EM24-messemagasin-web-Aabenraa

Page 1

SYDJYLLAND

Sønderjyllandshallen, AABENRAA 3. & 4. februar

M E S S ME

A G A

N I S


DET RIGTIGE VALG Hvordan vælger man den rigtige efterskole? Hvordan ved man, at det er her, man hører til det næste års tid? Det handler om at sætte sig grundigt ind i, hvem man er, hvad man vil have ud af det – og ikke mindst hvad en efterskole, en high school eller en kostskole præcis har at tilbyde. Det kræver fodarbejde, research og tid.

Et år hjemmefra er ikke det samme som at købe en billig plastik-gadget på Amazon. Det er et valg for livet. Et valg som kan sætte sig dybe spor i dig og præge dig på din vej videre frem. Information fra nettet kan ikke stå alene. Det kan et besøg på messen heller ikke. Vi ønsker ikke at være et alternativ til arrangementer som Efterskolernes Dag. Vi er et supplement – en del af tragten, der skal spore dig ind på dit endelige valg. Et valg der skal foretages i den virkelige verden. Ikke den virtuelle.

Du kan dog med fordel starte din research på nettet. Spor dig ind på et geografisk område, et interessefelt, faciliteter, der er noget for dig. Men faciliteter og location bør ikke være det altafgørende. For det er menneskerne, du kommer til at huske. Det er lærerne og de andre elever, du vil tale om, når du om mange år kigger tilbage på dit efterskoleår. Og den ånd og den stemning, kan du kun mærke, ved at møde den ansigt-til-ansigt. Så du skal op af sofaen og ud ad døren. Læg din iPhone eller tablet væk og mærk efter. Helt ned i maven. Vi håber, at messen guider dig en del af vejen til det rigtige valg. Og vi håber, at du finder det perfekte match, der vil give dig ballast og gode minder til fremtiden. Rigtig god fornøjelse!

INDHOLD 4 Mobilfri opstart kickstarter fællesskaber 6 "Og... af den grund er jeg inde!" 8 Kloge hoveder og kloge hænder på Halvorsminde 10 Publikum er brændstof til drømmen om at optræde 16 Her skubber vi. Lidt. 20 Oplæg på messen

Efterskolemessen • Messemagasin • januar/februar 2024 REDAKTION Compass Fairs • Stamholmen 192 • 2650 Hvidovre Tlf. 9363 0190 • www.efterskolemessen.dk

21 Messeoversigt 22 Brev fra USA 25 På ESAD kan du makse helt ud på din idræt 28 En gave i form af udvikling og oplevelser 32 Samspilskompetencer for livet 34 Frihed, fællesskab & fremtidstræning på Faxehus Efterskole 36 Ærø møder Japan 38 En skole for unge der risikerer at lande mellem to stole

2

e f tersko lemessen 202 4

REDAKTØR Christina Qvistgaard, cq@compassfairs.dk ANNONCER Jacob Porse, jp@compassfairs.dk LAYOUT/GRAFISK Compass Fairs, Jan Haste TRYK Step Print Power, 6.000 eks.


PRAKTISK FREM FOR BOGLIG

10. KLASSE

TJEK OS UD HER

ERHVERVSKLASSE Erhvervsrettede kostskoleforløb for dig med hænderne skruet rigtigt på. Gennem praktisk undervisning, gør vi dig klar til uddannelse og job.

Niels Julesvej 32, 9850 Hirtshals II 98 94 57 00 II nordsoenff.dk II info@nordsoenff.dk e f t e r s ko l e m e ssen 2024 3


M o b i l fri o

p st a r t k ic k s t a r t er fælle s s k a b er

:: Af Louise Schmedes :: Fotos: Kamilla Henriksen og Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt ::

Før har telefonen forbundet mennesker, men nu er det muligt at glemme tid og sted, når man falder ned i algoritmernes spind. Smartphonens skyggesider er for alvor kommet på tale i samfundet, og flere efterskoler har indført eller introduceret mobilpauser af hensyn til læring og det sociale liv. Det gælder fx Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt, hvor mobilfri skolestart fik sin debut i august. At mobiltelefonen kan være et forstyrrende fænomen har i de seneste år været et gentagende motiv i samfundsdebatten. I foråret 2023 kom der et fornyet fokus på problematikken – nu særligt med fokus på børn og unges mistrivsel. Det er også en sag, som fylder godt ude på landets efterskoler, men der er stor forskel på den rolle, mobilen spiller – eller rettere: Ikke skal spille i hverdagen. På Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt, hvor Kamilla Henriksen går i 10. klasse, har der allerede i nogle år været praksis for at låse pc’ere og mobiltelefoner ind for natten – dels for at give eleverne ro inden sengetid – og dels for at undgå skærmtid om natten. I begyndelsen af dette skoleår blev en ny mobilfri skolestart på 12 dage introduceret – og med gode resultater. Og det mærker både lærere og elever. For som Kamilla Henriksen på 16 år bemærker, så har det givet gode mobilvaner og boostet samværet allerede fra dag 1. ”Inden vi startede på efterskolen, modtog vi en brochure fra skolen om alt muligt praktisk omkring vores efterskoleophold. Her fortalte de, at vi skulle lade vores mobiler blive hjemme, så den 12 dage lange intro kunne ske i ro og mag. Der nåede jeg lige at tænke ”åh nej – det er jo en evighed”, men i bakspejlet er jeg rigtig glad for, at skolen udfordrede os på den måde,” siger Kamilla Hendriksen, som har en aktiv hverdag på kombi-linjen fitness og svømning på Stidsholt.

MOBIL FRA HÅND TIL UDE AF SIND

”Vi lever i et samfund, hvor mobiltelefoner udgør en central del af vores hverdag på godt og ondt. Den underholder

4

e f tersko lemessen 202 4

os, forbinder os og samler alle mulige praktiske ting som fx betalingsmidler og buskort et sted. Jeg tror, at mange efter coronanedlukningerne har haft svært ved at lægge mobilen væk, så jeg kan godt lide de mobilfri tiltag på skolen. Det betød, at vi fx under introen ikke havde andre muligheder end at se hinanden i øjnene, være nysgerrige på hinanden og opleve nuet,” siger Kamilla Henriksen. ”Efter bare et par dage glemte vi alt om mobiltelefonerne. Vi opsøgte hinanden, og vi var optagede af hinanden. Vi fik virkelig grundlagt nogle gode vaner i introtiden. Nok er man meget på i den periode, og man kan godt indimellem have brug for at koble fra – med mobilen. Men det var ikke en mulighed, så vi blev i stedet virkelig gode til at søge hinanden og snakke sammen. Eneste minus var, at det kunne være svært at lokalisere de nye gode bekendtskaber i mængden, men det gav bare nye muligheder for at kontakte flere. Det bidrog alt sammen til, at vi ret hurtigt fik et godt fællesskab og sammenhold på tværs af gange og klasser. Det var næppe gået så stærkt, hvis vi havde haft adgang til vores mobiltelefoner i opstarten. Jeg tror, også flere havde døjet med hjemve, hvis de frit kunne havde brugt telefonen. Med mobiltelefonen ville man også kunne

have søgt tilflugt, og så havde det været svært at få øje på alt det nye og fede på den anden side af skærmen,” siger Kamilla Hendriksen.

SER DU MIG?

”Jeg er overbevist om, at den mobilfri start gav os gode vaner for at tilbringe god og værdifuld tid med hinanden fx på vores gange om aftenen før sengetid. Vi har lært hinanden at kende – og vi har haft mulighed for at lære, hvordan vi hver især reagerer, hvis vi er trætte, kede af det eller noget andet. Det betyder, at vi nu er gode til at tage hånd om hinanden og komme med lige præcis det, der virker for den enkelte i situationen, hvad enten det er et kram, en snak eller noget tredje. Det har vi lært at afkode. Jeg er meget taknemlig over at have fået den mulighed for at blive helt tæt med mine nye venner her på efterskolen. Jeg savner dem så meget bare, når jeg er på hjemweekend. Det er et fællesskab, jeg ikke vil forlade – og de tætte bånd har også fået mig til at overveje, om jeg skal søge ind på en ungdomsuddannelse i Aalborg frem for Viborg, hvor jeg bor. Det er noget, vi taler om, for vi vil gerne fortsætte en hverdag sammen efter efterskolen. Det er heldigvis for tidligt at bekymre sig om det. Lige nu og her er det vennerne, hverdagen og fællesskabet, der betyder noget. Og det behøver mobilen ikke at deltage så meget i,” siger Kamilla Henriksen, som bemærker skærmtiden også er gået drastisk ned på efterskolen. Og det må også gerne gå hen og blive en fast vane.


e f t e r s ko l e m e ssen 2020

5


"Og... af den

Denne rubrik og bagvendte reference til Løvens Hule er vel på sin plads, når det drejer sig om iværksætteri. Og det er lige præcis det Oliver og Maloua har valgt at kaste deres energi over på Halvors­ minde Efterskole og Fri Fagskole. :: Af Peter Christensen. Foto: Peter Christensen og Halvorsminde :: Oliver Skjærris, 16 år og fra en lille by syd for Aarhus, Malling, og Maloua Beck, 16 år og fra Roskilde, går på studieretningen iværksætteri på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole. De vil begge bruge det som afsæt til at gå den gymnasiale vej, som de begge ønsker. ”Jeg har valgt iværksætteri, fordi den har nogle spændende fag, som passer fint til mig,” siger Oliver, og det er lignende toner, der lyder fra Maloua. På iværksætteri bliver de undervist i ideudvikling, økonomi og pitching, som fans af programmet Løvens Hule kender det

– altså fremlæggelse af deres projekter, så de vækker opsigt og nysgerrighed og helst blæser modstand og manglende forståelse væk. Derudover har de begge obligatoriske efterskolefag – dansk, engelsk, matematik og samfundsfag – og de kan vælge mellem 22 linjefag, hvor mange indebærer sport eller anden fysisk udfoldelse. For Olivers vedkommende er valget faldet på fodbold og håndbold, mens Maloua har ridning og springgymnastik på programmet. ”Vi vil begge gerne videre på HHX, og vi har været på brobygning. Det var vildt

Bøgevangskolen Vejle Fri Fag- og Efterskole tilbyder både Efterskole og STU, hvor du udvikler dig personligt, socialt og fagligt. Vores elever er efterskoleelever i 9. eller 10. klasse eller unge mellem 16 og 25 år. Alle med særlige læringsforudsætninger. Vi vægter almendannelse højt, vores læringsmiljø er kendetegnet af små hold, ofte på værksteder og altid med høj grad af samarbejde og sammenhold.

spændende, og fagene på HHX, som afsætning, innovation, økonomi, passer godt til det, vi begge gerne vil,” lyder det fra dem. Og studieretningen iværksætteri er et gymnasieforberedende forløb, hvor Halvorsminde, som de skriver på skolens hjemmeside, gør: … alt for at du bliver klædt på til enhver ungdomsuddannelse og kan indgå aktivt i foreningslivet.

IVÆRKSÆTTERE PÅ BESØG

Iværksættereleverne bruger den lære de kan trække ud af Løvens Hule. De analyserer cases fra programmet, og de

ET FANTASTISK EFTERSKOLEÅR ELLER STU

Du bor på skolen, hvor du kan opleve et fedt skoleår, få nye venner, blive en del af et velfungerende fællesskab og udvikle dig i eget tempo. Du bliver med garanti mere afklaret til, hvad din fremtid skal indeholde af uddannelse og beskæftigelse med sigte på et godt ungdoms- og voksenliv.

BØGEVANG 18 · 7100 VEJLE TLF. 7582 1176 · MAIL @ BVSK.DK 6

e f tersko lemessen 202 4


grund er jeg inde!" får besøg af iværksættere, der fortæller om deres vej fra ide til at etablere en startup-virksomhed. ”Vi har for eksempel haft besøg af nogle iværksættere, som - via en investering i Løvens Hule - havde fået etableret en virksomhed med bomuldstøj. Det gik desværre ikke godt nok, så de skiftede spor til at sælge smykker i stedet, og det går rigtig godt for dem nu,” fortæller Maloua. ”Vi studerer gamle udsendelser af Løvens Hule. Hvorfor støtter de den ene idé men ikke den anden? Hvad er en god idé overhovedet? Og hvad kendetegner et godt pitch,” tager Oliver over, og vi ser på, hvad der fungerer, og hvorfor det fungerer.

også trygge ved hinanden,” fortsætter Oliver og Maloua deres beretning. Iværksætteri er forståeligt nok ikke bare et dansk fænomen. Det foregår hver dag over hele kloden, at driftige og iderige mennesker sætter nye ideer i værk. Samarbejdspartnere kan lige så vel være fra udlandet som Danmark. Derfor er det nødvendigt, at eleverne også skal kunne pitche deres arbejde på engelsk. Oliver, Maloua og de andre elever på iværksætteri kan uden tvivl bruge det aktivt, at de har lært at pitche effektivt foran andre, uanset hvilken retning deres fremtiden tager – om det er for at etablere en virksomhed og trække samarbejdspartnere til, for at overbevise en arbejdsgiver til et projekt, en ansættelse eller for den sags skyld i private forhold.

skifter roomies 2-3 gange om året, så vi lærer flere at kende,” siger de to. ”Der er altid nogen man snakker lidt bedre med end andre, men på Halvorsminde synes jeg faktisk, at jeg falder i hak med alle. Vi er bare alle meget sammen og vi har det godt sammen.” Eleverne kan ikke nøjes med at sidde med en bog i døgndrift. Der skal ilt til hjernen for, at man kan yde sit bedste. Den dagsorden er Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole, og eleverne, helt klar på. Derfor er der rige muligheder for at bevæge kroppen, og en forventning om at man gør det.

PITCH FORAN KLASSEKAMMERATERNE

BLANDEDE GANGE

Maloua og Oliver vurderer sammenholdet på skolen til at være ”top-dollar”, som nogen siger på ungdomsdansk.

”Alle 130 elever på skolen har gymnastik, og vi har gymnastikopvisninger flere gange om året. Det er virkelig fedt. Alle er med, og vi har det rigtig sjovt,” slutter Oliver og Maloua.

”I starten var det lidt følsomt og nervøst at skulle pitche en idé foran hele klassen, men nu er vi meget åbne. Man vænner sig til at gøre det, og vi bliver jo

”Her på skolen har vi fået indført blandede gange, så det ikke bare er drenge- og pigegange. Vi bor på 2, 3 eller 4-personers pige- eller drengeværelser, og vi

”Og det er vigtigt, at vi er med alle sammen. Det har også noget med sammenhold at gøre. Man kan ikke bare udeblive fra fællesskabet.”

Eleverne arbejder med at pitche egne ideer foran klassens andre elever. Der er 17 elever på iværksætteri.

På Hardsyssel er der plads til, at du kan være DIG midt i fællesskabet!

Mærk stemningen Kom og besøg os til Åbent Hus. Find datoer og tilmeld jer på hardsysselefterskole.dk/aabent-hus

Outdoor Line Roslyng-Jensen, Viborg Hardsyssel er en meget alsidig skole. De fysiske rammer på skolen er rigtig gode, men de sociale er endnu bedre. Jeg elsker, at du møder så mange forskellige personligheder med mange forskellige baggrunde.

Musik KunstVærk Sport Film E-sport

Hardsysselvej 2 / Vejrum / 7600 Struer / T 97 46 47 33 / hardsyssel.dk

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

7


KLOGE HOVEDER OG KLOGE Halvorsminde er både en klassisk efterskole og en fri fagskole. Det åbner nye muligheder for, at eleverne også kan opleve glæden og de spændende udfordringer ved et håndværksfag. :: Af Peter Christensen :: Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole, som kombinerer efterskole og fri fagskole. Frie fagskoler adskiller sig fra efterskoler ved at have et krav om, at minimum en tredjedel af undervisningen skal være praktisk undervisning. Dermed har Halvorsminde en bred og mangfoldig vifte af fag, spændende fra boglige fag på gymnasieforberedende niveau til håndværksfag. ”Vi synes, det er en rigtig god model. Vores skole bliver mere mangfoldig i udbuddet, og den fri fagskole gør det muligt for eleverne også at stifte bekendtskab med håndværksfagene og ikke kun med boglige fag,” fortæller skolens forstander Jens Beermann. ”Undervisningen på den fri fagskole skal ikke bare være en hyggestund, men ose af meningsfuldhed og faglig stolthed, derfor har vi på Halvorsminde flere håndværksuddannede undervisere på fagskolen, så undervisningen er så autentisk og tæt på erhvervet som overhovedet muligt.

DEN PRAKTISKE VEJ

Vordingborg Fri Fagskole tilbyder linjerne:

Art Design Care Cyber Security Game Design Gastronomi Håndværk Styling

8

e f tersko lemessen 202 4

Vordingborg Fri Fagskole Violvej 3A 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 06 36 info@vbff.dk vordingborgfrifagskole.dk


HÆNDER PÅ HALVORSMINDE ”

Fagene på fagskolen er: Gastronomi og konditori, Mennesker og turisme samt linjen Håndværk - kloge hænder. ”På fagskolen arbejder vi med autentiske forløb, der kan relateres til den verden, som de unge kommer ud til, i gode og veludstyrede værksteder. Det er selvfølgelig økonomisk udfordrende at etablerede de rigtige undervisningsforhold med maskiner og gode arbejdsmiljøforhold, men vi holder ved vores model, og måske er der nye tiltag på vej, som vil gøre det lettere og mere attraktivt. Det håber vi,” siger Jens Beermann. Jens Beermanns håb bygger blandt andet på undervisningsminister Mattias Tesfayes besøg på Halvorsminde i juni måned 2023. Under besøget udtrykte undervisningsministeren sin begejstring for, at efterskoleeleverne kan stifte bekendtskab med håndværksfagene på Halvorsminde. Halvorsmindes model taler lige ind i hans dagsorden om at værne om de kloge hænder, og han udtalte i den forbindelse til TV2 Nord: ”Det åbner jo en helt ny verden for de unge. Nogle af dem får måske lyst til en håndværksmæssig uddannelse, når de stifter bekendtskab med fagene i håndgribelig undervisning, og det vil jeg gerne understøtte. Jeg vil arbejde for at gøre det mere økonomisk attraktivt at kombinere efterskoler og fri fagskoler, og jeg vil sikre en lovgivning, der understøtter den her måde at gøre det på i stedet for den lovgivning, der eksisterer i øjeblikket.”

a

a

Gør det du brænder for! Tag 10. klasse på Sejergaardens Musikefterskole og vælg mellem 3 linjefag:

MUSIKER SANGSKRIVER PRODUCER

RING

Sjællands eneste musik­ efterskole Tog mod Holbæk, København og Slagelse hver halve time.Kun 2 minutters gang fra Tølløse Station og 45 minutter til København H

Sejergårdsvej 2 • 4340 Tølløse • Tlf. 59 18 51 24 • info@sejergaardens.dk • www.sejergaardens.dk

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

9


Publikum er brændstof til drømmen om at optræde Simon Aaberg Lundqvist og Birthe Annika Andresen er begge elever på Hoptrup Efterskole. Her har de et intenst skoleår med andre unge, der brænder lige så stærkt for musik, dans, teater og musical. :: Af Peter Christensen. Foto: Peter Christensen og Hoptrup Efterskole :: Det er ikke overraskende, at musikalske mennesker, der gerne vil arbejde med dans, teater og musik, har drømme om fremtiden. Det har Simon Aaberg Lundqvist og Birthe Annika Andresen selvfølgelig også. ”Det er en hård branche, men jeg vil crazy meget gerne være skuespiller. Det drømmer jeg om. På Dansk Talentakademi (DTA) i Holstebro kan jeg få undervisning og blive dygtigere til det, jeg gerne vil, som er musical, fordi det omfatter både sang, dans og teater. Der kan jeg også sideløbende tage en gymnasial uddannelse på et gymnasium, de samarbejder med. Så, DTA er en mulighed, jeg overvejer, men ikke noget, jeg er sat fast på,” fortæller Simon om sine fremtidsdrømme. ”Det er min drøm at blive en del af et band. Jeg overvejer at tage en MGK (Musikalsk Grundkursus) og på sigt måske forsøge at komme ind på musikkonservatoriet, men jeg er ikke helt så langt i mine tanker om det, som Simon er,” siger Birthe. ”Først og fremmest drømmer jeg om at blive en del af et band. Jeg vil så gerne ud at vise, hvad jeg kan sammen med andre.”

BRÆNDER FOR TEATER OG MUSIK

Simon og Birthe udstråler livsglæde og god energi. De har det til fælles, at de brænder for teater, dans, musik og musical. Simon fyrer den af med sang, dans og teater, og Birthe som trommeslager i bandet, der siddende i orkestergraven driver forestillingen frem med rytmer og energi. ”Jeg ledte efter en skole med musical, så jeg kunne arbejde både med sang, dans og teater. Jeg har nogle venner, som har gået på skolen, og jeg så showet sidste år og synes, det var megafedt. Hoptrup Efterskole er det sted, der passede helt perfekt til mig. Jeg synes, det er et fantastisk sted,” siger Simon om hans valg af skolen. Han har lavet amatørteater i flere år, og det er i den verden, han vil lægge sin energi og ambitioner. ”Jeg har gået rundt og tænkt, om der ikke var andre som mig. Og det er der jo lige her, og her får vi mulighed for at nørde og blive bedre.” Det er lignende toner, der lyder fra Birthe. ”Jeg går meget op i musik og har spillet trommer i 7 år. Jeg kan godt lide musicals, og jeg har også, som Simon, set fore-

10

e f tersko lemessen 202 4

stillingen sidste år, så jeg var slet ikke i tvivl om, at det er den rigtige skole for mig. Jeg har længe haft ønsket om at optræde med min musik, og det har vi mulighed for her. Arbejdet op til en forestilling er fedt, og det at præstere præcis når man skal, det er bare sådan en fed følelse.”

MERE END EN SKOLEKOMEDIE

Det er en særlig og sjov tur at gå rundt på gangene på Hoptrup Efterskole på denne dag. Rundt om hvert hjørne dukker personer op med et tykt lag teatersminke i dramatiske konturer, lagt på til den sidste finpudsning af skolens årligt tilbagevendende musical. Fælles for de sminkede ansigter, og alle andre, er de store smil, latteren og det høje humør. Der er bare god energi. Det er i den kulisse af teaterrekvisitter og glade ansigter, at jeg får en snak med 16-årige Simon, som er fra Holte, og 15-årige Birthe, som kommer fra den lille by Nolde beliggende mellem Tinglev og Tønder, om deres efterskoleophold på Hoptrup Efterskole. Forventer du at opleve en tutte-nuttet skolekomedie på Hoptrup Efterskole, bliver du overrasket. Det er en profes-

4 side 12


DESIGN DIT EGET EFTERSKOLE OPHOLD

scan qr koden og vælg 2 linjefag + 1 studieretning

HALVORSMINDE Efterskole og Fri Fagskole Halvorsmindevej 107 - 109 9800 Hjørring

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

11


side 10

3

sionelt opsat musical, som i et råt, men også omsorgsfuldt, ungdomssprog tager fat om udfordringerne med identitet, kærlighed og fællesskab. Musicalen hedder ”Endnu længere dage”, og den er skrevet specifikt til de 100 elever, der går på årgangen. I ugen efter mit besøg skal den spille 7 dage. Går det som det plejer vil 2-3000 mennesker komme og opleve elevernes anstrengelser ud i dans, sang og musik.

replikker, sange og de mange dansetrin for at gøre musicalen så god som muligt. Alle elever er en del af musicalen, nogle på scenen, andre i orkestret og andre igen styrer skolens temmelig omfattende udstyr af lyd og lys. Skolen i Hoptrup går i hvert fald ikke ned på udstyr, som man siger, og der er alle muligheder for at afprøve sine evner som sceneteknikker med kulissernes opbygning og lyd og lys.

Skolens elever, som også omfatter et mindre kuld elever fra Tyskland, Østrig, Belgien, Holland og en enkelt fra Ukraine, har brugt mange timer og al deres koncentration på at øve

ALLE ER MED

”Det afgørende for at være på skolen er, at man er engageret, har energi og brænder for, at det er det her, man gerne vil lære. Og det gør eleverne på skolen. Noget af det, der gør skolen til et fantastisk sted, er, at alle er en del af musicalen og de andre kreative aktiviteter i løbet af året,” fortæller Simon og Birthe. ”Der er selvfølgelig forskel på, hvor stor erfaring vi elever har med musik og teater, inden vi starter på skolen. Derfor er der også en niveaudeling mellem erfarne og nybegyndere, og der er forskel på, hvilken rolle man udfylder under musicalen. Men det er en vigtig pointe på skolen, at alle får en mulighed for at være med på scenen. Talent og erfaring er der selvfølgelig respekt for, men det betyder ikke, at man bliver skubbet frem foran andre.”

FULD SKRUE PÅ AKTIVITETER

Aktiviteterne på skolen er ganske omfattende: stort show med musical i efteråret, turne i foråret hvor linjefagene besøger skoler, gymnasier og højskoler, opfører en forestilling på efterskolernes dag, afvikler På Spring musikfestival på skolen og endelig de mange cafeaftener. Alt er en maggiterning af pointen: det er med publikum på, at eleverne for alvor bliver tændte, lærer og lever med deres drømme om et liv på 4 de skrå brædder eller i orkestergraven. side 14

Kombinationsskolen med Efterskole og Fagskole for elever med særlige lærings forudsætninger Tilrettelæg selv dit forløb på RFFE Fagskole – STU – Alternativ til FGU Fokus på uddannelse og job, med linjerne – Game Design og Multimedie – Gastronomi og Event – Design og Kreativ Efterskole med linjerne – KUK (Køkken, udeliv og kreativ) – E-Sport

Tlf. 7484 2500 • www.rødding.dk • mail@fagogefterskole.dk

12

e f tersko lemessen 202 4


e f t e r s ko l e m e ssen 2024

13


side 12

3

Udover de faste aktiviteter mixer eleverne, på tværs af klasser og linjefag og uden for skemalagte timer, op med hinanden og giver den gas med det, de brænder for. Faktisk er der så meget gang i den, at skolen har fastlagt en time hver aften efter aftensmaden, hvor eleverne skal være på deres værelser og få slappet af. Det synes Simon og Birthe er ret en fed ting. ”Det kan være hårdt med turne og arbejdet op til forestillinger, og de mange aktiviteter oveni. Det er slet ikke ensbetydende med, at det ikke er sjovt, for hvis der er noget det er, så er det da det. Men det er dejligt med den time, hvor der ingenting foregår. Det giver os mulighed for at få slappet ordentligt af, det har vi jo også brug for, uden at vi behøver være nervøse for, at der er noget spændende, vi går glip af.”

TRADITIONSRIGE BYGNINGER

På rundvisningen gennem skolens mange lokaler, lyd, lys, sale og studier, får man grundigt understreget indtrykket af en skole, der har ”full house” på, at eleverne skal opleve et scenekunstmiljø så tæt på det professionelle som muligt. Linjefagene er Musik, Dans, Musical, Teater og Sceneteknik. Derudover er der som på enhver efterskole en række obligatoriske boglige fag, ikke mindst på 9. klassetrin, hvor eleverne skal læse op til folkeskolens afgangseksamen. De obligatoriske boglige fag er for elever på 9. klassetrin dansk, matematik, engelsk, historie, kristendom, fysik/kemi, biologi, geografi og idræt. På 10. klasse er de obligatoriske fag dansk, matematik, engelsk og faget Livsoplysning om samfundsrelevante emner. Hoptrup Efterskole er en lille skole med kun 100 elever, et lille overtal af piger. Skolen har ingen ambition om at skulle være

Birthe har spillet trommer i en del år sidder i orkestergraven og lægger den musikalske bund for udfoldelserne på scenen. Simons store passion er musical. Han er på scenen i en af hovedrollerne i musicalen ”Endnu længere dage”. større, og det tætte og nærværende miljø er også noget, der begejstrer Simon og Birthe. ”Det er kæmpe fedt med den lille skole. Vi møder alle hinanden, og der er altid nogen at snakke med, øve sig eller få en god idé til en sjov aktivitet,” siger de. ”Vi er sammen døgnet rundt, og det er som at have sin egen store familie.”

R

LEÅ O K S R

TE F E RNE T E E Ø R Æ F Å P LINJER:

- Færø- og naturlinje - E-sport linje - Iværksætter- og medielinje - Kunstlinje - Køkkenlinje - Maritim linje

www.eftirskulin.fo

-

14

e f tersko lemessen 202 4


ef.com

I N T E R N AT I O N A L LANGUAGE CAMPUSES

Vind et EF stipendium på 10.000 kr. til dit internationale efterskoleår Vil du tage dit efterskoleår til nye højder? Gå på en lokal, amerikansk High School eller på en EF-skole på en af vores mange internationale destinationer.

Scan QR-koden for at deltage i konkurrencen om et EF stipendium.

EF Danmark / Trommesalen 7, 1614 København / +45 33 13 16 00 / info.dk@ef.com Rejse og sprogopholdene er organiseret og solgt af EF Education First AG eller EF International Language Schools AG, Zurich, Switzerland

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

15


HER SKUBBER VI. LIDT.

"

Hvad er specialefterskolerne – og hvordan adskiller I jer fra andre efterskoler? Vi er en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Et langt ord, der signalerer, at vores elever typisk har brug for nogle andre strategier end på ordinære efterskoler. Men først og fremmest er vi efterskoler ligesom alle andre. Alt det vi kan, og alt det man kan opleve, er identisk, men i læringsrummet har specialefterskolerne nogle mindre hold og vi har nok en større specialpædagogisk viden. Specialefterskolerne har også en mere praktisk tilgang til mange af vores linjefag.

Jeg kunne ikke sove den første nat. Det var meget skræmmende at skulle dele værelse med en, jeg ikke kendte. Men så fandt jeg ud af, at han ikke var så slem. Og i dag er vi faktisk bedste venner...

Som andre efterskoler tilbyder vi også de almindelige basisfag, linjefag og Esben Christiansen valgfag. Vores linjefag kan have et mere praktisk udgangspunkt og vil generelt fylde en del i skemaet. Der er forskel på, hvad vi på de enkelte efterskoler tilbyder. Her må man ind at kigge på den enkelte efterskole. Når man som forældre er med ude at kigge på efterskole, er det derfor vigtigt at orientere sig efter, hvilke tilbud eleven kan se sig selv i. Selve efterskolelivet er som udgangspunkt det samme på alle efterskoler i landet, men mange af de elever, som vælger vores type efterskole, har en udfordring på det sociale felt og har haft svært ved at etablere venskaber. De kommer generelt

16

e f tersko lemessen 202 4

fra forskellige skoletilbud. Nogle fra specialskoler og andre fra ordinære skoler med støtte – og de har en vidt forskellig oplevelse af det at gå i skole. Vi gør meget ud af at sige, at man skal øve sig, inden man starter. Efterskole handler bl.a. om at lære at stå på egne ben. Der er skoler, der kører med skånepædagogik i stedet for skubbepædagogik. Her skubber vi. Lidt. Ikke så meget, at man falder ud over kanten. Vi forventer at man bliver en del af det faglige og det sociale fællesskab. Det nytter fx ikke noget, at man kun vil være her 3 dage om ugen. Mange gange går det helt af sig selv, for eleverne oplever jo, at de mister en masse, hvis de ikke deltager. På ordinære efterskoler går det helt af sig selv med at vælge fritidsaktiviteter, men her skal eleverne vælge noget mindst 1 gang om ugen. Nogle kan godt synes, det er lidt hyggeligt at spille computer hele dagen, men så går man glip af efterskoleoplevelsen. For at komme på specialefterskole skal eleven være godkendt gennem PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning i hjemkommunen). Vi har en noget bedre normering end andre skoler, så det er et krav. Man kan ikke bare sende sin søn herned, fordi han trænger til at slappe lidt af.

Kan man gå på efterskole, selvom man har en diagnose og måske har haft svært ved at finde sig til rette i sociale miljøer på tidligere skoler? Svaret er som udgangspunkt ja. Du kan høre mere fra specialefterskolerne, der er repræsenteret på de forskellige messer rundt om i landet. I Roskilde har de 5 skoler øst for Storebælt samlet sig på en stand, hvor du bl.a. kan møde viceforstanderen fra Waldemarsbo Efterskole Nikolaj Schomacker Derefter skal man også igennem den enkelte skole til en snak. Vi skal se, om det giver mening, at eleven kommer her. Det vigtigste for os er, at eleven vælger den rigtige efterskole. Vi vil ikke give nogen et nederlag, så vi gør meget ud af optagelsesprocessen. Derudover har vi lidt forskellige procedurer på skolerne, men fælles for os alle er, at vi har brug for, at eleven ser skolen og at vi møder eleven og så har vi brug for en skoleudtalelse samt andre relevante papirer på eleven. Hvad skal eleverne kunne tage med sig fra specialefterskoleopholdet? Som udgangspunkt vil vi gerne have, at de finder ud af, hvad de er gode til og dyrker det. Mange tror ikke, de er gode til noget, men der er uddannelser til alle. Man behøver ikke gå på gymnasiet. Her kan man øve sig i at finde de ting, man er god til. Finde sine kompetencer og generelt blive klogere på sig selv og på livet. Og vigtigst af alt, så er det vigtigt at eleverne trives. Når man trives godt, er livet lettere at leve. Mange går videre på STU eller FGU og nogle går også den gymnasiale vej gennem ASF-klasser, men der er det jo det faglige, der fylder meget. Alle specialefterskoler er som udgangspunkt prøvefri, men vi kan føre dem til afgangsprøve i dansk og matematik. Mange af vores elever er dygtige til engelsk, så her samarbejder vi med de kommunale skoler, så det også er muligt at gå 4 til FP9 i engelsk. side 18


KUNST

MAK E

R

CROSSFIT

D&

FOO FIRE

MEDIE

RIDNING

MUSIK

E-SPORT

e f t e r s ko l e m e ssen 2024 www.ske.dk - skovlund.efterskole@ske.dk - Tlf. 75292577

17


side 16

3 ELEVERNE FORTÆLLER: IDA NØRGAARD, 16 ÅR - MEDIELINJEN

1. Hvorfor er du her? Jeg har gået på specialskole, så det var meget naturligt for mig. Også fordi jeg har en diagnose og har brug for lidt mere støtte. Man føler sig heller ikke udenfor her. 2. Hvad har været den bedste oplevelse? I starten var jeg meget overvældet, men jeg er blevet mere vant til det og jeg kan mærke, at der er sket noget med mig. Det er en god fornemmelse. 3. Hvordan har du forandret dig? Jeg har lært at være mere social. Og så er jeg blevet bedre fagligt selvfølgelig. 4. Har du et godt råd til andre? Jeg har en veninde, som snart skal på efterskole, og jeg har fortalt hende, at man bliver omringet af en masse ukendte mennesker og der gik et stykke tid, før jeg vænnede mig til det. Jeg havde brug for en pause en gang imellem og kunne også føle mig lidt ensom i starten. Men man skal ikke give op. Efter noget tid blev det fantastisk. Giv det en chance.

"

fortælle, hvad jeg har brug for. Det er vildt pludselig at Jeg har også stå med alle de nye mennefået en depres1. Hvorfor er du her? sionsdiagnose. Jeg havde to valgmuligsker, man ikke kender. Så det første år heder. En skole, jeg prøMen i dag håber jeg bare, var svært. Det vede, der ikke fungerede at de bliver ved med at med at accepeller at gå på efterskole. være venner, så jeg kan tere reglerne Jeg ville faktisk helst beholde dem i mit liv.... og at der blev være derhjemme, men David Kold forventet noget kom herud og det føltes af mig. Nu kan bare rigtigt. Det var ikke jeg mærke, at kun det sociale men jeg har fået en større rummelighed og også, at der var en masse praktisk er blevet bedre til at tale om tingene. undervisning. Og så kunne jeg have min Det er en god oplevelse. pony med. EMMA TAUL, 17 ÅR – DYRELINJEN

2. Hvad har været den bedste oplevelse? Jeg startede med at være skræmt af systemet og være en forvirret teenager. Jeg har haft svært ved det sociale og ved at åbne mig op og

3. Hvordan har du forandret dig? Jeg tænker, at jeg kommer ud med noget mere selvforståelse. Jeg har lært at tale med folk, jeg er tryg ved. Og så er jeg også blevet bedre til at sige fra. Og har lært at være mere i nuet. 4. Har du et godt råd til andre? Spring ud i det! Det er en periode i dit liv. Den første måned var hård, men det blev fantastisk. Man får en masse minder og et fedt år, hvis man ikke låser sig inde. Jeg valgte at åbne døren og sige: her er jeg! 4 side 24

Vil du ud og erobre verden og finde venner for livet? Er du mellem 15 og 18 år? Så har du mulighed for at få et et års udveks­ lingsophold med Rotary i et af disse lande:

rotary youth exchange

18

e f tersko lemessen 202 4

Canada, Mexico, USA, Australien, New Zealand, Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Indien, Indonesien, Japan, South Korea, Taiwan, Thailand, Frankrig, Spanien og Italien. Som udvekslingsstuderende går du et helt skoleår på den lokale skole. Og du bor på skift hos for­ skellige værtsfamilier der giver dig kost og logi. Alt sammen i trygge rammer under opsyn af den lokale Rotary klub.


e f t e r s ko l e m e ssen 2024

19


Skal du på EFTERSKOLE eller UDVEKSLING?

FO

&

G A AG DAG R D D R LØ SØN RE Hvordan vælger man det rigtige sted? Hvordan hænger økonomien sammen? Hvad skal man kunne? Er det overhovedet noget for mig? Få svar på alle de spørgsmål, der brænder på – så du er klar til at træffe det rigtige valg

Kl. 11.30 – 12.00 Efterskole Kl. 12.30 – 13.00 Udveksling

NOGET FOR UNGE med særlige behov Specialkompasset er en uddannelsesmesse og et magasin for unge med særlige behov.

nr. 13 · sep tem ber 202 3 ISS N: 259 6-4 631

special kompasset MA GA SIN ET

OM OG FO

R UN GE ME

D SÆ RL IG

E BE HO V

Her kan du læse gode historier om unge i gang med uddannelse og job på særlige vilkår. Messen foregår i september i Roskilde og magasinet udkommer 2 gange om året i hele landet. specialkompasset.dk

M ES SE M AG

AS IN SP EC IA L2023 KO M PA SS ET

20

e f tersko lemessen 202 2


SYDJYLLAND Sønderjyllandshallen, AABENRAA 3. & 4. februar

7

5

4

3

2

1

3

STANDPLAN

19 8

26

25

24

27

28

29

23

22

21

31

32

9

17 11

13

NR. UDSTILLER

14

15

16

NR. UDSTILLER

29

Adventure Efterskolen

8

Korinth Efterskole

9

AFS Interkultur

11

Løgumkloster Efterskole

17

Bindernæs Efterskole

15

Messeinformation

17

Bornholms Efterskole

16

Momento Education

19

Brejninggaard Efterskole

25

Odense Designakademi

14

Bøgevangskolen Vejle Fri Fag- og Efterskole (specialefterskole)

23

Ranum Efterskole College

2

Rødding Fri Fag- og Efterskole (Specialefterskole)

32

Dybbøl Efterskole (Specialefterskole)

13

Scienceefterskolen Nordborg Slot

31

EF Education First

1

Skovlund Efterskole

22

Efterskolen Helle (Specialefterskole)

26

Sundeved Efterskole

27

Efterskolen Kildevæld

7

Vandel Efterskole

21

Halvorsminde Efterskole

4

Vestfyns Efterskole

24

Hestlund Efterskole

3

Youth For Understanding Danmark

5

Højer Efterskole

28

Ærø Efterskole


BREV FRA USA

Hej, jeg hedder Elvira, jeg er 17 år gammel og er lige nu på udveksling i Wisconsin, USA. Jeg bor i en lille by med en befolkning på cirka 7000 mennesker. Jeg går på Mount Horeb high School, hvor vi er ca. 800 elever. Jeg kom i slut august og kom direkte til football games og the ultimate school spirit experience. Da jeg kom, startede jeg på “the dance team", vi lavede danse rutiner med pomponer og det hele, som vi performede ved halvleg til football games. Efter vi havde danset, løb jeg i tribunerne med alle mine venner og jublede og heppede på alle spillerne i vores crazy tema outfits! The football season er helt sikkert en af de største oplevelser ved hele året, det er den ultimative amerikanske oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. Det var den vildeste oplevelse at starte på en amerikansk high school. At gå rundt på gange med skoleskabe, se alle i deres amerikanske outfits for så at skifte klasselokale og klassekammerater hver time, har været så sjovt! Det føles som en film! Jeg har haft de sjoveste nye fag som: keramik, human anatomy, art, choir, spansk og en masse andre sjove fag. Der er så mange nye oplevelser og amerikanske holidays hele tiden, bl.a starter man med Halloween. Jeg var klædt ud og gik ud med mine kusiner for at “trick or treat”. Så var der thanksgiving i november, hvilket var den hyggeligste dag med familie, en kæmpe turkey og en masse mad. Hurtigt kom min første amerikanske jul, som var fyldt med julelys, cookies og traditioner i bedst amerikansk stil. Jeg elskede at vågne op d. 25 december til matchende pyjamas, en julesok der var fyldt helt op, brunch og flere gaver med hele familien. I februar var det valentines day, hvor vi alle gav hinanden slik og hyggede i lyserødt tøj! Påske i foråret med Easter egg hunt og brunch! Til sidst på året har vi Memorial Day, graduation og en masse summer BBQ’s! Mine absolut yndlings oplevelser for året har været skole dansene! I oktober havde vi homecoming, som var en hel uge med temaer for outfits hver dag, et football game, og en dans om lørdagen, hvor jeg gjorde mig klar med mine veninder, spiste på restaurant og tog til dansen på skolen!

22

e f tersko lemessen 202 4

Vi havde en vinterdans i februar, som var det sjoveste nogensinde! Vi havde igen kjoler på, gjorde os klar, tog ud og fik taget billeder, spiste på restaurant og gik til dansen på skolen! Og bare rolig, det er ikke kun slow dances som i filmene! Det er et rent diskotek på skolen!! Vi havde prom i maj, som for evigt vil være en af mine absolutte favorit dage. Jeg havde en pink prinsesse kjole på og fik lavet negle med mine veninder. Vi fik taget billeder i en kæmpe smuk park og crashede bagefter på Chick-fil A! Dansen på skolen var igen mega fed, bagefter havde vi en hyggelig "bonfire" hos min veninde! Min helt egen dag i bedste amerikansk stil. Jeg har været heldig at opleve mere end Wisconsin også. I efteråret var vi på en lille tur til nabo staten Minnesota. Jeg var på spring break i Washington D.C og Nashville som var den fedeste tur! En af mine bedste veninder herfra var i Nashville på samme tid, hvor vi havde rigtig pigehygge, vi var ude at feste på Broadway +5th. Det er en kæmpe gade i downtown Nashville med live musik og så var vi selvfølgelig også i en kæmpe shopping mall! Min værtsmor og jeg var også på tur til Oklahoma, hvor jeg var til mit første amerikanske bryllup, en virkelig fed oplevelse! Året er ved at komme til en ende, hvilket er en følelse, der ikke kan beskrives. Mit udvekslingsår har været mit år! Min helt egen oplevelse, der betyder alt for mig! Jeg har fået de bedste venskaber, som jeg aldrig havde turde drømme om og en helt unik ny amerikansk familie, som jeg for evigt vil være taknemlig for at have været placeret hos. Lige nu er min største drøm at komme tilbage til USA på college og komme tilbage til mine venner og familie her. Det er et år fyldt med oplevelser og en hverdag, fuld af sjove minder, sport, football/basketball/baseball games, school spirit, de bedste mennesker, en masse grin, og selvfølgelig en masse ture til Target og Starbucks! Et udvekslingsår er et helt unikt år, det er din helt egen historie, hvor du lærer en masse om en ny kultur, et nyt sprog og dig selv. Har du mod på et udvekslingsår, vil jeg helt sikkert sige Go For It!


Find dig selv i en verden af

Natur

Kultur

Gastronomi

Kunst

Sport

Musik

Venskaber

Horne Efterskole · Højskolevej 5, Horne · 9850 Hirtshals Tlf. 98 94 93 22 · info@horne.dk · www.horne.dk e f t e r s ko l e m e ssen 2024

23


side 18

3

DAVID KOLD, 17 ÅR – HÅNDVÆRKSLINJEN 1. Hvorfor er du her? Jeg er her, fordi man på en efterskole kan få udviklet både de faglige og praktiske kompetencer og så også få det sociale med. Man udvikler sig som et helt menneske. Det virkede tiltalende på mig at møde en masse nye mennesker. 2. Hvad har været den bedste oplevelse? Jeg oplever, at jeg har fået meget mere ja-hatten på. Både i forhold til at opleve nye ting, men også i forhold til at møde nye mennesker. Jeg synes, det er fedt, at man altid er i gang, man laver altid noget. Jeg har fået mod på livet!

3. Hvordan har du forandret dig? Jeg har fået mere styr på alle de dagligdags ting og rutiner. Jeg kan stå op og gå i bad til tiden, og jeg kan vaske mit eget tøj. Jeg tager med mig, at jeg er blevet meget mere selvstændig og mere social. 4. Har du et godt råd til andre? Meget af det samme med at springe ud i det. Vær åben, så får man meget ud af det. Hvis man giver det en chance får man rigtig meget igen. ESBEN CHRISTIANSEN, 17 ÅR – DYRELINJEN 1. Hvorfor er du her? Jeg droppede ud af 9. klasse. Jeg gik i ordinær skole, da jeg var 15, men jeg begyndte at brænde sammen og så fik jeg både en autisme og en OCD-diagnose og kom på specialskole. Jeg kom på efterskole, fordi jeg havde brug for, at der ikke var så meget fokus på det boglige. Der er nogle fede dyr her, og det er bare et fedt sted.

2. Hvad har været den bedste oplevelse? At jeg har udviklet mig meget. Da jeg kom, havde jeg aldrig været sammen med en hest, men nu kan jeg ride, og det er fedt. Jeg ved, at jeg kan nogle ting. Køre i tog i 5 timer fx. Jeg er blevet mere social og mere glad. Det bedste er nok, at man kan være sammen med folk, lige når man vil. 3. Hvordan har du forandret dig? Jeg er blevet mere voksen. Mere selvstændig. Mere glad. Og så kan jeg dele værelse med en, der er en god ven. 4. Har du et godt råd til andre? Det bliver selvfølgelig svært i starten. Giv plads til den følelse og giv plads til dig selv. Mærk efter. Og så at man måske skal holde sig lidt til de mennesker, der har de samme mål, som man selv har.

ro

jektledel

s e

Think business. Design it. Be Creative...

P

Business og tech, Kreative løsninger og Design Thinking

Go Global

Entreprenørskab

24

Go Creative

Mediedesign

Business

Tech

Tegning og maleteknikker Bæredygtig beklædning Foto/Photoshop Design

Adobepakken Animation/film Logo og branding Web og SOME

Business Model Canvas Idéer/Funding Pitch Markedsføring

Programmering - Unity Spiludvikling VR/AR Fremtidens tech

e f tersko lemessen 202 4

Sammen skaber vi værdier


PÅ ESAD KAN DU MAXE HELT UD PÅ DIN IDRÆT

:: Af Peter Christensen ::

Efterskolen Sport Academy Denmark (ESAD) har et mangfoldigt udbud af idræt, helt præcist 32 i dette skoleår. Eleverne kan både få fællesskabet fra efterskolen og dyrke deres idræt i klubber på højt plan, så tæt på en idrætsudøvers virkelighed som muligt. Søren Bruun Horrath Olsen og Julie Zoffmann Jepsen går på Efterskolen Sports Academy Denmark (ESAD). Det gør de, fordi de har set muligheden for at få et efterskoleophold, med al det fællesskab og venskab det byder ind til, og samtidig dyrke deres idræt på højt niveau. ”Jeg ville gerne fortsætte med at spille fodbold i klub, og det kan jeg her. Jeg træner og spiller i TPI (Tarup-Paarup Idræts-

forening), mens jeg er på efterskole. Det er bare meget mere virkeligt end på andre efterskoler, hvor det som regel er lidt mere ”lege fodbold” med lærerne,” siger Søren om hans valg af efterskole. Han er 16 år og kommer fra Korsør. ”Jeg træner i klubben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Jeg vil gerne se, hvor langt det kan bære for mig, se hvor langt jeg kan nå. Min drøm er at blive professionel.”

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

4 side 26

25


side 25

3

Det er et samarbejde mellem ESAD og idrætsklubberne i og omkring Odense, der åbner porten for, at Søren og de andre elever kan dyrke deres idræt på højt niveau, mens de er på efterskole. Julie, der er fra Odense og ligeledes 16 år, er kunstskøjteløber, og hun kan fortsætte med at træne pirouetter, dobbelt Axel og andre kunstfærdige spring på isen i Odense Skøjtehal. ”Jeg har løbet på skøjter i mange år. Det er bare noget jeg gør, fordi jeg sindssygt godt kan lide det. Jeg ville så gerne blive ved med at løbe på skøjter, samtidig med at jeg også kunne få oplevelserne fra et efterskoleophold,” fortæller Julie om sit valg. ”Vi er 8 piger på, der løber på kunstskøjter. Det gør vi hver dag undtaget søndag. Vi går også til fitness.”

MASSEIDRÆT OG NICHEIDRÆT

I dette skoleår fordeler de 112 elever sig på hele 32 forskellige idrætsgrene. Det er fristende at remse dem op i en lang række, fordi det er så usædvanligt, men, altså, det omfatter alle de meget store idrætsgrene som fodbold, håndbold, cykling og badminton over til de lidt smallere som ishockey, rugby, bowling, roning, karate og balletskole til svømning, padeltennis eller vandpolo. Og en hel del mere. Det er alt fra folkelig massesport, som snart enhver dreng og pige har en relation til, til mere nichepræget idræt.

HVORDAN KAN DET OVERHOVEDET LADE SIG GØRE

Det lyder næsten for usandsynligt til at være sandt, at en efterskole kan råde over fodboldbaner, håndboldhal, skøjtehal, svømmehal og hvad der nu ellers er brug for til

32 idrætsgrene, men den er god nok, og bag det ligger et koncept i samarbejde med idrætsforeningerne i Odense og omegn. ”Vi så et behov for de efterskoleelever, der er dedikeret til deres sport, også når det er en nichesport. Forudsætningerne for at kunne etablere sådan et tilbud er dels omfattende faciliteter og vidt forskellige kompetencer i personalet. Det kan vi ikke etablere på en skole, men faciliteterne og kompetencerne til den specifikke idræt, har de til gengæld i klubberne,” fortæller forstander Thorsten Matthiesen. ”Der er meget koordinering, så vi har personlige kontakter mellem 2-3 af lærerne og trænere i hver enkelt af de klubber, vi samarbejder med. Vi kender hinanden og vores værdier. Det vi reelt gør, er at løse de tre vigtigste udfordringer, som elever, der er optaget af deres idræt, har når de er på efterskole: Eleverne skal have tid til træning, det sportslige niveau skal være det rette og det skal også være det rigtige idrætsmiljø omkring eleven. Eleverne kontakter typisk selv klubben, ellers hjælper vi med at skabe kontakten.” Hele listen over idrætsgrene og involverede idrætsklubber kan se på hjemmesiden esad.dk/konceptet/

ORDBLINDEEF TERSKOLE , HVOR DET ER R ART AT VÆRE OG LÆRE

OUTDOOR

KOM PÅ BESØG - Få en rundvisning, mærk stemningen og hør alt om efterskolelivet.

+

KERAMIK ESPORT VOLLEY MUSIK MASSER AF VALGFAG

Tlf. 98645380 / v-e.dk 26

e f tersko lemessen 202 4

KOLE EMMERSKE EF TERS nder Tø 70 Åbenråvej 14, 62 • eeskole.dk dk le. ko Tlf. 7472 4433 • ee@ees


OGSÅ EN KLASSISK EFTERSKOLE

Måske er der en enkelt eller to som tænker, at skolen måske alene er en idrætsskole? Svaret er nej. Det er en skole som er baseret på de klassiske efterskoledyder som dannelse og fællesskab og med de traditionelle boglige fag. ”Vi er på mange måder ikke en traditionel efterskole, men vi rummer alligevel de samme klassiske værdier. Vi er et mix af nytænkning og bevarelse af klassiske efterskoleværdier,” fortsætter Thorsten Mathiesen. ”Hvis vi kigger på hver enkelt elev, er de til træning ude i klubberne i 6-7 timer om ugen ud af 7 døgn. Dertil kommer, at vores elever ikke tager så ofte hjem i weekenderne. De bliver på skolen for at dyrke deres sport enten til kamp eller ekstra træning. De er lige så meget på skolen, som andre efterskoleelever er det, og fællesskabet mellem vores elever på tværs af deres idræt er stort. Vi har selvfølgelig også andre aktiviteter for eleverne end idrætten i klubberne.”

PÅ KANTEN AF STADION

ESAD ligger mellem Odense Stadion, Nature Energy Park, og Odense Atletikstadion i et funky nyt byggeri. Skolen er bygget i 2021, og det er her 120 elever bor. ”Vi bor på 4-mands værelser, og det er meget godt, så der er størst chance for, at man kommer til at bo med nogen, man klikker med,” siger Søren og Julie. Skolefagene er samlet før og efter frokost, mellem 10:25 og 15:45, for at give eleverne mulighed for både at træne og øve sig om formiddagen og eftermiddagen. ”Jeg har dansk, engelsk og matematik, og så har jeg hobby­ fagene, som vi kalder dem her på skolen. Om onsdagen klatring, og torsdag er jeg til musik,” fortæller Søren og forklarer, det er muligt at trumfe fagene og træne ekstra, hvis man har en seddel med fra sin træner i klubben om et særligt træningsbehov. ”Jeg har de samme boglige fag, men mine hobbyfag er ski­ forberedelse, onsdag, til skolens kommende skitur, torsdag er jeg i hækle- og kreaklub,” siger Julie om sine fag. Samarbejdet med klubberne kaster også andet af sig end træningen. Nemlig et vist omfang af fribilletter til diverse arrangementer på f.eks. stadion, i håndboldhallen eller skøjtehallen. ”Og, ja, det er ikke det vigtigste, men det er da også meget dejligt,” slutter de to elever.

Det bekræfter Søren og Julie med ordene: ”De er gode til at hjælpe, hvis man har brug for det, og de er gode til at køre aktiviteter og få gang i folk.”

Efterskole

Det aktive valg

INGSTRUP EFTERSKOLE DANCE FODBOLD HÅNDBOLD IDRÆT MUSIK

LINIEFAG: BADMINTON SPRINGGYMNASTIK BILLEDKUNST RYTMISK GYMNASTIK MUSIK FODBOLD OUTDOOR VOLLEYBALL

9. KLASSE

10. KLASSE

BOOK

Pssst... skynd dig hvis du vil ha’ en af de sidste plads er ;-)

DEN FANTASTISKE NATUR DANNER OFTE RAMMEN OM HYGGE OG AKTIVITETER.

EN INDIVIDUEL RUNDVISNING – ALLE ER VELKOMMEN! t valg!

- et aktiv

SKOLEN LIGGER I NATURSKØNNE OMGIVELSER VED LØKKEN TÆT PÅ VESTERHAVET.

SKOLEN HAR ALLE DE MODERNE FACILITER, DER GØR EN EFTERSKOLE ATTRAKTIV.

Sundeved Efterskole · Bovrup Storegade 5 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 68 03 11 · sundeved-efterskole.dk

Gi’ et like og følg os her...

Sundeved Efterskole

@sundevedefterskole

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

27


En gave i form af udvikling :: Af Louise Schmedes :: Fotos: Louise Schmedes, Asta Schmedes

I skoleåret 2022/23 var vores datter Asta på efterskole. Selvom det var et år i en følelsesmæssig rutsjebane, så gjorde vi det gerne igen. Det har været et år med oplevelser, venskaber, udfordringer og erfaringer, som hun ikke vil være foruden. Og som forældre ser min mand og jeg, at det år har været af stor betydning for vores datter: I trygge rammer på efterskolen har hun fået lagt et godt fundament for fremtiden. En god gave, som vil blive ved med at give. Asta havde været skrevet op til efterskole i et år, og på mange måder var vi godt forberedt. Alligevel var det en vild fornemmelse, da dagen for aflevering på efterskolen, endelig kom. I dagene op til havde både spænding og nervøsitet meldt sig. Og en smule eftertænksomhed, mens alt til en god start på efterskoleåret blev pakket ned. Så kom sidste nat hjemme, og knus og kram til søster og bedsteforældre, og så rullede Asta afsted med begge sine forældre. Vi skulle fra Sjælland til True North Efterskole ikke langt fra Horsens. Vi havde derfor masser af tid i bilen til lige at runde de sidste ting, men teenageren på bagsædet var allerede mentalt på efterskolen, så der var lidt stille i bilen. Vi havde radioen

tændt, og trafikradioen meldte konstant om stor trængsel pga. hjemrejse fra sommerferie. Når vi kiggede ind i bilerne omkring os, kunne vi konstatere, at der snarere måtte være tale om et ”efterskoletræk”. To-tre passagerer max i hver bil. En teenager med forældre – og masser af bagage. Moralen her: Kør i god tid.

MU SI K · TE ATE R · DANS · MUS ICAL · LYD/LYS hoptrupefterskole.dk

GØR DET DU BRÆNDER FOR 5 stærke linjefag og en solid boglig undervisning

Hoptrup Efterskole er for dig, der virkelig mener det. For det gør vi. Og vi er seriøse, når vi siger, at vi vil være Danmarks bedste efterskole for scenekunst. Dit afsæt ud over rampen.

28

e f tersko lemessen 202 4


og oplevelser

kommende roomies også var ved at indfinde sig med oppakning med hjælp fra forældre. Bagefter mødtes vi alle i den store sal, hvor de sidste beskeder blev givet, og de sidste spørgsmål blev besvaret. Elevernes navne blev råbt op – et sidste knus og kram – og så forlod eleverne rummet klasse for klasse for at tage ud og blive en del af det nye fællesskab – med skolen, med deres klasser og deres navilærer (navn for kontaktlærer på TNE) og deres navigrupper. Snart sagde forældrene farvel og på gensyn og på stribe forlod vi skolen. Nu havde eleverne taget hul på de første ti dage – uden mobiltelefoner, men med fuld smæk på aktiviteter. Bortset fra et enkelt opkald hjem som led i det faste program, så var der radiotavshed. I de første ti dage blev de billeder, som løbende blev delt på skolens sociale medier, det eneste fingerpeg om stemning og humør. I sit stille sind bandede vi over, at datteren ikke var udstyret med noget mere iøjnefaldende tøj, når vi minutiøst studerede de delte billeder.

INTET NYT ER GODT NYT

RADIOTAVSHED

Vel fremme på True North Efterskole – vores datters hjem for det kommende år. Vi havde besøgt skolen to gange før, men nu var det alvor: Vi hilste på nogle af hendes kommende lærere og fik oplyst hendes værelsesnummer, hvorefter vi bar al bagagen op. Et firmandsværelse, hvor hendes tre

Da introperioden var ovre, fik eleverne udleveret mobiltelefonerne til dagtimerne, og den gængse livlinje blev genetableret. Typisk blev det til en godmorgen-sms og en godnat-sms. Vi lærte hurtigt at der var hold i frasen ”At intet nyt er godt nyt”. Hørte vi ikke noget, så var der ingen grund til bekymring. I perioder fx ved værelsesskift, konflikter eller bekymringer hørte vi mere fra vores datter, når hun havde brug for at læsse af. At bo tæt med andre krævede naturligvis noget omstilling, men når hver udfordring var blevet tacklet og gjort til del af hverdagen, så var vi tilbage på et minimum af opdateringer fra hverdagen på efterskolen.

4 side 30

UDFORDR LIVET viby-efterskole.dk

Drømmer du om at stå på en scene? Vil du være musiker, danser, skuespiller eller event manager? På Viby Efterskole kan du afprøve dine drømme, få venner for livet og udfordre dig selv.

KIG IND PÅ VORES STAND e f t e r s ko l e m e ssen 2024

29


side 29

3

TRÆT MED TRÆT PÅ

Et efterskoleliv er en intens oplevelse – det var også tydeligt fra begyndelsen. Når Asta kom hjem på weekend fornemmede vi forandringer og større modenhed fra gang til gang. Jeg tog tit mig selv i at tænke, at et efterskoleår mentalt fylder langt mere end opholdet syner i en kalender. Kompaktheden i oplevelser, aktiviteter, skole og fritid giver udvikling i tigerspring. Og det høje tempo på skolen sætter sig spor: Når Asta kommer hjem er hun glad og træt. Virkelig træt. Det første halve år lagde vi ingen planer, når Asta kom hjem. At sove og lade op var det primære.

VEMODIGT FARVEL TIL EPOKE

Bagsiden af medaljen ved det intense efterskoleår med nære relationer er naturligvis afslutningen. Pak kleenex og afsæt god tid på dagen. Det var hårdt at se sin datter og kammeraterne sige farvel til hinanden og til efterskoleboblen: Farvel til en fantastisk tid, gode oplevelser og sammenholdet med kammerater og lærere, som har formet et helt skoleår. Selvom vi vidste det fra start, så kan man ikke lade være med at blive berørt af Store Tudedag. Heldigvis kan de sige på gensyn til Reunion i efteråret.

SIKKER PÅ EGNE BEN

Et år, hvor man tager ansvar for sig selv i hverdagen – med skolesager, tøjvask, rengøring, opgaver og transport fra skole til hjem i weekender. Det sætter sine spor – på den

gode måde. I trygge rammer på efterskolen kan man øve sig i at stå på egne ben. Den læring og træning nyder Asta godt af at have med sig videre fra efterskolen. Det er tydeligt, at et åbent mindset, viljen til at klare sig selv, ansvar for læring og lysten til at arbejde for fællesskabet er konkrete gevinster, hun har høstet fra sit efterskoleår. Hun kan kun være glad og stolt over det, hun har udrettet på egen hånd. Det er hendes forældre i hvert fald.

Dybbøl Efterskole henvender sig til specialundervisningselever, der er bogligt interesserede. Vi har dansk, engelsk og matematik med afgangsprøve. Vi har dansk, engelsk og matematik med afgangsprøve. Syv spændende linjefag: Træsløjd, Musik, Park og Service, Håndværk og Design, Mad Med Mere og Ridning

Et efterskoleår

Find din læringsstil på Hørby Efterskole På Hørby Efterskole vil vi gerne gøre dig endnu dygtigere, end du er i forvejen. Du oplever måske, at du er kommet rigtigt langt allerede nu – men på Hørby kan du komme endnu længere!

TEST DIG SELV Bliv klogere på, hvordan du lærer bedst – det tager kun tre minutter på HØRBYEFTERSKOLE.DK

Vi udfordrer den måde, som du lærer på nu – så du er topklar til din videre uddannelse i livet – først en ungdoms uddannelse og senere en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse.

Snedkergårdsvej 11, Hørby, 9300 Sæby, Tlf. 9846 6300, hørbyefterskole.dk

30

e f tersko lemessen 202 4

Linjefag: Træsløjd, Musik, Park og Service, Håndværk og Design, Mad Med Mere, Sport og Ridning

Ragebølskovvej 3 - 6400 Sønderborg - +45 74487080 www.dybboelefterskole.dk


E-musik E-sport CS2 E-sport LoL Friluftsliv Musik Styling Tegning

t tt t

t

Femmøller Efterskole • Molsvej 137 - Femmøller • 8400 Ebeltoft • Telefon: 86 36 24 00 • Mail: fe@femmoeller.dk • www.femmoeller.dk

Vælg Fri Fagskole for kreativ håndværksmæssig uddannelse...

t t

Ta’ på efterskole – og få minder og venner for livet

Få målrettet viden og faglige kvalifikationer inden for tre fagområder, med fokus på det praktiske og håndværksmæssige. Her forbereder vi dig til videre uddannelse eller kreative karrieremuligheder ved at give dig de nødvendige praktiske færdigheder og kompetencer.

Tekstil design Styling Grafisk design

t t t

tt t

t

Djursland Fri Fagskole • Molsvej 137 - Femmøller • 8400 Ebeltoft • Telefon: 86 36 24 00 • Mail: fe@femmoeller.dk • www.femmoeller.dk

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

31


SAMSPILSKOMPETENCER FOR LIVET

På Sejergaardens Musikefterskole i Tølløse får Erik Møller Nielsen masser af tid til musikken, mens han forbereder sig mentalt og praktisk på alt det, der venter forude. Han går på Modig10, som er en prøvefri 10. klasse, hvor eleverne udfordrer sig selv med skolens anderledes tilgange til læring. Undervisningen bryder med vanetænkning og give plads til elevernes forskellige læringsstile. Det lå egentlig ikke i kortene, at Erik Møller Nielsen fra Frederikssund skulle på efterskole. Uddannelsesvejen virkede længe til at gå direkte fra grundskolens 9. klasse til gymnasiet, men et besøg på den efterskole, hvor en kammerat gik, ændrede den bane. Erik Møller Nielsen fik pludseligt øje for, at et efterskoleophold i 10. klasse kunne være et kærkommet pusterum: Tid til at lære sig selv bedre at kende, få nye venner og få

32

e f tersko lemessen 202 4

dedikeret tid til at dyrke musikken, som optager en central plads i hans liv. ”Det var min kammerat fra band og musiksammenhæng, som gik på Sejergaardens Musikefterskole. Jeg elsker at spille musik og at synge, og derfor inspirerede han mig til at tage på samme efterskole – på Musikerlinjen, hvor jeg sammen med andre kan spille og synge. Og få et helt år, hvor der er masser af

tid og fokus på det. Jeg spiller klaver og guitar – sidstnævnte har jeg spillet i 11 år,” siger Erik Møller Nielsen på 16 år. ”Jeg kan godt lide at gå i skole og lære, men det gav mening at udfordre mig selv på nye måder og lære at begå mig i nye sammenhænge og fællesskaber, og det har jeg i høj grad fået mulighed for på Sejergaarden. Vi blev introduceret til Modig10 som alternativ undervis-


ningsform, og først var jeg lidt skeptisk, men det stoppede jeg hurtigt med at være,” siger Erik Møller Nielsen. ”Vi arbejder tværfagligt og projektorienteret med temaer – og undervisningen tilgodeser, at alle er med, for der er plads til alle læringsstile i rummet. Fagene smelter sammen, og vi arbejder helhedsorienteret – og både hoved, krop og sind er i spil. Undervisningen veksler meget og klasselokalet bliver tit skiftet ud med andre slags læringsrum og naturen. Både som et grønt klasseværelse i det varmere halvår, men også som walk and talk, hvor vi i mindre grupper – skulder ved skulder – vender dagens emner og problemstillinger udenfor. Det giver absolut noget til undervisningen, når vi bringer hinanden sammen på anderledes og alsidige måder,” siger Erik Møller Nielsen.

HVER FUGL SYNGER MED SIT NÆB

”Jeg er blevet meget glad for den måde, som vi arbejder på i Modig10. Vi får udfordret vores måde at tænke på – og måden, vi kommer frem til resultatet på. Normalt kan jeg rigtig godt lide at sidde stille og lytte til læreren, men der er også gevinster ved at komme op af stolen, være aktiv og tænke i fysiske produkter, som kræver at vi bruger hænderne eller

tænker i fysiske materialer. Lærerne er også super gode til at få os tænke i alternative baner og levere på nye måder. Det kan helt sikkert noget. Og jeg er overbevist om, at det ruster mig godt til min fortsatte uddannelse. Jeg har fortsat øjnene fast rettet mod det almene gymnasium – allerhelst et sted med et stærkt musikmiljø – men jeg kan mærke, at tilgangen fra Modig10 har givet mig en ekstra dimension i måden, jeg lærer på og måden, jeg tænker og kan udtrykke mig på,” siger Erik Møller Nielsen.

faglige og sociale vinkler – og det er en gave at få med. Jeg forestiller mig, at jeg i løbet af gymnasiet bliver klogere på, hvad jeg vil i mit liv. Jeg har en drengedrøm om at blive musiker og kunne leve af det. Og ellers – og derfor er den gymnasiale uddannelse en investering i fremtiden – vil jeg gerne læse medicin og blive læge. Ad begge de veje kan jeg hjælpe mennesker og gøre en forskel. Det er i sidste ende det, som jeg drømmer om,” siger Erik Møller Nielsen.

”At spille musik sammen med andre kræver, at man kan lytte til andre. Og det gælder også i vores samfund. På Modig10 får vi i høj grad lært at lytte til hinanden – og sætte ekstra meget pris på vores forskellighed. I løbet af skoleåret bevæger vi os gennem tre faser. Da vi begyndte skulle vi fokusere på os selv, og i vinterhalvåret zoomer vi ud på det fællesskab, vi er en del af. Efter påske får vi det globale udsyn på plads. Både i musikken og i vores omverden skal vi lære at kunne begå os,” siger Erik Møller Nielsen. ”Jeg sætter stor pris på mit efterskoleår – jeg får øvet og lært så meget om mig selv og fællesskaber, og det er god viden at have med videre på min vej. Her er der tid og ro til personlig udvikling, til kreativitet og til at få styrket

Helle for fællesskab og udvikling Efterskoleophold Efterskoleophold for for sent sent udviklede udviklede unge unge Kom Kom og og vær vær en en del del af af vores vores fællesskab fællesskab og og mød nye venner. mød nye venner. Du Du møder møder en en prøvefri prøvefri skole skole med med praktiske praktiske og kreative værksteder og hvor vi og kreative værksteder og hvor vi sammen sammen har har fokus fokus på på din din personlige personlige udvikling udvikling og og livsglæde. livsglæde. Læs Læs meget meget mere mere om om vores vores tilbud tilbud på: på: www.efterskolenhelle.dk www.efterskolenhelle.dk

En ny chance – en unik mulighed

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

33


Frihed, fællesskab :: Af Louise Schmedes :: Fotos: Louise Schmedes og Faxehus Efterskole

For Nor Marlet Toft er efterskoleåret en pause, inden han fortsætter videre i tilværelsen med ungdomsuddannelse som første stop. Samtidig er det en god mulighed for at træne selvstændighed og at tage ansvar for sig selv i efterskolens trygge rammer. Faxehus Efterskole udgør for øjeblikket hans skole og hjem, og her er hverdagen fuld af oplevelser, aktiviteter og gode mennesker. Fra første øjekast virkede Faxehus Efterskole som det rette sted. Da Nor Marlet Toft gik i 9. klasse på Hareskovens Lilleskole i Ballerup, var han på besøg på efterskolen, som holder til i et ældre badehotel midt på stranden og nær skov i udkanten af den sydsjællandske by Faxe Ladeplads. ”Det var den første efterskole, som jeg besøgte, og alt ved den virkede perfekt: Beliggenheden i sig selv er jo fantastisk – midt mellem strand og skov med alle de muligheder, som det giver. Og så kunne jeg mærke, at både elever og lærere brændte for stedet. Stemningen var god. De havde en linje med navnet AdventureSport, hvor man kunne være aktiv, bruge sin krop og prøve at udfordre sig i mange forskellige discipliner,” siger Nor Marlet Toft, som også besøgte flere efterskoler til Efterskolernes dag for at blive helt afklaret på sit valg.

KOM SOM DU ER

”Jeg vidste, jeg ville på efterskole i 10. klasse. Mine forældre havde opfordret til det, og min storebror har været af sted, så det var et let valg at træffe. Blandt de gode argumenter for at tage på efterskole er fx at møde nye venner og få nye sociale fællesskaber. At være et trygt sted for at lære nyt – især om sig selv. Og en chance for at stå på egne ben og tage

34

e f tersko lemessen 202 4

ansvar for alle de praktiske sider af hverdagen og at blive selvstændig,” siger Nor Marlet Toft. ”Jeg har aldrig tænkt, jeg skulle være et sted, hvor fodbold eller håndbold skulle være omdrejningspunktet. Det ville jeg heller ikke havde været god nok til. Men det er faktisk også det, som tiltaler mig ved AdventureSport. Det er ikke en specifik sportsgren, som man kan være god eller dårligt til på forhånd. Man kan komme, som man er – og helt uden forudsætninger. Man skal bare have lysten og indstillingen til at gøre noget – og gøre noget forskelligt. På AdventureSport udfordrer vi os selv og hinanden i alle mulige og umulige sportsgrene. Vi skal bevæge os og mærke, at vi lever. Et blåt mærke eller to er bevis for, at det har været en god dag med de andre elever og lærere på linjen,” siger Nor Marlet Toft med et grin. ”Vores lærere er gode til at give os mange sjove oplevelser og konkurrencer, men de er også meget lydhøre over for elevernes forslag, og det er rigtig fedt. Vi mosler, aser og maser – og griner meget, når vi er sammen torsdage og fredage. Det giver energi og gejst til resten af ugen,” siger Nor Marlet Toft. På AdventureSport dyrkes fx kajak, basket, mountainbike, triatlon, vandaktiviteter, AdventureRace, klatring, mental træning og grundkursus i førstehjælp.

BOOST OG PAUSER I LIVET

Nor Marlet Toft er slet ikke i tvivl om værdien af et år på efterskole. Det gearer unge til et liv efter grundskolen, hvor øvelse og erfaringer i selvstændighed er et stort plus på livskontoen. ”Mit efterskoleår handler primært om at skabe et frirum – en pause til at mærke efter og blive klogere på sig selv. Man bør slet ikke have så travlt med at komme derhen, hvor man skal


FREMTIDSTRÆNING

PÅ FAXEHUS EFTERSKOLE være resten af sit liv. Jeg har det fint med at gå i skole, og jeg ved også, at jeg efter Faxehus vil søge ind på det almene gymnasium. Og jeg har da også ideer om, hvad jeg vil i mit fremtidige liv, men vejen derhen er også uhyre vigtig – hvis ikke den allervigtigste tid af ens liv. Der er god læring i at lære sig selv og sine grænser at kende. Og at lære at slappe af og at booste andre sider af sig selv og finde måder til at undgå at brænde ud,” siger Nor Marlet Toft. Selvom det udefra kunne ligne, at et efterskoleår er lutter sjov og ballade, så er der mere til den fortælling – også i Nor Marlet Tofts optik. Der passeres dagligt uanede mængder af læring på en efterskole – det sker i den faglige undervis-

ning, i de menneskelige relationer, i grænsesætningerne, i udfordringerne og så videre. Så faktisk åbner et efterskoleår for en motorvej for læring og viden i takt med, at relationen mellem elever og lærere bliver dybere hen over året. Og fællesskabet, hvor man mødes om både det sure og det søde rummer en del af nøglen. Den erfaring har i hvert Nors tre rå d til dig, so m skal på ef fald sat jobbet som terskole 1. Overvej at vælge en ef terskole tæ efterskolelærer ind du bor – så t på hvor er der lille af stand og tr hjem, mens på Nor Marlet Tofts anspor t du er afsted – og forhåb er dine nye top tre over mulige entlig venner fra efterskolen på, når året tættere fremtidsveje. slutter 2. Slap af – husk alle er fælles om at og være på være nye egen hånd for første ga 3. Nyd det – ng jeg har hørt det tit inde begyndte på n jeg Faxehus, m en det er ri Tiden løber gtigt: stærkt, så nyd det!

Vi glæder os til at tilbyde dig et år med fælle sskab, natur og læ ring

at r du mu lig he d for tu ref ter sk ole ha old . På Aa les tru p Na et eft ers ko leo ph d me se es ter tid sin t, Go lf, Jag ; ko mb ine re din fri ag jef lin res ete r til vo Vi ha r fed e fac ilit ure og Fis ke ri. Rid nin g, Ad ve nt je, de r su de n en ny lin /26 ud byde r vi de ial er na tu ren ter Fra sk ole åre t 25 ma de og bru ge na tu ren lin g, ha r fok us på at dy rkn ing , up cyc r ha ve fok us på he vil Vi r. de by bå de kre ati vt, til e ejd arb vil vi t, mm og rec ycl ing , væ ks isk . pra kti sk og teo ret netop ad vi kan tilbyde høre mere om, hv fte rskole n.d k re Har du lyst til at tu na ide es vo res hje mm dig , så kig for bi bo ok et be sø g. på 98 64 25 25 og ell er rin g til os

AALBORG EFTERSKOLE RIDNING • ESPORT • GOLF FITNESS • OUTDOOR +15 LEDIGE PLADSER ÅRG. 24/25

VALGFAG

LÆS MERE PÅ AALBORGEFTERSKOLE.DK ELLER FØLG OS PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM & TIKTOK

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

35


I øsende regnvejr på vej ind i Meiji-templet i Tokyo for at overvære en ceremoni

Nye japanske venner og elever fra Ærø Efterskole

For andet år i træk er Ærø Efterskole rejst til Japan for at lære om den japanske kultur og opleve ting, som giver en for­ståelse af, hvordan det er at leve og bo i forskellige dele af Japan. Rejsen varede næsten to uger, og den var fyldt med mange oplevelser og smil på læben, og eleverne har fået en fantastisk, sjov og enestående oplevelse med hinanden.

Malou hjælper med at høste strå til hustage på den gammeldags måde Imponerende neonlys på gaden i Tokyo

36

e f tersko lemessen 202 4


Efterskoleeleverne foran det berømte tempel Kinkakuji i Kyoto Man skal lige vænne sig til at sidde og spise på gulvet uden stole

:: A f A u g

ust P

ihlTh

ing

va

do

g

An na

Pi

ao Be rge ndo

rff :

:

Det er et møde med en høflighedskultur, som er meget anderledes end den danske, og det bliver spændende, om eleverne tager noget af det med ind i hverdagen på Ærø Efterskole.

Nærhed og støtte til den enkelte

Har dit barn brug for ekstra støtte i undervisningen?

“Jeg har lært en masse fagligt, jeg har fået gode venner, og så har jeg frem for alt lært at tro på mig selv” – Katrine

” Det er virkelig en efterskole med fællesskab” – Tobias

På Finderup er der Åbent Hus hver dag.

Finderup Efterskole er en lille specialefterskole for unge mellem 14 - 18 år med særlige behov. Skolen er oprettet af KFUM & KFUK og Y’s men. Her er et stærkt fællesskab båret af et kristent værdigrundlag. Nærhed, støtte og omsorg er nøgleord i dagligdagen. Vi lægger vægt på at være ”den lille skole” (65 elever) med tæt voksenkontakt og gode relationer mellem medarbejdere og elever. Der er også mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik.

NIVEAUDELT UNDERVISNING Finderup Efterskole adskiller sig på flere måder fra andre efterskoler. Der er niveaudelt undervisning i alle fag, og der undervises i mindre hold, så der er ro og ekstra tid til den enkelte elev. Undervisningen er både struktureret og varieret for at fastholde både koncentration og motivation. Udover de obligatoriske fag kan eleverne vælge mange forskellige linje- og valgfag, hvilket er med til at sikre elevens alsidige udvikling. Det kan fx være Hest, Kunst, Håndarbejde, Friluftsliv, Fodbold, Byg og anlæg, Metal/motor, Træsløjd, Jagt, Kok amok, Idræt, Medie.

Kontakt skolen og få en aftale om en personlig rundvisning. Se yderligere informationer på skolens hjemmeside www.finderupefterskole.dk

HERBORGVEJ 7 • 6900 SKJERN Se mere om skolens liv på Facebook og læs mere på hjemmesiden www.finderupefterskole.dk

e f t e r s ko l e m e ssen 2024

37


unge vil drukEn skole for unge Nogle ne på en typisk almen men de der risikerer at lande efterskole, er alligevel for resurtil at høre mellem to stole sestærke hjemme på en special­ efterskole. Det er de elever, der risikerer at lande mellem to stole, der er målgruppen for Hedens Efterskole.

:: Af Peter Christensen :: Foto: Peter Christensen og Hedens Efterskole :: I Sdr. Resen, hvor skolen ligger, er der landsbyliv med højt til himlen om dagen og kig til stjernerne om natten. Her ligger Hedens Efterskole, naturskønt, tæt på Karup Å og Kongenshus Hede, med en dejlig naturpark med cykel- og vandrestier lige uden for døren. Her alle betingelser for at snøre vandrestøvlerne og komme ud i naturen og få lidt frisk ilt til hjernen og vind i håret. ”Vi er en skole, der tilbyder et trygt, roligt og inkluderende miljø. Vi yder ekstra hjælp til de unge, der har brug for det i de boglige fag eller som har brug for hjælp til at skabe sociale relationer, men vi udfordrer også de elever, der gerne vil gå skridtet videre og række ud over det normale pensum. Så vi er en særlig efterskole med en lidt anderledes sammensat elevgruppe,” forklarer forstanderen for Hedens Efterskole, Henrik Dalsgaard.

Omkring 70 % af skolens elever har diagnoser, en del er på autismespekteret eller har ADHD, blot det ikke er en udadreagerende af slagsen, eller de har særlige udfordringer med at knytte sociale relationer eller har oplevet skolevægring eller angst. Hedens Efterskole har 75 velever, det er præcis den størrelse som er den bedste for skolen, som ingen ambitioner har om at blive større, fordi det risikerer at komme med for stor en pris i forhold til nærhed og tryghed. ”Vi møder mange elever med angst og mistrivsel. Nedlukningen under corona med den medfølgende sociale isolation, tror jeg vi kommer til at slås med i nogle år. Det er nok en del af baggrunden for den stigning af unge i mistrivsel og elever med angst, som vi har set efter corona.”

EN EFTERSKOLE FOR ORDBLINDE

Ryå Efterskole Centralgårdsvej 277, 9440 Aabybro Tlf: 9696 6969 www.ryåefterskole.dk

38

e f tersko lemessen 202 4


Lige siden tidernes morgen har mennesker fortalt historier og underholdt hinanden om livet og udfordringerne ved det at være menneske. Historier er så fundamentalt indlejret i mennesker, at tiden ikke for alvor har ændret på det, siden det foregik ved bålet, nu er det bare med moderne tiders teknologi gennem internettet, sociale medier, podcasts og film. Hedens Efterskole har som noget særligt, som undertegnede skribent ikke er stødt på tidligere, linjefaget Storytelling. Kasper Malte Schultz, 16 år, og Astrid Lerche Thomsen, 16 år, går på Storytelling. De har begge en diagnose på autismespektret og valgte Hedens Efterskole, fordi de her ud over de faglige udfordringer også kan få den støtte, de har behov for. ”Jeg er interesseret i filosofi og teologi, og jeg læser meget. Jeg kan godt lide at læse. Jeg interesserer mig for, hvordan man laver historier, og jeg vil gerne lære, hvordan man fortæller historier,” fortæller Kasper om baggrunden for, at han valgte Storytelling og ikke E-sport, Sport & Adventure eller Design, som er de øvrige linjefag på Hedens Efterskole. Ud over de 4 linjefag er der obligatoriske boglige fag og en stor buket af valgfag, helt præcist 12 af slagsen, som eleverne kan vælge i mellem. Både Kasper og Astrid giver nu også udtryk for, at deres lærer Bjarke Sølverbæk har sin betydning for deres valg af Storytelling. ”Han er lige så underlig som vi er,” siger de begge med et grin.

IKKE ET TERAPEUTISK RUM

”Det er ikke et terapeutisk rum, vi har på Storytelling. Men det er et trygt og legende rum, hvor eleverne skal komme til at turde at eksperimentere – og dele deres historier, hvis de har lyst,” fortæller Bjarke Sølverbæk. Det er jo forskelligt, hvad eleverne gerne vil. De bliver ikke presset til noget, og Bjarke understreger, at der skal være tillid og tryghed for at de kan udfolde sig. Det kan selvfølgelig tage lidt tid at nå dertil.

”Vi er først ved at finde ud af, hvad filmen skal handle om. Derefter går vi i gang med at skrive manus,” siger Kasper. ”Jeg synes, det skal være en film med et drab. Det kan alle godt lide,” følger Astrid kækt op. Eleverne bestemmer selv, hvordan de vil fortælle deres historier, men med den opbakning fra Bjarke som de ønsker og har brug for. På linjen skriver de også korte tekster og digte. ”Jeg tror jeg har skrevet 30 digte,” siger Astrid. Da jeg spørger, om vi mon må trykke et af dem, får jeg uden tøven et ja, og det digt bringer vi afslutningsvis her:

Intet Hvad er intet? Mørket eller når du har mistet alt. Dine venner, familie, hus, kone, børn. Ja hvad har du så tilbage? Intet. Men det kan erstattes. Alt det du mistede, kan du få igen. Så derfor har du ikke intet. Du har stadig håbet. Astrid Lerche Thomsen

E-SPORT MODE DESIGN KREA

”Alle skal have mulighed for at byde ind og blive hørt, derfor er året heller ikke nøje tilrettelagt, men lagt an på en tilpasning til holdet og hver enkelt elev. Vi har også gæsteforfattere ind i mellem for at få inspiration og spænding ind i klassen udefra,” forklarer han yder­l igere. Katrine Skovgaard, som har skrevet både fagbøger og ungdomsbøger, Saynab Farah Dahir, som skriver ungdomsbøger, og Julie Midtgaard, som er fantasyforfatter og skriveunderviser, har alle været gæsteforfattere på Hedens Efterskole. ”I klassen arbejder vi med, hvilke elementer der skal etableres for at fortælle en historie, og vi arbejder med forskellige genreforløb. Eleverne skriver både historier og digte og producerer kortfilm. De kan også komme til at arbejde med både rollespil og fantasy og science fiction, hvis det er det, som fanger dem. Det kommer an på eleverne, hvad vi dykker ned i.” Der går højst 15 elever på linjen Storytelling.

SANSER OG FØLELSER

Eleverne lærer at beskrive med sanser og følelser. En øvelse du, kære læser, også kan prøve selv. Gå ud og observer og oplev. Luk øjnene og beskriv, så levende som muligt, hvad du så til din kæreste, dine venner eller dine forældre. ”Og vi lærer at etablere personer, miljø, beskrivelser og handling omkring vores fortællinger. Lige nu arbejder vi med et fælles projekt, en kortfilm, hvor vi alle i klassen skal udfylde rollerne og opgaverne i forbindelse med kortfilmen. Vi har 2 måneder til det,” fortæller Kasper og Astrid.

HELT NY

SMYKKE LINJE

DET BEDSTE ÅR

TECHLAB MED DRONER

hoejerdesignefterskole.dk

STORYTELLING

KERAMIK KUNST&FORM GRAFISK DESIGN DRONE TECH&DESIGN GAMEDESIGN MODE TEKSTIL DESIGN ANIMATION E-SPORT FOTO&MEDIEDESIGN REJSER&KULTUR MAKEUP&STYLING SMYKKE DESIGN e f t e r s ko l e m e ssen 2024

39


Ranum Boglig Efterskole og Sommercamps

Book en rundvisning på www.ranumefterskole.dk

Bolig efterskole • Niveaudelt undervisning i 9. & 10. kl. • 20+ Cambridge IGCSE fag 3 rejse • 50+ profil- & kulturfag • 500+ venner • Sommerskole & camps


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.