Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

maig/juny de 2014

ENLLAÇ

Núm. 03 / 2014

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS Celebrada el passat dijous, 27 de març de 2014, a la Sala d’Actes del COAATT *S’adjunta certificació d’acords

SOPAR DE GERMANOR: ACTE D’HOMENATGE ALS COL·LEGIATS QUE CELEBREN 50 I 25 ANYS D’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ I ACTE DE BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS Divendres, 6 de juny de 2014, a les 9 del vespre · Centre Tarraconense El Seminari · Preu per persona: 28 €

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2013 I GUIA DE SERVEIS

Exemplars disponibles a Secretaria, i al web col·legial. EXPOSICIÓ MOSTRA DE CERÀMICA DE SÍLVIA GONZÁLEZ

SALA POLIVALENT COAATT. MAIG-JUNY 2014

INAUGURACIÓ: Dijous, 15 de maig de 2014 a les 18.00 h. HORARI D’ESTIU DEL COAATT

JORNADA INTENSIVA: del 15 de juny al 15 de setembre de 2014 Visats: de 08.00 a 14.00 h. · Resta de serveis: de 08.00 a 15.00 h. · Tancat del 15 al 31 d’agost de 2014

Sumari w CORPORACIÓ. Memòria d’Activitat i Guia de serveis

w w w w w w w

REVISTA TAG NÚM. 71 2n. Quadrimestre 2014

2013. Resum econòmic 1r. Trimestre 2014 [P. 2] ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. Sopar de Germanor [P. 2] ASSEGURCOAATT. [P. 3] ASSESSORIA COAATT. Convocatòria Assemblea Territorial PREMAAT [P. 3] CGATE. [P. 3] DEPARTAMENT DE VISATS. Visat digital: tamany màxim dels documents pdf [P. 4] ASSESSORIA DE TREBALL. Novetats Borsa de treball. Borsa de treball Gener - Març 2014 [P. 4] GABINET TÈCNIC. Actualització Mb i Press. límit per

w w w w w w w w

Y, UN E J E 6 D PAR D OR SO MAN GER

a l’EBSS. Llistes oficials de pèrits judicials. Registre Certificats d’Eficiència. Entra en vigor el DB-HE. Eina LIDER-CALENER. Eina de càlcul del DB-HR [P. 5] FORMACIÓ [P. 7] ESPAIS DEL COAATT. Exposició Sílvia González [P. 9] SERVEIS AL COL·LEGIAT. Espai de difusió d’activitats no professionals dels col·legiats [P. 9] COL·LEGIATS. [P. 10] AVANTATGES COL·LEGIALS. [P. 10] ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ COAATT. 1r. Trimestre 2014. [P. 11] EL COAATT ALS MITJANS. [P. 12] BIBLIOTECA COL·LEGIAL. [P. 12]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w CORPORACIÓ MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2013 I GUIA DE SERVEIS En la passada Assemblea, celebrada en data 27 de març de 2014, s’aprovà la Memòria d’Activitat de l’any 2013, que recull l’activitat col·legial, del sector i professional, a més d’una detallada Guia de Serveis col·legials. La Memòria recull també un anàlisi de la situació viscuda al sector i les propostes de futur, així com els temes que han marcat l’actualitat col·legial, institucional i orga· nitzativa, i les accions dutes a terme pel Col·legi. Exemplars disponibles a Secretaria, i al web col·legial: www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions Institucionals Més informació: Departament de Comunicacions i Publicacions COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 5) · publicacions@apatgn.org RESUM ECONÒMIC DEL PRIMER TRIMESTRE 2014 Us comuniquem que ja teniu disponible la informació econòmica del primer trimestre de 2014, en format .pdf, dins a l’Oficina Virtual – Despatx AT, en l’apartat de ‘Informació Econòmica’: http://www.apatgn.org/web/apatgn/ oficinavirtual Com a novetat d’aquest any, us hem creat la informació anual de l’any 2013. Més informació: Departament de Comptabilitat COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 7) · comptabilitat@apatgn.org

w ACTIVITAT SOCIOCULTURAL DIVENDRES, 6 DE JUNY. SOPAR DE GERMANOR, ACTE D’HOMENATGE ALS COL·LEGIATS QUE CELEBREN 50 I 25 ANYS DE LA PROFESSIÓ I ACTE DE BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS El proper divendres dia 6 de juny de 2014, a les 9 del vespre, cele· brarem el sopar anual de germanor i acte d’homenatge als col· legiats que compleixen 50 i 25 anys d’exercici de la professió, així com, donarem la benvinguda als nous col·legiats que han passat a formar part del nostre Col·legi Professional. Aquest any la trobada tindrà lloc a un espai molt diferent al d’al· tres anys: el Centre Tarraconense El Seminari, ubicat a la Part Alta de la ciutat de Tarragona. Un lloc espectacular, que forma part del conjunt històric d’aquesta ciutat, reconegut per la Unesco l’any 2000. A més, per a tots aquells assistents que així ho desitgin, una hora abans del sopar, a partir de les 8 del vespre, es realitzaran unes visites guiades a les obres de rehabilitació que s’han dut a terme en aquest edifici històric i cultural incomparable (Biblioteca del Seminari Pontifici, Claustre i Capella de Sant Pau,...).Reserveu a la vostra agenda aquesta data, ja que ens agradaria poder comptar amb la vostra presència. Us hi esperem a tots.Per assistir al sopar, podreu apuntar-vos mitjançant l’accés directe que crearem expressament per l’acte i que trobareu al web del COAATT: www.apatgn.org Preu per persona: 28 €

COL·LEGIATS QUE CELEBREN L’ANIVERSARI PROFESSIONAL 50 Anys:

25 Anys:

Sr. Marià Casas i Hierro Sr. Francesc Sas i Planas

Sr. Josep Maria Guasch i Bové Sr. Pedro Orrego i Carrasco Sr. Josep Maria Claramunt i Estradé Sra. Maria del Carmen Cárcamo i López

[2]

ENLLAÇ Maig-Juny 2014


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

NOUS COL·LEGIATS:

Sra. Alexandra Espinosa i Ciurana Sr. Albert Golorons i Vega Sr. Carlos Utiel i Jiménez Sr. Antoni Martin i Barbo Sr. Oscar Rofes i LLaberia Sr. Eduard Valencia i Ferre Sra. Jessica Gaseni i Comes Sr. Pablo Nieto i García Sr. Jaume Pujals i Cabré Sr. Víctor Urban i López

Sr. Gerardo Aroca i Pérez Sr. Javier Martín i Gaona Sra. Raquel Sabalete i Arribas Sra. Esther Alcaraz i Cadens Sr. Xavier Reynals i de Sola Sr. Ivan Fernández i Pino Sr. Jordi Costea i Balagué Sra. Mónica Serrano i Fandos

Més informació: Departament de Secretaria COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 1) · secretaria@apatgn.org

w ASSEGURCOAATT CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT La Fundació Musaat publica “Criteris per a la gestió de la coordinació en matèria de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra”. Una breu guia sobre els elements essencials en la gestió de la seguretat, estructurat per fases d’obres: previ a l’inici de les obres, durant l’execució i un cop finalitzada. Podeu consultar-la a: http://www.fundacionmusaat.musaat.es

w ASSESSORIA COAATT PREMAAT. Convocatòria d’Assemblea Territorial de mutualistes Us recordem que, com cada any, durant la primera quinzena del mes de juny es celebra· rà al COAATT, l’Assemblea Territorial de Mutualistes de PREMAAT de la Demarcació de Tarragona. Us informarem de la data exacta en properes comunicacions. Els col·legiats que no pugueu assistir a l’Assemblea Territorial, podreu usar la delegació de vot que trobareu junt a la convocatòria. Més informació: Assessoria del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 1) · secretaria@apatgn.org

w CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA, CGATE Estiman reclamación del Colegio de Mallorca: los ingenieros de caminos no tienen competencia en coordinación de seguridad fuera de su especialidad. Informe jurídico de la Concejalía de Arquitectura y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Elda (Alicante) desvinculando a los ingenieros industriales en materia de estudios, proyectos e informes relacionados con la vivienda.

Dossier de Comunicats del CGATE, a: www.apatgn.org >> El Col·legi >> COAATT >> Organització Supracol·legial >> Comunicats del Consejo

ENLLAÇ Maig-Juny 2014

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w DEPARTAMENT DE VISATS RECORDATORI VISAT DIGITAL – TAMANY MÀXIM DELS DOCUMENTS PDF Us recordem que el tamany màxim permès dels documents que ens feu arribar pel FRONTEND de Visat, ha de ser de: Màxim 30 Mb. Una manera molt fàcil de poder reduir el tamany del document abans d’aplicar la signatura consisteix en, un cop creat el document pdf, imprimir el document pdf amb la impressora pdf. D’aquesta manera es reduirà el document considerablement. Més informació: Departament de Visats COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 4) · visats@apatgn.org

w ASSESSORIA DE TREBALL NOVETATS A LA BORSA DE TREBALL Per tal de millorar i ampliar la informació sobre ofertes de treball i profes· sionals, des del 14 de març, podeu consultar al web del COAATT la pla· taforma de La Intercol·legial. La plataforma inclou les ofertes del COAATT però també ofertes d’altres col·legis professionals, del SOC, Infojobs, etc. L’espai habitual dins assessoria de treball continua obert i les ofertes es mostraran també dins el web de La Intercol·legial.

WWW.BORSADETREBALL.CAT

Més informació: Assessoria de Treball COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · assessoriatreball@apatgn.org BORSA DE TREBALL COAATT. GENER - MARÇ 2014 El servei de Borsa de Treball del COAATT ha rebut, entre el gener i el març de 2014, 24 encàrrecs de parti· culars. Un 50% sobre certificats d’habitabilitat. Del total d’ofertes realitzades, sols 10 s’han dut a terme. Tipus de treball

feb-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT

1326

feb-14

NO

PROJECTE ACTIVITAT

1506

feb-14

SI

CERTIFICAT HABITABILITAT

1344

feb-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT / CERTIFICAT EFICIENCIA

1326

Treballs enviats

Treballs realitzats

CERTIFICAT EFICIÈNCIA

6

3

mar-14

SI

CERTIFICAT EFICIÈNCIA

1506

CERTIFICAT HABITABILITAT

12

5

mar-14

SI

DIRECCIÓ ENDERROC

1259

CERTIFICAT HABITABILITAT / CERTIFICAT EFICIENCIA

3

0

mar-14

SI

CERTIFICAT HABITABILITAT

513

mar-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT

1387

DIRECCIÓ ENDERROC

1

1

mar-14

SI

CERTIFICAT EFICIÈNCIA

1004

PROJECTE ACTIVITAT

1

0

mar-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT

1436

TAXACIÓ

1

1

mar-14

SI

CERTIFICAT EFICIÈNCIA

1283

TOTAL

24

10

mar-14

NO

CERTIFICAT EFICIÈNCIA

1180

mar-14

NO

CERTIFICAT EFICIÈNCIA

885

mar-14

SI

CERTIFICAT HABITABILITAT

1347

mar-14

NO

CERTIFICAT EFICIÈNCIA

1387

mar-14

SI

TAXACIÓ

1560

mar-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT / CERTIFICAT EFICIENCIA

1631

mar-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT / CERTIFICAT EFICIENCIA

1436

mar-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT

1180

Les ofertes han sigut enviades i s’han distribuït de la manera indicada al quadre següent: Data

Realitzat

Tipus de treball

Nº de col·legiat

feb-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT

1531

feb-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT

1531

feb-14

NO

CERTIFICAT HABITABILITAT

513

feb-14

SI

CERTIFICAT HABITABILITAT

1395

feb-14

SI

CERTIFICAT HABITABILITAT

1649

Més informació: Assessoria de Treball COAATT • Tel. 977.212.799 (ext. 3) · assessoriatreball@apatgn.org

[4]

ENLLAÇ Maig-Juny 2014


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w GABINET TÈCNIC ACTUALITZACIÓ DEL MÓDUL BÀSIC I DEL PRESSUPOST LÍMIT PER A L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT NOU Ca 2014: Segons acord dels Col·legis professionals d’Aparelladors i d’Arquitectes, s’ha estimat el nou mòdul per a l’obtenció dels pressupostos orientatius a aplicar l’any 2014 en: 487,00 € / m2 També es poden aplicar a partir de l’1 de març de 2014 les variacions de l’IPC per a l’actualització de pressupos· tos. Finalment i des de primers de gener, és vigent el nou pressupost de referència que condiciona la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o l’Estudi de Seguretat i Salut, i que serà de: 280.000 € Coeficient d’actualització 2014: 1,55 Nou Mòdul Bàsic 2014: 487,00 € / m2 Pressupost límit per Estudis Bàsics de Seguretat i Salut 2014: 280.000 € La taula de coeficients d’actualització 2014 es pot consultar al web del COAATT: www.apatgn.org dins l’espai: Serveis al col·legiat > Visats > Ca, Mb i Press. Referència. El Ca 2014, el mòdul bàsic i el pressupost de referència es poden consultar també a la pàgina principal del web del COAATT. Més informació: Gabinet Tècnic COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org LLISTES OFICIALS DE PÈRITS JUDICIALS El COAATT ha enviat, als diferents jutjats de les comarques de Tarragona, els díptics informatius sobre els col· legiats que realitzen funcions de pèrits judicials als diferents partits judicials de les comarques de Tarragona. La informació està disponible també al web del Col·legi: www.apatgn.org i a: www.aparelladorstarragona.org L’elaboració dels díptics i la seva distribució entre els diferents jutjats pretén millorar la informació sobre els nostres col·legiats i donar compliment del que disposa I’article 341 de la vigent LEC, sobre les llistes actualitzades de col·legiats que s’han adscrit a les llistes d’aquest Col·legi professional per actuar com a pèrits dins I’àmbit terri· torial d’actuació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona. Podeu consultar les llistes oficials a: http://www.aparelladorstarragona.org/llista-oficial-de-perits-judicials/ Més informació: Gabinet Tècnic COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org REGISTRE DE CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Ja és obert a la consulta el registre de certificats d’eficiència energètica. L’Institut Català d’Energia posa a disposició dels usuaris les dades corresponents a la informació pública dels certificats d’eficiència energètica dels edificis. La recerca es pot fer segons la referència cadastral o l’emplaçament de l’immoble. L’accés es pot realitzar a través de dues vies: - Descarregant diferents arxius en format excel que permeten accedir a la informació pública del registre. - Properament s’habilitarà un visor que permetrà visualitzar els certificats d’eficiència energètica sobre el mapa de Catalunya. Aquesta eina servirà per cercar un certificat segons la referència cadastral i l’adreça postal i també permetrà navegar pel mapa per tenir una visió global de les certificacions realitzades i la seva qualificació. Podeu accedir al registre a través del següent enllaç: http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen *Nota: Sobre els tràmits relacionats amb el procediment de certificació i per tal de millorar el servei, l’ICAEN està treballant per poder oferir actualitzacions que properament estaran a disposició de tots els usuaris.

Més informació: Gabinet Tècnic COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org ENTRA EN VIGOR EL NOU DOCUMENT DB-HE El 12 de març va entrar en vigor el nou Document Bàsic d’Estalvi d’Energia del Codi Tècnic de l’Edificació, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 219, de 12 de setembre de 2013, mitjançant FOM/1635/2013, de 10 de setembre. L’actualització del DB-HE s’emmarca dins les obligacions derivades de la Directiva 2013/31/UE del Parlament Europeu, per la qual i entre d’altres, es determina que a partir del 31 de desembre de 2020 els edificis que es cons· trueixin hauran de ser edificis de consum d’energia quasi nul. Les obres que tinguin sol·licitada llicència a dia d’avui no han de complir els requisits del nou DB. En ambdós casos, si no es compleixen aquests requisits les obres hauran de començar en un termini màxim de nou mesos a comptar de la data d’atorgament de la llicència.

ENLLAÇ Maig-Juny 2014

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Les novetats més destacables són: S’afegeix una nova secció, DB HE0 Limitació del consum energètic. A la secció HE0 Limitació del consum energètic • Es contempla l’aplicació a les ampliacions d’edificis existents, així com als edificis, o parts dels mateixos, que estiguin oberts de forma permanent però siguin condicionats. A la secció HE1 Limitació de la demanda energètica • L’aplicació de la Secció HE1 s’amplia a més als canvis d’ús i es modifica la manera de quantificar la demanda energètica dels edificis. • S’introdueixen límits en les transmitàncies de les particions interiors. • Es modifiquen els angles de les orientacions respecte al nord geogràfic. • En funció de l’ús de l’edifici es fitxa un valor límit del consum d’energia primària no renovable. • Queda suprimida l’opció simplificada que s’utilitzava fins al moment per a la justificació del seu compliment. Caldrà utilitzar programes informàtics de càlcul de la demanda energètica que facin una simulació amb un model tèrmic, LIDER-CALENER, o nous mètodes simplificats equivalents. • Per als edificis d’ús residencial privat es fixa un valor màxim de consum (en funció de la seva superfície i la zona climàtica on s’ubiquin. Més informació: Gabinet Tècnic COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

NOVA EINA UNIFICADA LIDER-CALENER Aquesta eina inclou la unificació en una sola plataforma dels programes generals oficials empleats fins a la data per a l’avaluació de la demanda energètica i del consum energètic (LIDER-CALENER), així com l’adaptació d’aquestes aplicacions als canvis introduïts pel DB -HE de l’any 2013. Aquesta eina informàtica permet la verificació de les exigències 2.2.1 de la secció HE0 , 2.2.1.1 i punt 2 de l’apar· tat 2.2.2.1 de la secció HE1 del Document Bàsic d’Estalvi d’Energia DB - HE. L’exigència establerta per a edificis de nova construcció d’ús diferent al residencial privat en l’apartat 2.2.2 de la secció HE0 s’ha de verificar, tal com estableix el DB - HE, segons el procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis. Altres exigències de les seccions HE0 i HE1 que resultin d’aplicació han de verificar per altres mitjans. Temporalment i fins que s’adaptin els documents reconeguts de la certificació energètica, els resultats que s’ob· tinguin amb aquesta aplicació no es poden emprar per dur a terme la certificació energètica d’edificis. Més informació a: http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0004.html Més informació: Gabinet Tècnic COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

EINA DE CÀLCUL DEL DOCUMENT BÀSIC DE PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL Per facilitar l’aplicació de l’Opció General s’ha desenvolupat una eina informàtica que conté i desenvolupa la for· mulació del DB - HR i que permet verificar el compliment dels casos més freqüents. L’eina serveix per fer, un per un, la revisió de l’aïllament acústic de parelles de recintes a soroll aeri i d’impacte o, simultàniament, i per calcular l’absorció acústica i temps de reverberació. És aplicable als projectes de rehabilitació i edificació existent. Més informació a: http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0006.html Més informació: Gabinet Tècnic COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi [6]

ENLLAÇ Maig-Juny 2014


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FORMACIÓ “Novetat” VIDEOCONFERÈNCIES COMPARTIDES Des del mes d’abril, el COAATT ha entrat a formar part del grup de videoconferències que comparteixen 19 col·legis professionals del territori espanyol. Es tracta de donar l’opció, a tots els col·legiats dels col·legis que en formen part, a participar als cursos i/o jornades que es realitzin en cadascun del col·legis, mitjançant una plataforma de videoconferències. D’aquesta manera, la persona que estigui interessada en seguir un curs, podrà fer-ho des de casa seva, en directe, i participar activament al mateix, mitjançant preguntes que seran formulades al ponent a través d’un moderador que les rebrà per correu electrònic. El sistema és molt senzill, i el COAATT s’estrena amb la jornada del proper 14 de maig: “RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE ARQUITECTOS TÉCNICOS. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PERSONAL”, que es desenvoluparà al col·legi de Navarra. I seguidament, el 12 de juny, amb les “LES SIS CLAUS PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PER PART DE PROFESSIONALS AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES : UNA VISIÓ PRÀCTICA”, que es portarà a terme a les nostres instal·lacions i que podeu seguir presencialment o per videoconferència. Esperem que aquesta nova oferta pugui satisfer les vostres necessitats formatives, donar una empenta a la impartició de cursos, que podran tenir un nombre més elevat de participants. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL de ARQUITECTOS TÉCNICOS. PROTECCIÓN del PATRIMONIO PERSONAL Dimecres, 14 de maig de 2014 De 17:00 h. a 19:00 h.

Preu col·legiat: 25 € P.V.P.: 75 € CURS IMPARTIT PER VIDEOCONFERÈNCIA

OBJECTIUS: Com ja sabeu, l’exercici professional de l’Arquitecte Tècnic implica assumir importants responsabilitats que ens poden portar a veure’ns involucrats en un procés judicial en cas de produir-se algun sinistre a les nostres obres. Resulta habitual trobar-se amb resolucions judicials en que l’Arquitecte Tècnic ha d’abonar elevats imports en concepte d’indemnització. Aquestes quanties són habitualment cobertes per assegurances de responsabilitat civil, però es produeixen casos en que, el que es reclama, supera l’import cobert per la pòlissa (un 10% de casos en aquesta situació segons l’asseguradora MUSAAT), de manera que el professional respon amb el seu patrimoni personal ocasionant en molts casos una greu fallida econòmica personal i fins i tot familiar. En aquesta xerrada, el ponent exposarà en detall aquesta problemàtica i les diferents alternatives que ens permeten les lleis per, en la mesura del possible, garantir el nostre patrimoni. PONENT: D. MARTÍN ZUDAIRE POLO: Advocat ; Assessor Jurídic del COAATIE Navarra LES SIS CLAUS PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PER PART DE PROFESSIONALS AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES: UNA VISIÓ PRÀCTICA Dijous, 12 de juny de 2014 De 17:00 h. a 19:00 h.

Preu col·legiat: 15 € P.V.P.: 50 €

*Aquest curs s’emetrà per videoconferència a la resta de col·legis professionals inscrits en el programa DESTINATARIS: La present jornada s’adreça a tots aquells professionals autònoms i petites empreses que volen saber què han de fer per complir amb la normativa de protecció de dades i evitar les sancions que poden derivar-se del seu incompliment. PRESENTACIÓ: La implantació de la normativa de protecció de dades comporta una obligació més per a l’autònom o el petit empresari que, en molts casos, mai acaba de tenir clar que pot o no pot fer amb les dades personals dels seus clients, quan les pot donar sense arriscar-se a una sanció, a qui, como ho pot fer... L’objectiu de la present sessió és que, els assistents comprenguin de manera precisa i concreta les obligacions que els afecten d’acord amb aquesta normativa. A partir d’una presentació sintètica de les sis claus bàsiques que comporta la gestió de dades a l’empresa, per petita que sigui, s’utilitzarà una metodologia pràctica, aportant exemples de com hem d’actuar en les situacions més habituals que es poden presentar en relació al tractament de les dades personals de què som responsables. PONENT: EVA ALONSO RODRIGO. Doctora en Dret - Responsable del Servei de Consultoria en Protecció de Dades de Betta Consultors *Nota: els Col·legiats del COAATT assistents a la sessió podran optar a un primer assessorament personalitzat gratuït per a la seva gestió de dades, amb assessors de Betta Consultors REVIT BÀSIC: SOFTWARE GRÀFIC EN 3D D’AUTODESK Del 14 de maig al 18 de juny de 2014 Tots els dimecres, de 16.00 h. a 20.00 h. Duració: 24 hores

P.V.P.: 315 € Preu col·legiat (no COAATT): 250 € Preu col·legiat COAATT (*): 75 € (*) El COAATT és soci col·laborador del projecte Solar Decathlon

L’objectiu del curs és mostrar la tecnologia de modelatge a través de l’aplicació d’Autodesk Revit orientada a l’arquitectura de l’edifici, de manera que els assistents puguin tenir una visió inicial del programa i conèixer les seves capacitats. Per això, es proposa un exercici que consistirà a desenvolupar un model d’arquitectura comú a totes les sessions del curs per explicar cada tema. PONENT: Salvador Moreno Rodríguez - Arquitecte Tècnic & Enginyer d’Edificació

ENLLAÇ Maig-Juny 2014

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

JORNADES INFORMATIVES LA CÈDULA D’HABITABILITAT. TRAMITACIÓ D’IMPRESOS I GESTIÓ DEL DOCUMENT Preus: Data Dimecres, 28 de maig de 2014 Horari: de 17.00 h. a 19.00 h. P.V.P.: 40 e PONENTS:Joan Vianney Arbeloa I Rigau - Cap Habitatge, Josep Maria Juncosa Aragonès - Tècnic Habitatge, Josep Anguera Cubells - Gabinet Tècnic COAATT Des del Departament d’Habitatge s’ha comunicat al COAATT que els certificats de segona ocupació emesos pels col·legiats sovint no contenen tota la informació necessària, o aquesta és errònia, per a la concessió de la cèdula d’habitabilitat. D’altra altra banda, el Gabinet Tècnic rep sovint consultes sobre com omplir els impresos, i com cal interpretar alguns apartats dels Decrets. Per aquest motiu, es proposa una jornada informativa, impartida conjuntament pels responsables del Departament d’Habitatge i els tècnics del Gabinet, on es resoldran els dubtes generats a l’hora de realitzar un certificat d’habitabilitat, i que evitarà que s’hagin de tramitar i resoldre un nombre tan important de requeriments, amb el consegüent estalvi de temps. EL VISAT DIGITAL: SIGNATURA DIGITAL I TRAMITACIONS TELEMÀTIQUES Preus: Sota demanda dels col·legiats, s’aniran obrint noves dates per aquesta jornada. P.V.P.: 30 e De 12:00 h. a 14:00 h. PONENT: Jaume Cabre - Departament informàtica COAATT Sessió informativa sobre el procediment del visat digital i la signatura digital. En aquesta sessió s’informarà dels aspectes tècnics a tenir en compte per a poder portar a terme el visat digital i la tramitació del visat del Certificats d’Eficiència Energètica. Aquesta sessió serà exclusiva per a col·legiats i per als usuaris donats d’alta al visat digital del COAATT. Properament: CURS DE FORMACIÓ BÀSIC PER A TÈCNICS COMPETENTS EN ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ “NIVELL C” “ON LINE” COAATT* Centre Acreditat per la Generalitat de Catalunya QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS – curs online Durada: 24 hores Preu col·legiat: 180 €

A partir de l’1 de novembre P.V.P.: 230 €

Objectiu: En aquest curs es desenvoluparan les aptituds per poder realitzar certificacions energètiques segons disposa el RD mitjançant l’aplicació d’aquests programes. *Tota la informació facilitada és susceptible de canvis. La informació definitiva es farà pública dies abans d’obrir el període d’inscripció. * Més informació i inscripcions a http://www.apatgn.org/web/apatgn/formacio

Més informació i inscripcions en línia: www.apatgn.org » Serveis al col·legiat » Àrea de Formació

[8]

ENLLAÇ Maig-Juny 2014


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ESPAIS DEL COAATT SALA POLIVALENT. PROGRAMA D’EXPOSICIONS Mostra de cerámica de Sílvia González. Sala Polivalent del COAATT. Maig - Juny 2014 Sílvia González és una apassionada del rakú, ha arribat a la ceràmica a través de la necessitat de desenvolupar una capacitat creativa i d’ expressar els seus sentiments i emocions. La seva passió, constància i creativitat li ha permès aconseguir una personalitat pròpia. Per a Sílvia és més important l’objecte artístic que el concepte, però intenta trobar l’harmonia entre la raó i la sensibilitat. Us sorprendran les formes suggerents, sovint sensuals i els colors de vegades esclatants. Les peces d’aquesta exposició estan basades en les tècniques del rakú, el rakú nu, la terra sigil·lata i el pitfiring. De la seva obra s’ha dit que es sensual i optimista, amb una tècnica acurada, de formes orgàniques, de línies pures i un cromatisme variat i potent que fan de les seves peces objectes desitjats. INAUGURACIÓ: Dijous, 15 de maig de 2014 Lloc: Sala Polivalent del COAATT Horari: 18.00 h.

*Col·labora:

http://tallercintadalmau.wordpress.com

Seguiu l’activitat de la Sala Polivalent del COAATT a Twitter: @COAATT i a Facebook: Coaatt Tarragona Més informació: Departament de Comunicacions i Publicacions COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 5) · publicacions@apatgn.org

w SERVEIS AL COL·LEGIAT ESPAI DE DIFUSIÓ D’ACTIVITATS NO PROFESSIONALS DELS COL·LEGIATS (*) CAL ROYO: Cal Royo és una casa de turisme rural independent que data de principis del segle XIX, situa· da al nucli urbà del poble de Vilaplana. Jordi Royo Bieto – 669 493 396 – www.calroyo.cat BELELUIN SELECCION 2010: Vi de la bodega famili· ar premiat a USA, a la cata RODEO UNCORKED de TEXAS, davant 2.500 vins de tot el món. José Ramón Marzo - 670 521 627 - atmarzo@yahoo.es PROTECTORA D’ANIMALS DE TORREDEMBARRA: José Mª Crespo Álvarez (Col. 778), president de la Protectora d’Animals de Torredembarra, busca com· panys/es que vulguin Adoptar Responsablement una Mascota (gossos, gats, cavalls o porcs vietnamites) Josep Mª Crespo Álvarez protectoratorredembarra@hotmail.com

DOC & DOC: Ordre per als documents del seu edifici Orlando Rubio Llaneza - 620 816 522 - www.docandoc.es COMPARTIM ESPAIS S.L.: Lloguer de trasters i mini magatzems Jordi Aguilar Alsina - aguilarjordi@hotmail.com www.compartimespais.com LAS TERMAS DE RUHAM: Centre de bellesa, benestar i oci. 10% de descompte per a tots els col·legiats en qual· sevol servei (exceptuant bonus, promocions i Beauty Parties) Josep M. Martí Duran - josepmmarti@hotmail.com www.lastermasderuham.com

*Si voleu utilitzar aquest servei de difusió d’activitats paral·leles com aparellador, envieu-nos una breu descrip· ció de producte o servei (dos línies), una foto, dades de contacte (telèfon i correu electrònic) a: serveisexterns@ apatgn.org i en breu els companys ho coneixeran. Servei gratuït per a tots els nostres col·legiats i col·legiades!! Més informació: Serveis Externs del COAATT - Tel. 977.212.799 (ext. 6) · serveisexterns@apatgn.org

ENLLAÇ Maig-Juny 2014

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA FINALISTES 10È. RECULL DE DIBUIX INFANTIL – REIS 2014 Ja es poden veure, al web de la Fundació Tarragona Unida, els dibuixos que han estat escollits com a finalistes en el certamen d’enguany. El Col·legi i la Fundació agraeixen la participació de tots els nens i nenes que van portar un dibuix als Reis Mags. Els dibuixos finalistes es poden consultar a l’adreça: http://www.fundaciotu.org/ activitats/activitat-parc-nadal/ Més informació: Fundació Tarragona Unida Tel. 977.212.799 (ext. 1) · tarragonaunida@apatgn.org · www.fundaciotu.org

w COL·LEGIATS Des del COAATT volem expressar el nostre condol a la família i amics del nostre company, Juan de Rivas Nicolás, col·legiat número 51, que va traspassar el passat dimecres 2 d’abril, a l’edat de 80 anys. Les exèquies van tenir lloc el dijous, dia 3 d’abril, a les 11.00 hores, al santuari Nostra Senyora del Loreto, de Tarragona. D.E.P.

w AVANTATGES COL·LEGIALS OFERTA ESPECIAL: PREOC + PREMETI 2014

Preu de venda

Descompte 50% al col·legiat

110 €

55 €

*Comandes a: informatica@apatgn.org APARTOT 2014: Us informem que els col·legiats que vulguin gaudir de les actualitzacions de l’Apartot durant el 2014, han de sol·licitar-ho per correu electrònic a: informatica@apatgn.org. El preu del manteniment és de: 55 € +iva. Cal indicar que els col·legiats que tenen la versió Apartot 5.0, i mai han contractat el manteniment, podran gaudir de totes les modificacions dels darrers anys amb el preu del manteniment de l’any 2014. Per als usuaris de la versió 5.0 del programa AparTot que han contractat el manteniment per a 2014, teniu disponible, en el link que us oferim a continuació, una nova actualització (versió 5.4 de desembre de 2013): http://www.aparellador.cat/index.php?action=detalle&modul=descargas&id_descarga=45&id_seccion=132 Seguiu les instruccions que acompanyen la descàrrega per realitzar l’actualització i, en cas de qualsevol consulta, no dubteu en contactar amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona: Centre Col·legial d’Informàtica · Tel. 972 49 31 52 · Fax 972 49 41 17 · cci@aparellador.cat *NOTA IMPORTANT: Aquesta actualització requereix activació, tot i així, l’usuari podrà utilitzar el programa durant 20 dies abans d’activar-lo.

Més informació: Sistemes de Informació COAATT - Tel. 977.212.799 (ext. 2) · informatica@apatgn.org

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a

secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

[ 10 ]

ENLLAÇ Maig-Juny 2014


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ COAATT. 1R. TRIMESTRE 2014 GENER: 16/01/2014: Reunió amb la Direcció de Qualitat de l’Edi· ficació i Rehabilitació de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per parlar sobre el nou projecte de Decret sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges. 29/01/2014: El Sr. José Luis Hernández, vocal de la Junta de Govern del COAATT, és entrevistat a Canal Reus, per parlar sobre la ITE. FEBRER: 18/02/2014: El COAATT a la presentació a Tarragona del “Manifest Progrès amb la construcció”, elaborat per la Federació de Gremis de la Construcció de Tarragona, FECOMA-CCOO, MCA-UGT i la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya, per a la reactivació econòmi· ca del sector de la construcció i la creació d’ocupació al país. 28/02/2014: Reunió, a la seu de Barcelona, de La Intercol·legial, l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. MARÇ: 05/03/2014: Reunió de treball amb agents del sector per reactivar el mercat de rehabilitació d’habitatges a Tarragona.

10/03/2014: El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) participa amb el Projecte MARIE de Rehabilitació Energètica, un projecte estratègic de la Unió Europea, finançat pel Programa MED (Cooperació Territorial Mediterrània), que se centra en la millora de l’eficiència energètica dels edificis de l’espai Mediterrani. 11/03/2014: Diversos membres de la Junta de Govern del COAATT assisteixen a Barcelona a la “III Jornada de professió i futur: El valor de la certificació profesional”, organitzada pel CAATEEB i el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. 17/03/2014: El COAATT col·labora amb PIMEC per impul· sar un projecte BCN World implicat amb el territori i que tingui en consideració a les empreses i tècnics locals. 18/03/2014: Reunió de la Comissió Econòmica del COAATT - representants col·legiats, Tresorer i Comptador de la Junta de Govern del COAATT - per revisar l’informe de l’auditoria i la liquidació de l’exercici 2013. 20/03/2014: Reunió a Madrid amb diversos col·legis pro· fessionals per millorar els serveis i l’aplicació col·legial. 21/03/2014: Reunió amb directius de la Caixa d’Engi· nyers per a formalitzar un acord de col·laboració amb avantatges pel col·lectiu. 24/03/2014: Junta de Govern del COAATT. 26/03/2014: Reunió amb el supervisor de llicències d’ac· tivitats de l’Ajuntament de La Canonja, per tractar diver· sos temes que afecten al nostre col·lectiu. 28/03/2014: Reunió amb responsables de TÜVRheinland per formalitzar un acord de formació.

Més informació: Departament de Comunicacions i Publicacions COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 5) · publicacions@apatgn.org

ENLLAÇ Maig-Juny 2014

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w EL COAATT A LA PREMSA Notícies TGN. Dimecres, 5 de març de 2014. “Els aparelladors reclamen el suport de l’Administració per poder tirar endavant la inspecció d’edificis”.

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dimarts, 24 de març de 2014. “El Col·legi d’Aparelladors de Tarragona envia una carta als jutjats alertant de l’intrusisme actual”

Canal Reus TV. Divendres, 21 de març de 2014, el Sr. Jose Luis Hernández (vocal de la Junta de Govern del COAATT) va estar al programa “La setmana - Mira’t / Capítol 28” de Canal Reus TV, parlant sobre les Inspeccions Tècniques d’Edificis a les comarques de Tarragona. Podeu veure i escoltar el programa al següent enllaç: http://canalreustv.xiptv.cat/la-setmana-mirat/capitol/no-es-revisen-edificis Tarragona Radio (www.tarragonaradio.cat). Dimarts, 24 de març de 2014. “El Col·legi d’Aparelladors de Tarragona alerta de l’intrusisme al sector”

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dijous, 3 d’abril de 2014. “La implanta· ció de la inspecció tècnica d’edificis a Tarragona és ‘molt deficient’”

Notícies TGN (edició paper). Dijous, 10 d’abril de 2014. “El fracàs de la Inspecció Tècnica d’Edificis”

Diari de Tarragona. Divendres, 11 d’abril de 2014. “La inspección técni· ca de edificios no ha cuajado”

Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dilluns, 14 d’abril de 2014. “Els aparelladors i arquitectes tècnics alerten que la Inspecció Tècnica d’Edificis no ha funcio· nat i cal cercar altres mecanismes”

w BIBLIOTECA COL·LEGIAL · NOVETATS PRECIO CENTRO 2014. PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Preu Centre s’actualitza anualment adaptant-se a noves normatives i incloent els nous materials i sistemes de construcció que ofereix el mercat, comptant amb la col·laboració de les principals marques i productes del sector. També ofereix la possibilitat de la visualització de plecs de condicions , característiques tècniques, imatges de productes i detalls arquitectònics .Compta amb 30 anys d’experiència en el sector amb més de 30.000 partides de materials de construcció i 24.000 descompostos d’edificació , urbanització, rehabilitació, manteniment, seguretat i salut i control de qualitat, elaborats per un equip multidisciplinari de professionals de la construcció. El format de presentació de dades s’organitza de manera que es cada element disposa codi, definició completa i resumida, preu, unitat de mesura i rendiments per unitats . Disponible a la biblioteca del COAATT

Més informació: biblioteca@apatgn.org

[ 12 ]

ENLLAÇ Maig-Juny 2014

Núm. 03 - Enllaç maig/ juny 2014  
Núm. 03 - Enllaç maig/ juny 2014  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Advertisement