Guía de empresas para buscar traballo

Page 1

guĂ­a de empresas para buscar traballo


guĂ­a de empresas para buscar traballo


guía de empresas para buscar traballo índice de contidos

CONSELLO EDITORIAL CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE Presidente José Manuel Pérez Canal Vicepresidentes Alejandro Cruz Iglesias José Manuel Díaz Barreiros Marisol Nóvoa Díaz Tesoureiro Juan Manuel Piñeiro Rivas Contador Julio Andrés López Carreiras

A guía de empresas para buscar traballo Dirección: Jaime Luis Pereira Nóvoa Coordinación: Josefina Martínez Nóvoa Redacción: Bárbara M. Canedo Gutiérrez Ermitas Acevedo Rego Manuela Rodríguez Pérez Maquetación e deseño: Gráficas Cars Ourense S.L. Cofinanciado pola Xunta de Galicia: Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación Servizo de Orientación Laboral Programa Integrado para o Emprego “Conecting Empreg@”/ TR332A 2013/45-0 Edita: Confederación Empresarial de Ourense Praza das Damas, 1, 32005 Ourense Tfno. 988 391 110 - Fax 988 391 957 Páxina web: http:// www.ceo.es Correo electrónico: emprego@ceo.es Prohibida a reproducción total ou parcial dos contidos desta guía sen autorización expresa da CEO.

guía de empresas para buscar traballo

1guía de empresas para buscar traballo índice de contidos

índice de contidos

guía de empresas para buscar traballo

3guía de empresas para buscar traballo índice de contidos

índice de contidos presentación

9

prólogo

13 Non somos currículos, somos persoas

15

a definición do proxecto profesional

19

O proxecto profesional Quen son? As 10 competencias máis buscadas nun profesional Que quero facer? Que podo facer? Traballar no estranxeiro

a prospección do mercado laboral

21 22 26 29 31 32 35

Como comezar a busca de emprego? Explota a túa rede de contactos Como acceder ás oportunidades de emprego A busca de emprego en Internet O uso das redes sociais para a busca en Internet

o currículo

37 39 40 41 44 47

O currículo Como estruturar o currículo? Epígrafes A presentación do currículo Currículo europeo Europass Recomendacións prácticas para elaborar o currículo O videocurrículo

guía de empresas para buscar traballo

49 50 54 56 58 63

5


índice de contidos

guía de empresas para buscar traballo

a carta de presentación Como redactar unha carta de presentación Lembra que...

a entrevista de traballo A entrevista de traballo Antes da entrevista Durante a entrevista Que avalía o entrevistador? 25 preguntas habituais na entrevista de selección O final da entrevista Despois da entrevista O seguimento do proceso

emprender por conta propia Como afecta a crise ao emprendemento Recomendacións para emprender en tempos de crise

O autoemprego como proxecto profesional Tes madeira de emprendedor? A elección da idea de negocio Valora a túa idea

Revisa o teu modelo de negocio Constrúe o teu 1º produto mínimo viable (PMV) 7 pasos para a elaboración dun bo plan de empresa Non esquezas que...

Que forma xurídica elixir? Planificación da posta en marcha da empresa Principais novidades da lei de apoio aos/ás emprendedores/as e a súa internacionalización Responsabilidades limitadas Aprazamento do IVE

6

guía de empresas para buscar traballo

65 67 68 71 73 74 76 77 79 81 82 83 87 89 91 94 96 101 104 106 107 108 112 113 117 119 120 121


guía de empresas para buscar traballo índice de contidos

Proceso de creación de empresa máis fácil e rápido Acceso máis doado a licitacións do goberno Internacionalización

Enlaces de interese Directorio para a creación de empresas

directorio de empresas da provincia de Ourense

121 122 122 123 124 127

Listado de empresas Directorio da provincia de Ourense

129 131

guía de empresas para buscar traballo

7


Ă­ndice de contidos

8

guĂ­a de empresas para buscar traballo

guĂ­a de empresas para buscar traballo


gu铆a de empresas para buscar traballo

presentaci贸n

presentaci贸n

gu铆a de empresas para buscar traballo

9guía de empresas para buscar traballo

presentación

Presentación Nas túas mans tes unha publicación que desde a Confederación Empresarial de Ourense queremos facer chegar ás persoas que, como pode ser o teu caso, están na procura dun traballo. Facerche máis doada esta tarefa ou encamiñala cara ao que estás a buscar, achegándoche técnicas ou estratexias, é parte dos propósitos desta Guía de Empresas para buscar Traballo. Como afrontar o mercado laboral, preparar o currículo dependendo das túas perspectivas, manexar ferramentas como a carta de presentación e acudir con seguridade ás entrevistas de traballo, son algúns dos consellos que poderás ler nestas páxinas; pero ademais, se queres enfocar o teu destino facendo realidade a posta en marcha dunha empresa, aquí tamén atoparás como e onde dar eses primeiros pasos. Para completar toda esta información, a guía fai un percorrido por empresas da provincia ourensá que amosan aos potenciais traballadores as competencias que máis valoran ou que solicitan ao seu cadro de persoal. Como dicía, nós podemos poñer as ferramentas ao alcance da túa man, orientándote ou facilitándoche a información destas empresas que colaboraron na elaboración da guía coas súas achegas, pero lembra que a partir de aí, a constancia, capacidade de organización e planificación para levar todo a cabo xa dependen de ti. Aproveito neste punto ao mencionar as achegas das empresas, para agradecerlles a todas elas a colaboración desinteresada que puxeron para facer realidade esta publicación, xa que sen os seus datos non sería posible sacala adiante.

guía de empresas para buscar traballo

11


presentación

guía de empresas para buscar traballo

Somos conscientes de que, hoxe en día, a busca de traballo é xa de por si un traballo, e non sempre fácil; por iso pretendemos que esta guía sexa a ferramenta definitiva para orientarte nesta tarefa. Con esta intención está feita, e desde a Confederación Empresarial de Ourense queremos acercarche ademais a nosa axuda como axentes que interveñen ben na procura dese emprego ou ben na posta en marcha de empresas. Ao igual que agora esta guía, as nosas portas tamén están abertas para recibirte e asesorarte desde o Departamento de Formación e Emprego e o seu Servizo de Orientación Laboral, ou desde o Departamento de Creación de Empresas. Invítote a que sigas pasando estas páxinas, e agardo que de cada unha delas saques moitas cousas de proveito para o teu futuro laboral.

José Manuel Pérez Canal Presidente da Confederación Empresarial de Ourense

12

guía de empresas para buscar traballo


non somos curr铆culos, somos persoas

pr贸logo

pr贸logo

gu铆a de empresas para buscar traballo

13non somos currículos, somos persoas

prólogo

non somos currículos, somos persoas Agora máis que nunca o factor humano é o que nos dará o impulso para seguir adiante. A calidade humana non está necesariamente en relación coa calidade profesional. Confiar en nós mesmos, na nosa valía non só como profesionais, senón como persoas, é hoxe en día de importancia capital. É inevitable volver unha e outra vez a falar de temas relacionados coa presente situación económica. Cada día novas persoas entran en situación de ERE ou viven en maior ou menor medida as consecuencias dun momento do que non son responsables. Esta cuestión está na boca de todo o mundo e fai que escenarios tan dramáticos como os que desafortunadamente copan as portadas dos periódicos día a día pasen case desapercibidos. As empresas están soportando momentos de gran tensión, mentres fan esforzos por saír adiante e sobrevivir en condicións moi difíciles. Esta é unha situación complexa, moi similar á que están a padecer innumerables persoas e as súas familias. Salvando as distancias, a solución para unhas e para outras é moi similar. Pasa pola aprendizaxe. Se non conseguimos aprender algo de todo isto, todo este sufrimento terá sido en balde. Pode que non sexamos responsables da situación económica, pero si somos responsables a título individual de saír adiante e de elaborar e reelaborar as veces que faga falta o noso proxecto de vida. Para os máis afortunados a aprendizaxe só implica lembrar e adaptar coñecementos que xa están no seu haber. Para os menos afortunados esta aprendizaxe supón facer un esforzo moito maior porque se verán obrigados a aprender algo totalmente novo. Cando me atopo con persoas que coñezo profesionalmente e me preguntan como me vai, adoito dicir “Non me podo queixar. A crise fíxome a vida un pouco máis complicada, pero moito máis interesante”. Ás veces reaccionan con cara de desconcerto nun primei-

guía de empresas para buscar traballo

15


prólogo

non somos currículos, somos persoas

ro momento, pero logo asenten coa cabeza con expresión de “Esa é a actitude”. As palabras poden abrir paso á esperanza, poden facernos sorrir e axudarnos a ver un indicio de luz na escuridade. Sen embargo, son plenamente consciente de que unha vida profesional interesante e retadora require de certa autonomía, algo que moitos de nós non temos. Pero cal sería a actitude máis intelixente e eficaz na busca de emprego? Eu recomendo encarecidamente esforzarse por mellorar os seguintes puntos: 1.

Traballa por obxectivos, realistas e intelixentes. Emprender unha viaxe sen rumbo é unha aventura fantástica, pero pode saír ben ou pode saír mal, e ademais require gran cantidade de tempo. A maioría de nós emprendemos unha viaxe sabendo desde onde partimos e onde queremos chegar.

2.

Gaña en iniciativa. Calquera viaxe comeza por un paso, pequeno e importante. Hai que dalo. E a continuación outro, e logo outro, e outro... Non debemos quedarnos a esperar.

3.

Traballa a túa capacidade de planificación e organización. O primeiro paso é sempre pensar que e como, tendo en conta os recursos a investir.

4.

Sé exquisitamente respectuoso con todas as persoas e compórtate sempre da maneira máis adecuada. Todo iso que nos ensinaron papá e mamá, unido ao don da oportunidade. Telo en conta evitará facer cousas que, aínda que ben feitas, poderían estar totalmente fóra de lugar.

5.

Traballa a túa intelixencia emocional e a túa actitude, facendo un uso positivo e beneficioso dos teus sentimentos e emocións. As emocións móvennos, fannos avanzar, fannos sentir cando vamos polo bo camiño ou cando non. Que che din as túas entrañas?

6.

Coñece e saca partido dos recursos existentes, propios e alleos. Analiza as túas fortalezas e non dubides en buscar axuda aí onde ti non chegas.

16

guía de empresas para buscar traballo


non somos currículos, somos persoas

prólogo

7.

Sé moi sociable e sensible coas demais persoas. As redes sociais, reais ou virtuais, son importantes porque nos permiten compartir moita información. Utilízaas con sensibilidade e cortesía.

8.

Coida a túa comunicación. A comunicación é fundamental nas nosas relacións. Das nosas interaccións despréndese a imaxe que damos ao mundo.

9.

Asume as consecuencias dos teus actos e das túas decisións. É a principal característica dunha persoa responsable. Non podemos dar por sentado que os erros son sempre culpa dos demais.

10.

Atende aos detalles. Ser detallistas fai que a nosa imaxe sexa máis coherente. Se somos persoas ordenadas, iso reflíctese no noso coche ou bolso. Se somos alegres, na nosa expresión ou na nosa roupa...

Non somos currículos, somos persoas. É importante ser un bo profesional, pero non é menos importante ser un profesional bo. Ermitas Acevedo Psicóloga colaboradora no proxecto Conecting Empreg@ da CEO

guía de empresas para buscar traballo

17a definici贸n do proxecto profesional

atopar traballo

a definici贸n do proxecto profesional

gu铆a de empresas para buscar traballo

19


atopar traballo

a definición do proxecto profesional

• O proxecto profesional • Quen son? • As 10 competencias máis buscadas nun profesional • Que quero facer? • Que podo facer? • Traballar no estranxeiro

20

guía de empresas para buscar traballo


a definición do proxecto profesional

atopar traballo

o proxecto profesional Para conseguir o teu obxectivo de atopar traballo é imprescindible identificar as túas experiencias, os teus éxitos, as túas habilidades, pero tamén as túas carencias, os teus fracasos, os teus erros. Coñecer as túas fortalezas servirá para mellorar a túa estima persoal. Coñecer as túas debilidades será de utilidade para aprender e mellorar e tamén para evitar obxectivos profesionais que nos leven a un novo fracaso. Os erros máis frecuentes na busca de emprego son:  Non informarnos adecuadamente da situación das empresas e dos sectores.  Non ser capaces de vendernos como persoas íntegras e resolutivas.  Non explotar as nosas experiencias profesionais e persoais transferibles ao mundo da empresa.  Reaccionar con medo ante unha posible integración no mundo laboral. Para solucionar estes problemas debemos ter moi claras tres cuestións:  Como identificar o noso obxectivo profesional. Só despois de definilo seremos capaces de orientar a nosa busca de emprego da maneira máis adecuada.  Como analizar e estudar a nosa situación persoal, para ser capaces de localizar as nosas posibles oportunidades de emprego.  Como aplicar todas as ferramentas de busca de emprego que teñamos ao noso alcance para conseguir as nosas metas. O obxectivo que se persigue coa definición do proxecto profesional é avaliar a formación e experiencia e identificar as cualidades, habilidades e competencias. Isto permitirache elaborar candidaturas que reflictan de maneira óptima a túa personalidade e o teu perfil laboral.

guía de empresas para buscar traballo

21


atopar traballo

a definición do proxecto profesional

quen son? Co fin de conseguir unha maior satisfacción persoal e profesional é fundamental coñecer:    

A túa personalidade. Os teus intereses. As túas capacidades intelectuais. As túas circunstancias persoais e familiares.

Esta reflexión serache moi útil en todo o proceso de busca de emprego e moi especialmente durante a entrevista de traballo. Polo que respecta á personalidade será de gran utilidade que analices dez trazos moi relacionados co mundo laboral. Son os que se mostran a continuación, xunto cos seus opostos: Introversión, retraemento Reserva, seriedade Submisión, modestia

Extraversión, sociabilidade Expresividade, optimismo Dominancia, liderado

Tolerancia, transixencia

Agresividade, competitividade

Sinxeleza, intelixencia práctica

Intelectualidade, sofisticación

Equilibrio emocional

Emocionalidade, alterabilidade

Prudencia, reflexividade

Impulsividade, espontaneidade

Cerebralidade, racionalidade Conformismo Individualismo, independencia

22

guía de empresas para buscar traballo

Afectividade, bondade Ambición Espírito de equipo, solidariedade


a definición do proxecto profesional

atopar traballo

Os intereses poden ser considerados como indicativos da túa motivación. Apuntan cara a onde se orientan as túas preferencias e como consecuencia, a satisfacción que obterás do desenvolvemento do teu traballo. Segundo o profesor John L. Holland1 poden existir os seguintes tipos de intereses: 1. Reais ou tanxibles: Persoas que prefiren traballar con obxectos, máquinas, ferramentas, plantas ou animais, ou traballar ao aire libre. 2. De investigación: Persoas que prefiren observar, aprender, investigar, avaliar e resolver problemas. 3. Artísticos: Persoas con inquedanzas artísticas, creativas, innovadoras, intuitivas e con preferencia polos ambientes informais. 4. Sociais: Persoas ás que lles gusta traballar con xente, informando, axudando, formando, curando ou atendéndoas desde todos os puntos de vista posibles. 5. Empresariais: Persoas que prefiren traballar con xente persuadindo, liderando, dirixindo ou realizando, para conseguir metas ou proveito económico. 6. Convencionais: Persoas ás que lles gusta traballar con datos, atentas ao detalle, baixo as instrucións doutras persoas. O teu perfil de intereses resulta da combinación daqueles que che motivan en maior medida. Para moitas ocupacións é moi recomendable coñecer a capacidade intelectual da persoa. Para coñecer con precisión este dato necesítase a colaboración de profesionais da psicoloxía con experiencia. Sen embargo, moitas persoas son conscientes das tarefas e funcións que adoitan desenvolver mellor.

1

John L. Holland, Técnica da elección vocacional. Tipos de personalidade e modelos ambientais. Editorial Trillas, 1973.

guía de empresas para buscar traballo

23


atopar traballo

a definición do proxecto profesional

A través de Internet podemos atopar moitas probas psicotécnicas que nos permiten coñecer as nosas aptitudes intelectuais. Sen embargo, estes resultados deberían ser contrastados con profesionais. Hoxe en día, a Psicoloxía ten constatado que o éxito e eficiencia das persoas están máis relacionadas coa área das emocións que coa intelixencia tradicionalmente entendida. Estaríamos falando do concepto de Intelixencia Emocional. Con todo o dito até agora, debemos pensar que os tests de intelixencia e aptitude son unha ferramenta máis e que as persoas que destacan neste tipo de probas teñen algo máis ao seu favor, que en principio pode ser unha garantía de que a execución de determinadas tarefas pode ser levada a cabo con eficiencia. Ademais de considerar a personalidade, os intereses e a intelixencia, para elaborar o teu proxecto profesional debes ter en conta as túas circunstancias persoais, entre as que podes considerar: 1. Situación persoal: Idade, lugar de residencia, responsabilidades, familiares, saúde e limitacións de tipo físico. 2. Formación: Tanto regrada como ocupacional e en idiomas, así como outros coñecementos prácticos como por exemplo, dispoñer de carné de conducir. 3. Experiencia laboral: No caso de que a teñas. 4. Afeccións/Ocio/Asociacións: Moitas persoas benefícianse das súas afeccións, xa que poden convertelas nunha ocupación. As afeccións tamén poden ser indicativas dos intereses da persoa e da súa capacidade para establecer contactos útiles á hora de buscar emprego. En Internet podes atopar moitas páxinas nas que realizar tests e cuestionarios que che axuden a contestar a pregunta “quen son?”. Algunhas destas páxinas web que nos poden axudar a coñecernos persoal e profesionalmente son as que se citan a continuación:

24

guía de empresas para buscar traballo


a definición do proxecto profesional

atopar traballo

- http://www.psicoactiva.com/ Tests diversos moi interesantes que che permitirán coñecerte un pouco mellor. Ollo, que algúns son de pago. - http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesprofesortiernogalvan/departamen tos/orientacion/decide/Test%20de%20Orientaci%F3n%20Profesional.htm (dirección abreviada: http://goo.gl/iiDCL9) O test de orientación profesional da Junta de Andalucía proporcionarache información sobre os teus intereses profesionais. - http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=e s&gEnvironment=singleWeb (dirección abreviada: http://goo.gl/tKxBy) Descubre as ocupacións máis afíns ás túas motivacións x exemplo co test de intereses profesionais de Barcelona Activa.

De todos os coñecementos posibles, o máis sabio e útil é coñecerse a si mesmo. William Shakespeare

guía de empresas para buscar traballo

25


atopar traballo

a definición do proxecto profesional

as 10 competencias máis buscadas nun profesional 1. Capacidade e disposición para a aprendizaxe A formación perfílase como a base imprescindible para o desenvolvemento das capacidades dun bo profesional. O entorno laboral actual esixe unha permanente posta ao día de coñecementos para competir desde unha boa posición. Tanto os idiomas como o coñecemento e uso de ferramentas informáticas e a competencia en habilidades sociocomunicativas van ligados ao perfil do profesional do século XXI. 2. Saber aplicar os coñecementos e capacidades O mellor profesional non é aquel que acumula un vasto historial académico, senón aquel que sabe dar a mellor resposta ás demandas aparelladas ao exercicio da súa profesión. É preferible unha “cabeza ben amoblada” que unha “mente repleta de cousas”. 3. Flexibilidade e adaptación ao cambio Ser capaz de adaptarse a un entorno e unhas estruturas organizativas en constante cambio é un dos aspectos que máis valoran as empresas na actualidade. Os candidatos máis buscados son aqueles con ampla dispoñibilidade para adaptarse facilmente á realización de novas tarefas e responsabilidades, realizar viaxes frecuentes e traballar nas oficinas da compañía ubicadas noutras localidades ou países.

26

guía de empresas para buscar traballo


a definición do proxecto profesional

atopar traballo

4. Traballo en equipo As organizacións hoxe en día potencian esencialmente a creación de equipos de traballo multidisciplinares. A coordinación de actividades e a resolución de problemas en equipo é altamente áxil e eficaz, de aí a necesidade de poder contar con persoas dispostas a integrarse neste tipo de estruturas organizativas. 5. Relacións interpersoais e comunicación Un dos aspectos que máis destaca e máis se valora dun profesional é a súa habilidade para a comunicación e a súa forma de interactuar nun entorno de negocios cos seus propios compañeiros e cos seus superiores, cos seus clientes e provedores; saber dirixirse a audiencias de diverso tipo; saber negociar; saber transmitir correctamente as mensaxes adecuadas por escrito; ou saber conversar de xeito activo e fluído en reunións de traballo, entre outros. 6. Innovación e creatividade O pensamento creativo e innovador é o motor claro do avance dentro de calquera organización. Os empresarios saben que a mellor garantía de competitividade para calquera negocio é contar con persoas capaces de desenvolver estas habilidades para a resolución de problemas, a xestación de novas ideas e a posta en marcha de proxectos ambiciosos. 7. Capacidade de xestión e autoxestión A responsabilidade para asumir novos retos e a autonomía no desempeño das funcións encomendadas dentro dunha organización supoñen grandes bazas para calquera candidato a un posto de traballo. As empresas buscan

guía de empresas para buscar traballo

27


atopar traballo

a definición do proxecto profesional

profesionais resolutivos, eficaces, que se impliquen na toma de decisións e que sexan tan produtivos traballando sos coma en equipo. 8. Motivación, iniciativa e compromiso Estas tres características definen a un profesional cunha actividade positiva e moi dinámica dentro da empresa, con gran interese pola cultura da organización e cun gran potencial para resolver problemas e situacións difíciles, o que o converte nun recurso esencial para o éxito da empresa. 9. Dotes de mando e liderado O liderado converteuse ultimamente nunha das palabras de uso cotiá no entorno do management e moi especialmente ligada á dirección estratéxica da empresa. As persoas dotadas desta aptitude son moi valoradas polo seu alto grao de influencia, compromiso, motivación, iniciativa e optimismo, así como pola súa intuición para a política empresarial. 10. Autoestima e seguridade en si mesmo A seguridade nun mesmo convértese na maioría das ocasións na mellor tarxeta de presentación dun profesional. Esta capacidade, que se evidencia xa na primeira entrevista de traballo, é un dos aspectos máis valorados e que máis contribúen a desenvolver unha sólida carreira profesional.

28

guía de empresas para buscar traballo


a definición do proxecto profesional

atopar traballo

que quero facer? Ao contestar a esta pregunta estás expresando as túas aspiracións. Inda que esta fase da definición do teu proxecto profesional che poda parecer un pouco utópica, é moi importante, porque che axuda a recoñecer os teus desexos reais e a definir os grandes eixes do teu proxecto. Para isto, algunhas preguntas que te debes formular son as seguintes: A. En que actividade profesional me gustaría traballar? As posibilidades son varias: industria, comercio, servizos, ensino, investigación, terceiro sector, administración pública. B. En que área desexo desenvolver a miña carreira profesional? As posibilidades aquí son múltiples: administración, vendas e marketing, comunicación e relacións públicas, contabilidade e finanzas, enxeñería e produción, investigación e desenvolvemento, consultaría, calidade, informática, medio ambiente, xestión... C. Cales son os sectores que máis me interesan? Na páxina web do Instituto Nacional de Estadística podes atopar a Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE 20092: 1. Elimina os sectores que non che atraen en absoluto.

2

CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase (dirección abreviada: http://goo.gl/RXHr9)

guía de empresas para buscar traballo

29


atopar traballo

a definición do proxecto profesional

2. Clasifica os demais segundo as túas preferencias. 3. Busca información sobre cada sector elixido nas asociacións empresariais e profesionais, cámaras de comercio, prensa especializada... D. Onde prefiro traballar? - España ou o estranxeiro, Comunidade Autónoma, provincia. - Empresas grandes, medianas ou pequenas. - Empresas de ámbito internacional, nacional ou local. - Empresas tradicionais ou innovadoras... Intenta dar explicación aos criterios que che fixeron elixir nun sentido ou noutro. Neste momento xa sabes cales son as túas preferencias e por que. Ademais, xa lograches definir unha ou varias grandes liñas de traballo. Esta análise vaiche permitir concentrar todo o teu esforzo en orientar eficazmente a túa busca de emprego.

30

guía de empresas para buscar traballo


a definición do proxecto profesional

atopar traballo

que podo facer? Agora, coas ideas máis claras sobre quen es e cales son as túas aspiracións, vas escribir un inventario exhaustivo de todo o que fixeches até a fecha: - Actividades escolares. - Actividades extraescolares, de voluntariado, sociais, científicas, deportivas e culturais, xunto cos logros, premios, medallas ou distincións que obtiveches ao realizalas. - Prácticas realizadas. - Traballos esporádicos. - Estadías no estranxeiro. - Títulos, diplomas, certificados, etc. - Coñecementos alleos aos teus estudos e formación. Tamén é o momento de repasar as túas habilidades: - Xerais: capacidade verbal, analítica, conceptual e de síntese; creatividade, habilidades administrativas, mecánicas e manuais, etc. - Persoais: capacidade de planificación e organización; resolución de problemas; xestión do estrés; xestión do tempo; etc. - Interpersoal: comunicación escrita e oral; traballo en equipo; capacidade de negociación; liderado; habilidades comerciais, etc. Este será un primeiro borrador do teu currículo. Pode que debas actualizar a túa preparación, ou que xurdiran novas necesidades empresariais para as que tes un perfil adecuado e nas que non repararas previamente. Actualiza os teus coñecementos sobre o mercado laboral naqueles sectores que máis che interesan.

guía de empresas para buscar traballo

31


atopar traballo

a definición do proxecto profesional

traballar no estranxeiro A experiencia internacional é unha ferramenta profesional e persoal que contribúe moi positivamente á adquisición de habilidades, actitudes e coñecementos moi valorados polas empresas hoxe en día. Se proxectaches un período profesional noutro país, non deixes de facelo. Esta experiencia enriquecerá notablemente o teu currículo, proporcionarache novos e interesantes contactos e abrirache novas portas e proxectos profesionais.

Pensa... Antes de tomar a decisión de irte ao estranxeiro, ten en conta se serás capaz de facer fronte a un estilo de vida e cultura diferentes, lonxe da túa familia e amigos.

Como cidadá dun estado membro da Unión Europea tes dereito á libre circulación e podes aspirar a cubrir as ofertas de emprego en calquera dos seus países, sen necesidade de permiso de traballo. O principio de igualdade garante idéntico trato no que

32

guía de empresas para buscar traballo


a definición do proxecto profesional

atopar traballo

se refire ás condicións de traballo, retribución, emprego, formación e promoción no traballo, beneficios sociais e fiscais e seguridade social. Ademais, se estás recibindo prestacións ou subsidio por desemprego, podes exportalas para buscar un traballo durante un período máximo de 3 meses. Para isto, esixiráseche ter estado a disposición do Servizo Público de Emprego español polo menos durante 4 semanas, comunicar a data real da túa partida e inscribirte no Servizo Público de Emprego do país de destino nun prazo de 7 días. Deberás levarte o formulario E-303 que che expedirá o Servizo de Emprego que che recoñeceu o dereito. Ten en conta que todos estes trámites poden dilatarse até 2 meses, segundo o país. A Rede EURES é unha rede de cooperación para o emprego e a libre circulación de traballadores na Unión Europea. O seu obxectivo é prestar servizos aos traballadores, empresarios e calquera cidadán que o desexe, proporcionando información e asesoramento sobre ofertas e demandas de emprego, situación e evolución do mercado de traballo e sobre condicións de vida e traballo en cada país. Se a túa idea é traballar en Europa, non deixes de informarte ben a través desta rede3.

3

Rede EURES: https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

guía de empresas para buscar traballo

33a prospecci贸n do mercado laboral

atopar traballo

a prospecci贸n do mercado laboral

gu铆a de empresas para buscar traballo

35


atopar traballo

a prospección do mercado laboral

• Como comezar a busca de emprego? • Explota a rede de contactos • Como acceder ás oportunidades de emprego • A busca de emprego en Internet

• O uso das redes sociais para a busca de emprego en Internet

36

guía de empresas para buscar traballo


a prospección do mercado laboral

atopar traballo

como comezar a busca de emprego? A partir do momento en que decidas buscar un emprego, debes pensar que o teu traballo é atopar traballo. É dicir, deberás dedicar tempo e esforzo e canalizar a túa enerxía para conseguir a túa meta. Unha vez que realizaches a túa autoanálise persoal e profesional, é o momento de identificar as empresas ou entidades que poden estar interesadas nun profesional co teu perfil. A túa aproximación ao mercado laboral deberá ser metódica e sistemática para non desperdiciar tempo nin enerxías. Utiliza todos os recursos ao teu alcance para levala a cabo. Unha prospección ben feita aportará toda a información necesaria para evitar que vaias dando tombos polo mercado laboral, ao mesmo tempo que che permitirá adaptarte ás necesidades reais das organizacións. Debes ter en conta que as vacantes publicadas en prensa e portais de emprego non supoñen máis dun 20% das posibilidades reais de emprego. Ao ser publicadas, ademais, estas ofertas teñen o inconveniente de que orixinan un gran número de solicitudes, polo que a competencia entre os candidatos é maior. Inda que é máis difícil e que require moito traballo, a túa estratexia debería estar enfocada, por tanto, a localizar ese 80% de vacantes que non se publican nos medios de comunicación. Para chegar a ese mercado laboral oculto o mellor é facelo a través da túa rede de contactos e dunha busca exhaustiva de información. Para saber se os teus obxectivos profesionais están en consonancia coas empresas ás que te queres dirixir, é necesario que leves a cabo unha investigación de mercados na que recollerás datos sobre: sector, subsectores, tipo, tamaño, área de influencia, localización xeográfica, produtos comercializados, servizos prestados, marcas, cifras de negocio, beneficios sociais, horario laboral, etc. Rexistra ademais direccións, telé-

guía de empresas para buscar traballo

37


atopar traballo

a prospección do mercado laboral

fonos e nomes dos directivos das empresas que che interesan. Canta máis información recompiles, máis te achegarás ao teu obxectivo, xa que conseguirás vantaxe sobre os outros candidatos. Esta investigación permitirache obter unha visión detallada dos campos de actuación, requirimentos e problemática das empresas en cuestión. As fontes de información para a túa investigación de mercados poden ser moi variadas: -

Prensa: diaria, económica e especializada nos sectores que che interesan. Directorios e anuarios de empresas. Publicacións dedicadas ao emprego. Foros, seminarios ou conferencias relacionados coa túa profesión. Feiras profesionais e de emprego. Asociacións e colexios profesionais. Asociacións empresariais e cámaras de comercio. Internet: portais de emprego, redes sociais, blogs e webs corporativas. Contactos persoais. As propias empresas.

38

guía de empresas para buscar traballo


a prospección do mercado laboral

atopar traballo

explota a túa rede de contactos O uso das redes de contactos ou networking é un dos recursos máis eficientes no mercado laboral e profesional. Por esta razón, cultiva a túa propia rede de contactos, asegurándote de que tes todas as súas direccións e números de teléfono e trata de manterte ao día sobre as situacións profesionais de cada un deles. Ao longo da túa vida terás entaboado contacto con persoas que coñecen de primeira man as túas capacidades, competencias e actitudes. Mantente en contacto con elas e coméntalles a túa situación. Poderían informarche das oportunidades de emprego que coñezan ou poñerte en contacto con algunha empresa interesante. Ademais, existen organizacións dedicadas ao networking profesional: asociacións de ex-alumnos, plataformas corporativas ou plataformas de mulleres. Tampouco desaproveites as facilidades que che proporciona a comunicación dixital. Internet permíteche ampliar a túa rede de coñecidos a novos profesionais, proxectos e iniciativas a través das redes sociais e profesionais e a través de plataformas de networking online. Pensa cales son os teus obxectivos, en que tipo de empresa desexas traballar e que competencias profesionais necesitarás. Isto indicarache que tipo de persoas poderían servirche de máis axuda. Neste tipo de intercambios hai que dar máis do que se recibe, pero a cambio a xente pensará en ti como un valor seguro. Para conseguilo, cultiva a túa imaxe como persoa solvente, desinteresada, eficaz e capaz de captar sinerxias e agradece sempre a axuda que recibas. Así manterás aos teus contactos abertos a futuras interaccións.

guía de empresas para buscar traballo

39


atopar traballo

a prospección do mercado laboral

como acceder ás oportunidades de emprego Cada vez son máis os medios cos que contamos para acceder ao mercado laboral. Xestiona todas as opcións da maneira adecuada para que che proporcionen os resultados desexados. - Candidaturas espontáneas: persoalmente, a través de correo postal ou por email. - A través dos teus contactos. - Respondendo a un anuncio publicado en prensa. - Acudindo ás empresas de selección de persoal, consultarías de recursos humanos, empresas de traballo temporal ou oficinas de emprego. - Acudindo a feiras profesionais e de emprego. - Acudindo á Fundación Empresa – Universidade Galega (www.feuga.es) - Inscribíndote nunha bolsa de emprego. A maioría dos colexios profesionais teñen. - Dándote de alta nun portal de emprego.

40

guía de empresas para buscar traballo


a prospección do mercado laboral

atopar traballo

a busca de emprego en Internet Internet actúa como enlace entre candidatos e empresas. As webs máis populares adoitan permitir un uso gratuíto das mesmas, a cambio dun paquete básico de servizos: -

Insertar o teu CV. Listado de postos de traballo vacantes. Descrición do tipo de emprego que ofrecen. Enlace á web das empresas. Consellos e pautas sobre a busca de emprego, etc.

A busca de emprego en Internet ten vantaxes importantes para o candidato, xa que de maneira rápida e sinxela permite o acceso a ofertas en portais de emprego e a bolsas de emprego sectoriais, ademais da comparación do noso perfil coas demandas reais do mercado a través das ofertas publicadas. Ademais, o seu horario é continuado (24 horas diarias e 365 días ao ano) e o seu custo económico cando se trata de enviar o currículo é moi inferior ao doutros sistemas. Recomendacións para o uso de Internet na busca de emprego: -

Sé metódico, ordenado e rápido na resposta. Ten o móbil a man e da sempre o teu número. Estate pendente dos SMS, Whatsapps... Usa sempre os mesmos formatos para dar unha imaxe coherente. Ten diferentes versións do teu currículo. Valora a conveniencia de substituír o contacto electrónico polo contacto persoal. - Usa preferiblemente a canle que estableza o seleccionador.

guía de empresas para buscar traballo

41


atopar traballo

a prospección do mercado laboral

Recomendacións no referente ao uso de correo electrónico para a busca de emprego: a. Non te deixes enganar pola aparente informalidade do medio. Coida os documentos que debes enviar e coida a redacción dos e-mails (son cartas de presentación). b. Non envíes o teu currículo se o teu perfil non se axusta ao anuncio. c. A candidatura a través de e-mail consta dunha carta de presentación no texto plano do e-mail e o currículo como arquivo adxunto. d. No asunto da mensaxe escribirase a referencia ao anuncio ou o tipo de traballo ao que optas. e. Non escribas todo en maiúsculas e ten moito coidado co uso de abreviaturas, que poden entorpecer a comunicación e incluso confundir. f. Os arquivos adxuntos non deben ser moi pesados. Non esquezas revisar que están libres de virus. g. Non debes reenviar currículos cada pouco tempo. Nas bases de datos adoitan conservarse durante un mínimo de 6 meses. h. Non é recomendable o envío de correos masivos, pero en caso de que decidas facelo utiliza a copia oculta. A continuación ofrecémosche algunhas direccións virtuais de emprego en España cunha pequena reseña que che orientará sobre o contido de cada unha delas.

42

guía de empresas para buscar traballo


a prospección do mercado laboral

Web do Servizo Galego de Colocación. Portal de emprego público do Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Lidera o ranking de portais de emprego. Permite a consulta de ofertas libremente, pero necesitamos rexistrarnos para enviar o noso CV ás ofertas. Ten características moi similares a Infojobs. Permite relacionar as ofertas con Facebook. Ademais, podemos atopar algúns artigos sobre busca de emprego. Headhunting dirixido cara a banca, comercial e mercadotecnia, financeira, informática, enxeñaría, legal, recursos humanos, sanidade, farmacéutica, inmobiliario. Portal de emprego para persoas con discapacidade. Non é un portal de emprego. Da acceso a toda a información do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE): prazos, obrigas, prestacións... Portal de emprego de RTVE. Informática e comunicacións Turismo Estudantes e recentemente titulados. Enlaza con redes sociais. Profesionais e técnicos especializados independentes. Moda, luxo e beleza.

atopar traballo

emprego.xunta.es www.sepe.es www.infojobs.net www.laboris.net www.monster.es www.canalcv.com www.portalento.es www.redtrabaja.es www.rtve.es/television/aq ui-hay-trabajo/ www.tecnoempleo.com www.turijobs.com www.primerempleo.com www.trabajofreelance.com www.fashionjobs.com

Empresas de traballo temporal:      

www.randstad.es www.adecco.es www.legariaett.com www.ader.net www.manpoweragenciadecolocacion.es www.eulen.com

guía de empresas para buscar traballo

43


atopar traballo

a prospección do mercado laboral

o uso das redes sociais para a busca en Internet O uso das redes sociais virtuais está aumentando enormemente. Se utilizamos as redes sociais para a busca de emprego estaremos gañando en competitividade, xa que ten grandes vantaxes: a. Posta en valor do noso perfil coa nosa participación nas redes ou a través da creación de contidos nun blog persoal acorde coa nosa profesión. b. Desenvolvemento da nosa rede de contactos persoais e profesionais. c. Permite comparar o noso perfil co doutros profesionais. d. Permite o seguimento das empresas que che interesan, polo que facilita o acceso á información sobre as mesmas. Existen redes sociais profesionais e redes sociais xeneralistas. Inda que as máis serias son as primeiras, non descartes as segundas, pois contan cun maior número de usuarios, o que fai que as empresas as utilicen en maior medida para fortalecer a súa imaxe e cun enfoque comercial e publicitario. Moitas empresas están comezando a buscar candidatos activamente en Linkedin, Xing ou incluso en Facebook. Ademais, moitas delas comproban os perfís dos seus candidatos para ver que tipo de persoa son fóra do entorno profesional. Por estas razóns, non descoides a túa imaxe e mantén o control sobre a túa identidade. Se a túa carreira profesional ten que ver coa tecnoloxía, o marketing, o periodismo ou se simplemente queres estar ao tanto das iniciativas profesionais ou comerciais non podes deixar de lado a túa presenza en redes 2.0. Se este é o teu caso, consulta blogs persoais e profesionais ou crea o teu propio blog, entra en Twitter e fai unha carteira de expertos aos que seguir, aporta a túa opinión en positivo, que se saiba quen es e que che move.

44

guía de empresas para buscar traballo


a prospección do mercado laboral

atopar traballo

Recomendacións no uso das redes sociais: a. Nas interaccións a través de Internet ten moito coidado co sarcasmo e a ironía. Sé extremadamente respectuoso, porque poderías ser malinterpretado. b. Personaliza o teu perfil, sé activo e participa. c. Pide que che recomenden. d. Utiliza os teus contactos para coñecer novos profesionais. e. Sé cordial, non spamees, corresponde. f.

Controla a privacidade. Separa a túa vida persoal da profesional. Non mestures os contactos empresariais coas amizades.

g. Non fales mal do traballo nunha rede social, porque pode afectar á túa carreira profesional. A continuación presentámosche os enlaces das redes sociais de maior interese para a busca de emprego: -

www.linkedin.com www.xing.com www.viadeo.com www.talentous.com www.facebook.com www.twitter.com

guía de empresas para buscar traballo

45o currículo

atopar traballo

o currículo

guía de empresas para buscar traballo

47


• O currículo • Como estruturar o currículo? Epígrafes

• A presentación do currículo • O currículo europeo Europass • Recomendacións prácticas para elaborar o currículo • O videocurrículo • Modelos de currrículo

48

guía de empresas para buscar traballo


o currículo

atopar traballo

o currículo O currículo é unha presentación da imaxe que tes de ti mesmo e reflicte o teu grao de autoestima, polo que require unha reflexión profunda sobre o seu contido e un coidado estilo. O primeiro obxectivo do currículo é a obtención dunha entrevista de traballo. Para conseguilo, a nosa candidatura debe ser idónea, debe encaixar á perfección co perfil solicitado. É o momento de venderse, de demostrar cales son os beneficios e vantaxes que a empresa atopará se nos contrata.

guía de empresas para buscar traballo

49


atopar traballo

o currículo

como estruturar o currículo? epígrafes O contido do currículo debe estar estruturado de tal maneira que se facilite a labor do seleccionador. Os teus datos deberán reflectir de forma clara e concisa o teu perfil e servir de guía para unha posible entrevista. É a primeira imaxe que reciben de ti e debes aproveitar a oportunidade para deixar ver o teu valor engadido con respecto aos teus competidores. A. Datos persoais -

Nome e apelidos Lugar e data de nacemento Nacionalidade (se é necesaria) Estado civil Dirección persoal Teléfonos de contacto (fixo e móbil) Dirección de correo electrónico

B. Obxectivo profesional Non é un epígrafe imprescindible. Comunica que se pretende conseguir profesional ou laboralmente. Un obxectivo claro e ben exposto reforza o currículo e redactalo previamente axuda a elixir a información que se inclúe no mesmo, polo que gañará en coherencia. C. Formación académica Inclúe formación regrada realizada, títulos obtidos ou especialidades, indicando centro, localidade e datas correspondentes. Só se indicarán os títulos de máis alto nivel e sempre e cando sexa información pertinente co perfil solicitado pola empresa.

50

guía de empresas para buscar traballo


o currículo

atopar traballo

D. Formación complementaria Estudos non regrados, cursos e seminarios, indicando o número de horas, o centro, a localidade e as datas correspondentes. Detallaremos só aqueles que sexan relevantes para o posto de traballo. E. Experiencia profesional Debes relacionar a túa experiencia profesional dando o máximo de detalle posible para que a persoa que avalíe o teu currículo poida valorar facilmente as túas competencias: -

Nome e actividade da empresa Datas Funcións Logros e éxitos

Se non tes experiencia, inclúe as prácticas e actividades de voluntariado. F. Idiomas Indica o idioma e precisa o nivel oral e escrito que tes (nivel básico, medio, avanzado ou bilingüe). Outro xeito de facelo é utilizar o marco común europeo de referencia para as linguas extraído de Europass4. Se obtiveches algún título coñecido (certificados de Cambridge, titulación da Escola Oficial de Idiomas...), indícao, especificando centro, localidade e datas correspondentes. Indica tamén as túas estadías no estranxeiro. 4

Atoparás información completa sobre os niveis europeos de linguas e unha táboa de autoavaliación no seguinte enlace: http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr

guía de empresas para buscar traballo

51


atopar traballo

o currículo

Pensa que os idiomas poden supoñer unha enorme vantaxe competitiva na actualidade. G. Coñecementos informáticos Especifica o grao de dominio de programas, aplicacións e linguaxes (nivel usuario ou avanzado): -

Tratamentos de texto Follas de cálculo Bases de datos Presentacións Internet e correo electrónico Linguaxes de programación Outros programas específicos

Se tes algún tipo de formación ou titulación, indícao, xunto coas horas, o centro, a localidade e as datas correspondentes. Os coñecementos prácticos relacionados coas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) poden resultar clave para que a túa candidatura siga adiante nun proceso de selección. H. Outros datos de interese Calquera dato non incluído nos apartados anteriores, sempre e cando aporte información relevante e potencie o valor do teu currículo: -

52

Actividades complementarias Afeccións e intereses Logros deportivos, literarios ou artísticos Premios obtidos Carné de conducir, vehículo propio

guía de empresas para buscar traballo


o currículo

atopar traballo

- Dispoñibilidade para viaxar, etc. - Habilidades e aptitudes: proactividade, gañas de aprender, mobilidade xeográfica, capacidade de traballo en equipo, etc. Ten en conta que a maioría dos seleccionadores prefiren austeridade neste punto.

Lembra que… Deberás adaptar a estrutura do teu currículo para que resalten os teus puntos fortes e para presentar unha imaxe de ti profesional e coherente coa empresa e co posto de traballo.

guía de empresas para buscar traballo

53


atopar traballo

o currículo

a presentación do currículo Existen tres maneiras clásicas de presentar o teu currículo: 1. Currículo cronolóxico Presenta a información partindo do máis antigo e cara ao máis recente. Non será útil se as túas primeiras experiencias son pouco relevantes, pero pode ser interesante se sempre tiveches funcións máis ou menos similares e non queres cambiar de liña de traballo. 2. Currículo cronolóxico inverso É o máis utilizado. Comezas polos datos máis recentes e vas cara ao inicio da túa actividade profesional. Ten a gran vantaxe de que resalta a túa última experiencia, que é a que máis valoran os seleccionadores. 3. Currículo funcional Distribúe a información por temas. É unha gran ferramenta de marketing porque permite seleccionar os puntos positivos e a experiencia máis acorde co posto que solicitas. Ademais permite que determinado tipo de información pase desapercibida (períodos de desemprego, frecuentes cambios de traballo, postos de traballo sen importancia...). Este tipo de currículo permite adaptarse ás necesidades da empresa, pero require ter moi clara certa información: -

54

O obxectivo profesional As funcións, experiencias e logros acordes con dito obxectivo A experiencia pasada útil para a súa consecución A formación académica que máis reforza o obxectivo profesional

guía de empresas para buscar traballo


o currículo

atopar traballo

É un tipo de currículo moderno, moi adecuado para aquelas persoas que están pensando en realizar un cambio profesional, pero debe ser redactado con sumo coidado e revisado posteriormente para matizar a información que non quedase suficientemente clara. Presenta as funcións realizadas en orden de importancia en función do posto ao que aspiras e indica claramente os logros de maior impacto.

guía de empresas para buscar traballo

55


atopar traballo

o currículo

currículo europeo europass Outra maneira de presentar o noso currículo é seguindo o formato de CV Europeo ou Europass, que é o formato estándar creado e homologado pola Unión Europea para describir as aptitudes académicas e profesionais dos cidadáns da Unión Europea. Conta con algunhas vantaxes con respecto a outros modelos de currículo. Unha delas ten que ver co feito de contar cun CV homologado pola Unión Europea. Ademais, Europass recolle e expón toda a información necesaria para a presentación nun proceso de selección de maneira sistemática e cronolóxica, adaptada ao marco da UE. A continuación preséntase un modelo de currículo europeo5.

5

Se estás interesado en elaborar o teu currículo europeo, podes acceder á dirección web de Europass: europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.

56

guía de empresas para buscar traballo


o currĂ­culo

atopar traballo

guĂ­a de empresas para buscar traballo

57


atopar traballo

o currículo

recomendacións prácticas para elaborar o currículo - Antes de elaborar o currículo debes pensar nas necesidades da empresa ou persoa que o recibirá. Debes poñerte no seu lugar e tratar de redactalo desde un punto de vista que esperte o seu interese e lle resulte máis atractivo. - Non te infravalores. Reflexiona sobre a túa experiencia e os teus logros antes de redactar. - Trata de transmitir seguridade, sentido práctico, honestidade... - Destaca as túas cualidades, pero nunca mintas. - Saca partido de todo o que aprendiches ao longo da túa vida profesional e pre-profesional. - Elabora o teu currículo á medida da empresa e do posto de traballo que che interesa. - Debes seleccionar a información que escribes no currículo para non sobrecargalo. Por esta razón debes pensar sempre se os detalles que describes son relevantes, imprescindibles e se son de utilidade para lograr que te entrevisten. - Unha vez seleccionado o contido que vas incluír, pensa na mellor maneira de presentalo para que resalten os teus puntos fortes. - Podes variar a orde dos epígrafes. Se es unha persoa con moita experiencia profesional, esta pode ir antes que a formación. Se non tes moita experiencia, resaltarás a formación en primeiro lugar.

58

guía de empresas para buscar traballo


o currículo

atopar traballo

- Debemos apostar sempre pola brevidade e a concisión, polo que é moi recomendable que o currículo non exceda dunha páxina, inda que poda estenderse até un máximo de dúas. Neste último caso, toda a información imprescindible para o posto debe ser incluída na primeira, sen deixar detalles importantes para a segunda folla. - Utiliza papel branco de calidade e tamaño DIN A4. - Confecciónao con axuda dun ordenador e cun tipo de letra que se lea sen esforzo (Helvética, Arial, Verdana...) - Para os seleccionadores é máis doado lembrar a unha persoa polo seu aspecto que polo seu nome, polo que podería parecer que incluír unha foto é unha boa idea. Sen embargo, as fotos na maioría das ocasións utilízanse para descartar a un candidato, máis que para aprobalo. Se decides incluír foto, esta debe ser sobria, recente, escaneada, tamaño carné, de boa calidade e a toda cor. - Ao incluír a túa dirección de correo electrónico, debes coidar que reflicta unha imaxe seria e profesional. O máis conveniente é que se corresponda co teu nome. - Redacta oracións e parágrafos breves, evitando as expresións complexas. - Inclúe a data de actualización do teu currículo na esquina inferior dereita. - Non o asines. - Non inclúas referencias, salvo que chas pidan. E se o fas, consulta previamente coas persoas que utilizarás como tal. - Destaca títulos e encabezados para facilitar o traballo do seleccionador. - Repasa coidadosamente ortografía, gramática e signos de puntuación. Non te limites a buscar erros co corrector ortográfico.

guía de empresas para buscar traballo

59


atopar traballo

o currículo

- Nunca inclúas portada. - Coida a calidade de impresión. Non envíes fotocopias. - O currículo non debería conter toda a túa traxectoria profesional de maneira detallada, senón aquela información relevante para o posto e a empresa. Sen embargo, podemos ter o noso perfil cargado nas redes sociais, por exemplo, en Linkedin e indicar no noso currículo a dirección onde acceder a dito perfil para que o seleccionador poida completar a información que aparece no noso CV. - Outras ideas poden ser incluír enlaces ao noso blog ou web persoal ou a un e-book con mostras do noso traballo cargado na nube... As posibilidades son amplas. - Ademais, incluír un código QR que facilite o enlace a esa información acreditará que estamos actualizados en canto ao uso de novas tecnoloxías. A continuación inclúense algúns exemplos de currículos.

60

guía de empresas para buscar traballo


o currículo

atopar traballo 6

6

Exemplo de currículo cronolóxico inverso

guía de empresas para buscar traballo

61


atopar traballo

o currículo

7

O teu nome Profesión: Actual Profesión: Futura (onde te ves en cinco anos?) Data de nacemento: pensa primeiro se é necesario incluíla

EXPERIENCIA RELEVANTE Nome da empresa máis recente, posto, data RESUMO PERSOAL O resumo vai dar unha impresión xeral de ti e determinará se es ou non capaz de facer o traballo. Debe ser conciso e directo, non repitas o que xa dixeches no resto do currículo. O resumo debe responder ás seguintes preguntas: que habilidades teño? Cales son os meus obxectivos? Que vou aportar á empresa?

IDIOMAS

Escribe unha historia en primeira persoa sobre o que te diferenza dos demais, que van escribir a súa experiencia en modo lista da compra. É máis importante describir o que fixeches de xeito que o empregador poda imaxinarte na súa empresa. O que lles impresiona é ver como relacionas o que aprendiches, os proxectos que levaches a cabo ou méritos coas necesidades do negocio do empregador. Utiliza os requisitos da empresa para decidir o contido.

Outra empresa na que traballaches, posto, data Se te centras na experiencia que tes que é relevante á oferta á que te presentas, demostras que consideraches o que sabes facer e que tes interese no posto. O empregador agradeceracho invitándote a unha entrevista.

OUTRA EXPERIENCIA Nome da empresa, posto, data

COMPRESIÓN

C1

C2

Debes escribir un parágrafo en primeira persoa, pero agora debes demostrar que outra experiencia previa que tiveches que non é relevante ao posto ten que ser valorada positivamente polo empregador.

ESCRITO

B2

C1

EDUCACIÓN

FALADO

C1

C1

DATOS DE CONTACTO Dirección CIDADE, CP Teléfono: 123 456 789 meucorreo@email.es

Nomea primeiro os títulos superiores. Másters e doutorados. Seguido as demais titulacións e certificados que son relevantes. Remata nomeando algún seminario ou curso que fixeras e que sexa relevante á oferta.

INFORMACIÓN ADICIONAL Esta sección deberá ser un parágrafo breve que conte outras competencias que tes e que poden ser relevantes ao traballo que queres conseguir. Poden ser adquiridas da túa vida persoal, como por exemplo ser representante dalgunha escola deportiva, ter impartido clases particulares, ou ter traballado de comercial.

INTERESES Describe os teus intereses nun parágrafo preferiblemente nun determinado contexto. Utiliza expresións como: encántame ...., os meus hobbies favoritos son ..., para relaxarme prefiro facer ioga ou ler un libro...

7

Modelo de currículo funcional.

62

guía de empresas para buscar traballo


o currículo

atopar traballo

o videocurrículo É unha ferramenta moi útil para diferenciarse do resto de candidatos. Consiste nunha gravación de entre 1 e 3 minutos de duración na que o candidato se presenta a si mesmo ante a cámara. A súa vantaxe radica en que aporta gran parte da información que se consigue nunha primeira entrevista sen a necesidade de concertar unha cita. Se elaboras un videocurrículo ben presentado, podes conseguir que decenas de empresas te vexan e se familiaricen contigo. Podes subliñar as túas cualidades incluso máis que nunha entrevista, porque non hai un entrevistador que leve a batuta. O videcocurrículo parécese máis a unha carta de motivación que a un currículo, polo que non se trata de repetir a información que aparece neste último. Trata de mostrar o teu valor diferencial resaltando os teus puntos fortes da seguinte maneira: 1. Conta de onde ves: que estudaches, que che motiva, que experiencia tes e que pensan os teus antigos xefes de ti. 2. Explica o tipo de traballo ao que aspiras, como concibes a túa futura carreira profesional e a que factores das maior importancia. 3. Se dominas algún idioma estranxeiro, podes utilizalo nalgún momento durante a gravación. Se a túa profesión precisa don de xentes e boa imaxe, o videocurriculo é a túa ferramenta (periodismo, relacións públicas, marketing, vendas, interpretación...), pero pode ser útil para persoas moi diversas: emprendedores, titulados en busca de prácticas, investigadores en busca de financiación... O importante é que deas renda solta ao teu poder de persuasión. O videocurriculo non se esixe en ningunha empresa, polo que pode serche de gran axuda para aportar un valor diferencial. É unha boa demostración de autoconfianza,

guía de empresas para buscar traballo

63


proactividade e familiaridade coas novas tecnoloxías, pero non é unha tarefa sinxela. Pode que non che saia ben á primeira. Debes habituarte a verte en pantalla, relaxarte e seguir intentándoo até que te vexas dentro do papel. Algunhas recomendacións prácticas para realizar un bo videocurrículo: - Sé ti mesmo, compórtate naturalmente. - Enfoca a presentación de maneira moi positiva: logros, aspiracións, conviccións. - Expresa de maneira próxima, con convicción e con exemplos as túas actitudes profesionais: o compromiso, a responsabilidade, o traballo en equipo... - Mira á cámara. - Evita moverte demasiado ou xesticular en exceso. - Viste de maneira sobria, evitando cores estridentes ou brillantes que chamen excesivamente a atención. - Reduce a duración ao mínimo e non deas demasiados detalles sobre a túa vida persoal. - Fala a modo e vocaliza, de maneira que se che entenda. - Non leas nin te aprendas un discurso de memoria. - Agradece a atención de quen te estea vendo e suxire unha primeira entrevista persoal para compartir impresións. A produción do videocurrículo é sinxela. Necesitarás un lugar pechado e silencioso con fondo neutro e tres puntos de luz, de maneira que a iluminación sexa homoxénea. Unha vez gravado, podes montar o vídeo cun programa de edición e, se utilizaches un fondo en croma, podes engadir fondos dixitais, animacións ou letreiros que apoien o teu discurso. Podes atopar máis información sobre o videocurrículo na páxina www.tumeves.com.

64

guía de empresas para buscar traballo


a carta de presentaci贸n

atopar traballo

a carta de presentaci贸n

gu铆a de empresas para buscar traballo

65


atopar traballo

a carta de presentación

• Como redactar unha carta de presentación • Lembra que... • Exemplos

66

guía de empresas para buscar traballo


a carta de presentación

atopar traballo

como redactar unha carta de presentación Unha vez que tes redactado o currículo é o momento de redactar a carta de presentación. Inda que pode parecer unha simple formalidade, este é o principal instrumento de promoción da túa candidatura. Para redactar unha boa carta de presentación debes adoptar o papel dun vendedor, identificar as necesidades da empresa (o teu cliente) e as bondades e vantaxes da túa candidatura (o produto). O contido da carta de presentación debe responder ao esquema seguinte: - Parágrafo inicial: Alude ao anuncio ou ao motivo polo que se escribe a carta. Utiliza un estilo directo e agradable. - Segundo parágrafo: Serve para expoñer de maneira sintética os teus méritos (formación, experiencia e cualidades). Relaciona esta información coa empresa, o sector ou a actividade, poñendo en evidencia a adecuación das túas capacidades ao tipo de profesional requirido pola empresa. Describe o que podes facer pola empresa, en que lle podes ser de utilidade. - Terceiro parágrafo: Insiste no teu interese por traballar nesa empresa e o importante que é para ti obter unha entrevista. - Despedida: Utiliza as fórmulas de cortesía habituais. A carta de presentación debe ser persoal, clara e concisa. Non excederá dunha páxina. Estará escrita acorde co currículo, no mesmo papel e coa mesma tipoloxía, utilizando unha linguaxe sinxela, evitando as frases feitas e os clixés. A carta de presentación axústase ás normas de correspondencia comercial e de negocios.

guía de empresas para buscar traballo

67


atopar traballo

a carta de presentación

lembra que... - Debes incluír o teu nome e apelidos completos, dirección postal, teléfonos de contacto (fixo e móbil) e a túa dirección de correo electrónico. Estes datos deben coincidir cos que figuran no teu CV. - Debe ir dirixida á persoa que ten poder de contratación. Comproba que o nome e apelidos completos do destinatario están perfectamente escritos, e indica sempre o posto ou posición que ocupa. - Non esquezas separar cun espazo os diferentes parágrafos que contén a túa carta; debe ter un aspecto airoso que facilite a lectura. - Non se pode fotocopiar. - Debe ir datada e asinada. - Non se grampa nunca ao currículo. - Non se acompañan/anexan os títulos nin as cartas de recomendación salvo que chos pidan e, en tal caso, deberán ser seleccionados en función das necesidades do destinatario. - O sobre irá personalizado (identidade do destinatario: nome, cargo, empresa, dirección completa). - Debes conservar unha copia. - Se o envío é a través do correo electrónico, a carta será o corpo do correo e o currículo irá como documento adxunto. O correo electrónico deberá ser redactado co mesmo esmero que unha carta de presentación en papel. A continuación presentámosche algúns exemplos de carta de presentación, pero lembra que a redacción debe ser persoal.

68

guía de empresas para buscar traballo


a carta de presentación

atopar traballo

Nome e apelidos Dirección Teléfono Correo electrónico Nome e cargo a quen vai dirixida ou departamento de persoal ou de RRHH Nome da empresa Dirección da empresa Ourense, 25 de setembro de 20xx Estimados Sres/as.: Con referencia ao seu anuncio aparecido en La Voz de Galicia o día 23 de setembro do presente ano, adxunto remito o meu currículo. Dada a miña formación na área contable, así como a ampla experiencia adquirida no posto ofertado, considero que podería encaixar no mesmo. Estou moi interesada en participar no seu proceso de selección, polo que quedo á súa disposición para concertar una entrevista e comentar en profundidade a miña formación e experiencia. Á espera da súas noticias, reciban un cordial saúdo.

Asdo. Elena Jiménez Zar

guía de empresas para buscar traballo

69


atopar traballo

a carta de presentación

Nome e apelidos Dirección Teléfono Correo electrónico Nome e cargo a quen vai dirixida ou departamento de persoal ou de RRHH Nome da empresa Dirección da empresa Ourense, 25 de setembro de 20xx Estimados Sres/as.: Unha vez finalizados os meus estudos de Técnico Superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe no centro de Formación Profesional A Farixa (en Ourense), busco o meu primeiro emprego, onde profundar e aplicar de maneira práctica os coñecementos adquiridos. Durante o último ano de estudos realicei prácticas de empresa no Auditorio de Ourense durante oito meses, onde recibín formación sobre escenografía. Estou moi interesada en traballar no ámbito da posta en escena e o teatro na súa empresa. Coa miña formación e especialización profesional creo reunir os requisitos específicos para o desempeño deste traballo. Seríame moi grato ter a ocasión de demostrar as miñas aptitudes na súa empresa, polo que solicito ter a oportunidade de concertar unha entrevista con vostedes. En espera da súas noticias, saúdalles moi atentamente,

Asdo. Elena Jiménez Zar

70

guía de empresas para buscar traballo


a entrevista de traballo

atopar traballo

a entrevista de traballo

guĂ­a de empresas para buscar traballo

71


atopar traballo

a entrevista de traballo

• Antes da entrevista • Durante a entrevista • Que avalía o entrevistador? • 25 preguntas habituais na entrevista de selección • O final da entrevista

• Despois da entrevista • O seguimento do proceso

72

guía de empresas para buscar traballo


a entrevista de traballo

atopar traballo

a entrevista de traballo Todos os instrumentos e técnicas de busca de emprego utilizados van encamiñados á obtención dunha entrevista de traballo. Este é o punto culminante do proceso, pero tamén é o máis subxectivo. Para ti a entrevista de selección é a oportunidade de darte a coñecer e demostrar que reúnes as aptitudes e actitudes necesarias para desempeñar adecuadamente un determinado posto de traballo. Para a empresa, a entrevista é un medio para coñecer adecuadamente ao candidato e valorar a súa idoneidade para o posto. Pero ademais os seleccionadores teñen outras dúas finalidades: - Informar ao candidato. - Transmitir unha adecuada imaxe da empresa. A forma en que se realiza a entrevista pode variar moito, incluso podería ser que se realizasen varias entrevistas con distintas persoas. E tamén pode ser que o entrevistador indague máis ou menos na túa personalidade, segundo o seu estilo ou necesidades. Sen embargo, hai dúas cuestións importantes a ter en conta: - Debemos acudir á entrevista debidamente preparados. - Debemos abordala con total seriedade, tratando de continuar no proceso de selección.

guía de empresas para buscar traballo

73


atopar traballo

a entrevista de traballo

antes da entrevista Antes de acudir á entrevista debes fomentar a confianza en ti mesmo e o interese pola empresa. Presta atención aos aspectos relativos á túa personalidade, ás características da empresa e do posto de traballo e a outros aspectos formais. A. Coñécete a ti mesmo Repasa os teus puntos fortes e débiles. Coñece as túas habilidades sociais, coñecementos e materias profesionais que dominas, e tamén os teus aspectos negativos, tanto persoais como profesionais. B. Coñece á empresa A actitude durante a entrevista será moi distinta se estás ben informado sobre a empresa: actuarás con maior seguridade e argumentarás a túa motivación de maneira sólida. Trata de coñecer a importancia da empresa no mercado, as súas perspectivas futuras, os seus puntos fortes e as súas debilidades, os seus produtos, as súas dimensións, lugares de traballo, persoal... C. Coñece o posto de traballo Este punto é especialmente importante cando accedemos por primeira vez ao mercado de traballo ou cando cambiamos de ocupación. É importante coñecer cal é a finalidade dese posto, cales son as súas funcións e tarefas, que esixencias ten, cales son as súas condicións de traballo, as oportunidades de promoción...

74

guía de empresas para buscar traballo


a entrevista de traballo

atopar traballo

D. Aspectos formais Debemos ter en conta tamén outras cuestións: - Aseo, forma de levar o cabelo ou a barba... - Vestimenta, acorde co posto de traballo e coa empresa: levar ou non garabata, ir ou non en vaqueiros, exhibir ou non piercings ou tatuaxes... - Debemos ter coidado co noso alento (tabaco, alcohol). - Non é recomendable acudir á entrevista portando bolsas ou paquetes. O entrevistador pode pensar que non estamos suficientemente motivados. - Dar facilidade ao entrevistador para fixar o día e hora da entrevista. - Asegurarse do lugar e da hora da entrevista, así como do nome do entrevistador. - Se non estás seguro de como chegar ao lugar da entrevista, fai unha viaxe de proba ou vai cunha marxe de tempo suficientemente amplo como para asegurarte de que chegarás a tempo. - Sé puntual: mellor cinco minutos antes que despois. - Se por algunha razón cres que podes chegar tarde, comunícallo ao entrevistador canto antes.

guía de empresas para buscar traballo

75


atopar traballo

a entrevista de traballo

durante a entrevista A. Actitude mental ante unha entrevista de traballo - Debes estar convencido de que reúnes méritos suficientes para desempeñar ese posto. - Inda máis, ti podes facer moito pola empresa. - Acude decidido, sen arrogancia, pero como unha persoa resolutiva. - Preséntate na empresa como solución, non como problema. - Sé natural, tal e como es, cunha imaxe real, que inspire confianza e profesionalidade. B. Que busca o entrevistador? Todas as preguntas que nos poden realizar van encamiñadas a saber se somos a persoa máis adecuada para o posto e por que. Para iso, o entrevistador busca resposta a cinco preguntas fundamentais: -

Por que está vostede aquí? Que pode facer pola empresa? Como é vostede? Por que é mellor ou máis adecuado que o resto de candidatos? Podemos permitirnos contratalo?

Pode que estas cinco preguntas non cheguen a formularse en toda a entrevista, pero fai o que podas para axudar ao seleccionador a respondelas e a túa entrevista será satisfactoria para ambos. Para isto, recomendámosche que te poñas no lugar do entrevistador e penses que pode desexar para a súa empresa.

76

guía de empresas para buscar traballo


a entrevista de traballo

atopar traballo

que avalía o entrevistador? O entrevistador tratará de avaliarte nunha serie de áreas, incidindo nunhas ou noutras en función das características da empresa e do posto a cubrir. A. Avaliación dos teus coñecementos Estudos e grao de satisfacción coa formación realizada e proxectos de estudos futuros. B. Avaliación da túa experiencia profesional (prácticas e contratos de traballo) Interesa saber tarefas e funcións, coñecementos que che proporcionaron e nivel de satisfacción profesional. C. Avaliación das túas competencias (capacidades, habilidades e actitudes persoais) Tratará de avaliar a túa capacidade de traballo en equipo, o teu sentido da responsabilidade, a túa capacidade de adaptación e flexibilidade, as túas ganas de aprender, a túa facilidade para a expresión oral e escrita, a túa iniciativa ou a túa capacidade de organización e planificación. D. Avaliación da túa motivación O entrevistador tratará de prognosticar o teu rendemento potencial na empresa. A motivación é un aspecto tan esencial que pode incluso compensar deficiencias de formación ou experiencia. Pode haber preguntas relacionadas coas túas áreas de motivación preferentes, a túa actitude ante un posto de traballo concreto, a túa dispoñibilidade, os teus desexos de promoción e aspiracións económicas, os teus valores ocupacionais e os teus intereses e afeccións persoais.

guía de empresas para buscar traballo

77


atopar traballo

a entrevista de traballo

E. Autovaloración Xeralmente o entrevistador pedirache que reflexiones sobre os teus puntos fortes e débiles co fin de establecer o teu grao de coñecemento e satisfacción persoal, detectar o teu nivel de sinceridade e determinar as túas actitudes vitais e o nivel de seguridade e confianza en ti mesmo.

78

guía de empresas para buscar traballo


a entrevista de traballo

atopar traballo

25 preguntas habituais na entrevista de selección 1. Fáleme de vostede... 2. Fáleme ou pouquiño do seu currículo... 3. Como soubo de nós? 4. Que sabe da nosa empresa e que aspectos lle gustaría coñecer? 5. Por que quere traballar con nós? 6. Que espera deste posto de traballo? 7. Que é o que máis lle interesa e o que menos do posto de traballo? 8. Que cre que podemos aportarlle profesionalmente? 9. Que pode aportar á empresa? 10. En que se distingue dos demais candidatos? 11. Que salario lle gustaría percibir? 12. Estaría disposto a viaxar ou a trasladarse a outro lugar? 13. Prefire traballar en equipo ou individualmente? Por que? 14. Cal sería para vostede o traballo ideal? 15. Como adquiriu a súa formación? 16. Cal era a súa materia preferida? E a que menos lle gustaba? 17. Que formación considera necesaria para a súa capacitación profesional? 18. Considérase un líder? Por que?

guía de empresas para buscar traballo

79


atopar traballo

a entrevista de traballo

19. Cales son os seus puntos fortes e os seus puntos débiles? 20. Cal é a súa mellor cualidade e o seu peor defecto? 21. Cales foron os seus éxitos ou realizacións máis destacados? 22. Podería comentarme algún erro cometido nun traballo anterior? 23. Pense nun profesor, un amigo... Se eu lle preguntase como é vostede, que cre que me contestaría? 24. Descríbame a súa escada de valores 25. Que é o que máis lle gusta facer no seu tempo libre?

80

guía de empresas para buscar traballo


a entrevista de traballo

atopar traballo

o final da entrevista Antes de irte da entrevista infórmate sobre a próxima etapa do proceso de selección: onde, cando e con quen terá lugar. Se, acabada a reunión, non che mencionan nada, toma a iniciativa e pregunta directamente en que consiste a seguinte etapa. Non esquezas agradecer ao entrevistador o seu tempo e solicítalle a súa tarxeta de visita. Así disporás dos seus datos exactos para enviarlle unha carta de agradecemento. Despídete cun apertón de mans.

guía de empresas para buscar traballo

81


atopar traballo

a entrevista de traballo

despois da entrevista Unha vez rematada a entrevista non deixes de avaliar a impresión xeral que che produciu a empresa e o posto de traballo ofrecido. Adecúase ás túas expectativas? Avalía tamén o éxito da entrevista, resaltando os puntos positivos e negativos do encontro. Cales foron os temas que máis lle interesaron ao teu interlocutor? E os que lle aburriron ou decepcionaron? Cales foron as túas mellores e as túas peores respostas? Dubidaches ou puxécheste nervioso con algunha pregunta? Cal foi a túa actitude? Expresácheste de maneira correcta? Fixeches algunha pregunta ou comentario inadecuado? O importante desta avaliación é aprender para mellorar en sucesivas entrevistas e presentarte en ocasións futuras con maior seguridade e mellores argumentos ao teu favor.

82

guía de empresas para buscar traballo


a entrevista de traballo

atopar traballo

o seguimento do proceso A carta ou e-mail de seguimento vai máis alá da cortesía e xoga un papel importante na impresión que deixas de ti mesmo. Tanto se a entrevista che resultou satisfactoria e percibiches interese cara a ti, como se detectaches certa indecisión no entrevistador, esta carta servirá para reforzar unha impresión favorable de ti como candidato. Ademais, esta carta actúa como un xeito de diferenciarte da maioría dos aspirantes ao posto, que esquecen este detalle. Demostra motivación, seriedade e perseveranza e bríndache a oportunidade de reiterar o teu interese polo posto, reafirmar a túa cualificación e explicar as razóns polas que pensas que es o candidato idóneo. É importante que esta carta se redacte xusto ao rematar a entrevista e que se lle faga chegar ao entrevistador en breve prazo, xa que a medida que pasan os días, aumenta a posibilidade de que o interese pola túa candidatura vaia diminuíndo. Ás veces o entrevistador pedirache que chames por teléfono para informarte sobre o proceso. Neste caso, faino antes de enviar a carta. Esta carta debe ser breve, pero chea de contido. Debes agradecer ao entrevistador e á empresa o tempo dedicado e reiterar o teu interese pola empresa e polo posto ofertado. Mencionarás os teus obxectivos profesionais e de que maneira o posto e a empresa os satisfai. Transmite as impresións positivas que tiveches ao longo da entrevista, referíndote a aqueles temas polos que o entrevistador mostrou especial interese e preocupación, lembrándolle o que lle agradou de ti. Explica brevemente que as túas habilidades persoais, logros e coñecementos son os necesarios para o posto, pero non te mostres excesivamente solícito. Indica que es-

guía de empresas para buscar traballo

83


atopar traballo

a entrevista de traballo

tás disposto a incorporarte ao posto, pero non manifestes ansiedade. Emprega un ton positivo, utilizando o vocabulario e linguaxe do entrevistador. Anuncia que te porás en contacto co entrevistador para informarte do proceso. Este punto permitirache telefonar á persoa pasados dez ou doce días, en caso de non ter recibido noticias. Este momento será o adecuado para preguntar se xa se tomou unha decisión referente a túa candidatura. Ao igual que a carta de presentación, deberemos utilizar un formato comercial ou de negocios, polo que deberás identificar perfectamente ao remitente, ao destinatario, lugar, data e sinatura. Exemplo de carta de seguimento:

84

guía de empresas para buscar traballo


a entrevista de traballo

atopar traballo

Nome e apelidos Dirección Teléfono Correo electrónico Nome e cargo a quen vai dirixida Nome da empresa Dirección da empresa

Ourense, 25 de setembro de 20xx Estimado Sr. Fernández: En primeiro lugar, quero agradecerlle o tempo dedicado durante a nosa entrevista do pasado martes e a información que me proporcionou sobre a súa empresa e o posto de mantemento que actualmente se atopa vacante. Como xa tiven a oportunidade de comentarlle, creo estar capacitado para desenvol‐ ver o traballo requirido, dada a formación especializada e a experiencia obtida ao longo de diversas estancias en prácticas, nas que realicei funcións similares. Sería para min unha satisfacción poder incorporarme ao equipo de (nome da empre‐ sa) e contribuír á consecución dos obxectivos e ás metas que teñen actualmente defi‐ nidos. A vindeira semana poreime en contacto con vostede para coñecer a súa decisión final. Moi atentamente,

Anxo González Pereira

guía de empresas para buscar traballo

85emprender por conta propia

autoemprego

emprender por conta propia

guĂ­a de empresas para buscar traballo

87


autoemprego

emprender por conta propia

• Como afecta a crise ao emprendemento? • O autoemprego como proxecto profesional • Tes madeira de emprendedor? • A elección da idea de negocio • Revisa o teu modelo de negocio • Constrúe o teu 1º produto mínimo viable (PMV) • 7 pasos para a elaboración dun bo plan de empresa • Que forma xurídica elixir? • Planificación da posta en marcha da empresa • Principais novidadades da lei de apoio aos/ás emprendedores/as e a súa internacionalización

• Enlaces de interese • Directorio para a creación de empresas

88

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

como afecta a crise ao emprendemento? Non emprender en tempos de crise parece, de entrada, unha decisión acertada, xa que existen varios factores que contribúen a este razoamento. Á incerteza do emprendemento engádeselle a información que diariamente diminúe as expectativas dos posibles emprendedores: noticias negativas sobre a situación económica xeral, sobre o goteo do peche de empresas, a aprobación de expedientes de regulación de emprego, engrosamento das listas do paro... Este escenario contribúe a que moitas veces se pasen por alto ou se menosprecen diferentes oportunidades que, realmente, serían un bo punto de partida para iniciar un proxecto. Existen distorsionadores da realidade, como poden ser o medo, o descoñecemento ou a falta de experiencia, que de maneira conxunta, fan que diminúa o seu atractivo. Pero a necesidade ou a falta doutras alternativas xogan a favor do aumento do número de emprendementos. É certo que existe un problema no mercado financeiro mundial, sobre os aspectos que están relacionados coa credibilidade, co crédito, cos riscos asumidos... Ese mercado está a sufrir transformacións e provocando, á súa vez, importantes cambios estruturais que efectivamente afectan ao emprendemento é á vida económica dos diferentes axentes. Isto ten a súa repercusión sobre a demanda, que se ve alterada, provocando ao mesmo tempo mudanzas nos diferentes sectores e, en consecuencia, na situación competitiva das empresas que os integran. Se se está a valorar a posibilidade de montar unha empresa, esta perspectiva, xunto coa resposta a determinadas preguntas, poden condicionar a iniciativa do potencial

guía de empresas para buscar traballo

89


autoemprego

emprender por conta propia

emprendedor/a. O escenario no que nos movemos non se pode mudar tan facilmente pero, é suficiente apoiarse neste panorama para decidir non emprender ante unha posible oportunidade? As mudanzas na demanda son só de contratación ou existe algunha demanda estable ou mesmo que aumente? Está aparecendo un patrón novo de demanda? As mudanzas sectoriais non son un sinal de aparición de oportunidades para o emprendemento? Como é o novo mercado financeiro? Que regras xa non son válidas? Cales son as novas claves de acceso ao financiamento? En realidade, a afirmación de que en tempos de crise non existe demanda é falsa. A demanda sufre variacións, aumentando e diminuíndo nalgún sector ou para algún produto ou servizo determinado. Por isto, cando decidamos emprender é fundamental facer unha análise da demanda e do comportamento dos clientes, pois isto será un punto clave que indicará o posible éxito ou fracaso do noso proxecto.

Crise? Que crise?

90

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

recomendacións para emprender en tempos de crise 1. A maior fonte de información son os clientes. Pregúntalles a eles para obter a mellor información sobre o mercado. 2. Non teñas medo de esixir o pago das vendas que vaias facendo. Soporta só a tensión financeira que non rompa as túas previsións de tesourería. 3. Debes saber explicar que necesidade resolve a túa oferta e como o fas. 4. Supera as expectativas dos clientes do segmento no que vas a competir. 5. Evita a parálise pola análise. Nunca terás toda a información nin evitarás o 100% dos erros. 6. Non queiras facer todo ti, busca colaboradores e aproveita a axuda que che brinden. 7. Mide e controla tendo en conta a importancia relativa. Hai elementos críticos que requiren máxima atención e outros, por mal que os xestiones, terán unha influencia negativa limitada no conxunto dos resultados que agardas. 8. Non necesitas crear e inventar cada parcela da túa empresa. Incluso elementos esenciais da mesma poden ser reutilizados, copiados, aproveitados... Usa e aproveita todos os recursos dispoñibles. Sae máis a conta. 9. Vender require grandes esforzos de forma continua. Proba diferentes métodos e vai mellorando a túa técnica segundo os resultados. Fórmate para a venda e comprende o proceso de comercialización, as técnicas de negociación...

guía de empresas para buscar traballo

91


autoemprego

emprender por conta propia

10. Enriquece os argumentos para a venda da túa proposta de valor con base técnica. Podes usar os manuais de marketing, comercialización, merchandising... que tes a túa disposición na web do IGAPE8. 11. Podes considerar ter algunhas vendas “investimento”. Non gañarás nesa operación, pero si gañarás en coñecemento, experiencia, reputación... 12. Sé flexible nos parámetros que configuran o teu negocio. Escoita as indicacións do mercado. 13. Ter que modificar a túa idea inicial ou mesmo o teu produto non é ningún fracaso. Lembra que o mercado decide o futuro do teu negocio. 14. Mide a contribución de cada partida de gasto con respecto ao valor xerado pola empresa. Fai porcentaxes e pensa en como mellorar a eficiencia e eficacia e, sempre que sexa posible, elimina partidas de gasto innecesarias ou redúceas ao mínimo. 15. Nas previsións de gastos sempre haberá cousas que esqueciches. Tómaas en consideración habilitando unha partida nos orzamentos para imprevistos. 16. Ten presente en cada decisión o limiar de rendibilidade e usa como ferramenta para a toma de decisión o punto de equilibrio da empresa. Contrasta como afectarían as variacións nos prezos á distancia co punto de equilibrio e valora a posibilidade de descremar o mercado. 17. Fai unha estimación de cal é o tempo que tes dispoñible para buscar a estratexia de vendas máis axeitada ou para ir perfeccionándoa.

8

http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/asesoramento/manuais-de-xestion

92

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

18. Explora posibilidades de ingresos extras se non consumen recursos adicionais. 19. Ten unha política de xestión de cobros que teña un filtro de tipo de clientes para evitar os impagos. 20. Explora se podes innovar nas canles de comercialización. Podes reinventar o modelo de negocio asentado no sector? 21. Nunca terás todo rematado. Podes empezar a traballar e ir mellorando pouco a pouco. Se tes capacidade de xerar ingresos xa estás preparado para comezar a actividade. Pasa a acción xa. 22. Cando estimes as vendas pensa por que canles se levarán a cabo e se tes probabilidades reais de chegar a obter os resultados que precisas. 23. Fai as contas coas previsións de ingresos máis pesimistas. 24. Se detectas unha nova liña de negocio cos mesmos ou poucos recursos adicionais, non perdas o tempo. Ás veces as mellores oportunidades aparecen polo camiño da maneira menos esperada. 25. A maneira na que entregas valor aos clientes é un dos principais piares nos que se pode sustentar a reputación e o posicionamento da túa marca. 26. Hai ocasións nas que debes dicir non aos clientes. Debes pensar as implicacións que poden ter as decisións que tomes en cada venda. Ás veces convén non vender se pode verse comprometida a empresa financeiramente. 27. Se entendes que necesidades satisfarías coa túa oferta poderás atender mellor aos teus clientes e obter mellores resultados.

guía de empresas para buscar traballo

93


autoemprego

emprender por conta propia

o autoemprego como proxecto profesional O autoemprego consiste en que ti mesmo xeres a túa propia actividade laboral creando o teu propio posto de traballo e traballando por conta propia. Para moitas persoas é unha alternativa de acceso ao mercado laboral. Pero non basta con ter iniciativa para emprender un proxecto. Debes ter moi presente que planificar minimiza o risco e amplía as garantías de éxito empresarial. Entre as vantaxes do autoemprego temos: -

Ser o teu propio xefe. Independencia e autonomía no traballo. Investir e gañar diñeiro, previsiblemente. Realización persoal e desenvolvemento do teu obxectivo profesional. Alternativa ao desemprego. Desenvolver unha idea na que cres. Fomentar a túa creatividade.

Pero, que é necesario para montar unha empresa? Pois, basicamente: A. Emprendedor(es) Son os que se encargan de detectar as necesidades que existen no mercado e aproveitan a oportunidade para desenvolver o seu proxecto empresarial.

94

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

B. Unha idea Todo proxecto empresarial xira sempre en torno a unha idea, que na meirande parte dos casos xorde da intuición e da observación dos cambios e das novas necesidades que se producen na sociedade. Debes ter en conta que non sempre unha boa idea conduce a un bo negocio. Ás ideas hai que “poñerlles patas”, porque elas soas non andan. C. Un mercado A idea de negocio vai enfocada a satisfacer as necesidades dunha parte da sociedade. O máis importante é que haxa mercado, que non teñamos que pelexar para conseguir clientes. Debemos identificar da maneira máis concreta posible quen serán, determinando os segmentos de clientes que poderían estar interesados no noso produto ou servizo. D. Recursos Por último, será preciso ter en conta os recursos necesarios para que a túa idea tome forma (instalacións, maquinaria, persoal, recursos financeiros...)

guía de empresas para buscar traballo

95


autoemprego

emprender por conta propia

tes madeira de emprendedor? Se lle preguntas a un emprendedor de éxito cales son as habilidades fundamentais que lle permitiron poñer en marcha o seu negocio, vaste atopar con tantas respostas como empresarios. Propoñémosche 20 preguntas que debes facerte para descubrir se tes madeira de emprendedor. 1. Considéraste unha persoa optimista? Os emprendedores son persoas que se comprometen cun proxecto cun espírito moi optimista. Teñen confianza en que todo sairá ben, pero máis que ver a botella medio chea, sabendo que se baleirará nalgún momento, pensan que van facer coa botella cando isto ocorra. Son optimistas radicais, xa que manteñen o seu optimismo a pesar das dificultades. 2. Tes un espírito curioso? Os emprendedores teñen sempre o radar posto e teñen a iniciativa de satisfacer a súa curiosidade de maneira continua. 3. Cualificaríaste como perseverante? Os emprendedores teñen unha motivación constante que lles leva a continuar adiante a pesar dos problemas. 4. Confías realmente nas túas posibilidades? As persoas emprendedoras confían absolutamente no seu proxecto e en que están preparadas para sacalo adiante.

96

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

5. Naciches con madeira de líder? Á hora de emprender, hai que contar coa capacidade e disposición para asumir a guía, a dirección e a responsabilidade do traballo dun equipo de persoas. 6. Tes unha idea e es capaz de desenvolvela? Contar con capacidade para visualizar a futura empresa e o seu éxito é un atributo común á maioría dos emprendedores. Esta visión debe ser transmitida a todas as persoas do entorno para facilitar a súa realización. 7. Sóbrache capacidade de iniciativa? Un emprendedor ten creatividade ou polo menos capacidade para dar solucións novas a problemas vellos ou incluso para formular novos problemas. Trátase de romper co establecido e coñecido para buscar novas maneiras de facer as cousas. 8. Saíches á rúa e coñeces o mercado? Ter un bo proxecto provén da curiosidade. Un proxecto vén do que ves no entorno, das necesidades que detectas e de ser capaz de solucionalas de maneira imaxinativa. Coñecer o sector onde te vas meter implica analizar ese mercado, pero tamén coñecer ben o teu produto, inda que de momento só estea na túa cabeza. Deberías ser capaz de explicar aos consumidores para que serve o teu produto ou servizo e como vai mellorar as súas vidas. 9. Miras ao medio e longo prazo ou só ao curto? As persoas emprendedoras teñen un proxecto e o visualizan a longo prazo. Non se trata de dicir: “Vou fabricar camisetas para os Xogos Olímpicos de Río”. Máis ben é a idea de: “O meu proxecto é o dunha empresa líder de camisetas de eventos deportivos”.

guía de empresas para buscar traballo

97


autoemprego

emprender por conta propia

10. Temes arriscar a estabilidade familiar? Cal é o prezo que hai que pagar por ser emprendedor? Ter que elixir entre diñeiro e tempo libre ou entre diñeiro e calidade de vida. A maioría dos beneficios do negocio obteranse a costa de horas de traballo non laborais. Un emprendedor ten que estar disposto a traballar durante unha tempada máis ben longa. A historia do emprendedor durante os primeiros anos da súa aventura empresarial podería titularse “A familia... e un menos”. 11. Tes medo a perder cartos? Hai que ter disposición a afrontar riscos calculados e a subsistir durante unha tempada con beneficios baixos ou sen beneficios en absoluto. Sen embargo, o medo a arriscar un investimento económico está moi xeneralizado. 12. Podes controlar a túa frustración? É normal que non todo saia ben á primeira, pero é necesario saber afrontar os obstáculos que se poden interpoñer no camiño e perseverar. Tes que asumir que nos procesos de toma de decisións non sempre podemos chegar a controlar todas as variables. Sé cauto, pero aprende a vivir así. Equivocarse nunha decisión non supón o fin de nada, só axuda a poñer os pes na terra. 13. Que tal te adaptas aos cambios? As persoas emprendedoras caracterízanse pola capacidade para adaptarse a condicións moi diversas, encontrarse a gusto en ambientes moi diferentes e tratar con persoas de características distintas ás súas propias, así como por tolerar os cambios frecuentes no seu entorno e unha dose elevada de estrés. 14. Tes dotes de comunicación? Todos os emprendedores de éxito son bos ou excelentes comunicadores. Son capaces de expresar os seus desexos, necesidades, obxectivos e ideas aos

98

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

seus socios, clientes e provedores. Paralelamente, adoitan ter un bo coñecemento da natureza humana e saben vender a súas ideas con tacto e no momento oportuno. 15. Defendes a túas posturas habilmente? É cuestión de asertividade, non de agresividade. O emprendedor ten que estar disposto a defender as súas opinións, as súas posicións e os seus intereses. 16. Sabes traballar en equipo e delegar? Ademais de saber seleccionar aos seus colaboradores, a habilidade do emprendedor reside en facer equipo con empregados, colaboradores e socios, pero tamén con provedores de servizos e produtos. Esta habilidade inclúe a capacidade de convicción, de sedución, de coñecemento, de comunicación e de delegación, pero para arrastrar a un equipo tes que ter un bo proxecto. É difícil arrastrar á xente a unha tolemia. 17. Es hábil á hora de negociar? Un emprendedor enfróntase constantemente á necesidade de negociar. A pesar de que se trata dunha actividade cotiá, moitas veces reflexiónase pouco e déixase nas mans da intuición. Isto pode traer consigo que non se chegue a acordos de colaboración, que as relacións se deterioren, que as partes non se impliquen ou que se pacte en condicións moi inferiores ás que se poderían acadar. 18. Tes orientación comercial? Non se trata de ser un bo comercial, senón de saber transmitir a túa visión da empresa, do produto, de como se ten que ofrecer o servizo, que queres vender e como, e cal é a imaxe que queres dar.

guía de empresas para buscar traballo

99


autoemprego

emprender por conta propia

19. Tes algún coñecemento de xestión? Para converterte no teu propio xefe é necesario contar cunha formación polo menos básica en finanzas, contabilidade, marketing, vendas, recursos humanos, fiscalidade, etc. 20. E de xestión de recursos humanos? Non se trata de que sexas un experto consultor de recursos humanos, senón máis ben de que teñas claro o tipo de capital humano do que te queres rodear. Hai emprendedores de moito éxito que non son bos comunicadores, ou que non son bos comerciais, ou bos planificadores..., pero souberon dar cunha boa idea e rodearse dun equipo humano que suplise as súas carencias. É certo que hai unhas habilidades e competencias innatas que se recoñecen en moitos emprendedores, pero tamén é certo que o emprendedor vaise desenvolvendo ao longo da súa vida. A madeira de emprendedor en parte nace e en parte faise.

100

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

a elección da idea de negocio Inda que a idea non é un factor clave, debes partir dunha para poder arrancar con todo o proceso. Unha fantástica idea mal executada non leva a ningún sitio. Sen embargo, unha idea regular cun gran equipo detrás pode ser todo un éxito. Polo tanto, non te obsesiones con que che chegue a gran idea da túa vida para empezar a emprender. Para darlle forma á idea de negocio debes ter claro que o obxectivo debe ser desenvolver un produto/servizo o suficientemente bo como para solucionar os problemas dos teus clientes e satisfacer as súas necesidades. A mente humana funciona basicamente respecto a dous principios: evitar a dor e obter pracer. Así que todo o que podas facer para diminuír/erradicar unha posible dor aos teus usuarios ou maximizar o seu pracer será benvido. Por exemplo, podes detectar un problema que teñas ti e que se tiveras unha solución serías máis feliz, más rápido, máis listo, máis... o que sexa. Ou podes estudar nichos de mercado e detectar problemas que teñen en común que non están ben solucionados. A primeira fórmula é moito máis sinxela, pero pódeste atopar con que non hai suficiente xente que o padeza. A segunda opción é moito máis complicada e require máis traballo, pero xa che indica que poden existir clientes. Para esta segunda fórmula pode ser útil investigar sectores ou nichos que coñezas ben, por experiencia profesional ou simplemente por ocio. Sempre hai que ter presente que unha idea por si soa non vale nada. Por exemplo, poderíamos pensar na idea de montar unha empresa de loxística que dea servizo en fin de semana.

guía de empresas para buscar traballo

101


autoemprego

emprender por conta propia

Agora hai que desenvolver un pouco a idea e ver onde che pode levar. Para iso, trataremos de reformulala en forma de hipótese do problema que queremos solucionar. Seguindo co exemplo anterior, a idea ocorréusenos porque compramos varias veces produtos por Internet e sempre chegan de luns a venres. O problema consiste en que eses días traballamos fóra de casa e non podemos recibir o paquete, así que tócanos ir buscalo á oficina da empresa de mensaxería, coa perda de tempo que isto supón, e ademais en horas de traballo. Tal e como describimos o problema, unha solución moi simple podería ter sido facer que nos envíen os pedidos ao traballo. Non sempre é necesario crear un negocio para calquera problema que detectemos ou quizá necesitemos reformulalo doutra maneira. Unha vez que teñas claro o problema é o momento de conceptualizar a túa hipótese sobre a solución. Non necesitas construír nada, só pensar en como podes solucionar o problema da mellor maneira posible dentro das túas posibilidades. As túas carencias haberá que compensalas con outros compañeiros de aventura. Un exemplo de solución para o noso problema anterior sería un servizo de mensaxería con reparto en horas que non sexan de oficina e en fin de semana e que non supoña un sobrecusto moi elevado sobre a oferta actual. Desta maneira pasamos dunha idea abstracta a reflexionar sobre un problema que necesita resolverse e unha solución interesante para resolvelo. Se lle preguntas ás persoas do teu redor que pensan da túa idea, atoparás persoas que che digan que é marabillosa porque si, e outras que che dirán que estás tolo. En cambio, se formulas un problema, é posible que atopes xente que che diga que están fartos de darse de cabezadas contra o problema e que pagarían o que fora por evitalo ou solucionalo. Iso é bo sinal. Se non atoparas a ninguén que se identificara co problema... o problema teríalo ti.

102

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

Tamén poderías atopar persoas que che din que a túa solución é excelente, que está moi ben, pero que é posible que non pagaran por esa solución porque están sorteando o problema dun xeito “caseiro”. Neste caso poderíamos ter un problema de viabilidade que habería que analizar con maior detemento.

guía de empresas para buscar traballo

103


autoemprego

emprender por conta propia

valora a túa idea Unha vez definida a túa idea de negocio e antes de entrar nunha análise máis exhaustiva da mesma e elaborar o teu plan de empresa, convén que te formules algunhas preguntas: -

É unha idea realista? É viable tecnicamente? É viable economicamente? Estamos en condicións de poder acometela? A rendibilidade esperada compensa o esforzo?

Para clarexar estas respostas e pescudar o teu posicionamento previsto no mercado, resulta moi recomendable a realización dunha análise DAFO. A análise DAFO consiste na identificación de Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades da túa idea de negocio. Supón unha avaliación bastante completa, xa que se inclúen tanto os factores externos como os internos. Consiste en trasladar ao papel a avaliación dos puntos fortes e débiles da empresa para ver cal é a estratexia máis adecuada para poñer en marcha o negocio. O DAFO permíteche situarte fronte ao mercado e comprobar se hai oco para o que vas ofrecer ou se, polo contrario, é mellor reformular a situación e cambiar os plans. Se ao facelo dámonos conta de que non hai mercado ou de que vai resultarnos moi complicado atopar o noso sitio porque se necesitan uns recursos que non temos (técnicos, financeiros ou humanos), é mellor dar marcha atrás. Se finalmente as fortalezas ou oportunidades da túa idea superan os inconvenientes, segue coa análise.

104

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

ANÁLISE DAFO Factores

Internos

[+] [-] Favorecen a implantación e o cre- Limitan/impiden a implantación e o cemento da túa empresa crecemento da túa empresa Fortalezas:

Debilidades:

Aspectos únicos do teu modelo

Problemas financeiros

Vantaxes competitivas

Carencias de cara ao público

Recursos materiais e humanos

Aspectos insuficientes e mellorables

Elementos atractivos para os clientes potenciais

Horarios limitados Ubicación inadecuada

Externos Oportunidades:

Ameazas:

Tendencias do mercado

Saturación do mercado

Conxunturas favorables

Autosuficiencia do consumidor

Cambios tecnolóxicos

Competencia emerxente

Cambios na lexislación

Escaseza de persoal cualificado

Cambios no estilo de vida e de consumo

Falta de compromiso dos integrantes ou dos socios

O DAFO axudarache a formular as accións que deberías poñer en marcha para aproveitar as oportunidades detectadas e eliminar ou preparar a empresa contra as ameazas, tendo conciencia das túas debilidades e fortalezas.

guía de empresas para buscar traballo

105


autoemprego

emprender por conta propia

revisa o teu modelo de negocio Previamente á elaboración do plan de negocio debemos ter moi claro o noso modelo de negocio9. Este debe basearse nas túas hipóteses sobre o problema que queres solucionar e a solución que propós, o teu produto/servizo. Tendo claro o modelo de negocio, temos información sobre o noso produto (proposta de valor), clientes, partners, canles de comunicación... até aspectos sobre as fontes de ingresos e as estruturas de custos, pasando polas actividades clave. Todo isto axudaranos a completar máis adiante o noso plan de empresa. - Proposta de valor: Consiste en saber se hai xente co problema que queres solucionar e en ampliar o teu coñecemento tanto do problema como da solución e, con isto, acabar de definir os beneficios da túa proposta para que sexa o máis atractiva posible. - Clientes: Consiste en definir claramente os segmentos que conformarán o grupo de posibles clientes. - Fontes de ingresos: Consiste en pescudar canto están dispostos a pagar os teus clientes pola túa solución. - Estrutura de custos: Cos tres puntos anteriores poderás avaliar se os gastos previstos compensan aos ingresos, e poderás axustar a proposta de valor e coñecer mellor aos teus posibles clientes.

9

Un modelo de negocio ou deseño de negocio é unha representación simplificada da lóxica do negocio. Describe o que un negocio ofrece aos seus clientes, como chega a eles e como se relaciona con eles, é dicir, describe como gaña diñeiro a empresa.

106

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

constrúe o teu 1º produto mínimo viable (PMV) No caso de moitos proxectos, será necesario realizar un prototipo, que nos permita testar o produto ou servizo e nos proporcione información sobre posibles fallos e posibles solucións. O produto mínimo viable é unha das bases sobre as que se sustenta a metodoloxía Lean Startup e unha das súas achegas máis interesantes10. O produto mínimo viable é aquel que nos permite lanzar o produto co mínimo de características posibles, para poder aprender información relevante do seu lanzamento. Sen embargo, PMV non é equivalente a chapuza. Necesitas desenvolver unha mínima versión posible capaz de garantir unha boa experiencia ao usuario. Este produto non está pensado para as masas, senón para os early adopters, que son os que están dispostos sempre a probar cousas novas e produtos en fase de evolución con tal de estar á última. Co PMV o que se busca é testar a túa hipótese sobre a túa visión do produto, é dicir, tratas de comprobar que encontraches un problema polo que os early adopters estarían dispostos a pagar para ter unha solución, e que o teu produto é unha solución adecuada.

10

A premisa básica de Lean Startup é que unha startup non é unha empresa, senón unha organización temporal que ten por obxectivo atopar un modelo de negocio viable e escalar mediante unha serie de experimentos que serven para aprender, e todo isto rodeado dunha gran incerteza. Esta metodoloxía, perfeccionada por Eric Ries e recollida no seu libro The Lean Startup, nace da nova realidade e as novas necesidades das empresas que xorden nos últimos anos.

guía de empresas para buscar traballo

107


autoemprego

emprender por conta propia

7 pasos para a elaboración dun bo plan de empresa Un bo plan de negocio é o pasaporte para que un proxecto empresarial deixe de ser unha idea e se converta nunha realidade. Non é suficiente con telo na cabeza, hai que plasmalo en papel. Así aclárase e simplifícase. Este plan converterase nunha folla de ruta, un pouco teórica e con incertezas ao principio, pero que a medida que se elabore irá axudando a descubrir posibles fallos no proxecto. Ademais, o plan é unha ferramenta de comunicación que che permitirá transmitir a inversores, provedores e clientes os obxectivos que persegues, como os vas acadar e cales son as posibles vías de actuación, para convencelos de que se sumen á túa iniciativa. Elaborar un plan de empresa non significa dedicarse en corpo e alma durante meses a esta tarefa, pero si a traballar un documento máis lixeiro que nos axude a reflexionar sobre determinados aspectos que non teríamos en conta doutro xeito. Os puntos que debe contemplar un plan de empresa son os seguintes: 1. Resumo executivo Contén os sinais de identidade da empresa. Neste apartado do plan reside a clave para a utilidade do documento, tanto para nós como para inversores, partners... Describe a misión e visión do proxecto, explicando quen es, que ofrecerás e a quen, e como e por que a idea é viable. Un xeito de facelo é explicando de maneira breve e concisa o problema que teñen os teus clientes, a túa solución e os beneficios que lles aportas. Realiza un resumo do modelo de negocio, facendo fincapé no teu valor diferencial. E

108

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

explica de maneira moi breve a evolución financeira dos primeiros 3 anos, seguida das necesidades de financiamento (só se necesitas financiamento externo). 2. Equipo O grupo de colaboradores é decisivo, é o que pode transformar unha idea mediocre nun éxito. A presentación dos membros do equipo, coas súas cualidades, habilidades e inquedanzas é esencial para que inversores, provedores e clientes se convenzan de que podes acadar os teus obxectivos e afrontar calquera problema. Se houbera algún empregado clave, tamén deberás explicar que deberá aportar, para demostrar que tes un equipo equilibrado e capaz. 3. Plan de operacións Define o campo de actuación e determina a área xeográfica, a dimensión da empresa, a estrutura e o sistema de traballo. Afonda no xeito de desenvolver a túa actividade. No modelo de negocio apuntaches as actividades clave e aquí toca explicalas con detalle. Non só debes falar do proceso produtivo, senón que podes explicar como vas introducir os procesos lean11, como o desenvolvemento de produtos mínimos viables. Ademais, axudarache a saber se precisas incorporar a alguén ao equipo para desenvolver algunha actividade importante.

11

Procesos lean, de lean manufacturing (produción axustada): son os que permiten maximizar o valor para os clientes cos mínimos recursos necesarios.

guía de empresas para buscar traballo

109


autoemprego

emprender por conta propia

4. Marketing e vendas Define a segmentación do mercado e unha descrición do perfil dos teus futuros consumidores. Fala dos procesos de captación de clientes e de vendas e realiza unha explicación detallada sobre o teu produto e servizo, prezos, etc. Este punto recolle a estratexia e tácticas para a captación de clientes. Pode parecer que é moi apresurado facelo neste momento, pero non hai que deixalo para cando a empresa estea xa en funcionamento. É un aspecto que hai que planificar desde o inicio. Para isto será moi útil a información extraída do produto mínimo viable, que nos permitiu testar o produto ou servizo. 5. Posicionamento Recolle a identidade da empresa no mercado. É dicir, como queres que che vexan e até onde queres penetrar. Para abordar este punto é aconsellable facer un exercicio de reflexión e responder a preguntas como: - Que che fai único? - Que necesidades do cliente cubro? - Como me podo adiantar as súas demandas? 6. Competencia Este apartado reúne información e documentación sobre os competidores máis próximos e sobre outras empresas que, nalgún momento, podan entrar no teu campo de actuación. Unha labor exhaustiva de documentación neste sentido é fundamental para que os inversores valoren de forma positiva o teu proxecto. O teu futuro inversor quere saber a intensidade da competencia nos teus principais segmentos de negocio, a posibilidade de que vaia intensificarse e por que e como pretendes facerlle fronte.

110

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

7. Finanzas O control de custos de produción e de desenvolvemento é unha parte fundamental. Debe recoller unha estimación dos potenciais ingresos. Ademais, hai que calcular a rendibilidade e o valor esperado de cada proxecto. Non hai que esquecer describir os posibles riscos e o xeito en que se poderían minimizar. O plan de finanzas debe ser moi detallado para o primeiro ano (mensual) e máis lixeiro para os dous seguintes anos, inda que podemos atopar quen o precisa a 5 anos e con máis detalle para os 3 primeiros. Debe reflectir todo o cashflow (fluxo de caixa). Este sen dúbida será o apartado que che resulte máis complicado. O máis importante é ser rigorosos cos gastos e coas necesidades de financiamento, para pescudar se perseguimos algo imposible ou se podemos construír un negocio viable. É moi recomendable ter unha visión pesimista cos gastos para non atoparnos con sorpresas desagradables. Ten en conta conceptos como os ciclos de pago, os custos de adquisición de clientes, etc.

guía de empresas para buscar traballo

111


autoemprego

emprender por conta propia

non esquezas que... - Embarcarte na aventura de emprender non é tarefa fácil. Aproveita a experiencia doutros emprendedores para optimizar as túas opcións de éxito. - Realizar un modelo de negocio e un plan de empresa é fundamental para evitar en gran medida o problema de desenvolver un produto ou servizo que ninguén quere. - Centra o teu traballo ao redor do cliente e non ao redor do produto/servizo. - Esta guía non é exhaustiva, pero contén as claves para facer o teu proxecto realidade. - Por moito que planifiques o teu negocio, nunca acertarás ao 100%. Estás nunha fase temperá e traballas con hipóteses. Do que se trata é de que te afagas cunha gran cantidade de coñecemento sobre o teu negocio, que non terías se non realizaras este traballo.

112

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

autoemprego

que forma xurídica elixir? A elección da forma xurídica é, sen dúbida, un dos pasos importantes dentro do proceso de creación dunha empresa. Antes de analizar as distintas formas existentes, é necesario clarificar os factores que determinan a elección da forma xurídica, que de maneira resumida, son os seguintes: - Tipo de actividade que se vai exercer: A actividade ou o sector poden obrigar a adoptar determinadas formas xurídicas. - Número de persoas que participarán no proxecto empresarial: Dependerá se se trata de empresas individuais ou sociedades, e incluso existen formas xurídicas que esixen un número mínimo de socios (sociedades laborais e cooperativas). - Responsabilidade das persoas promotoras: Para a elección da forma xurídica deberase elixir entre restrinxir a responsabilidade ao capital aportado á sociedade ou afrontar o risco de responsabilizar tanto o patrimonio persoal como o social. - Relacións que manteñen os socios entre si: Cabe a posibilidade de restrinxir a entrada a novos socios ou de valorar simplemente a achega económica. - Necesidades económicas do proxecto: Para determinados tipos de sociedade é necesario un capital social mínimo. - Aspectos fiscais da empresa: Deberase analizar o tipo de imposición fiscal ao que están sometidas as actividades que realiza dita empresa e como repercuten fiscalmente no imposto da renda das persoas físicas os beneficios obtidos.

guía de empresas para buscar traballo

113


autoemprego

emprender por conta propia

A continuación presentámosche as principais características das diferentes formas xurídicas que pode adoptar a túa empresa, e que se clasifican en dous grandes grupos: o das persoas físicas (empresario individual, por exemplo) e o das persoas xurídicas (os diferentes tipos de sociedades).

114

guía de empresas para buscar traballo


emprender por conta propia

FORMA XURÍDICA12

Nº DE SOCIOS

CAPITAL INICIAL MÍNIMO

RESPONSABILIDADE

autoemprego

SEGURIDADE SOCIAL

TRIBUTOS

PERSOAS FÍSICAS Empresario Individual

1

---

Ilimitada

Autónomos

IRPF IVE

Comunidade de Bens

Mínimo 3

---

Ilimitada Solidaria

Autónomos

IRPF IVE

Sociedade Civil

Mínimo 2

---

Ilimitada Mancomunada

Autónomos

IRPF IVE

PERSOAS XURÍDICAS – SOCIEDADES MERCANTÍS Sociedade Colectiva

Mínimo 2

---

Ilimitada

Autónomos

I. Sociedades IVE

1

---

Limitada á achega

Autónomos

IRPF IVE

Sociedades Profesionais

Mínimo 1

Segundo a forma social

Limitada á achega

En xeral, autónomos

I. Sociedades IVE

Sociedade Limitada

Mínimo 1

Mín. 3.000 €

Limitada á achega

En xeral, autónomos

I. Sociedades IVE

Sociedade Limitada Nova Empresa

De 1 a 5

De 3.012 a 120.202 €

Limitada á achega

En xeral, autónomos

I. Sociedades IVE

Emprendedor de Responsabilidade Limitada

12

Podes obter más información na páxina web Creación de Empresas, do Ministerio de Industria, Energía y Turismo: www.creatuempresa.org

guía de empresas para buscar traballo

115


autoemprego

emprender por conta propia

Nº DE SOCIOS

CAPITAL INICIAL MÍNIMO

RESPONSABILIDADE

SEGURIDADE SOCIAL

Sociedade Anónima

Mínimo 1

Mín, 60.000 €

Limitada á achega

En xeral, autónomos

I. Sociedades IVE

Sociedade Limitada de Formación Sucesiva

Mínimo 1

---

Limitada á achega

En xeral, autónomos

I. Sociedades IVE

Socios colectivos: ilimitada Socios comanditarios: limitada á achega

En xeral, autónomos

I. Sociedades IVE

Réxime xeral ou autónomos

I. Sociedades (Réxime Especial) IVE

Réxime xeral ou autónomos

I. Sociedades IVE

FORMA XURÍDICA12

Simple: --Por accións: mín. 60.000 €

Sociedade Comanditaria

Mínimo 2

Sociedade Cooperativa

Mínimo 3, todos traballadores

---

Limitada ás achegas

Mínimo 3

SAL: 60.000 € SLL: 3.000 €

Limitada ás achegas

Sociedade Laboral Anónima ou Limitada (SAL, SLL)

116

guía de empresas para buscar traballo

TRIBUTOS


emprender por conta propia

autoemprego

planificación da posta en marcha da empresa Á hora de poñer en marcha unha empresa, é necesario realizar unha folla de ruta que nos sirva de guía e de ferramenta de control e supervisión, para non esquecer ningunha tarefa importante, ao tempo que as ordenamos temporalmente, priorizámolas, fixamos prazos, orzamentámolas e distribuímos as responsabilidades correspondentes. Se contemplamos as actividades principais para a posta en marcha da empresa, partiríamos dun esquema similar a este. Quen13

Fase

S

S S S

CONSTITUCIÓN

S

S

13

Onde

Solicitude de certificación negativa do nome Elaboración de estatutos Elevación a público escritura de constitución Solicitude de CIF

Rexistro Mercantil Central Notario/Ase-sor

Alta censal e IAE empresa Outras… Trámite/Tarefa

Onde

Liquidación ITP y AJD

Fase

Prazo

Responsable

Custo

Pra-

Respon-

Custo

Notario AEAT Facenda Autonómica Rexistro Mercantil Provincial AEAT ---

Inscrición Rexistro

A/S A/S Quen

Trámite/Tarefa

A: autónomo; S: sociedade

guía de empresas para buscar traballo

117


autoemprego

emprender por conta propia

zo A/S

Aluguer local e depósito de fianza (se procede) Licenza de obras Rexistro de marca e/ou nome comercial

A/S A/S

A/S A/S

A/S

ESTABLECEMENTO

A/S

Reforma e acondicionamento de locais e instalacións Licenza de apertura Inscrición da empresa na Seguridade Social. Alta en réxime correspondente de socios e/ou administradores Libro de Visitas e calendario laboral

A/S

Alta do centro de traballo

A/S

Alta dos traballadores e traballadoras na Seguridade Social Formalización dos contratos de traballo (alta) Implementación PRL Outras…

A/S A/S A/S

Entidade financeira Concello Of. Española Patentes y Marcas

Concello TGSS

Inspección Provincial de Traballo Consellería de Traballo TGSS

INEM

---

sable


emprender por conta propia

autoemprego

principais novidades da lei de apoio aos emprendedores e á súa internacionalización En setembro de 2013 o goberno de España publicou a lei de apoio aos/ás emprendedores/as e a súa internacionalización, para promover o emprendemento e a globalización14. Esta lei asiste a todas as persoas que queren comezar un negocio propio e ofrece mecanismos que favorecen o financiamento e un mellor asesoramento para os emprendedores. Esta é sen dúbida unha das leis de maior alcance para o emprendemento que se presentou nunca antes en España e terá grandes repercusións nos vindeiros anos. É importante que saibas que esta lei obedece aos requisitos da OCDE, Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico, e o FMI, Fondo Monetario Internacional, o que significa que é pouco probable que sufra moitos cambios e que as partes políticas a derroguen unha vez aprobada. Para os emprendedores, as cláusulas máis importantes son os novos apartados de responsabilidades limitadas, a diminución de custos na creación de empresas, o aprazamento dos pagos de IVE até que as facturas sexan cobradas, novas oportunidades de refinanciamento, a reestruturación dos procesos burocráticos, o acceso

14

Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, publicada no Boletín Oficial do Estado con data 28 de setembro de 2013. Podes consultar o texto íntegro da citada lei facendo clic no seguinte enlace: www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf

guía de empresas para buscar traballo

119


autoemprego

emprender por conta propia

máis doado a participar en ofertas públicas e os beneficios na renda dos business angels que invistan en startups.

responsabilidades limitadas A lei recolle un novo tipo de responsabilidade limitada: Emprendedor de Responsabilidade Limitada, ERL, que é equivalente a un traballador por conta propia con responsabilidade limitada. En caso de fracaso, o emprendedor quedará protexido dos acredores privados até un máximo de 300.000 €. Como é lóxico, débedas públicas como o IVE, seguridade social e penas criminais por fraude, non implican limitar a responsabilidade do emprendedor en ningún caso. Isto significa que os emprendedores que se rexistren como ERL terán menos motivos para preocuparse por perder a súa vivenda familiar no caso de que o negocio fracase. Ademais, a lei inclúe un novo tipo de negocios, a Sociedade Limitada de Formación Sucesiva, que permite a constitución dunha sociedade limitada sen capital mínimo, é dicir, cun capital inferior a 3.000 €. Durante o tempo que dure esta situación, a sociedade queda obrigada a funcionar baixo un réxime especial. Seguindo na mesma liña de protección para os emprendedores, estes poderán beneficiarse dun novo mecanismo de segunda oportunidade para pagar a liquidación do negocio e renegociar os termos da débeda, sen ter que cesar a actividade ou preocuparse pola quebra.


emprender por conta propia

autoemprego

aprazamento do IVE Na lei dise que os emprendedores que deveñen menos de 2 millóns de euros ao ano poderán aprazar o pago do IVE daquelas facturas emitidas pero non cobradas. Este será un gran empuxe aos pequenos negocios que non teñen reservas de liquidez para pagar o IVE no momento de xerar a factura. Sen embargo, aprazar o pago do IVE tamén implica aprazar a reclamación da devolución do IVE en caso de habela. En termos prácticos, isto pode resultar á vez complexo e o asesoramento dun contable ou xestor será necesario para evitar problemas.

proceso de creación de empresa máis fácil e rápido A lei establece que as novas empresas poderán crearse en 24 horas e a un custo menor. Só serán necesarios 40 € para o rexistro e ao redor de 60 € para o notario. As licencias municipais para comercios que queiran establecerse en determinados períodos (por exemplo, en Nadal) serán revisadas e a lista de negocios exentos de licencias ampliarase. O libro de visitas xa non é obrigatorio, será a seguridade social e inspectores laborais quen de xeito electrónico levarán a cabo o rexistro. Ademais, nas empresas que teñan un único centro de traballo e até un máximo de 25 traballadores, o empresario poderá asumir persoalmente as funcións de prevención de riscos laborais.

guía de empresas para buscar traballo

121


autoemprego

emprender por conta propia

acceso máis doado a licitacións do goberno O goberno facilitará o rexistro nas licitacións en contratos públicos para os emprendedores, a través de medidas que afectan ao criterio de clasificación e ás garantías para a contratación pública, que benefician ao pequeno negocio. Outro aspecto que recolle a lei é que os emprendedores involucrados nunha mesma actividade poderán unirse para así incluírse dentro dun rexistro oficial, o que lles permitirá o acceso conxunto ás condicións esixidas polos pregos de contratación. Isto supón unha oportunidade para os emprendedores que traballan na mesma actividade, que poderán puxar para tomar parte en contratos de licitación pública.

internacionalización O marco institucional relacionado coas exportacións e os comercios globais está sendo reforzado. O ministro de Economía y Competitividad elabora un informe cada dous anos para que as axencias establezan un plan de acción que está baseado en sectores de mercado prioritarios. Esta información farase pública e permitirá aos emprendedores aproveitar novas oportunidades para explotar. O goberno tamén facilitará que os emprendedores consigan financiamento para ofertas públicas internacionais, mediante a reforma dalgúns provedores de fondo (FIEX, FIEM & CAR).


emprender por conta propia

autoemprego

enlaces de interese Ministerio de Industria, Energía y Turismo Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Portal PYME Guía para a creación de empresas Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Constitución e posta en marcha da sociedade por medios telemáticos IGAPE Emprendemento universitario, pasos para crear unha empresa Cámara de Comercio, Programa de apoio empresarial ás mulleres Emprendedores.es (ideas de negocio, plans de empresa, crea a túa empresa, franquías, etc.) ICO – Instituto de Crédito Oficial ENISA – Empresa Nacional de Innovación GAIN – Axencia Galega de Innovación SOGARPO – Sociedade de Garantía Recíproca da Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra e Ourense Axencia Tributaria. Empresas e profesionais Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria. Axudas AESGAL – Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia Consello Galego de Cooperativas (REDE EUSUMO) SEPE – Servizo Público de Emprego Estatal Xunta de Galicia. Portal de Traballo

www.creatuempresa.org www.ipyme.org www.crear-empresas.com www.circe.es www.igape.es www.emprendia.es/recurs os.php?tema=41&id=1 www.e-empresarias.net www.emprendedores.es www.ico.es www.enisa.es gain.xunta.es www.sogarpo.es www.agenciatributaria.es http://economiaeindustria. xunta.es/axudas-daconselleria www.aesgal.org www.cooperativasdegalicia .com www.sepe.es traballo.xunta.es

guía de empresas para buscar traballo

123


autoemprego

emprender por conta propia

directorio para a creación de empresas Registro Mercantil Central

www.rmc.es Príncipe de Vergara, 94 (28006 - Madrid) Tfno. 902 884 442 / 91 745 41 31

Agencia Tributaria. Delegación Ourense

www.agenciatributaria.es R/ Santo Domingo, 25 (32003 - Ourense) Tfno.: 988 391 466

Consellería de Facenda. Xefatura Territorial Ourense Rexistro Mercantil Provincial Ourense Concello de Ourense Concello de Ourense. Rexistro Central Concello de Ourense. Licencias de Actividade e Apertura Oficina Española de Patentes y Marcas

www.conselleriadefancenda.es R/ Xoán XXIII, nº 33 (32003 - Ourense) Tfno.: 988 687 201 / 988 687 200 Avenida Habana, 4 – 1º (32003 - Ourense) Tfno.: 988 511 718 / Fax: 988 511 719

www.ourense.es Praza Maior, nº 1 - baixo (32005 - Ourense) Tfno. 988 388 100 García Mosquera (esquina Padre Feijoo) nº 19 (32005 - Ourense) Tfno.: 988 388 125

www.oepm.es Paseo de la Castellana, 75 (28046 - Madrid) Tfno. 902 157 530

Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social de Ourense Seguridad Social. Administración nº 1 Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ourense

www.seg-social.es R/ Concello, 1 (32003 - Ourense) Tfno.: 988 521 000 / Fax: 988 521 006 Pza. Eduardo Barreiros, 4 (32003 - Ourense) Tfno.: 988 521 000 / Fax: 988 521 001 Parque de San Lázaro, nº 12 - 2º (32003 - Ourense) Tfno.: 988 231 212 / Fax: 988 252 329


emprender por conta propia

autoemprego

Consellería de Traballo e Benestar Social. Dirección Xeral de Traballo e Economía Social. Subdirección Xeral de Traballo

traballo.xunta.es

Consellería de Traballo e Benestar Social. Servizo de Traballo e Economía Social de Ourense

Avda. Habana, 79 (32004 - Ourense) Tfno.: 988 386 401 / Fax: 988 386 770

CEO – Confederación Empresarial de Ourense

www.ceo.es

Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao

www.poligonosancibrao.com

AME – Asociación de Mulleres Empresarias e Profesionais da Provincia de Ourense

www.asoc-ame.es

Asociación de Empresarios Polígono Barreiros

www.poligonobarreiros.com

Asociación de Empresarios P.E. Pereiro de Aguiar

parqueempresarialpereiro.com

Centro de Iniciativas Empresariais de Ourense

R/ Padre Feijoo, 1º A (32005 - Ourense) Tfno. 988 269 329

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense

www.camaraourense.com

Edificios Admvos. San Lázaro, s/n (15781 - Santiago de Compostela) Tfno.: 981 547 241 / Fax: 981 544 659

Pza. Das Damas, 1 (32005 - Ourense) Tfno.: 988 391 110 / Fax: 988 391 957 R/ Ricardo Martín Esperanza, s/n. Edificio Multiusos (Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas) Tfno. 988 383 756 / Fax 988 228 902 R/ Alejandro Outeiriño, 15 - 1º, local 12 (32003 - Ourense) Tfno.: 988 214 722 / Fax: 988 214 726 Polígono Barreiros (32915 - San Cibrao das Viñas) Tfno.: 988 364 030 / Fax: 988 364 069 Polígono Empresarial de Pereiro de Aguiar - Vial Principal (32900 - Pereiro de Aguiar) Tfno.: 988 519 413

Avenida Habana, 30 bis (32003 - Ourense) Tfno. 988 233 116 / Fax: 988 233 088

guía de empresas para buscar traballo

125


autoemprego

emprender por conta propia

Tecnópole

Puntos PAE:

www.tecnopole.es      

San Cibrao das Viñas (32900 - Ourense) Tfno.: 988 368 100 /Fax: 902 501 425 Confederación Empresarial de Ourense Tfno.: 988 391 110 Oficina Territorial do IGAPE - Ourense Tfno.: 988 687 289 Cámara de Comercio de Ourense - Sede Central Tfno.: 988 233 116 Cámara de Comercio de Ourense - Antena de Verín Tfno.: 988 410 000 Cámara de Comercio de Ourense - Antena O Barco de Valdeorras Tfno.: 988 685 221 Deputación Provincial de Ourense Tfno.: 988 385 191


directorio de empresas guia de empresas

directorio de empresas

guĂ­a de empresas para buscar traballo

127listado de empresas guia de empresas

listado de empresas da provincia de ourense AC Hotel Villa de Allariz

Elyte Xinzo

Lourecar

Aceites Abril

Estaños y Soldaduras Senra

Maderas Cordeiro

Adecco

Faurecia

Maderas Feijoo Lorenzo

Ader Recursos Humanos, ETT

Forgal – Formación y Consultoría

Maderas Ojea

Asociación Aixiña

Fragus

Maderas San Martín

Almacenes Alfredo Romero

Gadis / Cash IFA

Maderas Torguedo

Asesores Vila Castro

Gaélica Solar

Mandarina Home

Autocargo

Gestoría Marcelino Díaz

Me Gusta el Pulpo

Autos González

Gorgoso Electricidad y Ferretería Industrial

Montajes Eléctricos Hermanos Fraguas

Grupo Academia Postal

Mosquera y Pumar

Grupo Alaska

Mr Wine

Grupo Hispamoldes

Orensanex

Grupo Reboreda Morgadío

Orvending

Grupo Recalvi

Pérez Rumbao

Hortoflor 2

Proinor

Ignacion de las Cuevas

Rodi Artes Gráficas

Grupo Revi

Rodríguez López Auto

Helvetia Seguros

Rosareiro

Ingelector

Seguridad Japón

Intensive Learning

Serviguide

Intersport Bouso

Seur

Jurimensaje

Sociedad de Prevención Ibermutuamur

Basculantes Baycar Benito Areán / Orework Caldaria Centro Médico El Carmen Cid Electricidad CIE Galfor Coasa Colexio Valle Inclán Comercial Friaxe Comercial Sieiro Confitería Milhojas Construcciones Alea Construcciones y Reformas Jofer Contact Comunicación Coren Cristalería Ramos Egatel

Lacados Miño

Talleres Rocal

La Región

Toldos Ourense

Limpiezas L. Vázquez

Electricidad Gremaca y Cía.

Lito Seoane Peluqueros – Lito Seoane Centro Studio

Electronor

Londinel

Unvi

guía de empresas para buscar traballo

129empresas de ourense guia de empresas

directorio de empresas da provincia de ourense

guĂ­a de empresas para buscar traballo

131ac hotel vila de allariz

empresas

Somos... Nome comercial AC HOTEL VILA DE ALLARIZ

Razón social NATURHOTEL SPA ALLARIZ S.A

Sector Hostalería

Actividade Servicios hostaleiros e SPA

Implantación en España Nº traballadores aproximado

Desde o ano 1997

16

% titulados universitarios

Países onde estamos presentes 35%

España, Italia e Portugal

Idade media do persoal contratado

35

Contacta con nós Persoa de contacto

Miguel Tilve Rodríguez (Director)

Dirección da empresa

Paseo do Arnado s/n (32660 - Allariz - Ourense)

Dirección web

www.achotelviladeallariz.com

Correo electrónico

vallariz@ac-hotels.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – Google+ – Linkedin

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Titulación en hostalería

Competencias máis desexadas

Idiomas – Comunicación – Informática – Vendas e Marketing

Que lles pedimos

Mobilidade funcional – Dispoñibilidade e flexibilidade horaria Experiencia previa (mínimo prácticas)

guía de empresas para buscar traballo

133


ourense

aceites abril, s.l.

Somos... Nome comercial

ACEITES ABRIL, S.L.

Sector Alimentación

Actividade Envasado de aceites alimentarios

Implantación en España

Ourense e Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Nº traballadores % titulados univer80 aproximado sitarios Contratamos traballadores con discapacidade

25 %

Idade media do persoal contratado

30

Contacta con nós Persoas de contacto

José Manuel Pérez Canal (Conselleiro Delegado) Delmiro Barreiros de la Torre (Director de Recursos Humanos)

Dirección da empresa

Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, Rúa 6 - nº 18 (32901 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.aceitesabril.com

Correo electrónico

rrhh@aceitesabril.com

Presenza en redes sociais

Google+ – Facebook – Twitter – Linkedin – Pinterest – Youtube Ademais dispoñemos de tenda on-line e blog

134

guía de empresas para buscar traballo


aceites abril, s.l.

ourense

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Persoal técnico para mantemento industrial Chofer Enxeñaría Agrícola Grao en QuÍmicas

Competencias máis desexadas Idiomas:  Inglés: Coñecemento a nivel de conversación e negociación  Francés  Chinés Informática de usuario: actualización continua en TIC’s Competencias sociais e profesionais:  Compromiso / Identificación coa organización, aliñando a conduta e as responsabilidades profesionais cos valores, principios e obxectivos da mesma  Comunicación de información verbal ou escrita – Escoita activa – Receptividade ás propostas dos outros  Calidade: Obxectivo, a excelencia. Implica coñecemento, resolución, practicidade, busca do beneficio común  Iniciativa ou proactividade  Mellora continua: Atención aos estándares de calidade e proposta de ideas de mellora  Responsabilidade: Compromiso coas funcións e tarefas e coa propia empresa, respondendo polas accións propias  Traballo en equipo: Participación e cooperación – Compartir recursos e coñecemento Harmonizar os intereses propios cos obxectivos da organización  Capacidade de xestión: Establecer obxectivos e prioridades – Selección e distribución de tarefas e recursos – Seguimento da execución – Actuación ante posibles desviacións  Aprendizaxe continuo: Autoavaliación das necesidades propias de coñecemento (teórico ou práctico) – Adopción de medidas – Actitude flexible e aberta cara á aprendizaxe

Previsións de contratación

Persoal para envasado Persoal técnico de mantemento

guía de empresas para buscar traballo

135


ourense

adecco

Somos... Nome comercial ADECCO

Razón social ADECCO, S. A. EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

Sector Servizos Implantación en España

Actividade Traballo temporal – Formación – Selección de persoal – Outsourcing Consultaría En España, Adecco conta con máis de 300 delegacións que proporcionan traballo diariamente a máis de 30.000 traballadores e dan servizo a 14.600 empresas de todos os sectores A compañía está presente en máis de 60 países. A través da súas 5.500 oficinas pon en contacto diariamente a 700.000 traballadores con máis de 100.000 empresas. Esta presenza internacional outorga a Adecco un profundo coñecemento dos distintos sectores e mercados

Países onde estamos presentes

Nº traballadores % titulados 1.547 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

136

95%

Idade media do persoal contratado

36,5

Seguro Médico Adeslas – Servizo de Asistencia Alares – Tickets Gardería – Plan Familia – Compensación Flexible – Portal Adecco Vantaxes (descontos e ofertas)

guía de empresas para buscar traballo


adecco

ourense

Contacta con nosotros Persoa de contacto

Alberto González González

Cargo

Responsable Comercial

Dirección da empresa

Rúa Emilio Pardo Bazán, nº 1 - Esquina Avda. Buenos Aires (32004 - Ourense)

Dirección web

www.adecco.es

Correo electrónico

Alberto.Gonzalez@adecco.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – Linkedin – Youtube

Que valoran as nosas empresas clientes

Principais sectores cos que traballamos

Automoción Alimentación Construción Audiovisual Sanitario Farmacéutico Hostalería Químico Administracións Públicas

Cualificacións prioritarias

Titulacións universitarias de nivel superior 

Competencias máis desexadas  Que piden as empresas

Ciencias sociais: Recursos Humanos – Psicoloxía – Economía Enxeñarías

Dispoñibilidade horaria, mobilidade, etc.

guía de empresas para buscar traballo

137


ourense

ader recursos humanos ett

Somos... Nome comercial

ADER RECURSOS HUMANOS ETT

Razón social

ADER RECURSOS HUMANOS ETT, S.A.

Sector

Traballo temporal

Actividade

A nosa actividade vai desde a busca e preselección de candidatos á execución de probas, redacción de informes de valoración e a posterior formación e incorporación á empresa final. Contamos co respaldo do grupo empresarial HPS (Hijos de José Pan de Soraluce) do cal formamos parte, conformado por diferentes unidades de negocio que permiten a creación de sinerxías que nos facilitan unha mellor e maior especialización.

Implantación en España

Desde o ano 1994

Nº traballadores % titulados 25 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

70,83%

Idade media do persoal contratado

34-35

Programa de Beneficios Sociais Corporativo (Grupo HPS)

Contacta con nós Persoa de contacto

Noelia Álvarez González

Cargo

Técnico de Selección Delegación de Ourense

Dirección da empresa

Ramón Cabanillas nº 8, entlo. (32004 - Ourense)

Dirección web www.ader.net

Correo electrónico seleccion.ourense@ader.net

138

guía de empresas para buscar traballo

Presenza en redes sociais Facebook – Twitter – Linkedin


ader recursos humanos ett

ourense

Que valoran as nosas empresas clientes Principais sectores cos que traballamos Traballamos fundamentalmente co Sector Secundario e Terciario. O sector secundario ou sector industrial, de transformación e elaboración de produto, apórtanos gran carga de traballo (por exemplo: sector conserveiro, automoción, etc.) No sector terciario as áreas de maior carga de traballo son o sector das comunicacións, o comercial e financeiro, etc. Tamén traballamos actualmente co chamado Terceiro Sector, de economía social e cooperación. Cualificacións prioritarias Tendo en conta que toda formación é de vital importancia á hora da busca de emprego, as cualificacións máis requiridas e valoradas na actualidade son:  Titulacións de Ciclos de Grao Medio ou Grao Superior  Titulacións Universitarias  Carné de Condución de Carretilla  Carné de Manipulación de Alimentos Competencias máis desexadas As competencias máis valoradas na actualidade son varias.  Idiomas: habitualmente nivel avanzado ou incluso bilingüe/nativo de inglés, alemán e francés. Nos últimos anos tamén destaca a crecente importancia do chinés, árabe e portugués, entre outros  Informática: é imprescindible un nivel avanzado do Paquete Office (en especial, Word e Excel), correo electrónico e internet. Dependendo do posto ofertado, a variedade de coñecementos informáticos esixidos pode ser moi ampla  Prevención de Riscos Laborais: valórase positivamente dispor do curso básico de PRL. Moi importante é dispor tamén de cursos de PRL no manexo de Carretilla Elevadora, Ponte Grúa ou similar  Por suposto, sempre se valora moi positivamente que a persoa candidata sexa resolutiva, responsable, polivalente e implicada co traballo e a empresa

guía de empresas para buscar traballo

139


ourense

ader recursos humanos ett

Que valoran as nosas empresas clientes Que piden as empresas Valórase moi positivamente a dispoñibilidade horaria, para traballar a quendas, a xornada partida ou por días ou semanas soltas. Valórase tamén moi positivamente posuír experiencia no posto solicitado en cada oferta ou en funcións similares ás esixidas. A capacidade e disposición para a aprendizaxe é unha característica moi conveniente para calquera candidatura independentemente da experiencia laboral que se posúa. Previsións de ofertas de emprego A curto prazo: Na actualidade traballamos de forma habitual con diversos perfís:  Perfís administrativos e contables  Todo tipo de titulacións en Enxeñaría  Todo tipo de persoal operario: peonaxe para fábrica, traballo en almacén, carretilla, tornofresa, soldadura, peonaxe para montaxe de estruturas...  Condución-Reparto  Perfís de atención ao público: comercio, azafatas/auxiliares, supermercados...  Perfís comerciais A medio prazo: Unha das épocas do ano con forte carga de traballo é a campaña da vendima, para a cal solicitamos persoal a través de varias das nosas oficinas repartidas por toda Galicia

140

guía de empresas para buscar traballo


asociación aixiña

ourense

Somos... Nome comercial

ASOCIACIÓN AIXIÑA

Sector

Servizos sociais

Actividade AIXIÑA é unha asociación dedicada á integración de persoas afectadas de discapacidade física, parálise cerebral e terceira idade dependente. Para acadar dito obxectivo, AIXIÑA desenvolve diferentes actividades:         

Programa de Información e Orientación Servizo de Rehabilitación Integral Servizo de Transporte Adaptado para Persoas con Mobilidade Reducida Programa de Deportes e Tempo Libre Colonias de Verán e Respiros Familiares Programa de Deporte Adaptado Centro de Día para Persoas con Alzheimer Centro de Día para Persoas con Parálise Cerebral e afíns Centro Especial de Emprego

Debido á situación actual, as axudas das Administracións víronse minoradas nun 90%, polo que a Asociación ten un gran interese na actividade de hostalería, xa que é un baluarte para o sostemento das actividades sociais. Así, na actualidade contamos con tres restaurantes:   

Restaurante Acea da Costa (Allariz) Fogar do Maior (Allariz) Restaurante e Catering de Aixiña (Ourense)

Implantación en España

Ourense e Sanxenxo

Nº traballadores % titulados uniIdade media do 81 10% 49 aproximado versitarios persoal contratado Contratamos traballadores con discapacidade (mínimo un 70% do persoal, aínda que na actualidade esta porcentaxe increméntase até un 72%) Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

Servizo de información de interese para a discapacidade Descontos en produtos para os socios – Agasallos de nadal

guía de empresas para buscar traballo

141


ourense

asociación aixiña

Contacta con nós Persoa de contacto

Elisa Rodríguez Díaz

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Rúa Recaredo Paz, nº 1 (32005 - Ourense)

Dirección web

www.aixiña.es

Correo electrónico

informacion@aixina.org

Presenza en redes sociais

Facebook

Que valoramos no noso persoal Persoas con titulación en Fisioterapia – Traballo Social – Logopedia – Psicoloxía – Enfermería – Medicina, etc. Cualificacións prioritarias

En xeral, titulacións de grao, sempre que as persoas teñan declarado algún tipo de discapacidade física Idiomas: sobre todo Inglés Formación en materia de Recursos Humanos

Competencias máis desexadas

Competencias informáticas e en novas tecnoloxías Habilidades sociais e comunicacionais Enerxía e capacidade de traballo

142

guía de empresas para buscar traballo


almacenes alfredo romero, s.a.

ourense

Somos... Nome comercial

ALMACENES ALFREDO ROMERO, S.A.

Sector

Comercio téxtil

Actividade

Nº traballadores aproximado

Almacenes Alfredo Romero é unha empresa dedicada ao comercio téxtil, de gran prestixio pola súa atención ao cliente, o seu trato exquisito, as súas instalacións e principalmente pola calidade do xénero que vende. Está especializado en comercio téxtil para o fogar e vestiario laboral 4

Idade media do persoal contratado

59

Contacta con nós Persoa de contacto

Alfredo Romero (Xerente)

Dirección da empresa

Avda. Pontevedra, 4 - baixo (32005 - Ourense)

Dirección web

www.almacenesalfredoromero.com

Correo electrónico

alrros.sa@gmail.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Persoal dependente para tenda

Competencias máis desexadas

Comunicación – Habilidades sociais – Orientación ao cliente

Que lles pedimos

Entusiasmo – Capacidade de traballo – Capacidade de aprendizaxe

guía de empresas para buscar traballo

143


ourense

asesores vila castro, s.l.

Somos... Nome comercial

ASESORES VILA CASTRO S.L.

Sector Servizos Implantación en España Ourense, Vigo e Pontevedra

Actividade Asesoría e Consultaría Países onde estamos presentes Portugal

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

13

85 %

Idade media aproximada do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Julio Vila Castro

Cargo

Economista

Dirección da empresa

Parque de San Lázaro, nº 9, 3º esquerda (32003 - Ourense)

Dirección web

www.asesoresvilacastro.com

Correo electrónico

juliovc@asesoresvilacastro.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación Profesional no Departamento de Aministración Licenciados en Economía ou Dereito para os Departamentos Xurídico Laboral e Contable-Fiscal

Competencias máis desexadas

Traballo en equipo – Competencias profesionais e persoais adecuadas para cada posto e para cada área específica de traballo – Elevados coñecementos de ofimática

Que lles pedimos

Experiencia previa de dous anos

144

guía de empresas para buscar traballo


autocargo, s.l.

ourense

Somos... Nome comercial

AUTOCARGO, S.L.

Sector Transporte de mercadorías

Actividade Autocargo, S.L. forma parte de TNT, líder europeo en servizos de transporte urxente

Implantación en España

En España, TNT conta con 61 centros operativos repartidos por toda a xeografía nacional que ofrecen servizos de entrega e recollida en todas as provincias de España

Países onde estamos presentes

TNT é unha das compañías de transporte máis grandes do mundo, cun alcance global de 200 países e unha forte posición en Europa

Nº traballadores aproximado

6

% titulados universitarios

50

Idade media do persoal contratado

25-50

Contacta con nós Persoa de contacto

Mª Carmen (Xerente)

Dirección da empresa

Polígono Barreiros - Rúa C, Nave 9 (32915 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.tnt.com

Correo electrónico

admin.ou6@tnt.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – Linkedin – Google+ – Youtube

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación como condutor (carnés B ou C)

Competencias máis desexadas

Capacitación profesional para conducir (CAP)

Que lles pedimos

Experiencia previa – Responsabilidade – Implicación

guía de empresas para buscar traballo

145


ourense

autos gonzález, s.l.

Somos... Nome comercial

AUTOS GONZÁLEZ S.L.

Sector Transporte Implantación resto de España

Actividade Transporte de viaxeiros por estrada Si

Nº traballadores % titulados 66 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

10%

Idade media do persoal contratado

35-50

Contacta con nós Persoa de contacto

Antonio Álvarez Martínez

Dirección da empresa

Rúa Coruña, nº 9 (32005 - Ourense)

Dirección web

www.autosgonzalez.es

Correo electrónico

autos@autosgonzalez.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – Google+

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas Que lles pedimos

Condutores: Carné de conducir D e CAP Administración: A.D.E., Empresariais... Mecánicos: Titulación de FP - Mecánica Idiomas: inglés Competencias sociais: capacidade de adaptación, flexibilidade, dinamismo, responsabilidade, don de xentes ... Dispoñibilidade horaria – Dispoñibilidade para pasar temporadas viaxando por España e Europa Valórase experiencia previa

Previsións de contratación A curto: Condutores

146

A medio: Mecánicos

guía de empresas para buscar traballo

A longo: Administración


basculantes baycar, s.l.

ourense

Somos... Nome comercial

BASCULANTES BAYCAR, S.L.

Sector Siderometal

Actividade Fabricación de carrocería

Nº traballadores apro8 % titulados universitarios ximado Contratamos traballadores con discapacidade

1

Idade media do persoal contratado

38

Contacta con nós Persoa de contacto

Jaime Osorio Fernández (Administrador)

Dirección da empresa

Carreteira de Lugo, Km. 79,8 (32101 - Vilamarín - Ourense)

Dirección web

www.baycar.es

Correo electrónico

comercial@baycar.es

Presenza en redes sociais

Facebook

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación en soldadura e hidráulica

Competencias máis desexadas

Competencias profesionais en función do posto: coñecementos teórico-prácticos sobre o traballo a desempeñar Competencias sociais: Capacidade de traballo en equipo Implicación – Capacidade para compartir coñecementos e colaborar

Que lles pedimos

Mobilidade de posto de traballo – Experiencia previa – Prácticas na empresa

guía de empresas para buscar traballo

147


ourense

benito areán / orework

Somos... Nome comercial BENITO AREÁN / OREWORK

Razón social BENITO AREÁN, S.L.

Sector Ferraxaría – Menaxe – Fogar –Industria

Actividade Venda por lotes de artigos de ferraxaría e menaxe

Implantación en España Dende hai máis de 70 anos

Países onde estamos presentes España e Portugal

Nº traballadores aproximado

30

% titulados universitarios

17%

Idade media do persoal contratado

Contacta con nós Persoa de contacto

Alfonso García Vaquero

Cargo

Director Xeral

Dirección da empresa

Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, Parcelas 18-19-20 B (32792 - Pereiro de Aguiar - Ourense)

Dirección web

www.benitoarean.com

Correo electrónico

benito@arean.com

148

guía de empresas para buscar traballo

35


benito areán / orework

ourense

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Competencias máis desexadas

Que lles pedimos

Titulación en función do posto. É fundamental a experiencia contrastada no posto desempeñado ou a capacitación para o mesmo En postos comerciais, valórase o coñecemento do sector da ferraxaría      

Idiomas: Inglés - Portugués Coñecementos sobre webs, e-commerce, SEO, SEM Coñecementos sobre importación Coñecementos e experiencia en venda directa a ferraxarías Coñecementos avanzados de contabilidade Coñecementos de xestión de almacén caótico con automatización e zonas de picking diferentes

Honestidade – Implicación – Experiencia… A curto prazo: Persoal de vendas e mozo/a ou responsable de almacén

Previsións de contratación

A medio prazo: Persoal de vendas A longo prazo: Previsiblemente, persoal con idiomas e coñecementos de compras e vendas

guía de empresas para buscar traballo

149


ourense

caldaria

Somos... Nome comercial CALDARIA Sector Hotelero Implantación en España

Razón social CALDARIA TERMAL, S.L.U. Actividade Explotación de establecementos hotel balneario Provincia de Ourense: concellos de Arnoia, Cenlle e Lobios (catro establecementos)

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

143

20

Idade media do persoal contratado

Contacta con nós Persoa de contacto

Cristina Gómez Meire

Cargo

Directora Financeira

Dirección da empresa

Avenida de Pontevedra, nº 5 - 1º (32005 - Ourense)

Dirección web

www.caldaria.es

Correo electrónico

administracion@caldaria.es

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – Google+ – Youtube – Instagram

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Competencias máis desexadas Que lles pedimos

150

Camareiros Persoal de recepción Persoal de balneario (masaxistas) Coñecementos de idiomas Facilidade de trato cos clientes Traballo a quendas Implicación na empresa Amabilidade

guía de empresas para buscar traballo

40


centro médico el carmen

ourense

Somos... Nome comercial Sector

CENTRO MÉDICO EL CARMEN Hospitais

Actividade

Hospital Xeral

Nº traballadores aproxi% titulados univer180 42 mado sitarios Contratamos traballadores con discapacidade (5 na actualidade)

Idade media do persoal contratado

33

Contacta con nós Persoa de contacto

José Carlos Rodríguez Mouriz

Cargo

Director Executivo

Dirección da empresa

Avenida da Habana, 50 (32004 - Ourense)

Dirección web

www.centromedicoelcarmen.es

Correo electrónico

jcarlosrm@centromedicoelcarmen.es

Presenza en redes sociais:

Facebook – Twitter – Blog (tusaludconelcarmen.es)

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas Que lles pedimos

Previsións de contratación

Formación de base e cualificación necesaria segundo o posto Excelencia no trato Preocupación pola empresa Experiencia previa Mobilidade posto de traballo Afán de superación A curto prazo: Diplomados/as enfermería. Auxiliares de enfermería. Recepcionistas. Auxiliares administrativos. Técnicos de radiodiagnose. Médicos de familia A medio: Médicos de familia. Outras especialidades A longo: Técnicos

guía de empresas para buscar traballo

151


ourense

cid electricidad, s.l.

Somos... Nome comercial

CID ELECTRICIDAD S.L.

Sector Instalacións eléctricas e de telecomunicacións

Actividade Instalacións eléctricas de baixa tensión Instalacións de telecomunicacións Instalacións solares fotovoltaicas Asesoramento enerxético Empresa delegada de Fenie Energía

Países onde estamos presentes

España e Portugal

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

6

17%

Idade media do persoal contratado

35

Contacta con nós Persoa de contacto

José Luis Cid González (Xerente)

Dirección da empresa

Rúa San Froilán, nº 6 - baixo (32001 - Ourense)

Correo electrónico

cidelectricidad@terra.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación e titulación profesional en instalacións e liñas eléctricas

Que lles pedimos

Experiencia profesional Mobilidade xeográfica

152

guía de empresas para buscar traballo


cie galfor, s.a.

ourense

Somos... Nome comercial

CIE GALFOR, S.A.

Sector Actividade Automoción Fábrica de accesorios do automóbil Implantación en España Países onde estamos presentes Galicia, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Madrid e Presentes nos cinco continentes, con forte implanNavarra tación en Europa e América Nº traballadores apro% titulados 370 ximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

18%

Idade media do persoal contratado

39

Comedor – Axuda escolar para fillos

Contacta con nós Persoa de contacto

Luis Gómez

Cargo

Responsable de Recursos Humanos

Dirección da empresa

Polígono San Cibrao das Viñas, rúa 10 (32901 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Correo electrónico

ciegalfor@cieautomotive.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Ciclo formativo de mecanizado e diversas enxeñarías

Competencias máis desexadas

Traballo en equipo – Orientación ao cliente – Proactividade

Que lles pedimos

Mobilidade xeográfica – Dispoñibilidade horaria

Previsións de contratación

A curto prazo: Persoa titulada en enxeñaría

guía de empresas para buscar traballo

153


ourense

coasa

Somos... Nome comercial COASA

Implantación en España

Razón social Componentes Aeronáuticos Coasa, S.A.U. Actividade Fabricación de componentes e subestructuras integradas en material composto para o sector Aeronáutico Ourense, Vitoria, Tarazona, Barcelona, Madrid, Toledo e Sevilla

Países onde estamos presentes

USA, México, Brasil, Romanía e India

Sector Aeronáutico

Nº traballadores % titulados 342 21,34 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade (5 actualmente)

Idade media do persoal contratado

36,5

Contacta con nós Persoa de contacto

Yago Fontán García-Boente (Director Xerente)

Dirección da empresa

Tecnópole, Parcela A (32901 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.aernnova.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Competencias máis desexadas Que lles pedimos Previsións de contratación

154

Operarios : FP2 rama química ou técnica Técnicos : Enxeñaría Técnica Aeronáutica, Industrial. Coñecementos do sector aeronáutico, dos composite, de tecnoloxías de fabricación de plásticos, fibras... Coñecementos do Lean Manufacturing Idiomas: inglés (imprescindible para técnicos de grao medio e superior en postos técnicos) Competencias: en xeral, rigor e precisión no traballo En xeral, mobilidade xeográfica Operarios: traballo a quendas Persoal técnico: quenda central A curto prazo: Reposición de persoal temporal (30 persoas)

guía de empresas para buscar traballo


colexio valle inclán

ourense

Somos... Nome comercial COLEXIO VALLE INCLAN Sector Ensino

Razón social COLEGIO RAMON VALLE INCLAN S.L. Actividade Ensino

Implantación en España

Desde 1985

Nº traballadores aproximado

14

% titulados universitarios

75

Idade media do persoal contratado

45

Contacta con nós Persoa de contacto

Antonio Dieter Moure Areán

Cargo

Director

Dirección da empresa

Rúa do Ensino, 20 (32002 - Ourense)

Dirección web

www.colexiovalleinclan.com

Correo electrónico

info@colexiovalleinclan.com

Presenza en redes sociais

Facebook

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas Que lles pedimos

Titulación, CAP e experiencia As competencias deberán axustarse aos Reais Decretos da formación regrada que imparte o persoal docente Responsabilidade, traballo en equipo, implicación coa empresa, creatividade e dinamismo

guía de empresas para buscar traballo

155


ourense

comercial friaxe

Somos... Nome comercial

COMERCIAL FRIAXE, S.L.

Actividade

Venda e reparación de maquinaria de hostalería e aire acondicionado

Implantación en España

Traballamos para toda Galicia

Nº traballadores aproximado

4

Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

Idade media do persoal contratado

30-40

Cesta de Nadal – Formación interna

Contacta con nós Persoa de contacto

José Luis Quintas

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Avenida da Universidade, 23 - baixo (32005 - Ourense)

Dirección web

comercialfriaxe.com

Correo electrónico

friaxe@hotmail.es

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas Que lles pedimos

156

Electricidade – Fontanería – Frío Prevención de Riscos Laborais – Coñecementos de frío industrial Prácticas – Valoramos experiencia previa – Dispoñibilidade para viaxar

guía de empresas para buscar traballo


comercial sieiro

ourense

Somos... Nome comercial COMERCIAL SIEIRO

Razón social SUMINISTROS DE OFICINA SIEIRO S.L.

Sector Comercio

Actividade Venda de material de oficina

Implantación en España

Desde o ano 1992

Nº traballadores aproximado

3

Idade media do persoal contratado

42

Contacta con nós Persoa de contacto

Antonio (Xerente)

Dirección da empresa

Rúa Francisco Sánchez, 2 (32002 - Ourense)

Dirección web

www.comercialsieiro.com

Correo electrónico

info@comercialsieiro.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Persoal técnico de informática Formación en comercio e vendas

Competencias máis desexadas

Inglés Habilidades para o trato co público

Que lles pedimos

Valórase experiencia Compromiso e responsabilidade coa empresa eo posto de traballo

guía de empresas para buscar traballo

157


ourense

confitería milhojas

Somos... Nome comercial CONFITERÍA MILHOJAS

Razón social SOUSA RODRÍGUEZ C.H.

Sector Pastelería

Actividade Elaboración e fabricación de productos de pastelería

Nº traballadores aproximado

5

Idade media do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Martín Sousa Rodríguez

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Progreso, 36 - baixo (32003 - Ourense)

Correo electrónico

martin.milhojas@gmail.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Linkedin

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas

Que lles pedimos

158

Persoal dependente e obrador/a de pastelería, con profesionalidade e formación adecuada Dependentas/es: Informática – Comunicación – Relacións Públicas…. Obrador/a: Comunicación – Competencias profesionais adecuadas ao posto Dispoñibilidade horaria – Experiencia previa

guía de empresas para buscar traballo


construcciones alea, s.l.

ourense

Somos... Nome comercial

CONSTRUCCIONES ALEA, S.L.

Sector Construcción Implantación en España Desde o ano 1964 Nº traballadores aproximado

20

Actividade Construcción e promoción de todo tipo de obras, tanto públicas como privadas Países onde estamos presentes España e Portugal % titulados universitarios

15%

Idade media do persoal contratado

40

Contratamos traballadores con discapacidade (dependendo do posto)

Contacta con nós Persoa de contacto

María Jesús González Rodríguez (Directora Xeral)

Dirección da empresa

Rúa do Cumial, nº 23 - (32970 - Seixalvo - Ourense)

Dirección web www.construccionesalea.es

Correo electrónico mjgonzalez@construccionesalea.com

Presenza en redes sociais Google+

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

A cualificación depende do posto. Non obstante é imprescindible a formación específica do posto a desempeñar. Valórase ademáis a formación en materia de Prevención de Riscos Laborais, Calidade e Medio Ambiente

Competencias máis desexadas

Traballo en equipo – Empatía – Iniciativa – Compromiso e responsabilidade – Orde – Habilidades de comunicación – Polivalencia

Que lles pedimos

Mobilidade xeográfica – Dispoñibilidade horaria – Experiencia previa (dependendo do posto)

Previsións de contratación

A medio prazo:  Dirección Técnica: Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos A longo prazo:  Xefatura de sección: Enxeñaría Superior ou Licenciatura/Grao en Arquitectura  Xefatura de obra: Enxeñaría Técnica ou Arquitectura Técnica

guía de empresas para buscar traballo

159


ourense

construcciones y reformas jofer

Somos... Nome comercial

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JOFER

Razón social

CONSTRUCCIONES EN PIEDRA JOFER, S.L.

Sector

Construción

Actividade

Construción de vivendas unifamiliares, rehabilitacións, reformas comerciais, naves industriais, reformas de fachadas, cubertas, portais, peches...

Nº traballadores aproximado

6

% titulados universitarios

17%

Contacta con nós Persoa de contacto

José Fernández (Técnico)

Dirección da empresa

Vilar das Tres, nº 37 (32981 - Ourense)

Dirección web

www.construccionesjofer.es

Correo electrónico

info@construccionesjofer.es

Que valoramos no noso persoal Competencias máis desexadas

Que lles pedimos

160

Competencias profesionais relacionadas co sector da construción:  Prevención de Riscos Laborais  Manexo de maquinaria diversa: grúa, camión-grúa, rebarbadora e todo tipo de maquinaria de obra Experiencia - Mobilidade xeográfica

guía de empresas para buscar traballo


contact comunicación

ourense

Somos... Nome comercial CONTACT COMUNICACIÓN Sector Marketing e publicidade

Razón social CONTACT COMUNICACIÓN, S.L.N.E. Actividade Axencia de marketing Desenvolvemento TIC

Implantación en España

Madrid

Nº traballadores aproximado

7

% titulados universitarios

Idade media do persoal contratado

100

30

Contacta con nós Persoa de contacto

Ana Pexegueiro González (Xefa de Administración)

Dirección da empresa

Tecnópole - Edificio CEI, nº 13 (32900 - San Cibrao das Viñas Ourense)

Dirección web

www.contactcomunicacion.com

Correo electrónico

info@contactcomunicacion.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – Linkedin – Google+ – Youtube

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Competencias máis desexadas

Coñecementos mínimos para o desenvolvemento das súas tarefas e actitude para incorporar outros coñecementos e habilidades. Sintonía co resto do grupo humano Competencias técnicas (emprego de ferramentas tecnolóxicas vinculadas ao desenvolvemento de software, principalmente programas informáticos e linguaxes de programación)

Implicación no proxecto Que lles pedimos Previsións de contratación A curto prazo: programador informático A medio prazo: comercial

guía de empresas para buscar traballo

161


ourense

coren

Somos... Nome comercial COREN Sector Alimentación

Razón social COOPERATIVAS OURENSANAS, S. COOP. GALEGA Actividade Produción agrícola-gandeira de polos, pavos e coellos, ademais do gando porcino e vacún. Así mesmo, conta con plantas de procesado cárnico e tamén con plantas de alimentación animal

Implantación en España COREN xurdiu a principios dos anos 60 en Galicia, grazas á inciativa de D. Eulogio GómezFranqueira, que convenceu a 20 familias para formar a primeira cooperativa e construír unha explotación de 5.000 polos. En 1989, COREN xa lograra expandirse por toda Galicia, introducíndose en negocios novos como son os ovos, o gando porcino e vacún e creando a súa propia rede comercial a nivel nacional Países onde estamos presentes A aposta que COREN realizou pola internacionalización está dando os seus froitos. A compañía logrou unha ampla presenza dos seus produtos en mercados de todo o mundo e, de feito, a gama COREN pódese degustar xa en máis de medio centenar de países dos cinco continentes. A apertura de novos mercados continúa sendo unha das prioridades do grupo Coren, que se está a concentrar na homologación das súas instalacións e produtos para adaptarse ás esixencias de cada país, co fin de continuar ampliando a súa presenza internacional

Nº traballadores aproximado

694

Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

162

% titulados universitarios

18%

Idade media do persoal contratado

33

Beneficios sociais e vantaxes relacionadas coa conciliación da vida persoal e familiar

guía de empresas para buscar traballo


coren

ourense

Contacta con nós Persoa de contacto

Verónica Nogueiras Fernández (Técnico de Recursos Humanos)

Dirección da empresa

COREN, S.C.G. OFICINAS CENTRAIS Centro de Procesado Avícola (CPA) (32990 - Santa Cruz de Arrabaldo - Ourense)

Dirección web www.coren.es

Correo electrónico rrhh@coren.es

Presenza en redes sociais Linkedin

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Persoas licenciadas en:  Economía  Administración e Dirección de Empresas ou similar  Comercio Internacional  Enxeñaría Industrial  Veterinaria Así como:  Persoas con experiencia na industria agroalimentaria  Persoas con experiencia en granxas  Dependentes Competencias máis desexadas Idiomas:  Inglés: nivel moi alto  Outros: francés Informática:  Coñecementos avanzados de Excel Competencias sociais:  Entusiasmo: persoas con enerxía positiva  Resolución: levar as ideas á práctica e executalas  Equipo: capacidade para motivar aos seus  Innovación: proposición de novas ideas e toma de medidas para implantalas Que lles pedimos  Mobilidade xeográfica, sendo necesaria a mobilidade internacional para algúns postos de traballo  Dispoñibilidade de horario  Dispoñibilidade para desempeñar traballo a quendas

guía de empresas para buscar traballo

163


ourense

cristalería ramos

Somos... Nome comercial CRISTALERÍA RAMOS

Razón social CRISTALERÍA RAMOS Y RAMOS S.L.

Sector Vidro e cerámica

Actividade Fabricación de Climalit – Manufactura de vidro – Colocación de interiores e obras, locais comerciais…

Implantación en España Traballamos para toda Galicia

Países onde estamos presentes Francia e Panamá

Nº traballadores aproximado

43

% titulados universitarios

10%

Idade media do persoal contratado

35

Contratamos traballadores con discapacidade Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

Préstamos ao 0% - Formación interna

Contacta con nós Persoa de contacto

Carlos Ramos Fernández (Conselleiro Delegado)

Dirección da empresa

P.E. Pereiro de Aguiar, Vial 2 - Parcelas 7 a 10 (32792 - Pereiro de Aguiar - Ourense)

Dirección web

www.cristaleriaramos.es

Correo electrónico

carlos@cristaleriaramos.es

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Profesionais do vidrio e titulados adecuados para cada posto de traballo (técnicos, administración)

Competencias máis desexadas

Competencias profesionales para o persoal técnico: autómatas programables – Competencia no traballo coas máquinas (ruleta de corte de cristal e outras) – Competencias informáticas básicas – Prevención de Riscos Laborais (manexo de cargas, maquinaria…)

Que lles pedimos

Somos unha empresa orientada ás persoas, pero sen deixar de lado os obxectivos, polo que se require entusiasmo Valoramos experiencia previa

164

guía de empresas para buscar traballo


egatel

ourense

Somos... Nome comercial EGATEL Sector TIC

Razón social EGATEL S.L. Actividade Fabricación de equipos de telecomunicación

Países onde estamos presentes

México, Chile, Arxentina e Finlandia

Nº traballadores % titulados 60 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

55

Idade media do persoal contratado

37

Contacta con nós Persoa de contacto

Luis Hermida-Cachalvite Manzano

Cargo

Director de Finanzas e Control

Dirección da empresa

Avenida de Ourense, nº 1 - Parque Tecnolóxico de Galicia (32901 - San Cibrao das viñas - Ourense)

Dirección web

www.egatel.es

Presenza en redes sociais

Twitter – Linkedin

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Enxeñaría Superiores de Telecomunicacións

Competencias máis desexadas

Coñecementos en equipos electrónicos – Coñecementos de RF Nivel alto de inglés

Previsións de contratación A medio e longo prazo: Persoas tituladas en Enxeñaría de I+D e Axuste

guía de empresas para buscar traballo

165


ourense

electricidad gremaca y cía, s.l.

Somos... Nome comercial

ELECTRICIDAD GREMACA Y CÍA, S.L.

Sector Metal

Actividade Electricidade en xeral – Especialidade en iluminación ornamental

Implantación en España

País Vasco e Cataluña

Nº traballadores aproximado

12-25

Contacta con nós Persoa de contacto

Marcos Martín Gutiérrez

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Polígono de San Cibrao, Calle 5 - Parcela 9 (San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.iluminaciongremaca.es

Correo electrónico

gremaca1@gremaca.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Youtube – Linkedin

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Oficiais electricistas – Instaladores electricistas – Peóns electricistas

Competencias máis desexadas

Capacidade de traballo – Capacidade de aprendizaxe – Capacidade para traballar baixo presión

Que lles pedimos Previsións de contratación

166

Mobilidade xeográfica, segundo necesidades – Valórase experiencia previa – Dispoñibilidade horaria, segundo necesidades A curto prazo: Electricistas ou peóns electricistas, de maneira temporal

guía de empresas para buscar traballo


electronor

ourense

Somos... Nome comercial ELECTRONOR Sector Electricidade – Automatización

Razón social CUADROS ELÉCTRICOS MIÑO, S.L. Actividade Montaxes eléctricas

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

8

1

Idade media do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Carlos Sampayo González

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Avenida de Santiago, 168 baixo (32001 - Ourense)

Correo electrónico

electronor@infonegocio.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Mínimo FP II Electricidade

Que lles pedimos

Mobilidade xeográfica ou de posto de traballo, dispoñibilidade horaria, traballo a quendas – Experiencia previa no ámbito industrial – Prácticas

guía de empresas para buscar traballo

167


ourense

elyte xinzo

Somos... Nome comercial ELYTE XINZO Sector Gas, calefacción, electricidade Implantación en España

Razón social ELYTE XINZO, S.L.U.

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

17

Actividade Instalacións de electricidade, calefacción e gas Xinzo de Limia (sede central) e Ourense 30%

Idade media do persoal contratado

35

Contacta con nós Persoa de contacto

José Francisco López Rivero (Responsable de Contabilidade e Tesouraría)

Dirección da empresa

Avenida de Ourense, nº 90 - baixo (32630 - Xinzo de Limia)

Dirección web

www.elytexinzo.com

Correo electrónico

elytexinzo@elytexinzo.com administracion@elytexinzo.com

Presenza en redes sociais

Facebook

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Enxeñaría Industrial – Administración e Dirección de Empresas Oficial Electricista – Oficial Calefactor...

Competencias máis desexadas

Ofimática – Prevención de Riscos Laborais Proactividade – Iniciativa – Responsabilidade

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria – Mobilidade de posto de traballo Prácticas

Previsións de contratación

A medio prazo: Oficial electricista – Dependente de comercio

168

guía de empresas para buscar traballo


estaños y soldaduras senra, s.l.u.

ourense

Somos... Nome comercial

ESTAÑOS Y SOLDADURAS SENRA, S.L.U.

Sector

Estaños y soldaduras Senra é un dos principais fabricantes españois de aleación en base estaño-chumbo, así como dunha ampla grama de produtos presentes en sectores tan variados como: construción, electrónica, bisutería, automóbil, naval, etc.

Actividade

Fabricación de soldadura branda, soldadura forte, perfís de chumbo para vitrais, metais antifricción, electrónica

Países onde estamos presentes

Estaños Senra, S.L. está presente en máis de 30 países e nos mercados máis esixentes do mundo, como o alemán, o inglés ou o francés

Nº traballadores aproximado

15

% titulados universitarios

50%

Idade media do persoal contratado

25-42

Contacta con nós Persoa de contacto Dirección da empresa Dirección web

Eva Senra (Directora Financeira) Polígono Industrial San Cibrao das Viñas - Calle 8, parcela 41 (32901 - San Cibrao das Viñas - Ourense) www.gruposenra.com

Correo electrónico

senra@gruposenra.com

guía de empresas para buscar traballo

169


ourense

estaños y soldaduras senra, s.l.u.

Que valoramos no noso persoal

Cualificacións prioritarias

Peóns de fábrica: imprescindible curso carretilleiro, F.P. e experiencia no sector metalúrxico Técnicos: Enxeñaría Técnica con especialidade en materiais Administración: titulados universitarios en Dirección de Empresas ou Economía. Imprescindible idiomas (inglés, francés, alemán) Comerciais: valóranse titulacións técnicas de F.P. ou formación universitaria. Imprescindible idiomas (inglés, francés, alemán)

Competencias máis desexadas

Idiomas: inglés (imprescindible), francés, alemán e outros Perfís comerciais con idiomas Informática: nivel medio en Office

Que lles pedimos

Comerciais: mobilidade xeográfica – valórase experiencia Imprescindible idiomas (inglés, francés, alemán) Produción: traballo a quendas

170

guía de empresas para buscar traballo


faurecia

ourense

Somos... Nome comercial FAURECIA

Razón social FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.A.

Sector Actividade Automoción Fabricación de componentes plásticos para a automoción Implantación en España Barcelona, Abrera ,Valencia , Olmedo, Valladolid, Vitoria, Navarra, Tarazona, Madrid, Vigo-Porriño e Ourense Países onde estamos presentes Estamos presentes en 34 países: Francia, Reino Unido, Alemaña, España, Rusia, Romanía, Polonia, China, EE.UU., México, Brasil, Arxentina, etc.

Nº traballadores aproximado En total, 97.500. En Ourense, 400

Titulados universitarios En total, 5.800. En Ourense, 44

Idade media do persoal contratado 20-30 anos

Contratamos traballadores con discapacidade Contamos con diversos beneficios sociais, segundo convenio propio

guía de empresas para buscar traballo

171


ourense

faurecia

Contacta con nós Persoa de contacto

José Manuel González Tizón (HR Manager)

Dirección da empresa

Rúa V - Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas (32901 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.faurecia.com

Correo electrónico

jose-manuel-gonzalez@faurecia.com

Que valoramos no noso persoal

Cualificacións prioritarias

Enxeñerías Industriais, Químicas, Físicas, etc. Enxeñarías Técnicas Industriais Especialistas en moldes de inxección Especialistas en inxección Especialistas en robótica e programación Técnicas mantemento industrial

Competencias máis desexadas

Inglés Francés Carácter emprendedor Compromiso Espírito de equipo Mellora continua Transparencia

Que lles pedimos

Mobilidade xeográfica mundial Mobilidade interna Experiencia profesional Traballo a quendas

172

guía de empresas para buscar traballo


forgal – formación y consultoría

ourense

Somos... Nome comercial FORGAL – FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

Razón social FORGAL FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.L.

Sector

Formación e Consultaría

Actividade

FORGAL é unha empresa de formación e consultaría. Os nosos servizos, na área formativa, céntranse na formación continua de empresarios e traballadores coa finalidade de adaptalos ás modificacións que se produzan nos seus postos de traballo ou sector de actividade, así como de incrementar a súa produtividade e empregabilidade nun mercado laboral cada vez máis esixente, competitivo e cambiante. Por outro lado, tamén realizamos outros servizos de consultaría a empresas como a adecuación á LOPD e á LPBC, implantación de Sistemas de Xestión da Calidade e de Xestión Medioambiental, Sistemas APPCC… Así mesmo, tamén dispoñemos dun Servizo de Prevención Alleo para axudar ás empresas a cumprir coas súas obrigas en materia de prevención de riscos laborais.

Implantación en España Nº traballadores aproximado

20

Ourense, Vigo, A Coruña, Pontevedra e Valencia % titulados universitarios

50%

Idade media do persoal contratado

guía de empresas para buscar traballo

28

173


ourense

forgal – formación y consultoría

Contacta con nós Persoa de contacto

David López Pérez

Cargo

Director Comercial

Dirección da empresa

Parque de San Lázaro, nº 9 - 3º dereita (32003 - Ourense)

Dirección web

www.forgal.es

Correo electrónico

david@forgal.es

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – Linkedin – Google+ – Youtube

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Profesións e cualificacións diversas en función das actividades a realizar dentro de cada posto

Competencias máis desexadas

Coñecementos do mundo empresarial, as súas necesidades e preocupacións actuais

Que lles pedimos

Compromiso e disposición por ser cada día mellor profesional

174

guía de empresas para buscar traballo


fragus

ourense

Somos... Nome comercial FRAGUS Sector Electricidade

Razón social ELECTRICIDAD FRAGUS, S.L. Actividade Instalacións eléctricas e telecomunicacións

Implantación en España

Traballamos en toda España

Países onde estamos presentes

España e Portugal

Nº traballadores aproximado

8

Idade media do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Francisco Blanco

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Avenida de Castilla, nº 55 - baixo (32600 - Verín)

Dirección web

www.fragus.es

Correo electrónico

fragus@fragus.es

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas Que lles pedimos Previsións de contratación

Grao Superior en Instalacións Eléctricas Tarxeta Profesional da Construción Formación en Prevención de Riscos Laborais Amabilidade e bo trato cos clientes Experiencia laboral previa Dispoñibilidade horaria A curto / medio / longo prazo: Oficial de 3ª Electricista

guía de empresas para buscar traballo

175


ourense

gadis / cash ifa

Somos... Nome comercial GADIS / CASH IFA

Razón social ATLÁNTICA SAGA OURENSE, S.L.U.

Sector Comercio

Actividade Supermercados / Cash & Carry

Implantación en España

Galicia - Castela e León

Nº traballadores 6.300 % titulados aproximado (Grupo Gadisa) universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

10%

Idade media do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Carlos González Marquina (Delegado de Área)

Dirección da empresa

Polígono de Piadela, s/n (15300 - Betanzos - A Coruña)

Dirección web www.gadisa.es

Correo electrónico recursoshumanos@gadisa.es

Presenza en redes sociais Facebook – Twitter

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación Profesional en Comercio

Competencias máis desexadas

Traballo en equipo – Habilidades de comunicación – Empatía Orientación ao cliente

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria – Experiencia en atención ao cliente

176

guía de empresas para buscar traballo


gaélica solar

ourense

Somos... Nome comercial GAÉLICA SOLAR

Razón social GAÉLICA SOLAR, S.L.

Sector Enerxías renovables

Actividade Proxectos e instalacións renovables Desenvolvementos baseados en enerxías alternativas

Implantación en España Desde o ano 2004

Países onde estamos presentes Brasil, México e Panamá

Nº traballadores aproximado

6

% titulados universitarios

Idade media do persoal contratado

50

25

Contacta con nós Persoa de contacto

Jesús Eirín (Responsable de compras e persoal)

Dirección da empresa

Parque Tecnolóxico de Galicia - Avenida de Vilagarcía, nº 1 (32900 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.gaelicasolar.com

Correo electrónico

info@gaelicasolar.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Axentes comerciais Xefes de brigada para instalacións renovables

Competencias máis desexadas

Capacidade de comunicación

Que lles pedimos

Experiencia previa

Previsións de contratación A medio prazo: un posto de comercial

A longo prazo: catro postos de instaladores

guía de empresas para buscar traballo

177


ourense

gestoría marcelino díaz

Somos... Nome comercial GESTORIA MARCELINO DÍAZ Sector Xestorías administrativas e corredurías de seguros

Razón social MARCELINO DÍAZ Y BARREIROS, S.L. Actividade Asesoría laboral, fiscal e contable Seguros

Implantación en España

Desde 1956

Nº traballadores aproximado

13

% titulados universitarios

41,67

Idade media do persoal contratado

41,08

Contacta con nós Persoa de contacto

José Manuel Díaz Barreiros

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Ramón Cabanillas, nº 4 entlo. (32004 - Ourense)

Dirección web

www.marcelinodiaz.com

Correo electrónico

marcelinodiaz@gestores.net

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Licenciados, diplomados e administrativos

Competencias máis desexadas

Informática e competencias profesionais

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria – Traballo a quendas – Prácticas

Previsións de contratación

A medio prazo: Contable

178

guía de empresas para buscar traballo


gorgoso electricidad y ferretería industrial

ourense

Somos... Nome comercial GORGOSO ELECTRICIDAD Y FERRETERÍA INDUSTRIAL

Razón social GORGOSO ELECTRICIDAD

Sector Siderometalúrxico

Actividade Electrónica industrial, montaxes eléctricos e subministros

Implantación en España

O noso ámbito de traballo é autonómicos

Nº traballadores aproximado

14

Idade media do persoal contratado

36

Contacta con nós Persoa de contacto

Angel José Gorgoso Gutiérrez

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Río Camba, nº 8 (32001 - Ourense)

Dirección web

www.gorgoso.com

Correo electrónico

angelgorgoso@gorgoso.com

Que valoramos no noso persoal Competencias máis desexadas

Profesionalidade e responsabilidade

Que lles pedimos

Cumplimento da normativa establecida

guía de empresas para buscar traballo

179


ourense

grupo academia postal

Somos... Nome comercial GRUPO ACADEMIA POSTAL

Razón social GRUPO ACADEMIA POSTAL S.L.

Sector Ensino

Actividade Ensino regulado e non regulado

Implantación en España

Ourense , Vigo, A Coruña, Lugo, Santiago de Compostela, Ferrol Pontevedra, Valladolid e Madrid

Nº traballadores aproximado

100

% titulados universitarios

80

Idade media do persoal contratado

40

Contratamos traballadores con discapacidade

Contacta con nós Persoa de contacto

Francisco Nóvoa Rodríguez (Presidente)

Dirección da empresa

Rúa Reza, nº 3 (32003 - Ourense)

Dirección web

www.academiapostal.es

Correo electrónico

direc.gap@academiapostal.es

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Todo tipo de áreas profesionais, valorando experiencia e compromiso coa empresa

Competencias máis desexadas

Informática e NN.TT., certificados de profesionalidade

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria e actitude positiva

180

guía de empresas para buscar traballo


grupo alaska

ourense

Somos... Nome comercial GRUPO ALASKA

Razón social FRIGORÍFICOS PREMAR, S.L.

Sector Alimentación

Actividade Venda e distribución por xunto de produtos conxelados

Países onde estamos presentes

Portugal, Italia, Holanda, Alemania e Grecia

Nº traballadores aproximado

41

Idade media do persoal contratado

30-50

Contacta con nós Persoa de contacto

Odilo Rodríguez Codías

Cargo

Director - Xerente

Dirección da empresa

Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, Calle 7 - Nave 13 (32901 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.grupoalaska.com

Correo electrónico

premar@grupoalaska.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas Que lles pedimos Previsións de contratación

Valórase que teña titulación e experiencia profesional acorde cos diferentes postos de traballo Idiomas: inglés (imprescindible), francés… Informática: dominio de Word, Excel, Outlook… Dotes de comunicación. Profesionalidade Mobilidade xeográfica Experiencia previa A corto prazo: comerciais para mercado nacional e internacional

guía de empresas para buscar traballo

181


ourense

grupo hispamoldes

Somos... Nome comercial

GRUPO HISPAMOLDES

Razón social

Hispamoldes, S.A. Hispaplasti, S.A. Plásticos de Palencia, S.A. Hispamoldes Tánger

Sectores

Siderometal e Industria Química

Actividade

Fabricación de moldes de aceiro para inxección de plástico. Produción de pezas de plástico para o sector de automoción e outros

Implantación en España

Dúas plantas en Ourense: Hispamoldes, S.A. (Parque Tecnolóxico) e Hispaplasti, S.A. (Pereiro de Aguiar) Unha planta en Palencia: Plásticos de Palencia (Polígono Industrial de Venta de Baños)

Países onde estamos presentes

Ben sexa con fábricas propias ou con representación comercial, ademais da presenza en territorio nacional, estamos presentes no Reino de Marruecos (Tánxer), Canadá, México, Rusia e Brasil, ademais da zona do Caribe

Nº traballadores aproximado

No Grupo, preto de 250 - En Hispamoldes S.A., actualmente, 80

% titulados universitarios

15% (Hispamoldes S.A)

Idade media do persoal

38 años (media dos contratados nos últimos 5 anos)

Contratamos traballadores con discapacidade

182

guía de empresas para buscar traballo


grupo hispamoldes

ourense

Contacta con nós Persoa de contacto

José Antonio León Rodríguez

Cargo

Responsable de Recursos Humanos en Hispamoldes, S.A. e Hispaplasti, S.A.

Dirección da empresa

Hispamoldes, S.A. Parque Tecnolóxico de Galicia - Rúa Monforte de Lemos, nº 10 (32901 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.grupohispamoldes.com

Correo electrónico

hispamoldes@hispamoldes.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación Profesional Maquinaria – Ferramentas – Enxeñaría Industrial e Técnica, especialidades en deseño e mecanizado

Competencias máis desexadas

Competencias profesionais técnico-mecánicas e Idiomas

guía de empresas para buscar traballo

183


ourense

grupo reboreda morgadío

Somos... Nome comercial GRUPO REBOREDA MORGADÍO Sector Adegas Países onde estamos presentes

Nº traballadores aproximado

15

Razón social BODEGAS CAMPANTE S.A. Actividade Elaboración de viños con denominación de orixe e augardentes Os nosos produtos están presentes en EE.UU., Reino Unido, México, Alemaña, Canadá, Tailandia, Xapón e Bélxica % titulados universitarios

33%

Idade media do persoal contratado

Contacta con nós Persoa de contacto

Ana Méndez

Cargo

Departamento de vendas e exportación

Dirección da empresa

Finca Reboreda, s/n (32941 - Puga - Ourense)

Dirección web

gruporeboredamorgadio.com

Correo electrónico

info@campante.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter - Youtube

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación en función do posto

Que lles pedimos

Experiencia previa

Previsións de contratación

A medio e longo prazo: Comerciais

184

guía de empresas para buscar traballo

32


grupo recalvi

ourense

Somos... Nome comercial GRUPO RECALVI

Razón social RECALVI, S.L.

Sector Recambios e accesorios do automóbil

Actividade Comercio por lotes e polo miúdo de todo tipo de recambios e accesorios do automóbil

Implantación en España Toda España: Vigo, Coruña, Lugo, Valladolid, Asturias, Ponferrada, León, Ourense, Santiago, Albacete, Murcia, Aragón, Lleida, Madrid, Guipuzkoa, Sevilla... Países onde estamos presentes Centroamérica, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Ecuador e Cuba Nº traballadores aproximado

300

% titulados universitarios

5

Idade media do persoal contratado

25

Contratamos traballadores con discapacidade

Contacta con nós Persoa de contacto

Amparo Rodríguez (Responsable de Recursos Humanos)

Dirección da empresa

Polígono Industrial do Caramuxo, nave 41 (36213 - Vigo - Pontevedra)

Dirección web www.recalvi.es

Correo electrónico recalvi@recalvi.es

Presenza en redes sociais Facebook

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación o experiencia en mecánica do automóbil

Competencias máis desexadas

Capacidade de traballo Traballo en equipo Integridade: honradez, fiabilidade, capacidade para manterse dentro das normas éticas

Profesionalidade Capacidade de comunicación Sensibilidade interpersoal elevada: empatía cara a xefes, compañeiros e clientes Atención ao cliente

guía de empresas para buscar traballo

185


ourense

hortoflor 2, s. coop. galega

Somos... Nome comercial

HORTOFLOR 2, S. COOP. GALEGA

Sector Agricultura

Actividade Produción e comercialización de flor cortada e produtos hortícolas

Implantación en España

Desde 1985

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

11

27%

Idade media do persoal contratado

46

Contacta con nós Persoa de contacto

Manuel Carlos Gómez Díez (Presidente)

Dirección da empresa

Barbantes, s/n (32450 - Cenlle - Ourense)

Dirección web

www.hortoflor.com

Correo electrónico

hortoflor@hortoflor.com

Que valoramos no noso persoal Competencias relacionadas con agricultura: Preparación do chan – Sembra – Manexo de cultivos – Colleita – Execución e control dos sistemas de rego… Competencias máis desexadas

Competencias relacionadas con vendas: Atención ao cliente Manexo de técnicas de negociación – Habilidades de comunicación – Competencias técnicas de vendas (promoción e presentación de productos, asesoramento a clientes, realización de pedidos, etc.)

Que lles pedimos

Mobilidade de posto de traballo

186

guía de empresas para buscar traballo


ignacio de las cuevas, s.a.

ourense

Somos... Nome comercial

IGNACIO DE LAS CUEVAS, S.A.

Sector Comercio de alimentación e bebidas

Actividade Distribución por xunto e polo miúdo de produtos de alimentación e bebidas

Implantación en España

A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra

Nº traballadores % titulados 280 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

8

Idade media do persoal contratado

39,6

Beneficios sociais cos que conta o noso persoal Medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral

Contacta con nós Persoa de contacto

María José Fernández Robledo

Cargo

Responsable de Recursos Humanos e Desenvolvemento de Persoas

Dirección da empresa

Os Teceláns, 5. Polígono Industrial O Vinteún (32001 - Ourense)

Dirección web www.grupocuevas.com

Correo electrónico rrhh@grupocuevas.com

Presenza en redes sociais Google+

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Mozos de almacén, caixeiros, repoñedores, dependentes de seccións de supermercados, comerciais. Non se requiren titulacións específicas e valórase experiencia previa.

Competencias máis desexadas

Capacidade de traballo en equipo, polivalencia, flexibilidade, espírito de mellora, manexo de ordenador e programas básicos de ofimática…

Que lles pedimos

Mobilidade xeográfica dentro de cada provincia, dispoñibilidade para traballar tanto en horarios a quendas como en xornada partida, carné de conducir

guía de empresas para buscar traballo

187


ourense

grupo revi

Somos... Nome comercial

GRUPO REVI

Razón social

CONDUCTORES ELÉCTRICOS REVI, S.A. REVI TREFILADOS CABLEADOS, S.A. PLASTICOS REVI TUBOS, S.A. STREVI INMUEBLES, S.L.

GRUPO GREMVI, S.L. AUTOELECTRICO COMUNICACIONES, S.L.

Sectores Eléctrico – Fabricación de material de plástico – Comercio por lotes de equipos electrónicos e de telecomunicacións – Talleres de reparación de vehículos Actividades       

Conductores Eléctricos REVI, S.A.: Fabricación de fío e cables eléctricos REVI Trefilados Cableados, S.A.: Fabricación de fío e cables eléctricos Plásticos REVI Tubos, S.A.: Fabricación de tubo e canalización de plástico ECOTEL, S.L.: Compravenda por lotes e polo miúdo de produtos electrónicos STREVI Inmuebles, S.L.: Aluguer de inmobles Grupo GREMVI S.L.: Servizos de xestión a sociedades do grupo Autoeléctrico Comunicacións, S.L.: Venda por lotes de aparatos electrónicos e accesorios – Reparación de vehículos automóbiles

Implantación en España

Ourense, Madrid, Barcelona e Bilbao

Nº traballadores % titulados 118 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

188

16%

Idade media do persoal contratado

42

Programa de vantaxes con descontos a empregados Formación interna de reciclaxe ou adquisición de novos coñecementos Coche empresa – Móbil – Portátil – Roupa de traballo Cesta de Nadal

guía de empresas para buscar traballo


grupo revi

ourense

Contacta con nós Persoa de contacto

María José Lama Docampo (Responsable de Recursos Humanos)

Dirección da empresa

Carreteira Castro de Beiro, nº 25 (32001 - Quintela de Canedo - Ourense)

Dirección web www.grupo-revi.com

Correo electrónico revi@grupo-revi.com

Presenza en redes sociais Facebook – Google+ – Linkedin

Que valoramos no noso persoal Persoal técnico: Tituladas/os en enxeñaría ou similar – Técnicos/as de mantemento (mecánico, eléctrico) Cualificacións prioritarias

Vendas: Delegadas/os comerciais e vendedores/as tenda Produción: Operarias/os Persoal administrativo Coñecementos:

Competencias máis desexadas

  

Formación técnica acorde co posto Idiomas: inglés e francés Manexo de ferramentas informáticas

Competencias persoais:  

Orientación ao cliente – Iniciativa – Toma de decisións Traballo en equipo – Responsabilidade – Capacidade de traballo Persoas con interese por aprender e desenvolver a súa carreira profesional na empresa

Que lles pedimos

División de produción: Dispoñibilidade horaria – Polivalencia Valórase experiencia previa en entornos industriais

Previsións de contratación

A curto prazo: Operarios/as de produción – Delegadas/os comerciais para distintas zonas de España – Vendedores/as telefonía móbil

guía de empresas para buscar traballo

189


ourense

helvetia seguros

Somos... Nome comercial HELVETIA SEGUROS

Razón social Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Sector Seguros

Actividade Seguros e Reaseguros

Implantación en España Todo o territorio nacional

Países onde estamos presentes Suíza (matriz), España, Alemaña, Francia, Italia e Austria

Nº traballadores aproximado

533 (España)

Idade media do persoal contratado

43

Contratamos traballadores con discapacidade

Contacta con nós Persoa de contacto

Santiago Álvarez Álvarez

Cargo

Director sucursal Ourense

Dirección da empresa

Rúa Curros Enríquez, 12 - 1º (32003 – Ourense)

Dirección web

www.helvetia.es

Correo electrónico

santiago.alvarez@helvetia.es

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – Linkedin – Google+ – Youtube

190

guía de empresas para buscar traballo


helvetia seguros

ourense

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Titulación mínima requirida: Bacharelato ou Ciclo Formativo de Grao Superior. Valoraranse coñecementos comerciais

Competencias máis desexadas

Competencias sociais: Habilidades comunicativas – Empatía – Valor social e relacións sociais – Proactividade Competencias profesionais: Honradez – Confiabilidade – Capacidade de traballo – Coñecemento do sector – Habilidades comunicativas Profesionalidade – Espírito de superación constante – Capacidade de autoaprendizaxe Informática: Coñecementos a nivel usuario  

Que lles pedimos

Previsións de contratación

  

Gañas de traballar por conta propia Ambición para dirixir un negocio propio, integrándose nun importante Grupo Asegurador Multinacional Experiencia comercial Ilusión por forxarse unha carreira profesional no sector Capacidade e receptividade cara a plans de formación constantes e esixentes

A medio/longo prazo: Plan Axente de Carreira e Plan Axente Financeiro, con contrato mercantil de axente exclusivo, con ciclo formativo (certificado a cargo da empresa) e remuneración fixa máis importantes comisións por produtividade

guía de empresas para buscar traballo

191


ourense

ingelector, s.l.

Somos... Nome comercial

INGELECTOR, S.L

Sector Electricidade

Actividade Instalacións eléctricas en xeral

Nº traballadores % titulados 15 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

5%

Idade media do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Julio Domínguez Pérez

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Rúa Río Cerves, nº 2 - baixo (32001 - Ourense)

Correo electrónico

ingelector@ingelector.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Instaladores electricidade: FP Electricidade Enxeñeiro para a realización de proxectos: Enxeñaría Técnica Industrial Administración: FP Administración

Competencias máis desexadas

Prevención de Riscos Laborais (formación esixida para o posto de traballo de electricista)

Que lles pedimos

Instaladores electricistas: mobilidade xeográfica Dispoñibilidade horaria – Experiencia previa en posto similar Capacidade de traballo – Implicación coa empresa

Previsións de contratación

A medio / longo prazo: instalador electricista

192

guía de empresas para buscar traballo


intensive learning

ourense

Somos... Nome comercial INTENSIVE LEARNING

Razón social INTENSIVE LEARNING, S.L.

Actividade Consultora especializada na formación de idiomas en entornos empresariais de diferentes sectores:  Formación in company  Servizos de tradución e interpretación  Cursos de inmersión lingüística  Viaxes ao estranxeiro… Implantación en España

Desde o ano 2010

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

10

Idade media do persoal contratado

90%

35

Contacta con nós Persoa de contacto Dirección da empresa Dirección web www.intensive-learning.es

Lois Babarro Alén (Director) Rúa do Paseo, nº 22 - 1º (32003 - Ourense) Correo electrónico info@intensive-learning.com

Presenza en redes sociais Facebook – Twitter – Linkedin

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación en idiomas e experiencia na docencia de idiomas con adultos e/ou empresas

Competencias máis desexadas

Habilidades sociais Capacidade para traballar en equipo Capacidade e ilusión por aprender

Que lles pedimos

Disposición de vehículo propio Dispoñibilidade horaria Experiencia previa A curto prazo: Titulacións universitarias en inglés e alemán

Previsións de contratación A medio e longo prazo: Titulacións universitarias en inglés

guía de empresas para buscar traballo

193


ourense

intersport bouso

Somos... Nome comercial INTERSPORT BOUSO

Razón social BOUSO INTERSPORT, S.L.

Sector Comercio polo miúdo

Actividade Comercialización e venda de artigos deportivos

Nº traballadores aproximado

20

% titulados universitarios

10%

Idade media do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Fernando Bouso Fuentecilla (Xerente)

Dirección da empresa

Rúa Concordia, nº 20 - baixo (32003 - Ourense)

Correo electrónico bouso@shop.intersport.es

Presenza en redes sociais Facebook

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Educación Xeral Básica ou Educación Secundaria Obrigatoria

Competencias máis desexadas

Valórase dominio do inglés Valóranse coñecementos de informática

Que lles pedimos

Previsións de contratación

Dispoñibilidade horaria Valórase a paixón polo deporte e a súa práctica Habilidades sociais para relacionarse cos demais Orientación ao cliente – Cortesía e amabilidade Valórase experiencia no sector do comercio A corto prazo: Persoal de vendas para cubrir períodos de vacacións A medio prazo: Persoal de vendas e responsables de sección

194

guía de empresas para buscar traballo


jurimensaje, s.l.

ourense

Somos... Nome comercial

JURIMENSAJE, S.L.

Sector Mensaxería local urxente

Actividade Mensaxería urxente en Ourense e polígonos próximos, entrega a domicilio, entregas directas, tramitación de documentación en organismos oficiais, valixas, repostos do automóbil, etc.

Nº traballadores aproximado

5

Idade media do persoal contratado

25-38

Contacta con nós Persoa de contacto

José (Encargado)

Dirección da empresa

Rúa Casarellas, nº 7 (32004 - Ourense)

Dirección web

www.jurimensaje.com

Correo electrónico

info@jurimensaje.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas

Que lles pedimos

Formación básica. O máis importante é estar en posesión do carné de conducir en vigor. Experiencia no reparto en moto – Coñecemento do rueiro da cidade (imprescindible coñecer as principais rúas) – Experiencia no reparto de mercadorías o correspondencias Os nosos traballadores deben ser puntuais, amables, responsables e pacientes. Deberán ser coidadosos coa hixiene e a imaxe persoal. Asimesmo, deberán coidar o seu vehículo de traballo. Deberán ter capacidade para organizar o seu traballo e para traballar en equipo

Previsións de contratación A medio prazo: Mensaxeiro en moto

A longo prazo: Mensaxeiro en coche

guía de empresas para buscar traballo

195


ourense

lacados miño, s.l.

Somos... Nome comercial

LACADOS MIÑO, S.L.

Sector Sideromental

Actividade Lacados de perfiles metálicos

Nº traballadores aproximado

5-7

% titulados universitarios

1%

Idade media do persoal contratado

30

Contacta con nós Persoa de contacto

Alejandro Cruz Iglesias

Cargo

Administrador

Dirección da empresa

Polígono Barreiros, Calle C - nº 19 (32915 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.lacados.net

Correo electrónico

info@lacados.net

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Non se require cualificación, porque formamos ao noso persoal

Competencias máis desexadas

Don de xentes, capacidade de aprendizaxe e de adaptación, responsabilidade

Que lles pedimos

Formación no posto de traballo dentro da propia empresa

196

guía de empresas para buscar traballo


la región, s.a.

ourense

Somos... Nome comercial

LA REGIÓN, S.A.

Sector Prensa

Actividade Prensa diaria

Nº traballadores aproximado

56

% titulados universitarios

Idade media do persoal contratado

90%

45

Contacta con nós Persoa de contacto

Sonia Piñeiro Piñeiro

Cargo

Xefa de Recursos Humanos

Dirección da empresa

Polígono Industrial David Ferrer, Rúa 4 - nº 19 (32901 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

laregion.net

Correo electrónico

sonia.pineiro@laregion.net

Que valoramos no noso persoal

Cualificacións prioritarias

Grao en Periodismo Grao en Enxeñaría Informática, con formación en páxinas web e redes sociais Grao en Marketing Grao en Administración e Dirección de Empresas Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Competencias máis desexadas

Idiomas – Informática – Habilidades sociais...

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria – Mobilidade xeográfica – Implicación coa empresa

guía de empresas para buscar traballo

197


ourense

limpiezas lópez vázquez, s.l.

Somos... Nome comercial

LIMPIEZAS LÓPEZ VÁZQUEZ, S.L.

Sector

Limpeza de locais e edificios

Actividade

Limpeza e mantemento de todo tipo de negocios (colexios, centros médicos...) Limpeza de fin de obra, garaxes e domicilios particulares Cristalizado de chans - Tratamento de chans de saipolan

Implantación en España

Traballamos para toda Galicia

Nº traballadores aproximado

30

Idade media do persoal contratado

30-55

Contratamos traballadores con discapacidade

Contacta con nós Persoa de contacto

Concepción López (Xerente)

Dirección da empresa

Rúa do Progreso, nº 89 -91 Galerías Proyflén, entreplanta - Local 13 B (32003 – Ourense)

Dirección web www.limpiezaslvazquez.es

Correo electrónico limpiezaslopezvazquez@gmail.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación no sector da limpeza de locais e edificios

Competencias máis desexadas

Formación en Prevención de Riscos Laborais e vixilancia da saúde, produtos a utilizar e toxicidade. Organización do traballo Imaxe – Presenza – Saber estar – Educación – Maneira de tratar ao cliente – Autocontrol

Que lles pedimos

Valoramos experiencia previa – Dispoñibilidade horaria

198

guía de empresas para buscar traballo


lito seoane peluqueros – lito seoane centro studio

ourense

Somos... Nome comercial LITO SEOANE PELUQUEROS – LITO SEOANE CENTRO STUDIO

Razón social LITO SEOANE PELUQUEROS, S.L.

Sector Perruquería e estética

Actividade Prestación de servizos de perruquería e estética Formación profesional en perruquería e estética

Nº traballadores aproximado

32

% titulados universitarios

Idade media do persoal contratado

2%

35

Contacta con nós Persoa de contacto

Rosa María Sánchez Gándara

Cargo

Representante Legal da Empresa e Directora do Centro de Formación

Dirección da empresa

Avenida da Habana, nº 27 (32003 - Ourense)

Dirección web

www.litoseoane.es – www.litocentro.es

Correo electrónico

rosa.gandara@litocentro.es

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – Google+ – Linkedin – Youtube – Instagram Pinterest

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Persoal con formación en Perruquería e Estética

Competencias máis desexadas

Capacidade técnica no sector profesional. Comunicación e atención ao cliente

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria. Mobilidade de posto de traballo

guía de empresas para buscar traballo

199


ourense

londinel, s.l.

Somos... Nome comercial LONDINEL S.L.

Razón social BODEGAS PAZO DE AGUIAR S.A.

Sector Alimentación e bebidas Implantación en España Desde hai 15 anos

Actividade Elaboración de licores e augardentes galegos Países onde estamos presentes México, Canadá, Alemaña e Países Baixos

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

20

20%

Idade media do persoal contratado

35

Contacta con nós Persoa de contacto

jordana@londinel.com

Cargo

Recursos Humanos

Dirección da empresa

Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, Vial 2, parcela 1 (32710 - Pereiro de Aguiar - Ourense)

Dirección web

www.londinel.com

Correo electrónico

info@londinel.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación en función do posto de traballo

Competencias máis desexadas

Idiomas e informática, ferramentas imprescindibles na actualidade

Que lles pedimos

Compromiso coa empresa

200

guía de empresas para buscar traballo


lourecar

l ourense

Somos... Nome comercial

Razón social LOURECAR

LOURECAR, S.L. Actividade Venda de carne ao por maior

Sector Cárnicas Nº traballadores aproximado

2

Idade media do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Francisco Carballo Fernández (Xerente)

Dirección da empresa

Rúa do Tinteiro, nº 4 (32001 - Ourense)

Correo electrónico

lourecarsl@yahoo.es

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Sector cárnico, carga e descarga de mercadorías, carné de conducir

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria

guía de empresas para buscar traballo

201


ourense

maderas cordeiro

Somos... Nome comercial MADERAS CORDEIRO Sector Madeira

Razón social MADERAS CORDEIRO, S.L. Actividade Fabricación en serie de pezas de carpintaría

Países onde estamos presentes

Producimos desde España. Exportamos a Portugal

Nº traballadores apro% titulados universi50 ximado tarios Contratamos traballadores con discapacidade

8%

Idade media do persoal contratado

35

Contacta con nós Persoa de contacto

Ana Isabel Pérez Puentes

Cargo

Dpto. Administración

Dirección da empresa

Nacional 525, Km. 251 (32102 - Tamallancos - Vilamarín - Ourense)

Dirección web

www.maderascordeiro.es

Correo electrónico

anaperez@moldurasorense.es

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas

Que lles pedimos

202

Formación administrativa para postos de oficina Formación profesional Electricidade para mantemento Responsabilidade – Habilidade para manexo de maquinaria industrial – Informática – Axilidade para realizar traballos metódicos Valórase moi positivamente a experiencia previa no sector da madeira nun posto similar – Dispoñibilidade horaria

guía de empresas para buscar traballo


maderas feijoo lorenzo, s.l.

ourense

Somos... Nome comercial

MADERAS FEIJOO LORENZO S.L.

Sector

Serradoiro de madeira

Actividade

Serradoiro e acepillado de madeira

Nº traballadores aproximado

2-5

Idade media do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Mª Fe Feijoo Lorenzo

Cargo

Administradora

Dirección da empresa

Sante - Maside (32570 - Ourense)

Dirección web

www.maderasfeijoo.com

Correo electrónico

maderasfeijoo@maderasfeijoo.com

Que valoramos no noso persoal Que lles pedimos

Experiencia no sector – Capacidade de traballo

Previsións de contratación

A medio prazo: Operarios de serradoiro

guía de empresas para buscar traballo

203


ourense

maderas ojea

Somos... Nome comercial MADERAS OJEA Sector Serradoiro de madeira Implantación en España Empresa con 128 anos de antigüidade Nº traballadores % titulados 14 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

Razón social MADERAS OJEA,S.L. Actividade Serradoiro e acepillado industrial da madeira Países onde estamos presentes Portugal, Francia, Marrocos, Cabo Verde, etc. 21%

Idade media do persoal contratado

42

Contacta con nós Persoa de contacto

Alfonso Ojea Ureña (CEO)

Dirección da empresa

Lg. Seoane, s/n (32500 - O Carballiño - Ourense) Correo electrónico maderasojea@maderasojea.com

Dirección web www.maderasojea.com

Presenza en redes sociais Facebook

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas

Que lles pedimos

204

Formación Profesional 2º Grado, Diplomaturas ou Licenciaturas Idiomas Experiencia comercial previa nas canles de venda Capacidade de negociación – Resistencia á frustración – Liderado Integridade Orientación a resultados – Capacidade para planificar Mobilidade xeográfica – Dispoñibilidade horaria Ganas de integrarse nun equipo xove e dinámico Ánimo de superación día a día – Enerxía e entusiasmo Responsabilidade – Implicación na empresa

guía de empresas para buscar traballo


maderas san martín

ourense

Somos... Nome comercial MADERAS SAN MARTÍN

Razón social LISARDO GONZÁLEZ S.L

Sector

Madeira

Actividade

Importación / Exportación de madeiras nacionais e internacionais Serradoiros de frondosas e tropicais – Secadoiros de última tecnoloxía Fabricación de pavimentos e decking para exterior Distribución de chans multicapa e laminados Smartparkett®

Países onde estamos presentes

En máis de 30 países

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

20

Idade media do persoal contratado

40%

36

Contacta con nós Persoa de contacto

Lisardo González (Xerente)

Dirección da empresa

San Martín, s/n (32101 - Vilamarín - Ourense)

Dirección web

www.maderassanmartin.com

Correo electrónico

msm@maderassanmartin.com

Presenza en redes sociais

Google+ – Linkedin

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Persoas con vocación comercial, especialmente para mercados exteriores

Competencias máis desexadas

Idiomas e facilidade para as relacións

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria

Previsións de contratación

A curto prazo: Comercial para mercados exteriores

guía de empresas para buscar traballo

205


ourense

maderas torguedo, s.a.

MADERAS TORGUEDO, S.A.

Somos... Nome comercial

MADERAS TORGUEDO S.A

Sector

Madereiro

Actividade

Serradoiro

Nº traballadores aproximado

6

Idade media do persoal contratado

40

Contacta con nós Persoa de contacto

Adela Blanco Vázquez

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Nacional 525, Km. 266,8 (32137 - Piñor - Ourense)

Correo electrónico

adelablancovazquez@hotmail.com

Que valoramos no noso persoal Competencias máis desexadas

Coñecementos sobre o sector da madeira e o traballo en serradoiros, sobre todo no referente á maquinaria que se utiliza (serra de cinta e outras)

Que lles pedimos

Experiencia previa – Motivación polo traballo

206

guía de empresas para buscar traballo


mandarina home

ourense

Somos... Nome comercial MANDARINA HOME

Razón social MUEBLES ÓSCAR DECORACIÓN, S.L.

Actividade

Nas nosas tendas poderás atopar multitude de artigos de decoración para o fogar, cadros de todos os estilos e tamaños, menaxe de cociña, complementos para o baño, téxtil fogar, mobiliario, descanso, xoguetes, iluminación e todo tipo de regalos

Implantación en España

Mandarina Home é unha empresa nova e en pleno proceso de expansión. Actualmente conta con 8 establecementos comerciais situados en A Coruña, Ourense, Vigo e Ponferrada

Nº traballadores aproximado

7 en Ourense

Contacta con nós Persoa de contacto

Margarita Sánchez Bazarra

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Estrada de Madrid, Km. 230 Polígono Barreiros (32915 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web www.mandarinahome.es

Correo electrónico ourense@mandarinahome.es

Presenza en redes sociais Facebook

Que valoramos no noso persoal Competencias máis desexadas

Orientación ao cliente – Actitude de servizo – Motivación Proactividade – Habilidades comunicativas – Xestión comercial

Que lles pedimos

Experiencia previa en vendas comercio polo miúdo

guía de empresas para buscar traballo

207


ourense

me gusta el pulpo

Somos... Nome comercial ME GUSTA EL PULPO

Razón social OPEN SEA GOURMET, S.L.

Sector Comercio

Actividade ME GUSTA EL PULPO é unha franquía consistente en establecementos e illas de show cooking, especializados na comercialización de pulpo á maneira tradicional galega (á feira) e outros produtos típicos galegos como o pan, as patacas, empanadas, bebidas e outros produtos relacionados, sempre de gran calidade e dentro do concepto do negocio

Implantación en España

Actualmente ten presenza en Ourense, Santiago, Madrid, e proximamente, en Asturias e Pontevedra

Nº traballadores aproximado

1

% titulados universitarios

100%

Idade media do persoal contratado

42

Contacta con nós Persoa de contacto

Marcos Ramos Mourín (Director Xeral)

Dirección da empresa

Praza de San Antonio, nº 3 - Oficina C (32004 - Ourense)

Dirección web

www.megustaelpulpo.com

Correo electrónico

marcosramos@openseagourmet.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

FP II Administrativo

Competencias máis desexadas

Coñecementos informáticos a nivel usuario – Coñecemento e dominio de redes sociais – Capacidade de organización – Perfil comercial – Habilidade para as relacións interpersoais – Boa atención telefónica – Xestión de pedidos e compras...

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria – Residencia en Ourense

Previsións de contratación

A curto prazo: FP II Administrativo

208

guía de empresas para buscar traballo


montajes eléctricos hermanos fraguas, s.l.

ourense

Somos... Nome comercial

Montajes Eléctricos Hermanos Fraguas, S.L.

Sector Siderometal

Actividade Montaxes eléctricas: liñas de baixa tensión, media e centros de transformación

Nº traballadores aproximado

16

% titulados universitarios

Idade media do persoal contratado

2

45

Contacta con nós Persoa de contacto

Miguel Fraguas Dalama Belén Fraguas Rodríguez

Cargo

Xerencia

Dirección da empresa

Rúa do Vinteún, Bloque 10 - baixo (32001 - Ourense)

Correo electrónico

mhf@mundo-r.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas

Que lles pedimos Previsións de contratación

Titulación en Electricidade (FP) Competencias profesionais da rama da Electricidade Traballo con baixa tensión Experiencia en montaxe de centros de transformación Dispoñibilidade horaria, capacidade de traballo e experiencia A longo prazo: Montaxe – Telexestión

guía de empresas para buscar traballo

209


ourense

mosquera y pumar

Somos... Nome comercial MOSQUERA Y PUMAR

Razón social MOSQUERA Y PUMAR INSTALACIONES S.L.N.E.

Sector

Enerxía – Electricidade

Actividade

Venda – Reparación e mantemento de xeradores eléctricos Reparación e bobinado de motores eléctricos Deseño e fabricación de cadros eléctricos Instalacións eléctricas industriais

Nº traballadores % titulados 15 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

2

Idade media do persoal contratado

45

Contacta con nós Persoa de contacto Direccións da empresa

Roberto Pumar / Ángel Pumar (Xerencia)

Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar - Vial 2, Parcela 6 (32710 - Pereiro de Aguiar - Ourense)

Dirección web

www.mosqueraypumar.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Youtube

Rúa Río Arenteiro, nº 2 - baixo (32001 - Ourense)

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas Que lles pedimos

Electromecánica Industrial Enxeñería Industrial Electromecánica Coñecementos de informática Prevención de Riscos Laborais Coñecementos do Regulamento de Baixa Tensión Responsabilidade no seu traballo

Previsións de contratación A curto prazo: Enxeñeiro Industrial

210

guía de empresas para buscar traballo

A longo prazo: Técnicos Electricistas


mr wine

ourense

Somos... Nome comercial Mr WINE

Razón social Mr WINE, S.L.

Sector Comercio polo miúdo

Actividade Comercio on line de produtos de alimentación, viño e gourmet

Países onde estamos presentes

España, Alemaña e Reino Unido

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

2

Idade media do persoal contratado

100%

41

Contratamos traballadores con discapacidade Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

Seguro médico

Contacta con nós Persoa de contacto

Inmaculada González (Xerente)

Dirección da empresa

Rúa Hermanos Villar, nº 1 - 3º A (32005 - Ourense)

Dirección web www.mrwine.es

Correo electrónico hello@mrwine.es

Presenza en redes sociais Facebook – Twitter

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Licenciatura en Marketing Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas

Competencias máis desexadas

Idiomas: Inglés – Alemán Coñecementos sobre redes sociais Coñecementos sobre o mercado on line

Que lles pedimos

Experiencia previa en uso de ferramentas de comercio on line Uso fluído de idiomas: inglés e/ou alemán Experiencia no trato co cliente final

guía de empresas para buscar traballo

211


ourense

orensanex, s.l.

Somos... Nome comercial

ORENSANEX, S.L.

Sector

Protección laboral e hixiene

Actividade

Comercialización de produtos de protección laboral e de hixiene industrial

Implantación en España

Desde o ano 1998

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

8

1%

Idade media do persoal contratado

Contacta con nós Persoa de contacto

Margarita Fernández

Cargo

Directora de Recursos Humanos

Dirección da empresa

Avenida Vista Hermosa, nº 5 - baixo (Entrada por Irmáns Martínez Risco) (32002 - Ourense)

Dirección web

www.orensanex.com

Correo electrónico

orensanex@orensanex.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Técnicos comerciais Técnicos administrativos

Competencias máis desexadas

Inglés – Informática de xestión

Que lles pedimos

Experiencia previa e dispoñibilidade horaria

212

guía de empresas para buscar traballo

40


orvending

ourense

Somos... Nome comercial ORVENDING

Razón social ORVENDING, S.L.U.

Sector Vending / Alimentación

Actividade Xestión de máquinas expendedoras automáticas

Implantación en España

Provincia de Ourense e partners a nivel nacional

Nº traballadores Porcentaxe titulados 7 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

30%

Idade media do persoal contratado

39

Seguro médico privado – Formación

Contacta con nós Dirección da empresa

Apartado de correos 514 (32080 - Ourense)

Dirección web

www.orvending.com

Correo electrónico

info@orvending.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Twitter – App Orvending

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

F.P. 2 Electrónica Licenciatura / Diplomatura Informática

Competencias máis desexadas

Carné de conducir – Carné de manipulador de alimentos Traballo en equipo – Corrección no trato – Profesionalidade Boa presenza – Don de xentes

Que lles pedimos

Boa forma física Dispoñibilidade horaria

Previsións de contratación A medio prazo: Xestor de ruta

A longo prazo: Técnico en electrónica

guía de empresas para buscar traballo

213


ourense

pérez rumbao

Somos... Nome comercial PEREZ RUMBAO

Razón social PÉREZ RUMBAO, S.A.U.

Sector Automoción

Actividade Pérez Rumbao é a empresa galega líder do sector da automoción en Galicia. Con máis de 80 anos de historia, a día de hoxe estamos especializados en diversas liñas de negocio vinculadas co sector, como son a venda de turismos e vehículos industriais, talleres de reparación, fabricación de carrozarías e distribución de produtos petrolíferos. Implantación en España

Pérez Rumbao está presente nas principais cidades das catro provincias galegas, tendo a súa sede na cidade de Ourense

Países onde estamos presentes

España, Portugal, Reino Unido, Francia e Canadá

Nº traballadores aproximado

% titulados universitarios

840

Idade media do persoal contratado

11 %

42

Contratamos traballadores con discapacidade

Contacta con nós Persoa de contacto

Carlos Pena Portela (Responsable de Recursos Humanos)

Dirección da empresa

Nacional 525, Km. 231,1 Polígono Barreiros - (32910 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web www.perezrumbao.es

Correo electrónico rapersa@perezrumbao.com

Presenza en redes sociais Facebook – Twittter –Google+ –Youtube

Que valoramos no noso persoal Competencias máis desexadas

Compromiso e implicación coa empresa e co posto de traballo Flexibilidade – Motivación – Traballo en equipo e colaboración á hora de compartir coñecementos – Iniciativa e proactividade

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria – Produtividade e resultados

Previsións de contratación

A curto prazo: Comercial - Mestre de taller

214

guía de empresas para buscar traballo


proinor, s.a.

ourense

Somos... Nome comercial PROINOR, S.A.

Razón social PROMOCIÓN DE INDUSTRIAS ORENSANAS, S.A.

Sector

Actividade Extracción, fabricación e venda de lousa

Lousa

Nº traballadores apro75 ximado Contratamos traballadores con discapacidade

% titulados universitarios

1%

Contacta con nós Dirección da empresa

Estrada de Casaio, Km. 3 (32330 - Carballeda de Valdeorras - Ourense)

Dirección web

www.proinor.com

Correo electrónico

proinor@proinor.com

Que valoramos no noso persoal Competencias máis desexadas

En produción de lousa: Habilidades para a manipulación de obxectos Capacidade de adaptación En extracción: Carnés Profesionais de Chofer (palista, dumperista) – Carné profesional de Artilleiro

Que lles pedimos

Responsabilidade no traballo – Implicación coa empresa – Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais - Valórase experiencia previa

guía de empresas para buscar traballo

215


ourense

rodi artes gráficas, s.l.

Somos... Nome comercial

RODI ARTES GRÁFICAS, S.L.

Sector Artes gráficas e editorial

Actividade Traballos de imprenta diversos (libros, catálogos, empresas...)

Nº traballadores aproximado

7

Idade media do persoal contratado

30

Contacta con nós Persoa de contacto

José Antonio ou Belén

Cargo

Xerencia

Dirección da empresa

Rúa Seixalvo, 12 (32005 - Ourense)

Dirección web

www.rodi-graf.com

Correo electrónico

jose@rodi-graf.com

Que valoramos no noso persoal Competencias máis desexadas

Coñecementos sobre o funcionamento dunha imprenta

Que lles pedimos

Interese – Responsabilidade – Persoal con capacidade de sacrificio e traballo

216

guía de empresas para buscar traballo


rodriguez lopez auto, s.l.

ourense

Somos... Nome comercial

RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO, S.L.U.

Sector Carrozarías – Automoción

Actividade Transformación de vehículos especiais

Implantación en España Desde 1981

Países onde estamos presentes Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela...

Nº traballadores % titulados 140 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

Idade media do persoal contratado

15%

39

Contacta con nós Persoa de contacto

José Enrique Rodríguez López

Cargo

Presidente

Dirección da empresa

Polígono Industrial San Cibrao das Viñas - Rúa 6, nº 25 (32901 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.rodriguezlopez.com

Correo electrónico

correo@rodriguezlopez.com

Presenza en redes sociais

Facebook

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación en Enxeñaría Formación Profesional: Carpintaría, Electricidade, Pintura...

Que lles pedimos

Mobilidade xeográfica (comerciais) – Dispoñibilidade horaria – Experiencia

guía de empresas para buscar traballo

217


ourense

rosareiro

Somos... Nome comercial ROSAREIRO

Razón social Rosareiro, S.L.

Sector Siderometal

Actividade Refrixeración industrial, climatización, equipamento maquinaria

Países onde estamos presentes

España e Norte Portugal

Nº traballadores % titulados 12 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade

25%

Idade media do persoal contratado

38

Contacta con nós Persoa de contacto

Javier Louzao Garrido

Cargo

Responsable comercial

Dirección da empresa

Estrada de Madrid, Km 230,7 Polígono Barreiros (32915 - San Cibrao das Viñas - Ourense) Correo electrónico Presenza en redes sociais comercial@rosareiro.com Twitter

Dirección web www.rosareiro.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Persoal Técnico Frigorista Comerciais

Competencias máis desexadas

Informática nivel usuario Título Prevención de Riscos Laborais Orientación ao cliente

Que lles pedimos

Experiencia en reparacións frío e maquinaria hostalaría

218

guía de empresas para buscar traballo


seguridad japón

ourense

Somos... Nome comercial SEGURIDAD JAPÓN

Razón social SEGURIDAD JAPÓN, S.L.

Sector Seguridade

Actividade Venda e instalacións de sistemas de seguridade Homologado como instalador en Galicia, Asturias e Castela León

Implantación en España Nº traballadores aproximado

9

Contacta con nós Persoa de contacto

Manuel Dafonte Lois

Cargo

Xerente

Dirección da empresa

Rúa Melchor de Velasco, nº 2 - baixo (32002 - Ourense)

Correo electrónico

seguridad@grupo-japon.com

Presenza en redes sociais

Google+

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Competencias máis desexadas

Ciclo de electrónica medio ou superior 1. 2. 3.

Interese e ilusión por aprender e traballar Formación en electrónica Non é requisito imprescindible a experiencia previa

Que lles pedimos

Dispoñibilidade horaria, debido a que no mundo da seguridade a atención ao cliente debe ser de 24 horas

Previsións de contratación

A medio prazo: técnico de instalacións

guía de empresas para buscar traballo

219


ourense

serviguide

Somos... Nome comercial SERVIGUIDE

Razón social SERVIGUIDE, S.L.

Sector

Consultaría – Innovación – Externalización

Actividade

Serviguide naceu no ano 1996 coa misión de prestar asistencia tecnolóxica e de consultaría á empresa privada e á Administración, centrando a súa actuación en dúas áreas: a consultaría e a externalización de servizos ou outsourcing. Contamos co respaldo do grupo empresarial HPS (Hijos de José Pan de Soraluce), do cal formamos parte, que está conformado por diferentes unidades de negocio que permiten a creación de sinerxías que nos facilitan unha mellor e maior especialización.

Países onde estamos presentes

España, EE.UU., República Dominicana, México, Uruguay, Bolivia, Nicaragua

Nº traballadores % titulados 35 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

70%

Idade media do persoal contratado

45

Programa de Beneficios Sociais Corporativo (GRUPO HPS)

Contacta con nós Persoa de contacto

Antonio Villaverde Pereiras

Cargo

Director Delegación de Ourense

Dirección da empresa

Ramón Cabanillas nº 8, entlo. (32004 - Ourense) Correo electrónico Presenza en redes sociais avp@serviguide.com Facebook – Twitter – Lindekin

Dirección web www.serviguide.com

220

guía de empresas para buscar traballo


serviguide

ourense

Que valoran as nosas empresas clientes Principais sectores cos que traballamos Traballamos cos sectores secundario e industrial, de transformación e elaboración de produto. Tamén nos aporta gran carga de traballo o sector terciario ou sector servizos (por exemplo: telecomunicacións, comercial, auditorías e consultaría, sector turístico e Administracións Públicas). Por último traballamos tamén a nivel internacional e comercio exterior. Cualificacións prioritarias Tendo en conta que toda formación é de vital importancia á hora da busca de emprego, as cualificacións máis requiridas e valoradas na actualidade son: Titulacións de Ciclos de Grao Medio ou Superior - Titulacións Universitarias - Carné de Manexo de Carretilla - Carné de Manipulación de Alimentos Competencias máis desexadas As competencias máis valoradas na actualidade son diversas: 

Idiomas: habitualmente nivel avanzado ou incluso bilingüe/nativo de inglés, alemán e francés. Nos últimos anos tamén destaca a crecente importancia do chinés, árabe e portugués, entre outros

Informática: é imprescindible un nivel avanzado do Paquete Office (en especial, Word e Excel), correo electrónico e internet. Dependendo do posto ofertado, a variedade de coñecementos informáticos esixidos pode ser moi ampla

Prevención de Riscos Laborais: valórase positivamente dispor dun curso básico de PRL. Tamén é moi importante dispor de cursos de PRL no manexo de Carretilla Elevadora, Ponte Grúa ou similar

Por suposto, sempre se valora moi positivamente que a persoa candidata sexa resolutiva, responsable, polivalente e implicada co traballo e a empresa

Que piden as empresas Valórase moi positivamente a dispoñibilidade horaria para traballar a quendas, a xornada partida ou por días ou semanas soltas. Valórase tamén moi positivamente posuír experiencia no posto solicitado en cada oferta ou en funcións similares ás esixidas. A capacidade e disposición para a aprendizaxe é unha característica moi adecuada para calquera candidatura, independentemente da experiencia laboral que posúa. Previsións de ofertas de emprego A curto prazo: Na actualidade seleccionamos perfís moi variados. Desde operarios/as ata mandos intermedios, pasando por consultores, perfís administrativos e perfís internacionais A medio prazo: Seleccionamos perfís en diversas épocas do ano, segundo a necesidade do mercado laboral, para levar a cabo proxectos ou campañas concretas

guía de empresas para buscar traballo

221


ourense

seur

Somos... Nome comercial

Razón social

SEUR

SEUR, S.A.

Sector

Transporte urxente e loxística

Implantación na Península

España e Portugal, con 81 delegacións

Países onde estamos presentes

230 países a través da nosa alianza con Geopost e a súa marca DPD

Nº traballadores aproximado

6300

Idade media do persoal contratado

Conciliación persoal e profesional Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

Xornada reducida Teletraballo Retribución flexible Formación – Descontos Comerciais

Contacta con nós Persoa de contacto

Julio Andrés López Carreiras

Cargo

Director Xerente de SEUR Ourense

Dirección web

seur.com

Presenza en redes sociais

Facebook – Google+ – Twitter – Youtube – Linkedin

222

guía de empresas para buscar traballo

45


seur

ourense

Que valoramos no noso persoal En SEUR buscamos profesionais con ou sen experiencia laboral previa, que compartan un obxectivo común orientado a satisfacer as necesidades dos nosos clientes, aportando un servizo de máxima calidade. E para logralo é imprescindible o traballo en equipo, a confianza e o espírito de colaboración, valores que definen a nosa filosofía. Se ademais gozas innovando e che gusta traballar cunha clara orientación ao logro, SEUR é o teu proxecto profesional. Ofrecemos becas nas diferentes áreas da compañía dirixidas a estudantes de último ano e persoas recentemente tituladas cun óptimo expediente académico, gañas de aprender, iniciativa e creatividade. Á súa vez, incorporamos persoas con titulación media-superior en ADE, Económicas, Dereito, Marketing e Comunicación, Empresariais, Relacións laborais, Psicoloxía, e Enxeñarías Superiores (Industriais e Informática) e profesionais especializados para incorporarse ás nosas áreas de negocio Loxístico e Internacional. Os/as nosos/as colaboradores/as son o noso principal activo. Por iso, porque todos somos importantes para este proxecto conxunto, a compañía ten desenvolvido unha serie de accións encamiñadas a poñer ao servizo de todo o equipo un proxecto de crecemento persoal e profesional, que fai posible que SEUR siga evolucionando e que ademais o faga de maneira responsable e sostible. Impulsamos, entre outras accións, un plan de acollida deseñado a medida, un plan de formación corporativo adaptado ás túas necesidades e unha dirección por obxectivos orientada ao logro. En definitiva, propiciamos o teu desenvolvemento para que podas medrar como profesional a curto e medio prazo.

guía de empresas para buscar traballo

223


ourense

sociedad de prevención de ibermutuamur

Somos Nome comercial

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR

Razón social

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR, S.L.U.

Sector

Servizos de asesoramento a empresas

Actividade

Servizo de prevención alleo con acreditación a nivel nacional nas catro especialidades preventivas: Seguridade no Traballo – Hixiene Industrial Ergonomía e Psicosocioloxía – Medicina no Traballo

Implantación en España A nosa organización factura case 58 M de euros, o que nos fai estar entre as tres ou catro primeiras sociedades de prevención por volume de negocio. Estamos acreditados nas catro especialidades preventivas en todo o territorio estatal pola Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Dispoñemos dunha rede de máis de 110 centros para a prestación do servizo, distribuídos por todo o territorio nacional, rede que completamos con 65 Unidades Móbiles acreditadas para a realización de recoñecementos médicos. Realizamos en torno a 400.000 recoñecementos médicos ao ano, os nosos técnicos de prevención levan a cabo máis de 80.000 visitas de asesoramento e control ás nosas empresas cliente, que actualmente son máis de 35.000, acadando un montante de traballadores total de 580.000. O noso cadro de persoal conta con preto de 1.000 profesionais, dos que máis de 700 son titulados superiores en especialidades técnicas e sanitarias. Temos a certificación do noso sistema de xestión da calidade de acordo á norma ISO 9000:2008. Somos entidade formadora homologada pola Fundación Laboral de la Construcción e pola Fundación del Metal para formación de convenio da Construción, Metal, Vidro e Madeira. Todo isto fainos estar entre as cinco ou seis grandes empresas do país en prevención, aquelas que poden dar servizo con garantías a calquera compañía, e fai que nos podamos comparar en acreditacións, infraestruturas e oferta de servizos, de igual a igual, con calquera outra sociedade de prevención. Nº traballadores aproximado

1.000

% titulados universitarios

Contratamos traballadores con discapacidade

224

guía de empresas para buscar traballo

70%

Idade media do persoal contratado

35


sociedad de prevención de ibermutuamur

ourense

Contacta con nós Persoa de contacto

Cristina Vázquez Carballo (Xerente Territorial de Ourense e Pontevedra)

Dirección da empresa

Rúa Nova, nº 9 - baixo (32004 - Ourense)

Dirección web

www.spibermutuamur.es

Correo electrónico

cristinavazquez@spibermutuamur.es

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias Departamento de Medicina do Traballo:  

Titulación universitaria en Medicina, preferentemente na especilidade de Mediciña do Traballo Titulación universitaria de Auxiliar Técnico Sanitario, preferiblemente coa especialidade de Medicina do Traballo

Departamento Técnico: 

Titulación universitaria Técnica Intermedia co título superior de Prevención de Riscos Laborais nas tres especialidades

Departamento de Administración: 

Titulación de Formación Profesional II ou equivalente

Competencias máis desexadas Departamento de Administración:  

Nivel avanzado de ofimática Competencias: Preocupación polo orde – Orientación ao cliente externo – Traballo en equipo Especialización – Proactividade – Flexibilidade – Compromiso coa organización

Departamento técnico:   

Nivel de usuario de ofimática Habilidades comerciais – Presentacións eficaces – Negociación Competencias: orientación ao cliente interno-externo – Especialización – Creación e mantemento de relacións – Pensamento analítico – Orientación ao logro – Comunicación oral e escrita – Persuasión – Habilidade de negociación – Impacto persoal

Departamento de Medicina do Traballo:   

Nivel de usuario de informática Coñecementos en prevención técnica, organización e xestión de recursos Competencias: Orientación ao cliente interno-externo – Sensibilidade interpersoal – Traballo en equipo – Flexibilidade – Creación e mantemento de relacións – Comunicación oral e escrita – Especialización – Orientación ao logro

Que lles pedimos   

Persoal de Administración: Experiencia previa de máis de 1 ano Persoal Técnico: Experiencia previa de máis de 3 anos Posto de Técnico de Prevención: Dispoñibilidade horaria

guía de empresas para buscar traballo

225


ourense

talleres rocal

Somos... Nome comercial TALLERES ROCAL Sector Siderometal

Razón social ROCAL TRUCK S.L. Actividade Taller autorizado Volvo. Reparación de vehículos industriais

Nº traballadores % titulados 12 aproximado universitarios Contratamos traballadores con discapacidade Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

25

Idade media do persoal contratado

30

Fin da xornada ás 18:00 – Comedor Transporte

Contacta con nós Persoa de contacto

Juan Carlos Rodríguez (Presidente)

Dirección da empresa

Parque Empresarial Vilamarín (32140 - Vilamarín - Ourense)

Dirección web

www.talleresrocal.es

Correo electrónico

contabilidad@talleresrocal.es

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Coñecementos especializados no noso sector

Que lles pedimos

Coñecementos de informática básica a nivel de usuario Formación en Prevención de Riscos Laborais – Capacidade de aprendizaxe Experiencia previa – Capacidade de traballo – Dispoñibilidade horaria

Previsións de contratación

A medio prazo: Dous mecánicos-electricistas

Competencias máis desexadas

226

guía de empresas para buscar traballo


toldos ourense, s.l.

ourense

Somos... Nome comercial

TOLDOS OURENSE, S.L.

Sector Outras materias téxtiles

Actividade Fabricación de toldos, estores e persianas

Implantación en España

Noroeste de España

Nº traballadores aproximado

30

% titulados universitarios

Idade media do persoal contratado

1

38

Contacta con nós Persoa de contacto

José Manuel Rodríguez

Cargo

Xerencia

Dirección da empresa

Estrada de Vigo, nº 77 (32001 - Ourense)

Dirección web

www.toldosourense.com

Correo electrónico

toldos@toldosourense.com

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Formación profesional relacionada coa montaxe Coñecementos de soldadura

Competencias máis desexadas

Valóranse coñecementos básicos de informática

Que lles pedimos

Valórase experiencia previa

Previsións de contratación

A longo prazo: montador de toldos

guía de empresas para buscar traballo

227


ourense

unvi

Somos... Nome comercial UNVI

Razón social UNIDAD DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES , S.A.

Sector Metalurxia Implantación en España Desde 1995

Actividade Fabricación de carrocerías Países onde estamos presentes Temos presenza nos cinco continentes: Europa, América, Asia, África e Oceanía

Nº traballadores % titulados uni190 aproximado versitarios Contratamos traballadores con discapacidade Beneficios sociais cos que conta o noso persoal

20%

Idade media do persoal contratado

Servizo de autobús e comedor

Contacta con nós Persoa de contacto

Patricia Cabo Parejo

Cargo

Xefa de Recursos Humanos

Dirección da empresa

Polígono Industrial de San Cibrao, s/n (32910 - San Cibrao das Viñas - Ourense)

Dirección web

www.unvi.es

Correo electrónico

job@unvi.es

228

guía de empresas para buscar traballo

42


unvi

ourense

Que valoramos no noso persoal Cualificacións prioritarias

Competencias máis desexadas

a. b. c. d.

Enxeñaría Industrial (todas as especialidades) Aparelladores – Deseño Industrial – Delineación Administrativos con idiomas Postos de produción:  Soldadores  Chapistas e Moldeadores de Fibra de Vidro  Pintores  Electricistas e Mecánicos  Montadores e Rematadores

 

Compromiso: Implicación coa empresa e os seus obxectivos. Compromiso persoal no desempeño Rigor: Responsabilidade, profesionalidade, transparencia e eficiencia Traballo en equipo: Todos contribuímos ao obxectivo común. A suma de todos contribúe ao desenvolvemento e mellora da organización Proactividade: Dinamismo, flexibilidade, dispoñibilidade e innovación. Conduta orientada á iniciativa e resolución de problemas, aportando a flexibilidade e dispoñibilidade necesaria para a consecución dos obxectivos Calidade: Compromiso e cumprimento do nivel de calidade fixado pola empresa e requirido tanto pola organización como polos clientes Seguridade: Eliminar os riscos, tomando as medidas necesarias para cumprir cos niveis de seguridade e normas de Prevención de Riscos Laborais. Preocupación pola saúde dos traballadores Engadir valor ao cliente: Adxudicar unha serie de valores ao produto e ao servizo para superar as expectativas do cliente e de maneira rendible para a empresa Destreza e habilidade manual nos postos de produción Valórase moi positivamente o coñecemento de idiomas

    

Dispoñibilidade horaria Polivalencia Flexibilidade Dispoñibilidade para a realización de prácticas / becas Valórase a experiencia previa

 

Que lles pedimos

Previsións de contratación A curto prazo: Postos de producción en todas as seccións do proceso

guía de empresas para buscar traballo

229Guía de empresas para buscar traballo [I edición]

Emprego e Empresas CV e Persoas Buscar traballo ou mellorar o presente é un traballo máis. Nesa laboriosa tarefa que dignifica a de tanta xente na súa procura diaria, quere axudarche esta guía. Axudar a todas aquelas persoas para as que ter un emprego é algo necesario. A posibilidade de redactala e de levala a cabo ven da man da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, a través dun programa cofinanciado pola Dirección Xeral de Emprego e Formación. Grazas á súa colaboración, moitas persoas poderedes dispor dun instrumento máis e dun recurso práctico, accesible e gratuíto que vos pode axudar a atopar un medio de vida.

Datos e cifras inseridos nas distintas fichas de empresas e nos distintos apartados e contidos da publicación, que agardamos che sexan útiles, tanto para empregarte por conta allea como por conta propia. As empresas participantes serán tamén as túas compañeiras de viaxe nese traballo de procura dun emprego. Elas están ahí para recibir o teu cv e para prestarlle atención á información que lles remitas. A súa colaboración neste guía é inestimable. Nesta primeira edición iniciámoste na posibilidade de que lle saques proveito, pero sobre todo agardamos que sexa un espazo de apoio e de esperanza, de mellora e de FUTURO para ti. Con esa ilusión traballamos todas as persoas que a fixemos posible.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.