Page 1

FLASH

STUDIEAANBOD OOG VOOR JOUW TALENT ONTHAALDAGEN DE PANNE MIDDAGACTIVITEITEN LEREN LEREN


WELKOM Dag 11- of 12-jarige! De overstap van je vertrouwde basisschool naar het secundair onderwijs ... Het lijkt misschien ver af, maar het komt wel dichterbij! Je kijkt vast uit naar nieuwe kansen, ontmoetingen en uitdagingen. Je wilt waarschijnlijk ook veel nieuwe vrienden maken. Met deze speciale editie van Flash, het schoolkrantje gemaakt door leerlingen van Ursulinen Mechelen, willen we je graag een kijkje geven op de dagdagelijkse werking van onze school. Ursulinen Mechelen maakt deel uit van vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein. We zijn een grote school in het centrum van Mechelen, met heel veel verschillende studierichtingen (ASO, BSO, TSO), mogelijkheden en activiteiten. Binnen onze school ben je niet zomaar een nummer. Met het hele team van directie, leraren en andere medewerkers staan we klaar om je talenten te ontdekken en te ontplooien, je op de juiste weg te zetten en je te laten opgroeien als een zelfstandige persoon. In dit krantje nemen we je even mee op reis doorheen het schooljaar van onze eerstejaars. Foto’s van activiteiten en lesmomenten, enkele tekstjes en gedichtjes van leerlingen ... geven je alvast een voorproefje van het schoolleven in Ursulinen Mechelen. Hopelijk krijg je de smaak al een beetje te pakken. Op de infomomenten (zie achterzijde) willen we je al een beetje leren kennen en kan je proeflesjes volgen. We staan ook klaar om al je vragen te beantwoorden. Nog fijne laatste maanden in jullie basisschool en hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort! Alvast heel hartelijk welkom!

Mevr. H. Verdoodt Dhr. F. Van Caer

Campusdirecteur

Pedagogisch directeur 1ste graad

Mevr. N. Houben

Dhr. K. Callaerts

CoĂśrdinator 1ste graad

Secretariaat 1ste graad

Een school met pit!


URSULINEN MECHELEN In Ursulinen Mechelen kan je in het eerste jaar kiezen tussen 1A (met als keuze INITIATIE, MODERNE WETENSCHAPPEN of LATIJN) en 1B. 1 B: ONTHAALKLAS Wil je je kennis uit het basisonderwijs bijwerken? Leer je liefst door ‘te doen’ en ligt theorie je minder? In onze onthaalklas willen we jou vooral het positieve laten ervaren. We tonen een grote dosis liefde en geduld als je in de lagere school niet zo goed meekon. We luisteren naar jou en zorgen dat we ook jouw talenten ontdekken! INITIATIE Dit is een goede keuze als je tempo iets lager ligt. Je krijgt alle hoofdvakken, beperkt tot de basis. In het tweede jaar kan je dan kiezen uit Handel, Sociale en technische vorming of een Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL).

LATIJN Je werkt hier aan een brede algemene vorming. Je traint je geheugen. Je legt de basis voor vele moderne talen. Je leert analyseren, verbanden leggen, logisch redeneren en oplossingen zoeken. Je krijgt ook een flinke brok wiskunde. MODERNE WETENSCHAPPEN Je krijgt hier een stevige basiskennis van zowel wiskunde, wetenschappen als talen. Een heel gamma mogelijkheden ligt voor je open. We verwachten dat je heel wat theorie kan verwerken en dat je inzicht in de leerstof hebt.

EEN DAG IN MIJN SCHOOL 07.30 uur De schoolpoort is open. Ik kan nog even mijn lessen nakijken.

08.00 - 08.25 uur Ik keuvel of speel gezellig met mijn vrienden op de speelplaats.

12.00 - 13.00 uur

PROEFLESJES (VOOR 1A) OP 16 MAART ZIE ACHTERZIJDE!

Vandaag heb ik geen boterhammen bij. Ik eet een warme maaltijd, een broodje, een snack of een salade in UM-Resto. De dessertjes zijn er erg lekker! Daarna leef ik mij uit tijdens een middagactiviteit.

08.25 - 09.15 uur

13.00 - 13.50 uur

09.15 - 10.05 uur

13.50 - 14.40 uur

Tijdens het eerste lesuur krijgen we Frans. ‘Rigoler en français’, is deze week het thema. Tijdens godsdienst gaan we naar ‘het Klokhuis’. We denken er na over oorlog en vrede.

10.05 - 10.20 uur Tijdens de voormiddagpauze haal ik een yoghurt uit de automaat.

10.20 - 11.10 uur Het derde lesuur staat er wiskunde op het programma. Vandaag meetkunde. We berekenen het aantal m² van al onze speelplaatsen samen. Dat is uiteindelijk heel wat!

11.10 - 12.00 uur Tijdens de les Nederlands proberen we in kleine groepjes een gedicht te schrijven voor ‘gedichtendag’.

Tijdens de les ‘techniek’ leren we omgaan met een houtzaag en een boor. We leren over elektriciteit. Vanmiddag krijgen we natuurwetenschappen. We ontleden een ui en werken interactief met het digitale bord ‘Smartboard’: dat is makkelijker om alles te onthouden.

14.40 - 15.30 uur Het laatste lesuur hebben we geschiedenis. Het ontstaan van de mens in de prehistorie is erg boeiend.

15.40 - 17.00 uur Ik kan in de avondstudie blijven, dat vinden mijn ouders wel handig. Op maandag en donderdag kan ik, als ik vooraf heb ingeschreven, naar de huiswerkklas.

3


DE PANNE In september gaan we twee dagen naar zee om elkaar en de leraren van het eerste jaar beter te leren kennen in een warme, enthousiaste sfeer. Het maakt het klasleven de rest van het schooljaar zoveel makkelijker. Met wat geluk vinden alle activiteiten plaats onder een stralende zon: een groot strandspel, een zandkastelenwedstrijd, een fotozoektocht, rijden met de go-carts, een duinenspel enz. De eerste lessen Leefsleutels zijn steeds een verrijking. Een stemmige bezinning in de duinen maakt voor iedereen het plaatje compleet. En we hebben onze jaarlijkse supporters aan de kust ... Hilde Verdoodt, pedagogisch directeur, vertelt: ‘Het is wel leuk om te weten dat we in De Panne tijdens het strandspel, de avondwandeling en de zand-sculpturen, altijd heel veel belangstelling krijgen van mensen die daar jaarlijks in september verblijven, die ons programma met belangstelling volgen en die ons met heel veel enthousiasme komen aanmoedigen ...’ .

4


Naam: Voornaam: Straat + nr.:

PUZZELHOEK

Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Basisschool:

Los onderstaande vraagjes op. Vul je naam, adres en telefoonnummer in en deponeer je formuliertje in de wedstrijdbus tijdens een van onze infomomenten: 16 maart, 20 april, 7 mei, 1 juni en 15 juni. juni Uit alle deelnemers kiest een onschuldige kinderhand 2 winnaars.

Gebruik 1 van deze woorden: lesuren, De Panne, sportdag, middagactiviteiten, skiën, huiswerkklas, middagpauze, uitstappen, minuten 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Een lesdag bestaat uit 7 De supersportieve dag heet In de krokusvakantie kunnen de leerlingen van het 2de jaar gaan (tip: zonder sneeuw lukt het niet) Onze voormidddagpauze duurt 15 Je kan altijd je huiswerk gaan maken in de Als je ‘s middags actief wil zijn, kan je altijd deelnemen aan de In het 1ste jaar zijn er begin september onthaaldagen in Dit zijn de kennismakingsdagen om elkaar een beetje beter te leren kennen. Onder de middag hebben we een van 1 uur. In Ursulinen Mechelen maken we vooral veel plezier en maken we ook veel Veel succes! Julie Poelmans - 1 MW C

1 2 3 4 5 6

2

7 1

8 9

1

Ik ben Lara en ik zit in het 1ste middelbaar in Ursulinen Mechelen. Lees eerst de onderstaande tekst en los dan het kruiswoordraadsel op! Alles is hier anders. Jullie hadden misschien W.O. (Wereldoriëntatie). Dit vak wordt opgesplitst in natuurwetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis. In natuurwetenschappen leer je alles over planten, dieren en de mens. In aardrijkskunde leer je werken met een atlas en gesteenten benoemen. Bij geschiedenis leer je dan weer over de tijden. Er zijn ook vakken die hetzelfde blijven zoals Nederlands en wiskunde. Frans verandert een beetje, de les wordt voor een groot deel in het Frans gegeven. De les M.O. (muzikale opvoeding) vind ik ook leuk!

2 3

Nu kunnen jullie het kruiswoordraadsel oplossen! Succes!! Horizontaal gegeven. 1 Deze les wordt voor een groot deel in het 2 In natuurwetenschappen leren we over planten, en de mens. 3 Bij M.O. wordt er gemaakt op de piano. 4 Voor het vak moeten we spelling en taal leren. Verticaal 1 In dit vak leren we met een atlas werken. 2 Hier leren we over de prehistorie, de oudheid. 3 In een zoeken we naar de kaart van Europa. Lara Maerevoet - 1 MW C

3 4

5


ACTIVITEITEN METERS EN PETERS Je krijgt een meter of peter van het 5de jaar met wie je soms activiteiten doet zoals bv. samen naar de film, samen naar de nieu wja arsrece ptie, samen gezelschapsspelletjes spelen ... Ze helpen je om de school beter te leren kennen of helpen je bij de lessen.

FAMILIEONTBIJT Begin oktober mag je als eerstejaars met je familie gratis ontbijten op school. Het is dan fijn kennismaken met je leraren!

VARIA vakken bij zoals Er komen veel nieuwe appen, techniek Latijn, natuurwetensch t leukste! Daar ... Maar Leefsleutels is he leer je leren én leven!

GROOTOUDERSFEEST

6

Tijdens de kerstperiode treden we op voor onze (fiere) grootouders. Zij zijn in de wolken om hun ‘groot’ kleinkind eens aan het werk te zien.


PASTORAAL INSPIRATIE TEAM (PIT) In de PIT-groep kan je even op adem komen of je onderdompelen in een enthousiaste sfeer. We maken o.a. vriendschapsbandjes, houden een vergeet-me -nietjes-middag, vieren de advent en Kerstmis, bakken pannenkoeken voor Lichtmis, spelen Djembé, houden een gezellige babbel, bezoeken een Jezuïetenkerk, houden Pinksterwake rond de vuurkorf enz. Kom ons ontdekken in ons ‘Klokhuis’ !

SUPERKLAS We zijn altijd paraat voor ‘Superklas’, een wedstrijd tussen alle eerstejaars van Mechelen. Estafetteloop, verspringen, basket, rekstok, voetbal, kegels omgooien ... Elk jaar behaalt een UM-klas wel het podium.

SPONSORLOOP Tijdens de sponsorloop in april proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doe l. Dit jaar stappen we - gek uitgedost - door de stad en steunen we zo Vélo Afrique en Heart for

Malawi.

VERKEERSPROJEC T Tijdens het verkeersproject leren we veilig fietsen in het drukke verkeer, is er een hindernissenparcours met de fiets op het sportpleintje en een ganzenbordspel rond verkeer. Een wande ling door de stad met een rolstoel of buggy en geb linddoekt de straat oversteken met een klasge noot, maakt de middag compleet.

GEZONDE FUIF

De ‘Gezonde fuif ’ voor 1-2-3 is steeds een succes. Op de ‘Gezonde fuif ’ mag je niet roken en zijn er geen alcoholische dranken toe raad willen we gelaten. Op vraag van de leerlingen hol, noch sigarethiermee aantonen dat je noch alco t om je goed te ten, noch andere middelen nodig heb amuseren.

7


DANSKRIEBELS Dans je ook zo graag? Dan is onze dansgroep UM Dance Crew misschien wel iets voor jou? ‘Onze dansgroep is eigenlijk een naschoolse sport ‘dans’. Twee jaar geleden zijn we gestart. Elke maandagavond na schooltijd oefenen we. Dit jaar was de groep geïnteresseerden zo groot, dat we een tweede groep hebben opgestart. We hebben nu een groep beginners en een groep gevorderden, waarvoor iedereen auditie mocht doen. De gevorderden dansen op donderdag.’ ‘We dansen vooral hiphop, acro, en volgen de choreografieën van onze lerares mevr. J. Torfs. Zij wint immers met een andere dansgroep veel prijzen!’ Aidelle: ‘Ze leert me zelfs hoe ik een stukje dat ik zelf bedacht heb, aan de anderen kan aanleren’. Seppe, voorlopig de enige jongen: ‘Ik ben het al gewoon dat ik tussen meisjes dans. Ik vind het wel apart en gemakkelijk: ze kennen me nu allemaal (lacht)’.

Over de sfeer in de groep is iedereen het eens: ‘Het is hier megatof, iedereen is met elkaar bevriend, je spreekt hier ook met kinderen die je anders niet zou zien. Eerstejaars dansen samen met vierdejaars, en alle richtingen zijn hier vertegenwoordigd: Latijn, Moderne wetenschappen, Sociale en technische wetenschappen, Economie, Verzorging-voeding ...’ . ‘In februari en maart nemen we opnieuw deel aan de wedstrijd Dansfolie en we hopen er opnieuw de pluim van de jury te kunnen winnen!’

HES

COAC

.G.)

C -

UMD

S.W.A (THE

SUPP

ORT

8

ERS

UMDC - (STYLE)

LOW) UMDC - (F


EEN VLIEGTUIG OP ZONNEPANELEN ’NOOIT GEDACHT DAT HET ONS ZOU LUKKEN’ Leraar wetenschappen, W. Van Autgaerden, deed met enkele leerlingen mee aan de wedstrijd SOLAR OLYMPICS die uitgaat van de hogeschool Groep T in Leuven. Het Solar Team, dat zelf meedoet aan de zonnewagenrace in Australië, wil jongeren laten kennismaken met zonne-energie. De opdracht van de wedstrijd luidde: ‘Ontwerp en bouw een gadget dat werkt op zonne-energie’. Wij vallen in de lunchpauze binnen in het technieklokaal, net op het moment dat er een vliegtuig door de lucht zweeft. Stijn, Brandon, Jos, Dries en Yentri uit 2 MW E zijn er druk bezig om een aandrijving voor een propeller op het houten model vast te solderen. Iwein en Dimy uit 2 STV A zijn er ook. Zij komen uit interesse eens een kijkje nemen.

20 beste uit Vlaanderen ‘Wij hebben in oktober meegedaan aan de wedstrijd: we hebben een plan ingestuurd om een vliegtuigje op zonnepanelen te bouwen. We hebben samen met onze leraar alles berekend. Hoeveel zonnepaneeltjes zouden we nodig hebben om een vliegtuigje in de lucht te houden? Hoe groot moet het vliegtuigje zijn om het gewicht van de zonnepaneeltjes te dragen? Hoe kunnen we een kant-en-klaar bouwpakket aanpassen? Ons ontwerp hoorde bij de 20 beste uit Vlaanderen! Daarom kregen we een budget van 100 euro om ons vliegtuigje ook effectief te bouwen. We hebben eerst een aantal modellen gebouwd en getest of ze al goed in elkaar zouden zitten. We mogen ook solderen, zagen, vijlen en dat allemaal tussen de middag. Voor ons is dit super: zo kunnen we zien hoe we onze berekeningen ook in het echt kunnen realiseren.

9


LEREN LEREN Onze leraren begeleiden je graag in het leren ‘leren’ én leren ‘leven’. Van je klasleraar krijg je wekelijks een les LEEFSLEUTELS. In deze lessen krijg je leertips en leer je hoe je in het leven kan staan. Om makkelijker je lessen te leren, maken we hier op school gebruik van de OVUR-methode: Oriënteren, Verkennen, Uitvoeren en Reflecteren. Hierdoor kan je makkelijker zelfstandig leren en plannen.

ORIËNTEREN VOORBEREIDEN

LEERLINGENBEGELEIDING

UITVOEREN

REFLECTEREN

PERSOONLIJKE AANPAK We houden rekening met je persoonlijkheid: waar ben je een kei in of wat kan je (minder) goed? We proberen het samen met jou te ontdekken en te verbeteren.

HUISWERKKLAS EN INHAALLESSEN Zit je na schooltijd alleen thuis en geraak je niet aan de slag? Wij voorzien een gratis huiswerkklas voor de eerstejaars. Begreep je bepaalde onderdelen van een les niet goed, ben je ziek geweest? Wil je de leerstof extra bijwerken? Dan zijn er gratis inhaallessen voor de hoofdvakken.

KLASLERAAR - VERTROUWENSLERAAR

Tekeningen van Sara Versteele, lerares plastische opvoeding

INNOVATIE EN MULTIMEDIA Ursulinen Mechelen gebruikt al enkele jaren digitale schoolborden in de lessen, SMARTboards of Mimioborden. Zo krijg je interactief en levendig les (met foto’s, filmpjes, schema’s). Tijdens de middag kan je in de ‘LOFT’ gratis op internet of op onze digitale leeromgeving SMARTSCHOOL.

Heb je een vraag of een probleem? Je klasleraar biedt een luisterend oor. Bij de vertrouwensleraar kan je terecht voor persoonlijke problemen.

STUDIEAANBOD 1ste jaar

2de jaar

1A

Keuzegedeelte: -Initiatie (= voorbereiding op TSO) -Latijn -Moderne wetenschappen

2A

1B

Onthaalklas

2 BVL (*)

10

Basisopties: -Grieks/Latijn -Handel -Latijn -Moderne wetenschappen -Sociale en technische vorming Beroepenveld: Kantoor en verkoop / Verzorging-voeding

Voor de studierichtingen in onze 2de en 3de graad, surf naar onze website www.ursulinenmechelen.be of vraag onze infobrochure aan. (*) Beroeps Voorbereidend Leerjaar


BRIEFJES Onze leerlingen van het eerste jaar schrijven een briefje naar hun basisschool over hun ervaringen in Ursulinen Mechelen.

les. Ik vind het hier heel leuk. De leerkrachten geven goed . lessen de boeien Er zijn veel interessante en ook eiTijdens de middag zijn er verschillende soorten activit naar ook jullie dat hoop Ik men. deelne kunt aan je ten waar Ursulinen Mechelen komen! Sally Braeckmans - 1 MW A

Luna Jon kers en E m

ma Van d

Zino Coppens - 1

en Broec

k - 1 MW

B

MW B

n - 1 INI A ieke Vereycke

en Mar Lies De Coster

Wiliam Dumez 1 LA B

11


INFOMOMENT EERSTEJAARS 2013 (GEEN INSCHRIJVINGEN) Zaterdag 16 maart 2013: 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur

PROEFLESJES

Programma: start om 10.00 of 14.00 uur • ouders: voorstelling secundair onderwijs in Ursulinen Mechelen • 11- of 12-jarigen: proeflesjes Voormiddag

Namiddag

Reeks 1

Reeks 2

10.00 - 10.20 uur 10.25 - 10.45 uur 10.50 - 11.10 uur

14.00 - 14.20 uur 14.25 - 14.45 uur 14.50 - 15.10 uur

Latijn Wiskunde Natuurwetenschappen

Techniek Frans Wiskunde

Aansluitend: rondleiding in de school voor ouders en leerlingen. U kan ook vrijblijvend een bezoekje brengen. Wij geven u graag de nodige informatie. Graag inschrijven voor deze proeflesjes: - via de website www.ursulinenmechelen.be - via e-mail: communicatie@ursulinenmechelen.be - via onderstaande antwoordstrook, af te geven of op te sturen (adresgegevens zie hieronder).

• voor instromers: zaterdag 20 april 2013 van 10.00 tot 16.00 uur; zaterdagen 1 en 15 juni 2013 van 10.00 tot 12.30 uur. Opgelet: alleen informatie - geen mogelijkheid tot inschrijving. Inschrijvingen zomervakantie: • alleen voor reeds ingeschreven eerstejaars: • zaterdag 29 juni 2013 van 10.00 tot 14.00 uur • voor alle eerstejaars: • maandag 1 juli 2013 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur • voor eerstejaars én instromers: • dinsdag 2 juli 2013 van 14.00 tot 18.00 uur • van woensdag 3 t.e.m. zaterdag 6 juli 2013, van maandag 19 t.e.m. maandag 26 augustus 2013 en op woensdagnamiddag 28 augustus 2013: op weekdagen telkens van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur De heer / mevrouw Dochter / zoon Straat + nr. Postcode en gemeente Tel. E-mail Basisschool Zijn graag aanwezig: op zaterdag 16 maart 2013 in de voormiddag en kiezen voor proeflesjes reeks 1 / reeks 2 (schrappen wat niet past) in de namiddag en kiezen voor proeflesjes reeks 1 / reeks 2 (schrappen wat niet past) brengen vrijblijvend een bezoekje Kunnen niet aanwezig zijn, maar wensen een infobrochure thuisgestuurd te krijgen een afspraak met pedagogisch directeur (mevr. Hilde Verdoodt) U kan deze gegevens ook mailen naar communicatie@ursulinenmechelen.be.

Hoogstraat 35, 2800 Mechelen Tel. 015 42 35 42 info@ursulinenmechelen.be

Lay-out: Natalie De Cock

• voor 1 A en 1 B: dinsdag 7 mei 2013 van 18.00 tot 20.00 uur, zaterdagen 1 en 15 juni 2013 van 10.00 tot 12.30 uur

V.U. Francis Van Caer, Hoogstraat 35, 2800 Mechelen

ANDERE INFOMOMENTEN EN INSCHRIJVINGEN

WWW.URSULINENMECHELEN.BE

• zaterdag 20 april 2013: vanaf 09.00 uur voor 1 B (ingang Milsenstraat); van 10.00 tot 16.00 uur voor 1 A (ingang Hoogstraat).

vzw Verenigde Scholen URSULINEN Mechelen en HAGELSTEIN

INFODAG EN START INSCHRIJVINGEN EERSTEJAARS

Flash-magazine Ursulinen Mechelen  

Ben je 11 of 12 jaar en geïnteresseerd in onze school? In ons magazine kan je alles lezen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you