Page 1

AfgrødeNyt nr. 5 1. maj 2013 Indhold

Aktuelt i marken Der sker rigtig meget med afgrøderne. Vintersæden er blevet grøn og er enten klar til at strække sig eller allerede godt i gang. Vinterraps drøner derudaf og vokser flere cm i døgnet. Vejrudsigten lover stadig adskillige kolde nætter frem til og med lørdag. Derfor bør sprøjtninger med midler, der kræver lidt varme udsættes til søndag eller først i næste uge, hvor vi skulle få 1215°C om dagen og 5-8°C om natten. Det gælder f.eks. Primera Super, CCC-midlerne samt Matrigon. I en del rapsmarker er der behov for en sprøjtning mod kamiller, eventuelt som kantsprøjtning, med Matrigon. Matrigon har som nævnt ovenfor behov for varme for at være effektiv. Det gælder både for den gamle Matrigon og den nye Matrigon 72 SG, at der skal tilsættes 0,5 l olie pr. ha, og at sprøjtningen skal være afsluttet

-1 -

• Aktuelt • Svampebekæmpelse i vinterbyg • Svampebekæmpelse i vinterhvede • Ukrudtsbekæmpelse i majs • Ukrudt i vedvarende græs- og kløvergræs • Vigtige datoer

ved middagstid. Den gamle Matrigon har 3 måneders sprøjtefrist, mens Matrigon 72 SG kun må anvendes, så længe, der ikke er gule blomster i marken. Den nye og den gamle Matrigon kan blandes i samme tankfuld. Der er fortsat kun fundet meget få glimmerbøsser, og en eventuel bekæmpelse skal derfor afvente højere temperaturer og fund af glimmerbøsser. De første gule blomster dukker nok op i løbet af den næste uge, og det betyder at skadetæskelen nu er 5 glimmerbøsser pr. plante. Når først rapsen blomstrer, skal der være mere end 20 glimmerbøsser pr. plante for at bekæmpelse er aktuel.


Bormangel i raps forekommer mest udbredt i tørre vækstår og mest udbredt på let jord med højt reaktionstal. Da dette foråret fortsat er meget tørt, kan der være behov for at udsprøjte 2-3 kg Solubor eller 2-3 l Borsupport pr. ha i udsatte marker. Symptomerne på bor mangel er bl.a. lidt fortykkede, krusede, let rødlige blade og ved stærk mangel visne blomsterknopper. De visne blomsterknopper, vi ser i nogle rapsmarker i disse dage, skyldes dog kulde.

det blotte øjet, men selv i vintersædsmarker, der er ensartet grønne, har vi i rigtigt mange tilfælde målt stærk manganmangel. Derfor vil vi endnu en gang opfordre til at få udsprøjtet mangan – først og fremmest i de udsatte marker, men meget gerne også i resten af vintersædsmarkerne. Rugen er ikke så følsom overfor manganmangel som vinterbyg og - hvede, men skal der sprøjtes med ukrudtsmiddel eller et ccc-middel, så tag mangan med.

Vinterrug, der skal anvendes til foder, bør vækstreguleres med et ccc-middel snarest. Dog skal vi lige over de meget kolde nætter. Der er kun få vinterhvede marker, der bør vækstreguleres i år, men er der behov, er det også tid her. Husk at korn med brødkontrakt ikke må vækstreguleres.

Hvis du har isået vårsæd i din vintersæd f.eks. vårbyg i vinterhveden, så husk, når du skal ud og sprøjte, at være opmærksom på om midlet er tilladt i begge afgrøder. F.eks. tåler vårbyg hverken Broadway, Atlantis eller Monitor. Der er ingen krav om, at man skal notere isåninger i sprøjtejournalen.

De tidligst såede vårbyg marker står nu med det første ukrudt spiret frem. Men det er vores anbefaling at vente med at bekæmpe ukrudtet, til der er spiret mere frem efter regn. Det samme gælder i vintersæden, hvor vi kan se, at der i revner og sprækker er nyt ukrudt på vej frem.

Det er altid vigtigt, at marksprøjten er ren, når der skal sprøjtes i følsomme afgrøder som f.eks. vinterraps. Når vi nævner det nu, er det fordi, der er mistanke om, at specielt nogle af minimidlernes kopiprodukter har en stor tendens til at aflejres i marksprøjten. Hvis sprøjten ikke rengøres med f.eks. All Clear, men ’bare’ skylles igennem med f.eks. en udsprøjtning af mangan, så kan det aflejrede minimiddel senere opløses ved en udsprøjtning med f.eks. Matrigon. Resultatet er en sprøjteskade i rapsen !

Den kolde vinter har helt sikkert slået en del af de allerede fremspirede flyvehavreplanter ihjel, men vi anbefaler stadig at sprøjte marker, hvor der erfaringsvis er meget flyvehavre. I vinterbyg er det på høje tid, hvis der skal anvendes Primera Super, der ikke må anvendes længere, når kornet har fået første knæ. Hvis man kan skaffe eller har Grasp på lager, må den anvendes frem til skridning. I vinterhvede, rug og triticale er det også muligt at anvende Topik til bekæmpelse af flyvehavre helt frem til skridning, men jo før jo bedre.

NaturErhverv har meddelt, at det i år er sidste år med støtte til etablering af energiafgrøder samt det ekstra produktionsstilskud til energiafgrøder. Hvis du derfor har et areal, hvor du vil plante energiafgrøde i år, så kan det lade sig gøre at ændre afgrødekoden i Fællesskemaet og søge om tilskud til etablering af energiafgrøder senest 31. maj.

Det tørre forår, hvor jorden yderligere er løs efter en kold vinter, giver meget manganmangel i vintersæden. De værste steder er det synligt med

-2 -


Aktuelle løsninger uge 18 - 2013 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Svampebekæmpelse • Skadedyr • Vækstregulering

Riv ud og tag med.

UKRUDTSBEKÆMPELSE Vårsæd og vårsæd med udlæg - ukrudtsbekæmpelse

l/kg/g/stk pr. ha

Middel

Bekæmper

Pris

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,5 Express ST 0,15 **Briotril 400 EC/Oxitril CM 0,03 DFF 0,5 Express ST + én af følgende muligheder

Fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt pileurt, stedmoder, ærenpris, tvetand

28

Burresnerre, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt, pileurt

28

0,4 Starane XL

22

IKKE DFF i havre. Bred virkning dog ikke burresnerre. Tilsæt evt. spredeklæbemiddel ved tørkestressede ukrudtsplanter.

15 Afvent gode temperaturforhold. Løsning mod burresnerre og pileurter

78

0,25 Tomahawk 180 EC

41

0,15 Spredeklæbemiddel 0,1 DFF

Enårig rapgræs, tokimbladet ukrudt

4

Kun i Tomahawk 180 EC.

50

Anvendes i vårbyg med udlæg af frøgræs. DFF har nogen effekt mod enårig rapgræs ved god jordfugtighed og græs under fremspiring. Split så DFF udsprøjtes lige efter såning, mens Oxitril CM og Express ST udsprøjtes på ukrudt med 0-2 kimblade.

+ evt. én af følgende muligheder 0,2 **Briotril 400 EC/Oxitril CM

29

0,3 Express ST

17 Bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, korsblomstret ukrudt

155

0,5 Stomp

+ fuglegræs, stedmoder

60

6,0 Harmony SX

+ Hanekro

59

1,0 Fighter 480 0,5 Penetreringsolie

Anvendes i vårsæd med udlæg af kløvergræs/lucerne

24

+ evt. én af følgende muligheder

Vårsæd (må IKKE anvendes hvis der er udlæg) 0,5 *Ally ST

Andet to kimbladet ukrudt, gul okseøje

48

0,2 **Briotril 400 EC/Oxitril CM 0,4 Mustang Forte

0,03 Hussar OD 0,15 **Briotril 400 EC/Oxitril CM

29 Burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, gul okseøje, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt, snerlepileurt, vejpileurt

70

Enårig rapgræs, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, kornvalmue, korsblomstret ukrudt, vindaks

110 22

0,03 DFF

15 4 Flyvehavre

0,6 Primera Super 0,3 Spredeklæbemiddel

Må Ikke anvendes i vårsæd med udlæg af græs/frøgræs. Gul okseøje. Sprøjt tidligt, gul okseøje max. 2 løvblade. Gul okseøje. Sprøjt tidligt, gul okseøje max. 2 løvblade. Forbehold for efterfølgende afgrøder og anvendelse af halm. Kan bruges i vårbyg med udlæg af frøgræs.

0,15 Spredeklæbemiddel 0,4 Primera Super

Lidt hårdere mod udlægget, frø skal være dækket af jord.

Må IKKE anvendes i havre og heller ikke i vårbyg med udlæg af græs/frøgræs. Forsøg viser gns. 60% effekt mod enårig rapgræs. Tilsæt evt. DFF mod stedmoder og ærenpris.

114

IKKE i havre. St. 14 - 25

171

Kan blandes med bl.a Express + Oxitril/Briotril + DFF.

7

Primera trykker afgrøden nogle dage, men den kommer sig hurtigt igen.

*Ally ST har en mere sikker virkning på storkenæb og hejrenæb end Express ST **Maks. Dosis af Oxitril CM er 0,2 l pr. ha, af Briotril 400 EC er maks dosis 0,75 l pr. ha.

Vinterraps

l/kg/stk pr. ha

Middel

Pris

Bekæmper

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,15 Agil 100 EC

Vårbyg

35

0,15 sprede- klæbemiddel 0,3 Focus Ultra

Vårbyg

0,5 Dash 0,5 Agil 100 EC

Flyvehavre, vinterbyg

155

Agerrævehale, hejre

138

Agerrævehale, hejre

185

Engrapgræs, hundegræs, rajgræs, vindaks, hvede, rug

173

Engrapgræs, hundegræs, rajgræs, vindaks, hvede, rug

232

Kamille

308

23 4

0,5 Dash 0,8 Matrigon

23

0,5 Penetreringsolie 0,11 Matrigon 72 SG

God vækst og temp. 10-15°C.

4

0,15 sprede- klæbemiddel 1,5 Focus Ultra

Vinterbyg er mere følsom end vinterhvede, som igen er mere følsom end rug. God vækst og temp. 10-15°C.

23

0,5 Dash 0,75 Agil 100 EC

God vækst og temp. 10-15°C.

4

0,15 sprede- klæbemiddel 1,2 Focus Ultra

46 115

Flyvehavre, vinterbyg

0,5 Dash 0,6 Agil 100 EC

Ved Agil-doseringer under 0,25 l pr. ha tilsættes spredeklæbemiddel. God vækst og temp. 10-15°C.

23

0,15 sprede- klæbemiddel 1 Focus Ultra

4

24 Kamille

318

0,5 Penetreringsolie

24

-3 -

Dagtemperatur min 12 - 15 C - gode nattemperaturer. Sprøjt først på dagen. Skadetærskel: 0,5 - 1 kamille pr m2.


Vintersæd, hvor der Ikke er bekæmpet ukrudt i efteråret: Tokimbladet ukrudt l/kg/stk pr. ha

Middel

Ikke efterårsbehandlet Pris

Bekæmper

Bemærkninger

kr. pr. ha 2 Express

Kamille, stedmoder, ærenpris, valmue, tvetand, kornblomst, hv. gåsefod (melde)

110

Stort ukrudt: Express anvendes hvis Ally ikke kan

83

Småt Ukrudt: efterfølgende afgrøde.

Kamille, stedmoder, ærenpris, valmue, tvetand, storkenæb, fuglegræs

71

Stort ukrudt

48

Småt Ukrudt

0,05 Primus

+ burresnerre, øget effekt på storkenæb

142

0,03 DFF

+ store stedmoder

15

1,5 Express 0,75 Ally ST 0,5 Ally ST + én af følgende muligheder

Tokimbladet ukrudt + Græsukrudt

l/kg/g/stk pr. ha

Middel

Pris

Bekæmper

Bemærkninger

kr. pr. ha 110 1) Broadway 0,5 PG 26 N

Alm. Rapgræs, blød hejre, burresnerre, fuglegræs, gold hejre, kamille, kornblomst, kvik, rajgræs, vindaks

10 2) Monitor

25 138

0,15 Spredeklæbemiddel 165 Broadway 0,5 PG 26 N

0,05 Hussar OD 0,5 Penetreringsolie 0,075 Hussar OD

0,05 DFF 0,15 Oxitril CM*

4 304 25

Ukrudt i vækst, hvide rødder, og jordtemperatur over 6 grader C. Må ikke anvendes i vinterbyg

Rajgræs og andet græsukrudt bortset fra agerrævehale og alm. rapgræs. Endvidere god effekt på burresnerre, kamille, fuglegræs, ærenpris, pileurter, raps

183

Maks. 0,025 l Hussar OD pr. ha i vinterbyg.

24

Kræver god vækst i ukrudtet. Mindst 8°C i gennemsnitlig døgntemperatur og ingen nattefrost.

Græsukrudt bortset fra rajgræs, agerrævehale og alm. rapgræs. Endvidere god effekt på burresnerre, kamille, fuglegræs, ærenpris, pileurter, raps, stedmoder

183

Græsukrudt bortset fra agerrævehale. Endvidere god effekt på burresnerre, kamille, fuglegræs, ærenpris, pileurter, raps, stedmoder

152

0,035 Hussar OD 0,05 DFF

25 21 4

0,5 Penetreringsolie

Gammel etikette

128 25 24

Vintersæd, opfølgning af efterårsbehandling: Tokimbladet ukrudt Middel

274 24

0,15 Spredeklæbemiddel 0,35 Atlantis OD

Ukrudt i vækst, hvide rødder, og jordtemperatur over 6 grader C. Splitbehandling er nødvendig mod gold hejre - øger effekten med 10-15 pct. Ca. 10 dage mellem sprøjtninger. Må ikke anvendes i vinterbyg.

God effekt på vindaks, rajgræs-arter, alm. Rapgræs og en lang række tokimbladede ukrudtsarter. Sideeffekt på arter som flyvehavre, agerrævehale og hejre-arterne

0,5 Penetreringsolie 0,05 Hussar OD

l/kg/stk pr. ha

202

Opfølgning Pris

Bekæmper

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,35 Ally ST 0,5 Express ST 0,15 Spredeklæbemiddel 0,5 Starane XL

Kamille, stedmoder, ærenpris, valmue, tvetand, storkenæb

33

Kamille, ærenpris, valmue, tvetand, storkenæb, fuglegræs

28

Burresnerre, fuglegræs, kamille, pileurter

98

+ ved meget store kamiller

28

4

+ eventuelt én af følgende midler 0,5 Express ST 0,25 Ally ST

24

Tokimbladet ukrudt + Græsukrudt

l/kg/g/stk pr. ha

Middel

Pris

Bekæmper

Bemærkninger

kr. pr. ha 9 1) Monitor 0,15 Spredeklæbemiddel 12,5 2) Monitor

172

Vindaks, burresnerre, alm. rapgræs

172

0,15 Spredeklæbemiddel 12,5 Monitor

0,5 Renol 0,75 Grasp 40 SC

Rajgræs, vindaks og burresnerre. Endvidere god effekt på bla, fuglegræs, kamille, pileurt, tvetand og ærenpris

183

Rajgræs, flyvehavre og agerrævehale

225

Maks 0,025 l Hussar OD pr. ha i vinterbyg

25 Mulig løsning i vinterbyg

36

0,8 Primera Super 0,15 Spredeklæbemiddel 1 Primera Super

Flyvehavre og vindaks. Ved udelukkende vindaks 0,6 l/ha.

228

Agerrævehale

285

0,15 DFF

Græs uden kløver

Må ikke anvendes i vinterbyg

4

0,75 Atplus

l/kg/g/stk pr. ha

Ca. 10 dage mellem sprøjtninger. Må ikke anvendes i vinterbyg

4 4

0,15 Spredeklæbemiddel 0,05 Hussar OD

124

Gold hejre - splitsprøjtning nødvendig. Blød hejre kan bekæmpes med en sprøjtning med 12 - 15 g Monitor + spredeklæbemiddel

4 4

Middel

Pris

Bekæmper

Må ikke anvendes senere end st. 30 (afsluttende buskning) i triticale, vinterbyg og -rug. Må ikke anvendes senere end st. 30 (afsluttende buskning) i triticale, vinterbyg og -rug.

Bemærkninger

kr. pr. ha 1 Starane XL 1,5 Tomahawk 180 EC

Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælkebøtte

195

Når ukrudt er i god vækst. Behandlingsfrist: 14 dage.

Fuglegræs, hyrdetaske, mælkebøtte, ranunkel, røllike, skræppe, stor nælde

248

Når skud af skræppe er 15-20 cm. Behandlingsfrist: 14 dage.

85

MPCA-midler er ikke længere godkendt i græs. Landmandslagre med gammel etikette kan anvendes i henhold til etiketten. Afvent gode temperaturforhold. Behandlingsfrist: 14 dage.

1,33 M-750

Agertidsel, engbrandbæger, mælkebøtte, vårbrandbæger

1,33 M-750

Agertidsel når tidselskud er 15-25 cm, mælkebøtte

1 Starane XL

195

-4 -

85


Kløvergræs

l/kg/g/stk pr. ha

Middel

Bekæmper

Pris

Bemærkninger

kr. pr. ha 2 Fighter 480 0,5 Olie

Alm. rajgræs og rødsvingel

l/kg/g/stk pr. ha

310

Fuglegræs, kamille

Middel

24

Pris

Bekæmper

Behandlingsfrist: 3 uger.

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,075 Primus 0,1 Primus 0,075 Primus 0,06 DFF

Burresnerre, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, hønsetarm, kamille, storkenæb, vejbred

212

Agerstedmoder, burresnerre, fuglegræs, haremad, hønsetarm, kamille, storkenæb, vejbred

212

283 30

0,1 Primus

283

0,07 DFF

35

5 Monitor

Alm. rapgræs, vindaks

69

0,15 Spredeklæbemiddel

0,05 Hussar OD

4

Burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, kammille,

183

0,50 Rernol

25

Laveste dosis ved tidlig sprøjtning på små ukrudtsplanter. Utilstrækkelig effekt mod stedmoder, tvetand og ærenpris. Halm må ikke opfodres ved brug af DFF. Laveste dosis ved tidlig sprøjtning på små ukrudtsplanter. Off-label godkendelse af DFF, som også omfatter Legacy og Diflanil. Avlere skal være i besiddelse af offlabel vejledning. Kun i alm rajgræs. Halm må ikke opfodres. Om foråret når der er god vækst i afgrøden. Varmt vejr, god jordfugt og høj luftfugtighed fremmer virkningen. Off-label godkendelse af Monitor. Avler skal være i besiddelse af off-label vejledning. Kun i rødsvingel, stivbladet svingel, engrapgræs og bortsprøjtning af hvidkløver (off-label). Halm må ikke opfodres. Off-label godkendelse af Hussar OD. Avler skal være i besiddelse af off-label vejledning. Anvendes evt. som splitbehandling med 2 x 0,05 l/ha. I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt at sprøjte i sprøjtespor.

* Miljøstyrelsen har revurderet ukrudtsmidlet Oxitril CM og givet midlet en fornyet godkendelse i vår- og vintersæd samt frøgræs. I forbindelse med revurderingen er den maksimale dosis nedsat fra tidligere 1,0 liter pr. ha til fremover 0,2 liter pr. ha. Briotril 400 EC, som er tilsvarende Oxitril CM, er endnu ikke revurderet og der kan fortsat anvendes op til 0,5 liter pr. ha.

Spinat

l/kg/stk pr. ha

Middel

Pris

Bekæmper

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,15 Command CS

Burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, ærenpris, tvetand

0,2 Command CS 0,1 Command CS 0,5 Goltix SC 700 1 Betanal

294 Burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, ærenpris, tvetand, hvidmelet gåsefod, gul okseøje, sort natskygge

147

Tokimbladet ukrudt

62 4

1,5 Betanal

93

0,2 33 E olie

Ukrudt på kimbladstadiet. Ingen eller laveste dosis olie ved høje temperaturer og ved spinattyper med lyse blade.

8 Tokimbladet ukrudt inkl. Snerlepileurt og raps/korsblomstret ukrudt

1 Betanal 0,5 Asulox

Der må i alt højest anvendes 2,0 l/ha Asulox.

62 188

1,25 Betanal

78

0,5 Asulox

188 Snerlepileurt og raps/korsblomstret ukrudt større end kimbladstadiet

1,25 Asulox 0,5 33 E olie

20 564

0,5 33 E olie

20

Middel

Spinat med 4 løvblade og perioder med høje temperaturer. Der må i alt højest anvendes 2,0l/ha Asulox

470

1,5 Asulox

l/kg/stk pr. ha

Senest 3 dage efter såning. Pas på ved udsigt til kraftig regn efter udsprøjtning og under kølige, fugtige betingelser.

148

0,1 33 E olie

Majs

Senest 3 dage efter såning. Laveste dosis på mildere jordtyper. Pas på overlap.

221

Pris

Bekæmper

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,65 1) Callisto 0,25 Tomahawk 180 EC

Løsning 1: Alm. Ukrudtsbestand + få kvik, rapgræs og flyvehavre

0,5 Renol

260

1. sprøjtning: ukrudt maks. 2 løvblde

41

Lodin/Tomahawk 180 EC samme aktivstof.

24

50 2) MaisTer

114

2. sprøjtning 7 - 10 dage senere

0,25 Tomahawk 180 EC

41

Meget kvik og stort ukrudt: 0,75 gr. Maister + 1 MaisOil.

0,67 MaisOil

50

0,65 1) Callisto 0,5 Fighter 480

Løsning 2: Alm. Ukrudtsbestand + mange storkenæb og hejrenæb, ingen græsukrudt.

0,8 33E-olie

260

1. sprøjtning: ukrudt maks. 2 løvblde

78 32

50 2) MaisTer

114

2. sprøjtning 7 - 10 dage senere

0,25 Tomahawk 180 EC

41

Lodin/Tomahawk 180 EC samme aktivstof.

0,67 MaisOil

50

0,65 1) Callisto 0,25 Tomahawk 180 EC

Løsning 3: Alm. Ukrudtsbestand + kvik, enårig rapgræs, grøn skærmaks og hanespore

50 MaisTer

260

1. sprøjtning: ukrudt maks. 2 løvblde

41

Lodin/Tomahawk 180 EC samme aktivstof.

114

0,67 MaisOil

50

75 2) MaisTer 0,25 Tomahawk 180 EC 1 MaisOil

171

2. sprøjtning 7 - 10 dage senere

41

Lodin/Tomahawk 180 EC samme aktivstof.

75

Sort natskygge: Alle sprøjtninger kan følges op med 0,5 l Calisto/ha i en 3. sprøjtning, hvis der er forekomst af sort natskygge.

-5 -


Majs med udlæg af græs l/kg/stk pr. ha

Middel

Bekæmper

Pris

Bemærkninger

kr. pr. ha Alm. Ukrudtsbestand + få kvik, rapgræs og flyvehavre

0,65 1) Callisto

24

1. sprøjtning: ukrudt maks. 2 løvblde. 0,5 l/ha Fighter 480 kan bruges i stedet for eller sammen med Tomahawk/Lodin ved forekomst af storkenæb.

114

2. sprøjtning 7 - 10 dage senere

0,25 Tomahawk 180 EC

41

Herefter kan rajgræsset sås ca. 14 dage efter.

0,67 MaisOil

50

0,25 Tomahawk 180 EC

260 41

0,5 Renol 50 2) MaisTer

SVAMPEBEKÆMPELSE Triticale

l/kg/stk pr. ha

Middel

Bekæmper

Pris

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,25 Folicur EC 250

Vinterbyg

l/kg/stk pr. ha

Middel

50

gulrust

Pris

Bekæmper

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,375 Bell st. 32 0,3 Ceando st. 32

141

Bygbladplet, bygrust, skoldplet Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet

Lav effekt mod meldug.

87

Anbefales kun 1 gang pr. sæson

50

0,3 Orius 200 EW st. 32 0,25 Rubrik st. 32

50

Kun moderat effekt mod skoldplet og bygbladplet. Må maksimalt anvendes 2 gange pr. år.

91

Kun moderat effekt mod meldug.

0,25 Prolsaro 250 EC st. 32

98

0,25 l = 0,125 l Proline + 0,125 Folicur, maks 2 gange pr. år.

0,2 Proline EC 250 st. 32

110

Må maksimalt anvendes 2 gange pr. år.

0,25 Folicur EC 250 st. 32

0,25 Zenit 575 EC st. 32

Vinterhvede l/kg/stk pr. ha

Middel

55

Zenith skal anvendes inden 24/1-2015

Bekæmper

Pris

Må maksimalt anvendes 2 gange pr. år, maks 1 l/ha pr år.

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,125 Flexity st. 29 - 30

Hvedemeldug Hvedemeldug, Tern skal anvendes inden 2015

84

0,25 Tern st. 29 - 30 0,25 Folicur EC 250 st. 31

Brunrust, gulrust, hvedemeldug

50

0,3 Orius 200 EW st. 31 0,25 Zenit 575 EC st. 31 0,125 Bumper 25 EC st. 31 0,15 Tern 0,45 Ceando st. 31 - 32 0,2 Rubric st. 31 - 32 0,15 Flexity 0,45 Ceando st. 31 - 32 0,2 Bell st. 31 - 32 0,15 Flexity

0,4 Osiris st. 31 - 32

0,15 Flexity

0,15 Proline EC 250 st. 31 - 32 0,15 Flexity

Brunrust, gulrust, hvedemeldug Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria Brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedemeldug Tern skal anvendes senest 24/1-2015

66 50

Gulrust: st 30 - 60 modtagelige sorter over 1 % angrebne planter, ikke modtagelige sorter over 10 % angrebne planter.

55

Brunrust: st. 30 - 31 modtagelige sorter over 25 % angrebne planter.

24 40 131

Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria

73

Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria

Meldug: st. 29 - 31. modtagelige sorter over 10 % angrebne planter, ikke modtagelige sorter over 25 % angrebne planter.

Meldug: st. 32 - 40 modtagelige sorter over 25 % angrebne planter, ikke modtagelige sorter over 50 % angrebne planter.

101 131

Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria

75

Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria

Brunrust: st. 32 - 50 modtagelige sorter over 10 % angrebne planter. St. 31 - 71 Ikke modtageligeplanter over 75 % angrebne planter.

101 66

Brunrust, gulrust, hvedemeldug, Septoria

101

Hvedebladplet, hvedemeldug, septoria

83 101

Flexity og Ceando anbefales kun anvendt én gang pr. sæson for at mindske risikoen for resistensudvikling

SKADEDYR Vinterraps, forår l/kg/stk pr. ha

Middel

Pris

Bekæmper

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,15 Avaunt

Glimmerbøsser

146

Med bimærke. Max 1. behandling pr. sæson

0,20 Biscaya

Glimmerbøsser

110

Uden bimærke. Max 1. behandling pr. sæson

0,20 Mavrik

Glimmerbøsser

96

Uden bimærke. Max 2 x 0,2 l/ha eller 1 x 0,225 l/ha

0,15 Plenum 50 WG

Glimmerbøsser

165

Uden bimærke. Indtil st. 59. Max 1. behandling pr. sæson

Pris

Bemærkninger

Spinat

l/kg/stk pr. ha

Middel

Bekæmper

kr. pr. ha 0,2 Karate 2,5 WG

Trips

45

Kan tilsættes en ukrudtsbekæmpelse

VÆKSTREGULERING Vintersæd

l/kg/stk pr. ha

Middel

Bekæmper

Pris

Bemærkninger

kr. pr. ha 0,6 CCC 750/Trace 750

13

Vinterhvede, rug og triticale

1,2 CCC 750/Trace 750

26

Inden begyndende strækning (st. 25 - 30 vinterhvede) (30 - 31 rug og triticale) og under lune forhold.

1,0 Terpal

Vinterbyg og som opfølgning i rug

200

I starten af maj sprøjtefrist 2 mdr.

0,3 Moddus M

Vinterhvede, Vinterbyg, rug og triticale

156

Frem til st. 39

208

Maks. Dosis 0,4 i vinterhvede og 0,6 i vinterbyg, rug, triticale

0,4 Moddus M

ALLE PRISER ER FRA landbrugsinfo

-6 -


Svampebekæmpelse i vinterbyg I vinterbyg har det oftest været bedst at udføre en enkelt svampesprøjtning omkring begyndende skridning med kvart til halv dosering. Højeste dosering anbefales ved højt smittetryk. Ved højt smittetryk kan en behandling med halv dosis omkring skridning evt. fordeles på to behandlinger med kvart dosis med 10-14 dages mellemrum.

Svampesygdomme i vinterbyg anbefales tidligst bekæmpet fra vækststadium 32 (2. knæ udviklet) ved følgende angrebsgrader i modtagelige sorter: • • • •

En tidlig bekæmpelse omkring vækststadium 31-32 (1-2 knæ udviklet) har oftest ikke været rentabelt og anbefales kun ved højt smittetryk.

Bygrust: Over 10 pct. angrebne planter. Meldug: Over 25 pct. angrebne planter. Bygbladplet: Over 50 pct. angrebne planter. Skoldplet: Over 10 pct. angrebne planter og mindst 5-6 dage med nedbør inden for de seneste 14 dage (optalt fra vækststadium 31 i sorter med karakteren 2-3 og fra vækststadium 32 i sorter med karakteren 0-1 i tabelen

De dyrkede vinterbygsorters modtagelighed over for svampesygdomme (www.SortInfo.dk). Andel af Meldug Bygrust Bygbladplet Skoldplet Ramularia Sort vinterbyg areal (0-3)• (0-3)• (0-3)• (0-3)• (0-3)• 2013, pct. Matros

73,3

2

0

2

1

3

KWS Meridian

9,7

2

0

1

2

2

Sandra

5,2

2

3

1

2

3

Anisette

4,0

2

2

2

2

2

Sortsblanding

2,5

-

-

-

-

-

Apropos

2,4

2

3

1

2

1

Souleyka

2,0

2

0

0

2

3

California

1,5

2

3

1

2

2

2

3

Pelican* 0,9 2 0 3 ● 0= ikke modtagelig, 3= meget modtagelig. * Data for Pelican er fra 2011. Ramularia Svampesygdommen Ramularia ses i nogle år i byg, men oftest først efter blomstring. Angreb i udbrud kan ikke bekæmpes. I de danske forsøg er der hidtil ikke set nogen særlig god sammenhæng mellem angreb af Ramularia og merudbyttet for svampesprøjtning, så svampen betyder mindre, end det visuelt ser ud til. Ønskes effekt mod Ramularia, vælges løsninger med Proline og Prosaro og midler indeholdende epoxiconazol dvs. Bell, Ceando, Opera, Opus/ Rubric/Maredo og Viverda. Middelvalg Ved et tidligt bekæmpelsesbehov (vækststadium 32, 2. knæ udviklet) kan anvendes billige bredspektrede midler i omkring kvart dosis. Ved et senere bekæmpelsesbehov anbefales strobilurinholdige løsninger. Strobiluriner er: Comet, Aproach, Amistar, Opera (Comet+Opus) og Viverda (Comet + Bell). Der er resistensudvikling hos

bygmeldug og bygbladplet mod strobiluriner, og det er derfor vigtigt at anvende blandingspartnere med god effekt mod bygmeldug og bygbladplet, især i sorter, som er modtagelige mod disse sygdomme. Ved meldugbekæmpelse bør der ikke anvendes Opera, fordi strobilurinet her er blandet med Opus, som har relativ svag effekt mod meldug. Som det fremgår af tabelen, er alle de dyrkede vinterbygsorter modtagelige for meldug. Resistens hos bygbladplet resulterer i nedsat effekt af strobiluriner, men ikke i total svigtende effekt som ved resistens hos meldug. Resistensudviklingen hos bygbladplet vurderes nu at have stabiliseret sig på et lavere niveau, og strobilurinerne Comet og Aproach har bedre effekt mod bygbladplet end strobilurinet Amistar. Hvor Amistar har været afprøvet i blanding med midler med god effekt mod bygbladplet, er der dog opnået nettomerudbytter på niveau med mange af de andre løsninger.

-7 -


I forsøgene har de ikke strobilurinholdige løsninger Prosaro, Proline og Bell klaret sig ligeså godt som de strobilurinholdige løsninger, og de kan derfor også anvendes. Dog bør Bell ikke anvendes mod meldug. I forsøg med meget skoldplet har løsninger med moderat effekt mod skoldplet, dvs. Comet/ Aproach + Folicur/Orius/Bumper/Tilt 250 EC klaret sig mindre godt, og andre løsninger foretrækkes i skoldpletmodtagelige sorter. Matros har en god resistens mod skoldplet.

I løsningsforslagene er angivet løsninger i kvart til halv dosis. Der er angivet et blandingsforhold på 1:1, fordi dette er anvendt i forsøgene. Midler med samme aktivstof • Rubric, Opus og Maredo indeholder samme aktivstof og -mængde. • Amistar og Mirador 250 EC indeholder samme aktivstof og -mængde. • Folicur og Orius indeholder samme aktivstof, men indholdet er lavere i Orius. • Bumper 25 EC og Tilt 250 EC er identiske.

Svampebekæmpelse i vinterhvede De mest udbredte hvedesorters modtagelighed over for svampesygdomme. (Sortinfo) Pct. af Meldug Septoria Gulrust Brunrust Fusarium Hvedebladplet Sort hvedeareal 2013 (0-3) 1) (0-3) 1) (0-3) 1) (0-3) 1) (0-3) 1) (0-3) 1) Mariboss

32,0

2

2

1

1

2

2

Jensen

23,5

1

2

1

3

2

-

Hereford KWS Dacanto Tuareg

22,2

2

3

1

3

2

2

7,1

2

3

2

-

2

-

2,8

1

2

2

3

2

2

Sortsbl.

2,7

-

-

-

-

-

-

Tabasco

1,9

1

1

2

1

2

2

JB-Asano

1,8

2

3

3

1

2

2

Elixer

1,7

1

3

1

-

1

-

Genius

1,6

1

3

2

-

1

-

Frument

0,6

2

2

2

2

2

2

Ambition

0,3

3

1

3

3

2

2

Meldug Meldug udvikler sig hurtigst i lunt vejr. Der er forskelle på sorternes modtagelighed, men er marken ”disponeret” for meldug (sen såning, let jord, tæt kraftig afgrøde), kan alle sorter få meget meldug. Hvedemeldug anbefales kun bekæmpet indtil skridning. Ved et højt smittetryk kan der være behov for to behandlinger. I modtagelige sorter (Mariboss, Hereford, KWS Dacanto, JB-Asano, Frument, Ambition) anbefales meldug bekæmpet ved over 10 pct. angrebne planter i vækststadium 29-31 (til og med udvikling af første knæ) og senere ved over 25 pct. angrebne planter. I de delvis modtagelige sorter (Jensen, Tuareg, Tabasco, Elixer, Genius) anbefales meldug bekæmpet ved over 25 pct. angrebne planter i

vækststadium 29-31 og senere ved over 50 pct. angrebne planter. Gulrust Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret forekomst, når der er begyndende vækst. Det fremgår af tabellen, at Ambition og JB-Asano er meget modtagelige. Sorter med karakteren 2 i modtagelighed er også modtagelige, men gulrusten opformerer sig lidt langsommere i disse sorter. Effekten af en gulrustbekæmpelse med et effektivt middel holder sig ved et højt smittetryk i ca. to uger. Brunrust Brunrust ses kun med års mellemrum og dukker normalt først op efter skridning, fordi svampen trives bedst ved høje temperaturer. Tidlige angreb kan dog forekomme. Angreb bekæmpes, hvis der er over 25

-8 -


pct. angrebne planter i vækststadium 30-31 (første knæ udviklet) og herefter ved over 10 pct. angrebne planter. Hvedebladplet Hvedebladplet også kaldet DTR er først og fremmest et problem ved reduceret jordbearbejdning og forfrugt hvede, fordi smitstof sidder på planterester af hvede. Ved pløjning er hvedebladplet normalt ikke noget problem, men angreb kan forekomme ved mange planterester af hvede, og i sjældne år kan der ske fjernsmitte til pløjede marker relativ sent i vækstsæsonen. Forekomsten af hvedebladplet følges igen i 2013 både i upløjede og pløjede marker i registreringsnettet. Ved meget hvedebladplet er det nødvendigt at anvende løsninger med Proline eller tilsætte Bumper/Tilt 250 EC. Septoria (hvedegråplet) Det er næsten altid rentabelt at bekæmpe Septoria ved en akssprøjtning, men den nødvendige dosering varierer. Behovet for at bekæmpe Septoria følges fra vækststadium 32 (andet knæ dannet). I dette vækststadium er tredje øverste blad ved at komme frem og kan derfor smittes med Septoria. Det er derfor vigtigt at anvende midler med god effekt mod Septoria fra dette vækststadium, også selv om meldug eller rust udløser en bekæmpelse. Der går ca. 3 uger, fra smitten med Septoria er sket (nedbør), og indtil symptomerne ses. I de modtagelige sorter (sorter med 2-3 i modtagelighed) udløser 4-6 dage med nedbør fra vækststadium 32 en bekæmpelse af Septoria. I de delvis modtagelige sorter (Tabasco, Ambition) starter optællingen af nedbør først i vækststadium 37 (spidsen af fanebladet synligt), og en bekæmpelse anbefales tidligst i vækststadium 39 (fanebladet udviklet).

Hvedebladplet (DTR)

I vækststadium 45-59 (begyndende skridning til gennemskridning) udløses også en behandling, hvis mere end 10 procent af planterne har angreb på 3. øverste blad. Bekæmpelse af Septoria og rust er senest aktuel i vækststadium 71 (kerneindhold vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse). Aksfusarium En bekæmpelse rettet mod aksfusarium anbefales generelt ikke. Hvor forfrugten er hvede/triticale, og der samtidig praktiseres reduceret jordbearbejdning samt ved forfrugt majs, kan bekæmpelse dog være aktuel under visse forhold. Løsningsforslag I figuren ses fire forskellige svampestrategier, som kan være aktuelle. Doseringen for meldugmiddel er ikke indeholdt i de viste doseringer efter vækststadium 31. Ved meldugangreb frem til skridning tilsættes et meldugmiddel, da de anbefalede midler mod Septoria ikke har tilstrækkelig effekt mod meldug. De laveste indsatser mod Septoria benyttes i de mindst modtagelige sorter og ved lavt smittetryk. Doserne er gældende ved en hvedepris på omkring 130-150 kr. pr. hkg. Som det fremgår, er der anvendt 50-80 procent af normaldoseringen omkring skridningen. I strategi 1 har meldug eller gulrust udløst en tidlig sprøjtning, og der er derfor udført 3 sprøjtninger. I strategi 2 er angrebene af meldug eller gulrust kommet lidt senere eller nedbør har udløst en sprøjtning mod Septoria, så man ikke har kunnet vente til at udføre en typisk delt akssprøjtning, som ses i strategi 3. Ved en delt akssprøjtning i strategi 3 sprøjtes, når fanebladet er fuldt udviklet (st. 39), og behandlingen gentages 2-3 uger senere. Strategi 4 anvendes ved et meget lavt smittetryk, og der er kun sprøjtet én gang.

-9 -


Fire relevante strategier for svampesprøjtning i hvede. Vækststadier, omtrentlige datoer og doseringsintervaller er angivet. I de angivne doser efter vækststadium 31 er doseringen mod meldug ikke indeholdt. Der er mange kombinationsmuligheder, og de fleste muligheder er medtaget. For at gøre oversigten overskuelig er tabellen opbygget efter vækststadierne i figuren. Bekæmpelse i st. 29-30

er rettet mod tidlige angreb af meldug, og der kan benyttes ren Flexity/Tern. Bekæmpelse i st. 31 (1 knæ udviklet) er rettet mod tidlige angreb af gulrust eller meldug. Der skal anvendes bredspektrede midler, men de stærkeste midler mod Septoria er ikke nødvendige. I st. 31-32 (1-2 knæ udviklet) anbefales stærke Septoriamidler ved bekæmpelse af gulrust eller meldug, da 3.øverste blad er på vej frem og kan smittes af Septoria.

Ukrudtsbekæmpelse i majs Fra denne sæson skal vi også i majs til at tage højde for begrænsninger i anvendelsen af minimidler indenfor samme dyrkningssæson (1/8 til 31/7). Det betyder at anvendelse af Harmony SX mod pileurter og storkenæb i første sprøjtning udelukker MaisTer i anden sprøjtning. Det betyder de fleste steder, at Harmony SX ryger ud og skal erstattes af Tomahawk/ Lodin mod pileurter og Fighter 480 mod storkenæb. Grundmidler til ukrudtsbekæmpelse i majs 1. Callisto er et relativt bredt virkende middel mod tokimbladet ukrudt. Desværre har det vist sig at have svagheder i de doseringer, der burde være tilstrækkelige: 0,5 l/ha har ikke, efter vores mening kunne bekæmpe selv småt tokimbladet ukrudt tilstrækkeligt. Øges dosis til 0,65 l/ha,

-10 -

begynder effekten at være tilfredsstillende, prisen for sprøjtningen stiger jo så tilsvarende. I det hele taget kan Callisto ikke stå alene under ret mange forhold, men omvendt det bedste middel vi har mod ærenpris. Vi har normalt ikke olie med, når Callisto ikke blandes med Fighter 480 eller MaisTer, men det bør man nok gøre, erfaringer siger at det helt sikkert øger effekten mod ærenpris især under tørre forhold. 2. I marker med store bestande af storkenæb skal Fighter 480 bruges. Effekten på storkenæb er meget afhængig af temperaturen, og der ses ind imellem kiksere selv med høje doseringer og lave temperaturer. I mange tilfælde kan Fighter 480 lægges ind i 2. sprøjtning.


3. MaisTer er det eneste middel med effekt mod græsukrudt. Da der er græsukrudt i stort set alle marker, skal MaisTer med i enhver strategi. MaisTer er egnet til 2. og/eller 3. sprøjtning, fordi det kan være en fordel, hvis græsukrudtet har fået 3-4 blade inden sprøjtning. MaisTer er ikke udelukkende et græsmiddel, men har god effekt på en lang række andre tokimbladede arter. I marker med tidlig fremspiring af grøn skærmaks og hanespore, kan en tilsætning til 1. sprøjtning komme på tale. 4. Harmony SX: På arealer med let bekæmpelige arter som fuglegræs, kamille, pileurter, korsblomstret ukrudt og hanekro kan en løsning

med Harmony SX være en prismæssigt attraktiv løsning. Der vil være totalt utilstrækkelig effekt mod udbredte arter som fx: natskygge, ærenpris og stedmoder. Det er nok ikke mange marker hvor denne løsning skal foretrækkes. Harmony kan dog gå ind, hvor en forstærket effekt på vejpileurt er ønsket. Anvendelse af Harmony SX udelukker brug af MaisTer senere. Se overfor! 5. Lodin/Tomahawk 180EC: Lodin/TomaHawk 180EC er midlerne mod pileurter. Midlerne kan bruges frem til majsens 8-bladsstadie. Se vores anbefalinger under ’Aktuelle løsninger’.

Ukrudt i vedvarende græs- og kløvergræs En græsmark har ikke den samme produktion af foder, hvis den er ukrudtsfyldt. Det er dog ofte mindst ligeså vigtigt at få bekæmpet ukrudtet, fordi en græsmark kun kan modtage enkeltbetaling, hvis den består overvejende af græs eller andet grøntfoder som kløver og andre bælgplanter samt urteagtige planter, der naturligt indgår i foderet til drøvtyggere og heste. I ældre, varige marker kan der være behov for en indsats mod ukrudt. Den mest effektive pleje består i at afgræsse og/eller tage slæt/afpudse arealet med en sådan intensitet, at græsset ved hurtig genvækst

får fortrin frem for lysesiv, mosebunke, brandbæger, tidsler, stor nælde og andre ukrudtsarter. De fleste græsmarker kan “rettes op” gennem en sådan intensiv pleje. Men hvor afgræsning/slæt/ afpudsning ikke er tilstrækkeligt, kan det være aktuelt at foretage kemisk eller mekanisk bekæmpelse. En kraftig ukrudtsbestand af fuglegræs og stor nælde er tegn på overgødskning med kvælstof på varige græsarealer. Det ses ofte i de områder, hvor dyretætheden er størst, dvs. nær ledåbninger eller foderpladser.

Oversigt over midler og sprøjtefrister Middel

Afgrøde

Tidspunkt

Eagle

Græs/kløvergræs

Forår/efterår

21 dage

Harmony SX

Græs/kløvergræs

Kun sensommer, aldrig i begyndelsen af vækstperiode (senest 31. august)

14 dage

Fighter 480

Græs/kløvergræs

Forår

21 dage

Primus

Græs

Forår

7 dage

Tomahawk/Lodin/Starane 180

Græs

Forår

14 dage

Starane XL

Græs

Forår

14 dage

Ariane FG S

Græs

Forår

30 dage

Græs uden kløver Bekæmpelse udføres, hvor det er tilladt, når græs og ukrudt er i god vækst sidst i april til først i maj eller udføres på ny genvækst efter afhugning i eftersommeren. Skræpper, tidsler, stor nælde og andet rodukrudt skal være 15-25 cm høje, så saftstrømmen transporterer aktivstoffet ned i rødderne. Det kan være nødvendigt at gennemføre

Behandlingsfrist

bekæm­ pelse af rodukrudt to år i træk. Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem. Græs med kløver Kløver i varige græsmarker kan tåle Eagle både om foråret og efteråret. I foråret hæmmer Harmony SX græsvæksten. Derfor skal midlet anvendes i juli/

-11 -


august. Der sprøjtes på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning. Vår- og engbrandbæger bekæmpes sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem. Brandbæger Vårbrandbæger og engbrandbæger er giftige og derfor uønskede – især hvor græsafgrøder skal opfodres som ensilage eller hø. Hvor der er våreller engbrandbæger på udyrkede naboarealer, kan det være hensigtsmæssigt at begrænse spredning af frø fra disse planter ved at slå arealerne. Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, må slås i perioden 1. maj til 30. juni, såfremt flyvehavre, hejrearter, tidsler eller giftige ukrudts­arter som vårbrandbæger fore­ kommer. Slåningen skal ske før frøsætning,

dvs. i april-maj, hvor der er vårbrandbæger og i begyndelsen af juli, hvor der er engbrandbæger. Omlægning i sommerperioden Hvor det er planlagt at omlægge et areal til nyt græs i juli og begyndelsen af august, bør skræpper og andet tokimbladet rodukrudt bekæmpes effektivt i foråret uden at tage hensyn til eventuel kløverbestan­ d. Græsafgrøden kan sidst i juli nedvisnes med et glyphosat-middel, hvorefter etablering af såbed og såning af græsfrø kan ske fra sidst i juli til første tredjedel af august.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Følgende punkter indgår i plejen frem mod en veltrimmet varig græsmark: 1.Afpuds eller tag første slæt, før ukrudtet blomstrer. Afpudsning gentages efter behov. F.eks. forsvinder lysesiv og flere andre ukrudtsarter ved gentagne afhugninger tæt på jordoverfladen. Skræpper kan ikke bekæmpes mekanisk. 2.En kombination af slæt og afgræsning er den bedste græsmarksdrift. Det giver et større udbytte og har bedre effekt mod ukrudt end afgræsning alene. 3.En meget intensiv afgræsning (mange dyr i en kort eller længere periode) eller en afpudsning med kort stubhøjde har en god effekt mod ukrudt.

Vigtige datoer •

1. maj: Udyrkede landbrugsarealer må som hovedregel ikke slås i maj og juni medmindre plantedækket er holdt lavt ved gentagne slåniner

15. maj: Omdriftsgræs - arealerne skal være så tørre og af en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt frem til 15. september

21 maj: Sidste frist for forsinket indsendelse af ansøgning om enkeltbetaling. Der fradrages 1 % pr. arbejdsdag ansøgningen er forsinket

31. maj: Plantedækket på støtteberettigede arealer under enkeltbetalingsordningen skal være etablerede

31. maj: Sidste frist for at reetablere plantedækket på udyrkede arealer også med pløjning

31. maj: Sidste frist for overdragelse af betalingsrettigheder i mellemperioden. I perioden 25. april - 31. maj er der krav om, at erhverver har indsendt fællesskema. Ved midlertidige overdragelser skal startdatoen være 25. april eller tidligere.

31. maj: Sidste frist for at etablere plantedække på støtteberettigede arealer under enkeltbetalingen

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer den 8. maj 2013.

Med venlig hilsen Planteavlskontoret

-12 -

AfgrødeNyt 5 - 2013  

medlemsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you