Karriereguiden2022-Sjaelland

Page 1

2022- 2023 GODT PÅ VEJ MOD EN SPÆNDENDE VERDEN AF

UNGDOMSUDDANNELSER

MØD DE UNGE

E R IR E N E R ID A U K G RE

Læs deres historier om at være på ungdomsuddannelse

ZOOM IND PÅ DIG SELV Opgavesider der gør dig klogere på dine tanker, drømme og styrker

GI

O

N

SJ Æ

ALT OM UNGDOMSUDDANNELSERNE

LL

A

N

D

Vi gi’r dig overblikket over indhold, krav og muligheder

TILHØRER KARRIEREGUIDEN.NU

Navn:

Supplerende website med vejledning, spil, film og gode links

Klasse:


Går du med en iværksætterdrøm i maven? . . . . . . . . . . . . . . . 47 5 gode råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Emma sælger de flotteste kager på instagram – nu vil hun leve af sin hobby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Mester i livet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

EUD-voxpop: Lune Ekholm Bloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-51

Livsmestring kan holde mistrivsel væk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

HF-voxpop: Emma Glud Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Kære elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

I blomsternes tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54-55

Håndværksfagene skal være for ALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Fritidsjob blev til læreplads: Christian uddanner sig til gourmet-slagter . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Valget er vigtigt – men ikke endegyldigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Håndværkerfagenes schweizerkniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 De unge medarbejdere har talt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 17 Salgsuddannelsen er Cecilies springbræt til karriere . . . . . . 14 Fritidsjobbet kan også give afklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 STX er fagligt fællesskab og fede sociale aktiviteter . . . . . . . 20 10. klasse – en god start på din uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . 22 Går du rundt med grønne iværksætterdrømme? . . . . . . . . . . 23 HF = Hurtigt Færdig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25

"Jeg kan slet ikke genkende mig selv" . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60 Elever viser vej til et grønnere gymnasium . . . . . . . . . . . . 62-63 Brødre og under uddannelse til anlægsgartner . . . . . . . . . . . 64 Savsmuld på hjernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-67 Bygnings- og anlægsstruktører i høj kurs . . . . . . . . . . . . . 68, 70 Frihed og store maskiner på mange hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 På HTX brygger Marie øl: Spændende at lære om fermentering og gærceller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

IB-voxpop: Frida Hornbæk Eriksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27

Magnus vil være automatiktekniker: Har altid interesseret sig for mekanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Et år i udlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

STX-voxpop: Ilayda Gül Çorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75

Fitness & Fællesskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

HHX-voxpop: Malinka Sofie Hjorth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77

Vilde gartnerelever skaber biodiversitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Oplevelser ud over det sædvanlige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

STX-voxpop: Anna Hamborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

HHX: Tre år med nye fag og godt fællesskab . . . . . . . . . . . . . 80

Eleverne skal vokse, ikke skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-37

En ældre "dame" i ungdommens tjeneste . . . . . . . . . . . . 82-83

En cocktail af ambition og talent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Nicklas Tønnesen: "jeg har haft nogle bump, men nu er jeg der" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Nærhed og sammenhæng skaber skift uden afbræk . . . . 40 Stolt over at hjælpe andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Nicklas Veber Stryhn har vundet DM i Skills 2022 for tømrer! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Fra workshop til verdensmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Voxpop: Uddannelserne på Køge Handelsskole . . . . . . . . . . 88

EUX – en uddannelse med et utal af muligheder . . . . . . . . . . 44

NGK-elever har knyttet nordatlantiske bånd for livet . . . . . 90

Din vej videre efter 9. og 10. klasse – uddannelsesoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Uddannelsessteder Region Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . 133 Kære elever – husk, du kan besøge uddannelserne . . . . . 92 Min huskeliste for skoleåret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Ungdommens uddannelsesvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Kære forældre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Hvor uddannelsesparat er jeg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-97 Studievalgs portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-99 De 24 styrker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-103 Hvilke ord kendetegner dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Sæt dig et mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Hvad har betydning for dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Introkurser og brobygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-111 Erhvervspraktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114-122

Sådan laver du en ansøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Mulighed for støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 10. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-137 FGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138-139 Erhver vsuddannelser, intro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-142 EUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Lærepladsen.dk og Lærepladstilsagn . . . . . . . . . . . . . . . 144 Alle Erhver vsuddannelser på kort . . . . . . . . . . . . . . . 145-158 Skills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 De gymnasiale uddannelser, intro . . . . . . . . . . . . . . 160-165 HHX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 HTX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 STX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

ug.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-128

HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Hvad drømte du om, dengang du var lille? . . . . . . . . . . . . . 130

Andre uddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171-173

De gode samtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

VUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

REDAKTION

KarriereGuiden 2022-2023 Ungdomsuddannelsesmagasin udgives i samarbejde med de kommunale vejledningscentre i Region Sjælland 2

Compass Fairs Stamholmen 192 2650 Hvidovre Tlf. 9189 8510 www.compassfairs.dk

REDAKTØR

Christina Qvistgaard cq@compassfairs.dk

ANNONCER

Jacob Porse jp@compassfairs.dk Kevin Juul Bjørkmann kjb@compassfairs.dk

LAYOUT/GRAFISK/TRYK Jan Haste Tryk: Stibo Grafisk 26.500 eks.


5

gode råd

// Karina Meinecke, formand Danmarks Vejlederforening

Det er her i udskolingen, du begynder at tænke over, hvad du skal, når du er færdig med grundskolen. Måske har du allerede gjort dig nogle tanker, måske er du i tvivl om, hvilken vej du vil gå. Her kommer 5 gode råd til, hvad du kan tænke over i forbindelse med din vej til at blive klogere på dig selv og dine muligheder.

Det er naturligt at være i tvivl

Der er mange ungdomsuddannelser og det kan godt virke overvældende at finde ud af, hvilken en der føles bedst for én. Det er helt naturligt at være i tvivl. Det er vigtigt, at valg af ungdomsuddannelse er dit valg. Så mærk efter om det er det, du vil, og vær ikke nervøs for dit valg. Viser det sig ikke at være det rigtige, finder man en løsning.

Giv plads til at overveje flere uddannelser

Pas på med ikke at være for fokuseret på en enkelt uddannelse, men giv plads til at overveje andre uddannelser end dem du kender. Det kan nemlig være, at du oplever, at noget som du ikke regnede med, er spændende og kan være med til at inspirere dig. Enten i forhold til en uddannelse, eller et enkelt fag eller en arbejdsmetode, der er med til at gøre dig klogere på dig selv og de muligheder, der er.

er der mulighed for det? Da jeg var i erhvervspraktik, opdagede jeg, at jeg har flair for økonomi. I hvilke job arbejder man med økonomi og regnskab? Når du har formuleret dit spørgsmål, skal du prøve at finde svaret. Det kan du gøre på flere måder. Du kan søge på Nettet, Det er vigtigt, at valg af tale med folk du kender, ungdomsuddannelse er dit kontakte nogle valg. Så mærk efter om det der arbejder er det, du vil og vær ikke med området eller måske nervøs for dit valg. Viser det kontakte en sig ikke at være det rigtige, uddannelsesinstitution. finder man en løsning. Når du har fundet svaret, kan det være at der opstår et nyt spørgsmål, som du så skal undersøge. F.eks.: Der er flere ungdomsuddannelser, der giver adgang til pædagogstudiet. Hvad er forskellen på dem?

Kom ud og oplev

En måde at få ny viden om uddannelser og job, er når man er ude at opleve ting, f.eks. på en uddannelsesinstitution eller på en virksomhed. Det kan man f.eks. gøre gennem introduktionskurser, brobygning og erhvervspraktik. Gå ikke glip af muligheden for at komme ud at opleve. Gå ind i det med åbent sind og vær nysgerrig.

Vær nysgerrig på andres valg

Du er omgivet af folk, der enten selv er i gang med at skulle træffe valg om uddannelse eller som tidligere i deres liv har truffet valg, måske i nogle tilfælde op til flere gange. Vær nysgerrig på deres valg. Vær åben og positiv overfor dine kammeraters tanker om deres valg og stil spørgsmål. På den måde hjælper du dem med at sætte ord på deres tanker og du bliver selv inspireret. Spørg voksne omkring dig, hvordan de har truffet valg igennem deres karriere. Det kan selvfølgelig være folk du kender, men det kan f.eks. også være medarbejdere du møder, når du er i erhvervspraktik, eller undervisere på uddannelserne når du er på introduktionskursus eller i brobygning. Du vil nok blive overrasket over, hvor mange veje man kan gå.

Stil spørgsmål og find svarene

Stil nogle spørgsmål om noget der betyder noget for dig, eller som du gerne vil have svar på. Det kan f.eks. være: Hvilke ungdomsuddannelser kan man tage for at blive optaget på pædagogstudiet? Jeg er glad for en afvekslende dag, hvor jeg også bevæger mig. I hvilke uddannelser

3


MESTER

I LIVET

Dansk, Engelsk og matematik er alt sammen supervigtige ting at være god til. Men har man svært ved at fungere i fællesskabet, svært ved at finde sig selv, træffe beslutninger eller føle sig god nok, er der måske andre kompetencer, der er mindst lige så vigtige. // Christina Qvistgaard

Den kompetence eller evne bliver ofte kaldt livsmestring. Og hvad er så det? Livsmestring drejer sig om at kunne forstå og påvirke de faktorer, som har betydning for ens eget liv. Men livsmestring er fuldstændig som engelsk og danskkundskaber ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det har man taget konsekvensen af på New Nordic Youth Efterskole og er begyndt at arbejde målrettet med livsmestring. For selvom det at mestre livet altid har været vigtigt og der generelt er sket en stigning i den sociale mistrivsel, er det blevet endnu mere synligt, hvor vigtigt det er under Covid-19, forklarer skoleleder Dennis Perschke. ”Vi har oplevet, at der sidder mange unge med problemer her efter corona. Rigtig meget er foregået på de sociale medier, hvor de unge selv har måtte prøve at forstå sammenhænge og årsager. Den psykiske påvirkning der sker, pga. ting man TROR foregår eller fordi andre måske skriver noget om en, har været massiv. Hvis man ikke får værktøjerne og forståelsen til at klare de situationer, bliver man fastholdt i nogle tankefælder,” uddyber skolelederen. ”Vi kan ikke forvente, at de unge kan klare det hele selv, selvom der er nogle, der tror, at sådan er det. Vi skal hjælpe dem med at kunne handle på de ting, der foregår og blive bedre til at forstå fællesskabet. Og så handler det om at kunne håndtere de svære ting.”

4

Endnu vigtigere end før

De svære ting kan bestemt også være valg af det næste skridt på vejen. For selvom valg af ungdomsuddannelse kan føles langt væk, når man lige er startet på efterskole, så begynder alvoren efterhånden at gå op for eleverne. Det er nemt nok at være cool og sikker på sit valg i august, men bare et par måneder senere, ser det helt anderledes ud, fortæller Dennis Perschke. ”Når vi når november, december kan de slet ikke være i sig selv. De bliver simpelthen ramt. Der skal de vide, at valget ikke betyder alt for deres fremtid. Det er blevet endnu mere synligt under corona, hvor vigtigt det er at hjælpe og guide. Livsmestring i at vælge sin vej er en af de største mestringer, man kan lære på en skole.” På efterskolen i Hundested har man sat alle sejl til for at give eleverne den livsmestring. Som på andre skoler har eleverne alle en kontaktlærer, men derudover er der også ansat en trivselskonsulent, som kan give eleverne et frirum til at lette hjertet. ”Her får eleverne de snakke, hvor de får værktøjerne til at håndtere det hele. Alle de ting man kan have svært ved at give udtryk for i det store fællesskab,” forklarer Dennis Perschke. Samtidig har New Nordic Youth sammen med flere andre efterskoler deltaget i projekt Me&We, der bla. er støttet

af Mary Fonden og Tuborgfondet. Projektet fokuserer på at styrke unges sociale kompetencer og relationer. Og endelig er Ungdommens Røde Kors blevet et fast indslag i elevernes årshjul. Unge frivillige, der selv har haft udfordringer og problematikker tæt på kroppen, arbejder sammen med eleverne i workshops, hvor gevinsten er værktøjer til at håndtere nogle af de svære ting, hverdagen kan byde på. Værktøjer, der handler mere om indre værdier end ydre kvaliteter. Det kan være evnen til at lytte, forstå eller være modig nok til at kaste sig ud i de svære ting. Samlet set har alle tiltagene betydet en næsten ny måde at tænke skole på, hvor trivsel og livsmestring er hvis ikke vigtigere, så lige så vigtigt som skolefagene. ”Politikerne vil gerne sætte de unge op på en piedestal og fortælle os, at de kan klare det hele selv. Men selvom de har masser af teknisk viden, så blev jeg virkelig bekymret under corona, for de skulle kunne det hele,” forklarer Dennis Perschke. ”Men vi kan ikke bare tro, at de unge mennesker selv finder ud af det. De skal have adgang til den viden og erfaringer, som vi har. Ellers bliver jeg bekymret for, hvor vi ender henne.”


Den mentale mistrivsel og negative selvfokus er i massiv fremmarch blandt unge i hele landet. Sociale medier, 12-tals kultur, perfekthedskultur og generelt pres har skabt den perfekte brand, som corona bare blev ekstra brænde til. Men du er ikke alene. Selvom du tror, du er den eneste, der sidder og tumler med en masse tanker og udfordringer, så er du ikke alene. Stress, angst, ensomhed, følelses af ikke at være god nok, frygten for at træffe de forkerte valg. Der er masser af udfordringer at tage fat på, når Ungdommens Røde Kors (URK) afhol­ der Life Skills workshops. Life Skills er en række praktiske øvelser og reflektioner i at mestre livet, som er udviklet af URK, og hvor deltagerne med hjælp fra unge frivillige oplever, at de faktisk ikke er alene. Gennem et eller flere forløb bliver del­ tagerne typisk modigere omkring sig selv og bedre i stand til at stå ved sig selv, bedre til at skabe et inkluderende fællesskab og bedre til at reflektere over valg, holdninger og beslutninger. Rukiye Bilgin er en af de unge frivil­ lige, man kan møde, når hun afholder workshops rundt omkring på skoler, gymnasier og i fritidstilbud. Og selvom Rukiye med sine 33 år efterhånden er godt garvet, har det dog overrasket hende, hvor hårdt corona­ nedlukningerne har ramt de unge. ”Det har virkelig overrasket mig, hvor meget, det har påvirket. Jeg troede ung­ dommen var endnu bedre i stand til at klare hele det digitale liv, men det viser bare, at vi har brug for at være sammen og lære sammen og kunne begå os i et fysisk fællesskab,” forklarer hun.

1. Hvad er Life Skills?

Det er et forløb med flere workshops, hvor man kommer ind på aktuelle emner, hvor de unge fx skal diskutere og reflektere og finde strategier på udfordringer fx mental trivsel. En workshop kan fx handle om peer pressure – gruppepres. Man kan lave en øvelse med en fiktiv person og så kommer man ind på nogle hverdags­ oplevelser den person kommer ud for og som de unge kan relatere til. Det kan fx handle om aktiv lytning, hvor de er opdelt i par og den ene skal for­ tælle og den anden skal tegne, hvad man hører. Der må ikke spørges, man

Livsmestring kan holde mistrivsel væk

skal bare lytte. Der opdager man, hvor vigtigt det er at lytte.Det kan også handle om sociale medier.

Jeg tror, Life Skills er blevet en succes, fordi det er unge frivillige, der faciliterer for andre unge. Det giver en mere tryg ramme, når det er unge, der taler med unge, om det der fylder i hverdagen

2. Hvorfor er det vigtig at have Life Skills?

Life Skills er vigtige, fordi de får de unge til at reflektere over de valg, de tager og hvorfor de synes, som de gør. Mange gange har der været AHA oplevelser, hvor det pludselig går op for dem, hvor deres holdninger eller tanker kommer fra. Hvorfor tænker jeg, som jeg gør. Det er også typisk, at mange unge tror de sidder helt alene med deres oplevelser. Når vi laver workshops, går det pludselig op for dem, at der er mange, der sidder med de tanker. Det åbner for et trygt rum, hvor man kan snakke sammen. Vi kommer også ind på Hope & Worries – hvad håber man at få ud af det, og hvad er man bekymret for. Life Skills kan man tage med, når man fx skal tage et uddannelsesvalg eller skole­ valg. Hvor man reflekterer over sit valg og hvad man skal bruge det til.

3. Hvordan kan man bruge Life Skills? Fx når det kommer til uddannelsesvalg?

Det er meget individuelt, hvordan man kan bruge det i forhold til ud­ dannelsesvalg, men det betyder, at man reflekterer over det og stiller nogle spørgsmål. Det kan også hjælpe, når vi kigger på Peer Pressure – har min familie og venner deres ide om, hvad jeg skal? Er det dem, der har indflydelse på mit valg? Har man selv reflekteret over sit valg og muligheder, har man et bedre grundlag for at tage snakken, og man bliver bevidst om sine valg. Gør jeg fx noget, fordi mine venner gør det? Det er helt ok at gøre det, hvis det er et bevidst valg, men vil man i virkeligheden noget andet? Vi arbejder med mange forskellige øvelser for at komme derhen. Det kan også være øvelser, der handler om ens grænser. Det kan være en diversitets­ øvelse, hvor man skal udfylde huller i en tekst og rangere vigtigheden af forskellige personer – og det kan vir­ kelig variere. Når man først har truffet sit valg, er det også nyttigt at bruge de her øvelser. For uanset, hvilken ud­ dannelsesretning, man vælger, kom­ mer man til at møde andre kulturer.

4. Hvor kommer dine Life Skills fra?

Jeg er uddannet økonom, men valgte på et tidspunkt at læse arabisk i stedet og tog til Jordan, men så kom flygtningestrømmen. Så da jeg kom hjem, så jeg et opslag fra URK, hvor de ledte efter en aktivitetsleder for unge med flygtningebaggrund. Sådan startede det hele. I dag kan jeg både tage ud selv og køre workshops, men også træne nye frivillige. Samtidig har jeg brugt mange af de her overve­ jelser og reflektioner og øvelser i mit eget liv, så det har givet mig meget både personligt og professionelt. Jeg er blevet bedre til at tage snakkene og til at læse folks ansigtsudtryk, for det har vi også nogle øvelser, der fokuserer på. I dag arbejder jeg i URK som projekt­ medarbejder, men jeg har også prøvet at arbejde andre steder. Det er dog URK, jeg bliver ved med at vende tilbage til.

5. Hvordan bruger du dine egne Life Skills i arbejdet med de unge?

Det kan fx være i en diskussion, hvor nogle har en bestemt holdning, og jeg så spørger, hvorfor de har den holdning. Svaret kunne være, at det burde jeg vide, hvortil jeg så svarer, at jeg ved faktisk ikke, hvor deres holdning kommer fra. Og der har jeg lært at sidde igennem den akavede stilhed, der kan komme. Hvis jeg kunne ønske noget, ville jeg ønske, at alle prøvede de her Life Skills øvelser, for det giver rigtig meget, og man kan se, at de unge virkelig tager det til sig.

5


Kære elever

Uddannelse er nemlig noget man tager både for sin egen skyld og for fællesskabets skyld. For en selv er en uddannelse det største frihedsbrev, man kan få. Både i forhold til, hvordan ens arbejdsliv bliver og hvad man skal arbejde med, i forhold til at føle sig rustet til voksenlivet, og også i forhold til den levestandard man kommer til at få, altså hvor mange penge man kommer til at tjene. Ingen kan alt, men alle kan noget. Derfor har vi som samfund og fællesskab brug for, at en ungdomsgeneration fordeler sig over alle de mange uddannelser, der findes. Som samfund og fællesskab er det en kæmpe styrke jo flere unge, der tager en uddannelse. Vi har brug for hver enkelt af jer, som sosu´er, tømrere, forskere, industriteknikere eller som fremtidens lærere. Vi har brug for hver og en. Snart skal I vælge ungdomsuddannelse, og jeg vil derfor gerne give jer et par råd med på vejen.

Råd 1: Det, du kan, har fællesskabet brug for

Husk, at vi som samfund har brug for jer alle sammen, uanset hvilken uddannelse I tager. Samfundet er en stor myretue, hvor alle har sin funktion og sin hylde. Vi er dybt afhængige af, at der er mennesker, der varetager hver eneste funktion. Ingen forventer, at I er dygtige til alt, for ingen kan alt, men alle kan noget. Og det, du kan, har fællesskabet brug for. Det er okay at være søgende. Nogle ved, hvad der giver dem styrke og glæde. De går den lige uddannelsesvej. Andre leder længe og har arbejdsliv med meget forskellige jobs. De fleste, jeg kender har været i tvivl om, hvad de skulle. De begyndte på en uddannelse og så begyndte de på en anden, de har taget sabbatår, de arbejdede i en periode i et supermarked, og så brugte de deres løn på at finde deres sjæl i Nepals bjerge, de har begået fejl, der har gjort dem klogere, og det har alt sammen ført dem til, hvor de er i dag. Det er først, når man prøver tingene af, at man opdager, hvad man kan lide, og hvad man er god til. Det er ikke afgørende, hvordan du kommer frem til din destination, men det er afgørende, at du gør dig umage og

Mit navn er Pernille Rosenkrantz-Theil, og jeg er Børne- og Undervisningsminister. Det betyder, at jeg er øverst ansvarlig for blandt andet skolerne og ungdomsuddan­ nelserne, og en af mine helt store drømme som minister er, at alle unge i Danmark får en god solid uddannelse. Både for de unges skyld og for samfundets skyld. at du har lyst til at lave, det du gør. Så lad os sige du efter sommer starter i gymnasiet, men at du opdager, at gymnasiet ikke motiverer dig. Måske har du altid elsket at arbejde med træ? Og så er det altså helt i orden, hvis du vælger om, og i stedet tager en erhvervsuddannelse som tømrer eller snedker. Det er bedre for både dig og for samfundet, at du korrigerer kursen, så du laver noget, du brænder for. Kursen kan altid lægges om – og vi har brug for jer alle sammen.

Råd 2: Vælg med hjertet

I har sikkert hørt, at I bør tage det fornuftige uddannelsesvalg, men så længe I vælger at uddanne jer og så længe I gør jer umage med jeres uddannelse, lige meget til hvad, så har I taget det fornuftige valg. Uddannelse i sig selv er fornuftig, og der findes ikke uddannelser, der er mere rigtige end andre. Jeg håber derfor, at I vælger med hjertet. Det er din uddannelse, og det er dit valg. Den eneste, der ved præcis, hvad der rører sig i dig, er dig selv. Og vi har som samfund brug for jer alle sammen, og at I breder jer over alle de uddannelser der findes. Du bør derfor vælge det, der giver dig glæde og som du vil gøre dig umage med frem for det, som venner eller familie forventer af dig. Andres forventninger laver jo ikke arbejdet for dig. Det er dig selv, der skal gøre dig umage, så du får det bedste ud af din uddannelse. Et valg, som du træffer, fordi andre har taget det på dine vegne, føles sjældent rigtig godt. Lad i stedet lysten og nysgerrigheden drive værket. Det, man kan lide at gøre, og det man synes er spændende, er ofte det, man bliver rigtig god til. Så hvis du for eksempel elsker at være ude i naturen, bør du nok ikke vælge en uddannelse, hvor du er inden for hele tiden.

Råd 3: Tal og lyt

Prøv ting af og tal med andre. Besøg de forskellige uddannelsessteder. Snak med studievejledere, lærere, og de elever, der allerede går på de forskellige uddannelser. Tøv ikke med at spørge om alt. Vi er ofte al for forsigtige med at spørge andre til råds, fordi vi frygter at være til besvær, men langt de fleste vil gerne dele ud af deres viden. Jo mere du ved om de forskellige muligheder, des nemmere er det at tage et kvalificeret valg. Og endelig: glæd jer. Det er fantastisk, at I kan tage en uddannelse. Uddannelse gør jeres liv mere spændende, sjovere og rigere, og uddannelse er samtidigt jeres bidrag til at styrke vores samfund og fællesskab. Hvad skulle vi stille op uden dygtige sygeplejersker, elektrikere, struktører og mekanikere? Hver eneste uddannelse er med til at bygge Danmark. Uddannelse fortryder I aldrig. Med venlig hilsen Pernille Rosenkrantz-Theil

6


What you do with your life...

... can change the life of others...

Real people making real change Kickstart a life-changing career Bliv elev i Novo Nordisk og få en hverdag fyldt med spændende opgaver. Vi har i øjeblikket 12 forskellige uddannelser og mere end 400 elever ansat på tværs af virksomheden, så du får et stærkt netværk og bliver en del af et engageret team, der giver dig den bedste træning til dit fremtidige job. Få herunder et indblik i nogle af vores elevstillinger: Procesoperatør med pharmaspeciale Du kommer til at have ansvaret for, at der produceres i forhold til skrappe myndighedskrav, som gælder for produktion af lægemidler. Det er vigtigt, at vi kan levere kvalitet uden ressourcespild – hver gang. Det bliver derfor ét af dine ansvarsområder. Som procesoperatørelev med pharmaspeciale får du en masse spændende arbejdsopgaver. Alt lige fra procesoptimering, holde anlæg og maskiner kørende, overvåge produktionen, til at forebygge og løse tekniske problemstillinger. Kontor Du kommer til at få en travl og spændende hverdag, hvor du indgår i et team, hvor der altid er mulighed for at dele idéer og efterspørge sparring, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du får under din uddannelse mulighed for at arbejde i flere forskellige afdelinger f.eks. indkøb, produktion, marketing m.v. Det giver dig et godt afsæt til din fremtidige karriere, hvor du også har mulighed for videreuddannelse.

... while making a career that is anything but linear.

Laborant Vi benytter os af de nyeste teknikker og udstyr for at sikre, at vi på bedst mulig måde kan gøre en forskel. Du bliver en del af et udfordrende internationalt forskningsog produktionsmiljø, hvor du kommer til at have stor indflydelse. Du får mulighed for at prøve kræfter med almindeligt laboratorie- og driftsarbejde, avanceret proteinog molekylebiologi og moderne bioteknikker. Automatiktekniker Du kommer til at programmere moderne, avancerede anlæg, og det er dig, der står for vedligeholdelse og reparation af samme. Du vil blive kendt som automatikog procesområdets ’multikunstner’. Du får derudover et stort kendskab til andre fagområder, som f.eks. smede-, industritekniker- og elektrikerfaget. Du bliver en del af et engageret team, der brænder for at skabe gode resultater. Datatekniker I Novo Nordisk kommer du til at beskæftige dig med servicering af vores netværk og systemer. Dette betyder, at det bliver din fornemmeste opgave at sørge for opsætning, konfiguration samt fejlfinding på vores computere, systemer og netværk, så alle disse fungerer upåklageligt. Vi tilbyder dig en grundig uddannelse med høj faglighed, og du bliver en del af et team, der har fokus på din faglige og personlige udvikling. Du kan læse mere om disse samt flere uddannelser på novonordisk.com/elev Vi vægter faglighed, personlighed og udvikling højt. Derfor står du aldrig alene, og vi gør gerne det ekstra for at sikre, at du når dine mål. Vi tilbyder en international arbejdsplads, hvor der er plads til dig, dine drømme, ambitioner og kompetencer. Dit liv er langt fra lineært, og det samme gælder en karriere hos Novo Nordisk. Vi arbejder ikke kun for at gøre en forskel for andre mennesker, men også for hinanden. Det er kun sammen, at vi kan skabe virkelige forandringer. Hvis du vil høre mere kan du kontakte os på elever@novonordisk.dk

lifechanging careers 7

7


Håndværksfagene skal være Sådan lyder ambitionen for den nyudlærte tømrer Laura Heiberg Pedersen. Men virkelig­ heden er, at det kan være svært at finde sine fødder som kvinde i de mest mandsdominerede fag – og måske endnu mere som transperson eller ikke-binær. Det skal der gøres noget ved, mener Laura og hendes kollegaer i bygge­ kooperativet Log Ladies. For alle kan få noget ud af en erhvervsuddannelse – og alle kan have noget at tilbyde.

”Missionen er ganske enkelt, at byggebranchen skal være mere inkluderende,” fastslår Laura Heiberg Pedersen. ”Byggebranchen er og har været domineret af ciskønnede mænd, og det kan gøre det svært for andre at være med.” Og målet ER inden for rækkevidde, fortæller Laura. Men det kræver en indsats – og den indsats har Log Ladies budt ind på bl.a. ved afholdelse af workshops for kvinder og kønsminoriteter. Det kan fx være på folkeskoler. ”På folkeskolerne ser vi, at når vi holder workshops, er der nogle, der får modet til at bygge, fordi dem, der normalt ville være dominerende, ikke er med. Det er det hele værd, når nogle synes, det er fedt, og får lyst til at prøve igen. Vi ser vores drømme indfriet, når vi fx holder workshops for pigerne og kønsminoriteterne, og de lykkes med at bygge en bænk på en dag. At se det gå op for dem, at den har de bygget, er virkelig fedt.”

Stor opbakning

Drivkraften bag Log Ladies er Laura selv, 3 andre kvinder og en nonbinær person. Siden starten har byggekooperativet vokset sig stærkere og har i dag værksted både i København og Svend-

8

borg. Udover workshops laver Log Ladies også tømrer og snedkeropgaver. ”Jeg mødte de andre 3 kvinder på Next i 2018. Vi havde hovedforløb sammen og kiggede rundt i kantinen og så noget i hinanden, som vi kunne spejle os i,” uddyber Laura, 31 år. ”Det startede som et frirum og udviklede sig til, at vi gerne ville lave et projekt sammen. Min kollega Sini havde en ide om at starte byggeworkshops for kvinder og kønsminoriteter, og den ide kunne vi sagtens se os selv i. De næste år gik med forberedelse og inspirationstur og så lavede vi en test

workshop. Vi søgte fondsmidler og fik bla. 30.000 fra fog fonden til værktøj. Siden fik vi også et verdensmålsmikrolegat fra Tuborg Fonden og Fonden for Entreprenørskab. Det var dejligt at mærke opbakningen. Og interessen – for der var meget interesse. Bare det her med at lære at bruge værktøjet i et trygt miljø gør en kæmpe forskel. Når man ved, hvordan værktøjet fungerer, er der ikke så langt til at begynde at bruge det.”

Vejen er ikke snorlige

For Laura selv stod det ikke skrevet i kortene, at hun en dag skulle sidde som inspirationskilde for fremtidens håndværkere. Hun er et rigtig godt bud på, hvorfor vejen til succes og personlig glæde ikke er snorlige. ”Jeg gik i folkeskole i Farum og har altid været den klassiske 12-tals-pige. God til det boglige og god til at sidde stille. Så gik jeg på hhx på en linje, som var meget international, hvor vi var ude og rejse, og hvor jeg talte meget engelsk,” indleder Laura sin uddannelsesberetning. ”Efter hhx holdt jeg 2 sabbatår, hvor jeg rejste og var bl.a. i Nepal. Jeg søgte derefter ind på Lunds Universitet, hvor jeg læste en bachelor i Udviklingsstudier. Det


for ALLE

//Christina Qvistgaard

typiske at gøre efter en bachelor er jo at tage en kandidat, men det havde jeg ikke lyst til, fordi det arbejde, man kan få bagefter, ikke passede med min drivkraft. Det er svært at se konkrete resultater, og det var et problem for mig, for jeg har brug for at kunne se, hvad jeg laver af forandringer.” Laura bestemte sig for at tage en pause og flyttede ud på et biodynamisk landbrug på Fyn for at prøve det med at arbejde med hænderne og kroppen af på en anden måde. Oplevelsen forandrede Lauras karrierevej for altid.

Valget ER svært

historie kan hjælpe en usikker folkeskoleelev lidt på vej. ”Jeg har altid prøvet at være ærlig i min usikkerhed, for det er ikke let at vælge, når man er 16 – og det er det heller ikke, når man er 25. Men jeg tog springet og jeg synes, det var sjovt. Det med samspillet mellem hænder og hoved. Da jeg stod overfor et valg, synes jeg ikke, det var let. Det føltes som noget helt dominerende for min livsbane. Men der er ikke noget forkert valg, for man får hele tiden noget med. Kig på vejen og ikke på målet,” afslutter Laura.

”Jeg fik øjnene op for, hvad en erhvervsuddannelse kan. Det var en mavefornemmelse, jeg fik, der gjorde, at jeg søgte ind på tømreruddannelsen. Det var spændende, at det gav mig en anden form for selvstændighed, og så fungerer det for mig at få nye projekter ind, som man gør færdige og så går man videre. Jeg har helt sikkert været på en rejse for at finde ud af, hvad der tændte min ild,” fortæller Laura, der håber, at hendes

afs.dk

afs_den

AFS Interkultur Danmark

OPLEV VERDEN Tag på udveksling efter 9. eller 10. klasse Vælg mellem mere end 40 destinationer 9


VALGET ER VIGTIGT – MEN IKKE ENDEGYLDIGT Kan du mærke sommerfuglene i maven ved tanken om at skulle vælge ungdomsuddannelse? Er du i tvivl om hvilken vej, der er den rigtige for dig? Så længe tvivlen og sommerfuglene ikke bliver til frygt, så er det faktisk helt ok, at valget fylder noget. //Christina Qvistgaard

Sådan lyder budskabet fra Ron Amir, der er chefkonsulent i Dansk Industri.

??

”Et vigtigt valg i ens liv vil være forbundet med en vis usikkerhed. Sådan er det, men man skal ikke tale det op. Det er helt naturligt, at vigtige valg kan være svære,” uddyber Ron Amir. ”Det er når usikkerheden bliver til stress, at det er et problem. Derfor er det vigtigt at lære at håndtere den usikkerhed og ikke overvurdere betydningen af valget. Vi skal hjælpe med at begrænse usikkerheden så meget som muligt gennem ordentlig information, vejledning osv.. Og så skal man huske, at i mange tilfælde, er der ikke en lige linje mellem uddannelsesvalg og job, og det gælder både ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Ingen uddannelsesvalg er endegyldige, man kan sagtens bygge videre.” Så dit valg af ungdomsuddannelse behøver ikke være altafgørende for resten af dit professionelle liv. Tværtimod kan det at opnå nogle vigtige kompetencer være mindst lige så vigtigt, forklarer Ron Amir.

Omveje kan være helt ok

”Kompetencer kan man få på mange måder. Det gælder fx gennem studiejobs, praktikker, gennem at lære andre sprog. Det kan være digitale kompetencer, som mange unge sikrer gennem både uddannelse og fritidsinteresser. Især digitale kom-

10

petencer er meget efterspurgte, men også kompetencer inden for områder som fx teknologi, naturvidenskab og fremmedsprog, hvor virksomhederne skriger på kvalificeret arbejdskraft.” Hvordan undgår man så at stresse helt unge som jer, der skal til at tage et vigtigt valg. Det gør man bl.a. ved en større accept af, at omveje og tilbygninger kan være helt ok. Og den accept er godt på vej, mener Ron Amir og Dansk Industri. ”Der har været et stort fokus på stressede unge de senere år. Jeg synes, der er blevet lyttet, og der er kommet en bredere erkendelse af, at unges uddannelsesvalg ikke altid er snorlige. Tidligere blev det problematiseret som dobbeltuddannelse, hvis unge tog en erhvervsuddannelse efter gymnasiet. Det er der i dag kommet et andet take på. I DI ønsker vi fx, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse især inden for det tekniske område, men vi er åbne overfor, at vejene til en erhvervsuddannelse kan være mange, og ikke alene noget for 16-årige lige efter grundskolen. Man tager måske en erhvervsfaglig uddannelse som 22-årig efter, man har færdiggjort en gymnasial uddannelse eller med ufaglært baggrund som 34-årig. En faglært med gymnasial baggrund kan jo tage nogle ekstra kompetencer med ud i deres arbejdsliv. Det kan fx være fremmedsprog eller noget helt andet, som sagtens kan have værdi,” uddyber Ron Amir.

Rons egen karrierevej

Jeg har en gymnasial uddannelse en STX og derefter tre sabbatår. Da jeg skulle til at vælge videregående uddannelse, var jeg meget i tvivl og vaklede mellem statskundskab og historie. Det der gjorde udslaget,

var at jeg kiggede på jobperspektivet. Hvad kunne jeg blive. Så jeg valgte statskundskab. Igennem min studietid havde jeg flere jobs og praktikker, indtil jeg var færdig i 2004. Og jeg har haft mange forskellige jobs siden og både været privat og offentlig ansat. Jeg har bl.a. været særlig rådgiver for en minister, jeg har været studie- og karriererådgiver og klassisk embedsmand. Nu sidder jeg så i DI, hvor jeg er chefkonsulent. Her arbejder jeg med at varetage vores medlemmers interesser på uddannelsesområdet. Jeg arbejder som chefkonsulent i DI. Vi har mange medlemmer og deres overordnede interesse på uddannelsesområdet er at sikre tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Det gør jeg gennem fx gennem lobbyarbejde og undersøgelser.

Hvad er Dansk Industri DI

DI – Dansk Industri er Danmarks største erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening. DI repræsenterer over 19.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. Organisationen varetager medlemmernes arbejdsgiver- og politiske interesser - både lokalt og globalt.

!!


10. KLASSE //UNG FAXE VENSKABER OG KOMPENTENCER FOR LIVET

4 LINJER OG FEDE VALGFAG

INTERNATIONAL10

KLAR-PARAT10

ERHVERV10

GYM10

LÆS MERE PÅ WWW.UNGFAXE10.DK SE HVEM VI ER PÅ

@ungfaxe

SØNDERGADE 12H, 4690 HASLEV 56 20 62 00 UNGFAXE10FAXEKOMMUNE.DK

11


Håndværkerfagenes

SCHWEIZERKNIV

Bådebyggeruddannelsen er en af de mindre kendte håndværkeruddannelser. Men hvad den mangler i x faktor, har den til gengæld i den variation og mængde af viden, eleverne får med sig. De elever samles fra hele Danmark, endda fra andre lande i Norden på Helsingør Tekniske Skole U/NORD. // Christina Qvistgaard ”Vores lærer plejer at sige, at vi er håndværkernes schweizerkniv,” griner Emma og Bjarke, der begge er godt i gang med bådebyggeruddannelsen. ”Vi kan trække lidt viden om alt ud, fordi faget og uddannelsen kan så mange forskellige ting. Der er elementer fra både tømrer-, smede-, VVS-, elektriker, snedker- og plastmageruddannelsen inde over. Man bliver god til at bruge elementerne sammen, og det giver nogle valgmuligheder fremover.” Lige så varieret uddannelsen er – lige så forskellige er elevernes lærepladser. Emma følger fx flere hundrede år gamle traditioner, når hun bygger

12

træbåde på Lillebæltsværftet, mens Bjarke bygger ultramoderne trimaraner i glasfiber til velhavere, hos Quorning Boats. Også bådebyggerelevernes alder er vidt forskellige. På Bjarke og Emmas hold er spændet fra 17-47 år. Uanset hvor de befinder sig, er de begge faldet for romantikken og traditionen ved det ældgamle fag. I Danmark har vi bygget både i tusinder af år, og vi definerer i den grad os selv som en sejlende nation. Men alligevel mangler der i dag bådebyggere. ”Jobmulighederne er rigtig gode. Man kan blive ansat i alle mulige andre fag også. Det er begrænset,

hvor mange der bliver i faget hele deres liv,” uddyber Bjarke og Emma, der begge to har planer om at bruge uddannelsen til andre ting bagefter. Bjarke drømmer om en fremtid som produktionsteknolog, der er en slags overbygning på håndværkeruddannelserne, mens Emma har planer om at kombinere sine håndværkerkompetencer med en videregående uddannelse til pædagog. ”Jeg kunne godt finde på at lave noget med byggelegepladser, hvor jeg kunne bruge både pædagogikken, og det jeg lærer her,” fortæller hun.

Emma Linthoe Landstrøm, 30 år:

Bjarke Stærk Stenvang, 26 år:

jeg startede med at vælge forkert. Jeg har læst økonomi på KU – og det var ikke lige mig, så jeg droppede ud lige inden jeg skrev min bachelor. Inden da havde jeg taget en STX. Så arbejdede jeg i en børnehave som pædagogmedhjælper og blev klar over, at jeg virkelig gerne vil lave noget med hænderne. Jeg har altid været glad for at sejle og så snublede jeg ind i den her uddannelse. Jeg kendte den slet ikke. Men jeg kan rigtig godt lide traditionerne i faget.

Jeg har også en STX og så havde jeg en del sabbatår og havde faktisk søgt ind på historie på universitetet. Men så bestemte jeg mig for at prøve et håndværkerfag i stedet. Jeg startede med snedker men søgte så over på bådebygger. Jeg kunne godt lide det med, at det er så bredt.


// Christina Qvistgaard. Foto: Johny Kristensen

De unge medarbejdere har talt Valgkampen er slut, valget er truffet og ministertaburetten er uddelt. Og nej, det handler ikke om hverken regering eller folketing, men derimod posten som ungeminister i COOP Danmark. Har du heller aldrig hørt om en ungeminister – så er du ikke den første Stillingen som ungeminister er nemlig et helt nyt initiativ, COOP har valgt at tage for at holde fast på fremtidens guld: de unge ansatte. Med 25.000 ansatte mellem 15 og 25 er der i den grad brug for en person til at repræsentere de unge og deres behov. Med COOPS historie som del af andelsbevægelsen og medlemsejet var det logiske skridt at sætte den person på valg hos dem, det hele handler om, fortæller HR Direktør Lotte Hjortlund Andersen ”Vi føler os forpligtede og ansvarlige overfor vores unge ansatte, men der er også brug for, at vi rykker på flere områder,” uddyber hun. ”Vi vil gerne være bedre til at fastholde og skabe karriereveje og muligheder. Samtidig ser vi en stor gruppe med stigende ensomhed og mistrivsel. Det endte

med, at vi bestemte os for at ansætte en til at lede det hele. En minister, fordi vi gerne ville signalere, at det virkelig er en, der repræsenterer de unge og som er deres stemme. Og en der har nogle holdninger og kæmper for sagen.” Som sagt så gjort. De egnede kandidater blev fundet og sat på valg – og de 25.000 stemmeberettigede kunne så vælge deres favorit. Valget faldt på 29-årige Tobias Simon­ sen, som med en baggrund i spejderbevægelsen har stor forståelse for fællesskabstanken og er klar til at repræsentere de unge stemmer. Den nye minister trak i arbejdstøjet den 1. maj – og har siden været optaget af en stor variation af opgaver. Indsatsen for at fastholde

side 17

OBS!

le! o k s s g u r b d n a L sse på Dalum

Tag 10. kla

n dyrke , hvor du ka e ss a kl . 0 1 En aktiv est? skiner eller h a /m d e st rk væ

din interesse

Du kan bo på skolen.

for

dalumls.dk/10-klasse tlf. : 66 13 21 30 | mail: dalumls@dalumls.dk

13


//C

Bare ½ år efter Cecilie Frost Wittchen kunn e kalde sig færdigudlær t salgselev, sidder hun som B2B specialist i IKEA med ansvar for store erhvervskunder . Vejen til karriere har været ultrakort for Cecilie. Da hun altså først bestemte sig for , hvilken vej hun skulle

S

S G AL

er

tin

aQ

ga

A D UD

ie s l i c e C

s

Da Cecilie blev færdig med sin HHX, havde hun ikke specielt travlt med at finde ud af, hvad der så skulle ske. Hun sad med egne ord lidt fast i sit deltidsjob ved kassen i IKEA. Fællesskabet og arbejdsforholdene var næsten umulige at forlade. Men til sidst skubbede Roskildepigens mor på for, at der skulle ske noget. ”Min mor syntes, jeg skulle i gang, så jeg begyndte at se mig om, men jeg havde svært ved at finde ud af, hvad jeg ville. Til sidst så jeg en stilling som salgselev i Magni i Roskilde – og tænkte, at det nok var noget for mig. Jeg kendte ejeren og vidste, at jeg ville noget med mennesker og salg, så jeg gik efter den,” fortæller Cecilie. ”Samtidig var det en mulighed for at arbejde med erhvervskunder og det ville jeg gerne. Magni producerer og designer kvali­ tetslegetøj, der så bliver solgt til butikker som BabySam.”

Gik op i en højere enhed

Med en færdig HHX i baggagen, kunne Cecilie hente så meget merit, at hendes skoleperioder blev skåret ned til bare 7 uger på Lyngby Handelsskole U/NORD. Og faktisk blev den gymnasiale uddannelse et plus på andre om­ råder, lyder det fra Cecilie. ”I løbet af min uddannelse har jeg brugt min HHX rigtig meget, så det var en god kobling for mig med de 2 uddannelser. Det var ligesom om, det hele gik op i en højere enhed, og jeg kunne se, hvad teorien kunne bruges til i praksis. Samtidig fangede undervisningen på erhvervsuddannelsen mig på en helt ny måde. Jeg blev bidt af det – og det var helt klart skoleperioderne, der fastholdt mig i uddannelsen,” understreger hun.

14

is hr

t vis

ar

d

E N N

ræ b g n pr i

t

N E LS

r ie r a k til

re

For Cecilie bød elevtiden både på salg til forretningskunder, reklamationer og endda planlægning af store salgskampagner til udlandet fx USA, så hun kom igennem mange områder. En erhvervsuddannelse afsluttes med en fagprøve og det gælder også salgsuddannelsen. Det er her kompetencer og færdigheder skal mødes og vise, hvad eleven har lært. ”Da jeg skulle skrive fagprøve, ville jeg gerne lave noget med bæredygtighed. Jeg havde læst så meget om det, og der findes ikke ret meget bæredygtigt legetøj. Det er noget vi unge vægter meget højt, så jeg ville undersøge, om det var relevant for Magni at se den vej,” uddyber Cecilie. ”Når man taler om bæredygtighed og legetøj, handler det om at producere i bestemte træsorter med fx genbrugsplast. Det viste sig, at det gav mening i geografisk afgrænsede områder, som fx Hovedstadsområdet, men knap så meget i Vestjylland.”

Hjem til IKEA

I september kunne Cecilie kalde sig selv udlært – og det med en fagprøve, der var et 12-tal værdigt. Og hvad var så næste skridt? Jo Cecilie vendte næsen ’hjemad’. ”Jeg vidste, da jeg forlod IKEA, at jeg skulle tilbage, men ikke som hvad. IKEA har så gode vilkår og behandler deres medarbejdere så godt, og det vægter jeg virkelig højt. Det giver mig lyst til at gå på arbejde hver dag. Man er en del af et hold og en kultur. Så jeg kiggede på jobs i IKEA, da jeg var færdig og fandt en stilling som B2B specialist. En B2B specialist sidder med vores erhvervskunder. Vi hjælper dem fx med at lave ordrer eller designe deres kontor eller køkken. Vi guider dem gennem hele IKEA-processen. Jeg søgte jobbet og kom til samtale – og nu sidder jeg i vores hovedkontor i Brøndby. Jeg kunne blive i IKEA resten af mit liv og stadig udvikle mig hele tiden. Man kan fx blive ledertrainee eller team manager, jeg kan komme til at arbejde med HR,” slutter Cecilie af.


Bliv student og faglært med EUX På ZBC kan du tage de fleste af vores erhvervsuddannelser med EUX. Du kan få en studenterhue sammen med din uddannelse til fx smed, bager, social- og sundhedsassistent eller anlægsgartner. Mulighederne er mange med EUX. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Følg os på zbc.dk 15


ERHVERVSUDDANNELSE

OG

ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN* Anlægs- og bygningsstruktør Buschauffør i kollektiv trafik Bygningsmaler Data og kommunikation Elektriker* Frisør Industritekniker Kranfører Lager og terminal Murer Personvognsmekaniker Smed Stukkatør Tandklinikassistent Turistbuschauffør Tømrer* Vejgodstransport VVS-energi

ERHVERVSUDDANNELSE HTX NÆSTVED

HTX NÆSTVED

HTX KØGE

HTX KØGE

NATURVIDENSKABELIGE

En studentereksamen fra teknisk En studentereksamen fradirekte tekniskvej til dit gymnasium er den gymnasium er drømmestudie. den direkte vej til dit drømmestudie. Med innovation, teknologi og Med innovation, teknologi og niveau i naturvidenskab på højt naturvidenskab højtdu niveau i af et praksis, på bliver en del praksis, bliver du en del af et spændende undervisningsmiljø, hvor spændende undervisningsmiljø, hvorer en nysgerrighed og udforskning nysgerrighed og udforskning er en naturlig del af hverdagen. naturlig del af hverdagen. Her ses computere, robotter Her ses computere, robotter og hvide kitler side om side og hvide kitler side om motherboards side med petriskåle, med petriskåle, motherboards og designmanualer. og designmanualer. Find datoer for åbent hus, informationsaftener og meget mere på www.eucsj.dk

16


side 13

De unge medarbejdere har talt...

og tiltrække de unge medarbejdere og også gerne unge kunder har nemlig hele 3 ben at stå på, forklarer Lotte Hjortlund Andersen.

Ung dagligdag

”Vi skal kigge på hele dagligdagen. Det kan fx være den måde, vi leder de unge medarbejdere på. Mange unge har brug for mange ’likes’. De kan ikke nøjes med en årlig MU samtale. Så vi skal kigge på, om vi er gode nok og hjælpe vores ledere med at være ledere for de unge. Hvordan kan vi bedst muligt forme de unge medarbejdere til fremtiden?” siger HR Direktøren Deres ansættelsesrammer kan også være noget der er i fokus. Hvordan man fordeler arbejdstiden, så det passer ind i livet udenfor COOP. Kort sagt skal det være fedt at gå på arbejde.

Ung dannelse

I andelsbevægelsen har man altid gået op i forbrugeroplysning. Den tanke vil man gerne udbrede endnu mere til de unge medarbejdere, så de udover jobbet også frivilligt kan deltage i workshops eller webinarer med samfundsrelevante emner.

”Det kan jo være om klimaforandringer eller fagbevægelsen, det kan være hele kompetencedelen, hvordan man skriver et CV – også selvom man skal søge hos andre – eller økonomi og budget. Det kunne også være uddannelsesvejledning,” pointerer Lotte Hjortlund Andersen. ”Vi vil gerne gøre noget godt for deres videre forløb og samtidig styrke det fællesskab, der er i at være en del af COOP familien.”

Ungerådet

En af de vigtigste opgaver for den nye ungeminister har haft et mere aktivistisk fortegn. Han har nemlig skulle være med til at nedsætte et ungeråd, der skal influere og påvirke både ledelse og andre unge. Rådet skal kæmpe for de sager, der optager deres generation Det kan være inden for bæredygtighed og mangfoldighed eller forbedringer i arbejdslivet. Arbejdet rundt om i butikkerne skal føles endnu mere meningsfuldt, fortæller Lotte Hjortlund Andersen. Håbet er da også, at der opstår temagrupper ud af ungerådets arbejde. Det kan fx være en gruppe unge, der brænder for at bekæmpe madspild. Det kan de så hjælpe hinanden med at gøre ude

i deres lokale butikker. ”Samlet set handler det hele om at styrke fællesskabet,” fastslår HR Direktøren og slår samtidig et slag for en karriere inden for detailbranchen. ”Jeg synes, det er en undervurderet branche. Det er et servicefag, hvor man møder rigtig mange mennesker og faktisk har mulighed for at påvirke deres hverdag. Og i COOP er der så mange muligheder for at udvikle sig både fagligt og personligt. Man kan gå mange veje afhængigt af, hvordan man udvikler sig. Geografien er også fleksibel. Man kan flytte på tværs af landet og stadig have et job, hvor man kan finde fællesskab, selvom man ikke kender nogen.”

17


T E B B O J S D I F R IT g n i r a l k f a e v i g kan også rd //Chri stin a Qv istg aa

re gu ld værd. Et fritidsjob ka n væ r råd ti l at købe Ik ke ku n fordi, du få penge ind på mere, når der ru ller . Men fordi du kontoen hver måned om dig selv. lærer en hel masse

Du bliver dygtigere, du gør risikoen for arbejdsløshed mindre, du har mindre chance for måske at begå kriminalitet. Og så finder du nok også ud af en hel masse om, hvad der interesserer dig og gør dig glad. Der er lavet masser af undersøgelser bla. af Rambøll (2009) og Foreningen Nydansker (2013), der bakker op om værdien af et fritidsjob. Undersøgelserne viser bl.a., at man oplever, hvad det virkelig vil sige at gå på arbejde og derfor får mere realistiske forventninger. Mange oplever, at deres fritidsjob er en hjælp i forhold til at vælge uddannelse og arbejde senere hen.

Det har betydet rigtig meget for mig. Jeg får rigtig meget erfaring, jeg lærer at tage ansvar og jeg tjener mine egne penge

En af dem, der selv har oplevet gevinsten ved fritidsjob er 16-årige Kawthar Yehea Abbas. Faktisk har et af Kawthars mange fritidsjob haft stor betydning for hendes valg af ungdomsuddannelse. Selvom Kawthar kun er 16 år, har hun allerede prøvet flere jobs, end mange voksne når på et helt liv. Og det er ikke, fordi hun ikke kan holde fast i sit arbejde. Det er fordi, hun har flere ad gangen. ”Jeg har arbejdet siden jeg var 11. Den eneste pause, jeg har haft var på 4 måneder, og det fandt jeg ud af slet ikke var mig,” fortæller Kawthar, som trækker i arbejdstøjet op til 5 gange om ugen. Senest har hun arbejdet i Kvickly og en libanesisk restaurant og begge steder har der været mange forskellige opgaver.

18

Ansvar, mødestabilitet og fremtid

”Det har betydet rigtig meget for mig. Jeg får rigtig meget erfaring, jeg lærer at tage ansvar og jeg tjener mine egne penge, så jeg behøver ikke være afhængig af min familie. Og så bruger jeg ikke min fritid på noget, jeg ikke har gavn af. Samtidig har jeg også lært at tale med en masse forskellige mennesker, som jeg ikke kender, og jeg har lært hvad mødestabilitet betyder,” forklarer Kawthar, som også har delt aviser ud, gjort rent, arbejdet i en tattooshop og været med i et Ungeråd. Restaurantjobbet og muligheden for at arbejde med en uddannet kok har betydet, at Kawthar søgte ind på EUX Gastro (kok) på Hotel- og Restaurantskolen. En uddannelse der ellers ikke lige lå til højrebenet. ”Uden mine fritidsjob ville jeg ikke være, den jeg er i dag. Og jeg ville ikke have valgt at søge ind på den uddannelse. I min familie ville man aldrig have valgt den vej,” siger Kawthar og understreger samtidig hvorfor, det har givet pote, at hun altid har prioriteret sine jobs benhårdt. Kawthar er slet ikke i tvivl om, at et fritidsjob er en fantastisk mulighed for andre også. Ikke mindst for at holde sig ude af problemer og lære sig selv bedre at kende.


KICKSTART DIN UDDANNELSE PÅ NEXT Start på grundforløb 1 (GF1), og bliv klar til en erhvervsuddannelse på 20 uger VÆLG MELLEM 5 SPÆNDENDE GRUNDFORLØB 9 Building & Construction 9 Business & Innovation 9 Health & Business 9 Programming & Electronics 9 Media & Design HVAD KAN JEG BLIVE Med grundforløb 1 er mulighederne mange. Du kan blive alt fra tømrer, murer, snedker og industritekniker til frisør, salgsassistent, eventkoordinator og fotograf. På nextkbh.dk kan du få mere at vide om NEXTs over 30 erhvervsuddannelser. HER GÅR DU Campus Ishøj eller Campus Nørrebro. 19

19


STX er fagligt FÆLLESSKAB og FEDE sociale AKTIVITETER

Frederik Højgaard-Kristensen fra 2.W på Roskilde Gymnasium er i gang med de sidste forberedelser til årets musical, som har premiere om få uger. I år spiller gymnasieeleverne Junglebogen, og 18-årige Frederik har fået rollen som den onde tiger Shere Khan. Der er tale om en kæmpeopsætning, som involverer mere end 120 elever, hvis man tæller kor, musikere, kostumierer, teknikere og dem, der har lavet kulisser, med. ”Her op til premieren er der virkelig tryk på. Vi har haft flere øve-weekender, og der har man bare at møde op, så det er rimelig seriøst,” advarer Frederik. Men han lyder nu ikke, som om han er voldsomt afskrækket. ”Der er et fedt fællesskab omkring musicalen, og jeg har lært mange at kende – også fra de andre klasser og de andre årgange. Og så er det bare sjov at skulle lade, som om jeg er en tiger,” siger Frederik med et stort grin. 17-årige Annika Have, der går i 1U, overvejede også at gå til audition på musicalen men ombestemte sig, fordi hun ikke havde tid i år, hvor hun både er hjælpetræner for et springgymnastikhold og i gang med at tage kørekort. ”Men næste år…” siger hun. Annika har til gengældt lige været med i Scienceshow, hvor gymnasieeleverne formidler naturvidenskabelige fænomener for folkeskoleelever. ”Vi lavede Bjørnedyrsshow for de 5-10-årige,” siger hun entusiastisk og fortæller, at de satte ild til metaller, der brænder ved forskellige temperaturer for at illustrere, at bjørne kan overleve under mange forskellige forhold, både hvor det er koldt og varmt, og hvor trykforholdene varierer. Annika har valgt en studieretning med Matematik og Kemi på A-niveau og Fysik på B. ”Men man behøver ikke at gå i en af de naturvidenskabelige klasser for at være med i Scienceshowet,” understreger hun.

20

Klubber og udvalg for enhver smag

Musical og Scienceshow er bare nogle af de mange udvalg og aktiviteter, man kan engagere sig i på gymnasiet. Der er også Festudvalget, Elevrådet og inde i kantinen har Klimaudvalget netop i dag arrangeret tøj-bytte-dag for alle interesserede. Der er også Filmklubben, Brætspilklubben, Astronomiklubben, og Marin med Amtet (Amtet er lokal slang for gymnasiet, der tidligere hed Roskilde Amtsgymnasium). ”Der er et fedt fællesskab på gymnasiet på grund af alle de mange klubber og udvalg, som man kan melde sig til efter skoletid,” siger Frederik.

Fagligt fællesskab

På STX har man som udgangspunkt fire A-fag. Dansk og Historie som er obligatorisk for alle, og så har man to fag, som afhænger af den studieretning, man har valgt. Mange af fagene minder om dem, man kender fra folkeskolen, men det er alligevel meget anderledes. ”Fx er fysik og kemi på gymnasiet delt op i to forskellige fag, og lærerne går meget op i at forklare, hvorfor de kemiske reaktioner sker, som de gør, og hvordan man skriver tingene op på en bestemt måde, når man afleverer kemijournal,” siger Annika. Noget af det, hun og Frederik allerbedst kan lide ved gymnasiet, er, at de går i klasse med nogen, som brænder fagligt for de samme ting, som de selv gør. ”Jeg synes, det er sjovt at rode med syrer og baser, og er glad for matematik. I min folkeskole kunne der godt være lidt en stemning af ’vi gider ikke det her’, men på gymnasiet er mine klassekammeraterne anderledes engageret, og vi deler en fælles faglig interesse. Man vælger jo linjer efter, hvad man interesserer sig for,” siger Annika. Man starter dog gymnasiet med at gå på et tre måneder langt grundforløb, inden man bestemmer sig for, hvilken studieretning man vil vælge.

”Og der sker altså noget, når man går fra grundforløbet til studieretningen. Lige pludselig er man sammen med nogen, der alle sammen går op i musik og det gør, at man bliver knyttet virkelig tæt sammen,” nikker Frederik, der går i den ene af gymnasiets to musikklasser. Men selv om det er musikken, der binder klassen sammen, pointerer Frederik, at klassen også går op i de andre fag. ”Fag som historie og religion er også spændende, og det er fedt at lære om det på en mere teoretisk måde, og vi har nogle virkelig dygtige lærere,” siger han. Personligt er han også glad for de samfundsvidenskabelige fag, og han regner med at læse statskundskab eller cand. polit (økonomi), når han har fået studenterhuen. Når han alligevel har valgt en studieretning med Matematik og Musik på A-niveau, var det for fornøjelsens skyld. ”Jeg går i en superfed klasse. Og man kan jo altid supplere bagefter, hvis der er fag, man mangler for at komme ind på en bestemt uddannelse,” siger han. Annikas studieretning passer bedre til hendes fremtidsdrømme. Hun vil enten være kemiker eller kemilærer i gymnasiet eller i folkeskolen. Der var dog ikke nok elever til en hel kemiklasse, så Annika går i en såkaldt papegøjeklasse, hvor halvdelen af eleverne har Kemi A, som hun selv, mens den anden halvdel har Biotek A. Klassen har alle de fælles fag sammen, men er splittet op, når studieretningsfagene står på skoleskemaet. Derudover har man valgfag på tværs af klasserne. ”Jeg har for eksempel valgt mediefag og tysk, og på den måde møder jeg andre fra årgangen. Det er fedt, at man får udvidet sin horisont, og det betyder, at jeg kender flere og har flere at snakke med til festerne,” siger Annika begejstret.


Klar til uddannelse? Roskilde Tekniske Skole

@roskildetekniskeskole

Vi tilbyder over 30 erhvervsuddannelser og 15 eux-uddannelser inden for medier, bygge og anlæg, håndværk og teknik samt det grønne område. Du kan starte dit grundforløb i Roskilde, Høng, Valby, Greve eller Kalundborg. Se datoer for åbent hus, infomøder og meget andet på www.rts.dk.

www.rts.dk • 46 300 400 21

21


10. KLASSE – en god start på din uddannelse

For Liva blev året i 10. klasse et år, hun aldrig glemmer. Her fik hun nye venner og fandt sin videre vej.

I 10. klasse på ZBC bliver de klassiske skoledage krydret med timer i værkstederne, spændende valgfag og et fedt ungdomsmiljø. Det kan 17-årige Liva skrive under på; "Jeg havde kun hørt godt om 10. klasse, og det har også været helt fantastisk. Jeg har fået så mange nye venner."

Alt er meget på vores præmisser – både socialt og fagligt, fortæller Liva, der går på gymnasielinjen, som forbereder eleverne til at starte på en gymnasial uddannelse gennem tæt samarbejde med fx HHX, HTX og EUX. Men på ZBC er der også linjer, der forbereder eleverne til erhvervsuddannelserne og lægger vægt på et skoleår, der i høj grad kombinerer skole og praktik. Liva har været en del af elevrådet, og har derfor også været med til at arrangere de såkaldte X-dage, hvor eleverne laver aktiviteter på tværs af årgangen. Det har givet hende en masse ansvar og indflydelse. "Vi har en masse X-dage, hvor vi spørger, hvad vores klassekammerater godt kunne tænke sig at lave.

TØMMERUP EFTERSKOLE

Vi har både lavet ting indenfor og udenfor, fx har vi arrangeret foredrag og minikoncerter. Det har givet et helt fantastisk sammenhold, og du lærer alle fra årgangen at kende." Også fagligt har 10. klasse været en god start på Livas videre vej til ungdomsuddannelse. "Jeg var en uge i praktik hos personvognsmekanikerne. Jeg prøvede det for sjov, men jeg blev helt bidt af det. I 10. klasse er det meget på elevernes præmisser. Derfor var der også mulighed for, at jeg kunne få nogle ekstra praktikuger. Dem tog jeg, og det bekræftede mig i, at det var det, jeg gerne ville. Så efter sommerferien starter jeg på uddannelsen til personvognsmekaniker med EUX."

ERHVERVSFISKER

BLIV UDDANNET I VORES VERDENSKLASSEVÆRELSE - UDDANNELSEN VEKSLER MELLEM PRAKTIK OG TEORI

Linjefag • E-sport • Re-design & Event • Sport & Adventure • Musik, Sang & Performance NU

ER.

ISK

VF BLI

I løbet af uddannelsen til erhvervsfisker lærer du alt om: •

Fiskearter, fangstmetoder, fiskeredskaber og fartøjer

Motor, hydraulik og maskinrummets udstyr

Kabystjeneste og proviantering

Sikkerhed og sygdomsbehandling

Navigation og radiokommunikation

Bødning, tovværk, wire og vodbinderteknikker

Fiskeriskolen Thyborøn · Ærøvej 9 7680 Thyborøn · Tlf. 96 91 92 30 fisker@eucnordvest.dk www.fiskeriskolen.dk

Læs mere på www.tfe.dk 22

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv


Går du rundt med grønne iværksætterdrømme?

Det gør 18-årige Svend Therkelsen, der går i 2. g på teknologi og design på Teknisk gymnasium Lolland-Falster. Hans opfindelse, Perfect Straw, gjorde at Svend og hans gruppe blev regionsmestre i entreprenørskab 2022. Perfect Straw er en miljørigtig afløser til både pap og plastiksugerøret: Nemlig et sugerør lavet af bioplast. Svend blev træt af papsugerør, der hurtigt går i opløsning, når de bliver våde og ikke er behagelige at drikke af. Løsningen blev opfindelsen af et sugerør i bioplast, der bliver til muld når det opløses i naturen.

Svend deltog, sammen med resten af hans gruppe, i undervisningsforløbet Company Programme, der hjælper elever med at omsætte deres innovative idéer til praksis. Kulminationen på undervisningsforløbet er Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, der afholdes hvert år for elever på ungdomsuddannelserne. Perfect Straw vandt den regionale konkurrence i både kategorien Science and technology og blev også den samlede regionale vinder. En anden af de mange muligheder, der er for elever på innovationslinjerne, er at eleverne kan få støtte fra DTU og virksomheden Remisen til at udvikle egne produkter og egen virk-

somhed igennem en række spændende workshops og mentorstøtte. Med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet får eleverne fra Teknisk gymnasium Lolland-Falster mulighed for både at komme på studiebesøg på DTU SKYlab og mulighed for at deltage i Company Programme, hvor de træner i at udvikle gode ideér og omsætte dem til realiserbare virksomheder. Når Svend har taget sin eksamen fra HTX, overvejer han også selv, at læse videre på DTU og senere forfølge iværksætterdrømmen om grønne løsninger.

Vil du have et arbejde, hvor du gør en stor forskel for andre mennesker hver eneste dag? Køge Kommune mangler dig, der vælger en uddannelse som

SOSU-MEDARBEJDER

LÆRER

PÆDAGOG

Køge Kommune er i rivende udvikling. Mange nye familier flytter til, og vi er i fuld gang med at udvikle kommunen til glæde for vores borgere. Hos os bliver du en del af gode fællesskaber og kommer til at bruge dig selv og din faglighed fra første dag.

23


HF = Hurtigt En hurtig vej gennem ungdoms­ uddannelsen tiltaler mange HF’er. 2 år. På HF kan man blive færdig på bare to år, og netop uddannelsens længde er afgørende for mange HF’eres valg af ungdomsuddannelse. Lærke Birkedahl er en af dem. ”Jeg vil gerne arbejde med børn eller lave noget, hvor jeg hjælper andre, som fx sygeplejerske, men jeg gad ikke gå tre år på STX for at få en studentereksamen, når man kan nøjes med at tage to år på HF,” siger hun med et smil. Lærke går i 1.R på Slagelse Gymnasium og er også glad for, at der på HF-uddannelsen er projektforløb og mere praktiske perioder, hvor man kan få en forsmag på, hvordan de videregående uddannelser, man overvejer, ser ud. Klassekammeraten Sofia Cardenas Sønderup er enig. ”At det kun tager to år, er også afgørende for, at jeg valgte HF,” siger hun. Begge pigerne har gået i 10. klasse, og selv om man kan begynde på HF direkte efter 9. klasse, er det ikke ualmindeligt, at nogle af HF-eleverne er ældre. Nogle af dem har også været omkring andre uddannelser og er droppet ud af dem, inden de begynder på en HF. ”I vores klasse er der nogle på 16 år og nogle på 19-20 år. Så der er nogle af vores klassekammerater, der er lidt ’gamle’,” griner de to piger. ”Men det føles ikke, som om der er stor aldersforskel, bortset fra at ham, der er den ældste, har lidt mere erfaring og får lidt højere karakterer end os andre,” siger Sofia.

Til eksamen i alle fag

Den største forskel på HF og grundskolen er måden eleverne bliver opfattet på. ”Man skal være meget mere selvstændig end i folkeskolen,” siger Lærke, og Sofia supplerer: ”Og fravær bliver taget meget mere seriøst." Som HF’er får man ikke årskarakterer, men til gengæld skal man til eksamen i alle fag. Det stiller nogle krav til selvdisciplinen. ”Jeg havde regnet med, at vi ville få flere lektier for, end vi rent faktisk gør, og ofte glemmer jeg at lave dem,” indrømmer Lærke. ”Men de skriftlige opgaver skal man prioritere,” siger Sofia og ruller sigende med øjnene.

24

Der er afleveringer i de naturvidenskabelige fag og matematik, og i dansk, hvor man fx skal skrive artikler samt i historie. Afleveringerne kommer ikke så tit, men de er svære,” siger Lærke. ”De er skræmmende,” siger Sofia teatralsk og uddyber: ”Det er noget, man skal tage seriøst.”

Fokusering med fagpakke

På HF skal man efter det 1. halve år vælge en fagpakke. De forskellige skoler kalder dem noget forskelligt, men ofte vil fagpakkerne være rettet mod fx politi & beredskab, sundhed & velfærd, eller naturvidenskab. Mange steder tilbyder også en såkaldt udvidet fagpakke, som tager et halvt år ekstra, men som til gengæld giver adgang til at læse på universitetet. Sofia og Lærke har begge valgt en fagpakke med Mennesker og Natur, og derfor har de biologi på B-niveau og psykologi på C-niveau. Og det, er de enige om, er virkeligt spændende.


Færdig “

Det er vigtigt at vælge en fagpakke med de fag, man bedst kan lide.

”Du skal tænke over, hvad det er, du har lyst til at arbejde med, hvad du interesserer dig for, hvad der gør dig glad, og hvad du er god til. Du skal ikke lade dine forældre bestemme,” Som hf’er får man ikke understreger årskarakterer, men til Sofia.

gengæld skal man til eksamen i alle fag. Det stiller nogle krav til selvdisciplinen.

I 1. HF har man også nogle kreative valgfag. Sofia drømmer om at blive skuespiller og ville derfor gerne have haft drama som valgfag, men der var ikke elever nok til, at det blev oprettet, så i stedet fik hun mediefag, og det kan også noget. ”Så lærte jeg en masse om at lave film. Jeg elsker alt, der har noget med film og teater at gøre,” påpeger Sofia og tilføjer: ”Jeg har også fået hovedrollen i skolens musical i år. Vi skal spille Kabaret, som foregår i Berlin i 1930’erne.” Og hvis drømmen om at blive skuespiller glipper, så har hun takket være sin HF, en udmærket plan B: ”Så vil jeg være pædagog.”

HHX

EN NY VERDEN MED NYE FAG DU KAN BRUGE

En studentereksamen fra Handelsgymnasiet er din direkte vej til en videregående uddannelse. Du får nye spændende fag, og arbejder med opgaver fra den virkelige verden. Du kan vælge mellem topaktuelle studieretninger inden for fx markedsføring, økonomi, iværksætteri og sprog. Se mere på rhs.dk

25


IB VOXPOP

Svar fra Frida Hornbæk Eriksen, der går på IB på Kolding Gymnasium

1. Navn og alder? Frida Hornbæk Eriksen, 19 år 2. Hvilken uddannelse og linje går du på? Jeg går i 1. IB, som er en international studentereksamen. Selve IB tager to år, men inden da har man et års preIB, så det bliver tre år i alt. Al undervisning foregår på engelsk (undtagen

danskundervisningen). På IB har vi ikke linjer, men man skal vælge seks fag, som man enten skal have på standard level eller på higher level. Jeg har dansk, engelsk, tysk, ESS (Environmental Systems and Society), matematik og historie. Og så har man et obligatorisk fag, der hedder ToK (Theory of Knowledge), der er et studieforberedende, videnskabsteoretisk fag, som er sådan lidt filosofiagtigt. 2. Hvorfor valgte du den uddannelse – hvad var det vigtigste? Jeg syntes, det var spændende, at det var en international uddannelse og en interessant udfordring, at al undervisning foregår på engelsk. På IB er der ikke kun fokus på elevernes faglige udvikling. Der er også et stort fokus på din egen sociale og personlige udvikling. Vi har fx noget, der hedder CAS, som står for Creativity, Activity og Service, hvor man i løbet af sin tid på IB skal kaste sig ud i noget, man ikke har prøvet før. Det kan være at lære at spille et instrument, dyrke en sport, man ikke før har prøvet eller lignende. Og CAS

var også ret vigtigt for mit valg af uddannelse. 3. Hvad fylder meget på din uddannelse? Det internationale fylder rigtig meget. Halvdelen af dem, der går i min klasse er ikke fra Danmark, og de fleste taler ikke dansk, så vi snakker engelsk sammen også i fritiden, og mange af mine klassekammerater er helt anderledes opdraget end folk, der er vokset op i Danmark. Jeg gik på en international linje i 7.-9. klasse, så jeg var lidt sporet ind i en international retning, inden jeg startede på IB. 4. Hvad er særligt spændende? At man får venner fra hele verden. Men CAS har også været godt, fordi man kan lave sine egne nye projekter. Hele sommerhalvåret har jeg fx cyklet i skole som aktivitet, selvom jeg bor 12 kilometer herfra. Jeg er også frivillig Røde Kors ambassadør (service) og er i gang med at designe min egen tøjkollektion bestående af syv stykker tøj, tre hatte og en taske (kreativitet).

ro

jektledel

s e

Med IBM, iværksætteri & ...fremtidens job

P

Go Global

Entreprenørskab Go Creative

Mediedesign

Business

Tech

Tegning og maleteknikker Bæredygtig beklædning Foto/Photoshop Design

Adobepakken Animation/film Logo og branding Web og SOME

Business Model Canvas Idéer/Funding Pitch Markedsføring

Programmering - Unity Spiludvikling VR/AR Fremtidens tech

26

Sammen skaber vi værdier


IB VOXPOP 5. Er der noget, du er mindre glad for? Vi har mange lektier – også flere end jeg havde troet. Der skal afleveres én stor opgave i alle fag, og vi har lige afleveret international historieopgave.

hvad man har valgt. Det betyder, at vi er 25 i klassen, når vi har engelsk, men bare tre, der har tysk på higher level. Undervisningen i sprogfagene er meget diskussionsbåret. Vi læser nogle værker og diskuterer dem.

Der er skriftlig eksamen i alle fag og mundtlige eksaminer i sprogfagene. Man må heller ikke bruge nogen former for hjælpemidler til eksamen. Det vil sige ingen ordbog. Men det betyder også, at man lærer stoffet lidt bedre. Der er også årsprøver på 1. år, som man skal bestå for at rykke op.

8. Hvor meget tid skal man bruge på lektier/opgaver? Jeg bruger 2½-3 timer pr. dag på lektier og afleveringer, men lektiemængden er meget ujævnt fordelt. Nogle fag har mange læselektier og andre har ikke.

6. Hvad skal man tænke over, før man vælger den her uddannelse? Man skal have lyst til at snakke rigtig meget engelsk. Man behøver ikke være vildt god til engelsk, når man starter, for man lærer det hurtigt. 7. Hvordan foregår undervisningen typisk? Ret meget som på STX, men fordi alle IB eleverne selv vælger deres fag, har man ikke faste studieretninger. Man kan sige, at IB klassen tæller hele årgangen, og så har man fag sammen på kryds og tværs, alt efter

9. Hvad skal du bruge uddannelsen til – hvad er dit drømmejob? Jeg vil gerne på universitetet og læse humaniora, gerne litteraturhistorie. Drømmen er at blive journalist eller arbejde på et forlag. Men inden da skal jeg holde 1-2 sabbatår og rejse ud, jeg kender jo folk i hele verden nu, og på den måde er IB også et godt udgangspunkt. 10. Hvad har været højdepunktet indtil nu? Højdepunktet har været at møde nye menneske, der kommer fra en anden baggrund end jeg selv, fordi det har udvidet min horisont.

12. Et godt råd til en, der starter på uddannelsen? Vær åben over for nye muligheder og nye fællesskaber. De andre elever har andre normer og gør tingene på en anden måde, end vi gør i Danmark. Man får indimellem bekræftet sine fordomme, men man lærer også nyt i mødet med andre.

SOLO-UNDERVISNING

FÆLLESKOR

TAG 10. KLASSE PÅ

SEJERGAARDENS TEATERKONCERT, FESTIVAL OG TURNÉ

ANDERLEDES PRØVEFORMER

MUSIKEFTERSKOLE

VÆLG MELLEM 3 LINJEFAG

MUSIKER • SANGSKRIVER • PRODUCER

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED OG PERSONLIG UDVIKLING

UDLANDSREJSE

FOR DIG DER HAR KÆRLIGHED TIL MUSIKKEN

SEJERGAARDSVEJ 2 • DK-4340 TØLLØSE • TLF. 59185124 • INFO @ SEJERGAARDENS.DK

SAMMENSPIL

11. Kan du give et eksempel på en opgave eller projekt, du har arbejdet på – og hvorfor det var fedt? Altså det har været virkelig fedt at arbejde med min tøjkollektion. Inden jeg startede på IB, havde jeg været på efterskole, hvor jeg havde haft design, men jeg har aldrig før designet en sammenhængende kollektion. Det har også været spændende at lave den store historieopgave, som i mit tilfælde handlede om rødstrømpebevægelsen, hvor min farmor var med. Det var spændende at lære mere om den side af hendes liv.

KUN 3 MINUTTER FRA TØLLØSE STATION • 45 MINUTTER TIL KØBENHAVN • TOG HVER HALVE TIME

www.sejergaardens.dk

27


//Forfatter: Olivia Dannesboe

At tage på udveksling er ikke et års ferie. Det er at leve i et andet land med alt, hvad der hører til: Skole, familie, venner, op- og nedture, uforglemmelige minder og meget mere. Det var af de grunde, jeg som 17-årig valgte at tage på udveksling i Costa Rica, et land i Mellemamerika, efter 1.G på HTX, Horsens. Derudover havde jeg lyst til at prøve noget nyt og følte, jeg havde brug for en pause fra bekymringerne om karakterer og skole. Så da jeg ankom til Costa Rica med ca. 50 andre udvekslingsstudenter fra Europa, blev jeg udfordret på helt andre punkter, f.eks. at skulle lære spansk og begå mig i en ny kultur. Det specielle ved udveksling er, at man lever hos en familie fra det givne land. Jeg bor hos en virkelig kærlig og åben familie bestående af min far, mor og storesøster på 22 år. Derudover har jeg også nogle dejlige bedsteforældre og en masse kusiner og fætre. De har givet mig et virkeligt vidunderligt bud på, hvordan en costaricansk familie kan se ud, og det er dem, der har været der for mig på godt og ondt i de 9 måneder, jeg har været her indtil videre. De har stået ved min side, støttende og til tider skraldgrinende, når jeg, blandt andet, er blevet konfronteret med kulturchok som kindkys, dans, hjertevarme og ’tico-time’ (altid at komme lidt for sent). De har på utrolig kort tid fået en kæmpe plads i mit hjerte, og det er uvurderligt at vide, at jeg altid vil have en familie i Costa Rica at vende tilbage til. De, og alle de andre fantastiske mennesker jeg har mødt, og steder jeg har set, har virkelig givet mig en oplevelse for livet. En stor del af udveksling er også at gå i skole. Undervisningen her, er lige som alt andet anderledes end i Danmark, og for eksempel bærer jeg skoleuniform hver dag, kalder ikke læren ved navn, men ”Profe” (lærer, red.) og har obligatoriske fag som filosofi, psykologi og costaricansk historie – alt sammen på spansk.

28

ET ÅR

I UDLANDET

I starten krævede det meget energi at vænne sig til alt det nye, men nu har jeg fået lidt mere styr på det og hænger ofte ud med mine venner efter skole, da costaricanerne er meget sociale - noget jeg virkelig holder af. Selvom mit udvekslingsår ikke hovedsageligt har drejet sig om skole og karakterer, kan jeg nu, med en måned tilbage i Costa Rica, konkludere, at jeg har lært utrolig mange ting, som jeg ellers ville havde brugt flere år på at lære: Jeg har fået større kulturel forståelse, er blevet mere omstillingsparat, moden og selvstændig, er blevet god til konflikthåndtering og kommunikation og kan nu se den danske kultur fra et nyt og mere kritisk perspektiv. Det er færdigheder, som jeg fornemmer, er utroligt eftertragtede på arbejdsmarkedet, og som jeg er sikker på hjælper videre i karrieren og livet. Hvis du skulle få lyst til at tage på udveksling, er mit eneste og bedste råd: Sig ’ja’ til alle de muligheder der byder sig - om end det er din værtsmor, der spørger, om du vil med ud at handle. Man ved aldrig, hvad der kan ske, og det er ofte de uplanlagte oplevelser, der bliver dem, du aldrig glemmer. Det er også op til dig selv at skabe mulighederne: Network, snak med folk, start en ny hobby og vær åben. Du har chancen for at starte på en frisk, og være lige præcis den person, du vil. Hvis du kan lide en udfordring, har interesse for sprog, kan lide at møde nye mennesker, eller gerne vil blive bedre til det, synes jeg du skal overveje at tage på udveksling – det er det hele værd og du får en oplevelse for livet.


Vil du arbejde både med hænder og hoved? På ZBC kan du vælge mellem mere end 40 forskellige erhvervsuddannelser. Der er med garanti også en, der passer til dig. Scan QR-koden og kom tættere på din drøm. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Følg os på zbc.dk 29


&

FITNESS

FÆLLESSKAB

Magnus, Jens Philip, Christian og Felix er elever i 2.g på HHX. De går på iværksætterretningen på Roskilde Handelsskole, og de fire har udviklet en app, som skal hjælpe danskerne med at komme i form. //Tekst: Peter Christensen Nå ja, DetFit er mere end blot en app, som skal få danskerne til at sætte fokus på at komme i form, det er også et socialt medie, hvor brugerne kan finde hinanden og indgå fælles aftaler om motion. Det sker i erkendelse af, at motion og træning er nemmere at komme i gang med og vedholde, hvis man gør det i fællesskab med andre. Onsdag den 27. april var drengene med deres app til DM i Entreprenørskab, som er hovedkonkurrencen i Company Programme under Fonden for Entreprenørskab. De havde tidligere vundet regionsmesterskabet i Company Programme med deres app.

Hvad fik I ud af at deltage i konkurrencen? Magnus: - Vi vidste godt, at det var en mega-hård konkurrence, derfor havde vi jo valgt at sætte skolen lidt på pause, men nu skal den have 1. prioritet igen. Vi vandt ikke, men det var heller ikke det vigtigste. Vi er stolte og vi fik en god oplevelse.

Christian: - Der var over 300 elever med i konkurrencen med 45 grupper, så der var et kæmpe højt niveau. Det var spændende Magnus: - Vi er meget glade og stolte. Og det var spændende for os at få vores arbejde vurderet af erhvervsog organisationsfolk.

Dagen derpå talte karriereguiden med Magnus Knack Pedersen, Christian Pihl og Jens Philip Magnussen over teams om deres deltagelse og oplevelser. Felix havde desværre ikke mulighed for at deltage. Hvordan kom I på, at I skulle lave en motions-app? Jens Philip: - På Iværksætterretningen på HHX, hvor vi går, ligger det jo naturligt i undervisningen, at vi skal arbejde med at forsøge at etablere en virksomhed. Vi fire har også en fælles interesse om at være i form og et fælles ønske om at bidrage til at forbedre overvægten blandt danskerne. Så på en måde kom det meget naturligt at lave en motions-app. Christian: - Vi har lavet en prototype af en klassisk motions-app, men vi har fokus på, at den godt må fungere som et socialt medie også, som gør det lettere at finde nogen at dyrke motion med i fællesskab. Har I tænkt jer nu at gå videre og eta­ blere app’en, eller hvad skal der ske? Magnus: - Vi har ikke truffet nogen beslutning om, hvad vi vil gøre nu. Christian: - Det vil jo være enormt dyrt at få lavet app’en. Flere hundrede tusind. Og det er penge, vi ikke har. Magnus: - Hvis vi skal gøre det, skal vi gå all in. Vi skal forberede det og

30

lægge strategier. Så det er en lang proces at komme der til. Christian: - Vi skal helt sikkert snakke mere om det. Jens Philip: - Jeg tænker nok, at stemningen hos os er, at den godt kan gå hen og blive til noget og blive en rentabel forretning. Men vi ved ikke hvornår. Magnus: - Spørgsmålet er, hvad vi skal gøre nu. Hvor skal vi lægge vores fokus. Vi har jo også vores HHX, som vi gerne vil gøre færdig. Hvordan er det at gå på HHX, hvilken rolle har skolen spillet? Jens Philip: - Vi har gode lærere på linjen, som har sørget for at dele informationerne om konkurrencen om at starte en virksomhed og lave virksomhedsplaner. Magnus: - Jeg tror, vi alle havde hørt om konkurrencen, og det tror jeg også har været en inspirationsfaktor. Nu har vi selv stået der, og det er vi ret stolte af. Vi håber at kunne inspirere de næste klasser på linjen.

Christian: - Hovedlinjefagene er jo afsætning og virksomhedsøkonomi. Det synes jeg er nogle spændende fag, og samtidig er der jo også muligheden for at prøve at starte et projekt som det her. Det er et forløb i 2.g, men det kan sagtens strække sig ud over det. Magnus: Hvis man gerne vil prøve, hvor langt man kan komme med et projekt, så er det en fantastisk mulighed for det. Det er en lille del af linjen, men den har fyldt rigtig meget for os. Hele linjen, alle fagene, understøtter det at starte en virksomhed. Christian: - Hvis man overvejer handelsskolen og er interesseret i noget praktisk, så er det her værd at gå efter. Du kan se, hvor meget du kan få ud af det, og hvor meget du kan bruge det til. Det er meget virkelighedsnært og vi og vores opgave kommer ud af huset. Det er virkelig fedt. Jens Philip indskyder til sidst: - Du må godt lige lave en sidenote: gode lærere.Det er hermed gjort.


Vil DU arbejde med MENNESKER? Tag en SOSU-uddannelse og arbejd med livskvalitet hver dag

5 GODE GRUNDE til, at du skal vælge en uddannelse i livskvalitet…

En sundhedsfaglig uddannelse åbner mange døre.

1. Du lærer både med hjernen, hjertet og hænderne. Uddannelserne veksler mellem skole og praktik.

Du kan arbejde på sygehuse, i hjemmeplejen, på plejecentre, med psykisk syge og meget andet.

2. Du modtager elevløn. 3. Du bliver en del af en skole, der har fokus på nærhed, kvalitet og trivsel. 4. Du får gode jobmuligheder i fremtiden, blandt andet fordi du lærer at støtte mennesker i at opnå en god livskvalitet. 5. Du har mulighed for at videreuddanne dig bagefter, hvis du har lyst.

Søg ind via www.optagelse.dk Læs mere på www.sosunyk.dk eller kontakt en uddannelseskonsulent på tlf. 5485 3800 eller sosunyk@sosunyk.dk

SOSU Nykøbing F. Vestensborg Allé 78 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 38 00 sosunyk@sosunyk.dk www.sosunyk.dk

31


VILDE GARTNERELEVER

SKABER BIODIVERSITET

Nynne Loa Ramskov uddanner sig til gartner på Roskilde Tekniske Skole. Som en del af undervisningen var hun med i et bæredygtighedsprojekt. På gartneruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole fik et hold elever til opgave at komme med forslag til, hvordan driften af skolens arealer kunne blive mere bæredygtig. Nynne var med i en gruppe, som var interesseret i biodiversitet. Gruppen valgte derfor at lave en plan for, hvordan et område af skolens arealer kunne blive til en blomstereng til gavn for bl.a. insekter. Gruppens opgave bestod i at lave projektet klar til udførelse i praksis.

Fra græsplæne til eng

Gruppen kastede sig over et område med 750 kvadratmeter ”kedelig græsplæne”. - Det med biodiversitet har for mig en forbindelse til, at jeg også interesserer mig for planter og natur og at den natur, vi omgiver os med, også trives. Det har en indvirkning på, hvordan vi mennesker har det, og hvordan vores samfund fungerer, fordi det er alt sammen et stort økosystem, fortalte Nynne under projektarbejdet. Ud over at gavne insektlivet har en eng også den fordel, at det ikke er nødvendigt at starte plæneklipperen op hver gang græsset er blevet langt. Derved spares der på forbrug af brændstof, og det

32

mindsker udledning af CO2 og reducerer de økonomiske omkostninger. Det er ikke en lille opgave at skulle omdanne et stykke jord på den måde. Derfor er selve projekteringen også vigtig. Der skal fx tænkes over og vælges, hvilke planter og blomster der er gode at bruge, og hvad de skal bruge af lys og vand for at trives optimalt.

Fra idé til realitet

Projektet, som Nynne og hendes gruppe tegnede og planlagde, blev godt. Så godt at skolen valgte efterfølgende at give det videre til et andet hold elever som fik til opgave at udføre det i praksis, dog på et andet sted. Nu er der blandt andet lagt frø ud, som bliver til vilde blomster, bygget kvashegn og lavet bi-hoteller. - Ved at være med i sådan et projekt får vi mulighed for at komme med vores indspark til, hvordan skolen driver områderne. Det er fedt at få lov til at være med til at komme med gode ideer, sagde Nynne, mens gruppen var i gang med at måle området op.

Et friskt pust

Flere klasser arbejdede med bære-

dygtighed på skolen på tidspunktet. Fx handlede en af de andre gruppers arbejde om, hvordan bæredygtighed i højere grad kan blive en del af selve undervisningen. - Elevernes idéer under gruppearbejdet var vildt gode. Når de lige er startet, ser de tit nogle nye muligheder. Eleverne får lov til at arbejde med og præsentere deres idéer til, hvordan vi som skole kan gøre tingene bedre, og det giver et friskt pust til os undervisere og fortæller os noget om, hvad eleverne gerne vil lære mere om, og hvor deres fokus er, siger Hans Plovstrup, der var underviser for eleverne under projektarbejdet.

Verdensmålsskole

Roskilde Tekniske Skole er UNESCO Verdensmålsskole. Ud over at skolen har et Verdensråd, lokale klimaråd, så arbejder skolen med verdensmål på flere måder. Fx er der temauger om bæredygtighed på alle skolens grundforløb. Indholdet af en temauge kan afspejle elevernes uddannelse, et særligt tema eller kan handle om fx genbrug, CO2-belastning ved transport eller affaldshåndtering.


Stærkt fællesskab, høj faglighed og gode læringsmiljøer! Tag en erhvervsuddannelse (EUD/EUX) på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

UDDANNELSER

Klar til job

EUD Teknisk •

Anlægs- og bygningsstruktør *

Bygningsmaler *

Elektriker *

Ernæringsassistent

Gastronom (kok)

Glarmester

Industrioperatør

Industritekniker *

Lager og transport

Murer *

Personvognsmekaniker *

Procesoperatør *

Smed *

Tagdækker

Tandklinikassistent

Tjener

Tømrer (Træfagenes byggeuddannelse) *

Vejgodstransportuddannelsen

Værktøjsuddannelsen*

3

Læs videre

Hovedforløbet foregår primært i den virksomhed, hvor du er i lære. Varighed varierer efter uddannelse.

Grundforløb 2 tager ½ år. Her skal du vælge uddannelsesretning og finde læreplads.

1

Detail *

Handel *

2

Grundforløb 1 tager ½ år. Her går du på en fagretning, hvor du prøver forskellige fag og værksteder.

EUD Business •

Du får elevløn, når du har en læreplads

AFDELING AUDEBO

AFDELING HOLBÆK

EUX Teknisk / Business * Alle ovvennævnte uddannelser markeret med stjerne, kan tages som en EUX-uddannelse. Derudover tilbyder vi også: •

Finans (kun som EUX)

Kontor (kun som EUX)

AFDELING FÅREVEJLE

Odsherreds Gymnasium GYM10 · HF · HHX · STX

EUC Nordvestsjælland afd. Fårevejle

COMBI10 · EUD10 · EUD

EUC Nordvestsjælland afd. Audebo

EUD · EUX · AMU

Holbæk | Kalundborg | Odsherred | eucnvs.dk

å en Vi ses p rne! e af skol

Allikelund Gymnasium

K10 · EUD10 · EUD · EUX · HHX · HTX

Slotshaven Gymnasium HHX · HTX

EUC Nordvestsjælland Processkolen EUD · EUX · AMU

afd. Holbæk

COMBI10 · EUD10 · EUD · EUX

33


STX VOXPOP

Svar fra Anna Hamborg, der går på STX på Solrød Gymnasium

1. Navn og alder? Anna Hamborg, 17 år

gymnasiet, og jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere drenge.

2. Hvilken uddannelse og linje går du på? Jeg går i 2. g på Solrød Gymnasium. Jeg går på STX på en naturvidenskabelig studieretning med Biotek A, Matematik A og Fysik B.

7. Hvad skal man tænke over, før man vælger den her uddannelse? Du skal være interesseret i at tage et større ansvar for lektier og for at få lavet dine afleveringer, og du skal have lyst til at engagere dig fagligt og socialt.

3. Hvorfor valgte du den uddannelse – hvad var det vigtigste? Jeg valgte STX, fordi det var vigtigt for mig med diversitet, og at jeg – selv om jeg har valgt en naturvidenskabelig studieretning – ikke kun har naturvidenskabelige fag, men også sprog og humanistiske fag. Jeg synes, det er fedt, at jeg også går sammen med nogen, der interesserer sig for samfundsfag og engelsk. 4. Hvad fylder meget på din uddannelse? Det faglige fylder selvfølgelig, men det gør det sociale også. Der er mange udvalg på skolen, som man kan engagere sig i, jeg er for eksempel tutor (det vil sige den gruppe ældre elever, som sørger for at tage imod de nye 1.g’er og sikrer, at de får en god start på gymnasietiden). Jeg er også med i Cambridge Mathmatics, som er en forberedelse til at læse på et universitet i udlandet, og så er jeg elevambassadør og deltager i brobygningsaktiviteter, hvor vi tager ud til de lokale grundskoler, eller tager imod udskolingseleverne på gymnasiet, så de kan få et indtryk af, hvordan det er at gå her. Og så er der selvfølgelig også fredagscafeer og fester på gymnasiet. 5. Hvad er særligt spændende? Det er spændende, at det der foregår i timerne, bygger ovenpå det, jeg har lært i folkeskolen, men samtidig går et spadestik dybere. I samfundsfag og historie i folkeskolen lærte vi mest forskellige begreber at kende. Her på gymnasiet arbejder vi med cases og prøver teorierne af i praksis. På den måde bliver man klogere på, hvad man kan bruge sin viden til. 6. Er der noget, du er mindre glad for? Det er lidt ærgerligt, at der er en skæv kønsfordeling på

34

Og så skal du tænke over, om uddannelsen dækker dine faglige interesser. 8. Hvordan foregår undervisningen typisk? Vi bruger ca. halvdelen af timen på at gennemgå noget teori, og bagefter laver vi nogle opgaver, der passer til teorien. Undervisningsformen varierer. Nogle gange arbejder vi i grupper, andre gange alene. 9. Hvor meget tid skal man bruge på lektier/opgaver? 1-1½time i gennemsnit om dagen. Meget af det handler om at få planlagt lektier, så man får dem spredt ud over ugen. 10. Hvad skal du bruge uddannelsen til – hvad er dit drømmejob? Jeg vil gerne læse enten medicinalkemi eller molekylær biomedicin på Københavns Universitet. Drømmen er at komme til at forske i medicin. 11. Hvad har været højdepunktet indtil nu? Studieturen, som vi lige har været på. Det var fedt at komme ud og have fokus både på det faglige og det sociale, og vores klassesammenhold er virkelig blevet styrket. Vi var i Athen, og i tiden op til afrejsen pegede vores historie- og religionsundervisning op til det, vi skulle lave i Athen. 12. Kan du give et eksempel på en opgave eller projekt, du har arbejdet på – og hvorfor det var fedt? SRO (Studieretningsopgaven). Det er en tværfaglig opgave, hvor man arbejder intensivt med de fag, man har valgt. For mit vedkommende var det biotek og matematik. Mit projekt handlede om farveblindhed, og jeg inddrog blandt andet matrixregning i min opgave. SRO’en består af både teori og forsøg, og man laver det hele selv, så man bruger en anden og mere forskningsmæssig tilgang end i den almindelige undervisning. 13. Et godt råd til en, der starter på uddannelsen? Mød alt det, der sker med et åbent sind. Nyd det og lad dig udvikle som menneske.


Dit uddannelsescenter...

10

GULD

10. klasse

D/

35


Eleverne skal vokse, ikke skolen For Slotshaven Gymnasium handler det ikke om, at gymnasiet skal vokse. Det handler om, at eleverne skal vokse.

således begge færdige med uddannelsen på Slotshaven Gymnasium, når Karriereguiden udkommer i august.

Ordene kommer fra Emilie Kyhn og Frederik Schmidt, der er to af de 750 elever på Slotshaven Gymnasium. Den holdning er de begge meget begejstrede for, at gymnasiet har.

De beskriver gymnasiet som et uddannelsessted med stor forskellighed og mange forskellige typer.

"For mig var det et godt valg med et lille gymnasium. Det gør, at der ikke er så langt fra lærer til elev eller fra elev til rektor," siger Emilie. // Tekst og foto: Peter Christensen

Emilie Kyhn, HHX, og Frederik Schmidt, HTX, beskriver deres uddannelsessted med ord som: respekt for forskel­l ighed, stor trivsel og omsorg for eleverne. Læs her deres fortælling om, hvordan det er at gå på Slotshaven Gymnasium i Holbæk.

36

"Lærerne her går gerne de ekstra skridt for eleverne, når vi har brug for det." Det er et udsagn, som Frederik er helt enig i. "Lærerne er virkelig til stede for os. De vil altid gerne hjælpe os op på det næste niveau og give os så mange redskaber, som vi overhovedet kan bruge," siger han.

Forskellighed og sammenhold

Emilie Kyhn er 19 år og går på HHX på sit 3. år. Frederik Schmidt, 18, er HTX elev på sit ligeledes 3. år. Faktuelt skulle de til eksamen et par dage efter snakken med Karriereguiden. De er

"Der er en stor diversitet af mennesker, men der er alligevel ikke så stor forskel mellem HHX og HTX eller mellem 1.g’ere og 3.g’ere. Forstået på den måde, at alle taler med hinanden på tværs af årgange og studieretninger," siger Emilie. De beskriver en grundlæggende social indstilling på Slotshaven Gymnasium, der vægter elevernes trivsel meget højt. Det drejer sig om at få alle med både i undervisningen og i de sociale arrangementer, som der er en hel del af: rejser, skiferie og Slotsuge, hvor elevernes skemaer ryddes og erstattes af selvvalgte kurser enten på skolen eller som en del af en Slotsrejse. Tidligere års Slotsrejser er gået til Sydafrika (for at lave frivilligt arbejde), England og Spanien. "Vi har en høj faglighed, og vi får som elever også hjælp i starten, så alle elever er på samme niveau og udgangspunkt," siger Frederik.


"Vi blev screenet i matematik, så både vi selv og lærerne vidste, hvad vi skulle have hjælp til. Hvor vi skulle løftes i niveau," supplerer Emilie.

altid haft computere, computerprogrammer og matematik som sin store interesse og stærke side. Derfor var valget af HTX helt selvfølgeligt for ham.

Det løft bidrager konkret til at give et fælles udgangspunkt, som i sidste ende ikke blot er et fagligt spørgsmål. Det har også en hel del at gøre med trivsel og fællesskab, at alle føler, de er med, og at ingen behøver at gemme sig bagerst i lokalet.

" Jeg gik først et par uger på efterskole, men det fungerede overhovedet ikke for mig. Derfor undersøgte jeg Slotshaven som en mulighed. Jeg fik hurtigt positivt svar, og både skolen og eleverne var gode til at tage imod mig. Det var fantastisk, forklarer han.

Hjælp til ordblindhed

Undervisningen på både HHX og HTX på Slotshaven Gymnasium er meget virkelighedsnær, og eleverne arbejder med erhvervscases i samarbejde med lokale virksomheder. Det øger helt naturligt intensiteten i undervisningen og dermed også elevernes interesse og indsats.

Emilie Kyhn er ordblind. Det havde hun været længe, inden det blev opdaget, og hun fik den nødvendige hjælp. På Slotshaven Gymnasium blev hun mødt med en interesse og hun fik den hjælp, der var vigtig for hende, mens hun i folkeskolen selv måtte bokse med bogstaverne. "I gymnasiet har de jo spurgt mig, hvordan de kunne hjælpe. Så der blev lavet en plan med lærerne. I matematik er der ikke noget problem, der er jeg stærk, men jeg har ikke så lange afleveringer i dansk for at være sikker på, at jeg ikke knækker halsen på det," forklarer Emilie. Emilie har valgt at gå på HHX. Det var her hun kunne identificere sig med de fag, hun var stærkest i. Frederik har

Vigtigt at turde foretage et fravalg

Emilie har altid tænkt, at hun godt kunne tænke sig at blive revisor. "Men jeg er undervejs kommet på andre tanker. Det har ændret sig til, at jeg nu gerne vil noget med salg og marketing. Først vil jeg have i hvert fald et par sabbatår, når jeg inden så længe bliver student, siger hun. For Frederiks vedkommende er ønsket til uddannelse helt klart. Så længe han

kan huske, har han været bevidst om det, han gerne vil uddanne sig til og arbejde med. Det har ikke rokket sig ud af stedet: spiludvikler af computerspil. "Hvis jeg skal have et sabbatår, bliver det kun et enkelt, og så er det ellers bare direkte ud på DTU i Lyngby, lyder hans plan for de nærmeste år. Deres råd til elevernes valg af ungdomsuddannelse er, at de skal huske, at det er vigtigt at være i stand til at vælge fra, så man ikke bare følger blindt efter venner, familiens drømme eller hvad der nu måtte være hipt og smart i tiden. "Du skal følge det, du selv synes er sjovt og interessant. Det er din fremtid, det gælder, lyder deres råd.

Gør som Anna, Josephine, Peter, Sofie, Mads og alle de andre

TAG PÅ DIT LIVS UDDANNELSESRE JSE Er du mellem 15 og 18 år, kan du komme på dit livs rejse, som starter med, at du tager beslutningen om at tage af sted. Opdag og oplev en ny kultur og kom hjem igen med bagagen fyldt med oplevelser og internationale venner.

ko nta k t 70 27 30 11 info@myeducation.dk myeducation.dk

Europa

USA

Canada Argentina Australien New Zealand

100% dansk organisation

... og flere 37


// Tekst og foto: Peter Christensen

Silas Marius Jensen er en 17-årig elev på EUX Business på Roskilde Handelsskole. Han er med i Akademiet for Talentfulde Unge, og Silas er også en uhyre ambitiøs ung mand.

En cocktail af

AMBITION OG TALENT

Man kan have ambitioner om at få en god uddannelse, som giver adgang til et godt job man brændende ønsker, og til en god løn, der sikrer det fremtidige familieliv og børn. Og så kan man tilhøre gruppen, hvor ambitionerne er i ambitionernes Champions League. Silas tilhører denne sidste gruppe. Han har med andre ord større ambitioner end de fleste, og han tør godt sætte ord på dem. "Jeg har en ambition om at starte egen virksomhed inden for bilbranchen, jeg vil gerne sørge for min familie i mange generationer," siger Silas Marius Jensen uden tøven. Hans ønske om at starte egen virksomhed ligger i naturlig forlængelse af opvæksten og forældrenes karrierer. De driver begge selvstændig virksomhed, og derfor har snakken om udfordringer og ideer om det at være selvstændig og udvikle forretningen altid fyldt meget i Silas barndomshjem.

Talentprogram har motiveret

Silas lægger meget energi i sin uddannelse. Sideløbende med sine studier på EUX Business er han en del af talentprogrammet Erhvervstalenter, som udbydes af Akademiet for Talentfulde Unge. På Roskilde Handelsskole kan man høre Silas foredrag, hvor han fortæller om sine idéer og ambitioner for fremtiden, og samtidig netværker med de øvrige unge talenter. Det var lidt tilfældigt, at han jeg fik øje på talentprogrammet. En lærer bragte muligheden op i en time, og han søgte derefter ind gennem skolen. Det er derfra vejen går til Akademiet for Talentfulde Unge. "I starten var jeg lidt i tvivl, om det var for meget med akademiet. Jeg skal derhen efter skole til kl. 19 flere dage om ugen. Men jeg nyder det faktisk. Jeg har lært at åbne mere op og komme ud med mine ideer og tanker. Jeg har rykket mig i forhold til at snakke med andre mennesker," fortæller Silas, det hjælper faktisk meget på usikkerhed. Der skal med andre ord lægges en del timer på akademiet, men når man nyder det, som Silas gør, er det ret beset ikke anderledes end unge, der hver dag tager til træning i et fitnesscenter eller på fodboldbanen. "Jeg har fået mere motivation og viden i forhold til mine planer og ambitioner fra direktører fra store virksomheder og iværksættere, der fortæller om det at drive og starte en virksomhed," siger Silas.

38

Netværk og foredrag

"Det er også vigtigt med kontakten til andre, og det netværk man kan bygge op. Som afslutning på forløbet får vi et diplom, som viser at du brænder for noget og har viden om det. Det er jeg sikker på giver plus-point på CV’et. I starten kunne det godt være lidt vanskeligt at skelne mellem EUX og talentprogrammet, men efterhånden går det godt. Det er blevet en hverdagsting for mig at tage ud på Akademiet." Silas vil som skrevet gerne ind i bilbranchen. Han vil gerne arbejde med et VR-program, andre har under udvikling. Når det kommer frem, giver det eventuelle bilkøbere mulighed for at køre og afprøve bilen i virtual reality. "Ud fra det hjælper sælger med at sætte bilen op og derefter køre den ud til kunden. På den måde sparer man både energi, økonomi og man belaster miljøet mindre," forklarer han.

Giv det en chance

Inden han når så langt skal have gennemført den EUX, han har været i gang med i et lille års tid. De to første år på EUX er undervisning på skolen. Efterfølgende skal han i praktikforløb, som jo passende kunne være i bilbranchen. Det er i hvert fald der, han vil søge sin praktikplads eller i finansverdenen. Efter de to år i praktik skal han tilbage på Roskilde Handelsskole og færdiggøre den afsluttende opgave, inden han får sin fulde EUX, som giver adgang til en lang række uddannelser på lige fod med en anden gymnasial uddannelse. "Jeg har ikke helt besluttet, hvad jeg vil efter EUX. Om jeg vil søge arbejde i en virksomhed, der arbejder med salg eller finans. Om jeg vil læse videre eller tage et helt andet job og spare op til at starte min egen virksomhed," siger Silas og slutter: "EUX er det helt rigtige for mig, fordi den ikke kun er boglig. Under alle omstændigheder synes jeg også, det er meget inspirerende at være på akademiet, som EUX har givet mig mulighed for, sammen med andre unge, der er lige så motiverede, som jeg selv er. Det kan godt være lidt hårdt i starten at skulle hen på akademiet lige efter skole, og man kan sagtens springe fra, men jeg anbefaler, at man i hvert fald møder frem et par gange, så man kan lære de andre lidt at kende. Giv det en chance. Det betaler sig."


Dit 10. skoleår er et spændende år hvor du kan møde nye fag og en masse nye mennesker!

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har vi følgende 10. klassetilbud: K10 (ordinær)

GYM10 (ordinær)

Kalundborg

Odsherred

EUD10

COMBI10

Kalundborg, Holbæk og Fårevejle

Holbæk og Fårevejle

Få anderledes oplevelser, styrket faglighed, personlig udvikling og en række nye venskaber. Halvdelen af tiden har du dansk, matematik og engelsk - I den anden halvdel har du et af følgende fire spændende linjefag: • Sund og Psyke • Fag og Fokus • Proces og Praktik • Idræt og Bevægelse

Du får en spændende introduktion til værksteder, erhvervslivet og erhvervsuddannelser i løbet af dit 10. skoleår kombineret med faglige og sociale oplevelser. Få nye venner, bliv afklaret på fremtiden og opnå faglige forbedringer i dansk, matematik og engelsk.

Her får du et anderledes år med spændende linje- og valgfag. Du kan styrke dine karakterer fra 9. klasse samtidigt med, at du modnes og bliver klar til at starte på en ungdomsuddannelse. Der er linjer som eksempelvis indeholder en masse praktik, sport, udeliv eller gymnasiefag.

Kombiner dit 10. skoleår med det første grundforløb på en erhvervsuddannelse. Så er du klar til at starte direkte på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse, når du har afsluttet din 10. klasse hos os.

AFDELING HOLBÆK

AFDELING FÅREVEJLE

Odsherreds Gymnasium GYM10 · HF · HHX · STX

EUC Nordvestsjælland afd. Fårevejle

COMBI10 · EUD10 · EUD

EUC Nordvestsjælland afd. Audebo

EUD · EUX · AMU

Holbæk | Kalundborg | Odsherred | eucnvs.dk

å en Vi ses p rne! e af skol

Allikelund Gymnasium

K10 · EUD10 · EUD · EUX · HHX · HTX

Slotshaven Gymnasium HHX · HTX

EUC Nordvestsjælland Processkolen EUD · EUX · AMU

afd. Holbæk

COMBI10 · EUD10 · EUD · EUX

39

39


// Tekst og foto: Peter Christensen

NÆRHED OG SAMMENHÆNG

skaber skift uden afbræk For at kunne tiltrække lokale unge er det, som noget nyt, muligt at tage den første del af maskinmesteruddannelsen på EUC Nordvestsjælland i Holbæk. Den kæde og sammenhængskraft der derved er opstået, er betydningsfuld for de unge og deres uddannelsesvalg. Sådan har det i hvert fald været for 25-årige Lucas. Jeg har hentet ham en solrig dag ved Botanisk Have i København, og mens vi kører mod Holbæk, fortæller han om sine overvejelser: "At jeg stille og roligt kunne gå direkte over i seks måneders værkstedsskole her på EUC Nordvestsjælland i Holbæk, indtil jeg havde vished for, at det fungerede for mig, har betydet meget. Hvis det ikke havde været muligt, og jeg havde været nødt til at tage til Lyngby for at gå på værkstedsforløb, tror jeg simpelthen ikke, at jeg var kommet i gang," siger Lucas. Han var i forvejen på skolen og havde afsluttet grundforløbet som maskinsnedker, men det havde ikke helt ramt plet hos ham. Så det var en fordel, at han kunne tage værkstedsforløbet det samme sted, uden at han skulle rejse og uden store afbræk i uddannelsesforløbet. Det var en kæde af muligheder, som åbnede sig og var gode for Lucas. De samme muligheder med værkstedsforløbet er også til stede i Næstved og Slagelse. Gennem kurser i blandt andet drejning, fræsning og svejsning får eleverne indsigt i kompetencer, som er fundamentale at mestre for en maskinmester. Når man skal videre i uddannelsen, foregår det i skrivende stund i Lyngby, men fra august rykker uddannelsen endnu tættere på de unge på Vestsjælland, når der starter en maskinmesterskole i Kalundborg.

40

En engageret skole

Lucas har kun stor tilfredshed og ros til EUC Nordvestsjælland i Holbæk. "Der er så meget engagement på skolen, og der er en dejlig uformel og uhøjtidelig tilgang til eleverne. Vi bliver virkelig mødt i øjenhøjde, og lærerne er gode til at lære fra sig, roser Lucas. Han har været et stykke undervejs til sit igangværende uddannelsesforløb. Han har taget en STX på Oure Gymnasium. Efter gymnasiet tog han en uddannelse som fodboldtræner, arbejdede som lærervikar på en folkeskole og dyrkede fodbolden som U10-træner. Der har været fart på Lucas, der altså nu er landet i uddannelsen til maskinmester.

Praktik i København

Københavns Universitet, samfundsvidenskabeligt fakultet, på Øster Farimagsgade 5, lige ved siden af Botanisk Have, er rammen om den ni måneder lange praktik, som Lucas nu er i gang med. "Det er virkeligt fedt at komme ud og afprøve de ting, jeg har øvet mig på. Det er spændende at indgå på arbejdspladsen og få konkret og praktisk viden om, hvad det vil sige at være maskinmester," siger Lucas. Lucas indgår i at løse mange forskellige opgaver på fakultetet. Det kan være alt fra en lille opgave med at skifte en dørkarm til at skifte varmesystemet fra damp til fjernvarme. "Jeg er med fra bunden og får både set det gamle varmesystem, og hvordan det nye fungerer. Det hele skal gerne ende med, at jeg bliver dygtig til det hele og får en masse erfaring. Derfor følger jeg en masse forskellige faggrupper. Det kan jeg godt lide."

Lucas Lindegaard Smidt er ved at uddanne sig til maskinmester. Det var afgørende for ham, at han kunne tage det indledende værkstedsforløb på EUC Nordvestsjælland i Holbæk, ellers ville han ikke være kommet i gang med uddannelsen. Masser af liv

Et universitet er en myretue af mennesker og aktiviteter. Det passer godt til Lucas og hans temperament. "Jeg kan godt lide, at der er en masse mennesker omkring mig, studerende og personale. Jeg synes, det er fedt at gøre noget for andre mennesker og se, at det jeg gør fungerer for alle," forklarer Lucas videre. "Det giver også en spændende dynamik at arbejde sammen med andre faggrupper, som ikke nødvendigvis er håndværkere, men kan være alle mulige faggrupper, som beder dig om at løse et problem."

En lederuddannelse

De fleste udenforstående får formodentlig billeder på nethinden af store skibe, når vi hører titlen maskinmester, men det er ikke umiddelbart det, Lucas stiler efter. Han drømmer snarere om et job på en stor uddannelsesinstitution, et hospital eller Zoologisk Have, som han tænker kunne være en ret spændende arbejdsplads. "Uddannelsen til maskinmester er ikke alene teknisk. Det indebærer også en lederuddannelse, så der er også en humanistisk side af det. Det er ikke bare mekanik det hele, og man kommer til at stå med et stort ansvar for, at tingene fungerer, som de skal," forklarer Lucas, der ikke bare har motorer og maskiner kørende rundt i tankerne. Han er også et kreativt menneske, som maler, tegner og laver figurer ud af alle mulige materialer. "Jeg glæder mig til at være så meget hands-on på opgaverne, som jeg kan komme til, både i min uddannelse og mit arbejde. Mine hænder må meget gerne blive beskidte, slutter han.


DET ER FEDT AT VÆRE FAGLÆRT

Bliv blomsterdekoratør

Floristen Danmark DANSK BLOMSTERHANDLERFORENING

Det fedeste ved mit fag er, at vi kan følge vores kunder, både i glæde og sorg. Det er alle de personlige binderier, man kan få frem. Kunne du tænke dig et kreativt og selvstændigt job, så er en uddannelse til blomsterdekoratør et godt valg. Nye trends, nye teknikker og nye måder at arbejde med blomster og planter på er en del af hverdagen. Du kommer til at arbejde i en branche med gode jobmuligheder efter uddannelse. Og i en branche, hvor du kan

udvikle dig personligt og fagligt i lige netop den retning, som du vælger – enten som medarbejder eller som selvstændig florist. Vi har to skoler i Danmark, som tilbyder Blomsterdekoratøruddannelsen.

Du kan læse mere om uddannelsen på de to skolers hjemmesider - søg på ”blomsterdekoratør” og på FloristenDanmark.dk

Vi uddanner blomsterdekoratører AABC.DK Skåde Skovvej 2, 8270 Højberg Tlf. 8736 6100

rts.dk/eud-erhvervsuddannelser

aabc.dk 41


SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT:

STOLT OVER AT HJÆLPE ANDRE Nikoline startede på uddannelsen til social- og sundhedsassistent efter 10. klasse, og det viste sig at være en god beslutning. Hvorfor valgte du uddannelsen til social- og sundhedsassistent? Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde med mennesker, og så kan jeg godt lide at gøre en forskel for sårbare borgere: Jeg hjælper nogle mennesker, som måske er meget syge, så de kan klare mere selv, og så de får en bedre livskvalitet. Det er jeg stolt over. Hvordan var det at starte på uddannelsen på ZBC? Rigtig godt. Lærerne brænder for faget og er gode til at gøre stoffet spændende. På skolen har vi også praktisk undervisning, så vi er godt klædt på, når vi skal ud i praktikken. Fx øver vi os i at stikke på dukker. På den måde får vi en fornemmelse

af, hvordan det er at stikke en nål gennem huden, og hvordan det føles, hvis man rammer en knogle. Hvordan er det sociale på uddannelsen? Da jeg startede på uddannelsen, kendte jeg ingen. Men jeg brænder virkelig for faget, så det var fedt at møde andre med samme interesse. Jeg har fået nogle rigtig tætte venner, som jeg også ses med i fritiden. Vi går fx ud og spiser og tager i byen sammen. Hvad laver du, når du er på din elevplads? Lige nu er jeg i praktik i hjemmeplejen. Der besøger jeg folk i deres hjem og hjælper med medicin, sårpleje, måle blodsukker eller hvad de nu

EUX BUSINESS

FÅ HUE OG KARRIERE MED ÉN UDDANNELSE På eux Business kombinerer du en erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Du får direkte adgang til både elevpladser inden for kontor, butik, handel eller event og til studier på videregående uddannelser. Se mere på rhs.dk

42

har brug for. Borgerne er meget taknemmelige. Det er dejligt at få den anerkendelse, så jeg går altid glad hjem fra arbejde. Hvad drømmer du om på sigt? Jeg har altid vidst, at jeg ville videreuddanne mig til sygeplejerske, når jeg var færdig som social- og sundhedsassistent. Jeg føler mig godt forberedt, for jeg kender allerede meget til faget, og jeg har fx været i praktik på et sygehus. Min drøm er at arbejde på en mave- og- tarmafdeling. Det er et lidt overset organ i kroppen, men maven og tarmene har kæmpe stor betydning for, hvordan man har det – ligesom hjernen og hjertet. Tænk bare på, hvor dårlig man kan blive, hvis man ikke kan optage næring.


FRA WORKSHOP TIL VERDENSMÅL

Da Charlotte og Donna startede på uddannelse på Roskilde Tekniske Skole havde de ingen idéer om, hvad der ventede dem: Deltagelse i Ungdommens Folkemøde, et ministermøde og en udstilling på Stændertorvet i Roskilde.

Workshop om verdensmål Kort efter de var startet på uddannelse, indgik Roskilde Tekniske Skole i projektet Verdensmål i Hænderne som Ungdomsbureauet stod for. Her fik godt 20 nystartede snedkerelever – under en workshop – til opgave at arbejde med konstruktioner i træ med afsæt i FN’s 17 verdensmål. I løbet af workshoppen designede og tegnede de to elever en globus i mandshøjde. "Globussen er med 8 rundede bjælker, hvor der på hver bjælke er markeret 2 verdensmål. Selve konstruktionen repræsenterer det 17. verdensmål, som hedder Partnerskaber for handling. Vi synes, at der skal fokus på samarbejde og vidensdeling," fortæller Charlotte. Opbakning De to elevers idé var så god, at Ungdomsbureauet valgte at hjælpe økonomisk med at få globussen produceret for at få den med på Ungdommens Folkemøde. De to elever fik dermed mulighed for at arbejde videre med idéen og producere globussen som en del af deres undervisning.

"Arbejdet med globussen har været en meget lærerig proces for eleverne. De har prøvet ting af, som de hurtigt fandt ud af ikke kunne lade sig gøre. I sådan en situation er det tilbage til tegningerne og tilpasse for derefter at prøve igen. Det er sådan, man lærer bedst i de her fag," fortæller Erik Helt Veje, underviser på skolens snedkeruddannelser. Præsentation for minister På Ungdommens Folkemøde præsenterede Donna globussen for en større gruppe af gæster på folkemødet, bl.a. udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. Han var imponeret over de to snedkerelevers arbejde og spurgte meget ind til idéerne, designet og byggeproces. Globussen er overtaget af Ungdomsbureauet, som bruger den i forskellige sammenhænge. Den er også blevet brugt af Roskilde Tekniske Skole fx i forbindelse forbindelse med UNESCO’s Verdensarvsdag på Stændertorvet i Roskilde.

UDFORDR LIVET viby-efterskole.dk

Drømmer du om at stå på en scene? Vil du være musiker, danser, skuespiller eller event manager? På Viby Efterskole kan du afprøve dine drømme, få venner for livet og udfordre dig selv.

43


EUX – en uddannelse med et utal af muligheder

En kombinationsuddannelse som EUX-elektriker giver gode kort på hånden til en fremtid fyldt med job- og uddannelsesmuligheder Christian Keis har altid godt kunne lide teknik, og da han prøvede at være i praktik som elektriker i folkeskolen var der ingen tvivl. Det var den helt rigtige vej at blive elektriker, men så fik han pludselig øjnene op for at tage en EUX som elektriker i stedet for en klassisk EUD. "Det var min onkel, der inspirerede mig. Han fortalte mig, at den uddannelse ville give mange flere kort på hånden. Jeg overvejede det, og var i tvivl om jeg ville kunne gennemføre det, da jeg er ordblind - men så tænkte jeg, at jeg gerne ville udfordre mig selv. Og når jeg sætter et mål, så kan jeg som regel godt," fortæller Christian Keis. Christian går til dagligt på EUC Sjælland og er i lære hos El og Teknik i Næstved, og så er han netop blevet kåret som guldvinder ved DM i Skills 2022. DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, det betyder, at han er Danmarks bedste elektrikerelev.

En studenterhue og et svendebrev på samme tid

På EUX får du både en studenterhue og et svendebrev. En EUX er nemlig en unik kombineret studentereksamen og erhvervsuddannelse, hvor du får det allerbedste fra de to verdener og har rigtigt mange muligheder bagefter. Og det var netop det, der fængede Christian.

44

"Der er så mange muligheder. Du kan både være arbejdsmanden ude i virkeligheden, men du kan også læse videre. Man kommer ikke sovende til uddannelsen, og man skal ville det, men så får du også en helt særlig viden. Du kan nemlig gennemskue, om det du opfinder ved skrivebordet rent faktisk virker i den praktiske verden, for ens tankegang kan gå begge veje. Du har både teoretiske og praktiske værktøjer," siger Christian Keis. EUX giver også frihed, fleksibilitet og økonomisk uafhængighed. Alt efter hvilken uddannelsesaftale du hører under, er der forskellige økonomiske fordele med løn under uddannelse.

Grøn omstilling

På EUC Sjælland har EUX uddannelserne en bæredygtig profil med afsæt i FN's Verdensmål. Det betyder, at du både teoretisk og praktisk mestrer de nyeste, bæredygtige løsninger inden for dine fag og branche og bliver derfor en attraktiv medspiller på det fremtidige arbejdsmarked. Christian har selv arbejdet med en opgave med fokus på bæredygtighed i dansk, hvor han fokuserede på ressourcespild i elektrikerfaget, hvad angår emballage. "Det er spændende at arbejde med tanker, der kan gøre ting mere bære-

dygtige og miljørigtige. Det er et signal om, at vi tænker på vores fremtid, og det kan man ikke få for meget af, for der skal ske en stor udvikling på netop det felt, før der opstår en optimal forandring."

Det skal være sjovt at gå på arbejde

Christian er til dagligt i lære i elektrikervirksomheden El og Teknik, der ligger i Næstved, og han er rigitg glad for at arbejdet er så varieret, og der ikke er to dage, der er ens. "Rækken af opgaver er meget varieret. Det er både opgaver hos Hr. og Fru. Jensen i private hjem og store opgaver i industrivirksomheder. Det er rigtigt godt at kunne tænke løsningsorienteret og at være god til at snakke med alle slags mennesker. Alt det bliver man bedre og bedre til undervejs," siger Christian og fortsætter: "Det skal være sjovt at gå på arbejde. Og det er rigtigt rart at kunne grine sammen med sin kollegaer og spørge ind til hinanden, for det er dem, man er sammen med hver dag," slutter Christian. Christian vil videreuddanne sig til El-Installatør, det betyder, at han kan etablere sin helt egen virksomhed på sigt.


45


UDDANNELSE

Vi har f ledige p å med sta ladser rt i aug ust!

MED ET HAV AF MULIGHEDER

Fuld hf-eksamen Uddannelse som skibsassistent 1. modul af skibsofficeruddannelsen Optagelse fra 9./10. klasse

HF-SØFART MARSTAL

SVENDBORG

www.vucfyn.dk/hf-soefart

Åbent hus: 21. januar og 4. februar 2023 på Ærø ● 14. og 28. januar 2023 i Svendborg 46


Går du med en spændende drøm om at starte din egen virksomhed eller arbejde med projekter i andre virksomheder, så kan du som HTXer eller EUXer på EUC Sjælland få alt, du skal bruge som ny iværksætter. Iværksætteri hitter som aldrig før, og går du med en drøm om at starte din egen virksomhed eller arbejde med projekter i andre virksomheder, så er der mulighed for sparringsforløb med professionelle iværksættere, når du er HTXer eller EUXer på EUC Sjælland. Virkeliggør din drøm EUC Sjælland har et unikt samarbejde med Remisen i Næsved, hvor du får alle de værktøjer, du skal bruge for at realisere din drøm. Så mens du er under uddannelse på en HTX eller EUX kan du få coaching og mentorforløb med skarpe iværksættere, der ved en masse om, hvordan du videreudvikler dine idéer, sætter mål og udfører dem i praksis. Simon Reffstrup Møller-Hansen, der er EUXer på EUC Sjælland i Næstved, har forfulgt sin store passion for styrketræning og kost og udviklet forretningsidéen minkostplan.com. Her

Går du med en iværksætterdrøm i maven? udregner en algoritme ens kalorieindtag, alt efter om man vil tabe sig, øge vægten, holde vægten eller øge muskelmassen. Udfra de beregninger skræddersys din egen kostplan. " Iværsætteri giver dig så mange styrker, et stort netværk og en stærkere rygrad. Det er pissehårdt, men er det hele værd. Hvis du drømmer om at have din egen forretning, så får du alle værktøjerne. Og du har lært at have et flow og en helt anden tankegang i dit arbejde," fortæller Simon. Simon der er direktør i minkostplan. com vandt flere regionale konkurrencer under Fonden for Entreprenørskab og gik videre til DM i entreprenørskab. Innovation på skoleskemaet Hvis du brænder for din idé og arbejder passioneret for sagen, så kan du med EUC Sjællands hjælp få et samarbejde omkring din virksomhedsidé med Remisen i Næsved både som

EUXer og HTXer. Innovation er desuden en afgørende del af HTX, ikke kun i teknik- og teknologifagene men i alle fag på EUC Sjælland. "Du bliver skarp på de kerneskabeloner alle bruger til at skabe en forretning. Og så får du et helt andet blik på dem, der har skabt sin egen virksomhed, som de mestre jeg f.eks. skal arbejde for som EUX elektriker. Du har respekt for det store arbejde, de har lagt i det. På den måde bliver du selv en klogere medarbejder, der ved, hvad der skal til for at optimere en virksomhed," fortæller Simon. Simon vil selv ud at arbejde som elektriker først, da han har en EUXer som elektriker, og så vil han måske læse videre som elektroingeniør eller EL-installatør. "Alle muligheder er åbne med min uddannelse som EUXer. Både for arbejde, læse videre på universitetet eller starte mit eget som iværksætter," slutter Simon.

47


Emma sælger de flotteste kager på Instagram – nu vil hun leve af sin hobby

Selvom efterspørgslen er stor på de kager, som 17-årige Emma Lynghøjen sælger på Instagram, har hun for en tid skruet ned for hobbyvirksomheden. Hun vil blive endnu dygtigere og er derfor startet på konditoruddannelsen på ZBC. Læs hendes historie her. chokolade bliver gråligt, hvis det ikke bliver tempereret rigtigt – det har med chokoladefedtet at gøre.

Elsker at gøre folk glade med kager

Jeg har altid elsket at bage, og som 12-årig solgte jeg min første kage til nogle venners datters fødselsdag. De anbefalede mig til nogle andre, der anbefalede mig videre, så derefter begyndte jeg at få bestillinger. Samme sommer lavede jeg en profil på Instagram, og så kom der virkelig gang i salget. Senere fandt jeg ud af, at jeg kunne uddanne mig i min hobby, og så var jeg solgt. Tænk at leve af noget, jeg elsker, og at det ikke skal være surt at gå på arbejde. Så efter 9. klasse startede jeg på uddannelsen til konditor på ZBC, og jeg går nu på grundforløbet.

Selvom jeg dygtig til at lave kager, er det vigtigt for mig at tage uddannelsen. Både fordi jeg som konditor altid kan udvikle mig og lære nye teknikker. Men også for at få al teorien med.

Jeg var ret nervøs for at starte på uddannelsen, men jeg blev taget så godt imod. Lærerne er enormt søde og dygtige, og jeg har fået masser af nye venner. Nogle dage er vi i køkkenet hele dagen. Andre dage har vi teori om morgenen, og så laver vi forsøg i køkkenet bagefter. Det kan fx være i naturfag. Faget har aldrig givet mening for mig før, men det gør det nu. Vi har blandt andet haft om salte som natron og bagepulver, og vi har lært, hvad forskellen på de to er. Her kunne vi fx se, at natron ikke bliver aktiveret, medmindre der er syre i dejen. Det var nyt for mig. Selvom jeg allerede er dygtig til at lave kager, er det vigtigt for mig at tage uddannelsen. Både fordi jeg som konditor altid kan udvikle mig og lære nye teknikker. Men også for at få al teorien med. Nu ved jeg fx også, hvorfor

48

Den anden dag lavede vi flødeboller i klassen. Og jeg syntes ikke, at mine stod helt skarpt. Så jeg gik hjem og forsatte, til jeg var tilfreds. Det lykkes efter to forsøg og halvtreds flødeboller. Vi har et rigtig godt fællesskab på vejen, så jeg gav flødeboller til naboerne bagefter. I det hele taget elsker jeg at gøre folk glade med mine kager. Det betyder meget at mærke, at de synes, jeg er dygtig. allerede er De penge jeg tjener på at sælge kager på Instagram, bruger jeg på nyt udstyr. Det står på mit værelse, i køkkenet, i vores gang og bryggers. Og nu er jeg også begyndt at tage garagen i brug. Alligevel er det noget helt andet at bage på skolen og være i et industrikøkken. Og lærerne er så passionerede. Jeg havde også gode lærere i folkeskolen, men det her slår alt. De er som en anden mor for en. På sigt vil jeg gerne være selvstændig og skabe noget selv. Det synes jeg er sejt. Måske vil jeg have min egen cafe eller kagetruck.


Start på det nye Campus Odsherred - Der ombygges for 49 mio. Vi har fokus på det spændende ungdomsmiljø med aktiviteter på tværs af uddannelser.

CAMPUS Navy blue

ODSHERRED CMYK 100 · 77 · 36 · 23 RGB 18 · 60 · 98 Hex #123c62

Vi skaber helt nye og fantastiske rammer for både Odsherreds Gymnasium samt EUD og 10. klasse, som lige nu er placeret i Fårevejle, men som flytter ind på Campus. Byggeriet forventes færdigt i sommeren 2024.

ODHERREDS GYMNASIUM STX · HF · HHX · GYM10

Odsherreds Gymnasium er et rart sted at være, og vi har et nært og højt fagligt uddannelsesmiljø. Vi kender hinanden rigtig godt, og vi ser det som en stor fordel, at der ikke er langt fra tanke til handling. På Odsherreds Gymnasium foregår der mere end undervisning. Efter skoletid har vi sociale og faglige aktiviteter for alle uanset uddannelsesretning. Du kan deltage i sport, musik, klimaudvalg, gymnasiefester og meget mere.

EUC NORDVESTSJÆLLAND FÅREVEJLE EUD · EUD10 · COMBI10

I Fårevejle udbyder vi flere forskellige uddannelser. Du kan vælge 10. klasse Erhverv, hvor du som elev får rig mulighed for at komme tæt på virkeligheden allerede under din uddannelse. Derudover kan du også starte på uddannelsen til ernæringsassistent, kok, tjener eller tømrer.

AFDELING FÅREVEJLE

Odsherreds Gymnasium GYM10 · HF · HHX · STX

EUC Nordvestsjælland afd. Fårevejle

COMBI10 · EUD10 · EUD

EUC Nordvestsjælland afd. Audebo

Åstoftevej 34, 4550 Asnæs · www.odsherreds-gym.dk Allikelund Gymnasium

Holbæk | Kalundborg | Odsherred | eucnvs.dk

å en Vi ses p rne! e af skol

K10 · EUD10 · EUD · EUX · HHX · HTX

EUD · EUX · AMU

Slotshaven Gymnasium HHX · HTX

EUC Nordvestsjælland Processkolen EUD · EUX · AMU

afd. Holbæk

COMBI10 · EUD10 · EUD · EUX

49


EUD VOXPOP 1. Hvilken uddannelse og linje går du på? Jeg går på EUD Business på 2. semester. Jeg skal nu have en lærepladskontrakt, så jeg søger. Jeg vil gerne være dekoratør.

Svar fra Luna Ekholm Bloch, der går på EUD Business på Roskilde Handelskole

Jeg har netop været i praktik i IKEA. Det var spændende, og der var mange muligheder for at være kreativ, så kunderne får den bedste vej gennem butikken. 2. Hvorfor valgte du den uddannelse – hvad var det vigtigste? Jeg er vokset op i en kreativ familie. Og jeg vil gerne være visual merchandiser eller dekoratør, som det også hedder. Som dekoratør lærer jeg på uddannelsen noget om kunderne, om farveforståelse og opstillinger, der kan bidrage til at optimere salget. 3. Hvad fylder meget på din uddannelse? På skolen bliver vi undervist i virksomhedsforståelse, økonomi, afsætning, købsmotiver og optimering af salg. I virksomheden, når jeg kommer i lære, skal vi også lære virksomhedens koncept, brand og kultur. Jeg har søgt læreplads i for eksempel IKEA, Illum og Magasin. 4. Hvad er særligt spændende? Jeg synes, det mest spændende er at

50

lære, hvordan man med kreativitet får salg og kan give kunderne en god oplevelse. 5. Er der noget, du er mindre glad for? Jeg er bedre til det kreative end til økonomi og regnskaber. Jeg er ikke så god til at gå i traditionel skole. Jeg er bedre til at lære med hænderne end med hovedet begravet i bøger. 6. Hvad skal man tænke over, før man vælger denne uddannelse? Hvis man vil være dekoratør, skal man tænke over, at man ikke bare skal være kreativ. Der er også masser af håndværksarbejde som at sætte lys op, male, samle og opsætte reoler og lignende. Jeg tror 80 % af arbejdet er håndværksopgaver. 7. Hvordan foregår undervisningen typisk? Undervisningen er delt op i fire moduler: virksomhedsøkonomi, erhvervsinformatik, afsætning og engelsk. Vi har også karrierevejledning, hvor vi kigger på mulige lærepladser og skriver ansøgninger.


EUD VOXPOP 8. Hvor meget tid skal man bruge på lektier og opgaver? Det kommer an på meget - jeg er ordblind, så hvis det er større opgaver, skal jeg bruge tid derhjemme. Men lærerne er gode til at forklare, så vi kan forstå det, og lektierne kan vi som regel nå på skolen. Som ordblind bliver jeg hurtigere træt, så jeg får læsevejledning og har mulighed for at bruge hjælpemidler. 9. Hvad skal du bruge uddannelsen til – hvad er dit drømmejob? På sigt vil jeg gerne arbejde med indretning, og jeg synes det er et godt sted at starte som dekoratør, hvor jeg kan lære noget grund­ læggende om former, farver og opstillinger. 10. Hvad har været højdepunktet indtil nu? Praktikken hvor man lærer om en virksomhed, og fordi det relaterer sig til den verden og hverdag, vi skal ud at arbejde i.

11. Kan du give et eksempel på en opgave eller projekt, du har arbejdet på – og hvorfor det var fedt? Vi havde en opgave for en kvinde med en nystartet butik, hvor hun solgte bæredygtigt tøj. Det var fedt at arbejde med at sætte sig ind hendes forretning og butik, , og finde ud af hvordan man kunne understøtte hendes fortælling og brand.

12. Har du et godt råd til en, der skal finde sin uddannelse? Man skal mærke efter, hvad man har lyst til og ikke bare gøre, hvad andre gør. Og så være klar over, at fordi det er det man vælger her og nu, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man skal arbejde med det resten af livet.

Hårslev Efterskole - Lad det ikke blive ved drømmen... Hårslev Efterskole er for dig, der gerne vil opleve dit livs skoleår og rustes til en ungdomsuddannelse på en efterskole, hvor undervisning, linjefag og fritidsaktiviteter udgør hverdagen i et hjemligt miljø. Hårslev Efterskole er en meget moderne, seriøs og velfungerende efterskole for dig, der gerne vil gå i skole og gøre en positiv forskel for dig selv og for andre.

Idræt, Frituftsliv, Medie, Kreativ, Drama, Musik og International Mange valgfag: Esport, fodbold, løb, badminton, basketball, guitar, robot og programmering, sammenspil, kort- og brætspil, styrketræning, textildesign, maleri m.m.

Læs mere på www.haarslevefterskole.dk HÅRSLEV EFTERSKOLE, HÅRSLEVVEJ 33, 4262 SANDVED, TEL: 2444 6266

51


HF VOXPOP

Svar fra Emma Glud Pedersen, der går på 2. HF på Høng Gymnasium

1. Navn og alder? Emma Glud Pedersen, 20 år. 2. Hvilken uddannelse og linje går du på? Jeg går i 2. HF på Høng Gymnasium, og har valgt en fagpakke, der hedder Beredskab. Det betyder, at jeg har Idræt på B-niveau og Psykologi på C-niveau. 3. Hvorfor valgte du den uddannelse – hvad var det vigtigste? HF åbner rigtig mange muligheder, og så tager den kun to år at gennemføre. Men de fag, jeg skulle have, var også afgørende for, at jeg valgte HF. Og så har jeg jo valgt at tage uddannelsen på en kostskole, så jeg kan bo på skolen. 4. Hvad fylder meget på din uddannelse? Det sociale liv fylder meget. Når man bor på kostskole, kommer man meget hurtigt til at lære hinanden ret godt at kende, og man får et tæt bånd. Jeg kommer oprindeligt fra Bornholm, så jeg kendte ikke nogen, da jeg startede. 5. Hvad er særligt spændende? På 2.år af HF har vi fået psykologi, og det er superspændende. Du kan bruge det, du lærer i faget på alle uddannelser – og også i dit eget liv. Man lærer forskellige mennesketyper at kende, og finder ud af, hvorfor folk gør, som de gør. Når man ved det, bliver det meget nemmere at arbejde med forskellige typer af mennesker. 6. Er der noget, du er mindre glad for? Nej, det er der faktisk ikke. 7. Hvad skal man tænke over, før man vælger den her uddannelse? HF åbner mange muligheder, så det er en rigtig god uddannelse, hvis man er i tvivl om, hvad man vil. Man får også et indblik i, hvilke typer af jobs man kan søge videre på. Vi var fx på besøg på en kasserne, og så var vi tre dage på Professionshøjskolen Absalon, hvor vi mødtes med en politibetjent, en jordemoder, en pædagog, en sygeplejerske, en fysioterapeut og så videre, og jeg blev positivt overrasket over, hvor mange muligheder der er. Og finder man ud af, at man har brug for nogle fag, man ikke har haft for at læse videre, kan man altid supplere.

52

8. Hvordan foregår undervisningen typisk? På 2. HF har vi ca. 3 moduler hver dag. Man arbejder selvstændigt eller i grupper, og nogle gange er der også tavleundervisning. Lærerne opfatter dig som voksen, og du skal selv tage ansvar for din egen læring. På HF er der ofte lidt større aldersspredning end på fx gymnasiet. I min klasse kommer ca. 1/3 direkte fra 9. klasse, 1/3 har taget 10.kl. på efterskole, og den sidste tredjedel har lavet noget andet. Jeg har fx selv haft et år på SOSU-skolen. Den blandede aldersgruppe giver en ret god dynamik i klassen. 9. Hvor meget tid skal man bruge på lektier/opgaver? Der er ikke så mange lektier, og for det meste laver vi dem, mens vi er i skole, så jeg har masser af fritid. På Bornholm gik jeg på STX, det var mere striks, og man blev hørt hele tiden. På HF får man ikke årskarakterer, til gengæld skal man til eksamen i alle fag. Men selv om man kun bliver bedømt til eksamen, så får man mere ud af undervisningen, hvis man også markerer i timerne, fordi det gør, at man følger bedre med. 10. Hvad skal du bruge uddannelsen til – hvad er dit drømmejob? Jeg vil gerne være politibetjent eller træner, men jeg synes også, at psykologi er vildt spændende. 11. Hvad har været højdepunktet indtil nu? Det er svært at sige, men vi skal på studietur til Stockholm lige om lidt, og det glæder jeg mig rigtig meget til. 12. Kan du give et eksempel på en opgave eller projekt, du har arbejdet på – og hvorfor det var fedt? Det må blive SSO’en. SSO står for Større Skriftlig Opgave og er et projekt, man selv definerer. Jeg skrev om kropsidealer. Det, at man kan vælge at dykke ned i noget, man interesserer sig for, og hvor man kan bruge de fag, man har haft, og de ting man har lært, var virkelig fedt – også selv om mange er lidt skræmte ved tanken om at skulle kaste sig ud i det. 13. Et godt råd til en, der starter på uddannelsen? Vær åben, gå efter det, der interesserer dig, så bliver undervisningen mere spændende. Og følg med i timerne.


Har du en iværksætter i maven? På HHX kan du tage en studentereksamen med fokus på fx handel, økonomi, sprog, marketing eller innovation. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Følg os på zbc.dk 53


I blomsternes Først og fremmest handler uddannelsen til blomsterdekoratør naturligvis om at få de smukkeste resultater ud af at binde blomsterne til buketter, opsatser og kranse, men det handler også om at få undervisning i at starte og drive sin egen virksomhed.

"Uddannelsen til blomsterdekoratør kan tages på forskellige måder. Hvis man, som jeg, har en STX, skal man først have et 5 ugers handelsskolekursus, inden man er klar til hovedforløbet på 2 år. Man kan også tage den direkte fra folkeskolen på en EUD, som samlet vil tage fire år, forklarer Emma, af de 15 på mit hold, er der kun en, der har valgt uddannelsen som en EUD." "Alle er så glade for at komme på skoleopholdene. Vi er kreative mennesker, der elsker blomster, og det er den rene blomsterfest, når vi er der. Selv om vi har det samme udgangspunkt, er der altid 15 forskellige løsninger på en opgave. Alle har deres egen stil," siger Emma

I Algade i Roskilde ligger Acacia Blomsterkunst med sin gule facade pyntet med blomster. Det er her 25-årige Emma Hedegaard er i praktik som blomsterdekoratør hos indehaveren Mie Labansen. Et par trin ned og ind i butikken. Tja, man skal enten være lettere blind eller svært ramt af allergi og tilstoppet næse, hvis man ikke straks bemærker det: Det her er ét stort sanseland. Et hav af dufte, de flotteste farver og særlige former. "Jeg har altid elsket at komme ind i en blomsterbutik. Det pirrer bare alle sanser. Jeg har da også en drøm om selv at åbne en blomsterforretning, når jeg er færdig med min uddannelse. Jeg kunne godt tænke mig at starte og drive en rigtig god forretning," siger Emma om de tanker, hun har om sin fremtid. Emma har taget en STX. Hun har været i gang med at studere til sygeplejerske, og hun har været juniorkonsulent i Summerbird, hvor hun arbejdede med B2B delen, Business to Business, som på dansk betyder salg direkte mellem virksomheder. "Jeg interesserer mig for salg, og det at drive en virksomhed med et lækkert og ekstraordinært produkt, som folk gerne vil betale ekstra for."

54

Det gælder naturligvis også blomster, som er hendes passion og område.

Man bliver bare glad

Jobbet som blomsterdekoratør er afvekslende og tæt på kunderne, og det tiltaler Emma. Hun skal selvfølgelig lave smukke og personlige ting til kunderne. Til fødselsdage, barnedåb, bryllup, konfirmationer, begravelser eller bare fordi nogen vil gøre en anden glad og sige: Dig elsker jeg. Det er jo så dejligt og positivt, som det kan blive. "Vi har altid søde og dejlige kunder. Vi har mange, der kommer tilbage til butikken, fordi de var glade for de buketter eller andet, vi havde lavet til dem. De glade og søde kunder er også en af grundene til, at det er et dejligt arbejde," understreger Emma.

Blomsterskolen

Uddannelsen til blomsterdekoratør holder til på Blomsterskolen Vilvorde. Det er Roskilde Handelsskole, der udbyder uddannelsen, men fysisk holder Blomsterskolen til i lokaler på Roskilde Tekniske Skole Vilvorde, hvor Danmarks største udbud af grønne uddannelser ligger. Der er populært sagt alt fra gartner til greenkeeper, fra anlægsgartner til blomsterdekoratør – og en lang række andre uddannelser.

Uddannelsen er opbygget i moduler og omfatter: blomsterbinding i buketter, dekorationer, bryllupsbinderi og begravelse. Merkantile fag med udgangspunkt i omsætning, vækst, virksomhedsøkonomi og virksomhedsanalyse. Repetition af det man har lært og en gentagelse af det, man ikke kom helt i mål med. "Det er oplagt at vælge det her fag, hvis man er kreativ, elsker blomster og synes det kunne være sjovt at drive en sund og god virksomhed."

En forpligtelse at tage elever

Mie Labansen er indehaver af Acacia Blomsterkunst. Hun har fast haft elever gennem de seneste 15 år. "Jeg synes, vi har en forpligtelse til at tage elever, og jeg har haft mange. Jeg har et godt samarbejde med Blomsterskolen Vilvorde. De er dygtige, og det er rart, at skolen ligger lige i baghaven. Der er en hurtig og naturlig kontakt," siger Mie Labansen. Hun har store forventninger til sine elever, men de kan også forvente sig at få meget tilbage i deres tid hos Acacia Blomsterkunst. Mie Labansen skal, hvis hun kan finde den rette, have en ny elev, når Emma afslutter sin uddannelse til august. "At have en elev er både et dejligt og et stort arbejde. De gode elever, der har så vildt meget engagement og


tjeneste

// Tekst og foto: Peter Christensen

Det er dejligt men også lidt mærkeligt," siger Emma. "Jeg vil gerne til London, når jeg er færdig. Jeg vil gerne arbejde der, lære nyt og få inspiration. Jo mere man kommer ud, jo bedre bliver man til sit fag," understreger Emma.

energi, som Emma, holder os gamle i gang. Der sker noget hele tiden. Emma er en virkelig dygtig sælger, på den gode måde, og der går ikke lang tid før, hun har åbnet sin egen forretning. Det skal hun nok få succes med."

Til London og blive inspireret Emma lægger nu ikke fra land med at starte en butik, hun vil først ud at opleve og inspireres. "Jeg synes, tiden er gået så stærkt, og nu er jeg snart færdiguddannet.

Drømmer du om at blive

... så er hf eller stx på Slagelse Gymnasium det rette studievalg for dig!

ingeniør – psykolog – journalist – læge advokat – pædagog – politibetjent laborant eller lærer?

På Slagelse Gymnasium kan dine drømme blive til virkelighed. Vores hf og stx-uddannelser giver dig mulighed for at vælge netop den retning og de fag, der interesserer dig allermest. Du kommer til at lære om kultur, samfund, historie og naturvidenskab og kan blive alt fra kemiingeniør og antropolog til oplevelsesøkonom og sygeplejerske. Sammen åbner vi verden!

slagelse-gym.dk

Slagelse Gymnasium

175x130_annonce_SG_karriereguiden_2022.indd 1

slagelse_gymnasium

Willemoesvej 2A / 4200 Slagelse Telefon 5855 5959 / slagelse-gym.dk

10.06.2022 19.58

55


FRITIDSJOB BLEV TIL LÆREPLADS:

Christian uddanner sig til gourmet­ slagter Christian har altid elsket at lave mad, og interessen steg, da han fik fritidsjob hos en slagter. Derfor lagde han ideen om en karriere i militæret eller som personlig træner på hylden og valgte i stedet at starte på uddannelsen til gourmetslagter.

Hele Christians familie har gået på universitetet, og Christian selv har også en studenterhue. Men efter gymnasiet valgte han sin egen vej og gik i lære som gourmetslagter.

nelsen som gourmetslagter. Den første grund handler om glæden ved at give en god service. For en del af Christians arbejde går nemlig ud på at ekspedere og vejlede kunderne.

"Jeg har altid godt kunne lide at lave mad, og så vil jeg også gerne have et arbejde, hvor jeg er aktiv i løbet af dagen. Som gourmetslagter har jeg aldrig to dage, der er ens, og man kan hele tiden eksperimentere og lære mere."

"Det bedste er, når jeg hjælper kunderne, så de kan lave et godt måltid, når de kommer hjem. Det er fedt at vide så meget, som jeg kan fortælle videre. Og når de takker en for god service, gør det mig bare glad resten af dagen."

Gennem hele gymnasiet arbejdede Christian som opvasker hos Munkholm Slagteren i Holbæk. Siden fulgte en stilling som arbejdsmand samme sted. Egentligt var planen at komme i militæret eller måske uddanne sig til personlig træner. Men da chefen tilbød Christian en læreplads, slog han til.

For Christian er en anden god ting ved uddannelsen, at det er spændende at være med til at få en forretning til at blive en succes.

"Jeg synes, det var megasjovt at arbejde i butikken, og jeg ville gerne lære mere. Vi laver jo alt til det gode måltid; skærer kød, laver saucer, salater, smørrebrød og den slags, ja faktisk skal vi kunne mange af de samme ting som en kok. Og jeg kan godt lide hele tiden at lære mere." Som elev hos Munkholm Slagteren har Christian gode muligheder for at dygtiggøre sig. "Vi har et godt kammeratskab, og vi hjælper hinanden med opgaverne. Og så guider vi også hinanden til hele tiden at blive bedre. Det er meget motiverende. Vi bruger også meget tid på at få nye ideer og hente inspiration til nye retter."

Glade kunder skaber god forretning

Udover muligheden for hele tiden at blive bedre er der to andre vigtige grunde til, at Christian er glad for uddan-

56

"Vi skal også arbejde med, hvordan vi sælger mere, og hvordan vi optimerer arbejdsprocesser og produkter. Så også her skal Vi have hovedet med, og det kan jeg godt lide." I april vandt Christian titlen som Danmarks bedste gourmetslagter-elev til DM i Skills. Og han er da heller ikke i tvivl om sit råd til andre, der skal vælge uddannelse. "Jeg synes ikke, at man skal tage en uddannelse, bare for at tage en. Man skal gå op i at gøre det godt. For jo mere du gør dig umage, jo mere får du også tilbage ved, at du bliver dygtig til dit fag."

FAKTA: GOURM E TSLAGTER PÅ ZBC

Du kan star te på uddannelsen til gourmetslagter på ZBC i Roskild e, Køge, Næstved, Ringsted, Slagel se og Vordingborg. Ho vedforløbet skal du tage i Roskilde. På uddannelse n arbejder du m ed udskæring og til beredning af kø d, og du lærer at lave færdigretter, pø lser og andre delikat esser. Du får løn unde r uddannelsen.


Kalundborg Kommune har brug for dig som elev Kalundborg Kommunes vision er: Et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed Kalundborg Kommune søger hvert år elever på forskellige områder. Du kan bla. søge om at blive: • Anlægsgartnerelev • Ejendomsserviceteknikerelev • Ernæringsassistentelev • Kontorelev – med speciale i offentlig administration • Pædagogisk assistent elev • SOSU-elev • Tandklinikassistentelev

Læs mere på Kalundborg Kommunes hjemmeside kalundborg.dk

Kalundborg er en kommune i vækst. Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Novo Nordisk har for nylig offentliggjort, at de frem mod 2027 vil investere 17 mia. i deres produktionsanlæg i Kalundborg. Senest har Chr. Hansen og AP Terminals etableret sig i Kalundborg og flere virksomheder er på vej. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på. Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job – du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

KALUNDBORG KOMMUNE

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

57


58


// Christina Qvistgaard

"Jeg kan slet ikke genkende mig selv" For Katinka, Bastian, Fabian og Alexander har det sidste år betydet, at de for første gang har oplevet glæden ved at have venner og være en del af et større socialt fællesskab. På Vordingborg Fri Fagskole blander man med stor succes elever med diagnoser og elever uden. Resultatet er, at både det faglige og personlige niveau bliver hævet betragteligt

De interne jokes og kammeratlige sludren mellem de tre drenge, afslører bestemt ikke, at de kun har kendt hinanden mindre end et år. Tværtimod lyder de som gamle venner. Men for Alexander, Bastian og Fabian er det sidste år på Vordingborg Fri Fagskole første gang, at de for alvor har været en del af en vennegruppe og oplevet at være et ungt menneske på godt og ondt.

Og udover de obligatoriske faglige mål, der selvfølgelig også skal nås, er det faktisk hele pointen bag opholdet på skolen, som også fungerer som elevernes hjem, forklarer forstander Jette Rønne. Både Katinka, Bastian, Fabian og Alexander kommer fra specialskoler og følger en undervisning, der er særligt tilrettelagt for dem, men de er samtidig en del af skolens almindelige daglige gang med valgfag, fritidstilbud og arrangementer.

”Vi adskiller os ved ikke at være en ren specialskole. De unge har været vant til en meget skærmet tilværelse, og der oplever de en brat opvågnen. Til gengæld får mange af dem for første gang en oplevelse af at have venner. De skal være en del af et socialt fællesskab, og det kan være en udfordring. Både i skoletiden og fritiden skal de pludselig være sammen med mange andre,” uddyber ➜ forstanderen. ”Det kan være grænside 60

Hvad er NGK?

Oplev 4 lande på 3 år!

NGK består af elever fra Danmark, Færøerne, Island og Grønland, som tager en almen studentereksamen (stx) i fire lande på tre år. — se mere på nordatlantisk.dk og på gribskovgymnasium.dk

59


side 59

"Jeg kan slet ikke genkende mig selv"...

seoverskridende for dem at skulle melde sig til fx fritidsaktiviteter eller deltage i gallafesten. Mange ting er første gang for dem. Og det kan godt være en del af dem skal frem til maj eller juni, før de for alvor oplever at have glæde af hele pakken.”

så jeg har kunnet have valgfag i stedet. Drama er min favorit, men også 3D print og nu starter vi også fiskeri om fredagen. Jeg har et år tilbage, og jeg vil gerne have genopfrisket matematikken, og så skal jeg finde ud af, hvor jeg skal hen.”

Undervisning med mening

Alexander, 16 år Høje Taastrup: ”Jeg er her mest pga. game design, for det er en af mine store interesser. Jeg prøvede at besøge en anden skole, men det var ikke noget for mig. Så kom jeg her og tænkte – ok det her er stedet. Det var heller ikke så langt fra min farmor og farfar. Jeg skal være her i et år mere, men i år har jeg 10.kl. eksamen i dansk, engelsk og matematik. Næste år vil jeg gerne have valgfag, så måske hopper jeg på 3D design og noget med comics making. Jeg kan se, at jeg er blevet meget bedre til at være sammen med andre. I starten var jeg meget isoleret og lavede ikke noget og savnede min familie. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre, men så begyndte jeg at gå ture og til fitness. Så der er sket en stor forandring. Det er bare sjovt at være her med sjove arrangementer og sjove fag.”

Eleverne på skolen – uanset om de er specialelever eller ej – får glæde af den praktisk-orienterede undervisning, hvor hænderne for alvor oplever at spille sammen med hjernen. Den teoretiske undervisning bliver så vidt muligt koblet op på den praktiske, så den giver så meget mening som muligt for de unge. På Vordingborg Fri Fagskole kan eleverne bl.a. vælge mellem linjefagene gastronomi, care og håndværk.

Hvad er en fri fagskole?

De frie fagskoler er en af Danmarks nyeste skoleformer. Siden 2015 har de hjulpet unge videre til valg af ungdomsuddannelse. Man bor på skolen, der altså fungerer som kostskole og skal igennem en masse fag, der giver både faglig kunnen og almen dannelse. En tredjedel af undervisningen er praktisk, så man også har mulighed for at lære med hænderne. Det kan fx være i køkkenet eller i værkstedet. Og så lærer man også at klare sig selv og blive en del af et større fællesskab.

Bastian, 16 år Køge: ”Jeg tog den første mulighed, jeg fik. Jeg kommer fra en specialskole og var hernede og kigge og synes, det virkede fint. Det har været rigtig godt. Det har været fedt. Jeg har fået nogle rigtig gode venner, og der er også nogle fede fag. Man kan også have 10. klasses prøvefag, det har jeg ikke i år,

60

Fabian, 17 år København: ”Jeg havde det ikke godt på min gamle skole. Jeg følte mig isoleret, der var mange regler og jeg følte, jeg blev sat i en autismeboks. Men jeg trængte til at blive udfordret. Jeg kiggede på en masse efterskoler, men jeg synes ikke fagene passede til mig. Men så fandt vi Vordingborg Fri Fagskole, og der var nogle virkelig fede ting. Mange fysiske tilbud som var mere min stil. Jeg er vant til at træne meget. Jeg ville også gerne udfordre mig selv lidt. Det er fedt, at her går en blanding af mange forskellige elever, man får nogle nye perspektiver. Jeg har gerne ville lægge den her autismeting lidt fra mig. Jeg vil ikke bruge det som en undskyldning for at slippe for ting. Her føler jeg mig som et selvstændigt, almindeligt ungt menneske og ikke som en autist. Jeg skal være her et år mere og regner med at skulle til 10. kl. eksamen, for jeg vil gerne uddanne mig videre. Det sidste år har gjort mig mere social og bedre til at fungere i større grupper.”

Katinka, 19 år, Bornholm fortæller: ”Før jeg startede, havde jeg det svært med skolen. Jeg kommer fra Bornholm og der er ikke så mange muligheder. Jeg startede et sted men måtte droppe ud igen, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle, men jeg savnede at gå i skole.

Jeg har en autismediagnose og manglede en hverdag. Min mor fandt Vordingborg Fri Fagskole og vi kom i kontakt med Jette Rønne. Det føltes helt rigtigt. Jeg havde en god fornemmelse. Det hele har været, som jeg håbede. Jeg følte mig mødt og forstået og fandt venner, der havde det ligesom mig. Ellers har jeg tidligere følt mig udenfor. Jeg har en lærer, der er blevet min anden mor og som hjælper mig med alt muligt. Her forstår de, hvis man kan have en dårlig dag og ikke bare kan tage sig sammen. Jeg går på Krealinjen, fordi jeg altid har været meget kreativ og godt kan lide at bruge mine hænder, så det er nemt at vælge. Vi tegner meget eller laver illustrationer og brænder på træ. Jeg kan slet ikke kende mig selv, som jeg var for 2 år siden. Jeg havde ikke troet, at jeg kunne få det godt i skolen eller være så åben, som jeg er i dag. Jeg havde fx ikke set mig selv starte på en ungdomsuddannelse, men jeg starter på STX autismelinjen på Næstved Gymnasium efter sommerferien. Jeg glæder mig rigtig meget, men jeg er også nervøs, for det er noget andet, end jeg er vant til. Hjemmefra var jeg vant til at støtte mig meget til min mor, men jeg har også lært her, at jeg godt kan selv – jeg kan godt tage mine egne beslutninger.”


Høje-Taastrup Kommune

FGU

Greve Kommune

Solrød Kommune

Roskilde Kommune

Lejre Kommune

Forberedende Grunduddannelse

Almen Grunduddannelse AGU Produktionsgrunduddannelse PGU Erhvervsgrunduddannelse EGU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU

For dig der gerne vil videre www.fgu-skolen.dk

61


Elever viser vej til

ET GRØNNERE GYMNASIUM

Klimaudvalg, Miljøråd eller Grøn Gruppe. Kært barn har mange navne. Men uanset, hvad man kalder dem, så er det en kendsgerning af flere og flere uddannelser opretter udvalg, hvor eleverne arbejder for at gøre deres skole mere bæredygtigt. Nogle steder har miljøudvalgene fokus på at få kantinen til at sælge økologisk mad, andre steder arrangerer eleverne tøjbyttedage eller stiller krav om biodiversitet eller solceller. På Middelfart Gymnasium gør de lidt af det hele og mere til. Her arrangerer Miljøudvalget en årlig miljødag. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening er de ved at arrangere en affaldsdag, et samarbejde med tænketanken UngeKlimarådet

”I øjeblikket ryger al gymnasiets skrald i én stor container. Vi synes, det er for dårligt, at gymnasiets affald ikke bliver sorteret, når hver eneste husstand i kommunen sorterer deres affald,” siger Jeppe.

står også på to-do-listen, og så er de med til at arrangere Ungdommens Klimafolkemøde i samarbejde med Middelfart Kommune. ”De mange projekter kan godt virker lidt uoverskuelige, men vi er ret gode til at fokusere på få ting ad gangen, så vi er sikre på at nå i mål,” siger 3.g’eren Jeppe Astrup, der er en af Miljøudvalgets 25 medlemmer. Netop nu arbejder Miljøudvalget med affaldssortering

”Men nu er vi gang med at undersøge, hvordan vi kan indføre affaldssortering, så vi er gået i dialog med det lokale skraldefirma Abena,” supplerer 1.g’er Karla Arvad, der også sidder i Middelfart Gymnasiums Miljøudvalg.

Kastanievej Efterskole

- din kreative efterskole i hjertet af København

MUSIK

TEKSTIL & DESIGN

FOTO KERAMIK

BILLEDKUNST

GASTRONOMI TEATER & PERFORMANCE

NY LINJE

Elsker du at være kreativ? Kan du lide storbyens mange muligheder? Tag 10. klasse på Kastanievej Efterskole, hvor vi tilbyder dig et hav af kreative linje- og valgfag. Fællesskab, dannelse og udvikling i hyggelige rammer midt på Frederiksberg. Lyder det som noget for dig? Så kontakt os og tilmeld dig en af vores besøgsdage og få en rundvisning! Vi glæder os til at møde dig!

62

kastanie.dk 33 31 08 08 Kastanievej 2, 1876 Frb. C facebook.com/KBHefterskole kastanievejefterskole KBHefterskole


”Og med pedellerne, for de står for meget af sorteringen i hverdagen, så det er vigtigt at have dem med,” indskyder Jeppe.

Vild med vilje

”Det hele startede egentlig i biologitimerne i 1.g, hvor vi snakkede om CO2-aftryk, og hvilken forskel vi selv gjorde for at begrænse vores klimaaftryk,” forklarer 3.g’er Anes Sabanovic, der var med til at grundlægge Miljøudvalget på Middelfart Gymnasium. ”Vi var med i projektet Vild med Vilje, og så anlagde vi en regnvandssø ovre bag parkeringspladsen, for at øge biodiversiteten og sørge for, at der ikke blev behov for at dræne skovområdet omkring skolen,” tilføjer han. Der blev sat vandplanter i søen, og i starten blev regnvandsbassinet brugt i undervisningen til at undersøge vandkvalitet. Senere opstod ideen om at afholde et Klimafolkemøde.

Alle kan være med

Miljøudvalget er ikke kun for de hardcore miljøforkæmpere, understreger Lærke Knudsen, der går i 1.g. ”Formålet er både at gøre noget for klimaet, at lave noget sammen og at lære at tage et ansvar. Det er jo os selv, der skal arrangere det hele, der er ikke nogen, vi kan lægge ansvaret over på,” siger hun.

”Jeg kom fx med for at slippe for matematiktimerne og få godskrevet mit fravær,” griner Jeppe, som sidste år stod for den tekniske afvikling af Ungdommens Klimafolkemødet. Så bliver han alvorlig. ”Det er superhyggeligt at være med i miljøudvalget, og der er et rigtig godt fællesskab.” Karla slog også hurtigt til, da hun efter bare to uger på skolen hørte om Miljøudvalget. ”Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, og jeg har været med til at arrangere Klimafolkemøde før. Jeg synes, det er fedt at arbejde for noget, der ikke bare er skolerelateret, og jeg tror, man lærer mere af at sidde i et udvalg, end man gør til timerne. Det er jo livslæring,” smiler Karla.

Ungdommens Klimafolkemøde Udover Miljøudvalgets 25 medlemmer er der en kreds af støtter, som ikke sidder med i udvalget, men som gerne vil hjælpe med at gennemføre de aktiviteter, udvalget planlægger.

I forbindelse med Ungdommens Klimafolkemøde afviklede gymnasiet sidste år sit eget to-dages event i samarbejde med Aurehøj Gymnasium og Alssund Gymnasiet Sønderborg. Det var en stor opgave, hvor eleverne stod for at booke alle oplægsholdere til arrangementet, som foregik på flere scener samtidigt, og som blev live-

streamet til andre gymnasier. I år bliver Klimafolkemødet endnu større. Det rykker ud af gymnasiets lokaler og skal i stedet afvikles på scener i Middelfart by, men Middelfart Gymnasiums Miljøudvalg spiller stadig en nøglerolle i planlægningen. ”Der skal mere fokus på kunst og kultur i år, og flere koncerter, så Klimafolkemødet bliver mere festivalagtigt,” siger Karla. Eleverne har mulighed for at søge skolen om penge til at gennemføre miljøprojekter og afvikle temadage, hvor der i stedet for almindelig undervisning står klima på skoleskemaet. Ingen af de fire miljøudvalgsrepræsentanter kan huske, at de har fået nej til noget af det, de har bedt om. Jeg spørger rektor Christian Alnor, om det virkelig er rigtigt, og han svarer: ”I store træk ja. Det er nogle velgennemtænkte ansøgninger Miljøudvalget kommer med, og jeg er ret imponeret af eleverne.” Da Miljøudvalget sidste år ansøgte Tuborgfondet om 300.000 kr. til at livestreame Klimafolkemødet, og var på videoopkald for at forklare om projektet, sad rektor standby på kontoret. ”Hvis de nu havde brug for mig, men eleverne klarede det hele selv,” siger Christian Alnor stolt.

EUD BUSINESS

HURTIGT I GANG MED KARRIEREN Med Eud Business får du en god start på din karriere og bliver klar til en fremtid inden for butik, handel eller event. Du får en solid grunduddannelse, og du udvikler dig personligt. Elevtiden i en virksomhed giver dig vigtig joberfaring, du kan skrive på dit cv. Se mere på rhs.dk

63


BRØDRE OG UNDER UDDANNELSE til anlægsgartner

Mød Rasmus og Jakob, de er begge ved at uddanne sig til anlægsgartnere og så er de brødre. Hvem af dem der er lillebror og storebror, ja det er der en lille intern kamp om – lillebror, Jakob, er nemlig vokset storebror, Rasmus, over hovedet. En ting er de dog enige om. Og det er glæden ved anlægsgartnerfaget. De er begge i fuld gang med uddannelsen. Jakob er lige nu i praktik efter at have færdiggjort andet grundforløb, mens Rasmus er i praktik efter at have afsluttet hovedforløb 2. Og det er ikke helt tilfældigt, at det netop er anlægsgartnere, de to brødre er ved at uddanne sig til: ”Det lå nok lidt til højrebenet. Vores far er selvstændig anlægsgartner, og det er lidt det, vi er vokset op med. Så det var nok det, der føltes rigtigt for os. Vi har samtidig ikke rigtig været de typer, som har siddet inde foran computeren, og heller ikke rigtig været de typer, som godt kan lide at sidde og skrive opgaver,” beretter Jakob. Begge drenge har dog ikke været fast besluttede på, at det skulle være lige præcis anlægsgartner-faget, som var det rette for dem. Jakob har også haft tankerne på landbrugsskolen, mens Rasmus har afprøvet tømrerfaget - men det endelige valg blev for dem begge anlægsgartner. ”Som anlægsgartner laver du meget forskelligt arbejde. Det er ikke bare det samme hver dag. Den ene dag kan vi lave belægninger og den anden dag, kan vi plante træer. Så det er et meget alsidigt arbejde. Det var sådan lidt det, der interesserede mig,” siger Rasmus.

64

”Men også det der med, at man kan skabe noget, som kommer til at være der i mange år, og man kan sige: ”Det har jeg været med til at lave”. Det er jo ikke noget, der bare forsvinder. Det er noget, der kommer til at stå der i mange år. Det synes jeg bare er fedt,” supplerer Jakob. Rasmus og Jakob har fx været med til at anlægge et område på Roskilde Universitet og Nørrebro Station. Deres opgaver kan variere fra de helt små, private haver til de helt store byggesager. Derudover fortæller de også, hvordan uddannelsen til anlægsgartner veksler mellem det praktiske og teoretiske, og at den blanding er det helt rigtige for dem: ”Nu har jeg kun taget grundforløbene, men jeg synes faktisk, det er meget godt, at man kommer ud og prøver det, man har lært. Sådan en veksel­ virkning mellem det,” siger Jakob. ”Ja, det fungerer faktisk meget godt. Og så er de gode til at lægge skoleopholdene i vinteren, hvor der ikke er så meget at lave. Det fungerer også rigtig godt. I skolen kan vi godt have en uge, hvor vi har meget teori. Men så kan vi også have en uge eller 14 dage, hvor vi kun er ude og fx lave belægning eller nørde plantekendskab. Så vi er altid ude og prøve det, vi lærer,” siger Rasmus.

Netop det praktiske er også noget som Jakob og Rasmus får godt kendskab til gennem deres praktikperioder, hvor de er i lære hos henholdsvis Optimus Anlæg og MøllerLøkkegaard. Men hvordan fandt de egentligt elevplads? ”Jeg ringede faktisk bare til MøllerLøkkegaard og sagde, at jeg søgte læreplads. Jeg var ikke engang på prøve. Jeg fik bare en samtale med dem, hvor jeg mødte dem, og så havde jeg fået en læreplads. Så det handler bare om at tage telefonen og ringe til dem, for der er virkelig stor mangel på lærlinge lige nu,” siger Rasmus. Rasmus og Jakob har også snakket om deres fremtidsplaner og er ret enige om, hvad uddannelsen skal føre til: ”Planen er at være selvstændig. Vi har snakket lidt om at starte noget op sammen. Ja, og måske sammen med vores far,” fortæller Rasmus. ”Ja, om det så bliver sammen eller hver for sig, så er det dét med at være selvstændige, der trækker - samtidig med at man får lov til at være så meget ude,” supplerer Jakob.


2-årig HF

HF på VUC - direkte fra 9. eller 10. klasse • Et seriøst og inspirerende studiemiljø • Et stærkt samspil mellem lærere og studerende • Mulighed for at tage din HF over 3 år, hvis du er ordblind eller har særlige behov • Vælg mellem forskellige spændende fagpakker fx sundhed, mennesker og naturvidenskab

Kontakt nærmeste VUC, hvis du vil høre mere om dine muligheder eller tilmeld dig på optagelse.dk.

nordvestvuc.dk

hfvucroskilde.dk

vucklar.dk

vucstor.dk

65


Savsmuld på hjernen Mads Haugbølle Behrendsen var 16 år, da han startede på Roskilde Tekniske Skoles bygningssnedker­ uddannelse. Tag med en tur i værk­ stedet og hør ham fortælle om at tage en uddannelse på en erhvervsskole.

Tag en alsidig studentereksamen

Maskinen bliver slukket, og Mads tager høreværn af og skubber sikkerhedsbrillerne op i panden og gør klar til at samle to stykker træ og til at svare på spørgsmål. Faktisk er ét spørgsmål mere end rigeligt, for han er glad for sit valg af uddannelse og for at fortælle om den. Det første og eneste spørgsmål lyder: ”Hvorfor valgte du at starte på bygningssnedkeruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole?” "Jeg kan virkelig godt li´ det der med at kigge på tegningen og så producere. Arbejdet med træ handler i virkeligheden om at kunne fordybe sig – fx når man skal lave samlingerne rigtige. Bruger man tid på det og går i detaljen, bliver det også vildt flot. Det gør mig glad og stolt, når opgaven lykkes, og jeg står med en veludført opgave og et godt resultat i hænderne," forklarer Mads. Han stryger fingeren hen over den samling, han netop har produceret. Ofte bruger snedkerne fingrene til at vurdere arbejdet, fordi de kan afsløre ujævnheder bedre end øjet.

Her handler det om, at du selv gør noget. Du har rigtig meget ansvar for, at din uddannelse bliver så god som muligt.

Læreplads med mange fine udfordringer Vælg htx, hvis du er til naturvidenskab, it, teknologi og design – og vil have mange muligheder for videreuddannelse.

HTX→ Roskilde Pulsen 4, 4000 Roskilde // htxroskilde.dk // 46 300 400

66

Mads har læreplads i en lille virksomhed i Slagelse, der hedder Bjaco. Han får meget ansvar af mester, når han skal være med til at udføre opgaverne, og så har de mange spændende kunder og opgaver, fortæller han: "Vi har opgaver mange steder, ofte i Storkøbenhavn. Jeg har fx været med til at modernisere Frederiksbergs gamle bibliotek, hvor vi blandt andet restaurerede deres reoler. I virksomheden har vi også været med til at istandsætte store palæer fra 1700-tallet inde omkring Amalienborg. Jeg kan godt li’ det finere arbejde med træ og ikke så meget det mere grove arbejde."


Mange historier

Da Mads var færdig med folkeskolen, havde han mulighed for at vælge frit i mellem ungdomsuddannelserne og valgte altså en erhvervsuddannelse. "På det tidspunkt havde jeg selvfølgelig hørt mange historier om, hvad det vil sige at gå på en erhvervsskole, og de var ikke alle sammen lige positive. Men jeg må

bare sige, efter knapt et år, at det slet ikke er, som jeg havde hørt. Det er meget bedre og virkelig fedt," forklarer Mads. Han har fundet venner på skolen og oplever, at stemningen i værkstederne og klasseværelserne er sjov og god: "Jeg er vildt glad for at gå her på Roskilde Tekniske Skole. Vi har nogle fantastiske lærere, der ved utroligt meget, og som er gode til at forklare, og værkstederne er også gode."

Fra folkeskole til erhvervsskole

Det er et stort skifte at gå fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Mads forklarer forskellen sådan her: "Her handler det om, at du selv gør noget. Du har rigtig meget ansvar for, at din uddannelse bliver så god som muligt. Du skal vise, at du gerne vil, og du får det ud af det, som du selv lægger i det. Og jeg lægger meget i det, smiler Mads.

Vil blive bedre hele tiden

Det der driver Mads i hverdagen er, at han bliver bedre og bedre til det, han gør. "Jeg kan se, at jeg hele tiden udvikler mig og bliver bedre til at arbejde med træet, og det er meget motiverende. Så får jeg lyst til at give den en ekstra skalle," slutter Mads. Mads’ drive har også betydet, at han fik muligheden for at stille op til DM i Skills 2022 i Høng, og det var – med Mads' ord – ”en kæmpe oplevelse”

EN GYMNASIAL UDDANNELSE EN GYMNASIAL UDDANNELSE EN GYMNASIAL – den bedste investeringUDDANNELSE i din fremtid – den bedste investering i din fremtid – den bedste investering i din fremtid

MSG er en udviklingsMSG er en skole udviklingsorienteret med MSG er en udviklingsorienteret skole med forpligtende fællesorienteret skole forpligtende fællesskaber og udsyn.med Hos forpligtende fællesskaber og føle udsyn. os kan du dig:Hos skaber og føle udsyn. os kan du dig:Hos os kan du føle dig:

TRYG TRYG i vores mange TRYG ibåde voressmå mange og

ibåde vores mange små og store fællesskaber. både små og store fællesskaber. store fællesskaber.

STÆRK STÆRK fagligt med mulighed STÆRK fagligt med mulighed for at deltage på talent-

TÆT PÅ TÆT PÅ lokalt i forhold til det TÆT PÅ lokalt i forhold til det nære miljø og globalt

lokalt i forhold til interdet nære miljø globalt i forhold til og vores nære miljø og globalt i forhold til vores internationale arbejde. inationale forhold til vores interarbejde. At vælge MSG er at vælgenationale mulighedernes arbejde. vej fagligt med mulighed for deltage påClasses. talentholdatog i Master for at deltage påClasses. talenthold og i Master hold og i Master Classes.

At vælge MSG er at vælge mulighedernes vej At vælge MSG er at vælge mulighedernes vej

Følg os på SoMe: Følg os på SoMe: Følg os på SoMe:

MSG Haslev – STX & HF MSG Haslev – STX & HF Skolegade 31 – 4690 Haslev MSG STXHaslev & HF Skolegade – –4690 Tlf. 56Haslev 31 243104 Tlf. 56 31 243104 kontor@msg-gym.dk Skolegade – 4690 Haslev kontor@msg-gym.dk Tlf. 56 31 24 04 kontor@msg-gym.dk

MSG Ringsted – STX MSG Ringsted – STX Ahorn Allé 11 – 4100 Ringsted MSG – STX Ahorn Allé11 1140 – 4100 Ringsted Tlf. 57Ringsted 68 Tlf. 57 68 kontor@msg-gym.dk Ahorn Allé11 1140 – 4100 Ringsted kontor@msg-gym.dk Tlf. 57 68 11 40 kontor@msg-gym.dk

67


Bygnings- og anlægsstruktører

I HØJ KURS

Kloge hænder er efterspurgte kompetencer på fremtidens jobmarked, og her er særligt bygnings- og anlægsstruktører i høj kurs. EUC Sjælland oplever stigende interesse for et fag, der byder på både god løn og næsten jobgaranti. // tekst og fotos: Kirstine Fryd, EUC Sjælland

Der er brug for mange ledige hænder i bygge- og anlægsbranchen. Uddannelserne rummer en sikker og god fremtid, hvor du er med til at gøre en forskel. Vidste du at både bygnings- og anlægsstruktører er med til at skabe forbindelser både mellem mennesker og geografiske regioner? De er nemlig med til at bygge Danmarks veje, broer og bygninger.

Hvad er en struktør?

Struktøruddannelsen på EUC Sjælland er en uddannelse med rigtig mange jobmuligheder. Der er to slags struktører. Anlægsstruktører og en bygningsstruktører. Som anlægsstruktør har du mange typer opgaver, det kan være at etablere fortove, pladser og cykelstianlæg, betonbelægninger, bygger veje og jernbaner eller udføre alt arbejde med etablering af kloak og forsyningsledninger.

på min måde," siger Andreas. Uddannelseskonsulent ved Byggeriets Uddannelser John Hvass fortæller også, hvor vigtigt samarbejdet i branchen er:

Som bygningsstruktør arbejder du med byggeri over jorden. Du bygger broer, tunneler, skoler, fabrikker, havne, boliger og meget mere. Du er med i byggeriets indledende fase, og bygger det man kan sige er bygningens skelet. Du arbejder med beton, træ, stål, glas, jern og plast. Det er et arbejde i den friske luft og med gode kollegaer.

"Bygnings- og anlægsstruktører arbejder i sjak, for man har brug for hinanden til at bygge godt og er derfor voldsomt afhængige af hinanden. Der er mange forskellige firmaer i branchen, så man kan finde lige det sted, hvor man føler, man passer allerbedst ind med kollegaerne."

Godt håndværk handler om godt samarbejde

God løn og måske en iværksætter i maven?

Det er makkerparret bygningsstruktørerne Simone Olsen og Andreas Creutzberg, der er under uddannelse på EUC Sjælland enige om. De arbejder nemlig side om side i lange perioder for at øve sig til fingerspidserne på deres fag. I år deltog de i DM i Skills 2022, der er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, hvor man inden for de forskellige fag dyster om at blive landets bedste. Her vandt de guld. "Vi er et perfekt makkerpar. Andreas har overblikket og kan hurtigt danne sig et helhedsindtryk, og jeg er meget detaljeorienteret og perfektionist med de mindste ting," fortæller Simone. Andreas glæder sig også over samarbejdet med Simone: "Det gode ved vores samarbejde er, at vi ikke er uenige om noget som helst, og vi er ikke bange for at stole på hinanden. Har Simone en anden mening, er jeg frisk på at sige ok, vi gør det på din måde, og andre gange bliver det

68

Uddannelsen tager cirka fire et halvt år, hvoraf størstedelen af tiden er en vekselvirkning mellem praktik og skoleforløb. Det betyder at fra den dag, du får en læreplads, så får du løn. "Der er god løn fra den første dag, du får en uddannelsesaftale, for det er en branche, der betaler godt. Og med et svendebrev i hånden er du eftertragtet arbejdskraft. Faget er godt lønnet på niveau med godt betalte håndværkere," fortæller John Hvass. Har du en iværksætter i maven, så er mulighederne også store: "Det er nemt at starte op selv, og det kræver ikke de store investeringer at komme i gang med din egen virksomhed. Et svendebrev i den sammenhæng er virkelig godt, for så har du indsigt i alle de opgaver, din virksomhed kan løse i f.eks. den private sektor. Mange private skal i dag have løst opgaver," siger John Hvass.

side 70


FRIHED OG STORE MASKINER PÅ MANGE HJUL //Tekst og foto: Peter Christensen

Emil Christensen, 16 år, har et anderledes 10. skoleår på Allikelund Gymnasium. Han har arbejdet målrettet på at skaffe sig en læreplads som lastvognschauffør. Det er lykkedes. Det er drømmen om friheden, og det at beherske og tøjle et kæmpe køretøj på landeveje og motorveje, der har været udslagsgivende for Emil Christensens valg af uddannelse og kommende arbejdsliv - og så, nårh ja, lidt familiemæssigt ”belastet” er han også. Både Emils mor, hans far og hans morfar, der har haft egen vognmandsforretning, har rødderne solidt plantet i det erhverv. Så Emil har længe vidst, at det nok var den vej, det ville køre for ham. "Jeg har nu fået praktikplads hos Obel Transport i Kalundborg. Jeg skal starte på skole til august," fortæller en glad og smilende Emil Christensen. Han har gået i 10.b på Allikelund Gymnasium og har haft linjefaget Proces og Praktik.

Linjefag og valgfag

10. klasse på Allikelund Gymnasium er opbygget, så eleverne har de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik, men derudover vælger et af de fire linjefag, som er indrettet til, at eleverne målrettet kan arbejde med de ting, de ønsker: •

Sundhed og Psyke: arbejder med krop og psyke.

Fag og Fokus: koncentrerer sig om faglig udvikling.

Idræt og Bevægelse: fokus på fysiske aktiviteter.

Proces og Praktik: mulighed for at afprøve forskellige brancher, opsøge virksomheder og finde en praktikplads.

Ud over linjefaget kan eleverne vælge 4 valgfag, fx 3D-print, som er meget populært, Filmanalyse, Yoga og meditation, Flytteklar og Løvens hule, hvor de skal lære at pitche en idé knivskarpt.

Proces og praktik

"10. klasse på Proces og Praktik har afsat tid til at arbejde med at få en i praktik. Det har jeg nu, så jeg er garanteret at kunne starte på uddannelsen til lastvognschauffør," fortæller Emil. Anna Voigt Frederiksen, som er hovedansvarlig for Proces og Praktik og matematikvejleder, fortæller yderligere om linjefaget: "Vi ved, at der er nogle, som er skoletrætte, og som synes, det er hårdt at gå skole. Derfor har vi de særlige og anderledes linjefag, så de ikke bare får mere af de traditionelle skolefag," forklarer hun. "Vi forsøger at hjælpe, give dem støtte og skubbe lidt på. Mange, der ellers står og vipper og rigtig ved, hvad der skal ske, bliver afklaret og finder retningen, de vil tage. Det er det, vi gerne vil hjælpe dem med." En ting er at ønske at besøge en virksomhed for at få en praktikplads, men hvordan kommer eleven videre fra det ønske: "Jeg har også fået hjælp til, hvordan jeg skriver en ansøgning,

og hvordan mit CV skal stilles op. Vi kan også få hjælp til at kontakte virksomheden. Det havde jeg nu ikke brug for, siger Emil. Han har til gengæld haft brug for ekstra dansk og har, grundet ordblindhed, en IT-rygsæk til hjælp.

Hvad så der

Det duer ikke at komme overkækt, men respektløst, vandrende ind på sit arbejde og sige ”Hva’ så der” en halv time, efter alle andre har mødt. Derfor fylder snakken om, hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads, også en hel del på linjen. Det er en vigtig del af at være klar til at tage sin uddannelse. "Vi taler rigtig meget kultur på arbejdspladsen. Vi taler om, at man ikke bare kan komme for sent, at man skal samarbejde og hjælpe hinanden, siger Anna Voigt Frederiksen og fortsætter: "Vi spiller rollespil. Hvad kan man tillade sig på en arbejdsplads? Hvilket tøj skal jeg have på? Vi bruger UU til hjælp, og vi bruger endda også Karriereguiden i det."

Ikke for meget pædagog

Emil glæder sig bare til at få de store maskiner i hænderne og komme i praktik. Han glæder sig til en hverdag med et fedt arbejde, skarptskårne værkstedsvitser og beskeder med alt overflødigt fedt skåret fra. Lige på og til at forstå, synes han. "Det skal ikke være så blødt. Ikke så meget pædagog," siger Emil. "Det siger du jo, Emil. Og det passer nok godt til din lige-ud-af-landevejen facon," svarer Anna Voigt Frederiksen.

69


side 68

Bygnings- og anlægsstruktører i høj kurs... Danmark er nemlig altid godt i udlandet. Og herhjemme er der jobs i hele landet. Så for dem der kan deres fag, og er villig til at give den en skalle, er der uanede muligheder for at få både lærepladser og jobs," slutter John Hvass.

Femern Bælt-forbindelsen, der etableres mellem Danmark og Tyskland, er Danmarkshistorien største bygge- og anlægslægsprojekt. Netop her er der allerede, og kommer der til at være en meget stor efterspørgsel på både anlægs- og bygningsstruktører.

Mikkel Bo Willestofte, 17 år, bygningsstruktør på EUC Sjælland og i lære ved LM Byg A/S. "Jeg havde ikke hørt om faget før på brobygning i 8. klasse, så gik jeg ind på nettet og læste om det og tænkte, det er lige noget for mig. Som bygningsstruktør får du lov til at bygge noget der står i mange år, noget du kan se. Du får lov til at bruge hænderne og din styrke, og kan se det færdige resultat, og at der sker noget nyt hver dag. Der er en stolthed ved det, og så kan jeg, når jeg engang får børn, også vise dem, hvad jeg har været med til at bygge.

"Der er rigtig mange fremtidige arbejdspladser ved Femern-projektet. Der er også et utal af arbejdsopgaver i Europa, så man kan rejse ud i verden. Et svendebrev fra

Når jeg er færdig med min uddannelse, vil jeg gerne være i marken, og når jeg har erfaringen er drømmen at blive bygge- eller projektleder."

Store jobmuligheder både i Danmark og internationalt

OVERVEJER DU EFTERSKOLELIVET? Hammerum Efterskole har noget for alle. Vi har niveaudelt undervisning tilrettelagt således, at alle elever kan være med. Derudover tilbyder vi 10 linjefag og hele 32 forskellige valgfag.

www.hamme.dk 70


PÅ HTX BRYGGER MARIE ØL:

Marie har masser af spørgsmål om verden. På HTX finder hun svar, samtidig med at hun får lov at arbejde hands-on med konkrete projekter. Her fortæller Marie om hendes oplevelser på HTX. Når jeg skal sove, ligger jeg tit og tænker over, hvordan noget fungerer, eller hvorfor noget er, som det er. Det kan fx være, hvorfor der er mere saft i modne frugter i forhold til umodne, eller hvordan insulin smager. Jeg synes, det er spændende at lære mere om naturvidenskab og teknik, og derfor valgte jeg HTX på ZBC. Jeg har tre yndlingsfag. Det er fysik, biotek samt proces, levnedsmiddel og sundhed. Vi har masser af teori, men i de fag bruger vi også vores hænder meget, og det kan jeg godt lide. I proces, levnedsmiddel og sundhed har vi fx brygget øl. Her lærte vi fx om fermentering, og hvordan gærceller laver alkohol. Meget kan gå galt i processen, fx hvis temperaturen ikke

Spændende at lære om fermentering og gærceller

er rigtig, når gærceller og bakterier bliver tilsat. Men øllene blev lige som, vi ville have dem.

Fik nye gode venner på HTX

Da jeg startede på HTX, kendte jeg ikke nogle af de andre på skolen, men det var ikke noget problem. Alle er søde og åbne. Vi ses i fritiden, holder fester sammen og tager på Københavnerture. Det betyder meget, at vi har det så godt sammen, og det gør, at jeg ikke kun kommer i skole for at lære, men også for at ses med mine venner. På HTX arbejder vi meget i grupper og med projekter. En af vores første opgaver var at finde en måde at holde mad koldt på uden at bruge strøm.

Min gruppe lavede et køleskab, man kunne bære på ryggen. Øverst lå en blok is, og når den smeltede, løb vandet gennem nogle slanger, som kølede luften ned. Smeltevandet blev til sidst samlet i en beholder, og derfra kunne man så drikke vandet. Vi byggede også selve køleskabet. Det er fedt at bruge hænderne og lave noget praktisk, og du lærer meget af det, fordi du opdager hvad der fungerer – og hvad der ikke gør. Mit bedste råd til dig, der skal vælge uddannelse, er at vælge noget, du synes er interessant. Og så skal du ikke bekymre dig om, om du kender nogen i forvejen. Du skal nok få nye venner på din uddannelse.

SAMMEN OM MERE

nykat-gym.dk 5484 9000

10 SOLR�D

Højagervænget 23 2680 Solrød Strand Tlf. 56182856 WWW.10Solrod.dk 71


MAGNUS VIL VÆRE AUTOMATIKTEKNIKER:

Har altid interesseret sig for mekanik Som automatiktekniker lærer Magnus at arbejde med robotter, store industrimaskiner og mekaniske anlæg. Lyder det interessant? Så læs om Magnus erfaringer med uddannelsen her. Hvorfor valgte du at uddanne dig til automatiktekniker? "Jeg har altid godt kunne lide at rode med mekanik og el. En af min fars venner er automatiktekniker, og da min skole var lukket på grund af corona, spurgte han, om jeg ville med ud og se, hvad de lavede på hans arbejde. Det var spændende, og efter 9. klasse startede jeg på uddannelsen på ZBC." Hvor er du i lære – og hvad laver du på din læreplads? "Jeg er i lære hos Nilpeter, som laver trykmaskiner til etiketter og emballage. Jeg lærer virkelig meget af at være en del af en rigtig arbejdsplads. Når vi laver en ny trykmaskine, er jeg med lige fra start til slut, og det er mega fedt at være en del af hele processen. Mit arbejde går blandt andet ud på at samle og afprøve maskinerne og at trække de forskellige ledninger." Hvad laver du, når du er på skole? "Hver uge har vi et nyt emne. Vi starter med at få en introduktion af læreren, og så skal vi lave nogle forskellige opgaver. Vi har fx programmeret en farvedoseringsmaskine, så den kunne blande femten forskellige farver. Det var både spændende og udfordrende." Hvad synes du om, at uddannelsen er meget praktisk? "Jeg gider ikke kun at gå i skole, så for mig er det perfekt, at det er en blanding mellem at arbejde på lærepladsen, klasseundervisning og hands on-undervisning i værkstedet. Jeg kan godt lide, at jeg selv får lov til at prøve den teori af, som jeg lærer. På den måde er det også nemmere at finde ud af, om jeg har forstået det rigtigt." Hvorfor tager du uddannelsen med EUX? "Jeg vil gerne have muligheden for nemt at læse videre senere hen, hvis jeg får lyst til det. Jeg overvejer at videreuddanne mig til maskinmester og så arbejde offshore. Som automatiktekniker lærer jeg meget af det, som man skal kunne som maskinmester, fx om el og at montere maskiner.

72

FAKTA – DE T LAVER EN AUTOMATIK TEKNIKER

Automatikte knikere arbe jder med at udvikle, opsæ tte og fejlfin de på autom tiske maskin aer og anlæg. D et kan være store mekan iske eller tekn iske anlæg på fabrikker, kr aftværker el le r hospitaler. Du kommer også til at ar be jd e med at programmer e og montere robotter. På ZBC kan du starte på uddannelsen til automatik tekniker på ZBC i Ringste eller Slagelse d . Hovedforløb et tager du i Ringsted. Du kan også

tage uddanne lsen med EU X. Du får løn un der uddannel sen.

efwe


Gymnasietiden er en helt særlig tid Et personligt og fagligt fundament for livet - Derfor skaber vi det sammen

efafaef

Få venner for livet, lær en masse nyt og bliv klædt på til fremtiden Vi ligger i hjertet af Kalundborg. Hos os prioriteres faglighed, fællesskab og trivsel. Vi har plads til den enkelte elev - og helt sikkert også til dig. Vi står klar med et spændende studiemiljø og et stærkt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange, og en række spændende aktiviteter både i og uden for skoletiden.

Slottet er ikke bare et gymnasium – Det er et fællesskab med plads til individet! Slotshaven Gymnasium bygger på inspirerende og inkluderende studiemiljøer med faglige og sociale fællesskaber. Vi har fokus på, at alle elever opnår mest mulig læring. Du lærer bedst, når du trives. Derfor har vi også fokus på din trivsel.

Læs meget mere om os på www.allikelund.dk

HHX & HTX i Holbæk · www.slotshaven.dk

Odsherreds Gymnasium GYM10 · HF · HHX · STX

EUC Nordvestsjælland afd. Fårevejle

COMBI10 · EUD10 · EUD

EUC Nordvestsjælland afd. Audebo

EUD · EUX · AMU

Holbæk | Kalundborg | Odsherred | eucnvs.dk

å en Vi ses p rne! e af skol

Allikelund Gymnasium

K10 · EUD10 · EUD · EUX · HHX · HTX

Slotshaven Gymnasium HHX · HTX

EUC Nordvestsjælland Processkolen EUD · EUX · AMU

afd. Holbæk

COMBI10 · EUD10 · EUD · EUX

73

73


STX VOXPOP

Svar fra Ilayda Gül Çorum, der går på STX på Slagelse Gymnasium

1. Navn og alder? Ilayda Gül Çorum, 18 år.

måden, man gjorde det på i folkeskolen, og nogle gange kan det godt være lidt overvældende med de tunge skriftlige afleveringer.

2. Hvilken uddannelse og linje går du på? Jeg går på STX på Slagelse Gymnasium. I 3B på en studieretning med Matematik A, Samfundsfag A. 3. Hvorfor valgte du den uddannelse – hvad var det vigtigste? Jeg havde faktisk valgt en studieretning med Samfundsfag A og Engelsk A, men der var ikke plads til mig, så jeg fik matematik i stedet for. Og det er jeg blevet glad for. Det var ikke så vigtigt for mig, om jeg fik engelsk eller matematik, så længe jeg bare fik samfundsfag.

samarbejde med andre, og det er vigtigt at knytte tætte sociale bånd. 5. Hvad er særligt spændende? I forhold til folkeskolen får du meget mere ansvar i gymnasiet. Du kan selv vælge, hvordan du vil udfolde dig i dit liv, hvordan du vil strukturere din dag. Du mærker, at du er ved at blive voksen.

4. Hvad fylder meget på din uddannelse? På studieretningen er det samfundsfag, der fylder rigtig meget, og det er fedt. Du skal forholde dig til virkeligheden, til vores hverdag, og til hvordan systemet fungerer. Du skal også kunne fungere godt socialt, og komme godt ud af det med dine klassekammerater. Man skal kunne

6. Er der noget, du er mindre glad for? Afleveringerne i samfundsfag. Der er en forventning om, at du skal skrive akademisk. Det er nyt i forhold til

7. Hvad skal man tænke over, før man vælger den her uddannelse? Det kan godt virke som en selvfølge at gå videre i gymnasiet efter folkeskolen, men man skal forberede sig på det. Hvis man får et forventningschok, er det svært at komme tilbage. Jeg synes, at der skete et voldsomt fagligt ryk efter grundforløbet (de første tre måneder af gymnasiet). 8. Hvordan foregår undervisningen typisk? Som regel gennemgår man de lektier, man har haft for, og så arbejder man med dem selvstændigt, i par eller i grupper. Man bygger hele tiden nyt på, så du forventes at have lavet lektier, når du møder op til time.

Kickstart din karriere hos os! Liniefag:

• Gastronomi - bliv kok i din egen restaurant • Bage/konditor - åben dit eget konditori • Musiker - med bandet på turné • Esport - talentudvikling • Mode & Design - design dit eget tøj

Et forry g

end

e år - Ring o g rundvis få en ning

EFTERSKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN Tlf. 75 85 80 12 · Højskolevej 9 · 7100 Vejle info@skolenfor.dk · www.skolenfor.dk

74

Høj faglighed Udvikling Medbestemmelse

Scan QR-koden, og se vores mange spændende elevuddannelser


STX VOXPOP Selve måden at arbejde på kan være lidt forskelligt fra fag til fag. I samfundsfag er der ofte tavlegennemgang af en artikel, man har læst hjemmefra, og så arbejder vi med den i forhold til de teorier, der hører til. I dansk kan vi have læst en novelle, og så er det litteraturanalysen, der er i fokus. Og i historie laver vi fx en kildekritisk analyse af den tekst, vi har læst hjemmefra. 9. Hvor meget tid skal man bruge på lektier/opgaver? Jeg laver ikke lektier derhjemme – kun det jeg kan nå at lave på skolen, selv om man helt sikkert får noget ud af at lave lektier. Jeg prioriterer de opgaver, vi får for. Har vi fx en samfundsfagsopgave, der er sat til at vare fem elevtimer, så kan jeg godt finde på at bruge tre dage på den. Og har vi en danskopgave, der er sat til fire elevtimer, så bruger jeg måske to dage på den. Tricket er at bruge tid på at forstå opgaven, så man ikke kommer til at lave noget, der er helt ved siden af. Elevtimer er den tid, læreren forventer, at det tager at løse opgaven.

10. Hvad skal du bruge uddannelsen til – hvad er dit drømmejob? Jeg vil gerne ind på Københavns Universitet og læse jura. Mit forhåbentlig gode studentereksamenssnit skal bruges, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at blive anklager og arbejde tæt sammen med politiet. 11. Hvad har været højdepunktet indtil nu? Jeg er med i talentprogrammet ATU (Akademiet for Talentfulde Unge) og elevrådet, og så sidder jeg i gymnasiets bestyrelse og i diverse udvalg. Det er alt sammen ret fedt. Jeg havde forventet, at vi ville få en rigtig nice studietur til Barcelona, men den blev som så meget andet aflyst på grund af corona. 12. Kan du give et eksempel på en opgave eller projekt, du har arbejdet på – og hvorfor det var fedt? Jeg lavede en danskaflevering – en reflekterende artikel, der handlede om skønlitteraturens rolle i nutidens samfund. I de reflekterende analyser er der relativt frie tøjler, så længe der bare er en rød tråd, og man har noget på hjerte, og det er

noget af det, jeg har nemmest ved at skrive. Det blev meget terapeutisk for mig. Det var første gang, jeg følte, at det her, det bliver bare godt, fordi jeg har noget at sige om emnet. 13. Et godt råd til en, der starter på uddannelsen? Hvil i dig selv. Stress ikke over lektier. Man har måske lektier for til fem forskellige fag på samme dag, og det kan man ikke nå at lave, fokusér i stedet på afleveringerne og prioritér de lektier eller opgaver, som du bedst kan lide at lave.

DEN PRAKTISKE VEJ

Vordingborg Fri Fagskole tilbyder linjerne:

Art Design Care Game Design Gastronomi Håndværk Livsstil

Vordingborg Fri Fagskole Violvej 3A 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 06 36 info@vbff.dk vordingborgfrifagskole.dk

75


HHX VOXPOP

Svar fra Malinka Sofie Hjorth, der går på HHX på Roskilde Handelsskole

1. Navn og alder? Malinka Sofie Hjorth, 18 år. Roskilde Handelsskole.

Corona. I 3.g skal vi til Bruxelles og forskellige spanske byer bl.a. Madrid og Barcelona.

2. Hvilken uddannelse og linje går du på? Jeg går på HHX, 2. g, i Europaklassen. Vi arbejder med globaliseringens betydning for Europa, klimaforandringer, Brexit, flygtninge. Sprogfagene er vigtige. Vi har studieretninger med økonomi og med afsætning. Vi har praktik i udlandet, men der blev vi godt nok ramt af

3. Hvorfor valgte du den uddannelse – hvad var det vigtigste? Jeg har valgt studieretningen på grund af rejserne. Jeg vil gerne ud at se andre kulturer og kulturelle forskelle på virksomhederne. Og så er jeg bare glad for at rejse. 4. Hvad fylder meget på din uddannelse? Vi har meget gruppearbejde, og vi arbejder meget caseorienteret. Det kan være i erhvervsjura, hvor vi skal løse en konkret og speciel sag eller komme med løsninger på internationale sager og problematikker. 5. Hvad er særligt spændende? Undervisningen er meget virkelighedsnær, og jeg føler virkelig, at det er noget jeg kan bruge. Vi har også undervisning i privatøkonomi – budgetter, e-boks

Noget for unge med særlige behov Vi er altid ku n

Hu sk at følg e Spe cia lko mp ass Fac ebo ok et på og Ins tag ram . He r jæv nlig t får du opd ate ring er om me og god e sse n his tori er om de fan per son ligh tas tisk ede r, der e beb or spe udd ann els cia lesu niv ers et. De r ska l fok us på det , der – og det lyk kes er lige præ cis dét fok vi hol der us, på Spe cia lko mp ass et.

Like og del –

ét klik væk ...

så ses vi !

og lignende. Det kan jeg bruge direkte privat. 6. Er der noget, du er mindre glad for? Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg må indrømme at jeg ikke er så engageret i undervisningen i tysk. 7. Hvad skal man tænke over, før man vælger denne uddannelse? Man skal selvfølgelig være klar over, at tal og økonomi fylder rigtig meget, og det handler meget om virksomheder. Hvis man har svært ved det, ellers måske afskyr det lidt, er det ikke den rigtige uddannelse at komme ind på. 8. Hvordan foregår undervisningen typisk? Vi har gruppearbejde i næsten alle fag, men vi arbejder også alene. Lærerne er gode til at variere det, og de er også gode til at lytte til os. 9. Hvor meget tid skal man bruge på lektier og opgaver? Vi har i snit en aflevering hver anden uge. De fleste lektier når jeg at lave i

nr. 10 · apr il 202 2 ISS N: 259 6-4 631

special kompasse t MA GA SIN

ET OM OG FO R UN GE ME D SÆ RL IG E

BE HO V

Specialkompasset er en uddannelsesmesse og et magasin for unge med særlige behov. Her kan du læse gode historier om unge i gang med uddannelse og job på særlige vilkår. Messen foregår i september i Roskilde og magasinet udkommer 2 gange om året i hele landet. specialkompasset.dk SK_magasi

n10_042022

Næ ste ud gave af ma ga sin et Sp eci alk om pa sse t ud ko mm er sep tem be r 20 22

-omslag.ind

d 2-3

17.03.2022

76

23.15


HHX VOXPOP spændende og jeg kan godt lide virksomhedsbesøg i undervisningen. Det er bedre end alt for meget læsestof. 12. Kan du give et eksempel på en opgave eller projekt, du har arbejdet på – og hvorfor det var fedt? Der har været mange gode oplevelser, men jeg ved ikke hvilken opgave, jeg konkret skal fremhæve. 13. Har du et godt råd til en, der skal finde sin uddannelse? Man skal sørge for at komme ud at undersøge muligheder, og man skal ud at besøge uddannelsessteder, så man kan mærke, om det er det rette sted.

11. Hvad har været højdepunktet indtil nu? Det har været lidt svært på grund af Corona. Det sociale fungerer godt, og jeg har fået gode venner. Vi har haft en tidligere marketingschef i Coca Cola ude og fortælle. Det var meget

- det er vi

nd re e d rskestu

Ju d

ei Kl ithe van der

Jeg har fra start fået ansvar for mine egne opgaver, og har fra første dag følt mig velkommen. Der er blevet afsat god tid til oplæring, og der bliver gjort meget ud af det sociale fællesskab se mellem eleverne. v n le Gr re Jeg glæder mig hver morgen o eger t sen, kon til at møde på arbejde, for at se hvad dagen bringer. Noah

d An

er

Se de elevpladser vi har til dig netop nu. www.naestved.dk/job

Jeg arbejder på akutpladserne i Næstved Kommune. Det er et hektisk sted, hvor mennesker befinder sig i store livskriser, og vi gør en kæmpe forskel for den enkelte. Jeg har følt mig meget privilegeret over at være en del af dette super kompetente team.

sy ge pleje

Bliv en del af teamet

n,

10. Hvad skal du bruge uddannelsen til – hvad er dit drømmejob? Da jeg startede, ville jeg gerne videre og læse jura. Det er jeg gået bort fra igen. Jeg er blevet meget glad for

fagene afsætning og markedsføring, så det nok i den retning jeg går.

e

klassen. Jeg bruger måske i snit ½ til 1 time på lektier dagligt, men når der er en afsluttende opgave, bruger jeg selvfølgelig mere.

77


Oplevelser UD OVER DET SÆDVANLIGE Faglige oplevelser ud over det sædvanlige og et fællesskab med andre talentspirer, er bare noget af det Frederikke Bro fremhæver ved sin deltagelse i MSG Academy. Akademiet er Midtsjællands Gymnasiums bud på et talentprogram for elever, der gerne vil udfordres. ”Vi har været på flere ekskursioner, f.eks. til Grand Teatret i København. Her så vi en dokumentarfilm om verdens dyreste maleri – Leonardo Da Vincis hemmelige maleri, Salvator Mundi. Filmen handler om, hvordan kunst kan være med til at sikre social status. Det er interessant at se sådan en film, som man ellers ikke ville se. Biografen er også et specielt sted, jeg ikke kendte og ikke selv ville finde frem til,” fortæller 3.g.’eren. En anden ekskursion, som Frederikke fremhæver, er en tur til Arken, hvor der var fokus på politisk, provokerende kunst. ”Her så vi en udstilling om dyr i kunst. Så gik vi rundt i udstillingen for at vælge et kunstværk, som vi bagefter skulle holde oplæg om for hinanden. Her arbejdede vi sammen med en fra den anden afdeling af MSG, så man på den måde også lærte hinanden bedre at kende på holdet.”

Fællesskabet er en vigtig faktor, når man deltager i talentprogrammet. Ifølge Frederikke er det hyggeligt og fagligt givende at være sammen på tværs af klasser og på tværs af de to afdelinger, som MSG består af. ”Det er fedt at være sammen med andre, der vil noget mere og som synes, det er spændende at få udvidet sin horisont.”

Skriveworkshop

En MSG Academy workshop i akademisk skrivning var særlig brugbar i forbindelse med 3.g’ernes SRP-skrivning. ”Her lærte vi bl.a. om forskellen på et akademisk jeg og et personligt jeg. Nogle lærere råder til, at man skal prøve at undgå at bruge ordet jeg. Men på workshoppen lærte vi, at et akademisk jeg, hvor man ikke er subjektiv og viser sin holdning, kan fungere rigtig godt. Derudover lærte vi, hvordan man kort og præcist kan skrive sine pointer,” fortæller Frederikke. Den tilegnede viden om akademisk skrivning gav Frederikke nogle gode redskaber til SRP-skrivningen, men også redskaber hun kan bruge til videre studier. På workshoppen skulle deltagerne desuden fortælle hinanden om deres SRP-opgaver. De var meget forskellige i forhold til emner, fag og studieretninger. På den måde lærte eleverne på holdet noget af hinanden

78

//Maria Boesen

ved at høre om de andres fordybelsesemner.

Det bedste fra begge verdener

Frederikke går på studieretningen Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B. Hun er derfor det, man betegner som en naturfaglig elev. Alligevel har hun formået at få en hel del viden fra den humanistiske lejr i sin tid på gymnasiet. Dels i de almendannende fag som historie og oldtidskundskab – men også i forhold til de valgfag, Frederikke har valgt - nemlig psykologi og filosofi. Deltagelsen i MSG Academy har ligeledes givet hende en god saltvandsindsprøjtning af humaniora. ”Man kan sige, at jeg har fået det bedste fra begge verdener – både den naturfaglige og humanistiske. MSG Academy har været med til at give mig et kulturelt indspark og oplysning om mange, forskellige emner.” Frederikke ved ikke endnu, hvilken vej hun vil gå i forhold til videre studier. Hun interesserer sig for mange ting, blandt andet også formidling og samfundsfag. Derfor er den brede baggrund med en STX-uddannelse et godt grundlag for videreuddannelse. Til at starte med tager Frederikke et sabbatår, når studenterhuen er sat på til sommer.


Drømmer du om en fremtid i kittel eller med robotteknologi? På HTX kan du tage en studentereksamen med fokus på fx naturvidenskab, bioteknologi, programmering, fysik eller matematik. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Følg os på zbc.dk 79


HHX: Tre år med nye fag og godt fællesskab

Hvad er det særlige ved HHX? Hvilke fag får du? Og hvad med det sociale? Læs med her og bliv klogere på HHX, når Emma-Sofie fra ZBC svarer på fem spørgsmål om uddannelsen. Hvorfor valgte du HHX? Jeg ville gerne lære mere om økonomi. Samtidig er jeg ikke så glad for de naturvidenskabelige fag, og det slipper jeg for på HHX. Hvad er det særlige ved HHX? På min tidligere skole lærte vi om verden omkring os i fag som historie og religion. På HHX lærer vi om, hvordan virksomhederne fungerer. Det perspektiv på verden er jeg rigtig glad for at få med. De nye fag har gjort, at jeg ikke er ligeså skoletræt som før. Jeg har været motiveret for at lære en masse nyt, som jeg slet ikke kendte til. Er der et særligt fag, du godt kan lide? Jeg er rigtig glad for afsætning, hvor vi lærer, hvordan vi får kunderne til at købe vores produkter. Vi arbejder med rigtige virksomheder, der har brug for hjælp til at løse en opgave, og det er spændende. Psykologi kan jeg også rigtig gode lide. Det er et valgfag, og her har vi fx lært, hvordan vi gennem sanserne kan påvirke folk til at købe. Så psykologi

hænger på en måde også sammen med afsætning, samtidig med at det er noget helt andet. Hvordan er det sociale på HHX? Det sociale er rigtig godt. Vi er mange forskellige typer, men der er plads til alle. Og vi snakker sammen på tværs af årgange. Vi holder fx fester sammen, og jeg har fået mange nye venner. Hvem skal overveje en HHX? Hvis du gerne vil have nye fag og prøve noget helt andet end folkeskolen, kan HHX være noget for dig. Samtidig giver HHX adgang til det samme som andre studentereksamener, så du har masser af muligheder bagefter. Selv vil jeg gerne læse psykologi, når jeg er færdig.

FAKTA – HHX PÅ ZBC

Du kan tage en HHX på ZBC i Ri ngsted, Slagelse, Næstve d og Vordingbor g. På ZBC kan du vælge mellem en masse for­ skellige studiere tninger, fx finan s, business, innovation, inte rnational marke ting, økonomi, sprog og mange flere.

VIL DU UDFORDRES? STX & IB. Internationalt miljø. Højt fagligt niveau. Masser af fritidsaktiviteter. Hvor skal du gå i gymnasiet? Er du interesseret i personlig udvikling, højt fagligt niveau, engagerede lærere og kammerater, der er ambitiøse og åbne over for verden, så overvej Herlufsholm – måske vores internationale gymnasium, IB? Du får nye venner og adgang til mere end 30 forskellige fritidsaktiviteter inden for sport, musik, kunst, sprog og samfundsforhold. Og bliver en del af et fællesskab med andre unge, der også vil vide mere, kunne mere og gøre mere.

herlufsholm.dk herlufsholm_skole herlufsholm_skole

80


81


En ældre ”dame” i ung // Tekst og foto: Peter Christensen

I 1898 blev m/s BIEN bygget i en af den tids helt store danske søfartsbyer, Marstal på Ærø. Nu er det mere end 120 år gamle skib købt af FGU Sydvestsjælland. Det skal gennemrestaureres, og det skal tjene som pædagogisk base for unge med behov for et praktisk anlagt læringsmiljø.

Jonas Holtz, 18 år, har været tilknyttet FGU (Forberedende Grunduddannelse – red.) siden 2019, afbrudt af længere perioder grundet tiden under Corona. Han har nu en læreplads som bådebygger/skibstømmrer på FGU. "Jeg lærer væsentligt bedre med hænderne end hovedet i en bog. Jeg skal have en mulighed for at prøve undervisningen af i praksis, forklarer Jonas. Han har daglig arbejdsplads på Værftet på Korsør Havn, et af værkstederne i FGU Sydvestsjælland, som dækker kommunerne Næstved, Slagelse og Vordingborg.

nu, du kan sagtens, siger de. Og nu ved jeg, at jeg kan bare det shit der, fortsætter Joans med et smil, der ikke kan skjule hans stolthed. "Jeg har ikke altid været glad. Jeg følte, at jeg ikke var god nok. Men jeg klarer opgaverne bedre og bedre. Jeg bruger kroppen, har fået flere muskler og er meget mere tilpas med mig selv. Jeg har fået mere selvtillid.

Ejerskab for eget liv

Christian Dyrløv Madsen er værftsleder og underviser for Jonas og Emil.

"Jeg skal se, hvad det skal bruges til, så forstår jeg bedre, og det kan man her på FGU og i arbejdet med BIEN. Matematik er også en del af undervisningen, men det er koblet direkte på arbejdet med skibet, når vi skal regne arealer ud eller hvad tingene vil koste.

"Alt i livet er i princippet i spil, når vi modtager elever, så vi gør meget ud af at afsøge, hvordan hver enkelt elev er, og hvad eleven har brug for. Vi er meget lyttende, så vi kan støtte og udfordre dem på den rigtige måde, fortæller han.

Jonas vil gerne gøre sig dygtig i faget og se, hvor langt det kan bære ham at arbejde med m/s BIENs spander og spir og alt det andet, der skal restaureres på den gamle dame.

Men når den vigtige pointe er fortalt, skal der også kobles en anden vigtig pointe til: struktur.

"Underviserne her er enormt gode til at give mig mod på at forsøge. Prøv

82

"Vi har en fælles opgave og et fælles mål med indsatsen. At få restaureret BIEN og give de unge så meget læring som muligt. Derfor har vi vores 10

bud, som skal tages meget alvorligt. Vi forlanger, at man møder til tiden, hjælper og respekterer hinanden, forklarer Christian, og struktur er også det, mange af eleverne har brug for, så de kan fokusere på deres liv og uddannelse. FGU arbejder med nødvendigheden af det eleverne laver. De arbejder aldrig som om. Arbejdet kredser, ud over det strengt faglige, om dannelse og medborgerskab, så de unge bliver klar til fællesskaberne og kan dem i deres liv. Træder de forkert, får de ikke rynkede bryn, men de kan bede om hjælp, og så får de det. "Vi arbejder med at skabe den trygge og tillidsfulde relation mellem os og eleverne, og eleverne i mellem. Vi skal alle være ærlige, respektfulde og autentiske, hvis vi skal få de unge til at tage ejerskab for eget liv, og at de lærer noget. Det er et vigtigt mål på vej til en uddannelse

Sammenhold og respekt

Jonas Holtz lægger vægt på, at han på FGU møder et meget stærkere sammenhold og en større respekt for hinanden, end han tidligere har mødt i sit skoleliv. Det er en oplevelse Jonas


dommens tjeneste

På bagtæppet af deres fortælling lyser værftets 10 bud og udtrykker respekten og fællesskabet på Værftet: 1. Velkommen til værftet 2. Vi gør altid det bedste vi kan 3. Vi arbejder inde og ude året rundt 4. Husk det bedste hold er sammenhold 5. Vi møder klar og omklædt kl. 08:00 6. Vi fastholder os på opgaven deler med Emil Kjergaard, 19 år, og den anden lærling på værftet, som KarriereGuiden har talt med. Efter at have afprøvet andre muligheder er Emil landet der. Han kommer fra Skælskør og har en times transport hver dag – hver vej. Det gør han gladelig, fordi han stortrives. "Her respekterer vi hinanden mere, end jeg før har oplevet. Vi accepterer, at vi er forskellige og har forskellige udfordringer og behov, siger Emil og nævner også lærernes åbenhed og interesse for eleverne. "Har man det dårligt, der kan jo være en grund til at man hænger lidt i en periode, er de altid åbne for at snakke og hjælpe en videre, understreger han.

7. Vi smiler og cykler ind til frokost 8. Vi kan godt

Emil er i bund og grund glad for at være på Værftet. Det hjælper også, at han modtager en skoleydelse, så der er nogenlunde ro på økonomien, og han og de andre elever kan koncentrere sig om at lære og komme op af det hul, en hel del af dem har været nede at dykke i. "Det vigtigste for mig er, at jeg totalt gerne vil arbejde med træ. Det er fedt at arbejde med. Det interesserer mig. Det er sjovt.

9. Vi hjælper hinanden 10. Vi vinder altid alle konkurrencer

stered ”sø om en m m e m d rk e, da tal sa s s M r a en. a e g l i OM tiM il ga ner t byg g e g g e t ne d t ORIE skon l T N i t E S I I p e. H bet o l ev r i m/s B sejler L I DT u ski IEN b ur tig er ten n B h n r . e. e e n l S l k g o k e vi ar ik CULE U rig bl ev s sejl, d . De v e t g H E R r f t e t p å FG e d o v I 1898 e P a l I V på h væ te al ne” S og men ende e sæt skibe h av n 1926, ve lg å kunn i g n i å e d p g æ rg e a r n F t ve d i o s t v n k t 0 o o 5 æ k m besæ alss r i 19 l Ko b H g i a t o v e , d g e e e g n by gn skib skibe til at re d e rsør o To af r, med n i Ko eget b e e n. m k n e s r v i d a a f r O-h ttga sten dt til Det v a NAT og Pu , som r o d ke n f y ktisk N b e E I d n r ø B bet g e i R r d k m pra a f d s e v ø e n k v 0 h i n 5 f e g e 9 n o g g 1 I en vne et o , der - h av n rg e h a e skib unge NATO er vic sede mt fæ s s a r a s e , p k l r i s skø æster d ut r tsfi Skæl dagsg er me r Spo 0 d ø 4 s n r u d o r e K sm r t, he købte sejlad llig a I 1985 dt til selv. o r s ke f n g e f i a k s . s god skab inde sejlad un er nne f mand 020. H r skibets de ku j 2 e i b r U a f FG mme øbt a til ko bl ev k e nd e . D e r N E I B att ove r n og 26

N /S BIE

83


NICKLAS TØNNESEN:

"Jeg har haft nogle bump, men nu er jeg der"

// Tekst og foto: Peter Christensen

Nicklas Tønnesen har haft en snørklet og bumpet vej til sin uddannelse. Med ADHD i bagagen har han slået nogle gevaldige slag til siden. Det har han fået hjælp til at håndtere på EUC Nordvestsjælland i Holbæk, og nu har han endelig nået endestationen på tømreruddannelsen. Han er udlært til september. Bumpene har været store for Nicklas Tønnesen, inden han fandt den uddannelse, han ønsker, og den retning han vil gå mod sin fremtid. Nicklas har været en længere tur rundt om slagteriskolen i Roskilde. 2 år havde han været i gang med en slagteriuddannelse, han havde endda en praktikplads i Føtex, inden han ad en lang omvej fandt frem til, at det var tømrer, der var det rette for ham. "Jeg stoppede med slagteriuddannelsen, fordi der var for mange personlige ting, der var kørt helt skævt for mig. Det var omstændigheder, der fik kørt mit liv ud på et rigtig dårligt sidespor," siger han om den tid. "Derfor tog jeg til København og fik et job som afrydder med forefaldende arbejde på et diskotek. Jeg fik flere og flere opgaver og endte med at være med i en ombygning af diskoteket. Det var sjovt arbejde, og jeg tænkte, at lige præcis sådan noget kunne jeg godt tænke mig at arbejde med i fremtiden. Derfor valgte jeg at starte på uddannelsen til tømrer," fortæller Nicklas.

En fremmed hærværksmand i hovedet

Nicklas er færdig med uddannelsen til august. Han har gennemført uddannelsen trods sine problemer med ADHD, som på mange måder er som en hensynsløs fremmed, der uanfægtet vader rundt i ens liv. Forstyrrer, tager opmærksomheden og stjæler koncentrationen. Tankerne sætter sig fast og vokser til det uoverskuelige. Det siger sig selv, at et hverdagsliv med ADHD ikke er en let sag, men det har på mange måder altid været et vilkår for Nicklas Tønnesen. "Jeg har aldrig været god til at sidde stille og arbejde ved en computer. Det har aldrig været min stærke side at sidde stille i et klasselokale og modtage beskeder og gøre, som der blev sagt," fortæller Nicklas om den side af sig selv. "Jeg har virkelig arbejdet med det, og nu har jeg efterhånden lært at håndtere det. Jeg er blevet god til at trække mig og sørge for mig selv, når tingene begynder at vokse i hovedet." Nicklas har gået i specialklasser siden 2. klasse med én lærer til fire elever. Det er først nu på EUC Nordvestsjælland i Holbæk, at han er kommet i en klasse med 25 elever.

Hjælp til strukturering

Nicklas’ historie er både en om bump på vejen til uddannelse, men det er også en historie om en uddannelsesinstitution, der har taget hånd om hans udfordringer. Han er blevet

84

bedre til selv at håndtere sin ADHD, men han har også fået god hjælp og støtte på EUC Nordvestsjælland i Holbæk. "Jeg har en mentor, Michael, som hjælper mig med at sætte tingene op, så de er strukturerede og overskuelige for mig, forklarer Nicklas om samarbejdet med sin mentor. "Det er en stor hjælp, så jeg ikke hele tiden skal have en stor kamp med mig selv om, hvor jeg skal starte og hvor jeg skal slutte. Mentoren tager det først og fremmest roligt og får ordnet ting i den rigtige rækkefølge, så det ikke er Nicklas’ til tider hektiske og stressede tanker, der tager føringen. "Det er først og fremmest en tryghed for mig, at der er styr på det hele. Det er Michael rigtig god til at hjælpe mig med.

Kreativ løsning på farveblindhed

Nicklas er også farveblind, og det er en alvorlig udfordring, når han skal bruge tegneprogrammer på computeren, hvor a-, y- og x-aksen er røde, grønne og blå, så man kan skelne dem fra hinanden. "Fordi jeg ikke kan se farverne, fik jeg i starten vendt alt på hovedet og i et tilfældigt hulter til bulter. Det var helt sikkert ikke noget, man kunne bygge i virkelighedens verden, fortæller han om den oplevelse. "Så nu har jeg lavet mit eget system, hvor jeg med præcise udmålinger og vinkler kan konstruere uden farver, så alt bliver i de rette størrelser, vinkler og forhold, fortsætter han, ikke uden stolthed i stemmen over at have løst et stort problem.

Stor ros til skolen

Nicklas har stor ros til EUC Nordvestsjælland i Holbæk. Han fortæller om tiden under corona-nedlukningerne: "Undervisningen over Teams fungerede ikke for mig, det gjorde mentorordningen heller ikke. Det var for nemt at blive distraheret, forklarer han. "Men lærerne gjorde virkelig, hvad de kunne for at få det til at fungere. Det var bare en umulig opgave i forhold til mig. Til gengæld kørte skolen materialer ud til os, så vi stadig kunne bygge og arbejde trods nedlukninger. Det skal de have stor ros for, siger Nicklas og slutter med ordene: "Vi har et godt sammenhold på skolen, vi har gode lærere, vi har frihed under ansvar, hvor vi stoler på hinanden, både elever og lærere. Det er sådan, det skal være.


S

i X

n e r e d n e l a k

t æ – til årets store

sp e ci a lu d d a n n e ls e sde b e g iv e n h e d i R o sk il

Kr

I samarbejde med STU-foreningen Consentio og Ligeværd

r 21. og 22. septembe sset yds ved Specialkompa

– Årets store begivenhed! – To helt særlige dage fyldt med uddannelsessnak for nogle helt særlige unge. – På Messen Specialkompasset kan du møde flere end 70 skoler, institutioner og organisationer.

På Specialkompasset i Roskilde kan de unge, deres familie, vejledere og sagsbehandlere få inspiration til fremtiden og høre mere om de forskellige typer uddannelsestilbud, der eksisterer for unge, der ikke lige passer ind i det ordinære uddannelsessystem. Her kan du møde udbydere af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, special­ efterskoler, behandlingsskoler, FGU, socialøkono­ miske virksomheder, organisationer og andre med fokus på unge med særlige behov. Du kan også høre spændende oplæg og foredrag.

Specialkompasset er et besøg værd uanset om du er ung, forældre, lærer, vejleder eller sagsbehandler. Følg os på specialkompasset.dk og på Facebook og Instagram. Her lægger vi løbende information, udstillerlister og spændende artikler op.

www.specialkompasset.dk 85


NICKLAS VEBER STRYHN HAR VUNDET DM I SKILLS 2022 FOR TØMRER!

Det er lørdag eftermiddag og det kæmpestore telt midt på pladsen til DM i Skills i Høng summer af spændte stemmer fra de mange tusinde fremmødte. Det er finaledag og om lidt annonceres vinderen af DM i Skills for tømrere 2022. Nicklas sidder blandt publikum, sammen med sin faglærer Michael Thage. Den elektriske stemning brydes af konferencieren, der råber i mikofonen: ”Vinderen af DM i Skills 2022 for tømrere er: Nicklas Veber Stryhn fra CELF!” og salen eksploderer i klapsalver og råb. Torsdag morgen gik DM i Skills 2022 officielt gik i gang: “Jeg har pause i 20 minutter”, smiler Nicklas, da vi møder ham i solskinsvejret uden for hallen. “Men jeg er ret godt med” fortsætter han, mens han spiser en is og drikker en sodavand. Modul 1 er afleveret og Nicklas er næsten færdig med opsnøringen og tilrisningen og kan snart starte med at skære, høvle og fræse. “Jeg er nødt til at gå ind igen og fortsætte”, smiler Nicklas og går fra solen og tilbage ind i den travle hal. I tømrerhallen er Nicklas begyndt bearbejdningen: Han skærer, fræser og høvler. Modul 1 er allerede afleveret: et tårn, der skal indgå i den samlede opgave. “Han fører på point, men det kan vi ikke konkludere noget ud fra endnu”, siger faglærer Michael Thage beske-

86

dent og fortsætter smilende: “Det er kun point fra modul 1. Der er et stykke vej endnu”. Nicklas er ved at lave modul 2: En kel-konstruktion, der skal være færdig fredag eftermiddag. Han er godt med og følger tidsplanen. Det er fredag morgen på DM i Skills. Den næstsidste dag og dagen inden finalen. Hallen, hvor tømrerne konkurrerer, ligner allerede en myretue: Der er mange mennesker. Rigtig mange. De går i kø rundt for at kigge på deltagere og udstillere. Der er øredøvende larm fra skæremaskiner, boremaskiner og sten der flækkes og kastes. Men midt i al larmen og de mange mennesker trænger en høj stemme alligevel igennem: “Hey Mikkel!? Kom lige her!”. Det er Nicklas der råber. Manden han kalder på er Mikkel, der er dommer og tidligere VM-deltager i Skills. “Kan du ikke lige tømme min skraldespand?” griner Nicklas til Mikkel og peger på en stor plastikspand fyldt med ukorrekte, frasorterede træstykker.

Det er lørdag eftermiddag og det kæmpestore telt midt på pladsen til DM i Skills i Høng summer af spændte stemmer fra de mange tusinde fremmødte. Det er finaledag og om lidt annonceres vinderen af DM i Skills for tømrere 2022. Nicklas sidder blandt publikum, sammen med sin faglærer Michael Thage. Mikkel smiler skævt og Nicklas griner igen. Det er dommernes opgave at tømme deltagernes skraldespande, men man fornemmer tydeligt at Nicklas synes det både er lidt sjovt og mærkeligt, at bede en dommer om det. Nicklas sætter musikken tilbage i sine ører og fortsætter med opgaven: Modul 2. Om 4 timer regner han med at være færdig med den og kan så fortsætte til modul 3, den sidste opgave i dette års DM i Skills. “Jeg er tilfreds og lettet. Især mit Andreaskryds blev ret godt” griner Nicklas og fortsætter: “...og måske jeg skulle have taget entré, med al det publikum!” nikker han ud mod de mange mennesker, der har samlet sig foran Nicklas, for at se ham afslutte sin opgave. Faglærer Michael Thage smiler: “Det gik så godt. Det er et rigtig flot stykke arbejde han har leveret”. Nicklas går smilende rundt og hilser på familie, venner og kollegaer fra Mester Madsen. Mester Madsen selv står der også. Nu er det bare at vente på dommernes afgørelse...


GAME?

Er du visuel og

kreativ?

På Danmarks eneste spilgymnasium, Game College

Brænder du for animation, 3D-grafik og visuelle effekter?

er vi specialister i computerspil. Hos os kan du vælge mellem de to linjer GameIT og GameArt, der begge er studieretninger på HTX.

Hos 3D College i Grenaa giver vi dig de bedste rammer for at dyrke din passion og få en erhvervsuddannelse inden for det felt, du har lyst til at arbejde med.

Mød os alle i Grenaa til

- en del af Viden Djurs

- en del af Viden Djurs

ARE YOU

åbent hus

torsdag d. 17. november 2022 kl. 15-18 lørdag d. 28. januar 2023 kl. 10-14

For tilmelding eller yderligere info:

Kontakt studievejleder Brian Runoberg 3070 0189 / brru@videndjurs.dk

Kontakt studievejleder Sofie Krogh Appel 2168 7859 / soka@videndjurs.dk

# fodbold # fAGLIGHED # FÆLLESSKAB

- en del af Viden Djurs

GAMECOLLEGE.DK

3dcollege.DK

uddannelse og ambitiøs

esport træning

Træn fodbold på Danmarks eneste Brasilianske fodboldskole?

Vil du gerne blive dygtigere til din esport og måle dig med de bedste talenter i Danmark?

Et fodboldtilbud til dig der elsker fodbold og gerne vil kombinere det med en god og solid uddannelse på HHX eller HTX.

På Game Sport College får du de optimale muligheder for at kombinere tre år på HHX eller HTX med ambitiøs esport træning.

- en del af Viden Djurs

For tilmelding eller yderligere info:

• 3 UGENTLIGE TRÆNINGER • GODE FACILITETER • DYGTIGE BRASILIANSKE TRÆNERE

For tilmelding eller yderligere info:

Kontakt studievejleder Brian Runoberg 3070 0189 / brru@videndjurs.dk

For tilmelding eller yderligere info: brazilfootballcollege.DK

Kontakt studievejleder Brian Runoberg 3070 0189 / brru@videndjurs.dk

gamecollege.DK

87


VOXPOP

UDDANNELSERNE PÅ KØGE HANDELSSKOLE

Følgende elever har svaret: Mathilde fra 2.g på HHX Sofie fra EUX Business Camilla fra EUD Business 1. Hvorfor valgte du den uddannelse – hvad var det vigtigste? Matilde: Jeg har valgt HHX, fordi jeg i folkeskolen var glad for de mere matematiske fag, og det vidste jeg, at jeg kunne sætte fokus på hér – det vigtigste for mig var, at jeg havde lyst til fagene.

5. Hvordan foregår undervisningen typisk? Matilde: Vi får en kort præsentation af, hvad vi skal gennemgå i modulet, vi får gennemgået teori, og efterfølgende arbejder vi med teorien enten selvstændigt eller i mindre grupper.

Sofie: Fordi jeg gerne vil arbejde med handel og salg. Jeg valgte uddannelse ud fra det, jeg kan bruge den til efterfølgende.

Sofie: Vores undervisning starter for det meste med et oplæg om, hvad vi skal gennemgå i dag, så har vi teori inden vi arbejder med en opgave, enten i grupper eller selvstændigt. Vores lærere er dygtige og hjælpsomme, så man kan altid få hjælp til opgaverne.

Camilla: Jeg drømmer om at blive indkøbsassistent – og så er fagene super interessante. 2. Hvad fylder meget på din uddannelse? Matilde: På min uddannelse fylder det sociale sammenhold meget, og det er også vigtigt, at du har lyst til at lære Sofie: Et godt sammenhold i klassen og at vi får lært en masse. Jeg synes også, at lærerne går meget op i hvordan vi har det både socialt og personligt. Camilla: Der er en rigtig god blanding af det sociale, faglige og lektier. 3. Hvad er særligt spændende? Matilde: Jeg synes det er spændende med de mange tværfaglige opgaver vi har, f.eks. SO-forløb og Erhvervscase. Her sætter man sig enten ind i en bestemt virksomhed, eller arbejder med noget relevant, som sker i verden lige nu. Sofie: De anderledes fag. Nogle af fagene kender du, såsom dansk, engelsk og matematik – men vi har også nye fag som f.eks. afsætning og virksomhedsøkonomi. Camilla: Fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi. 4. Hvad skal man tænke over, før man vælger den her uddannelse? Matilde: Hvad du gerne vil bruge uddannelsen til. Du behøver ikke vide konkret hvad du vil efter gymnasiet, men mere hvilke faglige kundskaber, du kan tage med videre efterfølgende. Sofie: Med en EUX Business kan du både starte din karriere i en virksomhed eller læse videre – Det er en meget bred uddannelse inden for kontor, handel og salg, det vil altså sige, at der er mange forskellige retninger du kan gå bagefter. Camilla: Man skal have lyst til at arbejde inden for områderne detail, event, kontor eller handel. Du har meget praktisk undervisning mens du er på uddannelsen og du bliver hurtigt klar til at komme ud i lære, da EUD Business kun tager et år.

88

Camilla: Vi får et oplæg fra vores underviser, og så arbejder vi med opgaver selvstændigt eller i grupper 6. Hvor meget tid skal man bruge på lektier/opgaver? Matilde: I gennemsnit 1 time hver eller hver anden dag. Sofie: Vi får tid til opgaverne i timerne, så hvis man arbejder produktivt, når man næsten altid at blive færdig med opgaven inden timen slutter. Der er også lidt teori, du skal læse hjemmefra. Camilla: Det er en meget praktisk uddannelse – i gennemsnit 15 minutter om dagen. 7. Hvad skal du bruge uddannelsen til – hvad er dit drømmejob? Matilde: Jeg er ikke 100 % sikker, der er vildt mange muligheder. Måske vil jeg læse videre på CBS. Mit drømmejob lige nu er at blive noget med medie-design, og måske starte egen virksomhed. Sofie: Jeg drømmer om at arbejde med salg og handel mellem virksomheder og kunder. Camilla: Jeg vil være indkøbsassistent – men der er mange muligheder for at få en god læreplads, hvis du vælger EUD Business, og du kan tage uddannelsen i mange retninger. 8. Et godt råd til en, der starter på uddannelsen? Matilde: Nyd det! Jeg har allerede mange fede minder. Og snak med en masse på tværs af klasserne; det giver virkelig et boost, både på gangene, men også til de forskellige fester, der bliver holdt. Sofie: EUX Business er for dig, som gerne vil have en erhvervsfaglig studentereksamen og samtidig drømmer om at arbejde med salg, kontor eller handel. Camilla: EUD Business tager kun 1 år, så du kommer hurtigt i gang med det, du vil. Tænk over hvilken linje, der er mest interessant for dig, f.eks. om det er handel eller detail, der er mest dig..


Et år du aldrig glemmer Tag 10. klasse på ZBC, og bliv en del af et fedt ungdomsmiljø. Du kan vælge mellem mange forskellige linjer, så uanset om du drømmer om svendebrev, studenterhue eller begge dele, så er du sikret en god start på din videre uddannelse. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Følg os på zbc.dk 89


// Christina Qvistgaard

NGK-ELEVER

HAR KNYTTET NORDATLANTISKE

BÅND FOR LIVET

Tre helt særlige gymnasieår nærmer sig deres afslutning. I de sidste 3 år har eleverne på NGK – Nordatlantisk Gymnasieklasse oplevet både isbjerge, fjelde, vulkaner, indlandsis og de nordsjællandske skove på tætteste hold. Og de har mærket et sammenhold eleverne imellem, som kun kommer, når man bliver rystet sammen langt væk hjemmefra. Når Caroline og Elvira tænker tilbage på de sidste 3 år, er det ikke postkort­ agtige minder om fantastisk natur, der fylder mest. Det er oplevelsen af at have været borger i nogle lande og kulturer, der godt nok deler både historisk fællesskab og værdifælleskab, men alligevel er meget forskellige. Elvira Jensen og Caroline Termansen er første kuld af elever på NGK, som udspringer af en ide og drøm om en gymnasieklasse med en helt særlig indsigt i Nordatlantiske forhold, udfordringer og muligheder – og en klasse med et stærkt og permanent bånd. Den drøm må siges at være gået i opfyldelse. Igennem STX-årene har eleverne rejst gennem og boet i de 4 Nordatlantiske lande Danmark, Færøerne og Island med sidste stop i Grønland, hvor Karriereguiden ’mødte’ to af eleverne over en Teams forbindelse i slutningen af april. Juni måned, afslutningen på det hele, den danske studentereksamen var alt sammen bare få uger ude i horisonten. ”Det er trist, at det hele er ved at være slut. Vi bor sammen, går i skole sammen, lever sammen og nu skal vi måske pludselig ikke se hinanden i mange år,” lyder det nostalgisk fra Caroline og Elvira. ”Vi har haft et danskforløb om taler og flere skrev en tale til afslutningen og mange af os begyndte bare at græde ved tanken.”

Nordatlantiske borgere

Eleverne i klassen er alle fra de fire lande og uddannelsen er bygget sådan op, at det første år foregår på Gribskov Gymnasium, hvorefter klassen rejser mod nord og tilbringer et halvt år på Færøerne og Island og endelig bliver det sidste år brugt i Grønland. For Elvira og Caroline har det faglige været spændende, men det er oplevelserne uden for skolelokalerne, der kommer til at fylde fremover.

90

”Jeg ville ikke være turist men følge en hverdag med plusser og minusser og prøve at være borger. Det med at udvide min horisont har jeg lært mest af. Jeg har set jordens indre komme ud af en vulkan og oplevet grindedrab på Færøerne og virkelig forstået den færøske nationalånd. Jeg har virkelig lært meget bare af at være i de lande,” fastslår Caroline, 21. ”I forhold til Grønland har det været virkelig spændende at se hele nationalitetskampen og identitetskrisen på nærmeste hold og at opleve det indefra, fordi der er så mange fordomme,” fortsætter 22-årige Elvira.

På hjemmebane

Nogle uger før den endelige afslutning, kan det være svært at gøre status over, hvad de sidste år kommer til at få af betydning for pigernes fremtid. Men identiteten som NGK’er og Nordatlantisk borger kommer til at følge dem fremover. ”Det er svært at sige, hvad vi egentlig kan bruge oplevelserne til lige nu,” uddyber de to 3.g’ere. ”Men en dag, når vi står uden for NGK boblen, finder vi virkelig ud af, hvad vi har lært. Vi har nok lært, hvad der gør os danske, og når vi kommer tilbage til Danmark, finder vi ud af, hvad der har gjort os til NGK’ere.” Hverken Elvira eller Caroline har låst sig fast på, hvad der nu skal ske, men at de vil føle sig på hjemmebane i hele Nordatlanten, er der ingen tvivl om. For Caroline kunne fremtiden godt byde på workshops om Rigsfællesskabet rundt omkring på danske skoler. ”Vi lærer ikke nok om det, og det er meget ærgerligt for vi har så meget historie sammen, og landene har så meget at byde på,” fastslår hun.


t e g n i r p s Ta’ – og mærk livet

BESØG

EFTERSKOLE MESSEN

– snak med elever og lærere – hør foredrag om livet på en efterskole og om high school – sprogrejser – frie fagskoler

TIS GRA G ADGAN

2023 28. - 29. januar Roskilde Kongrescenter Lørdag & Søndag

kl. 10-16 efterskolemessen.dk jp@compassfairs.dk 9189 8510

91


KARRIERE GUIDEN 2022 2023

KÆRE ELEVER

Velkommen til ”KarriereGuiden” – et hæfte, der gør dig klogere på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det kan være van­ skeligt at skaffe sig et overblik over mulighe­ derne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. KarriereGuiden giver dig overblik over alle ungdomsuddannelserne i Region Sjælland. På de første sider kan du få viden om, hvad uddannelsesvejledningen indeholder og ikke mindst om uddannelsesparathedsvurderingen. KarriereGuiden indeholder samtidig en række praktiske øvelser, hvor du eksempelvis kan blive klogere på dine personlige styrker, og hvad der kendetegner dig. Derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelses­ institutioner.

KÆRE FORÆLDRE

Stort set alle elever i de ældste klasser i folke­ skolen, på private skoler og ungdoms­ og efter­ skoler i Region Sjælland modtager ”Karriere­ Guiden”. Hæftet kan også læses på jeres lokale vejledningscenters hjemmeside. Som forældre spiller I en vigtig rolle, når jeres barn skal træffe sit uddannelsesvalg efter grundskolen. Derfor opfordrer vi jer til at orientere jer i KarriereGuiden. Krav og ind­ hold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv valgte uddannelse, og derfor er KarriereGuiden et rigtig godt supplement for samtalerne med jeres barn. Hvis jeres barn er uddannelsesparat, er det jeres ansvar, at ansøgningen til en ungdomsuddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. I får in­ formation om processen direkte i e-boksen fra Undervisningsministeriet. I kan også al­ tid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældreguiden på facebook eller hos eVejledning.dk.

HUSK OGSÅ, AT DU KAN

BESØGE

DE MANGE UDDANNELSER PÅ

UG.DK

– HOLD ØJE MED KALENDEREN

UDGIVET AF UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING I REGION SJÆLLAND Redaktionen Ulla Petersen (ansvars havende), Helle Sarka (tovholder), André Michaelsen, Birgitte Henriksen, Dorte Rasmussen, Ellen Marie Andreasen, Maria Paludan, Mette Andersen, Mette Bojsen Træden Pedersen, Nina Jacobsen, Rikke Götz Gram, Tanja Risom, Thomas Brosø, Thomas Lund Madsen, Tina Nielsen, Tine Nihøj

92

Fotos i denne del: iStock (Getty Images), Jan Haste Grafik/tryk: Jan Haste/Compass Fairs og Stibo Grafisk. Oplag 28.000 eks.

SCAN QR-KODEN


MIN

INTROKURSER/BROBYGNING Uge: Tilmeldingsfrist: Bemærkninger:

HUSKE DETTE FOR LISTE SKOLEÅR UDDANNELSESEVENT Hvad: Hvor:

ERHVERVSPRAKTIK

Dato:

Dato: Tidspunkt: Tilmeldingsfrist: Bemærkninger: Job: Virksomhed:

EFTERSKOLERNES DAG Kontaktperson:

Hvornår:

Sidste søndag i september!

Tidspunkt:

Kl. 13.00 – 17.00

Telefonnummer:

Se meget mere på efterskolerne.dk

EGNE NOTER

ÅBENT HUS – JEG GERNE VIL DELTAGE I Hvor/hvornår:

Hvor/hvornår:

93


UDDAN NELSES VEJLED NING I løbet af dit uddannelsesforløb er der forskellige muligheder for at få uddannelsesvejledning

UDDANNELSESVEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

n Uddannelsesvejlederen giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. - 10. klasse og hjælper i forhold til, at du får en god overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse. n I 8., 9. og 10. klasse skal du angive et eller flere uddannelsesønsker, og dine lærere skal i samarbejde med vejlederen på din skole vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dine uddannelsesønsker. n Uddannelsesvejlederen yder vejledning til de elever, som er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparate. n Uddannelsesvejlederen formidler og koordinerer introkurser og brobygning i 8.-10. klasse. n Uddannelsesvejlederen vejleder i forhold til erhvervspraktik og overgangen til ungdomsuddannelserne.

KOLLEKTIV VEJLEDNING

UDDANNELSESVEJLEDNING Sørger for vejledning til alle elever i grundskolens ældste klassetrin og op til man bliver 25 år. Målet med vejledningen er at skabe reflek­ sion, afklaring og motivation, som fører til uddannelse, job eller anden aktivitet.

STUDIEVALG Når du er gået ud af grundskolen og er godt i gang med en ungdomsuddannelse, så kan du møde uddannelsesvejledere fra Studie­ valg. De vejleder unge videre i forhold til valg af videregående uddannelse og erhverv.

eVEJLEDNING.DK Undervisningsministeriets digitale uddannelsesvejledning. Her er det muligt for både dig og dine forældre at chatte, ringe og maile med en uddannelsesvejleder. De vejleder til hele uddannelsessystemet.

De vejledningsaktiviteter, som uddannelsesvejlederen kommer ud og laver i klasserne, kalder vi for kollektiv vejledning. Introkurser, brobygning og erhvervspraktik er en del af dette, men i den kollektive vejledning arbejder vi blandt andet også med, at alle elever: n får et kendskab til hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. n får en forståelse for de forskellige ungdomsuddannelser, deres indhold, struktur og muligheder. n bliver fortrolige med at arbejde med UG.dk (UddannelsesGuiden). n kender til mulighederne for at få vejledning via eVejledningen. n løbende arbejder med deres refleksioner omkring uddannelse og job bl.a. i deres personlige studievalgsportfolio. Se mere om studievalgsportfolio på side 10.

UDDANNELSESVEJLEDNING TIL UNGE UNDER 25 ÅR

Uddannelsesvejlederen vejleder også unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Det betyder, at du kan få hjælp af uddannelsesvejlederne, hvis du fx: n skal i gang med en uddannelse og har brug for vejledning. n står uden arbejde og har brug for en uddannelse.

UDDANNELSESGUIDEN - UG.DK Her har du Danmarks største portal med opdateret indhold omkring alt inden for uddannelse og job. Portalen er udgivet af undervisningsministeriet.

n ønsker at skifte uddannelse. n har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse. n har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse. n bare gerne vil vide mere om ungdomsuddannelser. n har brug for at høre en andens mening om dine planer.

94

n overvejer at starte på en FGU.


KÆRE FORÆLDRE

Unge søger ofte forældre­ råd, når de skal vælge uddannelse. Men hvordan guider for­ ældre bedst deres barn? Hvilke spørgs­ mål er gode at stille?

Scan QR­koden og se en lille film med inspiration til, hvordan du, som forælder, med gode spørgsmål kan være med til at støtte dit barn. FORÆLDREUNIVERSET PÅ UG.DK

FACEBOOK

Når du skal støtte dit barn i at være nysgerrig på de mange muligheder, så er det en god ide at blive dus med uddannelsesguiden ug.dk.

Hvis du er på Facebook, så kan du også få tips og inspiration via Facebook-siden ”ForældreGuiden – om unges valg af uddannelse”.

Sammen med dit barn kan I undersøge uddannelsernes indhold, adgangskrav og jobmuligheder. Bliv klogere på uddannelsesparathed og få inspiration til hvordan du støtter i valget.

INSPIRATION TIL FORÆLDRENE Før valg af uddannelse har dit barn mange overvejel­ ser, hvor din støtte og jeres dialog om mulighederne er en væsentlig inspiration. Kan du også selv bruge lidt inspiration, så vil vi anbefale, at du starter her: Se videoen ”Sådan kan du støtte dit barn”

UG.dk har samlet en side med god inspiration til forældre

VEJLEDNING ONLINE

Du vil bl.a. få tips til inspirations­ værktøjer, information om for­ ældrekurser, tidsfrister og optagelsesproducerer, samt mulighed for at drøfte emner med andre forældre direkte på væggen. Det er også muligt selv at stille spørgsmål og sende en privat besked, der besvares af en uddannelsesvejleder.

LYT TIL PODCAST Prøv at lytte til podcastserien ”Samtaler om Uddannelse”, hvor I møder både unge og eksperter, som kommer med en masse gode input til jeres egne samtaler derhjemme.

Få hjælp, når I har tid... Her er det muligt for forældre at chatte, ringe og maile med en uddannelsesvejleder. Tlf. 70 2222 07

95


Fagligeinge r

fo ru dsætn

snit af dst 4,0 i gennem Du skal have min X og HF. akterer til EUD/EU ar sk kt un dp an alle st alle stand0 i gennemsnit af 5, t ds in m ve ha Du skal X. til HHX, HTX og ST punktskarakterer dst 02 i gennemDu skal have min akterer i både e standpunktskar snit af afsluttend skal Du atik til EUD/EUX. dansk og matem st le andgennemsnit af al have mindst 4,0 i ve til HF. Du skal ha punktskarakterer unktsdp an st e all snit af mindst 5,0 i gennem X, HTX og STX. karakterer til HH

Sociale ge r

8. K L

9.+10. K L

fo ru dsætn in

Respekt Tolerance Samarbejdsevne

Vurderingens

4

områder

Ser på de praktiske eativifærdigheder og kr sætte teori tet. Om du kan om sammenhængene til praksis og forstå ab d. Om du har kendsk mellem del og helhe ds. r på en arbejdspla til, hvad der foregå

Motivation Selvstændighed Ansvarlighed Mødestabilitet Valgparathed

Persontnliinggeer fo ru dsæ

e eller ”Høj” og kan ikk Vurderes ”Middel” eret rd vu r ve g til, at du bli alene give anlednin rat ikke-uddannelsespa

Praksisfagr lige fo ru dsætn inge

KORT OM UPV Vurderingen er en proces, der indledes i 8.klasse og fortsætter til afslutningen af 9. eller 10.klasse. Alle elever vurderes til alle 3 kategorier af ungdomsuddannelser: • Erhvervsuddannelser • 3-årig gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, STX) • 2-årig gymnasial uddannelse (HF)

96

V’en så ndres UP t 2 0 23 æ re arat” rå p s fo e i ls Senest ddanne y ­u e k k ”i s n e af e n n e g erstatt o betegnels s at s rt e g fo l ru ere b else ska ikke læng ag e betegn d y i n n m e o D s . r, e leve betegnels der for e s ka l g t p å , at sparate, e l ls e lægge væ n n a d d rdering ti ­u u e v k ik satser, fx d erklæres in . re e d ls n ttes a skæftige igangsæ r eller be dannelse d u re d n a

Vurdering sammenholdes efterfølgende med dit uddannelsesønske. Hvis du ønsker en uddannelsesretning, som du er vurderet parat til, så igangsættes der ikke yderligere tiltag. Ønsker du derimod en uddannelsesretning, som du er vurderet foreløbig ikke­uddannelsesparat til, så vil der blive lavet aftaler for en målrettet skole­ og vejledningsindsats, som kan støtte og bakke op om, at du bliver parat til det, du ønsker.


Min respekt Jeg kan vise hensyn over for andre – anerkende og respektere andres holdninger – har en grundlæggende situationsfornemmelse

Min tolerance Jeg kan omgås andre, som er forskellige fra mig selv – aflæse andre og sætte mig i deres sted – acceptere det, der afviger fra normalen

Min samarbejdsevne Jeg kan gå på kompromis og tilsidesætte mine egne behov – forstå og bruge feedback konstruktivt – danne nye relationer

HVOR UDDAN NELSES PARAT ER JEG?

Personlige

Praksisfaglige

Min motivation

Mine værkstedsfærdigheder

Jeg har lyst til at lære – bidrager aktivt i undervisningen – har lyst til selv at søge viden – har viljen til at gøre ting færdige

Jeg kan håndtere frustrationer på en god og konstruktiv måde – tage ansvar for materialer og værktøjer – orientere mig hensigtsmæssigt på værksteder og lignende miljøer

forudsætninger

Min ansvarlighed Jeg kan overholde aftaler – tage ansvar i gruppearbejde – modtage konstruktiv kritik – er forberedt til undervisningen

Min selvstændighed Jeg kan træffe egne valg og beslutninger – tage initiativ i løsning af opgaver – søge hjælp efter behov

Min mødestabilitet Jeg møder hver dag og til tiden – kan passe et eventuelt fritidsjob, sport eller anden fritidsaktivitet

Min valgparathed Jeg kan tage beslutninger – reflektere over mine valg og beslutninger – er bevidst om, at valg har konsekvenser

forudsætninger

Det er jeg god til

forudsætninger

Mit arbejdskendskab Jeg kan overskue og planlægge min tid – overholde regler og rutiner – fungere i forskellige roller – deltage aktivt i diverse sammenhænge

Min evne til at anvende teori

Jeg kan omsætte teorier, metoder, beskrivelser og instruktioner til konkrete produkter – kombinere forskellige færdigheder og omsætte det til handling

Mine praktiske færdigheder Jeg kan handle hensigtsmæssigt i forhold til en opgaves beskrivelse og omfang – udvælge og bruge fysiske/digitale værktøjer – udvise kreativitet

Min evne til at skifte perspektiv Jeg kan arbejde ned i detaljen og samtidig bevare det samlede overblik over opgaven

Det skal jeg blive bedre til

Sociale

97


STU DIE VALGS PORT FOLIO KORT FORTALT

Alle elever i 8.,9. og 10. klasse arbejder med studievalgsportfolio. I din studievalgsportfolio reflekterer du over de oplevelser, du får gennem praktik, introkurser, brobygning, virksomhedsbesøg og meget andet. Så kan du bedre træffe et valg på et ordentligt grundlag og samtidig skabe sammenhæng mellem din skolegang og dit uddannelsesvalg. SÅ KORT SAGT VIL DU HER:

1 2 3

Få bedre styr på din viden og erfaringer om uddannelse og job Opdage nye muligheder Forholde dig til, hvad der er vigtigt for lige netop dig

Din uddannelsesvejleder viser dig, hvor du finder din personlige studievalgsportfolio.

VIGTIGT!

98

DEN SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING, NÅR DU SØGER VIDERE FRA 9. ELLER 10. KLASSE

HVAD SKAL JEG SKRIVE? Først og fremmest er der ikke nogen rigtig eller forkert måde – det er din personlige studievalgs­ portfolio. Men hvis du kan bruge lidt inspiration til nogle af de mange felter, så får du det lige her.

DEL 1: AKTIVITETER INTROKURSER (8. KLASSE)

➜ Hvilke uddannelser besøgte du? ➜ Hvad lærte du af nyt om udddannelserne, som du ikke vidste i forvejen? ➜ Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de uddannelser, du har besøgt? ➜ Hvad overraskede dig positivt og negativt? ➜ Hvordan oplevede du stedet (fællesarealer, bygninger, lokaler osv..?) ➜ Hvordan oplevede du, at man arbejder med de forskellige fag ­ og hvordan er det for dig? ➜ Var der noget på uddannelsen, som ikke lige ramte dig og dine interesser?

BROBYGNING (9./10. KLASSE)

➜ Se spørgsmålene under ”Introkurser”

UDDANNELSESAFTEN / ÅBENT HUS

➜ Fortæl om hvad du har deltaget i, og hvilke uddannelser du har hørt om ➜ Hvad fik du ud af at deltage? ➜ Hvad fortalte de, som fangede dig og din opmærksomhed? ➜ Hørte du noget, som overraskede dig eller dem, du var sammen med?

VIRKSOMHEDSBESØG

➜ Hvilken virksomhed har I besøgt? ➜ Hvad kan du kort fortælle om den virksomhed, du har været hos? ➜ Hvilke forskellige job var der? ➜ Hvad oplever du, at man skal være god til for at være ansat der?

ERHVERVSPRAKTIK

➜ Se spørgsmål til erhverspratik på side 120­122.

UNDERVISNING I ”U&J”

➜ ”U&J” står for ”Uddannelse og Job” og er en del af din almindelige undervisning i skolen. Spørg din lærer, om I har arbejdet med nogle relevante emner, som du kan tilføje her.

VEJLEDNING

➜ Gennem din skoletid har du haft besøg i klassen af din uddannelsesvejleder. På hvilken måde har dette været en hjælp for dig? ➜ Har du også selv været til samtaler med din uddannelsesvejleder? Hvis ja, hvordan har dette så hjulpet dig?


UDDANNELSESGUIDEN

➜ Har du brugt UG.dk? Hvordan? ➜ Har du prøvet værktøjet ”Jobkompasset”, ”Adgangskortet”, ”UddannelsesZoom”, ”MitUG”?

FORLØB OG AKTIVITETER

➜ Tal sammen med din klassekammerater og lærerne om hvilke forløb du og/eller din klasse har deltaget i og nævn dem kort her.

PROJEKTOPGAVE 9.KLASSE

➜ Hvad var jeres overordnede emne? ➜ Hvilken problemstilling arbejdede du med? ➜ Hvordan oplevede du dit samarbejde med de andre i din gruppe? ➜ Hvilken oplevelse havde du med fremlæggelsen? ➜ På hvilken måde får du mere eller mindre ud af undervisningen ved at arbejde projekt­ orienteret som i din projektuge?

VALGFAG

➜ Hvilke valgfag har du haft i udskolingen? ➜ Hvad er årsagen til, at du valgte dem? ➜ Valgte du noget, som du allerede er god til, noget hvor du kunne prøve noget helt nyt, eller noget du gerne ville blive bedre til?

HVAD BLIVER DU MOTIVERET AF I SKOLEN?

➜ Hvad synes du er interessant/spændende/ sjovt i timerne? ➜ Hvilke aktiviteter fanger dig og giver dig mere lyst til at deltage?

HVAD BLIVER DU MOTIVERET AF I FRITIDEN?

➜ Her kan du måske begynde med at skrive ”I min fritid kan jeg godt lide at...” ➜ Kom ind på hvad du kan lide at lave der hjemme, fritidsaktiviteter, sport, fritidsarbejde osv.

DEL 3: TANKER OM FREMTIDEN HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT ARBEJDE MED I FREMTIDEN?

➜ Tænk gerne lidt bredt, så ikke nødvendigvis et bestemt job, men i stedet ”Noget indenfor...” eller ”Noget hvor jeg får mulighed for at...”

HVAD SKAL DER TIL FOR AT DET KAN LADE SIG GØRE?

➜ Det kunne være dine oplevelser fra deltagelse i Skills på erhvervsuddannelserne. ➜ Går du i 10.klasse, så kunne du fortælle kort om din OSO­opgave.

➜ Hvad skal du være særlig opmærksom på, for at du er godt på vej mod det, du gerne vil? ➜ Hvilke personlige kompetencer er vigtige? Skal du fx kunne skære igennem, have en god fysik, være god til at samarbejde, god til at kommunikere eller være kreativ? ➜ Hvilke faglige kompetencer er vigtige? Skal du fx være god til matematik?

DEL 2: MOTIVATION OG STYRKE

DEL 4: OVERVEJELSER OM VALG...

ANDET

HVAD ER DU GLAD FOR AT ARBEJDE MED I SKOLEN OG HVORFOR?

➜ Hvilke fag har du det godt med? ➜ Hvad er det især i de enkelte fag, du godt kan lide at arbejde med?

HVAD ER DINE STYRKER?

➜ Hvordan kan du bedst lide at arbejde i de forskellige fag? ➜ Du har også nogle af de 24 styrker på side 101 – så du kan jo nævne dem her.

HVORDAN ER DIN ARBEJDSINDSATS I SKOLEN?

➜ Hvornår oplever du, at du yder mest i skolen? ➜ Hvor vigtigt er det for dig at gøre dit skolearbejde godt? ➜ Hvordan vil du beskrive dig selv og den rolle, du tager i gruppearbejde? ➜ Hvor vigtigt er det for dig at overholde aftaler med dine lærere og klassekammerater? ➜ Hvor forberedt er du til undervisningen?

➜ Ud fra det du ved, skal du her beskrive, hvad du oplever som fordele og ulemper ved de forskellige uddannelsesretninger. ➜ Hvis du overvejer andre muligheder end en ungdomsuddannelse, eksempelvis FGU, STU, ophold i udlandet, komme i arbejde eller noget helt andet, så er det også her, du kan skrive om det.

DEL 5: FORVENTNINGER TIL VALG... HVAD ER VIGTIGST FOR DIG..?

➜ Når du ser på dit valg, hvad har så påvirket dit valg? Er det: Transport? Socialt miljø? Spæn­ dende indhold? Arbejdsformen? Bestemte fag? At du kender nogle andre på uddannelsen?

FORVENTNINGER..?

➜ Hvad ved du om hverdagen på uddannelsen? ➜ Hvad er en god elev på uddannelsen? ➜ Kender du andre, der går på uddannelsen?

BLIVE BEDRE TIL..? ➜ Noget bestemt fagligt? ➜ Noget bestemt personligt?

99


DE

24

STYRKER MEGET

LIDT

100

STYRKER? Der findes 24 såkaldte karakterstyrker ­ og vi har dem alle i større eller mindre grad. Styrkerne er positive dele af vores personlighed, som har indflydelse på, hvordan vi tæn­ ker, føler og opfører os. Tjek oversigten med styrker og markér på skalaerne i hvor høj grad du tænker, du har dem...

Inspiration, tekster og ikoner venligst udlånt af Mindhelper.dk


NYSGERRIGHED

ÆRLIGHED

Du er interesseret i mange ting, har mange interesser og synes nye oplevelser er spændende.

Du er ærlig og oprigtig. Du holder, hvad du lover, og siger, hvad du mener.

DØMMEKRAFT

ENTUSIASME

Du kaster dig ikke ud i hurtige konklusioner, men vil hellere være grundig og se ting fra flere sider.

Du har meget energi og kan lide at være aktiv. Du har et godt humør og er nem at begejstre.

VIDEBEGÆR

RELATIONER

Du kan godt lide at lære nye ting. Du bruger tid på at søge svar på ting, der undrer dig.

Du er god til at knytte tætte bånd til andre. Det betyder meget for dig at være tæt på folk, du holder af.

VISDOM

OMSORG

Dine venner kommer tit til dig for at få gode råd. Du er god til at åbne nye perspektiver og se ting fra flere sider.

Du står klar, når folk omkring dig har brug for hjælp. Du er opmærksom og nyder at gøre noget godt for andre.

MOD

SOCIAL INTELLIGENS

Du siger din mening og tør at gå egne veje. Du kæmper for det, der er vigtigt for dig.

Du kommer godt ud af det med andre. Du fornemmer, hvordan andre har det, og hvad de har brug for.

KREATIVITET

VEDHOLDENHED

Du har en god fantasi og får mange idéer. Du skaber kreative ting med dine hænder eller med dit hoved.

Du giver ikke op. Når du går i gang med noget, så gør du det færdigt. Også selvom det trækker tænder ud.

VÆRDSÆTTELSE

RETFÆRDIGHED

Du er god til at få øje på det smukke i livet. Du lægger mærke til og elsker smukke ting omkring dig.

Det er vigtigt for dig, at andre bliver behandlet ordentligt – også selvom du ikke nødvendigvis er enig med dem.

TAKNEMLIGHED

LEDERSKAB

Du nyder og værdsætter de gode ting i dit liv. Du er god til at vise andre, at du sætter pris på dem.

Du er god til at organisere og motivere i en gruppe. Du kan godt lide at tage ansvar og lede andre.

OPTIMISME

TILGIVELSE

Du ser det gode i livet – også selvom tingene ikke altid går din vej. Du ser lyst på fremtiden. Tænker ‘Det skal nok gå’.

Du bærer ikke nag, når andre sårer dig. Du ved, at alle begår fejl. Hos dig får folk en ny chance.

HUMOR

BESKEDENHED

Du tager ikke ting så tungt. Du er god til at se ting fra en skæv vinkel og skabe smil omkring dig.

Du fremhæver andre frem for dig selv og deler gerne anerkendelse med andre.

SPIRITUALITET

OMTANKE

Du tænker over meningen med livet og universet. Du er åben for, at ting kan hænge sammen på mange måder.

Du tænker dig om, inden du gør eller siger noget. Du er en grundig per­ son, der træffer fornuftige valg.

SAMARBEJDE

SELVKONTROL

Andre kan regne med dig. Du er god til at få grupper til at fungere og nyder fællesskaber.

Du er fokuseret, målrettet og kan bevare roen og styre dit temperament.

101


TJEK OVERSIGTEN MED DE 24 STYRKER Ingen har alle styrker, men alle har nogle! Start med at se på styrkerne og sæt kryds på skalaerne ud fra hver styrke...

UDVÆLG DINE

3 TOPSTYRKER 1: 2: 3:

GIV ET EKSEMPEL PÅ HVORNÅR DU SIDST HAR BRUGT HVER AF DINE 3 TOPSTYRKER

Få gern til at hjæ e andre lpe dig me denne opgave d

STYRKE 1: STYRKE 2: STYRKE 3:

HVILKEN AF DE 24 STYRKER VILLE DU GERNE HA’ MERE AF? NÆVN EN PERSON DU KENDER, SOM HAR DENNE STYRKE?

HVILKE TING KAN DU GØRE I DAG FOR AT TRÆNE DENNE STYRKE?

HVORDAN KOMMER STYRKEN TIL UDTRYK HOS DEN PERSON?

PÅ EN SKALA FRA 1­10 HVOR VIGTIGT ER DET SÅ FOR DIG AT FÅ MERE AF DENNE STYRKE?

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1

3

HVILKE STYRKER VÆLGER ANDRE OM DIG? Sæt jer sammen og kig på listen over de 24 styrker. 2: Ved hver af de 3 styrker

skal I give et eksempel, hvor I har oplevet, at personen har vist styrken.

– du skal lave sammen med andre!

2

3

HVILKE STYRKER ER DER BRUG FOR HER?

DE KENDTE OG DERES TOPSTYRKER!

I skal nu sammen tænke tilbage! Hvilke styrker har der været brug for?

1: Skiftevis vælger I nu 3

styrker om hinanden.

STYRKE ØVELSER

1: I en episode i weekenden? 2: I den sidste engelsktime? 3: I den sidste idrætstime? 4: I det sidste frikvarter? 5: Her til morgen?

Begynd med at udvælge 3 kendte personer eller fik­ tive figurer fra film, bøger, tegneserier eller nyhederne. 1: Hvilke styrker synes I, at disse personer har? 2: Hvordan oplever I, at styrkerne bliver brugt?

HVILKE 3 STYRKER FIK DU?

1. DU FÅR BEDRE SELVVÆRD Mange er slemme til kun at fokusere på de steder, hvor de ikke lyk­ kes. Det slider på selvværdet. Øv dig i stedet i at lægge mærke til, hvad dine styrker er. Det, du er god til og godt kan lide. Det booster dit selvværd – og du finder mere ro i dig selv.

2. DU BLIVER BEDRE TIL AT HÅNDTERE MODGANG

HVORFOR ER DET VIGTIGT, AT DU KENDER TIL DINE PERSONLIGE STYRKER?

I hårde tider er det særligt vigtigt at kende dine styrker. ‘Hvor­ for?’, tænker du måske. Jo, du kan tænke på dine styrker som dine personlige supervåben. Er du fx kreativ, så kan du bruge denne styrke til at komme på løsninger. Kreativiteten kan også være et frirum – altså et sted, hvor du får et afbræk fra modgangen, mens du hækler, pimper din cykel eller opfinder en ny gryderet.

3. DU BLIVER GLADERE Kender du det, at tiden nogle gange flyver afsted, fordi du er totalt opslugt af det, du er i gang med? Hvis du kan finde din tilstand af flow, vil du være gladere og føle, at alting bare går meget lettere.

4. DU FÅR LETTERE VED AT TRÆFFE GODE VALG At vælge uddannelse bliver nemmere, når du har et klart billede af dine styrker. Jo bedre du kender dig selv, jo bedre grundlag har du for at træffe nogle gode valg.

103


d

Hvilke ord KENDETEGNER dig? Sæt x ved alle de ord, du synes kendetegner dig: Fornuftig

Tolerant

Troværdig

Afslappet

Pålidelig

Nysgerrig

Målrettet

Impulsiv

Analytisk

Lyttende

Effektiv

Stædig

Energisk

Loyal

Ærlig

Pligtopfyldende

Humørfyldt

Velformuleret

Venlig

Beskeden

Beslutsom

Smilende

Eftertænksom

Musikalsk

Stabil

Gå­på­mod

Flittig

Fantasifuld

Åben

Humoristisk

Problemløsende

Nærværende

Omstillingsparat

Høflig

Udadvendt

Ambitiøs

Tålmodig

Struktureret

Forsigtig

Kreativ

Glad

Rolig

Serviceminded

Omsorgsfuld

Sjov

Hjælpsom

Initiativrig

Punktlig

Omhyggelig

Realistisk

HVILKE 3 ORD SYNES DU PASSER BEDST PÅ DIG? ORD 1

ORD 2

ORD 3

JOB 1

JOB 2

JOB 3

I HVILKET JOB ER DENNE EGENSKAB SÆRLIG VIGTIG?

FIND 3 PERSONER SOM KENDER DIG GODT HVILKE 3 ORD SYNES, DE PASSER GODT PÅ DIG? HVEM:

HVILKE 3 ORD:

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

Jeg er særlig glad for, at dette ord blev valgt: 104

Jeg er overrasket over, at dette ord blev valgt:


d

SÆT DIG ET MÅL HER SKAL DU VÆRE KONKRET OG

ER I MÅL !

DEADLINE FOR AT NÅ MIT MÅL :

Hvad er det helt præcist, jeg vil opnå?

1 Hvordan ved jeg, at jeg er i mål?

2 3

Målet betyder noget for mig fordi...

Hvor vigtigt er målet for mig på en skala fra 1-10? =

4

d

PRÆCIS – SÅ DU KAN SE, NÅR DU

Hvem skal hjælpe mig og med hvad..?

5 For at komme godt fra start med at nå mit mål vil jeg begynde med at...

105


HVAD HAR BETYDNING FOR DIG? 1. Sæt dig selv på skalaerne med et kryds

2. Sæt et job på skalaerne med en cirkel

Prøv bagefter at sammenligne dine krydser med en anden. Hvor er der forskelle og hvor er I enige? Forklar hvorfor I har sat krydserne de forskellige steder.

Hvordan lander jobbet på skalerne i forhold til dine egne krydser? Hjælp hinanden med at afgøre, hvor cirklerne skal placeres. Kan I blive enige? Brug UG.dk til at søge info om de forskellige job.

HVILKET JOB VÆLGER DU?

7

8

UDE

INDE

TEORETISK

PRAKTISK

FYSISK HÅRDT

FYSISK LET

MENNESKER

TING / DYR

MEGET KREATIVT

LIDT KREATIVT

BØRN

VOKSNE

FAST ARBEJDSTID

FLEKSIBEL ARBEJDSTID

RUTINE OPGAVER

AFVEKSLENDE OPGAVER

HØJ LØN

LAV LØN

LIDT ANSVAR

MEGET ANSVAR

_____________

_____________

HVILKE 2 OVENSTÅENDE VÆRDIER ER DE VIGTIGSTE FOR DIG?

1

2

HVILKE JOB KAN DU NÆVNE, HVOR BEGGE VÆRDIER BLIVER OPFYLDT?

106


BESØG

KARRIERE

GUIDEN

.NU

GEM DEN PÅ D IN M O B IL

KARRIEREKINO

SPIL & DIALOG

HJEMMESIDER

PRAKTIKGALLERI

KARRIEREGUIDEN

FÅ VEJLEDNING

Vi samler alle de gode videoer om job og uddannelse lige her! Vi opdaterer siden jævnligt med nye videoer!

Du kender sikkert UG.dk – men vidste du, at der findes mange andre gode hjemmesider om uddannelse? Vi har samlet dem til dig lige her!

Ja selvfølgelig kan du også læse i Karriereguiden digitalt :­)

Har du godt styr på ungdomsuddan­ nelser, job, styrker?! Hvad med intro­ kuser, brobygning, erhvervspraktik? Test dig selv lige her!

Hvad kan man egentlig lave når man er i erhvervspraktik?! Her viser andre unge et billede fra deres praktik! Du kan også dele et billede fra din praktik!

Vi giver dig overblikket over hvem du skal kontakte, hvis du har brug for vejledning.

107


INTRO KURSER

BRO BYG NING 108


DET HANDLER OM, AT DU:

n oplever en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsessteder. n oplever de praktiske og teoretiske dele i uddannelserne.

HAR DU STYR PÅ, HVAD DU ER TILMELDT? Hvilken uddannelse og hvor er mødestedet?

n får et billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelserne. n oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø. n gør dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. n får et kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse. n får bedre mulighed for at træffe valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. n bliver motiveret til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvad tid skal du møde?

I 8. KLASSE: n I 8.klasse begynder du at forberede dig

til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse. I den forbindelse skal du ud og besøge nogle ungdomsuddannelser.

Hvordan kommer du derhen - og hvem følges du med?

n Besøgene kaldes introkurser og varer i alt

op til 5 skoledage, men de kan ligge spredt over flere dage. Introkurserne er obligatoriske for alle elever i 8. klasse. n Uddannelsesvejlederen planlægger i fælles­

skab med ungdomsuddannelserne introkurserne. Du skal ud og opleve mindst to uddannelser – mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervs­ gymnasial uddannelse (HHX eller HTX). n Dine oplevelser fra introkurserne skal styrke

dit kendskab til de forskellige ungdoms­ uddannelser og derved hjælpe dig til at kunne træffe et godt uddannelsesvalg.

Hvilke ting skal du medbringe?

I 9. KLASSE:

n I 9. klasse er der mulighed for at besøge

en ungdomsuddannelse gennem et bro­ bygningsforløb, hvis du har brug for det. n Brobygningsforløbet i 9. klasse er som

Hvem skal du ringe til, hvis du bliver syg?

oftest mellem 2­5 dage samme sted. n Tal med din vejleder i god tid, hvis du over­

vejer at deltage i brobygning i 9. klasse.

I 10. KLASSE:

n Som elev i 10. klasse er det obligatorisk

at deltage i mindst én uges brobygning på en ungdomsuddannelse.

109


FORBEREDELSE

INTROKURSER & BROBYGNING HVILKE UDDANNELSE(R) – skal du ud at opleve?

VÆLG DE SPØRGSMÅL DU ER

NYSGERRIG PÅ AT FINDE UD AF...

1 2 Indholdet af uddannelsen

1

Hvilke fag er særligt vigtige på uddannelsen? Hvordan ser en typisk uge ud på uddannelsen? Hvor lang tid varer uddannelsen?

2

Hvor lang tid varer en typisk skoledag?

1 2 Krav til mig Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen?

YES!

Hvad glæder du dig til? Åh, Åh..! Hvad er du nervøs for?

1

Hvad skal jeg være god til? Hvad skal jeg interessere mig for? Hvor meget tid skal jeg bruge på lektier?

1 2 Elev på skolen Hvordan er man en god elev her? Hvilke sociale aktiviteter er der på stedet? Hvordan oplever eleverne hverdagen? Hvordan var det at begynde på uddannelsen? Hvad laver man i pauserne?

2

1 2 Hvad kan jeg blive Hvad kan jeg blive med denne uddannelse? Hvilke uddannelser kan jeg læse bagefter? Hvilke jobmuligheder har jeg bagefter?

Særligt for besøg på en

1 2 erhvervsuddannelse

HVILKE FAG + ARBEJDSMETODER – tror du fylder meget på den/disse uddannelser?

1

Hvordan afslutter jeg mit grundforløb? Hvor meget skal jeg kunne på forhånd? Hvor svært er det at finde en læreplads? Hvad sker der, hvis jeg ikke kan få en læreplads? Hvordan er EUX forskellig fra almindelig EUD?

Særligt for besøg på en

1 2 gymnasial uddannelse

Hvilke studieretninger har skolen? Hvilke fag skal man have udover studieretningen? Hvad nu hvis jeg fortryder mit valg af studieretning?

2

Hvor lang tid skal jeg regne med at bruge på lektier? Hvor god skal man være til de forskellige fag? Hvordan afslutter man et fag på A,B og C niveau?

110

TIP: Ta’ et billede af siden, så du har dine spørgsmål med i lommen!


OR MAN HEY! HV

GE

EVALUERING AF

ÅL ? RGVSAM U SPØ RE PÅ N AN DU S K

INTROKURSER & BROBYGNING

DU SKAL FÆRDIGGØRE DISSE

4 SÆTNINGER

UD FRA DINE OPLEVELSER

1 2 3 4

PÅ UDDANNELSEN SKAL MAN INTERESSERE SIG FOR...

1 2

DET SOM JEG IKKE VIDSTE OM UDDANNELSEN ER AT...

1 2

PÅ UDDANNELSEN KUNNE JEG BLIVE UDFORDRET PÅ AT...

1 2

EN RIGTIG FED TING VED UDDANNELSEN ER AT...

1 2 NEGATIV

POSITIV

TA’ TEMPERATUREN PÅ DINE OPLEVELSER OG UDDYB MED STIKORD

1

INDHOLD

ARBEJDSMETODER

DET SOCIALE MILJØ

STEDET

ARBEJDSMETODER

DET SOCIALE MILJØ

STEDET

INDHOLD: ARBEJDSMETODER: DET SOCIALE MILJØ: STEDET:

2

INDHOLD

INDHOLD: ARBEJDSMETODER: DET SOCIALE MILJØ: STEDET:

111


HVEM SER DU OP TIL?

112

I DIN FAMILIE..?

I DIN OMGANGSKREDS..?

ANDRE..?

HVILKEN STYRKE (SIDE 100­101) BESKRIVER BEDST PERSONEN?

HVILKEN STYRKE (SIDE 100­101) BESKRIVER BEDST PERSONEN?

HVILKEN STYRKE (SIDE 100­101) BESKRIVER BEDST PERSONEN?


Ta' en velfortjent

HYGGE

PA U S E

Sådan spiller du: Du skal bruge en terning og en spillebrik Den spiller der først lander på 100 vinder! Lander du på et slangehoved, så ryk tilbage til feltet ved slangens hale!

Lander du i bunden af en stige, så klatrer du op til feltet i toppen af stigen!

Når du lander på en af disse 4 farver En modstander nævner et job. Nævn et andet job, som samarbejder med din modstanders job ­ og forklar hvordan... Hvis dit svar bliver godkendt = Ryk 3 felter frem!

Din modstander giver dig 3 hints om et job. Gæt hvilket job, der tænkes på! (max 3 forsøg) 1.forsøg = 5 felter / 2.forsøg = 4 felter / 3.forsøg = 3 felter

En modstander nævner et job. For hver egen­ skab du nævner, som er vigtig i dette job, må du rykke et felt frem! (dog max 5 felter) Ryk det antal felter frem, som I er enige om!

Din modstander stiller dig et spørgsmål, som handler om uddannelse. Har du svaret? Hvis ikke = bliv stående. Hvis ja = slå med terningen og... ...ryk din brik det antal felter frem, som terningen viser!

113


ERHVERVS

PRAK TIK Skal du snart i erhvervspraktik? Så skal du ud og være en del af hverdagen på en arbejdsplads og det kan du godt glæde dig til! Er du godt forberedt? Hvilket job ville være relevant for dig at afprøve? Hvordan kan du bruge dine oplevelser bagefter? Brug de næste sider med tips og tricks til, hvordan du får max ud af din erhvervspraktik.

114

Allerede fra 6. klasse kan din uddannelsesvejleder i samarbejde med din skole tilbyde, at du kan få lov til at opleve et job i erhvervspraktik. Erhvervspraktik er noget man kan lave af tale om løbende gennem skoleåret. Nogle skoler har dog også planlagt faste uger for deres praktik. Varigheden af et praktikforløb er ofte en uge, men det er noget man også kan aftale individuelt. Du skal som hovedregel selv finde din praktikplads, så det kan være en god idé at lave en liste over job, du gerne vil prøve. På de næste sider får du inspiration til både at finde en erhvervspraktik, men også til hvordan du kan få mest ud af dine oplevelser før, under og efter.


NÅR DU SKAL FINDE EN PRAKTIKPLADS DU KAN BRUGE DIT NETVÆRK Måske gemmer der sig god inspiration i dit eget netværk til en praktikplads! Hvis du kigger godt efter, så kan nogle i dit netværk måske fortælle om deres egne erfaringer, anbefale dig videre til andre du kan få glæde af – eller noget helt andet.

1

2

3

Bedsteforældre Forældre og søskende Venner af familien Fætre og kusiner Tante og onkler Personlige venner

Venners venner Venners forældre Forældres venner Forældres kollegaer Trænere/holdkammerater Personer fra fritidsarbejde Lærere og vejledere

Tilfældige bekendte Personer du har mødt i klubber eller andet Personer, som arbejder med noget spændende Online communities og netværk

FAMILIE OG VENNER

PERSONLIGE RELATIONER

ØVRIGE PERSONER

DU KAN BRUGE JOBKOMPASSET Find Jobkompasset ved at søge efter det på UG.dk. Vælg et område, der interesserer dig og se hvilke jobmulig­ heder, der findes inden for lige netop dette område. Klik på nogle af de job, som du ikke er helt sikker på hvad er – måske får du på den måde nogle gode idéer, til noget du kunne prøve af i din erhvervspraktik?!

DU KAN PRØVE LÆREPLADSEN.DK Lærepladsen.dk er et mødested for elever og virksom­ heder, som bruges til at finde lærepladser på erhvervs­ uddannelserne. Men derfor kan du godt bruge den alligevel ­ den kan nemlig hjælpe dig med at undersøge virksomheder, som udbyder bestemte job. 115


INSPIRATION TIL AT FINDE ERHVERVSPRAKTIK Der findes HELT VILDT mange jobs, som du en dag kan overveje at søge! Her har du en oversigt med nogle få af dem – men der findes altså MANGE flere! Brug listen som inspiration – måske til at finde en praktikplads, eller læreplads, hvis du overvejer en erhvervsuddannelse. Tilføj gerne andre jobs i de tomme felter, hvis du kan!

Ud fra hvert job finder du ét af 4 spørgsmål Svar på mindst ét af hver, i de 9 kategorier

1 2 3 4

1

uddannelser” nederst på jobsid en)

Hvor i landet er beskæftigelsesm ulighederne ifølge UG.dk bedst for dette job ?

(se landkortet på jobsiden)

Hvor meget får man ifølge UG .dk i løn, hvis man har dette job? (se ”Indkomst ” i menuen på jobsiden) Hvor mange godkendte virksom heder findes på lærepladsen.dk inden for 100km af hvor du bor?

FOKUS PÅ BYGGERI OG HÅNDVÆRK

Anlægsgartner

2

Gulvlægger

4

Tagdækker

4

Arkitekt

3

Klejnsmed

2

Tækkemand

1

Brolægger

4

Landskabsarkitekt

1

Tømrer

4

Bygningsingeniør

2

Maskinmester

3

Udstillings­ og eventtekniker

2

Bygningsmaler

4

Murer

4

Vognmaler

3

Elektriker

3

Ortopædist

3

Vvs­installatør

3

Energiingeniør

1

Skiltetekniker

2

Værktøjsmager

4

Glarmester

4

Smed

4

2

116

Hvor mange forskellige uddann elser kan ifølge UG.dk føre dig til dette job? (se ”Mulig e

FOKUS PÅ UNDERVISNING, PÆDAGOGIK, SUNDHED OG OMSORG

Bibliotekar

2

Læge

1

Social­ og sund­ hedsassistent

4

Ergoterapeut

3

Lærer

2

Sygeplejerske

2

Fysioterapeut

2

Musikterapeut

3

Tale­høre­ pædagog

3

Handicaphjælper

2

Pædagog

3

Tandklinik­ assistent

4

Kunstformidler

1

Socialrådgiver

2

Tandlæge

1

Kørelærer

3

Sundhedsplejerske

1


3

FOKUS PÅ DYR, NATUR OG MILJØ Agronom

1

Fiskehandler

3

Landmand

4

Anlægsgartner

4

Fisker

2

Naturvejleder

2

Biolog

2

Geolog

1

Planteskole­ gartner

4

Blomsterhandler

4

Industrislagter

4

Ridelærer

1

Dyrepasser

4

Kort­ og land­ målingstekniker

3

Veterinær­ sygeplejerske

4

Dyrlæge

1

Landbrugs­ konsulent

1

Væksthus­ gartner

3

Fiskeassistent

1

Landinspektør

2

4

FOKUS PÅ TRANSPORT, LOGISTIK, MEKANIK OG MASKINER Automekaniker

4

Flytekniker

1

Lufthavns­ medarbejder

4

Buschauffør

2

Karrosserismed

4

Låsesmed

3

Cnc­operatør

3

Kran­ og truckfører

3

Maskinfører

4

Cykel­ og motor­ cykelmekaniker

4

Køletekniker

3

Skibsbygger

2

Elektronik­ fagtekniker

1

Lastbilchauffør

2

Speditør

1

Entreprenør­ maskinmekaniker

2

Lager­ og trans­ portmedarbejder

2

Finmekaniker

4

Logistikassistent

3

5

FOKUS PÅ KOMMUNIKATION, ØKONOMI, HANDEL OG KONTOR

Advokat

1

Informations­ medarbejder

3

Reklame­ konsulent

3

Assurandør

3

Isenkræmmer

3

Revisor

1

Bankrådgiver

2

Journalist

2

Salgsassistent

4

Ejendomsmægler

1

Jurist

2

Shipping­ medarbejder

3

Eventkoordinator

4

Marketings­ medarbejder

3

Translatør/tolk

2

Farmakonom

3

Materialist

4

Tegnsprogstolk

1

Farvehandler

2

Optiker

1

Økonom

3

Handelsassistent

4

Realkreditassistent

4

Indkøber

2

Receptionist

2

117


6

FOKUS PÅ FØDEVARER, ERNÆRING OG RESTAURANT

Bager/konditor

4

Ernærings­ konsulent

3

Cater

1

Kok

4

Detailslagter

4

Mejeriarbejder

2

Ernærings­ assistent

2

Tjener

3

7

1

FOKUS PÅ NATURVIDENSKAB OG INGENIØRFAG

Bioanalytiker

3

Farmakolog

2

Laborant

3

Biokemiker

1

Hospitalsfysiker

1

Laboratorie­ tekniker

1

Biolog

2

Kemiingeniør

3

Maskiningeniør

2

Elektroingeniør

3

Kemiker

2

8

FOKUS PÅ INFORMATIONSTEKNOLOGI

Animator

4

IT­udvikler

3

Teknisk designer

2

Art Director

1

IT­supporter

4

Teletekniker

1

Datatekniker

3

Programmør og systemudvikler

1

Webdesigner

4

Grafisk designer

2

System­ administrator

2

9

118

Økonoma

DU KUNNE OGSÅ OVERVEJE...

Beklædnings­ designer

3

Fotograf

4

Møbelsnedker

4

Billedkunstner

2

Frisør

4

Officer i forsvaret

2

Brandmand

1

Guld­ og sølvsmed

3

Politibetjent

3

Ciselør

1

Gørtler

1

Redder

1

Dekoratør

2

Indretningsarkitekt

2

Scenograf

2

Designteknolog

3

Manuskriptforfatter

1

Filminstruktør

3

Meteorolog

3

Flyveleder

2

Musiker

2


BRUG JOBLISTEN

– TIL AT LØSE DISSE OPGAVER HVOR MANGE JOB I KATEGORIERNE 1-9 ER ERHVERVSUDDANNELSER, SOM DU KAN UDDANNE DIG TIL LIGE EFTER 9./10. KLASSE? KATEGORI 1

SKRIV ANTAL VED HVER KATEGORI

KATEGORI 2

KATEGORI 6

KATEGORI 3

KATEGORI 7

KATEGORI 4

KATEGORI 8

KATEGORI 5

KATEGORI 9

NU LEGER VI, AT DU SKAL UD I 3 PRAKTIKFORLØB I NÆSTE MÅNED! Vi har allerede fundet alle virksomhederne, så det eneste du skal gøre er at vælge de 3 job, som du gerne vil ud at opleve.

DU SKAL VÆLGE ET JOB FRA HENHOLDSVIS KATEGORI 1-2, 3-5, 6-9 NR 1: FRA KATEGORI 1-2 VÆLGER JEG DETTE JOB = NR 2: FRA KATEGORI 3-5 VÆLGER JEG DETTE JOB = NR 3: FRA KATEGORI 6-9 VÆLGER JEG DETTE JOB = ”JEG BEUNDRER DE MENNESKER SOM HAR DETTE JOB FORDI...”

SKRIV N Æ S TNINGE IG D FÆR

NR 1: NR 2: NR 3:

UDFORSK DIT NETVÆRK Kan du nævne mindst én person i dit netværk, som har et af jobbene i kategori 1? Hvis ja, så må du sætte kryds i den. Hvor mange af kategorierne kan du mon sætte kryds ved?!

KATEGORI 1

KATEGORI 2

KATEGORI 3

KATEGORI 4

KATEGORI 5

KATEGORI 6

KATEGORI 7

KATEGORI 8

KATEGORI 9

119


FØR Hvad hedder virksomheden/arbejdspladsen?

DIN EHVERVS PRAKTIK Hvad tænker du, man skal være god til i det job, du skal ud at prøve? Eksempelvis: åben – selvstændig – pædagogisk – lyttende – impulsiv – god til at træffe beslutninger – opfindsom – tålmodig – udadvendt – rolig – ansvarsfuld – troværdig – organiseret – forsigtig – vedholdende – god til samarbejde – kreativ – omsorgsfuld – hjælpsom – fleksibel osv…

Hvor mange ansatte tror du der er?

Hvornår møder du – og hvornår har du fri?

Hvad slgs tøj skal du møde op i?

Hvilke arbejdsopgaver tror du, at DU kommer til at afprøve under dit praktikforløb?

Hvad hedder din kontaktperson?

Din kontaktpersons telefonnummer:

Nævn alle de typer af opgaver, som du tror virksomheden løser?

Hvad glæder du dig mest til i din praktik?

FIND PÅ 1-2 GODE SPØRGSMÅL, SOM DU TAGER MED TIL VIRKSOMHEDEN VIGTIGT: Man må ikke kunne svare ja/nej eller med et enkelt ord...

120

TIP: Ta’ et billede af siden, så du har dine spørgsmål med i lommen!


6

GODE RÅD TIL DIN ERHVERVS PRAKTIK

KOM TIL TIDEN

SIG ”HEJ” TIL DEM DU MØDER

Du bliver måske vist rundt på arbejdspladsen, eller måske skal du spise morgenmad med alle de andre ansatte. Det er en rigtig god idé, at du siger hej til alle, giver dem hånden og fortæller, hvad du hedder. Prøv også at lære navnene på dem som du skal være meget sammen med. Vær interesseret og stil spørgsmål, såsom ”Hvad laver du i virksomheden?”, ”Hvad kan du bedst li’ ved dit arbejde?”, ”Hvad er hårdt ved dit arbejde?”, ”Hvordan har du uddannet dig?”

Det betyder bare så meget, at du gør et godt indtryk aller første dag på din praktikplads. Sørg for, at du kommer afsted hjemmefra i så god tid, at du ikke kom­ mer for sent, hvis bussen er forsinket, eller du bare ikke kan finde vej. Husk at ha’ styr på, hvor du skal møde ind. Hvis alt bare spiller og du lander på adressen i vildt god tid, så kan du godt gå en ekstra tur om bygningen eller bare hænge lidt ud...

NYT STED NYE REGLER..!

GØR DIG SPILBAR

Ligesom en fodboldspiller skal gøre sig spilbar på banen, så skal du også huske at gøre dig spilbar på praktikpladsen. Når du mangler noget at tage dig til, så fortæl at du er klar til nye udfordringer. Vis initiativ og interesse – jo mere du spørger, jo mere får du ud af dit forløb! Så enkelt er det.

GØR DIG UMAGE

Det er meget simpelt; Hvis du koncentrerer dig og sætter dig ind i det, der bliver sagt på din praktikplads, så bliver det meget sjovere. Du får lov til mere og får endnu flere gode erfaringer med dig. Du behøver ikke være den hurtigste til at løse en opgave som er ny for dig. Begynd med at løse den opgave du bliver stillet godt ­ så kan du sætte tempoet op, når du er mere sikker på hvad du skal.

Hvornår skal du møde og hvornår har du fri? Skal du selv have mad med, eller er der en kantine? Er der regler om hvad tøj du kan have på? Er det mon okay at bruge sin mobil i arbejdstiden? Du kan jo natur­ ligvis ikke vide, hvilke regler der gælder. Spørg bare - det er god stil! ;-)

HUSK AT SIGE FARVEL HVER DAG

Det er altså bare god stil at sige ”Tak for i dag – vi ses i morgen” hver dag du får fri. På din sidste dag skal du huske at sige farvel og tak til alle på din praktikplads – gi’ dem hånden ligesom da du startede i din erhvervspraktik. Hvis det har været en fed uge, kan du jo tage en lille kage eller lignende med, men du behøver det ikke! Bare du husker at sige pænt tak for denne gang. Som en god afslutning kan du fortælle dem lidt om: Hvilke dele af jobbet du kunne li’, hvad du har fået ud af at være hos dem, og hvad du synes de har været gode til...

121


EFTER EFTER DIN ERHVERVS PRAKTIK

Herunder er der 7 bobler med spørgsmål – svar på dem så godt du kan. Måske kan I få lov til at tale om dem i grupper i din klasse, så I på den måde kan dele jeres oplevelser og erfaringer med hinanden.

Hvad k an du fort ælle om den

virksom

du har v

d

bb o j f a

hed

æret i..

d e l e avde du de

?

d kan Hva et om d e l l tæ u for

job

du Gør sæ

”Jeg be

ke Hvil

t..? røve p r a h

tningen

færdig

:

u ndre r de men som ar nesker bejder s , om (d_it_p_ra tik_ _k_ jo_ b) fordi...” e Hvordan ku nn endnu du ha’ fået en

e bedre oplevels

g

et

t

..? med h t d go ikke / t od Nævn

alle de ting

god til, man skal være ed jobbet... for at lykkes m g, er du ...hvilke af de tin selv god til?

Hvilke

job e r d n a i

r var de ..? heden m o s r k r vi rsone

gpe dre fa d? n a e k b” me vil ...og h ejder ”dit jo rb sama

i din praktik..?

den du / virksomhe ...hvad ku nne des? ha’ gjort anderle

De gode gruppesnakke kan være en god ”opvarmningsøvelse” til det sidste du også skal – nemlig at logge ind på din studievalgsportfolio og udfylde feltet omkring erhvervspraktik. 122


R

HVAD ER DU STOLT OVER AT HAVE OPNÅET DET SIDSTE ÅR..? I SKOLEN? I FRITIDEN?

123


TA’ TUREN RUNDT OG SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE

1

Har d overvu hvad ejet, god tidu er svært l og har ved?

2

6

5

Hvordan vil du blive mere sikker på dit valg?

BONUS TIP! RING

124

Har du overvejet, hvordan du lærer bedst?

På hv måde ilken dit va er re a l i s l g tisk?!

Du kan også komme i kontakt med en evejleder på ug.dk!

FACEBOOK CHAT

MAIL


Du udvikler dig, møder nye mennesker, får nye tanker og idéer. Måske kan du ikke kom­ me ind på det, du håbede på!

1

Hvordan skal DIN plan B se ud, så den kan give god mening for dig?

2

Hvad er du god til i skolen og i fritiden? Hvad har du svært ved? Hvad vil du gerne blive bedre til og hvad skal der til for, at du kan blive det?

Vi har hver især nogle bestemte måder, vi godt kan lide at arbejde på: alene, sammen med andre, mundtligt, skriftligt osv… Hvilke arbejdsmetoder passer godt på dig? Er det også der, du synes du lærer bedst?

3

På hvilken måde kan det betyde noget for dig, når du skal vælge uddannelse?

Hvilke uddan overv nelser og hv ejer du orfor?

3

Når du vælger noget – ja så vælger du også noget fra! Derfor er det vigtigt, at du kender til dine muligheder, så du kan vælge det rigtige for dig. Hvad er det, som får dig til at vælge en bestemt uddannelse? Hvor meget kender du til alle de uddannelser, du vælger fra?

Hvad er din

PLAN B? 4

Hvad kan du eksempelvis fortælle om: ­ Indholdet på uddannelsen? ­ Fagene og hvor meget de fylder? ­ Måden man arbejder med fagene? ­ De krav der bliver stillet til dig? Hvor meget har du undersøgt på ug.dk og uddannelsesstedets egen hjemme­ side?

4

Hvor meget ved du om de uddannelser, du overvejer?

5

Når du har undersøgt uddannelsen godt, så har du også en fornemmelse af de krav og forventninger, der vil blive stillet til dig. Hvordan lever du op til disse? Er der noget, du bør have særligt fokus på, for at blive mest mulig klar til uddannelsen?

6

Hvad har du allerede gjort for at træffe et valg, som giver mening for dig? Hvad kan du gøre for at forberede dig endnu mere på dit valg? Hvem kan hjælpe dig?

125


UG.DK U UG.DK DIN ONLINE UDDANNELSES GUIDE

På UddannelsesGuiden UG.dk finder du information om alle uddannelser i Danmark, samt job og karriereveje. Her kan du på egen hånd finde svar på spørgsmål om fx optagelse og adgangskrav – og hente FÅ INSPIRATION inspiration til valg af uddannelse, ved hjælp af Prøv nogle af værktøjerne, som hjemmesidens digitale værktøjer og videoer. inspiration til valg af uddannelse og job. Se fx Jobkompasset, Adgangskortet, Uddannelseszoom, mit ug og andet...

SØGEFELTET Resultater opstillet i kategorier: Grønne sider = uddannelser – bl.a. steder, opbygning, adgangskrav mv.

Lilla sider = jobs – bl.a. opgaver, arbejdsplads, løn, muligheder mv..

Grå sider = artikler – bl.a. interviews med ansatte, lovstof mv.

TIL ALLE Generel info om alle ungdomsuddannelserne. Derudover et forældreunivers med alt om parathedsvurdering, videoer og hjælp...

AKTUELT INDHOLD Indholdet skifter løbende, så aktuelle nyheder altid er på forsiden.

JOBKOMPASS

ET

de mange re nysgerrig på Her kan du væ kompasset På k. ar s i Danm og jobs, som finde re t din inte sse, vælger du førs bs, jo g di et ss så viser kompa il! rt de er der pass klikke Husk også at jobs, de på d dig in e som du ikke lig kender...

Gem UG.dk + evejledning.dk på din mobil Så er de altid lige ved hånden!

eVejledning – næsten altid åben

Kom i kontakt med en uddannelsesv ejle­ der via chat, telefon, mail, facebook . De afholder også digitale møder i løbe t af året!

ADGANGSKORTET 126

Hvilke videregående uddannelser, giver de forskellige kombinationer af fag og niveauer på ungdomsuddannelserne, adgang til? Få overblikket på adgangskortet!


KUG.DK ZOOM IND PÅ ET JOB MED JOBSIDERNE PÅ UDDANNELSESGUIDEN

JEG UNDERSØGER JOBBET SOM MULIGE ARBEJDSSTEDER

Find flere eksempler på, hvor man kan være ansat...

BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER

Se på ug.dk (+ evt. arbejdsmarkedsbalancen.dk)

Gode jobmuligheder Mindre gode jobmuligheder HVOR I LANDET ER MULIGHEDERNE BEDST?

Hvad tjener man i løn?

NÆVN 2 EGENSKABER, SOM DU MENER MAN ISÆR SKAL HAVE, FOR AT TRIVES I DETTE JOB Man kan eksempelvis være: åben ­ selvstændig ­ pædagogisk ­ lyttende ­ impulsiv ­ god til at træffe beslutninger ­ opfindsom ­ tålmodig ­ udadvendt ­ rolig ­ ansvarsfuld ­ troværdig ­ organiseret ­ forsigtig ­ vedholdende ­ god til samarbejde ­ kreativ ­ omsorgsfuld ­ hjælpsom ­ fleksibel ­ god til koncentration ­ osv…

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

NÆVN 2 EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE ARBEJDSOPGAVER I DETTE JOB Hvad laver man helt konkret, hvis man har dette job? Måske kan du finde nogle opgaver, man ikke lige havde tænkt over…

1 2 HVILKE UDDANNELSESVEJE KAN FØRE TIL DETTE JOB? Hvilke veje gennem uddannelsessystemet kan du tage, for at komme til dette job? Bliver du i tvivl, så prøv evt. at spørge eVejledningen!

Hvad lang er den på afslutter Hvor tidsamlede ville det længde ta’ fra man uddannelsesvejen 9. klasse..? 9.klasse og til manefter er færdiguddannet? Hvilke adgangskrav møder du undervejs på din uddannelse frem mod jobbet?

127


HER SKAL DU BRUGE >>> SØGEFELTET Find uddannelsen TEKNISK DESIGNER. Hvor lang tid tager uddannelsen og hvor mange steder i landet findes den?

Hvor mange prøver skal du mindst til, hvis du gennemfører en 3-årig gymnasial uddannelse (HHX, HTX, STX) ?

UG CHALLENGE

KAN DU FINDE ALLE SVARENE PÅ UG?

I forhold til erhvervsuddannelserne har vi noget der hedder ”PIU” - men hvad står forkortelsen egentlig for?

Hvis du skal starte en CHAT med eVejledningen, hvilke 4 felter skal du så udfylde på vej ind i chatten?

Find jobbet KONDITOR. Se det lille landkort - hvordan er mulighederne for job som konditor på Sjælland?

HER SKAL DU BRUGE >>> ADGANGSKORTET Vælg først HHX. Hvor mange flere videregående uddannelser, opfylder du adgangskravene til, hvis du ændrer faget MATEMATIK fra B til A niveau?

...og hvis du bagefter afgrænser din søgning til kun at vise BACHELORUDDANNELSER - hvor mange af disse videregående uddannelser opfylder du så adgangskravene til?

Vælg STX og studieretningen SAMFUND A + ENGELSK A. Hvor mange videregående uddannelser opfylder du adgangskravene til indenfor området DESIGN OG KUNST?

...og hvis du bagefter klikker dig ind på området ”KULTUR, SPROG OG KOMMUNIKATION. Hvad hedder den første af disse uddannelser, som du opfylder adgangskravenen til?

Vælg EUD + BAGER OG KONDITOR + KONDITOR. Vælg bagefter samme uddannelse under EUX. Hvor stor er forskellen på antallet af videregående uddannelser du kan søge?

HER SKAL DU BRUGE >>> ERHVERVSUDDANNELSESKORTET Hvor mange erhvervsskoler viser kortet, at vi har fordelt ud over hele Danmark?

Klik på skolen for at åbne infoboksen. Kan du også tage uddannelsens ”Hovedforløb” på skolen? Hvis nej, så find den nærmeste skole på kortet, som også har hovedforløbet

Øverst til højre kan du tilføje filtre. Vælg ”Geografi”. Find ud af, hvor mange erhversskoler, vi har i Region Sjælland. Nulstil alle filtre igen og vælg derefter ”Data og kommunikationsuddannelsen”. Hvilken skole tættes på dig udbyder denne uddannelse?

128

Klik på ”Alle erhvervsuddannelser på adressen” øverst på infoboksen. Hvor mange andre forskellige ”Hovedforløb” udbyder skolen på den samme adresse?


PÅ HVILKEN MÅDE KAN DE 6 BILLEDER FORTÆLLE NOGET OM FORSKELLIGE

VEJE GENNEM UDDANNELSE?

1 3

2

4

5

6

Hvilke fordele/ulemper tænker du, at der kan være ved hver af de 6 forskellige veje i uddannelsessystemet? Find ud af hvilken af disse veje, der minder mest om mors, fars, bedsteforældres, tantes, onkels... veje gennem uddannelsessystemet Min

vej minder nok mest om billede nr. =

Min

vej minder nok mest om billede nr. =

Min

vej minder nok mest om billede nr. =

Min

vej minder nok mest om billede nr. =

Hvordan tror du din egen uddannelsesvej vil forløbe?

129


HVAD DRØMTE DU EGENTLIG OM, DENGANG DU VAR LILLE?

– find også ud af, hvad din familie og dine venner drømte om engang.

130

– hvordan har dine og deres drømme ændret sig?


INFO OM UDDAN NELSERNE UDDANNELSESOVERSIGT

SIDE 132

ERHVERVS UDDANNELSER

DE GYMNASIALE UDDANNELSER

UDDANNELSERNE I REGION SJÆLLAND

EUX

HHX

SÅDAN LAVER DU EN ANSØGNING

PRAKTIKPLADSEN.DK & GTILP.DK

HTX

MULIGHED FOR STØTTE

EUD­ KORT

10. KLASSE

SKILLS

SIDE 133

SIDE 134 SIDE 135 SIDE 136 FGU

SIDE 138

SIDE 140 SIDE 143

SIDE 144 SIDE 145 SIDE 159

SIDE 160 SIDE 166 SIDE 167 STX

SIDE 168 HF

SIDE 169 ANDRE UDDANNELSER

SIDE 171 VUC

SIDE 174

131


DIN VEJ

J

ERU OB OG DDA NNE L

EFT

SE

UN ERS BACHEIV LOR/KITAENTS DIDAT 3-5 ÅR

VIDERE EFTER

9.&10. KLASSE

TEKNISK

STUDENTEREKSAMEN

DE FAGLIGE NIVEAUER

DU ELSESVEJ KAN PÅ DIN UDDANN U. BESTEMT NIVEA OPNÅ FAG PÅ ET NIVAUERNE PÅ DE HER KAN DU SE ER OMSUDDANNELS ENKELTE UNGD

MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN

ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

ALMEN

STUDENTEREKSAMEN

3 ÅR

132

3 ÅR

3 ÅR

HF

STX

HHX

HTX

HØJERE

FORBEREDELSES EKSAMEN

2 ÅR

Denne uddannelse kræver en visitation

ERHVERVSUDDANNELSE

4-5 ÅR

2-5 ÅR

4

DE HOVEDOMRÅDER: KONTOR, HANDEL & FORRETNINGSSERVICE OMSORG, SUNDHED & PÆDAGOGIK BYGGERI, TEKNOLOGI & TRANSPORT FØDEVARER, JORDBRUG & OPLEVELSER

FGU STU

9.KL

10.KL EUD

JOB

EUX HHX HTX STX HF

EUD

EUD

EUD

EUD EUX HHX HTX STX HF

3- 4 ÅR

ÅR

A

EUX HHX HTX STX HF

BACHELOR

EUX

G

F

E

D

C

B

PROFESSIONS-

ERHVE AKAD RVSE 2 - 2 , 5 MI

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

OP TIL 3 ÅR FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

OP TIL 2 ÅR Denne uddannelse kræver udd.plan og målgruppevurdering


UNGDOMS UDDANNELSER BY ASNÆS BALLERUP FAXE FÅREVEJLE GREVE

HASLEV HOLBÆK

HØNG ISHØJ KALUNDBORG

KORSØR KØBENHAVN

KØGE

MARIBO NAKSKOV

NYKØBING FALSTER

NÆSTVED

RINGSTED

ROSKILDE

SLAGELSE

SOLRØD SORØ TAASTRUP VORDINGBORG

REGION

SJÆLLAND

UDDANNELSESSTED, ADRESSE Odsherreds Gymnasium – Åstoftevej 34, 4550 Asnæs NEXT, Ballerup – Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup VUC Storstrøm, Faxe – Præstøvej 5, 4640 Faxe SOSU ZBC – Præstøvej 5, 4640 Faxe EUC Nordvestsjælland – Rådhusvej 75A, 4540 Fårevejle EUC Sjælland – Rådhusholmen 3, 2670 Greve Greve Gymnasium – Rådhusholmen 12, 2670 Greve VUC Roskilde, Greve – Rådhusholmen 3, 2670 Greve EUC Sjælland – Finlandsgade 18, 4690 Haslev Midtsjællands Gymnasium, Haslev – Skolegade 31, 4690 Haslev EUC Nordvestsjælland – Absalonsvej 20, 4300 Holbæk Slotshaven Gymnasium – Slotshaven 1, 4300 Holbæk ZBC SOSU Sjælland, Holbæk – Slotshaven 3, 4300 Holbæk Stenhus Gymnasium – Stenhusvej 20, 4300 Holbæk Nordvestsjælland HF og VUC – Slotshaven 5, 4300 Holbæk Høng Gymnasium og HF – Hovedgaden 2, 4270 Høng Landbrugsskolen Sjælland – Finderupvej 8, 4270 Høng NEXT, Ishøj – Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj Allikelund Gymnasium – J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg EUC Nordvestsjælland – Rynkevangen7-9, 4400 Kalundborg Kalundborg Gymnasium & HF – J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg Nordvestsjælland HF og VUC – J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg VUC Vestsjælland Syd, Korsør – Skolegade 1, 4220 Korsør NEXT Uddannelse København – Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Hotel og Restaurant Skolen – Vigerslev Allé 18, 2500 Valby TEC – Stæhr Johansens Vej 5- 7, 2000 Frederiksberg EUC Sjælland – Campusbuen 31, 4600 Køge Køge Gymnasium – Gymnasievej 4, 4600 Køge Køge Handelsskole – Campusbuen 23, 4600 Køge ZBC Sjælland, Køge – Campusbuen 40, 4600 Køge VUC Roskilde, Køge – Gymnasievej 2, 4600 Køge Maribo Gymnasium – Refshalevej 2, 4930 Maribo VUC Storstrøm – Museumsgade 6, 4930 Maribo CELF Nakskov – Søvej 6, 4900 Nakskov Nakskov Gymnasium og HF – Søvej 6, 4900 Nakskov VUC Storstrøm, Nakskov – Søvej 60, 4900 Nakskov CELF Nykøbing Falster – Merkurs Plads 1 / Kringelborg Allé 7, 4800 Nyk. F. Nykøbing Katedralskole – Poul martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. SOSU Nykøbing Falster – Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. VUC Storstrøm, Nykøbing Falster –Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. EUC Sjælland – Jagtvej 2 / Malervænget 4, 4700 Næstved Herlufsholm Skole – Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved Næstved Gymnasium og HF – Nygårdsvej 43, 4700 Næstved VUC Storstrøm, Næstved – Teatergade 23, 4700 Næstved ZBC Næstved – Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Midtsjællands Gymnasium, Ringsted – Ahorns Allé 11, 4100 Ringsted ZBC SOSU Sjælland, Ringsted – Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted HF & VUC Klar, Ringsted – Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted ZBC Ringsted – Ahorns Allé 3-5, 4100 Ringsted Himmelev Gymnasium – Herregårdsvej 10, 4000 Roskilde HTX Roskilde – Pulsen 4, 4000 Roskilde Landbrugsskolen Sjælland ­ RTS – Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Roskilde Gymnasium – Domkirkepladsen, 4000 Roskilde Roskilde Handelsskole – Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Roskilde Katedralskole – Holbækvej 59, 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole – Pulsen 10, 4000 Roskilde VUC Roskilde – Læderstræde 4, 4000 Roskilde ZBC Roskilde – Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde ZBC SOSU Sjælland, Roskilde – Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde ZBC Slagelse – Bredahlsgade 1B / Willemoesvej 4, 4200 Slagelse Slagelse Gymnasium og HF­kursus – Willemoesvej 2A, 4200 Slagelse ZBC SOSU Sjælland, Slagelse – Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse HF & VUC Klar, Slagelse – Herrestræde 11, 4200 Slagelse Solrød Gymnasium – Solrød Center 2, 2680 Solrød Str. Sorø Akademis Skole – Akademigrunden 8, 4180 Sorø NEXT, Taastrup – Skagensgade 3, 2630 Taastrup EUC Sjælland, Vordingborg – Krondrevet 1A, 4760 Vordingborg SOSU Nykøbing F., Vordingborg – Chr. Richardsvej 43,, 4760 Vordingborg Vordingborg Gymnasium & HF – Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg VUC Storstrøm, Vordingborg – Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg ZBC Vordingborg – Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg

HJEMMESIDE EUD EUX odsherreds-gym.dk nextkbh.dk x vucstor.dk zbc.dk x x eucnvs.dk/faarevejle x eucsj.dk x greve-gym.dk vucroskilde.dk eucsj.dk x msg-gym.dk eucnvs.dk x x slotshaven.dk zbc.dk x x stenhus-gym.dk nordvestvuc.dk hoeng-gymhf.dk rts.dk/lssj x x nextkbh.dk x x allikelund.dk x x eucnvs.dk x x kalgym.dk nordvestvuc.dk vuc-vs.dk nextkbh.dk x x hrs.dk x x tec.dk x x eucsj.dk x x kggym.dk khs.dk x x zbc.dk x x vucroskilde.dk maribo-gym.dk vucstor.dk celf.dk x x nakskov-gym.dk vucstor.dk celf.dk x x nykat-gym.dk sosunyk.dk x vucstor.dk eucsj.dk x x herlufsholm.dk naestved-gym.dk vucstor.dk zbc.dk x x msg-gym.dk zbc.dk x x vuc-vs.dk zbc.dk x x himmelev-gymnasium.dk htxroskilde.dk lssj.dk x x roskilde-gym.dk rhs.dk x x roskildekatedralskole.dk rts.dk x x vucroskilde.dk zbc.dk x x zbc.dk x x zbc.dk x x slagelse-gym.dk zbc.dk x x vucklar.dk solgym.dk soroe-akademi.dk nextkbh.dk x x eucsj.dk x sosunyk.dk x x vordingborg-gym.dk vucstor.dk zbc.dk x x

A – Andre forhold, såsom Aspergers/Autisme andre psykiske lidelser

I – IB, pre-IB

STX HHX HTX x x x

HF x

ANDRE

x

x

x x

x

x x

x

x x x

x x

x

x

x

I+T

x x x x

A

x x

x

x

x x x

x

x x

x x x x x

x x

x

x

x x x

x

x

x x x

x x

x x

I A+T

x x x x

x

x

x A

x x

x x T

x x

x

A

x

x

x x x

x x

x

x x x

x

T – Team Danmark Uddannelses Partner

133


OM ANSØGNINGEN

DU SKAL SØGE DIGITALT VIA UNDERVISNINGSMINISTERIETS ANSØGNINGSSKEMA PÅ

OPTAGELSE.DK

OG DINE FORÆLDRE SKAL UNDERSKRIVE VIA NEMID Din uddannelsesvejleder kommer i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i udskolingen, når du søger direkte efter 9. eller 10. klasse. Brug for hjælp til ansøgningen?

ANSØGNINGSFRIST

= 1. MARTS 134


SPS MULIGHED FOR STØTTE TIL AT GENNEMFØRE DIN UDDANNELSE

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE Hvis du har brug for støtte på din ungdomsuddannelse, så er det vigtigt, at du kontakter den skole, du søger ind på. De har behov for at vide lidt om, hvad du tidligere har fået af specialundervisning, støtte og hjælpemidler, så de kan søge den rigtige støtte til dig. Oftest vil der også være brug for, at du efterfølgende sender dokumentation. Når du kontakter skolen, så spørg efter skolens SPS-vejleder, så hjælper de dig videre. Er du gået ud af skolen, når du søger optagelse, skal du selv, så snart du har fået besked om optagelse, kontakte skolens studievejledning eller SPS-vejleder og gøre opmærksom på, at du vil få brug for specialpædagogisk bistand. Du skal desuden sende dokumentation for dit behov for støtte. Dit nye uddannelsessted vurderer, om du kan tilbydes specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Uddannelsesstedet holder møder med dig og andre involverede personer for at afklare, hvilken slags støtte du har brug for, og søger støtte på dine vegne. Der kan søges SPS-støtte på både de gymnasiale uddannelser og på EUD/EUX. Nogle uddannelsesinstitutioner tilbyder særligt tilrettelagte gymnasiale forløb for unge med funktionsnedsættelser og/eller særlige behov. Kontakt din vejleder i din kommune for mere information, hvis du vil vide mere om denne mulighed.

FIND INFO HER

135


KLASSE

10. INTRO

LIN JE R OG TILBU

SAMTAL

ER MED

DSFAG

VEJLED

ER

ELEVPLANER

PROJ EK TE R

Du kan gå i 10. klasse i kommunens 10. klasse-tilbud eller en fri- eller privatskoles 10. klasse. Du kan også tage 10. skoleår på fx en efterskole, en ungdomsskole eller en fri fagskole.

VALG AF 10. KLASSE ER EN GOD IDÉ FOR DIG, HVIS:

n Du er i tvivl om, hvilken ungdoms­ uddannelse du skal vælge. n Du ønsker at forbedre dig fagligt, blive bedre til at spørge om hjælp og markere mere i timerne. n Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt og/eller socialt.

FÆLLES FOR ALLE 10. KLASSER

n Du kan som regel vælge mellem mange fag, niveauer og linier. Du får ansvar for din egen læring og for tilrettelæggelse af din skoledag.

n 10. klasse kan også tilbyde andre fag som fx idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværk­ sted, serviceværksted, produkt­ udvikling og formgivning, iværk­ sætteri, sundhed og sociale for­ hold, teknologi og kommunikation n Der indgår mindst et brobygningsforløb på en ungdomsud­ dannelse, hvor du deltager i under­ visningen og får indtryk og oplevel­ ser, du kan tage med dig, når du skal vælge ungdomsuddannelse. n Du skal lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) med udgangspunkt i din uddannelsesplan. I OSO kan du undersøge adgangskravene til uddannelsen du drømmer om, hvor i landet uddannelsen foregår eller hvordan din kommende ar­ bejdsdag som uddannet vil se ud.

n Der er en obligatorisk del, som du skal have: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at af­ lægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag.

136

n Der er en valgfri del, som indehol­ der tilbudsfagene: tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fage­ ne som tilbudsfag i 5. til 9. klasse.

B R O BY G N IN G

SKOLE- HJ EM

(O BL .)

SAMTALE

R

TEMA-U GER

SELVVALGTE OPGAVER (OBL.)

TE RM INSP

RØVE R

PR AK TIK

STU DIET UR

PRØVER

Generelt om 10. klasse

Generelt om OSOopgaven


10. KLASSER – REGION SJÆLLAND Der er også 10. klasser på en del privatskoler. For yderligere information, se skolernes hjemmesider. KØGE

RINGSTED

Tlf. 2054 7020

Tlf. 5578 8888

10kck.aula.dk

zbc.dk/10-klasse

FÅREVEJLE

MARIBO

10. klasse Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Maribo Byskole Skimmingen 19A, 4930 Maribo

ROSKILDE

Tlf. 2365 7338

Tlf. 5478 0405

Tlf. 4631 6171

eucnvs.dk/10-klasse

by-skole.skoleintra.dk

tcr.aula.dk

GREVE

NAKSKOV

SLAGELSE

Tlf. 6051 8196

Tlf. 5492 0651

Tlf. 5857 4140

greve.dk/borger/familie-unge-ogboern/skoler/ i-skole/greve-10-klasse

fjordskolen-byskolen.dk

xclass.dk

HASLEV

NYKØBING FALSTER

GULD10, 10. klasses center Mercurs Plads 1, 4800 Nykøbing F

10Solrød Højagervænget 23, 2680 Solrød Str.

Tlf.: 5620 6200

Tlf. 2349 8873

Tlf. 5618 2856

faxe-ungdomsskole.aula.dk

guld10.dk

10klassesolroed.aula.dk

HOLBÆK

NÆSTVED

VORDINGBORG

Tlf. 7236 4000

Tlf. 5578 8888

Tlf. 5536 3737

ungholbaek.dk

zbc.dk/10-klasse

vordingborg.dk/ ungdomsskolen-og-10-klasse

KALUNDBORG

RINGSTED

ASNÆS

10. klasse / Gym10 Odsherreds Gymnasium Åstoftevej 34, 4550 Asnæs Tlf. 2482 0874

10. Klasse Campus Køge Campusbuen 25, 4600 Køge

10. Klasse / ZBC10 Ahorn Allé 3, 4100 Ringsted

odsherreds-gym.dk

GTI / Greve 10. klasse Rådhusholmen 14, 2670 Greve

10. kl. ­ Ung Faxe Søndergade 12H, 4690 Haslev

Holbæk Ungdomscenter 10. klassecenter Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

Kalundborg 10. klassecenter J Hagemann­Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg Tlf. 72 290 500 allikelund.dk/10-klasse

Fjordskolen – Byskoleafdelingen Søvej 6, 4900 Nakskov

Næstved 10. klasse / EUD10 Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

TCR TiendeklasseCenter Roskilde Bakkesvinget 67, bygn. 5, 4000 Roskilde

Xclass – 10. kl. Centeret i Slagelse Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse

SOLRØD

Ungdomsskole og 10. Klasse Kuskevej 1, 4760 Vordingborg

Ringsted 10. Klassecenter Ahorn Allè 48, 4100 Ringsted Tlf. 5762 7390 compusskolen.aula.dk

Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider

137


FGU

FOR BERED ENDE GRUND UDDAN NELSE

138

Du har mulighed for at starte på en forberedende grunduddannelse efter grundskolen, hvis du endnu ikke er parat til at starte på en ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale grunde. Du skal dog først forbi din uddannelsesvejleder og have lavet en målgruppevurdering og en uddannelsesplan. Du kan tage den forberedende grunduddannelse på en FGU­skole i dit lokale FGU­område. FGU er opdelt i tre spor: almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrund­ uddannelse (PGU) samt erhvervsgrunduddannelse (EGU). Du star ter på det niveau af uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger. FGU kan vare op til 2 år, uanset hvilket spor du ønsker, men længden af ud­ dannelsen vil blive tilpasset de kompetencer, du allerede har. Det vil sige, at den også kan være kortere. Du har mulighed for at få et afsøgningsforløb. Det kan bruges til at afklare hvilket spor, der er relevant for dig. Der er løbende optag på FGU-uddannelsen. Som elev på FGU får du det, der hedder skoleydelse. Ydelsen varierer alt efter, hvor du bor, og om du bor hjemme eller for dig selv. Har du børn, kan du få et til­ læg. Den svarer ca. til, hvad du får på SU.

TEMAER

HVEM KAN KOMME PÅ FGU?

Skolerne kan have værksteder inden for følgende 12 faglige temaer:

Hvis du er under 25, og

• Omsorg og sundhed

• Handel og kundeservice

• Musisk og kunstnerisk produktion

• Turisme, kultur og fritid

• Mad og ernæring

• Miljø og genbrug

• Jordbrug, skovbrug og fiskeri

• Byg, bolig og anlæg

• Kommunikation og medier

• Motor og mekanik

• Industri (plast, metal mm)

• Service og transport

1. du er vurderet i målgruppen af din uddannelsesvejleder i kommunen, og du i øvrigt kan profitere af uddannelsen. 2. du er færdig med grundskolen eller har modtaget undervisning i samme omfang. 3. du ikke er optaget på en ungdoms­ uddannelse og heller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 4. du ikke er i arbejde i mere end 20 timer om ugen.


ALMEN GRUNDUDDANNELSE er for dig, som ger­ ne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse som f.eks. HF/EUD/EUX. Du vil kunne afslutte med eksamen, som kvalificerer dig til optagelse.

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSE

er er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik. Du lærer bedst, når læring kobles sammen med praktiske aktiviteter.

STARTE? HVORNÅR KAN DU all e sp or. til De r er løb en de op tag lev e ve nte tid op du Me n af og til ka n je på de n øn sked e lin (og vil bli ve tilb ud t at be gy nd e på en an de n, ind til de r er pla ds ell er be gy nd e se ne re) .

Formålet med uddannelsen er, at du får gode arbejds­ vaner, udvikler evner og muligheder for senere at kunne starte på en EUD eller få et ufaglært job.

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE er for dig, som har behov for at udvikle praktiske færdigheder og kend­ skab til arbejdsfunktioner i en virksomhed. På EGU er du i praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Med en EGU bliver du kvalificeret til at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med. Du kan også vælge at fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Scan QR-koden og se den lille film om FGU

Primært pra ktisk

Primært bog lig

Primært jobrettet

139


Teknologi, byggeri og transport

Kontor, handel og forretningsservice

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Omsorg, sundhed og pædagogik

EUX

ER HVERVS UDDAN NELSER Mød de u på E nge UD

Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, og mange af dem med forskellige specialer. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er, at stort set alle foregår som en kombination af oplæring og skoleperioder. Erhvervsuddannelserne består af både grundforløb og hovedforløb og er grupperet i fire hovedområder: ➜ Teknologi, byggeri og transport ➜ Kontor, handel og forretningsservice ➜ Fødevarer, jordbrug og oplevelser ➜ Omsorg, sundhed og pædagogik 140


GRUNDFORLØB GF1

GF1 er starten på erhvervsuddannelsen for dig, som kommer direkte efter 9. eller 10. klasse. Er du allerede gået ud af skolen, kan du også starte på GF1, men kun hvis du har afsluttet din 9./10.klasse inden for de sidste to år. GF1 hjælper dig med at afklare dit valg af erhvervs­ uddannelse. Her prøver du kræfter med forskellige fag inden for en fagretning og skal først beslutte dig for en bestemt uddannelse i slutningen af forløbet. Bemærk: Du kan kun optages på GF1 én gang. Hvis du har skaffet dig en uddannelsesaftale (læreplads) med en arbejdsgiver, inden du starter, vil du normalt ikke skulle tage GF1, men kan i ste­ det starte direkte på GF2.

GRUNDFORLØB GF2

Herefter fortsætter du på grundforløbets 2. del (GF2), der også varer 20 uger. Her møder du en mere faglig specialisering i forhold til lige netop den uddannelse, du har valgt. Der vil også være fag, som du skal gennemføre for at kunne fort­ sætte på uddannelsens sidste del, som vi kalder for hovedforløbet. Bemærk: GF2 kan du kun påbegynde tre gan­ ge – derefter skal du have en uddannelsesaftale (læreplads hos en virksomhed) for at kunne blive optaget.

OPTAGELSESKRAV TIL GF1 OG GF2

n du skal have opfyldt undervisnings pligten fra 9. eller 10. klasse n du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasse­ prøver, eller et tilsvarende resultat ved til­ svarende prøve n har du en uddannelsesaftale, vil du altid kunne starte på GF2. Opfylder du ikke disse betingelser, kan du opta­ ges på baggrund af en prøve og en samtale. Din skole og uddannelsesvejleder vurderer, om du er uddannelsesparat. Din kommune har tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

DIMENSIONERING

På nogle uddannelser er der dimensionering, som betyder, at du som hovedregel skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, før du kan blive optaget på GF2. Det betyder, at du enten skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller at du skal have en såkaldt kvoteplads, før du kan starte på GF2. For alle erhvervsuddannelser gælder det, at du skal have en uddannelsesaftale, før du kan komme videre i hovedforløbet.

Måske kan du genkende tegningerne? De stammer fra den lille tegnefilm: ”Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse”. Se eller gense filmen på UG.dk.

141


OPTAG

KVOTEPLADS

Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted.

FOKUS PÅ LÆREPLADSSØGNING OG LÆREPLADS I LØBET AF GF2

Der er øget fokus på, at flere unge skal indgå uddannelses­ aftaler med virksomheder. Du skal være registreret – og aktivt søgende – på lærepladsen.dk samt have udarbejdet en ansøgning og CV, når du starter på GF2. Erhvervsskolen skal hjælpe de unge med at formidle kontakt til virksomhe­ derne, og skolen vil støtte dig i at være aktivt søgende, så du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, når du er færdig med GF2.

HOVEDFORLØB / LÆREPLADS

Når du efter grundforløbet starter på din læreplads eller skoleoplæring, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af oplæring i virksom­ hed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til afsluttende prøve og bliver bedømt på både dine prakti­ ske og teoretiske færdigheder.

Kvotepladser findes på de uddannel­ ser, der er dimensioneret. På de fle­ ste uddannelser er der aftalt en kvote for, hvor mange elever uden uddannelsesaftale, der kan optages. På disse uddannelser kan du søge en kvote­ plads, hvis du ikke har en uddannelsesaftale. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er et begrænset antal pladser. Du skal lave en ansøgning til en kvoteplads, hvis du gerne vil komme i betragtning. Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan komme i betragtning. På skolernes hjemmesider kan du se, hvad de lægger vægt på i forhold til tildeling af en kvoteplads, og hvornår der er frist for at lave en ansøgning. Der er ingen garanti for, at du kan få en kvoteplads, selvom du søger.

SKOLEOPLÆRING

Kan du ikke finde en læreplads undervejs i dit grundfor­ løb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din uddan­ nelse i skoleoplæringen. Det betyder, at du får din uddan­ nelse på erhvervsskolen. Du kan se, hvilke uddannelser, der har skoleoplæring, her i hæftet og på ug.dk På mere end halvdelen af alle er­ hvervsuddannelser er der skoleop­ læring. For at komme i betragtning til skoleoplæring, skal du være egnet, geografisk mobil, fagligt mobil og aktiv praktikpladssøgende (EMMA).

ADGANGSKRAV – HOVEDFORLØB

For at kunne starte på hovedforløbet på en erhvervs­ uddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

LÆREPLADS Du sk al have en en af ta le m ed en d he m so rk vi

Derudover er der krav om, at du skal gennemføre / bestå bestemte fag, før du kan blive optaget på hovedforløbet.

LØN OG SU

Når du har en uddannelsesaftale, får du elevløn. Er du over 18, og går du på GF2, kan du få SU.

HVOR FOREGÅR ERHVERVSUDDANNELSERNE? Når du tager en erhvervsuddannelse, er du i lære meget af tiden. Når du ikke er på lærestedet, foregår uddannelsen på en erhvervsskole. Ofte kan du tage hele skoledelen på den samme sko­ le, men du kan også være nødt til at tage nogle dele af uddannelsen på forskellige skoler. Med Erhvervsuddannelseskortet får du overblik over, hvor du kan tage din uddannelse.

142


EUX

ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

Du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig.

Du begynder uddannelsen i et grundforløb og fortsætter i et hovedforløb. Du har fag på gymnasialt niveau både på grund- og hovedforløb.

EUX består af en erhvervsuddannelse, fx til gartner, kok, tandtekniker eller en af de andre uddannelser med eux, kombineret med en gymnasial eksamen.

EUX PÅ DE MERKANTILE UDDANNELSER Merkantil EUX er bygget op på en lidt anden måde. Her samler du de gymnasiale fag i et 1-årigt forløb, inden du starter på hovedforløbet. Det kaldes det studiekompetencegivende forløb.

På EUX skal du både have fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen, og fag på gymnasialt niveau. Du mister ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux. Men oveni får du en erhvervsfaglig studentereksamen, som udvider dine muligheder for at videreuddanne dig.

Merkantil EUX gælder for de merkantile erhvervsuddannelser, dvs. kontoruddannelsen, handelsuddannelsen, finansuddannelsen, detailhandelsuddannelsen og uddannelsen til eventkoordinator. OBLIGATORISK EUX PÅ KONTOR OG FINANS På to uddannelser, nemlig finansuddannelsen og kontoruddannelsen, er EUX en fast del af uddannelsen og kan ikke fravælges.

VIDERE EFTER EUX Med EUX tager du gymnasiale fag og niveauer, der omtrent svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser på samme vilkår som personer med STX, HHX eller HTX. EUX PÅ DE TEKNISKE UDDANNELSER Tekniske EUX-forløb er bygget op på samme måde som den tilsvarende erhvervsuddannelse:

UDDANNELSESFORLØB ERHVERVSUDDANNELSE EUD (UDEN EUX)

1

Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse samt adgangskravet på mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik, og at du er vurderet uddannelsesparat. De uddannelser, der har EUX, er markeret med EUX på de efterfølgende sider.

Se oversigten over de uddannelser, der kan tages med EUX

Grundforløb

Oplæring

Skole

Grundforløb med 6 fag på gymnasialt niveau

Prøve

Erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag

2

EUX er en mulighed på en lang række uddannelser ERHVERVSUDDANNELSE MED EUX

På de tekniske og de merkantile uddannelser med EUX-forløb skal du være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere mange opgaver, samtidig med at du lærer de faglige færdigheder.

TEKNISK EUX UDDANNELSESFORLØB

1

2 MERKANTIL EUX UDDANNELSESFORLØB

KONTOR + FINANS ERHVERVSUDDANNELSE MED EUX

1

2

Studiekompetence EUX­forløb

143 EUX er en obligatorisk del på finans- og kontoruddannelserne


LÆRE PLADS EN.DK

Elektronisk mødested for elever på erhvervsuddannelser og oplæringsvirksomheder

På Lærepladsen.dk kan du se de virksomheder, der søger elever/ lærlinge lige nu og i den kommen­ de tid. Du kan også se alle virk­ somheder, der er godkendt til at uddanne elever, og som du kan overveje at sende en uopfordret ansøgning til.

LÆREPLADS – for elever TILSAGN i 8.-9.-10. klasse Overvejer du en erhvervsuddannelse efter grund skolen, kan et uforpligtende lærepladstilsagn være vejen til senere at indgå en uddannelsesaftale. Med et lærepladstilsagn har du mulighed for allerede i 8., 9. eller 10. klasse at komme i dialog med en virksomhed, som du senere ønsker at indgå uddannelsesaftale med. Et lærepladstilsagn er ikke det samme som en uddan­ nelsesaftale. Det er en skriftlig hensigtserklæring om at ville indgå en uddannelsesaftale senere, når du er kommet i gang med sin erhvervsuddannelse.

144

Lærepladstilsagnet er ikke juridisk bindende, hverken for dig eller virksomheden.

Et Lærepladstilsagn oprettes digitalt på Lærepladsen.dk Når du og en virksomhed har talt sammen og er blevet enige om lærepladstilsagn, skal de oprette det skrift­ lige praktikpladstilsagn digitalt på Lærepladsen.dk. Det er dig og virksomhedens ansvar at oprette og god­ kende praktikpladstilsagnet. Det er også barnets og virksomhedens ansvar at ophæve tilsagnet, hvis det ikke længere er relevant. Både du og virksomhederne har adgang til at oprette praktikpladstilsagn på Lærepladsen.dk, når de er log­ get ind.


EUD KORT

- SÅDAN LÆSES DE De næste sider viser alle erhvervsuddannelser, alfabetisk. De er hver især udformet som et kort, hvor du hurtigt kan se det meste om uddannelsen samt en QR-kode, der fører dig lige til pågældende uddannelse på ug.dk

Finansuddannelsen – EUX 4 år

KUN SOM EUX

UDDANNELSE – Titlen på uddannelsen

Du får en grundlæg gende viden om at betjene og vejlede kunder om deres økonomi , bl.a. deres behov for at låne penge, spare op, investere eller tegne forsikrin ger.

UDDANNELSENS VARIGHED – den samlede varighed inkl. grundforløb – farven markerer hovedområdet EKSTRA OM UDDANNELSEN – viser om uddannelsen kan tages som EUX

NØGLEORD: Fag på gymnasie lt niveau, service, kommun ikation, økonomi , markeds analyse

Hospitalsteknisk assistent • INGEN SKOLEOPL ÆRING •

3 - 3 år 9 mdr Du lærer at måle patienter s hørelse eller hjernens elektroni ske bølger på patienter. På uddanne lsen får du en grundlæg gende viden om brugen af moderne måleudst yr til at undersøg e fx hørelsen og hjernen. Du lærer desuden at forstå og bruge fagudtry k inden for medicin.

TEKSTBESKRIVELSE – kort om uddannelsens indhold NØGLEORD – viser de nøgleord, der har betydning for uddannelse og job

NØGLEORD: Patientd okument ation, psykolog i, kommun ikation, etik, anatomi, fysiologi

QR-KODE – går til ug.dk med alt omkring uddannelsen

• INGEN SKOLEOPL ÆRING •

Mejerist

2 år 2 md r - 3 år 8 md

ANDRE FORHOLD Viser om uddannelsen: – er dimensioneret med kvote for adgangsbegrænsning til GF2 – ikke indeholder skoleoplæring – er udelukkende skolebaseret

r En me jeri st for arb ejd er mæ lk til fx ost og sm ør. På sko len lær er du om de forske llig e me jeri pro duk ter, og hvo rda n de lav es me d hjæ lp fra bak ter ier og sva mp e. Du får ogs å vid en om , hvo rda n du pas ser og ren gør er de ma ski ner, der bru ges til fre ms tilli nge n af me jeri pro duk ter ne. NØGLEORD: Kem i, hyg iejn e, tek nol ogi , pro ces sty ring , råv are hån dte ring , kva lite tsk ont rol

SKILLS HUSK: Mød alle de spændende EUD­ uddannelser på DM I SKILLS og på IGOTSKILLS.DK Næste gang er det i Fredericia i Messe C, 2. - 4. februar 2023. Gratis adgang. Læs mere side 159.

• ING EN SKO LEO PLÆ

RIN G •

Tandtekniker 3 - 4 år 6 md r

EUX og gul dkr one r m.m . Tan dpr ote ser, bro er iale r som gip s, Du arb ejd er me d ma ter . Arb ejd et æn cel por og yl gul d, acr . Du lær er ogs å at kræ ver tek nis k sni lde ski ner. bru ge com put er og ma

NØGLEORD: arb ejd nin g, Lab ora tor ie, pro tes ebe ogi , nol tek 3Der, bro , kro ner erin g gul dre tan det ajle arb ejd e, • DIM ENS ION ERI NG •

145


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Anlægsgar tner

Ambulancebehandler 4 år 6 mdr

år 6 mdr 3 4 år -7 4mdr

EUX

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling. På uddannelsen lærer du at udføre redningsarbejde og behandling på ulykkestedet og i ambulancen. Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet.

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om etablerin g og vedligeho ldelse af haver, parker og kirkegård e. Du lærer om de forskellig e planter og deres egenskaber samt at anlægge og arbejde med græsarea ler.

NØGLEORD: Psykolog i, biologi, beredska b, kommun ikation, kørekort

NØGLEORD: Plantekendskab, plantesundhedslære, jord, vand, serviceminded

• INGEN SKOLEOPL ÆRING •

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

3 år 4 - 5-år 4 år 6 mdr

Autolakerer 4 år 9 mdr år 6- mdr 3 år -3 4mdr 4

Uddanne lsen giver viden om store byggerie r, som kontorhu se, veje, broer, boligkvar terer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i forskellig e materiale r efter plantegn inger og beregnin ger.

• INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

• INGEN SKOLEOPL ÆRING •

Automatik- og procesuddannelsen EUX

skole n En auto laker er laker er biler. På e lære r du de tekn ikker, du skal brug dig grun får Du ltat. for at få et flot resu jteunde rvisn ing i farve lære og sprø tekn ik.

NØGLEORD: Farv elær e, mate riale lære , påfø rings tekn ik

NØGLEORD: Tegningsforståelse, vej, anlæg, belægning, teknologi

5 år 6 mdr år 6- mdr 3 år -6 4mdr 2

EUX

Bager og konditor 3 år - 4 år 6 mdr

EUX

Du får viden om automati ske systemer, der styrer og regulerer. Du lærer om teknik, elektroni k og stærkstr ømssystemer. Du arbejder også med automatisere de systemer, der er baseret på trykluft (pneuma tik) og væsketry k (hydrauli k).

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om bagning samt fremstilling af kager og desserter. Du lærer at blande de moderne metoder ved bagning med fagets gamle håndværkstraditioner. Du lærer også, hvordan man betjener kunder.

NØGLEORD: Fysik, elektron ik, fejlfindin g, robottek nologi

NØGLEORD: Brød, flødekager, lagkager, dessert, bageteknik, serviceminded ••INGEN INGEN SKOLEOPLÆRING SKOLEOPLÆRING ••

Beslagsmed

Beklædningshåndværker 4 år 6 mdr

2 år 6 mdr - 3 år 10 mdr

146

Uddannelsen til beklædningshåndværker giver dig viden om at fremstille tøj til mode- og livsstilsbranchen. Du arbejder med hele processen fra idé til færdigt produkt. Du lærer at arbejde med designoplæg og konstruktion af mønstre. Du lærer også forskellige syteknikker.

Udda nnels en til besla gsme d giver en grun dlæg gend e viden om hove og hestesko. Du skal lære om heste, dere s anatomi og forho ld omkr ing dere s sund hed. Ende lig lære r du at lave de forsk ellige form er for smed earb ejde, der indgå r ved frem stillin g og tilpa sning af hest esko.

NØGLEORD: Materialekendskab, modelkonstruktion, design, produktfremstilling

NØGLEORD: Hest erac er, hovf orme r, plan lægn ing, journ alise ring, arbe jdsst illing er

• DIMENSIONERING •

• INGEN SKOLEOPLÆRING •


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Boligmonteringsuddannelsen 3 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

Buschauffør i kollektiv trafik 2 - 5 år

e Uddannelsen giver en grundlæggend lærer du og n, desig og rialer mate viden om ce. om produktudvikling, salg og servi til de maDesuden får du et godt kendskab det. skiner og værk tøjer, der indgår i arbej er som fag, de i ning rvis unde også Du får valgt. særlige for det speciale, som du har

Lær at køre bus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de nødvendige kørekort og lærer desuden om vedlige holdelse og eftersyn af køretøjer – og hvordan man omgås kunder.

NØGLEORD: Desi gn, fagte gnin g, ivær ksæt teri, mate mati k, salg, serv ice

4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

NØGLEORD: Naturfag, dansk, IT, konflikthåndtering, vedligeholdelse, køreteknik

• INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Bygningsmaler

Bygningssnedker

EUX

3 år 9 mdr - 4 år 3 mdr

EUX

Uddannelsen giver en grundlæggend e viden om farver, stil, materialer og forsk ellige maleteknikker. Du lærer om alle faser fra rådgivning af kunden over bundbeha ndling og klargøring og endelig tapetserin g, maling eller lakering af overfladen. Du har mulighed for at vælg e at specialisere dig i særlige maleteknikker som fx marmoreri ng og forgy ldning.

På skolen lærer du om byggeri og energi og får en grundlæggende viden om fremstilling af vinduer, døre, trapper og andet inventar i bygninger, Du lærer også at bruge hænderne og udføre det traditionelle håndværk med håndværk tøj. Du får viden om de forskellige materialer og lærer at lave arbejdstegninger og bruge håndværk tøj.

NØGLEORD: Farv elær e, prod uktu dvikl ing, påfø rings tekn ik, natu rfag , dans

NØGLEORD: Design, formgivn ing, teknik, materiale kendskab , CAM/CAD , matemat ik

k

Cnc-teknikuddannelsen

Bådmekaniker 2 - 3 år

4 år 6 mdr

Du får en grun dlæg gend e viden om com pute rstyr et forar bejd ning af meta l. Du lære r at bore , fræs e og dreje , både med almin delig e mask iner og med cncmask iner.

Bådmekanikeren lærer at arbejde med de forskellige typer af motorer, der ligger i mindre både. Du arbejder såvel med installation af motorer, propelakser og skruer som med fejlfinding og reparation.

NØGLEORD: Mate riale kend skab , data styri ng, tekn ik, bear bejd ning , dans k, enge lsk, mate mati k

NØGLEORD: Fejlfinding, reparation, salg, service, installation, dansk, engelsk, matematik • DIMENSIONERING •

• DIMEN SIONE RING •

Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Data- og kommunikationsuddannelsen 3 - 6 år

3 år 3 mdr - 4 år 6 mdr Du får en grundlæg gende viden om, hvordan de mekanisk e dele på cykler, knallerte r og motorcyk ler fungerer. Du lærer at finde frem til defekte og slidte dele, som du så udskifter eller reparere r. NØGLEORD: Service, klargørin g, mekanik , el-cykler, matemat ik, dansk, engelsk • DIMENSION ERING •

EUX Du lærer fx at installere it-udstyr og at finde fejl og reparere. Dit arbejde er at udvikle, opbygge eller vedligeholde it-systemer. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker. Generelt kræver uddannelsen teknisk indsigt og gode samarbejdsevner. NØGLEORD: Programmering, kundeservice, teknologi, matematik, engelsk, dansk

147


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Den pædagogiske assistentuddannelse 3 - 4 år

EUX

Detailhandel EUX

3 - 4 år

om vare r, Du får en grun dlæg gend e viden Du får . butik en i vice eser kund salg og indkø ber des uden viden om, hvor dan du rer vare r, styre r lager et, præs ente Du lære r vare rne og indre tter butik ken. om du at betje ne en kass eterm inal, liges lære r om butik kens økon omi.

Du får en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Desuden lærer du om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. Kost og motions betydning for velvære, ligesom arbejdet med konflikthåndtering, er en del af uddannelsen.

NØGLEORD: Salg , serv ice, kund ehån dteri ng, , virks omh edsø kono mi, afsæ tning

NØGLEORD: Psykolog i, sundhed , samfund sfag, idræt, dansk, natur, udeliv, konflikth åndterin g, omsorg

digit al hand el

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEOPL ÆRING •

Digital media

Dyrepasser 3 år 2 mdr - 4 år 6 mdr

3 år 6 mdr

En vigtig del af arbejdet går ud på at sørge for, at dyrene har det godt og give dem mulighed for at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Du lærer også om avl, så du kan hjælpe dyrene med at få unger ved at give dem rigtigt foder og gode yngleforhold.

NØGLEORD: Idé til produkt, desig, 3D-mode llering, database , servervid eo, billed, lyd

NØGLEORD: Naturfag, biologi, dyrevelfærd, kørekort, adfærdsbiologi

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEOPL ÆRING •

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

Elektriker

Ejendomsservicetekniker 4 år 6 mdr - 5 år

3 år 9 mdr

Du lære r, hvor dan elekt riske prod ukte r og syste mer virke r, så du kan rådg ive kund erne om valg og brug af insta llatione r. Hvis de går i styk ker, kan du finde fejle n og repa rere den. Du kan også insta llere nye syste mer.

NØGLEORD: Bygningsvedligeholdelse, service, affaldshåndtering, indkøb, betjening

NØGLEORD: Lys, lyd, tekn ik, måli ng, el-te knik , insta llatio n, sikke rhed , sikri ng, alarm syste mer

nelsen

EUX rerer På udda nnels en frem stille r og repa fx om r lære Du yr. udst k ronis elekt du hosudst yr til radio, tv, pc og tele- eller rvisn ing unde får Du yr. udst isk stekn pital til i måle instr u menter, som brug es jdet. arbe NØGLEORD: er, Radio, tv, tekn ik, målin g, teles ystem rhed sikke n, opsy komm unika tion,

148

EUX

En grundlæggende viden om varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg, antenneanlæg og andre tekniske installationer. Du skal endvidere passe græsplæner, haveanlæg og rydde sne. Du lærer også om at servicere beboerne.

Elektronik- og svagstrømsuddan 4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

EUX

Du lærer at designe, udvikle, programmere og scripte interaktive medier som fx websites og apps. Du lærer også at lave 3D modellering og animation til fx reklamefilm og visualisering. Du lærer om billeder, video, lyd, grafik, typografi, æstetik, interaktiv fortælleteknik, formsprog og design til skærm.

Elektronikoperatør 2 år 6 mdr På skolen lærer du om elektriske komponenter, og hvordan de fremstilles på maskiner. Du lærer at arbejde med fejl retning og at præcisionslodde under mikroskop.

NØGLEORD: Automatik, produktionsteknik, kvalitetsstyring, optimering, detaljer • INGEN SKOLEOPLÆRING •


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Entreprenør- og landbrugsmaskinud dannelsen 2 år 6 mdr - 5 år

EUX

Ernæringsassistent 3 år 5mdr - 4 år 2 mdr

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om ernæring og tilberedn ing. Du får desuden viden om alle de hjælpemidler, der findes i et storkøkk en. Nogle bruges til at forarbejd e og tilberede maden, andre er til at forlænge madens holdbarh ed.

Du lære r at finde fejl, repa rere og udsk ifte dele på moto rer, styre tøj, brem ser, kobli nger og hydr aulis ke og elekt riske anlæ g på landb rugs - og entre pren ørma skine r. Du arbe jder med moto rer og mask iner, der brug es i parker og have r, inden for landb ruge t eller bygg eriet . NØGLEORD: Moto rken dska b, styre tøj, brem ser, gear, elek troni k, mek anik , it-sy stem er, over vågn ing, sikri ng, fejlfi ndin g

Eventkoordinator 3 - 4 år

4 år

EUX

EUX

NØGLEORD: Råvarehå ndtering , kemi, sundhed , produkti on, proces, kvalitets styring

Film- og tv-produktionsuddannelsen 3 - 5 år 6 mdr

En eventkoo rdinator planlægg er og arrangerer aktivitete r, fx koncerte r, fester og brylluppe r. Du lærer at udvikle nye idéer og at realisere dem. Også alt om økonomi, booking og kontrakte r. En eventkoo rdinator kan arbejde i pr-bureau er, feriecent re, forlystels esparker, storcentr e m.m.

På skolen lærer du at planlægge, optage og færdiggøre en film-, videoeller tv-produktion.

NØGLEORD: Planlægn ing, eventgen nemføre lse, projektst yring, samfund sfag, sprog, økonomi , informat ionstekn ologi

NØGLEORD: Storytelling, kamerabrug, lyd, lys, programtilrettelæggelse, video, klipning, stil, form, farver

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEOPL ÆRING •

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

Finansuddannelsen – EUX

Finmekaniker

KUN SOM EUX

2 - 4 år 6 mdr

om at Du får en grun dlæg gend e viden s dere om er kund betje ne og vejle de at låne økon omi, bl.a. dere s beho v for tegn e peng e, spar e op, inves tere eller forsi kring er.

Du lærer at læse og også at konstruere en teknisk tegning til fremstilling af de forskellige dele. Det kan fx være små dele af mekanikken i en kopimaskine, et måleapparat eller et fotoapparat. Tegningerne laves på computer. Du lærer at bruge det specielle værktøj, der indgår i produktionen.

NØGLEORD: ice, Fag på gymn asiel t nivea u, serv kom mun ikati on, økon omi, mark edsa nalys e

NØGLEORD: Produktu vikling, bore-, dreje- og fræsema skiner, service, mekanik , måling, kontrolte knik

• INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

Flytekniker

Fitnessuddannelsen 2 - 3 år

2 år 6 mdr - 6 år 6 mdr

Du får indsigt i kroppens anatomi, kredsløb og forskellige energisystemer. Du lærer teknikker til konditions- og styrketræning. Derudover lærer du teknikker til, hvordan du skal instruere.

NØGLEORD: Anatomi, fysiologi, instruktionsteknik, coaching, ernæring, sundhed • DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

geho lde Du får viden om og lære r at vedli styre ser, brem r, otore flym rere repa og r, teme ssys ation syste mer, el- og navig tel. ngss landi og ror hale, , vinge stel,

NØGLEORD: aero dyna mik, moto rken dska b, , flysy stem er, instr ume nter, fysik mate mati k, elek troni k • INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

149


EUD / EUX UDDANNELSER Forsyningsoperatør

Fotograf 5 år

2 år 6 mdr

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Du lærer, hvordan strømme n produceres på forskellig e måder, hvordan man overvåge r og styrer el-nettet . Du lærer også, hvordan man vedligeholder og reparere r fejl på de transformator stationer og kabler mv., som el-nettet består af.

På uddanne lsen lærer du om teknikke n bag billeder, og hvad de kan indehold e og udtrykke . Arbejdso mrådet er meget bredt. Det kan fx være at lave reklameog illustratio nsbillede r, portrætf otos, luftfotos eller idéforsla g og skitser til kunder.

NØGLEORD: Anlægss tyring, overvågn ing, kabelmo ntage, teori, elnet, sikkerhe d

NØGLEORD: Lyssætn ing, stil, form, farve, design, storytell ing, kvalitet, reklame

• INGEN SKOLEOPL ÆRING •

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEOPL ÆRING •

Frisør

Gar tner

EUX

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

Du lærer klippetek nikker i kort og langt hår, at lave permane nt og at fastgøre ekstensio ns. Du lærer også at klippe skæg, farve bryn og lægge make-up . Viden om de nye trends inden for hårmode .

EUX ndler Du får viden om, hvordan man beha og sikrer, jorden, passer og plejer planterne at de har gode betingelser for at gro. gødningsDu lærer fx om vandingsmetoder, mod forhold og besk yttelse af planterne du lærer at skadedyr og sygdomme, ligesom llationer. betjene maskiner og tekniske insta NØGLEORD: ng, Plan tesu ndhe d, jord, vand , næri old forh nale natio inter a, miljø , klim

NØGLEORD: Teknik, psykolog i, kundeser vice, farvelær e, farvning , manicure , trends, mode, makeup, stil, design • DIMENSION ERING •

Glarmester

Gastronom 2 - 4 år 9 mdr

EUX

4 år 8 mdr

En gastrono m arbejder med at lave mad. På skolen lærer du om gode råvarer, at tilberede og anrette maden samt at vælge drikkevar er dertil. Som gastronom lærer du også meget om indkøb og

På skolen lærer du at tilskære, slibe og polere alle typer glas. Du lærer også at sætte ruder i vinduer og døre, at udskifte bilruder og indramme billeder.

kundeser vice. NØGLEORD: Bæredyg tighed, arbejdsm iljø, sikkerhe d, samarbe jde, kundeser vice,

NØGLEORD: Plantegning, beregninger, materialeforståelse, samfundsfag, jura, kundebetjening

salg, råvarehå ndtering

Grafisk tekniker

Gourmetslagter 4 år

2 år 6 mdr - 4 år 3 mdr Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og tilberedning af kød. Du lærer at kende god kvalitet, så bøfferne i køledisken er saftige og møre. Desuden lærer du kundeservice og god hygiejne, da kød hurtigt fordærves. NØGLEORD: ernæringslære, teknik, kvalitetskontrol, kundebetejning, råvarehåndtering, hygiejne

150

En grafi sk tekn iker står for prod uktione n af trykt e mate riale r. Du lære r tekn isk at tilret telæ gge, kont rolle re og genn emfø re prod uktio nen af trykt komm unika tion.

NØGLEORD: Tryk , print , digit al trykt ekni k, kvali tet, tekn olog i, mate riale kend skab , tekn ik, infor mati onst ekno logi, mek anik


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Greenkeeper

Guld- og sølvsmedeuddannelsen 2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

4 - 4 år 6 mdr

om græs Som greenkeeper har du en viden golfa net på s finde der er, plant e andr og passe læg. Som greenkeeper skal du også anen, blom ster, træer og buske ved golfb e ud. En så områ det ser flot og indbydend nlæg greenkeeper kan arbejde ved golfa er eller fodboldstadions, hvor der også plæne. brug for en flot og nyklippet græs

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om metallers egenskaber, og du lærer at bruge de rigtige værktøjer og maskiner til arbejdet. Derudover lærer du om form og formgivning og at lave arbejdstegninger, så du kan bearbejde og udsmykke metallet.

NØGLEORD: , Væk stfor hold , skad edyr, pleje jtnin g, gødn ing, bepl antn ings pleje , sprø

NØGLEORD: Formgivning, tegning, illustration, formgivning, metalkendskab, stil

mate riale forst åelse

3 - 4 år

• INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

Handelsuddannelsen

Havne- og terminaluddannelsen

EUX

2 - 3 år

På skolen lærer du om salg, indkø b og logis tik. Du lærer også at indhente tilbud, sammenlig ne priser og kvaliteter , arbejde med logis tik samt at indkøbe varer i passende mængder. Som handelsud dannet kan du arbejde i handelsvirksom heder eller starte din egen handelsvirksom hed.

På uddanne lsen gennemg år du en lang række af de praktiske opgaver, der er på en havne- og terminala rbejdspla ds: Håndtere , laste og stuve varer, gods og materiale r i terminale n og på skibene.

NØGLEORD: Salg , plan lægn ing, indk øb, logis tik, forre tning sfors tåels e, kund eser vice

NØGLEORD: Kommun ikation, materiale håndteri ng, samfund sfag, sikkerhe d, køreudda nnelse • INGEN SKOLEOPL ÆRING •

Industrioperatør

Hospitalsteknisk assistent

2 år 6 mdr - 3 år 2 mdr

3 - 3 år 9 mdr

Du lære r om de forsk ellige type r maskine r og anlæ g, der typis k styre s genn em com pute re. Du lære r også at begå dig i frem stilli ngsp rodu ktion en, om pakn ing af vare r og lager arbe jde.

Du lærer at måle patienters hørelse eller hjernens elektroniske bølger på patienter. På uddannelsen får du en grundlæggende viden om brugen af moderne måleudstyr til at undersøge fx hørelsen og hjernen. Du lærer desuden at forstå og bruge fagudtryk inden for medicin.

NØGLEORD: Kvali tetsk ontro l, sikri ng, prod uktio nsov erbli k, over vågn ing af anlæ g, arbe jdsm iljø

NØGLEORD: Patientdokumentation, psykologi, kommunikation, etik, anatomi, fysiologi • INGEN SKOLEOPLÆRING •

Industriteknikeruddannelsen 2 år 6 mdr - 6 år

EUX Uddanne lsen dækker fag som fx fræsning og svejsning , men også mere teknolog iske fag som programm ering af compute rstyrede maskiner (cnc) og produktu dvikling.

NØGLEORD: Materiale lære, program mering, svejsning , compute rstyring, detaljer, måletekn ik, teknolog i

Karrosseriteknikeruddannelsen 4 år 6 mdr - 5 år

EUX En grundlæggende viden om at bygge og reparere karrosserier til personbiler, varevogne, lastvogne og busser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer som stål, letmetal, aluminium og plast.

NØGLEORD: Opretning, vurdering, reparation, miljø, førstehjælp, materialeforståelse

151


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Kontoruddannelsen – EUX 4 år

KUN SOM EUX

Kosmetiker EUX

3 - 4 år 1 mdr

sbeDu lære r at udfø re ansig t- og krop er om hand linge r og kunn e rådg ive kund n lære r hudp leje og make -up. På skole og produ om de forsk ellige tekn ikker pleje . dukt er, man brug er ved skøn heds hår og Du lære r også at fjern e uøns ket laker e negl e.

Kontorud dannelse n giver en grundlæg gende viden om administ ration og økonomi . Du lærer også om kontakt med kunder, service og hvordan du arbejder med tekstbeh andling, regneark , databaser og andre it-progra mmer.

NØGLEORD: ring, Hudp leje, anat omi, fysio logi, ernæ , trend s, sund hed, kemi , stil, form , farve

NØGLEORD: Samfund sfag, dansk, engelsk, kundeser vice, administ ration, fag på gymnasie niveau

mod e, tekn ikker • DIMEN SIONE RING •

Kranfører

Køletekniker 2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

3 år 6 mdr - 5 år Du får en grundlæg gende viden om transpor t af gods. Du lærer at håndtere og fragte gods på forsvarlig måde. Du lærer også at udføre kranarbe jde af forskellig art.

En køletekniker kører oftest rundt til kunderne og opstiller og servicerer køleanlæg. Det kan være i dagligvarebutikker, kølebiler, frysehuse eller fx på slagterier.

NØGLEORD: Lastning , transpor t, teknik, arbejdsm iljø, energirig tig kørsel, sikkerhe d

NØGLEORD: Reparation, vedligeholdelse, materialeforståelse, kundeservice, anlæg

• INGEN SKOLEOPL ÆRING •

Lager- og terminaluddannelsen

Landbrugsuddannelsen 2 år 4 mdr - 5 år 11 mdr

2 - 5 år Du lærer at holde styr på et lager, bl.a. at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck – og samtidig får du undervisning i forskellige it-systemer.

Udda nnelsen til landm and giver en grundlægg ende viden om pasning af husd yr og jordd yrkning. Mang e store gård e med moderne bygninger og anlæg med mang e prod uktionsdy r stiller store krav om viden om teknik, styring, og vedligeholdels e.

NØGLEORD: Køreuddannelse, IT-lagerstyring, arbejdsmiljø, sundhed, logistik, samarbejde

NØGLEORD: Mask infør er, plan tedy rknin g, husd yr, råva rer, dyrk ning smet oder, miljø , klim a, dyre velfæ rd, tekn ik , Herregård sjæger • INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

• DIMENSIONERING •

Lastvognsmekaniker 2 år 6 mdr - 5 år

152

EUX

EUX

Lufthavnsuddannelsen 3 år 6 mdr - 3 år 8 mdr

gend e Udda nnels en giver en grun dlæg eller rere repa og fejl finde at om viden i stykudsk ifte dele på biler, der er gået r om ker eller har fået skad er. Du lære over alle type r biler med en total vægt kg. 0 3.50

En lufthavnsoperatør laster og tømmer fly. På skolen lærer du om at transportere bagage til og fra fly samt om andre arbejdsopgaver i lufthavnen. Du lærer også at køre bl.a. gaffeltruck og at vedlige holde flyvepladser.

NØGLEORD: tøj, Auto mek anike r, fejlfi ndin g, styre n, ratio repa b, dska rken brem ser, moto kvali tetss tyrin g, deta jler

NØGLEORD: Lufthavnssikkerhed, logistik, afisning, specialkøretøjer, teknik, sikkerhed, arbejdsmiljø, vedligeholdelse • INGEN SKOLEOPLÆRING •


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Maritime håndværksfag 4 år 6 mdr

Maskinsnedker 2 år 6 mdr - 4 år 3 mdr

EUX

Udda nnel sen giver en grun dlæg gend e viden om mate riale r og udst yr til både og skibe . Du lære r at brug e de rigtig e værk tøjer og mask iner til arbe jdet. Derudov er lære r du om form og desig n.

Du lærer at planlægg e og klargøre maskiner og materiale r til produktio n. Du skal betjene og vedligeho lde maskinerne samt kende de nyeste teknikke r til fremstill ing af møbler, gulve og døre.

NØGLEORD: Både bygg er, sejlm ager, tegn ing, ivær ksæt teri, inno vatio n, repa ratio n

NØGLEORD: Formgivn ing, konstruk tion, måletekn ik, digital tegning, program mering, robottek nologi, materiale forståels e

• INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

Mediegrafiker 4 år 5 mdr

3 år 11 mdr - 5 år

Mejerist 2 år 2 mdr - 3 år 8 mdr

Uddanne lsen giver en viden om de forhold, der har betydnin g for arbejdet med grafiske udtryk. Du lærer at planlægge, gennemf øre og kontrolle re dine opgaver. Du lærer også om billedbehandli ng, digital udprintni ng og kundekon takt.

En mejerist forarbejder mælk til fx ost og smør. På skolen lærer du om de forskellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe. Du får også viden om, hvordan du passer og rengører de maskiner, der bruges til fremstillingen af mejeriprodukterne.

NØGLEORD: Design, grafik, billeder, kreativit et, illustrati oner, tegning, formidlin g, trends, kundeser vice, teknolog i

NØGLEORD: Kemi, hygiejne, teknologi, processtyring, råvarehåndtering, kvalitetskontrol

• DIMENSION ERING •

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Murer

Møbelsnedker og orgelbygger

EUX

3 år 9 mdr - 4 år 3 mdr

ellige På skole n lære r du om de forsk du slags sten og flise r samt hvor dan arbe jdsbygg er et hus nøja gtigt efter en sokk el tegn ing. Du lære r også at støb e at puds e og gulv, at arbe jde med tags ten, e vægg på r flise tte opsæ samt faca der eller gulve .

EUX Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om, hvordan man fremstill er produkte r i træ. På skolen lærer du at vurdere og vælge de rigtige materiale r, og du lærer at betjene og vedligeho lde maskiner og værktøj.

NØGLEORD: Uden dørs arbe jde, miljø , k, tegn ings forst åelse , mate mati åelse mate riale forst

NØGLEORD: Matemat ikforståe lse, formgivn ing, kreativit et, CAD, trætypek endskab , maskinte knik • DIMENSION ERING •

Ortopædist 4 år 6 mdr

Overfladebehandler 2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

På skolen lærer du at lave bandager, krykker, kunstige arme og ben. En vigtig del af arbejdet går ud på at tilpasse protesen, som er af fx metal, plastic, træ eller læder til den enkelte bruger.

NØGLEORD: Biomekanik, materialeforståelse, teknisk snilde, udvikling, matematik, sprog • INGEN SKOLEOPLÆRING •

gling , Udda nnel sen giver viden om forse lliser ing, meta og ing niser galva ing, laker brug es som er de tekn iske meto der, der give en og tte esky rustb og e styrk at til pæn finis h.

NØGLEORD: g, Pulv erlak ering , skibs beha ndlin olog i, tekn , kemi er, møll vind tank anlæ g, miljø

153


EUD / EUX UDDANNELSER Personvognsmekaniker 2 år 6 mdr - 5 år

EUX

Plastmager 2 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

På skolen lærer du en masse om biler og lærer at finde fejl og vedligeho lde de mange dele. Du lærer at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på bilens elektrisk e

EUX

systemer.

Meget af arbejdet handler om at betjene og overvåge de store produktio nsmaskiner, der støber og forarbejd er plasten. På skolen lærer du at lave alt i plastic fra små dimser til store både eller vinger til vindmølle r.

NØGLEORD: Fejlfindin g, styretøj, bremser, sikerhed , miljø, el-biler, hybridbil er, reparatio n, motorken dskab

NØGLEORD: Produkti onsproce sser, plastken dskab, teknolog i, udvikling , miljø, overvågn ing, maskinb etjening

Procesoperatør 2 år 6 mdr - 5 år

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

EUX

Produktions- og montageuddanne 2 år 6 mdr

En procesop eratør arbejder med at fremstill e produkte r, som du kender fra din hverdag, fx mad, drikkevar er og medicin. Du lærer at finde og rette fejl på produktio nsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktio nen.

e proPå udda nnels en lære r du at bygg være dukter i hærd et plast . Det kan fx store vindm øllev inger, tanke og andr e lære r du emne r. Afhæ ngigt af dit spec iale, eller at støb e og frem stille prod ukte rne . virke at sætte dem op og få dem til at ellige Det kan fx være at forbi nde forsk måle, om meka niske og elekt riske dele og de fung erer, som de skal. NØGLEORD: er, Vind møll er, oper atør, plast mag , åelse forst riale mate er, både bygg måle tekn ik, mon tage tekn ik, miljø

NØGLEORD: Kemi, processe r, produkti onsanlæ g, produkti on, biologi, analyse, automati k, kvalitets kontrol

Produktør

Receptionist 3 - 3 år 11 mdr

2 år

lsen

EUX

På uddannel sen lærer du at arbejde inden for industrip roduktion . Du får kendskab til forskellig e former for produktio nsmaskineri og lærer at betjene maskiner ne samt udføre mindre reparatio nsopgave r. Du lærer at arbejde ud fra kvalitets parametre og bestemte produktio nsmål.

Uddannelsen til receptionist giver en grundlæggende viden om kundebetjening, service, omregning af valuta, fx når du skal have med turister at gøre. Som receptionist betjener du mennesker fra hele verden, og du må være parat til at tale og skrive på tysk og engelsk.

NØGLEORD: Dreje- og boretekn ikker, slibning, polering, lager, maskinb etjening, logistik, reparatio n, proces

NØGLEORD: Værtsskab, kundeservice, salg, markedsføring, kommunikation, sprog, turistlære, forsikring, jura • INGEN SKOLEOPLÆRING •

Sikkerhedsvagt

Serviceassistent 2 år 6 mdr

2 - 2 år 6 mdr Uddannelsen giver en grundlæggende viden om professionel rengøring. Du lærer om vedligeholdelse og at udføre mindre reparationer. Desuden får du viden om at tilberede og anrette mad. Kundebetjening er også en del af uddannelsen. NØGLEORD: Rengøring, hygiejne, kundeservice, tilberedning, patienthåndtering, samfundsfag

154

På skole n lære r du om det udst yr, man brug er for at forhi ndre bran d, tyve ri og hærv ærk. Som sikke rhed svag t lære r du også at skriv e rapp orter om det arbe jde, du laver.

NØGLEORD: Sikk erhe d, over vågn ing, arbe jdsm iljø, retsr egle r, pers onsi kker hed, doku men tatio n, konf likth åndt ering • INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Skibsmekaniker

Skibsmontør 3 - 5 år

3 år 9 mdr

EUX

r af maDu lære r om de forsk ellige type er til komm Du skib. et på ord omb skine r klipp e at svejs e, at skær e gevin d og at lde rør og plad er. Du lære r at vedli geho og ande t mask ineri et, hydr aulis ke anlæ g at læse tekn isk udst yr. Du lære r desu den rere fejl. en tekn isk tegn ing samt at repa

En skibsmontør arbejder med motorer og teknik på fx store fiskerbåde. På skolen lærer du at reparere og vedligeholde motorer, kraner og andet skibsudstyr. En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne reparere skibet, imens det sejler. Som skibsmontør lærer du også at vedligeholde skibets køleanlæg, så fangsten holdes afkølet.

NØGLEORD: , Hydr aulik , rørsy stem er, el-te knik dska b tegn ings forst åelse , moto rken

NØGLEORD: Motorkendskab, reparation, svejsning, hydraulik, rørsystemer, søstærk

• INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

Skiltetekniker 4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

EUX

Skorstensfejer 4 år 6 mdr

Udda nnel sen giver en grun dlæg gend e viden om farve r, form og desig n. Du lære r om skilt es forsk ellige udtr yk, virke midl er og funk tion. Du lære r om typo grafi ens skrif tbille der og om form og desig n af skilt e i forsk ellige størr elser og mate riale r.

På skolen lærer du forskellig e former for rensetek nik. Du lærer også at forhindre brand. Du lærer at måle, kontrolle re og godkend e, at varmean læg, fyr og skorsten e er i orden.

NØGLEORD: Frihå ndst egni ng, digit al tegn ing, tekn olog i, desig n, farve lære , form ater, mate riale lære

NØGLEORD: Rensetek nik, el-teknik , fyringste knik, miljø, kvalitets kontrol

• DIMEN SIONE RING •

• INGEN SKOLEOPL ÆRING •

Slagter

Skov- og naturtekniker 2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

2 år 6 mdr - 5 år

Du lærer at plante områder til med de ønskede træer og at passe og pleje dem. De nye træer skal have gødning, og der skal sættes hegn op, så dyrene ikke spiser de nye skud. Skoven er et stort økosystem, og derfor lærer du også om biologi, økologi, miljø samt om naturnær skovdyrkning.

Udda nnels en giver en grun dlæg gend e viden om slagt ning samt parte ring og udbenin g, kød – og kvali tetskontro l. Der er eksp ort til mang e lande, derfo r vil du som indus trisla gter lære at udsk ære køde t og forar bejde det fx med salt eller røg, så det pass er til de forskellige markeder .

NØGLEORD: Skovarbejder, naturpleje, miljø, klima, maskinteknik, biologi

NØGLEORD: Kvali tetsk ontro l, udbe ning stek nik, udsk ærin g, forar bejd ning , råva rehå ndterin g, ergo nom i, samf unds fag

• DIMENSIONERING •

• INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

Smed

Social- og sundhedsassistent

EUX

3 år 10 mdr - 4 år 7 mdr

EUX

På skolen lærer du om de forskellige typer af metal, og hvordan de kan formes. En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. Det kræver, at du som smed følger med i de nyeste teknikker. Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic.

Du bliver bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver. Du lærer også at vejlede og motivere andre menne sker til at drage omsorg for sig selv.

NØGLEORD: Svejsnin g, bearbejd ning, kvalitet, miljø, produkti on, materiale kendskab , matemat ik, sprog, arbejdste knik

NØGLEORD: Borgeromsorg, patientforløb, kemi, rehabilitering, medicinhåndtering, farmakologi, sundhedsfremme • INGEN SKOLEOPLÆRING •

155


EUD / EUX UDDANNELSER

Stenhugger og stentekniker

Social- og sundhedshjælper 2 år 2 mdr

3 - 5 år

Du yder omsorg og personlig og praktisk hjælp til ældre mennesk er enten i deres eget hjem eller på et plejehjem .

tilEn sten hugg er kløve r, hugg er og de om du r lære n skole pass er sten . På også forsk ellige sten arter. Du træn er fx i at hugg e skrif ttegn og udsm ykke grav sten .

• INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

• INGEN SKOLEOPL ÆRING •

Stukkatør

Støberitekniker 2 år 6 mdr - 4 år

4 år - 4 år 6 mdr Uddannelsen giver en grundlæggende viden om håndværkets muligheder for at udsmykke bl.a. vægge og lofter. Du lærer at udføre opgaver, der passer til bygningen. Du træner teknikker med især hammer, mejsel og spartel. Arbejdet kræver bygningshistorisk viden om fx slotte, godser og herskabslejligheder.

På skolen lærer du bl.a. at støbe skulpturer, skruer til skibe og store kedler. Du konstruerer en god støbeform af fx sand, som fyldes med flydende metal og afkøles. Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat.

NØGLEORD: Stukteknik, tegningslære, materialeforståelse, historie, stil

NØGLEORD: Støbning, modelfremstilling, efterbehandling, sikkerhed, kvalitetskontrol

• INGEN SKOLEOPL ÆRING •

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Tandklinikassistent

Tagdækker 3 år 6 mdr

3 år 9 mdr

Du lære r at gøre instr ume nter klar og at tage røntg enbi llede r og aftry k. Desu den får du viden om, hvor dan man reng ør tænd er og foreb ygge r tand sygd omm e m.m .

Du lærer, hvordan du lægger forskellige typer tage, vedligeholder og reparerer dem. Uddannelsen giver dig kendskab til materialer, konstruktioner og bygningsregler.

NØGLEORD: Natu rfag , hygie jne, kom mun ikati on, deta jleor iente ret, psyk olog i, anat omi, fysio logi

NØGLEORD: Tegningsforståelse, udendørs arbejde, sikkerhed, opmåling, teknologi, matematik, materialehåndtering

Tandtekniker EUX er m.m . Tand prote ser, broe r og guld kron gips, som r riale mate med jder arbe Du guld , acry l og porc elæn . Arbe jdet r også at kræv er tekn isk snild e. Du lære iner. mask brug e com pute r og

NØGLEORD: g, Labo rator ie, prote sebe arbe jdnin logi, ekno 3D-t r, kron er, broe deta jlear bejd e, tand regu lerin g

156

EUX

NØGLEORD: lære, Tegningslære, skrif ttegn , materiale bear bejds ningsteknik

NØGLEORD: Borgerom sorg, patientfo rløb, personlig pleje, medicinh åndterin g, farmakol ogi, psykolog i, samfund sfag

3 - 4 år 6 mdr

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

• DIMEN SIONE RING •

Tarmrenser 3 år Uddannelsen giver en grundlæggende viden om rensning af husdyrtarme. Du skal lære om kvalitetskontrol, da det er meget vigtigt, at tarmene er helt rene, inden de sendes videre i produktionen. Du skal også lære at efterbehandle de rensede tarme manuelt og med maskiner. NØGLEORD: Hygiejne, naturfag, kvalitetskontrol, produktion, efterbehandling, maskinhåndtering • INGEN SKOLEOPLÆRING •


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Teater-, event- og av-tekniker 2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

Teknisk designer 3 år 6 mdr

På udda nnels en arbe jder du med de elem ente r, der skal brug es til udst illing er og teate rfore stilli nger. Du lære r fx at opsætte og nedt age udst yr. På skole n lære r du om scen etek nik og forbe rede lse af en udst illing eller en fores tillin g. Du skal være god til at sama rbejd e.

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om planlægn ing af bygge- eller produktp rojekter. Du lærer at undersøg e, beregne, designe og konstrue re. Du kan uddannes inden for industrie l produktio n eller bygge og anlæg.

NØGLEORD: Lys, lydteknik, prod uktionsteknik, teaterarbejde, kulis ser, event, rekvisithå ndtering, kvalitet

NØGLEORD: Tegnings forståelse, konstruk tion, 3D-tegnin g, materialelære, visualisering

• DIMEN SIONE RING •

Teknisk isolatør 3 år 9 mdr - 5 år

EUX

Tjener 2 år 2 mdr - 4 år

EUX

En teknisk isolatør isolerer for kulde, varme, lyd og vibration er. På skolen lærer du om forskellig e materiale r og måder at isolere på.

En vigtig del af arbejdet går ud på at tale med gæsterne og anbefale dem mad og drikke ud fra menukortet og deres smag. Som tjener lærer du også om borddækning, afregning, og hvordan man mikser drinks.

NØGLEORD: Materialeforståelse, matematik, miljø, teknisk isolerings arbejde, sikkerhed

NØGLEORD: Servicering, kundebetjening, gastronomi • INGEN SKOLEOPLÆRING •

Togklargøringsuddannelsen 2 - 2 år 4 mdr

Træfagenes byggeuddannelse 4- 5 år

på at En vigti g del af arbe jdet går ud e og kont rolle re brem ser, koble vogn se brem sesla nger samm en og at efter også du r lære rer largø toge ne. Som togk at udsk ifte slidt e dele.

EUX På uddanne lsen lærer du at bygge og arbejde med træ, men du lærer også at arbejde med forskellig e andre byggemateriale r, fx kork.

NØGLEORD: Togklargøring, færden i spor, branchespecifi kke systemer, gods håndterin g, sikkerhed

NØGLEORD: Samfundsfag, arbejdsmiljø, tegning, materialekendskab, opmåling , beregnin g, plantegninger, sprog

• INGEN SKOL EOPL ÆRIN G •

Urmager

Turistbuschauffør 3 - 4 år 6 mdr

4 år 6 mdr

En grundlæggende viden om at køre turistbus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de typer af kørekort, som er nødvendige og får desuden viden om vedligeholdelse og eftersyn af køretøjer. NØGLEORD: Konflikthåndtering, vedligeholdelse, rengøring, sprog, skiftende arbejdstider, sikkerhed, logistik • INGEN SKOLEOPLÆRING •

ellige På skole n lære r du om de forsk ure. store og små i s finde der rk, urvæ lidte dele Du lære r også at udsk ifte neds de blive r i digit ale og meka niske ure, så som nye.

NØGLEORD: Naturfag, elektronik , meka nik, g, deta ljear bejde, salg, service, spro kvalitetskontrol

157


EUD / EUX UDDANNELSER Vejgodstranspor tuddannelsen

Veterinærsygeplejerske 2 år 6 mdr - 4 år 3 mdr

3 år 6 mdr - 5 år Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om at køre, efterse og vedligeho lde store køretøjer. Du lærer også om de forskellig e love og regler, der skal overholdes, når gods skal transpor teres i Danmark og udlandet .

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om pasning, behandling og operation af dyr. Du lærer om dyreadfærd, anatomi og sygdomme, så du kan se, om dyrene er raske eller syge. Du lærer også at lave mikrobiologiske undersøgelser og rengøre de forskellige redskaber og apparater i klinikken.

NØGLEORD: Logistik, selvstæn dighed, naturfag, sprog, gaffeltruck, godshåndtering

NØGLEORD: Dyreadfæ rd, anatomi, hygiejne, biologi, pasning, omsorg

• INGEN SKOLEOPL ÆRING •

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEOPL ÆRING •

VVS-energiuddannelsen

Værktøjsuddannelsen

4 år 3 mdr - 4 år 9 mdr

EUX Alt om rørinstal lationer i beboelse r og industri, som forsyner os med energi. Du lærer om de mange arbejdso mråder, som uddanne lsen rummer, og får viden om gas- og vandinst allatione r, centralvarmean læg og fx om olie- og gasfelter i Nordsøen . NØGLEORD: Vand, gas, varmeinstallationer, digital tegneteknik, kundeser vice, kvalitetssikring

Webudvikler 2 år 3 mdr På uddanne lsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i forbindel se med både websider og samlede netløsnin ger.

NØGLEORD: Webdesig n, HTML, CSS, javascript, databasehåndterin g, innovation, iværksæt teri, front-end udvikling • DIMENSION ERING • UDELUKKE NDE SKOLEBAS ERET •

158

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

EUX ager En værk tøjstekniker eller værk tøjsm ik eller laver form e til prod uktio n af plast lave meta ldele. På skole n lære r du at r. form e til fx dele til mobi ltele fone , Du lære r også at lave stan sevæ rktøj besla g der fx kan trykke ølopl ukke re eller ud af en stor meta lplad e. NØGLEORD: er, Bear bejdning, comp uterm askin g, spro form isk tekn g, frem stillin knik komm unikation, sprog, deta ljete


Et praktisk greb om tingene

Skills-stafetten indgår som led i 8. klassernes introkurser til ungdomsuddannelserne. I løbet af dagen introduceres du til erhvervsuddannelserne og fagretningerne. Du bliver vist rundt på den skole, du besøger sammen med resten af din klasse. Konkurrencen er en god mulighed for at prøve nogle praktiske færdigheder af og få nogle erfaringer med nogle af de over 100 forskellige erhvervsuddannelser.

SKILLS STAFET

Skills-stafetten er en konkurrence, hvor grundskoleelever dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag.

8. klasser i hele Danmark deltager i Skills-stafetten i deres lokalområde og kan på den måde kvalificere sig til at deltage i den store Skills-stafet-finale under DM i Skills.

FOR ALLE 8.KLASSER

Skills-stafettens lokale konkurrence afvikles i løbet af 8. klasse. Det er en konkurrence på fingerfærdighed og samarbejde. Den foregår i hold på tre, som konkurrerer på tid. Opgaverne er varierede, men alle vil få prøvet 6-7 forskellige fag. Det kan være at skifte hjul på en bil, at flette hår på en model, at bage kringler, at lægge fliser, at stable mursten, at give støttestrømper på, at stable varer op og mange andre ting. Opgaverne varierer fra sted til sted. Du prøver færdigheder af i virkeligheden, og samtidig finder du ud af, at samarbejde får alting til at lykkes bedre.

HVEM VINDER?

I den lokale konkurrence findes der en samlet vinder. Dette hold bliver sammen med hele deres klasse inviteret med til FINALEN, som holdes i forbindelse med DM i Skills.

FINALEN

Til finalen sørger en veloplagt vært for at styre løjerne, når klassernes tremandshold dyster mod hinanden på en scene, mens flere tusind hepper. Der er præmier til de højst placerede hold, som kåres af statsministeren, med fantastisk stemning og opbakning som kulisse. Næste gang er det i Fredericia i Messe C 2. - 4. februar 2023. DM i Skills er åben for alle interesserede, og der er gratis adgang.

IGOTSKILLS.DK

– BLIV KLOGERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE På IGOTSKILLS.DK møder du korte overskuelige tekster og videoer omkring alle erhvervsuddannelserne og gennem spil og quiz kan du udfordre din viden om alle de mange spændende erhvervsuddannelser. n

Se film om uddannelserne

n

Tjek hvilke fag du møder på de enkelte uddannelser

n

Få styr på hvordan uddannelserne er opbygget

n

Kend dine muligheder for videreuddannelse

Til din lærer er der også samlet en masse gode opgaver, som I kan udfordre jer med i undervisningen.

159


HTX

HHX

STX

unge Mød de p å GY M

HF

DE GYM NASIALE UDDAN NELSER De fire gymnasiale uddannelser HHX, HTX, STX og HF har en hel del til fælles, men de har samtidig hver deres faglige profil og fokusområder. Fælles for dem alle er, at de forbereder dig til at søge ind på en videregående uddannelse. 160


Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal regne med at bruge meget tid på forberedelse og lektier.

OPBYGNING AF HHX, HTX, STX

De treårige gymnasiale uddannelser består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Du begynder HHX, HTX og STX med et 3 måneders grundforløb. Dette forløb skal bl.a. give dig forståelse for gymnasiets arbejdsmetoder samt præsentere dig for studieretningernes fagområ­ der og fag samt for de videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettede mod. HHX, HTX og STX giver adgang til alle videregående uddannelser. Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæg­ gende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil også få vejledning undervejs i processen. Ved grundforløbets afslutning vælger du studie­ retning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studie­ retningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Når du vælger studieretning, vælger du nogle fag, som du gerne vil fordybe dig i, og derved giver du din uddannelse et særligt fokus. Mange skoler arrangerer temadage og fællesar­ rangementer på tværs af klasser og årgange og til­ byder studiekredse og lektiecafé. På alle skoler kan du få vejledning, mens du går på skolen. Valgfag og studieretninger er forskellige fra gymnasium til gymnasium, så du skal huske at undersøge, hvilke fag der udbydes, der hvor du overvejer at gå. Bemærk, at der på mange videregående uddannelser er adgangskrav udover den adgangsgivende eksamen. Det kan f.eks. være krav om fag be­ stået på et vist gymnasialt niveau (A,B eller C) eller fag bestået med en vis minimumskarakter.

OPBYGNING AF HF

Den toårige HF er opdelt i fire semestre på hvert ½ år. De første to semestre har du et fastlagt skema sammen med resten af din klasse. De obligatoriske fag fylder størstedelen af tiden, men du arbejder også med projekt­ og praktik­ perioder, som skal hjælpe dig med at vælge den fagpakke og de valgfag, som du skal have på de to sidste semestre. Se mere på ug.dk og uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Måske kan du genkende tegningerne? De stammer fra den lille tegnefilm: ”Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse”. Peg mobilkameraet på koden og se den her

161


OPBYGNING STRUKTUR

&

ADGANGSKORTET Prøv kræfter med ”Adgangskortet” på ug.dk.

MIN GYMNASIEVEJ På ug.dk kan du med værktøjet ”Min gymnasievej” vælge 5 fag fra listen over alle obligatoriske fag på alle gymnasiale uddannelser.

Når du klikker på fortsæt, ser du, hvilken gymnasial uddannelse der giver dig flest af de fag, du har valgt.

162

Derefter kan du læse mere om den uddannelse, du er interesseret i. Prøv værktøjet flere gange, hvor du vælger en ny kombination af fag hver gang.

Her kan du se alle de videregående uddannelser, som en given kombination af fag og niveauer på din ungdomsuddannelse giver adgang til.


DE OBLIGA TORISKE FAG & NIVEAUER HHX HHX

varighed: 3 3 årÅR VARIGHED:

HTX HTX

varighed: 3 3 årÅR VARIGHED:

Fagene i de gymnasiale uddannelser kan læses på A, B og C niveau, hvor A er det højeste niveau. Nogle fag vælger du selv gennem valg af studieretningsfag og valgfag, men størstedelen af dine fag er obligatoriske. Når du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan dine fag og fagenes niveauer have betydning for, om du opfylder de specifikke adgangskrav, du møder på nogle af de videregående uddannelser.

STX STX

varighed: 3 3 årÅR VARIGHED:

HF HF

varighed: 2 2 årÅR VARIGHED:

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Engelsk

A

Engelsk

B

Engelsk

B

Engelsk

B

Matematik*

B

Matematik

B

Matematik*

B

Matematik

C

2. fremmedsprog A B

2. fremmedsprog A B Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Historie

B

Idéhistorie

B

Historie

A

Historie

B

Fysik

B

Fysik

C

Kemi

B

To af følgende fag:

Kemi

C

Biologi

C

Kemi, biologi,

Biologi

C

Geografi

C

C

Informatik eller

C

naturgeografi Kommunikation/IT Afsætning

B

eller Informatik

C

Virksomheds­ økonomi

B

Teknologi

B

International økonomi

B

Informatik

C

Erhvervsjura

C

Teknikfag

A

Religion C

C

Religion

Idræt C

C

Idræt eller et

Kunstnerisk fag

C

kunsterisk fag

Oldtidskundskab

C

C

163 * Elever med mange sprogfag på HHX og STX, vil kunne afslutte matematik på C-niveau.


OPTAGELSESPRØVE

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, kan du komme til en skriftlig optagelsesprøve i fagene dansk/matematik/engelsk/ fysik­kemi. Du bliver automatisk inviteret til optagel­ sesprøven. Bemærk, at hvis du ikke opfylder kravene til HF efter 9. klasse, er der ikke mulighed for optagelsesprøve til denne ungdomsuddannelse.

HVIS DU FÅR BRUG FOR AT LAVE ET UDDANNELSESSKIFT

Hvis du er optaget på en af uddannelserne HHX, HTX el­ ler STX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive op­ taget på en bestemt skole eller i en bestemt studieret­ ning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

ANSØGNING TIL HHX, HTX, STX, HF

Senest 1. marts skal du søge digitalt med Undervisningsministeriets ansøgnings­ skema på optagelse.dk – dine forældre skal underskrive tilmeldingen via NemID. Din uddannelsesvejleder kommer ud i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i grundskolen, hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse.

HAR DU STYR PÅ ADGANGSKRAVENE? TJEKLISTE HHX, HT X

OG ST X

Jeg er vurderet uddannelsesparat på de personlige og sociale forudsætnin ger Jeg har opnået et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer Jeg søger om optagelse rettidigt og i umiddel­ bar forlængelse af 9. klasse/10. klas se

elsesparat på de Jeg er vurderet uddann udsætninger personlige og sociale for emsnit på mindst Jeg har opnået et genn rer 5 i standpunktskarakte

e rettidigt og i umiddel­ Jeg søger om optagels sse/10. klasse bar forlængelse af 9. kla forberedende under­ Jeg har modtaget prøve rog (fx tysk eller fransk) visning i 2. fremmedsp frem til og med 9. klasse riske afgangsprøver Jeg går op i de obligato i 9./10. klasse s afgangseksamen Jeg består grundskolen 2,0 i gennemsnit af alle (dvs. jeg opnår mindst mine prøvekarakterer)

4Kontakt din 164

TJEKLISTE HF

Jeg har modtaget prøveforbereden de under­ visning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) frem til og med 9. klasse Jeg går op i de obligatoriske afgangs prøver i 9./10. klasse Jeg består grundskolens afgangs eksamen (dvs. jeg opnår mindst 2,0 i gennem snit af alle mine prøvekarakterer)

UU vejleder på skolen for mere information

Få et overblik over alle adgangskravene lige her.


HVILKEN GYMNASIAL RETNING SKAL JEG VÆLGE? Overvejer du at gå i gang med en gymnasial uddannelse? Så skal du først og fremmest bruge tid på at være nysgerrig! Kan du svare på disse spørgsmål: n Hvilken gymnasial retning rammer bedst mine faglige interesser? n Hvilket gymnasium har et studiemiljø, som passer godt til mig? n Kan jeg få de fag, jeg gerne vil have og skal bruge for at komme videre til det, jeg ønsker? n Hvilke obligatoriske fag skal jeg have? n Hvilke studieretninger/fagpakker kan jeg få der, hvor jeg søger? n Hvad ser jeg som mest interessant, ved den gymnasiale retning, jeg søger? n Hvilke af mine styrker kan jeg få i spil på den gymnasiale retning, jeg søger?

Hvilke adgangskrav er der? Hvornår søger jeg ind, hvis jeg skal et år til udlandet først?

FÅ SVAR PÅ DE MEST ALMINDELIGE SPØRGSMÅL Hvornår får jeg svar på min ansøgning? Hvad nu hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvordan søger jeg ind? Hvordan fordeles pladserne?

OM OPTAGELSE PÅ EN GYMNASIAL UDDANNELSE Hvordan vedhæfter jeg min studievalgsportfolio til ansøgningen?

4... eller spørg

din UU vejleder!

165


HHX PÅ UG.DK

HHX Merkantil studentereksamen

HHX STUDIERETNINGER

VIDEO OM HHX

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Engelsk A + Virksomheds­ økonomi B + Afsætning B + Historie B + International økonomi B + Matematik B* + Erhvervsjura C + Informatik C + Samfundsfag C *Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

Studieområdet: Gennemførelse af syv fastlagte forløb med forskellige fagkom­ binationer, der afsluttes med et studieområdeprojekt. På 2. årgang arbejdes der med en erhvervscase.

På HHX undervises du især i fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HHX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

Det merkantile gymnasium er en internationalt orienteret uddannelse. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

PÅ GRUNDFORLØBET...

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + 2. fremmed­ sprog + Almen sprogforståelse + Virksomhedsøkonomi + Afsæt­ ning + Økonomisk grundforløb

STUDIERETNINGSFORLØB Tre fag: Et A­fag, 1 B­ eller A­fag, evt. et ekstra A, B eller C­fag – brug QR­koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG Du har valgfag på 2. og 3. år. Læs mere på gymnasiets hjemmeside.

166

indgår der to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Det er et økonomisk grundforløb og et forløb, der omhandler almen sprogforståelse.

STUDIERETNINGER...

Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: · Økonomi og marked · Økonomi og sprog · Sprog

Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 13 forskellige studieretninger inden for HHX.

Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIEOMRÅDEPROJEKT (SOP)

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres, i forhold til det emne du har valgt. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og økonomisk grundforløb, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din HHX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.


HTX

HTX PÅ UG.DK

Teknisk studentereksamen

På HTX har du tekniske og natur­ videnskabelige fag kombineret med andre almene fag. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HTX er, at du bagef­ ter kan søge optagelse på en videre­ gående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi samt kommunikation og it. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Desuden foregår en stor del af arbejdet som gruppe­ og projektarbejde.

PÅ GRUNDFORLØBET...

indgår der to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Det natur­ videnskabelige grundforløb bruges til at undersøge og forklare naturvi­ denskabelige sammenhænge ud fra fag som matematik, fysik, kemi og biologi. Grundforløbet Produktud­ vikling arbejder med teknologiske løsninger på samfundsmæssige pro­ blemer ud fra fag som teknologi, tek­ nikfag og samfundsfag.

STUDIERETNINGER...

Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne:

· Anvendt naturvidenskab

HTX STUDIERETNINGER

VIDEO OM HTX

· Teknologi · Kommunikationsteknik Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 18 forskellige stu­ dieretninger inden for HTX. Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIEOMRÅDEPROJEKT (SOP)

I 3.g skal du udarbejde et studie­ områdeprojekt, hvor flere fag inte­ greres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besva­ relse og en mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundt­ lige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit sam­ lede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil bli­ ve udtrukket. Når du har bestået din HTX­eksamen, får du et samlet ek­ samensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Teknik A + Engelsk B + Matematik B + Fysik B + Kemi B + Teknologi B + Idéhistorie B + Biologi C + Kommunikation/it C + Samfundsfag C Ét af fagene: • Byggeri og energi • Udvikling og produktion • Proces, levnedsmid­ del og sundhed • Digital design og udvikling Studieområdet: faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, natur videnskab, idé­ historie og dansk.

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Kommunikation + Samfundsfag + Naturvidenskabeligt grund­ forløb + Produktudvikling + Nogle studieretningsfag + Evt. 2. fremmedsprog

STUDIERETNINGSFORLØB To fag på A­niveau samt evt. et ekstra A, B eller C­fag – brug QR­koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG Du har valgfag på 2. og 3. år. Læs mere på gymnasiets hjemmeside.

167


STX PÅ UG.DK

STX Almen studentereksamen

STX STUDIERETNINGER

VIDEO OM STX

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Historie A + Engelsk B + Matematik B* + Idræt C + Religion C + Oldtidskundskab C + Fysik C + Samfundsfag C + Kunstnerisk fag C *Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

Vælg to af disse: • Biologi C • Kemi C • Naturgeografi C • Informatik C + mindst ét af disse: • Biologi B • Fysik B • Kemi B • Naturgeografi B • Informatik B Og fremmedsprog: Fortsætter B/A eller begynder A

På STX har du en bred vifte af fag in­ den for samfundsvidenskab, natur­ videnskab og humanistiske fag. Du kan starte efter 9.klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en STX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

På det almene gymnasium får du un­ dervisning i en bred og almen fagræk­ ke inden for både naturvidenskab, sprog, kultur­ og samfundsforhold. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

PÅ GRUNDFORLØBET...

GRUNDFORLØBET 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + Idræt + 2. fremmedsprog + Natur­ videnskabeligt grundforløb + Almen sprogforståelse + Ét kunstnerisk fag

STUDIERETNINGSFORLØB To­tre studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3. år – brug QR­koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG

168

Du har valgfag på 2. og 3. år. Læs mere på gymnasiets hjemmeside.

vil du også blive undervist i almen sprogforståelse, hvor man bl.a. ser på, hvordan sprogene hænger sam­ men, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Du deltager også i et naturvidenskabeligt grundforløb, hvor du bl.a. kommer til at gennem­ føre praktiske undersøgelser, både i laboratoriet og i naturen.

STUDIERETNINGER...

Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: · Naturvidenskab · Samfundsvidenskab · Sprog · Kunst

Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger.

Der er fastlagt i alt 18 forskellige stu­ dieretninger inden for STX. Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP)

I 3.g skal du udarbejde et studieret­ ningsprojekt i forhold til det emne, du har valgt. Projektet skal som udgangspunkt skrives i to fag, hvoraf mindst et fag skal være på A­niveau, og mindst et fag skal være et studieretningsfag. Projektet afsluttes med en obligato­ risk prøve, der både rummer vurde­ ring af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundt­ lige og skriftlige eksamener. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit sam­ lede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået STX­eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.


HF

HF PÅ UG.DK

Højere forberedelseseksamen

På HF introduceres du for en vifte af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humanistiske fag. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer to år. Formålet med en HF er, at du bagefter kan søge optagelse på en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsorienteret og indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. HF er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at begynde på et valgfag i andet semester. Efter hvert semester afslutter du mindst et fag, med mindre du vælger at hæve faget til et højere niveau i næste semester. Fx fra C- til B-niveau.

PROJEKT- OG PRAKTIKFORLØB

Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som uddannelsen til den to-årige HF-uddannelse forbereder dig til. Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads.

VÆLG EN FAGPAKKE

Inden tredje semester skal du vælge en fagpakke, hvor du målretter din uddannelse med henblik på et særligt område af videregående uddannelser. Der findes to typer af fagpakker:

OM HF SØFART

Fagpakker uden overbygning er målrettet erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser inden for områder som eksempelvis sundhed og undervisning /pædagogik, it, teknik, erhvervsøkonomi eller finansøkonomi.

Fagpakker med overbygning skal du vælge, hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse. Den kaldes også for udvidet fagpakke, da den udover de fag og niveauer, som den almindelige fagpakke indeholder, også kræver, at du gennemfører to eller tre løft af niveau i fag. Der kan være forskellige bindinger mellem hvilke fag, du har mulighed for at løfte i niveau. Er du interesseret i at vide mere om valg af fagpakke, så prøv at kontakte det uddannelsessted, hvor du overvejer at påbegynde din HF.

EKSAMEN

Den 2-årige HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået HF-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

VIDEO OM HF

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Engelsk B 1. års obligatorisk: Matematik C + et obligatorisk valgfag + et kreativt fag Kultur­Samfund: • Religion • Samfundsfag • Historie Ét af de kreative fag: • Musik • Drama • Billedkunst • Idræt • Mediefag mv. Projekt­ og praktikforløb

FAGPAKKER 2 ­ 4 valgfag med en af niveaukombinationerne: • B – B eller ét valgfag + • B – C

VALGFAG Kultur­ og samfundsfaggruppe: • Historie B • Samfundsfag C • Religion C Naturvidenskabsfaggruppe: • Biologi C • Kemi C • Geografi C

HF ENKELTFAG

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag. Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Hvert fag varer gennemsnitligt ½-1 år.

SÆRLIGE FORHOLD

HF-søfart udbydes på Svendborg Søfartsskole, Navigationsskolen i Marstal og på Martec, Frederikshavn/ Skagen.

169


STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Den 3­årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU, skal tilbydes unge udviklings­ hæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Den kommunale uddannelsesvejledning giver den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling, som skal god­ kendes af kommunen. Den unge og forældrenes/værgens ønsker skal tages med i betragtning i planlægningen af et STU­tilbud, men det er kommunen, der i sidste ende beslutter, hvilket STU­tilbud, der tilbydes. Ungdomsuddannelsen skal være et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progres­ sion i den enkelte unges udvikling. Der skal foku­ seres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen består af: • En almen del, der indeholder fag om samfunds­ forhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv. • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigel­ sesmæssige færdigheder. • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsfor­ hold og samarbejde på en arbejdsplads. Der udarbejdes en uddannelsesplan, sammen med vejlederen og forældrene, med udgangspunkt i den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannel­ se og beskæftigelse. Uddannelsesplanen kan indeholde elementer af undervisning fra efterskoler, frie fagskoler, folke­ højskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler og andre institutioner.

170

Ved afslutningen af ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole­ og praktikforløb, den unge har deltaget i.


ANDRE UDDANNELSER Er der en fisker gemt i dig? Er du født billedkunstner eller musiker? Dyrker du elitesport – eller noget helt femte? Der er mange muligheder for at uddanne sig individuelt, som ikke lige følger de traditionelle veje – heldigvis! Se mulighederne her...

EFTERSKOLER Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år. Et efterskoleophold varer et helt skoleår, typisk 42 uger, og du bor på efterskolen sammen med de øvrige elever.

Fællesskab, fordybelse og dannelse er nøgleord for et efterskoleophold. Du kan få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse i folkeskolen samt en lang række kreative eller praktiske fag. Nogle efterskoler tilbyder også et 10. skoleår, som er prøvefrit, eller et 11. skoleår. Et år på efterskole koster typisk mellem 50.000 og 85.000 kroner i egenbetaling. Prisen afhænger af husstandens indkomst og hvilken efterskole man vælger. Der er desuden mulighed for at søge nedsættelse af egenbetalingen. Beregn prisen på efterskolerne.dk eller tag kontakt til den enkelte efterskole. Der er ”Efterskolernes Dag” med åbent hus over hele landet hvert år den sidste søndag i september og ”Efterskolernes Aften” hvert år den anden onsdag i januar. Du har også mulighed for at kontakte en efterskole og aftale besøg på andre tidspunkter.

Efterskoleforeningen Tlf. 3312 8680 info@efterskolerne.dk efterskolerne.dk

FRIE FAGSKOLER – FAGLIGHED I PRAKSIS De 13 Frie Fagskoler er en kostskole­ form i familie med høj­ og efterskoler. De er geografisk fordelt over hele Dan­ mark og åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. Det koster penge at gå på en Fri Fagskole. Hvis du vil undersøge priserne, foreslår vi, at du enten undersøger den enkelte sko­ les hjemmeside, eller at du ringer til den skole, du er interesseret i. Frie Fagskoler tilbyder fire slags årsforløb: Erhvervslinje: Når en praktikplads og faglig interesse er vigtig for at komme i mål og videre på EUD eller EUX. 10. klasse: Når der lige behøves et boost i en kreativ og anderledes kon­ tekst inden gymnasiet eller en er­ hvervsuddannelse/EUX.

Akademilinjen: Når et fag skal nørdes igennem på højt niveau og i mange ti­ mer. Når det at bestå en optagelses­ prøve er næste trin mod uddannelse. Joblinje: Når der er særlige behov, som skal tilgodeses, og målet er at bli­ ve klar til et ufaglært job. Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag – eksempelvis mad, tekstil, hånd­ værk, turisme, gamedesign, musik, sundhed, pædagogik og friluftsliv.

Tlf. 3311 1291 hej@friefagskoler.dk friefagskoler.dk

171


HØJ SKOLER Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 og 19 år.

Højskolernes Hus Tlf. 3336 4040 kontor@ffd.dk hojskolerne.dk

Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måne­ der, kan være afklarende og uddannelsesforberedende, både til ungdomsuddannelser og til videregående uddan­ nelser, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan. Det koster penge at tage et høj­ skoleophold, og prisen afhæn­ ger af type og længde. Hvis du er interesseret i at få oplyst pris på et bestemt ophold, forslår vi at du kontakter den relevante høj­ skole for yderligere information. På hojskolerne.dk kan du læse om særlige ordninger, herunder støt­ teordninger for unge, der har brug for en mentor.

TEAM

DAN MARK

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du: – forlænge din gymnasiale ungdomsuddannelse med et år samt forlænge både skole­ og praktik­ periode på erhvervsuddannelser. – gøre skolen opmærksom på din status som atlet, opnå forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen. – ved sportsligt fravær med forbund få adgang til supplerende undervisning. For at opnå en sportslig godkendelse skal du opfylde nogle sportslige kriterier og dyrke din sport i et for­ bund, som er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF). For at få et svar i god tid skal du være opmærksom på, at g Ansøgnin ansøgningsfristen ofte er i starten af lig s om sport januar. Se Team Danmarks hjemme­ e: ls e d n godke side eller kontakt: Team Danmark Christina Teller, chte@teamdanmark.dk mobil: 2326 7610

172

Magnus Wonsyld, mawo@teamdanmark.dk mobil: 3010 4268

Forfatter Grundkursus

FGK

Elsker du at skrive, interesserer du dig for litteratur og kreativitet, og vil du gerne arbejde seriøst med dine tek­ ster? FGK er et 2­årigt forfattergrund­ kursus for 16­22 årige, som forbereder dig på at søge ind på litterære uddan­ nelser, hvis det er det, du ønsker samt skærper dit sprog, din forfatterstemme og din evne til at give og modtage kritik. Undervisningen foregår på intensi­ ve camps i ferier og weekender. Hver camp har sit tema, en gang om året er der fællescamp med andre kreative GK­ud­ dannelser, og en gang er vi på litteraturfestival på Vallekil­ de Højskole. Underviserne er professionelle forfattere og litterater. I er max tolv elever på holdet, blandet første­ og andetårsstuderende. I får et stærkt fællesskab og bliver en del af Forfatterskolen for unges mentorgruppe. Søg opta­ gelse på www.forfatterskolenforunge.com

FGK – SJÆLLAND

Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Odsherred.


FISKER

ERHVERVS

Er du klar til en uddannelse for fuld skrue? Vi uddanner dig i verdens største og mest fantastiske klasseværelse, når vi sejler ud på havet, for at fange friske fisk. • Du får et indgående kendskab til sikkerhed til søs • Du bliver fortrolig med det redningsudstyr, der er ombord på fiskefartøjer • Du bliver oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til erhvervsfiskeruddannelsen. Vælger du en fremtid som erhvervsfisker, får du alle muligheder for at prøve dine kræfter i det fri. Fiskeriskolen, EUC Nordvest Ærøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk fiskeriskolen.dk / blivfisker.nu

MARITIME UDDANNELSER De maritime uddannelser favner bredt – alt fra videregående uddannelser såsom skibsoffi­ cer og maskinmester, til kortere uddannelser som skipper samt til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker. Alle uddannelserne veksler mellem skoleop­ hold og praktik på skibe. HF­søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig på en karriere til søs. De maritime uddannelsesinstitutioner – finder du på: worldcareers.dk

FORSVARET

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine mere end 40 uddannelser mange muligheder for unge. Alle ved, at Forsvaret uddanner soldater. Men vidste du, at du også kan blive uddannet inden for sprog, ledelse, håndværk og meget andet? Og at en uddannelse i Forsvaret udfordrer dig på en anderledes måde med opgaver, hvor du prøver teorien fra klasse­ lokalet af i virkeligheden? Du kan jo prøve at teste dig selv og få forslag til uddannelser i Forsvaret, der måske lige er dig! Tag testen på uddannelsesofficeren.dk Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets Rekruttering Lautruphøj 8 • 2700 Ballerup • Tlf. 7281 9000 • karriere.forsvaret.dk

Billedkunstnerisk Grundkursus

BGK

Er du mellem 15 og 25 år, og drømmer du om at uddanne dig inden for billedkunst eller andre relaterede kunstarter som arkitektur, design, foto, animation m.v.? Så har du mulighed for at udvikle dit kunstneriske talent på Billedkunstnerisk GrundKursus. På BGK varetages undervisningen af højtuddannede professionelle kunstnere og formidlere, og du får en fantastisk mulighed for at beskæftige dig med billedkunst på et højt niveau sammen med andre unge med samme interesse. På BGK kan du kvalificere dig til at søge ind på Kunstakademiet ­ eller andre videregående kunstneriske uddannelser.

Se mere her

Det koster 5 – 8000 kr. pr. person pr. skoleår at deltage i BGK. Til gengæld skal du ikke be­ tale for materialer, entréer i forbindelse med ekskursioner til museer og gallerier, forplej­ ning ved internater og camps. Studierejse er også inkluderet. BGK finder du i Holbæk, Roskilde og Næstved, med hver deres betingelser og deadlines for optagelse.

Musikalsk Grundkursus

MGK

MGK er for unge primært mellem 14 og 25 år. MGK­kurset giver dig mulighed for at udvikle dine musikalske færdig­ heder til ”next level”, og du kan bl.a. bruge kurset som forberedelse til opta­ gelsesprøven på musikkonservatoriet.

MGK Sjælland har flere linjer: Klassisk linje, Rytmisk linje, Musikpædagogisk linje og en Musikprodukti­ onslinje. Kurset er 3­årigt, er placeret på Køge Mu­ sikskole og kan i særlige tilfælde tilrettelægges i kombination med anden skolegang, fx gymnasium. Vær opmærksom på at undervisningen er ganske gratis og foretages samtidig af topprofessionelle lærere! WOW!! Op til 9 timers ugentlig undervis­ ning og dertil kommer forberedelse, øvning, kurser, koncerter, festivaler etc. For at komme i betragtning som MGK­elev skal man bestå en optagelsesprøve. MGK Sjælland har opta­ gelsesprøver i marts måned hvert år. OBS! Tilmel­ dingsfristen er 1. februar.

173


VUC Voksen Uddannelses Center

Mange VUC­skoler tilbyder en række fagpakker, der sammen med dine erfaringer kan kvalificere dig til at søge optagelse på en ræk­ ke pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser samt til optagel­ sesprøven til politibetjent. Inden optagelse på HF­ enkeltfag skal du have: n afsluttet folkeskolens 10. klasse med Se hvilke tilfredsstillende resultat, eller fa g du mø de r n afsluttet dansk, engelsk og matematik på på HF på D­niveau (avu) med tilfredsstillende resultat, eller sid e 162 n afsluttet folkeskolens 9. klasse og have yderligere uddannelse.

nordvestvuc.dk

Du skal være fyldt 18 inden den første eksamen. Dog kan du tidligst blive optaget på HF­enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. På HF­enkeltfag kan der også kombineres med VUC’s øvri­ ge tilbud, fx HF­fjernundervisning. Se mere på din lokale VUC­skoles hjemmeside, eller kontakt din vejleder på din skole eller i kommunen.

Nordvestsjællands HF og VUC, Kalundborg J. Hagemann­Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg Tlf. 5948 0370 nordvestvuc.dk

VUC Storstrøm, Nakskov

Se VUC hjemmesiderne for mere information

hfvucroskilde.dk

Campus Nakskov, Søvej 46D, 4900 Nakskov Tlf. 5488 1730

VUC Roskilde, Roskilde afdelingen

VUC Storstrøm, Nykøbing Falster

VUC Vestsjælland Syd, Korsør

hfvucroskilde.dk

vucstor.dk

vucklar.dk

VUC Storstrøm, Faxe

VUC Storstrøm, Næstved

VUC Vestsjælland Syd, Ringsted

vucstor.dk

vucstor.dk

vucklar.dk

VUC Storstrøm, Maribo

VUC Storstrøm, Vordingborg

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse

vucstor.dk

vucklar.dk

Læderstræde 4, 4000 Roskilde Tlf. 4630 8600 (tast 3)

Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5488 1790

Museumsgade 6, 4930 Maribo Tlf. 5488 1700 vucstor.dk

174

HF­uddannelsen giver dig muligheder for at kvalificere dig til vide­ regående uddannelser – både korte og mellemlange uddannelser og med en udvidet fagpakke også til universitetsuddannelserne. Uddannelsen er opdelt i fire semestre, så du gradvist får nogle resultater med dig og opnår faglige kompetencer, som du skal bruge i det videre forløb. Undervisning på gymnasialt niveau i mange forskellige HF­fag fra C­niveau til A­niveau. Hvert fag kan afsluttes med en kompetence­ givende eksamen, og HF­enkeltfag kan læses enkeltvis eller som en hel HF­eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående uddannelser. Det er muligt at tage en fuld HF som enkeltfag på en­ ten to eller tre år.

Slotshaven 5, 4300 Holbæk Tlf. 5948 0348

Gymnasievej 2, 4600 Køge Tlf. 4630 8600 (tast 2)

Den 2­årige HF er for dig, som gerne vil have en gymnasial uddan­ nelse i et voksent uddannelsesmiljø.

HF-ENKELTFAG

Nordvestsjællands HF og VUC, Holbæk

VUC Roskilde, Køge afdelingen

2-ÅRIG HF

vucstor.dk

Bispegade 1, 4800 Nykøbing F Tlf. 5488 1700

Teatergade 23, 4700 Næstved Tlf. 5488 1770

Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg Tlf. 5488 1750

Skolegade 1, 4220 Korsør Tlf. 5855 5050

Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted Tlf. 5855 5050

Herrestræde 11, 4200 Slagelse Tlf. 5855 5050


SAMTALER OM

SAMTALER OM

Introkurser & brobygning Hvordan ser en typisk uge ud på uddannelsen ­ både fagligt og socialt? Hvad ville særligt udfordre dig, hvis du selv gik på uddannelsen? Hvilke arbejdsmetoder og fag rammer dig bedst på uddannelsen? Hvordan vil du sammenligne uddannelsen, med andre uddannelser du kender til?

Nævn nogle konkrete situationer, hvor du oplever, at du lærer mest og mindst. Hvordan kan du bringe dig i situationer, hvor du lærer godt? Beskriv din version af ”Den gode skoledag”, hvor du både trives og lærer bedst. Peg på noget du har lavet i skolen den seneste tid, som du var glad for og godt tilfreds med.

SAMTALER OM

Udd. parathed – UPV SAMTALER OM

Virksomhedsbesøg Hvad lever virksomheden af?

Hvordan kan du bedst bruge UPV’en til at udvikle dig positivt? Hvilke områder rykker du dig særligt i for tiden ­ og hvorfor mon? Peg på to ting i skolen, som du gerne vil udvikle dig i – hvordan vil du få det til at ske?

Hvem er virksomhedes kunder? Hvilke arbejdsopgaver løses af de ansatte?

Hvorledes tror du, at dit liv uden for skolen kan være med til at påvirke UPV’en?

Hvilke uddannelser har de ansatte? Beskriv hvordan du oplevede arbejdsmiljøet. Hvad vidste du ikke om virksomheden?

SAMTALER OM

Styrker & motivation

SAMTALER OM

Erhvervspraktik Hvilke dele af jobbet var spændende, sjove, udfordrende? Hvad har overrasket dig ved jobbet?

Hvad laver du, når du er rigtig glad?

Nævn alle de ting du kan komme på, som du tænker, man skal være særligt god til i det job

Hvad er dine stærke sider, hvis du spørger din familie og venner? Kom med eksempler på, hvornår du sidst har brugt disse stærke sider

Hvad ville på sigt udfordre dig særligt i dette job?

Hvordan kan du udnytte dine stærke sider mere i skolen og fritiden?

SAMTALER OM

Ungdomsuddannelse

Åbent hus / udd. event

Hvordan griber man det bedst an, når man skal træffe et godt valg eller en god beslutning?

På hvilken måde blev din viden om uddannelserne mere nuanceret?

Hvilke holdninger har du, din familie og venner til de forskellige uddannelser – og hvordan påvirker det dit valg?

SAMTALER OM

Hvad har du gjort for at kunne træffe et godt valg ­ og hvad mangler du at gøre?

Nævn to ting, som du bed mærke i. Hvad er grunden til, at det fangede din opmærksomhed? Efter du er kommet hjem, kommer du pludselig i tanke om noget, du burde ha’ spurgt om! Hvad var det ­ og hvordan får du svar på dit spørgsmål nu?

175

Hvad er afgørende for dit valg af uddannelse?

DE GODE SAMTALER

Min skolegang

Inden du starter på din ungdomsuddannelse, kan der være idé i at få talt din situation igennem. Karriereguiden giver dig her 8 mini spørgeguides for at hjælpe dig godt på vej. Brug din vejleder, din lærer, dine klassekammerater, din familie og dine venner for at blive bedst muligt afklaret.


GEM SIDEN PÅ DIN MOBIL

HOP IND PÅ

KARRIERE

GUIDEN

.NU

K AR GUIDRIERE ENS

NYE

DIGI MAKTALE KER

ID T L A

2 P U E T A D NAT

IG U RL

VIS