Page 1

het merk kasteel keukenh het officiele brandboek van kasteel keukenhof


dit boek is gemaakt om de naamsbekendheid van kasteel keukenhof te verhogen. gebruik dit boek als gids en als inspiratie voor alle communicatie.


-4-

introductie Welkom bij het Kasteel Keukenhof brand book. Kasteel Keukenhof wil het volgende decennium een nieuwe richting inslaan met een nieuw gezicht. Centraal in onze kernstrategie staat het ontwikkelen van het evenementenprogramma en de faciliteiten zodat meer mensen van het kasteel, zijn interieur en zijn tuinen kunnen genieten. Gebruik dit boek als een richtlijn. Maar ook als een inspiratie om alles wat wij doen gedenkwaardig te maken.


welkom thuis -5-


-6-

index communicatie -1-

wat wij willen bereiken

onze kernwaarden -2-

hedendaags, voor iedereen, historische toekomst

het logo -3-

voor iedereen

tone of voice -4-

het belang van uw


-7-

kleur -5-

flora en interieur kleuren

lettertype -6-

goudy

fotografie stijl -7-

de nieuwe context

voorbeelden -7-

reclameuitingen


-8-

-1- communicatie drie hoofddoelen: MEER BEZOEKERS EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR BEZOEKERS VAN kasteel KEUKENHOF EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR DE KUNST EN CULTUur SECTOR


-9-

wat we willen communiceren EEN GEVARIEERD EN INSPIREREND PROGRAMMA VAN KUNSTEN EN CULTURELE ACTIVITEITEN ‘UW KASTEEL KEUKENHOF’ de KEUKENHOF IS OPEN, (IN)FORMEEL EN VOOR IEDEREEN BEWUSTZIJN VAN EEN NIEUWe BEZOEKERs die OP ZOEK zijn NAAR moderne KUNST EN geinspirende evenementen


-10-

-2- onze kernwaarden De merk-persoonlijkheid van Kasteel Keukenhof is gebaseerd op drie tekenwoorden die ons definieren. Deze woorden worden gebruikt als filter voor elke uiting die Kasteel Keukenhof doet. Door simpelweg jezelf af te vragen: ‘is het hedendaags, voor iedereen toegankelijk en levert het aan ons historische toekomst? Dit zal ons helpen om te zien of de evenement, advertentie, presentatie of internet site allemaal de unieke ‘Kasteel Keukenhof persoonlijkheid’ uiten.


-11-

ONZE kernWAARDEN KUNNEN GEMETEN WORDEN IN 3 SLEUTEL WOORDEN:

HEDENDAAGS VOOR IEDEREEN HISTORISCHE TOEKOMST


-12-

HOE JE KASTEEL KEUKENHOF BESCHRIJFT

Kasteel Keukenhof is een centrum van hedendaagse kunsten, die kunsten en culturele activiteiten samenvoegd binnenin zijn wereldberoemde omliggende tuinen. Zo verzorgt het kasteel een unieke, moderne en inspirerende omgeving in een ware historische vestiging.


-13-

Wat we doen Kasteel Keukenhof is een centrum van hedendaagse kunsten, die kunsten en culturele activiteiten samenvoegd binnenin zijn wereldberoemde omliggende tuinen. Zo verzorgt het kasteel een unieke, moderne en inspirerende omgeving in een ware historische vestiging. Ons aanbod Wij verzorgen een jaar lang unieke en inspirerende faciliteiten zodat onze bezoekers kunnen genieten van de hedendaagse kunsten in onze historische vestiging. Ons bezoekers inzicht Onze bezoekers, plaatselijk en internationaal, willen geinsprireerd worden door onze geschiedenis en kijken naar ons als een bestemming om te zien, luisteren en leren over de hedendaagse kunsten en cultuur. Hoe verzorgen we vervulling Door het plaatsen van ‘uw’ in het centrum van onze communicaties strategie, willen we aan alle mensen de mogelijkheid bieden om het gebruik en genot van onze faciliteiten bezorgen. Wat maakt ons beter We zijn 365 dagen per jaar en 24 uur per dag geopend voor iedere bezoeker of instelling om gebruik te maken van onze faciliteiten. Onze limieten zijn enkel gebonden aan de creativiteit van de mensen om ons heen.


-14-

hedendaags Beschrijft het erfgoed van het merk in het verleden en de waarden die we met ons meenemen naar de toekomst. Kleurrijk beschrijft niet alleen kleur, maar de ziel en diversiteit van het merk – altijd verwacht, maar altijd verrassend.


-15-


-16-

voor iedereen Beschrijft hoe we onze deuren openen voor mensen zodat zij kunnen genieten van de geschiedenis, omgeving en de culturele waarden van wat wij doen. Met onze ‘uw’ campagne hopen we de barrieres van het kasteel te verlagen en een plaats te creëren niet alleen om te bezoeken, maar ook om te ontmoeten en ervaringen te delen. Kasteel keukenhof is voor iedereen – all inclusief.


-17-


-18-

historische toekomst Beschrijft het erfgoed van ‘Kasteel Keukenhof’ in het verleden en de waarden die we met ons meenemen naar de toekomst.


-19-


-20-

-3- het logo Het kasteel keukenhof logo is gemaakt in kleine letters. Hiervoor is een reden: hopelijk verlaagt dit de drempel te participeren; door het wegnemen van een standaard formaliteit en het behouden van de historische verwijzing naar de instelling in de vorm van serif letters. Het logo word altijd links gebruikt met de twee woordenonder elkaar. Er zullen momenten zijn dat het logo in een hele lijn nodig is. Deze versie is alleen voor speciale gevallen. De ‘uw’ is niet verplicht, maar is geadviseerd te gebruiken bij het coummuniceren van het merk.


-21-


-22-

Hoe het logo werkt Het logo wordt altijd rechts gepositioneerd op alle geprintte media. Waar mogelijk, afhankelijk van de afmeting is het logo Âź van de breedte van het print vlak. Hoe het sjabloon werkt Het sjabloon ontwerp is er om er zeker van te zijn dat alle evenementen binnen de gronden van het kasteel hetzelfde gevoel uitstralen. Het is belangrijk om dit te doen, zodat het kasteel, als bestemming, herkenbaar wordt onder de mensen.


-23-

music at the castle www.musicatthecastle.nl 3/4

1/4

het logo wordt altijd rechts geplaatst.

logo sjabloon


-24-

het logo in andere media


-25-

herman hollander Kasteel Keukenhof Keukenhof 1 2161 AN Lisse tel 0252 - 750690 fax 0252 - 750699 e-mailadres info@kasteelkeukenhof.nl

i’m here for you

Kasteel Keukenhof Keukenhof 1 2161 AN Lisse tel 0252 - 750690 fax 0252 - 750699 e-mailadres info@kasteelkeukenhof.nl

visitekaart & briefpapier voorkant

briefpapier en business kaartje

briefpapier achterkant


pioen trouw& rozenjubiliea showshow -26-

ROZEN SHOW

sjabloon voorbeelden

Trouw- & Jubileabeurs


-27-

24 kerst fair mei landelijke 9 t/m 12 kastelendag december Landelijke Kastelendag

Landelijke Kastelendag


-28-

-4- het belang van uw Waarom uw? Uw weerspiegelt de verandering in focus van Kasteel Keukenhof om zijn deuren wijd te openen voor de participatie van zijn vriend, de vrijwillgers, zijn partners, leveranciers en het alledaagse publiek. Uw staat boven alles, en aan het begin van de naam. Uw is formeel, toch is er de intentie om toenemend meer open te zijn en service en beschikbaarheid bieden.


-29-


-30-

-5-

kleur

De kleuren van Kasteel Keukenhof zitten vol met kleur. Dit weerspiegelt de omgeving waarin het kasteel is gelegen en voegt een nodige nieuwigheid toe aan de merk identiteit. Hiernaast weerspiegelen de kleuren delfts blauw, eiken, brons en silver het huidige interieur. Deze kleuren representeren het verleden en de rijkdom van het interieur binnen het kasteel.


-31-

Kleur palet

Narcis

Tulp

Gras

Delft

Brons

Roos

Exterior

Eiken Interior

Zilver


-32-

-6- lettertype Kasteel Keukenhof gebruikt ‘Goudy’ als hoofd lettertype. Dit letterype is speciaal uitgekozen omdat het wordt beschouwd als een van het meest leesbare serif lettertypen voor gebruik in print en het internet. Goudy Old Style (ook wel bekend als Goudy) is een oude-stijl klassiek lettertype, origineel ontworpen door Fredric W. Goudy voor American Type Founders (ATF) in 1916.


-33-

Goudy abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890/œøß&ø?!£$*(.,;:) Goudy italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890/œøß&ø?!£$*(.,;:)


-34-

-7- fotografie stijl Er zijn verschillende sleutelbeelden die Keukenhof gebruikt in zijn communicatie. Dit is een combinatie van exterieur en interieur beelden. Binnendeurse beelden zijn belangrijk, want ze communiceren de ‘magie’ binnen het kasteel. Gecombineerd met een selectie van een aantal buitendeurse beelden zal dit de juiste sfeer creëren voor de fotografie stijl. Het is belangrijk om de geschiedenis van de instelling vernieuwend uit te drukken; dit werkt alleen in een moderne context om nieuwe bezoekers aan te trekken. Abstract uitgesneden beelden helpen om een juiste toon te zetten en kunnen gebruikt worden als achtergrond.


-35-


-36-

-8- voorbeelden Burgers van Lisse! Vanaf 19 juni 2010 is uw kasteel keukenhof een feit! Toen na het overlijden van J.C.E. Graaf van Lynden in augustus 2003 het gehele landgoed met opstallen en inboedel in bezit kwam van de Stichting Kasteel Keukenhof werd al snel duidelijk dat er voor de instandhouding van het landgoed nieuwe kostendragers toegevoegd dienden te worden. Samen met de Provincie, Gemeente Lisse, Holland-Rijnland, het Zuid Hollands Landschap en de Bloemententoonstelling Keukenhof is een masterplan opgesteld waarin de transformatie van het landgoed beschreven wordt. Eén van de essentiële veranderingen is de afsluiting van de buitenplaats (dat is het kasteel met het omliggende park) en die vervolgens voor vrienden open te stellen. Vrienden onderkennen het belang van de instandhouding van zo’n mooi bezit en betalen € 50,00 per jaar. Voor dat bedrag hebben ze altijd toegang tot het park, krijgen voorrang bij speciale evenementen en niet zelden een stevige korting op de geldende entreeprijs. Uw kasteel keukenhof…een vriendenplaats. Samen delen wat waarde heeft. Uw kasteel keukenhof beoogt een groot aantal vrienden te werven en te behouden. Vrienden die bereid zijn om met elkaar het prachtige cultuurhistorische erfgoed in stand te houden. Vele kleintjes maken één grote. Als alle vrienden met elkaar in staat zijn om de jaarlijkse instandhoudingkosten op te brengen, dan is het doel bereikt. Het is geen commerciële activiteit waarbij grote winsten gemaakt moeten worden. _____________________________________________________________

Waarom een vriendenplaats? In de 17e t/m de 19e eeuw waren er tal van buitenplaatsen in het binnenduingebied, langs de Vecht en in de polders ten noorden van Amsterdam. Vermogende stedelingen verlieten in april per trekschuit de stad en resideerden met gezin en bedienden tot oktober op de buitenplaats. De buitenplaats was een plek voor bezinning, reflectie en bovenal genieten van natuur, kunst en cultuur. Echter, van april tot oktober alléén op het platteland was ook niet alles. Men nodigde daarom vrienden met dezelfde interesses en hobby’s uit om te komen logeren en mee te genieten. Die vrienden werden dan met de grootst mogelijke gastvrijheid ontvangen en behandeld: Een vriend is immers iemand waar je iets voor doet! Vrienden zijn ook altijd welkom en niet zelden bracht zo’n vriend iets mee voor de eigenaar, zijn vrouw of zijn kinderen. Dat kon een uitheems dier zijn voor de menagerie, exotische planten voor de oranjerie, een bijzonder boek of bijzonder beeld of sculptuur van een aanstormend talent. Op die manier werd de buitenplaats cultureel in stand gehouden. De eigenaar zelf was vermogend genoeg om het geheel financieel in stand te houden. (Nu is de eigenaar daartoe niet meer in staat en doet ook financieel een beroep op zijn vrienden.) Het fenomeen “buitenplaats” was een dermate belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Nederland, dat het een apart venster in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis is. Op de buitenplaats gebeurde hét! Nieuwe ideeën op het gebied van de politiek, nieuwe trends in muziek en andere culturele uitingen, grensverleggende kunst…het begon vaak op de buitenplaats. Immers, de eigenaar was niet zelden een regent, een wetenschapper of een vermogend koopman. De buitenplaats kan ook gezien worden als broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen. _____________________________________________________________

Uw kasteel keukenhof…delen wat van waarde is. Zie uw kasteel keukenhof zoals de oude buitenplaats functioneerde: vrienden komen veelvuldig op bezoek en met elkaar genieten we van het goede van het leven. We delen wat van waarde is op het gebied van Kunst, Cultuur, Flora en fairs. In deze 4 hoofdthema’s wil uw kasteel keukenhof excelleren. En de bijzondere gastvrijheid zorgt er voor dat de vrienden altijd weer terug komen.

ADvertentie in de LIsse

Wat gaat er zoal gebeuren? Op de oude buitenplaats van vroeger verzamelde de huisvader/eigenaar bijzondere kunst, moeder hield van tuinieren in de breedste zin van het woord, de kinderen mochten op hun verjaardag een schare vrienden uitnodigen voor verkleedpartijtjes enz. Eigenlijk niets nieuws onder de zon…maar het geeft wel aan voor welke doelgroepen uw kasteel keukenhof de vriendenplaats wil zijn. De kunstverzameling wisselt enkele keren per jaar. Dan wordt de collectie van vrienden dichtbij of verder weg voor enkele maanden geleend. Het is wel bijzondere, vooruitstrevende kunst van zeer hoog niveau. Ook zijn er tal van muzikale en andere culturele uitingen, veelal van jong talent. Op het gebied van bloemen en planten heeft uw kasteel keukenhof ook het nodige te bieden. Als de internationale bloemententoonstelling (elders op Landgoed Keukenhof) eind mei haar poorten sluit, begint op de buitenplaats een serie verschillende exposities. Het eerste weekend van juni is inmiddels ’s werelds grootste pioenrozenshow. Daarna volgen zomerbloeiers, gladiolen, dahlia’s en eindigend met de kerstflora in december. Voor jeugd en kinderen waren vroeger de verkleedpartijen heel populair. Op uw kasteel keukenhof krijgt deze hobby weer impulsen met Castlefest en Halloween. Kortom, activiteiten voor een breed publiek. Het is wel zo dat alles met stijl wordt uitgevoerd. Een buitenplaats was synoniem voor kwaliteit. De interesses van de gezinsleden bepaalden welke vrienden op bezoek kwamen. Dat was niet per definitie de elite, maar mensen met dezelfde interesses. _____________________________________________________________

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk op uw kasteel keukenhof? Als een vriend op bezoek wil komen en hij/zij wil in het huis kijken, dan reserveert hij via de website. Het huis heeft namelijk zijn beperkingen en kan door maximaal 50 personen tegelijk worden betreden. Op de website is te zien wanneer er nog ruimte is en een vriend prikt het uur dat hij/zij wil. Per kerende mail ontvangt de vriend een uitnodiging met een bevestiging van het gewenste bezoekmoment. Buiten in het park, in Frederik’s Hof en in het koetshuis is er genoeg te doen: heerlijk wandelen, genieten van een mooi pauzeconcert en noem maar op. Ook kan een vriend zonder afspraak terecht in het koetshuis voor een kop koffie en/of lunch. Vrienden ontvangen eens per kwartaal het magazine. Tevens worden ze regelmatig per e-mail op de hoogte gesteld van het programma. Vrienden hebben voorrang bij reserveringen voor iedere activiteit met dien verstande: vol is vol. _____________________________________________________________

welkom thuis

Wat betekent dit voor Lissers? De gemeenteraad heeft in 2009 besloten om een vorstelijk bedrag te bestemmen als landgoederenreserve en op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de restauratie en instandhouding van het kasteel en andere gebouwen op het terrein. In ruil voor dit genereuze gebaar kunnen alle Lissers vanaf 16 jaar gratis vriend worden van uw kasteel keukenhof. Vul de bon in en lever die in bij het VVV kantoor. Na 5 werkdagen kunt u de vriendenpas bij de VVV afhalen. De pas is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Om uw gratis vriendenpas aan te vragen, aub uw gegevens hier invullen: Naam: ………………………. Voorletters: …… Tussenvoegsel: ………………. Geslacht: ……………. Geboortedatum: ……………. Adres: ……………………....... Postcode:

…………………….......

Email adres: Telefoon:

………………………… ……………………........

uw kasteel keukenhof is een feit! We hopen u veel te mogen begroeten bij evenementen en gelegenheden op het gebied van Kunst, Cultuur, Flora en Fairs.

www.kasteelkeukenhof.nl/ tel. 0252-750690


-37-

BILLBOARDS rondom het kasteel


Kasteel Keukenhof Brandbook (nl)  

Dit boek is gemaakt om de naamsbekendheid van Kasteel Keukenhof te verhogen. Kasteel Keukenhof is een centrum van hedendaagse kunsten, die k...