Page 1

Projectonderwijs M&M

1


Inhoud Wat is project onderwijs? .............................................................................................................. 3 Waarom moet je competenties leren?.............................................................................. 3 Werkwijze Beschrijving .................................................................................................................. 4 Evaluatie............................................................................................................................................... 8 Beoordeling Werkwijze Beschrijving eind Product = Portfolio (opbergmap) ......... 10 Beoordeling van het individuele proces ................................................................................. 11 Het beoordelen van het project ................................................................................................ 12 Checklist voor de evaluatie van de presentatie. ................................................................ 13 Beoordelen van een interviewverslag ..................................................................................... 16 Beoordeling van het kwartet en ren je rot. .......................................................................... 17

2


Wat is project onderwijs? Wat is project onderwijs? Met andere woorden waarom geven wij i.p.v. klassikaal les projecten aan jullie? Als je naar het MBO gaat word er van je verwacht dat je een aantal competenties beheerst. Om deze competenties te leren krijgen jullie les in de vorm van projecten. In een project wordt er gewerkt naar eindresultaat toe, dit kan een product of een dienst zijn. Tijdens het project komen een aantal competenties aan bod die je nodig zult hebben in het MBO. Bijvoorbeeld: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vakkennis Vakvaardigheid Zelfstandigheid Plannen Motivatie samenwerken leiding geven werkhouding

Tijdens projecten moet je actief aan het werk zijn in plaats van werkeloos een les bij te wonen. Hierdoor verandert de vorm van les krijgen en ook de vorm van beoordelen. Hoe wordt je beoordeeld. Naast het beoordelen van het eindproduct is het proces, de weg naar het eindproduct, ook een onderdeel van de beoordeling. Een voordeel van project onderwijs is dat jullie een keuze vrijheid hebben in jullie project keuze. Jullie mogen zelf je project kiezen.

Waarom moet je competenties leren? We kennen vaak iemand die heel veel kennis heeft dus een goede vakman is maar niet kan samenwerken en dus een slechte collega. Vaak kunnen zulke mensen niet voor lang een baan houden, want niemand wilt met ze werken. Daarom leren wij jullie samenwerken. Je houding is dus erg belangrijk, hoe beter je houding hoe beter je vaardigheid om te leren, zelf nieuwe kennis verwerven en toepassen, en met anderen kunnen samenwerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor je werk op school net als voor een betaalde baan.

3


Beoordeling werkhouding Wij willen de leerlingen gaan beoordelen op hun werkhouding tijdens de projectlessen met als doel om die houding optimaal te krijgen en te houden. Hieronder zie je van aandachtspunten voor wat betreft gedrag en houding.De leerling mag zelf weten wat hij/zij daarmee doet.Er komt echter wel een cijfer aan het eind van elk blok. De onderdelen zijn: 1.

Computers:

   

De tafel is niet onder gekliederd Alle spullen zijn compleet en niet kapot die worden teruggenomen. Problemen rapporteren aan de docent Enzovoort

2.

Omgang met materiaal:

     

Eigen spullen bij je hebben ( blaadjes, kleurpotloden, schaar, lijm enz.) Werkkaarten terugdoen in de bak na gebruik, op de juiste plek Niets verspillen Op de juiste manier opruimen Werkplek schoon en opgeruimd achterlaten Enzovoort

3.

Luisteren:

   

Doen wat je gevraagd wordt Niet op eigen houtje iets anders gaan doen Soms even moeten wachten gewoon accepteren Enzovoort

4.

Samenwerken:

     

Opruimen samen doen Taken verdelen in overleg Met het hele groepje bepalen wat er gaat gebeuren Degene die “commandeert” daarop aanspreken Elkaar helpen waar nodig Enzovoort

5.

Serieusheid:

  

Goed lezen wat de bedoeling is en aan de slag gaan Bij onduidelijkheid de docent om uitleg vragen Teamgenoten die niet serieus meedoen tot de orde roepen 4


  

Niet elkaar uitlachen Laten zien aan de docent Enzovoort

6.

Zelfstandigheid:

    

Computer na gebruik afsluiten Zorgen dat je alle praktijk op de juiste manier hebt gedaan Controleren of alles goed gaat, eventueel bijstellen Zorgen dat alles af is Enzovoort

7.

Gedrag:

        

Serieus bezig zijn Niet hangen,zeuren op “dat” toontje, en niks doen Niet ongevraagd het lokaal verlaten Niet veel te lang wegblijven bij een buitenopdracht Niet andere leerlingen lastigvallen met “grapjes” Niet ongevraagd bemoeien met andere leerlingen Niet eindeloos in discussie gaan Niet stiekum toch eten of drinken of kauwgom hebben Enzovoort

5


Beoordeling Houding Klas:………………………

Gedrag:

Zelfstandigheid:

Serieusheid:

Samenwerken:

Luisteren:

Computers:

Naam Leerling:

Omgang met materiaal:

Docent:…………………… Blok:………………………

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6


17 18 19 20 21 22 23 24 25

7


Werkwijze Beschrijving Ik ga per onderdeel vertellen hoe ik het heb gedaan en waarom:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

Wat heb jij gedaan en wat hebben de andere leden van je groep gedaan? Wat was de rol van mijn groepsleden? Wat heb ik extra gedaan? Wie heeft het meest gedaan? Wie heeft het minst gedaan? Op welke manier ben je aan het werk gegaan? Waarom? Welke problemen kwam je tegen toen jij met je werk aan het werk was? Welke probleem kwam je tegen toen jij met je groep aan het werk was? en hoe heb deze problemen opgelost? Hoe vind je het onderwerp? Waarom vind je dat? Wat vind je dat goed is gegaan in je eigen werk en in het samenwerken met anderen en waarom? Wat vind je dat niet zo goed is gegaan in je werk, wat had beter gekund en hoe ga je dat volgende keer verbeteren en Wat ga je volgende keer anders doen?

Evaluatie 1.

Eigen leerdoelen (wat wou je leren voor deze taak)

Leerdoel 1. 2.

2.

Wat heb ik geleerd van mijn leerdoel?

................................................................................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................. .............................................................................................. 3.

En ik kan dat bewijzen doordat…………

Waar ben ik tevreden over en waarover niet? Wat was makkelijk/ moeilijk? 6. Stel dat ik het project opnieuw mocht doen, wat zou ik anders doen en wat zou ik weer zo doen? 4. 5.

8


7.

Conclusie

Wat vond ik van mijn taak:

1.

vrij juist

vrij onjuist

zeer onjuist

zeer juist

vrij juist

vrij onjuist

zeer onjuist

zeer juist

vrij juist

vrij onjuist

zeer onjuist

Het was voor mij duidelijk wat er van mij werd verwacht

2.

Ik vond de taak leuk om te doen

3.

Ik vond de taak leerzaam

4.

zeer juist

De beoordelingscriteria was voor mij duidelijk

Tijdsdruk

5.

6.

Ik had voldoende tijd om deze taak te volbrengen Ik heb de taak goed gepland en mij aan de planning gehouden

Samenwerking

7. 8.

De samenwerking ging goed Ik vind het fijn om samen te werken met deze taak

Heb je nog suggesties? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9


Beoordeling Werkwijze Beschrijving eind Product = Portfolio (opbergmap)

Beoordeling Alle opdrachten moeten netjes in een leitz mapje komen. Op de juiste volgorde. Lever alle documenten, (ook klad). Beoordeling Portfolio Leitzmapje Voorblad Inleverdatum inhoudsopgaven inleiding samenwerkingscontract Stappenplan Wie heeft wat gedaan Complete verzorging Evaluatie

pnt 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 4,0

opmerkingen

10


Beoordeling van het individuele proces Eerst een oordeel over het totaal. Is de projectbegeleider tevreden met het persoonlijke verslag

Het cijfer voor het persoonlijke verslag is – max 4 punten. Je legt uit wat je geleerd hebt van dit project Je legt uit wat je geleerd hebt in het project.

Je legt je persoonlijke leerpunten uit

0.5 Je hebt een afspraak met jezelf gemaakt

0.5

[Je hebt een leerpunt onder woorden gebracht] Je legt uit wat je bijdrage geweest is 0.5 Je bent in staat te overleggen aan het project met je partner(s)

0.5

Je legt uit hoeveel tijd je besteed hebt aan het project.

0.5 Je hebt een stukje geschreven over je leerpunten.

0.5

Je legt uit of dit voldoende tijd is geweest.

[Je legt uit dat je in voldoende mate aan dit leerpunt gewerkt hebt]

Je legt uit dat je meer gedaan hebt, dan verwacht mag worden in het project

0.5 Je hebt na afloop je wijze van werken met de projectgroep doorgesproken.

0.5

[Je hebt nieuwe leerpunten geformuleerd]

11


Het beoordelen van het project Het beoordelingsformulier bestaat uit drie kanten. groep beoordeling eindproduct, reisfolder, ren je rot, kwartet, enz. werkwijze Beschrijving beoordeling. 3. je werkhouding. 1. 2.

1.

Groep beoordeling eindproduct van het groepsproduct

Eerst een oordeel over het totaal. Is de “opdrachtgever” tevreden met het eindproduct

Het cijfer voor het (team)product is (Keuze 2 – 4 of 6) Dan maximaal vier details aan kruisen. Het team verantwoordt het product en de toelichting daarop.

Het team communiceert naar de opdrachtgever

De documenten en producten zijn aanwezig en compleet.

Het einddocument is leesbaar voor de opdrachtgever.

Het leidmotief van het project is gerealiseerd.

Het einddocument is gecontroleerd op taal- en spellingsfouten

Er is vanaf het begin een helder beeld over waar het product over moest gaan.

De presentatie kende een opbouw.

De analyses functioneerden als basis voor het ontwerp.

De presentatie zorgde voor een extra toelichting op het product.

Het uiteindelijke ontwerp voldoet aan de ontwerpeisen

Anders.

12


Checklist voor de evaluatie van de presentatie. Naam: Klas: 3

4

5

6

7

8

9

10

Presentatie zonder PowerP correct taalgebruik hoeveelheid info (te veel , te weinig) Totaal 20 P Taalgebruik: duidelijk spreken durf de interactie met je publiek aan (kijk in de camera) boeiend blijven tijd in de gaten houden (min 10 min. max. tijd 15. min) Totaal 40 P Inhoud voegt iets toe aan je kennis. is relevant informatie Kop/romp/staart doel van de presentatie is duidelijk. Totaal 40 P Bereken nu het gemiddelde cijfer ; 100 punten = 10

Aftrek / bonus? (maximaal –1 of +1) (bv. gebruik tijd/ bronnenlijst/ extra’s) Eindcijfer

Opmerkingen:___________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ___________________

13


Beoordelingsformulier mondelinge presentatie (powerpoint): Sprekers: Onderwerp: Inhoud: Pakkende inleiding

3

4

( max 50 punten) 5 6 7 8 9

Totaal

Heldere deelvragen

3

4

5

6

7

8

9

10

Logische opbouw

3

4

5

6

7

8

9

10

Toepassing kennis uit project

3

4

5

6

7

8

9

10

Duidelijk slot

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Taalgebruik:

( max 20 punten)

Spreekt duidelijk/levendig (helder, Verstaanbaar)

3

4

5

6

7

8

9

10

Drukt zich begrijpelijk goed uit. (hele zinnen, goede woordkeuze).

3

4

5

6

7

8

9

10

Presentatie:

( max 30 punten)

Totaal

Totaal

Straalt enthousiasme uit/maakt contact met het publiek

3

4

5

6

7

8

9

10

Gebruikt spiekbriefje goed en leest niet voor

3

4

5

6

7

8

9

10

Gebruikt powerpoint goed (goede ondersteuning, korte teksten)

3

4

5

6

7

8

9

10

Bereken nu het gemiddelde cijfer

Aftrek / bonus? (maximaal –1 of +1) (bv. gebruik tijd/ bronnenlijst/ extra’s) Eindcijfer:

14


Beoordelingsformulier werkstuk Onderwerp:………………………… NAAM LEERLING:…………………………………………………. KLAS:………………………………………………………………… DATUM:……………….BEOORDELAAR ……………………. …………………… Onderdeel

Max Score

Opmerkingen

1. Titelblad (max.10 pnt)  

titel moet op de inhoud slaan voorkant moet netjes

2. Inhoudsopgave ( max. 10 pnt)  hoofdstukken moeten genummerd zijn  moet overzichtelijk zijn 3. Inleiding ( max. 10 pnt)  wat heb je precies onderzocht  gebruik van deelvragen 4. Resultaten (max.35 pnt)  in de hoofdstukken beantwoorden aan de opdracht  voldoende omvang  voldoende diepgang  plaatjes moeten zinvol zijn  de indeling van de hoofdstukken moet overzichtelijk zijn en in een logische volgorde 5. Conclusie (nawoord) ( 10 pnt) 6. Literatuurlijst ( 5 pnt )  je schrijft alle boeken en tijdschriften of kranten die je gebruikt hebt op (naam van de schrijver, titel van het boek of artikel, jaartal, uitgever, krant, tijdschrift) 7. Verzorging ( 20 pnt )  netheid, leesbaar  lay-out  computer gebruik (tekstverwerker)  samenwerking Cijfer werkstuk: Totaal Cijfer werkstuk

5 5

5 5

5 5 5 5 15 5 5

10

5

5 5 5 5

100

15


Beoordelen van een interviewverslag Het product van een interview is het interviewverslag. Dit verslag kun je op de volgende punten beoordelen: punten 1.

Wordt het doel van het interview duidelijk weergegeven? ( 10 pnt )

2.

Staat er op elke vraag die gesteld is een duidelijk antwoord van de geinterviewde? ( 10 pnt)

3.

Wordt het doel gehaald? (10 pnt)

4.

Is het verslag goed leesbaar en vlot geschreven? ( 10 pnt)

5.

Staan er nog spelfouten in het verslag?

Opmerkingen

16


Beoordeling van het kwartet en ren je rot. Onderdeel

Onvoldoende

(1 punt) Informatie Je hebt veel vinden uit de vragen niet bronnen. beantwoord

Netheid

Taal

   

3 5 7 9

Voldoende

(2 punten) Je hebt af en toe een paar vragen niet beantwoord

Je hebt slordig Je hebt redelijk gewerkt netjes gewerkt

Je hebt (bijna) Je hebt sommige alle antwoorden antwoorden letterlijk letterlijk overgeschreven overgeschreven van de bronnen. van de bronnen.

Goed

(3 punten) Je hebt (bijna) alle vragen beantwoord

Je hebt heel netjes gewerkt

Je hebt (bijna) alle antwoorden in eigen woorden geschreven.

Score

1 2 3 1 2 3 1 2 3

of 4 punten: onvoldoende of 6 punten: voldoende of 8 punten: goed punten: heel goed

17

projectonderwijs M&M  

Beoordelingsformulieren

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you