Page 1

Nr. 3 / Juli 2018

ET NYT BESTYRELSESÅR En tilfreds Flemming Jensen glæder sig over et velgennemført repræsentantskabsmøde. Glæden dækker over den positive stemning, der var på mødet – og over den solide opbakning til bestyrelsen. Bestyrelsen har det bedst mulige grundlag for arbejde konstruktivt i den kommende periode. Desværre var det også en afsked med Solveig Kristensen, der i mange år har udfyldt sin bestyrelsespost på bedste vis. Solveig forlod bestyrelsen på grund af sygdom. Dialog har spurgt bestyrelsesformanden om et bud på, hvilke emner bestyrelsen kommer til at bruge tid på i det kommende år. Fortsættes på side 2.

Afdeling 55, Lensmarken, Årslev

Kneveren gik lystigt! GDPR og Civica Hvordan håndterer vi den nye lov omkring behandling, håndtering og bortskaffelse af persondata?

Læs med side

4

Ældre beboere i Øresundsvænget i Middelfart fik afprøvet et nyt spil, hvor det handler om at snakke sammen.

Læs mere på side

6

Helle Riber er nyvalgt i organistionsbestyrelsen. Civica Dialog har haft en snak med hende. Hvad er det hun vil arbejde for?

Læs mere på side

3 1


Fortsat fra forsiden.

ET NYT BESTYRELSESÅR Ghettoplanen og Vollsmose kommer til at fylde en hel del. Organisationsbestyrelsen har besluttet at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i august, udover det ordinære møde, som udelukkende kommer til at handle om ghettoplanen og dermed også planerne for Vollsmose og andre udsatte boligområder. ”På de to møder skal vi helt ind til sagens kerne. I vores øjne er der ingen tvivl om, at Odenses kommunalpolitikere vil forandringer i Vollsmose. Bydelens status skal ændres fra ghettoområde til boligområde. Flere skal i arbejde og i uddannelse. Områdets beboere skal score bedre på generel sundhedstilstand. Mindre kriminalitet skal være det fremtidige fokus”, forklarer Flemming Jensen. ”Byrådet arbejder på at nedsætte en udviklingsbestyrelse, hvor vi sidder med omkring bordet. Vi vil være med til at løse ghettoproblemerne i vores afdelinger. Og vi skal være stærkt repræsenteret i udviklingsbestyrelsen”. Forventningen er, at fire rådmænd, Odenses borgmester, FAB og Civica er deltagere i bestyrelsesarbejdet. Vi tror på, at vi får to eller måske tre pladser i bestyrelsen”.

Fra Vollsmose Avisen, 5. juli 2018.

2

Flemming understreger samtidig, at den samlede Civica-bestyrelse fortsat er meget fortørnet over de foreslåede indgreb i vores beboeres liv og deres boligforhold. En ting ligger helt fast: ”Vi forsøger at få al den indflydelse vi overhovedet kan opnå. Og skal der bruges yderligere administrative kræfter er vi klar til at tilføre dem!

de at glæde dig til. Datoen for konferencen er lørdag den 3. november 2018. Konferencen foregår på Hindsgavl ved Middelfart. Temaet er endnu ikke lagt fast.

Øverst på næste side et par fotos fra repræsentantskabsmøde - venligst leveret af bestyrelsesmedlem, Søren Lund.

Udvalgsarbejdet Bestyrelsen vil i efteråret arbejde med kompetenceafklaring og -udvikling. Der skal udarbejdes kommissorier på de enkelte stående bestyrelsesudvalg. Med andre ord en opskrift på, hvad det enkelte udvalgs opgaver og kompetencer er.

FAKTA

”Det endelige hold af deltagere i de bestyrelsesudvalgene vil først være på plads, når de enkelte medlemmers kompetencer er afklaret. Det bliver først i slutningen af året”, siger han.

Næstformand Søren Damgaard, afd. 13, Granparken

”Det er vigtigt for mig at pointere, at der fortsat sidder ’almindelige beboere’ i flere udvalg. Det giver præcis den positive inddragelse, dialog og dynamik, som vi er så afhængige af”.

Lone Redin, afd. 32, Højbylund

Udvalgene fortsætter altså med ”de gamle bemandinger” indtil da. Dog med Lone Redin i forretningsudvalget og aktivitetsudvalget. Nyvalgte Helle Riber deltager i kommunikationsudvalget og risikoudvalget.

Sara Ottesen, afd. 20, Skt. Jørgens Have

Formanden minder til slut om efterårets boligkonference, som du godt kan begyn-

Organisationsbestyrelsen består i den kommende år af: Formand Flemming Jensen, afd. 328, Holluf Have

Frank Pedersen, afd. 302, Mosegården Helle Riber, afd. 17, Elmelunden Erling Bendtsen, afd. 322, Slåenhaven Hanne Bargmann, afd. 108, Brovejen

Søren Lund, afd. 48, Skibhus Skovkant Jeppe Christoffersen, afd. 320, Ejerslykke Daniel L. Christensen, valgt af Civicas medarbejdere


BÅDE RØDT OG GRØNT Helle Riber er nyvalgt medlem af Civicas organisationsbestyrelse. Hun får også tid til at være aktiv beboerdemokrat i afdeling 17, Elmelunden, hvor hun bor på trettende år. Dialog fik en snak med Helle om det nye frivillige hverv. Noget af sommeren og efteråret vil hun bruge klogt på at finde ud af, hvordan organisationsbestyrelsen arbejder. Hun fortsætter naturligvis arbejdet i Elmelunden, hvor det foreløbigt er blevet til tre år som kasserer og fire år som formand. Hun bestemmer helt selv, hvor mange timer der skal lægges i arbejdet. Hun bor sammen med sin hund, Nessie, efter det skotske uhyre, hun er 44 år gammel og opvokset i en almen familie, hvor der var tid og ikke mindst lyst til frivilligt arbejde og politisk engagement.

hvor hendes sociale engagement får lov til at udfolde sig. ”Seniorhusene er for de selvhjulpne borgere, der bor i eget hjem. Du kommer her for at være sammen med andre og lave aktiviteter. Min og kollegernes opgave er at bygge på de gode relationer og den gode trivsel. Brugerne skal have en meningsfuld hverdag”. Selv står Helle for et hav af forskellige aktiviteter, bl.a. motion, holdspil og senioryoga tre gange om ugen.

”Seniorhus-tilbuddet er prioriteret i Nordfyns Kommune. Kommunen tror på, at der spares på hjemmehjælp, at ensomhed forebygges og mange sygehusindlæggelser kan undgås. Det er holdninger og tanker, som jeg sagtens kan bruge i mit ’Civica-arbejde’”. Helle Riber er fuld af ærefrygt overfor den nye post. Efter det første møde gik hun hjem med armene helt oppe, som hun selv udtrykker det. ”Det blev også til et par udvalgsposter – i redaktions- og kommunikationsudvalget og i risikoudvalget. Det bad jeg vist selv om”, slutter hun.

Helle Riber på talerstolen under repræsentantskabsmødet.

”I vores afdelingsbestyrelse har vi fokus på at skubbe til udviklingen. Vi forsøger at tænke nyt og alternativt. Der satses på grønne og bæredygtige løsninger, og vi bruger teknologien der, hvor det er hensigtsmæssigt og klogt. F.eks. er vi udfordret af, at vi har nogle store grønne områder. De ’sluger’ en masse mandskabstimer, der så ikke kan bruges på f.eks. beboerservice”. Hun tilføjer, at Civica selvfølgelig skal holde fast i og udvikle på ”dét der virker”. Og huske det sociale aspekt. ”Vi skal vise rummelighed og acceptere, at vi alle er forskellige. Det tror jeg på, at vi kan styrke gennem fællesskabet. Beboerne skal i endnu højere grad få lyst til at hjælpe hinanden”, siger hun. Dagligdagen Til daglig er Helle ansat som social- og sundhedsassistent i Nordfyns Kommune. Hun arbejder med de ældre medborgere i kommunens seniorhuse,

3


GDPR OG CIVICA

afdelingerne får afdelingsbestyrelsen information om, at der sker en flytning til/fra en adresse og tidspunkt for flytningen – og ikke information om, hvem der flytter ind eller ud. Også på andre områder er det ”nye tider”. F.eks. lister over afdelingens beboere, som nu kun indeholder adresseoplysninger. Vi opfordrer også til, at afdelingsbestyrelsen er kritisk i forhold til, hvad der hænges op i infoskabe i afdelingen og hvad der oplyses på eksempelvis de sociale medier - og i f.eks. Facebook-grupper. Ingen personoplysninger - lovgivningen gælder. Eller måske har formanden eller afdelingsbestyrelsen en PC til rådighed til brug i bestyrelsesarbejdet? Gennemgå og slet materiale med personoplys¬ninger, som det ikke længere er nødvendigt at gemme. Og gentag denne proces løbende. Og husk at låse PC’en, så snart du forlader den.

I sekretariatet, som HR-chef Klaus Hansen leder, har det været nødvendigt at montere låse på skabe og skuffer. Klaus står med en kopi af nogle af de politikker og procedurer, som GDPR-lovgivningen har ført med sig.

Civicas administration har de seneste måneder brugt mange timer på at komme i mål med hensyn til den nye lovgivning om behandling af persondata. GDPR (General Data Protection Regulation) hedder den nye EU lov, som alle organisationer, virksomheder og institutioner skal overholde. Den trådte i kraft den 25. maj 2018. Også de frivillige i afdelingsbestyrelserne skal overholde lovgivningen. Derfor udgav vi en folder, der fortalte om de ændrede forhold. Der var samtidig mulighed for at kontakte vores hotline på telefon eller mail. Og det er der stadig. I bund og grund er den nye lovgivning til for borgernes skyld. Vi hører og læser om identitetstyverier, hvor mennesker får stjålet eller misbrugt deres persondata. Kriminelle bruger de data til at berige sig selv – og omfanget af den type kriminalitet bliver stadig større. En af årsagerne er selvfølgelig, at vi bliver mere og mere digitale. Et af verdens mest værdifulde selskaber, Facebook, er som bekendt i vanskeligheder pga. misbrugte data.

4

Den sag handler ikke så meget om brugerens penge, men mere om, at nogle misbruger data til at manipulere med bl.a. politiske holdninger. Det kunne også være data om dine og mine indkøbsvaner, som nogle var interesseret i at få fingrene i?

Hvad er persondata/personoplysninger? Personoplysninger er enhver form for data/oplysninger om en bestemt person. Det er f.eks. navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer og foto. De oplysninger - og mange flere - er omfattet af den nye lovgivning. Stil spørgsmål Har du flere spørgsmål til den nye lovgivning? Skriv til vores hotline: persondata@civica.dk eller kontakt HR-chef Klaus Hansen på tlf.: 63 125 141.

Det er selvfølgelig helt nødvendigt, at vi kender vores beboeres identitet. Vi har en såkaldt ”legitim interesse” i at modtage, behandle og opbevare den type oplysninger. Alternativet var jo den groteske situation, at vi ikke kunne lave en lejekontrakt. Det vigtige er i den sammenhæng også, at vi kan dokumentere, hvordan vi opbevarer oplysninger, hvem og i hvilke situationer oplysninger behandles, og hvordan den enkelte kan bede om, at oplysningerne slettes osv. Hvad betyder det for afdelingsbestyrelserne? I fremtiden må Civica kun fremsende dokumenter, mails osv. med person¬oplysninger, som er helt nødvendige, for at afdelingsbestyrelsen kan udføre det frivillige stykke arbejde. F.eks. i husordenssager, hvor vi ikke længere sender information ud, med mindre afdelingsbestyrelsen er part i sagen. Ved ind- og fraflytninger i

En folder er udsendt til afdelingsbestyrelserne i Civica. Den giver svar på mange relevante spørgsmål.


SAMMENLÆGNING - MED KLARE FORDELE FOR BEBOERNE I Søndersø ligger tre Civica-bebyggelser klods op ad hinanden. På et afdelingsmøde i 2016 vedtog et flertal af beboerne at lægge de tre områder sammen til én afdeling. Det har betydet en hel del. Det fortæller Laila Nielsen, der er afdelingsformand i afdeling 16, Søndersøparken. Hun har boet i afdelingen i godt seks år sammen med sine to børn – og der er ingen flytteplaner.

Hun er rigtig godt tilfreds med sammenlægningen og glæder sig over, at beslutningerne er lettere at træffe – både for afdelingsbestyrelsen og beboerne. Flest fordele ”Endnu en fordel er, at den samlede økonomi fordeles på flere skuldre. En eventuel huslejestigning bæres af alle 127 husstande – og alle får fordele, hvis huslejen en dag sættes ned”.

”Jeg husker også, at vores årlige afdelingsmøder, som vi havde vedtaget at afholde fælles for de tre afdelinger, var ret lange. Tre regnskaber skulle gennemgås og budgetter skulle godkendes. Det var ganske enkelt svært at holde rede på – ikke mindst for vores beboere, der mest af alt er gode naboer”, siger afdelingsformanden. ”Sammenlægningen af økonomien gik ret smertefrit, og den medførte ikke en huslejestigning. Fremtiden giver os mulighed for at ’få råd’ til at lave de forbedringer, vi skal lave. Det bliver måske også mere attraktivt for håndværkere at byde ind på forbedringsarbejder, da opgaven samtidig er større og kan udføres mere rationelt”. Dynamisk beboerdemokrati ”Det er lettere at få beboerdemokratiet til at fungere. Vi er klar over, at Søndersø ikke er noget kæmpe område for Civica, men vi møder gerne op til formandsmøder og boligkonferencer og deltager aktivt på temadage. Det er blevet lidt lettere at samle frivillige til. Der er flere at tage af, og engagementet er blevet større”, siger Laila Nielsen. Den nye driftsstruktur, der blev indført sidste år, har ikke givet problemer med fordeling af opgaver og løsning af beboerservice. Derfor er der gode argumenter i forhold til driften. Nu skal en omkostning ikke bredes ud på tre konti, men ind på én”, forklarer Laila Nielsen. Til afdelingen hører et ”fælles” fælleshus, og de fleste af boligerne er étplans familieboliger.

Laila Nielsen er rigtig godt tilfreds med sammenlægningen af de gamle naboafdelinger i Søndersø.

Fik du set vores nye film? ”Vi passer på dig og grundvandet” - klik civica.dk

5


KNEVEREN GIK LYSTIGT... Man taler så tit om kløften mellem generationer. Den unge generation forstår ikke den ældre og omvendt. Det gjorde en gruppe af beboere i Middelfart og fire elever fra Vesterdal Efterskole ved Nørre Aaby til skamme, da de mødtes for kun at ”knevre løs”. Ideen var helt og holdent elevernes. De havde arbejdet med innovation og opfandt et spil, hvor det netop handler om at snakke og komme hinanden ved. Spillet er rettet mod de ældre generationer og målet er forbedre de ældres netværk og vende ”tomlen nedad” i forhold til ensomhed. Borgmesterbesøg Også Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd, var inviteret med. Han takkede eleverne for initiativet og

lagde vægt på det gode og positive i, at unge og ældre kommer hinanden ved og kan få ting til at ske. Hjemmeplejen i Middelfart har koordineret samarbejdet. Det er selvfølgelig ud fra en betragtning om, at godt naboskab og et godt netværk rimer på tryghed. Og da Hjemmeplejen stod og manglede et lokale, hvor snakken kunne gå, var det Civica der blev kontaktet. Civicas Middelfart-kontor gav hurtigt grønt lys til, at de ældre kunne bruge fælleslokalerne i Lillebæltsvænget til at prøve spillet af. Gevinst Eleverne instruerede og de ældre fik hurtigt tungerne på gled. De talte om alt muligt. Ting fra barndommen, fra deres bryllup, konfirmationen osv. Det hele blev selvfølgelig ”akkompagneret” af lækker bagerkringle og god stærk kaffe.

Deltagerne skiftes til at tale om ét af de kort, som først deles ud. Det er f.eks.: Et foto af kongehuset, et kæledyr, en hakkebøf med bløde løg, et gammelt B&O-fjernsyn osv. En sætning på de andre deltageres kort skal få samtalen på gled. De opfordrer ”den spiller der har ordet” til at snakke ud fra en sætning, der f.eks. kan begynde med: “Jeg kan huske dengang, at jeg...”. De ældre skulle lige kende til spillet. Men, så gik snakken ellers lystigt. Måske kan idéen om, at have noget at snakke udfra, bruges andre steder? Måske også i Civica-sammenhænge, hvor mennesker mødes for at komme hinanden ved og styrke naboskabet. Eleverne fra Vesterdal fik også noget ud af forsøget. Blandt andet et indblik i, hvordan det var at være ung for 50 eller 60 år siden!

Positiv omtale af arrangementet i Lillebæltsvænget i det største lokal-fynske medie, Fyens Stiftstidende den 27. april 2018.

6


HANDLINGER PÅ MÅLENE I efteråret vil Civicas administration lægge et nyt handlingsprogram fast for boligorganisationen. De fleste af Dialogs læsere har sikkert stiftet bekendtskab med boligorganisationens målsætningsprogram, hvor ”kodeordene” er: •

Effektiv drift

Beboeren i centrum

Udvikling og vækst

Hen over for foråret er de mål blevet præsenteret, diskuteret, vendt og drejet på møder med afdelingsbestyrelser, medarbejdere og senest på repræsentantskabsmødet. Når sommerferien er vel overstået vil ledelsen og blandt andre chefkonsulent Rikke Rau tage fat på arbejdet med, at lægge et nyt handlingsprogram, der passer til de tre mål og gør brug af de mange input - givet af beboerdemokraterne og Civicas medarbejderne i fællesskab.

”Vi har en relativt god idé om, hvad der skal til for at vi kan realisere målsætningsprogrammet. Vi har holdt fokus på at få magne input med - for der er helt sikkert andre og måske bedre idéer til, hvordan vi opfylder de tre mål”, fortæller Rikke Rau. ”Nu får vi det hele samlet og får sat det i system. Nogle delmål og handlinger vil både medarbejdere og beboerdemokrater, med garanti, kunne kende i deres egne input og idéer, når vi kommer så vidt, at organisationsbestyrelsen bliver præsenteret for handlingsprogrammet for de kommende tre år”. ”En anden ting vil jeg godt love. En vigtig del af arbejdet er, at vi får kommunikeret på processen og de idéer, som vi arbejder videre med. Dertil er vi bare ikke nået endnu”. ”Ikke alle idéer kommer med, men mon de bedste idéer vil være at finde i det endelige handlingsprogram”, slutter Rikke Rau.

Fotos er fra forårets møde med afdelingsbestyrelserne.

PENGE TIL GODT NABOSKAB Husk, at Civica og organisationsbestyrelsen sætter fokus på godt naboskab. Sidste år uddelte vi en pris til ”Årets nabo”. Det gør vi selvfølgelig igen i år. På årets boligkonference vil vi også uddele ”Naboskabspuljen”, hvor det enkelte projekt kan opnå støtte på op til kr. 25.000. Hvem kan søge? Det kan alle beboere i Civicas afdelinger. Hvad lægger vi vægt på ved tildeling af penge? Initiativet skal styrke det gode naboskab og fællesskabet i boligområdet. Og være for flest mulige beboere. Det bør inspirere beboere i andre afdelinger til at arbejde med lignende initiativer og måske gennemføre det i et samarbejde med andre frivillige.

Eller initiativer der stiller skarpt på motion, genbrug, grønne løsninger, integration og sund levevis. Kun fantasien sætter grænser. Hvem udvælger det eller de projekter der præmieres? Det gør en komité bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra Civica. Efter ansøgningsfristen vil alle de indsendte ansøgninger blive vurderet. Ansøgningsskemaet til ”Årets nabo/naboer 2018” og ”Naboskabspuljen” ligger klar på Civicas hjemmeside og det kan indsendes indtil 15. september 2018.

Søger du og dine naboer om støtte til faste installationer og redskaber er det vigtigt, at I beskriver, hvordan disse indkøb understøtter fællesskabet. I sidste ende vil der også blive lagt vægt på, at installationen har særlige arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. Lad os tage et eksempel. Ansøger du og dine medbeboere om midler til at etablere et grillområde, skal I beskrive, at I f.eks. inviterer beboerne til at hjælpe med selv at bygge udemøbler og grill - måske sammen med frivillige håndværkere. Vigtigst af alt er det at beskrive, hvordan I vil invitere til fællesgrilldagene i løbet af sommeren, hvor alle kan mødes og fællesskabet styrkes. Fællesskab er mange ting! Ideer til initiativer som kan styrke fællesskaber, gavner mange og som kan være til inspiration for andre kan være: Byhaver, fællesspisning, indkøbsservice, idrætsbibliotek, fortælleklub, velkomstpakker og opgangsfællesskaber.

7


3 SKRIDT - BRUG DIN RÅDERET 1.

Bor du hos Civica, har du indflydelse på, hvordan din bolig skal indrettes. Det er måske ikke ny viden for ret mange af vores beboerdemokrater? Da vi gennemførte en beboerundersøgelse i 2017 var der til gengæld for mange af vores beboere, der ikke kendte tilstrækkeligt til råderetten og de muligheder der er for, at indrette boligen efter egne behov. Det besluttede organisationsbestyrelsen sig for at gøre noget ved. Der blev givet grønt lys til en kampagne, som vi lancerede for nogle uger siden. Alle der bor hos Civica må ikke være i tvivl om, at vi tror på individualitet og dialog. Vi vil gerne hjælpe dig med at gøre dit hjem til noget helt særligt.

2.

Et element i kampagnen er en kort film, der har et enkelt budskab: Du må gerne investere i din bolig og bygge om eller til, hvis dine behov ændrer sig eller du bare lever drømmene ud. I filmen fortælles det, at de fleste betaler ”investeringen” over den månedlige husleje. På civica.dk kan man også hente hjælp med en enkel beregner, der kan give et fingerpeg om, hvad det koster at få f.eks. nyt køkken eller badeværelse. Tallene, som beregneren ”serverer” for beboeren er naturligvis kun vejledende. Endelig opfordrer vi til, at den enkelte tager kontakt til afdelingens inspektør.

3.

8

Vi har med kampagnen gjort det lettere at starte processen, hvor målet er at give beboeren bedre muligheder for at få lige den bolig, som man ønsker sig! Til venstre ser du de første ”tre trin” til brug af råderet, som kan findes på civica.dk.

Civica Dialog #3 2018  
Civica Dialog #3 2018