Page 1

Rbla. President Francesc Macià, 6 43005 Tarragona Tel. 977 212 799 • Fax. 977 224 152 www.apatgn.org

ENLLAÇ

Núm. 01 / 2010

1 de gener de 2010

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS Celebrada el passat 17 de desembreS’adjunta la Certificació d’Acords Aprovats, i resum dels punts destacats

 PRESENTACIÓ DE DOS NOUS TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ Els autors Lino Cuervo i Tomás Ferreres, reconeguts especialistes en patologies són els autors dels nous volums de la col·lecció, centrats en la prevenció d’humitats. Dijous 4 de febrer a la Sala Polivalent del COAATT De 18.00 a 20.00 h · Assistència gratuïta · En l’acte de presentació, els col·legiats podran adquirir exemplars amb un 50% de dte. sobre el PVP (25 €)

Volum 10: ‘PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD DE CONDENSACIONES EN LOS EDIFICIOS’

Volum 9: ‘PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN EDIFICACIONES ENTERRADAS’

El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya manifesta la seva adhesió i suport a l’editorial unitària titulada La dignitat de Catalunya.

CALENDARI DE FESTES I HORARIS DE LES OFICINES DEL COAATT Gener:

Tarragona

Del 4 al 7: Tanca el Departament de Visats per manteniment anual Resta de serveis, obert de 08.00 a 14.00

El Vendrell

Tancat fins el 12/01/10

Sumari 

 

 

ENTORN CORPORATIU. Adhesió del Consell de Col·legis Catalans a l’editorial ‘La dignitat de Catalunya’. Nou número de l revista TAG [P. 2] SECRETARIA. Despeses administratives. Tarifes per a 2010 [P. 4] DEPARTAMENT DE VISATS. Canvi de l’imprès ‘Certificat de Compliment del Programa de Control de Qualitat’ [P. 6] SISTEMES D’INFORMACIÓ. Novetats: Despatx AT, web col·legial, Finestreta única [P. 6] ASSESSORIA. MUSAAT. PREMAAT. [P. 7]FORMACIÓ. Programa de formació. 2on. Quadrimestre del curs 2009/2010: Postgrau Facility Management [P. 8]

 

ACTUALITAT ECONÒMICA [P. 10] AVANTATGES COL·LEGIALS. Lloguer d’equips. Assessorament fiscal / comptable. Assistència tècnica informàtica. Material d’oficina [P. 10]ny a n ! Bo nou

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ-BIBLIOTECA. Recursos sobre patologies d’estructures

[P. 11]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

ENTORN CORPORATIU ADHESIÓ DEL CONSELL DE COL·LEGIS CATALANS A L’EDITORIAL ‘LA DIGNITAT DE CATALUNYA’ El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya vol sumar el seu suport i s’adhereix a la iniciativa conjunta, duta a terme per dotze diaris catalans, de publicar l’editorial unitària titulada La dignitat de Catalunya. Cal felicitar una iniciativa que considerem oportuna i que demostra, un cop més, el pa per capdavanter i exemplar dels nostres mitjans de comunicació, capaços de recollir el sentiment majoritari de la societat catalana i d’expressar-lo conjuntament i d’una manera unitària. Tres anys de lenta deliberació sobre l’adequació a la Constitució de l’Estatut de Catalunya, marc legal que va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, per les Corts Generals i ratificat per la voluntat ciutadana, han provocat un sentiment de preocupació en la societat catalana, i també d’indignació. El nostre país vol anar endavant, no endarrere. Endavant amb el reconeixement de la nostra identitat, la millora de l’autogovern, l’obtenció d’un finançament

just i la gestió de les infraestructures. Endavant amb tot allò que la societat catalana ha hagut de lluitar per aconseguir, per recuperar i que ens ajuda a desenvoluparnos com un país avançat, modern i de progrés. L’editorial conjunta dels mitjans de comunicació catalans arriba en un moment difícil en què calen posicionaments clars. És un exercici de llibertat fet amb valentia i un exemple de responsabilitat i iniciativa per a tota la societat catalana. També és un exemple de coordinació i unitat, dues virtuts que, un cop més, hem trobat a faltar en la resposta dels col·legis professionals. Volem expressar tot el nostre suport a aquesta iniciativa de la premsa catalana LA JUNTA

DE

GOVERN

DEL

CONSELL

ACTIVITAT SOCIOCULTURAL JORNADA GASTRONÒMICA, productes amb denominació d’origen El passat dijous 10 de desembre, va tenir lloc a la Sala Polivalent del COAATT una nova proposta gastronòmica, enguany centrada en els productes amb Denominació d’Origen: els olis de Siurana i els vins de Tarragona.

El tast d’olis amb Denominació d’Origen Protegida Siurana, va anar guiada per un expert del Consell Regulador de la D.O., qui va mostrar com apreciar les característiques de cada tipus d’oli de la DOP

Els enòlegs de Clos Barenys - Celler Mas Bach van presentar cinc varietats de vins, les seves notes més destacades i els maridatges gastronòmics més addients a cadascun d’ells

[2]

ENLLAÇ Gener 2010


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

NOU NÚMERO DE LA REVISTA TAG. 1er. trimestre de 2010 · any 15 núm. 56 EDITORIAL

SUMARI

Desitjos per al 2010

GABINET TÈCNIC Dades de síntesi del sector

2009 ha estat un any de reajustaments. La valoració no pot ser bona, pel que fa a estadística purament econòmica o sectorial. La veritat és interpretable, però no podem amagar-la. L’avantatge sobre 2008 és que ja ens ho esperàvem. Sabíem que seria intensa. Ara bé, quan prenem consciència de la realitat també podem tancar el que ja no funcionava, millorar el que anava bé i preparar-nos per al futur. Al nostre Col·legi treballem i de fa anys l’àmbit de la formació. La nostra professió està relacionada directament amb la construcció i aquesta amb molts altres sectors professionals. Així, hem d’estar al dia en la pràctica i en els coneixements. Ara cal un replantejament de les nostres funcions i en el que podem ser útils i creatius. Costarà recuperar-nos, però ho farem. A Catalunya diem: “de mica en mica, s’omple la pica”. Altres parlen dels “brots verds”. Esperem que així sigui i que els avenços ens agafin treballant. Ni la inspiració ni els èxits venen sols. Desitjos per al proper any: Que la gent pugui treballar (en les millors condicions possibles), que la crisi no porti violència, que ningú quedi enrere —independentment de la seva professió, salut, família o origen. I per a això, dues paraules amb la lletra “s”: sensatesa i solidaritat. LA JUNTA

DEL

SOSTENIBILITAT Proyecto Gaia (5) ENGINYERIA Domótica e inmótica, una apuesta de presente NORMATIVA Principales novedades del nuevo reglamento técnico de gas ACTIVITAT COL·LEGIAL Mostra fotogràfica LA PROFESSIÓ Per què el seu tècnic de capçalera? ESPAI AL TEMPS Nissagues marineres setcentistes (i IV) PATRIMONI Vauban i els margeters bisbalencs. Arquitectura modernista a Tarragona (7). El ferro forjat de Poblet (I)

COAATT ASSESSORIA JURÍDICA Malus

ARXIU DIGITAL DE LA REVISTA TAG Inaugurat el 2008 en motiu del quinzè aniversari de la revista, conté la col·lecció completa dels exemplars publicats des del número 1, aparegut el 1993 http://documentacio.apatgn.org/tag/revistatag.htmAGENDA 2010 El recanvi de l’agenda es pot recollir a la Secretaria

Anuncis a les publicacions del COAATT, la millor manera d’arribar als professionals del sector Consulteu condicions a la Secretaria del Col·legi ENLLAÇ Gener 2010

[3]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

PREUS PÚBLICS DE SERVEIS DEL COAATT PER AL 2010 DESPESES ADMINISTRATIVES A partir del dia 1 de gener de 2010 s’estableixen taxes administratives pels serveis administratius que a continuació es detallaran amb el preu establert. Les presents taxes administraves són degudes a què la font principal del Col·legi ha estat, durant anys, l’ingrés col·legial derivat de les activitats del visat, amb les quals es cobrien gran part dels serveis que el Col·legi estava donant als col·legiats: formació, assessorament i resta de serveis, inclòs servei de reprografia, lloguer d’aparells topogràfics, l’emissió de certificats i compulsa de fotocòpies. Però, la situació econòmica actual ha portat a la reducció en un altíssim percentatge dels ingressos de visat, i per tant, s’està assimilant el preu del serveis al seu cost, ja que el nou marc legal establert per la Directiva de Serveis de la Unió Europea i la Llei Òmnibus obliga. El cost d’aquests serveis han estat estudiats segons el treball que comporta a cada emissió, ja que requereixen la recerca d’informació bé en la base de dades bé en l’arxiu col·legial i la intervenció de determinat personal. Tots els imports són sense IVA. COMPULSA DE DOCUMENTS CÒPIA COMPULSADA DE DOCUMENTACIÓ DE VISATS ARXIVATS AL COAATT (per exemple: un projecte) en concepte de despesa administrativa d’autentificació CÒPIA COMPULSADA de full d’encàrrec, assumeix, certificat final d’obra, títol universitari, etc., en concepte de despesa administrativa d’autentificació

30 €+ les còpies

15 €

EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS Col·legiació

15 €/ exemplar

Col·legiació + MUSAAT i/o PREMAAT

15 €/ exemplar

Col·legiació + societat professional

15 €/ exemplar

Col·legiació + societat professional + MUSAAT

15 €/ exemplar

Societat professional

15 €/ exemplar

Visats

30 €/ exemplar

Visats + societat

30 €/ exemplar

Formació

30 €/ exemplar

SERVEI DE REPROGRAFIA Fotocòpia A4

0,05€

Fotocòpia A3

0,12€

Fotocòpia color A4

0,50€

Fotocòpia color A3

1,00€

Plotejat o còpia A2

6,00€

Plotejat o còpia A1

7,50€

Plotejat o còpia A0

8,50€

• Les sol·licituds de compulsa de documents i certificats cal que es facin per escrit a l’adreça secretaria@apatgn.org, especificant clarament el nom complert i número de col·legiat que ho sol·licita, així com les dades de la sol·licitud. El cost del servei es carregarà en compte per rebut bancari. Més informació: Secretaria del COAATT 977.212.799 (ext.1) · secretaria@apatgn.org

ASSESSORAMENT FISCAL / COMPTABLE Col·legi ha arribat a un acord amb els seus assessors fiscals - comptables per oferir de forma personalitzada i integrada a les dependències del Col·legi els serveis d’assessorament comptable, fiscal i laboral integral. Aquest servei s’ofereix en condicions molt avantatjoses per al nostre col·lectiu i amb la millora que suposa fer-ho amb assessors vinculats al col·legi, tant per la facilitat en la integració de la informació que això suposa com pel coneixement específic de les particularitats de l’exercici de la nostra professió Més informació: Assessoria del COAATT Tel. 977.212.799 (ext.1) · secretaria@apatgn.org · www.apatgn.org

[4]

ENLLAÇ Gener 2010

GESTIÓ I ASSESSORAMENT COMPTABLE I FISCAL Col·legiat Persona Física:

48,00 €/mes

Entitats en Règim d'Atribució de Rendes (C.B., S.C.P., etc)

65,00 €/mes

Societats Mercantils i Professionals (S.L., S.L.P., S.A., etc)

130,00 €/mes

GESTIÓ I ASSESSORAMENT LABORAL Gestió i Assessorament Laboral

A partir de 55 €/mes


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA, PER A COL·LEGIATS, I FAMILIARS 1. Assistència Tècnica Informàtica ONLINE: Aquest servei tècnic consisteix en una connexió remota entre el PC del col·legiat i el COAATT. És un servei no presencial. Preu: cada fracció de 15 minuts tindrà un cost de 10 euros. 2. Assistència Tècnica Informàtica (A domicili / Al COAATT): És el servei tècnic que s’està duent actualment. Hi ha dos opcions: - A domicili: El col·legiat rep l’assistència en el seu domicili. Preu: 40 euros/hora + desplaçament - Al COAATT: El col·legiat porta el hardware per tal de que sigui reparat en les instal·lacions del COAATT. Preu: cada fracció de 30 minuts tindrà un cost de 20 euros. 3. Paquet SAT: Aquest servei tècnic inclou el següent: - 1 visita anual gratuïta (Material i desplaçament no inclòs) (Màxim 4 hores). - 4 hores - Assistència tècnica Online. - Llicència d’un any Antivirus NOD32.

-

10% descompte a partir de la segona assistència tècnica informàtica (A domicili/Al COAATT) Preu del paquet: 30 euros al mes 4. I.T.V.: Consisteix en realitzar una revisió a domicili de l’estat d’un equip. Aquest servei inclou: revisió de sistemes Antivirus / Antispam. Neteja de temporals. Instal·lació de software gratuït Antispam y spyware. Revisió Integral del Sistema Operatiu, per optimitzar el rendiment i la velocitat. Revisió de perifèrics. Informe de situació legal del sistema. Entrega d’un informe de l’Estat del PC. Preu ITV: 30 euros.* Condicions: instal·lació de software, instal·lació de perifèrics, material i desplaçament es facturarà a part. * 15 euros per cada equip suplementari. NOTA: Tots els preus són sense IVA Dept. de Sistemes d’Informació · 977.212.799 (ext. 2) Sol·licitud del servei: informatica@apatgn.org

LLOGUER D’EQUIPS Els aparells són revisats periòdicament, i tant els nivells com els taquímetres i excleròmetres tenen el corresponent certificat de calibració.

EQUIPAMENT DISPONIBLE

CONDICIONS

METRO LÀSER DISTO DE LEICA

3 €/dia (el primer dia gratuït)

TAQUÍMETRE LEICA T-100

5 €/dia

TAQUÍMETRE WILD T05

5 €/dia

TAQUIMETRE FET500

5 €/dia

NIVELL WILD NK1

3 €/dia (el primer dia gratuït)

NIVELL GEO 10X22

3 €/dia (el primer dia gratuït)

SONÒMETRE

3 €/dia (el primer dia gratuït)

EXCLERÒMETRE

3 €/dia (el primer dia gratuït)

TRÍPODE I MIRA

Inclòs amb el lloguer dels aparells

TACÓMETRE

3 €/dia (el primer dia gratuït)

MULTIDETECTOR

3 €/dia (el primer dia gratuït)

CONDICIONS DEL SERVEI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Servei exclusiu per a col·legiats. El col·legiat es fa responsable directe del material retirat Cal recollir i entregar el material directament a la persona responsable del servei Per retirar material en nom d’un col·legiat, cal una autorització per escrit d’aquest No es comptabilitzen caps de setmana ni festius a efectes del còmput de dies de lloguer Els serveis de lloguer que sobrepassin els 7 dies incrementaran el seu preu en un 50%. Per alguns aparells, el primer dia de lloguer és gratuït Sol·licitud de lloguer: Mitjançant el formulari que es troba a l’apartat de Servei del lloc web col·legial. Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT 977.212.799 (ext.3) · c.e. gabtec@apatgn.org

ENLLAÇ Gener 2010

[5]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 DEPARTAMENT DE VISATS CANVI DE L’IMPRÈS ‘Certificat de Compliment del Programa de Control de Qualitat’ A partir del proper 8 de gener es modifica l’actual sistema per al visat del certificat del control de qualitat. Actualment la fulla de certificat de compliment del programa control de qualitat inclou els diferents processos constructius. En la modificació que s’incorpora només es certificarà allò que s’indica a l’article 6 del Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya sobre control de qualitat a l’edificació. Per tal de complir amb les obligacions indicades a la Part I de l’Annex II, apartat 3, punt b, del CTE. La informació relativa als controls i resultats obtinguda als diferents processos constructius, s’incorpora a un nou document: Relació dels Controls d’Obra i Resultats. On s’especificaran el controls de recepció, execució i obra acabada, realitzats, en cadascun dels processos constructius. Finalment, els fulls de documentació del seguiment del procés constructiu, annex abans al certificat i ara a la relació de controls, i on s’especifica la documentació relativa a la qualitat per a cadascun dels processos constructius de que es disposa, es conserva sense canvis. ** Aquests documents seran normatius a partir del dia 8 de gener, i es podran descarregar des de l'Àrea de Gestió del Despatx AT Més informació: Gabinet Tècnic del COAATT 977.212.799 (ext.3) · gabtec@apatgn.org

 SISTEMES D’INFORMACIÓ NOVETATS DESPATX AT A partir del 8 de gener podreu visualitzar i descarregar l’informe correspone al quart trimestre de 2009 en format pdf. Accès: DESPATX AT DESPATX ECONÒMIC Informe econòmic / fiscal (trimestres) * Us recordem que teniu disponibles al DESPATX AT totes les factures que el col·legi us ha emès durant el 2009 i els informes dels tres primers trimestres del 2009. WWW.APATGN.ORG A principis de 2010, el COAATT obrirà el nou lloc web col·legial. Per accedir a les àrees reservades als col·legiats, es pot usar el mateix nom d’usuari i paraula de pas que per al Despatx AT.

WWW.ARQUITECTURA-TECNICA.ORG El 13 de gener, entrarà en funcionament el nou lloc web del CONSEJO anomenat “Ventanilla Única”. Aquest web donarà accès als següents serveis: • • • •

Alta i Baixa de col·legiat Trasllat d'expedient a un altre col·legi Canvi de dades de qualsevol col·legiat Alta i baixa en el registre col·legial de societat professional

• Trasllat d'expedient al registre d'un altre col·legi • Modificació de dades de registre col·legial d’un societat professional • Certificats col·legials • Visat d'un encàrrec professional • Visat de documents associats a un expedient de visat • Servei d'atenció al col·legiat

Més informació: Sistemes d’Informació del COAATT 977.212.799 (ext.2) · informatica@apatgn.org

[6]

ENLLAÇ Gener 2010


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 ASSESSORIA MUSAAT En la renovació per l’any 2010, MUSAAT va establir una franquícia del 10% al col·legiat que tingués malus en la pòlissa per l’any 2010. Aquesta franquícia afecta a tot expedient nou que s’obri durant l’any 2010 i és aplicable el 10% de franquícia a l’import de la indemnització d’aquests expedients. Aquest condicionant ha donat moltes queiMalus en el supòsit de xes al respecte, i MUSAAT ha estudiat el Malus en el supòsit de sol·licitar l’eliminació de la tema comunicant la possibilitat al col·legiat mantenir la franquícia franquícia d’eliminar la franquícia contractant un suplement a la pòlissa i l’augment del recàrrec per “malus”, així 25% 50% les primes fixes i complementàries de l’any 2010 tindrien el 50% 100% següent recàrrec: 75%

150%

100%

200%

125%

250%

150%

300%

Contractar aquest suplement és voluntari per cada col·legiat que tingui “malus”, que rebrà un escrit individualitzat de MUSAAT referent al seu cas en concret i al qual haurà de donar resposta abans del 15 de gener de 2010.

PREMAAT Des de PREMAAT han informat que darrerament estan havent inspeccions als tècnics referent de la seva situació professional, tant si tenen pòlissa de responsabilitat civil professional com si exerceixen la professió com a liberal si estan donats d’alta a l’IAE i cotitzant a PREMAAT o RETA, i tramiten expedient davant de qualsevol infracció.

Per aquest motiu, RECORDEU que és molt important: - En l’exercici liberal s’ha d’estar donat d’alta a l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), i és obligatori estar donat d’alta o bé al RETA o bé a PREMAAT, per tant, no es pot donar de baixa de PREMAAT i no estar al RETA i mantenir IAE d’alta, ja que és obligatori està subscrit a un dels dos règims. - Per l’exercici professional com a liberal és obligatori tenir subscrita pòlissa de responsabilitat civil professional d’acord amb l’art. 9 de la Llei 7/2006, 31 de maig, de l’Exercici de Professions Titulades i Col·legis Professionals. * A tenir en compte, que cada col·legiat té el seu cas en concret, realitzeu les vostres consultes a l’Assessoria del Col·legi que ho estudiarà de manera personalitzada Més informació: Assessoria del COAATT 977.212.799 (ext.1) · secretaria@apatgn.org

 ASSESSORIA DE TREBALL DEL COAATT TOTA LA INFORMACIÓ D’OPORTUNITATS LABORALS AL WEB COL·LEGIAL www.apatgn.org 

Despatx AT Serveis Assessoria de Treball

Més informació: Assessoria de Treball del COAATT · Tel. 977.212.799 (ext. 3) · assessoriatreball@apatgn.org

ENLLAÇ Gener 2010

[7]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

FORMACIÓ PROGRAMA DE FORMACIÓ. 2on. quadrimestre del curs 2009/2010 La oferta formativa que es presenta per al proper quadrimestre es basa en propostes concretes i pràctiques, orientades a donar suport als tècnics en els desenvolupament de l’activitat professional. En primer lloc, els ”Tallers de projectes”: pretenen ser un seguit de xerrades informatives i formatives, on des del punt de vista d’especialistes en cadascun dels temes, ens donaran a conèixer els aspectes normatius i tècnics per poder desenvolupar una sèrie de projectes, així com les pautes bàsiques per a la seva redacció. Postgrau de “Facility Management”: Aquesta és la formació demandada als tècnics de manteniment d’infraestructures, tant a nivell d’urbanitzacions, comunitats de propietaris, indústries, parcs, centres d’oci, parcs de vacances... Un complement perfecte del postgrau “Project management” realitzat el 2008. Aquest postgrau, es portarà a terme amb professorat de la UPC, coordinat pel Sr. Vicent Gibert Armengol, professor del departament de Construccións Arquitectóniques II de l’EPSEB. I per arrodornir-ho, una sessió monogràfica sobre la “Gestió de despatxos professionals”, desenvolupada per un tècnic ja conegut per tots nosaltres, i que facilitarà fórmules per treure el màxim rendiment de la feina.

Formació continuada

TALLERS DE PROJECTES

[8]

OBJECTIU: Davant la situació de paralització d’obra nova en la que ens trobem darrerament, la junta de govern del COAATT realitza diverses accions a fi de facilitar als tècnics la possibilitat de participar en intervencions que fins ara no eren habituals en la seva vida laboral. Amb els tallers de projectes, es pretén posar a l’abast de tots els qui hi participin, les eines bàsiques per a la redacció de diferents tipus de projectes i poder-ne fer després un bon seguiment. Es proposa treballar sobre un document model i del quals se’n revisaran els aspectes següents: • Memòria descriptiva i constructiva • Documentació gràfica • Plec de condicions • Tractament dels elements auxiliars • Aspectes relaciona mòdul 1: PRESENTACIÓ I ASPECTES GENERALS DELS PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ. Sr. Angel Casas . Arquitecte i Arquitecte Tècnic. dimecres, 13 de gener de 2010 mòdul 2: PROJECTES DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES. Sra. Gemma Muñoz Sória - Arquitecta i Arquitecta tècnica - dimecres, 20 de gener de 2010

GESTIÓ DE DESPATXOS I HONORARIS PROFESSIONALS

mòdul 3: PROJECTES DE PISCINES. Sr. Fernando Murguizur STAFF Piscines – dimecres, 27 de gener de 2010 mòdul 4: PROJECTES DE LEGALITZACIÓ I CANVI D’US. Sr. Angel Casas . Arquitecte i Arquitecte Tècnic - dimecres , 10 de Febrer de 2010 mòdul 5: PROJECTES DE CANVI I SUBSTITUCIÓ DE COBERTES. Sra. Gemma Muñoz Sória - Arquitecta i Arquitecta tècnica – dimecres, 17 de febrer de 2010 mòdul 6: PROJECTES D’ACTIVITATS. Coordinat per Juan Jose Lloret – Enginyer industrial- dimecres, 24 de Febrer i 3,10,i 17 de març de 2010 CONDICIONS: Durada: 23 hores Preus: Curs complet: 350 € - Mòduls independents: Mòdul del 1 al 5: 45 €/mòdul; modul 6.- activitats 150 € COL·LEGIATS COAATT, 30% SUBVENCIÓ Data límit inscripció: divendres 8 de gener de 2010. Mínim 15 inscrits. Lloc: Sala d'actes del COAATT

2 h 14 de gener de 2010 de 18:00h a 20:00h

OBJECTIU: Aquesta jornada te l’objectiu de revisar tots aquets cobraments i els pagaments, tresoreria, finançament aspectes, la seva importància en el context econòmic i professio- Rendibilitat de les feines i dels clients •Gestió de riscos nal actual, i la reva repercussió a curt i mig termini. OFERTA DE SERVEIS Organigrama • Missions i tasques • Estudi econòmic. El PROGRAMA: preu del servei • Oferta • Contracte. LES PROFESSIONS TRADICIONALS REGULADES La LOE • La Llei “òmnibus” • Un nou model de competències PROFESSORAT: Carles Puiggros Lluenes–Arquitecte QUIN ÉS EL NOSTRE NEGOCI? Tècnici Aparellador El paper de l’Arquitecte Tècnic •Què venem • Oferta i demanada de serveis. CONDICIONS: QUIN PAPER HEM DE JUGAR? Durada: 2hores Avantatges competitives •Col·laboració entre agents • Preus: Curs complet: 35 € COL·LEGIATS COAATT, 30% SUBVENCIÓ Qualitat •Tecnologia i innovació... Data límit inscripció: divendres 8 de gener de 2010. Mínim EL DESPATX 15 inscrits. Som empresa • Visió, Missió i Estratègia. Pla d’empresa Estratègia comercial, màrketing i comunicació • Noves tecnolo- Lloc: Sala d'actes del COAATT gies • Economia i finances. Recursos humans •Seguiment dels

ENLLAÇ Gener 2010


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA AparTot (versió 5) Objectius: Presentar la nova versió del programa AparTot i explicar el funcionament del nou apartat de CQO (Control de Qualitat d’Obra) de forma pràctica, aplicat sobre una obra concreta. Programa: - Explicació general del Programa Apartot, i novetats introduïdes - Desenvolupament d’un Programa de CQO (Control de Qualitat d’Obra)

Formació continuada

POSTGRAU FACILITY MANAGEMENT

- Seguiment del programa de CQO - Impressió de resultats - Precs i preguntes Professor: Sr. Amadeu Escriu, Arquitecte tècnic. Gabinet Tècnic de CECAM Durada: 2 h aproximadament Preu: 15€ només col·legiats Data: 3 de febrer de 2010 Horari: de 17,00 a 19,00 h Lloc: Seu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona 80 h Tots els divendres i dissabtes del 5 de març al 22 de maig de 2010

OBJECTIU: El facility management o gestor de la propietat, és la persona que gestiona els edificis i els seus serveis. La seva funció és assegurar-se que tot està disponible i en bon funcionament, per què els usuaris dels edificis puguin fer bon ús de tots i cadascun dels serveis i les instal·lacions del l’edifici, al mateix temps que se’n optimitza el rendiment. Aquest postgrau s’orienta tant a edificis de vivendes col·lectius, o sigui, blocs de pisos, conjunts residencials i urbanitzacions, com a edificis d’oficines, comercials, o fins i tot a indústries i polígons industrials. La profunda transformació de la dinàmica del treball fa que la gestió del manteniment dels actius d’edificis i els seus serveis generals sigui una bona sortida laboral a la situació actual del sector. HORARI: Dia: Divendres i dissabtes del 5 de març al 22 de maig de 2010 Hora: Divendres de 16:00h a 20:00h. Dissabtes de 9:00h a 13:00h PREU: El preu del postgrau és de 1.760 €. Als col·legiats se’ls aplicarà un 20% de descompte en concepte de subvenció col·legial PRE-INSCRIPCIÓ: Del 1 de desembre al 15 de gener. Totes les persones que s’inscriguin dintre d’aquest període obtindran un 10% de descompte addicional i la possibilitat de realitzar el pagament fraccionat. Si un cop finalitzat el període de pre-inscirpció no s’han assolit el nombre mínim d’inscrits per a portar a terme el curs, s’anul·larà. Un cop confirmada la realització del curs, tots els pre-inscrits, hauran de fer un abonament del 30% del cost del curs (el que el hi sigui d’aplicació), abans del dia 31 de gener. La resta del pagament es realitzarà en un 40% la primera setmana de març de 2010, i el 30% restant del 15 al 30 d’abril de 2010. INSCRIPCIÓ: Del 16 de gener al 28 de Febrer de 2010 El termini de pagament de la totalitat de la inscripció és de l’1 al 5 de març. Dintre del període d’inscripció es podran inscriure nous alumnes. LLOC: Sala d’actes del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona. Rambla del President Francesc Macià, 6 - 43005 TARRAGONA PROGRAMA: Mòdul 1. Introducció. Funcions del Facility Management. Estratègia corporativa. Funcions i vinculació en els edificis. Gestions delegades Models de gestió i contractació Us del edifici, com particularització del model, organitzacions internes. Model d’explotació. Estudi i planificació de processos. Control de costos en edificis. Assessoria immobiliària. Coherència comptable. Anàlisis entre despesa i inversió. Mòdul 2. Gestió de serveis operatius. Manteniment. Llibre de l’edifici. Pla de manteniment.

Gestió integral del Manteniment. Licitació concurs, control "on line" help desk, Gemao. Neteja, seguretat i serveis. Projecte de necessitats. Procediments eficients de serveis. Licitació concurs, control "on line" Mòdul 3. Gestió de consums Aplicació de la legislació de eficiència energètica de l’edifici. Disseny de l’edifici i certificació BREEAM Operativa de l’edifici des de l’eficiència energètica Auditoria de serveis, subministres. Sostenibilitat i responsabililitat social d’empreses. Implementació d’una estratègia energètica d’empresa. Viabilitat econòmica Anàlisis dels ratis específics cada servei, KPI (Key performance indicators) Mòdul 4. Planificació i gestió d’espais. Factors d’influència en l’estat de compra o de lloguer. Criteris corporatius y tècnics. Els espais de treball com un recurs estratègic, per la consecució de objecti, acció pro-activa.

PROFESSORAT: FUNDACIÓ UPC Coordinació del Post Grau: Sr. Vicenç Gibert Armengol – Departament de CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES II, EPSEB - UPC Més informació: www.apatgn.org Formació Cursos COAATT www.apabcn.cat Serveis al col·legiat Formació Màsters i postgraus

Més informació: Àrea de Dinamització del COAATT Tel. 977.212.799 · formacio@apatgn.org · www.apatgn.org

ENLLAÇ Gener 2010

[9]


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 ACTUALITAT ECONÒMICA CONSUM I MERCAT LABORAL, LES CLAUS PEL 2010 El consum és un dels pilars fonamentals d’una economia i la base necessària perquè la recuperació sigui ferma i sostinguda en el nou any 2010. Des de l’esclat de la crisi subprime, hem viscut un dur i ràpid deteriorament de l’economia mundial que ha portat a que la desconfiança dels consumidors s’incrementés i aquests, en lloc de seguir consumint al ritme que fins llavors portaven, ho reconduïssin cap a l’estalvi. Perquè la recuperació es dugui a terme de forma consistent, el consumidor és qui ha de prendre el protagonisme i activar així tot el cicle productiu. L’altra variable de rellevància és el mercat laboral ja que les decisions de consum vindran marcades per la renda disponible que els agents econòmics disposin. La millora de la situació econòmica actual passa inevitablement per un matrimoni perfecte entre el mercat laboral i el consum. En política monetària, l’escenari més probable és el de pujades mínimes de tipus que podrien situar el preu del diner a Europa sobre el 1,5% a finals del 2010 i al 1% als Estats Units també cap a finals d’exercici. Per tipus d’actius, el de la renda fixa ens mostra un panorama en el que seguim veient valor en les emissions privades dins el segment investment grade. Quant als mercats borsaris, no es poden descartar correccions a curt termini degut a que els índexos cada cop es mostren menys sensibles a les notícies positives que els mercats ens van donant. Des de Caixa Penedès Banca Privada seguim sent prudents en aquest actiu i mantenim la posició de neutralitat a les nostres carteres .

Rafael Casellas Aparicio. Gestor Banca Privada. Caixa Penedès Versió completa de l’article a www.apatgn.org

 Avantatges col·legials ANTALIS: MATERIAL D’OFICINA AMB DESCOMPTE -30% El proveïdor del Col·legi ANTALIS ofereix als col·legiats un descompte del 30% en material d’oficina de primeres marques per comandes superiors a 30 €. OPERATIVA: Per gaudir d’aquest descompte, cal la comanda es faci mitjançant el COAATT, enviant un correu a l’adreça joansaenz@apatgn.org, incloent:

 

- Dades del col·legiat al qual el COAATT carregarà en compte la factura - El nom, unitats i referència del producte que es vol adquirir: Les referències es troben a http://www.antalissupplies.com Abrir catálogoLa tarifa de preus (sense descompte ni IVA), es pot consultar a: http://coaat.apatgn.org/papereria/Tarifa_2009_antalis.pdf Les comandes es fan quinzenalment. Rebreu un correu electrònic quan la vostra comanda estigui disponible per recollir al COAATT. En cas de reclamació o disconformitat amb els productes, cal adreçar-se directament al proveïdor. Deguda la variabilitat en el preu els cartutxos d’impressora i el paper, aconsellem que ens demaneu preu prèviament. Més informació i comandes: joansaenz@apatgn.org

IMPORTANT Rebeu les darreres notícies de l’Enllaç per correu electrònic. Envieu un missatge amb les vostres dades a

secretaria@apatgn.org Recordeu que al web col·legial hi trobareu l’arxiu obert del Butlletí ‘Enllaç’. Accés al text complet del número en curs, i tots els anteriors.

[ 10 ]

ENLLAÇ Gener 2010


COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE TARRAGONA

 Cdoc. Biblioteca i Centre de Documentació RECURSOS EN LÍNIA DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ Prevenció d’incendis en edificis, locals públics i indústries. Criteris d’aplicació de la normativa http://www.gencat.cat/dirip/ Bombers Locals Públics i Edificis Instruccions tècniques complementàries Interpretació normativa: TINSCI Documentació CTE Fitxes per usos: Ús administratiu - Ús aparcament - Ús comercial - Ús docent - Ús habitatge - Ús hospitalari - Ús pública concurrència - Ús residencial públic - Modificacions no reflectides a les fitxes

PATOLOGIES EN ESTRUCTURES: BIBLIOGRAFIA DISPONIBLE Corrosión de armaduras en estructuras de hormigón armado Pedro Garcés Terradillos, [et al.] Alacant : Editorial Club Universitario, ECU, 2008

Corrosión de armaduras de estructuras de hormigón armado: causas y procedimientos de rehabilitación Alfonso Cobo Escamilla Madrid : Fundación Escuela de la Edificación, 2001

Estudio integral de los edificios: la lógica de su procedimiento Francisco Serrano Alcudia Madrid: Fundación Escuela de la Edificación; Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, 2007

Evaluación de sobrecargas de uso de vivienda en estructuras de edificación Juan Roldán Ruiz Murcia : ASEMAS; Fundación Universitaria San Antonio, 2007

Cómo evitar errores en proyectos y obras (100 casos prácticos) Manuel Muñoz Hidalgo Sevilla : Manuel Muñoz Hidalgo, 2009

Guía de intervención en estructuras de hormigón en edificios existentes Instituto Valenciano de la Edificación, IVE : València : Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, 2008

Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes Instituto Valenciano de la Edificación, IVE : València : Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, 2008

Guía para la Inspección y Evaluación Preliminar de estructuras de hormigón en edificios existentes Instituto Valenciano de la Edificación, IVE : València : Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, 2008

Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado José Calavera 2ª ed. Madrid : INTEMAC, 2005

Patología y técnicas de intervención. Elementos Estructurales Juan Monjo Carrió, Dir. Munilla-Lería, 2001 Text del Master de Restauració Arquitectònica de la ETSA de Madrid

Més informació: Centre de Documentació - Biblioteca del COAATT Tel. 977 212 799 · biblioteca@apatgn.org ENLLAÇ Gener 2010

[ 11 ]


01 enllaç gener 2010  

El Butlletí informatiu ENLLAÇ s'ha consolidat en els darrers anys com a vehicle informatiu d'actualitat professional amb una aposta decidida...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you