Page 1

ENLLAÇ

Agost - Setembre 2017

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 · Tarragona T. 977 212 799 · F. 977 224 152 www.apatgn.org

RECORDEU MENSUAL

Obres amb Garantia: resultats 2n trimestre 2017

Assessoria COAATT - Avisos importants Tots els col·legiats que per l’any 2018 volguéssiu fer modificacions respecte a la pòlissa de responsabilitat civil professional o deixar d’exercir la professió per haver complert l’edat de jubilació, poseu-vos en contacte amb l’Assessoria col·legial abans del 20 d’octubre. Més informació: Recordeu del 8 d’agost de 2017

Entre l'abril i el juny de 2017 s’han rebut 127 sol·licituds de pressupost, al voltant d’un 24% més respecte del trimestre anterior. Més informació: Recordeu de l’1 d’agost de 2017

CGATE: certifica’t com a professional a RICS

Consell de Col·legis de Catalunya: reestructuració Junta de Govern El 13 de juliol de 2017 es va procedir a reestructurar la Junta de Govern del Consell, d’acord amb l’art. 10 dels seus Estatuts, restant formada per un període de dos anys de la següent manera:

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) i la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) han subscrit un acord de col·laboració amb l’objectiu d’afavorir la lliure circulació dels seus respectius professionals. Els col·legiats COAATT, amb més d'un any d'experiència, podeu sol·licitar l'accés a RICS mitjançant la nova plataforma habilitada pel CGATE. Més informació: Recordeu del 19 de setembre de 2017

Pòlissa d’Autopromotor i Decennal Tramet les assegurances i OCT de les teves obres a través del COAATT i beneficia't d'avantatges! Més informació: Recordeu de l’1 d’agost de 2017

MUSAAT: Pòlissa RC Professional per obra

President: Miquel Josep Vendrell i Deulofeu President executiu: Jordi Gosalves i López Secretari: Adolf Quetcuti Carceller Tresorera: M. Teresa Arnal Vidal Vicepresident: Francesc Barberà López Més informació: Recordeu del 19 de setembre de 2017

CONTART 2018

El que molts havíeu demanat... assegurar una obra de cop pels 10 + 2 anys!

Saragossa ha estat escollida la seu de la pròxima edició de CONTART, convenció tècnica bianual del sector de l'arquitectura tècnica, que se celebrarà els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny de 2018. Ja està operatiu el web, les ponències i inscripcions!

Més informació: Recordeu del 8 d’agost de 2017

Més informació: Recordeu del 19 de setembre de 2017


ENLLAÇ · R E C O R D E U M E N S U A L

F O R M A C I Ó C O A AT T

EXPERT EN BIM: MODELATGE, GERÈNCIA I GESTIÓ D'OBRA

La implementació del BIM està tenint molt bona acollida al sector, fins al punt que les administracions el requereixen com a requisit imprescindible per a la licitació de projectes. S'ofereix un curs modular, on d'una banda es profunditza en REVIT, el programa de disseny més utilitzat, i d'altra banda la part de gestió i la part cooperativa, per a tècnics, gerents i/o directors d'obra. REVIT ARQUITECTURA AVANÇAT (20 hores) Inici:16 de novembre de 2017 EXPERT EN GESTIÓ D'OBRA BIM (50 hores) Inici: 19 de gener de 2018

CURS "ON LINE" PER A TÈCNICS COMPETENTS EN L’ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ "Nivell Bàsic + Nivell Superior” Aconsegueix la titulació en elaboració de plans d’autoprotecció, homologada per la Generalitat a través del COAATT com a centre acreditat per la Generalitat de Catalunya. El decret d’autoprotecció 30/2015 de 3 de març, modifica el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures. A més, estableix que els plans d’autoprotecció els poden redactar exclusivament tècnics acreditats a tal efecte. Inici del curs: Dimecres,11 d’octubre de 2017

JORNADA TÈCNICA: LOUVELIA SERVEIS DE FAÇANA VENTILADA Una jornada que ens ajudarà a comprendre la redacció de projectes amb façana ventilada. Dimecres 25 d'octubre de 2017 de 17 a 19 h.

Més informació: Comunicat de Formació del 28 de setembre de 2017 i Web COAATT

CORPORACIÓ

Horari d'hivern COAATT: A partir del dia 2 d’octubre de 2017 reprenem l’horari habitual:

AVANTATGES COAATT

Targeta Star Direct CEPSA

Visats: de dilluns a dijous de 8.00 a 14.00 h i de 15.30 a 17.00 h. Divendres de 8.00 a 14.00 h Resta de serveis: de dilluns a dijous de 8.00 a 14.00 h i de 15.30 a 17.30 h. Divendres de 8.00 a 15.00 h Més informació: Recordeu del 19 de setembre de 2017

Aconsegueix fins a 7,5 cts./L de descompte en carburant, sol·licitant AVANTATGES COAATT

Viding Sant Jordi

la teva Targeta Star Direct de CEPSA. Més informació: Recordeu del 21 de setembre de 2017

Assegurances reemborsament despeses mèdiques MAPFRE OFERTA EXCLUSIVA COAATT

El COAATT ha signat un conveni amb el nou complex esportiu Viding Sant Jordi, per tal que els col·legiats i col·legiades del COAATT pugueu gaudir de Matrícula Gratuïta. Més informació: Recordeu de l’1 d’agost de 2017

- Sense copagaments - Sense recàrrecs per fraccionament - Permet triar lliurement professionals i centres sanitaris Més informació: Recordeu del 26 de setembre de 2017

Enllaç - Agost / Setembre 2017  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Advertisement