Page 1

11. september 2011 – 11. december 2011

Kathrine Ærtebjerg og Lilibeth Cuenca Rasmussen Forvandlinger fortsat...

Information

Information

Støtteforeningen

Åbningstider 2011

Som medlem af museets støtteforening bliver man orienteret om de skiftende særudstillinger og arrangementer i form af koncerter og foredrag i et nyhedsbrev, der udsendes flere gange årligt.

2. januar – 20. februar 27. februar – 3. april 10. april – 5. juni 12. juni – 4. september 11. september – 23. oktober 24. oktober – 11. december 12. december – 1. januar

Desuden har man gratis adgang til museet og bliver inviteret til alle åbninger af særudstillinger. Via medlemskabet (150 kr. pr. person) støtter man museets arbejde og udbygningen af de faste samlinger. Henvendelse om medlemskab kan ske til museets kontor eller ved henvendelse ved skranken.

tirsdag-søndag tirsdag-søndag alle dage alle dage alle dage tirsdag-søndag Lukket

Museet for Religiøs Kunst

13.00-16.00 13.00-16.00 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 13.00-16.00

Ret til ændringer forbeholdes. Se www.mfrk.dk Entré Voksne: 50 kr. Grupper over 10 personer: 40 kr. Børn og unge under 18 år: gratis. Støttemedlemmer: gratis. Omvisninger og særarrangementer i museets café kan aftales. Uden for åbningstiden kan grupper mod gebyr få adgang efter aftale.

Lilibeth Cuenca Rasmussen, portrætter af Bocar Semega Janneh og Mette Salomonsen fra serien I Want you under my Skin, 2010, © Lilibeth Cuenca Rasmussen.

Børn og unge kan i undervisningssammenhænge efter aftale få adgang til museet fra kl. 10.00 alle dage. Henvendelse sker til museets kontor.

I Lilibeth Cuenca Rasmussens video- og fotokunst, som placerer sig i spændingsfeltet mellem dokumentarisme og åbenlys iscenesættelse, præsenteres identitet, køn og tro som foranderlige størrelser, der påvirkes af sociale, kulturelle og historiske omstændigheder.

Wiliam Skotte Olsen, Nocturne med galopperende hest, 1973. Foreningen Kunst på Arbejdspladsen, foto © Mikael Wivel.

Hovedsponsor:

Strandvejen 13 - DK-7620 Lemvig Tlf: 97 81 03 71 fax: 97 81 00 67 Info@mfrk.dk - www.mfrk.dk

COMPLOT 11066.216

Museet for Religiøs Kunst 2011


27. februar 2011 – 3. april 2011

10. april 2011 – 5. juni 2011

12. juni 2011 – 4. september 2011

11. september 2011 – 11. december 2011

Alexander Tovborg

WSO

Storm P.

Kathrine Ærtebjerg og Lilibeth Cuenca Rasmussen

TRE

Wiliam Skotte Olsen

Idealisme, religiøsitet og samfundskritik

Forvandlinger

Alexander Tovborg, Den Troende, Moralen & Skaberen, 2010, © Foto: Anders Sune Berg. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, Denmark.

Wiliam Skotte Olsen, Kristus og synderinden, 1981, Per E. Andersen, foto © Anders Sune Berg.

Storm P., De to kors, 1917-1918, © Storm P. Museet.

Kathrine Ærtebjerg, Det nøgne menneske, 2009, © Kathrine Ærtebjerg.

Den unge danske kunstner Alexander Tovborg (f. 1983) udforsker gennem malerier, skulpturer og tegninger begrebet ”religion”. I udstillingen TRE granskes dette begreb i relation til både det moderne menneskes forhold til religiøsitet og den udveksling mellem kunst og religion, der har fundet sted igennem forskellige tider og i forskellige kulturer.

Wiliam Skotte Olsen (1945-2005) bragede igennem til berømmelse i 1966 som kun 21-årig, hvor han markerede sig som figurmaler i Den Store Stil, i nær slægt med malere som Svend Wiig Hansen og Jens Adolf Jerichau. I et sært krydsfelt mellem det ekspressive og det primitive skildrer Wiliam Skotte OIsen en eventyrlig verden med mennesker, huse og tårne, fugle og fabeldyr. Hans billeder er fabulerende, men også personlige udsagn om eksistensen her og nu.

Selv om det nu er mere end 60 år siden, Robert Storm Petersen (1882-1949) døde, er han fortsat elsket af de fleste danskere for især sine humoristiske bladtegninger. Men Storm P. var også en formidabel modernistisk maler.

Kathrine Ærtebjerg (f. 1969) og Lilibeth Cuenca Rasmussen (f. 1970) er begge optaget af begreberne identitet, køn og tro. På hver deres måde og med hver deres tilgang til det kunstneriske udtryk præsenterer kunstnerne disse begreber i stadier af forvandling, bl.a. ved at lege med og udfordre stereotype forestillinger om eksempelvis kønsroller, race, kultur og religion.

Udstillingens titel TRE refererer til tretallets dominans i kristendommen og henviser desuden til det, som Alexander Tovborg kalder for den ”arketypiske Treenighed”, og som i hans kunst er personificeret i figurerne ”Skaberen”, ”Formidleren” og ”Moralen”.

I denne udstilling kan man opleve kunstnerens livsværk helt udfoldet igennem hans bedste billeder. Udstillingen er sammensat af kunsthistoriker, dr. phil. Mikael Wivel, som har fulgt Wiliam Skotte Olsens kunst på tæt hold gennem alle årene. Inden præsentationen på Museet for Religiøs Kunst vises udstillingen desuden på Kastrupgårdsamlingen og Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst.

Sommerudstillingen præsenterer alsidigheden i Storm P.’s kunstneriske arbejde og viser, hvordan han gennem livet udviklede en eventyrlig og fabulerende stil, hvor han på umiddelbar humoristisk vis tog samfundets støtter under kritisk behandling - ikke mindst kirkens og det politiske livs repræsentanter. I mange af kunstnerens billeder ligger samtidig en satirisk samvittighedstest, som stiller beskueren over for spørgsmål til hans eller hendes egen samvittighed og livsholdning. Sideløbende med det humoristiske rummer Storm P.’s værker således en alvor, som ifølge kunstneren selv udsprang af en religiøs følelse. Udstillingens værker er venligst udlånt af Storm P. Museet, som skal gennemgå en større ombygning.

I Kathrine Ærtebjergs farverige og gådefulde malerier, som udspiller sig på grænsen mellem realitet og fantasi samt figuration og abstraktion, tematiseres ”forvandling” som et fundamentalt menneskeligt vilkår med figurer, der er ved at forvandle sig fra ét stadie til et andet – for eksempel fra menneske til dyr og fra barn til voksen.

Folder Museet for Religiøs Kunst  

Årsfolder M65 - Museet for Religiøs Kunst

Folder Museet for Religiøs Kunst  

Årsfolder M65 - Museet for Religiøs Kunst