Page 1

ENLLAÇ RECORDEU MENSUAL

Incompatibilitats dels Arquitectes Tècnics que treballen a l’Administració Pública Us facilitem un article sobre el règim d’incompatibilitats d’acord amb la normativa, per donar resposta als dubtes de diferents tècnics i treballadors de les Administracions Públiques.

Març 2017

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 · Tarragona T. 977 212 799 · F. 977 224 152 www.apatgn.org

Sentència sobre atribucions professionals Sentència del Tribunal Contenciós-Administratiu núm. 1 de San Sebastián-Donostia on es declara la conformitat a dret de la llicència, atorgada per l’Ajuntament d’aquesta ciutat, per una obra menor per la reparació de coberta i façanes d’un edifici d’habitatges.

Més informació: Recordeu del 14 de març de 2017

Sentència sobre el pagament de primes de responsabilitat civil a assalariats Sentència del Jutjat del Social núm. 4 de Bilbao respecte al pagament de les primes de responsabilitat civil a assalariats. Aquesta sentència ha adquirit fermesa després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. Més informació: Recordeu del 14 de març de 2017

PREMAAT: Assegurança de vida Adaapta. Campanya “Mujeres” Campanya del 8 de març al 7 de maig 2017 de la pòlissa de Vida Adaapta per a dones, amb un 40% de descompte a les quotes d’aquesta pòlissa per sempre.

Més informació: Recordeu del 29 de març de 2017

Tancament del període d’inscripció de Pèrits per al Col·legi de Notaris de Catalunya El dimarts, 21 de març de 2017, es va tancar el període d’inscripció al llistat de pèrits, sol·licitat pel Col·legi de Notaris de Catalunya, per a la taxació d’edificis o terrenys. Els tècnics inscrits i les condicions especificades les podeu trobar al web col·legial.

Més informació: Recordeu del 14 i 29 de març de 2017

Augment de cobertura a 3 milions d’euros Des de MUSAAT informen que, a partir del dia 6 març de 2017 compteu, de manera totalment gratuïta per aquest any 2017, amb un suma assegurada de 3 milions d’euros per sinistre/any per a reclamacions derivades de danys personals a tercers. Més informació: Recordeu del 14 de març de 2017

Més informació: Recordeu del 21 de març de 2017

Ús imatge corporativa Saps que per ser col·legiat del COAATT, pots utilitzar el logotip del COAATT per al teu exercici professional, amb un disseny personalitzat? Només cal que ho sol·licitis per escrit i acceptis les normes d´ús d’imatge corporativa. T’ho preparem i t’ho enviem en els formats .pdf i .jpg. Més informació: Recordeu del 21 de març de 2017


ENLLAÇ · R E C O R D E U M E N S U A L

F O R M A C I Ó C O A AT T

Curs online per a tècnics competents en l’elaboració de plans d’autoprotecció – Nivell superior Aconsegueix la titulació en elaboració de plans d’autoprotecció, homologada per la Generalitat a través del COAATT com a centre acreditat. Si comptes amb un títol universitari i has realitzat el curs bàsic, inscriu-te! Recorda que els plans d’autoprotecció els poden redactar exclusivament tècnics acreditats a tal efecte. Inici: Dimecres 19 d’abril de 2017

Curs d'accessibilitat L’aplicació dels criteris d’accessibilitat als edificis no és fàcil ja que aspectes com les característiques de l’entorn o l’ús de l’edifici poden condicionar els requeriments del projecte. En aquest curs es proporcionaran les pautes bàsiques per poder donar compliment al decret sobre accessibilitat als edificis d’habitatges. Inici: Dijous 27 d’abril de 2017.

Més informació: Comunicat de Formació del 31 de març de 2017 i al Web del COAATT

Reconeixement d’instal·lacions en un edifici d'habitatges i el seu control d’execució

Les instal·lacions en els edificis d’habitatges són un camp molt ampli i que requereix molts coneixements per part dels tècnics. L’objectiu d’aquest curs és donar les eines per tal de facilitar el reconeixement de les instal·lacions en edificis d’habitatges existents així com donar els coneixements bàsics en el control de l'execució de les instal·lacions en un obra fins a la seva posada en servei. Inici: Dimecres 10 de maig de 2017

Control de qualitat - pla i programa de control

Aquest curs pretén donar a conèixer la sistematització de les accions de gestió de la qualitat a l'obra, des del marc normatiu de prestacions, i recull totes les possibilitats que ens ofereix el Codi tècnic de l'edificació (CTE) per gestionar la qualitat de l’obra. Coneixerem els models d'informes per documentar el control de qualitat realitzat per tal d’orientar els professionals en aquest camp. Inici: Dimarts 16 de maig de 2017

CURSOS PRESENCIALS I EMESOS PER VIDEOCONFERÈNCIA

EL COAATT ACTIU

Nova promoció de tècnics competents en elaboració de plans d'autoprotecció El dimecres 29 de març de 2017, es va realitzar l'examen del nivell bàsic del curs per a tècnics competents en Elaboració de Plans d'Autoprotecció a la seu del COAATT, i el dijous 30 de març, a la seu del CAATEE Lleida. La 5a edició d’aquest curs online ha comptat amb un total 21 alumnes. Més informació: Comunicat de Formació del 31 de març de 2017 CORPORACIÓ: HORARI DE SETMANA SANTA

Jornada intensiva del 10 al 13 d'abril de 2017 Visats: de 08:00 a 14:00 h Revisió de documentació tècnica: de 09:00 a 13:00 h Resta de serveis: de 08:00 a 15:00 h Tancat: Divendres, 14 d'abril de 2017 i Dilluns, 17 d'abril de 2017 Més informació: Recordeu del 29 de març de 2017

Enllaç - Març 2017  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Enllaç - Març 2017  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Advertisement