SK-magasin5-øst

Page 44

SÆRLIGE BEHOV ER LIG ME

Hvad er jeg god til? Hvad interesserer mig? Og hvor går jeg hen for at udfolde mig selv bedst muligt? Svære spørgsmål at svare på for alle – og måske især, hvis man også tumler med psykiske eller fysiske udfordringer. Special Skills er udsprunget af et ønske om at give specialelever de samme udfoldelsesmuligheder som alle andre – og det ønske får nu

44

s pecial kompasset

yderligere kraft med ansættelsen af en projektleder til udelukkende at varetage det voksende arrangement. Special Skills er oprindeligt udviklet af 12 uddannelsestilbud for unge med særlige behov – og med bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj i spidsen. Indholdet er stort set identisk med Skills Stafetten men er målrettet specialundervisningselever.

« ti l b ag e ti l i n d h o l d

”I de første to år har man kørt projektet sammen med SkillsDenmark. Samarbejdet er afsluttet nu, men tidligere direktør for Skills Denmark Ulla Groth er indtrådt som bestyrelsesformand i bestyrelsen for Special Skills. En bestyrelse, der også tæller meget kompetente folk fra bl.a. STU området, Ligeværd og tidligere vejleder Hanne Louw,” fortæller den nyslåede projektleder Morten Ellehauge.