Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 05 / 2012

RETROBADA DEL COL·LECTIU SOPAR DE GERMANOR I ACTE D’HOMENATGE ALS COL·LEGIATS Divendres, 18 de maig · Bodegues Clos Barenys – Restaurant l’Orangerie Reserves: Departament de Secretaria del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.1) · a/e activitats@apatgn.org, i també a la pàgina web del COAATT

MENT

➮ TRAÇ

Pintura de Roberto Martí Sala Polivalent del COAATT, fins el 31 de juliol INAUGURACIÓ: dijous 10 de maig 19.00 h

GABINET TÈCNIC

GUIA DE TREBALLS Propostes d’especialització professional

NOU NÚMERO DE LA REVISTA TAG 2on quadrimestre de 2012 - Any XVII - Núm.65

ig:

a em

Sumari CORPORACIÓ. Taula de Col·legis Tècnics [P. 2] MÀRQUETING DIGITAL. Identitat i reputació digitals [P. 3] w SALA POLIVALENT. Mostra de pintura de Roberto Martí [P. 4] w ASSESSORIA COAATT: Cobrament de la RCP. Tècnics de l’Administració [P. 5] w GABINET TÈCNIC. Propostes d’especialització professional [P. 6] w w

maig de 2012

d 18 opar de s S iat leg

col·

ACTUALITAT LEGISLATIVA. Modificacions al text refòs de la Llei d’Urbanisme [P. 7] w AVANTATGES COL·LEGIALS: UOC, Servei de Llibreria [P. 8] w FORMACIÓ. Planificació urbana i territorial. Jornada SIKA P. 9] w CDoc. BIBLIOTECA COL·LEGIAL. Recursos en línia sobre màrqueting digital [P. 11] w


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w CORPORACIÓ ES CONSTITUEIX LA TAULA DE COL·LEGI TÈCNICS El passat 16 d’abril de 2012 va tenir lloc l’acte de constitució de la Taula de Col·legis Tècnics (TCT) integrada pel degà/president de 8 Col·legis Professionals que han signat aquest acord. En representació dels aparelladors catalans, hi ha participat la Sra. Rosa Mª Remolà i Ferrer, presidenta Executiva del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya. Els col·legis signants consideren de gran interès, per a les professions que representen, establir un marc de col·laboració i intercanvi d’experiències i coneixements, constituint-se en Taula de Col·legis Tècnics, per tal de facilitar els mecanismes necessaris per donar resposta a les diferents matèries d’interès comú. Els col·legis que la constitueixen són: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Consell de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya. Els objectius principals de la TCT són: •

Compartir i tractar temes d’interès comú dels col.legis signants.

L’intercanvi d’informació i coneixement.

Establiment de mecanismes de cooperació i col·laboració en matèries d’àmbit comú així com dels de conciliació enfront d’altres institucions o administracions públiques, i de resolució de conflicte entre els integrants que conformen la TCT en matèries competencials i d’atribucions professionals.

La representació , en àmbits comuns i/o matèries d’especial transcendència per a tots els col·legis que conformen la TCT, davant altres institucions públiques o privades.

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi [2]

ENLLAÇ Maig 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w MÀRQUETING DIGITAL PER A TÈCNICS Els passat mes d’abril va tenir lloc al COAATT el seminari ‘Màrqueting digital per a tècnics d’edificació, noves eines per a nous temps’ a càrrec de Montserrat Peñarroya, especialista en màrqueting digital i professora universitària d’aquesta matèria. Si no hi vau poder assistir i hi esteu interessats, podeu consultar a la Biblioteca la videogravació de les sessions (6 h). També podeu obtenir còpia de la presentació. PROFESSIONALS: IDENTITAT I REPUTACIÓ DIGITALS, per Xavier Jiménez, enginyer informàtic Gestió de la identitat i la reputació digital. La nostra identitat i reputació digital ha d’importar-nos !!! Com a mínim tant com ens importa a la vida real. Resum: La identitat i la reputació digital són conceptes que tot professional ha de tenir present avui en dia. El que hi ha a la xarxa d’un mateix, els comentaris que s’hi fan, i en definitiva totes les informacions que fan referència a un mateix conformen un perfil que conforma una identitat digital. La reputació digital és el conjunt de factors, positius i negatius que incideixen sobre aquesta identitat digital i la van configurant al llarg del temps. Aquesta reputació digital pot veure’s afavorida per la nostra activitat a la xarxa si coneixem alguns mecanismes per potenciar-la. Per ultim, i en la mesura que no tota la informació sobre nosaltres provindrà de nosaltres mateixos, caldrà monitoritzar la xarxa de forma “efectiva” per poder contestar o contra-restar si cal, aquelles informacions negatives que ens afectin, el més rapidament possible. La identitat i la reputació digital semblen, a priori, termes “snobs”. Tal vegada una mica llunyans, però estan incidint més del que ens pensem en el nostre entorn. La identitat digital no és res més que el conjunt d’atributs que caracteritzen i configuren el perfil (personal i professional) que tots, individual o col·lectivament, tenim a Internet. La reputació digital és la suma de factors, positius i negatius, que incideixen sobre aquesta identitat digital. Per tant, de la percepció que la gent té de nosaltres depèn, en gran mesura, l’èxit que tinguem a nivell personal i professional, i les oportunitats que se’ns presentin. Això significa que la percepció que es té de la identitat digital d’algú, es produeix de forma externa i per tant, no es pot tenir un control absolut sobre ella. La bona noticia és que podrem fer “alguna cosa” per millorar-la. Hi ha un altre significat al terme “identitat digital” avui en dia. Es refereix a un camp d’investigació de les grans companyies per proporcionar a cada individu una identificació única, escalable, universal i pròpia, capaç de proporcionar accés a tots els serveis i aplicacions d’internet. Però no és d’aquesta identitat digital (futura) de la que tractem, sinó de la que té a veure amb la “reputació digital”. La bona reputació, en tot cas, cal guanyar-se-la. Això vol dir que del que es tracta és de posar en marxa tots els mecanismes disponibles per tal que la bona feina que es fa, sigui visible en els llocs adequats. La qual cosa significa que caldrà esbrinar quins són aquests llocs i focalitzar allí la nostre atenció. La identitat digital (i la seva reputació associada) no existeix a priori. Es va creant a mesura que es proporcionen dades pròpies, personals o professionals, als diferents espais de la xarxa i als diferents serveis. Això no és necessariament dolent per si mateix. Mentre ens assegurem a qui li estem donant les dades, que les dades que donem sobre nosaltres són pertinents i adequades al servei que volem obtenir i que tinguem raonables garanties de que les dades quedaran custodiades i no es divulgaran, sembla que podem confiar-hi. Però aquesta identitat digital no és pública. La coneixen els servidors (parcialment, cadascun una part) als qui els hi hem proporcionat les dades. La verdadera dimensió del terme “identitat digital” és tot el nostre perfil, tant el personal com el professional, que és accessible des de la xarxa. Inclús abans de participar en xarxes socials, en forums, en debats, la xarxa ja “sap” coses de nosaltres. Si ho provem introduïnt el nostre nom en un cercador, apareixeran uns quants resultats. Tot i que segurament no tots els resultats corresponen exactament al nom de la persona que estem buscant (per que la cerca no és exacte), apareixen més resultats “correctes” del que esperàvem a priori. Doncs aquest “rastre” que hi ha a la xarxa, involuntari, perquè no l’hem proporcionat nosaltres, forma part de la part pública. Ens hem de preguntar: és suficient? Diu el que ens agradaria que digues de nosaltres la xarxa? Potser el que cal fer, com que és inevitable que apareguem en moltes, moltíssimes pagines, potser cal plantejar-se de tenir una identitat “pròpia” i intentar configurar el que voldríem que “la xarxa” digui de nosaltres. El que vindria a ser la nostra marca personal. Els experts en marquèting ho anomenen imatge de marca. Com a professionals de l’arquitectura, com a tècnics de la construcció, és rellevant tenir una imatge professional i configurar adequadament una imatge de marca. Veurem com i amb quines eines provar de fer-ho. Segons enquestes recents, el 91% dels responsables de selecció de les empreses utilitzen les xarxes socials en els seus processos d’avaluació de candidats, i un % bastant alt ha descartat candidats desprès de consultar el perfil del candidat. No tenien una bona marca personal? Tots tenim clar que el primer lloc on anem a buscar qualsevol cosa (o a qualsevol persona) és internet. Per tant és important que desenvolupem correctament aquesta identitat digital i el resultat de la cerca presenti una marca personal “adequada” per aquells que ens busquen a la xarxa. * Llegiu aquest article complet a l’espai ‘Dinamització 2.0’ de la Biblioteca al web col·legial, on també es poden trobar altres recursos sobre xarxes socials i empresa, oportunitats de negoci, networking, etc.

ENLLAÇ Maig 2012

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ESPAIS DEL COAATT SALA POLIVALENT. Programa d’exposicions

Mostra de pintura de ROBERTO MARTí a la Sala Polivalent del COAATT, fins el proper 31 de juliol

INAUGURACIÓ: Dijous 10 de maig, 19.00 h Roberto Martí Jovaní té formació d’arquitecte tècnic i de creador de producte. És també un artista autodidacte que ha completat la seva formació amb tres anys de cursos a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tortosa. Ens presenta en aquesta exposició una obra que pretén ser vital i autèntica, que busca connectar amb el jo més profund de l’observador fent-li un gest de complicitat. Expressa aquesta vitalitat sovint en les dimensions (de les obres, de les pinzellades, de les taques de color), també en el moviment del canell que s’hi endevina, en els materials emprats. Defuig la contemplació estàtica i submergeix l’espectador en el canvi, de vegades suau de vegades abrupte però sempre present. És conscient, com tot artista que, malgrat les influències (som la nostra memòria) ha de mostrar un discurs fresc, evitant camins ja recorreguts. El seu treball és, doncs, el d’investigar i experimentar, fins i tot intentant alliberar-se dels potents lligams del propi ego per obtenir i mostrar la forma més pura, traduint en traç potent “el moment de creació” a través del qual brolla tota la reflexió prèvia i on neix la mirada nova. * Col·labora: Taller d’Art Cinta Dalmau (Tortosa) http://tallerdecintadalmau.blogspot.com

w ARXIU DE PROJECTES El Col·legi ve prestant el servei d’arxiu, conservació, custòdia i consulta dels projectes visats, adreçat tant als col·legiats sobre la pròpia producció professional, com als jutjats i les administracions motivades per un requeriment oficial. El servei de conservació, custòdia i arxiu té la unica limitació dels plaços requerits per les administracions, que són: Intervencions anteriors a la LOE (1999): 25/27 anys Intervencions posteriors a la LOE (2000): 12/14 anys 10 anys del plaç de garantia 2 anys de plaç de prescripció de l’acció

2 anys de plaç que pot trigar el jutjat en reclamar la documentació Respecte d’aquest servei, es comunica als col·legiats que: donat el gran volum de documentació conservada a l’Arxiu de Projectes, aquest es traslladarà properament. Respecte d’aquest trasllat, es recorda als col·legiats que poden exercir el dret de retirada dels seus projectes professionals. Per demanar la recuperació de la còpia en paper, cal que s’adrecin a la secretaria del Col·legi amb algun dels documents de visat on apareguin les dades completes de l’expedient.

Més informació: Secretaria del COAATT · Tel. 977.212.799 (ext.1) · secretaria@apatgn.org

[4]

ENLLAÇ Maig 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w ASSESSORIA COAATT COBRAMENT DE LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL Seguint indicacions de les companyies asseguradores, el dia 25 d’abril de 2012 es va procedir a passar al càrrec l’import de la prima corresponent al segon termini de prima fixa de la pòlissa de responsabilitat civil professional. Els col·legiats que hagin fraccionat la prima fixa per mensualitats, se segueix passant el càrrec com és habitual. Així mateix, s’informa: - Que es passa al càrrec l’import de la prima que la companyia d’assegurances ens ha comunicat. - Que es donarà per pagada la prima un cop s’hagin satisfet la totalitat dels rebuts emesos a través del Col·legi/ ASSEGURCOAATT com a suplerts. En cas d’impagament el Col·legi/ASSEGURCOAATT comunicarà el fet a la companyia asseguradora en el termini de 30 dies, tant sigui rebut de prima fixa com rebut de prima complementària (en el cas de MUSAAT) comportant els efectes corresponents, ja que la companyia asseguradora pot anul·lar la pòlissa.

TÈCNICS DE L’ADMINISTRACIÓ: OBRES MENORS Els col·legiats que desenvolupen el seu exercici professional en una Administració duen a terme habitualment intervencions anomenades obres menors, que són les obres que no necessiten de projecte tècnic i estiguin considerades com a menors i TENEN RISC. El desenvolupament de l’exercici professional pot ser com a funcionari de carrera, interí o laboral i per tant el col· legiats han de ser coneixedor de quina cobertura té l’Administració respecte a la seva responsabilitat civil. El servei d’Assessoria del Col·legi us pot valorar la responsabilitat de la pòlissa. Així mateix, en el cas que el col·legiat tingui la seva pròpia pòlissa de responsabilitat perquè li en doni cobertura, ha de tenir en compte, que sempre ho ha de comunicar a la companyia asseguradora, bé amb el visat/registre bé amb una comunicació, depenent si ho fa a través de la pòlissa RC professional o la pòlissa d’obres menors, abonant els imports corresponents. Aquesta comunicació serveix tant pels col·legiats que tenen pòlissa subscrita amb MUSAAT com amb ZURICH. Més informació: Assessoria COAATTTel. 977.212.799 (ext.1) · a/e secretaria@apatgn.org

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

ENLLAÇ Maig 2012

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w GABINET TÈCNIC GUIA DE TREBALLS PROFESSIONALS. PROPOSTES D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL PARCEL·LACIONS URBANÍSTIQUES, REPARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS Dins l’àmbit professional de l’aparellador i emmarcades al context dels treballs d’urbanització, existeixen un conjunt de serveis especialitzats que sovint el tècnic ha deixat de banda: els projectes de parcel·lació, de reparcel·lació o els projectes de divisió horitzontal. Uns serveis professionals cada vegada més sol·licitats Las causes es poden trobar en un context especialment condicionat pel marc legal actual. I en el cas dels projectes de divisió horitzontal, com a una conseqüència derivada de l’aplicació de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge i el Decret 55/2009, sobre condicions d’habitabilitat. Per exemple, que la cèdula d’habitabilitat sigui un document imprescindible per la transmissions d’habitatges, per al seu lloguer o per contractar els serveis d’aigua o llum, promou la regularització de situacions anòmales en molt edificis de municipis petits o centres històrics. El projectes de parcel·lació i els de divisió horitzontal es regulen mitjançant el Decret 305/2006, el Reglament de la Llei d’urbanisme. Aquí s’especifica les condicions, característiques i documentació necessària per a la constitució i modificació d’un règim de propietat horitzontal, de les parcel·lacions urbanístiques i els requisits per l’atorgament d’escriptures d’actes de parcel·lació i de constitució o modificació de règims de propietat horitzontal, i per inscriure-les al Registre de la propietat. A la vegada és imprescindible consultar també la legislació urbanística municipal. El planejament urbanístic general o parcial que reguli les característiques del sector sobre el que es vol actuar. Comprovar la superfície mínima de parcel·la, la façana mínima, que es permet la construcció d’habitatge plurifamiliar o que no s’ha esgotat el nombre d’habitatges permesos al sector o la illa definits al pla urbanístic. PARCEL·LACIONS URBANÍSTIQUES En aquest cas serà necessari aportar aquesta documentació quan la parcel·lació faciliti o tingui la finalitat, de construcció d’edificacions o d’instal·lacions per destinarles a usos urbans. També s’inclou la constitució o modificació del règim de propietat horitzontal per parcel·les. També quan la parcel·lació tingui per objecte una nova divisió o segregació de finques resultants d’una reparcel·lació, excepte en aquells casos en els que la descripció de la finca resultant ja ho incorpori. En aquest cas la documentació que conforma el projecte de parcel·lació o de divisió horitzontal és la següent: • La memòria justificativa de l’adequació de la parcel·lació proposada a les determinacions del planejament aplicable. • El plànol parcel·lari, a escala adequada, amb indicació de les parcel·les indivisibles, la qualificació

[6]

ENLLAÇ Maig 2012

urbanística dels lots i els terrenys destinats o reservats per a sistemes generals o locals. • També i quan el planejament en vigor incorpori el plànol parcel·lari, la còpia certificada d’aquest, més les dades i les indicacions necessàries, pot substituir el document a què es refereix el paràgraf anterior. Els treballs de redacció del projecte de parcel·lació es complementen amb la direcció de la parcel·lació. Es a dir, amb la concreció sobre la finca de les noves llindes fixades al projecte. CONSTITUCIÓ I MODIFICACIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL Aquesta serà necessària per la divisió en propietat horitzontal, llevat que aquesta divisió es produeixi en virtut de l’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació, o llevat que la determinació del nombre d’habitatges, d’establiments o d’altres elements o del seu increment estigui establerta en la llicència d’obres corresponent. En aquest cas la documentació que conforma el projecte de parcel·lació o de divisió horitzontal és la següent: • Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i en cas d’habitatges, del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per a segona ocupació. • Plànols necessaris a escala adequada per deixar constància del nombre d’habitatges, establiments o elements, llur superfície i ús urbanístic. • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació. • Proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal. Aquesta última documentació, prèvia a la constitució de l’escriptura definitiva, està vinculada amb l’existència d’un préstec hipotecari, on es vol conèixer el repartiment de les finques resultants de la divisió. FORMALITZACIÓ I INSCRIPCIÓ REGISTRAL Cal acreditar davant del notari l’atorgament de la llicència d’obres o de la llicència urbanística que determini el nombre d’habitatges, establiments o altres elements o el seu increment, o en aportar la certificació municipal acreditativa de l’atorgament de la llicència per silenci administratiu. En el cas de parcel·lacions cal aportar als notaris la notificació de la llicència de parcel·lació o la certificació municipal acreditativa d’haver-se atorgat la llicència per silenci administratiu, juntament amb la còpia certificada del plànol parcel·lari. Aquests documents s’han de protocol·litzar o testimoniar íntegrament amb l’escriptura pública, com a requisit previ necessari per a l’atorgament de les referides escriptures públiques.


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

També es pot substituir, si s’escau, per còpia certificada del plànol parcel·lari, en la qual, per diligència del secretari o secretària de l’ajuntament, s’acrediti l’atorgament de la llicència o la declaració de la seva no necessitat. Quan es tracta de divisió horitzontal, si l’ajuntament no ha atorgat la llicència, ni ha emès certificació de la declaració de no necessitat, ni tampoc no ha emès certificació d’acte presumpte en relació amb les anteriors peticions, es pot atorgar l’escriptura si la persona interessada acredita davant del notari els documents següents:

• Sol·licitud de llicència o de declaració de no necessitat de la llicència. • Sol·licitud de certificació de silenci administratiu positiu. • Manifestació expressa de la persona interessada que no ha obtingut cap resposta dins el termini legalment establert. DECLARACIÓ CATASTRAL DE LA PARCEL·LACIÓ O DIVISIÓ HORITZONTAL La declaració catastral es realitza mitjançant model normalitzat 903-N.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL WEB: Serveis al Col·legiat » Àrea Tècnica » Recursos Documentals » Guia de Treballs Professionals Bibliografia recomanada disponible a la Biblioteca del COAATT: Urbanismo bioclimático / Ester Higueras, Autor . - Gustavo Gili, 2006 . - 241 p. : il., fot., gràf., map. ; 24 cm. - (Arquitectura y Diseño + Ecología) .ISBN : 978-84-252-2071-5 Urbanismo: buenas prácticas . - Valencia : Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y el Suelo, AVS, 2006 . - 171 p. : il. col. ; 29 cm. ISSN : V-4909-2006 Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.3) · a/e gabtec@apatgn.org

w ACTUALITAT LEGISLATIVA MODIFICACIONS AL TEXT REFÒS DE LA LLEI D’URBANISME. Aspectes representatius La Llei 3/2012 de modificació de la Llei d’urbanisme, vigent des de l’1 de març de 2012, deroga la disposició final segona, relativa al termini per a l’adaptació del Reglament de la Llei d’urbanisme, del Decret legislatiu 1/2010, la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, la disposició addicional cinquena de la Llei 18/2007, els articles 90 i 91 del Decret 179/1995 i els articles 58.a, 151, 224.2.a in fine i 3, 225.2 i 276.4 del Decret 305/2006. El text incorpora també tres disposicions transitòries. La primera on es prorroguen, en determinades condicions, les llicències d’obres caducades a partir de l’1 de gener de 2008 i ampliable fins el 31 de desembre de 2014; i la segona i tercera, sobre reserves de sòl per habitatges de protecció pública i modificacions del planejament urbanístic. Sobre les modificacions, pel que fa a la legalitat urbanística, s’ha substituït la llicència de primera ocupació per un règim de comunicació prèvia, o s’afegeix, entre d’altres, com a infracció urbanística molt greu la vulneració del règim d’usos i obres dels béns que el planejament urbanístic inclou en els catàlegs de béns protegits. Les modificacions amplien els usos admissibles en masies i cases rurals rehabilitables. També s’admet la possible rehabilitació i reconstrucció d’altres edificacions rurals amb valors arquitectònics o històrics o la rehabilitació de construccions rurals. S’amplien els usos provisionals del sòl i les obres de caràcter provisional admeses -panells publicitaris, majors usos admesos en construccions preexistents en sòl urbà i obres vinculades a activitats econòmiques

preexistents-, i també se simplifica el procediment per a la seva autorització. En edificis fora d’ordenació, s’amplien el nombre d’obres admeses. Si fins ara es permetien les obres de consolidació o ampliació de volum en el cas de reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació d’aquestes construccions i instal·lacions, s’admeten ara també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. Aquesta mesura, combinada amb les modificacions incloses a la Llei 9/2011, on s’especifica que l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent i no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística, regularitza un gran nombre de situacions anòmales. A les edificacions i instal·lacions industrials fora d’ordenació, es permetrà l’adequació, millora o ampliació si aquesta es necessària per a la continuïtat de l’activitat o per a la seva adequació a la normativa ambiental, justifiqui l’interès social i es compleixin determinades condicions. A més, s’obre la possibilitat de rehabilitar, per a ús hoteler, les masies, cases rurals o altres edificacions en sòl no urbanitzable en absència de catàleg. L’administració podrà retribuir als contractistes, com a contraprestació en concepte de pagament, mitjançant el lliurament de béns immobles que integren els patrimonis públics de sòl i d’habitatge. Les modificacions també incorporen l’obligació de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de

ENLLAÇ Maig 2012

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Catalunya (DOGC) dels acords d’aprovació definitiva, i d’un enllaç amb el Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC). Es concreta com a infraccions urbanístiques lleus els actes de parcel·lació, urbanització, edificació o ús del sòl conformes a la legislació i el planejament urbanístics que es duguin a terme sense el títol administratiu habilitant pertinent, sense efectuar la comunicació prèvia en substitució de la llicència urbanística requerida o sense ajustar-se al seu contingut. Pel que fa als planejaments urbanístics, els municipis amb un planejament urbanístic, de caràcter transitori, disposen d’un termini de tres anys des de la seva entrada en vigor perquè tramitin un POUM, o en cas contrari, el departament competent en matèria d’urbanisme completarà el tràmit de les esmentades normes per atorgar-les vigència indefinida. El dret d’aprofitament urbanístic es fitxa en el topall màxim del 85%, en els casos de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat. I les cessió del sòl per a les modificacions de planejament urbanístic general que comportin un increment de l’aprofitament urbanístic,

s’estableix en un 10% en sòl urbà no consolidat, i en un 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic si es produeix un increment del sostre edificable. I a la vegada s’elimina l’obligació de destinar a habitatge de protecció pública el producte obtingut de l’alienació dels terrenys de cessió de sòl amb aprofitament d’àmbits residencials. Es concreta que les certificacions dels projectes de reparcel·lació hauran d’incloure que l’aprovació definitiva ha estat comunicada a les persones interessades i s’ha d’acreditar el pagament o la consignació, únicament, de les indemnitzacions que s’hagin de satisfer per l’extinció de drets de propietat sobre les finques aportades a persones que, per l’escassa quantia de llurs drets, no resulten adjudicatàries de finques. Finalment in sistir en una modificació important és l’establiment d’una pròrroga extraordinària fins el 31 de desembre del 2014, per tal que les llicències d’obres atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, i que estiguin paralitzades per la crisi del sector de la construcció, es puguin reprendre sense haver d’ajustar els projectes a la nova normativa tècnica dictada en matèria d’edificació i habitatge.

Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.3) · a/e gabtec@apatgn.org

w AVANTATGES COL·LEGIALS CONVENI COAATT - UOC, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA El COAATT és institució associada de la UOC, i tots els col·legiats poden gaudir d’avantatges especials i ofertes puntuals. NOU Cursos on-line d’especialització sobre urbanisme i temes afins, que comencen el 7 de maig i l’11 de juny

- 10% DTE. en la 1ª matrícula Més informació www.apatgn.org » Serveis al col·legiat » Avantatges

w SERVEI DE LLIBRERIA DEL COAATT. Publicacions tècniques amb descompte Tots aquests recursos i documents es troben disponibles en suport digital al web de la Biblioteca Col·legial www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » CDoc - Biblioteca

OFERTA CONJUNTA: PREOC + PREMETI PVP 150 € PV.Col. 140 €

[8]

INFORME: PREOC - PREMETI 2012 PREOC 2012 (DVD). (21ª Edición) Base de precios de construcción + Resto de documentación + Web PVP: 65 € - PV.Col.: 60 € PREMETI 2012. (10ª Edición) Programa de mediciones y presupuestos + Base de precios Llicències: PVP. 125 € - PV.Col. 115 € Actualitzacions: 55 €

ENLLAÇ Maig 2012


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w FORMACIÓ PLANIFICACIÓ URBANA I TERRITORIAL

FORMACIÓ CONTINUADA

Dates: del 16 i 30 de maig de 2012 Horari: de 16:00 h a 19:00 h Lloc: Sala polivalent COAATT

Preu col·legiat: 103,95 € (Subvenció incl.) Preu no col·legiat: 148,50 €

Presentació Interpretació dels principals instruments que desenvolupen el nostre sistema urbanístic, així com els conceptes fonamentals i terminologia habitual sobre aquest tema, sense entrar en el vessant projectiu d’urbanisme. Ponents: FRANCESC SANTACANA - Arquitecte - Delegat Territorial d’urbanisme - Tarragona Programa: Nocions bàsiques. Urbanisme i ordenació del territori. Morfologia urbana : Zonificació i qualificació en el planejament; - Sistemes d’ordenació, tipologies i usos; - Zones d’ordenació urbanística Els paràmetres reguladors en el planejament urbanístic. L’aprofitament urbanístic: - Edificabilitat i aprofitament;L’aprofitament tipus; Les determinacions de l’ordenació urbanística : - Determinacions de l’ordenació estructural Determinacions de l’ordenació detallada Instruments d’ordenació en el planejament u rbanístic; - Plans d’acció territorial; - Plans generals; - Planejament de desenvolupament o millora; - Uns altres La gestió i execució urbanística: - Els programes d’actuació; - L’agent urbanitzador; - Els projectes de reparcel·lació - Els projectes d’urbanització

VALOR AÑADIDO AL DISEÑO INTERIOR

FORMACIÓ EMPRESA

Dates: 10 de maig de 2012 Horari: de 17:00 h a 19:00 h Lloc: Sala d’Actes del COAATT

Presentació - Prevención y tratamiento de humedades en obra nueva, rehabilitación y reformas. - Tratamiento de cuartos húmedos - Sótanos - Terrazas - Adhesivos elásticos para mejora del aislamiento acústico de espacios interiores. - Adhesivos para pavimentos de madera - Adhesivos para panelización interior - Pavimentos continuos decorativos. - Gama Confort - Pavimentos de Quarzo Color - Terrazo “in situ” con resinas - Terminaciones cementosas - Pavimentos continuos con resinas

Més informació: Àrea de Formació del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.6) · a/e: formacio@apatgn.org ENLLAÇ Maig 2012

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w EL COAATT A LA PREMSA Més Tarragona. Especial col·legis professionals · Dijous 26 d’abril La inspecció tècnica d’edificis, després d’un any de funcionament El Col·legi ofereix un assessorament qualificat al servei del ciutadà que representa un col·lectiu preparat i expert en totes les fases de l’edificació. El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, conscient de la seva responsabilitat social, realitza actualment un estudi del parc d’edificis amb el qual es vol valorar l’antiguitat i l’estat en què es troba. L’estudi pilot es realitza als municipis del Creixell, Montblanc i l’Espluga de Francolí, i contempla la realització d’unes 250 inspeccions en edificis d’habitatges per tal d’avaluar el seu estat de conservació i analitzar les deficiències detectades. Les dades obtingudes configuraran una base de dades que es posarà a disposició dels aparelladors i les Administracions que el sol·licitin.

Disposa d’un registre Disposar d’un registre sobre les característiques constructives dels edificis, la seva antiguitat, el nombre d’habitatges, el grau d’accessibilitat o els valors històrics o artístics, és una informació que permetrà identificar els professionals i l’Administració, zones d’especial interès d’intervenció o avaluar programes d’inversió o rehabilitació i considerar així un calendari provable d’inversions relacionades amb la ITE. (…) Llegiu l’article sencer al web col·legial www.apatgn.org » Publicacions » Publicacions institucionals

[ 10 ]

ENLLAÇ Maig 2011


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

w REVISTA TAG 2on. Trimestre de 2012 EDITORIAL Polivalència En el context actual, tan complicat, també hem de buscar notícies positives, i verdaderes. És el cas de les xifres de nous habitatges. Al primer trimestre d’enguany s’han visat molts més habitatges residencials que als anteriors trimestres. És una dada objectiva. També hem de fer pedagogia i conscienciar a la societat en què “edificar” va més enllà de construir: elecció del sòl, urbanització, infraestructures i estructures, obres i adequació, sostenibilitat, manteniment (i demolició i/o reciclatge). I els professionals aparelladors hi desenvolupem i hi podem desenvolupar un paper important. D’aquestes qüestions i d’altres (catalogació patrimonial, control de qualitat, millores dels habitatges, art, disseny, materials, accessibilitat, etc.) en parlem a la nostra revista TAG. El món està canviant i la nostra tasca avui dia encara és i ha de ser més polivalent. La Junta ■ GABINET TÈCNIC Dades de síntesi de la construcció. 1r trimestre 2012

■ CONSELLS SAACU Propostes per millorar el nostre habitatge

■ CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA Entrevista: Jose Antonio Otero, presidente

■ ACTIVITAT COL·LEGIAL Exposició: Roberto Martí

■ REHABILITACIÓ PATRIMONIAL Tipologia i normativa d’aplicació als béns patrimonials ■ LA PROFESSIÓ Rellançament de la professió ■ CONTROL DE QUALITAT Els E.N.D. (Ensayos No Destructivos)

del

Coaatt

■ ACTUALITAT VII Mostra d’arquitectura del Camp de Tarragona ■ FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA Accessibilitat universal ■ ESPAI AL TEMPS Pilots de la marina mercant de Tarragona (I) ■ PATRIMONI Arquitectura Modernista de Reus (I)

w CENTRE DE DOCUMENTACIÓ · BIBLIOTECA Amb motiu dels seminaris sobre MARQUETING DIGITAL impartits al COAATT per Montserrat Penyarroya, oferim un recull de recursos útils per ampliar conceptes i afrontar la dinamització digital de la professió amb garanties. Aquests i altres títols es poden descarregar gratuïtament des de l’espai web ‘Dinamització 2.0’ de la Biblioteca a www.apatgn.org

La Web de Empresa 2.0 - Guía práctica: Cómo atraer visitas y conseguir clientes Ana Nieto Churruca, Lasse Rouhiainen Global Marketing nos enseña cómo desarrollar una web eficaz en su nuevo libro Web de Empresa 2.0: Guía práctica para atraer visitas y conseguir clientes. Esta obra, escrita por los expertos en marketing y comercio en línea Ana Nieto Churruca y Lasse Rouhiainen, es una herramienta de ayuda práctica, útil y clara para desarrollar paso a paso un proyecto Web 2.0 desde principio a fin, con un lenguaje asequible a cualquiera. No es un libro sobre lenguajes de programación, sino un compendio de principios de marketing indispensables para gerentes, mercadólogos, diseñadores gráficos, programadores y todos aquellos que deseen desarrollar sitios Web que cumplan su cometido: Atraer visitas y conseguir clientes.

ENLLAÇ Maig 2012

[ 11 ]


COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

L’ÚS DEL LES EINES 2.0 PER A LA RECERCA DE FEINA I EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Amb l’aparició del Web 2.0 canvia la manera en què el consumidor/a interacciona amb els continguts d’Internet. L’usuari/ària, en la seva interrelació amb altres usuaris/àries o bé amb la generació de continguts, deixa una petjada, un rastre digital a la xarxa. És per això que diem que Internet “parla de nosaltres”, tot conformant la nostra identitat digital. A través de la informació que deixem a Internet, podem construir-nos un nom professional. Actualment, disposar d’una bona identitat digital s’està convertint en una eina que ens pot ajudar en el nostre desenvolupament personal i professional.

NETWORKING Al món dels negocis sempre s’han utilitzat els contactes com un mitjà de comunicació i obtenció de dades i, per extensió, els/les responsables de selecció fa temps que van veure el seu potencial pel reclutament de nous candidats/es. D’altra banda, és comú que les ofertes de feina circulin de boca en boca i arribin a persones de l’entorn d’un treballador/a, pel qual els contactes es consideren un veritable canal de recerca de feina. En definitiva, el networking és una eina de treball que pot utilitzar-se en els processos de millora professional com mitjà pel coneixement del mercat de treball i fins i tot com a canal directe de recerca de feina.

¿CÓMO EMPEZAR A PROMOCIONAR TU NEGOCIO EN REDES SOCIALES?: Creando el PPI (Project Planning and Implementation). Juan Merodio Seguro que ya estás harto de escuchar los términos Redes Sociales, Web 2.0, SMO (Social Media Optimization), SMM (Social Media Marketing) y te gustaría poder poner en práctica estos términos y sus correspondientes acciones en tu negocio pero no sabes bien por dónde empezar. Y si estás pensando que tu negocio no tiene cabida en la Redes Sociales, sigue leyendo este “Libro Blanco” y comprenderás por qué cualquier negocio, sea grande o pequeño es posible hacerlo crecer con la ayuda de las Redes Sociales.

MARKETING EN REDES SOCIALES: mensajes de empresa para gente selectiva. Juan Merodio A la hora de lanzarnos a que nuestra empresa tenga presencia en Redes Sociales debemos hacerlo de una manera eficaz, y para ello es IMPRESCINDIBLE tener una estrategia claramente definida que nos ayude a seguir la línea marcada y no volvernos locos dando vueltas que nos harán perder tiempo y dinero.

Més informació: publicacions@apatgn.org [ 12 ]

ENLLAÇ Maig 2011

05 enllaç maig 2012  
05 enllaç maig 2012  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Advertisement