Page 25

Allerød (2013). Byggeplads Allerød (2013). Construction site

Mini house Adresse

Arkitekt Tømrer Byggeår Bygherre

Kulhuse (2011) St. Havelse (2011) Tisvilde (2012) Nykøbing Sjælland (2013) Allerød (2013) Mette Lange Architects Christian Rejnhold 2011 Private

Mette Lange tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1990, og efter at have praktiseret i 12 år startede hun i 2002 sin egen tegnestue – Mette Lange Architects6. Mette Langes bopæl skifter mellem Danmark og Indien. I vinterhalvåret bor og arbejder hun i Goa i sit eget opførte hus – Kiranpani House. Her arbejder hun både på indiske projekter og på sine projekter i Danmark. Udover at bygge for private indiske bygherrer har hun været med til at opføre mobile skoler til nomadefamiliebørn, der ellers ikke ville blive tilbudt skolegang. I Danmark har Mette Lange specialiseret sig i at tegne sommerhuse, som alle er opført i træ som hovedmateriale. Hendes projekter bliver altid udført i en tæt dialog med bygherre og håndværkere. Efter at Mette Lange havde opført nogle projekter sammen med tømrermester Christian Rejnhold, diskuterede de, hvordan man kunne udvikle et lille sommerhus, som var inden for økonomisk rækkevidde for almindelige lønmodtagerfamilier. Da en familie fra Nørrebro henvendte sig til hende med en beskeden økonomi på 550.000 DKK, benyttede de anledningen til sammen at udvikle konceptet ‘Mini House’. Huset er inspireret af det klassiske lille fiskerhus7. Det er småt, men godt gennemlyst og velproportioneret med en

Mini house Address

Kulhuse (2011) Store Havelse (2011) Tisvilde (2012) Nykøbing Sjælland (2013) Allerød (2013), Denmark Architect Mette Lange Architects Carpenter Christian Rejnhold Construction year 2011 Client Private

Mette Lange graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture in 1990, and after working as an architect for 12 years she set up her own studio in 2002 – Mette Lange Architects.6 Mette Lange divides her time between Denmark and in India. In the winter months, she lives and works in Goa in a house she herself constructed – the Kiranpani House. Here, she works on Indian projects as well as her projects in Denmark. In addition to building for private Indian clients, she has also devoted her time and skills to establishing mobile schools for nomad families, who otherwise would be deprived of any schooling. In Denmark, Mette Lange specialises in designing secondary holiday homes – known in Scandinavia as summerhouses – all of which are primarily constructed in wood. Her projects are always carried out in close collaboration with the developer and the builders. After having created a number of projects together with master carpenter Christian Rejnhold, Mette Lange and Christian Rejnhold discussed how it could be possible to construct a small summerhouse that would be within the means of everyday wage-earning families. When a family from Nørrebro (a working-class district of inner Copenhagen) contacted her with their modest budget of DKK

23

TRÆ! I en bæredygtig byggekultur?  

Bogen sætter fokus på træs potentialer som led i en bæredygtig udvikling af byggeriet. Med udgangspunkt i seks cases belyses det, hvordan tr...

TRÆ! I en bæredygtig byggekultur?  

Bogen sætter fokus på træs potentialer som led i en bæredygtig udvikling af byggeriet. Med udgangspunkt i seks cases belyses det, hvordan tr...

Advertisement