Page 1

COSTA RICA

narancs ∙ vajkaramella ∙ dió

Bányai László kávéültetvényét Lourdes de Naranjo település közelében találjuk, a számtalan neves kistermelőt felvonultató West Valley mikrorégióban. Az 1450 méteres tengerszint feletti magasságon fekvő birtokon elsősorban Caturra és Catuai fajtákat termesztenek, melyeket jellemzően félszáraz, honey eljárással dolgoznak fel.

C

osta Ricában nagyjából 50.000 kávétermelő dolgozik, akiknek 90%-a nem szüretel többet 100 zsáknál egy szezonban. A kávé export nem teszi ki a globális kávéfogyasztás 1%-át, mégis nagy megbecsülés övezi az országot a kávétermesztés világában. Kis területe ellenére földrajza rendkívül változatos, és számos mikrorégióra oszlik. Napjainkban a nyomonkövethető, területszelektált kávétermesztésre rendezkedtek be, emellett óriási figyelmet fordítanak feldolgozó állomásaik infrastruktúrájára és tisztaságára. A helyi törvények tiltják a robusta termesztését. Caturra, Catuai, Gesha, Bourbon, SL-28, Villa Sarchi és Villalobos arabica variánsok teremnek az ország nyolc régiójában, melyekből az öt legnagyobb: Tarrazú, West Valley, Central Valley, Tres Rios és Brunca. Bányai László még a szocialista érában települt ki Magyarországról az USA-ba, majd 2007-ben, korábbi vállalkozását fiára bízva, Costa Ricán telepedett le. László családja korábban szőlőtermesztéssel foglalkozott, így ezek a tapasztalatok sokat segítet-

tek a megfelelő fekvésű ültetvény kiválasztásában, a növények telepítésében és gondozásában. A birtokon és annak közvetlen környezetében vegyszeres növényvédelmet nem folytatnak, így a termés organikusnak tekinthető. Az ültetvényen egy saját feldolgozóüzem is helyet kapott, ahol a termést főként félszáraz eljárással dolgozzák fel, de kísérleteznek száraz feldolgozással és a kávé fermentációs folyamatainak megismerését szolgáló kutatásokkal is. A kávé szárítását kizárólag emelt afrikai ágyakon végzik, melyek elhelyezésénél nagy gondot fordítottak arra, hogy azok a légmozgást és a napsütést figyelembe véve is ideális helyen kerüljenek felépítésre. Az ültetvényen Caturra és Catuai variánsok vannak többségben, de kisebb dűlőrészekben Yellow Bourbon, Villa Sarchi, SL-28 és Gesha fajtákat is termesztenek. Kávénk ez utóbbi négy variáns egyikének, a Villa Sarchinak szelektív szüretéből, a többi fajtától szeparáltan, félszáraz eljárással feldolgozott tétele, melyet egy rétegben, 13-14 nap alatt szárítottak a megfelelő nedvességtartalom eléréséhez.

Kávéink legjobb ízének eléréséhez elengedhetetlen a megfelelően lágy víz* használata. Felbontás előtt – a letisztultabb ízek érdekében – 5-10 nap pihentetési időt, míg felbontás után két héten belüli fogyasztást ajánlunk. Kellemes kávézást kívánunk!

* Teljes keménység: 50 –175 ppm CaCO3 (2.9–9.8 °d), tás: 40 –75 ppm CaCO3 (2.2–4.2 °d), pH: 6.5-8.0.

lúgosság/puffer kapaci(The SCA Water Chart)

photo by The Nordic Approach

BÁNYAI


COSTA RICA

orange ∙ fudge ∙ walnut

László Bányai’s coffee plantation is located near the village of Lourdes de Naranjo, in the West Valley microregion, home to many renowned small coffee farms. At an elevation of 1450 metres above sea level, László is mainly cultivating Caturra and Catuai varietals, which are typically processed by the semi-dry (honey) method.

A

pproximately 50,000 people grow coffee in Costa Rica, of which 90% have a seasonal harvest of no more than 100 bags. The country provides for less than 1% of the world’s coffee consumption, yet Costa Rica recieves a great respect from the coffee world. Despite its small territory, Costa Rica’s geography is quite diverse and split into several microregions. Nowadays they are set up for the traceable, single origin coffee cultivation, with a strong emphasis on the infrastructure and sanitation used in coffee processing. Local law prohibits growing robusta varieties. Caturra, Catuai, Gesha, Bourbon, SL28, Villa Sarchi, and Villalobos arabica varietals are cultivated in eight growing regions of the country, of which the largest five are: Tarrazú, West Valley, Central Valley, Tres Rios and Brunca. The Hungarian born László Bányai has moved to the USA under the socialist era, then he finally settled in Costa Rica in 2007, passing his former business to his son. László's family used to have

vineyards before, so these experiences helped him a lot to select the right place for the plantation as well as how to plant or take care of the coffee shrubs. At the estate and its immediate surroundings, they don't use any chemicals for pest control, so the crop can be considered organic. The plantation also has its own mill, where the coffee cherries are mainly processed with the pulped-natural (honey) method, but they also experimenting with naturals and researching the fermentation process of coffee. The drying of the coffee is carried out on raised African beds, which have been carefully placed to accommodate air movement and sunshine. The farm is mostly planted with Caturra and Catuai, but Yellow Bourbon, Villa Sarchi, SL-28 and Gesha varietals are also can be found in some parts of the plantation. This coffee is made out of the Villa Sarchi varietal, harvested separately and processed using the semi-dry (honey) method. It was dried in a single layer for 13-14 days to achieve the right moisture content, resulting in a pleasantly sweet taste profile free of any fermented flavours.

Our coffees taste the best when extracted with water of the proper hardness* range. In order to highlight the best flavour of our roasts we recommend having 5 to 10 days of resting period after roasting, but consume within two weeks of opening. Enjoy!

*

Total hardness: 50 –175 ppm CaCO3 (2.9–9.8 °d), alkalinity/buffer: 40 –75 ppm CaCO3 (2.2–4.2 °d), pH: 6.5-8.0. (The SCA Water Chart)

photo by The Nordic Approach

BÁNYAI

Profile for Casino Mocca

Casino Mocca Bányai 2019  

Casino Mocca Bányai 2019