Page 1


INGRID ALnES BUANES OG JON OLAV RINGHEIM

HEI!

abc

NORSK FOR VaKSNE INNVANDRaRAR

ARBEIDSBOK

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 1

06/09/2019 09:17


© Cappelen Damm AS, Oslo 2019 1. utgåva, 1. opplaget ISBN 978-82-02-61622-9 Grafisk formgjeving: Amund Lie Nitter Sats: Speed Design Fotograf: Aleksander Andersen Andre foto: Getty Images Norges Bank: 16, 17, 28–31 Tine Mediebank: 17 (smør), 74, 75, 98 (mjølk), 125 (yoghurt) Dansukker: 17 Loop: 26, 39 Politiet: 103, 104, 117 Illustratør: Sol Beth Arnøy Forlagets redaktør: Anita Myskja Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 Utgivinga er støtta av Kompetanse Norge. Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale, kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel. www.cdu.no www.hei.cdu.no

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 2

06/09/2019 09:17


TIL LÆRAREN Hei! abc arbeidsbok gir deltakarane blyanttrening og introduserer skriftforming. Den første delen handlar hovudsakleg om munnleg opplæring, om å skrive tal og skrive eige namn. Den andre delen fokuserer på skriftforming, lydar og bokstavar, stavingar og ord. Arbeidsboka inneheld relativt få oppgåvetypar, og oppgåvene fokuserer på mykje av det same som nettressursen. På denne måten får deltakarane mykje øving utan å bruke for mykje krefter på å lære seg nye oppgåvetypar. Papirformatet er særleg gunstig for samarbeidslæring. Vi har lagt opp til at deltakarane skal samarbeide når dei jobbar i arbeidsboka. Målet med oppgåvene er læring – ikkje berre å bli ferdig. Alle sidene i arbeidsboka kan derfor brukast på fleire måtar. Nedst på arbeidsboksidene finn du forslag til korleis deltakaren kan jobbe med oppgåvene. Vi bruker desse ikona: Skrive Snakke (saman) Lese (saman) Kaste terning Måle I lærarrettleiinga kan du finne utfyllande tips til korleis deltakarane kan jobbe grundig med kvar enkelt side, og korleis dei kan samarbeide. På første side for kvart tema eller kvar bokstav i arbeidsboka finst det ein QR-kode. Kameraet på ein mobil eller eit nettbrett les QR-koden og leiar deltakaren direkte til det digitale innhaldet i nettressursen dersom deltakaren allereie er pålogga. Nettressursen skal ideelt sett brukast både før og etter jobbing i arbeidsboka. QR-koden gjer det enklare å fortsette nettarbeidet heime og på leksehjelp.

 3

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 3

06/09/2019 09:17


INNHaLD Sami og Amal

. . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Daglegliv

. . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Skole og daglegliv

. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Mat

. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Familie

. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ein vanleg dag i Irak

. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ein vanleg dag i Eritrea . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Reise

. . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Bustad

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Fritid

. . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Klede og fargar

. . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Fest

. . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Vêr og sjukdom

. . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Helse, fødsel og død

. . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Jobb – kva nå?

. . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Aaa

. . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Nn

. . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ii

. . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Ss

. . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ee

. . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Ll

. . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Rr

. . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 4

06/09/2019 09:17


Kk

. . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Oo

. . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Tt

. . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Hh

. . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Ff

. . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Åå

. . . . . . . . . . . . . . . . . 93

KJ

. . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Gg

. . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Pp

. . . . . . . . . . . . . . . .

104

Vv

. . . . . . . . . . . . . . . .

109

Uu

. . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Bb

. . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Jj

. . . . . . . . . . . . . . .

Øø

. . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Dd

. . . . . . . . . . . . . . . . . 134

sj – skj

. . . . . . . . . . . . . . . . . 140

kj

. . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Ææ

. . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Yy

. . . . . . . . . . . . . . . . . 156

CZQWX

. . . . . . . . . . . . . . . . . 161

ei øy au ai

. . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Alfabetet

. . . . . . . . . . . . . . . . . 168

124

 5

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 5

06/09/2019 09:17


000 000 00 1 1111111 2222222 333 333 33 6

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 6

Øv på tala 0–10.

Skriv tala. Begynn på riktig stad.

06/09/2019 09:18


5555555 666 666 66 777 777 77 8888888 10 10 10 10 10 Øv på tala 0–10.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 7

Skriv tala. Begynn på riktig stad.

 7

06/09/2019 09:18


6 10 4 1 9 3 5 0 2 7 8 8

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 8

Sett strek.

Ă˜v pĂĽ tala.

06/09/2019 09:18


Hagos

Sami

Sofia

Sara

4

Aman

1. Skriv namna til personane. 2. Skriv alderen til barna.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 9

Meriam

Isa

Amal

osef

Snakk om familiane til Sami og Amal.

 9

06/09/2019 09:18


3

10

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 10

Skriv riktig tal.

Øv på tala.

Trill terningar, og øv på tala.

06/09/2019 09:18


Skriv riktig tal.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 11

Øv på tala.

Trill terningar, og øv på tala.

 11

06/09/2019 09:18


5 11 1 12 19 15 10 20 13 16 17 14 18 12

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 12

Sett strek.

Ă˜v pĂĽ tala.

06/09/2019 09:20


1+1=

2 + 1 =

3 + 1 =

4 + 1 =

5 + 1 =

6 + 1 =

7 + 1 =

8 + 1 =

9 + 1 =

1 + 5 =

2 + 2 =

3+3=

4 + 4 =

5 + 5 =

7+2=

10 + 1 =

10 + 2 =

10 + 3 =

10 + 4 =

10 + 5 =

10 + 6 =

10 + 7 =

10 + 8 =

10 + 9 =

10 + 10 =

3 + 11 =

14 + 1 =

6 + 5 =

12 + 2 =

8+8=

7 + 8 =

7 + 7 =

6 + 13 =

Skriv riktig svar.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 13

Les reknestykka høgt.

 13

06/09/2019 09:20


2.00

14

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 14

Skriv riktig klokkeslett.

Ă˜v pĂĽ klokka.

06/09/2019 09:20


Snakk om bilda.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 15

 15

06/09/2019 09:20


30 + 30 =

20 + 10 =

40 + 20 =

50 + 40 =

70 + 10 =

40 + 60 =

10 + 50 =

40 + 10 =

16

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 16

1. Skriv riktig tal. 2. Skriv riktig svar.

1. Øv på tala. 2. Les reknestykka høgt.

06/09/2019 09:21


0,–

kr 3

0,–

kr 4

0,–

kr 5

0,–

kr 7

0,–

kr 6

9,–

kr 1

– 00,

kr 1

0,–

kr 2

,–

kr 8

Sett strek.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 17

Spør kvarandre om prisar.

 17

06/09/2019 09:21


A -a

A

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

1

40

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 40

1. Skriv bokstavane. Begynn pĂĽ riktig stad. 2. Skriv namnet ditt.

06/09/2019 09:25


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

2

a a|a a|a|a

Snakk om bilda. Kva er det? Kven er det?

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 41

Sett strek.

 41

06/09/2019 09:25


A -a

A

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

3

a

42

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 42

Snakk om bilda. Kva er det?

Skriv a pĂĽ riktig stad.

06/09/2019 09:25


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

4 a /a f i n s o l s e t t o m a t m b i f e m o t æ m a g å r a l e i n e å k h a n t a r b a n a n a r a /a = ……………………………

A F O T B A L L A S O L P E N M L M Å E S I I O A T F E M L I T E N Æ A I Å A S A L T E B R A G Å R A = …………………………… 1. Sett ring rundt alle a og A. 2. Skriv kor mange a og A du finn.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 43

 43

06/09/2019 09:25


A -a

A

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

5

44

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 44

LĂŚr det norske namnet pĂĽ heimlandet ditt og nokre andre viktige land.

06/09/2019 09:25


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

 45

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 45

06/09/2019 09:25


M -m

Aaa

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

1

46

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 46

1. Skriv bokstavane. Begynn pĂĽ riktig stad. 2. Skriv ordet. 3. Skriv namnet ditt.

06/09/2019 09:25


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

2

m m

Snakk om bilda. Kva er det?

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 47

Sett strek.

 47

06/09/2019 09:26


M -m

Aaa

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

3 m l a m f i s k e t a i s k a s e m j ø l n e n m o b i l m k a m e r a t e f å l a m i r k a m e l m = ……………………………

M M A M M A M Å A M O S L O S N A B O B R A N T I L F A R E N L I T E N T O E G G M Å T E N K E P Å M = …………………………… 48

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 48

1. Sett ring rundt alle m og M. 2. Skriv kor mange m og M du finn.

06/09/2019 09:26


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

4

m

Snakk om bilda. Kva er det?

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 49

Skriv m på riktig stad.

 49

06/09/2019 09:26


N -n

Aaa Mm

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

1

50

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 50

1. Skriv bokstavane. Begynn pĂĽ riktig stad. 2. Skriv orda og namnet.

06/09/2019 09:26


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

2

n n|n n

19 Snakk om bilda. Kva er det? Kven er det?

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 51

Sett strek.

 51

06/09/2019 09:26


N -n

Aaa Mm

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

3 n t e l e f o n a l i s i n a n b t a r e t a l e i n e t n å n o r e g a l l e i n n s d a n s e r n = ……………………………

N T A R S I N N A K M A N G E K O M M E R S K N E M A G E T E L E F O N I T K N I D O L I T E N S E N = …………………………… 52

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 52

1. Sett ring rundt alle n og N. 2. Skriv kor mange n og N du finn.

06/09/2019 09:26


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

4

Snakk om bilda. Kva er det? Kva gjør dei?

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 53

Skriv n på riktig stad.

 53

06/09/2019 09:26


I -i

Aaa Mm Nn

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

1

54

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 54

1. Skriv bokstavane. Begynn pĂĽ riktig stad. 2. Skriv namna.

06/09/2019 09:26


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

2

10

i i

19

90 Snakk om bilda. Kva er det? Kven er det?

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 55

4

Sett strek.

 55

06/09/2019 09:26


I -i

Aaa Mm Nn

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

3 i p a p r i k a o s m i l a r l i k e r n i i l a g e r s t e l e f o n i j l i m a r i = ……………………………

I Æ R I S Q B M S O M A L I A I W S M I L T T E T I T I L R O S A E S E O A M I N A R N O R E G N I I = ……………………………

56

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 56

1. Sett ring rundt alle i og I. 2. Skriv hvor mange i og I du finn.

06/09/2019 09:26


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

4

10

Snakk om bilda. Kva er det?

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 57

4

Skriv i på riktig stad.

 57

06/09/2019 09:26


Åaa Gg

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd SKJ

KJ

Æ

Y

5 JA

NEI

1. Sami er glad. 2. Sami er trist. 3. Sami og Åsa går på tur. 4. Dei går på tur med Ægir. 5. Ægir er ein hund. 6. Ægir er ein katt. 7. Sami ser læraren sin. 8. Sami snakkar med læraren. 9. Sami snakkar med Åsa. 10. Dei snakkar om Amal. 11. Dei snakkar om vêret. 12. Dei snakkar om kjærleik. Æ -æ -

Aa

Mm

Nn

Ii

Ss

Ee

Ll

Rr

Kk

KJÆRLEI K

Sami er trist . Han drar heim . Åsa kjem ut.

Åsa og Sam i går på tur. Dei går på tur med Æg ir. Ægir er hun den til Åsa .

Oo

Tt

Hh

Ff

Åå

kj

Gg

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd

skj

kj

Æ

Y

Sami ser læra ren sin. Han er sam an med kjærasten sin. Dei et jord bær. Sami og Åsa snakkar sam an. Dei snakka r om kjærleik . Dei snakka r om Ama l. Amal er fin. Amal er søt. Amal er sint . Amal er veld ig sint. Æsj.

126 126

127

1. Les setningane. 2. Les side 126–127 i tekstboka.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 155

Sett kryss. Ja eller nei.

 155

06/09/2019 09:39


Y- y

Aaa Mm Nn

Ii

Ss

Ee

Ll

Rr

Kk

Oo

Tt

Hh

Ff

1

156

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 156

1. Skriv bokstavene. Begynn pĂĽ riktig stad. 2. Skriv orda og namnet.

06/09/2019 09:39


Åaa Gg

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd SKJ

KJ

Ææ

Y

2 fly gryte rygg bryst komfyr lys kryd . |der .

0,–

100

bokhylle dyne syr blålys dyr sykkel dyr billig sykkel blyant paraply

Snakk om bilda. 1. Sett prikk under vokalane. 2. Del orda i stavingar. Les orda staving for staving. 1. Sett strek. 2. Øv på å skrive orda.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 157

19

0,–

00

 157

06/09/2019 09:39


Y -y

Aaa Mm Nn

Ii

Ss

Ee

Ll

Rr

Kk

Oo

Tt

Hh

Ff

3

158

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 158

Snakk om bilda. Kva er det?

Skriv orda.

06/09/2019 09:40


Åaa Gg

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd SKJ

KJ

Ææ

Y

4 JA

NEI Y -y

1. Amal syklar.

Aa

AMAL SYK

Mm

Nn

Ii

Ss

Ee

Ll

Rr

Kk

Oo

Tt

Hh

Ff

Åå

kj

LAR FORT

Amal har lånt ein sykke l. Sykkelen er ny. Sykkelen er dyr. Amal syklar . Ho syklar til byen. Amal har tynn jakke . Ho frys litt.

Gg

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd

skj

kj

Ææ

Y

Amal tenke r på Sami. Ho liker Sami. Sami er hygge leg. Men Amal er sint. Ho er sint på Sami. Ho er sint på Una. Amal syklar fort. Ho ser ikkje Sami.

2. Sykkelen er ny. 128 128

3. Sykkelen er gammal.

129

4. Amal har varm jakke. 5. Amal har tynn jakke. 6. Amal er sint på Sami. 7. Amal liker Sami. 8. Amal syklar fort. 9. Amal syklar på Sami. JA

NEI

1. Amal ringer 113.

Y -y EI ULYKK

Sami har vondt . Amal har vondt. Åsa ringe r 113.

2. Åsa ringer 113.

Aa

Mm

Nn

Ii

Ss

Ee

Ll

Rr

E

Eg heiter Åsa Yri. Eg ringer frå parken. Vi treng ambu lanse.

Kk

Oo

Tt

Hh

Ff

Åå

kj

Gg

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd

skj

PÅ SJUKEH

kj

Ææ

Y

USET

Ambulanse n kjem. Han har blålys . Amal og Sami må på sjuke hus. Sami har eit sår i hovud et. Legen må sy.

3. Sjukebilen kjem.

130 130

131

4. Legen syr klede til kona si. 5. Legen syr såret til Sami.

1. Les setningane. 2. Les side 128–131 i tekstboka.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 159

Sett kryss. Ja eller nei.

 159

06/09/2019 09:40


Y -y

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm Nn

Oo

5 ski sky kylling kysser skyt symaskin skive skinke kyrkje kino 2 kilo ris skilt Sola skin. Una skiftar klede.

160

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 160

Snakk om bilda. Kva er det? 1. Sett prikk under vokalane. 2. Del orda i stavingar. Les orda staving for staving. 1. Sett strek. 2. Øv på å skrive orda.

06/09/2019 09:40


Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø

Åå

C -Q -W X -Z

1

1. Skriv bokstavane. Begynn på riktig stad. 2. Skriv orda og namnet.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 161

 161

06/09/2019 09:40


C -Q -W X -Z

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm Nn

Oo

2

162

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 162

1. Skriv bokstavane. Begynn pĂĽ riktig stad. 2. Skriv orda.

06/09/2019 09:40


Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø

Åå

3 JA

NEI CZ

Aa Bb Cc Dd Ee

1. Amal vil ha pizza.

Ff

Gg Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm Nn Oo Pp Qq

Rr

Ss

Tt

Uu Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø Åå

PIZZA OG

Kva vil de

ha? Pizza og cola.

Kor lang tid

tar det?

Taco og cola.

Cirka 20 minutt

.

2. Sami vil ha taco.

TACO

Sami og Amal er ute og et. Sami vil ha pizza. Amal vil ha taco. Sami vil ha cola. Amal vil også ha cola.

134 134

135

3. Sami vil ha Coca Cola. 4. Amal vil ha Coca Cola. JA

NEI QWX

1. Amal og Sami snakkar om familie.

Aa Bb Cc Dd Ee

EG ELSKAR AMAL

Eg saknar

Qamar.

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm Nn Oo Pp Qq

Rr

Ss

Tt

Uu Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø Åå

ho? SAMI

Mi mormo r heiter Winta, og morfar heiter Zakari as. Han har ein liten butikk .

Onkelen min heiter også Zakarias. Han køyrer taxi, og han har 10 barn.

2. Amal og Sami snakkar om sex.

Gg Hh

mormor. Kva heiter

Ja. Eg elskar

Ff

DEG

Oi! Ti barn! Liker du barn? barn.

Amal? Ja.

Vil du gifte deg med meg? Ja, Sami! Eg elskar deg!

136 136

137

3. Amal saknar mormora si. 4. Onkelen til Amal køyrer taxi. 5. Amal liker barn. 6. Amal elskar barn. 7. Amal elskar Sami. 8. Sami elskar Amal. 9. Sami og Amal er gift. 10. Sami og Amal skal gifte seg. 1. Les setningane. 2. Les side 134–135 og 136–137 i tekstboka.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 163

Sett kryss. Ja eller nei.

 163

06/09/2019 09:40


a

ai - ei au - øy

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm Nn

Oo

1 ai ei au øy

ai

ei

au

øy

auge hei mai ein sau mais heis trøytt Thailand hai saus feil nei høyrer august bein pause syltetøy verktøy thaimat øy au tau røyker bein kai heim aure haust drøymer 164

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 164

1. Sett ring rundt ai, ei, au, øy. 2. Skriv orda på riktig stad.

Les orda.

06/09/2019 09:40


Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø

Åå

2 sau heis bleier eit auge aure regntøy syltetøy verk . | tøy mais

1

hai saus badetøy undertøy ein leilegheit bein

Snakk om bilda. Kva er det? Sett strek under diftongane og prikk under vokalene. 2. Del orda i stavingar. Les orda staving for staving. Sett strek.

HeiABCarbeidsbok_nynorsk.indd 165

 165

06/09/2019 09:40

Profile for Cappelen Damm

Hei! abc Arbeidsbok (nyn) utdrag  

Hei! abc Arbeidsbok (nyn) utdrag