Page 1

KURSUSKATALOG

2012

“det vi blev færdige med er nye begyndelser...”


Velkomst 2012 Vi laver højskole! Fordi det er det, vi kan. Og fordi vi ikke kan lade være. Så velkommen til et ophold med indhold, fordybelse, oplevelser og opdagelser i fællesskab. Hvor holdninger mødes og meninger brydes. Hvor man lærer nyt, lærer mere, møder nye mennesker, samtaler, diskuterer, oplever, hygger, morer sig og synger. Vi sælger ikke fladskærme eller køkkener, selv om det måske var nemmere. Man kunne sikkert også forestille sig en kombination: en uge på højskole, incl. ny telefon til 3000,- kr. Måske ville der komme mange, men som højskole er vi ikke altid i en popularitetskonkurrence. Vi giver ikke kun folk det, de gerne vil have, men også, hvad vi som folk og mennesker i fællesskab har brug for: en højskole, der taler i tiden og til tiden, med fokus på det menneskelige i alle dets ikke-målbare og ikkematerialistiske aspekter: det selvrealiserende, det livsoplysende og det demokratisk dannende. Så vi vedbliver at lave god højskole. Og vi skal også sige, at hvis vi reducerer livets trædesten til fladskærme og store biler på svenske nummerplader, så har vi, som enkeltindivider og som fællesskab og demokrati et kæmpeproblem. Vi mister engagementet og interessen i andet end os selv.

2

Vi kan godt reducere livet til noget, der kan puttes i skemaer og regneark, men så bliver målestokken rentabilitet, og så er der godt nok meget, vi ikke har plads til – og det er et sølle liv. Jeg tror på, at anerkendelsen af, at alle skal have mulighed for et godt liv inden for dette fællesskabs rammer, udspringer af en vedblivende insisteren på oplysning, ”først og sidst med folkerøst, oplysningen om livet.” (Højskolesangbogen, nr. 89) ”Som solen skinner i forårstid, Og som den varmer i sommerdage Al sand oplysning er mild og blid Så den vort hjerte må vel behage.” (Højskolesangbogen, nr. 92) Fællesskabet er også en hjertesag, empati, sympati, medmenneskelighed, tillid og i ethvert stormvejr er det i sidste ende det, fællesskabets styrke beror på. Og så erfaring, så man ikke lægger sig for det første pust. Og der er det et privilegium, som menneske og som historisk interesseret at være forstander på en seniorhøjskole.

Vi har i Danmark en kæmperessource af personer over 65 år og gruppen bliver større og større. Hvis vi reducerer denne gruppe til en byrde og spiser de svageste af med en ældre-check, så har vi et kæmpe problem. At have sin daglige gang på SeniorHøjskolen er både inspirerende og livgivende og det er min intension, at al den rigdom og erfaring skal komme hele landet til gode. Vi skal til stadighed engagere, inspirere og indgyde mod og livsglæde gennem vort virke, så dette smitter af på vore kursisters ageren i verden. Derfor laver vi højskole. Hjerteligt velkommen. Med venlig hilsen

Flemming Nees Forstander

3


Dagligdag på højskolen SeniorHøjskolen er en folkehøjskole, der henvender sig til voksne og ældre mennesker, som stadig er aktive og nysgerrige. SeniorHøjskolen er oprettet og bygget til sit formål i 1971 og har plads til 89 kursister. Alle værelser har eget bad og toilet, og alle, der ønsker det, kan få enkeltværelse. Enkeltværelserne ligger parvis med fælles indgang, men med hvert sit værelse og badeværelse. Skolen har erhvervet 3 nye lejligheder i grundplan, hvor man har mulighed for at bo flere sammen til dobbeltværelsespris. Vi har egen svømmesal med 30 grader varmt vand.

4

oplever den storslåede, vestjyske natur og Vesterhavet på både hel- og halvdagsture. Prisen for disse fællesture er inkluderet i kursusprisen.

SeniorHøjskolen ligger i landsbyen Nørre Nissum, tæt ved Lemvig, i et meget smukt og kuperet landskab tæt ved Limfjorden, Vesterhavet og Klosterheden Plantage. Skolen ligger i en stor park med petanquebane og en lille sø.

Højskole er samvær, undervisning og fællesskab. Undervisningen foregår dels som foredrag, dels som valgfag med mulighed for fordybelse i en række forskellige områder som litteratur, historie, musik, natur, religion, kreative fag, vandreture m.fl.

Der er gode rejseforbindelser med jernbane til Struer og ad landevejen. Der er bustransport fra og til Struer ved hvert kursus.

Vi har 3 kursustyper Oplevelses- og emnekurser (ugekurser), ugekurser med temaer Ligeledes gælder for og valgfag, og 2 ugers kurser med værkstedsfagene, at der bliver tale om en mindre ekstra udgift. valgfag og temadag.

I køkkenet anvendes gode råvarer, og vi prioriterer den sunde og nærende kost højt – samtidig med, at det gerne må se godt ud! Skolens opskriftsbog kan sammen med den daglige kost tjene som inspiration til madlavningen derhjemme. Højskolen er naturligvis røgfri.

På alle kurser er der naturligvis fælles morgensang, fælles foredrag og aftenprogram. Man kommer ud, både til fods og med bus og

Ved valgfags-ekskursioner, hvor man vælger individuelt, må påregnes en ekstra pris på kr. 50,pr. bustur.

Skolekreds For kr. 150,- kan du blive medlem af SeniorHøjskolens skolekreds. Dette medlemskab indebærer rabattilbud på forskellige kurser, 2-3 nyhedsbreve om året samt stemmeret, når der er valg til bestyrelsen.

Hverdagene ser således ud Kl. 07.00 Svømmesalen åbner Kl. 08.00 Morgenmad Kl. 08.45 Morgensang Kl. 09.30 Undervisning Kl. 12.00 Middag Kl. 14.00 Undervisning Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe Kl. 15.30 Undervisning Kl. 18.00 Aftenbuffet Kl. 19.30 Aftenarrangement og sang, derefter kaffe Vi fremsender gerne skema til ansøgning om kommunestøtte, såfremt kommunen har bekræftet, at den vil støtte dit ophold. Der er mulighed for at søge skolen om individuel elevstøtte.

Telefoner og mail Skolens kontor: 97 89 10 11 Fax: 97 89 12 29 Elevtelefon: 97 89 11 24 (ved måltider) E-mail: kontor@seniorhoejskolen.dk Web: www.seniorhoejskolen.dk

INDHOLD Kursusoversigt og priser 6-7 Kursusbeskrivelser 2012 9-35 Valgfag 36-50 Personale 51 Tilmeldingsblanket 53

5


Nr. 1

Pris

Periode

Ugeantal

Kursus

3300,-

25.01 - 31.01.12

1 uge

Musikuge for kor og orkester

Nr. 18

Pris

Periode

Ugeantal

Kursus

4000,-

18.07 - 24.07.12

1 uge

Korstævne

2

4000,-

01.02 - 14.02.12

2 uger

”Kyndelmisse slår sin knude” 2 ugers højskole med valgfag

19

4500,-

25.07 - 07.08.12

2 uger

”Jeg er havren…” 2 ugers højskole med valgfag

2A

3000,-

01.02 - 07.02.12

1 uge

Idéhistorie -” Tid til fordybelse - menneskelivet”

20

3900,-

08.08 - 14.08.12

1 uge

Sommerhøjskole - Jyllands vestkyst og Limfjordens øer

3A

3000,-

15.02 - 21.02.12

1 uge

Litteraturkursus

21

3900,-

15.08 - 21.08.12

1 uge

Den jyske hede - opdyrkning og historie

3B

3000,-

15.02 - 21.02.12

1 uge

Højskoledage i værkstederne

22

4500,-

22.08 - 04.09.12

2 uger

”Nu er det længe siden” 2 ugers højskole med valgfag

4

4200,-

22.02 - 06.03.12

2 uger

”Der er ingenting i verden...” 2 ugers højskole med valgfag

23

3900,-

05.09 - 11.09.12

1 uge

Limfjordslandet - hele og halve øer

5A

3200,-

07.03 - 13.03.12

1 uge

Vinterhøjskole - tidens tegn, tidens tale

24

3900,-

12.09 - 18.09.12

1 uge

Sensommerhøjskole med valgfag

25

4400,-

19.09 - 02.10.12

2 uger

”Du bakkebløde bondeland” 2 ugers højskole med valgfag

5B

3200,-

07.03 - 13.03.12

1 uge

Antikviteter og arvestykker

6

4200,-

14.03 - 27.03.12

2 uger

”Nu hælder Europa mod sol igen” 2 ugers højskole med valgfag

7

3400,-

28.03 - 03.04.12

1 uge

Påskekursus med valgfag

8

4400,-

11.04 - 24.04.12

2 uger

”Jeg vælger mig april” 2 ugers højskole med valgfag

9

3900,-

25.04 - 01.05.12

1 uge

Forårshøjskole i samarbejde med Thy Nationalpark

25A

2900,-

19.09 - 25.09.12

1 uge

Efterårsvandringer med hjortebrøl, 12-14 km

26

3000,-

03.10 - 09.10.12

1 uge

Ny tids morgenrøde - kunstnere fra den store generation

26A

2800,-

03.10 - 07.10.12

4 dage

Rejseforberedelse - Vinhøstrejse med bus, Frankrig og Tyskland

Rejse

7800,-

07.10 - 15.10.12

9 dage

Rejsekursus - Vinhøstrejse med bus, Frankrig og Tyskland

10

3900,-

09.05 - 15.05.12

1 uge

Limfjordslandet - øerne og vandet

27

4000,-

10.10 - 23.10.12

2 uger

”Skyerne gråner, og løvet falder” 2 ugers højskole med valgfag

11

4500,-

16.05 - 29.05.12

2 uger

”Kom maj, du søde milde” 2 ugers højskole med valgfag

28

3000,-

24.10 - 30.10.12

1 uge

Husker du… et tilbageblik med valgfag og modeopvisning

11A

2900,-

16.05 - 22.05.12

1 uge

Forårsvandringer - i bakker og bølgers land, 12-14 km

29

4000,-

31.10 - 13.11.12

2 uger

”Dybt hælder året i sin gang” 2 ugers højskole med valgfag

11B

2900,-

23.05 - 29.05.12

1 uge

Limfjordsvandringer - ved hede, hav og fjord, 12-14 km

30

3200,-

14.11 - 20.11.12

1 uge

Bøger til vinterlæsningen - fyrtårne i litteraturen

12

3900,-

30.05 - 05.06.12

1 uge

Limfjordslandet, hele og halve øer

30A

3000,-

14.11 - 20.11.12

1 uge

Efterårskorstævne

13

3900,-

06.06 - 12.06.12

1 uge

Sommerhøjskole

31

4000,-

21.11 - 04.12.12

2 uger

”Der er noget i luften…” 2 ugers højskole med valgfag

32

6600,-

21.12 - 03.01.13

2 uger

Jule- og nytårskursus ”Julen har bragt” 2 ugers højskole

14

4500,-

13.06 - 26.06.12

2 uger

”Nu lyser løv i lunde” 2 ugers højskole med valgfag

15

3900,-

27.06 - 03.07.12

1 uge

Sommerhøjskole med valgfag

32A

4850,-

21.12 - 27.12.12

1 uge

Julekursus ”Glade jul, dejlige jul”

16

3900,-

04.07 - 10.07.12

1 uge

Sommerhøjskole - bøf, bæver og bordeaux

32B

4850,-

28.12 - 03.01.13

1 uge

Nytårskursus ”Vær velkommen…”

17

3900,-

11.07 - 17.07.12

1 uge

Sommerhøjskole - Jyllands vestkyst og Limfjordens øer

KURSUSOVERSIGT

KURSUSOVERSIGT 6

Kursusoversigt 2012

Tillæg for enkeltværelse kr. 400,-. Tillægget gælder både uge- og 14 dages kurser. Bemærk ekstra-udgifter må påregnes ved visse valgfag. Ring efter detaljerede programmer.

7


Gå på opdagelse På de følgende sider finder du mere end 40 forskellige kursustilbud. Vi har sammensat en spændende palet af 2 ugers kurser og ugekurser, så vi er sikre på, at der er noget for enhver smag. Der er altid et godt kursustilbud, uanset om vi taler forår, sommer, efterår eller vinter. Grundstammen er 2 ugers kurser med valgfag. Fælles er mindst 2 ekskursioner og en temadag. Ugekurser har vi også mange af, og her er der grundlæggende to typer: Forårs-, sommer- og sensommerkurser med alment højskoleindhold i den lyse tid, hvor vi tager meget ud og ser os om på egnen, og temakurserne, hvor vi holder os lidt mere inden døre og går i dybden med ét område. På hovedparten af årets kurser vil de fleste af skolens faste lærere være til stede. Og når vi nu er ved det med de faste lærere, vil jeg her benytte lejligheden til at byde velkommen til skolens nyeste lærer, Anette Kjær, der fortrinsvis underviser i musik og idéhistorie - vi glæder os alle til samarbejdet. Vi har endvidere genoptaget vor rejseaktivitet. Årets rejse er en vinhøstrejse, som går til både Frankrig og Tyskland, se side 28.

8

Kataloget er delt op i to afsnit - første del er en kronologisk gennemgang af de forskellige kurser. Anden del er en mere detaljeret gennemgang af valgfagene, præsenteret af hhv. skolens lærere og gæstelærere. Ved beskrivelsen af de enkelte 2 ugers kurser finder du en lille henvisning til den anden del af kataloget, hvor de tilbudte valgfag er beskrevet mere detaljeret. I modsat fald - hvis man ønsker at granske valgfagene og ud fra dem finde et kursus, så nævnes kursusnummeret efter hver valgfagsoverskrift. Vi mener på denne måde, at jeres valg af kursus bliver lettere og mere overskuelig. I 2. afsnit findes også personale-foto, samt emneopdelt oversigt over valgfagene og tilmeldingsblanketten ikke at forglemme! HUSK, du kan altid blive dagskursist for ½ pris - du deltager i alt på kurset, incl. alle måltider - blot skal du sove hjemme. God fornøjelse og god jagt - og på forhåbentligt gensyn!

2

01.02. - 14.02.2012 2 uger - kr. 4.000,-

Kor og orkester

“Kyndelmisse slår sin knude”

- med hovedvægt lagt på det lettere klassiske repertoire

- 2 ugers højskole med valgfag

Musikugen er et højskolekursus, der er åbent for alle med netop denne fælles interesse. Udover spil og sang er der morgensang, foredrag, fællesarrangementer og ekskursion, ligesom kurset naturligvis slutter med en koncert.

spiller på akustiske instrumenter. En vis erfaring med nodelæsning er en fordel - men ikke et krav. Der vil kun være plads til 2 pianister.

Koret arbejder med stof fra det traditionelle repertoire med sange og viser samt eksempler fra det klassiske repertoire. En vis erfaring med noder og korsang er en fordel – men ikke et krav.

Medvirkende Erik Sommer Børge Mikkelsen Martin Ravn samt flere af skolens øvrige lærere.

Orkestret akkompagnerer også visse sange koret arbejder med.

Arrangement Orkestret beskæftiger sig ligeledes Koncert ved Mogens Dalsgaard og med et bredt og blandet repertoire Tatiana Kisselova. med både folkemusik og klassisk musik. Vi henvender os til folk, der Kursusleder Martin Ravn

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag.

KT: Digitalt foto og billedbehandling HM: Akvarel

Valgfag formiddag KT: Kunsthistorie og billedanalyse MR: Musikalske nedslag - stjernestunder i musikken fra Bach til Beatles FN: Fra velstand til uforstand? Fra kold krig og velfærd til varm værdikamp og finanskrise - Danmark fra 1981 til 2011 EA: Vestjyske forfattere, kunstnere og foregangsmænd

Temadag Kaj Munk og Vedersø, med besøg i den ny-restaurerede præstegård.

Valgfag eftermiddag JJ: Fra hede til hav - fortællinger og vintervandringer EA: Verdens gang i litteraturen - fra Hemingway til Stangerup

JANUAR

1

25.01. - 31.01.2012 1 uge - kr. 3.300,-

Foredragsholder Svend Aage Madsen, forfatter Ekskursioner Vesterhavet, Holstebro og Lemvig også kendt som byen ”Lidenlund”.

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

9


2 A Idéhistorie

3 A

15.02. - 21.02.2012 1 uge - kr. 3.000,-

3 B

15.02. - 21.02.2012 1 uge - kr. 3.000,-

Litteraturkursus

Højskoledage i værkstederne

På kurset skal vi naturligvis møde og høre aktuelle forfattere. Glæd jer til mødet med den humoristiske forfatter og programredaktør Erik Lindsø, aktuel med ”Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder” samt Jens Smærup Sørensen, forfatter, der fortæller om sine sidste prisbelønnede På kurset skal vi drøfte tendenserne romaner. i litteraturhistorien og ikke mindst Kursusleder i den aktuelle digtning. Vi åbner Erling Agergaard spørgsmålet om, hvorfor kvinder ikke bare er de mest læsende men også, hvorfor de for længst har overtaget den skønlitterære digtning.

I denne uge byder vi indenfor til en uge med fokus på det kreative. Her får du virkelig mulighed for at fordybe dig i værkstedsfag. Hver af de nævnte, strækker sig over alle dagene, 12 timer undervisning i alt uanset, hvad du måtte vælge.

FEBRUAR

FEBRUAR

01.02. - 07.02.2012 1 uge - kr. 3.000,-

- Tid til fordybelse - menneskelivet Klassisk højskole med fokus på vores eksistens. Menneskelivets udfordringer og vilkår før og nu med afsæt i tænkning, kunst og videnskab. I stigende grad spilles de store tænkere på banen, når der skal tages livtag med de etiske spørgsmål, der rejser sig i kølvandet på lægevidenskabens nye muligheder, de spørgsmål om livets mening og verdens indretning, som tidligere blev overladt til religionen - og de spørgsmål, der melder sig, når vi prøver at forstå vor egen plads midt i både naturen og i samfundet. Vi vil ugen igennem sætte de store spørgsmål på dagsordenen og se nærmere på, hvordan nogle af verdens største tænkere gennem historien har tumlet med disse eksistensfilosofiske spørgsmål,

10

der til alle tider har beskæftiget mennesket, udfordret tænkerne og inspireret kunstnere og videnskabsfolk: • Menneske og fællesskab • Menneske og natur • Menneske og kunst • Mennesket og det religiøse • Mennesket og det moderne livs udfordringer Foredragsholdere Peter Aaboe Sørensen, adjunkt ved Institut for Idéhistorie ved Århus Universitet, Svend Aage Madsen, forfatter, Kjeld Slot Nielsen, valgmenighedspræst.

Bogen er nu engang en rigtig god opfindelse! Uden den skulle vi undvære tilværelsens måske vigtigste, åndelige berigelse samt nydelse. Litteraturen sætter tanker i gang, og litteraturen beskriver menneskets evige vilkår både i fryd og ulidelighed.

Valgfag BF: Digitalt foto, billedredigering HM: Akryl MR: Rytmeværksted BK: Nyt med genbrugsmaterialer JJ: Pileflet for begyndere

Kursusleder Julietta P. Jensen Derudover byder ugen også på fælles foredrag, ture til Vesterhavet og Lemvig, besøg på Holstebro Kunstmuseum samt sang og musik.

Ekskursioner Vesterhavet, Holstebro og Lemvig også kendt som byen ”Lidenlund”. Kursusleder Anette Kjær

11


”Der er ingenting i verden...”

Vinterhøjskole

- 2 ugers højskole med valgfag

- tidens tegn, tidens tale

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag.

Temadag Kaj Munk og Vedersø, med besøg i den ny-restaurerede præstegård.

Valgfag formiddag SA: Litteraturhistorie for fuld musik AK: Menneskelivet - tidens tempo og tankens ro FN: Fra velstand til uforstand? Fra kold krig og velfærd til varm værdikamp og finanskrise - Danmark fra 1981 til 2011 KT: Kunsthistorie og billedanalyse.

Foredragsholder Lisbeth Smedegaard Andersen, forfatter.

Valgfag eftermiddag EA: Kvinder og andre store personligheder i religion og kirke JJ: Naturen under lup, årstidens små og store ”Mirakler” - med naturvejlederen på tur MR: Viser og tidsbilleder - tanker i tiden, til alle tider, tilsat musik BK: Ikoner og papirflet.

12

5 A

Ekskursioner Vesterhavet, Holstebro og Lemvig også kendt som byen ”Lidenlund”. Kurset arrangeres i samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

07.03. - 13.03.2012 1 uge - kr. 3200,-

Antikviteter og arvestykker

Mød bl.a. Anders Agger, journalist, Kaare R. Skov, journalist, Sten Abrahams, tidl. seminarielektor Vi inviterer indenfor til en uge, hvor samt skolens faste lærere. vi vil indkredse, problematisere og Kursusleder diskutere ”Tidens tegn og tidens Erling Agergaard tale”: Tidens tegn, tidens tale er klassisk højskole, der gennem foredrag og ekskursioner sætter fokus på den tid, vi lever i.

• • • • • •

Folk og fællesskab Kunst Medier Natur Litteratur Musik.

5 B

07.03. - 13.03.2012 1 uge - kr. 3200,-

MARTS

FEBRUAR

4

22.02. - 06.03.2012 2 uger - kr. 4.200,-

Ekskursioner Bl.a. Klosterheden Plantage, Vesterhavet og Thyborøn

Måske er det generationers arvegods, som vi gerne vil vide noget mere om, måske er det noget, som vi tænker på at erhverve eller sælge. Køber vi ”Katten i sækken” eller gør vi et kup? Det hjælper altid, hvis man selv er lidt klogere. At blive klogere på sig selv og sine omgivelser, det er netop, hvad et højskoleophold handler om, og på dette ugekursus prøver vi også at være meget konkrete, når det gælder de håndgribelige ting i vores tilværelse. Udover de almindelige højskolekvaliteter byder kurset på foredrag om ”De uædle metaller” altså kobber, messing og tin. ”Sølv - og det, der ligner”, ”Porcelæn, fajance og keramik”, ”Malerier og malere” - hvordan og hvor finder

man den viden, man gerne vil have om sine billeder? Og om ”Glas”, som dels er et stort samlerområde og dels noget, som vi har i hånden hver eneste dag. Dertil kommer ekskursioner med besøg i kulturhistoriske samlinger - bl.a. på Staarupgaard, som er Jyllands eneste privatejede herregård, der er åben for publikum. På kurset undervises af professionelle museums- og antikvitetsfolk, af forfattere og samlere, som har fingeren på pulsen. Jo, man kan blive klogere – det tager kun en uge, men en fornøjelig en af slagsen. Kursusleder Benny Boysen, tidl. museumsinspektør, formand for Antik-Historisk Selskab

13


11.04. - 24.04.2012 2 uger - kr. 4.400,-

8

“Nu hælder Europa mod sol igen”

Påskekursus

”Jeg vælger mig april”

- 2 ugers højskole med valgfag

- 1 uges højskole med valgfag

- 2 ugers højskole med valgfag

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag. Valgfag formiddag MR: På vandring i guldalderen - musik, kunst og historie EA: Verdens gang i litteraturen - fra Hemingway til Stangerup FN: Fra velstand til uforstand? Fra kold krig og velfærd til varm værdikamp og finanskrise - Danmark fra 1981 til 2011 JJ: Pileflet - til glæde og gavn Valgfag eftermiddag OD: Sønderjylland - kampplads mellem dansk og tysk BM: Musikkens store navne JJ: Naturen under lup, årstidens små og store ”Mirakler” - med naturvejlederen på tur KT: Raku

14

7

28.03. - 03.04.2012 1 uge - kr. 3.400,-

Temadag Kunst, arkitektur og design. Arrangement Teaterkredsen Limfjorden ”Om Benny Andersen”. Ekskursioner Vesterhavet, Holstebro og Lemvig også kendt som byen ”Lidenlund”.

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

En uges højskole med valgfag. For både kristne og jøder spiller påskens budskab en altafgørende rolle. Vær med på et helt nyt påskekursus, hvor vi anskuer påskens teologi i en over tretusind år lang historie. Der sættes ligeledes fokus på påskens billedlige og musikalske sprog, ligesom der bliver mulighed for at opleve påsketiden i naturen. Om lørdagen er planlagt den helt store kirketur til navnkundige og smukke vestjyske kirker. Ud over skolens faste lærere skal vi blandt andre møde salmedigteren Jens Rosendal og forfatter samt tidligere rektor Henning Fogde.

Valgfag MR: Påskens musik og sange KT: Påskens budskab i kirkekunsten BK: Vi maler ikoner JJ: Forårsvandringer Kursusleder Erling Agergaard Ekskursioner Limfjorden, Vesterhavet samt egnens kirker. Kurset arrangeres i samarbejde med Kristeligt Dagblad.

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag. Valgfag formiddag MR: Viser og tidsbilleder - tanker i tiden, til alle tider, tilsat musik FN: Fra velstand til uforstand? Fra kold krig og velfærd til varm værdikamp og finanskrise - Danmark fra 1981 til 2011 EA: På togt i Vestjylland - landskab og kultur KT: Kunsthistorie og billedanalyse Valgfag eftermiddag JJ: Vandreture over stok og sten, i bakker og bølgers land, 4-6 km SA: Tendenser i litteraturen efter 1945 BK: Vi arbejder med læder, gummi og symaskinens muligheder BF: Digitalt foto og billedbehandling.

APRIL

MARTS

6

14.03. - 27.03.2012 2 uger - kr. 4.200,-

Temadag Limfjordstangerne, - katastrofer, livsvilkår og vækst. Arrangement Koncert ved Dana la Croix, canadisk singer-song writer. Ekskursioner Bl.a. Vedersø Klit, Bundsbæk Mølle, Nørre Vosborg samt Lemvig og Vesterhavet.

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

15


Forårshøjskole i samarbejde med Thy Nationalpark Store tanker og store vidder Thy Nationalpark og SeniorHøjskolen inviterer på en uges højskole med fokus på den helt enestående natur og kultur, som kan opleves i Thy Nationalpark.

Foredragsholdere Repræsentanter fra Thy Nationalpark samt skolens faste lærere. Ekskursioner Thyborøn, Agger, Stenbjerg, Vorupør, Klitmøller, Hanstholm, Lodbjerg Fyr samt andre destinationer i Thy Nationalpark.

Gennem foredrag og især ekskursioner bliver der mulighed for at se, høre og smage på alt det bedste fra den nordvestjyske natur: Vesterhavet, klitterne, fiskerlejerne, Kursusleder Kristian Tikjøb dyrelivet, kunsten og litteraturen.

16

10

09.05. - 15.05.2012 1 uge - kr. 3.900,-

11

16.05. -- 29.05.2012 29.05.2012 16.05. uger -- kr. kr. 4.500,4.500,22 uger

Limfjordslandet

“Kom maj, du søde milde”

- øerne og vandet

- 2 ugers højskole med valgfag

Limfjorden er med sin omkring 1000 km lange kystlinje, Danmarks største fjordområde med en stor mangfoldighed af natur og kultur langs bredderne.

På Mors venter enestående naturoplevelser. Dens 365 km2 rummer alle landskabstyper fra fladt agerland, til bakker og molerskrænter.

Gennem besøg og foredrag belyses et enestående dansk naturlandskab. Vor nordvestjyske del af fjordlandet med øer og bakkede udsyn er i centrum på dette kursus

Venø er en lille perle i Limfjorden med få indbyggere. En ø med stor overlevelsestrang og driftighed – med både havn, efterskole og kro. Besøgene krydres med foredrag om egnen og dens mennesker.

Fur har et dramatisk landskab: Kursusleder mod syd fladt og frugtbart Martin Ravn agerland, mod nord en østvestgående bakkeryg med talrige slugter og dale og stejle skrænter mod Limfjorden. Fur er kendt for sit moler med aftryk af fisk, insekter og plantedele - alt sammen over 50 millioner år gamle. Vi prøver på egen hånd at finde eksempler af disse længst uddøde dyr og planter.

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag. Valgfag formiddag KT: Kunsthistorie og billedanalyse EA: Skabelsesmyter - værdi og idé MR: Musikalske nedslag - stjernestunder i musikken fra Bach til Beatles. Valgfag eftermiddag EA: Vestjyske forfattere, kunstnere og foregangsmænd KT: Vestjylland rundt - i maleren Jens Søndergaards fodspor BK: Genbrugs-nyt og papirflet.

MAJ

APRIL

9

25.04. - 01.05.2012 1 uge - kr. 3.900,-

Temadag Fisk, fiskeri og fællesskab. Foredragsholdere Erling Lindgren, komponist og organist, Erik Sommer, komponist og tidl. højskoleforstander. Ekskursioner Bl.a. Vedersø Klit, Bundsbæk Mølle, Nørre Vosborg samt Lemvig og Vesterhavet.

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

17


11 7 B

23.05 - 29.05.2012 1 uge - kr. 2.900,-

12

Forårsvandringer

Limfjordsvandringer

Limfjordslandet

- i bakker og bølgers land, 12-14 km

- ved hede, hav og fjord, 12-14 km

- hele og halve øer

5 vandreture i en vild og storslået natur. Vi skal ud og bruge kroppen, mærke årstidens vejr og vind, opleve landskabet og den vestjyske natur.

5 vandreture i en vild og storslået natur. Vi skal ud og bruge kroppen, mærke årstidens vejr og vind, opleve landskabet og den vestjyske natur.

Limfjorden er med sin omkring 1000 km lange kystlinje, Danmarks største fjordområde med en stor mangfoldighed af natur og kultur langs bredderne.

• Bakker og bølger, fra SeniorHøjskolen til Toftum Bjerge • Over Agger Tange til Lodbjerg Fyr i Thy Nationalpark • Planetstien, langs Limfjordens bredder • Rundt om Stubbegård Sø • Kilen, Resen Hede og Klosterheden

• Fra Ydby Hede til Doverodde Købmandsgård • Bakker og bølger ved Nissum Bredning • I bævernes fodspor gennem Klosterheden Plantage • Gennem Lemvig Sødal til Kabbel • Fra Thyborøn til Flyvholm Redningsstation

Gennem besøg og foredrag belyses et enestående dansk naturlandskab. Vor nordvestjyske del af fjordlandet med øer, nationalpark og bakkede udsyn er i centrum på dette kursus.

Kursusleder Julietta P. Jensen

Kursusleder Julietta P. Jensen

30.05 - 05.06.2012 1 uge - kr. 3.900,-

MAJ

MAJ 18

11 A

16.05. - 22.05.2012 1 uge - kr. 2.900,-

Venø er en lille perle i Limfjorden med få indbyggere. En ø med stor overlevelsestrang og driftighed – med både havn, efterskole og kro.

Thy skal besøges! Landet mellem hav og fjord, hvor stærke naturkræfter har skabt særlige livsvilkår. Vi skal opleve de åbne vidder – mødet mellem hav og land; ud på vandreklitten – fornemme kampen mod Fur har et dramatisk landskab; mod sandflugten og køre ned over Agger Tange, som flere gange er syd fladt og frugtbart agerland, blevet gennembrudt af havet. mod nord en øst-vestgående bakkeryg med talrige slugter Kursusleder og dale og stejle skrænter mod Martin Ravn Limfjorden. Fur er kendt for moleret med sit indhold af fossile fisk, insekter, krybdyr og planter. Fossiler, der er 50-55 millioner år gamle.

19


Sommerhøjskole Den nordvestjyske egn omkring Nørre Nissum er meget attraktiv med sin natur, som er enestående i Danmark. Dybe dale, høje skrænter, bakker og hedesletter, Klosterheden Plantage - Danmarks største nåleskov, Limfjorden og Vesterhavet. Derudover vil der selvfølgelig være et alment højskoleindhold: Undervisning, sang, samvær, vandmotion mm. Kursusleder Flemming Nees

14

13.06 - 26.06.2012 2 uger - kr. 4.500,-

16

”Nu lyser løv i lunde”

Sommerhøjskole

Sommerhøjskole

- 2 ugers højskole med valgfag

- med valgfag

- Bøf, Bæver og Bordeaux

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag.

Oplev Nordvestjylland, bakker og bølgers land, Limfjorden, Vesterhavet og de åbne vidder.

KT: Vestjylland rundt - i maleren Jens Søndergaards fodspor EA: Verdens gang i litteraturen - fra Hemingway til Stangerup Valgfag formiddag ES: Musikken har ordet! JJ: Vandreture over stok og sten, i - fortællinger og oplevelser fra bakker og bølgers land, 4-6 km musikkens verden. MR: Højskolesangbogen EA: Kvinder og andre store Temadag personligheder i religion og Thy Nationalpark, foredrag og kirke ekskursion. KT: Tegning og grafik - streger og narrestreger. Ekskursioner Bl.a. Vedersø Klit, Bundsbæk Mølle, Valgfag eftermiddag Nørre Vosborg samt Lemvig og JJ: Glimt fra naturens Vesterhavet. spisekammer - fra tang og urter til Cavi-Art og kryddersnapse

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

20

15

27.06 - 03.07.2012 1 uge - kr. 3.900,-

Fælles foredrag og ture, der byder på store naturoplevelser. Der bliver også mulighed for at vælge et valgfag. Valgfag EA: Litteratur i vestjyske rammer MR: Sang og sommertoner KT: Akvarel JJ: Vandreture 4-6 km

Ekskursioner Besøg på Spøttrup Borg og Jens Søndergaard Museet. Derudover ekskursion til Nationalpark Thy med Vesterhavet, vandreklitten og åbne vidder, Lodbjerg Kirke samt Lodbjerg Fyr. Vi kører ned over Agger Tange og tager med færgen til Thyborøn, hvor vi slutter dagens oplevelser af med friske, stegte rødspætter. Kursusleder Julietta P. Jensen

Kom og vær med på en oplevelsestur gennem nogle af de skønne og specielle egne her i Nordvestjylland. Få livsoplysning gennem alle sanserne, når vi drager ud på vore forskellige ture og i fællesskab lytter til foredrag og fortællinger, hjemme og ude.

04.07 - 10.07.2012 1 uge - kr. 3.900,-

JUNI

JUNI

13

06.06 - 12.06.2012 1 uge - kr. 3.900,-

kunsthåndværkere, kom op i det gamle fyrtårn i Bovbjerg og nyd en udsigt, du aldrig har oplevet før.

Thy Tag med, hvor vi stifter bekendtskab med Danmark første nationalpark, nyder miljøet i det gamle fiskerleje Nørre Vorupør samt besøger MuseumsCenter Klosterheden Plantage Hanstholm. Museet består Tag med og få oplevelser både af Hanstholms enestående til fods men også med skovens museumsbunker, der under naturbus. Det hele krydres med mad over åben ild og et godt glas krigen rummede en af 4 store 38 cm kanoner. Ved bunkeren er vin ude i skoven. opført en bygning, der rummer en spændende udstilling om Vesterhavet Oplev Vesterhavet og havnemiljøet ”Atlantvolden”. omkring Thyborøn og prøv en Kursusleder delikat fiskebuffet. Flemming Nees Besøg vestjyske kunstnere og

21


19

25.07. - 07.08.2012 2 uger - kr. 4.500,-

20

08.08. - 14.08.2012 1 uge - kr. 3.900,-

Sommerhøjskole

Korstævne

”Jeg er havren…”

Sommerhøjskole

- Jyllands vestkyst og Limfjordens øer

- med dirigenterne Erling Lindgren og Erik Sommer

- 2 ugers højskole med valgfag

- Jyllands vestkyst og Limfjordens øer

bakkeryg med talrige slugter og dale og stejle skrænter mod Limfjorden. Fur er kendt for moleret med sit indhold af fossile fisk, insekter, krybdyr og planter. Fossiler, der er 50-55 millioner år gamle

SeniorHøjskolen i Nørre Nissum fortsætter kursusrækken af korstævner. Der har nu været 6 år med fulde huse. Over 90 sangere, der har haft en forrygende god uge og hvert år har leveret et fornemt resultat ved afslutningskoncerten.

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag.

Jegindø Blot en dæmning forbinder denne ø med fastlandet. Øen er et besøg værd, med dens gamle fiske/bondekultur og enestående beliggenhed og udsyn.

Højskolen vil gerne fortsætte traditionen med både det kendte og det nye: Vi har inviteret organist, komponist, korleder m.m. Erling Lindgren til sammen med Erik Sommer at varetage årets korstævne. Og der vil i år som i de tidligere blive budt på eksempler fra det traditionelle og lettere klassiske repertoire, ligesom vi skal synge nogle rytmiske satser.

Den nordvestjyske egn omkring Nørre Nissum er meget attraktiv med sin natur, som er meget enestående i Danmark. Dybe dale, høje skrænter, bakker og hedesletter, Danmarks største nåleskov Klosterheden Plantage, Limfjorden og Vesterhavet. Thorsminde For mere end 200 år siden forliste “St. George” og “Defence” ud for Thorsminde – verdenshistoriens største skibsforlis. Vi skal besøge Strandingsmuseet og se mange af de spændende effekter, som dykkerne har bragt op til havets overflade.

Derudover vil der selvfølgelig være et alment højskoleindhold: Undervisning, sang, vandmotion og samvær mm.

Fur Fur har et dramatisk landskab; mod Kursusleder Martin Ravn syd fladt og frugtbart agerland, mod nord en øst-vestgående

22

18

18.07. - 24.07.2012 1 uge - kr. 4.000,-

Undervejs bliver der et par workshops med mulighed for at fordybe sig i et særligt repertoire, i stemmeteori, korledelse eller i opvarmning etc. Kurset afsluttes selvfølgelig med en koncert, hvor gæster er velkomne. Kursusledere Erik Sommer og Flemming Nees

Temadag Kunst, arkitektur og design.

Ekskursioner Bl.a. Vedersø Klit, Bundsbæk Mølle, Valgfag formiddag Nørre Vosborg samt Lemvig og AK: Limfjordsdigterne Vesterhavet. - sange, samtid og natursyn KT: Her bygges et hus - arkitekturvandringer SA: Litteraturhistorie for fuld musik HM: Akvarel. Valgfag eftermiddag KT: Vestjylland rundt - i maleren Jens Søndergaards fodspor BM: Musikkens store navne EA: Skabelsesmyter - værdi og idé BK: Vi arbejder med læder, gummi og symaskinens muligheder.

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

JULI

JULI

17

11.07 - 17.07.2012 1 uge - kr. 3.900,-

Fur Fur har et dramatisk landskab; mod syd fladt og frugtbart agerland, mod nord en øst-vestgående bakkeryg med talrige slugter og dale og stejle skrænter mod Vi skal gennem foredrag og Limfjorden. Fur er kendt for ekskursioner høre om den kultur, moleret med sit indhold af fossile der knytter sig til egnen, og fisk, insekter, krybdyr og planter. beskæftige os med emner, der vedkommer menneskelivet - det, vi Fossiler, der er 50-55 millioner år gamle er fælles om. En uge i det naturskønne Vestjylland byder på store naturoplevelser både langs Vestkysten og i Limfjordslandet.

Thorsminde For mere end 200 år siden forliste “St. George” og “Defence” ud for Thorsminde – verdenshistoriens største skibsforlis. Vi skal besøge Strandingsmuseet og se mange af de spændende effekter, som dykkerne har bragt op til havets overflade.

Jegindø Blot en dæmning forbinder denne ø med fastlandet. Øen er et besøg værd, med dens gamle fiske/bondekultur og enestående beliggenhed og udsyn.

Kursusleder Kristian Tikjøb

23


23

Den jyske hede

”Nu er det længe siden”

Limfjordslandet

- opdyrkning og historie

- 2 ugers højskole med valgfag

- hele og halve øer

En uge fyldt med historier og fortællinger om hedens malere, digtere og hedeopdyrkere.

Der bliver også mulighed for at dyppe tæerne i Vesterhavet, og synge sensommersange omkring et flygel.

Fortællinger om folk, flora og fauna Kursusleder fra den jyske hede. I kurset er der Julietta P. Jensen to heldagsture, hvor vi skal ud og mærke sensommervejret, opleve den blomstrende lyng og de åbne vidder. Den ene tur går til Præstbjerg Naturcenter, Herning Museum og brunkulslejerne. Den anden tur går til Nørre Vosborg, samt hederne: Nørre Vosborg, Blåbjerg og Vind.

24

22

22.08. - 04.09.2012 2 uger - kr. 4.500,-

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag.

Temadag Thy Nationalpark, foredrag og ekskursion.

Valgfag formiddag EA: Verdens gang i litteraturen - fra Hemingway til Stangerup AK: Menneskelivet - tidens tempo og tankens ro JJ: Vandreture over stok og sten, i bakker og bølgers land, 4-6 km BK: Genbrugs-nyt og papirflet.

Ekskursioner Bl.a. Vedersø Klit, Bundsbæk Mølle, Nørre Vosborg samt Lemvig og Vesterhavet.

Valgfag eftermiddag JJ: Svampeture, skovkomfurer og sanselige smagsoplevelser MR: På vandring i guldalderen - musik, kunst og historie FN: Mit Nordvestjylland KT: Akvarel.

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

Limfjorden er med sin omkring 1000 km lange kystlinje, Danmarks største fjordområde med en stor mangfoldighed af natur og kultur langs bredderne.

05.09. - 11.09.2012 1 uge - kr. 3.900,-

AUGUST

AUGUST

21

15.08. - 21.08.2012 1 uge - kr. 3.900,-

Venø er en lille perle i Limfjorden med få indbyggere. En ø med stor overlevelsestrang og driftighed – med både havn, efterskole og kro.

Thy skal besøges! Landet mellem hav og fjord, hvor stærke naturkræfter har skabt særlige livsvilkår. Vi skal opleve de åbne vidder – mødet mellem hav og land; ud på vandreklitten – fornemme kampen mod Fur har et dramatisk landskab; mod sandflugten og køre ned over Agger Tange, som flere gange er syd fladt og frugtbart agerland, blevet gennembrudt af havet. mod nord en øst-vestgående bakkeryg med talrige slugter Kursusleder og dale og stejle skrænter mod Martin Ravn Limfjorden. Fur er kendt for moleret med sit indhold af fossile fisk, insekter, krybdyr og planter. Fossiler, der er 50-55 millioner år gamle. Gennem besøg og foredrag belyses et enestående dansk naturlandskab. Vor nordvestjyske del af fjordlandet med øer, nationalpark og bakkede udsyn er i centrum på dette kursus.

25


25 A

19.09 - 25.09.2012 1 uge - kr. 2.900,-

Sensommerhøjskole

”Du bakkebløde bondeland”

Efterårsvandringer 12-14 km

- med valgfag

- 2 ugers højskole med valgfag

- med hjortebrøl

Oplev Limfjordslandet, bakker og bølgers land, Limfjorden, Vesterhavet og de åbne vidder. Fælles foredrag og ture, der byder på store naturoplevelser. Der bliver også mulighed for at vælge et valgfag. Valgfag FN: Historiens vingesus MR: Viser og tidsbilleder KT: Akvarel JJ: Svampekursus

26

25

19.09 - 02.10.2012 2 uger - kr. 4.400,-

Ekskursioner Besøg på Spøttrup Borg og Jens Søndergaard Museet. Derudover ekskursion til Nationalpark Thy med Vesterhavet, vandreklitten og åbne vidder, Lodbjerg Kirke samt Lodbjerg Fyr. Vi kører ned over Agger Tange og tager med færgen til Thyborøn, hvor vi slutter dagens oplevelser af med friske, stegte rødspætter. Kursusleder Julietta P. Jensen

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag. Valgfag formiddag FN: Hvilken forskel gør en forskel - religion under lup MR: Viser og tidsbilleder - tanker i tiden, til alle tider, tilsat musik PM: Psykologi; Livsbuen - fra spæd til senior HM: Akryl Valgfag eftermiddag BM: Musikkens store navne OD: Sønderjylland - kampplads mellem dansk og tysk BF: Digitalt foto og billedbehandling EA: På togt i Vestjylland - landskab og kultur

Temadag Fisk, fiskeri og fællesskab.

Bølgeskvulp, bævere og brølende brunsthjorte.

Ekskursioner Bl.a. Vedersø Klit, Bundsbæk Mølle, Nørre Vosborg samt Lemvig og Vesterhavet.

5 vandreture i en vild og storslået natur. Vi skal ud og bruge kroppen, mærke årstidens vejr og vind, opleve landskabet og den vestjyske natur

Foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst, forfatter og tidl. højskoleforstander

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

SEPTEMBER

SEPTEMBER

24

12.09. - 18.09.2012 1 uge - kr. 3.900,-

• Fra Ferring sø til Bovbjerg Fyr • Agerhønens land, bakker og bølger ved Nissum Bredning • I bævernes fodspor og vandring blandt brølende brunsthjorte gennem Klosterheden Plantage • Venø rundt • Vandretur i urfuglens land Vind Hede Kursusleder Julietta P. Jensen

27


Ny tids morgenrøde - Kunstnere fra den store generation Aakjær, Thøger Larsen, Kresten Bjerre, Johannes V. Jensen, Thit Jensen, Martin Andersen Nexø, Larsen Stevns, Carl Nielsen m.fl.

som vedblivende beholdt denne tilknytning både i et socialt sigte men også som et tilbagevendende motiv i deres kunst.

Med afsæt i naturalismen, ekspressionismen og symbolismen opstod der en ny generation af kunstnere. Bondeforfattere, bondemalere og bondekomponister er de blevet kaldt.

På kurset vil vi dykke ned i denne unikke og stærke periode i dansk kunst og åndsliv gennem foredrag men også gennem ekskursioner til bl.a. Jenle og Buchholz Hus i Struer.

Det var jordens egne børn, der fik stemme, kunstnere, der var vokset ud af almueslægten,

Kursusleder Kristian Tikjøb

26 A

03.10. - 07.10.2012

07.10. - 15.10.2012

Forberedelseskursus

Rejse Tyskland & Frankrig

4 dage - kr. 2.800,-

9 dage - kr. 7.800,-

Kulturrundrejse til tyske og franske naturperler og vindistrikter - rejseforberedelse - Rejse Tyskland og Frankrig I oktober 2012 tilbyder vi en rejse med et uforglemmeligt indhold, og som ikke kan købes i noget rejsebureau. Turen tilbyder indsigt i vesteuropæisk historie fra oldtid over middelalder til det tyvende århundredes højdepunkter. Ligeledes tilbydes der et unikt rejsefællesskab, når vi sammen ikke bare skal anskue og høre om seværdigheder, men også når vi skal smage os ind på et område, - både hvad angår god vin og særlige egnsretter. Storslåede byer med traditioner. Berømte floder, hvor vindistrikterne fremhæver en charme og egenart. Landskaber og bygningsværker, som tager luften fra én. Særlige programpunkter på forberedelseskurset og rejsen: • Flodnettet i Frankrig og Tyskland. • Alsace som krigenes kastebold. • Kroningskatedralen i Reims. • Romerbyen Trier.

28

• Bourgogneområdets rødvine og naturskønheder. • Første og anden verdenskrig i Vesteuropa. • Hvidvinene ved Mosel, Rhinen og Alsace. • Champagne. På turen kører vi i moderne 4-stjernet langtursbus. Gode mellemklassehoteller, hvor værelserne alle har eget bad og toilet, telefon og Tv. Der tilbydes både morgenmad og tre-retters aftensmenu. På hele turen er man ledsaget af erfaren chauffør, som både kender landene og SeniorHøjskolen. Kursus- og rejseledere Erling Agergaard og Flemming Nees

27

10.10. - 23.10.2012 2 uger - kr. 4.000,-

”Skyerne gråner, og løvet falder”

OKTOBER

OKTOBER

26

03.10. - 09.10.2012 1 uge - kr. 3.000,-

- 2 ugers højskole med valgfag 2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag. Valgfag formiddag JJ: Vandreture over stok og sten, i bakker og bølgers land, 4-6 km MR: Musikalske nedslag - stjernestunder i musikken fra Bach til Beatles KT: Raku PM: Psykologi; Livsbuen - fra spæd til senior. Valgfag eftermiddag JJ: Glimt fra naturens spisekammer - fra tang og urter til Cavi-Art og kryddersnapse KT: Kunsthistorie og billedanalyse SA: Tendenser i litteraturen siden 1945 BF: Digitalt foto og billedbehandling.

Temadag I organistens værksted - med foredrag og ekskursion til Vestervig Kirke v/ Erling Lindgren, komponist og organist Foredragsholder Anders Agger, journalist. Ekskursioner Bl.a. Vedersø Klit, Bundsbæk Mølle, Nørre Vosborg samt Lemvig og Vesterhavet.

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

Teknisk rejsearrangør: Gislev Rejser Max. antal rejsedeltagere: 40.

29


Køkkenet på SeniorHøjskolen har også noget til DIG, når du kommer som kursist her. Vores ønske er, at du vil: • opleve nydelsen ved at se på og spise vores mad • opleve en god fornemmelse ved at spise sundt og let • blive inspireret Køkkenet på SeniorHøjskolen står for både tradition og fornyelse. Traditionen er at tage udgangspunkt i det kendte danske køkken, med hjemmebagt brød, bøf med bløde løg, flæskesteg, koteletter i fad og fiskeretter. Alt laves fra bunden i vores køkken. Fornyelsen kommer fra et dynamisk køkken i konstant udvikling. Vi har nogle forrygende, dejlige salater og tilbehør og følger naturligvis årstidernes skiften i vores menuer. Men kom, se og smag for dig selv… Hedda Sylvestersen Køkkenleder

29

31.10. - 13.11.2012 2 uger - kr. 4.000,-

Husker du…

”Dybt hælder året i sin gang”

- et tilbageblik med valgfag og modeopvisning

- 2 ugers højskole med valgfag

Oplev eller genoplev 50’erne, 60’erne og 70’erne. Årene, hvor de gamle samfundsmønstre blev brudt op og nye dannet - dansk designs storhedstid. Efterkrigstidens håb og optimisme viste sig også i møbelkunst, kunsthåndværk og design.

På 3 formiddage vil det være muligt at vælge sig ind på emner som: • Opbrud i kulturen • Fra Rachel til Rock - opbrud i musikken • Tidens tøj, design og kunst

Arrangement Beatles koncertforedrag ved Per Vi vil gennem historie, litteratur, kunst og design beskæftige os med Vium og Stanley Samuelsen. disse år og få et samlet indtryk og Ekskursioner gensyn med en svunden tid. til bl.a. Koldkrigsbunkeren i Holstebro, Vesterhavet og Lemvig, Det er en højskoleuge med også kendt som byen ”Lidenlund”. foredrag, ekskursioner og modeopvisning. Kursusleder Bodil Keldorff

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag.

OKTOBER

DET GODE KØKKEN

Det gode køkken

28

24.10. - 30.10.2012 1 uge - kr. 3.000,-

Temadag I organistens værksted - med foredrag og ekskursion til Vestervig Kirke v/ Erling Lindgren, komponist og organist.

Valgfag formiddag FN: Hvilken forskel gør en forskel - religion under lup MR: Højskolesangbogen Foredrag HM: Akvarel Lotte Rømer, forfatter og musiker. EA: Verdens gang i litteraturen - Fra Hemingway til Stangerup Ekskursioner Vesterhavet, Holstebro og Lemvig Valgfag eftermiddag JJ: Fra hede til hav - fortællinger også kendt som byen ”Lidenlund”. og vintervandringer KT: Kunsthistorie og billedanalyse AK: Limfjordsdigterne - sange, samtid og natursyn BK: Patchwork og papirflet

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

30

31


31

21.11. - 04.12.2012 2 uger - kr. 4.000,-

Bøger til vinterlæsningen

Efterårs-korstævne

”Der er noget i luften…”

- fyrtårne i litteraturen

- med dirigenterne Anette Kjær og Martin Ravn

- 2 ugers højskole med valgfag

Med dette efterårs-korstævne vil vi i 2012 fortsætte succesen med vore korstævner på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum.

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag, ekskursioner og temadag.

Temadag Limfjordstangerne - katastrofer, livsvilkår og vækst.

Valgfag formiddag FN: Hvilken forskel gør en forskel - religion under lup MR: Viser og tidsbilleder - tanker i tiden, til alle tider, tilsat musik KT: Kunsthistorie og billedanalyse SA: Tendenser i litteraturen siden 1945.

Ekskursioner Vesterhavet, Holstebro og Lemvig også kendt som byen ”Lidenlund”.

I november måned byder SeniorHøjskolen indenfor til en lille, litterær lysfest - så kom og få inspiration til vinterens læseoplevelser. En god bog har sin egen indre værdi. Den river os væk fra hverdagen. Den giver en nydelse. Men en god bog kan også skabe debat i forhold til det samfund, den er skrevet ind i. På litteraturkurset drøfter vi bogens evne til menneskelig fornyelse og ser også på bogens evne til at sætte fokus på tendenser i tiden - til alle tider. Det gør vi ved at beskæftige os med hovedværker i nyere dansk litteratur.

32

30 A

14.11. - 20.11.2012 1 uge - kr. 3.000,-

På kurset vil der være to studiegrupper: Studiegruppe 1 Danske hovedværker fra perioden 1900 – 1945 v/Erling Agergaard, højskolelærer Studiegruppe 2 Danske hovedværker fra perioden 1945 til nutiden v/Sten Abrahams, tidl. seminarielektor Foredragsholder Lisbeth Weitemeyer, forfatter og formidler. Kursusleder Flemming Nees

Kurset er et højskolekursus, der udover korsang indeholder morgensang, fælles foredrag og poesiaften, ekskursioner ud i den smukke vestjyske natur samt til Vesterhavet. Kurset er et tilbud til voksne kor-interesserede.

Der arbejdes intensivt med et alsidigt kor-repertoire, stemmetræning og intonation og naturligvis afsluttes med en koncert. Det er en fordel, men intet krav, med et vist kendskab til nodelæsning. Repertoiret bliver et bredt sammensat program omfattende traditionelle sange og viser, nyere rytmiske satser samt eksempler fra det klassiske repertoire. Kursusledere Anette Kjær og Martin Ravn

Valgfag eftermiddag BM: Musikkens store navne JJ: Naturen under lup, årstidens små og store ”Mirakler” - med naturvejlederen på tur EA: Vestjyske forfattere, kunstnere og foregangsmænd BK: Ikoner og papirflet.

NO V E M B E R

NO V E M B E R

30

14.11. - 20.11.2012 1 uge - kr. 3.200,-

Foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst, forfatter og tidl. højskoleforstander.

Beskrivelse af de enkelte valgfag kan læses på side 38-50

33


- 2 ugers højskole

32 A

21.12. - 27.12.2012 1 uge - kr. 4.850,-

32 B

”Glade jul, dejlige jul”

”Vær velkommen….”

- 1 uges højskole

- 1 uges højskole

Se kursus 32

Se kursus 32

28.12. - 03.01.2013 1 uge - kr. 4.850,-

DECEMBER

”Julen har bragt…”

DECEMBER

DECEMBER

32

21.12. - 03.01.2013 2 uger - kr. 6.600,-

Igen i år inviterer vi til jule- og nytårskursus - en god tradition, som vi gerne holder i hævd. 14 dage, hvor vi sammen lytter til fortællinger, hører foredrag og synger højtidens sange. Julegudstjeneste, Dronning Margrethes nytårstale, nytårskoncerten fra Wien højdepunkter, som vi vil nyde sammen. Og selvom det er koldt, og sneen måske ligger som en dyne over det ganske land, skal vi ikke snydes for ture ud i det sneklædte, storslåede landskab.

34

35


VALGFAG

VALGFAG

Oversigt over valgfag – emneopdelt Efter titel nævnes kursusnummer Kunsthistorie og Værksted Digitalt foto og billedbehandling - 2 - 3B - 8 - 25 - 27 Genbrugs-nyt og papirflet - 3B - 11 - 22 Ikoner og papirflet - 4 - 7 - 31 Patchwork og papirflet - 29 Vi arbejder med læder, gummi og symaskinens muligheder - 8 - 19 Pileflet - til glæde og gavn - 3B - 6 Akryl - 3B - 25 Akvarel - 2 - 15 - 19 - 22 - 24 - 29 Raku - 6 - 27 Tegning og grafik - streger og narrestreger - 14 Kunsthistorie og billedanalyse - 2 - 4 - 8 - 11 - 27 - 29 - 31 Musik Musikkens store navne - 6 - 19 - 25 - 31 Musikken har ordet - 14 Limfjordsdigterne - sange, samtid og natursyn - 19 - 29 Højskolesangbogen -14 - 29 Musikalske nedslag - stjernestunder i musikken fra Bach til Beatles - 2 - 11 - 27

36

På vandring i guldalderen - musik, kunst og historie - 6 - 22 Viser og tidsbilleder - tanker i tiden, til alle tider, tilsat musik - 4 - 8 - 24 - 25 - 31 Rytmeværksted - 3B Natur og vandreture På togt i Vestjylland - landskab og kultur - 8 - 25 Fra hede til hav - fortællinger og vintervandringer - 2 - 29 Glimt fra naturens spisekammer - fra tang og urter til Cavi-Art og kryddersnapse - 14 - 27 Naturen under lup, årstidens små og store ”mirakler” - med naturvejlederen på tur - 4 - 6 - 31 Svampeture, skovkomfurer og sanselige smagsoplevelser - 22 - 24 Vandreture over stok og sten, i bakker og bølgers land, 4-6 km - 8 - 14 - 15 - 22 - 27 Vestjylland rundt - i maleren Jens Søndergaards fodspor - 11 - 14 - 19 Mit Nordvestjylland - 22 Her bygges et hus - arkitekturvandringer - 19

Litteratur Vestjyske forfattere, kunstnere og foregangsmænd - 2 - 11 - 31 Kvinder og andre store personligheder i religion og kirke - 4 - 14 Skabelsesmyter - værdi og idé - 11 - 19 Verdens gang i litteraturen - fra Hemingway til Stangerup - 2 - 6 - 14 - 22 - 29 Litteraturhistorie for fuld musik - 4 - 19 Tendenser i litteraturen siden 1945 - 8 - 27 - 31 Historie og samfund Menneskelivet -tidens tempo og tankens ro - 4 - 22 Fra velstand til uforstand - Fra kold krig og velfærd til varm værdikamp og finanskrise - Danmark fra 1981 til 2011 - 2 - 4 - 6 - 8 Hvilken forskel gør en forskel - religion under lup - 25 - 29 - 31 Psykologi; Livsbuen - fra spæd til senior - 25 - 27 Sønderjylland - kampplads mellem dansk og tysk - 6 - 25

37


FN: Flemming Nees AK Anette Kjær BK: Bodil Keldorff MR: Martin Ravn EA: Erling Agergaard JJ: Julietta P. Jensen KT: Kristian Tikjøb

Gæstelærere BF: Bjørn Frandsen BM: Børge Mikkelsen ES: Erik Sommer HM: Hans Morten OD: Ole Due PM: Poul Anker Møller SA: Sten Abrahams

38

VALGFAG

VALGFAG

Skolens faste lærere og forstander

Flemming Nees - FN

Anette Kjær - AK

Valgfag

Valgfag

Fra velstand til uforstand? Fra kold krig og velfærd til varm værdikamp og finanskrise - Danmark fra 1981 til 2011 Kursus 2 - 4 - 6 - 8 Det danske fællesskabs udvikling fra Schlüters epoke til i dag. På trods af landets lidenhed har vi altid reageret på udviklingen i udlandet. Vi vil sammenholde væsentlige træk af den nyere udenrigspolitiske historie med udviklingen af vort eget lille velfærdsparadis.

Menneskelivet - tidens tempo og tankens ro Kursus 4 - 22 Hver dag er flere tusinde danskere sygemeldte på grund af stress. Hvad er det i vores måde at gribe tilværelsen an på, der kolliderer så voldsomt med det at være menneske? Hvad er et godt menneskeliv? Og hvad er modvægten til tidens krav om vækst, udvikling og fornyelse? Vi sætter fokus på tidens og menneskelivets udfordringer og vilkår med afsæt i emner om kunst og videnskab, sprog og myter, livsnydelse og rettighedssamfund.

Limfjordsdigterne - sange, samtid og natursyn Kursus 19 - 29 Limfjordsdigterne, Jeppe Aakjær, Thøger Larsen og Johs. V. Jensen satte markante spor i digtningen i begyndelsen af 1900-tallet og berigede sangskatten med slidstærke sange. Med afsæt i sangene og det, de ellers har skrevet, skal vi se nærmere på deres natur- og menneskesyn, på deres forhold til de fynske malere og samtidens komponister, og på de meget forskellige positioner, de hver især indtog i forhold til videnskab, kunst, kultur og samfund.

Undervejs vil vi inddrage tekster af S. Kierkegaard, F. Nietzsche, K.E. Løgstrup, musik af Mozart og Tjajkovskij samt et bredt udsnit af højskolesangbogens sange.

Undervejs skal vi også stifte bekendtskab med nogle af de nyere digtere med tilknytning til Limfjordsegnen; Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Jesper Kallesøe m.fl. og se på, hvorledes denne frodige og naturskønne egn også i dag er repræsenteret i tidens digtning og sange.

Hvilken forskel gør en forskel - religion under lup Kursus 25 - 29 - 31 Mange kulturers værdier synes at komme til udtryk gennem den religiøse praksis. På overfladen meget forskellige, men hvor stor forskel er der i grunden på værdierne? Vi ser på dele af de store religioners handlinger, deres historie, sammenligner og diskuterer. Mit Nordvestjylland - i ord og ved selvsyn Kursus 22 Få et indblik i det vestjyske underdrev med lokalkendt guide gennem foredrag og ekskursioner. Fra de største katastrofer til de smukkeste landskaber - fra de milde bakker til det frådende Vesterhav.

39


Martin Ravn - MR

Valgfag

Valgfag

Genbrugs-nyt - Kursus 3B - 11 - 22 Vi står hver dag overfor en masse affald, som skal smides væk. Hvorfor ikke udnytte nogle af disse materialer til brugsting? Lade reklamer blive til flotte tasker, mælkekartoner til punge, cafékort til smykker og traktorslange til beholdere af forskellig art osv. Her er det kun fantasien, der sætter grænser. Vi vil udnytte de muligheder, der er i disse materialer og skabe helt personlige ting. Ikoner - Kursus 4 - 7 - 31 Tidligere tiders ikoner var ofte små malerier med afbildning af kristne figurer. Ved moderne ikoner bruger vi visse dele af traditionen, men fører udtrykkene frem til moderne tid. Symbolikken i ikonen bliver mere åben og personlig for fortolkning, da du selv kan placere effekter med betydning for netop dig. Dette kunne være gamle smykker, nøgler, mønter, knapper, billeder, sakse, skruer, møtrikker, bolte, bestik osv. Lav en helt personlig ikon med ting, der betyder noget for dig. Flet med papir - Kursus 4 - 11 - 22 - 29 - 31 Papir er et stærkt materiale, blot det foldes til strimler og flettes sammen i flere lag. Fra ganske små kurve over skåle, beholdere og æsker til både små og store tasker, kan papiret få et flot udtryk. Materialet kan være gavepapir, reklamer, blade (f.eks. Anders And eller ugeblade),

40

noder, aviser, tjærepapir eller blot brunt indpakningspapir. Disse ting overfladebehandles med gulvlak for holdbarhedens skyld. Symaskinens muligheder - Kursus 8 - 19 Symaskinen åbner op for mange muligheder i stof, filt og skind. Hvis det skal være dekorationer på ting eller sammensyning af større produktioner, vil det være muligt på symaskinen at fremstille f.eks. puder, skåle, tasker og småting. Vi arbejder med læder og gummi - Kursus 8 - 19 Oksehud i forskellige tykkelser vil vi bruge til udførelse af brugsting. Udskæring og evt. farvning og syning vil føre til gode produkter, der vil holde længe. Muligheder for resultaterne vil være etuier, bælter, punge, tasker osv. Alle produkter syes i hånden med sadelmagernåle og behandles med læderfedt til sidst. Patchwork - Kursus 29 Gammel tradition for sammensætning af stoffer for at opnå farvespil. Med viden om farvecirklen og dens teorier vil vi kunne udføre forskellige brugsting både ved håndsyning men også på maskine. Ved at bruge skind, læder eller gummi sammen med stof, prøver vi at gå nye veje.

VALGFAG

VALGFAG

Bodil Keldorff - BK

På vandring i guldalderen – musik, kunst og historie Kursus 6 - 22 Den danske guldalder – begyndelsen af 1800-tallet er en spændende periode i dansk kulturhistorie. Vi breder os ud i tiden og møder kunsten gennem tidens mange store personligheder, hvor filosoffen Kierkegaard, maleren Eckersberg og komponisten Weyse er få eksempler på den rige kunst, der blusser op i en svær tid

Højskolesangbogen - en verden af musik og fortællinger Kursus 14 - 29 Siden den første højskolesangbog blev trykt i 1894 har den sat sit præg på folkelig sang i Danmark. Den har knyttet historie og nutid sammen og skabt et rum for fællesskab og fællessang. Vi vil drage ud på et krydstogt i tid og rum, synge kendte og ukendte - høre på de mange fortællinger knyttet til sangene, til digterne og komponisterne.

Viser og tidsbilleder - tanker i tiden, til alle tider, tilsat musik Kursus 4 - 8 - 24 - 25 - 31 Visen har formidlet tanker i tiden til alle tider. Vi følger visens historie, dens formidlere, dens samtid og udbredelse og synger eksempler fra den tradition, der fortsat lever og har det godt!

Rytmeværksted Kursus 3B Vi vil lege med rytmer på forskellige trommer og rasler, synge rytmiske sange og kombinere rytmespil med bevægelse og sang. Der kræves ingen forudsætning – kun lyst til at synge og lege

Musikalske nedslag - stjernestunder i musikken Kursus 2 - 11 - 27 Musikalske stjernestunder kender ikke til tid og rum, genrer eller grænser. Vi forfølger dem fra barok til rock, vi hører stor musik og hører om dens formidlere fra Bach til Beatles.

41


VALGFAG

VALGFAG

Erling Agergaard - EA Valgfag Skabelsesmyter - værdi og idé Kursus 11 - 19 I alle religioner gøres der tanker om, hvordan alting startede. Der er store ligheder og naturligvis også forskelle. Vi drøfter først myternes sandhedsværdi og forestillinger. Dernæst forsøger vi at bryde koden til vores egen skabelsesberetning for at finde eller genfinde dybden og den smukke fortælling, hvorefter vi stiller spørgsmålet, om vi kan eller skal løsrive myten fra troen. Kvinder og andre store personligheder i religion og kirke Kursus 4 - 14 Der ligger for mange en overset kilde til forståelsen af religion og teologi i de kvindeskikkelser, der i høj grad påvirkede skrifterne. Var Eva og Rebekka beregnende? Var Lilith og Potifars hustru onde? Var Sara og Ruth naive? Jomfru Maria har der gennem de sidste 2000 år stået en brydsom debat omkring. Vi anskuer også Jeanne d´Arc, Hildegard af Bingen, og Mother Theresa og deres betydning for menneskehed og tro. Og så må vi naturligvis skele til mændene, som levede i deres samtid.

42

Verdens gang i litteraturen - fra Hemingway til Stangerup Kursus 2 - 6 - 14 - 22 - 29 Verdens gang afspejles i litteraturen. De store russere forsøgte at skrive sig ud af nød og elendighed; senere østeuropæere fulgte trop. Franskmænd, tyskere og amerikanerne skrev om alt mellem pikanteri og hvalfangst, - alt sammen til afdækning af den menneskelige sjæl. I Danmark skrev og skriver navnkundige forfattere fra Leonora Christina over Pontoppidan, Tom Kristensen, Paludan, Stangerup til Ejersbo, Lone Hørslev og Naja Maria Aidt hudløst om det at være menneske.

Vestjyske forfattere, kunstnere og foregangsmænd Kursus 2 - 11 - 31 At besøge en højskole er også at undersøge en ny egns spændende historie. Vestjylland er den landsdel, der gennem det 19. og 20. århundrede gennemgik den voldsomste udvikling. Vi skal have indblik i tænkning og ideer hos landsdelens digtere. Vi hører om og drøfter foregangspersoners visioner i opdyrkning, andelsbevægelse, kirke- og kulturkampe. Endelig kigger vi på kunst og skulptur i Vestjylland, fra Hans Schmidt til Bjørn Nørgaard og selvfølgelig Maren o æ Wown.

På togt i Vestjylland - landskab og kultur Kursus 8 - 25 At være på højskole er også at lære en landsdel at kende. På dette valgfag bliver du indviet i historien om Nordvestjyllands kultur, natur og landskaber. Vi kører med bus rundt til udvalgte lokaliteter. Her bliver vi gennem studier af botanik, geografi og kulturhistorie oplyst om egnens særkende. På de enkelte steder, bliver der tilbudt en vandretur på op mod tre kilometers længde. Påregn en udgift til bustransport.

43


VALGFAG

VALGFAG

Julietta P. Jensen - JJ Valgfag Naturen under lup, årstidens små og store ”Mirakler” - med naturvejlederen på tur Kursus 4 - 6 - 31 Landskabet omkring Limfjorden er storslået og meget afvekslende, bakker og bølgers land med lave strandenge, odder og øer, Klosterheden Plantage og Vesterhavet. Vi skal ud og mærke årstidens vejr og vind, opleve de fantastiske spor bæverne efterlader sig i Klosterheden, sætte navne på planter, strandskaller og sten, og tyde dyresporene på vores vej. Fuglestemmer, firben og fantastiske fortællinger fra den danske natur. 3 busture ud af huset medfører en ekstraudgift på 50,-kr./tur. Vandreture over stok og sten, i bakker og bølgers land 4-6 km Kursus 8 - 14 - 15 - 22 - 27 5 vandreture i Limfjordslandet, ved hede, skov og strand – med oplæg og fortællinger om egnens flora og fauna. Vi skal ud og bruge kroppen, mærke årstidens vejr og vind, opleve landskabet og den vilde vestjyske natur. Busture ud til vandreturenes startsted medfører en ekstraudgift på 50,-kr./tur.

44

Svampeture, skovkomfurer og sanselige smagsoplevelser Kursus 22 - 24 Et svampekursus, hvor du lærer en håndfuld gode og sikre spisesvampe at kende. Der vil være en introduktion på højskolen, hvor du lærer de mest almindelige svampegrupper at kende. Vi tager i skoven, indsamler svampe, steger dem på skovkomfurer og smager på dem. Busture til ”Svampestederne” medfører en ekstraudgift på 50 kr./tur. Fra hede til hav - fortællinger og vintervandringer Kursus 2 - 29 Vi skal ud at trave en frisk tur ved hede, hav og skov - mærke årstidens vind og vejr, gå fra tunge vintertanker til gode naturoplevelser. Turene krydres med fortællinger fra egnen om folk, flora og fauna.

Glimt fra naturens spisekammer - fra tang og urter til Cavi-Art og kryddersnapse Kursus 14 - 27 Vi går på opdagelse i den vestjyske natur ved hede, skov og strand. Indsamler svampe og planter, laver kryddersnapse, urtefrikadeller, hyldeblomst-pandekager og andet spiseligt med enkle og simple opskrifter. Der bliver også budt på fortællinger og smagsprøver på nogle af egnens specialiteter, samt et besøg hos en lokal fødevareproducent. Valgfaget byder på 3 busture ud af huset, hvilket medfører en ekstraudgift på 50 kr./tur. Pileflet til glæde og gavn Kursus 3B - 6 Et begynderkursus, hvor alle kan være med. Der flettes mindre overskuelige ting, så som mejsebollekurve, krukkestativer til haven, fuglefoderhuse og løgkurve. Vi fletter både i tørret og opblødt pil, men også frisk pil, så de smukke farver bibeholdes for en tid. Materialeudgifter maks. 75 kr./person (efter forbrug).

45


VALGFAG

VALGFAG

Kristian Tikjøb - KT Valgfag Kunsthistorie/billedanalyse – hvordan læser vi billeder Kursus 2 - 4 - 8 - 11 - 27 - 29 - 31 Du kan få større udbytte ud af kunst, når du har redskaber til at åbne kunsten med. I valgfaget arbejder vi med metoder til at analysere maleri og skulptur. Hvordan læses et realistisk, et abstrakt, et surrealistisk eller et konceptuelt værk? I valgfaget tager vi udgangspunkt i værker fra 1800 tallet til i dag. Da det er et bredt område, vil fokus så vidt muligt blive lagt i de områder, som interesserer deltagerne. Streger og narrestreger - tegning og grafik - Kursus 14 Et valgfag til dig der har lyst til at tegne, eller lære det. Papir, blyant, tusch, kul og kridt er vore redskaber. Vi tegner landskab, opstilling, portræt og frit. Har du lyst, kan du bevæge dig over i grafikken. Fra tegning er der ikke langt til spændende grafiske dybtryksteknikker, hvor vi tegner og ridser i akryltransparenter. Her bygges et hus – arkitekturvandringer - Kursus 19 Bliv klogere på arkitektur. Vi skal se på huse fra perioderne: klassicisme, historicisme, funktionalisme, det postmoderne og dekonstruktion. I valgfaget tilbyder vi tre arkitekturvandringer, hvor vi arbejder med udvalgte huse. Vi skal se på huse i Thyborøn, Lemvig og i Holstebro. Deltagerforudsætninger: du skal kunne gå 2 km.

46

Få kulør på tilværelsen – akvarelmaling Kursus 15 - 22 - 24 Vand, farve, pensel og papir er alt, hvad der skal til. Du får et indblik i akvarellens grundlæggende teknikker. Vi arbejder med hurtige skitser, men også med mere gennemarbejdede billeder. Du kommer til at male landskab, opstilling, portræt og frit. Et valgfag for såvel øvede som uøvede. Rakubrænding. Østens forunderlige keramik Kursus 6 - 27 Raku er en mageløs keramisk proces, der som oftest ender med meget smukke resultater. Først former du dine emner i ler. Det kan være skåle, fade, vaser, krukker, relief og skulptur. Så følger tørring, forglødning, og arbejde med glasur. Herefter er det ren magi! Udendørs forglødes dine emner på ny, og siden reduceres de under savsmuld. Det giver ild og røg, men kort tid efter kan du fiske dit emne ud af ilden, og nyde dets overraskende skønhed. Et valgfag for såvel øvede som uøvede. Vestjylland rundt - I Jens Søndergaards fodspor Kursus 11 - 14 - 19 Landskaberne i Thy og skrænterne ved Bovbjerg var livsvarige motiver for den ekspressionistiske maler Jens Søndergaard. Vi skal beskæftige os

med hans liv og kunstneriske virke, arbejde med hans billeder, og vi tager på ekskursioner ud i hans land for at opsøge nogle af de steder, hvor han fandt sine motiver. Vi ser nogle af Vesterhavet og Limfjordens skønneste landskaber, og endelig skal vi glæde os til besøg på Søndergaards to museer i henholdsvis Heltborg og Ferring. Digitalt foto og billedredigering Kursus 2 Bliv bedre til at udnytte dit digitale kamera og hold styr på dine fotos på computeren med Picasa. Gennemgang af forskellige fototeknikker på dit kamera. Printe ud i fotokvalitet direkte fra computeren. Gennemgang af forskellige papirtyper til foto-print. Picasa er et gratis fotoprogram, der tilhører Google-familien. Du kan bruge programmet til at holde styr på dine billeder, lave fotoalbum på nettet, så familien i udlandet kan se billederne. Du kan rette i dine fotos, f.eks. fjerne røde øjne, gøre billederne lysere m.m. På kurset lærer du selv at hente og installere Picasa – så du er klar til at bruge programmet hjemme på din egen computer. Har du en bærbar, tager du den bare med. Du installerer programmet og er køreklar med det samme. Alle kan få udbytte af dette begynderkursus.

47


Børge Mikkelsen - BM

Erik Sommer - ES

Hans Morten - HM

Ole Due - OD

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Digitalt foto og billedredigering Kursus 3B - 8 - 25 - 27 Bliv bedre til at udnytte dit digitale kamera og hold styr på dine fotos på computeren med Picasa. Gennemgang af forskellige fototeknikker på dit kamera. Printe ud i fotokvalitet direkte fra computeren. Gennemgang af forskellige papirtyper til foto-print. Picasa er et gratis fotoprogram, der tilhører Google-familien. Du kan bruge programmet til at holde styr på dine billeder, lave fotoalbum på nettet, så familien i udlandet kan se billederne. Du kan rette i dine fotos, f.eks. fjerne røde øjne, gøre billederne lysere m.m. På kurset lærer du selv at hente og installere Picasa – så du er klar til at bruge programmet hjemme på din egen computer. Har du en bærbar, tager du den bare med. Du installerer programmet og er køreklar med det samme. Alle kan få udbytte af dette begynderkursus.

Musikkens store navne - fyrtårne i musikhistorien Kursus 6 - 19 - 25 - 31 Værker fra forskellige perioder i musikhistorien. Hvorfor lever der stadig værker af komponister som Bach, Mozart, Schubert og Strauss. 200-året for Franz Liszts fødsel vil blive markeret. Vi vil høre forskellige værker og beskæftige os med baggrunden for musikken og dens komponister. Danske populærkompositioner vil i et vist omfang indgå.

Musikken har ordet! - Fortællinger og oplevelser fra musikkens verden Kursus 14 Sange og musik har altid en historie at fortælle. Vi skal synge og lytte os igennem nogle af dem. Forfattere, komponister og begivenheder udtrykker sig oftest kunstnerisk og poetisk som et udtryk af den tid, de er rundet af. Med andre ord: Masser af sang og musik.

Akryl - Kursus 3B - 25 Akryl-farver er kraftige farver med mange muligheder. På kurset afprøver vi nogle af dem. Vi ser på de grundlæggende ting ved billedopbygning: komposition, rytme, farver mm., og ud fra det gennemarbejder vi vore malerier. Tag gerne billeder med fra fotoalbummet, der kan inspirere dig, f.x. fra en rejse du har været på.

Sønderjylland – kampplads mellem dansk og tysk Kursus 6 - 25 Grænselandet har altid levet i en spænding mellem to nationaliteter – dansk og tysk, og dette har på afgørende vis præget livet og menneskene. Fortællingen om denne spændende og dramatiske del af Danmarks historie vil tage udgangspunkt i de nationale spændinger i tiden op til skæbneåret 1864. Sønderjydernes kamp for at bevare danskheden under tysk overherredømme vil blive indgående behandlet. Den sønderjyske befolknings forhold under Den første Verdenskrig, Genforeningen samt tiden derefter vil dog få en særlig behandling, idet fortælleren, der er født i Sønderjylland, her vil inddrage forskellige familiemedlemmers personlige oplevelser.

Akvarel - Kursus 2 - 19 - 29 Akvareller er lyse og lette billeder ofte med skitsens karakter. Vi prøver forskellige teknikker, hvoraf nogle egner sig bedst til det hurtige, umiddelbare udtryk, andre til de mere gennemarbejdede billeder. Undervejs taler vi om grundbegreberne mht. farve og komposition. Tag gerne enkle fotos med. Det kan være, de kan bruges som forlæg.

VALGFAG

VALGFAG 48

Bjørn Frandsen - BF

49


Sten Abrahams - SA

Valgfag

Valgfag

Psykologi; Livsbuen - fra spæd til senior Kursus 25 - 27 Hvad ved psykologien om menneskets livsforløb? Hvordan oplever vi selv ’overgangene’? Den modne alders udfordringer og muligheder. Vores livshistorie og dens betydning for os NU. Hvad ved psykologien om forudbestemthed/ skæbne/fri vilje?

Tendenser i litteraturen siden 1945 Kursus 8 - 27 - 31 Kurset omfatter indledningsvis en omtale af følgende hovedstrømninger i dansk litteratur efter 2. verdenskrig: A: Modernismens 1. fase: Heretica-digtningen ca. 1945-55 B: Modernismens 2. fase: Konfrontationsdigtningen ca. 1955-65 C: Modernismens 3. fase: Systemdigtning & konkretisme ca. 1965-75 D: 1970’erne: Enkelhed og engagement E: 1980’erne: Postmodernisme.

Efter mundtlige oplæg lægges op til samtale og refleksion.

Endvidere en skarpere fokusering på modsætningsforholdet mellem, på den ene side Heretica-digterne med Martin A. Hansen (Løgneren) i spidsen og på den anden side Konfrontationsdigterne med Klaus Rifbjerg (Den kroniske uskyld) som den centrale figur. Afslutningsvis en påvisning af eksistentialismens betydning for den moderne roman samt en sammenligning med den nye naturalistiske roman.

50

PERSONALE

VALGFAG

Poul Anker Møller - PM

Litteraturhistorie for fuld musik Kursus 4 - 19 ”Sangen forener”, siger Bjørnson i sin kendte sang ”Sangen har lysning”, og det kan der være meget om. Men den kan andet og mere: Den kan løfte og bære os på sine brede vinger direkte ind i et litteraturhistorisk drama, hvor kampen mellem ideologierne bølger frem og tilbage i en evig pendulbevægelse. Én enkelt sang kan med et trylleslag slå portene op til en litterær periodes univers og via sit maleriske panorama åbne vore øjne for hele dens særpræg. Middelalderen afløses af renæssancen, renæssancen af oplysningstiden, der igen afløses af romantikken osv. osv., og hele denne udvikling går, som vi skal se det, ikke helt stille af.

Skolens faste personale Forreste række fra venstre: Mariane S. Jensen, køkkenassistent Hedda Sylvestersen, køkkenleder Lone Stender, sekretær Hanne Eriksen, køkkenassistent Lucia Arnejo Jensen, Susse Chapman, sekretær køkkenassistent Karina Hjorth, køkkenassistent

Bagerste række fra venstre: Kristian Tikjøb, højskolelærer Martin Ravn, højskolelærer Erling Agergaard, højskolelærer Anette Kjær, højskolelærer Bodil Keldorff, højskolelærer

Bibi Poulsen, køkkenassistent Julietta P. Jensen, højskolelærer Finn Jensen, pedel Flemming Nees, forstander Poul Bak, pedelmedhjælper Marianne Dalgaard Bjerg, køkkenassistent 51


TILMELDING 2012

Send denne blanket eller tilmeld dig direkte på www.seniorhoejskolen.dk JEG VIL GERNE TILMELDES SENIORHØJSKOLENS KURSUS

NR:

JEG ØNSKER ALTERNATIVT KURSUS

NR:

FORNAVN(E):

Er gangbesværet:

JA

NEJ

EFTERNAVN:

Ønsker diabetikerkost:

JA

NEJ

GADE/VEJ:

Ønsker anden diætkost:

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

52

Telefon 9789 1011 Telefax 9789 1229

W: www.seniorhoejskolen.dk E: kontor@seniorhoejskolen.dk

COMPLOT 11455.112

POSTNUMMER:

Degneparken 22 7620 Lemvig

Af hensyn til indkvartering og praktisk tilrettelæggelse vil vi gerne vide om du: (sæt X)

BY:

Hvilken?

TELEFON:

Ønsker enkeltværelse:

PERSONNUMMER (CPR):

Ønsker dobbeltværelse sammen med anden kursist:

KONTAKTPERSON VED SYGDOM:

Navn:

KONTAKTPERSONS TELEFONNUMMER:

Har du været her før?

DATO:

UNDERSKRIFT:


Frankeres som brev

Degneparken 22 7620 Lemvig

Katalog Seniorhøjskolen  

Katalog Seniorhøjskolen, Nr. Nissum