Page 1

. . . e l o tersk

f e s t æ r d i n e d n e e r Me

ld

Fodbo

d il i van Boldsp

old

Håndb

d ærkste

v & rock

Guitar

Klatrin

all

i vand l i p s d Bol

ld

lling

Musik

Volleyb

Krea ton

Badmin

Guitar

ring k & sp Rytmis tik gymnas

Kor

ldvideo s fodbo Se vore issum.dk .n på www

COMPLOT 11565.207

b

undska

ed

rkst etal væ M / r o t o

M

Thisted

Thyborøn Lemvig

NØRRE NISSUM

Struer Skive

Holstebro

www.nissum.dk

Krea

Fodbo

g/rape

Hjemk

Global

Viborg Herning

Ringkøbing

all

Volleyb

g/ Klatrin ng rapelli

old

Håndb

lm

agsfi se valgf

etal M / r o Mot ted værks

.dk

nissum . w w w på

www.nissum.dk

COMPLOT.DK

eskole

ft ssum.dekre end en idrætse i n . w w w - m


Efterskolernes Dag Søndag 29. september kl. 13.00 - 17.00

al b o l G

r

ge a n e Te

lehem

lp ødhjæ

-

je en lin

i

Bet CA i

& YM

ens N k r i k lke ed Fo

jde m

rbe sama

. . . e l o tersk

f e s t æ r d i n e d n e e r Me Global

www.nissum.dk

d il i van

ld

Mere end en idrætsefterskole...

Se selv!

Fodbo

Guitar

Boldsp Musik

all

Volleyb

g/ Klatrin ng rapelli

old

Håndb

m på l fi s g a f g Se val ssum.dk i n . w w w

www.nissum.dk

Krea

l /Meta Motorted værks

www.nissum.dk

Annoncer - Nørre Nissum Efterskole  

Diverse annoncer for Nørre Nissum Efterskole