Page 1

2012 #1 utgiven av bergendahl & son ab

Wesołych Świąt Wielkanocnych Hyvää Pääsiäistä Happy Easter God Påske glad påsk!

VÅR PÅ BERGENDAHLS MED NY LEDNING

GRANITS GRUNDARE MÖTTE REINFELDT

vilka fick bergendahls awards 2011?


glad påsk

Vår med ny ledning I mars genomförde vi som bekant en förändring av ledningen för Bergendahls. Spiros klev upp som styrelseordförande för Bergendahls moderbolag, samtidigt som Peter tog över rollen som VD och koncernchef. Det kan låta mer drastiskt än vad det är. Spiros ingår som make till Elisabeth och far till Sophia och Carl Mikael i ägarfamiljen. Han följer nu upp sina 24 år som operativ koncernchef/VD och leder styrelsearbetet i ägarnas och företagets intresse. Peter känner såväl företaget som dess medarbetare och ägarfamiljen väl, efter tolv år inom dess tongivande affärsområde Food. Utöver att axla ansvaret som VD och koncernchef fortsätter han leda Food även framöver. Med dessa justeringar känner vi trygghet i att Bergendahls går mot en ny vår. De går hand i hand med den breddning av vår verksamhet som 2004 inleddes med förvärvet av Glitter och senare följts av förvärv av bl a Granit och DUKA. Expansionen in på områden utanför vår traditionella verksamhet mat är nu på väg att landa i en form som bidrar till såväl rätt koncernutveckling som den tänkta riskspridningen. Därmed är timingen för ett koncernchefsbyte optimal.

Vi hoppas att även du som medarbetare går mot en ny vår! Bergendahls utveckling framöver beror helt på vårt gemensamma engagemang, entreprenörsandan och den ombrydda dagliga gärningen vi levererar. Vår väg till framgång bygger framöver på ett ökat fokus på det som varit vår styrka under alla år: entreprenörskapet och snabbrörligheten uttryckt i den ombrydda Bergendahlsandan. Vi arbetar med snabbrörliga, inte långsamrörliga, konsumtionsvaror och måste organisera och förhålla oss till att det mesta går rätt fort där vi befinner oss. Om vi hjälps åt med att bli tydligare i vad vi gör och varför, och sedan gör det så enkelt som möjligt utan att krångla till det, får vi mer utrymme för att ha kul på jobbet. Just att vi fortsätter känna glädje och stolthet över vårt dagliga värv tror vi är avgörande för Bergendahls utveckling framöver. Avslutningsvis gläds vi över att det i år är 90 år sedan Elisabeths farfar Mikael startade ”firman”. Vi har en stolt historia av stark utveckling och tillväxt att bygga framtiden på. Och den är här snabbare än vi tror i form av det 100-årsjubileum vi så smått börjat planera för …  

Glad Påsk! Spiros Mylonopoulos - Styrelseordförande Peter Lund - VD/Koncernchef


City Gross firar när Bergendahls fyller 90 år

Bergendahls ärorika och långa historia som familjeägt bolag är något som tilltalar många konsumenter. För att öka kännedomen bland konsumenter om detta utnyttjar City Gross 90-årsjubileet i sin marknadsföring. Man gör det med hjälp av en särskilt framtagen jubileumslogotyp som används i bl a annonsering och butiksmaterial för att lyfta fram speciella 90-årsvaror till förmånliga priser. Jubileumslogotypen kommer även att lyftas fram på bl a flaggor, fasadvepor, kassar, märken medarbetarna kan fästa på skjortan och en jubileumsbakelse för försäljning till konsument. En projektgrupp driver olika aktiviteter för att utnyttja kraften i 90-årsjubileet och utöver rent kommersiella satsningar i butik kommer jubileet att uppmärksammas i så många sammanhang som möjligt under framförallt andra halvan av 2012.

Kitchen Life – köket som en social plats Duka i Polen har under våren startat upp en aktivitetsplan i butikerna inom ramen för Kitchenlife-konceptet. I mars träffades alla butikschefer för att lära mer om konceptet och tillämpning i butik. - Med Kitchen Life vill vi förmedla att köket inte bara är en plats där vi lagar mat och äter utan också en plats där vi arbetar med datorn, tar det lugnt, gör läxor och umgås med familj och vänner, säger Katarina Grapengiesser VD Bergendahls Home Deco. Duka-butikerna i Polen bjuder in kunder till inspirationsaktiviteter under våren för att främja det sociala livet i köket - allt från att duka bord till att göra egna kort. Nyligen arrangerade några av butikerna ”Muffin Day”, ett event där kunder erbjöds att tillsammans med butikens personal dekorera muffins och förvandla dem till läckra Cup Cakes. 2000 muffins gick åt på 2 dagar och många nöjda kunder fick ta med sig sina fantastiska skapelser hem i en tjusig Duka-förpackning.


Så förhindrar man kriser på Bergendahls Food Säkerhet är avdelningen inom Bergendahls Food som rycker ut när något gått snett och verkar för att minska säkerhetsriskerna. Det senare är inte minst viktigt för att förhindra att incidenter uppstår eller slår fel och utvecklas till kriser eller i värsta fall katastrofer. Säkerhetsavdelningen ingår i Bergendahls Foods krisorganisation. Den är sedan några år tillbaka organiserad utifrån olika beredskapsnivåer, vilka aktiveras utifrån krisgraden. Den lägsta nivån kallas Incident och kan

sina ordinarie uppgifter olika formella

och ställningstagande av strategisk art.

t ex vara glas i livsmedel eller inbrott.

och informella nätverk och har därmed

Dessa händelser hanteras av Incident-

hittills lyckats hantera alla de olika pro-

Vid extraordinär händelse definierad

gruppen som består av Säkerhetschef,

blem som uppstått, oavsett om det gällt

som allvarlig personskada, dödsfall eller

Kvalitetschef och Informationschef.

främmande föremål i livsmedel, inbrott,

situation där extraordinär verksam-

I praktiken innebär det att Incidentgrup-

elavbrott eller fara för vårt varumärke.

hetsrisk bedöms föreligga klassificeras

pen snabbt och i samråd löser de akuta

Vid allvarlig händelse, eller avsevärd

krisnivån som Katastrof. Den medför att

problem som uppstår tillsammans med

risk för sådan, som är så omfattande

Krisgruppchefen fysiskt samlar ansvariga

dem som drabbats och har rätt att nyttja

eller allvarlig att fler än en medlem av

för de resurser som anses nödvändiga

andra nödvändiga resurser inom hela

Incidentgruppen måste engageras akut

för katastrofens hantering i något av de

Bergendahls för att lösa incidenten. Inci-

klassificeras som Kris. Den medför

Krisrum som alltid står redo.

dentgruppen larmas genom ett journum-

särskilt informationsbehov innebärande

mer med dygnet runt-bemanning årets

att samtliga medlemmar av företagsled-

Erfarenheterna av de senaste årens

alla dagar.

ningen omgående skall informeras med

arbete inom Bergendahls Food med att

SMS och därefter uppdateras på lämpligt

förhindra och hantera kriser är mycket

Eftersom gruppen endast består av tre

sätt vid allvarlig eskalering av krisen.

goda och ett föredöme för övriga bolag i

personer löper arbetet mycket smidigt.

Krisgruppchefen håller ständig kontakt

koncernen.

De tre olika medlemmarna har utifrån

med Incidentgruppen och avgör frågor

Glitter får ny VD Annika Rost lämnar på egen begäran rollen som Bergendahls Fashions VD för att anta en ny utmaning utanför koncernen. Hon har ersatts av Bergendahls nye koncernchef Peter Lund som tillförordnad VD. Peter Lund tar rollen under en

övergångsperiod för att tillsammans med den nya ledningsgruppen och de landsansvariga ta fram en plan för hur försäljningen fr o m nästa verksamhetsår kan ökas rejält samtidigt som kostnaderna hålls i schack för bättre lönsamhet.

Planens kanske viktigaste del kommer att handla om hur det positiva ledarskapet utvecklas för att alla medarbetare skall känna stolthet över sin arbetsplats. Enligt Peter kommer ett uttalat mål vara att alla skall gå glatt visslande till jobbet.


Profilen En glad & stolt ledare

Kristin Bergman är ansvarig för Glitter i Norge. Det haglar superlativer när Kristin ska berätta om sitt jobb och vad det betyder för henne. Det råder alltså inget tvivel om att hon tar ansvaret på allvar. – Om inte jag gör mitt yttersta för att mina medarbetare skall lyckas, så lyckas heller inte jag, säger Kristin. Bra prestationer ska belönas Kristin uppdrag går ut på öka antalet kunder. Skapa en mix av sortiment som ständigt ökar efterfrågan. Det är den hårda delen av arbetet. Den mjuka och lika viktiga är att skapa en effektiv och trivsam arbetsmiljö, där varje människa har och får en möjlighet att växa. – Alla måste få prova och tillåtas göra fel, så länge det sker en utveckling till det bättre, säger Kristin. Goda prestationer skall uppmärksammas och belönas. Jag ska vara en kraft som motiverar och utvecklar säljarna till de bästa i branschen. Både vad gäller sälj och service. – Jag är stolt över att tillhöra Glitter. Mycket i mitt arbete handlar om att överföra samma känsla till alla anställda, avslutar Kristin. Alltid vara först Glitter är ett annorlunda ”land” som inte påverkas så lätt av vikande konjunkturer. Mycket på grund av att kunder ser företagets kvalitet som en viktig del i köpbeslutet. Dessutom har Glitter ett fullsortiment och en prisnivå som skapar och behåller en bred målgrupp. Kristin ansvarar för att driva och följa upp kampanjer och säljfrämjande aktiviteter ute i butikerna. Hon har också ett ansvar att hålla koll på konkurrenterna i den norska marknaden. Det gäller att ständigt vara ett steg framför alla andra. För att lyckas med det krävs det att vara bättre, mer synlig, mer attraktiv och mer aktiv. – Vi måste alltid vara kundens första val när det gäller smycken och accessoarer.

En hård skola Detaljhandeln är impulsstyrd. Därmed så krävs det att man agerar snabbt. Oavsett om det gäller produkter, pris, kommunikation eller specifika aktiviteter. Detta är ju inget som Kristin klarar av själv. – Vi måste bli allt mer kundfokuserade. Därför är det avgörande att alla medarbetare är kontinuerligt involverade i verksamheten. Det är på så sätt vi utvecklas och skapar förbättringar. Engagemanget och stark tro på personalen, är det första som slår mig i kontakten med Kristin. Själv brinner hon för att få enskilda personer att utvecklas och därmed skapa en vinnande kraft i butikerna. – Jag är uppväxt i en hårt arbetande entreprenörsfamilj där jag fick kundservice och lönsam drift in med modersmjölken. Jag gick en hård och krävande skola, och det lärde mig tidig att bli självständig, ta ansvar för egna beslut, samt jobba hårt för att nå mina mål, avslutar Kristin.

”Ingenting är omöjligt, - det kräver bara mer tid och energi” Fakta om Glitter i Norge • 75 butiker • Lönsammaste landet för Glitter • Omsättningsökning +4,7 %. • Omsättningsutvecklingen är + 3,4 % bättre än marknaden

FAKTA om kristin Namn: Kristin Bergman Ålder: 39 år gift: Med Terje Barn: Kristine 16 år, Julie 11 år och Ingrid 4 år Bostad: Horten, Oslofjordens pärla, 9 mil söder om Oslo. Intresse: Familj och vänner. Husrenovering, träning och resor. Ambition: Leverera ett bra resultat genom duktiga medarbetare. Utbildning: Marknadsekonom erfarenhet: Arbetat som marknadschef för hotell. Under tolv år på olika ledningspositioner inom retail med ansvar för inköp, marknad, rekrytering och etablering. Country Manager för JC i fem år. I maj har Kristin varit på Glitter i två år. Aktuell som: Säljchef Glitter Norge


AWARDS Dags att nominera Din

kollega, medarbetare eller ledare

Bergendahls-koncernens stipendier 2011 komme r att delas ut inom samtliga tre affärsområden: Bergendahls Food, Bergend ahls Fashion och Bergendahls Home Deco. Stipendie-kategorierna vi införde för 2009 syftar till att höja statusen ytterligare, spegla våra värderingar och belöna de beteenden vi uppskattar. Priserna kommer att delas ut i maj 2012. I övrigt gäller följande:

– senast 3 januari!

Årets Ledare ska vara en person som präglas av ett modernt ledarskap där krav och uppmuntran kombineras till ett ledarska p som skapar motivation och arbetsglädje, men som också genererat ett bra ekonomiskt resultat. Årets Ledare i linje med Bergendahls värderin ska också ha verkat gar och aktivt medverkat till att föra ut dessa.

• Den belönade prestati onen ska i huvudsak ha skett Koncernen har ambitionen under kalenderåret 2011 att bli ett ”Handelshus i (ambassadörskategorin i Mästarklass” och stipend viss mån undantagen) iet ska därför ges till någon • Vi ska utse en person som gjort något utöver det vanliga och mer än vad per kategori och man egentligen har rätt affärsområde att förvänta sig. Mästerv erket • Alla medarbetare kan bör vara något som gett konkret kundnytta och nominera kandidater • Pristagarna i kategor resultat i form av nöjdare ierna Årets Mästerverk, kunder och högre Årets omsättning/resultat Ambassadör, Årets Entrepr enör, får, förutom själva stipendiet, ett diplom underskrivet av VD för affärsområdet samt Elisabet h BergendahlMylonopoulos och Spiros Mylonopoulos En medarbetare som, under - Årets Ledare får ett resestip 2011 eller under en endium. längre tid, verkat i Bergend ahlsandan och arbetat Medlemmar i koncernledning enligt våra värderingar, t ex gjort något som fört eller affärsområdenas fram ledningsgrupper kan inte vårt sociala ansvar, varit en god kollega, verkat för nomineras. samarbete mellan koncern ens olika delar eller Ledningsgruppen för resp. liknande. Ambassadörens insats kan gärna också ha affärsområde är stipendiekommitté. väckt uppmärksamhet inom och/eller utanför Bergendahls. Nominering med motiver ing skickas till Marie Lingegård via e-post (marie.l ingegard@bergendahls.s e) senast den 31 decem ber 2011. Entreprenörskap är en grundpe lare i Handelshuset Bergendahls och här belönas en medarbetare som ”tänkt utanför boxen”, kommit med en ny affärsidé, eller gjort något på sin arbetsp lats eller lokala marknad som är innovativt – dvs. vågat vara annorlunda.

Bergendahls Stipendiater Här är namnen på Bergendahls-koncernens medarbetare som belönas med Stipendium för prestationer under kalenderåret 2011. Utdelningen av stipendierna kommer att ske under högtidliga former vid en ceremoni i Hässleholm den 26 maj.

ÅRETS LEDARE Armi Aho, Försäljningschef Glitter Finland Erik Forslund, City Gross Norrköping Anna-Karin Linered, Granit Kungsgatan, Stockholm

Granits grundare mötte Reinfeldt & Cameron Susanne Liljenberg, en av Granits två grundare och idag affärsutvecklare på Bergendahls, var i februari inbjuden att medverka när ett antal högt uppsatta politiker träffades i Stockholm. Syftet var att diskutera hur man får fler kvinnor att starta företag och anta ledande positioner, samt hur man underlättar kvinnors entreprenörskap. Mötet var det största toppmötet i Sverige sedan 2001. Statsminister Fredrik Reinfeldt var värd för gäster som

ÅRETS MÄSTERVERK

Storbritanniens premiärminister David Cameron och hans

Tapio Niemelä, Butikschef Glitter Oleåborg Finland

motsvarigheter i de fyra övriga nordiska länderna och de tre

Robert Badic, Säkerhetsavdelningen, Bergendahls Food

baltstaterna. Säkerhetspådraget var stort med mycket hysch

Christina Bolander, Art Director, Duka International AB

hysch kring hela arrangemanget. In i det sista var det oklart om bl a David Cameron skulle besöka en av Granitbutikerna

ÅRETS ENTREPRENÖR

i Stockholm, något som tyvärr ställdes in just eftersom att

Kristin Bergman, Försäljningschef Glitter Norge

man var orolig för säkerheten. Susanne höll som en av tre

Carolina Persson, Butiksutveckling inom Detaljhan-

experter ett föredrag om sina erfarenheter att som serieentre-

deln, Bergendahls Food

prenör bl a starta och driva Granit. Hon medverkade även i

Carolina Fehland, Ekonomiavdelningen Bergendahls

ett antal mindre rundabordssamtal med de olika premiärmi-

Home Deco

nistrarna. Susanne ingår tillsammans med 850 andra svenska ambassadör-

ÅRETS AMBASSADÖR

er i en satsning av dåvarande

Eva Gunnarsdotter, Visual Merchendiser Glitter International

näringsministern Maud Olofsson på

Johnny Nilsson, Logistik, Bergendahls Food

att stimulera kvinnors företagande.

Jessica Risberg Johnson, Marknadskoordinator, Granit

I uppdraget ingår bl a att några gånger per år agera förebild för unga entreprenörer på skolor.


pick ’n go

Insikt 2012

På Bergendahls Foods lager i Hässleholm har man som en del i arbetet med att skapa vad man kallar Framtidens varuförsörjning effektiviserat plockningen av varor med hjälp av röstplock och automatiska laserstyrda truckar.

Efter sommaren kommer Bergendahls Medarbetarundersökning Insikt 2012 att genomföras i hela koncernen. Senaste undersökningen genomfördes 2010 och nu pågår planeringsarbetet för en uppföljning. Insikt 2012 är ett sätt för oss att förbättra verksamheten genom att ta vara på medarbetarnas synpunkter och därigenom få fram underlag till konstruktiv dialog mellan ledning, ledare/chefer och medarbetare kring det dagliga arbetet.

Medarbetarundersökningen är ett viktigt och strategiskt styrinstrument, som hjälper oss att gå i en önskad riktning med vår vision, våra mål och värderingar. Genom Insikt får vi fram medarbetarnas uppfattning om arbetssituation, motivation och engagemang, deras syn på oss som arbetsgivare, konkret feedback på ledarskapet, nyckeltal som vi kan följa över tid och analys av våra värderingar, arbetsmiljö och arbetssätt. Eftersom det är andra gången vi genomför mätningen kommer det att denna gång framgå om vi har höjt våra viktigaste nyckeltal MMI (Motiverad Medarbetar-Index) och Ledarskapsindex. Insikt är inte en ”tävling” mellan avdelningar, bolag eller affärsområden utan helt enkelt ett sätt för oss att förbättra verksamheten genom att ta vara på medarbetarnas synpunkter. Medarbetarnas Pick ’n Go Satsningen går under namnet Pick ’n Go och innebär i praktiken att plockarna på koloniallagret blir just plockare och inte truckförare. Detta tack vare att truckarna på egen hand hittar fram till rätt plockplats.

synpunkter är viktiga och vägs mot målen avseende försäljning, resultat och tillväxt så att vi sammantaget kan tillfredsställa ägarnas långsiktiga ambitioner med koncernen. Även den här gången genomförs undersökningen i samarbete med CMA Research och kommer att ske genom datainsamling via Web-

Lugnare arbetsmiljö En konsekvens är en lugnare arbetsmiljö, samtidigt som antalet fel i utleveranserna minskats, plocket går snabbare och att kostnaderna därmed kan sänkas. Kundnytta Pick’n Go innebär att fokus på kundnytta och värdeskapande aktiviteter ökar, eftersom arbetstid omfördelas från truckkörning till plock. Projektet följer därmed devisen ”Smartare. Inte hårdare.” som Logistik & Varuförsörjning arbetar efter. Kontakta Linus Larsson om ni har mer frågor om projektet Linus.larsson@bergendahls.se

enkäter. All data samlas i en databas som ägs och sköts av CMA Research. CMA Research garanterar att alla svar sker anonymt och att Bergendahls därmed aldrig kan ta del av några enskilda medarbetares svar. CMA kommer att sammanställa svaren på undersökningen och dessa rapporter ligger sedan som underlag för de handlingsplaner som ska upprättas. Handlingsplanen ska göras i dialog mellan chefen och avdelningen/arbetslaget/butiken. Resultat av Insikt 2012 kommer att presenteras i samband med det ekonomiska resultatet för 2011/12 i oktober-november 2012. Mer information kommer successivt från respektive HR-avdelning.


Facebook

Anslagstavlan Granit har nyligen öppnat 2 nya butiker, en ny butik i Oslo i stadsdelen Frogner och en på Väla utanför Helsingborg

Ver ksa mh ets åre t 201 0/20 11

Verksamhetsåret 2010-11 är redovisat och en kortfattad version av årsredovisninge n för finns nu på www.bergendahls.se. Kontakta marie.lingegard@bergendahls .se om du vill ha den i tryck.

Spiros och Elisabeth blev hedersledamöter i Krischansta Nation i Lund under festliga former i samband med den årliga Snapphanefesten på AF i Lund den 3 mars.

UPDATE ges ut 1 gång i kvartalet av Bergendahl & Son AB. Postadress: Box 14, 281 21 Hässleholm, Telfn (vxl) 0451-45 000. www.bergendahls.se Har du frågor eller funderingar kring innehållet vänligen kontakta vår projektledare Marie Lingegård, marie.lingegard@bergendahls.se

och många av Du har väl inte missat att Bergendahls ? book Face på med är våra bolag ls

http://www.facebook.com/bergendah

Carl-Mikael Bergendahl deltog i panelde batt vid seminarium om matsvinn i Stockho lm den 26 mars. Debatten leddes av Carl-Jan Granqvist och hade rubriken ”Hur kan vi engagera konsumenterna och vad kan matbranschen göra?”.

Flyttlassen har gått i Stockholm. Bergendahls Fashion har flyttat till Pete r Myndes Backe 12 och Bergendahls Home Deco finns nu på Hornsgatan 1.

Fler och fler kan ta hjälp av City Gross Matkasse för att fixa middagen. Under och våren och sommaren drar den vidare kommer att finnas i alla våra 33 butiker.

Glitters regionchefer i Sverige träffades på Bergendahls huvudkontor i Hässleholm. De hann också med ett besök på lagret - kanske reflexvästen är en kommande trend?

Bergendahls Update 1204  

Nyheter, Bergendahls, Update

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you