Page 1

MUTHIGI-INI KENYA

ribizli ∙ grapefruit ∙ cukorkás édesség

A Muthigi-ini névre hallgató feldolgozóállomást Cyrus Nyamu és 7 fős csapata irányítja Kenya Gichugu körzetében, Kianyaga városának közelében. Az üzemet 1968-ban alapították a Cieni, Gaciongo és Kariko falvak háromszögében, ahova kb 1000 kistermelő adja le termését a szüreti időszakban.

K

enya az intenzív, komplex, bogyós gyümölcsös ízjegyekkel bíró kávék hazája. Mintegy 65000 tonnás termelésének 55%-át 700000 őstermelő adja. Az említett jellegzetes kenyai ízvilág elsősorban a széles körben alkalmazott nedves feldolgozásnak és a Scot Laboratórium által felfedezett és végül elterjedt SL28-as és SL34-es arabica fajtavariánsoknak köszönhető. Míg az SL34 jó szárazságtűréséről és magas hozamáról ismert, az etióp gyökerekkel is bíró SL28 a jellegzetes kenyai ízvilág fő hordozója. A kávék többsége olyan kistermelőktől érkezik, akik éves termése sokszor nem több pár zsáknál. Emiatt egy-egy térség termelői jellemzően szövetkezetekbe (Farmer Co-operative Society, FCS) tömörülnek, míg egy másik szervezet, a Coffee Management Services (CMS) mezőgazdasági képzéseket tart, segít a szüret utáni feldolgozásban, és az értékesítésben is. A Muthigi-ini feldolgozóállomás jelenleg a Rwama termelői szövekezet fennhatósága alá tartozik. A szüreti időszakban mint-

egy 1000 kistermelő adja le itt a termését. A régióban kétszer szüretelnek, áprilistól júnusig, majd októbertől decemberig. A termés 99%-a SL28, a maradék 1% Ruiru 11 fajtavariáns. A szüret alatt beszállított érett cseresznyéket géppel magozzák, majd a következő éjszaka fermentálják. A fermentáció egy mikrobiális folyamat, mely során különböző élesztők és baktériumok segítenek a gyümölcsről a magokra tapadt nyálkás, cukros réteg lebontásában. Ezt később egy ismételt mosás, majd az időjárástól függően 7-15 napig tartó szárítás követi.

Kávéink legjobb ízének eléréséhez elengedhetetlen a megfelelően lágy víz* használata. Felbontás előtt – a letisztultabb ízek érdekében – 5-10 nap pihentetési időt, míg felbontás után két héten belüli fogyasztást ajánlunk. Kellemes kávézást kívánunk!

Mivel a tiszta víz nagy érték, a szemek mosásához és fermentálásához használt vizet megtisztítják, hogy később újra felhasználhassák. A Muthigi-ini sok segítséget kap a Coffee Management Services-től folyamatos elméleti és gyakorlati mezőgazdasági képzések formájában. Nagy figyelmet fordítanak a fenntartható gazdálkodásra és a transzparenciára. * Teljes keménység: 50 –175 ppm CaCO3 (2.9–9.8 °d), tás: 40 –75 ppm CaCO3 (2.2–4.2 °d), pH: 6.5-8.0.

lúgosság/puffer kapaci(The SCAE Water Chart)


KENYA redcurrant ∙ grapefruit ∙ candy sweetness

The washing station called Mughigiini is ran by Cyrus Nyamu and his crew of seven in the Gichugu district of Kenya, near the town of Kianyaga. The plant was founded in 1968 near the villages of Cieni, Gaciongo and Kariko, home of around 1000 independent farmers.

K

enyan coffees are known for their powerful aromas, refreshing acidity, sweet berry flavours, a rich mouthfeel, and a clean, lingering aftertaste. Kenya produces 65000 tons of green coffee a year, 55% of which is grown by the 700000 local, independent farmers. The characteristic Kenyan coffee flavour is achieved by blending the two arabica varieties, SL28 and SL34, which were originally discovered by Scott Laboratories. While SL34 is known for its excellent drought resistance and its high yield, SL28 is recognized as the source of the delicate yet complex flavours associated with Kenyan coffee. Most coffee producers in Kenya are smallholders, only producing a few bags of coffee beans per year. As a result, the hundreds of farmers living in the same area are likely to band together and form an agricultural co-operative. Additionally, service providers like Coffee Management Services (CMS) assist farmers with agronomy training courses to ensure they produce high quality coffee. CMS also helps farmers with milling and marketing.

The Muthigi-ini processing plant is currently a part of the Rwama agricultural co-op, along with around 1000 local farmers. The region has two annual harvest seasons: from April to June, and from October to December. Around 99% of the harvest is of the SL28 variety.

Our coffees taste the best when extracted with water of the proper hardness* range. In order to highlight the best flavour of our roasts we recommend having 5 to 10 days of resting period after roasting, but consume within two weeks of opening. Enjoy!

The harvested ripe cherries are pulped using a machine, then fermented the following night. Fermentation is a microbial process during which various yeasts and bacteria are used to remove the excess sugary layers stuck to the coffee beans. After the fermentation process, the coffee is washed, then dried for 7-15 days using natural sunlight. Due to its high value, the water used in the fermentation and washing process is later cleaned and re-used. Muthigi-ini receives substantial help from Coffee Management Services in the form of continued theoretical and practical agricultural training courses. Their aim to establish sustainable agriculture and transparency in their business.

* Total hardness: 50 –175 ppm CaCO3 (2.9–9.8 °d), ppm CaCO3 (2.2–4.2 °d), pH: 6.5-8.0.

alkalinity/buffer: 40 –75 (The SCAE Water Chart)

photo by The Nordic Approach

MUTHIGI-INI

Casino Mocca Muthigi-ini  
Casino Mocca Muthigi-ini  
Advertisement