Page 1

VANDMÅLER På adressen

er vandmåleren den

q

KONTROLLERET

q

PLOMBERET

q

UDSKIFTET

q

AFLÆST

q

LÆKAGE KONTROLLERET

Gl. måler nr.

Viser

Ny måler nr.

Viser

m3 m3 Målerens placering Målertype

Initialer:

Bemærkninger

OBS!

Ved indberetning og aflæsning af måleren, aflæses kun de sor te tal, som er antal brugte m3. De røde tal er antal brugte liter.

LEMVIG VAND OG SPILDEVAND . RØNBJERGHAGE 31 . 7620 LEMVIG . T: 9690 8010

Aflæsningskort Lemvig Vandforsyning  

Aflæsningskort A6 - Lemvig Vandforsyning