Page 1


INGRID ALnES BUANES OG JON OLAV RINGHEIM

HEI!

abc

NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE

ARBEIDSBOK

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 1

08/08/2019 11:47


© Cappelen Damm AS, Oslo 2019 1. utgave, 1. opplag ISBN 978-82-02-61621-2 Grafisk formgiving: Amund Lie Nitter Sats: Speed Design Fotograf: Aleksander Andersen Andre foto: Getty Images Norges Bank: 16, 17, 28–31 Tine Mediebank: 17 (smør), 74, 75, 98 (melk), 125 (yoghurt) Dansukker: 17 Loop: 26, 39 Politiet: 103, 104, 117 Illustratør: Sol Beth Arnøy Forlagets redaktør: Anita Myskja Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cdu.no www.hei.cdu.no

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 2

08/08/2019 11:47


TIL LÆREREN Hei! abc arbeidsbok gir deltakerne blyanttrening og introduserer skriftforming. Den første delen handler hovedsakelig om muntlig opplæring, skrive tall og skrive eget navn. Den andre delen fokuserer på skriftforming, lyder og bokstaver, stavelser og ord. Arbeidsboka inneholder relativt få oppgavetyper, og oppgavene fokuserer på mye av det samme som nettressursen. På denne måten får deltakerne mye øving uten å bruke for mye krefter på å lære seg nye oppgavetyper. Papirformatet er særlig gunstig for samarbeidslæring. Vi har lagt opp til at deltakerne skal samarbeide når de jobber i arbeidsboka. Målet med oppgavene er læring – ikke bare å bli ferdig. Alle sidene i arbeidsboka kan derfor brukes på flere måter. Nederst på arbeidsboksidene finner du forslag til hvordan deltakeren kan jobbe med oppgavene. Vi bruker disse ikonene: Skrive Snakke (sammen) Lese (sammen) Kaste terning Måle I lærerveiledningen kan du finne utfyllende tips til hvordan deltakerne kan jobbe grundig med hver enkelt side, og hvordan de kan samarbeide. På første side for hvert tema eller hver bokstav i arbeidsboka, finnes det en QR-kode. Kameraet på en mobil eller et nettbrett leser QR-koden og leder deltakeren direkte til det digitale innholdet i nettressursen dersom deltakeren allerede er pålogget. Nettressursen skal ideelt sett brukes både før og etter jobbing i arbeidsboka. QR-koden gjør det enklere å fortsette nettarbeidet hjemme og på leksehjelp.

 3

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 3

08/08/2019 11:47


INNHOLD Sami og Amal

. . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Dagligliv

. . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Skole og dagligliv

. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Mat

. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Familie

. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

En vanlig dag i Irak

. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

En vanlig dag i Eritrea . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Reise

. . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Bolig

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Fritid

. . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Klær og farger

. . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Fest

. . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Vær og sykdom

. . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Helse, fødsel og død

. . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Jobb – hva nå?

. . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Aaa

. . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Nn

. . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ii

. . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Ss

. . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ee

. . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Ll

. . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 4

08/08/2019 11:47


Rr

. . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Kk

. . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Oo

. . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Tt

. . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Hh

. . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Ff

. . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Åå

. . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Gg

. . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Pp

. . . . . . . . . . . . . . . .

102

Vv

. . . . . . . . . . . . . . . .

107

Uu

. . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Bb

. . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Jj

. . . . . . . . . . . . . . .

Øø

. . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Dd

. . . . . . . . . . . . . . . . . 132

sj – skj

. . . . . . . . . . . . . . . . . 138

kj

. . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Ææ

. . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Yy

. . . . . . . . . . . . . . . . . 154

CZQWX

. . . . . . . . . . . . . . . . . 159

ei øy au ai

. . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Alfabetet

. . . . . . . . . . . . . . . . . 166

122

 5

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 5

08/08/2019 11:47


000 000 00 1 1111111 2222222 333 333 33 6

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 6

Øv på tallene 0–10.

Skriv tallene. Begynn på riktig sted.

08/08/2019 11:47


5555555 666 666 66 777 777 77 8888888 10 10 10 10 10 Øv på tallene 0–10.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 7

Skriv tallene. Begynn på riktig sted.

 7

08/08/2019 11:47


6 10 4 1 9 3 5 0 2 7 8 8

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 8

Sett strek.

Ă˜v pĂĽ tallene.

08/08/2019 11:47


Hagos

Sami

Sofia

Sara

4

Aman

1. Skriv navnene til personene. 2. Skriv alderen til barna.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 9

Meriam

Isa

Amal

osef

Snakk om familiene til Sami og Amal.

 9

08/08/2019 11:47


3

10

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 10

Skriv riktig tall.

Øv på tallene.

Trill terninger, og øv på tallene.

08/08/2019 11:47


Skriv riktig tall.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 11

Øv på tallene.

Trill terninger, og øv på tallene.

 11

08/08/2019 11:48


5 11 1 12 19 15 10 20 13 16 17 14 18 12

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 12

Sett strek.

Ă˜v pĂĽ tallene.

08/08/2019 11:49


1+1=

2 + 1 =

3 + 1 =

4 + 1 =

5 + 1 =

6 + 1 =

7 + 1 =

8 + 1 =

9 + 1 =

1 + 5 =

2 + 2 =

3+3=

4 + 4 =

5 + 5 =

7+2=

10 + 1 =

10 + 2 =

10 + 3 =

10 + 4 =

10 + 5 =

10 + 6 =

10 + 7 =

10 + 8 =

10 + 9 =

10 + 10 =

3 + 11 =

14 + 1 =

6 + 5 =

12 + 2 =

8+8=

7 + 8 =

7 + 7 =

6 + 13 =

Skriv riktig svar.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 13

Les regnestykkene høyt.

 13

08/08/2019 11:49


2.00

14

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 14

Skriv riktig klokkeslett.

Ă˜v pĂĽ klokka.

08/08/2019 11:49


Snakk om bildene.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 15

 15

08/08/2019 11:49


30 + 30 =

20 + 10 =

40 + 20 =

50 + 40 =

70 + 10 =

40 + 60 =

10 + 50 =

40 + 10 =

16

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 16

1. Skriv riktig tall. 2. Skriv riktig svar.

1. Øv på tallene. 2. Les regnestykkene høyt.

08/08/2019 11:50


0,–

kr 3

0,–

kr 4

0,–

kr 5

0,–

kr 7

0,–

kr 6

9,–

kr 1

– 00,

kr 1

0,–

kr 2

,–

kr 8

Sett strek.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 17

Spør hverandre om priser.

 17

08/08/2019 11:50


A -a

A

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

1

40

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 40

1. Skriv bokstavene. Begynn pĂĽ riktig sted. 2. Skriv navnet ditt.

08/08/2019 11:53


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

2

a a|a a|a|a

Snakk om bildene. Hva er det? Hvem er det?

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 41

Sett strek.

 41

08/08/2019 11:53


A -a

A

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

3

a

42

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 42

Snakk om bildene. Hva er det?

Skriv a pĂĽ riktig sted.

08/08/2019 11:53


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

4 a /a f i n s o l s e n t o m a t m b i f e m o t æ m a g å r a l e n e n å k h a n t a r e n b a n a n a /a = ……………………………

A F O T B A L L A S O L P E N M L M Å E S I I O A T F E M L I T E N Æ A I Å E S A L T E B R A G Å R A = …………………………… 1. Sett ring rundt alle a og A. 2. Skriv hvor mange a og A du finner.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 43

 43

08/08/2019 11:53


A -a

A

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

5

44

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 44

LĂŚr det norske navnet pĂĽ hjemlandet ditt og noen andre viktig land.

08/08/2019 11:53


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

 45

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 45

08/08/2019 11:53


M -m

Aaa

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

1

46

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 46

1. Skriv bokstavene. Begynn pĂĽ riktig sted. 2. Skriv ordet. 3. Skriv navnet ditt.

08/08/2019 11:53


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

2

m m

Snakk om bildene. Hva er det?

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 47

Sett strek.

 47

08/08/2019 11:53


M -m

Aaa

M

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

3 m l a m f i s k e t a i s k a s e m e l o n e n m o b i l m k a m e r a t e f å l a m i r a k m e l m = ……………………………

M M A M M A M Å A M O S L O S N A B O B R A N T I L F A R E N L I T E N T O E G G M Å T E N K E P Å M = …………………………… 48

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 48

1. Sett ring rundt alle m og M. 2. Skriv hvor mange m og M du finner.

08/08/2019 11:53


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

4

m

Snakk om bildene. Hva er det?

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 49

Skriv m på riktig sted.

 49

08/08/2019 11:54


N -n

Aaa Mm

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

1

50

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 50

1. Skriv bokstavene. Begynn pĂĽ riktig sted. 2. Skriv ordene og navnet.

08/08/2019 11:54


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

2

n n|n n

19 Snakk om bildene. Hva er det? Hvem er det?

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 51

Sett strek.

 51

08/08/2019 11:54


N -n

Aaa Mm

N

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

3 n t e l e f o n a l i s i n a n b t a r e t a l e n e d t n å n o r g e a l l e i n n s d a n s e r n = ……………………………

N T A R S I N N A K M A N G E K O M M E R S K N E M A G E T E L E F O N I T K N I D O L I T E N S E N = …………………………… 52

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 52

1. Sett ring rundt alle n og N. 2. Skriv hvor mange n og N du finner.

08/08/2019 11:54


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

4

Snakk om bildene. Hva er det? Hva gjør de?

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 53

Skriv n på riktig sted.

 53

08/08/2019 11:54


I -i

Aaa Mm Nn

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

1

54

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 54

1. Skriv bokstavene. Begynn pĂĽ riktig sted. 2. Skriv navnene.

08/08/2019 11:54


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

2

10

i i

19

90 Snakk om bildene. Hva er det? Hvem er det?

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 55

4

Sett strek.

 55

08/08/2019 11:54


I -i

Aaa Mm Nn

I

S

E

L

R

K

O

T

H

F

3 i p a p r i k a o s m i l e r l i k e r n i i l a g e r s t e l e f o n i h i l s e r i = ……………………………

I Æ R I S Q B M S O M A L I A I W S M I L T T E T I T I L R O S A E S E O A M I N A R N O R G E N I I = ……………………………

56

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 56

1. Sett ring rundt alle i og I. 2. Skriv hvor mange i og I du finner.

08/08/2019 11:54


Å

G

P

V

U

B

J

Ø

D

SKJ

KJ

Æ

Y

4

10

Snakk om bildene. Hva er det?

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 57

4

Skriv i på riktig sted.

 57

08/08/2019 11:54


Y- y

Aaa Mm Nn

Ii

Ss

Ee

Ll

Rr

Kk

Oo

Tt

Hh

Ff

1

154

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 154

1. Skriv bokstavene. Begynn pĂĽ riktig sted. 2. Skriv ordene og navnet.

08/08/2019 12:03


Åaa Gg

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd SKJ

KJ

Ææ

Y

2 fly syk rygg bryst komfyr lys sy. |ke. |hus .

0,–

100

sykebil dyne syr blålys

dyr sykkel dyr billig sykkel blyant paraply

Snakk om bildene. 1. Sett prikk under vokalene. 2. Del ordene i stavelser. Les ordene stavelse for stavelse. 1. Sett strek. 2. Øv på å skrive ordene.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 155

19

0,–

00

 155

08/08/2019 12:03


Y -y

Aaa Mm Nn

Ii

Ss

Ee

Ll

Rr

Kk

Oo

Tt

Hh

Ff

3

156

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 156

Snakk om bildene. Hva er det?

Skriv ordene.

08/08/2019 12:04


Åaa Gg

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd SKJ

KJ

Ææ

Y

4 JA

NEI Y -y

1. Amal kjører bil.

AMAL SYK

Aa

Mm

Nn

Ii

Ss

Ee

Ll

Rr

Kk

Oo

Tt Hh

Ff

Åå

Gg

LER FORT

Amal har lånt en sykke l. Sykkelen er ny. Sykkelen er dyr. Amal sykle r. Hun sykle r til byen. Amal har tynn jakke . Hun fryser litt.

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd

skj

kj

Ææ

Y

Amal tenke r på Sami. Hun liker Sami. Sami er hygge lig. Men Amal er sint. Hun er sint på Sami. Hun er sint på Una. Amal sykle r fort. Hun ser ikke Sami.

2. Amal sykler. 128 128

3. Sykkelen er ny.

129

4. Sykkelen er gammel. 5. Amal har varm jakke. 6. Amal har tynn jakke. 7. Amal er sint på Sami. 8. Amal liker Sami. 9. Amal sykler fort. 10. Amal sykler på Sami. JA

NEI Y -y

1. Amal ringer 113.

EN ULYKK

Sami har vondt . Amal har vondt. Åsa ringe r 113.

Aa

Mm

Nn

Ii

Ss

Ee

Ll

Rr

Jeg heter Åsa Yri. Jeg ringe r fra parke n. Vi trenger sykebil.

2. Åsa ringer 113.

Kk

Oo

Tt Hh

E

Ff

Åå

Gg

Pp

Vv

Uu

Bb

Jj

Øø

Dd

skj

PÅ SYKEH

Sykebilen kommer. Den har blålys . Amal og Sami må på sykehus.

kj

Ææ

Y

USET

Sami har et sår i hode t. Legen må sy.

130 130

3. Sykebilen kommer.

131

4. Legen syr klær til kona si. 5. Legen syr såret til Sami. 1. Les setningene. 2. Les side 128–131 i tekstboka.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 157

Sett kryss. Ja eller nei.

 157

08/08/2019 12:04


Y -y

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm Nn

Oo

5 ski sky kylling kysser skyter symaskin skive skinke kirke kino 2 kilo ris skilt Sola skinner. Una skifter klær.

158

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 158

Snakk om bildene. Hva er det? 1. Sett prikk under vokalene. 2. Del ordene i stavelser. Les ordene stavelse for stavelse. 1. Sett strek. 2. Øv på å skrive ordene.

08/08/2019 12:04


Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø

Åå

C -Q -W X -Z

1

1. Skriv bokstavene. Begynn på riktig sted. 2. Skriv ordene og navnet.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 159

 159

08/08/2019 12:04


C -Q -W X -Z

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm Nn

Oo

2

160

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 160

1. Skriv bokstavene. Begynn pĂĽ riktig sted. 2. Skriv ordene.

08/08/2019 12:04


Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø

Åå

3 JA

NEI CZ

Aa Bb Cc Dd Ee

1. Amal vil ha pizza.

Ff

Gg Hh

Ii

Jj

Kk

Ll Mm Nn Oo Pp Qq

Rr

Ss

Tt

Uu Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø Åå

PIZZA OG

Hva vil dere

ha? Pizza og cola.

Hvor lang

tid tar det?

Taco og cola.

Cirka 20 minutt

er.

2. Sami vil ha taco.

TACO

Sami og Amal er ute og spiser. Sami vil ha pizza. Amal vil ha taco. Sami vil ha cola. Amal vil også ha cola.

134 134

135

3. Sami vil ha Coca Cola. 4. Amal vil ha Coca Cola. JA

NEI QWX

1. Amal og Sami snakker om familie.

Aa Bb Cc Dd Ee

JEG ELSKER AMAL

Jeg savner

Ii

Jj

Kk

Ll Mm Nn Oo Pp Qq

Hva heter

Rr

Ss

Tt

Uu Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø Åå

hun?

Qamar.

SAMI

Min mormo r heter Winta, og morfar heter Zakari as. Han har en liten butikk .

Oi! Ti barn! Liker du barn? Ja. Jeg elsker

Gg Hh

mormor.

Onkelen min heter også Zakari as. Han kjører taxi, og han har ti barn.

2. Amal og Sami snakker om sex.

Ff

DEG

barn.

Amal? Ja.

Vil du gifte deg med meg? Ja, Sami! Jeg elsker deg!

136 136

137

3. Amal savner mormoren sin. 4. Onkelen til Amal kjører taxi. 5. Amal liker barn. 6. Amal elsker barn. 7. Amal elsker Sami. 8. Sami elsker Amal. 9. Sami og Amal er gift. 10. Sami og Amal skal gifte seg. 1. Les setningene. 2. Les side 134–135 og 136–137 i tekstboka.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 161

Sett kryss. Ja eller nei.

 161

08/08/2019 12:04


ai - ei au - øy

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm Nn

Oo

1 ai ei au øy

ai

ei

øye hei heis høy saus feil speil pause øy au 162

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 162

au

øy

mai vei sau Thailand hai mais nei høyre august syltetøy verktøy thaimat tau røyker bein 1. Sett ring rundt ai, ei, au, øy. 2. Skriv ordene på riktig sted.

Les ordene.

08/08/2019 12:04


Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø

Åå

2 speil heis bleier et øye to øyne regntøy syltetøy verk . | tøy mais hai saus badetøy undertøy vei leilighet bein Snakk om bildene. Hva er det? 1. Sett strek under diftongene og prikk under vokalene. 2. Del ordene i stavelser. Les ordene stavelse for stavelse. Sett strek.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 163

 163

08/08/2019 12:04


ai - ei au - øy

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm Nn

Oo

3

De reiser med tog. Han gjør husarbeid. Han røyker. De feirer 17. mai. De har pause. Hun hopper tau. Hun er sykepleier. De ser en sau.

164

Snakk om bildene. Hva er det?

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 164

1. Sett strek under diftongene og prikk under vokalene. 2. Del ordene i stavelser. 3. Øv på å skrive ordene. Les setningene stavelse for stavelse. Sett strek.

08/08/2019 12:04


Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv Ww Xx

Yy

Zz Ææ Øø

Åå

4 Navn Adresse

Fødselsdato

.

.

Telefon E-postadresse

Skriv personlia i skjemaet.

HeiABCarbeidsbok_komplett.indd 165

Spør hverandre.

 165

08/08/2019 12:04

Profile for Cappelen Damm

Hei! abc Arbeidsbok utdrag  

Hei! abc Arbeidsbok utdrag