Page 1

kirkeNYT ØLBY . ASP . FOUSING

2014

JUNI - JULI - AUGUST


Præstens spalte

Skabt i Guds billede ... I det første kapitel i Første Mosebog i Det gamle Testamente kan vi læse de kendte ord om, at ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem”. Men hvad betyder det, at mennesket til forskel fra dyrene er skabt i Guds billede, og at vi mennesker dermed åbenbart bærer på nogle træk, der ligner Gud?

Mennesket har forvalterens ansvar Hos det gamle Israels naboer i Mellemøsten, i det nuværende Irak og Egypten, blev kongerne beskrevet som ”Guds billede” eller endda som ”det levende billede af guden”. Tanken var, at kongen havde et særligt forhold til Gud, ja, at kongen var gudens repræsentant på jorden, at kongen på en måde var gudens forlængede arm. I vores jødisk-kristne forståelse er det derimod sådan, at alle mennesker er skabt i Guds billede - ikke blot kongen eller kongerne! Det var - og er - en revolutionerende tanke. Alle mennesker er dermed lige i deres forhold til Gud, og alle mennesker har uden undtagelse et ansvar som bærer af Guds

2

billede. Med ansvaret følger også, at mennesket kan blive skyldigt. Ingen vil f.eks. finde på at sige, at en løve er skyldig i drab på en gazelle, for når en løve spiser en gazelle, så agerer den alene ud fra instinkter. Det er dens natur – den kan ikke andet. Men et menneske skabt i Guds billede har et valg – et menneske har et ansvar og kan agere som et etisk væsen, der kan reflektere over sin egen handlemåde. Det kan et dyr ikke. Vi mennesker har således et guddommeligt forvalteransvar i forhold til at tage vare på den skabte verden, som vi har fået betroet. Som den danske salmedigter Lars Busk Sørensen har skrevet: ”Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød”. Gudbilledligheden giver altså forvalterens ansvar.

Mennesket kan opleve skaberglæden Et andet område, hvor jeg tror, at gudbilledligheden kommer til udtryk er, når vi oplever glæden ved at skabe noget nyt. Det bibelske billede er, at Gud skaber verden af intet, og at han finder stor glæde i skaberværket. Som det udtrykkes i 1.


PRÆSTENS SPALTE mosebog umiddelbart efter, at Gud havde skabt verden: ”Gud så, at det var godt”. Den samme skaberglæde bærer vi mennesker i os. Vi magter dog ikke at skabe af intet, men vi skaber altid af noget. Et banalt eksempel er, når jeg har fældet et træ i skoven ved præstegården og har kløvet det og lavet en flot brændestabel, så kan jeg godt stå og beundre det færdige arbejde og blive en smule glad og tilfreds. Man kan næsten få en barnlig trang til at vise det til andre: ”Se, hvad jeg har lavet!”. Skaberglæden og skabertrangen er formentlig udslag af, at vi er skabt i skaberens billede.

Mennesket kan elske I første johannesbrev i Ny Testamente hedder det direkte, at ”Gud er kærlighed”. Kærlighed er altså ikke bare en egenskab ved Gud, men er et udtryk for hans væsen – sådan er han simpelthen! Dette er måske også en del af menneskets gudbilledlighed, at rigtig meget i vores liv er styret af et helt fundamentalt behov for kærlighed og for at blive set. Behovet er så stærkt, så vi næsten er villige til at gøre hvad som helst for at blive elsket og set. Og det er et gennemgående budskab i hele Bibelen, at Gud ønsker, at vi som mennesker skal elske hinanden. ”Elsk din næste som dig selv” siges det ikke til løven, men til mennesket. Mennesket kan elske og tage imod kærlighed, fordi det er en del af vores gudbilledlighed.

Desværre ved vi jo godt, at det med at elske ofte er lettere sagt end gjort. Det skyldes at vi lever udenfor paradiset. Gudbilledligheden er på en måde som et spejl, der er faldet på gulvet og gået i mange stykker. De enkelte spejlstykker kan stadig gengive det gode billede af skaberen, men billedet er ikke altid klart og nogengange kan vores næste måske slet ikke genkende gudbilledligheden af en kærlig Gud hos os.

Gud taler til mennesket Det første Gud gør, efter at han havde skabt mennesket er at tale til sit menneske. Gud taler til dyrene, men med mennesket. En del af gudbilledligheden er at mennesket kan være i dialog med Gud og nogen gange også i kamp med Gud. Som jeg læser Bibelen, så er Gud en Gud, der ønsker dialog med sit menneske. Han åbenbarer sig for os. Gud sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til verden. Han blev som én af os. Jesus bærer Guds billede fuldt ud. Hos ham er spejlet ikke gået i stykker. Han er ”Guds væsens udtrykte billede”, som Paulus udtrykker det. Og Gud ønsker, at vi skal respondere på det, som Jesus har sagt. Jesus taler ofte om, at det er en stor gave for os, at vi kan bede til Gud. Han lærte os f.eks. selv bønnen ”Fadervor”. Jo, en del af gudbilledligheden er, at vi kan være i dialog med vores skaber. sognepræst Carsten Hoffmann

+Plus Nyt kirkeblads layout Når du sidder, med dette kirkeblad er det det første nummer af vores nye design, der er på gaden. Redaktionen har indgået samarbejde med Complot v. Henrik Krogh, Langerhuse, om redigering og trykning af bladet, og det samarbejde ser vi frem til med spænding. Det medfører at der fremover kommer 4 blade om året. I kirkebladet vil vi fortsætte med at fortælle om de aktiviteter der er i sognene, og herigennem også lade jer komme til orde med et indlæg. Det kan enten ske ved at i selv skriver et indlæg, eller at jeg kommer ud og laver et interview om emnet.

Redaktionen kan være nødt til at tilrette tekster der kommer ind, for at få pladsen i bladet til at gå op. Denne redigering vil altid blive i samarbejde med forfatteren til teksten. Hvis du sidder med en god ide til et emne der kan tages op i kirkebladet, er du velkommen til at rette henvendelse til en i redaktionen eller til bladets mail adresse kirkeblad@outlook. dk. Evt. forslag vil blive behandlet i redaktionen. Vi håber på en god modtagelse af det nye blad, og forventer at de første to er prøvenumre, indtil processen er kørt ind.

På redaktionens vegne Jenny Rasmussen

3


SOGNEARRANGEMENTER

Friluftsgudstjeneste ved Humlum Fiskerleje 2. pinsedag kl. 10.30 Det handler om fiskeri og fangst og om mennesker og muligheder, når Struer Provsti samles til den traditionsrige friluftsgudstjeneste på 2. pinsedag. Denne dag holder provstiernes kirker lukket, for gudstjenesten er flyttet ud i det fri, hvor vi samles til én stor pinsegudstjeneste i anderledes omgivelser. Tanken er, at vi i løbet af en årrække kommer rundt forskellige steder i provstiet, og i år har vi valgt, at gudstjenesten skal foregå ved Humlum Fiskerleje (ved siden af campingpladsen). I disse skønne rammer med udsigt ud over Limfjorden, er der lagt op til en festlig og stemningsfyldt pinsefejring. Medlemmer fra provstiets forskellige kirkekor kommer og synger for og med os denne dag, og alle præsterne har en funktion i gudstjenesten. Børne- og ungdomsorganisationerne kommer med deres faner og vi håber igen i år på god opbakning fra menighederne. Denne dag er nemlig en fin understregning af såvel forskelligheden som samhørigheden mellem sognene i provstiet og en god anledning til at møde hinanden om det, der er vores fælles mål: At være kirke her hos os. Da vi samledes til friluftsgudstjeneste på Rådhuspladsen sidste år sang vi: ”Gå gennem byens lange lige gader, du sommerlyse Helligånd” og ”Hjertestarter”, som passede til den scene, der var sat. I år er omgivelserne anderledes og temaet for dette års gudstjeneste er inspireret af fiskerlejet og fjorden, og det vil præge såvel udsmykning som salme- og tekstvalg samt prædiken. Efter gudstjenesten sælger de lokale spejdere pølser, brød mv., så medbring gerne kontanter og/eller en madpakke og sæt lidt tid af til at nyde hyggeligt samvær ved fjorden. Adressen er Humlum Fiskerleje, Bredalsvigvej 5, Humlum Husk at medbringe en klapstol eller lignenede at sidde på.

Maleri Søs Arnum - Struer Foto

4


SOGNEARRANGEMENTER

Jeg bærer med smil mit smil - Humor som livgiver Sogneaften onsdag 7. oktober 19.30 med Erik Lindsø ”Humor er det, man ikke har, når man vil forklare, hvad det er,” siger Storm. P. Humor opstår i skæret af det ved livet, som ikke kan forklares, men som opleves, når vi lader os forbavse og overraske. I en tid, hvor det gælder om at have kompetencer, vil Erik Lindsø med foredraget styrke forbavselseskompetencer. ”Humoristen lider af utidig ildhu, mens den kedelige plages af rettidig omhu,” siger Erik Lindsø. Foredraget er en rundrejse i smilets og humorens univers – et mentalt kurbad, der tager fra de livlige og giver til de kedelige. Undervejs møder vi bl.a. Storm P., Dirch Passer, Benny Andersen og Søren Kierkegaard.

Erik Lindsø om sig selv: Foredragsholder, forfatter, kulturjournalist. højskolemand Jeg har siden 1990 holdt mere end 2000 foredrag. Overskriften for dem alle kunne være ”Livet er en gave, og en gave pakker man ud.” Med den muntre alvor giver jeg en tolkning af tilværelsen og meningen med livet. Foredragene er pakket ind i gode historier og snøret til med humorens bid.

Latter og læring hænger sammen. Ligesom forandring og fornøjelse, kreativitet og kommunikation, humor og livsmod.

Sagt om Erik Lindsø: ”Jeg sad fast ved højttaleren, mens han fortalte. Og jeg måtte ringe og sige til ham, at han havde givet mig migræne. Det får jeg af store oplevelser.” Johannes Møllehave. Gerda Ottesen fra Skalstrup Sogneforening udtaler: “Vi forstår godt, han er en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere. Det var en rejsende i godt humør, der kom til Skalstrup Forsamlingshus. Erik Lindsø er en ordenes troubadour. Vi grinede så tårerne trillede og følte bagefter, vi havde været i alvorligt selskab.” Arne Rasmussen

Sorg- & samtalegrupper I 2014 tilbydes der sorg- og samtalegrupper for voksne i Struer Menighedshus. Initiativet til sorggrupper for voksne er taget af Struer Menighedspleje, og foldere om tilbuddet fås bl.a. i sognenes kirker. For yderligere information kan der rettes henvendelse til: Thorkil Lundberg, tlf.: 97 85 11 12 eller Lisbeth Lundin Jacobsen, tlf.: 97 13 63 73

5


SOGNEARRANGEMENTER

Højskoleaften Tirsdag 18 marts var vi ca. 60-70, der var mødt op til den anden højskoleaften i denne sæson. Emnet var Søren Kierkegaards liv, teologi og filosofi belyst af sognepræst Heidi Rønn Preem.

Ungdomsgudstjeneste En aften i Teenklub fik vi, af vide at, vi skulle være med til at arrangere en ungdomsgudstjeneste. Vi blev delt op i 3 små grupper, den ene gruppe var: Musik gruppe 2.: Film gruppe 3.: alt sådan noget med at lave indbydelsen, og finde ud af hvilke sange vi skulle synge. Vi gik i gang, og vi brugte vel ca. 2-3 gange til Teenklub på det. Vi fik lavet en masse, der var dog også lidt hjemmearbejde for nogle, men så blev det dagen hvor det hele skulle ske, vi mødtes i kirken kl. 19.30 og der kom da også nogle til vores lidt anderledes gudstjeneste, det var rigtig fedt. Carsten Hoffman holdte en god gudstjeneste med et godt budskab, nemlig at man skal bruge det talent man har fået, selvom vi ikke alle har lige mange, men sæt pris på dem du har. Der blev spillet noget dejligt musik under gudstjenesten, som blev spillet af det gode musikhold. Der blev også vist en rigtig god film, som filmholdet havde lavet. Den handlede også om aftnens tema, talenter.

Det er en stor opgave at komme rundt om en så betydningsfuld person på ca. 1½ time. Men med stor entusiasme og gejst lykkedes det for Heidi på fantastisk vis og komme vidt omkring personen Kierkegaard. Jeg syntes at det var fint, at vi også i Ølby, Asp og Fousing fik fejret 200 året for Kierkegaards fødsel - ganske vist en smule forsinket. Heidis foredrag gav helt sikkert mange lyst til at studere Kierkegaard nærmere, og hun anbefalede bla. Joakim Graffs bog med titlen SAK. Kierkegaard giver også i dag mange svar til alle os, der har oplevet, at det til tider er svært at være menneske, og Heidi fortalte også om, hvordan Kierkegaard ser begreberne angst og tvivl som noget positivt, der følger med troen. Jeg syntes, det var en dejlig aften, og jeg tror, at vi alle følte os oplyst, underholdt og inspireret og klædt på til at gå ud som mennesker. Arne Rasmussen Højskole

aftener m ed lokale kræfter

Efter gudstjenesten gik vi i fakkeloptog om til Asp missionshus, det var rigtig hyggeligt. Vi fik kage og lækre hotdogs, alt i alt en rigtig fed aften. Camilla Byskov

Grundtvig

6

o ns da g 5. fe br ua r kl 19 .0 0 i so gn eg årde ns lil le sa l Ti dl ig ere lek to r

Kirkegaard

ti rs da g 18 . m ar ts kl 19 .0 0 i so gn eg årde ns lil le sa l


Glimt fra livet som flyverpræst

Sogneaften ”Når korset får vinger” v. sogne- og flyverpræst Ole Rasmussen, Gjellerup Ole Rasmussen er til daglig sognepræst i Gjellerup kirke ved Herning. Samtidig har han en særfunktion som flyverpræst, hvor han er tilknyttet Air Control Wing i Karup. Ved sogneaftenen 11. marts 2014 fik vi del i forskellige glimt fra Ole Rasmussens opgaver og rolle, fra hans tid i tjenesten som flyverpræst i Afghanistan i efteråret 2009, hvor han boede på Camp Bastian og var præst for 100-150 danske soldater, der var på FN-mission. Her er præstekjolen skiftet ud med uniform hvor distinktionen på skulderen er et kors og flyvinger. Vi kan måske godt tænke ”hvad skal en præst på en kæmpestor militærlejr i Afghanistan”? Ole Rasmussen delte sine opgaver i 3 områder: 1) Snakke med mennesker 2) Holde gudstjenester 3) Særlige forpligtelser ved særlige hændelser Flyverpræstens opgaver hos soldaterne i Afghanistan er altså næsten de samme som sognepræstens i Danmark – dog opleves det hele meget mere intenst. Ole Rasmussen gik på ”husbesøg” i lejren og rundt ved de forskellige værksteder. Han oplevede ex ved måltiderne – i køen med bakken i hånden - at være på tomandshånd med en soldat, der åbnede for sine frustrationer og spekulationer omkring situationen med at være langt hjemmefra og om bekymringerne for familien derhjemme. Soldaterne boede i store telte og sov på brikse side om side uden mulighed for lidt privatliv. Ole Rasmussen oplevede, at soldaterne gav udtryk for, at det er godt, at præsten er der sammen med dem.

ligt oplevede flyverpræsten, at soldaterne sætter meget stor pris på at deltage i nadveren. Det forklares grundigt for soldaterne, hvad nadveren symboliserer og ordene betyder meget for dem. Ole Rasmussen fortalte, at de danske soldater er meget veluddannet og godt udrustet til deres opgave, men alligevel sker det desværre, at en soldat bliver såret og dør. Så er præsten på arbejde ved en særlig hændelse! Der går mange procedurer i gang ved et dødsfald. Internet osv. bliver lukket. Det første, der skal ske, er at familien skal underrettes. Nyheden må ikke komme ud, før familien har fået besked. Når kisten sendes hjem, er der parade i lejren, hvor der tages afsked med soldaten. Præsten holder andagt og der tages endelig afsked på landingsbanen. Derefter samles man til kaffe og her er det præstens opgave bare at være der sammen med soldaterne i den helt særlige situation, hvor de har mistet en kammerat. Ole Rasmussen var altså sammen med soldaterne både i gode og i svære situationer. Han fortalte desuden at lejren fik besøg af kronprinsesse Mary, som var der i 2 døgn. Hun ville være på lige fod med soldaterne og sov i telt med de andre piger. Hun tog med ud til de farlige brændpunkter og var rundt og hilse på samtlige personer på lejren. Ole Rasmussen besvarede dermed på en spændende og underholdende måde spørgsmålet om, hvad en præst faktisk har at gøre på en militærlejr i Afghanistan, og det blev meget tydeligt for os den aften, at det giver rigtig god mening at have en præst med på FN-mission. Else-Marie Sloth Linde

Der holdes feltgudstjeneste hver søndag og hver gang med nadver. Det har stor betydning for soldaterne, der genkender den danske kultur, kristendommen og de kendte ritualer. Sær-

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Servicebygning ved Asp kirke I lang tid, har et udvalg under menighedsrådet, arbejdet med at etablere et hus ved Asp kirke, som skal rumme medarbejderfaciliteter og garage/værksted, fordi de nuværende rammer langt fra kan opfylde behovet. Nu er huset på vej. Tidsrammen er i skrivende stund sat til, at være følgende: Licitation i starten af maj. Opstart af byggeri i juni. Sådan at det nye byggeri afleveres i starten af november. Det betyder at vi hele sommeren igennem vil have håndværkere, på P-pladsen syd for Asp kirke. Ligeledes vil der være containere som fylder. Vi håber at kunne klare opgaverne inde på kirkegården uforandret, om end med mere bøvl, fordi vores materiel ikke er hvor det plejer. Vi vil gerne her gøre opmærksom på den reducerede parkeringsmulighed og støjgener kan vi nok ikke helt undgå.

Huset bliver opført i sortmalede brædder ”1 på 2” og imellem vinduerne ”klinkelagt”. På taget er tagpap. Indretningen af huset bliver sådan, at der imod vest bliver frokostrum/mødelokale, dernæst bad/omklædning. Midt i huset bliver der værksted og længst mod øst er der garage. På husets tag placeres solceller. På arealet mellem huset og kirkegården, bliver boksene til grus og jord samt container placeret. Vi ser med spænding frem til at kunne flytte ind i huset, forhåbentlig inden det bliver for koldt. Men inden da ønsker vi en dejlig sommer til alle (for det smitter af på os også).

På kirkegårdspersonalets og udvalgets vegne: Preben Sigaard

Facader

8

Grundplan


KONFIRMATION 2014

Følgende blev konfirmeret i Asp Kirke 4. maj: Forrest fra venstre: Marie Dahl Jakobsen Freja Kammersgaard Hansen Sine Kattenhøj Sørensen Nadia Andersen Kathrine Smed Bagerst fra venstre: Wenche Bøje Würtz Frida Mæng Bendtsen Anders Borg Thor Berg Klit Majken Stokholm Hestbæk Julie Gjennerskov Merrild Vrist

Asp KFUM & KFUK Ny bestyrelse Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig således:

3. Kasserer: Charlotte Byskov Dissing, Birkildvej 13, Asp E: pcdissing@mail.dk 2168 7058

1. Formand/sekr: Birgitte E. Christensen, Klosterhedevej 15, Ølby E: b_enemark@hotmail.com 2561 4619

4. Foreningsudviklings kontaktperson: Morten Thise, Borgvej 6, Asp

2. Næstformand: Connie Byskov, Brattingbjerg 4, Linde E: byskovthing@mail.dk 2235 5696

5. alt øvrigt: Kristian S. Lauritsen, Ravnsbjergvej 13, Linde E: lise.r@mail.tele.dk 28961561

E: mtskovlyst@gmail.com 4013 0931

9


AKTIVITETER INDRE MISSION, ASP

INDRE MISSION, LINDE

Tirsdag 3. juni kl. 19.00

Torsdag 12. juni kl. 19.30

Sangaften v. lærer Kim Togsverd Hansen Struer, tidligere Fousing  

Bibeltime hos Elly Jakobsen. Tekst IMT nr. 35                                     

Torsdag 19. juni kl. 19.00

Møde v. pastor Vagn Ove Høgild, Holstebro  

Mandag 23. juni kl. 19.30

Sct. Hans aften. Bål og hygge hos Else Marie og Claus Nørgaard.

Onsdag 25. juni kl. 18.00

24. juli - 2. august

Rengøring i missionshuset

Bibelcamping i Haderup.    

Møde v. Jakob Borg, Asp Taler over emnet en livsvandring Paradisæblerne (Martin A Hansen)

Fælles aftentur med børneklubben til Ejsing strand. Vi mødes ved missionshuset.

Møder i Asp Torsdag 12. juni kl. 19.30

Bibeltime hos Birthe og Tage Jakobsen.

Torsdag 14. august kl. 19.00

Bibeltime hos Bodil Juel, søndagens tekst.

Torsdag 7. august kl 19.30 samtalemøde hos Karen Marie Byskov. Paulus brev til Filemon.

Tirsdag 12. august kl. 14.30 Kvindemøde hos Else Lind. Rom. kap. 13. Generalforsamling.

Samtalemøde Ølby Tirsdag 17. juni kl. 19.30 Samtalemøde hos Ulla & Jens Marius Jensen

Søndagsskolen i Asp Missionshus SØNDAGSKOLEN Søndag 1. juni kl. 10.15 Søndag 15. juni kl. 10.15 Juli: ingen søndagsskole Søndag 10. august kl. 10.15 Fredag 15. august kl. 17.00 Søndagsskolen sælger lodsedler. Søndag 24. august kl. 10.15

Fredag 8. august kl. 18.45

Torsdag 21. august kl. 19.30

BØRNEKLUBBEN I LINDE

Søndag 1. juni kl. 10.15 - afslutning Søndag 17. august kl. 10.15 - opstart Søndag 31. august kl. 10.15

KFUM OG KFUK Sankt Hans fest 23. juni KFUM og KFUK i Asp indbyder ALLE (0-100 år) til Sankt Hans fest. Vi mødes ved Anitta og Morten Thise, Borgvej 6, Asp og starter med fællesspisning, grillen er klar kl. 18.00. Medbring: kød til egen familie og service. Der skal beregnes betaling for maden. Kl. 19.30 Aftens ”tale” for hele familien. Herefter bål, afslutning og kaffe. Vi glæder os til en dejlig aften med go opbakning. Tilmelding til Connie Byskov senest 18. juni på sms 22 35 56 96 Med venlig hilsen bestyrelsen i KFUM og KFUK i Asp Menighedsrådet

Menighedsrådsmøde 10

onsdag 11. juni kl. 19.00 i Præstegården


GUDSTJENESTER Juni

August

Søndag 1. juni (6. søndag efter påske) Kl. 09.00 Asp kirke – Heidi Røn Preem

Søndag 3. august (7. søndag efter trinitatis) Kl. 10.30 Fousing kirke - Carsten Hoffmann

Søndag 8. juni (Pinsedag) Kl. 09.00 Ølby kirke – Carsten Hoffmann Kl. 10.30 Fousing kirke – Carsten Hoffmann

Søndag 10. august (8. søndag efter trinitatis) Kl. 09.00 Asp kirke – Heidi Røn Preem (indsamling til KFUM’s Sociale Arbejde)

Mandag 9. juni (2. pinsedag) Kl. 10.30 Fælles provstigudstjeneste ved Humlum Fiskerleje (se omtale)

Søndag 17. august (9. søndag efter trinitatis) Kl. 09.00 Fousing kirke – Carsten Hoffmann (indsamling til KFUM’s Sociale Arbejde) Kl. 10.30 Ølby kirke – Carsten Hoffmann (indsamling til KFUM’s Sociale Arbejde)

Søndag 15. juni (Trinitatis søndag) Kl. 9.00 Fousing kirke – Carsten Hoffmann Kl. 10.30 Asp kirke – Carsten Hoffmann Søndag 22. juni (1. søndag efter trinitatis) Kl. 09.00 Asp kirke – Carsten Hoffmann Kl. 10.30 Ølby kirke - Carsten Hoffmann Søndag 29. juni (2. søndag efter trinitatis) Kl. 09.00 Ølby kirke – Carsten Hoffmann (uden nadver) Kl. 10.30 Fousing kirke – Carsten Hoffmann

Juli

Søndag 24. august (10. søndag efter trinitatis) Kl. 09.00 Ølby kirke – Carsten Hoffmann Kl. 10.30 Asp kirke – Carsten Hoffmann Søndag 31. august (11. søndag efter trinitatis) Kl. 09.00 Fousing kirke – Heidi Røn Preem

= Børnekirke = Kirkekaffe

Søndag 6. juli (3. søndag efter trinitatis) Kl. 10.30 Asp kirke – Heidi Røn Preem Søndag 13. juli (4. søndag efter trinitatis) Kl. 09.00 Ølby kirke – Heidi Røn Preem

ASP PLEJEHJEM

Søndag 20. juli (5. søndag efter trinitatis) Kl. 09.00 Fousing kirke – Jonas Serner-Pedersen (uden nadver)

Gudstjeneste følgende torsdage kl 14.45:

Søndag 27. juli (6. søndag efter trinitatis) Kl. 09.00 Asp kirke – Erik Lunde Kl. 10.30 Ølby kirke – Erik Lunde

Juni Juli August

5. juni - 19. juni 3. juli 7. august - 21. august

11


Kirkelig vejviser 20.04.14 Oline Marie Jandorf Smærup, Lindtorpvej 3, Linde

Døbte, Asp 09.03.14 Emma Hedegaard Kristensen, Vilhelmsborgvej 54, Linde 20.04.14 Augusta Byskov Møller, Nygade 11,1, Holstebro 20.04.14 Mikkel Frisk Herping, Brattingbjerg 8, Linde

Sognepræst Carsten Hoffmann Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby. Caho@km.dk Tlf. 97 86 50 16 – 51 17 24 50. (Mandag fridag)

Organist Jonsvein Høgagard Tlf. 97 40 63 33 – 60 86 43 33 hogagard@gmail.com

Graver/daglig leder

for Ølby, Asp Fousing Kirkegårde: Preben Sigaard Graverkontoret: 97 48 75 46. Mob. 30 62 54 46 graver@aspkirke.dk

Ølby Asp Fousing Menighedsråd

Menighedsrådsformand: Erling Forbech. Tlf. 97 86 52 08 – 24 67 52 08 erling@forbech.dk

Kirkeværge Ølby

Arne Rasmussen Mob: 53 74 04 10 arne@dahlrasmussen.dk

Kirkeværge Asp

Kim Nørgaard Linde. Tlf. 97 48 72 92 – 26 66 82 27 fam.linde@dlgnet.dk

Folkekirken løser mange opgaver i den offentlige forvaltning: registrering af nyfødte, navngivelse, navneændringer, registrering af dødsfald osv. På kirkens hjemmeside www.aspkirke.dk kan du finde både vejledning og de nødvendige blanketter, samt links til nyttige oplysninger. Det er Struer Kordegnekontor, der varetager registreringen for Ølby-Asp-Fousing sogne. Kordegnekontoret er naturligvis altid behjælpelig, hvis du har spørgsmål. Spørgsmål kan sendes til struer.sogn@km.dk eller træffes på 96 84 92 00

Kirkeværge Fousing

Redaktionsudvalg

Kirke og sogn i Ølby-Asp-Fousing og Linde

Niels Egon Søndergaard, Linde. Tlf. 97 48 72 94 soendergaard@cvx.dk

Jytte Hvingelby Mob: 20 23 51 07 privat@hvingelbybiler.dk

Oplag: 850 eksemplarer Layout: Complot.dk Sidste frist for indlevering af stof til redaktionen 23. juni 2014 til kirkeblad@outlook.dk. Program for sep./ okt./ nov.

Lars Jakobsen. Fousing. Mob. 21 74 45 58 jakobsen@noerredal.dk

Carsten Hoffmann, Ølby. Tlf. 97 86 50 16 caho@km.dk Jenny Rasmussen, Ølby. Mob. 51 27 18 48 kirkeblad@outlook.dk

COMPLOT.DK

Døbte, Ølby

Kirkeblad for Ølby Asp Fousing sogne  

Kirkeblad udarbejdet af COMPLOT for Ølby Asp Fousing sogne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you