Page 54

Letem světem

Na jejím úpatí je v místě, kde prý Mojžíš spatřil hořící keř, Klášter svaté Kateřiny. Tento řecký ortodoxní klášter byl založen v šestém století a je jedním z nejstarších na světě. Kupodivu je uvnitř i mešita. Takže zastav se poutníku a pohlédni na dílo boží.

CO JEŠTĚ STOJÍ ZA VIDĚNÍ peníze. Chrám, jakož i mnoho dalších památek, tím zachránili od zaplavení vodou po stavbě přehrady. Pod vodou zůstalo dost rozsáhlé území a jen pro záchranu opravdových skvostů pomocí lego efektu dostali archeologové ze všech koutů světa zelenou. Obdobnou stavebnicí jsou i chrámy v Abú Simbelu. Čelní stěnu toho většího zdobí čtyři sochy Ramesse II. Vládl V některých troskách ještě v letech 1279–1213 před Kristem, žijí lidé a protože byl obratným diplomatem, pilným stavitelem a ener gickým vládcem, je označován za největšího panovníka egyptských dějin vůbec. Menší chrám je zasvěcen jeho nejmilovanější manželce (měl kolem 250 dětí, takže těch manželek bylo víc) Nefertari. Do něj je zakázán vstup, ale je známo, že na jeho stěnách stojí vytesáno: „Tyto chrámy tady stojí pro tebe, má nejdražší Nefertari, a navždy budou připomínat tvou krásu a přívětivost.“ Koukám do země, ani nedutám. Taky bych chtěl někomu postavit chrám. Naštěstí zase začínají útočit pouliční prodavači. Pár ponorů do Rudého moře melancholii spraví úplně. I ta rozzuřená muréna, co proti mně vyrazí, působí přívětivě. A s klidem přichází uvědomění si vlastních mezí. Egypt je prima, když se smíříte s tím, že najdete místo faraonů roztomilý bordel.

Mámo, už nevim. Louvre?

<

54

Suezský průplav Mělká tenká linie mezi Asií a Afrikou. Jde o sto šedesát tři kilometrů dlouhý průplav bez zdymadel, přes nějž si lodě zkracují cestu, aby nemusely obeplouvat celý černý kontinent. Jeho stavba trvala jedenáct let a byl otevřen v roce 1869. Kvůli mnoha válkám a krizím byl ale pak často uzavřen. Teď se plánuje jeho rozšíření, takže se jím budou moci plavit i lodě s větším ponorem. Cesta přes něj trvá až šestnáct hodin, takže obdivovatelé zámořských lodí všeho druhu se mohou kochat jak libo. Sinajská poušť Trojúhelníkový poloostrov plný písku. Nachází se tam však biblická hora Sinaj, kde dal Bůh Mojžíšovi desatero přikázání. O její polohu se ale pořád vedou spory. Místní cestovky za ni vydávají horu Jabal Musa.

Alexandrie Nejdůležitější egyptský přístav na břehu Středozemního moře. Je pojmenován po zakladateli Alexandru Velikém. Zažil několik zemětřesení a mnoho antických památek kvůli tomu pohltilo moře. Sídlila v něm kdysi největší knihovna na světě, ale byla zničena několika požáry. Shořel v ní třeba cestopis jednoho z prvních mořeplavců Pýtheáse z Massalie, jenž doplul nejspíš až na Island nebo do Norska. Na místě antické knihovny dnes stojí nová. Oáza Síwa Opuštěná v Libyjské poušti leží na staré karavanní cestě. Poutníkům se zjevovala jako přelud. Nemluví se tam arabsky, ale berbersky, protože už jde o kus nefalšované Afriky. Staré město, které připomíná zbořeniště, prý zničil čas, ale hlavně třídenní prudký déšť roku 1926. Domky z hliněných cihel se postupně rozpadají, v některých troskách ještě bydlí lidé. Nicméně za připomínku starých dobrých časů uprostřed megatun písku to stojí.

ČiliChili | 01 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2011 | 01 | Čilichili: Továrna na sex  

Česko jako pornoprůmyslová velmoc.

2011 | 01 | Čilichili: Továrna na sex  

Česko jako pornoprůmyslová velmoc.