Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 04 / 2013

SOPAR DE GERMANOR,

Acte d’homenatge als col·legiats que celebren 50 i 25 anys d’exercici de la professió i acte de benvinguda als nous col·legiats

Divendres, 24 de maig · Restaurant Lumine (Salou)

ACTUALITZACIÓ DE DADES Directori públic de professionals www.aparelladorstarragona.org

PROGRAMA DE FORMACIÓ 2013-2014

TARRAGONA: HORARI D’ESTIU, del 15 de juny fins el 15 de setembre Visats: de 08.00 a 14.00 h · Resta de serveis: de 08.00 a 15.00 h Tancament de les oficines col·legials per vacances: del 15 al 31 d’agost VISAT DIGITAL DEL 16 AL 31 D’AGOST (*) El visat digital es podrà fer els dimarts i dijous al matí (dies 20-22-27 i 29 d’agost) *Per utilitzar el servei de visat digital, cal estar donat d’alta als serveis web del COAATT. Estem fent cursos específics aquest mes de juliol. Qualsevol consulta al respecte caldrà fer-la abans del 15 d’agost, al Departament de Gabinet Tècnic o al Departament d’Informàtica del COAATT Emergències per accidents a l’obra: 977.212.799 (ext. 8)

Sumari w

w w

w

w w

juliol/agost de 2013

CORPORACIÓ. Sopar de Germanor. 35è Aniversari de La Muntanyeta [P. 2] AVISOS IMPORTANTS. [P. 3] VISATS. Despeses Certificació Energètica d’Edificis. [P. 4] GABINET TÈCNIC. Certificat Energètic. Competències professionals. Certificat Habitabilitat. [P. 4] FORMACIÓ [P. 7] ASSESSORIA DE TREBALL. Borsa de Treball Maig - Juny 2013. [P. 8]

CIÓ MA 014 R FO 3-2 1 20

w SERVEIS AL COL·LEGIAT. aparelladorstarragona.org i Webtecnic. [P. 9] w FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA. Projecte de Cooperació al Nepal [P. 10] w EL COAATT ALS MITJANS. Dossier de premsa Maig – Juny 2013 [P. 10] w SERVEIS PROFESSIONALS. Gestió i assessorament comptable i fiscal. [P. 11] w SERVEI DE LLIBRERIA DEL COAATT. [P. 12] w BIBLIOTECA COL·LEGIAL. [P. 12]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w Corporació SOPAR DE GERMANOR, ACTE D’HOMENATGE ALS COL·LEGIATS QUE CELEBREN 50 I 25 ANYS DE LA PROFESSIÓ I ACTE DE BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS El passat dia 24 de maig, el COAATT va portar a terme el Sopar de Germanor i Acte d’Homenatge als Col·legiats, que han celebrat els 50 i 25 anys de professió. Aquest any, també s’ha volgut donar la benvinguda al nostre Col·lectiu, als nous Col·legiats que s’inicien en la professió.El president, va rebre a cadascun dels assistents, els va donar la benvinguda i els va agrair la seva assistència a l’acte, ja que gràcies a ells, la vetllada té gran rellevància. Com ja és habitual, el col·lectiu va aprofitar l’avinentesa per a retrobar-se, conèixer als nous membres i engegar nous projectes comuns. Havent gaudit d’un aperitiu i d’un bon àpat al Restaurant Lumine, es va procedir a l’inici de l’acte institucional, obrint el torn dels parlaments el president del COAATT, senyor Julio Baixauli i Cullaré; seguit del Secretari d’Habitatge i Millora Urbana, senyor Carles Sala i Roca; del Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, senyor Joaquim Nin i Borredà i del secretari del Col·legi, senyor Francesc Xavier Llorens Gual. Les autoritats van procedir a entregar als homenatjats que han celebrat 50 i 25 anys de professió, els guardons que els honora.

50 Anys de Professió - Francesc Serres i Martí 25 Anys de Professió - Tomás Grande i Rodríguez, Anton Cortada i Miquel, Montserrat Torrens i Torrens i Josep M. Serramià i Fonoll. Aquest any, també formant part d’aquest acte, s’ha volgut donar la benvinguda als nous Col·legiats al COAATT, que per primera vegada s’inicien en la professió. El Director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona, de la Generalitat de Catalunya, senyor César Puig i Casañas, juntament amb el President del Consell Comarcal del Tarragonès, senyor Frederic Adan i Domènech, van fer-los-hi entrega del casc d’obra, institucional del COAATT.

Nous Col·legiats Montserrat Molina i Blay, Anna Maria López de Zamora i Enrich, Marc Miquel i Forés, Jordi Cabrera i Vallverdú, Moira Pereyra, Cristina Caldú i Martín, Julia Oriol i Pasano, Guillem Buisac i Alins i Fernando Marzá i Cañete. Finalment, per cloure el resum d’aquest acte, us volem agrair, des del COAATT, a tots els que hi vàreu assistir i als que, per les raons que ens vàreu comunicar, aquest any no vàreu poder acompanyar-nos. El nostre més sincer agraïment, ja que, cadascú de vosaltres i, les i els vostres acompanyants, feu cada any, que la celebració d’aquest acte institucional, segueixi essent possible. Felicitats a tots els homenatjats i gràcies a tothom pel vostre recolzament. L’any vinent, esperem poder fer-ho, més i millor. Gràcies a tots.

[2]

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

SOPAR SOLIDARI DEL 35È ANIVERSARI DE LA MUNTANYETA El passat divendres, 17 de maig, es va celebrar el Sopar Solidari del 35è Aniversari de La Muntanyeta. Aquest acte va servir per reconèixer i fer pública la tasca de persones i institucions que han col·laborat amb el centre durant tots aquests anys.

Entre els guardonats va estar el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), en agraïment a la col·laboració en el projecte dirigit a les persones amb discapacitat. El Sr. Julio Baixauli, president del COAATT, va ésser l’encarregat de recollir aquest premi.

w ASSESSORIA COAATT. Avisos importants PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL Tots els col·legiats que per l’any 2014 volguéssiu fer modificació respecte la pòlissa de responsabilitat civil professional (augmentar, reduir cobertura, etc.), poseu-vos en contacte amb l’Assessoria del Col·legi abans del 20 d’octubre, ja que qualsevol modificació de pòlissa s’ha de comunicar en dos mesos d’antelació a la renovació de pòlissa.

FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PER JUBILACIÓ Tots els col·legiats que per l’any 2014 volguéssiu deixar d’exercir la professió per haver complert l’edat de jubilació, poseu-vos en contacte amb l’Assessoria col·legial, abans del 20 d’octubre. A tenir en compte, que cada col·legiat té el seu cas en concret, realitzeu les vostres consultes a l’Assessoria del Col·legi que ho estudiarà de manera personalitzada. Més informació: Assessoria del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 1) · secretaria@apatgn.org

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a

secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w VISATS DESPESES DE REGISTRE O VISAT I COBERTURA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA NOVA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS Arrel de l’aprovació del Reial Decret sobre el certificat d’eficiència energètica, el passat 5 d’abril, aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, seran tècnics competents i podran subscriure l’informe de qualificació necessari per a sol·licitar el certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta d’eficiència. Els preus al COAATT del visat o registre de la qualificació energètica d’edificis existents, seran els mateixos que els establerts per als certificats d’habitabilitat fins que la Generalitat de Catalunya no defineixi un procediment definitiu de tramitació: Preu del visat o registre Qualificació d’eficiència energètica

Presencial

Digital

12,00* €

10,00* € *Preu sense IVA

La pòlissa de responsabilitat civil professional d’aparelladors/AT/EE, presenta actualment les possibilitats següents: ASSEGURATS AMB MUSAAT Prima complementària en pòlisses ordinàries

Des de 5,97 €/u, segons la cobertura i el malus

427,79 €/anual. Donarà cobertura a totes les qualificacions realitzats durant l’any, sempre i quan estiguin Pòlissa específica visades o registrades al Col·legi. Que actualment inclou a taxadors i pèrits, s’amplia als Els tècnics que ja disposin d’aquesta pòlissa per a certificats d’eficiència energètica taxacions o peritatges, hauran de sol·licitar l’ampliació dels certificats d’eficiència a MUSAAT per a que sigui autoritzat. ASSEGURATS AMB ZURICH GLOBAL La pòlissa ordinària dels seus assegurats no inclou prima complementària. Es donarà cobertura als certificats d’eficiència energètica sempre i quan estiguin visades o registrades al Col·legi. ALTRES ASSEGURANCES Els col·legiats que no disposin de pòlissa amb ZURICH GLOBAL, podran utilitzar la pòlissa específica amb un cost d’ 1,50 €/u per la certificació d’un habitatge o local, i 6,50 €/u per la certificació d’un edifici. En aquest cas s’haurà d’acompanyar del full d’adhesió a RC que trobareu a l’apartat ‘Impresos de visat’ Més informació: Departament de Visats Tel. 977.212.799 (ext. 4) · visats@apatgn.org

w gabinet tècnic RECOMANACIONS SOBRE EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA L’ICAEN recomana tenir en compte els següents punts a l’hora de dur a terme una certificació d’eficiència energètica d’un habitatge o edifici: Un dels objectiu més destacats de la certificació d’eficiència energètica és informar als propietaris o promotors sobre les característiques energètiques dels seus habitatges o edificis. Conseqüentment, són importants per la certificació d’eficiència energètica, les recomanacions de millora incloses en l’informe de la certificació d’eficiència energètica. Per aquest motiu es recomana que: • El tècnic certificador ha de realitzar com a mínim una visita de l’habitatge o edifici que està certificant.

[4]

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013

• Les propostes de millora energètica recomanades en l’informe han d’estar ben detallades. És a dir, que siguin propostes coherents amb les necessitats de l’habitatge o edifici, que estiguin avaluades econòmicament encara que de manera aproximada, i que cada mesura tingui associat un període aproximat del retorn de la inversió. • Sempre que sigui possible, es faci la certificació amb dades mesurades donat que llavors l’informe final serà més exacte i podria obtenir, fins i tot, una millor qualificació d’eficiència energètica. És a dir, la certificació d’eficiència energètica tindrà una major qualitat i conseqüentment, les mesures recomanades pel tècnic certificador seran més coherents i ajustades


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

a la realitat de l’habitatge o edifici. Cal recordar que els programes homologats (CE3, CE3X i CALENER) poden dur a terme la qualificació d’eficiència energètica de l’edifici o habitatge amb dades per defecte, amb dades estimades o bé amb dades mesurades.

REGISTRE DE TÈCNICS HABILITATS PER AL CERTIFICAT ENERGÈTIC

REGISTRE DE CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Fins al 18 de juny s’han visat al COAATT 105 certificats d’eficiència energètica d’habitatges existents. 88 mitjançant el visat digital, i 17 presencialment. Recordeu que tot i que el visat és voluntari, és necessari que les intervencions professionals disposin d’una assegurança de responsabilitat civil. La distribució geogràfica dels visats és la següent: Població

Nº de certificacions

CALAFELL

4

CAMBRILS

5

MONT-ROIG DEL CAMP

1

REUS

58

RIUDECANYES

2

SALOU

10

SANT CUGAT DEL VALLES

1

SANT JOAN DESPI

2

SEGUR DE CALAFELL

2

TARRAGONA

8

TERRASSA

2

VALLS

8

VENDRELL, EL

1

VILA-SECA TOTAL

1 105

*Estem fent cursos i assistències tècniques en matèria de visat digital i certificació per als col·legiats

Els col·legiats que es vulguin inscriure al registre de tècnics certificadors que pròximament habilitarà l’ICAEN, podeu fer-ho a través del col·legi. Els interessats has d’omplir el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE TÈCNICS HABILITATS PER AL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA que trobareu a: www.apatgn.org Juntament amb el número de col·legiat, s’informarà també del nom i cognoms, el DNI, l’adreça professional, la població, el codi postal, el telèfon i el correu electrònic, disponibles a la base de dades col·legial. Les dades indicades a dalt es mostraran al lloc web de l’Institut Català d’Energia i per tant és imprescindible acceptar les condicions per inscriure’s. Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DELS APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ La competència professional de l’aparellador, l’arquitecte tècnic i enginyers d’edificació, en l’àmbit dels treballs d’edificació és en ocasions font de controvèrsia. En el cas dels treballs relacionats amb la seguretat i salut, la direcció d’obres o el control de qualitat en l’àmbit de l’edificació, la capacitat professional és gairebé exclusiva i derivada de la LOE, el CTE o el RD 1627/1997 i posteriors modificacions. En canvi en el cas de la redacció de projectes d’obra nova o rehabilitació aquesta indefinició és especialment palesa. La pròpia indefinició de la LOE, en altres aspectes molt concloent, afavoreix sovint les interpretacions en matèria de capacitat professional. Per tal de recordar les especificacions que la LOE indica en aquest sentit, a continuació s’exposen els treballs d’edificació relacionats amb l’ús de l’edifici i el professional (arquitecte, enginyer o aparellador) que els pot realitzar.

TREBALLS D’EDIFICACIÓ Obra Nova L’aparellador podrà redactar projectes i realitzar direccions de forma individual, com director d’obra, d’aquelles obres que NO tinguin els USOS següents: Grup A: administratiu, sanitari, religiós, residencial, docent i cultural. Grup B: aeronàutic; agropecuari; de l’energia; de la hidràulica; miner; de telecomunicacions; de transport terrestre, marítim, fluvial i aeri; forestal; industrial; naval; d’enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a obres d’enginyeria i la seva explotació. En el cas d’obres del grup A, també si es tracta de legalitzacions, ÉS IMPRESCINDIBLE que un aparellador realitzi la direcció o la legalització, de l’execució de les obres i el control de qualitat. Té competències per redactar els projectes amb usos inclosos en el grup C, que són edificacions amb un ús NO expressament inclòs en els grups A o B, com ara:

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Comercial, de magatzem, de nau magatzem, de nau sense ús predeterminat, altres de terciaris (fires, congressos, etc.), d’hosteleria (bars, restaurants), d’aparcaments (soterrats i/o en alçada), esportiu i de lleure, funerari (cementiris, tanatoris) i altres edificis (porxos, trasters, sala de calderes, etc...). Així mateix, els aparelladors poden projectar i també dirigir obres de nova construcció d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, sense caràcter residencial ni públic i d’una sola planta, que no afectin la seguretat de les persones (aquestes obres queden fora de l’àmbit d’aplicació de la LOE i els arquitectes tècnics hi tenen competència sobre la base de la Llei 12/1986, d’atribucions). Obra d’ampliació, de modificació, de reforma i/o de rehabilitació Els aparelladors poden projectar i dirigir aquelles obres d’intervencions parcials en edificis construïts que no produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del siste-

ma estructural, ni tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici. Aquesta definició és del CTE i no afecta el repartiment de competències, d’acord amb la LOE. Els projectes que NO estan regulats per la LOE i per als quals també l’aparellador té competències, d’acord amb la Llei d’atribucions, són els següents: Urbanitzacions, jardineria, instal·lacions esportives (sense edifici), activitats recreatives i càmpings, sitges, dipòsits, bases, aparcament en superfície, pèrgoles, tendals, murs de contenció, talussos, tanques... Pel que fa a la direcció d’execució d’obres (direcció compartida amb un altre tècnic), l’aparellador, pot realitzar la direcció de l’execució de qualsevol tipus d’obra independentment de l’ús de l’edifici (grups A, B o C). Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org

NORMATIVA D’APLICACIÓ SOBRE EL CERTIFICAT D’HABITABILITAT I ACREDITACIÓ DE L’ANTIGUITAT DE L’HABITATGE Donat que al nou model d’imprès de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat, s’ha d’especificar l’annex i el Decret que afecten a l’habitatge certificat, i per tal de resoldre els dubtes existents, a la taula següent podeu consultar els diferents Decrets existents, els annexes i les dates de vigència. LEGISLACIÓ VIGENT SOBRE CONDICIONS MÍNIMES D’HABITABILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Decret

Annex/Nivell

Vigència

Annex 1. Primera ocupació Annex 2. Habitatges construïts abans de 11/08/1984 141/2012

Annex 3. Habitatges dotacionals públics

03/11/2012 en endavant

Annex 4. Primera ocupació en rehabilitació 55/2009

Annex 1

Vigència 09/10/2009 fins 02/11/2012

259/2003

Annex 1.1 i 1.2

Vigència 30/12/2003 fins 08/10/2009

Annex / Apartat 1 i 2

Vigència 17/02/1999 fins 29/12/2003

28/1999

Annex / Apartat 1, 2 i 3 VPO 314/1996

Annex / Apartat 1

Vigència 24/09/1996 fins 16/02/1999

Annex / Apartat 1 i 2 VPO 274/1995

Annex / Apartat 1

ACREDITACIÓ DE L’ANTIGUITAT DE L’HABITATGE 1. Primera inscripció registral de declaració d’obra nova 2. Escriptura pública on consti l’ús d’habitatge 3. Acceptació d’herència 4. Certificat municipal acreditatiu de l’antiguitat com a ús d’habitatge 5. Llicència d’obres o plànols de llicència d’obres 6. Plànols visats del projecte d’execució 7. Certificat final d’obra visat 8. Certificat del cadastre que justifiqui l’any des del que consta amb l’ús d’habitatge 9. Fotografia aèria de l’Institut Cartogràfic de l’any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars 10. Full de cadastre OVC només per unifamiliars 11. Altres documents expedits davant de fedatari públic En general s’admetrà qualsevol altre document, o conjunt de documents que admesos en dret, puguin resultar acreditatius de l’antiguitat de l’ús de l’habitatge. El certificat d’habitabilitat no acredita la veracitat dels documents acreditatius de l’antiguitat que pugui facilitar la propietat al tècnic, però hauran d’acompanyar-se al mateix temps per a poder-ne atorgar la cèdula d’habitabilitat.

Vigència 18/04/1996 fins 23/09/1996

Annex / Apartat 1 i 2 VPO 346/1983 i 571/1983

[6]

Nivell B

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013

Vigència 01/02/1984 fins 17/04/1996

Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · gabtec@apatgn.org


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FORMACIÓ GRAN ÈXIT DE LA JORNADA TÈCNICA I TAULA RODONA: DIA DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA A TARRAGONA. EDIFICIS I CIUTATS EFICIENTS El passat dimecres, 29 de maig, es va celebrar, al Palau de Congressos de Tarragona, la Jornada Tècnica: Dia de la Certificació Energètica, amb la participació de més de 250 professionals. L’entrada en vigor del nou Certificat d’Eficiència Energètica, el passat 1 de juny, va motivar la celebració d’aquesta jornada especial, convocada pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. La Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona va acollir aquest acte on una dotzena de ponents, representants dels tres col·legis, de l’administració autonòmica, empreses privades i universitats, van analitzar la posada en funcionament del nou Decret que marca la creació del Certificat d’Eficiència Energètica. Entre els assistents hi havia el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana i President de l’Agència Catalana de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala; el Tinent d’Alcalde de Treball, Activació Econòmica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor; o el Cap d’Unitat d’Eficiència Energètica de l’Institut Català de l’Energia, Lluís Morer. Tots ells, fins a una dotzena de ponents, van apropar als assistents les eines i utilitats per realitzar la certificació, les mesures per a reduir les emissions de CO2, l’anàlisi per saber com afectarà l’obligatorietat de disposar de l’etiqueta energètica a tota oferta, promo-

PROPOSTA FORMATIVA 2013-2014 Us presentem la proposta formativa de cara al curs 2013-2014. Seguint la tònica actual, realitzarem sessions tècniques per exposar les noves normatives que afecten el nostre entorn laboral i per difondre aquells temes que son de més interès per al col·lectiu. S’aprofundiran els coneixements a les sessions de formació continuada, i donarem eines en les classes de formació instrumental. Per conèixer les actualitats del mercat, tenim les sessions d’empresa. Com a novetat, us presentem els MATINS TÈCNICS: Jornades on es donaran orientacions per realitzat diferents tipus d’encàrrecs professionals. Els tècnics del gabinet exposaran els aspectes més importants a tenir en compte per a cada tipus d’encàrrec, tant a nivell tècnic com a nivell administratiu i de seguretat. Aquestes xerrades s’oferiran de forma gratuïta als nous col·legiats. SESSIONS TÈCNIQUES • Modificacions del la inspecció tècnica d’edificis • Modificacions del decret de certificació energètica

ció i publicitat, dirigida a la venda o arrendament d’un habitatge o local, o les formules per aconseguir una rehabilitació eficient per una ciutat sostenible. També es van posar sobre taula altres temes com ara l’oportunitat que suposa per als tècnics especialistes en edificació, i les noves perspectives, participar en el procés de qualificació energètica. La jornada es va cloure amb una taula rodona amb les preguntes dels assistents i evidenciant que ara cal apropar la realitat del nou Decret i la certificació a la societat amb la màxima proximitat. Cal recordar que l’obligatorietat de disposar del certificat té incorporades diferents premisses, tant per a propietaris com per a llogaters dels immobles, com ara la possibilitat d’acollir-se a ajuts per part de la Generalitat però també amb l’advertiment que poden haver-hi sancions en cas que no es disposi d’aquesta certificació.

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA: MILLORES DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI USAT • MÒDUL A: L’ENVOLVENT • MÒDUL B: INSTAL·LACIONS • MÒDUL C: MANTENIMENT QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS AUDITORIES ENERGÈTIQUES EN EDIFICIS DE TERCIARI PLANS D’AUTOPROTECCIÓ NIVELL LOCAL “C” PLANS D’AUTOPROTECCIÓ NIVELL DE CATALUNYA “A-B” FORMACIÓ INSTRUMENTAL - El visat digital FORMACIÓ EMPRESA Siber: Sistemes de ventilació i tractament de l’Aire Siber Gas Natural MATINS TÈCNICS - Direcció de l’execució de l’obra - Coordinador de seguretat - Informes pericials - Cèdules i certificats - Projectes d’activitat - Reformes d’habitatges - Façanes

Més informació i inscripcions en línia: www.apatgn.org » Serveis al col·legiat » Àrea de Formació

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ASSESSORIA DE TREBALL COAATT BORSA DE TREBALL MAIG-JUNY 2013 El servei de borsa de treball del COAATT ha rebut entre el 3 de maig i el 17 juny, 23 encàrrecs de particulars. Gairebé la totalitat, 19, sobre certificats d’habitabilitat. Les 4 intervencions no relacionades amb el certificat d’habitabilitat són dues taxacions pericials i dos informes. Del total de 23, s’han concretat 21, un 90%. Le ofertes han sigut enviades a 23 col·legiats i s’han distribuït de la manera indicada al quadre següent: Data

Realitzat

Municipi

Tipus de treball

03-05-13

SI

CAMBRILS

CERTIFICAT HABITABILITAT

1566

06-05-13

SI

TARRAGONA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1004

06-05-13

SI

TARRAGONA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1269

08-05-13

SI

TARRAGONA

CERTIFICAT HABITABILITAT

619

09-05-13

SI

CAMBRILS

CERTIFICAT HABITABILITAT

1283

09-05-13

SI

LA PINEDA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1180

10-05-13

SI

SANT CARLES

CERTIFICAT HABITABILITAT

1566

10-05-13

SI

TARRAGONA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1551

10-05-13

SI

TARRAGONA

CERTIFICAT HABITABILITAT

885

15-05-13

NO

MORA LA NOVA

TAXACIÓ

1510

15-05-13

SI

MORA LA NOVA

TAXACIÓ

1369

16-05-13

SI

CUNIT

INFORME

1457

27-05-13

SI

VILA-SECA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1337

29-05-13

SI

COMARUGA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1113

31-05-13

SI

REUS

CERTIFICAT HABITABILITAT

272

03-06-13

SI

TARRAGONA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1196

04-06-13

SI

RODA DE BARA

INFORME

1473

05-06-13

NO

COMARRUGA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1376

06-06-13

SI

VILA-SECA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1247

11-06-13

SI

VILA-SECA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1575

14-06-13

SI

TARRAGONA

CERTIFICAT HABITABILITAT

1217

14-06-13

SI

REUS

CERTIFICAT HABITABILITAT

1521

17-06-13

SI

VALLS

CERTIFICAT HABITABILITAT

1625

TOTAL

21 Més informació: Assessoria de Treball COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 3) · assessoriatreball@apatgn.org

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi

[8]

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013

Nº Col·legiat


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w SERVEIS AL COL·LEGIAT DIRECTORI DE COL·LEGIATS: APARELLADORSTARRAGONA.ORG S’estan revisant els continguts que el web aparelladorstarragona.org ofereix, amb l’objecte de millorar la informació i difusió. Respecte de la informació que sobre cada tècnic s’ofereix actualment, aquesta es podrà ampliar amb imatges d’obres, activitats o serveis destacats sobre els seus treballs vinculats a l’arquitectura tècnica, així com un breu text amb el qual el tècnic pugui destacar aspectes del seu CV professional o activitats que vulgui destacar. Els col·legiats que vulguin ampliar aquesta informació, haurien d’enviar un màxim de 10 fotografies i un text de 40 paraules com a màxim, a l’adreça de correu: informatica@apatgn.org Amplia la teva informació al canal de recerca de la nova web www.aparelladorstarragona.org Més informació: Departament de Sistemes d’Informació del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.2) · informatica@apatgn.org

VOLS TENIR LA TEVA PRÒPIA WEB??. WEBTECNIC Fa un temps que tothom volia aparèixer a les pàgines grogues, ja que era el mitjà per on la gent cercava les seves necessitats. Avui en dia l’eina principal de cerca es diu Internet. Encara no apareixes a Internet? Doncs el COAATT, ofereix als col·legiats la possibilitat de poder tenir un web i poder aparèixer a Google i altres cercadors. I per fer-ho, us oferirem les següents opcions:

BASIC

STANDARD

El COAATT muntarà la plataforma on s’allotja el web. Serà el col· legiat qui s’encarregarà de crear el web i actualitzar-lo. Aquesta opció requereix d’uns coneixements mínims d’ús d’eines d’Internet.

75 euros/any

El COAATT muntarà i crearà el web. El col·legiat simplement haurà d’escollir una d’entre quatre plantilles web. També haurà de fer arribar les fotos i els textos que han de sortir en el web.

180 euros

A partir del segon any: Sense manteniment

75 euros/any

Amb manteniment

150 euros/any

Nota: El manteniment inclou una actualització completa del web per any. El COAATT realitzarà una web a mida. PREMIUM Domini Propi

Inclou: Hosting del lloc web, 100 correus electrònics i espai il· limitat.

A partir de 650 euros

Si vols un domini propi .com, .net, .org, .es, .eu, .info, ,biz i 10 correus electrònics.

12 euros/any *Preus sense IVA

Més informació: Departament de Sistemes d’Informació del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.2) · informatica@apatgn.org

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA PROJECTE DE COOPERACIÓ AL NEPAL La Fundació TU, Fundació Tarragona Unida, del Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) segueix endavant amb el projecte de cooperació que impulsa, conjuntament amb la Fundació Namlo Europa, al Nepal. La col·laboració entre ambdues fundacions es va iniciar l’any 2011 i beneficia a la comunitat de Dhuskun on un grup de dones, anomenat Chema Devi, es dediquen al cultiu del gingebre, cafè orgànic i altres productes de la terra però no disposen d’una construcció agrícola en condicions. Fa pocs dies, a la seu del COAATT, es va fer el lliurament, per part de la Fundació Tarragona Unida a la Fundació Namlo Europa, de la maqueta de l’edifici que es vol construir i que permetrà disposar d’una edificació amb ús polivalent on es pugui emmagatzemar i processar el producte extret dels conreus i comercialitzar i vendre’l. També hi haurà una aula d’aprenentatge i un espai per a cuina. Diversos arquitectes tècnics del COAATT han intervingut en la redacció del projecte previ en totes les fases posteriors d’estudi, recollida de dades, amidaments i elaboració del disseny del futur edifici que ja té la seva maqueta a l’espera que el procés segueixi i la construcció sigui realitat. Més informació: Fundació Tarragona Unida Tel. 977.212.799 (ext. 1) · tarragonaunida@apatgn.org · www.fundaciotu.org www.fundaciotu.org

Namlo EUROPA www.namlo.org

w El COAATT a la premsa Revista Cambrils. Divendres, 3 de maig de 2013. “El col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics afirma que viure amb menys soroll és possible”. NotíciesTgn.cat (www.noticiestgn.cat). Divendres, 24 de maig de 2013. “El projecte de cooperació de la Fundació Tarragona Unida al Nepal avança”. Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Divendres, 24 de maig de 2013. “Cimera per analitzar el certificat d’eficiència energètica”. Diari Més (www.diarimes.com). Divendres, 24 de maig de 2013. “Organitzen una jornada sobre la Certificació Energètica”. Diari de Tarragona. Dimarts, 28 de maig de 2013. “TGN debatirá la nueva ‘ITV’ energética de los edificios”. Diari Més (www.diarimes.com). Dimarts, 28 de maig de 2013. “El Palau de Congressos acull una jornada sobre la Certificació Energètica”. Onda Cero (www.ondacero.es). Dimarts, 28 de maig de 2013 el Sr. Jose Luis Hernández (Vocal de la Junta de Govern del COAATT) va estar al programa “La Ciutat Tarragona”, parlant sobre eficiència energètica. Podeu escoltar el programa fent click al següent enllaç: http:// www.ondacero.es/audios-online/emisoras/tarragona/ (Programa del dia 28/05/2013, del minut 04:00 al 25:00)

[ 10 ]

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013

www.uji.es


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

TAC 12 (www.tac12.cat). Dimecres, 29 de maig de 2013, el Sr. Jose Luis Hernández (Vocal de la Junta de Govern del COAATT) va estar al programa “Dotze qüestions”, parlant sobre l’entrada en vigor del certificat d’eficiència energètica que a partir de dissabte serà obligatori per vendre o llogar immobles. Podeu veure i escoltar el programa fent click al següent enllaç: http://tac12.xiptv.cat/dotze-questions/capitol/capitol-135-pimec-i-els-25-anys-de-elvallenc. (Programa del dia 29/05/2013, del minut 35:34 al 49:46) Diari Més (www.diarimes.com). Dijous, 30 de maig de 2013. “Ple absolut en la jornada sobre la Certificació Energètica”. Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dijous, 30 de maig de 2013. “Més de 250 professionals participen al Dia de la Certificació Energètica”. Diari de Tarragona. Dijous, 30 de maig de 2013. “El certificado energético de viviendas, a debate en TGN”. Diari Més (www.diarimes.com). Divendres, 31 de maig de 2013. Especial Construcció i Habitatge: “El certificat d’eficiència energètica, obligatori a partir de demà”. Llegiu l’article sencer al web col·legial: www.apatgn.org >> El Col·legi >> Publicacions >> Publicacions institucionals >> Dossier de Premsa Més informació: Comunicació i Publicacions COAATT Tel. 977.212.799 (ext. 5) · publicacions@apatgn.org IMATGE DE LA NOVA CAMPANYA EN PREMSA: “L’APARELLADOR EL TEU TÈCNIC DE CAPÇALERA” Aquest mes de juny el COAATT ha iniciat una nova campanya de premsa i comunicació adreçada al públic en general per posar en valor i destacar els avantatges de contractar tècnics col·legiats. Amb el mateix objectiu, aquesta campanya es recolza també en l’obertura del nou espai web: www.aparelladorstarragona.org Volem que sigui el cercador de referència dels tècnics a Tarragona

w SERVEIS PROFESSIONALS GESTIÓ I ASSESSORAMENT COMPTABLE I FISCAL (*)

NOVES TARIFES ! PREUS

per contractacions per al 2013

Col·legiat Persona Física

35,00 €/mes

Entitats en Règim d’Atribució de Rendes (C.B., S.C.P., etc)

50,00 €/mes

Societats Mercantils i Professionals (S.L., S.L.P., S.A., etc)

150,00 €/mes Preus sense IVA (21%)

(*) Serveis inclosos: Recepció i control de la documentació comptable a les oficines del COAATT, per al seu

tractament i mecanització comptable. - Tancament i repàs de la Comptabilitat, confecció dels llibres oficials i comptes anuals de societats mercantils per a la presentació al Registre Mercantil (no inclou suplerts i taxes). Estudi, confecció i presentació, dels impostos corresponents a les obligacions tributàries trimestrals d’IVA, així com resum anual de l’IVA. Serveis d’assessorament fiscal a realitzar en el COAATT amb horari d’atenció determinat. Els preus oferts per a Societats Mercantils i Professionals, s’entendran per a facturacions inferiors a 200.000 €/any, aplicant un increment de 50 €/mes per cada 100.000 € addicionals facturats.

Condicions i detall dels serveis a: Assessoria del COAATT - Tel. 977.212.799 (ext.1) · secretaria@apatgn.org · www.apatgn.org

ENLLAÇ Juliol-Agost 2013

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w SERVEI DE LLIBRERIA DEL COAATT PUBLICACIONS TÈCNIQUES AMB DESCOMPTE INFORME: PREOC - PREMETI 2013

PV. Col.

Oferta P.V. Col. des de www.preoc.es

PREOC 2013 (DVD). (22ª Edición) Base de precios de construcción + Resto de documentación + Web

60 €

54 € (codi promocional)

PREMETI 2013. (11ª Edición). Programa de mediciones y presupuestos + Base de precios

Llicències: 115 € Actualitzacions: 60 €

100 € (codi promocional)

OFERTA CONJUNTA: PREOC+PREMETI

140 €

125 € (codi promocional)

PUBLICACIONS CULTURALS. NOVETATS RESTES, RASTRES, RUNES I RECORDS. El llibre, escrit per Benjamí Català, no us deixarà indiferents. Cada full és una concreció precisa de “les restes, els rastres, les runes i els records” focalitzats, principalment, en aquesta part del país, que és el Penedès, que l’autor ha anat recollint en la seva acurada memòria. En el moment de fer la primera llegida he recordat aquell ancià indi nord-americà que deia “vosaltres els blancs, sempre esteu fent preguntes. No en teniu prou amb escoltar i observar. Sovint és possible aprendre tot el que realment importa només observant i escoltant. PVP: 29 € PV. Col. : 23 € PATRONS I PILOTS DE LA MARINA MERCANT DE TARRAGONA (PRIMER TERÇ DEL SEGLE XIX). El llibre, escrit per Josep Maria Sanet i Jové, és el producte d’un treball d’anys i de la publicació d’unes dades inèdites, que ens ajudaran a conèixer encara més la història i la societat d’un temps i un país. El primer terç del segle XIX, fins la mort del Rei Ferran VII, l’any 1833, va ser un període tràgic i convuls. És un període en què va haver activitat marítima, però difícil d’investigar per les pèrdues documentals a conseqüència de la Guerra del Francès i la Guerra Civil espanyola. Malgrat aquests entrebancs, l’autor fa un treball de recerca en diversos arxius (de la seva ciutat i de l’Estat) i reconstrueix el que va ser a Tarragona: la Matrícula de mar de Tarragona, l’Escola de Dibuix i Nàutica, el Gremi de Marejants, la Carrera d’Amèrica, els tipus de vaixells, el Port, la pirateria, les nissagues marineres... PVP: 12 € PV. Col. : 11 € Reserva d’exemplars a: publicacions@apatgn.org · 977.212.799 (ext. 5)

w BIBLIOTECA COL·LEGIAL. Novetats Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura y urbanismo: La Fundació ONCE i la Fundació Arquitectura COAM, presenten aquest treball, amb l’objectiu de col·laborar i participar, dintre de l’àmbit de les seves respectives competències, en el desenvolupament i difusió de l’Accessibilitat Universal y el Disseny per a tots. Autor: Varis ISBN: 978-84-88934-47-5 - Any de publicació:2011

PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2013 Contingut: Més de 30.000 preus de materials Més de 24.000 descompostos Edificació Urbanització i obra civil Rehabilitació i restauració

07 enllaç juliol agost 2013  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you