Page 1

osbybo nr 3 • 2019

Så regleras din inomhustemperatur • s. 3 Res med OsbyBostäder till Gekås i Ullared • s. 5 Medarebetaren Carolin trivs på sin OsbyBostädercykel • s. 8 Tekniksprånget • Irmalinn vill bli ingenjör • s. 11

Information till hyresgäster hos OsbyBostäder


skönt att komma närmre centrum och erbjuda bättre ytor för kundtjänst och tillval. Tag chansen och följ med till Ullared den 25 oktober för att shoppa. Biljetterna släpps torsdagen den 10 oktober kl 08:00 i OsbyBostäders kundtjänst på Parkgatan 1. Bussen har 25 platser och det är först till kvarn som gäller. På sidan 9 kan du läsa mer om vad som händer i våra områden i höst, det är allt från byte av låssystem på Trastgatan 1 till installation av ny lekställning på Industrigatan. Avslutningsvis vill jag slå ett slag för miljön. OsbyBostäders medverkan i Allmännyttans klimatinitiativ förpliktigar och vi arbetar på bred front med energi- och miljösmarta lösningar. Under året har vi bytt ut våra dieseldrivna fastfter en skön sommarsemester är det ighetsskötarbilar mot elbilar och oljeuppvärmhöst och dags att vända åter till arbetet. ningen på Bergfast i Lönsboda håller på att Med hösten kommer också kylan smy- konverteras till bergvärme. Därtill arbetar vi med gande och då kan det kännas kallt i lägenhe- olika projekt för energi- och vattenbesparing, terna innan värmesystemen hinner ikapp. Läs bl.a arbetar vi med att uppgradera utebelysning mer om hur din inomhustemperatur regleras på i våra områden till LED-belysning. Glöm inte helsidan 3. ler att vi alla kan bidra och en viktig del i att vara Planeringen är i full gång inför flytten av Osby- miljösmart är att källsortera rätt så att vi kan Bostäders kontor till Östra Järnvägsgatan återvinna mer och spara på jordens resurser. 5. Flytten sker våren 2020 och som ett förAllt detta och mycket mer kan du läsa om i sta steg flyttar butiken Nya Modeverkstaden detta nummer av OsbyBo! tvärs över gatan för att möjliggöra att renoveringsarbetena kan påbörjas. Det ska bli Kent Lundén, VD

E

2

OSBYBO


Eliazar Petean mäter inomhustemperaturen.

Så regleras din inomhustemperatur Alla upplever temperatur på olika sätt. Vissa fryser och en del tycker att det är för varmt. Vi har som mål att inomhustemperaturen alltid ska hålla ca 19–21°C.

När sedan temperaturen sjunker i rummet så öppnar termostaten igen. På så sätt får ni en jämn inomhustemperatur. Undvik exempelvis att ställa soffor och hyllor tätt intill elementet. Då får värmen svårt att spridas ut i rummet. Tjocka gardiner som hänger Våra lägenheter ska hålla en temperatur på ca framför termostaten kan också påverka funktionen negativt. 19-21 grader mitt i rummet under dagtid. Placeras termometern mot en yttervägg eller Mät gärna temperaturen själv innan du gör en exempelvis i ett fönster blir temperaturen missfelanmälan till oss. För att mäta en korrekt temvisande, eftersom kalla väggar och fönster hålperatur i ditt rum ska du placera din termometer ler en lägre temperatur än i övriga rummet. mot en innervägg ca 1,5 m över golvet. När det blir kallt ute går värmen på automatiskt. Desto kallare det är utomhus desto varma- Bubblande oljud re vatten skickas ut till elementen i din lägenhet. Temperaturen på värmesystemet sänks inte på natten men då lampor, datorer och andra elektriska saker stängs av kan temperaturen i läJämn temperatur När termostaten på elementen känner av att genheten sjunka något. Luften hamnar oftast i det är 21°C i rummet, stängs vattenflödet ige- elementen i lägenheterna längst upp i huset och nom elementet av. Elementet svalnar tillfälligt det kan uppstå ett bubblande oljud i elementen. Ring oss gärna om du har funderingar så hjäloch det är därför som elementet ibland kan per vi dig! kännas kallt trots att det är minusgrader ute. OSBYBO

3


OsbyBostäder på Familjedagen OsbyBostäder medverkade på familjedagen den 31 augusti. Vi laddade med flaggor, godis och information till alla som ville få mer koll på oss och vad vi hade att erbjuda. Hoppas ni såg oss på torget jämte matmarknaden. Det var i alla fall mycket folk i omlopp och vi hade många intressanta samtal om boende och hjälpte, bland annat, några att ställa sig i bostadskö.

Fredrik Åkesson och Mikael Ahlin bjöd på godis och hjälp med lägenhetsfrågor.

Otillåten andrahandsuthyrning

Hyresförhandlingar 2020 Snart kommer hyresförhandlingarna inför 2020 att påbörjas. OsbyBostäder har haft ett tvåårigt avtal med hyresgästföreningen under 2018 och 2019 med en höjning om 0,9 4

OSBYBO

procentenheter respektive år. Avtalet löper ut i december 2019. Målet är att vi ska ha ett nytt avtal färdigförhandlat innan det nuvarande löper ut.

För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs OsbyBostäders godkännande. Du ansöker på en speciell blankett som du får av vår kundtjänst. Om du hyr ut din bostad utan tillstånd kan det leda till att ditt hyresavtal förverkas och att du måste flytta. Tipsa gärna kundtjänst på 0479-528 420 om du misstänker att det pågår en olovlig andrahandsuthyrning . Att veta vem man har till granne är en viktig trygghetsfråga.


OsbyBostäder ska flytta till nytt kontor OsbyBostäder ska flytta till nya lokaler våren 2020. Den nya adressen kommer att bli Östra Järnvägsgatan 5 i lokalen där klädbutiken Modeverkstaden ligger.

bättre möjligheter att både se och ”klämma” på de olika tillval som vi erbjuder. Renoveringsarbetena kommer att påbörjas under hösten 2019 och vi kommer att vara på plats senast under det andra kvartalet 2020.

Det kommer bli större ytor för kundtjänsten och

Res med OsbyBostäder till Häng med Amela till Ullared och handla! Köp biljett i vårt kundcenter om du vill följa med. Det finns 25 platser så först till kvarn gäller. Gäller enbart dig som bor hos OsbyBostäder.

Reseinformation: Biljetter: Biljetterna släpps torsdagen den 10 okt. kl 08:00 i KC Parkgatan 1 Avresa: Fredag den 25 oktober Avfärd: Kl. 07:00 och hemresa kl. 16:00 Pris: 100 kr inkl. enklare frukost och reseledare. Betalning: swish eller med kort

Amela Mlivic

OSBYBO

5


Fokus miljö! Genom källsortering och återvinning kan energi och användbara råvaror utvinnas ur vårt avfall och vi kan därmed spara på jordens resurser. Vi har alla ett gemensamt ansvar emot miljön och ett mer hållbart samhälle med större miljötänkande.

central. Det är viktigt att inte hälla fett och olja i avloppet.

Gör så här: •

Vi har sett en ökning av fett och olja från matlagning i avloppsystemen vilket medför att det lätt blir stopp. Om du friterar eller steker hemma • och därmed fått stora mängder fett eller olja ska du hälla det avsvalnande fettet och oljan i t.ex. en pet-flaska och ta med till en återvinnings6

OSBYBO

Lite fett: Torka ur stekpannan med hushållspapper och sortera som matavfall eller brännbart. Mer fett: Samla oljan i en brännbar förpackning och lägg i de brännbara hushållssoporna. Mycket fett: Samla upp i en plastflaska eller annan behållare och lämna in på återvinI ningscentral. FOK U S : M

Ö

Fett och olja i avlopp

Leif Holmberg

JL

Vi behöver gemensamt se till att sorteringen fungerar för allas trivsel, lämna miljöhuset så som du vill att det ska se ut när du kommer. Behöver du information på fler språk så kan du få det från Ögrab. Sortera hemma först, det underlättar och förenklar sorteringen ute vid avfallskärlen. Hitta smarta lösningar som fungerar i begränsade utrymmen. Ett bra tips är att ha plats till tre behållare, en till matavfall, en till brännbart och en med förpackningar. Behållaren till det brännbara avfallet kan vara lite mindre eftersom det efter all sortering inte finns så mycket kvar som räknas som brännbart. Till förpackningarna kan man då få plats med en hållare som är lite större. Det går bra att lägga alla förpackningar i samma behållare under vasken för att sedan sortera ute vid avfallskärlen. Behållaren som finns till matavfallet ger luftflöde runt påsen som gör att matavfallet hålls tor�rare vilket motverkar mögel och dålig lukt. Det går bra att lägga en tidning i botten på påsen så riskeras det inte att vätska rinner ut.


OsbyBostäder i Klimatinitiativet OsbyBostäder är tillsammans med över 175 andra allmännyttiga bostadsföretag med i Klimatinitiativet. – Vi har precis börjat vår resa mot ett fossilfritt 2030 med 30 procent mindre energianvändning, förklara Kent Lundén, VD på OsbyBostäder. Men gemensam kraft tar vi nu de första stegen mot målen om en fossilfri och energismart allmännytta till 2030. Vi har redan i år växlat ut fyra fossildrivna bilar mot elbilar som våra fastighetsskötare kör. Under hösten ska vi byta ut olja mot bergvärme på Bergfast äldreboen-

de i Lönsboda. Vi har även påbörjat utbyte av samtliga ljuskällor till LED-belysning ute i våra fastigheter. Men det kommer mera.

Tyst och miljövänligt Våra miljöambitioner är höga inom alla de områden där vi kan påverka. Det gäller bland annat nybyggnationer, sopsortering, utemiljöer, våra val av leverantörer och transporter.

byta ut våra dieselbilar till nya moderna elbilar. Totalt har vi nu fyra elbilar. Här är två av våra nytillskott. Tysta, miljövänliga och trevliga enligt Vi är mycket på språng, och ibland måste vi ta Benny och Glenn som bil till hjälp. Av hänsyn till miljön har vi valt att rattar fordonen. OSBYBO

7


Vi på OsbyBostäder

Carolin vill veta vad du tycker Carolin trivs jättebra på OsbyBostäder, både med sitt jobb och med alla kollegor. Hon har varit anställd sen 2011. – Jag gillar alla, vi har kul på jobbet, menar hon. Nu har jag fått en el-cykel med utrymme för allt jag behöver för att städa. Carolin städer de flesta trapporna hos OsbyBostäder. Några varje vecka och övriga två gånger per vecka. – Jag vill att hyresgästerna säger vad de tycker, när de träffar mig. Jag vill veta vad som är bra eller vad som vi kan göra bättre. Det är viktigt för mig.

Sprider glädje Carolin bor själv hos OsbyBostäder med sina två barn, som hon fick i sitt tidigare äktenskap. Hon har sitt ursprung i Irak, men har av olika omständigheter tvingats bo i bland annat Iran. Det är 16 år sen hon kom till Sverige och idag älskar hon sitt svenska liv och sprider gärna sin glädje till nära och kära. Just nu håller hon på att ta körkort, och ser fram emot allt vad det innebär. – Jag gillar min el-cykel, men det kommer ju en vinter, avslutar Carolin.

8

OSBYBO

DETTA ÄR CAROLIN NAMN: CAROLIN JANSSON ÅLDER: 32 år BOR: Osby FAMILJ: Singel med två barn INTRESSEN: Gym och simning


Vad ska vi göra i höst i våra områden Vi arbetar ständig med förbättringar, underhåll och investeringar i våra bostäder. Här kan du se vad vi planerat under hösten.

Osby: V. Storgatan 25 Noda-system beställt (energiåtgärd) Västra storgatan 25 Putsning samt målning av miljöhus Västra storgatan 17 och Fabriksgatan 5 Målning husgrund

Byte av trall på Ådalsvägen i Killeberg

Trastgatan 1 Byte av låssystem

Lönsboda:

Västra storgatan 12 Rengöring av Glaspartier/ loftgång Industrigatan Installation ny lekställning

Loshultsvägen 2 / industrigatan 4 Fasadtvätt Loshultsvägen 16 Tvätt av skärmväggar Byggmästaregatan Byte av källarbelysning

Västra storgatan 17 Uppgrävning av plintar, återställning av grönyta. Furulundsgatan Komplettering av yttre belysning Idrottsgatan

Killeberg:

Furulundsgatan Stubbfräsning, buskage skall ses över Trädfällning

Storgatan 67 Renovering av tvättstuga

Allmänt över vårt fastighetsbestånd

Återställning av buskage och träd

• Översyn av tak som behöver tvättas ev. Ådalsgatan 8 målas/bytas Fasadtvätt, Målning av hiss, omläggning av • Investerat i fler robotgräsklippare. stentrappa, asfaltering, minskning av buskage • Vattenbesparingsåtgärd kommer ses över samt jämna ut gräsmatta, målning av husgrund, med snålspolande komfort. byte av dålig trall loftgång. Järnvägsgatan 2 Uteplats Ådalsgatan 1 Målning av hiss Se över värmesystem/injustering Köpmannagatan 2 Tvätt av balkongfronter

Offertförfrågan är ute för byte av fönster på fastigheten Mallen på Trastgatan 1A-E och Slaktaren med adress Västra Storgatan 25 A-B. Offertförfrågan finns också för stambyte med relining som gäller Gjutaren med adress Fabriksgatan 5/Västra Storgatan 23. Relining är ett mindre ingrepp än ett stambyte. OSBYBO

9


fÄRGRIKA fuNdAMENT

EN SORTS LjuS

VARAN ÄR ETT ÄRR

ÄGGfORMAd uRSÄKTA? pLATTfISK

EN ANING

SLåR SySSLOLöS SES MEd GRöNA SKOGAR IGåNG öVERuppSEENdE SLAGSLITEN GRöNSAK VERK

GÄLLT LÄTE

dEL AV ANSIKTE pOMpA TAS MEd SKyffEL KRÄLdjuR TVÄTTMEdEL

pRATAR VITT OcH bRETT föRuTSÄGA fRAMTIdEN

KAN KOMMA SOM SMS på dåLIGT HuMöR

GRuVGåNG SES på HöG Höjd

SLOG RuNT

INTE MOdE LÄNGRE

ROdON

EN SORTS ANKA

yNGLINGAR GuLLIG

SES MEd TAL

föREdETTA

INNERLIGT

MEdGIVANdE

OANVÄNd HöRS VId SMÄRTA

TjuSIG KAN MAN MANTEL

INLEdER RESA

pANORAMA

I STORMENS MITT

Vinn ett OsbyBostäder-paraply. Lös korsordet, skicka in ordet i det gröna fältet till OsbyBostäder. Adress finns längst bak. Det går också bra att maila in svaret till info@osbybostader.se. Senast 31/10 vill vi ha ditt svar. Skriv dina uppgifter så vi kan nå dig om du är den lyckliga vinnaren! Vinnaren av förra krysset blev Ann-Kristin Rosquist. Grattis! Namn………………………............... Adress………………………..................... Tfn/mail………………………..................................................................................... 10

OSBYBO


Irmalinn vill bli ingenjör Tekniksprånget är en möjlighet för unga att testa ifall Valet av universitet har med de vill läsa vidare till ingenjör. Det gör man genom en miljö och skog att göra. Irmalängre praktik hos företag som medverkar i projektet. linn är en av landets främsta

I

rmalinn Nilsson från Skepparslöv är snart 19 år och har gymnasiet bakom sig och planer på att bli ingenjör framför sig. För att lära sig mer om yrket har hon valt en längre praktik hos OsbyBostäder. Under hela hösten kommer hon att involveras i olika uppdrag. Inledningsvis så jobbar hon på ett uppdrag med att identifiera tillgängligheten för funktionshindrade. – Jag har inte bestämt mig för vilket vägval jag ska ta ännu, berättar Irmalinn. Har ti-

digare inte funderat så mycket på fastighetsbranschen, så det är helt nytt för mig. Biologi och biokemi har tidigare varit det jag mest funderat på.

orienterare i hennes åldersklass. – Det finns inte så mycket skog i Lund att springa i, så därför känns Linköping som ett bättre alternativ.

Vill resa runt Nu kommer Irmalinn att praktisera på OsbyBostäder fram till jul, med planerad studiestart till nästa höst. Eventuellt i Linköping. – Jag skulle gärna vilja resa lite under våren. Främst i Asien, tillsammans med en kompis. Innan det förhoppningsvis blir flytt till Linköping.

Namn: Irmalinn Nilsson Ålder: 19 år (snart) Bor: Skepparslöv Familj: Ja mamma o pappa Intressen: Orientering Aktull som: Teknikssprångspraktikant

OSBYBO

11


Välkommen till vårt kundcenter!

Eva, Leif och Anette hjälper dig med dina boendeärenden.

Till vårt kundcenter är du välkommen både som ny och befintlig hyresgäst. Här hjälper vi dig med dina boendeärenden, oavsett vilket av OsbyBostäders områden du bor i.

Du kontaktar Anette

Du kontaktar Leif på 0479-528 420 om du behöver hjälp med t.ex.: • Registrering i vårt kösystem • Uppdatera dina uppgifter • Göra felanmälan på mina sidor via hemsidan • För blanketter t.ex.: tillval, borgensförbindelse, autogiro, överlåtelse • Information om hur du kan boka och låna hyresgästslokaler

Du kontaktar Eva på 0709-318 124 • När du ska teckna kontrakt • Angående visningar av lägenhet • Vid frågor om pågående hyresavtal, uthyrning och avtal för bilplatser och förråd • Vid störningar

på 0479-528 428 när du har frågor om hyresinbetalningar och fakturafrågor.

Öppettider: Besöks- och telefontider 0479-528 420 Måndag 08:00-12:00 13:00-16:00 Tisdag 13:00-16:00 Onsdag 08:00-12:00 Torsdag 08:00-12:00 13.00-16.00 Fredag 08:00-12:00 OBS! Endast telefontid Vid akuta fel när kundcenter har stängt: Ring Safepartner på tel.nr: 0200-225 200 Vid problem med ohyra (ex. myggor, getingar, möss eller andra skadedjur): Ring Anticimex på tel.nr: 077-140 11 00 Uppge din adress och att du bor hos OsbyBostäder.

OSBYBOSTÄDER AB Besöksadress: Parkgatan 1 Postadress: Box 21, 283 21 Osby 0479-52 84 20 info@osbybostader.se • www.osbybostader.se