Page 1

GrovfoderNyt nr. 01 25. januar 2011 Indhold • •

Bedriften lige nu Ny godkendelse af ukrudtsmiddel i majs

Bedriften lige nu Dette er det første nummer af Grovfodernyt i 2011, og redaktionen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle læsere et godt nytår. Vinteren kom over os i december. Det gav noget bøvl med stenhårde ensilagestakke og vandrør der frøs til. Alt sammen til irritation og tidsrøvende. På mange bedrifter går tiden, uover de normale gøremål, med at indhente priser på gødning og tilskudsfoder. Olieprisen har trukket gødningspriserne op og der overvejes mange steder, om der kan spares på de vigtige næringsstoffer. Det skal dog huskes: Intet kommer af ingenting, og det vil være en uklog beslutning at spare på de essentielle næringsstoffer, der er grundlaget for den gode kvalitet grovfoder. I det hele taget bør alle kvægbrugere overveje, om den nuværende fodring er den rigtige. Fokus må være på højest mulige selvforsyning. Fra dette år skal al flydende husdyrgødning til fodergræs enten nedfældes eller udlægges

-1-

med slanger fra et godkendt syretilsætningssystem. Syretilsat gylle udnyttes lige så godt som nedfældet gylle. Det er ingen hemmelighed, at nedfældning koster udbyttetab, ca. 500 FE/ha, ligesom kapaciteten er nedsat. Desværre koster et syreanlæg til en moderne gyllevogn jo også en net sum. Overordnet set vil syretilsætning koste ca. 500 kr/ha eller det samme som der tabes i udbytte ved nedfælding. Når syretilsætning så alligevel må foretrækkes, skyldes det, at udbringningsomkostningen er lavere og køreskaden, set over hele græsmarkens levetid, er meget mindre. Desværre må det nok forventes, at der ikke vil ske den store udbygning af gyllevogne med det samme. Mange maskinstationer har jo allerede investeret i græsnedfældere.


Ny godkendelse af ukrudtsmiddel i majs. Doseringen må max. være 0,4 l/ha/år.

I sidste uge modtog vi den oplysning at ukrudtsmidlet Catch er blevet godkendt til majs.

Prisen for Catch er angivet til ca. 230 kr./l. (Videncenter for Landbrug).

Lad det være skrevet med det samme: Det er en god nyhed!

Kan den så noget: Ja, det må mange sige den kan.

Midlet er en kombination af florasulam, der kendes fra Primus og det gamle hormon 2,4-D, der indgik i mange forskellige hormonmiddelblandinger, samt i en række rene produkter. 2,4-D er ligeledes kendt som den ene komponent i afløvningsmidlet ”Agent Orange”, der blev benyttet af den amerikanske hær under Vietnamkrigen. Aktivstoffet, der bruges i Catch, kan dog ikke sammenlignes med den gamle version, da den er oprenset.

Beh.

Beh. indx

Ubeh.

Vi har haft Catch med i majsforsøgene i doseringen 0,2 l/ha sammen med Callisto i første - og MaisTer i anden sprøjtning. I nedenstående tabel ses resultaterne af 12 ukrudtsforsøg i årene 2009-2010. Den ”gule” sprøjtning er udført på majsens st. 11-12. Den næste er udført i stadie 13-15. Alle sprøjtninger er tilsat de additiver der nu hører til.

2 kim bladet ialt

ager stedmoder

fugle græs

hyrdetaske

kamille

snerle pile urt

sort nat skygge

storke næb

hvid melet gåsefod

ærenpris

læge jordrøg

enårig rapgræs

tokim bladet dækn. v/høst

græs, dækn. v/ høst

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

67

29

Pris

0,5 l callisto + 11,25 gr Harmony SX 0,5 l Callisto + 0,4 l Fighter 480

1,8

7

3

0

0

10

13

3

8

2

0

8

86

2

22

552

0,5 l Callisto 0,5 l Callisto

0,7

24

6

0

0

5

14

2

38

0

1

3

67

5

18

380

0,5 l Callisto + 0,2 l Catch 50 gr MaisTer + 0,2 Catch

0,7

4

5

0

1

2

8

3

4

0

6

69

1

4

0

393

Effekten på ukrudtet var klart bedre end de øvrige kombinationer af ukrudtsmidler og prisen bliver også attraktiv, fordi det ikke vil være nødvendigt at have Starane 180 og Fighter 480 med i første sprøjtning, hvis storkenæb-bestanden er moderat. Catch har god effekt på snerlepileurter og selv store bestande af ærenpris er godt bekæmpet med en kombination af Catch og Callisto i første sprøjtning. Der opnås en langt bedre ukrudtseffekt med samme behandlingsindex og pris som to gange 0,5 l Callisto. Catch har også god effekt på vejpileurter, hvor 0,25 l Catch giver en nogenlunde tilstrækkelig effekt på kimplanter og op til 2 blivende blade.

på 0,4 l/ha i den sidste sprøjtning sammen med lidt Callisto og få en fornuftig effekt på tidsler i majs. I forsøgene har kombinationerne med Catch haft ringe effekt på lægejordrøg. Det må skyldes, at doseringen af Callisto har været 0,50 l pr. ha, hvilket er for lidt mod lægejordrøg. Doseringen der kunne anvendes som en ny standardsprøjtning i marker uden for mange storkenæb er: 1. spr.: 0,5 l Callisto + 0,2 l Catch 2. spr.: 50-75 gr MaisTer + 0,2 l Catch + 0,67-1,0 l MaisOil

I korn er Catch godkendt med max. 0,6 l/ha afhængig af kornets stadie. Her ses god effekt på tidsler. I majsmarker med store problemer med tidsler, kunne det være en idé at bruge hele den maksimale dosis

Behandlingspris: 393-448 kr. Ved store bestande af ærenpris, bør doseringen af Callisto ikke komme under 0,5 l/ha. Behandlingsprisen er attraktiv, især i sprøjteprogrammer, hvor Fighter 480 kan neddoseres eller helt udgå. Desuden fås en bedre ukrudtseffekt med lavere behandlingsindex.

Med venlig hilsen Kvæg og grovfoder. -2-

GF_01_2011  

Indhold medslangerfraetgodkendtsyretilsætnings- system.Syretilsatgylleudnyttesligesågodt somnedfældetgylle. • Bedriftenligenu • Nygodkendels...

GF_01_2011  

Indhold medslangerfraetgodkendtsyretilsætnings- system.Syretilsatgylleudnyttesligesågodt somnedfældetgylle. • Bedriftenligenu • Nygodkendels...