Page 1

KIRKEBLADET JUNI - JULI - AUGUST - 2012

Nogen må dø for at andre kan leve Nyt fra menighedsrådet Sognearrangementer Konfirmander 2012 Aktiviteter i sognet

NØRRE NISSUM

KIRKE


Præstens spalte

Nogen må dø for at andre kan leve For ganske nylig strømmede folk til biograferne for at se filmen Hvidstengruppen. Der kunne meldes om fuldt hus aften efter aften. Det er aldrig helt til at vide, hvorfor en film bliver en succes i biograferne. Jeg vover alligevel at give et bud. Filmen handler om en gruppe mennesker, som var indstillet på at ofre noget af deres eget for en større sags tjeneste. Det kit, som bandt Hvidstengruppen sammen, var, at de ofrede sig for noget, som var større end dem selv. Selvom vi ikke selv lever sådan, så kalder en sådan indstilling på vores beundring, og det er blandt andet derfor, tror jeg, at så mange mennesker har set filmen. For når vi taler om et offer, er det så ikke os selv, vi tænker på? Vi kan være ofre for en alvorlig sygdom, eller vi kan som arbejdsløse være et offer for tidens økonomiske afmatning. Vi kan også se os selv som et offer for den teknologiske udvikling, forstået på den måde, at vi ikke kan følge med længere. Der er næsten ingen ende på det, som vi kan være et offer for. Det er efterhånden ved at hænge os ud af halsen. Der var også noget, der hang Hvidstengruppens medlemmer ud af halsen.

2

Flertallet af danskere fandt sig stiltiende i, at Danmark var besat, og hvad det medførte af ufrihed, men også samhandel og samarbejde med besættelsesmagten og dermed indirekte støtte til en stat, hvor had, menneskeforagt og ondskab var sat i system. Men for nogle var denne tilstand så utålelig, at de var villige til at sætte deres liv på spil. Det gjaldt for eksempel den 23 årige Christian Ulrik Hansen, som Hvidstengruppen efter arrestationen kom til at dele fængselscelle med. I 1944 blev han arresteret af tyskerne og dømt til døden. Aftenen før, han blev henrettet, skrev han blandt andet i et brev: Tak far og mor for, hvad I altid har været for mig. Jeres offer har været stort; og jeg har i mit liv forsøgt at gøre mig værdig til dette offer. Som Hvidstengruppens medlemmer gjorde det, ofrede Christian Ulrik Hansen sig for frihedens og menneskeværdets skyld. Selvom det, de gjorde og stod for, måske godt kan forekomme noget gammeldags og højstemt, så kommer vi ikke udenom, at deres offer vidnede om, at de var i stand til at tænke på andre end sig selv.

Jesus siger: Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Filmen formår på en fin måde at skildre den kristne overbevisning, der præger mange af frihedskæmperne i filmen. Da kromand Marius Fiil mødes med sin hustru sidste gang, siger han: ”Gud har en mening med det her”, hvortil hun med et lille smil svarer: ”Ja, men den kan godt være lidt svær at få øje på.” Da Marius siden føres ud af sin celle for at blive kørt ud til Ryvangen, stopper han ved en tysk vagtsoldat i fængslet og siger noget, der, hvad angår meningen, kan minde om Jesu korsord: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør”! Også mange af de afskedsbreve, der citeres, indeholder tanker om Guds førelse og det evige liv. Det evige liv, som vi kender det i Jesu liv, død og opstandelse, giver betydning til øjeblikket. Vi ser, at vi er en del af en større sammenhæng. Døden er ikke det sidste. I troen på Jesus Kristus bliver vi en del af Ham. Vi bliver draget til Ham, som ofrede sig selv, og som vi følger ved at gå på kærlighedens veje. Den, der vover at følge kærlighedens veje, vil også opdage, at der er noget, der er vigtigere end at holde fred for enhver pris, og det er at kunne se sin Gud, sin næste og sig selv i øjnene. Leo Toftgaard


FRA MENIGHEDSRÅDET

SPIDSEN

Kirken får ny hjemmeside

Hvorfor er det vigtigt at være med til at vælge menighedsråd?

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på at få stablet en ny hjemmeside for Nørre Nissum Kirke på benene.

- Fordi menighedsrådet skaber liv og aktiviteter i sognet. - Fordi menighedsrådet har stor indflydelse på de ting, der sker i og omkring kirken. - Fordi menighedsrådet har stor indflydelse på det billede af kirken, der tegnes udadtil. - Fordi menighedsrådet er en vigtig samarbejdspartner for præsten og kirkens øvrige personale og har stor indflydelse på disse. Marianne og Karsten Poulsen

Vi har længe følt, at den nuværende hjemmesides muligheder har været alt for begrænsende i forhold til vores behov. Vi har derfor bedt Karsten Poulsen om at lave en ny hjemmeside. På indholdssiden indeholder den naturligvis gudstjenestelister, mødeprogrammer og navne og adresser, men der er plads til flere billeder end i Kirkebladet af, hvad der sker ud fra Nørre Nissum Kirke. Konfirmanderne får også deres egen side, og der vil i år være aktuelt nyt om det kommende menighedsrådsvalg. Layoutet lægger sig op ad det, man kender fra Kirkebladet. Vi glæder os til at gå i luften på adressen: www.noerrenissumkirke.dk

Der er meget, der splitter mennesker i vore dage, også i Nørre Nissum For mig har kirken oppe på bakken fortsat den store opgave at samle flest mulige af os med sit budskab om tilværelsens dybeste mening, hjælp til at leve og hjælp, når vi skal dø. Men kirken er ikke blot et hus og en gravhave, der skal passes, plejes og gøres så smuk som muligt. Kirken er et fællesskab. Med alle vore forskelligheder skal vi hjælpe hinanden med at tolke de gamle ord. Derfor er det vigtigt at have et menighedsråd, der sammen med kirkens ansatte kan skabe de bedst mulige rammer om dette fællesliv. Det har det gamle menighedsråd forstået, og derfor skal vi bakke op, når der til efteråret skal vælges et nyt. Henning Fogde De fleste af os har brug for kirken og de muligheder, som kirken giver som ramme for de vigtigste begivenheder i vort liv, så som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Dertil er kirken rum for et åndeligt liv, en dimension af tilværelsen, som er vigtig i forhold til at skabe balance i tilværelsen. Rammerne for alt dette er menig-

Menighedsrådsvalg, efteråret 2012

hedsrådets ansvar. Derfor er valg til menighedsrådet vigtigt for os. Lisbeth og Henrik Breinholt Damgren Demokrati er heldigvis basalt for os i Danmark. Måske endda i et omfang,så mange kvier sig ved at gå ind i en bestyrelse eller lignende. Tendensen til at unddrage sig bidrag til demokratiet er bekymrende, ikke mindst i forbindelse med et så vigtigt organ som et menighedsråd. En væsentlig del at vor kultur er knyttet til kristendommen og dermed folkekirken. Der er udviklet en samfundsstruktur, som sandsynligvis er årsagen til, at vort land er blandt de bedste lande på hele jordkloden at leve i. Et menighedsråd er naturligvis kun en lille brik i den store sammenhæng, men selv små brikker er af betydning for helheden. Så man må være villig til at blive valgt, eller i det mindste deltage i opstilling af kandidater og afgive sin stemme ved selve valget. Ligegyldighed er problematisk for demokratiet. Børge Mikkelsen Det er det af respekt for - historien. For dem der i hedengangne generationer måtte slås for det, vi i dag tager som selvfølgeligheder. - mig selv. Da jeg ikke er ligeglad med hvem, der kunne komme til at præge en udvikling, jeg bliver en del af. - det fællesskab jeg er en del af, og som har fået til opgave at bringe budskabet om Kristus videre. Per Harslund

læs mere side 7...

3


SOGNEArrangementer

Sommermøde

Sogneaften

Jordemoderpraktik i Dar Es Salaam, Tanzania.

Anvendelse af forskellige kunstarter i kristendomsundervisningen. Onsdag 29. august kl.19.30

Onsdag 13. juni kl. 14.30 v. Signe Havskov Kristiansen

ORMATIONSARK Koncert med Fangekor i Nørre Nissum Kirke Søndag 17. juni kl. 14.30 v. Vridsløselille Statsfængsels fangekor

v. lærer Ole Due, Nørre Nissum Jeg har i mange år undervist i kristendomskundskab på Nørre Nissum Skole. Da jeg vægter fortællingen højt, har undervisningen altid været stærkt præget af dette virkemiddel. Undervisningsmaterialet har gennem årene naturligvis undergået store forandringer. Endvidere har vor tids nye teknik givet muligheder, som var ganske utænkelige, da jeg begyndte mit virke i 1971. Jeg vil give eksempler på, hvordan jeg de senere år har forsøgt at udnytte de tekniske muligheder, som en moderne skole i dag råder over.

Denne gang er det med Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel, som ledes af Louise Adrian fra Vesterbro. Koret har bl.a. stået fadder til udslusningsprojektet Café Exit i Saxogade. Koret har også indspillet en Dokumentar ”MUSICAL”, som blev vist i DR2 den 27. dec. 2011. Mange af korets medlemmer deltager i TV-udsendelsen: ”Restaurant bag tremmer” med Claus Meyer som iværksætter. Koret har eksisteret i 15 år og har været på turne i hele landet. Det har optrådt 266 gange uden for murene og har indspillet 2 cd’er Ved at komme Still 1. Fangekoret øver i Vridløselille Statsfængsel Sognerejse til Grækenland kan man giveFotograf: både dem sig selv en fanKatiaog Forbert Petersen tastisk oplevelse. Se evt. omtale og klip på Nu er vi nået så langt i forberedelserne www.fangekoret.dk. Gratis entré. med Unitas, at vi kan sætte navne på noget af det, vi skal opleve. Det bliver en tur i bus fra nord til syd, idet vi lander i Thessaloniki og letter fra Athen. Af det, vi skal opholde os ved, kan vi bl.a. nævne: Filippi hvor Paulus grundlagde den første menighed. Thessaloniki hvor mange gamle kirker har været omdannet til moskeer og senere igen i brug som kirker. Korinth med apollontemplet og velbevarede spor efter Paulus` ophold her. Meteoraklostrene er en oplevelse for sig.

ert

Framegrab 3. Koret synger bag tremmer i Statsfængslet i Vridsløselille

4

Øvrige datoer for arrangementer 2012 Sogneaften Onsdag 19. september 19.30. Sogneudflugt til Ålborg Lørdag 6. oktober kl. 9.00 Sogneaften Onsdag 24. oktober kl. 19.30. Mortensaften Torsdag 8. november 18.30. Julekoncert Tirsdag 4. december 19.30. Adventsmøde Tirsdag 11. december 14.30.

- 3.-10. april 2013 Søjleagtige klipper, som i det 12.årh. tiltrak eremitter, der levede her i huler, som senere blev de klostre, vi nu ser. Vi besøger Ikonmaler fader Pefky og hører om ikonmaleriet. Delphi som var kultcenter i antikken med det kendte orakel. Dette ligger i et storslået græsk landskab. I Athen besøger vi bl.a. Akropolis og Areopagos. Pga. usikkerhed omkring de græske flyselskabers situation har vi endnu ikke en endelig pris. Den får vi meget snart, så vi kan give jer den. Vi glæder os meget og håber, ”mange nok” kan komme med. Thea Meldgaard og Inga Houkjær


KONFIRMANDER 2012

Sogneudflugt til Aalborg Lørdag 6. oktober Afgang fra kirkehuset kl. 9.00 er der mulighed for at deltage i en sogneudflugt, hvor vi blandt andet skal se Godthaab Hammerværk. De mange hammerværker, der oprindelig har været i Danmark, er nu forsvundet. Tilbage står Godthaab Hammerværk som et enestående eksempel på den tidligste danske industri, baseret på vandkraft, stadig intakt og funktionsdygtigt, som da Zincks Fabrikker stoppede produktionen i den gamle smedje. Vi skal også se Godthåb Kirke, som blev bygget i 1912. Derefter kører vi til Gug kirke, som er en af de 7 kirker som Kristeligt Dagblads læsere har kåret som Danmark mest seværdige kirker. Den sidste kirke, som vi skal se, er Aalborg Domkirke. Som afslutning på en spændende dag spiser vi aftensmad på Sanden Bjerggaard i Slettestrand. I næste kirkeblad vil sogneturen også blive omtalt, men nu er dato og program meldt ud, så man kan afgøre, om man har tid og lyst til at deltage. Leo Toftgaard

Øverste billede, stående på bænk fra venstre: Andreas Bjerre Svankjær, Mikkel Vestergaard Iversen, Tobias Jørn Johannes Rasmussen Dalsgaard, Christoffer Kobberholm Vejlby, Lasse Bundgaard Stående fra venstre: Thobias Lisby Hermannsen, Maja Skou Larsen, Louise Kruse, Klara Ørum Kirk, Maja Grøn Jepsen, Maja Engholm Knudsen, Katrine Havskov Jensen. Siddende på bænk fra venstre: Amanda Katkjær Jensen, Freja Holm Dahl, Julie Kræmer Lisby Kjær, Matilde Bjertrup Nielsen, Sigrid Bøgh Jensen, Charlotte Vejlby

Nederste billede, stående fra venstre: Jesper Jørgensen, Alex Holmgaard Siddende fra venstre: Camilla Madsen, Mai Nikoline Pinderup

5


AKTIVITETSKALENDER

Menighedsrådet Menighedsrådmøder Torsdag 14. juni kl. 19.00 Onsdag 15. august kl. 19.00 Offentlig adgang i Kirkehuset.

SOGNEAFTNER Menighedsrådets Aktivitetsudvalg Kontakt: Inga Houkjær, 9789 1755, ih@nissum.dk Møderne foregår i Kirkehuset.

Kontakt: Agnete og Jens Lynge, 9789 1326. Tirsdag 5. juni kl. 18.30 Hos Grete og Verner Dahl Ø. Assels: Afslutning med grillaften Lørdag 23. juni kl. 19.30 Skt. Hans Aften sammen med Sogneforeningen på Høgsgaard Strand

INDRE MISSION

Onsdag 13. juni kl. 14.30 Sommermøde ”Jordemoderpraktik i Dar Es Salaam, Tanzania” v. Signe Havskov Kristiansen

Kontakt: Bodil Nielsen, 9789 1117, christianbodil@mvb.net Missionshuset, Kirkebyen 30.

Søndag 17. juni kl. 14.30 Koncert med fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel

Bibelkredse ca. 1 gang om måneden. Ældre kreds: Bodil Nielsen, 9789 1117. Yngre kreds: Elsi Christiansen, 2947 5725.

Onsdag 29. august kl.19.30 ”Anvendelse af forskellige kunstarter i kristendomsundervisningen” v. lærer Ole Due, Nørre Nissum

Åbent Hus hver mandag i missionshuset. Kl. 15-17.00 for seniorer Kl. 17-18.30 for yngre, unge & børn

KFUM OG KFUK Kontakt: Bjarne Knudsen, 9789 1662, elin-bjarne@email.dk. Fredagsfamilien - med og uden børn. Kontakt: Lene Buchhave, 2534 1803, lb@nissum.dk Arrangementer for hele familien fredag. aftner eller søndage. Spørg efter program. KFUM-SPEJDERNE

Kontakt: Jette Vejlby, 9789 1997.

Ulve- og spejdermøder, tirsd. kl. 18-19.30 i spejderhuset ”Knuden”, Hovedgaden 66b.

6

seniorkredsen

Torsdag 7. juni kl. 19.30 Minipilgrimsvandring i Seminariebyen ”I Paulus´s fodspor” v. Bodil Nielsen. Mødested: Indgang v. seminariets festsal. Mandag 11. – søndag 17. juni Teltmøder i Harboøre. Torsdag 16. august kl. 19.30 Åbningsfest: Tale v. Erik Bitsch, Nørlem. Lørdag 25. august Udflugt og samværsdag. Særskilt program udkommer. Torsdag 30. august kl. 19.30 Bibeltime hos Ingrid og Chresten Kristiansen, Krogsgaardvej 4

Se også www.kalenderøst.dk


HVAD GØR MAN VED

INFORMATION Døbte

Studieuge og ferie Fra mandag 4. juni til og med søndag 10. juni er sognepræsten af provsti og Stift bevilget en studieuge. Fra mandag 23. juli til og med søndag 12. august holder sognepræsten sommerferie. I disse uger er Ebbe Sunesen, Gudum tlf. 97 86 30 08, esu@km.dk fungerende sognepræst i Nørre Nissum Sogn.

Hvorfor er det vigtigt at være med til at vælge menighedsråd? ... fortsat fra side 3

Fødsel?

25.03.12 Kirstine Dissing Jørgensen, Nørre Nissum 08.04.12 Vilfred Bruun Møberg, Nørre Nissum

Døde og begravede 29.01.12 Lone Grethe Jensen, Nørre Nissum 03.02.12 Jytte Rysberg Nederby, Nørre Nissum 05.02.12 Ellen Olsen Henriksen, Lemvig 20.02.12 Astrid Hendriksen, Lemvig 14.03.12 Jytte Tang Larsen, Nørre Nissum 01.04.12 Emma Kjeldsen, Lemvig

Folkekirken er vores fælles opgave, og den har vi som kristne et ansvar overfor. Den berører os alle og er en del af vores kulturarv, som vi gerne skulle bevare. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op om den og det kommende menighedsrådsvalg ved at møde op til de orienterende møder, eller selv stille op til valg. Bodil og Christian Nielsen

Sognepræst Leo Toftgaard Ringvej 79, Nørre Nissum 7620 Lemvig 9789 1201 lto@km.dk Sognepræsten har fri om mandagen. Præstens telefonsvarer vil henvise til vagthavende præst i Provstiet. I sognepræstens ferie og friweekends passes embedet af Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg. Organist Britta Kristensen 9786 5263 britta-kristensen@live.dk

Kirkesangere Kirsten Kristensen 9785 0820 khk@mail.telenor.dk Jens Bo Kristiansen 9789 1060 jensbo@mvbmail.dk Graver og kirketjener Linda Flyvholm Gravermedhjælper Frank S. Larsen Kirkegårdens personale træffes på 9789 1738 kirkenoggraveren@pc.dk

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen afleveres eller sendes til sognepræsten, så den er fremme senest 14 dage efter fødslen.

Dåb?

Dåb anmeldes til sognepræsten helst 14 dage før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af dåb aftales tid for en samtale om dåben.

Vielse?

Vielse anmeldes til sognepræsten i god tid. I den kommune, hvor man bor, henvender man sig højst 4 måneder før vielsen på borgmesterkontoret og anmoder om en prøvelsesattest. Denne samt dåbsattester medbringes til præsten til bryllupssamtalen.

Dødsfald?

Man henvender sig til sognepræsten, der skal foretage begravelsen og aftaler begravelsestidspunktet samt tidspunkt for en samtale forud for begravelsen.

Ønske om samtale med præsten?

Enhver kan henvende sig til sognepræsten og anmode om en samtale. Præsten modtager også gerne henvendelse om besøg i hjemmet eller på sygehuset og angående hjemmealtergang, hvis man er ude af stand til at komme i kirke. Præsten har tavshedspligt.

Menighedsrådets formand Karsten Vinther Kirkebyen 9 9789 1261 kavinther@email.dk

Kirkebladets redaktion Bjarne Knudsen (ansv.) Inga Houkjær, Leo Toftgaard Design: Complot. Foto: Complot, Per Harslund.

Menighedsrådets kasserer Grete Tidemann Dahl Remmerstrandvej 42 9789 1496 gvdahl@os.dk

Stof til næste nummer bedes indleveret senest 23. juli 2012 til: Bjarne Knudsen, 9789 1662. elin-bjarne@email.dk

Kirkeværge Poul Trelborg Seminarievej 88 9789 1043 pt@nissum.dk

Kirkebladet udgives af Nørre Nissum Menighedsråd 4 gange årligt: 1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts Kirkens hjemmeside www.sogn.dk/noerrenissum

7


GUDSTJENSTER JUNI Søndag 3. juni – Trinitatis kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 28,16-20 Kirkekaffe

AUGUST

Søndag 10. juni - 1. s. e. trin. Kl. 9.00, Ebbe Sunesen Luk. 12,13-21

Søndag 5. august - 9. s. e. trin. Kl. 9.00 Ebbe Sunesen Luk. 12,32-48 el. Luk. 18,1-8

Søndag 17. juni - 2. s. e. trin. kl. 10.00 Leo Toftgaard Friluftsgudstjeneste i Nørre Nissum Efterskoles park Luk. 14,25-35 Kirkekaffe

Søndag 12. august - 10. s. e. trin. Kl. 9.00 Ebbe Sunesen Matt. 11,16-24

Søndag 17. juni Kl. 14.30 Koncert i Nørre Nissum kirke ved Fangekoret Søndag 24. juni - 3. s. e. trin. Kl. 10.00 Leo Toftgaard Luk. 15,11-32 Kirkekaffe

JULI Søndag 1. juli - 4. s. e. trin. Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 5,43-48 Søndag 8. juli - 5. s. e. trin. Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 16,13-26 Søndag 15. juli - 6. s. e. trin. Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 19,16-26 Kollekt: Tværkulturelt center Kirkekaffe Søndag 22. juli - 7. s. e. trin. Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 10,24-31

8

Søndag 29. juli - 8. s. e. trin. Kl. 9.00 Ebbe Sunesen Matt.7,22-29

Søndag 19. august - 11. s. e. trin Kl. 10.00 Leo Toftgaard Luk. 7,36-50 Kirkekaffe Søndag 26. august - 12. s.e. trin. Kl. 10.00 Leo Toftgaard Matt. 12,31-42

SEPTEMBER Søndag 2. september - 13. s.e. trin. Kl. 9.00 Ebbe Sunesen Matt. 20,20-28

Sommergudstjeneste Søndag 17. juni kl. 10.00 Kom og vær med til en sommergudstjeneste for hele familien søndag 17. juni kl. 10.00 i Nørre Nissum Efterskoles park. I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten på efterskolen. Vi håber på godt vejr, for der er noget særligt ved en gudstjeneste i det fri. Husk at medbringe kaffe mv. og noget at sidde på.

Gudstjenester på Østcentret følgende torsdage kl. 10.00 14. juni v. Leo Toftgaard 12. juli v. Leo Toftgaard 9. august v. Ebbe Sunesen

KIRKEBIL: Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra Nørre Nissum Turist, telefon 9789 1145. Man skal senest lørdag kl. 18 have tilmeldt sig til kørsel. Taxaen afhenter 20-30 min. før gudstjenestens start. Man skal være klar på dette tidspunkt, idet flere måske skal med samme taxa.

kirkebladet0212  

Kirkebladet for Nørre Nissum Kirke. Nr. 2 2012, K, juni, juli og august

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you