Page 1

PL 05/18

Większe zyski dzięki skutecznej ochronie Twojego stada


CID LINES

Dostawca pełnych rozwiązań CID LINES to średniej wielkości spółka belgijska założona w 1988. Naszą misją jest gwarantowanie bezpieczeństwa żywności od „gospodarstwa do talerza” dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z dziedziny higieny. Opracowujemy i produkujemy środki czyszczące, biocydy i leki weterynaryjne na potrzeby produkcji rolnej, przetwórstwa żywności i branży transportowej. Nasza tożsamość korporacyjna oparta jest na 3 istotnych wartościach: przedsiębiorczości, bezpieczeństwie i relacjach międzyludzkich.

W naszych akredytowanych laboratoriach specjaliści z dziedziny chemii, inżynierii i farmacji opracowują i stale udoskonalają receptury i procesy. Produkcja i zapewnienie jakości opierają się na najwyższych standardach jakości (ISO 9001:2000 and GMP Pharma).

CID LINES posiada oddziały w Polsce, Fran-

cji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Środkowym Wschodzie, w Chinach, a eksport firmy dociera do ponad 90 krajów na 5 kontynentach. Światowe uznanie stanowi gwarancję jakości i zwrotu z inwestycji. W coraz większym stopniu higiena staje się narzędziem podniesienia zyskowności gospodarstw rolnych. Ryzyko infekcji rośnie dramatycznie ze względu na większe zagęszczenie zwierząt na gospodarstwach i ich zwiększoną produktywność. Zarówno badania, jak i próby terenowe i doświadczenia wykazują, że profilaktyka jest mniej kosztowna niż leczenie. Rozwiązaniem CID LINES jest program BIOPROTEXION, zapewniający bezpieczeństwo żywności i wzrost korzyści z prowadzenia gospodarstwa.

Nasi specjaliści: 1. telefon 609 670 650 kujawsko-pomorskie, pomorskie, mazowieckie, podlasie, warmińsko-mazurskie 2. telefon 601 740 464 dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie 3. telefon 601 819 008 mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie, śląskie

2

1 2

3


Dowiedz się, jakie znaczenie może mieć dla Ciebie zarządzanie bezpieczeństwem biologicznym Hodowla trzody chlewnej to dynamicznie rozwijający się sektor, w którym w ostatnich latach obserwujemy duże zmiany. Globalizacja oznacza, że wieprzowina lądująca na Twoim talerzu może pochodzić z dowolnego zakątka świata. Jednocześnie konsumenci dokonują zakupów inaczej niż dawniej - wolą pójść do supermarketu i wybierać z szerokiego wachlarza produktów zamiast udać się do lokalnego rzeźnika.

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

Restrykcyjne wymagania nałożone na tych detalistów sprawiły, że hodowcom trzody chlewnej trudno jest utrzymać swoje marże na tym samym poziomie, a to oznacza, że muszą szukać oszczędności w ekonomii skali. Taki trend w kierunku zwiększenia gospodarstwa hodowlanego oznacza, że koszty produkcji i optymalizacja skuteczności stały się kluczowymi koncepcjami w nowoczesnej hodowli trzody chlewnej. By móc zoptymalizować wyniki finansowe produkcji, celem gospodarstw hodowli trzody chlewnej jest wysoki poziom zdrowotny, tak by mieć koszty prewencji chorób pod kontrolą. Można to uzyskać, np. wprowadzając do gospodarstwa lochy wolne od chorobotwórczych patogenów, lub prościej, wprowadzając zsynchronizowane grupowe systemy zarządzania i wdrażając w gospodarstwie plan kontroli biobezpieczeństwa. Taki plan kontrolny musi obejmować wszystkie wektory ryzyka, na które narażone jest nowoczesne gospodarstwo. Firma CID LINES opracowała program pełnej ochrony biologicznej, by pomóc hodowcom zwiększyć zyski dzięki odpowiednim procedurom ochrony w hodowli zwierząt.

Spis treści Biobezpieczeństwo zewnętrzne Higiena obuwia, rąk i odzieży .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 5

Transport, rampa załadunkowa, utylizacja sztuk padłych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biobezpieczeństwo wewnętrzne .

.

.

.

.

.

.

.

4

.

7

10

Zarządzanie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 11

Mycie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 13

.

.

.

.

Dezynfekcja.

Higiena zwierząt Mycie loch.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dezynfekcja skóry. Aerozol w spray’u .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zakwaszanie .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 17

.

.

.

.

.

.

.

15

. 16

.

.

Czyszczeni linii pojenia i usuwanie biofilmu .

.

.

.

.

.

.

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dezyfekcja i uzdatnianie wody pitnej

.

18 . 19

. 21

CID LINES zastrzega prawo zmiany produktów bez uprzedzenia. Nie wszystkie produkty mogą być dostępne lub zarejestrowane w każdym kraju. Szczegółowych informacji udzielają lokalni dystrybutorzy CID LINES. Dodatkowe informacje o produktach dostępne na żądanie: Karta Danych Technicznych, Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, katalogi itd. Opakowania o innych wymiarach dostępne na żądanie.

3


Biobezpieczeństwo zewnętrzne

P

=1-(1-p)n Małe ryzyko, jeśli powtarza się 1000 razy, staje się dużym ryzykiem!

Biobezpieczeństwo nie skupia się tylko na jednym lub dwóch wektorach możliwego ryzyka skażenia i satysfakcji, że podjęto właściwą decyzję. Bezpieczeństwo ekologiczne to kontrolowanie i zwalczanie całego szeregu drobnych problemów. Zewnętrzne bezpieczeństwo ekologiczne odnosi się do środków podjętych w celu niedopuszczenia zarazków chorób do populacji, stad lub grup zwierząt, które nie są jeszcze tymi chorobami zarażone. By rzetelnie ocenić pełen zakres ryzyka migracji pewnych zakażeń w gospodarstwie, należy nie tylko ocenić prawdopodobieństwo ryzyka tego konkretnego wektora zakażenia np. dostawa

4

paszy, transport wjeżdżający na fermę. Należy też uwzględnić częstotliwość pokonywanej trasy przez potencjalne źródło zarażenia na terenie gospodarstwa. Innymi słowy, ile razy w roku gospodarstwo jest narażone na to ryzyko. Faktyczne ryzyko można wyrazić za pomocą następującego wzoru prawdopodobieństwa: P = 1-(1-p)n p (ryzyko trasy potencjalnego przeniesienia zakażenia) = 0.1%. Szansa, że trasa potencjalnego przeniesienia zakażenia będzie faktycznym zagrożeniem lub przyczyną zakażenia w gospodarstwie wynosi 1 na 1000! n (częstotliwość pokonywania trasy potencjalnego przeniesienia zakażenia) = 50. Tak więc, w przeliczeniu na okresy tygodniowe - ponosimy bardzo małe ryzyko. Faktyczne ryzyko możliwego przeniesienia zakażenia poprzez tę konkretną trasę na terenie gospodarstwa wyniesie P= 1 –(1- 0.001)50 => 4.88%!


Higiena obuwia, rąk i odzieży W procesie zarządzania procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się bakterii, takie jak odkażanie butów, dezynfekcja ogrodzeń, higiena rąk i odzieży to procedury, które często pomijamy i o których zapominamy. Automatyczne stosowanie takich metod powinno być drugą naturą pracowników i osób odwiedzających. Ostatnie badania jasno wykazały, że niedezynfekowane obuwie podnosi ryzyko salmonellozy o 19,7% (Prev. Vet Med., 2011).

»»Kickstart Idealny środek do dezynfekcji stosowanej rotacyjnie. Dezynfektant na bazie nadtlenku ma bardzo szybkie działanie (w ciągu sekund) i jest idealny do kąpieli dezynfekcyjnych i do odkażania budynków inwentarskich. Przyjazny dla środowiska! Testowany i zarejestrowany na całym świecie (EN, AFNOR, DEFRA, DVG, EPA, ...). W pełni biodegradowalny, posiada certyfikat “ECOCERT” dla produkcji ekologicznej. ›› Opakowanie: 10 - 200 kg

1. brudne buty

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

2. spłukane wodą 3. zdezynfekowane

Źródło: ILVO, DGZ, UGent

5


»»Kenosept G ™

Dezynfekujący i zmiękczający żel do rąk na bazie alkoholu, zawierający izopropanol i chlorheksydynę. Keno™sept G został specjalnie opracowany do użytku w szpitalach, przychodniach, laboratoriach, przemyśle spożywczym i na fermach. ›› Opakowanie: 1-5 L

»»Kenosept L ™

Keno™sept L to roztwór na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk, zawierający izopropanol i chlorheksydynę. Keno™sept L został specjalnie opracowany do użytku w szpitalach, przychodniach, laboratoriach, przemyśle spożywczym i na fermach. ›› Opakowanie: 1 - 5 L

»»Keno derm ™

Mydło do dezynfekcji rąk do użytku profesjonalnego w przetwórstwie żywności i hodowli zwierząt. Nie zawiera perfum i jest zgodne z najbardziej restrykcyjnymi normami EN1040 / EN1499. ›› Opakowanie: 1 - 5 L

»»Omniwash / Omniwash Liquid Detergent do czyszczenia odzieży roboczej. ›› Opakowanie: 20 kg - 5 l

Więcej dostępnych produktów (Omniwash White, Omniwash Color and Omniwash Softener).

6


Transport, rampa załadunkowa, utylizacja sztuk padłych

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

Produkcja mięsa wieprzowego to branża wymagająca transportu kołowego, dlatego ważne jest by odjeżdżające i przyjeżdżające pojazdy (nowy tabor, odchody, pasza, transport do rzeźni, odwiedzający) były bez wyjątku dezynfekowane. System zraszania ciężarówek jest idealny, ale na poziomie gospodarstwa, jest on tak samo skuteczny jak ręczna dezynfekcja pojazdu 0,5% roztworem Virocid®.

Po odbiorze padliny, zaleca się dokładne wyczyszczenie i zdezynfekowanie miejsca jej przechowywania. Dla własnej higieny i bezpieczeństwa należy zawsze nosić rękawice do wszelkich czynności ze sztukami padłymi. 7


»»Virocid

®

Najsilniejszy środek dezynfekcyjny na świecie

Virocid® to silnie skoncentrowany środek do dezynfekcji, łączący działanie 4 aktywnych składników. Posiada wieloletnią i bogatą dokumentację zwalczania epidemii chorób: pomoru klasycznego świń, pryszczycy, wirusa grypy typu A/H1N1 itp. Virocid® to idealny partner w zwalczaniu chorób odzwierzęcych przenoszonych drogą pokarmową takich jak Camylobacter i Salmonella. Niezwykle skuteczny w niskich stężeniach (0,25-0,5%). Virocid® ma kwalifikację szpitalną zgodnie z rejestracją EPA w USA.

Virocid® - trzoda chlewna

8

Bakteria

Norma (Rozcieńczenie)

Choroba

Brachyspira hyodysenteriae

EN 1276 (0.25%)

Dyzenteria (zapalenie jelita grubego)

Campylobacter jejuni

AOAC UDT (0.25%), EN 1656 (0.25%)

Biegunka (prosiaki)

Clostridium perfringens

EN 1276 (0.50%)

Locha: nagła śmierć, gangrena Prosiaki: biegunka z krwią, martwica, zgon

Escherichia coli

EN 1276 (0.25%), NFT 72 301 (0.25%), T72-300 AY (0.25%), T72-300 ED (0.25%), T72-190 ENG (0.25%), T72-190 Nl (0.50%), EN 13697 (0.50%), EST (0.25%), AOAC Abu Dhabi (0.25%), ISO 22196:2007 (0.10%), AOAC UDT (0.25%)

Biegunka, mastitis (zapalenie wymion)

Klebsiella pneumoniae

AOAC UDT (0.25%)

Mastitis, zapalenie błony śluzowej macicy

Listeria monocytogenes

AOAC UDT (0.25%)

Listerioza: sepsa, zapalenie płuc (zoonoza)

Mycoplasma hyopneumoniae

AOAC UDT (0.25%)

Odzwierzęcy wirus zapalenia płuc (kaszel przewlekły)

Pasturella multocida

AOAC UDT (0.25%)

Pastereloza: zapalenie płuc (zoonoza)

Salmonella choleraesuis

AOAC UdmBasic (0.25%), AOAC UDT (0.25%)

Salmonelloza: zapalenie płuc, zapalenie wątroby (żółtaczka), mózgowe zapalenie naczyń (zoonoza)

Salmonella enteritidis

EN 1276 (0.50%), AOAC 960.09 (0.125%), AOAC UDT (0.25%), EN 1656 (0.25%)

Salmonelloza (zoonoza)

Salmonella hadar

EN 1656 (0.25%)

Salmonelloza (zoonoza)

Salmonella heidelberg

EN 1276 (0.125%), AOAC 960.09 (0.125%)

Salmonelloza (zoonoza)

Salmonella infantis

EN 1656 (0.50%)

Salmonelloza (zoonoza)

Salmonella typhimurium

EN 1276 (0.125%), EN 1656 (0.25%)

Salmonelloza (zoonoza)

Salmonella typhisuis

AOAC UDT (0.25%)

Salmonelloza: martwica, zapalenie jelit, zapalenie węzłów chłonnych, sepsa (zoonoza)

Staphylococcus aureus

EN 140 fr (0.50%), EN 1276 (0.25%), EN 1656 (0.50%), T72-300 AY (0.25%), T72-300 ED (0.25%), T72-190 ENG (0.25%), T72-190 Nl (0.50%), NFT 72 301 (0.25%), EST (0.25%), AOAC UDT (0.25%), CIRLAM SDP(thaw) (1.00%), CIRLAM SDP+paper (0.50%), DVG Böhm (0.125%), DVG Böse (0.50%), EN 13697 (0.50%), AOAC UdmBasic (0.25%), AOAC Abu Dhabi (0.25%)

Salmonelloza: martwica, zapalenie jelit, zapalenie węzłów chłonnych, sepsa (zoonoza)

Staphylococcus hyicus

EN 1656 (0.25%)

Wysiękowe zapalenie skóry

Streptococcus suis

AOAC UDT (0.25%)

Artretyzm, sepsa, zapalenie opon mózgowych, zapalenie wsierdzia (prosiaki)

Brucella suis biovar 2 strain CODA13

AFNOR NFT 72-190 (0.50%)

Bruceloza: zapalenie mięśniówki macicy, mastitis, bezpłodność, poronienie, bakteriemia (zoonoza)

Bacillus anthracis strain RKI03-01640

AFNOR NFT 72-190 (0.50%)

Wąglik

Grzyby i drożdże

Norma (Rozcieńczenie)

Choroba

Aspergillus fumigatus

EN1650 (0.50%), EST Nl (0.50%), EST ENG (0.25%), AOAC Fungi (0.50%)

Mykotoksykoza: poronienie, brak laktacji, uszkodzenie wątroby, obniżenie odporności (lochy)

Fusarium dimerum

AOAC Fungi (0.25%)

Mykotoksykoza: wypadanie odbytu/pochwy, spuchnięta pochwa, martwica płodu

Geotrichum candidum

NFT 72 301 (0.10%)

Geotrychoza: guzy w węzłach chłonnych

Trichophyton mentagrophytes

EN 1650 (2.00%), AOAC (0.25%)

Grzybica skóry

Wirusy

Norma (Rozcieńczenie)

Choroba

Wirus pryszczycy

Virocid® FMD Eng (0.10%), NFT 72-180 (0.50%), Plik techniczny FMD (0.50%), Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (0.10%)

Wirus pryszczycy (zoonoza)

Wirus grypy H1N1 A (MEKSYKAŃSKA GRYPA)

US EPA 40 (0.25%)

Grypa świńska/ Grypa meksykańska (zoonoza)

Grypa H5N1

H5N1 - test Chiny (0.08%), US EPA 40 (0.25%), test rozcieńczenie-zastosowanie AOAC (0.25%)

Grypa ptasia (zoonoza)

Grypa H5N1

AFNOR NFT 72-180 (0.10%), AFNOR 86081 (0.25%), AFNOR (0.25%)

Pomór świń

Choroba talfańska

AFNOR NFT 72-180 (woda twarda) (1.00%), AFNOR NFT 72-180 (białka) (1.00%), AFNOR NFT 72-180 (substancje interferencyjne) (4.00%)

Choroba cieszyńska/ Choroba talfańska: paraliż

Wirus choroby pęcherzykowej świń (SVDV)

EN 14675 (0.50%)

Choroba pęcherzykowa świń

Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej

EN 14675 (1.50%)

Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (zoonoza)

Choroba Aujeszky’ego/ pseudowścieklizna

AFNOR (0.25%), AOAC (0.25%)

Choroba Aujeszky’ego/ pseudowścieklizna

Wirus afrykańskiego pomoru świń

ASFV 2011 (0.50%)

Afrykański pomór świń

PRRS

EPA 810.2100 (0.25%)

Rozrodczo-oddechowy zespół chorobowy świń

Cirkowirus

EPA 810.2100 (0.50%), EPA 810.2100 (1.00%)

Cirkowirus/ Zespół wyniszczenia wielonarządowego u świń

Cirkowirus

EPA 810.2100 (0.50%), EPA 810.2100 (1.00%)

Cirkowirus/ Zespół wyniszczenia wielonarządowego u świń

Wirus epidemicznej biegunki świń

ASTM E1053-11 (zgodny w wymaganiami EPA) (0.25%)

Wirus epidemicznej biegunki świń


»»Virocid® Ponadto Virocid® ma długie działanie rezydualne i może być stosowany w formie spray, mgły (gorąca, zimna), piany na powierzchniach, w kąpielach dezynfekujących obuwie, pojazdach i sprzęcie. Testowany i zarejestrowany na całym świecie (EN, AFNOR, DEFRA, DVG, EPA, ...). Bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze działanie Virocid® ma charakter unikalny na świecie, a preparat jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Virocid® jest zgodny z MEL (przepisy o maksymalnym stopniu narażenia). Przepisy te zapewniają zdrowe środowisko pracy dla wszystkich zatrudnionych, chroniąc ich przed działaniem środków chemicznych na podłogach roboczych poprzez odpowiednią kontrolę BHP. Dla Virocid® wartości te są następujące: »»

Virocid® spray @ 0,5% (1:200) Ž 0,0019 ppm

»»

Virocid® piana @ 0,5% (1:200) Ž 0,0016 ppm

Więcej informacji na www.virocid.com! ›› Opakowanie: 5 - 10 - 20 - 200 kg

»»Cid 20 Cid 20 to preparat stosowany na całym świecie i jeden z najczęściej stosowanych środków do dezynfekcji na bazie 5 substancji czynnych. Stosowany na całym świecie przy interwencyjnym zwalczaniu takich chorób, jak ptasia grypa, klasyczny pomór świń, pryszczyca itd. W niskim stopniu rozcieńczenia skutecznie zwalcza bakterie, wirusy i grzyby i nie przyczynia się do ich uodpornienia. Środek o długotrwałym działaniu.

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

Program higieny prewencyjnej jest konieczny do wykonania pierwszego, istotnego kroku w kierunku efektywnego i wolnego od chorób środowiska. Korzystanie z Cid 20 jako zaufanego partnera niszczącego bakterie, wirusy i zarodniki grzybów ułatwia osiągnięcie zysków biznesowych w zdrowym środowisku. ›› Opakowanie: 10 - 25 - 200 L

9


Biobezpieczeństwo wewnętrzne

B

iobezpieczeństwo w gospodarstwach hodowli trzody chlewnej obejmuje wszelkie działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się infekcji, tak więc podejmowane w celu utrzymania trzody chlewnej w dobrej kondycji zdrowotnej. Gospodarstwa hodowli trzody chlewnej podejmują działania mające na celu w najlepszy dostępny sposób chronić zwierzęta hodowlane przed chorobami.

10

Biobezpieczeństwo dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne. Biobezpieczeństwo zewnętrzne dotyczy wszelkich środków mających na celu zmniejszenie ryzyka czynników chorobotwórczych przy wejściu na teren lub wyjściu z terenu gospodarstwa. Biobezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje działania zwalczające rozprzestrzenienie choroby w gospodarstwie.


Zarządzanie Środki biobezpieczeństwa wewnętrznego zawsze zmierzają do tego, by utrzymać natężenie infekcji na terenie gospodarstwa na możliwie najniższym poziomie. Z powodu mniejszego natężenia infekcji, system immunologiczny doznaje mniejszego uszczerbku, a co za tym idzie szansa na wybuch epidemii jest mniejsza. Obniżenie natężenia infekcji może przełożyć się na liczne korzyści takie jak mniejsza śmiertelność, bezpieczeństwo produktu, lepsze parametry produktu (ADG, FCR,…), bardziej jednorodne tuczniki, mniejsze ilości stosowanych leków... By móc to osiągnąć, środki biobezpieczeństwa wewnętrznego muszą być ujęte w codziennej procedurze zarządzania gospodarstwem. Działania takie mogą obejmować zasady zarządzania „all-in-all-out”, z uwzględnieniem jednokierunkowych odcinków ruchu między danymi sekcjami, procedury odpowiedniej opieki nad prosiakami, procedury mycia, itp.

»»Podręcznik: ”Trzoda chlewna”

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

Firma CID LINES opracowała przewodnik na temat prowadzenia zdrowej hodowli trzody chlewnej, w którym pokazała praktyczne aspekty zewnętrznego i wewnętrznego biobezpieczeństwa. Podręcznik pomoże hodowcy w podejmowaniu codziennych decyzji dotyczących sposobów poprawy statusu biobezpieczeństwa na jego gospodarstwie.

11


Mycie Po wyprowadzeniu zwierząt z budynku, czas rozpocząć procedurę mycia. Im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Odchody łatwiej usunąć, gdy są one jeszcze wilgotne, a im dłużej czysty i zdezynfekowany budynek jest pozostawiony do wyschnięcia przed wejściem nowych zwierząt, tym większa szansa, że nieliczne jedynie bakterie i wirusy przetrwają długi, suchy okres bez obecności materii organicznej (odpady, odchody, błona biologiczna itp.) Jednakże w obecności brudu organicznego niektóre mikroorganizmy mogą przetrwać do 60 dni w suchym środowisku. Tak więc mycie to absolutna konieczność! Prawie 50% rzeczywiMateriału organicznego nie można zdezynfekować. stych kosztów procedury kompleksowego mycia ™ Mycie za pomocą wody Mycie za pomocą piany Mycie za pomoca Kenosan i dezynfekcji to koszty pracy, do 33% - wody (w tym dodatkowe przechowywanie odchodów i koszty ich utylizacji) i ok. 5% to koszty produktów Czas kontaktu Pobór energii Czas mycia Pobór wody (środków myjących i dezynfekujących).

Czy wiesz, że?

»»Keno san ™

Nowy standard w myciu

Keno™san łączy dużą przyczepność i zdolność głębokiego wnikania przy niskim stopniu rozcieńczenia! Najwyższej jakości skład preparatu gwarantuje wyjątkowy efekt mycia w silnie zanieczyszczonych budynkach inwentarskich, wszędzie tam, gdzie znajduje się najbardziej zgęstniały i wyschnięty brud (odchody, odpady itp.). Nie oprze się on sile rozpuszczania Keno™san. Keno™san oferuje doskonały efekt mycia w stężeniu 1,5%, co sprawia, że umycie 1 m² jest efektywne kosztowo. Średnie zużycie: »»

Kojce dla macior: 1L koncentratu na 20 kojców dla macior

»»

Pomieszczenia hodowlane: 0,3L roztworu na m²

Keno™san jest bezpieczny dla materiałów i środowiska. ›› Opakowanie: 22 - 240 kg

12


Do zastosowania pozostałe środki pianowe:

»»Bio Cid S

Silny, zasadowy, pieniący się środek do mycia

Bio Cid S to silna, zasadowa piana do mycia - szybko i skutecznie usuwa brud pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla betonu, drewna, listew i stali nierdzewnej. Można go łatwo zaaplikować za pomocą wszystkich dysz spieniających lub sprzętu do natryskiwania. ›› Opakowanie: 25 - 240 kg

»»Biogel Biogel ma niezwykłe właściwości przylegania, co przedłuża czas kontaktu potrzebny do działania środka chemicznego i dzięki temu daje doskonały efekt mycia. ›› Opakowanie: 10 - 25 kg

»»Tornax S Skoncentrowany, kwasowy środek myjący o dobrych właściwościach generowania piany. Zawiera kwas fosforowy.

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

›› Opakowanie: 24 kg

»»DM Cid S Silny, zasadowy detergent na bazie chloru o działaniu wybielającym. ›› Opakowanie: 10 - 24 - 210 kg

13


Dezynfekcja Cel dezynfekcji jest jasny: osiągnąć redukcję poziomu drobnoustrojów o 99,99%. Dezynfekcja ma zapobiec gromadzeniu się patogenów na niebezpiecznie wysokich poziomach. Wysokie poziomy patogenów mogą powodować poważne problemy zdrowotne i znaczne straty finansowe dla hodowcy. To praca bez końca, wymagająca bardzo restrykcyjnego podejścia. Nie można wybiórczo decydować, które obszary zostaną zdezynfekowane, a które nie. W takich ‘zapomnianych miejscach’ bakterie, wirusy i grzyby będą miały swoje siedlisko i w końcu przeniosą choroby poprzez ludzi, świnie, środki transportu, gryzonie, insekty itp. przechodzących/ przejeżdżających przez takie właśnie siedliska drobnoustrojów. By usprawnić realizację procedury dezynfekcji na całym terenie gospodarstwa, środek dezynfekcyjny musi: »» wykazywać szerokie spektrum działania, co potwierdzone będzie uznanym na świecie certyfikatem (EPA, DEFRA, EN, …) »» być bezpieczny dla ludzi (nierakotwórczy) i dla sprzętu (niekorozyjny) »» być przyjazny dla użytkownika (piana, spray, zamgławianie)

»»Virocid® Virocid® to silnie skoncentrowany środek do dezynfekcji, łączący działanie 4 aktywnych składników. Posiada wieloletnią i bogatą dokumentację zwalczania epidemii chorób. Virocid® jest niezwykle skuteczny w niskich stężeniach (0,25-0,5%), zwalcza wszystkie mikroorganizmy: bakterie, wirusy, grzyby i zarodniki. ›› Opakowanie: 5 - 10 - 20 - 200 kg

»»Iocid 30 Silny środek dezynfekcyjny na bazie jodu, specjalnie opracowany do prewencji i zwalczania infekcji streptokoków w hodowli trzody chlewnej. Stężenie stosowanego środka: 1% ›› Opakowanie: 10 L

14


»»Cid 20 Cid 20 to preparat stosowany na całym świecie i jeden z najczęściej.... stosowanych środków do dezynfekcji na bazie 5 substancji czynnych. Stosowany na całym świecie przy interwencyjnym zwalczaniu takich chorób, jak ptasia grypa, klasyczny pomór świń, pryszczyca itd... W niskim stopniu rozcieńczenia skutecznie zwalcza bakterie, wirusy i grzyby i nie przyczynia się do ich uodpornienia. Środek o długotrwałym działaniu.

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

›› Opakowanie: 10 - 25 - 200 L

15


Higiena zwierzÄ…t

16


Mycie loch W długim okresie ciąży, lochy, zarówno utrzymywane w boksie oddzielnie utrzymywane, ewidentnie się brudzą, zwłaszcza na plecach, wymionach i po bokach. W tym brudzie, jak i we florze bakteryjnej skóry, mogą pojawić się liczne bakterie i wirusy takie jak Staphylococcus aureus, S. hyicus, Streptococcus suis, PRRS, bakterie coli, PIA, czerwonki. By chronić nowonarodzone prosięta i zapewnić im zdrowy start od pierwszego dnia życia, nie możemy ich narażać na ryzyko dużych ilości chorobotwórczych patogenów. Mycie loch przed ich wejściem do kojców porodowych to standardowa procedura w każdym gospodarstwie hodowli trzody chlewnej, której zadaniem jest osiągnięcie maksymalnych zysków dzięki maksymalnej prewencji.

»»Kenopro ™

Szampon do ochrony skóry loch: »»

łatwy w aplikacji dzięki lancy spieniającej

»»

dzięki emolientom, pielęgnuje skórę i relaksuje lochę

»»

łatwo usuwa brud ze skóry

»»

działa szybko, wystarczy 3-5 minutowe nasączenie

»»

wykazuje silne cechy odkażające:

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

Dzięki myciu środkiem Keno™pro, ilość bakterii obniża się z 500 do 51,4: co stanowi ponad 90% redukcję skażenia mikroorganizmami. EN 1276 - 5 min 1.25%

Staphylococcus aureus

0.05%

Enterococcus hirae

0.15%

Escherichia coli

0.15%

Liczba bakterii

Szczep Pseudomonas aeruginosa

Badane produkty 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Woda Przed umyciem

Produkt referencyjny

Keno™pro

Przed umyciem

›› Opakowanie: 10 kg

»»Dryer Cid Dryer Cid to najwyższej jakości, gotowy do użytku proszek o mocno osuszających właściwościach, do zastosowania w przypadku standardowej materii organicznej i nieorganicznej. Dryer Cid, działa jak środek do neutralizacji odpadów, w kontakcie z wodą nie powoduje reakcji chemicznych. Cechą szczególną reakcji fizycznej przy zastosowaniu Dryer Cid jest to, że ma on zdolność absorbcyjną i zmniejsza wilgotność w pomieszczeniach inwentarskich. Należy go stosować w celu zapobiegania namnażania się mikroorganizmów. Stosować 50-100 g na 1m2. ›› Opakowanie: worek 10 kg

17


Dezynfekcja skóry Na fermach trzody chlewnej procedura dezynfekcji skóry to nadal procedura stosowana jedynie sporadycznie na zwierzętach, które doznały urazu skóry, np. u macior z uszkodzeniem łopatki lub z ranami po zażartej bójce. W takiej sytuacji oczywiste jest, że zwierzęta trzeba opatrzyć, a dezynfekcja skóry to istotna część tej procedury. Jednakże, gdy dezynfekcja skóry staje się częścią całokształtu działań prewencyjnych, korzyści płynące dla hodowców to coś znacznie więcej niż tylko pomoc poszczególnym zwierzętom, ponieważ dezynfekcja skóry zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób poprzez zakażenia krzyżowe w całym stadzie takimi patogenami jak np. świerzb, streptococcus, E. coli, parwowirus, grypa itp.

»» Keno din SD ™

Gotowy do użytku roztwór do skóry, o doskonałych właściwościach pielęgnacyjnych. Keno™din SD zapewnia doskonałą ochronę skóry dzięki stabilnemu stężeniu jodu - 3000ppm. Skutecznie zwalcza różne bakterie i grzyby w tym Streptococcus suis, Staphylococcus hyicus, Escherichia coli, ... Co więcej, dzięki wysokiemu poziomowi emolientów, Keno™din SD wykazuje cechy pielęgnacyjne dla skóry, dzięki czemu jest dla skóry łagodzący i bezpieczny. ›› Opakowanie: 20-200 kg

»»Kenomint SD ™

Keno™mint SD to roztwór przeznaczony do skóry zwierząt. To gotowy do użytku produkt na bazie chlorheksydyny, który skutecznie zwalcza bakterie zgodnie z EN 1040 & EN 1656. Co więcej, jest dla skóry bardzo łagodny i zapewnia doskonałą pielęgnację dzięki dużej ilości emolientów. Keno™mint SD zawiera też miętę, stąd wykazuje właściwości łagodzące i antyzapalne. Keno™mint SD można stosować do natryskiwania zwierząt. Środek ten nie tylko zdezynfekuje możliwe rany odniesione w bójkach, ale też obniży poziom agresji z uwagi na miętowy zapach towarzyszący Keno™mint SD. ›› Opakowanie: 20 - 200 kg

Wskazówki dotyczące stosowania powyższych produktów: »»

Spryskać lochy po tym jak wejdą one do boksu dla macior. Należy się szczególnie upewnić, że dobrze pokryte zostały wymiona i srom. Powtarzać codziennie do 2 dni po oproszeniu.

»»

Sryskiwać zwierzęta z ranami powierzchniowymi i otarciami przez 3-5 kolejnych dni.

»»

W celach prewencyjnych i w przypadku świń o tłustej skórze (staphylococcus hyicus) spryskwiać zainfekowane miejsce oraz całe siedlisko przez 5 kolejnych dni.

Zużycie: 0,5 L na lochę, przy stosowaniu przez 6 kolejnych dni

18


Aerozol w spray’u Istnieje wiele różnych typów aerozoli w spray’u, które przeznaczone są do stosowania na gospodarstwach hodowli trzody chlewnej takie jak aluspraye, spray’e niebieskie blue, spray’e proszkowe, antybiotykowe itp., w różnych wielkościach, kształtach i kolorach. Na rynku jest tak wiele różnych spray’ów, że hodowcy trzody chlewnej często zadają nam takie pytania: Których potrzebujemy i do jakich aplikacji? Czy one naprawdę działają? Czy są one atestowane i dobrze przebadane (zarejestrowane)? Jak długo produkt działa na skórze? … Tak więc, gdy firma CID LINES opracowała aerozol w spray’u, miał to być spray, który będzie czymś więcej niż tylko „kolejnym spray’em” na rynku. Zobowiązaliśmy się zaoferować spray, który zapewnia dokładnie to, co sobie zastrzega, którego działanie byłoby potwierdzone zakrojonymi na szeroką skalę badaniami laboratoryjnymi i próbami polowymi i który łączyłby w sobie 3 różne funkcje w 1 spray’u.

»»Kenofix ™

Keno™fix to spray do wszechstronnego zastosowania, który łączy w sobie potrójne działanie: Ucho 1. Bardzo silne działanie dezynfekcyjne 2. Działanie warstwy ochronnej 3. Efekt hamujący agresywne gryzienie innych osobników w stadzie

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

Keno™fix jest wytwarzany z wysokojakościowego gazu sprężonego, którego stopień stężenia jest w 100% jednorodny. To gwarantuje, że hodowca otrzymuje spray, który zawsze działa, od pierwszego psiknięcia do ostatniego!

Ogon Skóra

Pępek

Racice

Co więcej, jest on bardzo funkcjonalny (nadający się do spryskwiać) we wszelkich możliwych pozycjach puszki. Przyjazny dla środowiska, użytkownika i zwierząt. Jeden odpowiedni do wszystkiego! Keno™fix pozostawia silną błonę, która schnie szybko i długo się utrzymuje na skórze. Keno™fix można używać do dezynfekcji skóry, pępowiny, po kastracji, obcięciu ogona, obcinaniu rogów, cięciu cesarskim i na kopytach. ›› Opakowanie: 300 ml

19


Dezynfekcja i uzdatnianie wody pitnej

H

odowcy dążą do posiadania najnowocześniejszych budynków hodowlanych, do paszy o najwyższej jakości i wyselekcjonowania świń o najlepszych genach. Łatwo zapomnieć, że woda pitna jest najważniejszym składnikiem odżywczym dla zwierząt hodowlanych, które zwykle piją dwa razy więcej wody w stosunku do pokarmu stałego. Woda o wysokiej jakości jest za-

20

tem niezbędnym elementem zdrowej i efektywnej produkcji trzody chlewnej. Zaleca się kontrolować jakość wody dwa razy w roku, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie jakości wody, należy pobrać próbki, by wodę przeanalizować i skontrolować czy nadaje się ona dla świń. Na jakość wody mogą wpływać czynniki mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne.


Czyszczenie linii pojenia i usuwanie biofilmu Woda pitna to najszybszy sposób rozprzestrzeniania się patogenów chorobotwórczych na terenie gospodarstwa, którego skutki dotykają większość hodowanych w nim zwierząt! Skażona woda pitna może źle wpływać na system odpornościowy trzody chlewnej i prowadzić do podrażnień i chorób w wyniku ciągłego narażenia na wysokie ilości bakterii wywołujące infekcje. Salmonellę, E coli, Streptococcus, zygoty/oocysty (kokcydiozę) itp. można łatwo przenieść do każdego kojca i każdego smoczka czy poidła, skąd w końcu wypiją je z wodą spragnione zwierzęta. Wdrożenie solidnego planu przestrzegania higieny, czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwach hodowli trzody chlewnej do planu zarządzania, bez uwzględnienia w nim wody pitnej będzie jedynie próżnym wysiłkiem. Największe problemy pojawiają się, gdy linia pojenia zawiera biofilm. Biofilm chroni szkodliwe patogeny i jest miejscem ich namnażania. Im więcej złogów mineralnych takich jak żelazo, mangan, wapń itp. - np. w twardej wodzie - tym łatwiej materii organicznej, w tym bakteriom, dostać się do wewnątrz krawędzi systemów doprowadzających wodę.

»»Cid Clean Cid Clean jest środkiem na bazie nadtlenku wodoru w specjalnej stabilizowanej formule, który można stosować do czyszczenia systemu pojenia. Skutecznie usuwa złogi wapnia i żelaza, materii organicznej z leków i dodatków do żywieniowych.

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

›› Opakowanie: 5 - 10 kg

»»Cid 2000 Specjalnie opracowany do optymalnego odkażania wody. CID 2000 ma potrójne działanie: 1. czyści system doprowadzania wody 2. dezynfekuje 3. optymalizuje poziom pH wody pitnej Najlepsza inwestycja, która zapewni najwyższe zyski z produkcji! Środek przetestowany w uniwersytecie University of Arkansas USA i potwierdzony jako „uzyskujący najwyższą redukcję skażenia mikrobiologicznego”. ›› Opakowanie: 5 - 10 kg

21


Zakwaszanie Zakwaszanie wody pitnej wspomoże poprawę jakości tego ‘zapomnianego składnika odżywczego’. Nie tylko podnosi jakość wody pitnej dzięki redukcji ilości bakterii, ale też może przyczyniać się do poprawy produkcyjności zwierzęcej. W sytuacji, gdy zastosujemy produkt z pojedynczym kwasem organicznym w wodzie pitnej, doprowadzimy do bardzo szybkiego obniżenia poziomu pH wody, a jeśli dawka będzie zbyt wysoka, spadek ten może być nadmierny, co będzie miało niekorzystne skutki (niższe spożycie wody, a co za tym idzie niższa produkcja zwierzęca). Niniejszym najkorzystniej jest wybrać produkt o synergicznym składzie zawierający wiele kwasów organicznych. Takie kwasy organiczne dają rewelacyjny efekt buforowy, co sprawia, że poziom pH obniża się powoli, a efekt antybakteryjny jest znacznie lepszy, woda ma lepszy smak i jest mniej korozyjna w porównaniu do środków z jednym kwasem.

»»Agrocid Super Oligo ™

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla trzody chlewnej i drobiu. Agrocid SuperTM Oligo są stosowane jako zakwaszacze dla wody pitnej. 300 - 500ml na 1000L wody pitnej

Redukcja bakterii Masa ciała po odsadzeniu (19d)

Grupa kontrolna (Woda podstawowa, bez odkażania) CFU/ml Log CFU/ml 68100 4,83 5.1 kg

Grupa próbna (Agrocid Super® Oligo) CFU/ml 90

Log CFU/ml 1,95 5.9 kg

OLIGO EO

Sklad: Mono-, di- oraz trójglicerydy kwasu masłowego, glicerol. Skladniki analityczne: 23,0% oleje i tłuszcze surowe, 16,3% wilgotność, 2,4% popiół surowy, 1,0% sód, 0% białko surowe, 0% włókno surowe , 0% lizyny, 0% metioniny, 0% fosfor. Dodatki: Konserwanty: E236 kwas mrówkowy, E237 Mrówczan sodu E270 Kwas mlekowy Substancje aromatyczne (2b): 5%. Numer identyfikacyjny: BE6328

›› Opakowanie: 25 - 200 - 1000 kg

»»Agrocid Super

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla trzody chlewnej i drobiu. Agrocid SuperTM są stosowane jako zakwaszacze dla wody pitnej. OLIGO 300 - 100ml na 1000L wody pitnej Sklad: Chlorek sodu + syrop glukozowy. Skladniki analityczne: 0% białko surowe, 0% oleje i tłuszcze surowe, 0,1% popiół surowy, 0% włókno surowe, 0% lizyny, 0% metioniny, sód 0,04%, wilgotność 25%. Dodatki: konserwanty: kwas mrówkowy E236, kwas propionowy E280, kwas mlekowy E270, kwas cytrynowy E330, kwas sorbinowy E200. Numer identyfikacyjny: BE6328

›› Opakowanie: 25 - 1000 kg

22

EO

VIT

ACIDS

ZnCu BU

VIT

ACIDS

ZnCu BU


»»Agrocid Super Complete ™

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla trzody chlewnej i drobiu. Agrocid SuperTM Complete jest stosowany jako zakwaszacz dla wody pitnej. »» »» »» »»

Obniża pH wody pitnej do wartości optymalnej dla drobiu (woda-spożycie). Poprawia trawienie i wykorzystanie paszy. Zakwasza jelita broilerów, co hamuje wzrost enterobakterii takich jak Salmonella i E. coli. Dzięki kwasowi masłowemu mocno wspomaga dobrą kondycję zdrowotną jelit (redukując ilości i/lub hamując rozwój salmonella, E. coli, clostridium, .) EO 500 - 1000ml na 1000L wody pitnej

OLIGO VIT

ZnCu BU

ACIDS

Sklad: Mono-, di- oraz trójglicerydy kwasu masłowego, glicerol. Skladniki analityczne: 23,0% oleje i tłuszcze surowe, 16,3% wilgotność, 2,4% popiół surowy, 1,0% sód, 0% białko surowe, 0% włókno surowe , 0% lizyny, 0% metioniny, 0% fosfor. Dodatki: Konserwanty: E236 kwas mrówkowy, E237 Mrówczan sodu E270 Kwas mlekowy Substancje aromatyczne (2b): 5%. Numer identyfikacyjny: BE6328

›› Opakowanie: 25 kg Próby polowe z udziałem świn: budynki dla macior Grupa kontrolna Grupa testowa

Grupa testowa

168

156

w sumie masa ciała po odsadzeniu

898,8 kg

923,52 kg

średnia masa ciała po odsadzeniu w przeliczeniu na prosiaka

5,35a kg

5,92b kg

Spożycie wody pitnej

7486 L

8662 L

7,5 L

8,6 L

Spożycie ASC, 12 lochy, 20 dni

≠ 570 g

Różny indeks a i b przedstawia istotną różnicę statystyczną (P < 0,05) między średnią masą ciała po odsadzeniu grup kontrolnych w porównaniu z grupą testową. Próby polowe z udziałem świn: budynki płaskodachowe (dla młodych prosiaków) prosiąt (160 prosiaków/ grupa)

Masa ciała po odsadzeniu

Masa ciała w dniu 8

Średni przyrost wagi

Przyrost wagi (po 8 dniach/prosię)

Grupa kontrolna

5,79 kg

grupa testowa 1

5,72 kg

grupa testowa 2 grupa testowa 3

Różnica w przyroście wagi na prosiaka po 8 dniach w porównaniu z grupą kontrolną

ASC

6,89 kg

137a g/d

1,097 kg

7,03 kg

164b g/d

1,312 kg

215 g

1,7 L

5,66 kg

6,91 kg

155 g/d

1,244 kg

147 g

1,8 L

5,03 kg

6,15 kg

139 g/d

1,112 kg

15 g

1,6 L

Różny indeks a i b przedstawia istotną różnicę statystyczną (P < 0,05) między średnim, dziennym przyrostem wagi w grupach kontrolnych w porównaniu z grupą testową 1.

»»Kenovit E

Zachowaj ostrożność w stosowaniu biocydów. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dotyczącymi produktu.

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla trzody chlewnej i drobiu. Kenovit E jest płynnym suplementem zawierającym olejki eteryczne oraz witaminę E. Kenovit E jest naturalnym produktem zawierającym wysoce skoncentrowane olejki eteryczne, zwłaszcza: olejek z miętowy, eukaliptusowy, anyżowy, oregano oraz kminkowy. Preparat oparty jest o wysokiej jakości naturalne składniki oraz aromatyczne i apetyczne dodatki. Kenovit E wpływa na zwiększone spożycie paszy. Kenovit E ma pozytywny wpływ na układ oddechowy oraz pomaga ograniczyć stres cieplny. 50 ml na 1000L wody pitnej TM

TM

TM

TM

OLIGO Sklad: 30% glikol propylenowy, 3% gliceryna. Skladniki analityczne: 0% surowego białka, 0% surowego włókna, 0% lizyny, 0% metioniny, 0% fosforu, 0,06% sodu, 0,1% surowego popiołu, 21,0% wilgoci, 28,0% surowych tłuszczy. Dodatki: witaminy: 3a700 - witamina E 10 mg/g pierwiastki śladowe: EB - selen 0,05 mg/g jako emulgator selenowy sodu: E484 glikol polietyleno-glikolo-glikolowy Substancje aromatyczne (2b): 250 mg/g. Numer identyfikacyjny: BE6328

EO

VIT

ACIDS

ZnCu BU

›› Opakowanie: 1 L

Olejki eteryczne »» Korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia - Silny antyutleniacz »» Silny efekt antybakteryjny dzięki synergicznemu działaniu kwasów organicznych »» Lepsza skuteczność zarówno jeśli chodzi o wysoki jak i niski poziom pH- Skuteczny przeciwko biegunce

23


ul. Świerkowa 20, Niepruszewo 64-320 Buk • T +48 61 896 81 90 • F +48 61 896 81 93 biuro@cidlines.pl • www.cidlines.pl

CID LINES Pig catalogue PL  
CID LINES Pig catalogue PL