Page 1

TANZÁNIA

ribizli ∙ csipkebogyó ∙ egres

Mbeya felföldjein gazdálkodik az a 93 kistermelő, akik az Insani Farmers Group név alatt fogtak össze, hogy elindítsák saját feldolgozó állomásukat. Ez a 2017 májusa és júliusa között szüretelt tétel 20 termelő együttes termése, mely nedves eljárással lett feldolgozva. Első tanzániai kávénk a Kenyára és Ruandára jellemző ízprofilokat idézi, így az üde, gyümölcsös kávék kedvelőinek ajánljuk.

T

anzánia ugyan ma még kevésbé elismert a minőségi kávétermesztés területén, mint a szomszédos Kenya vagy Ruanda, az utóbbi évek szüretei azonban ígéretes fejlődést mutatnak, szuper komplex és gyümölcsös kávék érkeznek az országból, mely Afrika negyedik legnagyobb kávétermelője. Az éves 30-40000 tonnás termés 95%-át nagyjából 4,5 millió őstermelő adja, a fennmaradó 5%-on állami és magánkézben lévő ültetvények osztoznak, melyek száma folyamatosan nő. Az ország főbb termő régiói északon a Kilimanjaro és a Meru hegyek lábánál, délen Mbeya és Ruvuma felföldjein, 1000-2500 méteres tengerszint feletti magasságon húzódnak. Az országra jellemző arabica fajtavariánsok a Bourbon, Kent, SL28 és a Catimor, melyek az esetek 98%-ában nedves eljárással kerülnek feldolgozásra. Az utóbbi évek sikerei nagyban köszönhetőek a 2001-ben alapított Tanzania Coffee Research Institute névre hallgató kutatóintézet kemény munkájának, mely küldetése az ország kistermelőinek támogatása, mind mezőgazdasági oktatásokkal, mind technológiával. Tanzánia déli részén járunk, a Mbeya régió nyugati felén, ami napjainkban Songwe néven ismert. Ezen belül is a Mbozi közigazgatási egy-

ségben található az Insani termelői szövetkezet feldolgozó állomása. Mbozi az 1930-ban felfedezett, 25 tonnás, földbe csapódott vasmeteoriton kívül immár a kiváló minőségű kávéjáról is híres lehet. Bingson Mwasile vezetésével, 2016-ban kezdte meg működését az Insani feldolgozó állomása. A május és július között beérkező kávécseresznyéket az átvételkor átválogatják és csak az érett szemek kerülnek feldolgozásra. A kevésbé érett cseresznyék sem vesznek kárba, ezeket a termelők jellemzően a hazai piacra értékesítik. A válogatás után az érett cseresznyék az Insani környezetbarát magozógépébe kerülnek, mely az átlagos 20000 liter helyett mindössze 220 liter víz felhasználásával képes feldolgozni 1 tonna termést.

Kávéink legjobb ízének eléréséhez elengedhetetlen a megfelelően lágy víz* használata. Felbontás előtt – a letisztultabb ízek érdekében – 5-10 nap pihentetési időt, míg felbontás után két héten belüli fogyasztást ajánlunk. Kellemes kávézást kívánunk!

A még pergamenhéj borította magokat átmossák és méret szerint osztályozzák, majd szárítóágyakra kerülnek. A szárítást felügyelő személyzet a folyamat 6-15 napja alatt kiválogatja a sérült szemeket, majd a kívánt nedvességtartalom elérése után hántolásra és csomagolásra kerül a kávé, mely a következő év februárjában hajózik Európába.

* Teljes keménység: 50 –175 ppm CaCO3 (2.9–9.8 °d), tás: 40 –75 ppm CaCO3 (2.2–4.2 °d), pH: 6.5-8.0.

lúgosság/puffer kapaci(The SCAE Water Chart)

photo by The Nordic Approach

INSANI


TANZANIA

redcurrant ∙ rosehip ∙ gooseberry

The Insani Farmers Group is a collective of

93 smallholders working on the high plains of Mbeya, who joined forces to start their own processing plant. This wet processed

batch comes from the crop of 20 different farmers that was harvested between May

and July of 2017. Our first Tanzanian coffee is reminiscent of Rwandan or Kenyan taste

profiles, so we recommend it to fans of fresh, fruity coffees.

W

hile Tanzania might be less recognized in terms of quality coffee production than its neighboring Kenya or Rwanda, the crop of recent years has shown a huge leap forward. Extremely complex coffees with delicious fruity notes keep popping up from the country, which is the fourth largest coffee producer in Africa. Around 95% of the annual production of 30 to 40 thousand tons comes from the 4,5 million independent smallholders of the country, with the remaining 5% coming from plantations owned by either the government or private corporations. The main production regions up north are located at the feet of the Kilimanjaro and Meru mountains, while in the south they are at the high plains of Ruvuma and Mbeya, 1000-2500 meters above sea level. The most commonly used arabica varietals in the country are Bourbon, Kent, SL28 and Catimor, which are almost always wet processed. The country’s recent success can be attributed to the hard work of the Tanzania Coffee Research Institue, a research facility dedicated to supporting the nation’s smallholders with both agricultural education and equipment.

To find the origins of our coffee, we must journey into southern Tanzania, the western part of the Mbeya region, also known as Songwe. Here, inside the Mbozi district, is where we find the processing plant of the Insani farmers’ collective. Mbozi, so far only known for the 25ton iron meteorite that discovered in the district in 1930, is now becoming famous for their quality coffees as well.

Our coffees taste the best when extracted with water of the proper hardness* range. In order to highlight the best flavour of our roasts we recommend having 5 to 10 days of resting period after roasting, but consume within two weeks of opening. Enjoy!

The Insani washing station started operation in 2016, under the leadership of Bingson Mwasile. The coffee cherries, which arrive between May and July, are sorted, and only the ripe ones end up being processed. The unripe cherries are not wasted either, these are typically sold in the domestic market. After sorting, the ripe cherries enter Insani’s environmentally friendly pulping machine, which uses merely 220 liters of water for processing 1 ton of produce, instead of the usually required 20000 liters. The beans are then washed, and graded according to size before being placed on the drying beds. The staff supervising the drying process identifies and removes the damaged beans over the 6-15 days, after which the properly dried beans are processed and packed, and finally, shipped to Europe in February of the following year.

*

Total hardness: 50 –175 ppm CaCO3 (2.9–9.8 °d), alkalinity/buffer: 40 –75 ppm CaCO3 (2.2–4.2 °d), pH: 6.5-8.0. (The SCAE Water Chart)

photo by The Nordic Approach

INSANI

Casino Mocca Insani  
Casino Mocca Insani  
Advertisement