Page 44

Pokec v září 2006, povedlo při přednášce v Řezně urazit muslimy použitím krajně nevhodného citátu. Na to odpovědělo tentýž rok 38 nejvýznamnějších islámských učenců z různých zemí několika kontinentů. Jejích otevřený list je významným podnětem posouvajícím dialog muslimů a křesťanů dopředu. Vítám účast muslimů v mezináboženském dění. Vím, že nejblíž k němu mají islámští mystici, súfiové. Mystika spojuje náboženství. Na jedné straně je hlubokým ponořením a na druhé straně je svobodná, nebazíruje na slovech a na organizacích. Vy sám jste vyrůstal v ateistické rodině. Jak jste se vlastně k náboženství dostal? Můj tatínek měl pro moje náboženské hledání dvě věty: „Ono něco je, ale nesmí se to přehánět.“ a „Až dospěješ, tak tě to přejde.“ Tahle zdravá střízlivost v sobě něco má, což objevuju až dnes. V mládí jsem se chtěl hlavně lišit od rodičů. Napřed jsem si spíš nezávazně filosofoval. Náboženství kolem mne bylo cizí; když jsem nakoukl do našeho katolického kostela, viděl jsem dopoledne mši v nesrozumitelné Doc. ThDr. Mgr. IVAN latině a odpoledne požehnání s kázáCo Rytíři Jedi? Při sčítání lidu se jich ODILO ŠTAMPACH ním, kterému jsem sice rozuměl, ale přihlásilo docela dost... religionista a předseda bylo o ničem. Po prvních dvou letech Patnáct tisíc lidí domluvených na FaceSpolečnosti pro studium sekt učitelské praxe jsem měl odletět na tříbooku považuji především za formu a nových náboženských směrů týdenní zájezd do Anglie. Sbalil jsem protestu proti sčítání lidu. Jako by ti své žurnalistické pokusy s úmyslem 1946 lidé říkali: Co je státu do našeho sounabídnout se rádiu Svobodná Evropa. Narodil se v Praze jako nemankromého duchovního prožívání? Jenže soudruzi nebyli dnešní, na letišti želský syn Češky a amerického Chtějí dnes náboženství spíš čistit mi udělali kontrolu a místo do Anglie vojáka osvobozujícího ČSR. svou výlučnou věrouku, nebo se jsem putoval na čtyři roky do vězení. vzájemně spojovat? Tam jsem měl čas přemýšlet a vrátil 1948 Obojí. Uzavírání se a fundamentajsem se s touhou navázat spojení Adoptovala ho rodina lismus je reakce na nekontrolované s nějakou církví a začít žít nábožensky. Štampachů, se kterou se míchání různých duchovních směrů. odstěhoval na Slovensko. Dostat se najednou na čtyři roky Žijeme v době, kdy máme na výběr do vězení musí být velký otřes. Co mezi agresivním fundamentalistickým 1963–1970 vás tam poznamenalo nejvíc a jak se fanatismem a komerčním náboženVystudoval Pedagogickou za mřížemi dalo přežít? stvím na principu „Keep smiling!“ fakultu Univerzity KomenByla to rána, ale vězení bylo i univerzia „Vše je dovoleno“. To není moc ského v Bratislavě. tou života. Život jsem do té doby znal radostný výběr. spíš teoreticky. Teď se mi ukázal ve své 1970–1974 Myslíte, že se mezi sebou můžou tvrdosti. Naučil jsem se spolubytí s klaVýkon trestu „za přípravu jednotlivá náboženství dohodnout? sickými kriminálníky. Sepisoval jsem na opuštění republiky Křesťané a Židé mají za sebou šťastné jim různé žádosti, stížnosti a odvolání. a přípravu na podvracení období tolerance a spolupráce pod Pak mne vedení věznice také nechalo republiky“. vládou islámu na území dnešního Špaučit číst a psát negramotné vězně, a to nělska a Portugalska. Trvalo dlouho, mne těšilo. Ve druhé půlce pobytu od 8. do 15. století. Odsud proudily za mřížemi se zase už začali ve větším do tehdejší Evropy podněty dnes obhajované jako množství objevovat další političtí vězni. V těch jsem evropské: filosofie, věda (zejména matematika), poznal zajímavé lidi a přátelství s nimi usnadnilo můj urbanizace. Příkladný byl tamní systém knihoven život tam. Dnes už bych ovšem své tehdejší politické a škol. Dnes se kontakty znovu zvolna rozvíjejí. nadšení pro západní systém velmi ztlumil. Ptám se, Papeži Benediktovi se na počátku jeho působení, co jsme to vlastně v roce 1989 přivolali.

Vybíráme si mezi fanatismem a „keep smiling“ komercí

44

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you