Page 1

Το Δένδρο και η Πόλη

18 Δεκεμβρίου 2014, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Οικολογική εκτίμηση ποιότητας βλάστησης Ανάλυση επικινδυνότητας: Το παράδειγμα του Εθνικού Κήπου

Μουγιάκου Ελένη Γεωπόνος Γ.Π.Α. MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ mougiakouel@gmail.com


Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Εισαγωγικά στοιχεία

Προκειμένου να αναβαθμιστεί το οικοσύστημα θα πρέπει: Να εντοπισθούν τα προβλήματα που μέσα στο χρόνο έχουν συσσωρευτεί στις φυσικές μεταβλητές ● Να εκτιμηθεί η σοβαρότητά τους ● Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών αυτών. ●

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Γενική οικολογική εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης Τα εδάφη στη πλειονότητά παρουσιάζουν κακή διαπερατότητα και συνεπώς μη επαρκή τρόπο λειτουργίας των εδαφικών λειτουργιών (αύξηση αλατότητας, κακός αερισμός κλπ). Η μίξη των ειδών βλαστήσεως έχει δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης των φυτών συχνά ανταγωνιστικές. Μεγάλος αριθμός δένδρων και κυρίως λόγω της υπερηλικίωσής τους αλλά και του ανταγωνισμού λόγω της πυκνής φύτευσης παρουσιάζουν μειωμένη τη στατική στήριξη και η κόμη συχνά παρουσιάζει κακή εμφάνιση με περιορισμένο φύλλωμα. Ο κακός φωτισμός λόγω πυκνότητας των φυτεύσεων έχει αναγκάσει τα φυτά να υπεραναπτυχθούν καθ ύψος με ασθενή τον κορμό τους.

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Λεπτομερής οικολογική εκτίμηση Kατά μήκος του συνόλου των διαδρόμων και των πλατωμάτων του Εθνικού Κήπου. ●

Δεδομένου του χρονικού περιορισμού της έρευνας και των υλικοτεχνικών υποδομών έγινε κατηγοριοποίηση των δέντρων τα οποία πιθανόν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα και επισημάνθηκαν αντίστοιχα.

Η οπτική αναγνώριση βασίστηκε σε διεθνή βιβλιογραφία.

H επισήμανση αυτών θα βοηθήσει τόσο την τεχνική υπηρεσία του Εθνικού Κήπου στις εργασίες συντήρησης, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου στην κατάλληλη προσοχή των «υπό κίνδυνο» δένδρων.

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Οπτικοί δείκτες αποσάθρωσης

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Οπτικοί δείκτες αποσάθρωσης

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Οπτικοί δείκτες αποσάθρωσης

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Οπτικοί δείκτες αποσάθρωσης

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Οπτικοί δείκτες αποσάθρωσης

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Οπτικοί δείκτες αποσάθρωσης

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Οπτικοί δείκτες αποσάθρωσης

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Βαθμολογία δένδρων Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τη βιβλιογραφία σχετικά με τους οπτικούς δείκτες αποσάθρωσης και σε συνδυασμό με: ●

τη γενικότερη εικόνα του φυτού, του περιβάλλοντός του,

του ανταγωνισμού,

των συνθηκών φωτισμού,

την απόστασή του από το ρείθρο

τη σημαντικότητά του (ιστορική, βοτανική,

εκπαιδευτική) , να βαθμολογήσουμε το κάθε δένδρο. Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Κατηγοριοποίηση

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


π.χ. Κατηγορία 3

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Κατηγοριοποίηση

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Συμπεράσματα - Προτάσεις Μέτρα βελτίωσης των μεταβλητών του οικοσυστήματος και συνεπώς της λειτουργίας του μπορεί να είναι τα παρακάτω: ●

Βελτίωση του επιφανειακού εδάφους

Αραίωση πυκνοφυτειών και κύρια των θάμνων

Περιορισμός της κόμης και κλαδοβρίθειας σε δένδρα με επισφαλή στατική

Τεχνολογική υποστήριξη των ξενικών κυρίως ειδών δένδρων που έχουν υποστεί προσβολές με λήψη άμεσων θεραπευτικών και διορθωτικών μέτρων.

Κοπή και απομάκρυνση ελληνικών ειδών προσβεβλημένων ή και επικίνδυνων πτώσης από ανεμορριψίες και αντικατάστασή τους με μεγάλων διαστάσεων δένδρα. Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Συμπεράσματα - Προτάσεις Πλήρης έλεγχος υγείας , στατικής και συμπεριφοράς όλων των δένδρων ηλικίας > των 30 ετών και κύρια αυτών που αναπτύσσονται πλησίον των διαδρομών και παιδότοπων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται και μετά την συστηματική καταγραφή και εντοπισμό σε υπόβαθρα των ειδών και κύρια των δενδρωδών εκατέρωθεν των μελετώμενων διαδρομών και των παιδότοπων , ο προσδιορισμός με σύγχρονα ειδικά όργανα όπως ‐ Resistographs, treeradar, decay detectors κλπ‐ της φυσικής κατάστασης (υγείας) και αντοχής των δένδρων, (κορμού, ριζικού συστήματος κλώνων κλπ).

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Συμπεράσματα - Προτάσεις

Στις περιπτώσεις δε που δένδρα με σπανιότητα ή και μέγεθος ή και θέση στο χώρο λόγω κακής κατάστασης (κουφαλιασμένα ή με πληγώσεις ) επιβάλλεται να συντηρηθούν τότε να εφαρμοσθούν σύγχρονες τεχνικές (tree surgery) και σύγχρονα υλικά (μαστίχες ειδικές και ρετσίνες) για την διάσωσή τους. Τέτοιες περιπτώσεις δυστυχώς εμφανίζονται πολλές στα δένδρα του ΕΚ και λόγω υπερηλικίωσης και λόγω της ξενικής προέλευσής τους.

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών Χρησιμοποιήθηκαν: ●

Απλή μέθοδος καταγραφής

Αποθήκευση σε χωρική βάση δεδομένων

Υπερσύνδεση φωτογραφιών

Χρησιμοποιήθηκε εμπορικό λογισμικό (ArcGIS 9.2 και Autocad 2004 // Διαλειτουργικότητα συστημάτων)

Προτείνεται: ●

Χρήση τοπογραφικού υποβάθρου

Άμεση ηλεκτρονική καταγραφή με χρήση τεχνολογιών cloud ή offline. Κινητό ή table

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (πχ QGIS) και ενσωματωμένες φόρμες

Συγχρονισμός βάσεων δεδομένων Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


π.χ. IntraMaps Roam

Ελένη Μουγιάκου, mougiakouel@gmail.com


Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Μουγιάκου Ελένη, mougiakouel@gmail.com http://www.cpd-consultants.gr

Παρουσίαση: Οικολογική Εκτίμηση Ποιότητας Βλάστησης - Ανάλυση Επικινδυνότητας  

Ημερίδα "το δένδρο και η πόλη", Ελένη Μουγιάκου

Παρουσίαση: Οικολογική Εκτίμηση Ποιότητας Βλάστησης - Ανάλυση Επικινδυνότητας  

Ημερίδα "το δένδρο και η πόλη", Ελένη Μουγιάκου

Advertisement