Page 1

For a clean, safe and healthy environment

09/16 NL/FR


CID LINES is fabrikant en leverancier van een uiterst compleet gamma verfijnde reinigings-, verzorgings- en desinfectiemiddelen voor de transport-, voedings- en landbouw -sector. In onze professionele laboratoria werken gespecialiseerde chemici en ingenieurs aan een continue verbetering van onze producten, aangepast aan uw specifieke hygiënebehoefte. Hierbij worden de strengste normen voor kwaliteitscontrole toegepast, zoals: ISO 9001:2000 en een GMP-Pharma gecertificeerde productie.

CID LINES est votre fabricant et fournisseur d’une gamme complète et raffinée. Une gamme existante des produits de nettoyage, de désinfection et de soins pour l’industrie alimentaire, agriculture et le transport. Dans nos laboratoires spécialisés, nous avons des chimistes et des ingénieurs qui travaillent continuellement à l’amélioration de nos produits, en tenant compte de vos souhaits spécifiques, tout cela en respectant les normes les lus strictes selon la certification ISO 9001:2000 et une fabrication certifiée BPF Pharma.


INHOUD SOMMAIRE Culina p. 4 keukenhygiëne / hygiène de la cuisine p. 4 manuele vaatwas / vaisselle à la main p. 5 vaatwas / lave-vaisselle p. 6 Imperio p. 8 vloer / sol p. 8 interieur / intérieur p. 10 sanitair / sanitair p. 11 Textile p. 12 industrieel / industriel p. 12 huishoudelijk / domestique p. 13 Hand hygiene p. 14 handen wassen / laver les mains p. 14 handen desinfecteren / désinfecter les mains p. 14 gespecialiseerde producten / produits spécifiques p. 15 handverzorging / soins des mains p. 15


CULINA

MULTI ACTION Krachtige reiniger voor vloeren en oppervlakken Krachtige allesreiniger gebruikt voor het reinigen van harde oppervlakken in grootkeukens, zoals: vloeren, wanden, plafonds en algemene apparatuur. Nettoyant puissant pour sols et surfaces Nettoyant polyvalent puissant utilisé pour nettoyer les surfaces dans les cuisines comme: les sols, les murs, les plafonds et l’équipement en général.

ECO DES

5L

Ontsmettingsmiddel met reinigende werking Geconcentreerd middel voor het gecombineerd reinigen en desinfecteren van alle oppervlakken in grootkeukens en voedingverwerkende industrie. Nettoyant désinfectant à base d’ammoniums quaternaires Produit nettoyant et désinfectant pour nettoyer toutes les surfaces dans les cuisines et les industries alimentaires, …

4

5L

FLOOR

5L

Krachtige universele vloerreiniger voor manueel en machinaal gebruik Ontvettende vloerzeep voor grootkeukens, voedingsindustrie en werkplaatsen. Manueel of machinaal te gebruiken. Nettoyant puissant et universel pour le nettoyage manuel ou avec autolaveuse Dégraissant pour le nettoyage des sols des grandes cuisines, industries alimentaires et des aires de travail. A appliquer avec ou sans autolaveuse.

GRILL

1L - 5L

Oven- en grillreiniger Krachtige alkalische detergent geschikt om friteuses, grills en ovens te reinigen. Le détergent pour friteuses, grills et fours Puissant détergent alcalin pour nettoyer les friteuses, les grills et les fours.


MANUELE VAATWAS / VAISSELLE À LA MAIN

DISH

1L - 5L

Universeel afwasmiddel voor handmatig gebruik Geconcentreerd universeel afwasmiddel voor handmatig gebruik. Kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen: reingen van alle oppervlakten, machines, handmatige afwas, ... Détergent universel pour un usage manuel Détergent universel pour une utilisation manuelle. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications: nettoyage des surfaces, de la vaisselle, des machines...

Luxury hygiene solutions for the professional kitchen! Keno lux Culina is een compleet gamma voor de reiniging en desinfectie van keukens en grootkeukens, inclusief producten voor industriële vaatwasmachines. Met Keno lux Culina willen we niet enkel een reeks producten aanbieden, maar een complete aanpak voor de reiniging en ontsmetting van keukens en grootkeukens! TM

TM

Keno lux Culina est une gamme complète pour le nettoyage et la désinfection des cuisines professionnelles, produits pour les lave-vaisselles industrielles inclus. Avec la gamme Keno lux Culina nous n’offrons qu’une série de produits, mais une approche complète pour le nettoyage et la désinfection des cuisines professionnelles. TM

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

TM

KEUKENHYGIËNE / HYGIÈNE DE LA CUISINE

SHINE

1L

Onderhoudsmiddel voor inox oppervlakken Onderhoudsmiddel voor inox oppervlakken. Gebruiksklaar onderhoudsmiddel voor oppervlakken in roestvast staal. Produit de nettoyage et d’entretien des surfaces en inox Produit d’entretien, prêt à l’emploi, pour les surfaces en inox.

GRILL EXTRA

1L

ALCO CID A

1L

Krachtig alkalisch detergent Geschikt om friteuses, grills en ovens te reinigen.

Ontsmettingsmiddel Voor oppervlakken o.b.v. alcohol, zonder naspoeling.

Puissant detergent alcalin Pour nettoyer les friteuses, grills et les fours.

Désinfectant De surfaces à base d’alcool, sans rinçage.

GLASS

DECALC

1L - 5L

Glasreiniger Een gebruiksklare spray voor het streeploos reinigen van glas en andere waterbestendige harde oppervlakten. Nettoyant vitre Une solution à pulvériser, prête à l’emploie, pour nettoyer les vitres, les miroirs et les surfaces imperméables. il ne laisse aucune trace.

5L

Ontkalker Is een zure reiniger om minerale vervuilingen in keukenmateriaal en vaatwassers te verwijderen. Détartrant Est un nettoyant acide qui enlève les dépôts minérales dans les équipement de cuisine, les divers appareils et le lave-vaisselle.

5


VAATWAS / LAVE-VAISSELLE

WASH

5L - 10L - 25KG

Universeel afwasmiddel voor de vaatwas Is een vloeibaar reinigingsproduct voor vaatwassers, speciaal ontwikkeld voor zijn uitstekende reinigingsprestaties en voor zijn werking in alle mogelijke watertypes.

WASH G

5L

Geconcentreerd product Om glazen te wassen in vaatwasmachines. Produit concentré Pour laver les verres dans les lave-vaisselles.

Détergent universel pour le lave-vaisselle Est un produit de nettoyage liquide concentré pour les lave-vaisselles, formulé spécialement pour obtenir d’excellents résultats de nettoyage avec tous les types d’eau.

WASH HD

12KG

Geconcentreerd vaatwasmiddel Speciaal voor vaatwasmachines aangesloten op hard water. Produit concentré pour laver la vaisselle dans les lavevaisselles spécialement conçu pour les machines fonctionnant à l’eau dure.

WASH CL

Gechloreerd vaatwasmiddel voor machinale vaatwas Geconcentreerd vloeibaar machinaal vaatwasmiddel speciaal samengesteld voor uitstekende reinigingsprestaties en vlekverwijdering in alle watertypes. Produit de nettoyage alcalin pour lave-vaisselle Produit de nettoyage liquide concentré pour les lave-vaisselles, formulé spécialement pour ses excellentes performances dans le nettoyage et pour son action dans toutes les catégories d’eau.

HYGIËNE-PROGRAMMA EN TECHNISCHE FICHES ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ UW DEALER OF RAADPLEEG DE ONLINE WEBAPPLICATIE WWW.PLANMAKER.BE VOOR HET OPMAKEN VAN UW GEPERSONALISEERD HYGIËNE- EN REGISTRATIE PLAN! LE PROGRAMME D'HYGIÈNE ET LES FICHES TECHNIQUES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE VOTRE REVENDEUR OU CONSULTEZ NOTRE APPLICATION EN-LIGNE WWW.PLANMAKER.BE POUR ÉTABLIR VOTRE PLAN D'HYGIENE PERSONALISE AINSI QUE LE SCHEMA D'ENREGISTREMENT!

6

5L - 25KG


WASH ULTRA

12KG - 25KG

Sterk geconcentreerd Alkalisch reinigingsproduct voor de vaatwasser. Produit de nettoyage Alcalin concentré pour lave-vaisselle.

WASH ALU

24KG

Alkalisch vaatwasmiddel voor gevoelige metalen Is een geconcentreerd vloeibaar afwasmiddel voor de industriële vaatwasmachine en speciaal ontwikkeld voor gebruik op gevoelige metalen. Détergent alcalin pour métaux sensibles Est un détergent liquide concentré pour lavevaisselle industriel et spécialement développé pour une utilisation sur les métaux sensibles.

5L - 20L Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

RINSE

Spoelglansmiddel voor de vaatwas Vloebaar spoelmiddel voor vaatwasmachines. Produit de rinçage pour le lave-vaisselle Détergent universel pour un usage manuel.

RINSE G

5L

Geconcentreerd product Om glazen te spoelen in vaatwasmachines. Produit concentré Pour rincer les verres dans les lavevaisselles.

RINSE HD

5L

Geconcentreerd spoelglansmiddel Speciaal voor vaatwasmachines aangesloten op hard water. Produit concentré pour rincer la vaisselle dans les lave-vaisselles Spécialement conçu pour les machines fonctionnant à l’eau dure.

POWERTABS

150 STUKS/PIÈCES

Vaatwastabletten 4 in 1 Voor een uitstekende reiniging van de vaat, sterk ontvettend en reinigend vermogen, hoogwaardige glans en frisse citroengeur. Tablettes lave-vaisselle 4 en 1 Qui nettoient la vaisselle excellente, dégraissent et enlèvent la forte souillure.

7


IMPERIO

Keno lux Imperio is een compleet assortiment producten voor het reinigen, desinfecteren, beschermen en verzorgen van vloeren, alle oppervlakken en sanitaire voorzieningen om de veiligheid en hygiëne te garanderen. TM

Keno lux Imperio est une gamme de produits complète pour le nettoyage, la désinfection, la protection et le soin des sols, toutes les surfaces et les sanitaires à garantir la sécurité et l’hygiène. TM

8

VLOER / SOL

F 100

1L - 10L

Sterk geparfumeerde neutrale vloerreiniger Neutrale sterk geconcentreerde reiniger voor alle soorten oppervlakken en vloeren. Is een sterk geurende reiniger met langdurig en relaxerend effect. Kan manueel en in machines gebruikt worden. Speciaal ontworpen voor gebruik op behandelde zachte vloeren. Nettoyant sols surodorant - neutre Nettoyant universel concentré et neutre pour toutes les surfaces et tous les types de sols. 100 laisse un parfum résiduel, spécialement conçu pour le nettoyage des sols tendres et s’applique manuellement ou avec une autolaveuse.


10L

Sterk geparfumeerde licht alkalische vloerreiniger met voedende werking Een licht alkalische reiniger voor alle soorten vloeren. Is een sterk geurende reiniger met langdurig en relaxerend effect. Kan manueel en in machines gebruikt worden. Geeft een heel sterk reinigend effect en doet harde vloeren sterk glanzen. Nettoyant sols à base de savon avec un parfum rémanent Un nettoyant concentré et nourrissant pour les sols et avec un parfum concentré, de longue durée.

F 400

10L

Sterk alkalische reiniger voor reiniging van industriële vloeren Sterk geconcentreerd alkalische product dat een zeer goede reiniging heeft op zwaar bevuilde vloeren en dan vooral van minerale vetten. Niet op zachte vloeren of aluminium te gebruiken. Nettoyant alcalin pour le nettoyage intensif des sols en industrie Un produit concentré et très alcalin avec un fort pourvoir nettoyant pour les sols très sales et en particulier les sols tâchés d’huiles minérales. Ne pas utiliser sur les sols poreux ou sur de l’aluminium.

F 600

5L

F 300

10L

Krachtige vloerreiniger voor manueel en machinaal gebruik Een ontvettende vloerzeep voor grootkeukens, voedingsindustrie en werkplaatsen. Manueel of machinaal te gebruiken. Nettoyant alcalin universel pour le nettoyage quotidien des sols Savon de-chaussée dégraissage pour les cuisines, de la nourriture et des ateliers. Utilisez manuelle ou à la machine.

F 500

10L

Sterk alkalische reiniger voor reiniging van industriële vloeren. Verwijdert ook zwarte strepen. Voedingsgeschikt Een sterk geconcentreerd alkalische product dat een zeer goede reiniging heeft op zwaar bevuilde vloeren en dan vooral van dierlijke en plantaardige vetten. Niet op zachte vloeren of aluminium te gebruiken. Nettoyant alcalin pour enlever les traces de pneu et toute nettoyage de salissures intensifs. Autorisé en contact alimentaire Un nettoyant puissant très concentré et alcalin pour les sols très sals et en particulier tâchés des graisses animales et végétales. Ne pas utiliser sur les sols poreux ou sur de l’aluminium.

F 650

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

F 200

5L

Polymere was voor de bescherming en onderhoud van alle waterbestendige vloeren Een polymeer was die alle waterbestendige vloeren een slijtvaste, niet streepgevoelige bescherming geeft.

Alkalische stripper voor de verwijdering van allerlei beschermlagen op waterbestendige vloeren Een alkalische stripper voor de verwijdering van allerlei beschermlagen op waterbestendige vloeren.

Cire de polymère pour la protection et l'entretien des planchers résistant à l'eau Une cire de polymère qui donne tous les sols résistant à l’eau une protection résistant à l’usure et non sensible de bande.

Décapant alcalin pour l'élimination de toutes sortes de revêtements sur des sols résistants à l'eau Un décapant alcalin pour l’enlèvement de toutes sortes de revêtements sur des sols résistants à l’eau.

9


INTERIEUR / INTÉRIEUR

T 100

T 200

1L

Reinigings- en desinfectiemiddel voor alle wasbare oppervlakken Het ideale reinigings- en desinfectiemiddel voor alle wasbare oppervlakken in de keuken, publieke ruimtes, marmeren en keramische oppervlakken, frigo’s, microgolven, ramen, keukenmeubelen en sanitaire ruimtes. Produit nettoyant et désinfectant pour toutes les surfaces lavables Un détergent universel pour un usage manuel. Il peut être utilisé pour de nombreuses utilisations : le nettoyage des surfaces, de la vaisselle, des machines...

T 300

Produit nettoyant et désinfectant concentré pour toutes les grandes surfaces lavables Un produit nettoyant et désinfectant idéal pour toutes les grandes surfaces lavables (les planchers, les fenêtres, les carreaux, les surfaces plastiques et métalliques, en aluminium et acier inoxydable) dans la cuisine, les établissements publics et les sanitaires.

10L

Krachtig interieur reinigingsmiddel voor harde oppervlakken, textiel en tapijten Het ideale reinigingsmiddel voor alle harde oppervlakken, textiel en tapijten. Keno lux T 300 verwijdert uitstekend hardnekkige vlekken en vetvlekken.

Krachtig reinigingsmiddel voor tapijten en textiel bekleding Ontvet en verwijdert vlekken van tapijten en bekleding zonder schuimvorming. Kan gebruikt worden met of zonder reinigingsmachine. Bevat bestanddelen die slechte geuren neutraliseert.

Nettoyant puissant intérieur pour les surfaces dures, les textiles et les tapis Un nettoyant idéal pour toutes les surfaces dures, les textiles et les tapis. Keno lux T 300 enlève efficacement les taches tenaces et les taches de graisse.

Nettoyant puissant pour les tapis et les textiles d’ameublement Dégraisse et enlève les taches difficiles sur les tapis et textiles d’ameublement sans donner de mousse. Peut être utilisé avec ou sans une machine de nettoyage. Contient des ingrédients qui neutralisent les mauvaises odeurs.

TM

TM

10

Geconcentreerd reinigings- en desinfectiemiddel voor alle grote wasbare oppervlakken Het ideale reinigings- en desinfectiemiddel voor alle grote wasbare oppervlakken (vloeren, ramen, tegels, plastiek en metalen oppervlakken) in de keuken, publieke ruimtes en sanitaire ruimtes.

T 600

1L

5L


Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

SANITAIR / SANITAIR

S 100

5L

S 200

750ML

Geconcentreerde zure sanitairreiniger voor dagelijks gebruik Geconcentreerd zuur reinigingsmiddel voor dagelijks of periodieke reiniging van sanitaire ruimtes.

Geconcentreerd sanitair ontkalker voor professioneel gebruik Een krachtig zuur schoonmaakproduct voor toileten en sanitaire ruimtes. Verpakt in speciale WC-eend fles.

Nettoyant sanitaire acide journalier Un nettoyant acide concentré pour le nettoyage quotidien ou périodique des sanitaires.

Détartrant sanitaire concentré pour usage professionnel Un nettoyant acide puissant pour les toilettes. Emballage en flacon canard.

11


TEXTILE

INDUSTRIEEL / INDUSTRIEL

L 100

5L - 20L

Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel voor machinewas Een geconcentreerd vloeibaar wasmiddel voor machinewas bij temperaturen van 30°C tot 95°C. Lessive liquide concentrée pour le lavage en machine Une lessive liquide concentrée pour le lavage en machine, à des températures de 30°C à 95°C.

L 300

25KG

Geconcentreerd vloeibare zuurstofbleekmiddel voor machinewas Geconcentreerd vloeibare zuurstofbleekmiddel voor machinewas bij temperaturen van 60°C tot 90°C. Agent de blanchiment à l’oxygène liquide concentré pour le lavage en machine Un agent de blanchiment à l’oxygène liquide concentré pour le lavage en machine à des températures de 60°C à 90°C.

12

L 200

25KG

Geconcentreerd vloeibare waskrachtversterker voor machinewas Een geconcentreerd vloeibare waskrachtversterker voor machinewas bij temperaturen van 30°C tot 95°C. Booster liquide concentré pour le lavage en machine Un booster liquide concentré pour le lavage en machine, à des températures de 30°C à 95°C.

L 400

5L - 20L

Geconcentreerd vloeibare wasverzachter voor machinewas Geconcentreerd vloeibare wasverzachter voor machinewas. Adoucisseur liquide concentré pour le lavage en machine Un adoucisseur liquide concentré pour le lavage en machine. Propriétés.


HUISHOUDELIJK / DOMESTIQUE

OMNIWASH POWDER

5KG - 20KG

Professioneel poeder voor een natuurlijke frisse was Waspoeder met unieke samenstelling, geschikt voor zowel handwas als machinewas, bij temperaturen van 30° tot 90° en zorgt voor een natuurlijke frisse was. Kan gebruikt worden voor zowel witte was als kleurwas en is zeer efficiënt dankzij zijn hoge concentratie aan wasactieve stoffen. La lessive professionnelle au service du particulier Convient parfaitement pour tout type de lavage en machine comme à la main. Efficace sur tous types de salissures, telles que huile, graisse, cosmétiques, oeufs, sang, chocolat, etc... Respecte la nature!

OMNIWASH LIQUID

5L

Professioneel vloeibaar wasmiddel Vloeibaar wasmiddel voor machine- en handwas, zowel voor witte als kleurwas. Kan gebruikt worden bij temperaturen van 30° tot 90° C. Gemakkelijk in gebruik. Détergent liquide Professional Liquide avec une composition unique, convient pour le lavage de textile colé ou blanc à partir de 30° jusqu'à 90°C.

OMNIWASH WHITE

5L Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Vlekkenverwijderaar voor witte was met oxydanten Omniwash White is speciaal ontwikkeld om uw witte was stralend wit te houden. Door z’n geconcentreerde formule is dit product reeds effectief bij lage temperaturen (30°, 40°, 60°). Lessive linge concentrée pour le linge blanc avec oxydants Omniwash White est spécialement conçu pour garder le blanc éclatant de votre linge. Par sa formule concentrée, ce produit est efficace à basses températures (30°, 40°, 60°).

OMNIWASH SOFTENER Keno lux Textile is een compleet gamma van producten voor huishoudelijk en industrieel gebruik gecreëerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van textielonderhoud. TM

Keno lux Textile est une gamme de produits complète pour l’usage domestique et industrielle crée pour répondre aux besoins spécifiques de la maintenance du textile. TM

5L

Geconcentreerde wasverzachter voor een heerlijk zacht resultaat Omniwash Softener houdt je kleren langdurig fris en zorgt voor een aangenaam draagcomfort. Adoucissant concentré pour un linge doux Omniwash Softener garde vos vêtements fragiles, frais et assure un confort de longue durée.

OMNIWASH COLOR

5L

Geconcentreerd product voor een stralende en gekleurde was Omniwash Color verwijdert de vlekken maar houdt de kleuren helder. Door z'n geconcentreerde formule is dit product reeds effectief bij lage temperaturen (30°, 40°, 60°). Lessive linge concentrée spécial couleurs Omniwash Color élimine les tâches, en conservant les couleurs éclatantes. Par sa formule concentrée, ce produit est efficace à basses températures (30°, 40°, 60°).

13


HAND HYGIENE

HANDEN WASSEN / LAVER LES MAINS

HANDCLEANER ECO

KENOSEPT G TM

500ML - 5L

500ML - 1L - 5L

Ideaal voor dagelijks gebruik Reinigingsmiddel voor een goeie handhygiëne, ideaal voor dagelijks gebruik. Zacht en aangenaam parfum.

Ontsmettende alcoholische geloplossing Reinigingsmiddel voor een goeie handhygiëne, ideaal voor dagelijks gebruik. Zacht en aangenaam parfum.

Savon parfumé et adoucissant pour les mains Savon doux et parfumé pour les mains. Idéal pour l'usage quotidien.

Gel de désinfection des mains à base d'alcool et de chlorexidine! Convient parfaitement pour les secteurs agro-alimentaires, les services d'hygiène et les services vétérinaires. Conforme aux normes EN 1040 et EN 1500!

KENODERM TM

KENOSEPT L TM

1L - 5L

Handzeep Met reinigende en ontsmettende werking.

KENOSOFT N

1L - 5L

Sneldrogende handontsmetting Is een sneldrogende, vloeibare alcoholoplossing voor het desinfecteren van uw handen. Voldoet aan de norm EN1040 / EN 1500 (binnen 1 minuut).

Savon main Nettoyant et désinfectant.

Liquide désinfection des mains à base d'alcool et de chlorexidine Convient parfaitement pour les secteurs agro-alimentaire, les services d'hygiène et les services vétérinaires. Conforme aux normes EN 1040 et EN 1500!

TM

KENOSEPT H TM

5L

Zachte handzeep Zachte handzeep voor professioneel gebruik in de voedingsindustrie. Bevat huidverzachtende bestanddelen. Zonder toegevoegd parfum of kleurstof. Savon main non parfumé adoucissant Savon doux non parfumé professionnel pour l'hygièene des mains. Contient des adoucissants pour la peau.

14

HANDEN DESINFECTEREN DÉSINFECTER LES MAINS

1L - 5L

Hygienische en chirurgische handontsmetter voor de intacte huid Alcoholisch ontsmettingsmiddel voor de handen. Werkzaam tegen bacteriën en gisten. Désinfectant hygiénique et chirurgicale pour les mains intactes Solution à base d’alcool pour la désinfection des mains. Efficace contre les bactéries et les levures.


HANDVERZORGING / SOINS DES MAINS

KENOSILK TM

150ML - 1L

Huidverzorgende lotion Onderhoud en regelt de hydratatie van de huid, specifiek na frequent wassen en ontsmetten.

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Savon mains parfumé Maintient et régule l’hydratation de la peau, en particulier lors de fréquents lavages et désinfections.

GESPECIALISEERDE PRODUCTEN PRODUITS SPÉCIFIQUES

MECA CLEAN

1,5L - 5L - 10L

Voor sterk vervuilde handen Handzeep voor sterk vervuilde handen. Verwijdert zowel olie, vet als hardnekkige dierlijke geuren. Voor het gebruik in landbouwindustrie, garages, werkplaatsen, metaalindustrie,... Le savon microbille pour enlever graisse cambouis, et peinture Meca Clean est une pâte jaune fluo très parfumée, idéale pour les garages, les professionnels, les peintres et pour une utilisation à la ferme.

KENOSEPT DT TM

30ML

Additief voor de evaluatie van handontsmettingstechniek Controleer met een UV-lamp: de zone die niet bedekt is door de vloeistof licht niet op, de behandelde zones zullen wel zichtbaar zijn. Additif pour la contrôle du technique de la désinfection des mains Contrôle sous une lumière noire: la zone qui ne contient pas de solution désinfectante reste sombre, alors que la zone désinfectée écalairée.

KENONET TM

1,5L - 5L - 10L

Solventvrije zeep voor verwijdering van vet en vuil Handzeep met micro-korrel. Verwijdert hardnekkige geuren, olie, vet, grasvlekken en andere vervuilingen. Solventvrij, zacht voor de handen. Le savon sans solvant pour éliminer graisses et cambouis Keno net est un savon microbilles exempt de solvant permettant l’élimination de l’huile, de la graisse et de la saleté sans agresser l’épiderme. TM

15


Waterpoortstraat 2 • 8900 Ieper - Belgium • T +32 57 21 78 77 • F +32 57 21 78 79 info@cidlines.com • www.cidlines.com

Kenolux catalogue nl fr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you