Page 1

België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

DUBBELPUNT stus | nr. 1 | september 20 09 | s, niet in juli en augu maandelijk 0, 2000 Antwerpen| art.nr. 8009807 | erschijnt 3 p v r o | d p i g K n n, i e d 1 euro | i uw e o l B o . ir H : h s C e r or ad & afzend an en vo . v u t . v if r | h c w z Tijds deren v gd Vlaan Chirojeu

JAARTHEMA

]foto: paul bert[

met

foto’s

van


IN DEZE DP

De moderne vijfenzeventigjarige De gemiddelde vijfenzeventigjarige is al minstens tien jaar met pensioen. Een vijfenzeventigjarige gaat op

Bekijk de foto’s van Krinkel op p. 30

zondagmorgen naar de mis en houdt kaartavond op vrijdag. Van De Lijn krijgen vijfenzeventigjarigen een gratis buspas om mobiel te blijven en de lokale markten en braderijen af te schuimen. Dankzij Seniorennet zetten vijfenzeventigjarigen hun eerste stapjes op het wereldwijde web. In hun vrije tijd houden vijfenzeventigjarigen zich bezig met hun drietal kleinkinderen en werken ze in de

Leer alles over het jaarthema! Van p. 4 tot 17

tuin. Ze investeren hun kapitaal in levensverzekeringen en geven het in de zomer uit op cruise met Nicole en Hugo. En hoe doet de Chiro het als vijfenzeventigjarige? De Chiro is nog lang niet met pensioen. Op zondag houden de meeste groepen hun wekelijkse werking en op vrijdagavond is het vaak leidingskring in de plaats van kaartavond.

Gloednieuwe afdelingsartikels! p. 20-21

De Chiro had geen Seniorennet nodig om het internet te ontdekken. Sinds 1995 kunnen we terecht op www. chiro.be. Daarbuiten zijn er talloze sites van lokale Chirogroepen, gewesten, verbonden en zelfs oudleidingsverenigingen. De Chiro houdt zich niet bezig met drie (klein)kinderen, maar met bijna 100 000 leden en leid(st)ers. De Chiro werkt niet in de tuin, maar alle Chirogroepen

Wanneer is het Dag van de Jeugdbeweging? Dat ontdek je op p. 19

samen onderhouden ongeveer een 900-tal speelterreinen. De Chiro heeft geen levensverzekering nodig, maar ze heeft wel haar eigen Chiroverzekering. In de zomer gaan we niet op cruise, maar op bivak. Lang niet slecht voor een vijfenzeventigjarige. Maar moeten we bij De Lijn niet onze gratis buspas gaan opeisen?

colofon Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost 10 euro en vraag je aan bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 200 Antwerpen tel. 03-231 07 95 E-mail abonnementen@chiro.be ] Redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Merijn Gouweloose ]Redactie[ Bruno Pierloot, Ilona Daemen, Marieke De Vos, Katrijn Geldof, Jort Ory, Eef Lenaerts, Jan Decabooter, Fré Van Oers, Sara Theunynck, Eef Heylighen, Anneleen Vermeire ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ]Tekeningen[ Jel ] Vormgeving[ Saskia Rogge en Jan Van Bostraeten ]Druk[ Dukkerij Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.

met steun van de vlaamse gemeenschap

2

september 2009

dubbelpunt


pagina drie

tten we zijde ze d la b e d heel der epen uit Op deze o r g o ir ar n Ch foto’s na je foto’s va r u u t eren. S .be, of Vlaand t@chiro n u lp e b Dub unt Dubbelp 30 Kipdorp twerpen n wie erop 2000 A je bent, ie w n e t aakt is. Laat we foto gem je r a a w staat en

Chiro K x ww atrien op b w.chi rokat ivak in Me rien.b euwe n-Gru e

itrode

lopen

, afge hout

Turn ak in e.be v i b ing e op iding chirosleid e l S Chiro x www. r zome

Chiro Oude-Bareel vertrok op bivak naar Stoumont, met een fiets voo r vijf personen x www.chiro-oudebareel.be

nderen Vanaf dit jaar krijgt elke Chirogroep in Vlaa r Maa unt! belp één gratis abonnement op Dub , oord ‘eentje is geentje’, luidt een oud spreekw g een dus bestel gerust voor iedereen in je ploe t! lpun bbe e/du abonnement: www.chiro.b

e bivak in De Pann Chiro Esjeewee op ewee.be x www.chiroesje

Heb je foto’s van je activiteit ? Een goed verhaal? Een spel? Familienieuws? Stu ur het naar Dubbelpunt. Dubbelpunt@chiro.be Dubbelpunt, Kipdorp 30, 200 0 Antwerpen 03-231 07 95

dubbelp

unt september 2009

3


Dossier: Een maatje meer

Best friends 4ever!

Bloemen verwelken, scheepjes vergaan, maar onze vriendschap blijft altijd bestaan. Al van jongsaf aan schrijven we rijmpjes als deze

len en problemen en die er altijd voor je zullen

in vriendenboeken en op verjaardagskaartjes.

zijn. Het begint allemaal met samen spelen

Vriendschap neemt al heel vroeg een centrale

als speelclubber. Naarmate de jaren vorderen,

plaats in in het leven van kinderen. De Chiro is

wordt de band alsmaar hechter. Na heel wat

dan ook de plek bij uitstek waar vriendschap-

kleine of iets grotere conflicten en tal van fijne

pen ontstaan én op de proef gesteld worden,

momenten die je samen beleefd hebt, ontstaan

zowel bij speelclubbers als in de leidingsploeg.

er vriendschappen voor het leven.

Is het bovendien niet in de Chiro dat we uit volle Vriendschappen zijn bovendien heel leerrijk.

borst zingen: Vrolijke, vrolijke vrienden Vrolijke vrienden dat zijn wij Vrolijke, vrolijke vrienden Vrolijke vrienden, dat zijn wij Als wij samen gaan kamperen in het bos of naar de hei en Dan klinkt het wel duizend ker Vrolijke vrienden, dat zijn wij!

I ♥ Chiro and I ♥ you!

4

september 2009

Je leert heel wat sociale vaardigheden, je leert conflicten oplossen en je leert omgaan met elkaar en met jezelf. Je ontdekt bovendien dat vriendschap ook heel wat minder fijne kantjes heeft. Een hechte vriendengroep aanvaardt niet zomaar nieuwe vrienden. We hebben wel eens de neiging om anderen uit te sluiten en volledig op te gaan in ons eigen kliekje. We tasten onze grenzen af en dat experimenteren kan soms leiden tot pestgedrag.

In de Chiro maak je vrienden, dat is de centrale

Werk aan de winkel

boodschap dit jaar. Wie weet kwam je wel voor

Vriendschappen opbouwen vraagt heel wat

het eerst met een vriend(innet)je mee naar de

tijd en energie. Vrienden maken, gebeurt niet

Chiro. Of ga je nu al tien jaar op bivak met je

vanzelf. Je moet durven openstaan voor ande-

beste maten, je vrienden die je na al die tijd al

ren en die cruciale eerste stap durven zetten.

zo goed kent, bij wie je terecht kunt met verha-

Hoe de vriendschap nadien evolueert, hangt

dubbelpunt


af van je engagement. Je moet investeren in

We want you!

vriendschap, tijd maken voor elkaar en samen

Wie in de Chiro zit, is een ambassadeur. De

door woelige watertjes zwemmen. Pas dan kan

vriendschappen die je opbouwt in de Chiro

een vriendschap groeien en hechter worden.

draag je uit. Door je enthousiasme overtuig

Dat geldt zowel voor de jongste kinderen als

je anderen om ook die fijne Chirosfeer op te

voor de leiding. Samen iets gaan drinken na de

snuiven en in de Chiro te komen. Breng dus al

leidingskring of samen ontspannen rond het

je vrienden mee. Want als er een ding is dat we

kampvuur op bivak tilt de groepssfeer en de

blijven onthouden van het feestelijke jaarthema

vriendschappen naar een hoger niveau.

van vorig werkjaar is dat Chiro er overal is én vooral voor iedereen!

iedemreeeen

op V-Day!

7 maart = V- Day V-Day? Is dat een organisatie die geweld tegen vrouwen bestrijdt? Of de Dag van het Vegetarisme? Dat is het ook. Maar in de Chiro is V-day iets anders: een dag met de V van Vriendschap. We roepen alle groepen op om op 6 of 7 maart 2010 de V-day te organiseren. Die dag staat helemaal in het teken van de Vriendschap. Dan

Schrijf het op de kalender: 6 of 7 maart: V-day!

neem je iedereen mee naar de Chiro: vrienden

maar (nieuwe) vrienden mee te brengen naar

en vriendinnen van in de klas of van uit de

de Chiro. Met al die vrienden en je leden maak

sportclub, zelfs alle neefjes en nichtjes die mis-

je er dan een fantastische Chiromiddag van.

schien wel in een andere jeugdbeweging zitten.

De V-day kan één van de grootste evenementen

Iedereen mag proeven van Chiro.

worden van je jaar, maar het kan natuurlijk ook

Wat wordt het?

kleinschaliger. Jullie beslissen zelf hoe ver je hierin gaat.

Een dag die je op voorhand aankondigt. Met affiches of met flyers, of het allerbeste: persoonlijk

In februari krijg je via je gewest een boekje met

uitnodigen. Je spoort al je leden aan om toch

dubbelp

unt september 2009

5


Dossier: Een maatje meer

daarin heel wat tips en tricks om je V-day te organiseren. Je vindt er concrete tips in over

Vriendschap in een boekje

promotie, voor het onthaal van nieuwe mensen

Een heel jaar lang werken we aan

of de opening van V-day. We geven enkele

vriendschap: in je groep, met de

voorbeelden van concrete activiteiten, en een

buurt, met oude en nieuwe vrienden.

leuke afsluiter mag natuurlijk niet ontbreken.

Je vriendschapsboekje helpt je daarbij!

Wil je al vroeger starten?

B e s t e l n u!

Geef iedereen in je afd eling zo’n vriendenboekje! Of geef er één aan elke afdeli ng. Je bestelt ze door te ma ilen naar info@chiro.be of te be llen naar 03-231 07 95 en ze ko sten maar 70 cent per stuk. Je haalt ze af in De Banier of je laat ze naar je thuis opsturen .

Wat doe je met het enige echte vriendenboekje?

Kijk op www.chiro.be/v-day.

Wie zoekt die Vriend!

OO Maak je nieuwe leidingsverdeling

De V-day is ook een extra wervingsactie. Je gaat

ermee bekend! Vul alles in, behalve

samen met je leden op zoek naar vrienden die

je naam. Kunnen de leden raden

nieuwe leden kunnen worden. Je Chironamiddag wordt op slag leuker met een maatje meer.

wie dit jaar bij welke afdeling staat? OO Verwelkom nieuwe leden met een

Kijk op www.chiro.be/bekendmaking voor al

vriendenboekje, vul als leiding al

het bekendmakingsmateriaal.

een bladzijde in. Andere vrienden zullen snel volgen. Achteraan in het boekje is er ook plaats om wat groepsweetjes aan te vullen. OO Leer je vrienden en buren ook de Chiro kennen. Geef je leden een aantal opdrachten: bv. zoek een vriend die verjaart op 7 mei, de burgemeester, een oud-leider, iemand die bij de politie werkt, iemand die op tv geweest is, een klasgenoot, je oma, enz. OO Laat op activiteiten een vriendenboekje rondgaan, achteraf wel leuk om te bekijken wie er was en hoe ze het vonden.

Waar ligt mijn boekje? Dat is een goede vraag. Hang je er een ringetje aan om ze allemaal te kunnen ophangen? Of maak je met wat stof en een oud hemd allemaal hemdzakjes om de vriendenboekjes op te bergen? Dat wordt dan je vriendschapshemd. Of lijm evenveel wc-rolletjes naast elkaar als je leden hebt. Iedereen krijgt dan zijn of haar rolletje. Nemen je leden hun boekje elke week mee naar huis? Ook goed, maar herinner hen eraan als ze het moeten meebrengen. Anders is er gegarandeerd iemand die het vergeten is.

6

september 2009

dubbelpunt

OO Leer je leden elkaar beter kennen, bijvoorbeeld door ploegen in te delen aan de hand van de vraagjes. Speel spelletjes als “ken je vriendje” (wat denk je dat je vriend ingevuld heeft?). Of organiseer een karaoke met hun lievelingsliedjes. OO Geen inspiratie voor je programma? Kijk eens wat je leden zoal leuk vinden, naar hun hobby, enz. Lees elke maand de nieuwe tips en activiteiten met je vriendenboekje in Dubbelpunt!

ww


Chiroambassadeurs Wie kan Chiroambassadeur worden? Iedereen die op welke manier ook lid is van de Chiro kan een Chiroambassadeur worden. Eigenlijk moet je het niet worden, maar ben je het al! Onbewust maak je Chiro al bekend door bijvoorbeeld op Facebook foto’s te plaatsen van je ketiweekend of naar de jeugdraad te gaan in Chirokleren.

Wat doen Chiroambassadeurs? Net als een echte ambassadeur ga je de Chiro verkopen. Natuurlijk doe je dat niet letterlijk, door van deur tot deur potjes Chiro te gaan verkopen. Maar op verschillende momenten en manieren maak je de Chiro bekend. Je maakt in de buurt, bij vrienden en klasgenoten duidelijk dat je in de Chiro zit en daar eigenlijk wel trots op bent. Je amuseert je samen met een bende zotte vrienden en met knettergekke leiding.

Waarom Chiroambassadeurs?

In de buurt: OO Werk mee op het plaatselijke schoolfeest (uiteraard in Chirokleren).

Jij bent er al van overtuigd dat Chiro tof en leuk is, maar heel

OO Versier de etalage van de bakker in Chirostijl.

wat mensen weten nog niet wat de Chiro juist is. Sommigen

OO Hang de bekendmakingsaffiches niet boven je bed, maar

weten zelfs niet wat een jeugdbeweging is. Je hebben geen grootse wetenschappers nodig om uit

in de winkels. OO Doe een leuke stickeractie met Chirostickers.

te leggen wat Chiro is of om onze jeugdbeweging meer bekend te maken. Elk Chirolid kan dat op zijn of haar eigen

Nog meer tips en suggesties nodig? Of heb jij een fan-

manier perfect uitleggen.

tastisch ambassadeursidee, of een voorbeeld van een

We roepen dan ook op om dat zoveel mogelijk te doen, en

geslaagde actie? Op www.chiro.be/jaarthema vind je

op verschillende manieren.

Hoe ben ik Chiroambassadeur?

nog meer tips en tricks. In de loop van het jaar vind je ze ook in Dubbelpunt.

Chiro kenbaar maken doe je op verschillende manieren en ook bij verschillende mensen. Enkele voorbeelden: I

Maak de Chiro bij je vrienden bekend:

O

IR

CH

OO Tag je Chirofoto’s op Facebook met ‘Chiro’. OO Houd een spreekbeurt over Chiro (zie www.chiro. be/spreekbeurt). OOGeef je verjaardagsfeest op zondag in de Chiro en breng al je vrienden mee. OO

Nodig voor de bezoekdag op bivak niet

alleen je ouders uit, maar ook je vrienden.

a m e h t r a a j / e b ww.chiro. ....

dubbelp

unt september 2009

7


l a m e h t r Jaa Dossier: Een maatje meer

Een hechte club, een leuke bende, ied’reen sympathiek houden we de cirkel open, of sluiten we de kliek ? ieder weekend V-day, ja dat is goed uitgekiend, je speelt tot je de ander kent en hop, (hop !) vreemd wordt vriend Maten, makkers, dikke vrienden, hartsvriendinnen, toffe peer Nieuwe vrienden, oudgedienden, iedereen een maatje meer

Refrein

Elke vriend is een superhero Bridge Laat ze proeven van de Chiro Elke vriend is een superhero Zeker in de Chiro 2X

Maten, makkers, dikke vrienden, hartsvriendinnen, toffe peer Nieuwe vrienden, oudgedienden, iedereen een maatje meer

Refrein

Nog een keertje ! Maten, makkers, dikke vrienden, hartsvriendinnen, toffe peer Nieuwe vrienden, oudgedienden, iedereen een maatje meer

8

september 2009

dubbelpunt

Refrein


lied Leer je volk zingen!

discoversie van of probeer het in andere talen/

Het jaarthemalied zingen is een klassieker. Let

accenten (haal hiervoor jullie Hollandse, Franse,

er wel op dat het geen sleur wordt. Zorg voor

Engelse, Duitse en ‘Zweudseu teuleunkeunneus’

variatie door heel hoog of heel laag te zingen.

boven). Laat je gaan, maar hou het aangenaam

Ook het tempo mag je veranderen: plots zingen

voor iedereen.

we als een ‘speedkoortje’ of nog trager dan

Om alles in goede banen te leiden, is een

het denkbeeldige tempo van een slak. Draai

geksentrieke dirigent een must. Hij of zij staat

woorden om of zet de volledige tekst op zijn

voor een groot doek waarop pijlen en symbolen

kop. Of verzin een nieuwe versie: zing het als

staan die bepalen wat er met het lied gebeurt.

een hiphopper of rastaman, maak er een flashy

n te leren: (nieuw) liedje aa Enkele tips om eete n elijk de groep op in twee (of grote groep. Deel wanneer mog OO Zing bij voorkeur niet in een ste en de oudste afdelink je een opdeling tussen de jong meer) groepjes. Bij voorkeur maa

gen. je op in een kring, een grote belangrijk. Een kleine groep stel OO De opstelling van de groep is elkaar. Zo kunnen leden die maar alleszins dicht genoeg bij groep in meerdere halve cirkels, de groep. stoppen’ achter het gezang van wat verlegener zijn hun stem ‘ver iedereen kan zien. OO Zorg dat je als zangleid(st)er leuker en bovendien zing egen op het ritme. Dat is heel wat OO Laat iedereen rechtstaan en bew tstaat. je beter en krachtiger als je rech maar zorg ervoor dat die niet n van een lied veelal plezanter, lere aan OO Een inkleding maakt het de bovenhand haalt. over hoe het zou moeten. Al en en vermijd een lange uitleg OO Probeer zoveel mogelijk te zing zingende leer je het meest. daarbij desnoods voor iets t slaat, zeker bij het inzetten. Zorg OO Zorg ervoor dat iemand de maa of iets dergelijks). dat de maat houdt (een trommel in een aantal stukken en maal voor. Daarna verdeel je het OO Zing eerst het lied eens zelf hele eerste korte stuk nazinjuiste tempo. Laat de groep het zing je het eerste stuk voor op het ere stukken uit en herhaal ze Neem er wanneer nodig moeilijk gen. Leer zo het hele lied aan. tot ze vlot gezongen worden. rden in het ritme van het lied met ‘Lalalala...’. Het is beter de woo OO Leer een nieuw lied niet aan later wel. aan te leren. De melodie volgt te tekst bij voorkeur individuele papiertjes. Zet de gro n gee en t OO Gebruik een grote teks ijd het gebruik kunt opplooien en opbergen. Verm op een stuk stof dat je eenvoudig verdwijnen in de en p papier worden makkelijk een pro van groot papier. Grote stukken chrijven. Door grote doeken later de tekst opnieuw mag ops papierbak, met als gevolg dat je en. e voorraad aan van liedjestekst te gebruiken, leg je een duurzam het hoofd. uit r heel goed kent, bij voorkeu OO Zorg ervoor dat je het liedje zelf twee liedjes en beperk alles een keer. Hou het bij maximaal OO Leer niet te veel liedjes aan in niet dat jouw medeleiding en) tot 15 à 20 minuten. Vergeet samen (aanleren en samen zing nog een activiteit gepland heeft. zangleid(st)er als bij het zowel bij de korte uitleg door de t geld Dat . euw chre ges ijd OO Verm zingen. ver genoeg van je mond, zodat groep erg handig. Hou die wel OO Een microfoon is bij een grote je duidelijk te verstaan bent.

dubbelp

unt september 2009

9


Dossier: Een maatje meer

Benny en Vriend Een jaarthema heeft jaarthemafiguren. Dat maakt het makkelijker om dingen te vertellen. De speelclubbers luisteren liever naar de avonturen van een pinguïn dan naar een droge uitleg. En de speelclubbers zijn daar niet alleen in! Dit jaar zijn er twee figuren. Vriendschap kun je nu eenmaal moeilijk uitleggen met maar één figuur. Het zijn Benny en Vriend Vogel.

Wie zijn ze? Benny is een neushoorn. Je vindt hem in de Zoo, in zijn neushoornperk. Dat is een grote, stoffige kuil met een betonnen muur. Benny heeft er een poel met modder en een eigen huis in beton met een dakje van stro. Tijdens de openingsuren van de Zoo kan iedereen hem bekijken. Dat ergert hem soms wel, al die drukte. ‘s Avonds is het gelukkig minder druk. Tenzij de buren lastig doen, natuurlijk. De reptielen vallen nog wel mee, maar de apenkooi is er soms te veel aan. Benny trekt wel veel bezoekers, maar daarom doet hij nog geen kunstjes. Hij is geen aap of zeehond. Soms neemt hij een modderbad, maar meestal staat hij gewoon na te denken. Benny is dan ook niet zo actief: het is een rustige, bedaar-

de

neushoorn met een peperkoeken hart. Wil je Benny blij maken? Dan serveer je hem iets lekkers,

bij-

voorbeeld stoverij of bonen in tomatensaus. Of geef hem een reggae-cd. Of speel samen een gezelschapsspel. Als je het maar niet te druk maakt! Massaspelen zijn niks voor Benny – behalve dan misschien Dikke Bertha, want daarbij wint hij altijd! “Chill” is niet toevallig zijn

10

september 2009

dubbelpunt

favoriete uitspraak.

Vriend Vogel is – inderdaad – een vogel. Klein, roze en gezegend met een massa familieleden. Hoe zou je hem het beste omschrijven? Druk? Impulsief? Flapuit? Het klopt allemaal. Vriend Vogel is een paar jaar jonger dan Benny, en véél actiever. Hij heeft ook meer vrijheid dan de neushoorn. Vriend Vogel kan gaan en vliegen waar hij wil en hij vertelt regelmatig verhalen van buiten het neushoornperk aan Benny. Hij leeft trouwens op de rug van Benny: daar eet hij de insecten op die de neushoorn lastigvallen. Insecten zijn lekker, maar een portie sushi uit het


d Vogel aquariumgebouw gaat er ook wel in. Vriend vogel trekt geen aandacht van de bezoekers van de Zoo, maar hij krijgt wel regelmatig familie op bezoek. Het is dan een drukte van jewelste op Benny’s rug, zeker als Vriend Vogel een feestje geeft. Zijn hobby’s allemaal opsommen gaat niet, zoveel zijn het er. Maar discodansen en skaten staan zeker in het lijstje. Vriend Vogel is snel blij. Een gesigneerde cd van Milk Inc is perfect, net als bezoek van familie of massaspelen. Dat hij zich af en toe te pletter vliegt, kan de pret niet drukken. “Veerkracht!”

Benny

Naam: Leeftijd: Broers/zussen:

17

Een broer en en ver een zus, maar die won weg oo Woonplaats: de Z oferen, Mijn hobby’s: Filos en modderbaden nem overij, Mijn lievelingseten: st tensaus, enz boontjes in tomaen pest Ik heb een hekel aan: ezelschapsspelen Mijn favoriete spel: g weldig: reggae, Die muziek vind ik ge op hill! hiph k: C Mijn favoriete uitspraa

Hoe kom je ze tegen?

Benny en Vriend Vogel duiken regelmatig op. In elke Dubbelpunt ontdekken ze een nieuw aspect van vriendschap, ze zoeken oplossingen voor problemen, krijgen een keer ruzie, discussiëren over aspecten van vriendschap, enz. Maar je komt ze ook tegen in het Vriendenboekje, op de V-day en in de Chiroagenda. Gebruik hen gerust zelf om je weekend in te kleden, voor je bivakthema of om uitnodigingen te versieren. is immers zijn belangrijkste levensvisie.

Uitlenen? Ja, het kan. We knutselen tien Benny’s in stof, om op te vullen met ballonnen. Je kunt ze uitlenen vanaf september, via de regionale secretariaten.

Pimp your Benny

Naam: Vriend V ogel Leeftijd: 8,5 Broers/zussen: hond erden Woonplaats: in de Zoo, op Benny’s rug en in zijn vestz ak Mijn hobby’s: skaten , discodansen, vertellen, enz . Mijn lievelingseten: insecten en sus hi Ik heb een hekel aan: lang slapen Mijn favoriete spel: m assaspelen Die muziek vind ik ge weldig: alles uit de top 50 Mijn favoriete uitspraa k: Veerkracht!

Zin om eens gek te doen? Maak dan je eigen versie van Benny en Vriend Vogel. Teken er een snorretje bij, maak er punkers van, maak er mopjes van met tekstballonnen, enz. Alles kan! Stuur je resultaat naar Dubbelpunt@chiro.be

dubbelp

unt september 2009 11


Dossier: Een maatje meer

Vrolijke vrienden in jouw afdeling In de Chiro groeien leden van speelkameraadjes tot een hechte vriendengroep. Dat is de vriendschapsgroeilijn kort samengevat. Hoe het nu precies zit met jouw leden, vind je hier gelukkig ook uitgebreider terug.

Speelclub

Ribbels

Rakwi’s Bij de rakwi’s worden vaste speelkameraadjes echte vrienden, zelfs boezemvrienden. Vriendschappen zijn stabieler en blijven langer

Bij de ribbels is een vriendje vooral

De vrienden van de speelclubbers

duren. De kern van de vriendschap

iemand om mee te spelen. Ze kun-

zijn vooral speelkameraden. Ze

is vooral samen dingen doen, maar

nen met alles en iedereen bevriend

kenen elkaar van op school, uit de

vrienden zijn er ook om informatie

zijn. Ribbels kiezen vriendjes die

sportclub of van bij de Chiro. Ze

uit te wisselen en geheimen te

even oud zijn als zij, die in de buurt

verkiezen vriendjes van hetzelfde

delen.

wonen of dezelfde dingen graag

geslacht.

Rakwi’s ontdekken dat het belang-

doen. Ze maken daarbij geen

De jongste speelclubbers zijn vaak

rijk is om een groep te vormen.

onderscheid tussen jongens of

nog op zichzelf gericht en spelen

Erbij horen is belangrijk. Kliekjes

meisjes.

niet echt samen met andere kinde-

ontstaan rond een gedeelde inte-

De vriendschappen bij ribbels zijn

ren. Voor de oudste speelclubbers

resse of iets dat ze samen beleefd

weinig stabiel. De keuzes voor be-

begint vriendschap al een meer

hebben. Typisch aan die groepjes

paalde vriendjes zijn nog niet echt

concreet en bindend begrip te zijn.

zijn de ‘speciale regeltjes’, de wacht-

uigesproken en wisselen vaak. Wie

Ze spreken bijvoorbeeld al over

woorden en het geheimschrift: niet

net nog de beste vriend was, kan

beste vrienden. Vriendschap is

iedereen mag deel uitmaken van

door een kleinigheid (ruzie, snoep-

nog niet erg intens. Ruzies tussen

die kliekjes. Soms worden kinderen

jes, ploegjes) binnen de kortste

vriendjes zijn niet diepgaand en

uitgesloten of gepest.

keren de grootste vijand worden.

worden sneller opgelost dan bij

Voor rakwi’s is het belangrijk dat ze

oudere kinderen.

leren samenspelen met kinderen

Bij de speelclub duiken de eerste

uit hun eigen kliekje én met andere

kliekjes op, waarbij sommige kinde-

kinderen! Spelen in kleine groep-

ren weleens uitgesloten worden.

jes, met de eigen vriend(innet)jes vinden ze heel plezant en daar mag

is een echte Samen leren speloenntwikkeling van ribbels. uitdaging in de m in groep te spelen en Stimuleer hen o jes regelmatig af zodat wissel de groep leert kennen. iedereen elkaar loop van het jaar nog Doe ook in de naamspelletje, om de af een toe een verwelkomen. nieuwe ribbels te

12

september 2009

je gerust óók tijd voor maken

Denk goed na over van ploegjes en groedepjessamenstelling te voorkomen. Samen om kliekjes groep in plaats van in plspelen in 1 groepsbevorderend. oegen is vaak

dubbelpunt

Wissel regelmatig af tussen spelen in twee grote groepen en spelen in kleinere groepen. Varieer de manier waarop je de rakwi’s in ploegjes verdeelt. Wissel af tussen spelen met de eigen vriendjes en spelen met de anderen.


Tito’s

Keti’s

Aspi’s

Keti’s ontdekken meer aspecten

Aspi’s hebben vrienden met we ze

van zichzelf en van anderen en

goed opschieten, lachen en zich

daardoor ontstaat er een genuan-

amuseren. Vrienden staan ook

ceerder beeld van anderen. Om

dichter dan ooit, relaties zijn ge-

Tito’s zijn net van school veranderd,

vriendschap te sluiten, wordt er

bouwd op respect, gelijkwaardig-

ze leren nieuwe mensen ken-

niet alleen meer afgegaan op alge-

heid en vertrouwen. Aspi’s brengen

nen uit verschillende milieus. Ze

mene indrukken of uiterlijke ken-

meer tijd door bij hun vrienden dan

willen liefst bevriend zijn met de

merken. Hun vrienden komen niet

thuis: ze gaan vaak samen op stap.

‘stoerste’ of de ‘coolste’: diegene

meer alleen uit hun klas of buurt.

Vrienden vervangen je ouders als

die het meest in de kijker staat en

In de Chiro kunnen keti’s een

raadgever en vertrouwenspersoon.

naar wie ze opkijken. De basis van

hechte groep vormen, persoonlijke

Je praat met hen over je problemen

vriendschap verschuift van ‘samen

verschillen horen erbij. Veel keti’s

en niet langer met je ouders.

dingen doen’ naar ‘gevoelens

behoren tot een grotere vrienden-

Het belang van vriendschap is emo-

delen’. Onderling vertrouwen is

groep. Toch hebben ze nood aan

tioneel gericht. Vrienden respecte-

heel belangrijk. Vrienden brengen

één hechtere vriend(in), aan wie ze

ren je voor wie je bent, je kunt bij

meer tijd met elkaar door, ook als

alles kunnen toevertrouwen.

hen in vertrouwen je verhaal kwijt.

ze niet samen zijn: telefoneren,

Vaak wordt populariteit gemeten

Als aspi ben je minder op zoek naar

sms’en, chatten. Ze spreken af om

aan het aantal vrienden dat je hebt.

je eigen persoonlijkheid. Je staat

samen naar de Chiro of naar school

Er is een grote groepsdruk om mee

sterker in je schoenen en durft ook

te gaan.

te gaan met de ideeën en gewoon-

tegen een groep of je vrienden in

Ruzies bij tito’s worden heviger, ge-

ten van je vaste vriendenkring.

te gaan.

mener en gaan dieper van inhoud.

Leeftijdsgenoten van keti’s hebben

De hechte vriendenkring wordt

Conflicten slepen langer aan. Dat

een grote invloed op hun zelfbeeld:

over het algemeen kleiner naar-

komt omdat tito’s op zoek zijn naar

wat anderen van je denken, speelt

mate jongeren ouder worden.

zichzelf en ruimte nodig hebben

een grote rol. Keti’s laten zich

Vanaf aspileeftijd nemen jongeren

om te experimenteren.

daardoor weleens meeslepen door

zowel jongens als meisjes op in hun

(foute) vrienden.

vriendenkring.

Contact Tito’s zoeken idolen aa d e Chiro. met je keti’s k n wi e ze zi ch kunnen spiegelen. Dat van elka Word Faceb an ook buite ui t zi ch dik wijls in kleding en muziekstijl buiten d ar! Doe eens ook-vrienden n . O ok als leiding ben je een rolmod in het p e Chiro, ga zw een activiteit el willen praten met hun le . Tito’s terrasje ark of doe sam emmen, pickn iding en van vertel af . Openheid is en een zonni ick alles weten. in gespr en toe iets o belangrijk: g ek met j e leden.ver jezelf en ga

drempel van t Aspi’s staan op de . Je kunt gerus volwassen wordenthema’s aansnijden, iets diepzinnigerleuke gesprekken leiden. die kunnen tot n ze bijvoorbeeld voor Binnenkort staa in de leidingsploeg de keuze of ze . Hoe hechter de band stappen of niet oeg, hoe sneller die stap binnen de aspipl genomen wordt. dubbelp september 2009 13

unt


Dossier: Een maatje meer

CHIROVRIENDEN! Op Chiro Expo in Bokrijk kwam Dubbel-

Tom: “Dat zijn er vooral van binnen

meekrijgen naar een Chirofuif of Chi-

punt enkele Chirovrienden tegen: Tom

mijn eigen Chirogroep maar door acti-

roactiviteit is niet altijd makkelijk maar

Jans (Chirojongens Gellik), Sven Nulens (Chiro Troot), Ine Deckx en Goele Daniëls (Chiromeisjes Rooier-

viteiten georganiseerd door Chiro nati-

het valt ook te combineren wanneer

onaal en dergelijke leer je snel nieuwe

je met beide vriendengroepen apart

mensen kennen.”

afspreekt. Ik bedoel dan: dat je op vrij-

heide). We geraakten aan de praat...

Goele: “De beste vrienden zitten toch

dag met je leidingsploeg iets gaat drin-

in de eigen Chirogroep.”

ken en op woensdagavond met andere

Dubbelpunt: “Heb je de meeste vrienden binnen de Chiro of erbuiten?”

Ine: “Allebei! Binnen je eigen Chiro-

vrienden iets leuks gaat doen.”

Tom: “Ik heb vooral vrienden buiten de

vrienden uit een andere groep. Maar

Chiro, maar ook binnen de Chiro zit dat

dankzij Facebook en MSN is het mak-

goed.”

kelijk om contact te houden met vrien-

Goele: “De meeste vrienden van mij

den van buiten je eigen groep, en dat

Dubbelpunt: “Soms hoor je: ‘Chiromensen, dat is een ras apart. Die hebben automatisch al een soort band.’ Wat vind je daarvan?”

zitten in de Chiro, het zijn mensen met

is wel leuk.”

Tom: “Hier ben ik het helemaal mee

groep zie je je vrienden wel vaker dan

eens. Het is niet gemakkelijk om uit te

wie ik samen opgegroeid ben. Het is

leggen maar je hebt wel meteen een

in de Chiro bij mensen die je echt goed

Dubbelpunt: “Hoe leer je mensen van andere Chirogroepen kennen?”

kennen.”

Ine: “De beste manier lijkt mij meegaan

Goele: “Ik denk wel dat we een ras

Ine: “Bij mij allebei, maar vriendschaps-

op IK en SB, of op andere vormings-

apart zijn, maar niet alleen in de Chiro.

banden binnen de Chiro lijken langdu-

bivakken. De sfeer is daar uniek en

Ook alle andere mensen die in een

riger te zijn.”

je leert elkaar op korte tijd toch al vrij

jeugdvereniging zitten. Iedereen be-

goed kennen. Andere mogelijkheden

leeft de jeugdvereniging op hun eigen

Dubbelpunt: ”Is er een verschil tussen de twee?”

zijn gewestactiviteiten, fuiven of via

manier en vindt er hun eigen plezier

andere vrienden.”

in. Het is altijd fijn om mensen van

Tom: “Mensen binnen de Chiro of een-

Sven: “Mensen die bij de Chiro zit-

de Chiro tegen te komen, want ja, het is

der welke jeugdbeweging zijn soms

ten, hebben toch allemaal hetzelfde

iets heel bijzonders.”

socialer en vriendelijker dan anderen.”

gemeen, dus is het makkelijk om een

Sven: “Ja, Iedereen leeft voor dat Chiro-

Goele: “Met je Chirovrienden leef je

aanknopingspunt te vinden om een

gevoel. Dat is inderdaad iets speciaals,

eenmaal per jaar tien dagen samen en

gesprek te starten, ook al ken je die

en ik denk niet dat mensen die niet

dat doe je niet met iedereen. En dan

andere persoon niet heel erg goed.

bij de Chiro zijn dat gevoel snel zullen

samen eetfeesten en fuiven organise-

Het is altijd leuk om samen met andere

begrijpen – tenzij ze zelf bij de Chiro

ren en zo. Je leert met elkaar omgaan

Chiroleiding ervaringen uit te wisselen.

komen, natuurlijk!”

in stressvolle situaties en het komt de

Zo leer je van elkaar en kom je ook te

vriendschap alleen maar ten goede.”

weten hoe andere Chirogroepen pro-

Want als je het mij vraagt: Chiro!

Sven: “Ik denk dat het verschil bij mij zit

blemen aanpakken en wat je eventueel

in de leeftijd. De leeftijd van de leiding

ook kunt veranderen/verbeteren.”

fijn om na een week kot thuis te komen

in onze groep ligt lager dan die van mij,

goede vrienden die wat meer van mijn

Dubbelpunt: “Kun je je vrienden binnen en buiten de Chiro gemakkelijk combineren?”

leeftijd zijn.“

Goele: “Chiro is tijdens het schooljaar

en soms merk ik dat wel. Dus buiten de Chiro heb ik dan nog een aantal andere

vooral het hele weekend en door

Dubbelpunt: “Je vrienden binnen de Chiro, zijn dat de mensen uit je eigen Chirogroep of ook daarbuiten?”

14

september 2009

de week zijn er de kotvrienden. Tijdens de vakantie is het alleen maar Chiro.” Ine: “Vrienden van buiten de Chiro

dubbelpunt

onderwerp om over te praten.”

Bedankt voor de medewerking!


Echte vrienden delen alles We waren toppers. Ik weet het nog goed, we

eens iets doms.

zaten samen tijdens het vieruurtje. “Wij zijn

Maar we bleven

de allerbeste maten, hé?” vroeg Rudy aan mij.

allerbeste maten

“Yep,” antwoordde ik, “de aller-allerbeste!”. Het is

die alles met

toen dat Rudy met zijn idee kwam. “Zeg, vind jij

elkaar deelden.

ook niet dat beste maten alles met elkaar delen?

Ik gaf hem met

Anders ben je toch geen echte vrienden?” zei

plezier mijn

hij. Daar kon ik niet veel tegen inbrengen. Het

spelvoorbereiding,

zou hetzelfde zijn als zeggen dat ik Rudy niet als

die hij dan

vriend wou. Zwijgen is toestemmen, dus Rudy

vergat terug te

kreeg de helft van mijn vieruurtje. Dat van hem

geven. Of we deelden het spelmateriaal: hij

was al op, maar voor echte vrienden maakt dat

kreeg de ballen en de baseballbat, ik kreeg de

niets uit.

petanqueset.

We bleven beste vrienden, Rudy en ik. En we

De laatste maanden gaat het iets minder goed

deelden alles. Op bivak gebruikte hij mee

met Rudy. Ergens ingebroken of zo, politie erbij,

mijn shampoo. En de tandpasta. En mijn

veel miserie. Hij heeft het niet gemakkelijk.

tandenborstel, mijn handdoek, mijn drinkbus

Thuis mag hij niet meer binnen, de politie zoekt

en mijn zwembroek. Tja, echte vrienden zijn

hem. Zo is hij hier beland. “Weet je ’t nog?”

niet vies van elkaar. Ik mocht trouwens zijn

vroeg hij. “Echte vrienden delen alles!”

rugzak gebruiken, als ik hem ook droeg. We deelden alles!

Onze pa vindt het niet zo tof, want Rudy kijkt alleen naar Sporza, nooit naar Canvas. Mijn

Rudy werd ook leiding, maar hij was een beetje

zus blijft op haar kot in Leuven, ze heeft geen

anders dan de rest van de leidingsploeg. Zij

zin om de badkamer te delen met Rudy. Voor

begrepen hem altijd verkeerd. Toegegeven:

ma maakt het niet uit: eentje meer of minder

Rudy maakte wel eens wat fouten en deed al

aan het ontbijt speelt voor haar geen rol. En ik? Ik zoek een tweede bed, liefst tweedehands. Echte vrienden delen alles, maar er zijn grenzen.

dubbelp

unt september 2009 15


Dossier: Een maatje meer Het stukje vriendschap deze maand: Soorten vriendschap

Avonturen van Benny en Vriend Vogel “Zucht.” Benny staart wat naar de muur en de bezoekers, en hij zucht. “Is er iets, is er iets?” kwettert Vriend vogel. Benny blijft stil. “Komaan, zeg het dan, vooruit!” tatert Vriend Vogel verder. Benny herkauwt nog even. “Bwa, weet je... hoe zal ik het zeggen,” bromt hij. “Wij zijn altijd samen, nietwaar?” Vogel knikt heftig met zijn kopje. “Zou het misschien eventueel als het zou kunnen mogelijk zijn dat we elkaar even een tijdje niet zien?” zegt Benny. “Allee, niet slecht bedoeld hé, maar zo om wat rust te hebben.

W e e tj e s o v e r soorten vriendscha ppen OO Kleine ki nderen

hebben naa st echte vrie denkbeeld ndjes ook ige vriendje s. De vriend denkbeeld sc h ap met een ig vriendje is niet mind vriendschap e r w aa rd dan de met een ech t. OO Een Vlaam se jongere beschikt ge 43 vrienden middeld ove , die niet al r tijd bescho als “echte vr uwd worde ienden” aan n wie je alles Van die 43 kwijt kunt. vrienden w o rd en er gemid “echte vrien deld 13 als d” bestemp eld. OO Meer dan tachtig pro cent zegt d hebben me at ze soms t een van h ruzie un vriende (85 procen n. Bij meisje t) ligt dat p s ercentage h jongens (75 oger dan b procent). ij

En om andere vrienden te leren kennen?” Nu is het aan Vriend Vogel om stil te worden. “Écht?” fluistert hij. Benny knikt. Vriend Vogel slikt even en schudt z’n veren goed. “Ehm, ja, wel dan... tot euh, binnenkort. Dag Benny,” en hij vliegt sip weg. “Dag Vriend Vogel,” roept Benny hem nog na.” Twee weken later voelt het vestzakje van Benny vreemd leeg aan. Hij heeft al vriendschap gesloten met de apen, zijn linkerburen. Maar dat is toch niet hetzelfde als Vriend Vogel. De apen spelen bijvoorbeeld niet graag gezelschapsspelletjes. Ze zijn wel vrienden, maar niet écht. Ook de reptielen zijn vrienden geworden. Alhoewel... Ze komen af en toe langs, sissen wat en zijn dan weer weg. Kun je dat dan vrienden noemen? Benny twijfelt. Met Vriend Vogel is het toch anders. Daarmee speel je gezelschapsspelen of Dikke Bertha, of je praat wat over de koetjes en de kalfjes (van de bizons). Of je lacht wat om de apen. Na vier weken wordt het Benny te veel. Hij neemt een blad en begint te schrijven. Beste Vriend Vogel Ik heb al veel vrienden gemaakt. Maar nog niet één zoals jij. Zonder jou is het hier eenzaam. Kom je gauw terug?

september 2009

t je ech en d r o e oe w ieder

enden

?

r plezie oor iten = v e it n e iv t op ac t, l x Sta leuke emen gevoe amen s e engag o o r eps t , g g n a xD n e a e om n vr voor e kant k make n n e , e s e x Zorg d n van rzijd x Vrie wede n niet s a t k ie t e is he nm e schap t eraa e o vriend m en iedere n werke werkt schap d n riend ie r xV het ‘v ik u r k, geb ekelij aanst ’ svuur schap

H

Dag Benny Ik heb ook al veel vri enden: op Facebook, op Netlog, vrienden poëzie, enz. Zelfs al van de vrienden via Twitter! Maar nog niet één zo Ik kom eraan! als jij.

Liefs, Benny

16

ovri e Chir

dubbelpunt

Baaikes Vriend Vogel


Vriendschapsboekjestip Als leiding heb je de taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed kan voelen in de groep. Kinderen en jongeren kunnen hard zijn voor elkaar. Daarom willen we ervoor zorgen dat soorten vriendschappen, favoriete vrienden en beste vrienden niet bepalen wie het vriendschapsboekje krijgt. Laat dus het lot bepalen wie het vriendschapsboekje deze keer mag invullen. Hieronder enkele verdeeltips: OO Doe alle namen in een potje en trek er elke week een naam uit. OO Speel een spel, de winnaar krijgt het vriendenboek. Bijvoorbeeld: degene die bij verstoppertje pas als laatste gevonden wordt, krijgt het boek. Hierbij kun je ook telkens meer zoekers hebben: al de leden die het boek al ingevuld hebben, kunnen mee zoeker zijn. OO Doe het op een heel duidelijke manier: alfabetisch, op schoenmaat, van klein naar groot in de groep, van laag naar hoog huisnummer, op geboortedatum, enz. Bestel het Vriendenboekje via info@chiro.be of 03-231 07 95. Voor één boekje betaal je 70 cent. Iets als welkomstgeschenk voor al je nieuwe leden?

Goed gezegd Benny: “Beste Chirovriendinnen van Chiro Zammel, waarom zijn jullie beste vriendinnen?” Marie , Alex en Beau: “We kennen elkaar van op school en doen zo ook samen verschillende dingen in onze vrije tijd, waaronder Chiro.” Bieke, Lisa, Emma, Zarah: “Door een ruzie zijn we samen een kliekje geworden, we doen nu heel veel dingen samen.” Margot, Freya en Lisa: “We hebben dezelfde kleur van haren en zijn gewoon goede vriendinnen.” Benny: “Waar hebben jullie binnen de Chiro het meest plezier aan beleefd als vriendinnen?” Marie , Alex en Beau: “Laat opblijven op bivak en dan babbelen en stiekem snoepjes eten.” Bieke, Lisa, Emma, Zarah: “Bieke die een verhaal vertelde op ladiesweekend. Het ging over een musical, waar iedereen een speciaal rolletje in speelde. En ook de modeshow was heel leuk.” Margot, Freya en Lisa: “Samen spelen, dingen doen die je thuis niet mag doen, lekker zot doen.” Benny: “Beschrijf jullie vriendschap eens.” Marie , Alex en Beau: “Wij zijn supervrienden.” Bieke, Lisa, Emma, Zarah: “Wij zijn de beste vriendinnen.” Margot, Freya en Lisa: “Wij zijn zotte vriendinnen.”

Kennis, maat , makker , kameraad vriend, ec , hte vrien d , beste supervrie vrienden nd , Belangrijk o m te weten : we zijn nie even dikke t allemaal vrienden. S oms zijn we een dag, ee vr iend voor n week of vo or altijd. In heb je vrien d e Chiro den van alle soorten en dat is net d maten. En e charme. A ls ribbel be vriend omd n je beste at je dezelf de spelletje als rakker o s leuk vindt, mdat je gra ag samen w in een spel, ilt winnen als tiptien o mdat je de leuk vindt, ze lf de kerels als leiding omdat je sa bivak belee men een fijn ft. We hoeve n niet allem beste mate aal de n te worde n, maar ‘Ch ir o vi enden’, dat is een ra s apart en d at is heel speciaal.

dubbelp

unt september 2009 17


Werkaanhetklimaat,voordevrede! De Vlaamse Vredesweek 25/09 – 04/10

In Bangladesh sterven mensen aan het klimaat

In Bangladesh wonen het meeste mensen per vierkante kilometer. De helft van die mensen zijn arm. En alsof dat niet genoeg is, verdwijnt er heel wat land omdat de zee stijgt. In het regenseizoen krijgen ze altijd maar zwaardere stormen. Die maken de planten op het veld kapot en zijn gevaarlijk voor mensen, dieren en huizen. En buiten het regenseizoen is het altijd maar droger. Daardoor is er te weinig water voor de mensen, de dieren en de planten op het veld. In 2007 was er een grote storm en overstroming. 3000 mensen stierven, 10 miljoen mensen hadden minder eten en 1,5 miljoen huizen werden beschadigd. Mensen verloren daarna hun werk, er was meer armoede, meer geweld op straat en thuis. Veel mensen gingen op de vlucht. Daardoor ontstonden ook meer problemen voor wie achterbleef en voor wie die vluchtelingen moest opvangen. In Bangladesh zelf, maar ook in de buurlanden, bv. India. De Indiase regering zetten daarom aan de grens een versperring van meer dan 3000 km dubbele prikkeldraad. Bangladesh heeft niet genoeg geld om er iets aan te doen.

De Vlaamse Vredesweek is de jaarlijkse campagne voor de vrede. Elk jaar zoomt ze in op een bepaald thema. Dit jaar is dat de rol van de klimaatsverandering in het ontstaan en voortduren van oorlog en conflicten. Onze wereldbol warmt op, dat weten we ondertussen. Weet je ook dat een opwarming van 2°C over de hele wereld zal zorgen voor enorme overstromingen aan de ene kant en extreme droogtes aan de andere kant? Miljoenen en miljoenen mensen zullen dakloos worden en miljoenen zullen sterven aan de uitdroging. Tegen 2050 verwachten we 150 miljoen

De Post Kyoto Duif

Door alle Vlaamse provincies zal de Post Kyoto Duif brieven en brochures uitdelen aan milieuvriendelijke vredesinitiatieven. Op 26 september ontmoet hij in Gent de Low Impact Man, Don Kyoto en de no-waste man. Op 3 oktober kunnen alle jeugdbewegingen uit Leuven, Antwerpen en Hasselt meefietsen op de Vredesfietstocht naar Tessenderlo. Waar hij nog komt, zie je op www.vredesweek.be.

klimaatvluchtelingen, vooral

Daarom vraagt de Vlaamse Vredesweek dat:

vrouwen en kinderen. Dat

1. de overheid een duurzaam en milieuvriendelijk

zal zorgen voor strijd en

beleid uitwerkt, armoede bestrijdt, werkt aan de

zelfs oorlog om te kunnen

gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, en aan

krijgen wat je nodig hebt om

de vrede;

te overleven: drinkbaar en betaalbaar water, een goede plaats om te wonen, enz. En waar ze vechten, ontstaan er nieuwe vluchtelingen.

2. de overheid daarvoor samenwerkt met de landen die door de klimaatsverandering getroffen zullen worden; 3. de overheid middelen voorziet om broeikasgassen elk jaar te verminderen; 4. België minder geld geeft aan het leger en meer aan

Van vrijdag 25 september tot en met zondag 4 oktober verdiept de Vlaamse Vre-

projecten die het klimaatprobleem aanpakken; 5. de bedrijven bij het maken en verspreiden van

desweek zich in de vraag hoe je van een klimaat van

hun producten milieu- en mensvriendelijker gaan

conflict een klimaat van vrede kunt maken.

werken;

Ze vraagt zich af hoe we over heel de wereld samen de

6. onderzoekers de relatie tussen het klimaat, con-

problemen kunnen beperken en vreedzaam oplossen.

flicten, man-vrouwverhoudingen en vrede meer

Hoe kunnen we komen tot meer en nieuwe internationale solidariteit? En ze heeft het niet alleen over

onderzoeken; 7. gemeenten, scholen en verenigingen mensen

ministers of bedrijven, het gaat ook over jou: jij, die

aanmoedigen om milieuvriendelijk te leven en hen

mee energie en water verbruikt, die mee CO2 uitstoot,

aanleren hoe ze dat kunnen doen;

die mee voor afval zorgt. Werk aan het klimaat, voor de vrede!

8. elke mens werk maakt van een milieu-, klimaat- en mensvriendelijk leven. Meer info op www.vredesweek.be of via 03-225 10 00.

18

september 2009

dubbelpunt


Thema 2009

“Jongeren zijn asociaal, gekluisterd aan hun pc, ze ontmoeten elkaar enkel nog op Facebook, Netlog, Twitter en andere fora.” Hier is niks van aan! Als jeugdbeweging slagen In Chirokleren naar school of het werk? Dat moet de Dag van de Jeugdbeweging zijn. Op we erin om honderdduizenden vrijdag 23 oktober stapt, fietst, treint, tramt of bust heel jeugdbewegend Vlaanderen kinderen en jongeren wekelijks bijeen te brengen om zo de tijd door het land. Met 240 000 leden en 40 000 leiders en leidsters bruist de jeugdbeweging van hun leven te beleven. Toch in Vlaanderen en Brussel van energie. Laat dat een reden tot feesten zijn! zijn we jongeren van deze tijd, In elke provincie organiseert jeugdbewegend Vlaanderen in minstens één stad een gratis die handig gebruik maken van de technologische vooruitgang. Het ontbijt tussen 7 en 9 uur. Maar ook dj-sets, optredens, actieve spelen en shows staan op ene sluit het andere niet uit, het het programma. Vergeet ook de lokale acties niet in je dorp, stad, wijk of school. Valt er is juist aanvullend. Onze virtuele in jouw buurt niks te beleven? Steek dan zelf de koppen bij elkaar, de handen uit de moucontacten monden elk weekend wen en besmet je omgeving met het jeugdbewegingsvirus. Een overzicht van alle acties uit in plezier en vriendschap!

Dag van de Jeugdbeweging 23 oktober 2009

vind je op www.dagvandejeugdbeweging.be. Hier kun je ook je eigen actie kenbaar maken, de affiche downloaden en ideeën opdoen voor lokale acties.

Evalueer mee! Ons feestjaar zit er nog niet helemaal op, want het is tijd om met z’n allen te evalueren! Of je nu aspi, leiding of kaderleiding bent: we willen graag weten wat jij van initiatieven als Olé Pistolé, Chiro Expo en Krinkel vond. Spui je mening via de website. Antwoorden op de vragenlijst neemt maar een paar minuten in beslag, maar het maakt voor de toekomst (we denken al aan 100 jaar Chiro) een wereld van verschil! Surf snel naar

www.chiro.be/evalueer-mee dubbelp

unt september 2009 19


De speelclub presents “Benny vs. Vriend Vogel” Heb je al gehoord van Vriend Vogel & Benny? Dat zijn twee knotsgekke vrienden met allerlei vreemde eigenschappen. In dit spel leren de speelclubbers hen beter kennen. Naarmate de zondag vordert, komen de speelclubbers tot de ontdekking dat Vriend Vogel & Benny twee verschillende dieren zijn maar dat ze niet zonder elkaar kunnen.

Ben je Benny of Vriend Vogel? Bij het begin van de zondag verdeel je de speelclubbers in twee groepen: de Vriend Vogels en de Benny’s. Dat doe je willekeurig, of volgens een bepaalde eigenschap. Bijvoorbeeld: de oudste tegen de jongste speelclubbers of de kleinste tegen de grootste. Het wordt in de loop van de namiddag nog duidelijk waarom die indeling hier gepast is. Omdat de speelclubbers elkaar bij het begin van het jaar nog niet zo goed kennen, is het gemakkelijk om de groepen een uiterlijk kenmerk te geven. Je start de namiddag dan met een knutselactiviteit. De Benny’s knutselen een kegelvormig hoedje en schilderen het grijs. Dat stelt dan de hoorn van Benny voor. De Vogels maken een lint waarop ze veren plakken. Dat moeten ze op hun hoofd zetten zodat ze later in het spel kunnen vliegen.

Wie is wie? Na het knutselen vliegen de speelclubbers er direct in met een kennismakingsspelletje: ‘ik zit in de zoo’. De groep zit in een kring op een stoel, één

20

september 2009

dubbelpunt

speler staat in het midden. Er is één vrije stoel. De rechterbuur van die vrije stoel gaat erop zitten en zegt hierbij: ‘ik zit’. De rechterbuur van de nieuwe vrije stoel schuift ook op en zegt: ‘in de zoo’. De volgende in de rij schuift ook op en zegt hierbij: ‘en ik hou van... ’ Hij of zij kiest dan een naam van een van zijn of haar soortgenoten. De speelclubber in het midden probeert ondertussen op een vrije stoel te gaan zitten. Als dat lukt, dan moet de speelclubber die eigenlijk op die vrije stoel moest zitten in het midden staan.

Ontwijk de hindernis In het volgende spel wordt de behendigheid van Vriend Vogel en Benny op de proef gesteld. We leggen een parcours aan met verschillende obstakels. Let erop dat er obstakels zijn die gemakkelijk zijn voor de groep Vogels en moeilijker voor de groep Benny’s, en omgekeerd. Kleinere leden kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker door een band kruipen, grotere leden kunnen kartonnen dozen gemakkelijker hoog stapelen. Beide teams moeten zo snel mogelijk dat parcours afleggen. Hier wordt duidelijk waarom we voor dat soort teamverdeling gekozen hebben.

Het eten is op! Door een vergissing van de parkwachter is het eten van Vriend Vogel en Benny door elkaar geraakt in het park. Ze moeten proberen om zo snel mogelijk hun eten in hun voederplek te krijgen. Baken met vier autobanden een terrein af van vijftien bij vijftien meter. Beide ploegen staan tegenover elkaar bij een band. Bij iedere ploeg ligt het eten van de tegenstander: voor de Benny’s zijn dat kastanjes of hazelnoten, voor de Vogels zijn dat wormen (stukjes sjortouw). Op het fluitsignaal vertrekt van elke ploeg één speler die in wijzerzin rond de banden loopt naar het kamp van de tegenstander. Daar nemen zij het juiste voedsel voor hun team mee om vervolgens hun weg verder te zetten naar hun eigen kamp. Daar tikken ze de volgende speler aan, zodat die mag vertrekken. Dat doen ze tot al het eten op de juiste plek ligt. Als ze een speler van de tegenpartij kunnen inhalen en tikken, dan krijgen ze extra eten van de parkwachter. De bedoeling is om in een bepaalde tijd zoveel mogelijk eten te verzamelen.


speelclub Pak de bal! Vriend Vogel en Benny plagen elkaar af en toe voor de lol. Ze hebben iets gevonden in het park en willen weten wie er het snelste kan spelen met dat voorwerp. Voor het spel heb je twee ballen nodig. De Vogels en Benny’s gaan geschrankt in een kring staan, dus telkens een Benny, een Vriend Vogel, een Benny, enz. De ballen worden in wijzerzin doorgegooid, en je mag alleen naar de volgende van je eigen ploeg gooien. Wie kan de bal van de andere ploeg zo inhalen?

Uitdagen? Vriend Vogels en Benny’s spelen soms ook met elkaar. We dagen elkaar uit door handje-tik te spelen. De ploegen staan elk in een rij, op tien meter afstand, tegenover elkaar met hun handpalmen naar boven voor zich uit. Van de ene ploeg komt er een speler naar voren (bv. Jonas) die op de handen van de ander ploeg gaat kriebelen. Jonas gaat hen een voor een af tot hij beslist om bij iemand op de handen te slaan. Daarna loopt hij zo snel mogelijk terug naar zijn teamgenoten. De speler bij wie Jonas geslagen heeft, moet hem proberen aan te tikken. Als dat lukt, dan verandert Jonas van team. Anders gebeurt er niets.

Bezoek in de zoo Noah komt af en toe eens op bezoek in de zoo. Als hij komt, dan spelen Benny en Vriend Vogel ‘Noah, mag ik overvaren’. We starten dat spel als een klassiek spelletje ‘schipper, mag ik overvaren’. Naast de klassieke opdrachten komen er ook opdrachten in het teken van Vriend Vogel en Benny, bv. alleen dieren die kunnen vliegen, alleen dieren op vier poten, enz. Verder in het spel spelen we ook opdrachten waarbij ze elkaar nodig hebben zoals kruiwagentje, kameeltje (twee neushoorns, een vogel erop), enz.

Onafscheidelijk Eigenlijk zijn Benny en Vriend Vogel ook dikke vrienden, hierdoor zijn ze onafscheidelijk. Vriend Vogel en Benny kruipen samen in één fietsband. Zo

ontstaan er verschillende koppeltjes. We spelen tikkertje waarbij Vriend Vogel en Benny moeten samenwerken en niet uit de fietsband mogen komen.

Vliegensvlug Omdat Benny en Vriend Vogel vroeger in de natuur leefden, moesten ze altijd opletten voor gevaar. Hiervoor moeten ze snel en sportief zijn. Alle Benny’s gaan in een kring staan. De Vriend Vogels moeten een Benny uitzoeken en op hun rug gaan zitten. De Vogels gooien een bal naar elkaar door. Als de bal op de grond valt, springen de Vogels vliegensvlug van de rug. Ze lopen in wijzerzin rond de kring, kruipen door de benen van hun Benny en blazen op het fluitje dat in het midden van de kring ligt. De eerste heeft gewonnen. Daarna keren we de rollen om en moeten de Benny’s op de rug van de Vogels.

De speelclubbers hebben kunnen kennismaken met Vriend Vogel en Benny. Zo hebben ze hun eigenschappen leren kennen en hebben ze gezien dat Vriend Vogel niet zonder Benny kan. Maar wat jullie nog niet wisten, is dat Benny ook niet zonder Vriend Vogel kan. Wie zou anders achter zijn oren kunnen krabben? De essentie van speelclubber zijn is spelen. Alleen spelen, maar ook spelen in groep. In de loop van de namiddag spelen we spelletjes alleen, tegen elkaar en samen met elkaar. Net zoals Vriend Vogel en Benny zijn onze speelclubbers allemaal verschillend. Met het voorbeeld van Vriend Vogel en Benny kun je aan je speelclubbers duidelijk maken dat je toch gezellig samen kunt spelen, zelfs als je volledig verschillend bent van elkaar.

dubbelp

unt september 2009 21


Spet terend september In het begin van een Chirojaar is alles gloednieuw. Niet alleen voor jou als nieuwe leiding bij de rakwi’s, maar ook voor je leden die nieuw zijn in de Chiro. Of voor de speelclubbers van vorig jaar die nu rakwi geworden zijn. Of de oudere rakwi’s die nieuwe leiding en speelkameraden leren kennen. Om de eerste zondag alvast vlot te laten verlopen, hebben wij enkele tips voor jullie. Waar moet je zeker op letten? - Probeer erop te letten dat je op de eerste zondagen niet te veel spelletjes speelt met veel fysiek contact. Rakwi’s die elkaar nog niet goed kennen, voelen zich anders waarschijnlijk een beetje onwennig. - Laat je rakwi’s bij hun vrienden in de ploeg zitten als je je afdeling opsplitst voor een spel. Op die manier voelen ze zich beter thuis en leren ze stilaan ook de andere kinderen kennen. En dan nu: spelen maar! Op de eerste zondag van het Chirojaar begin je met een instapspel, een spel waarbij de rakwi’s kunnen inpikken wanneer ze op het Chiroterrein aankomen. Voor de opening breek je op die manier het ijs. Het is meteen ook de eerste kans om je (nieuwe) leden een beetje te leren kennen. Hét herkenbare spel bij uitstek is natuurlijk tikkertje. Er zijn duizendeneen manieren om tikkertje te spelen en één van die manieren is tikkertje-egotripper. Hang op een goed zichtbare plek een fluitje op. Het is de bedoeling dat je gewoon tikkertje begint te spelen en als er iemand op het fluitje blaast, mag die persoon een regel invoeren. Hij of zij moet wel eerst roepen: “Ik ben egotripper (+ naam) en ik verander een regel.” Nieuwe regels kunnen bijvoorbeeld zijn: vanaf nu springt iedereen op een been; de tikker moet een oog afdekken; om iemand te bevrijden, moet je vijf keer rond die persoon lopen; en ga zo nog maar eventjes door. Laat je rakwi’s hun inspiratie maar de vrije loop, je krijgt beslist grappige voorstellen! Als leiding hou je het spel een beetje in de hand door vorige regels af te schaffen nadat je op het fluitje geblazen hebt. Als je je leden tijdens dat spel een beetje in het oog houdt, zie je meteen wie

22

september 2009

dubbelpunt

er een grote mond heeft, wie zich liever wat op de achtergrond houdt en wie er lekker creatief uit de hoek kan komen.

Zorg ervoor dat je spelletjes representatief zijn voor een gewone Chironamiddag en dat ze herkenbaar zijn voor je leden. Gebruik bijvoorbeeld spelletjes die ze op de speelplaats ook spelen, maar dan een herwerkte versie. Heb aandacht voor iedereen, zowel voor de leden die al langer in de groep zitten als voor de nieuwe en stille rakwi’s.

Logisch denken Daarna is het aan de rakwi’s om hun nieuwe leiding wat beter te leren kennen. Maak op voorhand een logigram (zie voorbeeld). Bedenk bij elke leider of leidster enkele eigenschappen en schrijf ze in code op een aantal papiertjes die je in het lokaal of op het terrein verstopt. Schrijf de eigenschappen met citroensap (wat zichtbaar wordt als je het verwarmt), gebruik de Romeinse code (a=b, b=c, c=d... ), maak rebusjes, enz. Als de rakwi’s alle eigenschappen verzameld hebben, zouden ze in staat moeten zijn om het hele logigram in te vullen en zo leren ze hun leiding een beetje beter kennen. Ze vinden bijvoorbeeld: “Wie geen instrument speelt, lust wel pizza.” Als ze dan later een papiertje vinden waarop staat dat Eva geen instrument speelt, dan weten ze dat Eva graag pizza eet.

Je rakwi’s zijn bij het begin van het jaar ook benieuwd naar wie hun leiding zal zijn. Het zou kunnen dat ze je al kennen, maar als je nieuw bent voor hen, kun je hen zo geruststellen.


Rakwi Kabang! Nog een herkenbaar spel is bazooka-bazooka. Dat is een uitvergrote variant van pang-pang of Lucky Luke. Het lukt wel enkel bij voldoende grote groepen. De groep staat in een kring. Er staat iemand in het midden, die met een denkbeeldige bazooka iemand uit de kring neerschiet (je mag hierbij een “kabang!”-geluid maken om het nog indrukwekkender te maken). De neergeschoten persoon knielt neer en aan beide kanten moeten er nu drie leden in actie schieten (in plaats van één aan elke kant bij pang-pang). Elk drietal wordt omgetoverd tot een levende bazooka: de buitenste twee maken een stoeltje met hun armen en de middelste gaat hierop liggen. Daarna draaien ze een rondje en schiet de middelste persoon het andere bazookateam omver. Het snelste team wint, de andere drie moeten gaan zitten en kunnen voor de rest van het spel niet meer meespelen. Als je met te weinig overschiet, schakel je over op de gewone pang-pangversie.

- Commando plat: ga plat op de grond liggen - Commando hol: ga op je rug liggen, met je benen opgetrokken

De commandogever mag de spelers ook misleiden door zelf mee te doen, maar af en toe een verkeerde beweging te maken. En zo zijn er nog een hele hoop herkenbare spelen die zeker niet mogen ontbreken op een eerste Chironamiddag. Hier zijn nog enkele voorbeelden, vul zelf maar aan: - Dikke Bertha - Schipper, mag ik overvaren? - De rode letter - Twee is te weinig, drie is te veel - Buske-stamp - Kiekeboe

Levend pinkelen Iemand geeft de commando’s, de rest moet ze uitvoeren. Voor elk commando moet je het woord “commando” zeggen, anders telt het niet en mogen de rakwi’s het dus ook niet uitvoeren. Als ze dat wel doen, zijn ze eraan en doen ze voor de rest van het spel niet meer mee. De commando’s zijn:

- Commando pinkelen: trappel ter plaatse - Commando bol: ga in een bolletje op de grond liggen

voorbeeld: spaghetti Sofie Tim Eva Kat Hond geen huisdier Piano Gitaar geen instrument

+ + + -

pizza

+ + +

veggi

+ + + -

piano

+ + -

gitaar

+ +

geen instrument

+ + -

kat

hond

+

dubbelp

+ -

geen huisdier

+ -

unt september 2009 23


TITOLOG Netlog, de tito’s zijn er constant over bezig. Ze hebben meestal een eigen netlogpagina, hebben honderden vrienden, behoren tot verschillende clans, ze schrijven in elkaars gastenboek en houden zelfs een eigen blog bij. In het begin van het jaar moeten de tito’s elkaar nog wat leren kennen en dan is het Titologspel een prima idee. Op het einde van de Chironamiddag hebben alle tito’s hun eigen Titologpagina met veel vrienden, behoren ze tot enkele clans en staan er verschillende ‘evenementen’ op hun kalender.

Shout your name We spelen eerst een paar korte spelen om op dreef te komen. Dat onderdeeltje mag niet te lang duren, het zijn opwarmers voor het echte spel dat nog volgt. Shout De tito’s spelen citroen-citroen met eigenschappen in plaats van met fruitsoorten. De tito’s gaan in een kring zitten en zeggen een eigenschap over zichzelf (bijvoorbeeld: ik ben goed in wiskunde, ik voetbal, ik ben koppig, enz.). Eén tito gaat in het midden van de kring staan en zegt twee eigenschappen die daarnet zijn vernoemd. De twee tito’s bij wie de eigenschap hoort, proberen van plaats te wisselen. De tito die in het midden staat, probeert ondertussen ook een plaatsje te bemachtigen.

Naam:

Mannetjesdomino Elke tito krijgt een kaartje waarop een eenvoudig mannetje staat. Aan de beide handen en voeten schrijven ze iets over zichzelf. Dat kan gaan over hun hobby, de richting die ze volgen op school, de naam van hun huisdier, enz. Daarna spelen ze domino met de kaartjes. Iemand heeft bijvoorbeeld aan de linkerhand ‘ballet’ geschreven, een andere tito heeft hetzelfde aan de rechtervoet. Dan leg je die kaartjes tegen elkaar. Een variatie hierop: in plaats van domino te spelen met de kaartjes speel je met de tito’s in levenden lijve. Je schrijft dan je eigenschappen op je handen en voeten.

Make your own Titolog page Na de korte kennismakingsspelen vullen de tito’s hun eigen Titologpagina in. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe zo’n pagina eruit kan zien. Bekijk ook eens de volgende link: www.chiro.be/titospel. Teken ze over op flappen of druk ze af. Die flappen worden na het invullen opgehangen in het lokaal. Zorg ervoor dat je van elke tito een foto hebt en druk ze een paar keer af. De eerste foto kleven je tito’s op hun eigen Titologpagina. Geef de volgende instructies: op het einde van de Chironamiddag moeten alle tito’s met elkaar bevriend zijn, behoren ze tot minstens drie clans en gaan ze naar twee ‘events’.

Gastenboek:

Geboortedatum: Woonplaats:

Vrienden:

Hobby’s: Liefdesstatus:

Clans:

Seksuele voorkeur: Studierichting:

Events:

24

september 2009

dubbelpunt


tito

Wil jij mijn vriendje zijn? Op het einde van het spel moet elke tito bevriend zijn met elke andere tito. Ze komen telkens per twee naar de leiding en voeren daar een opdracht uit. Voeren ze die goed uit, dan krijgen ze elkaars foto. Die kleven ze op hun pagina bij ‘vrienden’. Enkele opdrachten - De twee tito’s worden geblinddoekt. De ene krijgt zout, de andere verschillende soorten gekleurd krijt. Ze moeten proberen samen een mooi zoutvaatje te maken (elk team maakt 1 laagje). - Per twee een stok overbrengen, de stok mag enkel rusten op één voet van elke speler. - Maak een woordenketting van woorden die uit twee lettergrepen bestaan. Het volgende woord moet telkens beginnen met de laatste lettergreep van het vorige. Het is de bedoeling dat de twee tito’s samenwerken, want ze moeten een zo lang mogelijke woordenketting maken. Meer opdrachten vind je op www.chiro.be/titospel

Clans oprichten Elke tito kan een eigen clan oprichten. Hoe doen ze dat? Ze komen met drie tito’s naar de leiding met een voorstel voor een clan. Ze spelen dan samen een actief spel, daarna wordt de clan opgericht. Bij de leiding wordt de naam van de clan op een grote flap geschreven en de foto’s van de leden worden erbij geplakt. Wanneer een nieuwe tito lid wil worden van een bestaande clan, moet hij of zij alle leden van die clan weer bijeenkrijgen om opnieuw een actief spel te spelen. Achteraf kunnen alle clans ingevuld worden op de pagina’s van de tito’s zelf.

Enkele actieve spelen - De tito’s krijgen vijf minuten de tijd om vijftig personen aan hun titolokaal te krijgen. - Hoedjesspel: de tito’s worden in twee ploegen verdeeld, ze krijgen tien minuten de tijd om zoveel mogelijk hoedjes te vouwen van krantenpapier en die over te brengen. De hoedjes moeten individueel overgebracht worden. - De tito’s spelen voetbal in twee ploegen. Na vijf minuten wordt er een tweede bal in het spel gebracht en spelen ze zowel voetbal als tienbal. Na nog eens vijf minuten wordt er een derde bal in het speel gegooid en wordt er naast tienbal en voetbal ook nog rugby gespeeld.

Events Bij de leiding kunnen de tito’s een grote kalender vinden met enkele geplande evenementen. Bijvoorbeeld het kerstfeestje van de tito’s, het eetfestijn van de Chirogroep, het titoweekend, het bivak, enz. Kijk hiervoor naar de kalender van je eigen Chirogroep. De tito’s kunnen aanduiden dat ze naar een bepaald evenement komen. Ze moeten dan wel toestemming vragen aan de ouders. Ze kunnen ook een eigen evenement aanmaken. Daarvoor moeten ze alle tito’s verzamelen en dertig seconden een speech houden over wat er te gebeuren staat. Daarna wordt er gestemd. Als er een meerderheid is, wordt het evenement opgenomen in de kalender. Daarna moeten de tito’s wel weer toestemming gaan vragen om eraan te mogen deelnemen. Wanneer ze mogen deelnemen aan een bepaald evenement, wordt hun foto erbij geplakt. De tito’s schrijven achteraf op hun eigen titologpagina de verschillende evenementen waar ze naartoe gaan. Toestemming vragen aan de ouders (leiding) - Je mag gaan als je het gras maait: ze krijgen een schaar en moeten een vierkante meter gras afknippen. - Je mag gaan als je één keer op je jongere broer of zusje babysit: een pop helemaal uitkleden, ze een verse luier aandoen en weer aankleden. - Je mag gaan als je het vuilnis buitenzet: je geeft ze een vuilniszak vol met stro en één satéstokje, ze moeten het satéstokje zoeken. Meer opdrachten staan op www.chiro.be/titospel.

Mag ik je gastenboek tekenen? De tito’s krijgen in het begin van het spel een aantal post-its. In de loop van het spel kunnen ze telkens iets in iemands gastenboek gaan schrijven. Dat doen ze door iets op de post-it te schrijven en die op de Titologpagina van die persoon te kleven. De volgende die een bericht achterlaat voor die persoon kleeft zijn of haar post-it over de vorige, enzovoort. Wanneer je een kleine titogroep hebt, kun je ook opleggen dat elke tito minstens bij elke andere tito iets in het gastenboek schrijft.

Meer actieve spelen vind je op www.chiro.be/titospel.

dubbelp

unt september 2009 25


De blauwste vriendschap Dit spel wordt gespeeld met een ganzenbordspel. Elk vakje van het bord heeft een kleur en een nummer dat bij een opdracht hoort. Ook als een andere groep de opdracht al eens uitgevoerd heeft of als je zelf voor de tweede keer op een vak komt, moet de bijbehorende opdracht opnieuw gedaan worden. Verdeel de keti’s op een originele manier in duo’s. Het groepje

1

Start Voor het spel van start gaat, vult elke keti een blad in met kenmerken over zichzelf. Het doel hiervan wordt nog niet uitgelegd! lievelingskleur leeftijd schoenmaat achternaam huisdier grootste blunder

naam mama naam papa gewicht kleur van kamer ideale partner lievelingsdrank

hobby’s lievelingseten studies leukste mop gsm-nummer lievelingsdessert

2

Wanneer de papieren ingevuld zijn, worden de keti’s per twee verdeeld en leg je het spel uit. Wanneer je de finish bereikt, heb je nog niet helemaal gewonnen! Op het einde van het spel worden er nog drie vragen gesteld over je partner. Die drie vragen komen uit het invulblad met persoonlijke kenmerken. De koppels proberen tijdens het spel zoveel mogelijk zaken van elkaar te onthouden. De ingevulde lijst krijgen ze echter niet meer te zien, zodat ze sommige zaken zullen vergeten! Wanneer je een fout antwoord geeft, moet je drie plaatsen achteruit op het bord. Tijdens het stellen van die vragen, spelen de andere koppels nog gewoon door. Het kan dus zijn dat je als eerste de finish bereikt en toch niet de winnaar wordt van het spel.

3

]fotos: chiro.jevati[

dat als eerste het spel uitspeelt, is het beste vriendenpaar!

Het ganzenbord maakt de leiding zelf. Bij elke kleur hoort een bepaalde opdracht. Je kunt zelf nog opdrachten aanvullen. Of je voegt nog andere kleuren toe met vertrouwensopdrachten of raadsels

straatnaam idool aantal broers naam van oma e-mailadres lievelingsfilm

sport lengte aantal zussen toekomstdroom huisnummer

Opdrachten per koppel Wanneer ze in hun opdracht slagen, mag het koppel twee plaatsen vooruit, zo niet blijven ze staan. 1. Samen op de fiets: degene die rijdt, is geblinddoekt; achterop zit degene die ziet. Die laatste geeft instructies. Het koppel moet twee minuten kunnen rijden zonder te stoppen 2. Steek een ei in een nylonkous en hang het in een boom. De geblinddoekte moet binnen een bepaalde tijd het ei raken met een knuppel. De partner helpt door instructies te geven. 3. Schrijf samen een gedicht met de woorden vriendschap, hart, liefde, vertrouwen, Chiro en keti’s. Het gedicht moet klaar zijn wanneer jullie weer aan de beurt zijn. Als de leiding het goed vindt, mogen jullie twee plaatsen vooruit 4. Eén persoon moet een liedje gorgelen. De partner raadt het liedje binnen de minuut. 5. Armworstelen: daag een ander koppel uit om te armworstelen. Wie wint, mag twee plaatsen vooruit. 6. De leiding beeldt iets uit. Het koppel raadt binnen de twee minuten wat het is. 7. Dubbelkoprollen: één persoon gaat op de grond liggen, de andere gaat op handen en voeten over hem/haar staan in de omgekeerde richting. Ze pakken elkaar bij de enkels vast en proberen zo vijf koprollen te maken. 8. Eén speler draait twintig keer rond zijn of haar wijsvinger. Ondertussen wordt er een voorwerp verstopt. De partner ziet waar, dus die kan instructies geven bij het zoeken. Er wordt een bepaalde tijd vooropgesteld om het voorwerp te vinden. De vrienden mogen elkaar niet aanraken. 9. Beide spelers hebben een kom. Ze moeten gedurende anderhalve minuut een tennisbal naar elkaar werpen via de kommen. Dat moet zeker tien keer lukken. Wanneer de bal valt, is de opdracht mislukt. 10. Pech onderweg, een beurt overslaan!

26

september 2009

dubbelpunt


keti Venijnige opdrachten

Stellingen

De ene speler moet iets doen. Als het niet lukt, moet de andere een vies drankje drinken. Als die dat weigert, moet het koppel terug naar start! Het koppel mag wel zelf kiezen wie de opdracht doet en wie moet toekijken. De opdracht moet voor de volgende beurt uitgevoerd zijn of tot dan volgehouden worden.

Wanneer een duo op een roze vakje komt, krijgen ze een stelling of een vraag over vriendschap. Wanneer het koppel opnieuw aan de beurt is, moeten ze een gezamenlijk standpunt gevonden hebben. Daarna mogen ze één vakje vooruitgang en hun beurt spelen.

1. 30 keer pompen.

1. Je beste vriend of vriendin ligt in het ziekenhuis. Wat zul je doen om hem of haar te helpen?

2. Een sudoku oplossen.

2. ‘Vrienden vind je niet, vrienden moet je maken.’

3. Steek een lepel in je mond en hou er een knikker in. De knikker mag niet vallen.

3. Je beste vriend moet verhuizen. Wat ga jij nu doen? Blijven jullie met elkaar in contact of zoek je gewoon een andere vriend? Kun je goed bevriend blijven als je je vriend niet meer zo vaak kunt zien?

4. Ga op je handen staan, tegen de muur. Je mag drie keer een halve minuut pauzeren. 5. Zwijg tot het weer aan jullie beurt is

4. Het is belangrijk dat je vriend veel geld heeft en er mooi uitziet. Ben je het ermee eens of niet?

6. Steek een ei in je broek, het mag niet breken. 7. Hou met een racket voortdurend een badmintonpluimpje in beweging, zonder het te laten vallen. 8. Gedurende de hele ronde een bepaald woord niet zeggen (euh, ja, neen, enz.). 9. Hou dertig wc-papiervelletjes in je mond tot het weer jouw beurt is. 10. Hou je ogen dicht tot het weer aan jou is.

Het drankje mag vies smaken en mag er vies uitzien, maar hou je keti’s toch maar gezond. Voedingskleurstof geeft vaak leuke effectjes! Het gaat vooral over het uitzicht. Lach niemand uit als hij of zij niet wil drinken.

Groepsopdrachten 1. De leiding verstopt een voorwerp. Het koppel dat het als eerste vindt, mag vier plaatsen vooruit.

Bonusplaats Dat is om het groepsgevoel te versterken en om even stoom af te laten. Die spelen worden tegen de leiding gespeeld. Dat zal waarschijnlijk niet eerlijk verdeeld zijn, maar dat is net het leuke eraan! Wanneer de keti’s winnen tegen de leiding mag elk duo een plaats vooruit. Kies eenvoudige spelen zoals een klerenketting maken, waterspelletjes, tienbal, kussendief, enz.

Eindspurt Het koppel dat als eerste het eindpunt bereikt, moet nog drie vragen over elkaar beantwoorden. Per verkeerd beantwoorde vraag moet het koppel drie vakjes achteruit. Als ze na drie vragen nog altijd op het eindpunt staan, zijn ze het beste vriendenpaar.

2. Eén speler wordt geblinddoekt en moet van zoveel mogelijk personen raden wie ze zijn door te voelen. 3. Wie is het? Iedereen krijgt een post-it op het voorhoofd geplakt met een naam op. Het koppel dat als eerste raadt wie ze zijn, mag twee plaatsten vooruit. Let op, iedereen raadt voor zichzelf.

dubbelp

unt september 2009 27


Het nieuwe Chirojaar gaat van start en vol ongeduld staan de aspi’s te wachten op de nieuwe leiding, de nieuwe spelen en het nieuwe jaarthema. Maar vooral op hun aspivrienden. Tijd om eens te testen of die aspi’s nog echte oranje vrienden van elkaar zijn. De aspi’s zullen het opnemen tegen elkaar in een bestevriendenrace, waarbij enkel de beste vrienden welkom zijn.

]foto: chiro eindhout[

Oranje vrienden voor het leven

Om je aspi’s warm te maken voor de eerste Chironamiddag, verspreid je een kettingbrief waarin een boodschap staat over de komende zondag. Die brief moeten ze naar een aantal andere aspi’s doorsturen, die hem op hun beurt weer verder sturen.

Stap 1 van het spel: de aftrap zullen Je verdeelt de aspi’s in groepjes van twee. Die groepen asbeste de om het tegen elkaar opnemen in een vurige strijd zijn, ld pivrienden voor het leven te zijn. Als de groepjes verdee kamer hun in dat ijven opschr erp voorw moeten alle aspi’s één samen ligt en een speciale waarde heeft. Verzamel die briefjes, elk steek tip: met de huissleutels van je aspi’s. Een belangrijke naam briefje samen met de huissleutel in een envelop met de van de aspi erop. Het doel van het spel is dat de beste aspivrienden in elkaars dslaapkamer het voorwerp gaan zoeken, maar wel geblin het met p envelo die r zomaa niet ze doekt. Natuurlijk krijgen andere de tegen het ze voorwerp en sleutel. Hiervoor zullen duo’s moeten opnemen in een echte vriendenbattle.

verwittig de ouders op voorhand van je spel zodat ze niet schrikken van de extra aspi in huis.

Stap 2 van het spel: money, money, money het De aspiduo’s nemen het op tegen elkaar en moeten om n. Voor eerst een aantal opdrachten tot een goed einde brenge ze krijgen n, brenge einde goed een elke opdracht die ze tot te zich om kopen n kunne el geld waarmee ze een vervoersmidd verplaatsen naar hun kamers. Opdrachten: ar. - Schrijf op een stuk stof een wens voor het komende aspi-ja aspi. - Som vijf karaktereigenschappen op van je mede- Maak een minuut lang een vriendschapsketting door dingen met op te noemen die je gemeenschappelijk hebt, beginnend . de laatste letter van het vorige woord mt. - Schrijf een blad vol met woorden waarin “vriend” voorko - Zing vijf liedjes die over vriendschap gaan.

met Als ze genoeg opdrachten volbracht hebben, kunnen ze bij het gewonnen geld een vervoersmiddel kopen om sneller op de huizen te geraken. Organiseer je spel zo dat ze bieden is Dat ruilen. n kunne ing vervoersmiddelen of dat ze onderl handiger voor aspi’s die verder van de lokalen wonen. Een lijstje van mogelijke vervoersmiddelen: - Skateboard - Fietsen - Gocart - Bus of tram (voorzie kaartjes) - Auto (als er leiding kan rijden) - Step - Rolschaatsen

28

september 2009

dubbelpunt


aspi ]foto: chiro.jevati[

Stap 3 van het spel: Kamerronde De duo’s vertrekken naar de kamers met het gekochte vervoersmiddel en de enveloppen. Ze kiezen zelf naar welke komen kamer ze eerst gaan. Als ze in het huis van aspi 1 aange erp zijn, moet aspi 2 geblinddoekt op zoek gaan naar het voorw het van aspi 1. Natuurlijk mag aspi 1 instructies geven. Als aspi van huis het naar ze voorwerp gevonden is, vertrekken 2, waar de rollen omgedraaid worden. Als ze de voorwerpen gevonden hebben, keren ze terug naar de Chiro.

Stap 4 van het spel: De beste aspivrienden het De award voor de beste aspivrienden wordt uitgereikt aan rNatuu duo dat als eerste terug is met de juiste voorwerpen. laten lijk is het één van de eerste zondagen en wil je iedereen ze dat en bewijz te om kans één nog winnen. De aspi’s krijgen p waaro stof n stukke alle beste vrienden zijn. Ze moeten samen elkaar aan ze tijdens de moneyronde hun wens schreven

]foto: marieke.devos[

Maak het moeilijker door af te spreken dat de aspi’s niet gezien mogen worden tijdens hun toch naar de kamers. Als je ze toch kunt zien, krijgen ze straftijd. Bij mooi weer kun je afspreken dat ze pas straftijd krijgen als je hen kunt raken met een waterpistool.

naaien, zodat ze een vlag krijgen. Die vlag moeten ze samen door heel België krijgen. Elke anmaand moet de leiding een foto krijgen van de vlag in een de Als erbij. dere Belgische provincie, met minstens vier aspi’s cies, leiding in juni tien foto’s heeft van de vlag in de tien provin dan zijn de aspi’s geslaagd in hun bestevriendenmissie.

]foto: chiro ommekeer[

]foto: chiro.jevati[

Koppel een tegenprestatie aan de bestevriendenmissie.

dubbelp

unt september 2009 29


30

september 2009

dubbelpunt


dubbelp

unt september 2009 31


32

september 2009

dubbelpunt


dubbelp

unt september 2009 33


34

september 2009

dubbelpunt


dubbelp

unt september 2009 35


36

september 2009

dubbelpunt


] foto’s: Paul Bert - www.paulbert.be | Valerie Van der Looy | Jan Van Bostraeten [

dubbelp

unt september 2009 37


de CHIROGAZET Foodhunt 2009: de winnaars! Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde Vredeseilanden dit jaar weer Foodhunt: een wedstrijd voor jeugdverenigingen met als hoofdprijs gratis duurzaam voedsel voor op bivak. Filip Cuypers van Vredeseilanden vertelt: “Via de jeugdverenigingen en de betrokken jongeren willen we voedingsproducten uit eerlijke en duurzame landbouw zichtbaarder maken in de Vlaamse gemeenten.

De Oost-Vlaamse jeugd toonde zich erg succesvol in hun opdracht om de (h)eerlijkste wentelteefjes te maken. Chirojongens Staderas uit Belsele en Chiro Liebel uit Erpe-Mere wonnen elk 500 euro aan duurzame voeding. Chiro Kadee uit Appels won 100 euro. Meer info op www.mijnvredeseilanden.be/ foodhunt.

De duurzaamste Chirogroep van Vlaanderen Chiro Oostveld uit Oedelem won de prijs voor het duurzaamste bivak van Globelink. Zij winnen een superzuinige koelkast, gevuld met duurzame producten. Meer hierover later in een bivakeditie van Dubbelpunt!

]foto: wazelili[

“Gastvrije mensen in een prachtige streek”

38

september 2009

dubbelpunt

Op 4 augustus haalde Chiro ’t Allemanneke uit Wilrijk de krant met hun uitwisseling met zustergemeente Illfeld. “Een aanrader voor andere groepen,” zegt leider Jan Beeldens. “Van het district kregen we logistieke steun in de vorm van vervoer met een camion en een autobus. Belangrijk, want Illfeld ligt zo’n 500 km van hier. Het maakte dat we de kostprijs voor de ouders niet moesten verhogen.”


Wie wint er speelgroen?

In februari kon je lezen over de projectoproep ‘Speelgroen: tover jouw terrein om tot een groen avontuur’. 132 lokale jeugdgroepen dienden een inschrijvingsformulier in. Maar wie was er volgens de jury het meest overtuigend? Ze keken naar een aantal dingen:

Bij de gelukkigen zijn ook een aantal Chirogroepen: Chiro Zwijndrecht vzw Zwijndrecht Chiro St-Willibrordus Eisder-Dorp Maasmechelen Chiro Malderen Malderen Chiro Pimpernel Westvleteren

-

Zij zullen vanaf september plannen maken voor een groener en avontuurlijker spelterrein. Meer info over het project? http://speelgroen. lne.be. Vanaf oktober 2009 kun je de voortgang van de proefprojecten volgen op de site.

In welke mate kan de inrichting zorgen voor méér en beter groen? In welke mate kunnen er meer speelkansen gecreëerd worden voor de kinderen? In welke mate wordt iedereen betrokken bij het project?

Fotowedstrijd!

Oproep

Elk jaar organiseert Jeugdwerknet een fotowedstrijd voor de allerbeste kampfoto. Tot 20 september kun je je foto’s posten op www. jeugdwerknet.be. Ze worden dan beoordeeld door een jury en begin oktober weet je of je gewonnen hebt. Doe mee en win een van de prijzen van Jeugdwerknet!

Heb je met je Chirogroep een verhaal? Een leuke foto? Een favoriet spel of recept? Een zoekertje of een blind date? Laat het weten! Stuur alles naar Dubbelpunt@chiro.be, Dubbelpunt, kipdorp 30, 2000 Antwerpen

]foto’s: mietje decorte[

Olé Roemenië

dubbelp

In de Dubbelpunt van juni hadden we het over Olé Pistolé in Roemenië, georganiseerd door twee ladies van de Dienst Avontuurlijke Activiteiten. Wat we vergaten te zeggen, is dat Mieke wel degelijk meewerkt met ‘den Dienst’, maar dat Lisa nog leidster is bij Chiro Zandberg uit Harelbeke.

unt september 2009 39


Chiro-info overlijden van Dirk Verheyden. Die

Welkom!

fantastische kerel, die zich volledig

Op 28 april 2009 kwam Bo ter

Karmel, medewerkster Chirojeugd

heeft gegeven voor zijn studies en

wereld. Het dochtertje van Tinne

Vlaanderen) en papa Kris Vereecke

zeer zeker voor onze Chirogroep,

Hannes (oud-leidster Chiro Branie

(oud-leider Chiro St.-Medardus uit

heeft na enkele jaren vechten

uit Geel) en Raf Syen (oud-leider

Eernegem, oud-medewerker ge-

tegen zijn hartaandoening de strijd

Chiro Alowio uit Geel) kan nu klaar-

west Foefel, verbond West-Vlaan-

veel te vroeg verloren. Dirk is op

gestoomd worden om ook naar de

deren en commissie Continuïteit,

27 juni, op 28-jarige leeftijd, in het

Chiro te komen!

weekendresident De Karmel, lid

ziekenhuis in Aalst overleden.

van de Beleidsraad van de Chiro)

Dirk kreeg Chiro met de paplepel

Op 6 mei 2009 is Norah geboren. Twaalf jaar geleden poseerde

Als jongste van een kookouder-

met haar broertje Lucas, haar

leidster Hannelore Geldhof

koppel was hij al van voor zijn 6

mama Laila Verachtert (oud-leid-

(oud-leidster Chiro St.-Lutgard uit

jaar een Chiromanneke en hij bleef

ster Chiro Branie uit Geel) en papa

Eernegem) als Flo de postbode,

dat, eerst in Chiro Kraainem. Later,

Sebastiaan.

de jaarthemafiguur van het thema

als aspi, kwam hij in Chiro Flurk uit

“Met Liefs”.

Everberg terecht, om al snel zijn

En de babyboom bij de Chiro van

Nu, jaren later, is zij

plaats te vinden in de leidings-

Geel blijft maar duren! Sofie Gillis

bevallen van een

ploeg. Daar bloeide hij helemaal

(oud-leidster Chiro Branie uit Geel)

prachtige dochter:

open en werd hij een voorbeeld

en Roel Vervoort (oud-leider Chiro

Flo.

voor velen. Zijn engagement was

Alowio uit Geel) hebben op 22 mei

veel meer dan op zondagnamid-

2009 een superschattig zoontje

dag spelletjes spelen. Als Chiro

tevoorschijn getoverd: Ries!

Zij zeggen ja!

Als een zonnetje in de zomer kwam op 13 juli 2009 Lola in de wereld. Ze is de dochter van fiere mama Katrien Mus (oud-leidster Chiro St.-Rita uit Borsbeek, oudmedewerkster verbond Antwerpen en Afdelingsoverleg, medewerkster Chirojeugd Vlaanderen) en papa Maarten Claes (oud-leider Chiro Zonderschot).

Op 8 augustus 2009 stapten Johan Vervloet (oud-leider Chiro Massenhoven, oud-medewerker gewest Pallieter, verbond Me-

Flurk nu is wat ze is, dan heeft hij daar zeker zijn aandeel in. Hij voelde zich er niet goed bij als het in de Chiro niet goed ging en zocht dus altijd naar oplossingen – of het nu prak-

chelen, informaticus Chirojeugd

tische

Vlaanderen) en Tine Celis (oud-

proble-

leidster Chiro Pako uit Nijlen,

men

oud-medewerkster gewest

waren,

Pallieter, medewerkster Spoor

strubbe-

Zes) in het vaartuig dat huwe-

lingen

lijksbootje heet. We wensen hen

Op 16 juli 2009 kwam Tijl op de

in de

nog veel roeiplezier.

leidings-

wereldbol. Die toekomstige Chi-

ploeg

rospruit zal vast het goede voor-

of ruzies tussen leden. Hij leidde

beeld krijgen van mama Ann Le

40

mee, via ouders, broer en zussen.

Nu kan ze dolle avonturen beleven

Chiro Flurk naar het digitaal tijd-

Comte (oud-leidster Chiro WAWW

Afscheid nemen

uit St.-Andries, oud-medewerkster

Woorden schieten eigenlijk te

een website en forum.

gewest Brok en verbond West-

kort om dit droevige nieuws te

Hij kon er geen afscheid van

Vlaanderen, lid van De Karmelcom-

melden. Ik zou jullie via deze weg

nemen. Na zijn afscheid als leider

missie, weekendresident De

op de hoogte willen stellen van het

bleef hij webmaster. Hij zette de

september 2009

dubbelpunt

perk met bivakfoto’s op cd-rom en


stap naar het gewest en hij werd een voortrekker van de ‘Flop’ (Flurk

Hulp gezocht!

Daarom hopen zij op de mede-

leiding op pensioen), de oud-

werking van andere jeugdbewe-

leiding bijeenkrijgen was daar zijn

gingen en durven zij een voorstel

groot doel. Maar hij bleef ook erg

doen: zien jullie het zitten om

betrokken bij de huidige werking

een klein stukje van de opbrengst

van de Chirogroep. Hij stond ze bij

van een of meerdere van jullie

met raad en daad en hij was er op

volgende activiteiten af te staan

alle grote activiteiten. We zullen

aan Chiro Jez? Hoe groot of hoe

hem als vriend met zijn onmetelijke inzet als leider missen. Chiro Flurk uit Everberg

Ook welkom!

klein dat percentje is, is niet het Op maandag 22 juni brandde het

allerbelangrijkste, want heel veel

lokaal van Chiro Jez (Kapellen,

‘kleintjes’ maken ook ‘groot’. Het

Zilverenhoek), zo goed als volledig

belangrijkste is dat Chiro Jez ook

uit. Meteen daarna werd alles in

de volgende jaren opnieuw kan

het werk gesteld opdat de groep

doen waar jeugdbewegingen zo

op woensdag 1 juli toch op bivak

goed in zijn: kinderen en jongeren

kon vertrekken.

onbekommerd laten spelen met el-

Drie jaar geleden kon je lezen over

Een groter probleem is dat Chiro

kaar, en laten opgroeien tot sociaal

Els Lenaerts. Zij werd toen onze

Jez haar lokaal definitief kwijt is.

betrokken volwassenen.

nieuwe nationale voorzitster. Na

Na de eerste ramingen is duidelijk

drie jaar neemt ze afscheid. Maar

dat de bouw van een nieuw lokaal

Chiro Jez is jullie bij voorbaat onge-

zoals dat gaat: lang leve de nieuwe

handenvol geld zal kosten. Chiro

looflijk dankbaar!

voorzitster, Maaike Van Miert!

Jez steekt de handen zelf volop uit

Maaike is momenteel 26 jaar en ze

de mouwen en is al gestart met

Rekeningnr: SOS CHIRO JEZ 979-

woont in het hartje van Mechelen.

grote spaar- en inzamelingsac-

4276923-04

In het dagelijkse leven werkt ze als

ties. Toch zijn ze realistisch: alleen

www.chirojez.blogspot.com

ergotherapeut in het revalidatie-

kunnen zij die grote financiële

centrum van Pellenberg.

uitdaging niet aan!

Sinds de speelclub is zij lid van Chiro Coloma uit Mechelen. In die groep heeft ze alle afdelingen doorlopen en na één aspi-jaar is ze leiding geworden. Dat is ze zeven jaar gebleven, waarvan drie jaar als groepsleiding. Tijdens het laatste jaar van haar leidingscarrière leerde ze de Speelclubcommissie kennen, waarvan ze vrij snel lid werd. Al vier jaar kan die commissie op haar steun rekenen. Dit werkjaar was ze ook voorzitster van die commissie.

dubbelp

unt september 2009 41


Gesprokkeld

Berichten uit de buitenwereld

Vergeet goud, vergeet brons: ga voor zilver! AmuseeVous en het Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen presenteren een spannend en leerrijk actiespel voor jeugdverenigingen: ‘AmuseeVous speelt ermee’. Vanaf 15 juni kunnen keti’s en aspi’s dat spel gratis spelen in het Zilvermuseum Sterckshof in Deurne. Een kant-en-klare activiteit voor jeugdbewegingen die eens iets helemaal anders willen en zich op het culturele pad wagen. Het spel ‘AmuseeVous speelt ermee’ beschikt over alle succeselementen voor een geslaagde Chiroactiviteit. Jongeren en musea, het lijkt geen logische combinatie, maar AmuseeVous bewijst al enkele jaren dat het wél kan. Denk maar aan de polsbandactie tijdens Rock Werchter, de kotroutes als evenement, enzovoort. Onderverdeeld in twee groepen kraken de leden van de jeugdvereniging aan een razendsnel tempo codes en verdienen ze sleutels. Die codes en sleutels stellen hen in staat om dozen te openen en alsmaar dichter bij de finale te komen. De groepen bevinden zich op een verschillende locatie. Het ene team werkt vanuit het museum, het andere team blijft buiten bij de dozen. Samenwerking is belangrijk want de teams moeten elkaar helpen om te slagen in hun opdracht. Dat doen ze door gericht vragen te stellen en correcte antwoorden te geven via een walkietalkie

42

september 2009

dubbelpunt


vraag & antwoord

Maandeli jks geven wij hier h we via je et antwo ugdbeleid ord op ee @ chiro.be we dat? n vraag d binnenkri Omdat d ie jgen. Wa ie vraag baar is. E a o ro o m k v d o o or jou int n missch en ien werp eressant een prob en we op én bruikleem wa die manie ar je al la r wel lich sen de vra ng mee w t op gen maa orstelt. L r komen! aat onde rtus-

Beste Miek

n. e-Booienhove ll a H it u m roo Chiro Jeugdd len en zijn van plan die n a v r e id le d loka n Ik ben hoof jaar nieuwe w en er bestaat ook gee it d s d n si vz Wij hebben echter geen aanvraag bij Toerisme n ij z ij W . n en te verhure kalen. Bij e tuten. Ik heb geen idee lo e z on r oo v sta aparte vzw echter onze waar ik die e z n e n p e g oe r a r og v ir n h e waard? gewone C Vlaandere it ls oe a m n e ij d z w n e z tut en v wat onze sta Is het oprichten van e este? Kunt u mij ook en. tb kan verkrijg manier doen we dat he ie we daarin moeten d lke Zo ja, op we over de kosten en de tijd en een idee gev steken? lijke groeten e d n ie r v t e M Joren vereniging. De groep heeft dan geen rechtspersoon-

lijkheid. Het gaat dus altijd om één of meer leid(st)ers Dag Joren

die persoonlijk een contract ondertekenen als ze een bivakplaats of een fuifzaal vastleggen of een bestel-

Als je als groep kosten en /of verantwoordelijkheden

ling plaatsen bij de brouwer. Dat is ook het handigste

op je neemt, raadt Chirojeugd Vlaanderen je aan om

voor een Chirogroep. Bij andere structuren komt er

een vzw op te richten. Een lokaal beheren is een goed

altijd heel wat administratie bij kijken. Bovendien is

voorbeeld, of een duur festival organiseren. Denk

Chiroleiding over het algemeen goed verzekerd voor

goed na voor je een vzw opricht, want er komen heel

de gewone werking: je burgerlijke aansprakelijkheid

wat (administratieve) verplichtingen bij kijken.

werd opgenomen in de Chiroverzekering.

Een Chirogroep is in de meeste gevallen een feitelijke

F eitelijke vereniging

V zw

Nadeel:

Je bent persoonlijk aansprakelijk als je een contract ondertekent.

Nadeel:

Voordeel:

De structuur is flexibel en Nadeel: vrijblijvend

Voordeel:

Zeer beperkte administratieve verplichtingen

Voordeel:

De vzw is als rechtspersoon aansprakelijk als je een contract ondertekent. Een vzw-structuur is nogal strak en minder vrijblijvend. Administratieve verplichtingen

Hoe je het beste een vzw opricht, lees je in de brochure ‘VerZameld Werk: vzw’s toegelicht voor Chirogroepen’. Dat is een publicatie voor Chirogroepen die een vzw willen opstarten. Stuur een mail naar jeugdbeleid@chiro.be en we sturen ze op! Of download ze op www.chiro.be/vzw. Groetjes Miek

dubbelp

unt september 2009 43


IK (INLEIDINGSCURSUS)

De Inleidingscursus is een must voor iedereen die het eerste jaar in leiding staat. Samen met leidingsmensen uit de buurt vertrek je op weekend. De IK is gekend voor z’n ‘vlieg erin’-aanpak. Alles draait er rond spel en spelen. Je ontdekt verschillende soorten spelen, leert nieuwe spelen maken en tot in het oneindige variëren. Je creativiteit en fantasie worden geactiveerd, je krijgt een heleboel begeleidingstips mee en met hopen frisse ideeën bereid je zelf een programma voor. Om duimen en vingers bij af te likken. Schrijf je dus in voor IK!

AFDELINGSBIVAK wordt AFDELINGSBOOST

Ja hoor, je leest het goed. Afdelingsbivak heet voortaan Afdelingsboost. We kozen voor een nieuwe formule en daarbij hoort natuurlijk een nieuwe naam. Wat houdt die nieuwe formule nu juist in? - De afdelingen blijven nog altijd het centrale thema. - We verhuizen van de herfstvakantie naar het eerste weekend van de paasvakantie (2 tot en met 5 april 2010). - De Afdelingsboost duurt vier dagen in plaats van vijf.

Een niet te missen boost voor alles wat met je afdeling te maken heeft! Noteer de datum alvast in je Chiroagenda. Meer informatie zul je vinden in de Dubbelpunt van maart.

44

september 2009

dubbelpunt

VB-DAG

va, VB, vc, enz. een heleboel kleine ukjes leren lezen en schrijven bij het begin van het nieuwe werkjaar. En een hele horde jonge mensen wagen hun eerste stappen in het leiding zijn. En jij als VB? Wat is jouw plaats in de leidingsploeg? Want anders dan die zoveelkoppige ploeg waar jij een beetje over waakt, heb jij binnen je eigen Chirogroep niet echt iemand om uit te wisselen over je taak. Daar hebben we gelukkig een oplossing voor. Op de VB-DAG krijg je een stoel naast een soortgenoot en kun je praten over je eigen VBschap, en vissen naar tips en valkuilen van andere VB’s. Daarnaast bespreken we enkele thema’s die voor jullie interessant zijn. Meer praktische info krijg je later nog, maar maak alvast plaats in je agenda op 5 december 2009.


VORMING DE KLEINE LETTERS

IK (INLEIDINGSCURSUS) Prijs? 35 euro Wie mag mee? Iedereen die in leiding staat. Je eigen (prille) leidingservaring staat centraal. Let wel: wie een attest van animator wil behalen, moet minstens 16 jaar zijn of worden in het lopende kalenderjaar. Praktisch? De organisatie van de IK ligt in handen van het gewest. Zij bezorgen je dus een uitnodiging met data en praktische informatie. Als je niet mee kunt met je eigen gewest kun je aansluiten bij de IK van een buurgewest. Raadpleeg de gewestleiding of het regionaal Chirosecretariaat. Attest van Animator: De IK leidt samen met het SB en enkele weken stage in je eigen Chirogroep tot het attest van Animator in het Jeugdwerk.

AFDELINGSBOOST Wanneer? 2 april tot 5 april 2010 Prijs? 64 euro Waar? De Kalei, Dilsen-Stokkem Wie mag mee? Iedereen die IK en SB heeft gevolgd en 18 jaar is of wordt in 2010. Wie nog geen IK of SB volgde, moet 19 jaar zijn of worden in 2010. Attest van hoofdanimator De Afdelingsboost leidt samen met het Hoofdanimatorweekend en 30 uur stage in de eigen groep tot het attest van Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

VB-dag Wanneer? 5 december 2009 Prijs? 10 euro Waar? Heidepark, Waasmunster Wie mag mee? Alle VB’s

Voor alle Chirocursussen geldt Inschrijven Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, vegetariĂŤr of niet, de naam en periode en plaats van de cursus, naar cursus@chiro.be. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. Betalen Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse. Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk terug. We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

ht? overzic cursus ig d n u jo ! en ha al voor ia naar e c k e e p o s z jouw kt, Op gemaa anier in e B w e n D e n in Hebb afhale gratis Ga het buurt.

ing iro.be g@ch sussen en vorm n rmi r vo over cu ragen o.be = alle v s@chir sus cursu en voor een cur v ij r be tratie iro. = insch n@ch n cursusadminis e atteste attesten = info

over

dubbelp

unt september 2009 45


* FF B NWLY yo (* Never wanna lose

u, best friends foreve

die stoere bink je ek zo f O ? en o roetjes d us Wil je iemand de g op SB die je drinkb n va er em ln ee d e D et van op IK terug? nkel van wie je h ri K p o n va f lie et Of h ‘geleend’ heeft? iet meer weet? telefoonnummer n ft eel Vlaanderen hee h en , ep ro p o f o etje e. Lanceer hier je gro bbelpunt@chiro.b u d r aa n s le al r u je gezien! Stu

Elk jaar krijgt het nationaal secretariaat van de Chiro een massa leuke bivakgroetjes. Dank je wel daarvoor!

46

september 2009

dubbelpunt

r)


Beken Kleur Afdelingsbekers 2 euro

Stempel afdelingsfiguur, 7,50 euro

Fluitkoord 4 euro

Ballon ne 10 cent n

Afdelingskentekens 1,50 euro

Button afdelingsfiguurtje 1,50 euro

www.debanier.be


Begin Een hart dat iets sneller klopt dan de gemiddelde hartslag, een bibberende stem, een grote zus aan elke hand, ogen van een trotse mama in de verte en joelende kleine mensjes op een uitgestrekt plein. Een eerste schooldag? Nee, mijn eerste Chirozondag. Ik had kleren aan die ik niet gewoon was aan te hebben op een zondag. Eindelijk kon ik erbij horen dankzij de kleuren blauw, rood en beige. Het fluitsignaal was het teken om los te laten. Mijn zussen plaatsten me in een rij van vreemde kindjes en gingen elk hun eigen weg. Een gevoel van angst overviel me, mijn ogen werden nat en ik voelde vreemde handen in mijn richting komen, dat wilde ik plots niet meer. Zestig paar ogen gericht op kleine ik, die wilden dat ik in de kring ging staan. Een tiental seconden in het midden staan, betekende voor iedereen een eerste kennismaking met de nieuweling en hiervoor was ik te verlegen. De kindjes in mijn groep waren onbekend voor me, net als de grotere meisjes, die leidsters genoemd werden. Een hele middag ontfermde één van de twee zich over me, haar naam was Greet en ze was lief. De meisjes namen al snel mijn hand en trokken me mee in de groep. Om vijf uur bracht Greet me samen met de andere kindjes naar de poort en daar stond mijn mama tussen alle andere mama’s. Hoe ik het gedaan had? “Een goed begin!” zei Greet en ze glimlachte. Vanaf die dag mocht ik mezelf een ‘Bieke’ noemen. Ik was officieel een Chiromeid en ik was er trots op!

]fotos: Inferis[

Nena Morival, leidster van Chiro Samjolé

Dubbelpunt september 2009  

Tijdschrift voor Chiroleiding