Page 1

Interaktive whiteboards - Matematik Side 1


IWB-Beviset Web: http://iwb-beviset.dk IWB-Beviset er udviklet af Centre for Undervisningsmidler i Danmark Interaktive whiteboards og matematik © 2013 Programdatateket 2. oplag, januar 2013 Forfattere: Peter Bak-Jensen, Søren Østergaard & Peter Søgaard Udgivet af: VIA Center for Undervisningsmidler A.I. Holms vej 97 7400 Herning Tlf.: 87 55 27 00 – Fax: 96 14 74 23 E-mail: viacfu@viauc.dk Web: http://www.viacfu.dk

Interaktive whiteboards - Matematik Side 2


Indhold Forord: .............................................................................................................................................................................. 5 Erfaringer med brug af IWB i undervisningen ........................................................................................................6 Råd til underviseren ....................................................................................................................................................... 7 Fælles Mål for matematik og IWB .............................................................................................................................8 IWB som almindelig tavle ............................................................................................................................................. 9 Øvelseskort nr. 1: IWB som almindelig tavle ..................................................................................................9 Øvelseskort nr. 2: Oprette layoutede sider ................................................................................................. 11 Øvelseskort nr. 3: Gem eller eksporter sider .............................................................................................. 14 Arbejdskort nr. 1: Simpel side ......................................................................................................................... 15 Geometri ......................................................................................................................................................................... 16 Øvelseskort nr. 4: Geometriske figurer - spejlinger .................................................................................. 16 Arbejdskort nr. 2: Simple sider med geometri 1 ......................................................................................... 19 Øvelseskort nr. 5: Lineal, vinkelmåler og passer......................................................................................... 20 Øvelseskort nr. 6: Isometri og Perspektivtegning ..................................................................................... 22 Arbejdskort nr. 3: Simple sider med geometri 2 ....................................................................................... 23 Tal og algebra ............................................................................................................................................................... 24 Øvelseskort nr. 7: Talsystemet ...................................................................................................................... 24 Øvelseskort nr. 8: Talbehandling ................................................................................................................... 26 Øvelseskort nr. 9: Koordinatsystem .............................................................................................................. 28 Øvelseskort nr. 10: Ligninger og funktioner ................................................................................................ 29 Arbejdskort nr. 4: Tal og algebra .................................................................................................................. 30 Matematik i anvendelse ............................................................................................................................................... 31 Øvelseskort nr. 11: Statistik ............................................................................................................................ 31 Øvelseskort nr. 12: Familieøkonomi ............................................................................................................... 33 Arbejdskort nr. 5: Matematik i anvendelse ................................................................................................. 34 Øvelseskort nr. 13: Interaktive læringsressourcer................................................................................... 35 Arbejdskort nr. 6: Interaktive læringsressourcer.................................................................................... 37 IWB og standardprogrammer ................................................................................................................................... 38 Øvelseskort nr. 14: Regneark .......................................................................................................................... 38 Arbejdskort nr. 7: Regneark på IWB ............................................................................................................ 40 Excel som opgavegenerator .............................................................................................................................. 41 Tastehjælp nr. 1: Lektions kladde vinduet ............................................................................................................ 42 Tastehjælp nr. 2: Ikonmenu/Menubar ................................................................................................................... 42 Standardværktøjer: .......................................................................................................................................... 43 Tegneværktøjer ................................................................................................................................................. 44 Værktøj ................................................................................................................................................................ 45 Tastehjælp nr. 3: Værktøjsmuligheder menuen................................................................................................... 46 Tastehjælp nr. 4: Lynx Fjernbetjening .................................................................................................................. 47 Tastehjælp nr. 5: Fremvis Lektion - Menupunktet .............................................................................................. 49 Tastehjælp: Menulinjen .............................................................................................................................................. 51 Tastehjælp nr. 6: Fil - Menupunktet........................................................................................................................ 51 Tastehjælp nr. 7: Sidebjælken/Venstremenuen.................................................................................................. 52 Links................................................................................................................................................................................ 53

Interaktive whiteboards - Matematik Side 3


Interaktive whiteboards - Matematik Side 4


IWB som almindelig tavle Øvelseskort nr. 1: IWB som almindelig tavle Formål:

Alle brugere skal kunne anvende det interaktive whiteboard som en almindelig tavle. I skal kunne skrive et oplæg til en time og behandle det skrevne ved hjælp af at ændre farve, skriftstørrelse m.m.

Opgave 1: Skrive med håndskrift Ved hjælp af pen eller finger skriver I ”Matematik”. På en ny linje skrives ”og”, og på den tredje linje skrives ”Interaktive whiteboards”. På den 4. linje skrives datoen for kurset (fx 22-1) og kursusstedet (fx Skive).

Opgave 2: Skifte farve på håndskrift Sørg nu for, at teksten på de 4 linjer får hver sin farve.

Opgave 3: Markere og gøre håndskrift større Marker teksten ”Interaktive whiteboards” og sørg for at denne tekst står med en større skrift end de andre ord. Samtidig med skal dato og sted skrives med en mindre skrift end de andre tekster. Interaktive whiteboards - Matematik Side 9


Arbejdskort nr. 1: Simpel side Formål:

Formålet med arbejdskortet er, at I lærer at fremstille en simpel side med oplæg til undervisning. Hertil skal I anvende de redskaber, I har arbejdet med indtil videre.

Opgave 1: Lav en opgave, hvor eleverne skal tælle figurer.

Opgave 2: Udarbejd en forklaring til et matematisk område/begreb - fx cirklen. Forklar fx hvad cirkel, cirkelperiferi og centrum er.

Opgave 3: Udarbejd en opgave til området/begrebet, hvor eleverne skal flytte de forskellige begreber hen til deres rette placering.

Interaktive whiteboards - Matematik Side 15


”IWB og matematik” På kurset bliver matematiklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i matematikundervisningen. Det kan være til arbejde med geometriske modeller, arbejde med brøker eller arbejde med øvelser inden for de 4 regningsarter. Kurset vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver eller udarbejder forslag til undervisningsforløb. Hæftet henvender sig til matematiklærere på alle trin i grundskolen. Opgaver og vejledninger er formuleret ud fra de erfaringer, forfatteren har gjort på tidligere kurser og i det daglige arbejde med matematik og IT herunder også iwb. Andre kurser med fokus på IWB: IWB grundkursus På dette kursus vil kursisterne blive introduceret til de grundlæggende principper og ideer i anvendelse af IWB. Kursisterne vil opnå færdigheder i at skrive på tavlerne og arbejde med farver. I whiteboardets software vil der blive arbejdet med billeder, tekst og muligheder for at opbygge egne tavler. Anvendelse af almindelige programmer på IWB vil blive gennemgået. Antal timer: 6 timer.

IWB og dansk - i begynder- og mellemtrinsundervisningen På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen for elever på begynder- og mellemtrinnet. Det kan fx være indlæring af bogstavernes navne og former, sætte stort og lille bogstav sammen, finde vokaler, sætte navn eller begyndelsesbogstav på billeder, arbejde med eventyr og historier, m.m. Antal timer: 3 timer

IWB og dansk - i overbygningen

IWB og engelsk

På kurset bliver dansklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen i overbygningen. Det kan eksempelvis være til tekstanalyse, arbejde med reklamer eller arbejde med ganske alm. grammatiske øvelser. Antal timer: 3 timer

På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i engelskundervisningen. Antal timer: 3 timer

Kurserne vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver eller udarbejder forslag til undervisningsforløb. Antal timer: 3 timer Deltagerforudsætninger: IWB-færdigheder svarende til kurset ”IWB grundkursus” Læs mere om kurser med fokus på iwb på websitet www.iwb-beviset.dk eller kontakt dit lokale Center for Undervisningsmidler.

Interaktive whiteboards - Matematik Side 56

matematik-lynx  

iwb hæfte matematik lynx

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you