Page 1

ENLLAÇ

Juliol 2018

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 · Tarragona T. 977 212 799 · F. 977 224 152 www.apatgn.org

RECORDEU MENSUAL

Habitatge residencial nou: primer semestre 2018

Noves eines de Certificació Energètica d'Edificis A partir del 5 de juliol de 2018 seran admesos, pels registres de les comunitats autònomes, els certificats d'eficiència energètica realitzats amb l'última versió actualitzada de CYPETHERM HE Plus, SG SAVE i del complement CE3X per a edificis nous. Més informació: Recordeu del 17 de juliol de 2018

Avisos importants Entre gener i juny de 2018, el nombre d’habitatges nous gairebé es multiplica per dos respecte el mateix període de 2017 i passa de 188 a 351. Més informació: Recordeu del 24 de juliol de 2018

Revisió de projectes. Condicions mínimes A partir del proper mes de setembre, la revisió tècnica dels projectes de construcció s’ampliarà als continguts legals, formals i tècnics, i a l’abast de la documentació gràfica incorporada. Més informació: Recordeu del 9 de juliol de 2018

Actualització dels documents de suport tècnic

Tots els col·legiats que per l’any 2019 volguéssiu fer modificacions respecte la pòlissa de responsabilitat civil professional o deixar d’exercir la professió per haver complert l’edat de jubilació, poseu-vos en contacte amb l’Assessoria col·legial. Més informació: Recordeu del 24 de juliol de 2018

Les dades personals són nostres El dia 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, amb l'objectiu d'establir un marc europeu comú en matèria de protecció de dades. Més informació: Recordeu del 6 de juliol de 2018

Sóc competent? Ens podem trobar que algun ajuntament denegui la llicència per discrepància en la competència de l’arquitecte tècnic per dur a terme el treball presentat. Per aquest motiu, el COAATT està a la disposició del col·legiat per tal d’estudiar i defensar la seva competència. Més informació: Recordeu del 9 de juliol de 2018

Cal assegurar-nos? De què? Des del COAATT us podem ajudar a subscriure la pòlissa que millor s'adapti a les vostres necessitats: pòlissa de vida i/o accidents, multirisc de la llar, responsabilitat civil professional, salut, decessos,... Més informació: Recordeu de l’11 de juliol de 2018

Necessito espai!

Ja es poden consultar, a l’apartat de recursos documentals del web, les noves propostes de memòria tècnica, adaptades als nous criteris de revisió que s’implantaran a partir del setembre.

La documentació en paper ocupa espai i, a mesura que es va treballant, la documentació augmenta i l’espai disminueix i arriba el moment de preguntar-se: puc destruir alguna cosa?

Més informació: Recordeu del 31 de juliol de 2018

Més informació: Recordeu del 31 de juliol de 2018


ENLLAÇ · R E C O R D E U M E N S U A L

F O R M A C I Ó C O A AT T VALORACIÓ FORMACIÓ COMPARTIDA ENTRE 55 COL·LEGIS

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS

Ha finalitzat el curs, i arriba l’hora de les avaluacions. La nota global dels cursos organitzats pel COAATT és un 7,3 i més del 70% dels alumnes recomanarien els nostres cursos a altres companys.

Adquireix els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a realitzar estudis energètics d'edificis de forma integral, i aprofundeix en la utilització dels programes de certificació energètica.

Més informació: Recordeu de l’11 de juliol de 2018

CURS PRESENCIAL i SUBVENCIONAT AL 100%!!!

L´AULA VIRTUAL AT I LA FACTURA ELECTRÒNICA

Inici: Dilluns, 17 de setembre de 2018 Horari: de 16:00 a 20:00 hores · Duració: 40 hores

Un nou servei del departament de formació us permetrà fer cursos 100% online. Més informació: Recordeu del 6 de juliol de 2018

FORMA'T DES DE CASA - HABILITATS PER A ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ - SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT PER AL DIRECTOR D’EXECUCIÓ - FILOSOFIA I PATOLOGIA: BASE TEÒRICA DE LA PATOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ

PRESSUPOSTOS, CONDICIONS TÈCNIQUES I BANCS DE PREUS Aprendrem a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l'ITeC d'un projecte constructiu per a obres d'edificació o d'obra civil. CURS PRESENCIAL i EMÈS PER VIDEOCONFERÈNCIA

Inici: Dimarts, 2 d’octubre de 2018 Horari: de 09.30 a 13.00 hores · Duració: 7 hores

- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ TÈCNICA DE BASTIDES - GESTIÓ D’ACTUACIONS I OBRES DE MILLORA D’ACCESSIBILITAT A COMUNITATS DE PROPIETARIS - COORDENADES GEORREFERENCIADES, ARXIUS GML I INFORMES DE VALIDACIÓ - ESTUDI TERMOHIGROMÈTRIC D’HUMITATS DE CONDENSACIÓ

Més informació: Comunicat de Formació del 19 de juliol de 2018 i Comunicat de Formació del 26 de juliol de 2018 i web del COAATT

CORPORACIÓ

ESTUDIS I PLANS DE SEGURETAT Aprendrem a preparar els estudis i/o plans de seguretat i salut d'un projecte constructiu per a obres d'edificació o d'obra civil. CURS PRESENCIAL i EMÈS PER VIDEOCONFERÈNCIA

Inici: Dimarts, 16 d’octubre de 2018 Horari: de 09.30 a 13.30 hores · Duració: 4 hores

AVANTATGES COL·LEGIALS

Sopar COAATT 2018

Aconsegueix fins a 7,5 cèntims/litre de descompte en carburant!!

Als assistents al Sopar COAATT 2018 se us va entregar uns tiquets promocionals, per tal de poder accedir tant al Lumine Beach Club com al Viding Sant Jordi. Recordeu passar pel Col·legi a posar-li el segell i/o bescanviar el tiquet, per tal que tinguin validesa. Més informació: Comunicat del 6 de juliol de 2018

Més informació: Recordeu del 9 de juliol de 2018

Homenatge Col·legiats 50 i 25 anys de professió Horari d'estiu

Dilluns, dia 25 de juny de 2018, a la seu col·legial, la Junta de Govern del COAATT va fer una petita celebració en reconeixement als col·legiats, que no varen poder assistir al Sopar COAATT 2018, i que enguany han celebrat els seus 50 i 25 anys d'ofici. Més informació: Recordeu del 6 de juliol de 2018

Del 15 al 31 d’agost de 2018, les oficines col·legials romandran tancades. El servei de Visat Digital estarà actiu els dies: 20, 23, 27 i 30 d’agost de 2018, de 09:00 a 14:00 hores (*) (*) Es realitzarà per rigorós ordre d’arribada i únicament mitjançant els serveis telemàtics. No existirà atenció telefònica.

Més informació: Recordeu del 17 de juliol de 2018

Enllaç Juliol 2018  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Enllaç Juliol 2018  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Advertisement