ja. Gangbesværede: Ja

23. Kloster Havn – Staby Efterskole Skolens friluftshold i 10. klasse tilbyder kanosejlads, geocaching, rappelling og sikkert en lille overraskelse. Desuden vil friluftsholdet tænde grill, og der vil være salg af pølser, brød og sodavand. Kontaktperson: Forstander Anders Boll Mikkelsen. Mødested: Kloster Havn. Tid: Kl. 12.00 - 15.00. Arrangør: Staby Efterskole. Tlf.: 9749 1112. Mail: post@stabyefterskole.dk

24. Bondegaardsis og besøg på økologisk gård Ismejeriet og stalden er åben fra kl. 11.00 - 16.00, der vil være mulighed for at købe en isvaffel og få et indblik i hverdagen på en økologisk malkekvægsejendom. Kontaktperson: Karsten Sig. Mødested: Nørrevej 10, Staby, 6990 Ulfborg. Tid: Kl. 11.00 - 16.00. Arrangør: Staby Ismejeri. Tlf.: 9749 0660. Mail: st.arbjerg@get2net.dk

25. Husby Efterskole – friluftsaktiviteter Husby Efterskole tilbyder et børne- og familievenligt arrangement. Der bliver mulighed for trække-/rideture på islænderheste, hygge ved bålet med pandekager og saft, samt gps-løb og klatreaktiviteter på skolens område. Mødested: Husby Efterskole, Sognegårdsvej 15, Husby. Tid: Kl. 10.00 - 16.00. Koordinator: Kristian Hauskov. Arrangør: Husby Efterskole. Tlf.: 9749 5544. Målgruppe: Børn og familie. Mail: post@husbyefterskole.dk. Web-adresse: husbyefterskole.dk

27. Pilgrimsvandring – fra Husby Kirke til Ulfkær Kirke Der er etableret en pilgrimsrute rundt om Nissum Fjord, og på Nissum Fjord Dagen er der en vandring på ca. 19. km. Undervejs besøger vi og gør holdt ved Vedersø og Madum Kirker, og vi besøger en nyistandsat klitgård udenfor Vedersø. Vi går langsomt – holder pauser for fordybelse og andagt. Tid: Kl. 9.00 - 17.00. Turlængde: Ca. 19 km. Kontakt: Sognepræst Poul Erik Knudsen. Arrangør: Pilgrim Vest. Tlf.: 9782 0181. Mail: pekn@km.dk. Pris: 60 kr. som dækker entré og bus retur fra Ulfborg til Husby. Målgruppe: Voksne – alle kan være med. Handicapegnet: Nej. Gangbesværede: Nej. Tilmelding: Senest 22. august

International kunst på strøgene i Nees-Skalstrup og Sdr. Nissum. Brian Reeves, USA, i Nees-Skalstrup, og Milena Bonifacini, Danmark, i Sdr. Nissum. Begge udstillinger kan ses til og med den 30. September. Kontaktperson: Klavs Weiss. Mødested: Neesvej, Nees-Skalstrup, og Kirkebyvej, Sdr. Nissum. Tid:  Hele dagen. Arrangør:  ET4U i samarbejde med Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening. Tlf.:  ET4U:  9788 4216. Web-adresse: et4u.dk

29. Sandholm Havn Fritidsfiskerne viser deres hyggelige lille havn frem og fortæller om fiskeri. Man kan se, hvordan man røger fisk fra havet. Tag madpakken med og nyd den her i læ for vinden og med mulighed for at bruge den nye aktivitetsplads, med gynger og vippe. Sted: Sandholm Havn (havnen nord for Sdr. Nissum). Tid: Kl. 11.00 - 14.00. Arrangør: Fritidsfiskerne

Pilgrimsrute Rundt om Nissum Fjord

Et hæfte med pilgrimsruten kan købes for 50 kr. på turistkontorerne i Holstebro, Vedersø Klit og Vinderup.

PILGRIMSVA

Vestruten

NDRINGER

omkring Holsteb

ro

I pilgrimshæftet er der kort, informationsmateriale og oplysninger om overnatningssteder. WWW.ULFBORG-AUTOLAGER.DK Industriarealet 19 – 6990 Ulfborg Telefon 97 49 12 00 - Telefax 97 49 13 59

Vandringen starter fra Husby Efterskole. Der vandres ad afmærkede ruter på 5, 10 og 20 km. Ruterne er tilrettelagt i meget naturskønne områder med skove, klitområder, Vesterhavet m.m. Der vil være velforsynede rastepladser både ved start/mål samt ude på ruterne. Kontaktperson: Leif Madsen. Mødested: Husby Efterskole, Sognegårdsvej 15, Husby. Tid: Der startes mellem kl. 9.00 og 11.00. Arrangør: Holstebro ”Fodslaw”. Tlf.: 9742 6604. Mail: leifkm@mail.tele.dk. Web-adresse: holstebrofodslaw.dk. Pris: Startgebyr 25 kr. Handicapegnet: Nej. Gangbesværede: Nej. Tilmelding: Nej

28. Bannerudstillinger i lygtepælene

Ruten er godt 100 kilometer lang og delt op i etaper mellem de mange kirker og historiske steder.

KIG INDG eller RIN

26. Nissum Fjord Vandringen

Holstebro +45 9611 7080, Vedersø Klit +45 9749 1277, Vinderup +45 9744 2285

50,DK GB D

rød...

b Vi har altid friskt

- og gode søndagstilbud!

i SPAR Thorsminde for at fejre Nissum Fjord Dagen Magasinet Magasinet Lemvig.nu Lemvig.nu || 08.12 01.12

31


Tømrerfirma med vokseværk Roesgaard Byg i Gudum er vokset stille og roligt gennem årene. Selv ikke finanskrisen har stoppet væksten – antallet af ansatte i tømrerfirmaet er nu på 20

Tekst: Allan Damgaard Foto: Henrik Vinther Krogh

H

ans Roesgaard tænker lidt over spørgsmålet. Om han har en grundfilosof? Om der er en forklaring på, at firmaet på 13 år er vokset fra at være et enmandsfirma til at tælle 20 ansatte? ”Der er jo nok flere ting, der spiller ind, men det er min grundlæggende holdning, at man ikke skal sige nej til nogen arbejdsopgave. Om det er små eller store opgaver, så skal man tage dem, hvis det er muligt. Det kan være en af netop de opgaver, der udløser fremtidige opgaver”, siger Hans Roesgaard. Og så er der selvfølgelig det med tilfældighederne. De har ofte en finger med i spillet, når folk skal forklare en udvikling eller hvorfor det egentligt er gået, som det er. Det vender vi tilbage til. Der er nemlig en anden, vigtig faktor, som de fleste selvstændige sikkert kan skrive under på: Masser af hårdt arbejde. Tag nu for eksempel denne lørdag formiddag i juni, hvor dette interview finder sted. Vi mødes kl. 10.00, hvor ægteparret Jytte og Hans Roesgaard serverer rundstykker, kaffe og jordbær for magasinets udsendte. Hans er allerede langt henne i arbejdsdagen. Han stod op kl. 5.00 og satte kurs mod Esbjerg, hvor Roesgaard Byg er i gang med et byggeprojekt.

Børsen gazelle 2008 & 2009

ROESGAARD ApS

TØMRERMESTER HANS ROESGAARD Trabjerggårdvej 20 . Gudum . 7620 Lemvig

T: 9786 3410 . M: 2161 0941 . www.roesgaardbyg.dk 32

Magasinet Lemvig.nu | 08.12


i

Roesgaard Byg

Jytte og Hans Roesgaard etablerede Roesgaard Byg i 1999. Firmaet hører hjemme på ægteparrets privatadresse, Trabjerggårdvej 20 i Gudum. Roesgaard Byg tæller i dag 20 ansatte. Firmaet har specialiseret sig i at bygge minkhaller – kundekredsen er over hele Danmark, og det er også blevet til fire minkhaller i Sverige. Firmaet producerer 99 procent af de danske jernbanebomme. Laver desuden alt inden for tømrerarbejde.

”Vi havde et akut problem, der skulle løses, så medarbejderne kunne fortsætte med deres arbejde mandag morgen. Det var nemmest selv at køre derned. Og det gik også fint. Det blev løst. Jeg har det fint med at komme tidligt i gang om morgenen. Jeg kører som regel hjemmefra kl. 5.30 hver dag”, siger Hans Roesgaard. Det med at stå tidligt op lægger måske i blodet hos Hans Roesgaard, der er tidligere bager. ”Der er ikke så meget trafik så tidligt om morgenen. Man kommer hurtigere frem”, tilføjer Hans Roesgaard.

Finder på nye opgaver Han vurderer, at arbejdsugen ligger på 70-80 timer. Det er noget, Jytte Roesgaard nikker bekræftende til. ”Jeg forsøger at aflaste Hans, så han ikke har så mange administrative opgaver, men hvis jeg overtager en af hans opgaver, så finder han bare en ny, men det kan jo også være en måde, som firmaet kan vokse på”, siger Jytte Roesgaard, der leder den administrative del

Jytte Roesgaard er uddannet sygeplejerske, mens Hans Roesgaard er udlært bager – han arbejdede som bager på Skoleskibet Danmark i et halvt år. De arbejdede begge i USA i 1984 – Jytte inden for gartneri og kontor og Hans inden for byggeri. I 1985 var arbejdspladsen flyttet til Norge – Hans var stadig inden for byggeriet, mens Jytte arbejdede i plejesektoren. Inden Hans blev selvstændig tømrer, arbejdede han som tømrer i 13 år ved et tømrerfirma i Fousing. De har fire børn: Therese (19 år), Jeppe (16 år), Julie (14 år) og Johan (11 år). Hjemmeside: roesgaardbyg.dk

af firmaet og har stået for implementeringen af nye itværktøjer. Det bliver ikke til meget fritid. Det var 20 år siden, at en sommerferie uden børn havde været plottet ind i kalenderen. Men i foråret blev det dog til en uge på Lanzarote. En danseferie vel at mærke. Både Jytte og Hans er vild med dans, og så var det jo nærliggende at melde sig til et ophold på den kanariske ø med nogle af danserne fra tv-serien ’Vild med dans’ som instruktører. ”Det var bare så godt at danse 40 timer med Hans uden at blive afbrudt af mobiltelefonen”, siger Jytte. Roesgaard Byg kan dateres tilbage til 1999, hvor Jytte og Hans Roesgaard overtog et tømrerfirma efter Jens Riis i Gudum. Et lille enmandsfirma, der blandt andet havde specialiseret sig i at lave jernbanebomme. På det tidspunkt arbejdede både Jytte og Hans på deltid, så der altid var en af dem hjemme ved børnene. Jytte var sygeplejerske, og Hans arbejdede i et tømrerfirma i Fousing.

Det var ikke smart ”Da jeg fik mit eget tømrerfirma, havde jeg forestillet mig, at det skulle være et enmandsfirma, så jeg var uafhængig af andre. Men det var overhovedet ikke smart. Mange tømreropgaver skal man være to til, og så var jeg afhængig af, at manden skulle være hjemme, dér hvor jeg havde opgaven. Det var ofte på en gård. Så kunne jeg først begynde, når landmanden var færdig i stalden, og så kom dyrlægen måske, og så blev vi afbrudt i arbejdet. Der var masser af spildtid. Det duede ikke”, husker Hans Roesgaard. Der kom desuden en del arbejdsopgaver fra starten, og inden det første år var gået, var der tre mand i firmaet, mens Jytte havde sagt sit job som sygeplejerske op for at stå for firmaets administration, og samtidig skulle børnene og de fem hektar med jordbær også passes. Jordbæravlen er siden valgt fra.

Læreruddannelse og hf i Nørre Nissum... Læreruddannelse Udeskole l Teaching Lab l International Dimension l Praktik l Studiemiljø l Studenterhus l Foreninger & Kultur l

l Almindelig lærer l Netlærer l Meritlærer

SKtuudltie urmiljø

tur dieier Stuleg Kol

Svinget 5 - Nørre Nissum 7620 Lemvig Tlf.: 87 55 32 55

FPæ ralkletisksk ab

Læreruddannelsen: lin@viauc.dk www.viauc.dk/laererinissum

Kultur

hf

l Almindelig HF l Ordblinde HF l Grøn HF

Faglighed

m Læs o er ød infom res på vo side me hjem

Studieture l Koncerter l Foredrag l Teaterforestillinger l Studenterhus l Foreninger l Lektie café l

Kollegier

Fælless

kab

Hf-uddannelsen: hfin@viauc.dk www.viauc.dk/hfinissum Magasinet Lemvig.nu | 08.12

33


efter de gamle håndværkstraditioner med samlinger og tapper. Det var ikke almindeligt tømrerarbejde, og det var dejligt udfordrende”, siger Hans Roesgaard om en opgave, der strakte sig over trekvart år. Det usædvanlige projekt betød også, at Teknisk Skole i Holstebro bad om rundvisning til to hold tømrerlærlinge. Den pæne stigning i firmaets omsætning betød i øvrigt, at Roesgaard Byg to år i træk – 2008 og 2009 – blev kåret som en såkaldt Gazelle-virksomhed af dagbladet Børsen.

Æstetik spiller en rolle

Det med tilfældighederne spillede ind, da Roesgaard Byg fik byggeri af minkhaller på sit cv. En leverandør af inventar til minkhaller manglede en samarbejdspartner, der kunne opføre stålspærhaller. Det har siden grebet om sig, så byggeri af minkhallerne i dag er den største gren hos Gudum-firmaet. Roesgaard Byg har opført cirka 80 minkhaller i Danmark, og det er også blevet til fire i Sverige.

Kendt i minkbranchen ”Vi kan godt tillade os at sige, at vi er et kendt navn i minkbranchen. Vi har også været med på minkmesser, hvor vi har fået mange kontakter”, siger Hans Roesgaard og nævner minkbranchens medvind som en afgørende årsag til, at firmaet selv i en krisetid har kunnet udvide antallet af ansatte, der i forhold til begyndelsen af 2011 er øget fra 14 til 20. Det skyldes også en anden stor opgave: Renovering af tagkonstruktionen på Lemvig Kirke – tagkonstruktionen var hårdt angrebet af svamp. ”Det var en meget spændende opgave, der skulle udføres i dialog med Nationalmuseet. Arbejdet skulle laves

Nu er Hans Roesgaard ikke en mand med store armbevægelser, der vil presse et bestemt løsningsforslag ned over kunden. På ingen måde. Men som Jytte Roesgaard indskyder, så spiller æstetik faktisk en vis rolle, når Hans Roesgaard i samarbejde med kunden skal aftale et renoveringsprojekt – for eksempel af et gammelt stuehus. På Roesgaard Bygs hjemmeside er der et link til ’Bygningskultur Danmark – Bevaringsguide for bedre byggeskik-huse’. ”Jeg spørger dem altid, om de har et gammelt fotografi af huset. Det er godt at tage udgangspunkt i. Så kan man se, hvordan proportionerne i huset var fra begyndelsen, og så får man i højere grad et tag eller vinduer/døre, der passer til husets arkitektur”, siger Hans Roesgaard. Han oplever, at kunden er glad for denne ’indblanding’ i projektet. ”Der er flere, der har givet udtryk for, at de var glade for sådan en vejledning. Det var ikke noget, de havde været opmærksomme på. Men det er vigtigt for mig at understrege, at det selvfølgelig er kunden, der bestemmer”, siger Hans Roesgaard. Hvis der skal bygges en karnap eller en udestue på et stuehus, så er det også vigtigt, at det bliver gjort, så det

ikke ødelægger husets arkitektur. Jytte og Hans Roesgaard har selv lavet en stor karnap på deres stuehus, hvilket har gjort udsigten over Limfjorden endnu bedre og samtidig givet en meget lysere stue og køkken. ”Vi havde boet her i mange år, inden vi turde kaste os ud i det projekt. Den blev betydeligt større, end vi havde tænkt i begyndelsen. Det gør stuen og køkkenet til helt andre rum – der bliver pludselig meget mere plads. Samtidig er det fantastisk med alt det lys. Mennesker har godt af lys – det påvirker humøret i positiv retning”, siger Jytte Roesgaard, der stort set selv har været arkitekt på omforandringerne i huset.

En stor tilfredsstillelse Selv om hverdagen er hektisk og byder på mange arbejdstimer, så trives Jytte og Hans Roesgaard. ”Det er jo en stor tilfredsstillelse at udrette noget, der er til glæde for kunderne, og samtidig møder man mange spændende mennesker. Det er heller ikke uvæsentligt, at vi er med til at skabe nogle arbejdspladser”, siger Hans Roesgaard. ”Der ligger også en tilfredsstillelse i at skabe en god ånd i firmaet. At det er et sted, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. Vi forsøger at give vores ansatte nogle gode forhold, og heldigvis har vi gode og dygtige medarbejdere, der tager meget ansvar”, siger Jytte Roesgaard. De har ikke en fremtidsplan liggende i skuffen. Der er ingen strategi om, at firmaet skal nå en vis størrelse inden for en bestemt årrække. ”Vi tager tingene, som de kommer, og vi går efter de muligheder, der byder sig”, siger Hans Roesgaard. ”Vi håber, at der fortsat vil være byggeprojekter til os i minkbranchen, og vi forventer, at der snart kommer mere gang i andre forretningsområder – for eksempel de energibesparende renoveringer”, siger Jytte Roesgaard.

Tæpper . gulve . gardiner . solafskærmning

sTorT udvalg i ... metervarer • møbelstof uld • jersey gardiner • solafskærmning

34 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

• Markiser • Rullegardiner • Lamelgardiner • Persienner • Plisségardiner • Metervarer

• Sengeudstyr • Tæpper • Vinyl • Linoleum • Trægulv

Ring efter gardinbusserne – vi ta’r mål, syr og monterer!


Malende historiefortælling Tekst: Allan Damgaard Foto: Henrik Vinther Krogh

Jytte Roesgaard er en af de frivillige bag Aa-Mølle på Remmerstrand - en kulturhistorisk perle, som turisterne i Lemvig Kommune for alvor har fået øjnene op for

D

en holder vel til det? Sådan er det nærliggende at tænke, når den gamle vandmølle Aa-Mølle sætter gang i husets hjul, kværnesten og remme m.v. Larmen er øredøvende, og hele møllen knager og ryster. En lyd, som vores forfædre formentlig fandt helt naturlig. Det var sådan, markens korn blev forvandlet til mel, så der kunne komme brød på bordet, eller der blev valset korn i stor stil til dyrefoder. Aa-Mølle på Remmerstrand er cirka 500 år gammel. Den har ikke befundet sig på den nuværende placering i alle årene. En stormflod i januar 1839, hvor Vesterhavet brød igennem ved Thyborøn, fik vandstanden til at stige, og møllen måtte flyttes omkring 200 meter til det sted, hvor den står i dag. Det var en dramatisk begivenhed den januar-nat i 1839. Møllerens kone var alene hjemme med to små børn, og de måtte reddes fra vandmasserne i den mørke nat. De søgte i første omgang i sikkerhed på en forhøjning i haven – her blev de hentet af karlen, som havde været ovre på en nabogård for at låne en hestevogn.

Spændende historie ”Der er en meget spændende historie bag vandmøllen, og det var også årsagen til, at jeg som bestyrelsesmedlem i Gudum Sogneforening gik ind i Aa-Mølles restaurering, der fandt sted op gennem 1990’erne”, fortæller Jytte Roesgaard, der fremhæver den daværende formand for sogneforeningen, Henning Venø Jensen, og indehaverne af Aa-Mølles tilhørende gård, Inger og Hans Hedegaard, som centrale personer i det omfattende restaureringsprojekt. Foruden selve møllens historie så fortæller vandmøllen – der i dag er fredet – også et vigtigt trin i danskernes historie. ”Det er vigtigt, at vi kender vores rødder. I den gamle mølle kan man se, hvordan kornet blev malet i gamle

dage. Vi kan se den teknik, vores forfædre benyttede sig af – den teknik, de havde udviklet, og som der senere er bygget videre på. Det er spændende at se dette trin i historien – og vel at mærke se det i levende live”, siger Jytte Roesgaard.

Har fået øjnene op Hun har ingen problemer med at finde flere fordele ved den gamle, charmerende mølle. ”Den er medvirkende til at gøre det endnu mere attraktivt at besøge vores egn. Hvis jeg skal være ærlig, så har den efter min mening været en noget overset turistperle. De turister, der besøger Lemvig Kommune, er hovedsageligt blev henvist til havet og de attraktioner, der ligger dér. På det seneste virker det dog til, at turisterne har fået øjnene op for Aa-Mølle”, siger Jytte Roesgaard. Der var i hvert fald ingen problemer med at finde den kulturhistoriske perle den tredje søndag i juni, der er Dansk Mølledag. Her havde Aa-Mølle 300 besøgende. Selve driften af den gamle mølle er lagt i hænderne på en gruppe seniorer i Aa-Mølle’s Laug. Møllen ejes af Danske Møllers Venner, der nu kun har denne ene mølle tilbage – det var den mest værdifulde på grund af en særlig detalje: Et såkaldt romersk drev. I Nordeuropa findes dette drev kun i Aa-Mølle. ”Driften af møllen giver både socialt samvær og en værdifuld aktivitet for dem, der står for det praktiske. Det giver mening for ung som gammel, og det er bestemt også et af plusserne ved hele dette projekt”, siger Jytte Roesgaard. Området omkring møllen kan også kategoriseres som en sjældenhed. Det er nemlig en oldtidsbeplantning med blandt andet egekrat og andre sjældne planter. Den gamle studevej kan også ses løbe forbi Aa-Mølle.

Lemvig - Thyborøn Turistforening

- din & kommunens vægtige turismepartner Vi arrangerer: Fiskedag i Thyborøn Åbne Døre Fjordmarked Vi udVikLer: Aktiv Ferie Naturrum Thyborøn Markedsføringsmateriale for hele vores skønne egn Vi driVer: 2 turistbureauer (Thyborøn og Lemvig) 1 lystbådehavn Flere hjemmesider Besøg land & Bølgers k rs Vi er: e k Bak d g. vi m itle 4 ihærdige og arbejdsomme www.vis 2 00 77 turistmedarbejdere Tlf. 97 8 SYNES DU DET ER VIGTIGT; STØT OP OM LEMVIG - THYBORØN TURISTFORENING Meld dig ind, bliv sponsor, eller bliv frivillig

i

Aa-Mølle

Vandmøllen Aa-Mølle på Remmerstrand er cirka 500 år gammel. Den malede sidste gang i 1953. Den er fredet og blev i 1961 købt af Nationalmuseet og overdraget til Lemvig Museum. I 1978 overgik den til Danske Møllers Venner, og i dag er det Aa-Mølle’s Laug, der driver den. Møllen blev færdigrestaureret og sat i gang igen i 1999. Ideen med at restaurere møllen udsprang fra Gudum Sogneforening. Der er møllersvende, som kører med møllen hver lørdag og søndag fra Dansk Mølledag den tredje søndag i juni til og med den første søndag i september. I den periode kører møllen kl. 14-16 lørdag og søndag. Møllen er altid åben, og der kan laves ekstra rundvisning efter aftale med Hans Hedegaard på tlf. 97861116.

- Mere end ét køkken...

Køkken Bad l Garderobe l Design l Montering l Renovering l l

Kloster Interiør ApS Mogens Kloster Mattrupsvej 23 7620 Lemvig T: 97 81 18 96 M: 20 42 18 96 W: kloster-interiør.dk

Klos

aps

ter

I N T E R I Ø R

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

35


En af havnens ældste

Tekst: Helle Ringgaard Foto: Henrik Vinther Krogh

Anton Lyng fylder 91 i år. Thyborøn Havn har været omdrejningspunkt for de fleste af hans leveår

F

orleden på havnen stoppede en turist mig og spurgte, om jeg var en gammel fisker. Jahh… jeg er jo i hvert fald gammel”. Det er ikke nogen overdrivelse; dåbsattesten er dateret 1921. Anton Lyng er blandt de ældste på Thyborøn Havn. Havnen var ramme om hans arbejdsliv i 60 år, fra han 15 år gammel fik sin første hyre som fisker, til han som 74-årig gik på pension som olie-mand. Nu små 20 år senere er havnen fortsat et vigtigt omdrejningspunkt i hans sociale liv. De fleste formiddage og tit også et smut om eftermiddagen kører han i ’Hulen’. Hulen er et mødested i Den Røde Hal, den tidligere auktionshal ved Gammel Havn, som Fiskeriforeningen stiller til rådighed for ’de gamle’. Det vil sige pensionisterne fra havnens mange forskellige arbejdspladser. ”Fiskeriforeningen betaler husleje og varme, vi sørger selv for oprydning og nyanskaffelser. Der er kun to regler i Hulen: Ingen alkohol og ingen kvinder. Minimumsalder 65. Alder er en stor fordel; så kan vi ordne de samme ting om eftermiddagen, som vi også talte om formiddagen, uden at kede os”.

Dreng i Harboøre Anton Lyng har endnu aldrig udviklet et talent for at kede sig. Fra begyndelsen har han haft nok at give sig til som en ud af seks brødre af en børneflok på ni på Kyndesgård, hans mors slægtsgård, ved Langerhuse vest for Harboøre. ”Vi var jo aldrig ni søskende, som boede hjemme på samme tid; når man var konfirmeret, kom man ud at tjene”. ”I mine drengedage var der ikke den store forskel på rig og fattig. Vi var lige fattige alle sammen. Kartofler, mælk og æg havde vi nok af hjemme, men penge var der ingen af. Jeg tror, vi var lige lykkelig af den grund. Jeg havde en god barndom”. Det var en barndom, børn i dag ville have svært ved at genkende. Hverdagen uden elektriske hjælpemidler og driften af boelsmandstedets dyr og 20 tønder land krævede en praktisk arbejdsindsats fra alle, store som små.

Pung

100 Track Top

500 36

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Str. 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42.

RU5 sho W

Str. 39-41 / 42-43 / 44-45 / 46-48.

RU5 short

Taske

700 Buks

ADIDAS 0-. BIRD FI13RE TIL DAMER OG HERRE

500 Skuldertaske

400 Str. 28 - 38

2/3

Sportigan Lemvig . Vestergade 10 7620 Lemvig . www.sportigan.dk


I den travle sommertid gik børnene i skole to dage om ugen, om vinteren sad man på skolebænken fire dage i ugen. Harboøre Skole havde to klasser med hver sin lærer; de store og de små. Der var cirka 40 børn i hver klasse. ”Jeg kan huske, at der var en enkelt, som havde en cykel. Alle vi andre gik i skole”. Skolegangen sluttede naturligt for de fleste, når de var blevet konfirmeret. Det var Anton Lyng ikke ked af. Overvejelserne var ikke store; ”Dengang blev man enten fisker eller landmand. Der var ikke råd til at læse”. ”1930’erne var krævende. Der var ikke sult, men der var en stadig kamp for de daglige brød. Landbruget gav os lidt til føden, men vi spiste rigtig meget fisk.” Fem af de seks Lyng-brødre gik til fiskeriet; den yngste fandt læreplads hos en elektriker.

I 1935 kom 14-årige Anton i første omgang ud at tjene på en gård. Madmor sørgede for god kost, til gengæld fandtes ’fyraften’ ikke, månedslønnen var 15 kroner, 50 øre om dagen. ”Det var ikke interessant i længden, men jeg blev i pladsen, mens jeg ventede på hyre”. Der gik et år, inden en Harboøre-fisker antog Anton Lyng. Gården, han havde tjent på, tog havet mange år senere.

Fiskere tog toget ”Om sommeren fiskede vi med snurrevod og om vinteren med kroge. Vi fangede levende rødsætter, om bord gik de i damme, og når vi kom i land efter et par dage eller tre, kom fiskene i hyttefade i havnen, hvorfra de blev solgt af auktionsformanden”.

K Y S TC E N T R E T FLERE SPÆNDENDE DYR BOR NU På K YSTCENTRET

Æs ku l a p s n o g e n kan blive op til 2 meter lang. Nu kommer de tilbage til Danmar k - på Kystcentret.

z

N AT U R W O R K S H O P

z

KYSTTERRARIER

z

MANDSKABSBUNKER

z

SANSESTI

z

KVIKSANDSBASSIN

z

KÆMPE SÆBEBOBLER

Glatsnoge finder også vej tilbage til Danmar k og der med til Kystcentret.

Foto: Benjamin Stjerne

Eu ro p æ i s ke Su m p s k i l d p a d d e r Efter 2.500 år vender de Europæiske Sumskildpadder hjem. Se dem, både små som store på Kystcentret.

Vi glæder os til at byde jer velkommen og vise alle vore spændende dyr frem - selvfølgelig også alle de dyr, som allerede bor på Kystcentret: hugorme , snoge , tudser, salamandere og firben.

” E n p å o p l e ve re n ” Ve s t k y s t e n s s t ø r s t e o p l e ve l s e s c e n t e r, v i e r i n t e r e s s a n t e fo r b å d e b ø r n o g vo k s n e . G e n n e m s p æ n d e n d e o g a nd e r l e d e s a k t i v i t e t e r f å r a l l e ny v i d e n , d e r fo r vo r t m o t t o : ” S a n d , v a n d o g fo r s t a n d ” . B y g d i g e r, s k a b s t o r e b ø l g e r m e d b å d e h æ n d e r o g f ø d d e r, l av d i n e g e n ve j r u d s i g t , s e j l m e d f j e r n s t y r e t t r aw l e r e . F å ny v i d e n o m 2 . ve r d e ns k r i g , fi n d u d a f h vo r fo r d e n r u s s i s ke f r e g a t ” A l e x a n d e r N e v s k i j ” fo r l i s t e m e d 7 2 4 m a n d o m b o r d . O p l e v d e fascinerende kr ybdyr helt tæt på. Entré Når du har betalt din entré, gælder billetten i 7 dage . D e t b e t y d e r, a t d u k a n ko m m e t i l b a g e o g l æ r e e n d nu mere.

V E S T K YS T E N S S T Ø R S T E O P L E V E LS E S C E N T E R

Sand, vand & forstand...

Ky s t c e n t e r ve j 3 D K - 7 6 8 0 T hy b o r ø n T: + 4 5 9 6 9 0 0 2 0 0

E : mail@kystcentret.dk W: kystcentret.dk

THYBORØN

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

37


”Som alle andre tog vi toget fra Harboøre til Thyborøn. Der var en livlig trafik af fiskere, bygningshåndværkere og andre rejsende med banen dengang. Den gamle station, hvor vi fiskere stod af, lå overfor, hvor vi bor i dag”. ”Nutidens fiskere kører i bil. Det er blevet bedre tider i den forstand. På den anden side, så var der bare for 2030 år siden et par hundrede kuttere fra hele Danmark, der landede konsumfisk i Thyborøn; i dag er fiskeriet samlet på nogle få store trawlere”.

Farligt fiskeri under besættelsen ”I begyndelsen af 1940 blev fire kuttere sænket af tyskerne i den sydlige del af Nordsøen. Det satte en stopper for fiskeriet en tid, men kun indtil besættelsen begyndte 9. april. Tyskerne havde brug for fisk, og vi havde brug for at tjene til livets opretholdelse. Dog måtte vi kun gå op til 70 sømil ud. Flere fartøjer herfra, som fiskede længere ude, blev opbragt af englænderene og tilbragte krigsårene dér. Nogle fortsatte som aktive fiskere, andre fandt arbejde i land eller tjente i den britiske marine”. Besættelsen indfandt sig på Rønland og i Thyborøn. I Thyborøn blev befolkningstallet mere end fordoblet, da de tyske soldater rykkede ind. Indkvartering foregik på skoler, i andre offentlige bygninger og private hjem. Også på Kyndesgård hos familien Lyng. ”I første omgang indkvarterede vi tre mand med deres heste i kostalden. Det er ikke, fordi jeg er stolt ved at sige det, men de var ordentlige folk og opførte sig pænt. Andre steder tog de hele huset, og vi fik da også siden indkvartering af mere krævende individer”. Unge Anton Lyng aftjente sin værnepligt i marinen og nåede at afslutte tjenesten i juni 1943, umiddelbart

inden tyskerne overtog kommandoen med det danske militær i august. Inden da havde han oplevet at den minestryger, han tjente om bord på, blev kapret af 10 danske sabotører. De ville have været til England, men røg ind i en storm i Kattegat, så de valgte at søge i land i Sverige, hvor de blev tilbageholdt. ”Tre af kaprerne var tjenstgørende om bord, og ved hjemkomsten til Korsør blev vores chef afskediget, fordi han havde forsømt at skyde sabotørerne for mytteri. Vi var interneret i otte dage, og lå derefter stille i havn tre måneder uden at måtte sejle ud”. Fra militærtjenesten tog Anton Lyng den lige vej hjem til Harboøre og fiskeriet. Denne gang med sin storebror Lars som skipper. ”Hvad skulle jeg ellers gøre? Der var ikke andre muligheder. Når vi fiskede, var det ikke ualmindeligt, at flyverne gik meget lavt over os. Nogle blev bombet, andre minesprængte. Thyborøn mistede flere kuttere. Det var et vilkår”. Så fiskeriet fortsatte; der var endelig gode penge at tjene efter de meget magre år i slutningen af 1930’erne. ”I 1938 tjente vi 1.000 kroner. I 1939 var priserne lidt bedre. Og det fortsatte. Jeg har været med til skovle fisk fra kutteren direkte op i de jernbanevogne, som ventede på at køre dem til Tyskland. Samme vej som landbruget sendte sine grise”. ”Modstandsfolk var her først rigtig mange af, efter krigen var slut. Men jeg har også hørt nævnt, at fiskere blev anset for usikre i deres arbejdsforhold til at være attraktive at hverve som sabotører. Det var jo aldrig til at vide, hvornår vi var i havn”.

Indkøbsture • Endagsudflugter • Turistkørsel m.m. Indkøbsture til Fleggaard, Harrislee

Juleture til Flensborg & Tønder

Pris kun 99,2 timers ophold Tilmeld på: 97 89 53 00

Tag med på juletur til Flensborg med 3 timers ophold til at gå på byens populære julemarked, med 1 times ophold hos Fleggård på hjemvejen.

Torsdage 29/11 samt lørdag d. 8/12 Afgang Rema1000 kl 7.00

Tag med til Tønder hvor byens torv er omdannet til et rigtigt julemarked med boder, samt et besøg på det gamle apotek med 2 timers ophold. Derefter til Fleggård i Sdr. Lügum med 2 timers pause til juleindkøb.

Lørdag d. 1/12 samt tirsdag d. 11/12 Afgang Rema1000 kl 7.00

Pris kun 149,LEMVIG TURIST

Pris kun 129,-

Juleturene laves også som firmaudflugter, ring og hør nærmere.

v/Henrik og Jørgen Bæk Marsbjergvej 6 · DK-7620 Lemvig Telefon 97834140 · Telefon 97895300 · www.baeksbus.dk 38

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

www.beringtime.com

Tirsdage 4/9 + 2/10 + 6/11 Afgang Rema1000 kl. 8.00

Vestergade 12 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 00 71

Jagt på landjorden Allerede som 16 årig var Anton Lyng blevet lidenskabelig jæger. Det satte krigen heller ikke en stopper for. Jagttegn fik man godkendt af den tyske kommandant; så kunne man frit gå på jagt, om end de tre kontrolposter i Langerhuse, ved ’Knopper’ midt på Rønland og igen ved Thyborøn krævede, at man viste sine legitimationspapirer. Den lokale jagt i engene bød især på ænder og harer og supplerede husholdningen. Siden kom lejede jagter andre steder ved Limfjorden til, men trofæjæger blev Anton Lyng aldrig. ”Jeg var vel et sted i 80’erne, da jeg var med på min sidste jagt. Da var jeg holdt op med at skyde, men hvor jeg nød at komme ud i naturen!”.

Byggede egen kutter ”Efter krigen gik alt i stå. Tyskland var lukket, der var ingen eksport, og vi skulle have licens for at lande fiskene, så vi landede fangsterne i England; Grimsby, Hull, Brighton, Hutlepool, Northshells. Der kunne fisk koste penge, og vi skulle have noget til føden. Desuden havde de nok af cigaretter, tobak, kaffe og tøj, den slags man i Danmark officielt kun kunne købe på kuponer”. Indtil et par år efter krigen fiskede Anton Lyng fra sin bror Lars’ kutter. I 1949 fik de sammen bygget ’Grete Lyng’ – opkaldt efter brødrene Lyngs mor – på værftet i Struer; 34 sødygtige ton. ’Grete Lyng’ fik flere aktive år i fiskeriet end sine første ejere; hun står stadig til søs med lystfiskere fra Thorsminde.


Lars Lyng forlod fiskeriet i 1970, da han efter kommunalreformen skiftede posten som sognerådsformand i Thyborøn ud med en fuldtidsbeskæftigelse som ThyborønHarborøres første borgmester . Et hverv han bestred fra Lokallisten indtil han valgte at trække sig ud af politik i 1982. Anton Lyng var gået i land allerede i 1956. Han havde stiftet familie.

Familieliv Anton Lyngs fortælling gør ikke noget nummer ud af, at han som harboøre-bo flyttede til havnebyen Thyborøn. Den mindre by som, ud over at være hjemsted for mange Harboøre-ejede både, også var hjemstavn for ærkefjenden fra mange brave slag på fodboldbanen. ”Jeg var jo vant til at være her, så det gjorde ingen forandring”. Og alligevel var der en helt afgørende forskel. For i Thyborøn boede Ebba, og her ville hun blive. Hun gjorde pølsevognen på havnen til en meget yndet attraktion for den unge Anton, når han var i land, og hvis han ville han have hende, måtte han komme dér. Det ville han, så det gjorde han. De blev gift i 1951. Året efter havde de held til at købe den sidste ledige byggegrund blandt udstykningerne på Mågevej, som førte lige ned til havnen. Her byggede de deres hjem, 70 kvadratmeter i tre etager og med fuld kælder. Fiskeriet var i fremgang igen. Der kom penge mellem hænderne og mellem folk. Man blev ikke nødvendigvis rige, men det blev synligt, at nogle var bedre til at passe på deres penge end andre. ”Når du får 1 krone, kan du ikke bruge 2; i hvert fald får det ende med tiden”. For Anton Lyng fik fiskeriet ende, da hans første datter var født og den næste var undervejs. Gerda kom til verden i ’54, Grete i ’57 og siden kom Poul i ’59. Selv om Lyng-brødrene havde med sig hjemmefra, at søndag holdt både skib og mandskab hviledag, så gav fiskeriet alligevel mange dage og nætter til havs. ”Jeg ville hjem og se mine børn vokse op. Så da de manglede en mand på et af oliedepoterne, søgte jeg og fik ansættelse”.

Anton Lyng fik tjansen med at sejle tankbåden til Gulfs 200 faste kunder og de mange fremmede kuttere i havnen. ”Det er klart, jeg savnede fiskeriet til at begynde med. Det er et frit erhverv, og man passer sig selv. Som oliemand skal man stå til rådighed, yde service og snakke med mange flere mennesker”. Savnet døde ud, og Anton Lyng fandt sig til rette med jobbet. Selv da han overtog tankbilen, som der kom til at stå Q8 på, for at servicere firmaets cirka 600 kunder på land. Telefonvagten blev i familien; den tog Ebba. Olieforbruget voksede med fiskeriet. Da det var på sit højeste i 1970erne og ’80erne, flyttede mange fiskere østfra, fra Grenå og fra Hundested, til Thyborøn. Det gav kunder i havnen, og det gav nye kunder med oliefyr på land. ”Fjernvarmen kom til Thyborøn, det år jeg fyldte 74. Det virkede som en passende tid at gå på pension”.

Minkfarme med brødre År forinden havde Anton Lyng været med til at lukke sin anden forretning. Mink-avl. Mink som er nært forbundet med fiskerierhvervet takket være sin lyst og evne til at sætte fiskeaffald til livs, men som aldrig blev helt nært forbundet med familien Lyng. ”Sammen med tre af mine brødre var jeg med i en minkfarm ved Harboøre og en anden lille en her ved Thyborøn. 12 år sad jeg i bestyrelsen for Lemvig Minkfodercentral. Vi blev ved i 25 år, før vi opgav at få flere penge ud af det og lukkede ned”.

Olie med båd og bil

Ravet tog manden

I mange år havde ethvert olieselskab i Thyborøn med respekt for sig selv både en tankbil til kunderne på land og en tankbåd til kunderne i kutterne. På havnens tværmole var de alle sammen: Gulf, Esso, BP, Shell og Calpam. I dag er kun et olieselskab tilbage på Olievej 3A.

74 år gammel vendte Anton Lyng tilbage til havet, og lærte det at kende fra en ny side. Landsiden. At sejle eller fiske til havs for fornøjelsens skyld havde aldrig interesseret ham, og at gå tur langs havet havde der aldrig før været tid til. Højst en hurtig dukkert om som-

meren, når Ebba og børnene alligevel var ved stranden hele dagen. Nu blev havet en daglig glæde – og forenet med en ny form for jagt. ”Først finder manden ravet, så tager ravet manden! Sådan gik det også mig. Alle mine dage begyndte med en tur til havet i lysningen. Der er mange om buddet, og man skulle helst være først, især fordi jeg var blevet for gammel til at stå ude i vandet fiske det med ketcher”. I værkstedet hjemme i kælderen blev ravet til smykker eller til snoede metaltræer med blade og blomster af rav. 200 stykker på de små. 600 stykker på de store. Savnet af turene til stranden gør ondt. At sandfodringen har forandret strømforholdene så meget, at det meste rav nu bliver båret væk og i land andetsteds er en sølle trøst. Det er tre år siden, sandet blev for stor en udfordring for Anton Lyngs ben, og det er snart lige så længe siden huset på Mågevej blev solgt til fordel for et lejet hus i et plan på Glentevej. Tættere på stranden. De var de sidste af Mågevejs oprindelige beboere. Anton og Ebba Lyng fejrede diamantbryllup sidste år. De har set en række af Thyborøns huse forsvinde i havet i 1950erne, dengang der blev bygget nye diger, fordi var på tale at lukke kanalen med en sluse. De har set velstanden komme. De har set deres børn flytte og bosætte sig i Holstebro, Nissum og Lemvig. De har set børnebørnene tage til København og stifte familie. De har set folk begynde at rejse til Thyborøn med det formål at holde fri. Hver dag i ugens løb ser de deres søn til frokost. Han er fiskeeksportør på havnen i Thyborøn. Naboen er fisker; han kigger tit ind med fisk eller krabbekløer. De ser dagligt søskende, gamle veninder og gode bekendte. ”Vi er skidt tilpas, den dag der ingen gæster kommer. Der går heldigvis længe mellem de dage. Tja, lever man længe nok, risikerer man at blive en attraktion”.

Totalfest... Lokaler Borddækning Blomster Tjenere Kokke drikkevarer Musik Oprydning l

l

l

l

l

l

Vi holder til i Thyborøn Hallen, og vi leverer alt lige fra mad ud af huset til færdige fester med hele pakken - du vælger selv, hvor meget pakken skal indeholde. Vi kan hjælpe med lokaler, men det kan også være i dine egne.

Mad ud af huset

Barnedåb l Fødselsdag l Bryllup l Konfirmation l Familiefest l Begravelse l Jubilæum l Reception l Julefrokost

Michael Stougaard Larsen

Ballegårdvænget 24 . DK-7620 Lemvig T: 5099 3205 . michael@malermester-larsen.dk

Kirkegårdsvej 15

7680 Thyborøn

7070 2330

www.frkvinther.dk

Se mere på www.frkvinther.dk

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

39


Kaskelothval får nyt liv

Tekst: Ane Wöhlk Foto: Henrik Vinther Krogh

Model af strandet hval ved Bovbjerg er nyt vartegn for JyllandsAkvariet i Thyborøn

K

askelothvalen, der strandede sidste sommer ved Bovbjerg, er genopstået i Thyborøn. Som en repræsentant for verdens største rovdyr ligger den 15 meter lange hval med halefinnen højt løftet og vogter over JyllandsAkvariet. Men bare rolig: trods det meget livagtige udseende er det en model af træ og blandt andet glasfiber. Men også med såkaldt blommestenshud, mange farvenuancer og med et drabeligt langt åbent gab, der afslører to rækker af ubehageligt store tænder. Da kaskelothvalen skyllede ind på stranden ved Bovbjerg sidste år, var den død og havde været det et stykke

tid. Den kæmpe krop var faldet sammen og var allerede gået i forrådnelse. At det havde været et enormt stort dyr var ingen i tvivl om, men det var svært at fornemme dets form og farve. Michael Madsen, der ejer JyllandsAkvariet, synes, at det kunne være spændende at præsentere publikum for kaskelothvalen, før den døde og strandede ved Vestjyllands kyst – at vise hvordan verdens største rovdyr ser ud tæt på. Derfor hyrede han Vagn Iversen, der er ekspert på området, til at bygge en model af hvalen i størrelsesforholdet en til en. ”En kaskelothval ligner jo en svømmende salami. Der skal noget til for at give så stor en klump liv”, siger modelbygger Vagn Iversen.

Skelet af træ

blik fra bittesmå, blanke øjne, en halefinne, der rejser sig dramatisk i vejret og en mund, der står åben, klar til fangst. Der er gjort meget ud af at nuancere hvalens skind, både med ujævnheder og med farver, der changerer fra sort til næsten hvid i sindrige organiske former især omkring gabet. Mystiske cirkler ved munden er aftryk fra kæmpeblæksprutters sugekopper, når de har forsøgt at afværge angreb fra hvalen. Skelettet i hvalen har Vagn Iversen bygget af træ. 15 spanter med en diameter på op til to meter er sat på en bjælke, der fungerer som hvalens rygrad. Membranplastik er spændt udover skelettet og udenpå det, er der sprøjtet tokomponent skum. For at give hvalens skind dens karakteristiske blommestenshud har Vagn Iversen med en vinkelsliber skåret et langsgående mønster i det størknede skum.

Men som den står dér ved JyllandsAkvariet, er det nu ikke lige en spegepølse, man får i tankerne. Et intenst

i

Vagn Iversen har boet en stor del af sin barndom i et hvalfangersamfund i nærheden af Tønsberg i Norge. Han er uddannet dekoratør og senere zoologisk konservator. Han har tidligere bygget modeller af blandt andet en krabbe på godt to meter og en hvalhaj på mere end 12 meter til Kattegatcentret i Grenå. Se mere på www.fauna-naturmodeller. dk. Vagn Iversen samarbejder bl.a. med Slottsfjellsmuseet (Hvalmuseet) i Tønsberg, der rummer verdens største blåhvalskelet på 30 meter, et kaskelotskelet på 17 meter og andre imponerende hvalnaturalier fra Norges storhedstid som hvalfangernation. 40 Magasinet Lemvig.nu | 08.12


i

JyllandsAkvariet åbnede 16. maj 1996. Stedet har et årligt besøgstal på 50-70.000 gæster. I JyllandsAkvariet kan man se, mærke, røre og opleve et bredt udvalg af de mange forskellige fisk og skaldyr, der lever i Nordsøen og Limfjorden. Via oplevelser er det JyllandsAkvariets ønske at formidle historier og fakta om Vestkysten. Michael Madsen, der ejer JyllandsAkvariet, har selv stået for akvariets grundidé, udvikling og design.

Derefter har hvalen fået to lag glasfiber, det sidste lag indfarvet i en grå tone. Afslutningsvis er det store dyr malet med airbrush for at gengive skindets mange farvenuancer. I hele to måneder har Vagn Iversen arbejdet på kaskelothvalen, der nu står færdig og imponerer med både sin størrelse og sin livagtighed ved JyllandsAkvariet.

Velkomsthal Ved siden af kaskelothvalen ligger JyllandsAkvariets nye velkomsthal, der blev indviet 1. juli. Tilbygningen passer smukt ind i det oprindelige miljø på Kystcentervej, som den nye sortmalede træindgang vender ud mod; med Vandbygningsvæsenets gamle røde barakker lige overfor. Hvor den nye indgang udefra er meget anderledes end JyllandsAkvariets ældre murstensbygning, er man ikke i tvivl om, hvor man er, når man står i den nye 300 kvadratmeter store velkomsthal. Alt inventar er ligesom inde i den oprindelige afdeling bygget i gammelt træ fra havne på egnen. Og Michael Madsen kan fortælle, hvor det meste kommer fra: ”Receptionen er bygget af gamle hyttefade fra Jegindø Havn, og der er hylder og podier, der stammer fra

Sønderarbejdsmole i Thyborøn. Vi får hele tiden nye effekter ind fra havne, der renoveres. Folk henvender sig til mig og fortæller om for eksempel en mole, der nedbrydes eller gamle hyttefade, der skal kasseres”. Genbrugsguld kan man måske kalde det. I hvert fald skaber det slidte gamle træ en autentisk stemning af havn og strand. Udover reception rummer den nye bygning butik, kreativt strandværksted og kontorer. ”JyllandsAkvariet er et sted i stadig forandring. Vi skal hele tiden udvikle os, så der er nye aktiviteter hvert år”, siger Michael Madsen, der hele tiden får nye ideer. Det næste store projekt er en model af den 17 meter lange finhval, der strandede ved Vejle i 2010. Med tiden håber Michael Madsen på sammen med Vagn Iversen at skabe en hvalpark ved Jyllandsakvariet. ”Vi vil gerne vise modeller af samtlige hvaler i verden. Vi har allerede de første tegninger på plads af en 33 meter lang blåhval”. Planen er, at blåhvalen foruden model, også skal fungere som overnatningssted. Her vil skoleklasser kunne lægge sig til rette for natten som en anden Jonas i hvalens bug.

i

Kaskelothvalen er en tandhval. Hannerne kan blive 20 meter lange og veje op til 50 tons, hunnerne er noget mindre. I hvalens spinkle underkæbe har den mellem 20 og 26 par spidse tænder, der passer op i et tilsvarende antal huller i overkæben. Tænderne bruges til at fastholde byttet, som den sluger hel. Kaskelothvalen lever hovedsagligt af blæksprutter. På dens hoved, der udgør en tredjedel af hvalens længde, ses af og til sugemærker fra kæmpeblæksprutters sugekopper. Når en kaskelothval tidligere blev fanget, blev alt på den brugt: Kødet blev spist, fedtet blev kogt og brugt til blandt andet støbning af lys og til sæbe. Af dens tænder blev der lavet billardkugler, knivskafter og klavertangenter.

tør du røre en haj? Masser af nye oplevelser... ny stor velkoMsthal Med ny butik... • Fodringer • Nye akvarier

nydeørs

der n ude sområ k se tis vel gigan e l . g op bla lan med meter en f 15 el a al mod lothv e k kas

• Kreativ strandværksted

• Gratis find-selv-rav • Ravsafari

• Ny velkomsthal • Ny butik

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

41


Efterskolernes Dag Tekst: Ane Wöhlk og Erik Poulsen

Søndag den 30. september er der åbent hus på de lokale efterskoler

E

t år på en efterskole er en stor oplevelse, som de fleste unge bærer med sig resten af livet. Det er som en slags generalprøve på at flytte hjemmefra. ”Efterskolen er en unik dansk skoleform, hvor unge mellem 14 og 18 år kan tage et eller flere af de sidste år af grundskolen. Efterskolerne tager sig af både de unges faglige og personlige udvikling og ruster dem til fremtidige uddannelses- og karrierevalg”, står der således på efterskolernes fælles hjemmeside www.efterskole.dk.

Vil du gerne på efterskole ?

Der er cirka 260 efterskoler med meget forskellige værdigrundlag og fagtilbud at vælge imellem. Mange af dem er placeret i Midt- og Vestjylland, hvor der er en stærk efterskole-tradition. Det kan være svært at vælge. Derfor er der hvert år fælles åbent hus på efterskolerne på Efterskolernes Dag. I år er det søndag den 30. september fra klokken 13 til 17. Her er der mulighed for at se skolerne, møde elever og snakke med lærere.

d egyn

Fra 9. klasse

skoleåret 2013/14 kan blive - et år, du aldrig glemmer!

B

l.dk

ysse

ds .har

w

ww

OPLEV HARDSYSSEL EFTERSKOLE Efterskolen for Outdoor, Performance, Sport og Film – og for dig

Læs mere på: www.lægården.dk

facebook.com/hardsyssel.efterskole

r

hede g i l u m e - fler

Global

Krea spring & k s i Rytm tik gymnas

ld

Fodbo

Guitar

Kor

all

Volleyb

l

g

apellin

g/r Klatrin 42 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

old

Håndb

agsfilm

se valgf

/Meta r o t o M ed værkst

.dk

nissum . w w w på

www.nissum.dk


Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Lars Eriksensvej 15, Lomborg, 7620 Lemvig www.lomborg-efterskole.dk Plads til 135 elever fordelt på 9.- og 10. klasse. Niveaudelt undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik. Gymnastikundervisning og opvisninger er obligatoriske. Linjefag: Fodbold, håndbold, gymnastik, design og medie. Skitur til Østrig.

Nørre Nissum Efterskole Kirkebyen 16, Nr. Nissum, 7620 Lemvig www.nissum.dk Kristen efterskole med plads til 140 elever fordelt på 9. og 10. klasse. I undervisningen indgår ’anderledes uger’, hvor alle for eksempel sover i skolens have en hel uge, lever i et vikingesamfund eller medvirker i en musical. Hvert elevhold kommer på en udenlandstur. Der veksles mellem en skitur eller en storby- og kultur-tur.

Fenskær Efterskole Kollegievej 5b, Nørre Nissum, 7620 Lemvig www.fenskaer.dk Prøvefri, praktisk-musisk specialefterskole med hovedvægten lagt på værkstedsundervisning for elever, der har modtaget specialundervisning eller gået i specialklasser. Skolen består af en efterskole- og en udslusningsafdeling med plads til henholdsvis 66 og 32 elever. Man kan gå på skolen i flere år og tage 8.-11. skoleår.

Idrætsefterskolen Lægården Lægårdvej 72, Holstebro, 7500 Holstebro www.lægården.dk Plads til 160 elever fordelt på 8.-10. klasse. Oprettet som almindelig ungdomsskole af Metodistkirken, men har med årene udviklet sig til en efterskole med hovedvægt på idræt. Linjer: Gymnastik, håndbold og fodbold.

Hardsyssel Efterskole Hardsysselvej 2, Vejrum, 7600 Struer www.hardsyssel.dk Plads til 124 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Fire af pladserne er til handicappede elever; primært med muskelsygdomme. Linjer: Outdoor, performance, film og sport. Oprettet af FDF. En årlig tur sydpå.

Musisk, praktisk og prøvefri efterskole...

Fenskær Efterskole er en specialefterskole for elever, der har modtaget almindelig specialundervisning, eller som har modtaget undervisning i specialklasser.

FENSKÆR EFTERSKOLE Kollegievej 5b . Nørre Nissum . 7620 Lemvig

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole har egen hal, gymnastiksal, 800 kvadratmeter topmoderne springcenter, motionsrum og boldbaner. Desuden har skolen mange veludstyrede værksteder og faglokaler til design, medieundervisning, madlavning, musik mm. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole giver dig en skolefaglig undervisning, der er tilpasset dit niveau. På den måde sikrer vi dig, at du består folkeskolens afgangsprøve med bedst muligt resultat. Glæd dig til nye venskaber og fantastiske muligheder Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole viser sit ansigt udadtil ved mange opvisninger landet rundt. Kom og vær en del af et gymnastik- og idrætsmiljø, der kan få både dig og andre til at springe højt af begejstring.

... til at komme og besøge os. Vi er stolte af vores skole og viser den gerne frem. Ring og aftal en tid.

97 88 97 00

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole giver dig et år mellem mennesker, du aldrig troede, du ville møde. Her får du nye muligheder og kontakter, der kan få betydning for resten af dit liv.

Lars Eriksensvej 15 . Lomborg . 7620 Lemvig Tlf. 97 88 97 00 . www.lomborg-efterskole.dk

EN MODERNE GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

i

Efterskolernes hjemmesider giver et indblik og et førstehåndsindtryk af den enkelte skoles profil og hverdag. Vi har tjekket fem af de lokale og noteret følgende stikord:

Se mere på: www.fenskaer.dk eller aftal et besøg på 9789 1177

Magasinet Lemvig.nu | 08.12 43


SKET SIDEN sIDST Magasinet ser på Revue-siderne tilbage på store og små begivenheder i de forgange måneder. De fleste er løbende omtalt under Nyheder på www.lemvig.nu, hvor der er flere oplysninger samt link til artikler og videoklip.

R

Mølle sætter rekord

HØVSØRE 22.5: En havmølle fra Siemens har med 144.000 kilowatt-timer på ét døgn sat ny danmarksrekord i produktion af strøm. Det svarer til forbruget hos 10.000 husstande. Rekorden blev slået på statens prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre og skyldes en usædvanlig stabil, kraftig blæst.

Færre til dyrskue

ROM 3.6: Med et samlet besøgstal på 11.600 over de to dyrskuedage fik Lemvig Marked og Dyrskue på flyvepladsen i Rom lidt færre besøgende end de foregående år. Publikumsnedgangen ved egnens største arrangement tilskrives det kølige vejr.

44 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Ulykke i luften

Spind-fænomen

BOVBJERG 6.6: To tyske paraglidere styrtede ned på Bovbjerg og brækkede arme og ben efter et sammenstød i luften. Ifølge lokale paraglidere kender de tyske svævere ikke vindforholdene ved vestkysten, som er meget anderledes end i de tyske bjerge.

STADIL 13.6: Tusindvis af edderkopper indpakkede på kun otte timer fuldstændigt en af Stadil Maskinstations traktorer og fortsatte med at trække et stærkt silketæppe over de øvrige maskiner i maskinhallen. Traktoren havde været ude at snitte græs på en strandeng ved Houvig og har ifølge edderkop-eksperter mødt fænomenet “flyvende sommer”.

Gymnasie-fusion LEMVIG 8.6: Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium vil fusionere for at skabe et samlet ungdoms-uddannelsesmiljø, der bevarer alle de nuværende uddannelsesmuligheder og giver muligheder for at udbyde nye. Det nye gymnasium får 520 elever og 75 medarbejdere.

Færre til Haze HARBOØRE 11.6: Musikfestivalen Haze over Haarum fik på grund af sjaskregn og køligt vejr i alt cirka 4300 gæster. Det er knapt tusinde færre end sidste år og gav et underskud på en halv million kroner. Festivalens formand, Gunnar Skytte, mener dog, at der også vil være musikfestival i 2013.

Gratis koncerter LEMVIG 13.6: Under titlen Lemvig Går Live byder Lemvig som noget nyt på gratis live-koncerter. Initiativet bygger flere års succes med lignende koncepter i Struer og Thyholm. De tre første koncerter blev spillet ved Luna på havnen og fortsætter fra tirsdag den 25. september med aftenkoncerter på den nye musikskole i Østergade. Det spilles fast den sidste tirsdag i hver måned.

Bunkere skal væk VESTKYSTEN 20.6: Politikere og badegæster kræver igen, at bunkere med jernpigge fjernes fra stranden og badevandet. Kystdirektoratet mener, at det vil være for dyrt, men lover at fjerne farlige ’strittere’ på de bunkere,


der ligger på statens matrikler, så snart det er muligt at komme til dem.

Kutter på land THYBORØN 22.6: Den 18 meter lange, udtjente fiskekutter L304 Nikki Nette er flyttet fra Nordsøkajen til den nye kystlegeplads ved Kystcentret. Her vendte en kran den 49 ton tunge kutter på hovedet og satte den på et fundament. Formålet er at tilbyde oplevelser med ’sand, vand og forstand’.

Slag mod minken HARBOØRE TANGE 3.7: Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund efterlyser lokale frivillige, der vil tjekke slagfælder, som nu opsættes på de steder, hvor vilde mink er et særligt problem. Det gælder blandt andet Harboøre Tange, hvor minken gør stor skade på truede vadefuglearter.

Nyt flydetov THYBORØN 5.7: Lemvig Kommune har i samarbejde med Trygfonden lagt et flydetov ud ved badestranden i Thyborøn. Erfaringer med flydetov ved Høfde Q i Fjaltring og Thorsminde er, at tovene er med til at øge de badendes tryghed.

fasankokken til bisættelse

– og andre fortællinger

Fiskeri trækker Finurlige jagt- og lystfiskerhistorier fortalt af BØRGE CATO HOLM Forlaget VITA

Nyt bogforlag STADIL 8.7: Et nyt forlag skal hjælpe almindelige mennesker med at få udgivet deres livshistorier i bogform. Bag forlaget står journalist Jette Sørensen fra Stadil. Den første bog fra forlaget VITA hedder ‘Kong Hans og fasankokken til bisættelse’ og indeholder finurlige jagt- og lystfiskerhistorier fra blandt andet Nissum Fjord.

Plan for birkemus NISSUM FJORD 13.7: Den sjældne og fredede birkemus, der blandt andet lever ved Nissum Fjord og Harboøre, har fået sin egen forvaltningsplan. Lodsejere kan få tilskud og hjælp til at deres jorder bliver gode at leve på for en birkemus.

THYBORØN 17.7: Fiskeriskolens nye skoleår begynder med hele 101 elever. Det er langt flere end der normalt går på skolen. Forstander Søren Hyllen Nielsen tror, at interessen skyldes, at der sidste år var gode tider i erhvervet.

strande rene. Lemvigs viceborgmester, Jørgen Nørby, kritiserer, at staten tjener på at opkræve en afgift på forbrænding af det indsamlede affald.

Sildedans på havet

VESTER HUSBY 24.7: En tysk turist og legende børn fandt en jerngranat fra 2. verdenskrig og en såkaldt markeringsbøje i sandet ved Græmvej, syd for Fjand. Bombeeksperter fandt ud af, at den rustne jerngranat var ganske ufarlig, mens markeringsbøjen kun eksploderer under vand og et vist tryk.

VESTKYSTEN 10.7: Lystfiskere på vestkysten oplever et sandt makrel-eventyr. Stimer af makrel jager sild, brisling og andre småfisk helt tæt på stranden, hvor de så selv er et attraktivt bytte for lystfiskerne. Når makrellerne jager de små fisk helt ind på lavt vand i havstokken, bliver stimerne somme tider så pressede, at de er nødt til at springe for livet. Det resulterer i ’sildedans’ på havoverfladen.

Kritik af affald FJALTRING 24.7: Vestkystkommunerne vil sætte fokus på forurening af stranden og de konsekvenser, det har for havmiljøet. Der dumpes hvert år omkring 20.000 ton affald i Nordsøen. Kommunerne skal selv holde deres

Turist fandt granat

1276 på én flåde THORSMINDE 27.7: Et af højdepunkterne i den store spejderlejr ved Holstebro var den endelige test af den kæmpe-tømmerflåden ved Thorsminde. Hele 1276 spejdere kunne stå på tømmerflåden, og 376 valgte oven i købet at overnatte på den. Hele ugen summede Thorsminde af aktiviteter med især fisk og vandoplevelser i det gode vejr.

Magasinet Lemvig.nu | 08.12 45


Det var Cheminova eller Australien

Tekst: Kamilla Husted Bendtsen Foto: Henrik Vinther Krogh

Tina Mittag og Karl Lindsay fandt begge drømmejobbet hos Cheminova og flyttede til Harboøre

K

an man overhovedet bo helt derovre i Harboøre?”. Sådan lyder reaktionen typisk, når parret fortæller, hvor de bor nu, til tidligere studiekammerater fra Århus. ”Det blæser alt for meget derude, siger folk typisk til os”, forklarer Tina Mittag. Selv havde hun og Karl Lindsay, der begge er uddannet medicinalkemiker, ingen fordomme om Vestjylland og det blæsende udkantsvejr. ”Vi havde slet ingen tilknytning eller kendskab til området på forhånd. Vi var her første gang, da vi så på lej-

lighed, efter Karl havde fået job her. Så vi sprang ud i det som et eventyr”, siger Tina Mittag. Nu har parret boet i Lemvig Kommune i knap tre år, og de har ikke fortrudt deres beslutning om at flytte hertil.

og er meget begejstrede for landet, ville vi gerne flytte dertil. Eller også ville vi gerne have job på Cheminova”, forklarer de. ”Så det var enten Cheminova eller Australien”.

Fra New Zealand til Lemvigegnen

Godt ry blandt kemikere

Det er ellers ikke bare en enkelt kommunegrænse eller to, Tina Mittag og Karl Lindsay har krydset ved flytningen. Tina Mittag er vokset op i det sønderjyske i den lille by Broager ved Sønderborg, og Karl Lindsay er ligeledes vokset op i en landsby; Winton på den sydlige del af New Zealand. Begge har læst i Australien, men mødte hinanden på Aarhus Universitet, hvor Karl fik en stilling som post.doc, mens Tina stadig studerede. Men selvom parret intet kendskab havde til Lemvigegnen vestpå, var der alligevel noget, som trak kraftigt i den retning. ”Vores planer var at finde job og flytte fra Århus, når Tina var færdig. Og da vi begge har læst i Australien

Der var flere grunde til, at job hos Cheminova stod højt på parrets ønskeliste. ”Der er meget få virksomheder i landet, der er store nok til at rumme både Karl og mig med vores uddannelser. Og vi vil gerne bo tæt på arbejde begge to og ikke bruge for meget tid på transport. Det kan faktisk kun lade sig gøre i København ellers, og det havde vi ikke lyst til”, siger Tina Mittag. Også Cheminovas omdømme talte for at søge mod vest. ”Cheminova har et rigtig godt ry blandt kemikere: Det er en god virksomhed med gode faciliteter, hvor man

Besøg vor velbeliggende restaurant - med udsigt over by, golfbane og vig. Ved godt vejr åbner vi terrassen, hvor man kan nyde et måltid eller en drink. NYT: køkkenet åbner hver dag til frokost, mandag - søndag kl. 12.00-21.00 Se vort take-away kort med lækre retter lige til at servere. Mandag-torsdag serveres dagens ret kr 138,00 Ligeledes er der mulighed for a la carte Besøg vores hjemmeside www.norrevinkel.dk

Husk vor populære ”Fredagssteak” fra kl. 17.30 - Nu også søndag

Lemvig – ved Limfjorden og Vesterhavet

Søgårdevejen 6 . Gjellerodde . DK-7620 Lemvig . Telefon +45 9782 2211 . Fax +45 9782 2211 . www.golfcenter.dk . www.norrevinkel.dk

46 Magasinet Lemvig.nu | 08.12


i

Karl Lindsay

35 år. Ph.d. i kemi. Opvokset i Winton i det sydlige New Zealand. Arbejder nu som kemiker i synteseudviklingsafdelingen hos Cheminova.

hurtigt får meget ansvar og frihed i sit arbejde. Og der er nok at lave og nye opgaver hele tiden. Så da der kom et jobopslag fra virksomheden, søgte jeg med det samme”, forklarer Karl Lindsay. Han fik jobbet, og parret flyttede til Lemvig for knap tre år siden, mens Tina gjorde sin uddannelse færdig. Og efter fire ugers praktik på Cheminova fik også hun job i virksomheden. Parret har i dag købt hus og bor i Harboøre.

Frisk luft og natur ”Vi har ikke fortrudt, vi er flyttet herover. Heller ikke selvom, dem der sagde, at det blæser meget, havde ret”, smiler parret. Udover blæsten nævner de også som ulempe, at man er nødt til at køre til alting og have på plads, hvem der kører hjem, inden man tager i byen. Man kan heller ikke lige slentre hen til den nærmeste café. Men dette er ifølge parret bare småting, som langt overskygges af alle plusserne ved området. ”Vi har det godt her. Frisk luft og masser af plads. Man kan gå lige ud i skøn natur. Og så har vi meget mere luft i økonomien herovre, og det er dejligt for os, for så kan vi besøge Karls familie relativt tit. Det ville vi ikke kunne,

Bio-Huset’s aftenforestilling kl. 1930 • Lokaler og bio-sal udlejes til kurser og møder • » Kom & oplev den autentiske biografstemning i det smukke gamle hus! «

Tina Mittag 30 år. Ph.d. i kemi. Opvokset i Broager i Sønderjylland. Arbejder nu som kemiker i analyseudviklingsafdelingen hos Cheminova.

hvis vi var bundet af en dyr bolig i København”, siger Tina Mittag, som også tilføjer det hyggelige og sociale som et plus ved området: ”Vi er blevet taget rigtig godt imod herovre, og det har været let at falde til. For eksempel er det første sted i rigtig mange år, hvor jeg kender mine naboer”. Både Tina Mittag og Karl Lindsay har befundet sig godt i de storbyer, de har boet i, men er enige om, at glæderne ved at bo i Harboøre er lige så store nu. ”Jeg synes, at storbyen er til fest og unge mennesker. Det har vi prøvet. Vi har begge haft en god opvækst i små byer og synes, det er ideelt, når man bliver ældre og vil stifte familie”, forklarer Karl Lindsay.

Det kræver arbejdspladser Men selvom der er dejligt at bo i Harboøre, så er Karl Lindsay og Tina Mittag ikke i tvivl om, hvad der er det altafgørende for at få folk til at flytte til området: ”Der skal være arbejde med udviklingsmuligheder. Hvis ikke vi havde arbejde på Cheminova, ville vi ikke blive boende. Vi vil ikke bruge lang tid på at pendle, så vi vil gerne på tæt på jobbet. Så man skal bevare arbejdspladserne, hvis man vil trække folk herover”, siger Karl Lindsay.

Fæstningsværker

Hvis der er arbejde, så skal folk nok flytte til området, selvom det i manges øjne er langt væk, mener parret. ”Her er dejligt at bo, og afstande betyder ikke så meget i dag”, siger Tina Mittag og tilføjer, at også den teknologiske udvikling har spillet en rolle i at gøre afstande mindre betydningsfulde og dermed givet flere muligheder for folk. ”Jeg tager for eksempel en HD på Syddansk Universitet ved siden af mit job lige nu via fjernstudie over nettet. I dag har man også den mulighed, selvom man ikke lige bor i en universitetsby”. Og så er det faktisk ikke alle, der synes, Harboøre ligger langt væk. ”Min familie synes, det var rigtig langt væk, hvis vi flyttede til Australien, så mine forældre i Sønderjylland synes jo, Cheminova og Harboøre er meget tæt på nu”, siger Tina Mittag.

Grøn energi...

eller den tyske version

SUPER

Der Atlantikwall af Bent Baagøe Anthonisen

Bøgebriketter

TILBUD

1 pk. 25 kr. - 5 pk. 100 kr.

Pris pr. stk.

1.795 kr. pr. tons, inkl. moms

148,-

Bio-Huset • Bredgade 17 • 7620 Lemvig Billetbestilling: www.biohusetlemvig.dk • Tlf. 9782 0048

Lemvig Boghandel Torvet 1 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 20 14

Ringvejen 6 . Nr. Nissum . 7620 Lemvig T: 4073 7858 - 2330 8101

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

47


Fyrtårn for fællesskab Tekst: Ane Wöhlk Foto: Henrik Vinther Krogh

Bovbjerg Fyrs frivillige arbejder for fællesskabet og lokalsamfundet

I

deer og tanker om Bovbjerg Fyr hvirvler gennem luften, når man taler med Ane Margrethe Bjerre, som man måske kan kalde den første frivillige i kulturhus Bovbjerg Fyrs historie. Det står hurtigt klart, at her er der virkelig tale om en ildsjæl, hvis hjerte banker for fyret og dets muligheder. Egentlig skulle samtalen handle om de mange frivilliges historie på Bovbjerg Fyr, men der er andre vinkler og historier, som nødvendigvis også må nævnes. Ane Margrethe Bjerre er født og opvokset i Ferring, og hun kan huske, da hun som 10-12 årig en sommeraften gik ude på marken i solnedgangen med sine heste og tænkte: ”Her er så dejligt. Det kan vi ikke have for os selv - det skal andre også kunne opleve”.

NORTHSEALIVING

Deltag i de spændende ture og oplevelser Besøg Kystcentret, Jyllandsakvariet, Naturrum Thyborøn, Sneglehuset eller Kirken l Gå på udkig efter spændende tilbud i byens butikker og i Den Gamle Smedie l Få lækker mad i Fiskehallen eller De Røde Barakker l Køb en is eller en fisk og nyd livet på havnen l l

48 Magasinet Lemvig.nu | 01.12 08.12

De første frivillige I 2003 kom det Ane Margrethe Bjerre for øre, at Farvandsdirektoratet havde fyret fyrmesteren på Bovbjerg Fyr, og at bygningerne skulle sælges.

KLOAKERING & DRÆN Mere end bare fliser...

samler det bedste fra Nordsøen i Thyborøn Nyd sensommeren i Thyborøn

I samme åndedrag tilføjer hun, at det altid har været vigtigt for hende, at stedet bevarer sin egenart: ”Ferring skal ikke ligne Søndervig, Skagen eller andre steder. Ferring skal være Ferring med sit særpræg, sin fantastiske natur og det fællesskab, der binder det lille samfund sammen”.

• • • • • •

Autoriseret Kloakmester Spuling af kloak og dræn Entreprenørarbejde Kloak-tv Jord & anlægsarbejde Nedbrydning

MM

Møborg Maskinstation I/S Donskærvej 62 7660 Bækmarksbro tlf.: 9788 1248

KloaKering: • Separering • Nedsivningsanlæg • Minirenseanlæg • Regnvand • Aquadræn • Total kloakering ved nybyggeri • Dræning • Spildevandsrensning

Flisebelægning: • Terrasser • Indkørsler • Stier • Trapper • Vand- og skulptursten • Salg og levering af fliser

anlægsarbejde: • Udgravninger • Græsplæner • Planeringsarbejde • Støbning af sokler og gulve • Hegn og stakit • Træfældning

Nørgaards Fliser v/ Kim nørgaard Herping, aut. kloakmester Sønderbyvej 38, Hygum . 7620 Lemvig . Tlf.: 21

www.norgaardsfliser.dk

46 11 51


i

Før 1877 var der intet fyr ved Bovbjerg. Derfor blev skibe advaret mod at sejle nær kysten på grund af den stærke havstrøm i Nordsøen og den ofte voldsomme vestenvind. Bovbjerg Fyr stod færdigt i 1877 og har siden lyst for at lede skibene på ret kurs. Før Bovbjerg Fyr blev bygget fungerede de hvide kirketårne i Ferring og Trans som sømærker. For ikke at forveksle de forskellige tårne blev Bovbjerg Fyr kalket rødt. Siden 1978 styres lyset på Bovbjerg Fyr automatisk, og i 2003 besluttede Farvandsdirektoratet at afskedige fyrmesteren og sætte bygningerne til salg.

I første omgang købte Lemvig Kommune Bovbjerg Fyr, for efterfølgende at sælge det videre for 1 krone til fonden, der i dag ejer bygningerne. Foran fyret mod vest ligger Danmarks vestligste gravhøj fra bronzealderen, der således vidner om, at der til alle tider har været liv på Bovbjerg. ’Stedet tæller’ er en kampagne i Realdanias regi, der frem til 2016 støtter ”konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Det er formålet, at projekterne skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder”. Se mere på www.stedet-taeller.dk.

”Det betyder meget for vores selvopfattelse her i byen, at vi har stået sammen om at etablere et kulturhus”, fortæller Ane Margrethe Bjerre. Måske var der tvivlere blandt de lokale, men tvivlen er gjort til skamme: Kulturhus Bovbjerg Fyr er en realitet og har nu eksisteret i over fem år. I dag står der over 100 personer på den lønningsliste, hvor lønnen består af fællesskab og muligheden for at være medbestemmende i dagligdagen i et spændende og levende hus. De frivillige kommer ikke kun fra Ferring men fra hele Lemvig kommune, fra Struer, Holstebro og enkelte længere væk fra. Der er sågar en kvinde fra Tyskland, der i sine ferier i Ferring hjælper til i cafeen.

”Det var en skrækkelig tanke, at bygningerne kunne komme i private hænder, og der måske ville komme skilte, hvorpå der stod ’privat’ og ’adgang forbudt’. Det måtte forhindres”, fortæller Ane Margrethe Bjerre. Få år tidligere var Bovbjerg Badehotel forsvundet som et fælles mødested i Ferring, da det blev lavet om til ferielejligheder: ”Det havde fungeret som samlingssted for hele egnen, og det var så kendt rundt i landet, at det bragte mange spændende mennesker herud”. En tilsvarende skæbne måtte ikke ramme fyret, mente Ane Margrethe Bjerre. ”Det var vigtigt at bevare det som et offentligt sted, hvor alle havde adgang, og hvor alle kunne komme op i tårnet og se ud over havet og landskabet”. Ane Margrethe Bjerre, Marianne Lisbygd og Mette Trolle Rasmussen gik sammen om at udtænke en plan for at forhindre privatiseringen af fyret. De havde en drøm om, at Bovbjerg Fyr skulle være et samlingssted og udflugtsmål ud over det sædvanlige, en drøm om at fyret skulle lyse som kultursted fra Vestkysten og ind over landet. De lavede en underskriftindsamling i lokalområdet, hvor over 700 personer bakkede op om ideen med at bevare Bovbjerg Fyr som et kultursted. Snart fik de tre hjælp af flere til at formulere en projektbeskrivelse, og i efteråret 2003 blev der holdt en stiftende generalforsamling for Bovbjerg Fyrs Støtteforening. Året efter talte medlemsskaren over 200 personer. I 2005 blev der stiftet en fond, og i 2007 nedsat en fondsbestyrelse, der købte fyret, og som i dag driver Kulturhus Bovbjerg Fyr.

Herude kan alting lade sig gøre I Ferring bor der omkring 100 mennesker, og knap halvdelen af dem hjælper til på fyret.

Tapas

Hjemmelavede produkter Røget krondyr, To Italienske spegepølser Røget mørbrad Rå skinke Vesterhavs-ost Hjemmelavet pesto Nok til 4 personer...

Kr.

159,-

NYT SOLBRILLEMÆRKE HOS...

MYT SOLBRILLEMÆRKE HOS NYT SYN LEMVIG

Vestergade . Lemvig . 9782 1414

MYT SOLBRILLEMÆRKE HOS NYT SYN LEMVIG

Torvet 3 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 13 19 Magasinet Lemvig.nu | 08.12 49


det man mødes... på k d n el.d egy

B

w

ww

YSSEL KOLE

hf

11. marts – 20. maj 2012

Keramik - Smykker - Sk

Studieture l Koncerter l Foredrag l Teaterforestillinger l Studenterhus l Foreninger l Lektie café l

Vitaminer...

213,-

Krea

ENGENS URE Vestergade 12 DK-7620 Lemvig Udkommer 9782 0071 l Tomme baTelefon

dFrRA KR . ag -F FiRMAod råAgSk uRSuS r FRA kR. et Raku på lærred * Gratis ørehængere 20 1-2tilsat en knivspids ”E

lin

KUNST

OPLEVELSER

or formance, øde... Hold jeres næste møde eller rg Fyrkonference i Thyborøn mænaklleti– og for dig Faglighed Kollegier Kultur

lighederEFTERSKOLEFor uHARDSYSSEL Er e - flere m Hardsysselvej 2, Vejrum

TRE-RETTE RS MENU Galleri Møller P.

SHOPPING

l Almindelig HF l Ordblinde HF NORTH n HF SEA LIVING l Grø

Risebye + Kiærskou

Alle de frivilliges indsats bindes sammen af fyrmoster Lene Christiansen, der er stedets eneste fuldtidsansatte

siger om e studerende at Nørre N studere i issum

S KO L E R

Udeskole l Teaching Lab l tional Dimension l Praktik l Studiemiljø l Studenterhus l eninger & Kultur l

se hjemmesiden...

Et kig ind i fremtiden

RAVNSHUS

Dorte & Lasse Møller P. Gåskærvej 3, Vandborg Rubyvej 42 . Fjaltring DK-7620 Lemvig 7620 Lemvig Telefon9788 1881 Tlf. +45 9788 7010

HYTTER

else og sum rruddannelse g

yss

ds .har

WELLNESS

Man kommer med de kompetencer, man har, og bidrager til fællesskabet med det, man har lyst til. Nogle arbejder i cafeen, andre er med til at vedligeholde de gamle bygninger. Der er rengøringshold, frivillige der guider grupper rundt i fortælleværkstedet, administrerer fyrets side på Facebook, arrangerer fællesspisninger, udstillinger og meget mere. ”Det er en tilfredsstillelse at se, at det man brænder for, lykkes. At se at ens kompetencer kan bruges. At se noget vokse, som ikke ville fungere uden ens indsats”, fortæller Ane Margrethe Bjerre om det at arbejde frivilligt. ”Vi gør det ikke for økonomisk vindings skyld, men fordi vi har lyst!”. Blandt den store skare af frivillige er Flemming Lisby, der har været med helt fra begyndelsen af Bovbjerg Fyrs kulturhus æra. Han er pensioneret landmand, og han bidrager blandt andet med at have traktor og frontlæsser til grovere opgaver på fyret. Som for eksempel dengang den gamle have syd for fyret skulle ryddes: Se hvad d

medarbejder. Hun er det faste holdepunkt i alle fyrets aktiviteter, den der har både det praktiske og det økonomiske overblik. Udover hende arbejder der én lønnet person 12 timer om ugen med at bestyre cafeen. En større omsætning vil kunne give mulighed for at fastansætte endnu en person på Bovbjerg Fyr. Men som lokalerne er i dag, er der ikke kapacitet til at øge antallet af besøgende. Håbet er, at man kan skaffe midler til en renovering af sydbygningen for at forbedre forholdene for både besøgende og personale. Der er planer om at etablere indgang gennem tårnet, et nyt køkken, nye toiletter og en lille tilbygning som elevator- og trappetårn. Ud mod haven skal der bygges en veranda, som et gammelt postkort viser, der har været tidligere. På første sal skal bjælkerne lægges fri, og en dør skal føre ud til en terrasse ovenpå verandaen. ”Det vil alt sammen give bedre plads til de besøgende og mange flere muligheder for arrangementer”, siger Ane Margrethe Bjerre, der fortæller, at man er i gang med at søge midler til ombygningen via Realdanias kampagne ’Stedet tæller’. På spørgsmålet om Bovbjerg Fyr er blevet som forventet og ønsket, svarer Ane Margrethe Bjerre med et rungende: ”Ja! Det er så fantastisk at tænke på, at det faktisk lykkedes for os. Men det der fryder mig allermest er, at Bovbjerg Fyr er blevet et åbent sted, hvor alle kan komme”.

”Det er mest pedelarbejde, jeg laver. Jeg er med til at passe stedet. Vi frivillige har efterhånden hver især fundet de opgaver, der passer os bedst. Jeg har mødt mange nye mennesker på fyret og har megen fornøjelse af fællesskabet med de andre frivillige”, siger Flemming Lisby. Senest har han været med til at bygge en seks meter høj model af Bovbjerg Fyr i træ. Modellen har både været brugt ved Lemvig Marked og Dyrskue samt ved Spejdernes Lejr ved Holstebro. Nu er det planen, at modellen skal fungere som legehus ved Bovbjerg Fyr. En anden frivillig på Bovbjerg Fyr er Marjut Bäckström. Hun bager til cafeen og er med til at passe den. Senest er hun også kommet i markedsføringsgruppen, hvor hun tager sig af fyrets side på Facebook. Tidligere var hun også engageret i lokalsamfundet, blandt andet deltog hun i dilettant i Fjaltring, så for hende var det en helt naturlig tanke at være med til at løfte den opgave, det er, at få fyret til at fungere som kulturhus. ”Gennem arbejdet på fyret er jeg blevet mere opmærksom på det vigtige i at udvikle vores lokalsamfund. Vi skal vende omtalen af vores område fra at være et sted, hvor alting lukker til at være et sted, hvor der sker noget. Vi kan gøre en forskel. Samtidig er fællesskabet med de øvrige på fyret blevet en uundværlig del i dagligdagen”.

DK-7600 Struer xo g du A KRUKKER buldrer mest Telefon 9746 4733 sm ge Glo www.ravnshuset.dk www.hardsyssel.dk Da yt rga 13.04. en a Ko n SENIORHØJSKOLEN GALLERI NORDENKÆR VILLUMSENS BOLIGHUS nc a l - t rd | MØBLER | BELYSNING | BRUGSKUNST | PUDER & TÆPPER DESIGN I STRIBEVIS a er Nr. ol , h Degneparken 22, Holmgårdvej 94, Møborg Stationsvej 2 K ke ø t CrNissum t o jsk DK-7620 “O risLemvig DK-7620 Bækmarksbro oi DK-7570 Vemb spring ti Tree Wall,Swedese Åbningstider: o g d le x, k & a Telefonm 9789 Telefon 9788 1737 Telefon 9748 1088 mis t y Ar n 1011 s l i R æ s i ng ku re ss k kab www.seniorhoejskolen.dk www.meretelisby.dk ne Tik Elof Risebye (1892-1961): Natten 1955. Olie på lærred. 165 x 94 cm. Vejle Kunstmuseum. Gave www.villumsensbolighus.dk stik Puder fra, Wendt Design Wingchair, a n Fra påske til jul: e m S t y Hans J. Wegner r g øn er o r Ha jø sædvanlige mødelokale. Så læg jeres næste arrangeEn et g VIA COLLEGE /so SPORTIGAN GALLERI MØLLER P KYSTCENTRET tré UNIVERSITY b d Søndag 15. april kl. 15.00 u weekend 11 -42, 17.00 ag ” fo n , g ment i Thyborøn. Her er store vidder og højt til til 690,- ved køb af viste ring og vedhæng 5 e g h Svinget 5, Nr. Nissum rfa Vestergade 10 Fjaltring Kystcentervej 0,Button-up,på Bent Hansen ”Det3følsomme sind” v/ formand Omvisninger Ruby i udstillingen søndage kl. 1 n ø Sø writ loftet - og den friske havluft giver ideerne vinger. kr Lemvig SøKojsr tteDK-7620 Lemvig 1/ z N AT U R W for psykiatrifonden Anne Lindhardt DK-7620 DK-7620 Lemvig k DK-7680 Thyborøn O R aug.: KerSgratis, HO (Omvisningen nårP entréen er betalt) nd er i 4 Juni, juli, r o r 11 all Telefonnk8755 s Døgn l. k ag 3255 ens lelæ Telefon 9781 0711 Telefon 9788 7010 Telefon 96 900 200 aff en r Søndag 29. april kl. 14.00 Kl Vi hjælper med atwww.kystcentret.dk tilrettelægge et program, der to. - sø. 11 - 17.00 www.viauc.dk www.gallerimollerp.dk eo . 1 www.sportigan.dk V“oJelle.0y4b ” er 22 ddannelsen: Hf-u Dansens dag: for Square dende d : gk 5. gv annelsenforedrag passer til jeres arrangement. Har I brug det,dance så RR A R IFOR E R S / 2 k RELIGIØS KU ærkstez K Y S T T E 4 uc.d ø 0LS v ag EFTERSKOLE Stationsvej 2MUSEET . 7570 Vemb . Tlf. 9748 1088FOR . www.villumsensbolighus.dk MUSEET RELIGIØS KUNST hfin@via 2 l FOTO CLICK LEMVIG BIOHUSET LEMVIG NØRRE NISSUM a 0 t u n æ Theilgaard og e Model EJ 315, Erik Jørgensen e c.dk hjælper vi .viau ogsåc.dk gerne det praktiske M Ku ge da Vestergade issumalt Søndag 6. maj kl. som 14.00 Kl 10b .Torvet /hfinmed lgeE4.0SKirkebyen tor/ Strandvejen 13Strandvejen 13 . 7620 L www lemvig 9 * Ørehængere: 690,Bredgade 17 o 16, Nr. Nissum F L E R P ÆNDENDE DYR KOMMER . r M g n k/laererinissum ts uc.dFysikshow V s 4 tilmeldinger, deltagerlister, navneskilte mv. 19 Fernisering af maj kunstudstillingen r m .DK-7620 is sth hø Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig z M A N D S K A DK-7620 12O PÅLemvig .3 2 skab BSBU NT:K97E81R03 71 . www.m K YSTCENTRET ist I Ljs AT M er, K T ig B Telefon 9781 0371 mlkdun0/d5 t: 97820 0568 Telefon 9782 0301 Telefon 9782 00489. maj kl. 19.00 9789 1004 H Onsdag jbeo ød ndingsmuseum St. George, Thorsminde HjørnesoFa 3+2 pers. soFa d re orie kole aTelefon n Bio-Huset’s å H pr www.mfrk.dk ati , vis af genstande fra de engelske www.click.dk Bovbjergløbet – først til fyretb www.biohusetlemvig.dk www.nissum.dk Søndag den 26. august om l. il” g bøg med slidstærkt stof klv/ 2eftermiddagen . 1 Mie steensen STORT LAGER kibe ”HMS St. George” og sort læder AF GODE GEN v Va rm lin Unik t skulpturelt SeT I MAAGAARD Fortræning 25.04 og Æskula psnogen Defence”, der gik ned ved ? 5. DLEMVIG e l y s e D azgSe A sN mSaElbøg rmed nd aepdeDlTANGSØCENTRET .002.05. a.: Datrtinvæg/ “S19530 Roman af aftenforestilling kl. DEGN STRANDINGSMUSEET GLAS minde i orkanen 24.december 1811. 0 l r www.sportigan.dk 4 a K 0 m a B e P r dinger og redningsvæsen ma vejrfænomener E n NYE DELE. k j æ rSALG AF • nm ks tu Solvangen Vestergade 6 e l s e h u s t e D Vesterhavsgade 1E, 13. Thorsminde Tangsøgade 36 ØG -0 ris 15 kan blive op til 2 Søndag 1 maj kl.a 14.00 al w og S r... denskrig i Nordsøen -verdenshistoriens • Lokaler Oprydningssalg t V r w bio-sal udlejes til kurser ogumøder g• Andy Haaning Christensen O e e a a R 1 øller solceller e søslag ”Jyllandsslaget” db Offentliggørelse Ew DK-6990 Ulfborg DK-7620 Lemvig Op ge af vinder Bøvlingbjerg • på af.0 z K V I K S A N DDK-7650 d ,DK-7660 S B AOGSÅ S S I NBILER, meter lang. Cr L rks Bækmarksbro Måske S.senB»UKom ny butik... TIK & oplev sa Telefon VIELEFANT SÆLGER NORTHSEALIVING.DK - spar op til 50% le , h vinetiket–konkurrencen. de• Gratis find-selv-rav oi ocaching mm. Telefon 9782 0095 7366 Th 5.1 1299 9788 5553 harTelefon MARCH Telefon SERVERET PÅ ET MARGUERITFAD iov • Kreativ9749 m itter his9788.væ mt børnemuseum Ring: 750,• Fodringer Nu xo Ku kommer de tildeden rhi lige t s v v vor n gavautentiske t t y r biografstemning a o 2 o . www.strandingsmuseet.dk www.tangsocentret.dk www.maagaardglas.dk a ek tu ri • Nye akvarier e, d estrandværksted ” pe maj gC rs til Danmar k kbage www.nissum.dk nd kl. Th 11.00-17.00 rrencer, bål & u gjsåk r Lørdag • Ravsafari 26.-28. ørs ankerpark og leiddet smukke f r e s o r z K Æ MCAMPINGVOGNE . u c gamle hus! « r P E S Æ B E B O B LOG E R KNALLE o k e , , e y r å i umsbutik r eFLAMINGO rsur Di Ve - 4på el med ek frokosttilbud til kanten cil LIVSSTILSHØJSKOLEN fter len Kultur varmt tøj,Ko dastfor LEMVIG BOGHANDEL NATURPARK GAMMELGAARD GLAS Na 40 sKystcentret. tilalleskud 8 l og anderledes museumsoplevelse .d s g e i l k s e i a i k tte tio PÅSKEÅBENT 0, tjy NYE OG BRUGTE12DÆK. ørs. Gratis entré. Torvet 1 mPag Højbjergvej Skalstrupvej 10 Gammelgårdvej sgade 1 E, Thorsminde,6990 Ulfborg, Tel. 97 49 73 66 / Fax. 97 49 73 82 Zw one it2, a Gudum ˜ yr ek ndingsmuseet.dk Gdav na De ne ve e- rur r. lt fo llan ick DK-7620 Lemvig neDK-7620 Lemvig DK-7570 Vemb DK-7650 Bøvlingbjerg gn Pr 7620 , d lpa 1. d Torvet Lemvig o t P . VI ER FRISKE MED r o e N i , HOLDER VI ÅBENT I CAFÉ & BUTIK KL. 11-17.00 BOVBJERGFYR.DK g s is Telefona 9788 8300 Telefon 9748 1202 Telefon 9788 5588 ET GODT T • Kiropraktisk Merete Lisby pa r , pl •eKiropraktisk rk se Flere tilbud FjällRäven retrorygsække Telefon 9782 2014 Holmgårdvej 94 sh db ga kpå børnebehandling er www.veigaard.dk an behandling en www.livsstilshojskolen.dk www.flamingonaturpark.dk Møborg www.gammelgaardglas.dk Tlf. 9782 2014 . 6183@bogpost.dk m . i VI MODTAGER OGSÅ DIN UD v 22 •teUltralydsscanning 7660 Bækmarksbro le ce æ• Diætist med indvendig lomme til bærbarVEIGAARD MØBLER Ku liv og T: 9788 1737 ˜ JYLLANDSAKVARIET HELSETEKET ELSE HUSTED KJÆR nt r. kostvejledning HUOgSå•TILSTEDE: fichokbølgeTrykDENNE DAg ER føLgENDE UDSTILLERE mandag - torsdag W: meretelisby.dk Nø s s r k r k am e um • Kranio-sakral …9:00 der leder efter en at bygge d rr liljerS r. su1A,terapi VI ORDNER ALT DET PRAKTI Vesterhavsgade 16 Ågade Holstebrovej Sandbækvej 12 grund Else Andersen (liljedamen) - orientalske K • behandling e r - 11-17.00 17.30 39 s st.th. Diætist vejledning... Bio-Huset • Bredgade 17 • 7620 Lemvig Ni WWW.GAMMELGAARDGLAS.DK – RING OG HØR NÆRMERE - d Re5-gigtt behandling ku leje . • Psykoterapi DK-7680 Thyborøn DK-7620 Ulfborg skærtorsdag-langfredag-påskelørdag Steffen Rasmussen, Brabrand - granitskulpturer DK-7570 Vemb ss 00 9Lemvig Endnu a nye be - Jakke DK-6990Påskeåbent: Billetbestilling: www.biohusetlemvig.dk • Tlf. 9782 0048 um r a … der leder efter en ny ejeeller leje r • Massage n • Akupunktur F UDBETALER KONTANT. JohannesDiætist Kristensen, Vildbjerg vandsten , Fredag g Jacqueline ,- 9782 2600 Vi er Rigtige Købmænd, fordi vi kan Telefon 9783Panter 2808tilbyder profes-˜ st Telefon Telefon 9749 1975 Telefon 9788 4066 s boere kommer til en • Vacumed trykkamPoul Jacobsen, Hover - træhavemøbler 99995 sionel kostvejledning, baseret på forskning 76 • kZoneterapi ur Vedhæng: 890,9:00 - søger 18:00 www.jyllandsakvariet.dk www.helseteket.dk www.husted-kjaer.dk Vestergade 12 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 00 71www.veigaard.dk … der nyt arbejde? . mer for dårligt kreds20 • Ergoterapi s noget, andre ikke kan – som en del og viden. forsøgt at ændre kostvaist Le løb og kroniske sår HudHar pldu Glatsnoge finder Som foto DB LÆDERVARER ejEller e harHOSTAHAVE er m LEMVIG SUNDHEDSCENTER ULFBORG ner ENEMÆRKETS uden held? du en sygdom, på ben og fødder vi livsnyder, der AUTOLAGER vil opleve virkelighe familien smøger vi hver dag…lørdag Schubertsvej 2 . 7620 Lemvig ½ g kræver en speciel kost, så tøv ikke. også vej tilbage tilb l eafr SPAR . T: 9782 2600 som Schubertsvej Søndergade 5 2 Vestergade 8 r – g a r d i n e r 9:00 - 12:00 Industriarealet 19 ˜ m ø – t æ p p e p 6950 Ringkøbing . info@helsetek r t l is! f. ærmerne op for at give dig en god et.dk DK-7620 Lemvig DK-6950 DK-7620 Lemvig Danmar k og der med DK-6990 Ulfborg P O e s I g a a r D e N s g a l l e r I Åbent søndage For kun 495,- krRingkøbing får du . www.helsete 9 !! 78 ket.dk Så fortæl Telefon om www.godegrunde.nu. H Sandbækvej kl. 11.00-17.00 min personlig Telefon 9788 8011 Telefon 2426samtale. 6252 www.enemaerkets-hostahave.dk Telefon 978112 0505 9749 1200 9 til Kystcentret. Brugskunst... Delikatesser... oplevelse. Danish Design 0. Entré: 978088 97kr.00 -- 60 torsdag-søndag kl. 10-17 10 11 Nees . DK-7570 Vemb samt efter aftale Grundig analyse af 3 dagesÅbent kostdagbog. www.lemvigsund.dk www.enemaerkets-hostahave.dk www.ulfborg-autolager.dk fyldt med de oplevelser, du ønsker dig www.blicherfuglsang.dk Crafted with passion T: 9788 4066 - 5190 4066Entré - også foreningsbesøg - Udlevering af en hel personlig kostplan. www.lemvigsundhed.dk Fælles butik med KARSTEN ANDERSEN VESTJYSK HÅR-DESIGN SPAR THORSMINDE LOMBORG IDRÆTSEFTERSKOLE W: poesigaarden.dk Fri entré Butikken Tilflytternetværket. i Lemvig og på Vestergade 19 Havnegade 30 VesterhavsgadeHer 8, Thorsminde Lars Eriksensvej 15, Lomborg WWW.ULFBORG-AUTOLAG MADSEN vefri efterskole... Søndergade 5 . 7620 Lemvig Telefon: 97 888 011 er fyldt D N I Når du ha r b e t a l t d i n e n t r é , g æ l d e r billetten i DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-6990 Ulfborg DK-7620 Lemvig G I med K Industriarealet 19 e– til 6990 Ul er!9749 G Telefon 9630 0100 Telefon 9782 0265 7154 Telefon 9788 9700 Det ll betyd eIN r,Kom a t dsom u kTelefon adu n ko mVimglæder e t i l b a gos o gatl æse r ed nyheder... R r e e onaturpark.dk PRIS PÅ MODEN • VESTERGADE • LEMVIG Telefon 97 49 12 00 - Telefax Vestjyske steder www.spar.dk/thorsminde www.lomborg-efterskole.dk mere Europæiske skoleåret 2012/13 kan blive - et år, du aldrig glemmer! Blomster... stemninger er Sumpskildpadder NYT SYN tog FENSKÆR EFTERSKOLE LEMVIG KOMMUNE 5 PORCELINGE / MADSEN Børn: 20 kr. Sko fra BUBETTI, ga 1 0 Søndergade 16 Torvet 3 LONDON & art... Kollegievej 5b, Nr.HOS... Nissum Rådhusgade de 7 FLY og 8 i akvarel olie... NYT SOLBRILLEMÆRKE Årskort t i l ½ p ri s i a p ri2l m å n e d 2 0 1 2 : 7 DK-7620 Lemvig Efter• 2.500 Vemb DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig Lemvigår• Tlf. 9 97 49 DK-7570 71 54 97 49 10 74 Telefon 97892 1319 Telefon 2461 2340 Telefon 9789 1177 Telefon 9663 1200 Torsdag 11-17 vender de11-17 Europæi-thorsminde@spar.dk lemvig.dk Viulfborg@spar.dk gentage r s u c c e s e nwww.lemvig.dk f r a 2 0 1 1 o. ggodegrunde. t i l by d e r a l l e Fredag www.nytsyn.dk ske Sumskildpadder www.porcelinge.dk www.fenskaer.dk Lørdag 9.30-12 nissUm fJords Åbning mod hAVeT normal åbningstid i påsken Kommune s b o r g e r e , a t d e k a n k ø b ANNE KILDEGAARD THORSMINDE BY e e t å r s ko r t IDRÆTSEFTERSKOLEN LÆGÅRDEN FRISØR TRINE WILHOLM hjem. Kystcentre t t i l ½ p r iNissum s - mfjords e n kåbning un i april måned. Vølundvej 5, Dybe Østergade 13 Lægårdvej 72 Se dem, både små DK-7620 Lemvig mod havet. DK-7620 Lemvig som store på DK-7500 Holstebro Telefon 9789 5030 Telefon 9781 1994 Telefon 9742 1084 Børne å rs ko rt 6 5 , - d k r. - der er nem at sætte? Kystcentret. Foto: Benjamin Stjer ne www.annekildegaard.dk Voksen å rs ko rt www.thorsmindeby.dk - der klær din personlighed? www.klipperiet.dk www.optur.nu 1 0 0 , - d k r.

Pure line gså mad ådsyssel.efterskole K Y S TC E N T RKE T t...kanten ur

299

VIDEBÆK HARMONIKAKLUB 95 SPILLER I HOSTAHAVEN april kl. 11.00-17.00

3PRØV 30,-NOGET N

kvindelig krakelering

se

KØB BRUGT! www.gallerimo

16900

r-

Fo rå re k issum.d n t TILBUD . w w w 20 på SPÆNDENDE agsfilm 12 6.999, se valg-f

Åbent mandag-fredag kl. 10.00-17.00 og lørdag kl. 9.30-13.00

! er m lem ed m ds re ek ol sk or sf ati Gr

JAKKER

KROP & WELLNESS

ur

Bakker og bølgers land

Altid åbent efter aftale

NYHEDER

TILBUD

Pure line Lemvig Boghandel

7.999,er sådan Solvangen 15 . 7660 Bækmarksbro . T: 9788 1299 . Det W: tangsocentret.dk

g Gymnastik- og Idrætsefterskole ansigt udadtil ved mange opvisandet rundt. Kom og vær en del mnastik- og idrætsmiljø, der kan dig og andre til at springe højt af ing.

... til at komme og besøge os. Vi er stolte af vores skole og viser den gerne frem.

0

350,knickers ................... 400,top ...........................

,LIGE NU... 899

sko

KIG IND tIL...

Ring og aftal en tid.

500,-

Auto og Møbelpolstrer

GYMNASTIK- OG ÆTSEFTERSKOLE

MYT SOLBRILLEMÆRKE HOS NYT SYN LEMVIG

or elever, der har modtaget almindelig aget undervisning i specialklasser.

VESTJYSK

KUNST

Lars Eriksensvej 15 . Lomborg . 7620 Lemvig Tlf. 97 88 97 00 . www.lomborg-efterskole.dk

Henrik Madsen Grønnevej 2 7570 Vemb Tlf.: 40247056 www.madsen-moebler.dk madsen@madsen-moebler.dk

05

Vil du gerne på efterskole ?

Sætpris kr. 685,-

s Ve

S KO L E R

g Gymnastik- og Idrætsefterskole g et år mellem mennesker, du oede, du ville møde. Her får du ligheder og kontakter, der kan få ng for resten af dit liv.

ark

Inge Kejlberg Tornvig Søndergade 16 7570 Vemb Mobil: 2461 2340 inge@porcelinge.dk www.porcelinge.dk Torsdag og fredag 11 - 17 Lørdag 9.30 - 12 Helligdage lukket

HÅR-design

THORSMINDE

Fra kr. 200,-

Inge Kejlberg Tornvig Mobil: 2461 2340 Søndergade 16 inge@porcelinge.dk 7570 Vemb www.porcelinge.dk

Vil du ha’ en frisure... - der har det sidste nye look?

Kildegaard V i g l æ d e r o.s Tlf. til at Anne byde mere på: www.lægården.dk FTERSKOLE Læs Torvet 3 . 7620 Lemvig 97 jer 82velkommen 13 19og 50 Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Tangsøgade 36 . 7650 Bøvlingbjerg Telefon 9788 5553 . Mobil 6127 7154 www.maagaardglas.dk

Fra 15.03 til 30.12 Ons. - søn. 11.30 - 16.30 Man. - tirs. lukket

Vi er inspireret fra klippe- og farve-kursus hos MACKINDER fra London. Vi bruger 1 time på dameklip

kr. 365,-

Vestergade 19 - 7620 Lemvig Tel. 96 300 100

ULFBORG E 13 . 7620 LEMVIG

ig til nye venskaber astiske muligheder

Be Sø n 10 nT Da 1. g :0 S 0 - 1 apr 5: IL 0

g Gymnastik- og Idrætsefterskole g en skolefaglig undervisning, der set dit niveau. På den måde sikrer t du består folkeskolens afgangsmed bedst muligt resultat.

å

.........

KÆMPE Galleri NordenkærKender du én... UDVALG nogle som os... Alle påskedage (5.-9. april) fra 10-16

NISSUM FJORD DAG

170,......... 250,s Byorkester

g Gymnastik- og Idrætsefterskole n hal, gymnastiksal, 800 meter topmoderne springcenter, rum og boldbaner. Desuden har mange veludstyrede værksteder okaler til design, medieundervisadlavning, musik mm.

SuNdHEdScENTRET

DK-7680 Thyborøn Telefon 9690 8809 www.northsealiving.dk BOVBJERG FYR GLÆD DIG TIL FØLGENDE Fyrvej 27, Ferring FORÅRS ARRANGEMENTER DK-7620 Lemvig d Fæ olka dbss olle F b Telefon 9789 10121. april kl. 14.00 Søndag Trænger I til at komme ud afFernisering huset ogafvæk det aprilfra kunstudstillingen www.bovbjergfyr.dk

Gammelgårdvej 12 7650 Bøvlingbjerg T: 97 88 55 88


ed Com, Giro-Start2012 og Holstebro Kommune

VI TAGER

de i juli 2012 sætter e spejderlejr, mødes

CELLEøtter ÆG

TOPPEN

PRISEN!

international tjeneste,

agen

Danske Kulturdage olstebro, kommer der

anlæg omdanner ca. 20% elektrisk strøm

Tid koster

AF

ro d’Italia, er i Dano.

Tid er penge … – Kommunikationsanlæg: med os sparer du Sikringsanlæg: både tid & penge!Stærkstrømsanlæg:

> DATA-anlæg > Tyverialarm > IP-netværk > Brandalarm Vi kan, sammen med vores netværk af erfarne > TELE-netværk > Adgangskontrol e el-forbrug. Dels er der – i modsætbrev på samarbejdspartnere, koordinere & håndtere alle > Telefonanlæg > TV-overvågning eman ofte hører udtalt – rigeligt med miljøer for talentudign, dans og musical, opgaver indenfor skoventreprise: > Omstillingsanlæg > Mekanisk sikring udnytte anlæggene effektivt, dels er sig en karriere på og andre havemaskiner > Telefoner > Nødstrømsanlæg den blevet så produktive, at man selv baner, fordi Holstebro ∙ køb & salg af flis ∙ 2 > Telefax > grenknusning Godkendt af Rigspolitiet l ca. 13 m , kan producere mere end ∙ fældning ∙ stubF og P& rodfræsning > Antenneanlæg ∙ plantningKLOAKERING t forbrug i en dansk husstand på ca. ∙ flisning > Fjernovervågning & DRÆN ∙ rillegrubning ∙ pasningsaftale solcelleanlæg på blot 13 m2 altså ∙ rådgivning standens forbrugsudgift, når anlæg- ∙ fældebunkelægning få år.

ra nær og fjern til om Danmarks bedste fektivt, forureningsfrit supplement til

Reparation af plæneklippere

> > > > > > > > > > >

El-installationer Industri-installation Procesanlæg El-varme Ventilationsanlæg Energi-spareanlæg Besøg gårdButikken med Varmepumper de mange specialiteter Jordvarmeanlæg l Totalbyggeri Solcelleanlæg l Nybyggeri Husstandsmøller l Renovering Hvidevaresalg og -service l Montering af kviste

VI HAR TRAVLT...

- så bestil vikaren i god tid

Reparation Reservedele Tilbehør STEBRO.DK olt El-installationer ApS Nye maskiner

Mere end bare fliser... KloaKering: • Separering • Nedsivningsanlæg • Minirenseanlæg • Regnvand • Aquadræn • Total kloakering ved nybyggeri • Dræning • Spildevandsrensning

Flisebelægning: • Terrasser • Indkørsler • Stier • Trapper • Vand- og skulptursten • Salg og levering af fliser

anlægsarbejde: • Udgravninger • Græsplæner • Planeringsarbejde • Støbning af sokler og gulve • Hegn og stakit • Træfældning

Vi har kvalificerede Nørgaards Fliser til medarbejdere Når du ikke kan se skoven for bareopgaver: træer alle

VORE VIKARER STÅR IKKE STILLE - de står til rådighed..

MAD ØVRIGE

Grøn energi... El-installationer ApS Skynd dig ind til ...

se siden 1938

97

H U S & H AV E

H U S & H AV E

NISSUM FJORD DAG

l Sommehustjek VESTKYSTENS GÅRDBUTIK HOLSTEBRO KOMMUNE NØRGAARDS FLISER Æ’ HUGGER Kirkestræde 11 Sønderbygade 38, Hygum Fjordsidevej 9 Houvig Klitvej 77, Houvig SNERYDNING PRIVAT/ERHVERV l Thermofotografering DK-7500 Holstebro DK-7620 Lemvig DK-7660 Bækmarksbro DK-6950 Ringkøbing Telefon 9663 7500 Telefon 2146 1151 Telefon 2172 4052 l Trykprøvning Telefon 9733 1599 www.holstebro.dk www.norgaardsfliser.dk www.aehugger.dk www.krogensgaard.net Uv/D KimE nørgaard Herping, aut. kloakmester ND ØRS S21H46O11W Houvig Klitvej 77 i Houvig - 5 km nord for Søndervig. e > Rådhuset > 7500 Holstebro 51 RO Sønderbyvej . 7620 Lemvig . Tlf.: KRUK38, Vi har åben hver dag fra kl. 10 - 18 KEHygum R . KU HARBOØRE OM NR. VOSBORG PINHOLT APS VESTJYSK REVISION MMER . POBYGGEMONTERING www.norgaardsfliser.dk TTER . FADE . BORDE Langerhusevej 18 Vembvej 5 Thyborønvej 8, Klinkby Andrupsgade 7 DK-7673 Harboøre DK-7570 Vemb DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig l l Køkken Design - Mere end ét køkken... Telefon 4029 2570 Telefon 9748 4897 Telefon 9783 6500 Telefon 9690 0300 l Bad l Montering www.hby.dk www.nrvosborg.dk www.pinholt-elinstallationer.dk www.vestjyskrevision.dk l Garderobe l Renovering ÅBENT HU KLOSTER INTERIØR VESTJYSK BANK HOUE SMEDIE NORDEA S: 25.-26. AUGU l Ve l ST KL. 10 l v.nnPalle ervej 9,Madsen Torvet 4-5 Houemåvej 22 Mattrupsvej -17.00 Tlf.: 4029 2570 Vestergade 16 Velling v. Rin 23Harboøre gkøbing, 69 - også and aps 40 Lem St re l l DK-7620 Lemvig uds DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig www.hby.dk tillere, bl.a K le-mail: . BM Brolæg evision o s t einfo@hby.dk I N Thyborønvej 8 • Klinkby • 7620 Lemvig ab & R Telefon 9663 2000 T E Telefon 9783 6302 Telefon 9782 1311 Telefon 2042 1896 ning Indkøbsture til Fleggaard, med Flügger GL 10 vægmaling Regnsk R I r Vi har busser i forskellige størrelØ R www.vestjyskbank.dk www.houesmede.dk www.nordea.dk www.kloster-interior.dk E info@pinholt-elinstallationer.dk N R Harrislee E ser og vores chauffører står altid HB REVISION LPER G ING JP HAVEDESIGN FLÜGGER FARVER VI HJÆ N Tirsdag den 3. april til at betjene Jer... ANLÆG Fyldt med Vennervejklar 9, Velling Engen 610 liter www.pinholt-elinstallationer.dk Havnen 18 MED PL S NÆSTE 1 pk. 25 kr. - 5Lemvig pk. Lørdag 100 kr. den 28. april tomater, bud soltørrede ilDK-6940 Lem Stationsby DK-7620 DK-7620 Lemvig st r å jp-havedesign. r o AF JERE F • Turistkørsel i indog udland dk T hvidløg og persille G U L 2 timers ophold Telefon 9734 1223 F Telefon 9781 1250 Telefon 9781 0566 Café: Økologisk specialkaffe • Frokostretter • • Autoriseret UD Kloakmester Houmåvej 22 . Houe . 7620 Lemvig . Tlf. 9783 6302 9,- • Studenterkørsel 9Dwww.jp-havedesign.dk . r Tilmeld på:og97 89 •53 00 HA Boller kage Bondegårds-is • Take away K VE www.flugger.dk NORÉ ESIGN tlf. 2460 0342 stk. • Spuling af kloak og dræn HAEL HO ske revisorer IC M & 6 R - dan BYSKOV rer, medlem af FS JESfortælle LEMVIG BIOBRÆNDSEL • Udflugter - og meget COMPLOT BÆKS BUSSER CLAUDIS HAVE Lad mere... os • Entreprenørarbejde e revisodin historie... red tre Regis n.dk skræddersy dit eget hegn: Moeskjærvej 2, Nørlem Langerhusevej Østergade 14 b-revisio 46 • Kloak-tvMarsbjergvej 6 . E: hb@h Endagsudflugter 81 05 66 ig . T: 97 DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig l 4 Standardhøjder DK-7620 Lemvig 20 Lemv DK-7673 Harboøre . 76du 18 Skal købe hus? Venter I barn en • Jord & anlægsarbejde – en oplevelse rigere Kr. Havn dit V e d l i g97834140/97895300 eholdelsesfrit Telefon 4073Nyd 7858 Telefon 9690 9900 Telefon Se vort udvalg af endagsudflugterTelefon 9788 8370 l 4 Standard-mønstre • Nedbrydning LOMBORG HEGN Panorama AKMESTER - med Panorama udsigtogover by,XLgolfbane og vig. Made in Denmark www.lemvig-bio-brændsel.dk www.complot.dk www.baeksbus.dk www.claudishave.dk Vore advokater kender din hverd eksempelvis Skagen, Samsø og l 7 Standardfarver Panorama pejseindsatse er Heta’s elegante fra til hængekøjen! DEGAARD Robust og klassisk hegn, der ikke kræver vedligehold og moderne designede pejseindsatse med Lokale specialiteter  Mandag og tirsdag SLAGTER MORTENSEN LOMBORG HEGN er en ny type hegn af høj kvalitet, somåbner kræver et Ved godt vejr vi terrassen, hvor man kanHETA Peter Olsen ApS . Engen 6 A/S KÆRNEHUSET MØBORG et ekstraordinært stort kig til flammerne. MøborgMASKINSTATION Maskinstation I/S 0 . 7620 Lemvig Fanø på: 10.30 - 17.00 absolut minimum af vedligeholdelse. Hegnets er formstøbt Thorsminde og Hvide Sande Denplanker store glasfront er med sit stilrene udse. M: 5131 3368 nyde et måltid eller en drink. i butik og café ende smuk at se på og efterlader Stadil Gl. Mejeri, Stadilvej 72 Donskærvej 62 62 i fibercement med fiberforstærkninger og præget med træstruktur i indtrykket Vestergade 7 7620 Lemvig . Tlf. 97 Jupitervej 81 12 50 22 Donskærvej Onsdag LUKKET af et stykke kunst, der hænger på væggen. rd.dk . LEMVIG TURIST overfladen. Fibercementplankerne er efterfølgende imprægnerede, RIIS BUSTRAFIK www.baeksbus.dk Panorama pejseindsatse er lette og enkle at DK-7620 Lemvig NYT: betjene, køkkenet åbner hver dag til frokost, DK-6980 Tim om juraen i dit p Bækmarksbro DK-7620 Lemvig 7660 Bækmarksbro Torsdag og fredag Spørg os til råds coatedeDK-7660 og sprøjtemalede i 7 standardfarver. Det og giver hegnet en vestjyskbank.dk/lemvig de smukt integrerede, næsten betjeningsgreb, overbeviser 10.30 - 17.00 solid overfladestruktur og beskytter det modskjulte al slags vejr. Hegnet erkl. brugemandag - søndag 12.00-21.00 Telefon 9663døjvej 060018 Telefon 2043 1716 Telefon 9788 1248 Telefon 9782 1434 ejde tlf.:efter 9788 1248 ren om panoramas kvalitet og brugerven. lomborg . Lemvig . 9782 1414 Østergade 14. .7620 7620lemvig Lemvig Lørdag 10.00 - 13.30Vestergade solidt og fremstillet gode håndværkerprincipper. lighed. Begge Panorama pejseindsatse kan il fjernvarmerør www.heta.dk www.moeborg-maskinstation.dk Moeskjærvej 7 .henrik 7620 Lemvig med specialtilpassede 2083 9227 Jensen . Mobil Se vortleveres take-away kortfrontrammer, med lækre retter lige til2 . PORT des Tlf. 97 88 83 70 og nedgravning Søndag LUKKET & Hegn giver mulighed for et helt personligt BesK igN Bæks Henrik BusJensen,· Fliserv/Henrik ogder Jørgen Bæk · Marsbjergvej 67858 · YDK76208101 Lemvig · Telefon 97895300 · e-mail: bb@baeksbus.dk · www.baeksbus.dk www.claudishave.dk at servere. design. te2330 t HEGN rør T: 4073FLISER -t& HEDEGÅRD ENTREPRENØR VESTJYSK VIKARSERVICE Mad ud af huset HOTEL NR. VINKEL Mandag-torsdag serveres dagens ret kr 138,00 af jordvarme Butik: Økologi • Specialiteter • Døjvej 18, Lomborg Østerbakken 17 Søgårdevejen 6 Herningvej 5 il stalde Ligeledes er der mulighed for a la carte Lokale produkter • Hjemmebag • Gavekurve DK-7620 Lemvig DK-7980 Vils DK-7620 Lemvig DK-6950 Ringkøbing Jupitervej 22 Vi leverer gerne mad ud 7620 Lemvig Besøg vores hjemmeside www.norrevinkel.dk www.heta.dkwww.garant.nu Telefon 2083 9227 Telefon 9669 1111 Telefon 9782 2211 af huset - lige til døren. Telefon 9680 1999 www.garant.nu www.garant.nu www.fliseroghegn.dk www.norrevinkel.dk www.vikarservice.com www.fliseroghegn.dk Kontakt os og hør Garant gulvog gardinbus Garant gulvog gardinbus Garant gulvog gardinbus Husk vor populære ”Fredagssteak” nærmere. Lemvig – ved Limfjorden og Vesterhavet Kommer ligeKommer til lige døren Kommer tillige døren til døren BK BRÆNDE fra kl. 17.30 - Nu også søndag GARANT HDYRLÆGEGRUPPEN E R NMidt I N G V E/J Vest 5 . 6 9A/S 50 RINGKØ FRK. VINTHERS KØKKEN med etmed væld af et væld af med etLEMVIG væld af ADVODAN M: info@frkvinther.dk spændende gulvog spændende gulvog spændende gulvVelkommen Houvinkelvej 27, Klinkby T: 7070 2330 til Fabjergvej 27 og Industrivej 53 Havnegade 20 . W: vikarservic gardinløsninger! gardinløsninger! gardinløsninger! T: 96 80 19 99 Tlf.: 4614DK-7620 6500Lemvig · www.advodan.dk DK-7620 Lemvig Søgårdevejen 6 . Gjellerodde . DK-7620 Lemvig . Telefon +45 9782Se2211 . Faxpå+45 9782 2211 . www.golfcenter.dk . www.norrevinkel.dk DK-7680 Thyborøn menuforslag Entreprenørfirmaet DK-7620 Lemvig frkvinther.dkVilhelmsborg Kro Telefon 2720 1867 Telefon 9782 0624 Telefon 9788 9500 Telefon 7070 2330 BeLysning Hedegaard k/s www.bkbrænde.dk eL-arTikLer www.garant.nu/lemvig.dk www.dyrlaegegruppenvest.dk www.frkvinther.dk Påskebrunch/ l Eget røgeri FROKOST: Stjerneskud, varme fiskeHVideVarer Vestjyllands GarantGarant Lemvig Lemvig Garant Lemvig frokostbuffet filetter, sandwich, smørrebrød og Tæpper,Tæpper, Gardiner & Farver Kgl. ADVODAN største... Gardiner & Farver HENNINGS FARVEHANDEL BUUS I/S EL & BELYSNING VILHELMSBORG KRO Tæpper, Gardiner & Farver l Frisk fisk hver dag Fabjergvej 27 Fabjergvej Skærtorsdag, langfredag, Fabjergvej 27 udvalg af tapeter 27 croissanter139 7620 Lemvig ·7620 97 82Lemvig 06 7620 Lemvig · 9724 82· 06 24 06Vestergade Priviegeret Havnepladsen 11 Østergade 11 97 82 24 30 Ringkøbingvej påskelørdag kl. 11-14.00 l Delikatesse DK-6950 Ringkøbing DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig Hver aften fra uge 25 l Færdigretter AFTENBUFFET: Telefon 46146500 Telefon 9781 Telefon 9782 0242 Telefon 9788 9970 Børsen0181 gazelle Lady & Havnegade 20 Demidæk 7680 Thyborøn www.advodan.dk www.vilhelmsborg-kro.dk fra Jotun 2008 & 2009 T: 7070 2330 vi ta’r mål, W: frkvinther.dk MALERMESTER LARSEN TØMRER ROESGAARD LEMVIG-THYBORØN TURIST Bord-BJARNES FISK - en del af North Sea Living vi sy’r, vi monterer... Industrivej Toldbodgade 53 . 76204Lemvig bestiling Ballegårdvænget 24 • Á la carte restaurant – i det spændende, Trabjerggårdvej Havnen 54 maSSer af nye 20, Gudum • Mad ud af huset RING efter farve- og gardinbussen og få tilbud på: 9788 9970 DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig omvendte skib Maling, gardiner, persienner, rullegardiner, plissetilBud hver måned gardiner, markiser, lamelgardiner, lift-gardiner mm.9686 Telefon 5099 3205 Telefon 3410 Telefon 9782 0077 Telefon 9781 1840 Havnen 54 . 7620 Lemvig . Tlf. 9781 1840 ”Mallemukken” Rtæpper Vestergade 30 . Lemvig . Tlf. 9782 0242 in g foFarveHandel www.malermester-larsen.dk www.visitlemvig.dk . gulve . gardiner . solafskærmning Hennings r. aftawww.roesgaardbyg.dk Ringkøbingvej 139, 7620 Lemvig le Østergade 11 7620 Lemvig Michael Stougaard Larsen 27T:2 STARK - LEMVIG TÆPPEGÅRDEN MALLEMUKKEN T: 97 88 99 70 . www.vilhelmsborg-kro.dk Sommeråbent: 9781 4087 8181 Ballegårdvænget 24 . DK-7620 Lemvig 001811. M:8 ApS Telefontid: 7.00-8.30 T: 5099 3205 6Ringkøbingvej 10 Østergade 18. michael@malermester-larsen.dk Kystcentervej 7 Ringkøbingvej 10 À la carte1 alle dage DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7680 Thyborøn kl. 10.00 – 21.30 7620 Lemvig T Ø M R E R M E S T E R H A Telefon NS RO E S G A A R D 9782 0444 Telefon 9611 0020 Telefon 9690 0001 www.stark.dk/lemvig www.mallemukken.dk Prøv restaurantens lækre Telefon: 9782 0444 Trabjerggårdvej 20 . Gudum . 7620 Lemvig KONSULTATION mindre dyr efter aftale: SKIPPER-BUFFET: T: 9786 3410 . M: 2161 0941 . www.roesgaardbyg.dk www.stark.dk/lemvig

skoventreprenør Erling Bendtsen Indkøbsture • v. Endagsudflugter •STuristkørsel med mere... UP • ERKvæg Tlf. 9783 6500 Kom i gang Tlf:godt 2172 4052 ∙ www.aehugger.dk TILBUD Lammeculotte • Svin Bøgebriketter Kloster Interiør ApS Mogens Kloster Mattrupsvej 23 7620 Lemvig T: 97 81 18 96 M: 20 42 18 96 W: kloster-interiør.dk

599, - moms 1.795 kr. pr. tons, inkl.

MM

MAD

TRANSPORT

JP • Mink 99,• Håndværkere mv. Fliser Nyd d&enHegn ke fantastis • Rengøring dsigt!

Besøg vor LOMBORG HEGN velbeliggende restaurant

Houvig Klitvej 77 i Houvig - 5 km. nord for Søndervig . Vi har åben hver dag fra kl. 10 til kl. 18.

SKER DER FORANDRI 30% selvangivet på I fradrag DIT LIV? on

i evis BR

H

rengøring, havearbejde mv. Hør nærmere

FILM & TV . FOTOGRAFI . GRAFISK DESIGN . SKILTE & FACADER . WEB . UDSTILLINGER . IDEUDVIKLING & KOMMUNIKATION...

Bliv klogere på complot.dk

Ikke blot et reklamebureau...

u Bliv SelvByg medlem og spar penge

VET BRÆNDE

er

H U S & H AV E

ar til Bliv SelvByg æsonen?

Se voresSe vores Se vores avis tilbudsavis udsavis nye tilbuds nye.nu nye tilb .nu .nu på garant på garantgarant t den i på t den i t den i eller heneller hen ellern.hen butikken.butikkebut ikken.

medlem og Spar penge

er

ROESGAARD

afpassede tæpper

Fiskebutik

8 8

Fisketeria

Velkommen ombord...

9788 9500

Frokost ................................ 148,- Magasinet Lemvigkr.Dyreklinik, IndustrivejLemvig.nu 53, Lemvig Aften (udvidet) ...............Dyreklinik, kr. 198,Vemb Industrivej 32, Vemb

| 08.12

51


Lad os fortælle din historie...

FILM & TV . FOTOGRAFI . GRAFISK DESIGN . SKILTE & FACADER . WEB . UDSTILLINGER . IDEUDVIKLING & KOMMUNIKATION...

Ikke blot et reklamebureau...

Bliv klogere på complot.dk

LOMBORG HEGN Vedligeholdelsesfrit

Robust og klassisk hegn, der ikke kræver vedligehold LOMBORG HEGN er en ny type hegn af høj kvalitet, som kræver et absolut minimum af vedligeholdelse. Hegnets planker er formstøbt i fibercement med fiberforstærkninger og præget med træstruktur i overfladen. Fibercementplankerne er efterfølgende imprægnerede, coatede og sprøjtemalede i 7 standardfarver. Det giver hegnet en solid overfladestruktur og beskytter det mod al slags vejr. Hegnet er solidt og fremstillet efter gode håndværkerprincipper.

skræddersy dit eget hegn: l

4 Standardhøjder

l4

Standard-mønstre

l7

Standardfarver

Nyd dit LOMBORG HEGN fra hængekøjen!

Fliser & Hegn døjvej 18 . lomborg . 7620 lemvig

des BesK igN Ytte t

Henrik Jensen, Fliser & Hegn

henrik Jensen . Mobil 2083 9227

www.fliseroghegn.dk

SOLCELLEANLÆG Et effektivt solcelleanlæg omdanner ca. 20% af solens stråler til elektrisk strøm Solcelleanlæg er et effektivt, forureningsfrit supplement til husstandens samlede el-forbrug. Dels er der – i modsætning til de fordomme, man ofte hører udtalt – rigeligt med sollys i Danmark, til at udnytte anlæggene effektivt, dels er anlæggene med tiden blevet så produktive, at man selv med anlæg helt ned til ca. 13 m2, kan producere mere end 2.000 kWh om året. Med et gennemsnitligt forbrug i en dansk husstand på ca. 3.800 kWh pa., vil et solcelleanlæg på blot 13 m2 altså mere end halvere husstandens forbrugsudgift, når anlægget er betalt i løbet af få år.

Velkommen til Pinholt El-installationer ApS – en god forbindELse siden 1938

Kommunikationsanlæg:

Sikringsanlæg:

Stærkstrømsanlæg:

> > > > > > > > >

> > > > > > >

> > > > > > > > > > >

DATA-anlæg IP-netværk TELE-netværk Telefonanlæg Omstillingsanlæg Telefoner Telefax Antenneanlæg Fjernovervågning

Tyverialarm Brandalarm Adgangskontrol TV-overvågning Mekanisk sikring Nødstrømsanlæg Godkendt af Rigspolitiet F og P

El-installationer Industri-installation Procesanlæg El-varme Ventilationsanlæg Energi-spareanlæg Varmepumper Jordvarmeanlæg Solcelleanlæg Husstandsmøller Hvidevaresalg og -service

El-installationer ApS Tlf. 9783 6500

Thyborønvej 8 • Klinkby • 7620 Lemvig info@pinholt-elinstallationer.dk www.pinholt-elinstallationer.dk 52

Magasinet Lemvig.nu | 08.12

Magasinet Lemvig 0412 August  

Historier om livet på Lemvigegnen

Magasinet Lemvig 0412 August  

Historier om livet på Lemvigegnen