Da lynet slog ned + opgaver

Page 1

En bog om Martin Luther­ og reformationen

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNEEn bog om Martin Luther­og reformationen for de 10 - 12-ürige


Forord I 2017 festligholdes 500-året for Martin Luthers opslag i 1517 af de 95 teser på kirkedøren på Wittenberg. Reformationen tager dermed sin begyndelse, og over en årrække herefter tilspidses forholdet mellem den katolske kirke og reformatoren Martin Luther. I Danmark indføres Luthers reformatoriske tanker i 1536 og danner dermed baggrund for Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. I Folkekirkens Skoletjenesten i Aalborg Kommune ønsker vi, at elever på mellemtrinnet via denne bog får et indblik i Martin Luther – hans liv og hans tanker og derigennem får viden om reformationen og dens betydning.

4


Tidslinje 1483

Martin Luther bliver født

1484

Familien flytter til Mansfeld

1497

Martin på latinskole

1501

Martin på universitetet i Erfurt

1505

Magister – lynet slår ned – Martin Luther går i kloster

1507

Martin bliver præst

1510

Rejsen til Rom

1512 – 1516 Professor i teologi i Wittenberg 1517

De 95 teser på kirkedøren

1518 Forhøret 1520

Pavens bandbulle – Luther brænder pavens brev

1521

Udstødt af den katolske kirke – for rigsdagen i Worms

1521

Junker Jørg på Wartburg – Det Ny Testamente på tysk

1522

Tilbage i Wittenberg

1525

Ægteskab med Katharina

1527

Pest i landet

1530

Adskillelsen mellem den katolske og den protestantiske kirke

1546

Martin Luther dør

5


1. Drengen Martin begynder i skole

D

en 10. november 1483 bliver der født en dreng i byen Eisleben i Tyskland. Han er den ældste søn i en søskendeflok på 9 børn. Han skal senere vise sig at få en stor betydning for kirken. Drengen er Martin Luther. Da Martin er helt lille, flytter hele familien til Mansfeld. Her opnår hans far Hans Luther efter nogle år retten til at bryde kobber og bliver endda mineejer. Familien bevæger sig op ad den sociale rangstige. Martin og hans søskende får en streng opdragelse. Det fortælles, at han engang tog en nød, og hans mor straffede ham med pisk. Martin begynder allerede som 5-årig i skolen i Mansfeld. På den tid var det kun de riges børn, der gik i skole, og skolen dengang var helt anderledes, end du kender den. Det vigtigste skolefag er latin*, som eleverne skal lære at læse og skrive. Det er også vigtigt, at man kan remser og bøjning af ord. Hvis man ikke kan sin udenadslære, bliver man straffet af skolemesteren. Martin lærer også trosbekendelsen og Fadervor. Han hører bibelhistorie, fabler og legender.

Martins far ønsker, at sønnen, der har gode boglige evner, skal have den bedste uddannelse og beslutter, at han skal studere jura*. * JURA: Læren om samfundets love og regler. * LATIN er et talt sprog, der blev talt i oldtidens Rom. Sproget bruges stadig i den katolske kirke.

6


2. Latinskoleelev

S

om 14-årig flytter Martin hjemmefra og går fra 1497-1498 på Den fransiskanske* Latinskole i byen Magdeburg. Her kommer han til at bo hos ’Brødrene af fælleslivet’ – en slags munkesamfund, hvis forbillede er Jesus. Året efter flytter han til den lidt større by Eisenach og bliver elev på Skt. Georgskolen. Her tilbringer Martin de næste 4 år. I denne periode bor han hos en velstående borgerfamilie, hvor han befinder sig godt. Martin lærer at spille lut, og ligesom de andre latinskoledrenge synger han både i kirken ved messerne, men synger også ved folks døre for at tjene en skilling. At Martin en dag bliver en betydningsfuld mand, har Professor Treborius måske allerede en fornemmelse af. Professor Treborius er rektor på skolen, og Martin fortæller, at Treborius kan finde på at tage hatten af for eleverne, hvilket ellers er helt utænkeligt. * FRANSISKANERORDENEN: En munkeorden grundlagt af Frans af Assisi i 1209. Munkene er tiggermunke, og ord som fattigdom og lydighed er vigtige.

7


3. På universitetet

I

1501 er Martin blevet 18 år. Han flytter til byen Erfurt, hvor han begynder på universitetet. Martin er allerede kommet langt. Minearbejdersønnen er nu blevet studerende på det meget velansete universitet. Fagene er grammatik, geometri, musik og astronomi.

8

Martin bor på kollegium med strenge regler. Han skal stå tidligt op og gå tidligt i seng. Han skal passe sine studier, gå i kirke om søndagen og ikke bruge tiden på fest og ballade.


4. En dygtig studerende

L

uther er glad for både fest og musik, så han har nok ikke altid gjort, som skolen synes, han burde. Alligevel klarer han studierne på rekordtid og bliver i 1505 magister* – og endda som nr. 2 ud af de i alt 17 kandidater. Det fortælles, at Hans Luther er så stolt af sin søn, at han nu tiltaler ham De i stedet for du. Luther går da også efter faderens store ønske i gang med sit hovedfag jura i maj 1505.

Martin har måske selv tvivlet på, om det var det rigtige studie. Han fortæller senere, at han første gang havde en bibel i hånden som 20-årig og med det samme bliver fanget af, hvad han læser. Måske var det her, tanken om at nærme sig Gud ved at gå i kloster og blive munk første gang meldte sig. * MAGISTER: Titel på en person med kandidateksamen fra universitetet.

9


5. Da lynet slog ned

I

juli 1505 vandrer Martin hjem for at besøge sine forældre i Mansfeld.

På vejen tilbage til studierne i Erfurt, kommer han forbi byen Stotternheim. Det bliver et frygteligt uvejr, og lynet slår ned i nærheden af det sted, hvor Luther er. Han bliver slået til jorden og sårer det ene ben.

Han bliver så bange, at han påkalder uvejrets skytsengel*: ”Sankt Anna hjælp mig. Hvis du vil skåne mig, lover jeg at blive munk.” * E N ENGEL eller EN PERSON, der hjælper eller beskytter én.

10


6. Martin går i kloster

D

et er ikke Hans Luthers ønske, at sønnen går i kloster, slet ikke – så han bliver rasende, da Martin i et brev fortæller ham om beslutningen, og i flere år taler de ikke sammen. Nu tiltaler Hans Luther igen sin søn du. Martin samler sine venner og holder en afskedsfest. Han fortæller dem, at det bliver den sidste aften sammen, siden vil de ikke se ham. Den 17. juli 1505 banker han på Augustinerklostrets dør i Erfurt og beder om optagelse til novice*. Han får deldelt en lille celle med en sovebriks, et bord og en stol – og en bibel, som han skal læse flittigt i. I klosteret er Martin forpligtiget til at være med ved det, man kalder tidebønnerne. Her samles munkene cirka 7 gange i døgnet fra 03.00 om morgenen til 21. 00 om aftenen. Efter prøveåret aflægger han løfte om at leve i fattigdom, lydighed og kyskhed*. * NOVICE: en person, der er på prøve i et kloster for at kunne blive munk eller nonne. * KYSKHED: seksuel afholdenhed og renhed i ord og tanke.

11


7. Martin bliver præst

L

uther gør alt for at være en god munk. Han faster mere, end han skal, beder flere bønner, og samtidig passer han sine studier.

Den 4. april 1507 bliver han præsteviet*. Kort tid herefter skal han holde sin første messe, som han gennemfører helt uden fejl.

Luther har inviteret sin far med til højtideligheden, og selvom de stadigvæk er uenige om Martins valg, har Martins far alligevel en stor pengegave med til klosteret. Ved den første messe bliver Martin rigtig bange, og han er tæt på at flygte fra kirken. Kan han virkelig stå inde for det, han siger og gør ved alteret? * PRÆSTEVIELSE: Indsættes i en religiøs stilling eller embede.

12


8. Rejsen til Rom

L

uther får mulighed for at rejse til Rom i november 1510. Sammen med en anden augustinermunk skal han overbringe paven en ansøgning vedrørende reformer inden for klosteret.

Turen foregår til fods og varer 7 uger. Luther glæder sig, for i hans øjne er Rom byernes by og centrum for kirken. Da han ser de første bygninger, kaster han sig til jorden og råber: ”Vær hilset, Du hellige Rom”. Som alle pilgrimme* kravler Luther op ad de 28 trin på Pilatustrappen (Scala Sancta), mens han beder fadervor for hvert trin. Man tror nemlig, at for hvert 7. trin opnår man 9 års syndsforladelse. Han ønsker at hjælpe sin bedstefars sjæl ud af skærsilden*. Men Luther er i tvivl, om det hjælper. I løbet af sit besøg i Rom bliver han meget vred og forarget over den sjuskede måde, messerne bliver styret på af præsterne. Han møder også præster og munke, der både har elskerinder og børn.

Peterskirken er ved at blive bygget (påbegyndes 1506), og det kræver svimlende summer. Kirken er blevet en pengemaskine, der sælger afladsbreve* og relikvier*. Luther forlader Rom med et meget dårligt indtryk af kirken. Hvad skal han tro? * PILGRIM: En person der rejser til et helligt sted af religiøse grunde. * SKÆRSILDEN: renselse for synd lige efter døden. * AFLADSBREVE: et trykt brev på latin udstedt af den katolske kirke, hvori der blev givet aflad (syndsforladelse) til køberen. Man skrev den enkeltes navn ind med blæk. * RELIKVIER: En rest af noget som har tilhørt eller haft forbindelse til en hellig person.

13


9. ”Når pengene i kisten klinger...”

M

artin vender tilbage til Tyskland og opdager, at man også her sælger afladsbreve for at skaffe penge til kirken. Det er en mand ved navn Johannes Tetzel, der står for at få inddrevet disse såkaldte ”nådegaver”. Tetzel tager opstilling foran kirkedøren og råber: ”Når pengene i kisten springer, straks sjælen ud af skærsilden springer”. Hermed lover han, at alle, der køber afladsbreve, bliver fri for synd. Man kan endda købe aflad for synder, man ikke har begået endnu. Hvad skal Luther tro? Luther lærer sig græsk og hebraisk for at læse Bibelen på originalsproget. Han begynder at sætte spørgsmålstegn ved, hvad det i det hele taget vil sige at tro. Er Gud dømmende? Er han kærlig? Skal man gøre sig fortjent til hans kærlighed? Her er Luther helt i tråd med tidens ånd: Denne periode i historien kalder man renæssancen, det betyder genfødelse. Datidens store tænkere sætter spørgsmålstegn ved vedtagne regler og sandheder. I denne periode sker store forandringer: Kopernikus offentliggør, at jorden ikke er verdens centrum, men ligesom de andre planeter kredser omkring solen. Columbus har opdaget Amerika i 1492 og finder ud af, at jorden ikke er flad, som kirken ellers har påstået. Gutenberg opfinder bogtrykkerkunsten ca. 1450. Viden kan lige pludselig spredes hurtigt.

14


10. Tårnoplevelsen og de 95 teser

F

or Luther betyder alle disse forandringer, at han bryder med den katolske kirkes teologi* og praksis.

Luther underviser nu på universitetet i Wittenberg som professor i teologi. Hans forhold til kristendommen og en retfærdig Gud bliver mere og mere umuligt. En dag sidder han og læser i Bibelen i Romerbrevet, hvor der står: ”Den retfærdige skal leve af tro.” Da han læser videre, bliver han mere og mere klar over, at Gud er en nådig Gud, der netop ved Jesu liv, død og opstandelse befrier menneskene for skyld og anerkender dem, uden at de skal gøre sig fortjent til det. Luther er teolog og går grundigt til værks med sin nye opdagelse, især afladshandlen gør ham vred. Luther formulerer nu 95 teser (punkter). Ved middagstid den 31. oktober 1517 slår han teserne op på døren til slotskirken i Wittenberg, så folk på universitetet kan læse dem. * TEOLOGI: læren om Gud, især i kristendommen.

15


11. Luther i forhør

T

eserne breder sig med lynets hast, og årene herefter befinder Luther sig i et sandt stormvejr. Den romerske kejser Maximillian skriver til Pave Leo 10. i Rom: ”Vi må sætte en stopper for denne munk”.

I 1518 er han til høring hos kardinal Cajetan. Året efter skal Luther på

16

et møde i Leipzig forsvare sine tanker overfor den teologiske professor Johann Eck. Cajetan og Eck er begge meget betydningsfulde ledere i den katolske kirke. Luther siger blandt andet, at pavedømmet er noget, mennesker har fundet på, og at paver og kirkemøder kan tage fejl. Bruddet med datidens kirke er nu fuldstændigt!


12. Luther brænder pavens brev

N

u udsender Pave Leo den 10. en bulle*, hvor der står, at ingen kristen, kejser, konge eller fyrste må læse Luthers skrifter. I stedet skal hans skrifter brændes. Luther får 60 dage til at tilbagekalde sine skrifter, ellers bliver han lyst i band*. Luther vil ikke tilbagekalde sine skrifter. I stedet brænder han pavens bulle foran den østlige byport i Wittenberg. Alle kan se, at Martin gør oprør.

Kejseren, Karl den 5., ønsker at arrestere Luther, men folket er med Luther. Frederik den Vise, som er kurfyrste, og som er på Luthers side, forhindrer arrestationen, og i stedet indkalder Karl den 5. Luther til at møde den Tyske Rigsdag i Worms. * BULLE: et brev fra paven (kirkens overhoved). * LYSE I BAND: udelukket fra det kirkelige fællesskab.

17


13. Rejsen til Worms

D

en 2. april 1521 kører Luther fra Wittenberg mod Worms i en overdækket vogn.

Det bliver et 14 dages triumftog for Luther. Alle vil se manden, der tør sige paven imod.

18

Undervejs prædiker han bl.a. i Erfurt, Gotha og Eisenach og erklærer overfor tilhørerne: ”Gud vil være med mig”.


14. Den modige Martin Luther

V

ed forhøret den 16. april 1521 står Luther i sin enkle dragt foran kejseren på sin trone, kurfyrster, adelsmænd, biskopper og embedsmænd. Alle titler på Luthers skrifter bliver læst op, og Luther bliver spurgt, om han har skrevet dem, og om han vil tilbagekalde dem. Han svarer ja til at have forfattet skrifterne, men vil gerne have betænkningstid med hensyn til at kalde sine skrifter tilbage. Dagen efter står han der igen: ”Tilbagekalde noget hverken vil eller kan jeg, da det hverken er sikkert eller tilrådeligt at handle mod sin samvittighed. Her står jeg, jeg kan ikke andet. Gud hjælpe mig! Amen.” Luther bliver nu lyst i band og erklæret for kætter*. Han er dermed for altid udelukket fra den katolske kirkes fællesskab. Desuden bliver han dømt fredløs – enhver har pligt til at anholde ham og udlevere ham til myndighederne. Kejseren giver ham dog 21 dages frit lejde, og derefter er han igen under band. Han forlader Worms den 26. april 1521 for at rejse til Wittenberg. Martin Luther er nu for alvor i fare. * KÆTTER: en person, der med sin religiøse overbevisning sætter sig op mod den katolske kirkes lære og regler. I middelalderen risikerede kættere at blive dømt til døden.

19


Da folk hører rygter om, at Martin er blevet overfaldet i skoven på vej til Wittenberg, tror mange, at han allerede er blevet slået ihjel af sine modstandere. Andre tror, at han er bragt til paven i Rom for at blive stillet til ansvar for sine udtalelser.

15. Kidnapningen

K

urfyrst Frederik den Vise er Luthers beskytter, og han frygter for Luthers liv.

Undervejs på sin rejse mod Wittenberg bliver Luther ”overfaldet og bortført” af kurfyrstens folk. I hemmelighed bliver Luther bragt i sikkerhed på borgen Wartburg.

20


16. På Wartburg Slot som Junker Jørg

I

10 måneder lever Luther på Wartburg Slot under navnet ”Junker Jørg”.

Han går i riddertøj og lader hår og skæg vokse og er ikke til at kende. ”Junker Jørg” deltager i livet på Wartburg, tager med på jagt og går ture i omegnen. Luther er urolig og bekymret for situationen i Wittenberg, og han rejser forklædt en tur til byen for at fornemme stemningen.

21


17. Fra latin til tysk

H

an vender tilbage til Wartburg og begynder på sit livsværk: at oversætte Bibelen til tysk. Luther ønsker, at alle skal have mulighed for at læse Bibelen og ikke kun de få mennesker, der har lært latin. På kun 3 måneder oversætter han Det nye Testamente fra græsk til tysk. Ifølge en legende følte Luther, at han fik besøg af djævelen selv, mens han sad og arbejdede, og han tog sit blækhus og kastede det efter den onde. Man kan stadig se en mørk plet på væggen i Lutherværelset på Wartburg – måske er det blækklatten?

22


18. Tilbage i Wittenberg

L

uthers tanker breder sig hurtigt – efter Luthers mening også for hurtigt. Det går nemlig voldsomt for sig. Blandt andet bliver helgenbilleder fjernet, og de præster, der ikke ønsker reformer, bliver jaget væk. Luther hører, at nogen vil erstatte barnedåben med voksendåb, og det får ham til at reagere. Dåben er helt central for Luther. Ligesom det lille barn,

der modtager dåbens gave uden at yde noget til gengæld, sådan giver Gud frelsen til mennesket. For Luther er budskabet om, at mennesker frelses alene ved tro på Kristus det væsentlige. Selv om han er stadig er lyst i band, vender han i 1522 hjem til Wittenberg efter 10 måneders ophold på Wartburg. 23


Med Lucas Cranach den ældres fantastiske illustrationer til hjælp kan alle nu få indsigt i Bibelen. Hvis man ikke kan læse teksten, kan man forstå billederne. Luther mener, at alle skal have mulighed for at læse Bibelen. Skriften alene! Troen alene! Nåden* alene! Uoverensstemmelserne mellem Luther og kirken var der stadig, og blandt andet forbyder Paven i 1523 al læsning af Det nye Testamente. Luther skrev mange bøger og skrifter i sit liv – omkring 60.000 sider i alt. Luther mente ikke, at hans skrifter var meget værd i sammenligning med Guds ord: ”Jeg ville ønske, at mine bøger ville blive glemt og alene den Hellige Skrift blive læst.” * NÅDE: Guds ubetingede kærlighed og barmhjertighed.

19. Tusindvis af sider

B 24

ogtrykker Melchior Lotter den Unge trykker i al hemmelighed tusindvis af sider papir til Luthers oversættelse af Bibelen. I september 1522 bliver de første eksemplarer af Det nye Testamente på tysk overgivet til kurfyrst Frederik den 3.


20. Giv Gud hvad Guds er, og kejseren hvad kejserens er

B

ønderne gør oprør mod godsejere og fyrster, der kræver arbejde og skatter af dem. Oprørerne mener, at Luther selv havde lært dem, at man ikke skal finde sig i uretfærdig behandling. Luther mener, at Gud har oprettet to styreformer – det åndelige og det verdslige. Det åndelige har med kirke og tro at gøre, og det verdslige har med samfund og lovgivning at gøre. De to styreformer skal under ingen omstændigheder blandes sammen. Derfor mener Luther, at bønderne skal forhandle sig til deres ret. Det ender med et blodigt bondeoprør, som Luther tager afstand fra.

25


21. Den bortløbne nonne bliver Fru Luther

E

fterhånden som Luthers tanker breder sig, forlader munke og nonner deres klostre. De får arbejde, gifter sig og stifter familie og lever som almindelige borgere.

En dag ankommer ni nonner til Luthers dør. De er blevet smuglet ud af deres kloster på en vogn med øl- og sildetønder. Luther tager sig af dem, og det lykkes ham at gifte dem alle bort undtagen Katharina von Bora, der kun er interesseret i at gifte sig med Luther eller 26

en af hans nærmeste venner. Og sådan går det. Katharina og Luther bliver gift i 1525. Hun er 26 år, og han er 41 år. Katharina, eller Käthe, som Luther kalder hende, er dygtig til at styre økonomien i det lutherske hjem. De får seks børn: Hans, Elisabeth, Magdalene, Martin, Paul og Margarethe, men to af dem dør som små. Elisabeth dør knap et år gammel, og Magdalene bliver alvorligt syg og dør som 13-årig.


22. En ny bolig – klosteret i Wittenberg

I

1526 bliver bandet mod Luther ophævet, men uenigheden om hvilken tro, der er den rigtige, fortsætter.

Kurfyrst Frederik den Vise skænker det forladte kloster i Wittenberg til Katharina og Luther i 1532. Katharina, der har udpræget praktisk sans, tager straks fat på ombygning og indretning. Udover deres egne børn adopterer Katharina og Luther døde familiemedlemmers børn, og fordrevne nonner og munke søger også tilflugt i deres hus.

27


23. Et gæstfrit hjem

I

ndimellem kommer der lærde folk til Katharinas og Luthers hjem, der gerne vil diskutere og debattere med Luther.

Luther er meget gæstfri og inviterer alle med om bordet. Der er til tider 40 gæster i hjemmet på én gang.

28

Luther ejer ikke økonomisk sans og har ingen indtægt af betydning. Heldigvis har han ”Hr. Käthe”. Katharina opretter gartneri, anlægger fiskedam, holder køer, høns af ænder og benytter sig af klosterets ret til at brygge øl.


24. Pesten rammer byen. Kirken deler sig I 1527 bryder pesten* ud i Wittenberg. Mange af de lærde professorer, studenter og borgere flygter ud af byen. Universitetsundervisningen bliver flyttet til byen Jena. Katharina og Martin bliver og hjælper byens præst Bugenhagen med at begrave de døde. Deres hjem bliver næsten omdannet til et hospital. Ingen af Luthers familie bliver ramt af pesten, men Luthers helbred er ikke godt. Luthers tanker breder sig fortsat – reformationen er i gang. I et forsøg på at løse striden mellem den katolske kirke og de områder og byer, der har tilsluttet sig Luthers tanker, udfærdiger Luther og hans ven Melanchthon et skrift (Den Augsburgske Bekendelse), som den katolske kirke afviser. Adskillelsen mellem den katolske og den nye, protestantiske kirke er en realitet – og reformationen tager fart i hele Europa. * PEST: en dødelig og meget smitsom sygdom. Smitten kommer fra rotter og overføres ved loppebid. Mange mennesker dør.

29


Luther lider af gigt, nyresten, hovedpine, øresusen og rammes ind imellem også af depressioner*. Desuden får han problemer med hjertet. Det bedste for Luther ville nok have været ro og hvile, men det giver han ikke sig selv lov til. Der er stadigvæk brug for ham. * DEPRESSION: Tristhed, tab af lyst og interesse, samt nedsat energi og øget træthed.

25. Luther er syg

D 30

e sidste 10-15 år af sit liv døjer Luther med forskellige sygdomme. Som ung har han fastet, våget mange nætter og plaget sig selv. Nu er det den enorme arbejdsmængde, der truer hans helbred. Han skriver, læser, prædiker, rejser, underviser og diskuterer.


26. En sidste rejse

I

januar 1546 rejser Luther til sin fødeby Eisleben for at mægle i en familiestrid mellem to grever fra Mansfeld. Januar er den koldeste måned på året, og Luther har sine sønner og en tjener med på den ugelange rejse.

Martins far har forliget sig med tanken om, at teologien var den rigtige vej for Martin, og han når således at slutte fred med sin far, inden faderen dør i 1530. Året efter dør Luthers mor. Luther får mulighed for at besøge

forældrenes gravsted, som ligger i nærheden af Mansfeld. Luther føler sig syg og dårlig, og forhandlingerne i striden mellem greverne er besværlige. Alligevel prædiker han flere gange i kirken i Eisleben. Til sidst må han dog bruge alle sine kræfter på at løse konflikten. Den 17. februar får han parterne til at mødes, og de når til enighed. Allerede samme nat bliver han dårlig og får trykken for brystet. 31


27. Luther dør

L

uther er klar over, at det er på det sidste. Han siger, at han er født og døbt i Eisleben, og måske kommer han til at dø her.

Da hans vejrtrækning bliver dårlig, tilkalder hans ven Justus Jonas en læge, som forsøger at hjælpe ham med forskellig slags medicin.

Hen på natten får han det værre. Justus Jonas beretter, at Luther beder samme bøn som Kristus på korset: ”Fader i dine hænder befaler jeg min ånd.” Kort før kl. 3.00 den 18. februar 1546 dør Luther 62 år gammel – langt væk fra sin elskede Katharina, der først senere får dødsbudskabet.

32


28. Luther bliver begravet i Slotskirken

L

uthers lig bliver sat i St. Andreaskirken i Eisleben, men han skal begraves i Wittenberg, der ligger cirka 110 kilometer fra Eisleben.

Justus Jonas holder ligprædikenen i Eisleben. Herefter bliver Luthers lig lagt i en zinkkiste, og den 20. februar sætter ligtoget sig i bevægelse mod Wittenberg, mens alle landets kirkeklokker ringer. ”Guds fyrste” som Luther nu bliver kaldt, bliver bisat i slotskirken i Wittenberg. Mindetalerne til ære for ham bliver holdt på både latin og tysk. Hans gravsted er lige neden for prædikestolen.

33


Da lynet slog ned © FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE, 2016 Materialet er samlet og udgivet af Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune, 2016 Konsulenter: Inge Dalum Falkesgaard og Jens Rasmussen Tlf.: 23 46 76 00 / 24 94 46 46 Mail: idf@km.dk / jra@km.dk Oplæg til tekst: oversat fra tysk af fhv. lærer Grethe Skov Seeberg, Frederikshavn. Bearbejdet af Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune. Illustrationer og forside: tegner og grafiker Hakon Lund Jensen, Ejstrupholm Grafisk opsætning: Omedia Grafisk Tryk og indbinding: Toptryk GrafiskLUTHERROSEN Martin Luthers teologi i billedform Martin Luther havde arbejdet på Lutherrosen siden 1516. Han ville gerne udtrykke sin teologi (sit syn på kristendommen) på en enkel måde. I 1517 sætter han rosen på et brev til sin gode ven Christoph. Kurprins Johann Friedrich ville gerne give Luther en signetring med Lutherrosen – han fik ringen overrakt i 1530. Herefter brugte Luther rosen som seglmærke på sine breve, men også som garanti for ægtheden af hans værker. I Lutherhaus (Katharina og Martin Luthers hjem) i Wittenberg er rosen anvendt som kunstnerisk udsmykning. VIVIT: Betyder ”han lever” på latin. (Den opstandne Kristus lever). BLÅ HIMMEL: Er et symbol på den himmelske glæde. GYLDEN RING: Skal fortælle om evig, himmelsk lykke. SORT KORS: Skal fortælle om Jesu lidelse og død, men også opstandelse. RØDT HJERTE: Skal fortælle om menneskets hjerte. HVID ROSE: Et symbol på glæde, trøst og fred.

· FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE ·


TJEK DIN VIDEN: Da lynet slog ned – en bog om Martin Luther og reformationen

1 -­‐ -­‐

-­‐

Hvor blev Martin Luther født? (Mansfeld, Eisenach, Eisleben) Sæt ring om det rigtige svar! Prøv at forklare hvordan det var, at gå i skole på den tid da Luther var barn?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

2 -­‐ -­‐ -­‐

Hvor gammel er Martin da han flytter hjemmefra? (13 år, 14 år, 15 år) Sæt ring om det rigtige svar! Hvordan tjener Martin en lille skilling mens han studerer?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

3 -­‐ -­‐

Hvor flytter Martin Luther hen da han er 18 år? (Erfurt, Wittenberg, Rom) Sæt ring om det rigtige svar!

1


4 -­‐ -­‐

Hvordan viser Luthers far at han er meget stolt af ham? (giver ham en årsløn, forærer ham en kostbar ring, tiltaler ham De) Sæt ring om det rigtige svar!

-­‐

Hvorfor tror du at Luthers far er så stolt af ham?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

5 -­‐

-­‐

Hvad sker der med Luther da han er på vej hjem for at besøge sine forældre i 1505? (Lynet slår ned i nærheden, han brækker sin fod, han bliver overfaldet af røvere) Sæt ring om det rigtige svar!

-­‐

Hvad gør Luther og hvorfor gør han det?

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

6 -­‐

Hvad mener Luthers far om at Luther vil gå i kloster? Og hvordan viser han ham, hvad han mener?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

2


-­‐ -­‐

Hvilket kloster går Luther i (Sankt Josef Klosteret. Benediktinerklosteret, Augustinerklosteret) Sæt ring om det rigtige svar!

7 -­‐

Er Luther en god munk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

-­‐

-­‐

Hvad sker der med Luther under hans første messe? (han spilder altervinen, han er bange og overvejer at flygte fra kirken, han glemmer fadervor) Sæt ring om det rigtige svar!

8 -­‐ Hvad skal Luther i Rom? (overbringe paven en ansøgning, besøge et familiemedlem, overbringe en pengegave til Peterskirken) -­‐ Sæt ring om det rigtige svar! -­‐

Mens Luther er i Rom begynder han at tvivle på, om det hele hjælper, hvad får ham til at tvivle?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

3


9 -­‐

Forklar hvad et afladsbrev er?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

-­‐

Hvad er det Luther stiller spørgsmål til, da han lærer sproget og derved kan læse Biblen selv?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

10 -­‐

-­‐

Luther underviser i teologi, hvad er det? (læren om fysik, læren om kristendom, læren om love og regler) Sæt ring om det rigtige svar!

11 -­‐

Hvad mener Luther om pavedømmet?

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

12 -­‐

Hvad gør Luther som et tydeligt oprør mod pavens bulle.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 4


13 -­‐

Hvad siger Luther til tilhørerne.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

14 -­‐ Hvad betyder det at være ”kætter”? _______________________________________________________________________________

15 -­‐ -­‐ -­‐

Hvem er det der ”overfalder og bortfører” Luther? (Frederik den Vise, Hans Luther, Cajetan) Sæt ring om det rigtige svar! Hvorfor tror du, at de får det til at ligne et overfald og en bortførelse?

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

16 -­‐ -­‐ -­‐

Hvorfor længe lever Martin Luther skjult på Wartburg Slot? ( 10 år, 10 måneder, 10 uger) Sæt ring om det rigtige svar! Hvad mon Luther er urolig over?

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

5


17 -­‐

Hvorfor er det vigtigt for Luther at oversætte Biblen til tysk?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

-­‐

Der findes en legende, som stadig fortælles i dag på Wartburg Slot, hvad går den ud på?

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

18 -­‐

Prøv at forklar hvorfor barnedåben er vigtig for Luther?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

-­‐ -­‐

Luther tror kun på at mennesket kan blive frelst på en måde, hvordan? (Ved at overholde De 10 bud, ved at gå i kirke hver uge, ved tro på Kristus) Sæt ring om det rigtige svar!

19 -­‐ -­‐ -­‐

Hvornår bliver første eksemplar af Det nye Testamente på tysk færdig? (1521, 1522, 1523) Sæt ring om det rigtige svar! Selvom Biblen nu var oversat til tysk, var der masser der ikke kunne læse den, hvilken hjælp fik de i stedet?

6


______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

20 -­‐

Prøv at forklar forskellen mellem de to styreformer (de to regimenter)?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

21 -­‐

Hvorfor forlader munke og nonner klostrene?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________

-­‐ -­‐

Hvad hedder kvinden Martin Luther gifter sig med? (Katharina, Ketty, Karen) Sæt ring om det rigtige svar!

22 -­‐

I år 1526 er der stadig uenighed om hvilken tro der er den rigtige. Kan du prøve at nævne noget af det der er uenighed om?

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

7


23 -­‐

Hvordan er det at komme i Luthers hjem?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

-­‐ -­‐

Hvad kalder Luther Katharina som kælenavn? (Mein Liebling, Hr. Käthe, meine Blüme) Sæt ring om det rigtige svar!

24 -­‐

Adskillelsen mellem den katolske kirke og den protestantiske kirke bliver en realitet, da den katolske kirke afviser et bestemt skrift – hvad kaldes dette skrift?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

25 -­‐

Hvorfor bliver han ved med at arbejde så meget?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

26 -­‐ -­‐

Hvad hedder Martin Luthers fødeby? (Eisbein, Eisleben, Eisenach) Sæt ring om det rigtige svar!

8


27 -­‐

Hvordan lyder den bøn Luther fremsiger lige før han dør?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ -­‐

Hvilken dato døde Martin Luther?

______________________________________________________________________________

28 -­‐

Hvad kaldes Luther efter sin død?

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ -­‐ -­‐

Hvor ligger Luther begravet? (Mansfeld, Wittenberg, Erfurt) Sæt ring om det rigtige svar!

9