Page 1

Casino Life & Business Magazine este Partener Oficial al Federa]iei Sportive Na]ionale de Poker

Num\rul 30. iunie 2012 Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

Casino Girl Casino Life & Business Magazine

5

aniverseaza celebrates

ani years

Pre]: 14,9 RON

Nicoleta Luciu

Ionel Anton EUROMAT Pokerfest Bertrand „ElkY” Grospellier

Cronica de Poker cu Holdem.ro / Poker Chronicle with Holdem.ro


advertising divine

www.fillboard.ro Licenta exclusiva tr@net servicii,

Str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr, 7, sector 2, Bucuresti, Tel.: 021 411 01 91, 0720 534 545


N1, N2, 39, 38, 4, Cobra 1-5, HotSpot Platinum 6


4

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Lucian Bute nu se d\ b\tut / Lucian Bute will not give up

Ionel Anton se retrage anul acesta / Ionel Anton he retires this year Daniel Ghiță l-a bătut pe Wendell Roche / Daniel Ghiță was clearly in FTW against Wendell Roche Cinci ani al\turi de dumneavoastr\ / Five years together

Pictorial Nicoleta Luciu Totul despre Texas Hold’em / Everything about Texas Hold’em

Cronica de Poker by Holdem.ro / Poker Chronicle by Holdem.ro Pokerul, sport olimpic / Poker, an Olympic sport

42 08 46 12 50 18 54 20 60 26 62 33 64 38 66 40 70

PokerFest Piatra Neamț și Deva

EUROMAT

Feeric Fashion Days

Mike Tyson a f\cut show la cazinou / Mike Tyson on show at the casino Casino Metropolis București / Casino Metropolis in Bucharest Carmen Electra imaginea Pokerist. com / Carmen Electra the image of Pokerist.com

Bertrand „ElkY” Grospellier

Amarillo Slim s-a stins din via]\ la 83 de ani / Amarillo Slim dies at 83

Horoscop


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

5

Ve[ti bune pentru cititori, cotitur\ major\ pentru „Casino Life & Business Magazine”

(

(

(

(

Revista dumneavoastra preferata va aparea în fiecare luna Good news for readers, a major turn for „Casino Life & Business Magazine”

Your favorite magazine will hit the stands every month

by Daria Maria Diaconu

Pentru c\ [tim c\ dumneavoastr\ cititotii no[tri v\ dori]i s\ fi]i informa]i `n timp real despre tot ceea ce se `ntâmpl\ `n lumea gamblingului, revista noastr\ – „Casino Life & Business Magazine” vine cu o veste care sper\m s\ v\ bucure din tot sufletul. Publica]ia dumneavoastr\ preferat\ va ap\rea de acum lunar, oferindu-v\ cele mai calde informa]ii din domeniu.

We are fully aware that you, our readers, love being informed in real time about everything that is going on in the gambling world, our magazine - Casino Life & Business Magazine’ brings you a piece of news that we hope you will celebrate for sure. Your favorite publication will come out every month now, with the hottest in this branch.

Lumea jocurilor de noroc este atât de complex\ [i plin\ de nout\]i, iar pasiona]ii de gambling `[i doresc, a[a cum, de altfel, este firesc, s\ fie la curent cu absolut tot ceea ce ]ine de domeniul lor preferat. Din acest motiv, publica]ia noastr\, situat\ mereu pe primul loc `n topul preferin]elor dumneavoastr\ – lucru pentru care v\ mul]umim, vine cu o veste extraordinar\, care sper\m din tot sufletul s\ v\ bucure. Odat\ cu num\rul 30 anivers\m cinci ani de existen]\ [i facem o cotitur\ major\. Vom ap\rea pe pia]\ cu cele mai proaspete informa]ii `n fiecare lun\, `ncepând chiar din iunie, [i nu o dat\ la dou\ luni, a[a cum v-a]i obi[nuit pân\ acum. Deci, din iunie, venim la dumneavoastr\, cititorii no[tri, de dou\ ori mai repede. Preg\ti]i-v\ s\ primi]i mai multe informa]ii din lumea gamblingului, interviuri `n exclusivitate cu personalit\]i din domeniu [i multe altele `n fiecare lun\. Revista noastr\ v\ va aduce `n prim-plan cele mai importante [i exclusive evenimente din lumea atât de fascinant\ a jocurilor de noroc. ~n plus, am lansat revista [i electronic, exact a[a cum este [i cea tip\rit\, deci veți putea avea acces la informa]ii cu un singur click. Cu toate acestea, cei care doresc s\ aib\ varianta tip\rit\, o pot comanda, iar publica]ia va ajunge la adresa dumneavostr\ `n cel mai scurt timp. {i asta nu este tot. Fi]i pe faz\, pentru c\ publica]ia noastr\ – „Casino Life & Business Magazine” – preg\te[te noi proiecte-surpriz\, `n cel mai scurt timp.

The gambling world is so complex and new all the time – and, of course, the gambling lovers wish to be kept abreast of all the things happening „in their yard”. For this reason, our publication, always on the first place among your choices – a thing that we have always cherished – brings you some news that will find delight in. The 30th issue marks our 5-year anniversary and we are taking now a major turn. Starting with June, we will come out every month, not every two months (as before), with the latest information. In other words, we will reach you, our readers, twice as fast as prior to now. Be ready to receive more facts from the gambling world, exclusive interviews with personalities in this sector and much more every month. Our magazine will bring into the spotlight the most valuable and exclusive events in the fascinating world of gambling. Plus, we have launched the electronic version of this magazine, in the same format as the printed one – thus, you will be just one click away from us. But whoever among you wants to have the printed version, it can be ordered and will reach you in no time. And this is not all. Be on the lookout, as our publication - „Casino Life & Business Magazine” – is having some surprise projects in the making to be revealed very soon.


6

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Casino Life & Business Magazine este Partener Oficial al Federa]iei Sportive Na]ionale de Poker

Num\rul 30. iunie 2012 Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

Casino Girl Casino Life & Business Magazine

aniverseaza celebrates

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE Number 30. Iunie 2012

Joc pentru $1.000.000 Sunt Duminică

noi suntem poker

09/01/2012 12:23

ani years

Nicoleta Luciu Pre]: 14,9 RON

Sunt pregătit Cafea Pâine prăjită Re-raise

5

Ionel Anton EUROMAT Pokerfest Bertrand „ElkY” Grospellier

Cronica de Poker cu Holdem.ro / Poker Chronicle with Holdem.ro

CASINO MAGAZINE Nr. 30 Iunie 2012 Revista CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE a fost nominalizat\ a doua oar\ consecutiv la Premiile International Gaming Awards

Media Project Manager Ionu] Andreescu ionut.andreescu@casino-magazine.ro Editor-in-chief Daria Maria Diaconu daria.maria@casino-magazine.ro Senior Art Directing Alexandru Matei Senior Editors Andra Adam (andra.adam@ casino-magazine.ro), Roxana Ene (roxana.ene@ casino-magazine.ro), Renata Gabor, Babiug Alexandru (bab.alex@casino-magazine.ro) Translator MULTILEVEL GRUP SRL Iris Popescu DTP C\t\lin Luca Photo Iris Popescu, Adrian Stoicoviciu, Alexandra Iazageanu, Alex-Iulian Ga[par, Agerpres, Guliver, Pokerstars Web Master Alin-Andrei Chican Advertising redactie@casino-magazine.ro Correspondents/advertising in: USA: Rodney Azama razama@verizon.net Lia Roberts, robertslia@aol.com Cyprus & Greece: Lefkothea Georgiou Atart casino@contactcyprus.com Holland & Benelux: Sandrin Bergheanu bergheanus@yahoo. com Switzerland: Thomas Myit thomasmyit@yahoo.com Germany: Stefan Kiss stefan.kiss@casino-magazine.ro Printed by RH Printing Published by Arte Vizuale/Media Ionu] Andreescu ionut.andreescu@topengineering.ro 7, Prof. Dr. Mihail Georgescu Street sect. 2, Bucharest Tel.: 0214110191, 0214110291 Consiliul Consultativ Lia Roberts, Honorary Consul of Romania in Las Vegas Nevada Sorin Constantinescu, Pre[edinte, Asocia]ia Organizatorilor de Cazinouri din Romånia (AOCR); Cristian Pascu, Pre[esinte AOPJNR, Asocia]ia Organizatorilor [i Produc orilor Jocurilor de Noroc din Romånia Michelle Cummins, President of Romanian Casino Association Adrian Georgescu, President ROMSLOT Association Alina Ciul, Coordinating Lawyer of Ciul & Asociatii CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE Publica]ie auditat\ pe perioada ianuarie-iunie 2008 ISSN: 1843-3316

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică, fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare. Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

7


8

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Dup\ ce a fost `nvins de Carl Froch și a pierdut centura IBF

Lucian Bute by Daria Maria Diaconu

Zi nefast\ pentru marele pugilist român Lucian Bute, care pe 26 mai a fost `nvins prin KO de britanicul Carl Froch, `ntr-un meci care a avut loc la Nottingham și `n care boxerul român și-a pus `n joc centura IBF la categoria supermijlocie pentru a zecea oar\. În ciuda eșecului, Lucian a declarat r\spicat c\ nu este distrus dup\ aceast\ `nfrânmgere și c\ este sigur c\ are capacitatea de a reveni.

Partida din Capital FM Arena dintre marele sportiv român Lucian Bute și boxerul britanic Carl Froch a `nceput cu o tatonare de mai bine de jum\tate de minut `ntre cei doi combatanți. Venit dup\ `nfrângerea din finala turneului SuperSix `n fața americanului Andre Ward, britanicul a c\utat s\-și recapete gloria `n fața propriilor suporteri, la Nottingham. În prima repriz\, Lucian Bute a reușit s\-și fac\ jocul s\u, ținând adversarul la distanț\

și lovind la corp și faț\. În repriza a doua, loviturile au curs și de o parte și de alta, britanicul având totuși un ușor avantaj. Repriza a treia s-a dovedit a fi una nefericit\ pentru marele sportiv român, care a fost b\gat `n corzi de Froch, Lucian reușind s\ termine runda cu destul\ dificultate. În repriza a patra, Lucian a preluat inițiativa, dar nu pentru mult timp, pugilistul britanic reușind s\ repun\ st\ pânire pe meci. Runda a cincea a

The bout at Capital FM Arena between the great Romanian sportsman Lucian Bute and the British Carl Froch started after a half-minute exploring of each other. The British, coming after a defeat from the American Andre Ward (the SuperSix tournament final), wished to regain his fame in front of his own supporters, in Nottingham. The first round, Lucian Bute played the way he

wanted, keeping his adversary at distance, punching bodyface. In the second round, the hits came from both sides, with Carl having a slight advantage. The third round proved to be inauspicious for the Romanian champion, who was pushed to the ropes by Froch, which made him fight with difficulty. For the fourth round, Lucian took the initiative, but not for long, as the British came back strongly.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

9

Double loss – the fight to Carl Froch and the IBF belt

nu se d\ b\tut will not give up fost momentul cel mai dificil pentru Lucian Bute, care a primit cinci lovituri direct `n faț\ de la Froch, sportivul român nemaiputând continua partida.

Domnul fairplay În ciuda eșecului de la Nottingham, Lucian Bute a ar\tat c\ este un mare sportiv și un mare om. În momentul `n care Carl Froch a fost anunțat ca fiind noul campion mondial `n versiunea IBF, pugilistul român a avut puterea de a-l aplauda pe britanic și chiar l-a l\ udat pentru prestația din aceast\ partid\. O eventual\ revanș\ ar urma s\ aib\ loc la Montreal, când Lucian Bute va re`ncerca s\-și recucereasc\ centura IBF. “Nu m\ așteptam la o astfel de replic\ din partea lui Froch. Am `ncercat s\-l atrag `n plas\, s\-l las s\ m\ bage `n corzi și s\-l surprind cu stânga, `ns\, din p\cate, planul nu mia reușit. Froch a fost foarte puternic și a venit efectiv peste mine, fiind `mpins de la spate și de un public fanatic”, a spus pugilistul român `n cadrul unei conferințe de pres\ susținut\ dup\ meciul cu boxerul britanic. “Nu știu exact ce o s\ urmeze, dar nu pot vorbi `nc\ despre meciul-revanș\. Am nevoie de o perioad\ de refacere, dup\ care, `mpreun\ cu antrenorul, s\ analiz\m `n cel mai mic detaliu acest meci și s\ `ncepem din nou preg\tirea. Este foarte greu de spus, `n acest moment, dac\ va avea loc sau nu revanșa. Un lucru este cert. Sunt sigur c\ am capacitatea s\ revin, pentru c\ nu sunt distrus dup\ aceast\ `nfrângere. Pot reveni la fel cum au f\cut-o și alți mari campioni”,

Bad luck day for the Romanian pugilist Lucian Bute – on 26 of May, he was defeated by knockout by the British Carl Froch, in a game played in Nottingham. The Romanian boxing champion called his IBF belt into play at the super-middleweight category for a tenth time. In spite of his loss, Lucian said very clearly that he is not broken-hearted by this defeat and he is positive that he has the ability to come back „in the game”.

a ad\ugat Lucian Bute. La finalul conferinței, apreciatul sportiv român a fost aplaudat la scen\ deschis\ de staful s\u, de jurnaliștii români și canadieni, de angajații hotelului și de mulți alții. Iubita lui Lucian, Elena, l-a `mbr\țișat și a a izbucnit `n lacrimi.

Rudel Obreja este covins c\ Bute va fi iar campion Președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja, a fost tot timpul al\turi de Lucian Bute și a declarat c\ are foarte mare `ncredere `n revenirea pugilistului român. “Meciul s-a pierdut prea ușor, dar

And the fifth was the hardest for Lucian, who was hit five times, directly in the face – the Romanian sportsman dropped from the bout.

Mister fairplay Even though he lost in Nottingham, Lucian Bute proved to be a great ‘sport’ and a true man. The moment the British was announced as the new world champion, the IBF version, the Romanian pugilist had the strength to applaud Carl Froch and, more than that, to praise him for his game. A la-

I tried to set him up, make him push me to the ropes and then to suprise him with my left punch – unfortunately, my plan did not work. Forch was very strong and practically came over me, cheered by a fanatical audience” said the Romanian pugilist during a press conference held after the game with the British boxer. „I do not know what’s next, but it is too early to talk about the return game. I need some time to recover – after that, I will analyze this game with my coach, step by step, and resume training. It is very hard to say now anything about the return game. But one thing is sure. I am positive that I have the ability to come back, because I an not heart-broken by this defeat. I can come back like the other great champions did”, added Lucian Bute. At the end of the press conference, the loved Romanian sportsman was given a good round of applause by his staff, Romanian and Canadian journalists, the hotel employees and others. His girlfriend, Elena, hugged him and burst into tears.

Rudel Obreja is confident that Bute will be a champion again

este devreme s\ vorbim unde anume s-a `ntâmplat asta. Lucian nu este un boxer care s\ fie `nvins astfel”, a spus el. “A fost extrem de dureros s\-l v\d pe Lucian `ntr-o

ter return fight will take place in Montreal, when Lucian Bute will be attempting to win back his IBF belt. „I have never expected sunt a reaction from Froch.

The President of the Romanian Boxing Federation, Rudel Obreja, has been supporting Lucian Bute all along and declared that he is very confident about the coming back of the Romanian pugilist. „The


10

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

40

EDITION


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

astfel de situație. Cred c\ fiecare avem o mic\ vin\ pentru acest eșec. Cred c\ a fost o greșeal\ de tactic\ pentru c\ Lucian s-a gr\ bit s\-l atrag\ `n capcan\ pe Carl Froch, și probabil c\ acest pas trebuia f\cut `n repriza a șasea sau a șaptea. Lucian are mare nevoie ca oamenii s\-i fie aproape și s\-i redea `ncrederea care l-a adus pân\ `n postura de campion mondial. La fel cu am spus `n urm\ cu șase ani – c\ Lucian va deveni campion mondial – la fel spun și acum. Va reveni și va obține din nou titlul. {I alți mari campioni au pierdut și au reușit s\ revin\ `n forț\, iar Lucian este un caracter puternic”, a afirmat președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja.

Traiectoria unui campion mondial Lucian Bute a câștigat centura mondial\ IBF pe 20 octombrie 2007, la Montreal, dup\ ce l-a `nvins prin KO, `n repriza a 11-a, pe columbianul Alejandro Berrio. Boxerul român și-a ap\rat pentru prima oar\ cu succes centura mondial\ pe 1 martie 2008. Atunci l-a `nvins prin KO tehnic, `n repriza a 10-a, pe americanul William Joppy. Al doilea meci `n care Lucian și-a ap\rat centura a fost cu mexicanul Librado Andrade, pe 24 octombrie 2008, când pugilistul român s-a impus la puncte, dup\ 12 reprize. Al treilea meci `n care românul și-a pus centura `n joc a fost contra unul alt columbian, Fulgencio Zuniga. Pe 13 martie 2009, Lucian a `nvins, prin KO tehnic, `n repriza a patra. La 29 noiembrie 2009, `n Quebec, românul și-a pus din nou centura `n joc, `n fața mexicanului Librado Andrade, pe care l-a trimis la podea dup\ patru reprize. A cincea oar\ când marele sportiv român și-a ap\rat titlul mondial a fost `n fața columbianului Edison “Pantera” Miranda, gala având loc pe 17 aprilie, la Montreal. Bute a fost declarat `nving\tor `n minutul 1 și 22 de secunde din repriza a treia. A șasea oar\ când boxerul din România și-a p\strat centura de campion mondial a fost pe 16 octombrie, la Montreal. Atunci, el l-a f\cut KO pe americanul Jesse Brinkley. Pe 20 martie, Lucian Bute și-a ap\

11

get his title back. Other great champions lost games and managed to overcome it. Lucian is a strong-willed man” said Rudel Oreja, President of the Romanian Boxing Federation.

Life of a world champion

rat titlul mondial IBF la cate­goria mijlocie pentru a șaptea oar\ consecutiv dup\ ce l-a `nvins pe irlandezul Brian Magee, prin KO tehnic `n repriza a zecea. Pe 9 iulie, la București, Lucian Bute a reușit s\și p\streze centura pentru a opta oar\ dup\ ce i-a venit de hac, prin KO, `n repriza a patra, pe francezului Jean Paul Mendy. Campionul mondial la categoria supermijlo-

game was lost too easily, but it is premature to talk about the time when that happened. Lucian is not a boxer to be defeated like this” he said. „It was quite painful to see Lucian in this situation. I think that every one of us has a part of the blame for this failure. It must be a mistake in the strategy – Lucian was in a hurry to get Carl Froch in

cie, versiunea IBF, l-a `nvins, pe 5 noiembrie, pe jamaicanul Glen Johnson, `n 12 reprize, ap\rânduși din nou cu succes centura mondial\, pentru a noua oar\ consecutiv. În vârst\ de 32 de ani, marele sportiv român Lucian Bute are 30 de victorii la profesioniști, din care 24 prin KO și o `nfrângere prin KO.

a trap – he should have done that in the sixth or seventh round. Right now, Lucian needs people around him to boost his confidence of a world champion. Exactly what I said six years ago – that Lucian would become a world champion – I am saying it now. He will return and

On October 20, 2007, Lucian Bute won the IBF belt in Montreal, after KO-ing the Columbian Alejandro Berrio during the 11th round. Lucian defended it first time, successfully, on March 1, 2008. He defeated then the American William Joppy by a technical KO in the 10th round. The second game was against the Mexican Librado Andrade, when the Romanian won by points cumulated during the 12 rounds. Another Columbian, Fulgencio Zuniga, met Lucian in a third game, on March 13, 2009 – the win came after a technical KO in the 4th round. On November 29, 2009, in Quebec, the Romanian pugilist defended his belt from the Mexican Librado Andrade, who was sent to the floor after 4 rounds. The fifth time was with the Columbian Edison „Panther” Miranda, in Montreal, on April 17 – Lucian was declared the winner in the 3rd round, minute 1 and 22 seconds. The Romanian champion kept his belt the sixth time on October 16 – he fought with the American Jesse Brinkley in Montreal and KO-ed him. On March 20, Lucian defended his IBF world title at the super-middleweight category for the seventh time in a row, when he won in front of the Irish Brian Magee, by a technical KO in the 10th round. In Bucharest, on July 9, Lucian Bute managed to „save” his belt for the eighth time in a game against the French Jean Paul Mendy – a KO in the 4th round. On November 5, the super-middleweight world champion, the IBF version, won before the Jamaican Glen Johnson in 12 rounds. Aged 32, the great Romanian sportsman Lucian Bute has 30 victories as a professional, out of which 24 are KOs and a defeat by KO.


12

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Ce gânduri are un valoros juc\tor de poker

Se retrage anul acesta

by Daria Maria Diaconu and Mihnea Popescu

Marele juc\tor român de poker Ionel Anton ne-a m\rturisit `n exclusivitate c\ anul acesta, dup\ Campionatele Mondiale din America intenționeaz\ s\ se retrag\ pentru o perioad\ determinat\ de timp, respectiv un an sau doi. “Nu mai am aceeași motivație și cred c\ o pauz\ ar fi binevenit\” - a declarat el `n interviul acordat revistei noastre, “Casino Life & Business Magazine”, pe care vi-l prezent\m mai jos.

Ionel Anton, the great Romanian poker player has confessed to us, exclusively, that this year, after the World Champions in America, he would ‘retire’for a year or two. “I do not have the same motivation as I used to, this is why I think a break would feel very good” declared he in the interview for our magazine “Casino Life & Business Magazine”, to be read below.

➢ Ai câștigat 1.350.000 de dolari anul trecut PokerStars `n Caraibe. Ai putea s\ ne spui ce ai f\cut cu banii? P\i, banii aceia nu sunt pentru mine. Am eu ceva de f\cut șI nu vreau s\ intru `n detalii. Ideea este c\ nu m-am atins de ei.

➢ Last year, you won $1,350,000 at PokerStars in the Caribbean. Could you tell us what you did with that money? Well, that money is not for me. I have something to do, no details for now. The idea is that it is untouched.

➢ Cum te-ai apucat de acest sport? Este adev\rat c\ s-a `ntâmplat datorit\ lui Bogdan Naumovici, cu care ai fost coleg de facultate? Da, Bogdan este prietenul meu și colegul meu de facultate. El a fost cel care mi-a zis, v\zându-m\ prin

A trip into a valuable poker player’s mind

➢ How did you take up on this sport? Is it true that Bogdan Naumovici is the reason, your college mate? Yes, Bogdan is my friend and my former college mate. He is the one to tell me, while seeing me hanging out so often in the

He retires this year


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

13


14

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

cazinouri – decât s\ pierdem timpul pe la blackjack și toate jocurile, mai bine s\ juc\m poker, c\ mai folosim și creierul. Eram “gâștele” mesei, evident. Ne ciuguleau \ia `n fiecare vineri și sâmb\t\ când ne prindeau pe acolo. ➢ Ce pondere crezi c\ are norocul la poker? E ponderea pe care i-o dai, dar dac\ ești un juc\tor bun, cred c\ nu trebuie s\-i dai mai mult de zece la sut\ și atunci poți fi și câștig\tor. Dac\ `i dai mai mult, probabil câștigi pe termen scurt, dar pe termen lung ești un pierz\tor. ➢ Câți bani ai câștigat din turneele de afar\ și câți din turneele din România? Din turneele de afar\ am câștigat, `n ultimul an doar – 1,81,9 milioane de dolari. Am câștigat foarte multe turnee și `n țar\, mai mici, chiar pân\ s\ câștig `n Bahamas, dar cred c\ nu dep\ șesc 100.000 de dolari. ➢ Spuneai mai devreme `n discuția pe care am avut-o despre pokerul din țara noastr\ c\ nu vrei s\ mai joci `n România. De ce? Este un subiect delicat. Nu mai joc pentru c\ nu-mi place lumea care populeaz\ cazinourile și pentru c\ nu este un mediu de f\cut sport. Este urât, chiar `mi displace. ➢ Tr\iești din banii câștigați la poker sau ai alte afaceri Din fericire, nu tr\iesc din banii câștigați la poker. Pokerul este `nc\ un hobby pentru mine și sper s\ r\mân\ așa. ➢ Se spune c\ tu l-ai `nv\țat poker și strategii de joc pe selecționerul Victor Pițurc\. Ne poți da mai multe detalii? Nu, nu. Când Victor Pițurc\ juca poker, eu m\ `nc\lțam invers. Pe Pițurc\ este adev\rat c\ l-am cunoscut la Texas Hold’em și am `nceput s\-i dau niște sfaturi. Dar, de aici pân\ la a fi mentorul lui – nici pe departe. ➢ Ce spun fetița și soția ta despre pasiunea pe care o ai? Aici sunt opinii diferite. Nevast\-mea nu a fost `ncântat\

de la `nceput și nici acum nu cred c\ este foarte `ncântat\ c\ acord prea mult timp. ~n schimb, fiic\mea este `ncântat\ pentru c\ i se pare c\ are un t\tic “cool”, cum spune ea. ➢ ~nțeleg c\ `n copil\rie erai foarte bun la fotbal și erai supranumit Pele. De ce ai renunțat la aceast\ carier\? Da, mi-a pl\cut fotbalul, dar n‑am renunțat de bun\voie. Eram `n clasa a X-a, `nainte de treapta a doua și pe vremea aceea treapta a doua era un examen foarte greu. Știu c\ s-a dus maic\-mea la antrenor și l-a rugat s\ m\ dea afar\ efectiv. Și când m-am dus și eu la antrenament, \la mi-a spus: “Ionele, poți s\ nu mai vii la fotbal c\, știi, ca s\ ajungi sus, trebuie s\ fii golan, trebuie s\ chiulești de la școal\, trebuie s\ `njuri. Ori, tu ești cuminte, ai numai note mari și nu, nu o s\ fii un fotbalist mare”. Am `nceput s\ plâng, mi-am dat seama dup\ aceea c\ se `ntâmplase ceva și l-am `ntrebat: “A fost mama mea pe la dumneavostr\?”. El mi-a r\spuns: “Da, a venit maic\-ta și mi-a zis s\ nu te mai primesc...”. ➢ Știu c\ ești un foarte bun matematician. Cum se `mpac\ aceste hobby-uri: matematica, fotbalul și pokerul? P\i, sunt hobby-uri, dar matematica are o pondere `n orice domeniu – dac\ m\ `ntrebați pe mine, care sunt bolnav de matematic\. Bine, nu știu `n fotbal cât\ pondere are, dar probabil c\ și acolo sunt niște unghiuri pe care trebuie s\ le analizezi. ~n rest, matematica și pokerul sunt perfect compatibile – chiar mai mult decât atât, cred c\ sunt incumbate una `ntr-alta. ➢ Și crezi c\ succesul pe care l‑ai avut `n Bahamas se datoreaz\ matematicii? Și matematicii, dar `n primul rând disciplinei, `n primul și `n primul rând. ➢ Cu ce vedete internaționale te-ai `nt\lnit la turneele din str\in\tate? Cu multe, cu foarte multe. Cred c\ prima vedet\ pe care am `ntâlnit-o acum câțiva ani era un juc\

casinos – instead of losing time with blackjack and all the other games, we should go play poker, to use our brain. Imagine that we were the „geese” of the table. They would just rip us off every Friday or Saturday, when we were around. ➢ How much does luck count in poker? It depends on how much you give to it; even though you are a good player, you should not give it more than 10%, and then you can be a winner, too. If you give it more, you will probably win on the

short term, but on the long term you are a loser. ➢ How much money did you make in the tournaments abroad and in Romania? From the tournaments abroad, I made 1.8-1.9 million dollars in the last year. I won very many tournaments in the country, smaller indeed, even before the Bahamas win, but I don’t think they go over $100,000. ➢ You were saying earlier, during the discussion we had about the poker in Romania, that you do not want to play in Romania. Why is that?


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

It is a quite sensitive issue. I am not playing here because I don’t like the people coming to the casinos and it is not an appropriate setting for sport. It is ugly, I really dislike it. ➢ Do you live off the money from poker or have other sources of income? Luckily, I do not live off the money I made in poker. Poker is still a hobby for me and hope to stay that way. ➢ People say that you taught coach Victor Piturca poker and playing strategies. Can you give us more details? No, no. When Victor Piturc\ was playing poker, I was putting my shoes viceversa. It is true, I met Piturca at Texas Hold’em and I started giving him some advice. But from here to being his mentor, no way. ➢ What do your daughter and wife say about the passion you have? Different opinions here. My wife was not happy about is at first; now, I still think she feels the same way because I spend too much time for it. On the other hand, my daughter is thrilled, as she thinks her dad is ‘cool – that’s what she says.

tor de fotbal suedez - `mi scap\ numele acum, dar e cel care ne-a dat golul la Mondiale, când ne-au scos suedezii pe noi. Mi-am amintit – Brolin se numea. Dup\ care lam cunoscut pe Boris Becker, mulți juc\tori de fotbal – foarte mulți, de tenis, din toate domeniile – pentru c\ eu cred c\ este mai universal poker-ul decât alte sporturi. ➢ Ce ai de gând s\ faci anul acesta `n ceea ce privește pokerul? O s\-ți spun o surpriz\. Cred c\ dup\ Campionatele Mondiale din America o s\ fac o pauz\ de un an, poate chiar doi, pentru c\ nu

mai am aceeași motivație și cred c\ mi-ar prinde bine. ➢ Și cum crezi c\ o s\ te reintegrezi dup\ aceea `n poker? A, nicio problem\, e ușor – pentru c\ microbul este acolo, dar trebuie doar s\-mi reg\sesc motivația. ➢ Cum de te-ai gândit s\ organi­ ze­zi Mastersul de Poker al României? A fost o idee venit\ din discuțiile cu b\ieții, mergând la turnee afar\ și ne-am dat seama c\ noi cei care avem rezultate, și m\ includ cu modestie și pe mine `n aceast\

➢ I understand that as a child you used to be very good at soccer – they would call you Pele. Why did you give up to this career? Yes, I used to love soccer, but I did not give it up willingly. I was sophomore in high school, right before the exam for going into my third year – a very difficult exam. I remember that my mother went to the coach to ask him to kick me out of the team, for real. And when I went to the training class, he told me: „Ionele, don’t come to soccer anymore; you know, to become a big name in soccer, you have to be a thug, skip classes, curse a lot. Or, you are a good guy and have good grades. You won’t be a good soccer player.” I started crying and then I realized what really had happened. And I asked him „Was my mother here and talked to you?’He

15

said, Yes, you mom was here and asked me to not let you come here anymore...” ➢ I know that you are a good mathematician. How are all these getting along – mathematics, soccer and poker? Well, they are hobbies, but there is some mathematics in every one – if you ask me, being crazy about mathematics. Well, I do not know how much there is in soccer, but there are probably some angles that you need to analyze. As for the rest, mathematics and poker are perfectly compatible – even more than that, I think they are one for the other. ➢ Do you think that the success you had in Bahamas is owed to mathematics? To mathematics also, but firstly to the discipline. Discipline before anything else. ➢ What international stars did you run into while touring abroad? Many, very many. I think that the first star I met a few days ago was a Swedish soccer player – his name is skipping me now – but I think is the one who scored at the World Championship, where they kicked us out. Oh, I remembered, Brolin is his name. Then, I met Boris Becker, many soccer players – very many, from tennis, all sports – I think that poker is more universal than other sports. ➢ What are your plans this year for the poker? I will tell you something to surprise you. I think that after the World Championships in America I will take a break for a year, or two. I do not have the same motivation, this pause will do me good. ➢ And how do you think you will go back to poker? A, not a problem, it’s easy – the bug is there, I just have to find my motivation again. ➢ How did you think to organize the Masters of Poker of Romania? It just came from my discussions with the boys, going to the tournaments outside the country


16

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

categorie, nu am jucat `ntre noi, pe bune, niciodat\. Și cu toții am fost de acord c\ ar fi bine s\ facem un turneu și ar fi bine și pentru ceilalți copii s\-i vad\ pe cei pe care `i urm\resc pe site-uri și pe forumuri jucând `ntre ei pe bune un turneu care a fost, zic eu, o reușit\. ➢ Și `nțelegem c\ acest turneu – Mastersul de Poker al României se va permanentiza, nu se va organiza doar o dat\ și va avea loc `n fiecare an, indiferent dac\ tu, anul acesta, te retragi pentru o perioad\ din poker? A, nu, nicidecum. Este copilul meu, ca s\ spun așa, și eu sper s\‑l fac s\ creasc\, m\car pân\ la 18 ani, când o s\ fie matur și poate s\ se descurce singur. ➢ Am v\zut cu toții ce de juc\tori s-au `nscris la etapele de pân\ acum ale Pokerfest. Ce p\rere ai de avântul pokerului `n România? Este uimitor și `mbucur\tor s\ vezi câți copii buni și juc\tori vin. Din ce `n ce mai mulți, și este meritul lui Sorin Constantinescu `n primul rând, pentru c\ el este cel care a creat emulația aceasta. Si `l felicit și `l ajut cât pot. ➢ Revista noastr\ - “Casino Life & Business Magazine” - intenționeaz\ s\ acorde o br\țar\ pentru câștig\torul Mastersului de Poker al României ca s\ aliniem și acest turneu la turneele internaționale, s\ semene cu acestea. Ce p\rere ai despre acest demers al nostru? Eu salut ideea, este nemaipomenit\ și pân\ la urm\, dac\ m\ `ntrebați pe mine, eu cred c\ face parte din normalitate.

– I just realized that we, the ones with good results – I am including myself here – have never played for real, ever. So, we all agreed that it would be a good idea to have a tournament and to have the other children to see „in flesh and bones” the ones they watch on the forums to see those people playing in a tournament that was, in my opinion, a success. ➢ Is it correct to understand that this tournament – Masters of Poker of Romania will become a permanent event, to take place every year – irrespective of the fact that you are „retiring” from poker for a while? Oh yes, sure. It is my baby, as a matter of saying, and I hope to make it grow, at least until it turns 18, when it is mature enough and can do things on its own. ➢ We have all seen how many players registered for the stages at Pokerfest. What do you think about the progress of the poker in Romania? It is amazing how many good kids and players are coming. More and more, and Sorin Constantinescu should be given all the credits – he is the one who has built all this interest. And I congratulate him and help him as much as I can. ➢ Our magazine – „Casino Life & Business Magazine” – intends to award a bracelet to the winner of the Masters of Poker of Romania so we can align this tournament to the international tournaments, to make it look like them. Any intake on that? I salute the idea, it is wonderful. If you are asking me, I think it is part of the normality.

➢ Stii revista noastr\? Ce p\rere ai despre ea? Este o revist\ interesant\, cu multe domenii și sper ca `n urm\toarea perioad\ pokerul s\ fie `ntotdeauna pe poziția `ntâi.

➢ Have you heard about our magazine? What do you think about it? It is an interesting magazine, covering many areas and I hope that poker will not lose its first place in the future.

➢ Ce le transmiți cititorilor noștri? S\-și termine școala, s\ joace poker cu creier și s\ nu uite c\ un milion de dolari se face sut\ cu sut\ și nu deodat\.

➢ Any thoughts for our readers? To finish school, use their brain while playing poker and not to forget that a million of dollars is made one hundred at a time, not at once.

➢ Mulțumim frumos și succes `n continuare. Mersi la fel și vou\.

➢ Thank you and good luck from now on. Same to you.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

17


18

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Daniel l-a bătut fără Ghiță was clearly Un nou succes pentru România

Luptătorul român Daniel Ghiță l-a bătut măr pe veteranul olandez Wendell Roche, în vârstă de 41 de ani, la gala K-1 Rising care a avut loc la Madrid pe 27 mai. / The Romanian fighter, Daniel Ghita went against the Dutch veteran Wendell Roche, 41, during the K-1 Rising Gala in Madrid, on 27 of May. And he smashed him. Sportivul român Daniel Ghiță nu a avut niciun fel de emoții în meciul pe care l-a disputat în cadrul galei K-1 Rising de la Madrid. După ce, pe rând, Paul Slowinski șI Damian Garcia au declarat forfait din motive necunoscute, Daniel Ghiță a trebuit să-l înfrunte pe Wendell Roche, un luptător olandez în vârstă de 41 de ani care, în cariera sa, nu a fost niciodată învins prin KO.

The Romanian sportsman. Daniel Ghita, did not seem very affected with emotions before the K-1 Rising game in Madrid. Paul Slowinski and Damian Garcia had previously scratched for unknown reasons – thus Daniel Ghita had to go against Wendell Roche, a 41-year old Dutch fighter who had never been defeated by KO in his career.

Numărat după primele 20 de secunde

Counted after 20 seconds

Daniel Ghiță a folosit o tehnică foarte bună în meciul disputat pe 27 mai. El a reușit să-și trimită adversarul la podea de trei ori. După numai 20 de secunde de la începutul meciului, Roche era deja numărat pentru prima oară, după

Daniel Ghita had a very good technique for the 27th of May game. He managed to send his opponent to the floor three times. Only 20 seconds into the game, Roche was already counted for the first time – after a left hook received


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

A new success for Romania

drept de apel pe olandezul in FTW against Dutch by Daria Maria Diaconu

un croșeu de stânga al românului. Înainte de încheierea primei runde, veteranul olandez a mai căzut o dată la podea, după o serie incredibilă de lovituri primite de la luptătorul român. În repriza a doua, Roche a căutat cu disperare o lovitură salvatoare, însă fără succes în fața românului dezlănțuit. Ghiță l-a trimis din nou la podea. Pentru a-și proteja elevul, antrenorul lui Wendell Roche a aruncat prosopul în ring în runda a doua, fiind mai mult decât evident faptul că luptătorul olandez nu avea nicio șansă în fața sportivului român.

from the Romanian. Before the first round ended, the Dutch veteran fell to the floor once again, after an incredible sequence of punches from the Romanian fighter. In the second round, Roche hopelessly looked for a saving hit against the Romanian fighter – in vain, though, as a raging Ghita sent him to the floor again. To protect his pupil, Wendell Roche’s coach threw the towel in the ring during the second round. It was more than obvious that the Dutch fighter had no chance before the Romanian adversary.

A 43-a victorie

The 43rd victory

Pentru apreciatul luptător român Daniel Ghiță, victoria de la Madrid a fost cea de-a 43-a din cariera sa. Sportivul român are la activ 33 de victorii prin KO din cele 50 de partide disputate în K-1. Pentru daniel Ghiță urmează un nou meci, pe 30 iunie, atunci când se va duela în ring cu belgianul Frederic Sinistra, în cadrul galei It’s Showtime care se va desfășura la Bruxelles. La gala respectivă vor mai urca în ring Peter Aerts șI Jerome Le Banner.

For the wel-known and appreciated Romanian fighter Daniel Ghita, the victory in Madrid was his 43rd one. He also has 33 victories by KO – out of the 50 games played in K-1. For Daniel Ghita, there is another game lined up for the 30th of June, when he will fight the Belgian Frederic Sinistra during the It’s Showtime gala in Brussels. Peter Aerts and Jerome Le Banner are two of the names that will be present in the ring.

19

Wendell Roche


20

5

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Aniversare „Casino Life & Business Magazine”

Anniversary date for „Casino Life & Business Magazine”

ani al\turi de dumneavoastr\

years together


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

/

~n iunie, revista noastr\ – „Casino Life & Business Magazine”, iese pe pia]\ cu cel de-al 30-lea num\r. De altfel, anul acesta `mplinim cinci de apari]ie, timp `n care nu am f\cut niciodat\ rabat de la calitate [i am venit `n fa]a dumneavoastr\, cititorii no[tri, cu lucruri absolut deosebite, pe care nu le-a mai f\cut nimeni `n ]ara noastr\. Noi am fost primii care am lansat pe pia]\ prima revist\ glossy dedicat\ exclusiv gamblingului, noi decern\m premiile anuale ale industriei române[ti a jocurilor de noroc, noi suntem cei care am pus la cale, `n premier\ absolut\, un megaeveniment interna]ional, cei care am organizat un superconcurs de frumuse]e, demonstrând c\ fetele din România nu sunt doar ar\toase, ci [i de[tepte-foc.

Noi am reu[it s\ le facem s\ se dest\inuie `n fa]a dumneavoastr\ pe cele mai importante personalit\]i din societatea româneasc\, noi am fost `ntotdeauna parteneri de n\dejde ale celor mai importante evenimente sportive, dar [i sus]in\torii ai culturii române[ti. Am realizat multe lucruri importante [i promitem s\ venim cu noi proiecte `n premier\, care s\ fie pe placul dumneavoastr\. ~n anul 2007 a fost lansat\ revista noastr\ – „Casino Life & Business Magazine”, prima publica]ie din România dedicat\ exclusiv jocurilor de noroc. A fost foarte bine primit\, impunându-se `n inimile cititorilor, fie ei speciali[ti din domeniul gamblingului, fie simpli juc\tori sau

doar pasiona]i ai jocurilor de noroc. Am fost, `nc\ de la primul num\r, deschiz\tori de drumuri, de-a lungul timpului foarte mul]i `ncercând s\ copieze, evident f\r\ succes, ceea ce facem noi. Succesul la public al revistei noastre se datoreaz\ calit\]ii informa]iilor, evenimentelor prezentate `n exclusivitate [i personalit\]ilor marcante care au ap\rut `n paginile publica]iei dumneavoastre preferate.

Proiecte noi Luna aceasta s\rb\torim apari] ia a 30 de numere [i nu o facem oricum, ci venind cu noi proiecte care s\ v\ fie pe plac. Odat\ cu num\rul

21

In June, our magazine „Casino Life & Business Magazine” will hit the stands. This year, we are turning five years of our life, a time when quality has been our top priority, our topics of the largest interest, never talked about in our country. We were the first to publish the first glossy magazine about gambling, the first to award the annual prizes in the Romanian gambling industry, the first to put together an international mega-event, to organize a super-beauty pageant that full proved that the Romanian girls both have the looks and the wits.

We have made personalities in the Romanian society open up to us, have always been trustworthy partners of main sport and culture Romanian events, which we support 100%. We have achieved many important things and we make you a promise to bring you projects as „premieres” to please you entirely. In 2007, our magazine „Casino Life & Business Magazine” was launched to be the first Romanian publication exclusively meant for the gambling events. It was warmly welcomed, touching the hearts of our readers, be they in the gambling sector or simple players or only gambling devotees.

Since the first issue was out, we have been real path breakers – along the way, there have been many immitators of what we are doing – in vain, though. The fact that we clicked with the public right away comes from the quality of information, exclusive events being presented and the remarkable personalities who were hosted in the pages of your favorite publication.

New projects This month we celebrate our 30th issue – and we are not going to do it any how, but with projects to truly surprise and satisfy you.


22

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

30, revista noastr\ va avea un salt important, trecând la apari]ia lunar\.

Nume mari `n paginile publica]iei noastre

Starting with this issue, our magazine will make a significant jump, turning into a monthly publication.

Big names for our pages

Publica]ia noastr\ s-a remarcat, `nc\ de la `nceput, prin calitate [i excelen]\. Acesta este [i motivul pentru care nume importante din elita societ\]ii române[ti au acceptat, f\r\ s\ stea pe gânduri, s\ apar\ fie pe coperta fin `n paginile publica]iei noastre. Printre acestea se num\r\ marele boxer Lucian Bute, Ludovic Orban, fostul ministru al Transporturilor [i Pre[edintele Federa]iei de Bridge, Sorin Constanstinescu, Pre[edintele Asocia]iei Organizatorilor de Cazinouri din România, Eduard Irimia, promotorul K1, celebrul creator de mod\ C\t\lin Botezatu, actorul [i cânt\re]ul Liviu V\rciu, vedetele Roxana Neme[, Cristina Rus, Cosmina P\s\rin [i mul]i-mul]i al]ii. Ne-au acordat interviuri `n exclusivitate frumuse]i din showbiz-ul românesc precum Nicoleta Luciu, Andreea B\lan sau Dana S\vuic\. Pentru pictorialele care v-au `ncântat privirea am ales atât fete din cazinouri, care nu sunt profesioniste `n lumea modelling-ului – dar care au demonstrat c\ se descurc\ de minune [i `n aceast\ calitate de modele, dar [i vedete cu experien]\ cum sunt Crina Matei, M\d\lina Radu, Nicoleta Luciu, Roxana Neme[ sau M\d\lina Pamfile.

Ever since our beginnings, we stood under the sign of quality and excellency. This is the real reason why influential names in the Romanian society elite have accepted, without second thoughts, to either be on the cover or inside the magazine. The list includes, but is not limited to the great boxing champion Lucian Bute, Ludovic Orban, former minister of transportation and President of Bridge Federation, Sorin Constanstinescu, President of the Association of Casinos Organizers in Romania, Eduard Irimia, K1 promoter, the famous fashion designer C\t\lin Botezatu, actor and singer Liviu V\rciu, the stars Roxana Neme[, Cristina Rus, Cosmina P\s\rin and many others. We have taken exclusive interviews from beauties in the Romanian showbiz, such as Nicoleta Luciu, Andreea B\lan or Dana S\vuic\. For the pictorials that your eyes feasted on, we have selected girls from the casinos who are not modelling professionals – but who proved they can handle this task wonderfully – and also more experienced stars, like Crina Matei, M\d\lina Radu, Nicoleta Luciu, Roxana Neme[ or M\d\lina Pamfile.

Istoria pe scurt

Short background

Indiferent de vreme sau vremuri, publica]ia noastr\ – „Casino Life & Business Magazine” – nu a f\cut niciodat\ rabat de la calitate. Ba mai mult, ne-am implicat `n activit\]i care mai de care mai diverse, fiind parteneri media de n\dejde la unele dintre cele mai importante evenimente sportive [i mondene. Am dorit dintotdeauna s\ venim cu proiecte noi [i `n premier\. Astfel, `n noiembrie 2008 a avut loc prima edi]ie a Galei de decernare a Premiilor Anuale ale revistei „Casino Life & Business Magazine”. Aceast\ Gal\ inaugural\ a fost un regal de muzic\ [i magie, transmis integral, `n premier\, live pe internet, fiind primul eveniment legat de jocurile de noroc transmis vreodata `n direct,

No matter the time or times, our publication „Casino Life & Business Magazine” has never waived from quality. And even more, we have involved ourselves in various activities, while being reliable media partners for some of the most important fashionable and sport events. Our goal has always been new, never-seen projects. Thus, in November 2008, we had the first edition of the Gala of Awarding the Annual Prizes of the „Casino Life & Business Magazine”. This inagural Gala was a real treat of music and magic, broadcast live on the internet (another premiere!) – the first gambling-related event ever broadcast live in Romania. Our publication travels to 28 countries


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

23


24

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

and is a media partner to most luxury and gambling events in the country and abroad. We are the official partners of the Romanian Federations of Basketball, Boxing and Yachting, of the General Anticorruption Department; we also support culture, as partners of the Metropolis Theatre and of the National Opera in Bucharest. We have sponsored the Baschet Club ’97 team, who won the national champion of juniors in the „Under 16” category in 2008. We are also media partners to various fairs and international events with a rich tradition, a thing that is our greatest pride.

Awards of Excellency

`n România. Publica]ia noastr\ este prezent\ `n 28 de ]\ri [i este partener media al majorit\]ii evenimentelor de lux [i gambling atât din ]ar\, cât [i din str\in\tate. Suntem parteneri oficiali ai Federa]iilor Române de Baschet, de Box și de Yachting, ai Direc]iei Generale Anticorup]ie, dar sus]inem [i cultura, fiind parteneri ai Teatrului Metropolis [i ai Operei Na]ionale din Bucure[ti. Am sponsorizat [i echipa Baschet Club ’97, care a câ[tigat campionatul na]ional de Juniori la categoria Under 16 `n anul 2008. Suntem parteneri media la diverse târguri și evenimente interna]ionale de tradi]ie, lucru de care suntem foarte mândri.

Premii de Excelen]\ Premiile de Excelen]\ „Casino Life & Business Magazine” au devenit, din 2008, unul dintre cele mai a[teptate [i stilate evenimente ale anului, la care sunt prezente [i premiate cele mai mari personalit\]i din România. Tot noi am fost cei care am organizat prima mas\ rotund\, `n anul 2007, cu sprijinul Asocia]iei Organizatorilor de Cazinouri din România [i având ca partener media televiziunea The Money Chanel. La dezbaterea intitulat\ „Indistria Cazinourilor. Neconcordan]e legislative `n pia]a unic\” s-au adus `n discu]ie probleme actuale [i arz\toare din domeniul jocurilor de noroc, lucru care nu se mai f\cuse niciodat\ pân\ la acea vreme. De asemenea,

„Casino Life & Business Magazine” a promovat, de-a lungul anilor, nu doar frumuse]ea, ci [i inteligen]a româncelor, organizând concursurile Miss Hostess, `n cadrul c\rora au fost alese cele mai apetisante [i de[tepte fete care s\ reprezinte România la competi]ia european\ Miss Hostess. Fiecare concurs a fost un spectacol a c\rui atmosfer\ a fost `ntre]inut\ de nimeni altul decât Don Juan-ul mioritic Liviu Vârciu. Selec]iile care au avut loc `n ]ar\ s-au bucurat de mare interes atât `n rândul dom­ni­ [oa­relor care s-au `nscris la concurs, cât [i `n rândul spec­­­ta­to­ri­lor.

Premiere absolute `n România Privim `napoi cu mândrie [i avem toate motivele s\ facem asta. Anul acesta, am venit `n fa]a dumneavoast\, a cititorilor [i a speciali[tilor din domeiul gamblingului, cu proiecte nemai`ntâlnite `n ]ara noastr\. Am ini]iat un eveniment de anvergur\, organizând prima edi]ie a Conferin­­­­]ei Române de Gambling, cu invita]i din ]ar\ [i din str\in\tate. Una dintre reu[ite conferin]ei de la Bucure[ti a fost adoptarea unei rezolu]ii prin care se dore[te implementarea unui set de m\suri care s\ duc\ la o rapid\ revitalizare a activit\]ii din industria jocurilor de noroc din ]ara noastr\, la eliminarea disponibiliz\rilor din aceast\ industrie [i cre[terea `ncas\ rilor la Bugetul de Stat [i la o mai bun\ colaborare `ntre operatorii din

Since 2008, the „Casino Life & Business Magazine” Awards of Excellency have become one of the most expected and stylish events of the year, where great personalities in Romania are being rewarded. We are the ones who organized the first round table in 2007, with the help of the Association of Casinos Organizers in Romania, with The Money Chanel as the media partner. During the first debate „The industry of casinos. Legal Incongruities in the single market”, there have been brought about current and hot issues in the gambling

sector, a premier in itself. Similarly, „Casino Life & Business Magazine” has promoted, along the years, not only the beauty but the intelligence of the Romanian women by organizing the Miss Hostess contests. Here, we have selected the most sensual and smartest girls to represent Romania in the Miss Hostess European competition. Each pageant was a real show and Liviu Varciu, our local Don Juan, entertained everyone present. The selections around the country enjoyed much success among both the ladies in the contest and also the audience.

Absolute premieres in Romania We are looking back with pride and have all the reasons for that. This year, we are coming to you, the readers and gambling experts, with projects nobody heard about before now. One of our initiatives was the organization of the first edition of the Romanian Gambling Conference, with guests from the country and abroad. One of the main achievements of this Bucharest conference was the adoption of a resolution that aims to a quick improvement of the activity in the gambling industry in our country, to avoid layoffs in this sector and increasing


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

zona jocurilor de noroc [i autorit\]i, cu efecte benefice pentru toate p\r]i­le implicate. De asemenea, revista noastr\ – „Casino Life & Business Magazine” – a venit cu o ini]iativ\ pe care nu a mai avut-o nimeni `n industria jocurilor de noroc autohtone, oferind Br\]ara de Câ[tig\tor juc\torului de Poker care va triumfa la Romania Masters Of Poker.

Singura revist\ din camerele de hotel Versiunea tip\rit\ a publica]iei noastre poate fi citit\, integral, [i pe internet. Pentru cei care doresc s\ aib\ edi]ia tip\rit\, aceasta se poate comanda [i v\ este livrat\ acas\. Revista noastr\ este singura pe care o g\si]i `n camerele de hotel. De asemenea, o ave]i la dispozi]ie `n trenuri și avioane, companii de taxiuri [i limuzine dar și `n multe, multe alte locuri.

25

the money collections and to a better cooperation between the gambling operators and the authorities, with mutual benefits. Likewise, our publication „Casino Life & Business Magazine” – came with another initiative for the local gambling industry – to offer the Winner Bracelet to the poker player who will win at Romania Masters of Poker.

The only magazine in the hotel rooms The printed version of our publication can be read, unabridged, on the internet. For those who want to have the printed edition, this can be ordered and it will be delivered home. Our magazine is the only to be found in the hotel rooms. Also, it is available in trains, planes, taxis and limos and in other many places.


a t e l o Nic Luciu

26

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Nicoleta Luciu, poate cea mai mediatizată vedet\ de la noi, ne-a `mpart\șit cinci lucruri pe care nu le știe nimeni despre ea. 1. Se trezește zilnic la ora 4 dimineața; 2. Face 10 ore de antrenament pe s\pt\mân\; 3. Și-a dorit o lun\ de miere `mpărțit\ `n mai multe excursii, fiecare `n altă țar\, iar soțul ei i-a `ndeplinit dorința; 4. S-a specializat `n mâncare pentru copii; 5. Curând o să fie, din nou naș\ de bebeluș – pentru a 10 oar\. Nicoleta, proasp\t\ doamn\ Csergo, nu a uitat s\-i transmit\ soțului ei, Zsolt, cât de mult `l iubește. Toți doritorii de sugestii pentru mâncare de bebeluși sunt rugați s\-i scrie pe adresa Nicoleta Luciu OFICIAL, de pe facebook.

Gazda ședinței foto: Casino Metropolis București Hair Style: Glamour Expert Salon Make up: Alice Aslan – Glamour Expert Salon


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

27


28

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Nicoleta Luciu, maybe the most popular Romanian star, has revealed five things that nobody knows about her: 1. Daily she is waking up at 4 o’clock in the morning, 2. She is having 10 long training hours per week, 3. She wished her Honey Moon divided in many trips, each in a different country and her husband fulfilled her wish, 4. She is now specialized in baby food, 5. Soon she will be – for the 10th time – the Godmother for a baby. Nicoleta, recently wed Csergo, didn’t forget to send all her love to her husband Zsolt. The ones interested in baby food suggestions are asked to write her on her facebook address: Nicoleta Luciu OFICIAL.

Photo session host: Casino Metropolis București Hair Style: Glamour Expert Salon Make up: Alice Aslan – Glamour Expert Salon


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

29


30

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

31


32

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

33

Totul despre/Everything about Cel mai popular joc de poker

The most popular poker game

Texas Hold’em

by Luana Filip

Texas Hold’em este, `n momentul de fa]\, cel mai popular joc de poker, fiind jucat de milioane de oameni atât `n cazinouri, cât [i `n camere de poker on-line.

Texas Hold’em is now the most popular poker game, as it is played by millions of people, both in the casinos and in the online poker rooms.

Aproape toate turneele mari se joac\ `n aceast\ form\. Jocul este practicat sub dou\ forme: limit [i no-limit. Regulile jocului sunt simple [i u[or de `nv\]at, dar perfec]ionarea jocului poate dura ani `ntregi. Publica]ia noastr\ – “Casino Life & Business Magazine” - v\ prezint\ diferen]ele dintre no-limit [i limit. Jocul Texas Hold’em poate fi jucat cu structura de pariere no-limit

Almost all the big tournaments are thus played. The game has two versions: limit and no-limit. The rules of the game are simple and easy to learn, but improvement of the play can take entire years. Our publication „Casino Life & Business Magazine” – will present you the differences between the no-limit and limit. Texas Hold’em can be played in the no-limit or limit betting

sau limit (limit\ fix\). Indiferent de structura de pariere, regulile jocului r\mân acelea[i. Singura diferen]\ este m\rimea beturilor care pot fi f\cute.

NO-LIMIT ~n no-limit Texas Hold’em, juc\torii pot paria toate jetoanele de care dispun, `n orice moment al

form (fixed limit). Irrespective of the betting form, the game rules remain the same. The only difference is the size of the betting that can be made.

NO-LIMIT In no-limit Texas Hold’em, the players can bet with all the chips that they have, in any moment of


34

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

mâinii. Acest lucru d\ na[tere la jocuri extrem de palpitante [i este motivul pentru care jocul a devenit foarte popular `n show-urile de televiziune. De asemenea, asta `nseamn\ [i c\ un juc\tor poate câ[tiga o sum\ mare `ntr-un timp scurt. Reversul medaliei este c\ riscul de a pierde o sum\ mare de bani `ntr‑un timp scurt este destul de mare, lucru care poate fi extrem de greu de suportat de c\tre juc\torii `ncep\tori. Merit\ men]ionat faptul c\ `n no-limit un raise trebuie s\ fie de cel pu]in dou\ ori mai mare decât ultimul bet f\cut de vreu juc\tor `n runda curent\ de pariere. De exemplu, dac\ un juc\tor face un bet de 5, primul juc\tor care va face raise va trebui s\ pun\ `n pot cel pu]in 10.

LIMIT ~n limit Texas Hold’em, juc\torii pot paria doar o sum\ fix\ `n fie­care rund\ de pariere. Aceast\ structur\ de pariere este potrivit\ pentru `ncep\tori [i `n foarte multe mâini se va vedea flopul. ~n primele dou\ runde de pariere – preflop [i postflop -, juc\torii pot face bet sau raise doar `n multiplii consecutivi de small bet, `n timp ce `n ultimele dou\ runde de pariere beturile [i raise-urile se vor face `n multipli consecutivi de big bet. Un alt lucru demn de re]inut este faptul c\ `n fiecare rund\ de pariere se pot face cel mult trei raise-uri. Orice tip de Texas Hold’em alege]i s\ juca]i, trebuie s\ v\ adapta]i, pentru c\ fiecare joc are diferite strategii [i moduri de abordare optime. Câteodat\, stra­­­­tegia

corect\ `n Texas Hold’em no-limit este exact opusul strategiei corecte `n limit Texas Hold’em. Probabil cea mai mare diferen]\ `ntre limit [i no-limit Texas Hold’em este felul `n care este abordat jocul. De exemplu: s\ spunem c\ ave]i A J, iar `n flop apar J 9 4. ~n limit Texas Hold’em vre]i s\ paria]i [i s\ da]i raise [i re-raise cât pute]i de mult, dar dac\ juca]i nolimit Texas Hold’em este mai dificil. Ave]i o pereche, dar dac\ cineva are ceva mai mare, pute]i pierde tot ce ave]i. A[a c\, `n no-limit Texas Hold’em trebuie s\ ave]i mai mult\ grij\. La limit Texas Hold’em, când ajunge]i la river este normal s\ deveni]i agresiv. Dacă crede]i c\ ave]i cea mai bun\ mân\, mai paria]i o dat\. Ce se poate `ntâmpla a[a de r\u? Pierde]i doar un joc. Nu este cap\t de ]ar\. Dar, `n nolimit Texas Hold’em pute]i pierde totul. Chiar dac\ crede]i c\ ave]i cea mai bun\ carte, de multe ori nu este a[a. Câteodat\, cel mai bine este s\ da]i check [i s\ câ[tiga]i ce este deja pe mas\.

Bluff-ul `n limit [i no-limit Limit Texas Hold’em este considerat [tiin]\, `n timp ce no-limit Texas Hold’em este mai mult o art\. La limit Texas Hold’em este greu s\ blufezi. {ansele sunt ca adversarul s\ mearg\ mai departe pentru c\ nu pierde foarte mult. Este foarte dificil s\ intimidezi [i s\ p\c\le[ti adversarul la limit Texas Hold’em. La no-limi Texas Hold’em po]i paria tot ce ai. Acest lucru sigur sperie orice adversar.

the hand. This thing can trigger extremely exciting games – this is why Texas Hold’em is s popular with the TV shows. Also, this means that a player can win a lot of money in a short time. The other side of the medal is the possibility to lose the same amount of money in the same short time, which the beginner players think hard to cope with. It is worthwhile mentioning that in no-limit, a raise should be at least as twice as higher than the last bet made by a player during the current betting round. For example, if a player makes a bet of 5, the first player to go for a raise will have to drop at least 10 in the pot.

LIMIT In limit Texas Hold’em, players can only bet a fixed amount in every betting rounds. This betting form is appropriate for the beginners and the flop will be visible in very many hands. During the first two betting rounds – pre-flop and post-flop -, the players can bet or raise only in consecutive multiples of the small bet, while for the last two betting rounds, the bets and raises are made in consecutive multiples of the big bet. Another thing to remember that at most three raises can be made during each betting round. No matter which type of Texas Hold’em selects, you need to adjust to it, as each game has different strategies and optimum approach methods. Sometimes, the correct strategy in Texas Hold’em nolimit is exactly the opposite of the

correct strategy in the limit Texas Hold’em. The biggest difference between the two is how the game is being approached. For example, let’s say you have A J, and the flop shows J 9 4. In limit Texas Hold’em, you want to bet and give raise and re-raise as much as you can; if you are playing no-limit Texas Hold’em, it is harder. You have a pair, but if someone has something higher, you can lose whatever you have. So, with the no-limit Texas Hold’em you have to be more careful. During limit Texas Hold’em, the moment you reach the river, it is normal to become aggressive. Should you think you have the best hand, bet once more. What can go wrong? You are just losing a game, not a big deal. But in the no-limit Texas Hold’em, you can lose everything. Even though you think you have the best cards, it is not true most of the time. Sometimes, it is better to give check and win what is already on the table.

Bluff-ul in limit and no-limit Limit Texas Hold’em is perceived as science, while no-limit Texas Hold’em is more like an art. At limit Texas Hold’em it is harder to bluff. Chances are that the opponents go further as it will not be a big loss. It is rather difficult to intimidate and fool the adversary during limit Texas Hold’em. As for the no-limit Texas Hold’em, you can bet everything you have. This is really scary for anyone at the table.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

35

BE THERE SAVE THE DATES! BACTA PRESENTS

THE COMPLETE AMUSEMENT SHOW

22-24 January 2013 Reserve these dates For further information contact Karen Cooke Tel: +44 (0)1582 767 254 - mail: karencooke@eagexpo.com

www.eagexpo.com

Presented by

Supported by

Official Publications


36

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă (IV)

Gambling games organized by internet-type communication systems, hard or mobile telephone line (IV)

CIUL & ASOCIA}II

~n acest num\r v\ vom prezenta formalit\]ile de `nregistrare pentru a participa la jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunica]ii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobile. Pentru a participa la jocurile de noroc, un juc\tor trebuie s\ fie `nregistrat la un organizator de jocuri de noroc. ~n vederea `nregistr\rii, un juc\tor furnizeaz\ cel pu]in urm\toarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cet\]enia, locul [i data na[terii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de email valabil\, num\rul [i seria documentului legal de identificare [i detaliile unui cont bancar personal prin intermediul c\ruia se vor efectua transferurile `n/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.

This issue will introduce to you the registration steps for participating in gambling organized via the internet-type communication systems, hard or mobile telephone line.

In order to participate in gambling, a player must be registered with a gambling organizer. For registration, a player will have to provide at least the following personal data: full name, citizenship, place and date of birth, current residence, the CNP (personal identification number), a valid email address, the number and series of the legal identification document and the details of a personal bank account where all the transfers will be made to/from the gaming account opened with the particular gambling organizer.

~nregistrarea juc\torilor se poate face: The registration of the players is done as follows: a) prin accesarea direct\ a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz `n care juc\torul pune la dispozi]ia organizatorului, `n mod obligatoriu, [i o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cet\]enii care nu apar]in unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pa[aportul, cartea de identitate diplomatic\ sau consular\, legitima]ia provizorie, iar pentru cet\]enii români ori cet\]enii apar]inând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poli]ie, care poart\ o fotografie [i semn\ tura titularului; b) la oricare dintre spa]iile apar]inând organizatorului de jocuri de noroc, caz `n care juc\torul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc `n mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare men]ionate la lit. a), `n original. La primirea informa]iilor furnizate de juc\tor, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verific\ri `n registrele proprii privind persoanele autoexcluse [i `n lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura c\ juc\ torul respectiv nu este `nscris `n acestea [i va `nregistra definitiv juc\torul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri [i transmis ope-

a) direct access to the website belonging to the gambling organizer, in which case the player will make mandatorily available, to the organizer, a copy of his legal identification document. For the citizens coming from the states outside European Union, they are required to present the following: passport, the diplomatic identification card, the temporary permit. As for the Romanian citizens or people from one of the European Union Member States are concerned, the documents to be presented are: the identity card or other documents being issued by the police authorities, to bear the photo and signature of the holder; b) at any of the spaces belonging to the gambling organizer, where the player will mandatorily present one of the identification documents under a), in original. Upon receiving the information provided by the player, the gambling organizers will run checking operations in their registers for self-excluded people or the non-grata people list, in order to make sure that the respective player is not mentioned in them; therefore, they will register the player, for an unlimited period of time, based on a single code generated by the


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

ratorului de monitorizare [i raportare la deschiderea unui cont de joc. ~n cazul `n care juc\torul nu figureaz\ `n registrul persoanelor autoexcluse [i/sau `n lista persoanelor indezirabile [i acesta accept\ termenii [i condi]iile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc. ~n situa]ia `n cazul `n care juc\torul, dup\ completarea datelor solicitate nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc `i va deschide un cont temporar de joc [i `i va comunica juc\torului faptul c\ trebuie s\ transmit\ o copie scanat\ a acestuia `n maximum 30 de zile de la data `nregistr\rii temporare.

37

gambling organizer system and forwarded to the monitoring and reporting operator when a new gambling account is opened. In case the gambler is not mentioned in the list of self-excluded and/or the list of non-grata people, and he agrees to all the terms and conditions of gambling, then he will be opened a gambling account. After filling in the personal data, should the player is not able to provide a copy of his legal identification document, the gambling organizer will open a temporary gambling account and notify the player about the fact that he is supposed to send a scanned copy of this document, within maximum 30 days since the temporary registration date.

~n contul temporar deschis pe numele juc\torului acesta poate depune o sum\ maxim\ reprezentând echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de pl\]i din contul de joc temporar `n contul bancar al juc\torului.

The temporary account opened in the name of the player can accommodate a maximum amount equivalent to 500 EUR. No payments are allowed from the temporary account into the bank account of the player.

Organizatorul de jocuri de noroc transform\ contul de joc temporar `ntr-un cont de joc permanent numai dup\ primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a juc\torului.

The gambling organizer will turn the temporary gambling account into a permanent one only after receiving the scanned copy of the player’s identification card.

Dac\ juc\torul a furnizat informa]ii false `n leg\tur\ cu `nregistrarea sau dac\ nu `nainteaz\, `n termen de 30 de zile, documenta]ia necesar\ pentru verificarea corectitudinii informa]iilor, organizatorul de jocuri de noroc `nchide contul temporar de joc.

Should the player provides false information about the registration or he does not provide, within 30 days, the documentation required for verification of the information validity, the gambling organizer will close the temporary gambling account.

Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un juc\tor care apare `n registrul persoanelor autoexcluse sau `n lista persoanelor indezirabile.

A temporary gambling account cannot be opened for a player who is mentioned in the register for selfexcluded or in the list of non-grata people.

Organizatorii de jocuri de noroc p\streaz\ datele cu caracter personal ale unui juc\tor `nregistrat timp de 5 ani dup\ ce contul de joc a fost `nchis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protec]ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, [i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal [i protec] ia vie]ii private `n sectorul comunica]iilor electronice, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, iar apoi [terg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

The gambling organizers store the personal data of a player for a 5-year period, after the gambling account has been closed, in compliance with the Act 677/2001 regarding the protection of the people in terms of processing their personal data and free circulation of them, with the further amendments and additions and with the Act 506/2004 regarding the processing of the personal data in the sector of electronic communications, with further amendments and additions; afterwards, they will irreversibly erase the data by automated procedures.

CiulAlina & Asociații Ciul

AVOCAT COORDONATOR


38

R E K O P E D A C I N O R C Poker live by Holdem.ro EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

u” este Dan Murariu aka “Agent juc\ rui ca ori t un nume cunoscu na Lu . nia ma Ro din tor de poker ord rec u no un t bili sta a aceasta e `n cir`ntr-un turneu cu vechim care cu neu tur cuitul European, un juc\ roc no \ art po `i siguranț\ c\ sinte es iu rar Mu . ân torului rom ria isto din gurul juc\tor de poker s\ șit reu a e car Unibet Poker Open \ ast ace `n le fina se ajung\ la 5 me eve`n ele tre din ma ulti , competiție luna mai. nimentul de la Paris din câștige s\ șit Pân\ acum el a reu locul pe ri s\ cla 2 un turneu, are locul pe a un și 7 ul loc 5, una pe de ite zdu 8 `n seria de turnee g\ te, ulta rez or est Unibet. Datorit\ ac rpe un it ven de a ân juc\torul rom eo vid rele sonaj c\utat de came telor și resen nim eve l rsu rcu pa pe turneul din pectat de juc\tori. La i multe ori ma de t afla Paris, el s-a ntatorii me co și at\ viz tele la masa e unul est l-au laudat spunând c\ l de titlu la ți ori dintre principalii fav eve a zi ma pri din \ campion `nc u s-a nu nimentului. Iat\ c\ aceștia rte aproafoa t fos a n Da și t ela `nș t. pe de un nou titlu Unibe la Paris de 7 ul loc pe Clasarea Murariu cu l-a propulsat pe Dan n\ pe lo331 locuri mai sus, pâ c\torul “Ju tul en cul 218 `n clasam de po rii ato juc din t Anului” forma câștiguri ker din toata lumea. Cu afl\ pe se el de 768.176 de dolari, e de ne tur de rii locul 4 `ntre juc\to șit p\ de d fiin , nia mâ poker din Ro și le no Ma de Ionel Anton, Mihai Toni Judet. me Liviu Ignat a avut de ase ulti`n nt ele exc rs rcu nea un pa p\ . Du ce mul timp `n turneele live se putea ce a batut aproape tot `nceput a iu Liv , la jocurile online nimeneve lte mu i ma s\ joace tot ultat notate live. Ultimul s\u rez 5 de juc\ 66 bil este locul 42 din Acest re. rlo Ca tori la EPT Monte la EPT 10 loc un p\ du zultat vine T Deauville Praga și un loc 12 la EP televizat sh ca și dup\ celebrul joc de a uiun ” me Ga “PartyPoker Big ul sau. joc n pri g\ ea `ntr mit o lume

tu” is a Dan Murariu, aka „Agen yers pla ker po known name to the up set he , nth mo is in Romania. Th of a nt me rna tou a in ord a new rec ropean cirgreat prestige in the Eu surely is of t tha cuit, a tournament nian plama Ro the a good omen for ker player yer. Murariu is the only po Poker Open in the histor y of Unibet final tables 5 of to reach a number last one in the – ion in this competit y. Ma in nt eve the Paris eeded So far, he has succ place two nt, to win a tourname sevthe on e on , fifth ments on the the for hth enth and one on the eig d ste ho nts series of the tourname , ults res se the to by Unibet. Thanks rpe a w no is yer pla n the Romania meras are son whom the video ca pected by after and ver y much res the Paris g rin Du the other players. f many sel him nd fou tournament, he vised tele ing be le tab the times at uded pla ap and the commentators e of on en be had him, saying that he nt me rna tou the of es the main favorit the of t day title even since the firs y were not the t tha ms see It nt. eve Dan was as th, tru ver y far from the . title t ibe Un w close to a ne seventh the on nt me ce pla The sitions po 331 propelled Dan Murariu r of aye ‘Pl the in higher, to the 218 es lud inc ich wh , ory teg the Year’ ca . rld wo the all the poker players in of nt ou am With his winnings in the the fourth 768,176 dollars, he is on players in ker po the g place amon ly by Ionel Romania, surpassed on i Judet. Ton Anton, Mihai Manole and d an ha o als at Ign Lately, Liviu tolive the g rin du e urs excellent co d elle exc d urnaments. After he ha lion is t tha in everything possible in more and ne, he started playing st remarlate His . nts more live eve 42 out of kable result is the place Carlo. nte Mo 665 players at EPT th at EPT ce pla 10 a This one followed and, th ille auv De T EP at Prague, a 12 vitele s ou of course, after the fam ”, me Ga Big sed game „PartyPoker wirld wo tire en the where he awed th his playing abilities.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

39

hronicle C oker P m.ro de ol H e by n i l n O r e k o P

kerului online a ~n luna mai lumea po turnee oferite de ie ser fost acaparat\ de o turnee este intitude PokerStars. Seria de u a `nțelege repede lat\ SCOOP, dar pentr putem spune doar despre ce este vorba, și 30.000.000 de te en atat: 40 de evenim , premii care au fost dolari premii garantate eva zile de la `ncedeja dep\șite dup\ cât i mult decât atât, putul seriei de turnee. Ma venit un record de a nee aceast\ serie de tur re serie de turnee mondial, fiind cea mai ma existat vreodat\. de poker online care a obținut niște reJuc\torii din România au niment. La finaeve st ace zultate excelente la 10.468 de juc\tori lul seriei de turnee, avem t la evenimente. Ei români care au participa pe locuri pl\tite și s-au clasat de 1324 de ori n\ `n acest punct, Pâ le. au f\cut 11 mese fina t aproape 867.000 juc\torii noștri au câștiga final\ câștigat\ de de dolari. Singura mas\ lui Respect4life. România i se datoreaz\ e juc\torul care a est scu Iulian Rux\nde ni la evenimentecâștigat cei mai mulți ba timp este cel care a le SCOOP și `n același luri” online. A ajuns f\cut cele mai mari “va r1” Blom pe caildu “Is heads-up cu Viktor a putut s\ se `mpore l-a dominat, `ns\ nu au fost de partea triveasc\ c\rților care nu mult\ șans\ concu lui și Isildur1 a câștigat ercat s\ obțin\ `nc a scu fruntarea. Rux\nde l cu cel mai mare un rezultat bun și `n turneu ) `ns\, din pacate buy in din serie (10.300$ 6 ore de joc f\r\ tiv a iesit dup\ aproxima inte de rezultate`na și iar a intra `n bani. Ch Iulian Rux\ndescu le bune de la SCOOP, t `n lumea pokeruera un juc\tor cunoscu manian Masters Ro lui, el participând și la unat la start cei ad a re ca Of Poker, turneu ker din România și mai buni juc\tori de po a o a doua ediție la care sper\m c\ va ave finalul acestui an. aceasta un juPe lâng\ SCOOP, luna eni nu știe mare lucator despre care nim mari mize și cu cei cru, joac\ la cele mai e pe PokerStars. lum mai buni juc\tori din erman36 și esish Ph e est Nickname-ul s\u lucru care s-a aflat te din România. Singurul lui real este Andrei recent este c\ numele juc\torul român c\ Pescaru. Cert este discuții `n multe de d\ ma stârnește o gr\ din `ntreaga lume și comunit\ți de juc\tori e pe lâng\ mistedac\ lu\m `n considerar dul de abordamo și rul care-l `nconjoar\ e c\ este un Isildur re a jocului putem spun al României.

y, the world of During the month of Ma of a series full en the online poker has be kerStarts. Po by d of tournaments, offere OOP. For a better This series is called SC only say this: 40 understanding, we can dollars in guaranevents and 30,000,000 had been exzes pri teed prizes, which ce the series sin ys da few ceeded after a series of tournastarted. Moreover, this rld record, as it ments has become a wo ments of onrna tou of is the largest series d. line poker that ever existe have had outnia ma Ro in s yer The pla At the end of nt. standing results at this eve were 10,468 re the , ies the tournament ser ing part in these Romanian players tak mselves 1,324 events. They placed the d had 11 final an times on paid positions r players haou int, po tables. Up to this dollars. The onve won almost 867,000 mania is owed to ly final table won by Ro Respect4life. player who Iulian Rux\ndescu is the nts of money duwon the highest amou and, at the same ring the SCOOP events de the biggest ma time, he is the one who d a heads-up che rea „waves” online. He whom he domiwith Viktor ‘Isildur1’ Blom he could not play nated – unfor tunately, so Isildur1 was against the bad cards and Rux\ndescu e. her win the one favored to at the event ult res od go a tried to obtain the series (10.300 with the highest buy-in k: he played for USD) – but it was bad luc g. Even befohin not n circa 6 hours and wo OOP, Iulian Rux\ re the good results at SC wn poker player; ndescu was a well-kno manian Masters he participated in the Ro t gathered totha nt me of Poker, a tourna yers in Romania gether the best poker pla e a second edi(we hope that we will hav r). yea tion at the end of this yer nobody pla a P, Besides SCOO playing this monknows much about is and with the best th at the highest stakes rs. His nicknaSta world players on Poker Romania. The m fro 36, me is Phisherman ve about him is only information we ha Pescaru. A cer tahis real name – Andrei player is stirring a n in thing, the Romania ny communities ma in lot of discussions uld we look at of players worldwide; sho him and how he the mystery surrounding could call him we , approaches the game nia. ma Ro of r ver y well an Isildu


40

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

O mare recunoa[tere 

A great confirmation

Pokerul, sport olimpic Poker, an Olympic sport

by Luana Filip

Pokerul a fost recunoscut oficial drept sport al min]ii `n urm\ cu doi ani. Din acest motiv, `[i va face apari]ia la urm\torul turneu World Mind Sport Games, programat s\ aib\ loc anul acesta al\turi de Jocurile Olimpice de la Londra.

Two years ago, poker was being oficially acknowledged as a „mind sport”. This is the reason why it will be included in the next World Mind Sport Games tournament, scheduled to take place concurrently with the Olympic Games in London.

Se va juca poker [i la Olimpiad\, anul acesta, la Londra. Asta dup\ ce, `n urm\ cu doi ani, a fost recunoscut oficial drept sport al min]ii, al\turi de [ah, bridge sau go. Sporturile min]ii vor fi incluse `ntr-un program special, iar pokerul intr\ `n aceast\ categorie. Astfel, pokerul `[i va face apari]ia la urm\torul turneu World Mind Sports Games (WMSG), programat s\ aib\ loc anul acesta al\turi de Jocurile Olimpice de la Londra. Primul turneu WMSG a avut loc la Beijing, `n China, dup\ Jocurile Olimpice din anul 2008, unde au participat 2.763 de concuren]i

Poker will be played at the Olympics in London this year. This comes after having been formally confirmed as a „mind sport” two years ago, along with chess, bridge and GO. The mind games will be admitted in a special program, which includes poker. Thus, poker will be played during the next edition of the World Mind Sports Games (WMSG), planned to be present in London this year, for the Olympic Games. The first WMSG tournament took place in Beijing, China, following the 2008 Olympic Games – the numbers then: 2,763

din 143 de ]\ri. „Este o mare reu[it\ c\ pokerul a ajuns s\ fie considerat, pe bun\ dreptate, un sport al min]ii. Nu poate fi comparat cu alte jocuri de cazinou. Celelalte jocuri sunt jucate `mpotriva casei sau a cazinoului, `n timp ce pokerul este jucat `mpotriva unor adversari. Mai mult decât atât, este vorba de strategie, intelect [i nu se poate compara cu nimic. Pokerul presupune experien]\, intui]ie, tactic\, disimulare, profesionalism [i multe-multe altele”, declara, `ntr-un interviu, pre[edintele Asocia]iei de Poker, Anthony Holden.

players from 143 countries. „It is an enormous success that poker has been finally confirmed – an act of justice – as a mind sport. It is beyond comparison as opposed to the other casino games. They are played against the house or the casino, while in poker human enemies are confronting. Moreover, it all comes down to strategy, brain power – no match to be found for that. Poker involves experience, intuition, tactics, dissimulation, professionalism and the list goes on”, said in an interview Anthony Holden, the President of the Poker Association.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

41


42

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Turneu organizat în premieră în orașul de la poalele Pietricicăi

Robert

campion la PokerFest Piatra Neamț Pasionații jocului de cărți au avut parte, în perioada 18-22 aprilie, de un regal competițional. Etapa a treia a sezonului doi de turnee PokerFest a ajuns, în premieră, în orașul de la poalele Pietricicăi. Turneul a stârnit un deosebit interes, un număr mare de jucători înghesuindu-se să intre în competiție. Norocosul câștigător al turneului PokerFest de la Piatra Neamț a fost Robert Cezărescu. Nu doar numărul, ci și nivelul întrecerilor a captat atenția jucătorilor care s-au înscris în competițiile Supersatelit, Side Event și Main Event. Robert Cezărescu a preferat să meargă la turneul PokerFest de la Piatra Neamț, lăsând deoparte European Poker Tour Berlin, din Germania. L-a învins la heads-up pe Narcis Olaru, încasând un premiu de 25.500 de euro și, evident, cupa turneului. RobertCezărescu a reușit să-și păstreze poziția de chip leader obținută pentru Masa Finală și a transformat-o, printr-un joc atent și chibzuit, în poziția de câștigător al turneului de la Piatra Neamț. Deși a jucat în fața propriilor suporteri, Narcis Olaru a trebuit să se recunoască învins, mai ales că în heads-up mâna care a câștigat turneul a fost o chintă royală. Nacis Olaru s-a ales cu locul doi, intrând în posesia

unui premiu de 14.800 de euro. Lucian Ungurianu, clasat pe locul trei, a plecat acasă cu 9.850 de euro.

18 jucători au intrat în premii Turneul PokerFest de la Piatra Neamț s-a desfășurat la hotelul Central Plaza. Au fost, în total, 204 înregistrări în turneu și 18 jucători care au intrat în premii. La acest festival a avut loc și o premieră, Masa Finală fiind transmisă live, fără delay și fără holecards. În ciuda unor probleme tehnice cauzate de conexiunea la internet disponibilă în hotel, transmisia a fost una dintre cele mai reușite și, probabil, până la evenimentul de la București, totul va fi aranjat astfel încât să putem urmări un livestream la nivelul celor de la marile turnee de poker din lume.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

43

A first-time tournament in the city at Pietricica foothills

Cezărescu champion at PokerFest Piatra Neamt by Luana Filip

Between 18th and 22nd of April, the card-playing lovers were in for a real competition-like treat. The third stage of the season two in the Pokerfest tournaments reached, for the first time, the city at Pietricica foothills. The tournament enjoyed an extraordinary interest, as a large number of players were packing to enter the competition. The winner of the Pokerfest in Piatra Neamt was Robert Cez\rescu. It was not only the number of players, but also the level of the contest that appealed to the attention of the participants, who registered for the Supersatelit, Side Event and the Main Event. Robert Cez\rescu chose to list himself for the PokerFest tournament in Piatra Neamt, leaving behind the European Poker Tour Berlin, in Germany. He won by heads-up against Narcis Olaru, cashing in a prize of EUR25,500 and, sure enough, the tournament cup. Robert Cez\rescu managed to keep his chip leader position for the Final Table and commuted, thanks to a prudent game, to being the winner of the Piatra Neamt tournament. In spite of playing among his admirers, Narcis Olaru had to come to grips with his losing, mainly because the hand winning the heads-up was a royal flush. He placed second and was given a prize of EUR14,800.

Lucian Ungureanu, the third place player, went home 9,850 euros richer.

18 players made the list of winners The Pokerfest tournament in Piatra Neamt was hosted by the Plaza Hotel. A total of 204 players registered for the competition and 18 of them won the available prizes. A premiere took place at this tournament – the Final Table was broadcast live, with no delay or holecards. In spite of some technical glitches related to the hotel internet connection, the television transmission was probably one of the best. Before the tournament in Bucharest, it is certain that everything will be put in place so that we will be able to watch a livestream comparable to the greatest poker tournaments in the world.


44

Georgian

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

campion la PokerFest Deva

A învins nume grele

Main Eventul de la Deva s-a încheiat cu victoria lui Georgian Bălu. El a reușit să învingă jucători consacra]i șI să intre în posesia premiului de 12.300 de euro. Turneul de la Deva a avut loc în perioada 16-20 mai, la hotelul Wien din oraș. Aceasta a fost etapa a patra din sezonul al doilea. La masa finală au ajuns Narcis Olaru – liderul clasamentului POY în PokerFest, Florin Călin – campionul etapei de la Ploiești șI Marius Volovei – campion la Cluj-Napoca. Câștigătorul turneului a fost Georgian Bălu, care s-a luptat la heads-up cu Erwin Kuglis. Învingătorul a plecat acasă cu un premiu de 12.300 de euro. Erwin Kuglis, care a ieșit pe locul doi, a încasat un premiu de 7.700 de euro, în timp ce ocupantul pozi]iei a treia, Mihai Suditu, a plecat acasă cu un premiu în valoare de 4.600 de euro. La Deva a fost șI o premieră, respectiv premiile pentru side eventuri. Pe lângă re-

compensele în bani, câștigătorii au plecat acasă șI cu câte un trofeu.

Număr mic de participan]i Nivelul înregistrărilor de la Main Eventul de la Deva a fost de 79 de persoane, mult sub nivelul așteptărilor organizatorilor. Cu toate acestea, la mesele de joc s-au aflat majoritatea jucătorilor care deja vin la fiecare rundă a PokerFest. Deși era prevăzut ca turneul să se încheie pe 20 mai, masa finală s-a desfășurat cu o seară înainte din cauza numărului redus de jucători înregistra]i. Fondul total de premii la PokerFest Deva a fost de 38.300 de euro.


Balu

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Big win against big names

champion at PokerFest Deva

The Main Event at Deva ended with the victory of Georgian B\ lu. He succeeded to gain over experienced players and get hold of the prize of EUR 12,300. The Deva tournament took place during 16th-20th of May, at the Wien Hotel in the city. This was the fourth stage in the second season. The final table had Narcis Olaru – the POY leader in PokerFest, Florin C\lin – the champion of the Ploiesti stage and Marius Volovei – champion at ClujNapoca. The tournament winner was Georgian B\lu, who reached headsup with Erwin Kuglis. The winner left home with 12,300 euros richer. Erwin Kuglis, who had placed second, gained a prize of EUR7.700, while the third place player, Mihai Suditu, cashed in an amount of EUR4,600. There was a premiere at Deva, namely the prizes for the side events.

Besides the money payoffs, the winners also took home a trophy.

Small number of players Seventy nine players were present at the Main Event in Deva, a number much below the expectations of the organizers. Nevertheless, the tables gathered most of the people who are regulars for every stage of Pokerfest. Even though the tournament was scheduled to end on the 20th of May, the final table was played the night before, due to the small number of participants. The total pool of prizes at Pokerfest Deva was in the amount of EUR38,300.

45


AOPJNR și ROMSLOT

~n data de 25 mai a avut loc, la Bruxelles, Adunarea General\ Anual\ EUROMAT (European Gaming & Amusement Federation). România este, prin AOPJNR, membr\ EUROMAT `nc\ din 1995, dar `n acest an a avut loc o premier\, și anume: țara noastr\ a fost reprezentat\ de dou\ asociații profesionale din domeniu. Astfel, `mpreun\ cu AOPJNR a fost prezent și ROMSLOT, mai nou afiliatul membru la federația european\. La acest important eveniment

AOPJNR a fost reprezentat\ de dl. George Niculescu, Președinte și de dl. Cristian Pascu, Președinte Executiv iar ROMSLOT a fost reprezentat\ de dl.Adrian Georgescu, Președinte și de dl. Dan Iliovici, Director Executiv. Prezent\m, `n continuare, Comunicatul de Pres\ EUROMAT (`n original), redactat ca urmare a Adun\rii Genarale, comunicat intitulat “EUROMAT continu\ s\ susțin\, cu t\rie, o impozitare corect\ și un regim reglementat `n toate zonele gamblingului”.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

47

au reprezentat România la EUROMAT � Amusement Federation European Gaming and nwirtschaft Unterhaltungsautomate der d ban Ver e isch Europä ent sem mu d'A e des Jeux et Fédération Européenn

edi PRESS RELEASE – for imm press for fair tax and EUROMAT continues to

ate release

oss regulatory treatment acr

the gambling sector

ed in Brussels ment Federation, gather opean Gaming and Amuse Eur itutions must the inst AT, EU OM the EUR – role 2 Friday, 25 May 201 , EUROMAT examined the ons rati ibe del pared to its M com AG as its t of being unfairly treated (Belgium) today. As par d gaming sector is not tor cannot ase sec d-b ing lan gam d the ase ure d-b ens lan play in order to taxed sector that is the hly hig , and are ted tax ula no reg or e hly hig ine environment pay littl online counterpart. The ette Kok, competitors from the onl Ann ct dire said ” its ble by ena ere wh unt n is accept a situatio touch. “The situation competition in the regulated with a light continue to ensure fair st mu either not regulated or s ion itut inst an ope Eur the d “an AT, OM President of EUR Internal Market”. EU awareness among the d its activities on raising use of foc less AT ard OM reg EUR ies, r, ivit yea t for all gambling act Looking back on the pas g this level pla ying field sultation, urin con ens er of e Pap en anc ort Gre its imp of institutions of the d. “With the adoption for the ation or distribution use ote gambling sector but the method of communic ate not only for the rem deb ant ort the proper imp t an por rted sup sta and sion te mis mo the European Com that follows should pro fair a whole. Any initiative y for an adequate and gambling industry as sector and pave the wa g blin gam tee proper ote ran rem gua the to for nt s wa rule we enforcement of gambling providers if currently, n framework for all Annette Kok said. Con regulatory and taxatio consumer protection”, te qua al level in ade ion tely nat ma the ulti at and also s ers rule enforcement of t and advice to memb that to strengthen its suppor a market perspective, EUROMAT has continued from a regulatory and h bot , ges llen cha ny ma the kle . tac their efforts to d privately-owned sector l viability of the land-base threaten the commercia reflects released during its AGM, rket Data”, traditionally Ma g ortant min imp “Ga an st ent late s res AT’ inos continues to rep Indeed, although EUROM suffered a chine industry outside cas e ma hav nt a, me ani use Rom am and and ia that the gaming h as Poland, Bulgar bling sector, markets, suc share of the overall gam s. nth mo r the past 12 significant contraction ove on engaging with t will continue to focus roved a working plan tha app and enforcement ers y mb tor me ula AT reg a OM g atin Accordingly, EUR h the main aim of cre wit s ion EUROMAT will itut re, inst rmo EU tax treatment. Furthe Member States and the , especially in terms of to harness ope lity Eur abi oss ive acr lect nt col ere ir coh regime that is mbers to maximize the me its ip equ ter bet to continue to seek ways n threat. opportunity and face dow ENDS

Belgium floor | Brussels 1050 | Rue du Trône 60 | 1st 2 626 9501 +32 Fax · 3 199 626 Phone +32 2 mat.org – Email. secretariat@euro URL www.euromat.org


48

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


50

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Megaeveniment la Sibiu

A Mega-event at Sibiu

„Casino Life & Business Magazine”, partener de nădejde la

a reliable partner at

Feeric Fashion Days by Daria Maria Diaconu

Pentru al doilea an consecutiv, revista noastră „Casino Life & Business Magazine” - este partener media al Festivalului Artei Contemporane Feeric Fashion Days, eveniment care are loc la Sibiu, în perioada 27-30 iunie.

For a second year in a row, our publication „Casino Life & Business Magazine” – has been the media partner of the Contemporary Art Festival Feeric Fashion Days, an event that takes place in Sibiu, between June, 27 and 30.

Publicația noastră - „Casino Life & Business Magazine” - va fi la fața locului pentru a vă aduce cele mai importante informații de la un eveniment de cea mai bună

Our publication, „Casino Life & Business Magazine” will be there to bring you the latest information from an event beyond all others, which it has been proudly

calitate, pe care îl promovează cu mândrie de doi ani încoace. Detalii în exclusivitate veți putea citi în numărul de luna viitoare al revistei noastre. Ne mândrim cu

promoting for the last two years. You will be able to read exclusive details in the future issue of our magazine. We take good pride in the fact that we are media


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

51


52

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

faptul că suntem parteneri media la un asemenea recital de stil, de mare anvergură. Ajuns la cea de-a cincea ediție, Feeric Fashion Days se desfășoară, anul acesta, sub semnul barocului. Au confirmat participarea la eveniment creatori de modă, artiști plastici, fotografi șI actori de teatru atât din România, cât șI din străinătate.

Personalități care mai de care Printre creatorii de modă care și-au anunțat prezența la Festivalul Artei Contemporane de la Sibiu se numără Răzvan Ciobanu, Rita Mureșan, Agnes Toma, Catinca Roman, Wilhelmina Arz, Natalia Vasiliev, Anca șI Silvia Negulescu, Simona Semen, Lucian Rusu, Antonia Giurgiu, Sandra Chira, Maria Simion, Astrid Tîrlea, Anca

Stănilă, Adina Buzatu, Geanina Punkoști șI Laura Lazăr. Oaspeții din Germania vor fi Samir AbouSuede șI Nadine Mathie, în timp ce din Republica Moldova va sosi Rhea Costa. Pe lângă marile nume din moda românească, au fost prezente șI personalități din domeniu din Marea Britanie șI Italia.

partners to such a stylish, far-reaching show. On its fifth edition, Feeric Fashion Days event exhibits baroque as this year’s signature. Fashion designers, artists, photographers and theater actors from both Romania and abroad have already confirmed their participation.

St\nil\, Adina Buzatu, Geanina Punkosti and Laura Laz\r. Our guests from Germany will be Samir Abou-Suede and Nadine Mathie, and Rhea Costa will be coming from the Republic of Moldova. The list will also accommodate names in the Romanian fashion, United Kingdom and Italy.

Pe gustul tuturor

Great personalities in attendance

For everyone’s taste

Feeric Fashion Days este cel mai mare festival de modă șI artă contemporană din România. La Sibiu vor fi patru zile de modă, expoziții, lansări de carte, piese de teatru, workshop-uri, seminarii șI cele mai interesante spații de desfășurare a show-urilor. Gala din Piața Mică din ultimele două seri va cuprinde colecțiile celor mai în vogă designeri șI recitaluri ale unor artiști desăvârșiți.

The list of the fashion designers who will be present at the Contemporary Art Festival in Sibiu includes names like R\ zvan Ciobanu, Rita Muresan, Agnes Toma, Catinca Roman, Wilhelmina Arz, Natalia Vasiliev, Anca and Silvia Negulescu, Simona Semen, Lucian Rusu, Antonia Giurgiu, Sandra Chira, Maria Simion, Astrid T`rlea, Anca

Feeric Fashion Days is the greatest fashion and contemporary art festival in Romania. For four days, the city of Sibiu will be hosting fashion parades, exhibitions, books launching, theater plays, workshops, seminars. During the last two evenings, Gala in Piata Mica will display the collections of the „hottest” fashion designers and host musical performances of the top artists.

Revista noastră - „Casino Life & Business Magazine” vă prezintă, mai jos, programul celor patru zile de feerie de la Sibiu, unde avem plăcerea să fim parteneri media.

Our publication, „Casino Life & Business Magazine” provides for you the four-day program of the enchanting event in Sibiu, where we have the highest pleasure to be media partners.

26 iunie 2012 12.00 – Conferință de presă 14.00 – {edință de lucru 20.00 – Recepția de deschidere a festivalului

June 26, 2012 12.00 – Press Conference 14.00 – Official meeting 20.00 – Opening reception of the festival

27 iunie 2012 14.00 – Whorkshop de fotografie de modă 15.00 – Instalație fluorescent / Galeria de artă contemporană 18.00 – Prezentare de modă / str. Cetății 21.00 – Vernisaj expoziție de fotografie de modă / Piața Mare 21.30 – Fashion drama / Atrium Café 23.00 – Fashion Fever / The Box

June 27, 2012 14.00 – Workshop – fashion photography 15.00 – Neon equipment / Gallery of the contemporary art 18.00 – Fashion presentation / Cet\tii Street 21.00 – Fashion photography exhibition / Piata Mare 21.30 – Fashion drama / Atrium Café 23.00 – Fashion Fever / The Box

28 iunie 2012 14.00 – Whorkshop de fotografie de modă 15.00 – Prezentare de modă / Palatul Brukenthal Avrig 18.00 – Vernisaj expoziție Fashionation / Piața Mică 20.00 – Prezentare de modă / Sala de lectură a bibliotecii Astra 21.30 – Vernisaj expoziție de arhitectură / Biblioteca Astra 23.00 – Cocktail / Terasa bibliotecii Astra

June 28, 2012 14.00 – Workshop - fashion photography 15.00 – Fashion presentation / Brukenthal Avrig Palace 18.00 – Fashionation Exhibition / Piata Mic\ 20.00 – Fashion presentation / Reading hall of the Astra Library 21.30 – Architecture exhibition/ Astra Library 23.00 – Cocktail / Patio of Astra Library

29 iunie 2012 13.00 – Seminar de arhitectură / Sala Oglinzilor 14.00 – Whorkshop de fotografie de modă 15.00 – Prezentare de modă / depozitul de făină Boromir 18.00 – Deschiderea Feeric boutique / Primăria Sibiu 20.00 – Gala Feeric partea I / Piața Mică 23.00 – Feeric afterparty

June 29, 2012 13.00 – Architecture seminar / The Mirrors Hall 14.00 – Workshop – fashion photography 15.00 – Fashion presentation / Boromir Flour Warehouse 18.00 – Opening of the Feeric boutique / City Hall of Sibiu 20.00 – Feeric Gala part I / Piata Mic\ 23.00 – Feeric afterparty

30 iunie 2012 10.00 – Feeric boutique / Primăria Sibiu 13.00 – Lansare de carte / Biblioteca Astra 14.00 – Whorkshop de fotografie de modă 15.00 – Prezentare de modă / pădurea Dumbrava 19.00 – Marionete musicale-paradă 20.00 – Gala Feeric partea II / Piața Micâ 23.00 – Feeric afterparty

June 30, 2012 10.00 – Feeric boutique / City Hall of Sibiu 13.00 – Book launching / Astra Library 14.00 – Workshop – fashion photography 15.00 – Fashion presentation / Dumbrava woods 19.00 – Musical puppets - parade 20.00 – Feeric Gala part II / Piata Micâ 23.00 – Feeric afterparty

01 iulie 2012 15.00 – Închidere Feeric boutique / Primăria Sibiu 19.00 – Dineu de închidere a festivalului

July 1, 2012 15.00 – Closing of Feeric boutique / City Hall of Sibiu 19.00 – Festival closing dinner


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

53


54

iM ke yT son

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Un mare campion s-a apucat de actorie / A great champion turned actor

w o h s t u c a f\ la cazinou on show at o n i s a c e th

Cazinourile din Las Vegas atrag vedetele ca un magnet, indiferent din ce domeniu sunt acestea. Starurile se simt bine printre pasiona]ii de jocuri de noroc [i abia a[teapt\ s\ performeze `n fa]a lor. Este [i

cazul „greului” Mike Tyson. Marele boxeur a oferit [ase reprezenta]ii la Las Vegas, `ntre 13 [i 18 aprilie. Spectacolul a fost scris `n colaborare cu cea de-a treia so]ie a sportivului, Kiki, [i cu realizatorul Randy

The casinos in Las Vegas are true magnets for stars, no matter the branch they belong to. Stars feel comfortably, at home among the high-spirited gamblers and are looking forward to performing for

by Daria Maria Diaconu

them. It is exactly what happened to the „heavy” Mike Tyson – the famous pugilist had six shows in the City, between 13 and 18 of April. The writing of the performance was the result of the cooperation betwe-


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

55


56

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Cardul TrenPlus

25%

reducere la cumpărarea biletelor de tren din mai 2012

✔ oferă reduceri de 25% din tariful integral de transport pentru un număr nelimitat de călătorii cu trenuri de orice rang, la clasa I sau clasa a II-a pe orice rute ✔ tariful de rezervare a locului, tariful suplimentului de pat/cușetă se achită integral ✔ este nominal și are o perioadă de valabilitate de un an ✔ poate fi procurat de la casele de bilete ale stațiilor sau agențiilor de voiaj CFR la prețul de 80 lei  Detaliiputețiafladepesite-ulwww.cfrcalatori.ro

Mersul Trenurilor CFR Călători pentru mobil Utilizatoriideinternetcarefolosescdispozitivemobile,au laîndemânăacumaplicațiadevizualizareainformațiilordespreMersulTrenurilorlaadresam.cfrcalatori.ro.Prinaceastă aplicațiesepotobțineinformațiilegatedeMersulTrenurilor într-unformatadecvatpentruaparatemobile,cuuntransfer maimicdedate,ceeaceduceimplicitlaoaccesaremairapidăaMersuluiTrenurilorCFRCălători. Dacă utilizatorul dorește să revină din această aplicație la site-ul www.cfrcalatori.ro, trebuie să utilizeze butonul “Desktop”poziționatpebaradinjosulpaginii.Aplicațiapoate fiaccesatășiprinbutonul“MersulTrenurilorpentrumobil“de pesite-ulwww.cfrcalatori.ro.

Reduceri la biletele de tren cumpărate online Acumbiletuldetrenestelaîndemânaoricuiareoconexiunelainternet,optimizându-seastfelsemnificativtimpiialocați pregătiriiuneicălătorii.Maimult,toțicumpărătoriidebilete onlinedepesite-ulwww.cfrcalatori.ro,indiferentdetipulcarduluiutilizat,beneficiazădeoreducerede5%oferitădeCFR Călători,ceestecumulatăcueventualelediscount-urisuplimentare, precum cele acordate studenților sau elevilor sau celepentrubileteledus-întors. Pe lângă reducerea de 5%, CFR Călători și MasterCard oferăpânăla30iunie2012,încăoreducerede5%dinprețul finallaplataonlineabiletelordetrencucardMasterCardsau Maestro. Pentruaputeabeneficiadeacestereduceri,clientultrebu- căabiletuluidetren,carenutrebuietipărităobligatoriu,ideniesăseînregistrezepesite,săcompletezetoțipașiiindicați, tificareaavândlocpebazabuletinuluisauaID-uluidebilet. Maimultedetaliisuntdisponibilepesite-ul săaleagădestinațiașisăfinalizezeplata.Dupăcetranzacția www.cfrcalatori.ro. esteconfirmată,clientulprimeștepee-mailvariantaelectroni-


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Pugilistul american supranumit „Iron Mike” a prezentat `n raiul cazinourilor – Las Vegas – one man show-ul „Mike Tyson: Undisputed Truth – Live on Stage” („Mike Tyson: Adev\rul gol-golu], pe scen\”).

The American pugilist, who has earned the moniker „Iron Mike”, presented the one-man show „Mike Tyson: Undisputed Truth – Live on Stage” in Las Vegas, the haven for casinos.

Johnson. Fostul mare campion la box a ]inut spectacolele de dou\ ore singur pe scena cazinoului MGM Grand din Las Vegas. ~n show-uri, el le-a povestit spectatorilor, care s-au `nghesuit s\-l vad\ `n calitate de actor, diverse `ntâmpl\ri din copil\ria sa [i din cariera de sportiv. „Bine a]i venit `n sala mea” au fost primele cuvinte pe care „Iron Mike” le-a adresat spectatorilor veni]i la reprezenta]ia sa de la cazinoul din Las Vegas.

Pu[c\rie [i faliment Marele campion la box supranumit „Iron Mike” a avut o via]\ extrem de agitat\. ~n anul 1992, el a fost condamnat pentru violarea unei tinere care a participat la un concurs de frumuse]e. A stat trei ani dup\ gratii. Dup\ ce a fost eliberat, Tyson [i-a reluat titlurile `nainte de a pierde `n fa]a lui Evander Holyfield, `n anul 1996. La revan[a din anul 1997, Tyson l-a mu[cat de dou\ ori de ureche pe Holyfield, primind un an de suspendare. ~n anul 2003, celebrul boxeur [i-a declarat falimentul [i s-a retras din activitate. A `nceput s\-[i revin\ financiar `n anul 2009, cu filmul „Very bad trips”, `n care [i-a jucat propriul rol. Ulterior, a participat la numeroase reality-show-uri.

en Kiki, the sportsman’s third wife, and Randy Johnson, the producer. The former boxing champion offered the two-hour-one-man-shows on the stage of MGM Grand Casino in Las Vegas. He told the audience, eager to see him as an actor, sincere, close to reality stories in his childhood and sport career. „Welcome to my arena” were the first words spoken by „Iron Mike” who thus greeted the crowd present there for his show at the Las Vegas casino.

Between jail and bankruptcy The great champion, nicknamed „Iron Mike”, has had a quite tumultuous life. In 1992, he was sentenced for having raped a young girl who had been in a beauty pageant contest. He served three years behind bars. After his release, Tyson took back his titles, before losing to Evander Holyfield in 1996. During his return in 1997, Tyson bit Holyfield’s ear twice and he was issued a one-year suspension. In 2003, the famous pugilist declared bankruptcy and retired from the professional sport. A few years later, in 2009, he was back on his feet after making the „Very bad trips” movie, where he played

57


58

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

A vrut s\ mu[te de ureche [i un actor Mike Tyson, `n vârst\ de 45 de ani, a repetat la cazinoul MGM Grand din Las Vegas scena din urm\ cu 14 ani, `n care i-a smuls urechea cu din]ii, `n ring, rivalului Evander Holyfield. Victim\ i-a c\zut, de data aceasta, comediantul Scott Thompson. Din fericire, a fost vorba doar de o glum\. Incidentul a avut loc `naintea primei reprezenta]ii de la cazinoul MGM Grand din Las Vegas.

Comportament controversat Mike Tyson a fost campionul de necontestat la categoria grea [i r\mâne cel mai tân\r câ[tig\tor al titlurilor WBC, WBA [i IBF la categoria grea. Avea doar 20 de ani când a devenit campion WBC. De-a lungul carierei a devenit cunoscut atât pentru stilul s\u feroce [i de intimidare `n ring, cât [i pentru comportamentul s\u controversat `n via]a privat\, dar [i `n cea sportiv\. A fost c\s\torit de trei ori [i a avut opt copii cu mai multe femei. Prima so]ie i-a fost actri]a Robin Givens, cu care a fost `nsurat din februarie 1988 pân\ `n februarie 1989. Cu cea de-a doua so]ie, „Iron Mike” a format o familie `n perioada aprilie 1997-ianuarie 2003. Din mariajul lor au rezultat doi copii: Rayna [i Amir. ~n anul

2009, Tyson s-a `nsurat cu Lakiha „Kiki” Spicer. Cuplul are doi copii: Milan [i Morocco. „Iron Mike” mai are al]i trei copii: Mikey, n\scut `n anul 1990, Miguel, care a venit pe lume `n anul 2002, [i D’Amato, n\s­­­­­cut `n anul 1990. Marele campion la box a mai avut o fat\, Exodus, care a murit `n mai 2009, la vârsta de doar patru ani.

himself. Lately, he has been invited to be part of several reality shows.

He wanted to ear-bite an actor Mike Tyson, now 45 years old, somehow repeated at the MGM Grand Casino in Law Vegas what had happened 14 years ago –

when he tore off the ear of his opponent, Evander Holyfield, while fighting. His „victim” was the comedian Scott Thompson. Luckily, it was only a joke, for the sake of the audience. This performance was a prelude to the first performance at the MGM Grand Casino in Las Vegas.

Notorious behavior Mike Tyson has been the undisputed champion in the „heavy” category and remains the youngest winner of the WBS, WBA and IBF titles in this class. He was only 20 when he became a WBC champion. During his career, everyone knew about his infamous, ferocious style of intimidation, both in the ring and in his private life. He was married three times and fathered eight children with more women. The first wife was actress Robin Givens, and their marriage lasted from February 1988 until February 1989. „Iron Mike” was married to the second wife between April 1997 and January 2003 – they have two children, Rayna and Amir. In 2009, Tyson took Lakiha „Kiki” Spicer for his wife. The couple has two children, Milan and Morocco. „Iron Mike” also has other three offsprings: Mikey, born in 1990, Miguel, in 2002, and D’Amato, born in 1990. The great champion also had a daughter, named Exodus, who died in 2009, at the young age of four.


59


60

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

O oaz\ de lux

Când se fac pariurile, adrenalina crește `n cea mai dinamic\ și elegant\ locație din București, Casino Metropolis! Situat `n incinta Hotelului Novotel, Calea Victoriei 37 B, București, Casino Metropolis v\ așteapt\ cu

oportunit\ți nenum\rate pentru satisfacerea pasiunii jocurilor de noroc. Aici veți g\si jocurile preferate, precum [i pe cele mai noi din domeniu, toate acestea `ntr-un un cadru inedit, `n binecunoscutul stil Metropolis. Conceput\ ca o oaz\

When betting is on, adrenalin is high and at home in the most dynamic and exquisite location in Bucharest, Casino Metropolis! Inside the Novotel Hotel, Calea Victoriei 37, Bucharest, Casino Metropolis is looking

forward to welcoming you with plenty of opportunities that will satisfy your gambling cravings. Here, you will find your favorite games, as well as the latest, in an original setting in the wellknown Metropolis style. Built to

An oasis of


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

61

Casino Metropolis București

și relaxare de relaxare pentru iubitorii de casinouri, locația v\ ofer\ o combinație aparte de intimitate și confort pentru juc\torii entuziaști, inclusiv un restaurant de lux unde puteți servi specialit\ți gastronomice și cea mai exclusiv\ selecție de b\uturi alcoolice. Cocktail-urile deosebite și mâncarea excelent\ te fac s\ crezi c\ este timpul de petrecere. Evenimentele se țin `n fiecare zi de vineri și sâmb\t\ `ncepând de la ora 10 pm, cu dans și cele mai noi hit-uri. Casino Metropolis v\ va oferi momente speciale [i evenimente memorabile, `ntr-un decor prietenos, caracterizat prin calitate, echipamente profesionale [i personal specializat, echivalentul standardelor Metropolis. Casinoul v\ ofer\ o gam\ variat\ de jocuri distractive și ușor

de câștigat, printre care: American Roulette, Blackjack, Stud Poker, Texas Holdem, cât și un club de Poker, acesta beneficiind de o intrare separat\, din strada Ion Câmpineanu nr. 19 (`n spatele Hotel Novotel). Clubul este dotat cu 6 mese de joc și cu o echip\ de profesioniști care v\ va insoți permanent și v\ va ghida `n timpul jocului. ~n acest mod, dac\ nu sunteți deja experți, cu siguranț\ veți deveni! Sunteți așteptați s\ vizitați noua locație, Casino Metropolis (Hotel Novotel) unde, al\turi de un personal, crupieri [i directori, de casino cu o bogat\ experienț\ `n cele mai cunoscute casino-uri din intreaga lume, s\ transformați evenimentele `n succese!

be an oasis of relaxation for the casino lovers, this location offers a unique combination of intimacy, comfort for the passionate players, including a top-notch restaurant with the finest cuisine and selection of alcoholic drinks. The first –class cocktails and excellent food make you wish to party all the time. Every Friday and Saturday, events start at 10 pm, where dancers will hit the floor to the best songs. Casino Metropolis will give you unforgettable moments, in a relaxed space, of a superior quality, high-tech equipment and well-trained staff – in a word, the Metropolis standards. Casino will propose an extensive range of fun games,

easily to win: American Roulette, Blackjack, Stud Poker, Texas Hold’em, and also a Poker Club, with separate entrance (19 Ion Campineanu Str, behind the Novotel Hotel). The club has 6 gambling tables and a team of professionists who will follow and guide you through the entire game. So, if you are not expert, you will surely become one! We are eager to have you over the new location of Casino Metropolis (Novotel Hotel). Here, together with our staff, croupiers and directors, sharing a great expertise in casino running that is recognized in the casinos worldwide, come and turn everything into a successful experience!

fun and relaxation

Casino Metropolis in Bucharest


62

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

La poker cu un fost iepuraș “Playboy”

CarmenElectra imaginea the image of Pokerist.com

Superba Carmen Electra, fost iepuraș “Playboy”, model și actriț\, a fost aleas\ s\ fac\ reclam\ unui site destinat juc\torilor de poker. Senzuala americanc\ `i atrage pe juc\tori cu decolteul ei impresionant.

Playing poker with a former “Playboy” bunny


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

63

The gorgeous Carmen Electra, a former ‘Playboy’ bunny, model and actress, was chosen to advertise a site meant for the poker players. The sensual American woman is appealing to the players with her generous cleavage.

Americanca Carmen Electra are 40 de ani, dar arat\ foarte bine și atrage ca un magnet privirile b\rbaților. Poate și acesta a fost motivul pentru care Pokerist.com a ales-o s\ fie imaginea ultimei sale versiuni de Top Poker game care, conform companiei, are cinci milioane de utilizatori activi pe lun\. ~n imaginile de prezentare, apetisanta vedet\ apare `n toat\ splendoarea sa, cu decolteul generos foarte bine pus `n valoare de o ținut\ care `i vine perfect. “Sunt sigur\ c\ juc\torii de poker vor fi mai mult decât `ncântați s\ viziteze siteul de poker pentru c\ am pozat așa cum știu c\ `și doreau ei”, a declarat fostul iepuraș “Playboy”. “Acum voi fi `n casa fiec\rui juc\tor de poker prin intermediul calculatorului, al iPhoneului și al iPad-ului. Pe lâng\ faptul c\ `i `ntâmpin pe juc\tori pe pagina principal\, fac și pe crupierul. Sunt foarte `ncântat\ de aceast\ ofert\ pe care am primit-o”, a ad\ugat senzuala blond\. “Asocirea cu Carmen este mai mult decât binevenit\. Acest lucru va face, cu siguranț\, diferența `ntre Pokerist și concurenț\, ar\tând de ce suntem una dintre cele mai bune platforme de poker din lume”, a explicat Igor Churpin, directorul site-ului.

Particip\ la marile turnee Carmen Electra, pe numele ei real Tara Leigh Patrick, este foarte cunoscut\ `n lumea juc\torilor de poker. Este una dintre celebrit\țile din lumea showbiz-ului internațional care particip\ frecvent la marile turnee din circuit. De altfel, ea a fost cea care a fost aleas\ s\ inaugureze primul World Poker Tour care a fost organizat la Oxwoods Casino `n anul 2006. De atunci, a participat constant

la numeroase evenimente similare. “Sunt `nnebunit\ dup\ jocul de poker. Chiar dac\ nu am rezultate str\lucitoare, nu m\ dau b\tut\. Particip la turnee ori de câte ori pot și `mi place foarte mult. Experiențele tr\ite `n cazinouri nu pot fi comparate cu nimic altceva. Este o lume cu totul și cu totul aparte”, a afirmat diva american\.

Dou\ mariaje la activ ~n ceea ce privește viața intim\, Carmen Electra a fost c\s\torit\ de dou\ ori. Din p\cate, niciunul dintre mariaje nu a durat “pân\ la adânci b\trânețe”. ~ntre noiembrie 1998 și aprilie 1999, vedeta a fost m\ritat\ cu juc\torul de baschet Dennis Rodman. Pe 22 noiembrie 2003, ea și-a unit destinul cu chitaristul Dave Navarro. Cei doi s-au separat `n iulie 2006. Din anul 2008, voluptuoasa Carmen Electra formeaz\ un cuplu cu Rob Patterson.

Carmen Electra, 40, still looks perfect and attracts the men’s attention like a magnet. It may be the reason why Pokerist.com has chosen her to be the image of the latest version of Top Poker game – a game that has, according to the company, five million active users per month. In the promotional materials, the tempting star shows herself in her full splendor, with her toosizeable cleavage very well focused on by an outfit that suits her perfectly. ‘I am pretty sure that the poker players will be more than happy to access the poker site, because I posed exactly the way they love it’, the former Playboy bunny said in a statement. ‘Now, I will be in the house of every poker player via their computer, iPhone and iPad. I will greet the players on the main page, play the croupier role. I am extremely excited about the offer I have been made’added the sensual

blonde actress. ‘The partnership with Carmen is more than welcomed. This thing will surely make the difference between Pokerist and our competition, as we are showing them why we are the best poker platform in the world, explained Igor Churpin, the site manager.

She takes part in the large tournaments Carmen Electra, by her real name Tara Leigh Patrick, is a known presence in the community of poker players. She is one of the VIPs to take part, on a regular basis, to the important tournaments in the circuit. She was the one to be selected to inaugurate the first World Poker Tour, which took place at the Oxwoods Casino in 2006. Ever since, she has always been an attendant at numerous similar events. ‘I am crazy about the poker game – even though I am not a brilliant player, I never give up. I go to the tournaments every time possible and I am loving it. The casino experiences have no match anywhere. It is a totally different world out there,’said the American diva.

Two marriages As for her private life, Carmen Electra was married twice. Unfor­ tunately, neither of the marriages lasted ‘until death do us part’. Between November 1998 and April 1999, the star war married to the basketball player Dennis Rodman. On November 22nd 2003, she tied the knot with the guitar player Dave Navarro. The two separated in July 2006. Since 2008, the seductive Carmen Electra and Rob Patterson have been an item.


64

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

VIP JUCĂTOR PLAYER

ElkY

rospellier era trand „ElkY” G Francezul Ber nte de a derilor online `nai cu jo al `n ar st deja un ce s-a mutat poker. Dup\ de r ld to or c\ W ju veni i[nuit al , ElkY era un ob 01 g, 20 in `n a am ee G or o C an Pr [i al ligii Kore or ril cu jo a gi Cyber Games te le privind stra sa r ilo in ud jo tit t, Starcraf c gra]ie ap ialitatea sa era ec Sp . or p ai at ul lc pe ca juc\torii de to te unul dintre es a c\ de `n re od m ca la t un pokerul a g\si ni. ba `n ii em lumii. Odat\ cu pr [e ntul s\u `n uria rs, transforma tale entat PokerSta ez pr i-a n te ie pr un ile ce in \ ud up tit D din ap ama c\ multe se t da ec -a ad [i nt kY su El niste curile profesio nd câ n\ pâ t valorizate de jo ul tm Nu a mai dura De vate pokerului. mod regulat. `n ni ba e ig [t câ s\ ifici t ol pu pr ce ai a `n cei m venit unul dintre de a din kY r El to , ci c\ ju un at imul tars [i a fost pr a ov rn pe Su l juc\tori PokerS lu a atins nive re ca e ril gi pu re `n toate tim Dar nu a tars VIP Club. rS ke e. lin Po n on l di Elite ar la jocu remarcabile do strat succese tul PokerStars en im en ev l 2 la acas\ un A ie[it pe locu ân n 20 07, lu d di ga ha en op EPT C `n acela[i an 3 $. Mai târziu 95 9. 39 ries, de iu prem \ la World Se sa mas\ final 0$ 50 2. l tu a prins prima 9 la evenimen l cu lo pe d de 29.124 $. terminân cu un premiu em d’ ol H it m No Li `nceputul anus-a produs la sa a e. re na ro co ~n bean Adventur kerStars Carib crti pa de 3 lui 20 08 la Po 1.01 un turneu cu 00 0 0. 00 2. ElkY a câ[tigat de nt emiu consiste ipan]i [i un pr la PokerStars scurcat bine [i de , ai m a sEl $. ine Poker 20 08 onship of Onl spe , te mai târziu, en im World Champi $. Doar o lun\ 0 ai multe even m 50 `n 2. 11 ni ba cu en d $ 25.000 câ[tigân `n evenim n\, dup\ ce a clusiv un loc 2 at Tripla Coroa o `n Las Vegas, in ur gi – ig lla $ un `n as Be 0 la p, -a 00 [i ut -U 0. in te 40 , sus] Heads $. ElkY orld Series `ntrChampionship i cu 776.245 o Limit Hold’em a sa br\]ar\ W N tre im $ l de cpr $, cu su 00 at lo .5 ig 00 de [t 25 .0 pe u l câ 10 tu rul s\ terminat Stud de ci dou\ 0.00 0 $. Iar [i a unde a t Seven Card \ugat nu unul en nd ad im ai câ , m en $. 08 9 ev -a valoare de 32 [i 20 63 a ie ker 331. east uat `n octombr a ip of Online Po a Dup\ ac at un premiu de cese a contin Championsh pentru ac]iune d unde a lu Poker Tour Fest ld ân il\ ld or ig ib or W [t W ed ri l câ cr lu tu i, in tit en \r im sa iz al a en ci re te s, ev un se `n ga de At u at . Ve C sa ig er câ[t p lib lista `n Las (WCOOP) la de 530 $ cu nu prea are tim $ la Bellagio bani afe­ n turnee, ElkY Limit Hold’em di `n o al Lago 15.0 00 prefer\ lumea N iu l ai at tu m em m pr en c\ ur `n im ca $, even 1.015 $ d 232.730 pu]in timp el ân e lu ar , nd on oricând are câ dcolectând 1.41 ad u263.323 $. ter, jucând se 1 rebuy [i 1 pu cu c. m $ lo t 5 co ui re 21 pe ul ce de or im ar jocuril o `nto rent pr old’em cent a sugera de No Limit H t anul 20 09 cu parte `n 2011, e asemenea re D ut . e av iea ar a at en ut lit m es ev bi o cc si ElkY a `ncepu `n , t su l `ntâi h po Londra De [i mai mul enimente Hig A - luând locu s\ se mute la le 433.500 $. c\ pl\nuie[te [tigat dou\ ev triumfal\ la PC de câ , iu a aproape de ce rid ai em kY ad m pr El r M un ia n nd di ch cu câ T r e lle EP uc Ro le r ad h pe na ke ig re `l va -up Po ale Euro i. ul Marii Fi mentul H 8 $, `nainte ca te pokeristice National Heads Roller din cadr 30 en C 6. B im N 00 en 1. la $ ev i i de ]i tre ar al le c ii tota mai m Un lo ezului kerStars Pro [i plecând cu prem bru al Team Po i-a adus franc u titlu SCOOP s\ em ip ul m u sh im te s\ on pr l es pi t, ru El m [i to Cha r urm\de „ElkY”. p de ]ine, `n sfâr ar tie 20 09, ia tului Heads-U e sub numele ld de a ob en lin or im on W en \ T ev ac P jo ea W 125.00 0 `n m t la pentru câ[tigar istent a veni premiu cons


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

65

ant with a triumph kicked of f 20 09 kY El place in the A - taking first PokerStars.com PC e e th th in $. to d rn 2n tu e ok re sh of 433,50 0 ElkY cam t in 20 07, he to spellier r event for a ca en ro le p G ev ol -u R n Y” h ds lk ge ig „E ea H ha H d l en rtran Later Nationa EPT Cop Frenchman Be of 39 9,953 $. ace at the NBC star before pl en ey g m ird in on ch th m m A en e ga Fr iz e e s pr lin th on home ld Serie netted was already an e his first Wor Championship ter moving to , and year, he mad $ No Poker 0 at poker player. Af th in March 20 09 a 50 e $ 2, m 0 e e th ca th 00 at in be 5, h ce 12 he 9t fa ld er r la ng rth hi W gu fu is re a in the WPT or crowal table, fin ElkY was a g score came r 29,124 $. His rean Pro fin Korea in 2001, bi fo s t Ko xt e La en ne th in ev s in o hi d gi em la an d’ ames the Bel mit Hol 20 08 at World Cyber G ill at com- Li onship, held at n came in early pi sk t tio s m si en hi ha po C to em ev ird ks . hi th an re , th Adventu finished in as ning ac he an w y re be lit ib he Gaming league ia ar w ec C s, sp ga rs rSta - Ve games. His e the Poke to win a massi puter strategy t ch he is still on field of 1,013 for 776,245 $. hi a w at in at l be t for tournamen e el m w kY ga El ed rm he rfo r, pe incredible thirs ke so Starcraft, a an po al e. e ith ith H tim W W e $. s. ar 0 er sp 00 ay ing pl 2,00 0, onship t much kY doesn’t ge of the top rank huge ca- ve World Champi g his this talent into ts action, El 08 PokerStars rn en 20 tu ev e enjoys keepin l to th ill ra st ay ve w to he se a , m in es hi g d do in found g ce sh he n ca du ay r, he a- W ine Poke g world, pl in r a friend intro skills of Onl cluding a 2nd pl mputer gamin e in co th sh prizes. Af te e $ of th 0 es y in 00 an gg 0, ot m su fo 40 recently d’em well over kY realized $ No Limit Hol well su- for he can. He also PokerStars, El e r a 00 er ve , ,5 w ne on g 25 in he e nd w m th Lo ga in to in pro finish $, and locate he’d picked up or th 320,00 0 he plans to re re he was ce the -Up event, w 08, ted that asn’t long befo ds w even closer to 20 It ea m er H r. hi ob ke g ct e in po O nc br to in Si ill d w s. ited ue si at a in th ba is nt e r e la co ov rope. H t streak sta m on a regu r events in Eu Poker Tour Fe rStars his ho ke ld ke winning money po or s t Po W ay es of e pl e th gg d bi on an on tars Pro become lagio in when he w then, ElkY has of Team PokerS ent at the Bel r first player ev e be $ . th em Y” 00 as m lk ,0 w „E 15 d e s, an in first al Lago e screen nam highest earner g 1,411,015 $ Elite level in online using th gas, collectin Ve e Supernova s th h La ac re on to ever isn’t just oney. VIP Club. But it place prize m the PokerStars g. bi ed has scor line where he

bbean kerStars Cari the o P 8 0 0 2 e th „Winning was by far arly January e in care re tu n ve Ad t in my poker d a n e m h lis p m o jump-starte biggest acc stion, the win laying poker e u q t u o h it W p er. n I first started bout making e h W r. a ye t a gre da , I was worrie aprofessionally ing. I would have nightm liv st le la b a comforta run that would en I d a b a g n vi a dreams wh res about h e. I had these a pro gamer, m ti g n lo a r fo as South Korea losing a game was living in r fo s e c n seque when the con with ego than bankroll”. o had more to d

ea n tars Caribb erS e k o P a re t de d „Câ[tiga e 2008 a fos ri a u n ia in mea d Adventure are din cariera exliz a re re a m i a ut parte cea m fost un `ncep put a , l\ ia o d `n r\ `nce `n poker. F\ an. Când am l e c a u tr n e p meam traordinar fesionist, m\ te tru a ro p d o m `n r s\ joc poke fficient pen [i s\ câ[tig su maruri cum c\ u re i vo u n \ c d il. Aveam co[ tr\i confortab ntru perioade lungi. {i cân ie u p c t ir c rulam pros ud [i eram `n , dar S e d a re o C locuiam `n stfel de vise mes aveam a a G r mult ore yb C l tu i afectau mai `m le ]e in c se atunci con bankroll-ul”. goliul, decât


66

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Amarillo Slim s-a stins din via]\ la 83 de ani

Amarillo Slim dies at 83

A tr\it o via]\ pentru poker

A life for poker by Daria Maria Diaconu

Thomas Austin Preston Jr., cunoscut `n lumea `ntreag\ sub numele de Amarillo Slim, s-a n\scut pe 31 decembrie 1928 la – unde crede]i? – Amarillo, Texas. A `ncetat din via]\ pe 29 aprilie anul acesta. Ajunsese la venerabila vârst\ de 83 de ani, dar a fost r\pus de cancerul la colon. World Series of Poker a confirmat vestea, iar familia marelui jc\tor a dat publicit\]ii un comunicat. „Sper\m c\ lumea

`ntreag\ `[i va aduce aminte de dragul nostru Amarillo Slim pentru toate lucrurile pozitive pe care le-a f\cut pentru poker [i pentru popularizarea jocului s\u preferat – Texas Hold’em.

A scris istorie Divor]at [i tat\ a trei copii, Amarillo a scris istorie `n lumea pokerului, valoarea fiindu-i

Thomas Austin Preston Jr., known to every one as Amarillo Slim, was born on December 31st 1928 in – where would you think? – Amarillo, Texas. He died on April 29th, 2012. He had turned the wonderful age of 83, but he lost the „game” to the colon cancer. World Series of Poker had confirmed the news and the family of the great player released a statement to the press „We hope that

the entire world will remember our dear Amarillo Slim for all the positive things he did for the poker and for the popularization of his favorite game – Texas hold’em”.

He made history A divorced father of three, Amarillo made history in the poker world, and his value was acknowledged at the international


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

67


68

/

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

A fost unul dintre cei mai mari, dac\ nu cumva cel mai mare juc\tor de poker din lume. {i-a dedicat via]a `ntreag\ acestui joc [i a fost foarte apreciat pentru valoarea sa incontestabil\. Aceast\ legend\ a pokerului mondial s-a stins din via]\ la sfâr[itul lunii aprilie.

He was one of the greatest, if not THE GREATEST poker player in the world. He dedicated all his life to this game and was highly admired for his value not to be disputed. This legend of the world poker passed away at the end of April.

recunoscut\ la nivel interna]ional [i pe bun\ dreptate. Americanul a devenit faimos pentru scandaloasele sale propuneri de pariuri, dar [i pentru talentul s\u `nn\scut de juc\tor de poker. A câ[tigat Main Eventul World Series of poker 1972, devenind astfel primul campion mondial care se impune la masa turneului, nu prin vot, a[a cum se `ntâmplase la precedentele dou\ edi]ii. Aici a câ[tigat prima din cele patru br\]\ri de aur cucerite la Mondialul de Poker. Celelalte trei titluri au venit firesc `n urm\torii anii: `n 1974 – `ntr-un turneu NoLimit Hold’em de 1.000 de dolari, `n 1985 – `ntr-un eveniment PotLimit Omaha de 5.000 de dolari, [i `n 1990 – tot `n cadrul unui turneu PLO de 5.000 de dolari.

level – with no doubt about it. The American became famous for his notorious betting requests and for his natural talent of poker player. He won the 1972 World Series Poker Main Event, thus turning into the first world champion to have a say-so at the tournament table and not being selected by the votes, as they had done during the previous two editions. Here, he won the first of the four golden bracelets to be awarded at the Poker World Tournament. The other three titles came easily, in the following years: in 1974 – in a No-Limit Hold’em tournament of 1,000 dollars, in 1985 – in a PotLimit Omaha event of 5,000 dollars and in 1990 – also during a PLO tournament of 5,000 dollars.

Vedet\ la TV

A TV star

Dup\ câ[tigarea Main Eventului WSOP din 1972, Preston a reu[it s\ atrag\ aten]ia tuturor asupra pokerului. A intrat `n circuitul televiziunilor americane, ap\rând `n emisiuni precum „The Tonight Show”, „60 Minutes”, „Good Morning America” [i multe-multe altele. ~n anii 80, Amarillo Slim a devenit gazda Annual Poker Classic, turneu „botezat” de juc\tori Super Bowl of Poker. Acesta a devenit al doilea cel mai prestigios turneu de poker al lumii, dup\ WSOP, ultima sa edi]ie desf\[urându-se `n anul 1991. Realiz\rile celebrului juc\tor american de poker au fost recunoscute `n anul 1992, când a fost introdus `n Poker Hall of Fame. Amarillo Slim a jucat poker [i la b\trâne]e, cea mai recent\ performan]\ a sa datând din anul 2000. Atunci a terminat pe locul al doilea `n World Series of Pokker, PLO 2.500 de dolari, fiind `nvins de Phil Ivey. Confruntarea dintre cei doi a fost considerat\ drept o predare de [tafet\ `ntre vechea genera]ie [i noua genera]ie de juc\tori de poker. Americanul va r\mâne `n amintirea tuturor ca o legend\,

After winning the WSOP Main Event in 1972, Preston succeeded to get everyone’s eyes onto the poker. He was invited to many American TV channels and was hosted by shows like „The Tonight Show”, „60 Minutes”, „Good Morning America” and many, many others. In the 80’s, Amarillo Slim became the host of the Annual Poker Classic, a tournament thus „baptized” by the players of the Super Bowl of Poker. This has become the second largest poker tournament in the world, after WSOP, and its last edition took place in 1991. The achievements of the famous American poker player were confirmed in 1992, when he was awarded a place on the Poker Hall of Fame. Amarillo Slim played poker even in his late years, and the most recent performance dates from 2000. Then, he finished the second in the World Series of Pokker, PLO of 2,500 dollars, being defeated by Phil Ivey. Their confrontation was perceived as a „relay race” between the old and the young generations of poker players. The American will


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

un personaj original al lumii pokerului, care a reu[it s\ duc\ jocul `ntr-o nou\ er\ pe vremea când WSOP era doar `n fa[\.

Ironic [i pus pe [otii Amarillo se l\uda c\ a jucat poker cu doi pre[edin]i americani – Lyndon Johnson [i Richard Nixon. De asemenea, s-a confruntat la mas\ [i cu celebrul Larry Flynt, fondatorul binecunoscutei reviste pentru b\rba]i „Hustler”. „Nimeni nu este mereu `nving\tor, iar dac\ cineva sus]ine c\ este, ei bine este doar un mincinos sau nu joac\ poker”, este una dintre declara]iile celebre ale americanului care participa la turnee accesorizat cu nelipsita p\l\rie de cowboy [i ciocate. A demonstrat adeseori c\ putea fi de o ironie fin\, ca nimeni altul. Iat\ ce spunea despre locul s\u natal: „Popula]ia din Amarillo a r\mas constant\ `n ultimii 50 de ani, de fiecare dat\ când o femeie r\mâne `ns\rcinat\, un b\rbat pleac\ din ora[”. Pe lâng\ faptul c\ a jucat poker [i a fost unul dintre cei mai mari ambasadori ai jocului, Amarillo a fost [i autor de c\r]i. ~n 1973, `mpreun\ cu Bill G. Cox, a scris „Play Poker to Win” (”Joac\ poker pentru victorie”). ~n 2003, americanul [i-a publicat

autobiografia – „Amarillo Slim in a World Full of fat People” („Amarillo Slim `ntr-o lume plin\ de gra[i”), volum care este considerat unul dintre cele mai bune `n ceea ce prive[te pokerul f\r\ strategie. „Dac\ nu sunt de acord cu ceva, fie pariez `mpotriva acelui lucru, fie tac. Din moment ce nu este foarte normal pentru un cowboy s\ se certe, pot s\ spun c\ am f\cut ceva pariuri la via]a mea. ~ns\, dup\ p\rerea mea umil\, nu sunt un escroc obi[nuit. {ti]i cum st\ treaba, prieteni? Eu nu-mi caut niciodat\ un fraier, ci caut un campion pe care s\-l fac s\ arate ca un fraier”, spunea legendarul juc\tor american.

be remembered as a legend by everyone who knew him or about him, an original character in this world of poker, who managed to take the game into a new era when WSOP was still a baby.

Ironical and playful Amarillo was boasting himself that he had played poker with two American presidents Lyndon Johnson and Richard Nixon. Also, he had fought against the famous Larry Flynt, the founder of the well-known magazine for men „Hustler”. „No one will win all the time – whoever says otherwise

69

is, well, either a liar or is not playing poker”, is one of the most remarkable statements of the American player, who would always accesorize his presence during tournaments with his eternal cowboy hat and boots. He proved himself to be of a very fine irony, like nobody else. Here is what he would say about his native place: „The population in Amarillo has not changed in the last 50 years – every time a woman gets pregnant, a man leaves town.” Besides the fact that he played poker and was one of the greatest ambassadors of the game, Amarillo also wrote books. In 1973, together with Bill G. Cox, he wrote „Play Poker to Win”. In 2003, the American published his autobiography – „Amarillo Slim in a World Full of fat People”, a book that is considered one of the best in terms of the poker without any strategy. „If I disagree with something, I either bet against it, or I keep silent. Since it is not a normal thing for a cowboy to argue, I can assure you that I placed some bets in my life. But, after my humble opinion, I am not a regular crook. You know how’s going, friends? I will never look for a loser, but I always look for a champion to make him look like a loser”, was saying the legendary American player.


Horoscopul perioadei EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

21.03-19.04

Conjunctura astral\ nu te mai avantajaz\ `n aceia[i m\sur\ ca pân\ acum, a[a c\ ar trebui s\ fii ceva mai prudent `n chestiunile financiare.

Aries

A A

20.04-21.05

Interesul pentru situa]ia material\ va fi peste nivelul obi[nuit [i vei fi dispus s\ faci eforturi mari pentru a ob]ine câ[tiguri suplimentare. ~n prima s\pt\mân\ a lunii, fii precaut.

Taurus

A

A

Abilit\]ile tale de a face dar, [i de a manevra banii sunt accentuate `n aceast\ perioad\. Dac\ e[ti implicat `n activit\]i de colaborare, fii diplomat `n rela]ia cu partenerii.

Gemini

23.07-22.08

La `nceputul lunii va trebui s\ faci fa]\ unor cheltuieli care `]i vor pune sub semnul `ntreb\rii echiibrul bugetar. {ansa `]i va surânde `ntr-o mai mare m\sur\ `n a doua jum\tate a lunii.

Leo

A

23.07-22.08

At the beginning of the month, you will be facing certain expenses that will make your budget wobble. You will be given a bigger chance in the second half.

FecioarĂ

23.08-22.09

~]i este destul de greu s\ te descurci cu blocajele ap\rute `n chestiunile materiale. Totu[i, o bucurie `n acest domeniu ai putea avea `n prima jum\tate a lunii.

22.05-21.06

Your skills to make gifts and handle money are at their peak during this interval. If involved in cooperation relations, act more tactfully towards your partners.

22.06-22.07

It is possible to have a not-so-pleasant surprise from someone. Anyway, avoid getting involved in activities bordering legality as you are at risk of losing that money in the first days of the month.

Leu

20.04-21.05

22.05-21.06

22.06-22.07

Este posibil ca cineva s\ `]i fac\ o surpriz\ mai pu]in pl\cut\. Oricum, evit\ s\ te implici `n activit\]i la limita legalit\]ii, c\ci, mai ales `n primele zile ale lunii ri[ti s\ perzi bani.

Cancer

The interest in the financial area will exceed the normal level and you will be ready to go the extra mile for additional income. Be careful in the first week of the month!

Gemeni

Rac

21.03-19.04

The astral conjuncture is not favorable to you as has been until now, so more wisdom is required in the financial matters.

Taur

A

A

Virgo

A

Berbec

A

A

A

70

23.08-22.09

It is quite difficult to manage the material obstructions. Still, you could have something happy occur in the first half of the month.

A


5 iunie – 5 iulie 2012 EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

71

by Cristina Vanea

23.09-23.10

Ai `n fa]\ o perioad\ care nu `]i va aduce schimb\ri de anvergur\ `n plan material. Norocul ]i-ar putea surâde `ntr-o oarecare m\sur\ dac\ e[ti implicat `n colabor\ri.

Libra

24.10-22.11

Câ[tigurile ar putea cre[te `ncepând cu 12 iunie, dar mare aten]ie c\ci exist\ riscul s\ fii victima unei `n[el\ciuni. De asemenea, evit\ tranzac]iile imobiliare.

Scorpio

A A

Capricorn

A

SĂgetĂtor

23.11-21.12

Interesul pentru colabor\ri tinde s\ creasc\. Dac\ ini]iezi o afacere nou\, nu te a[tepta ca rezultatele s\ se vad\ imediat. Fii prudent `n a face specula]ii financiare.

Sagittarius

21.01-19.02

E[ti tentat s\ te implici `n activit\]i financiare riscante, dar aten]ie, c\ci orice gre[al\ te poate costa mai mult decât `]i imaginezi.

Aquarius

A

21.01-19.02

You are tempted to enter very risky financial activities, but – watch out – any mistake can cost you more than you imagine.

PeȘti

20.02-20.03

Este nevoie de un efort serios pentru a-]i pune `n practic\ proiectele financiare. ~n prima jum\tate a lunii ai putea avea unele reu[ite.

23.11-21.12

The interest in a cooperation is on the rise. If you start a new business, don’t expect the results be visible too soon. Be careful to make financial investments.

21.03-19.04

The advice from your friends is not the best, so you’d better take decisions on your own. Some expenses might be needed in your house.

VĂrsĂtor

24.10-22.11

Your gain is likely to increase starting with June 12 – but take care! You could be the victim of a fraud. Also, avoid the real estate transactions.

22.12-20.01

Sfaturile prietenilor nu se vor ar\ta inspirate, a[a c\ ar fi bine s\ iei decizii de unul singur. Ceva cheltuieli ai putea fi obligat s\ faci `n c\min.

23.09-23.10

You are facing a time that will not bring you major financial changes. Good luck will probably come your way if involved in certain cooperation relations.

Scorpion

Capricorn

A

A A

A

Pisces

A

BalanȚĂ

A

A

20.02-20.03

Serious efforts are required to implement your financial projects. Some good results could show in the first half of the month.

A


72

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Eveniment-cazino / Casino event La Ploiești, cea de a patra sal\ Cash Pot

/

The 4th Cash Pot slot room, in Ploiești

Pe 11 mai a avut loc, la Ploiești, deschiderea oficial\ a celei de a patra s\li Cash Pot. Inaugurarea a prilejuit o super petrecere cu muzic\, dans și voie bun\ dar și o tombol\ care a r\ spl\tit substanțial juc\torii loiali. Gazda spectacolului și a tombolei a fost cânt\reața Roxana Nemeș care a și performat un concert acompaniat\ de trup\ ei de densatoare deosebit de apetisante. Cu aceast\ ocazie Sergiu Furdui, acționar al Cash Pot, a anunțat și noua tombol\ ce se va `ncheia `n data de 28 septembrie. La aceasta tombol\ premiul cel mare este un autoturism Volkswagen Jetta. Reamintim c\ celelalte s\li Cash Pot se afl\ `n Pitești, Râmnicu Vâlcea și Bistrița.

On May 11, in Ploiești took place the official opening of the 4th Cash Pot slot room. For this occasion a great party has been organized, with music and dance, full of happiness and with a tombola which fully rewarded the loyal players. The host for the show and for the tombola was the singer Roxana Nemeș. She also performed a concert together with her hot lady dancers. At the event Sergiu Furdui, shareholder of Cash Pot, announced the launching of a new tombola with the end date in September 28. This tombola will have like grand award a Volkswagen Jetta. We remind you that the other three Cash Pot gaming floors are in Pitești, Râmnicu Vâlcea and Bistrița.

C\lug\rii budi[ti joac\ poker

/

Six Buddhist monks in South Korea were taped while playing poker for money. During the game, which lasted for 13 hours, they had bet not less than 600,000 euros. The six monks were scheduled to attend the funeral ceremony of another monk. The previous night, though, they gathered to have the fun of their life. They smoked, drank and played poker. A local TV station in South Korea broadcast the taping, which stirred up a huge scandal. The six Buddhist monks played poker for 13 hours and their bets amounted to 600,000 euros. The game took place in a five-star hotel in Seoul. The Jogye Order that the monks caught red-handed belong is the largest in the South Korea. It has 12 million members, meaning a fifth in the country population. The Order is as old as 1,200 years. After the tape with the Buddhist monks playing poker had been out, Jaseung, the leader of the Joyge Order issued a public apology.

{ase c\lug\ri budi[ti din Coreea de Sud au fost filma]i `n timp ce jucau poker pe bani. ~n timpul partidei care s-a `ntins pe durata a 13 ore, ei au pariat 600.000 de euro. Cei [ase urmau s\ participe la funeraliile unui alt c\lug\r. ~n seara de dinainte, au `ncins o distrac]ie pe cinste. Au fumat, au b\ut [i au jucat poker. O televiziune local\ din Coreea de Sud a transmis `nregistrarea care a iscat un imens scandal. Cei [ase c\ lug\ri budi[ti au jucat poker timp de 13 ore, suma pariat\ fiind de 600.000 de euro. Partida a avut loc `ntr-un hotel de lux din Seul. Ordinul Jogye, din care fac parte c\lug\rii budi[ti prin[i `n flagrant, este cel mai mare din Coreea de Sud, cu 12 milioane de membri, adic\ o cincime din popula]ia ț\rii. Ordinul are o vechime de 1.200 de ani. Dup\ apari]ia `nregistr\rii cu c\lug\rii budi[ti jucând poker, liderul ordinului Jogye, Jaseung, [i-a cerut scuze `n mod public.

Georgia, rai pentru jucătorii turci Abolirea cerinței de a traversa frontiera dintre Georgia și Turcia pe bază de pașaport a dus la o adevărată invazie de turiști turci. Aceștia au luat cu asalt orașul caucazian Batumi pentru a se bucura de jocurile de noroc. Majoritatea turiștilor turci care

traversează frontiera, la Batumi, au veniturii medii și se folosesc de faptul că mâncarea și băutura sunt gratuite atâta timp cât joacă la cazinou. Numărul cetățenilor turci care au traversat frontiera la Batumi, în ultimii ani, a ajuns la aproximativ 3,2 milioane.

Buddhist monks and poker

/

Georgia, a bliss for the Turkish players The fact that no passport is required any longer while crossing the Georgia-Turkey border has stirred a true hysteria among the Turkish tourists. They have rushed to Batumi, the Caucasian city, to indulge themselves in gambling. Most of the Turkish

people going there come from the middle class and take full advantage of free meal and drinks when playing in the casino. For the recent years, the number of the Turkish citizens going over to Batumi has reached circa 3.2 millions.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

73


74

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Eveniment-cazino / Casino event Cele mai multe mâini jucate `ntr-o zi Javier Tazon, cunoscut `n lumea pokerului drept MuckeDBoy, a reu[it o performan]\ incredibil\, stabilind un record Guinness Book, cu cele mai multe mâini jucate `n 24 de ore. Javier Tazon, din ora[ul spaniol Santander, a jucat 21 de ore [i jum\tate f\r\ `ntrerupere. La mijlocul lunii mai, el a reu[it s\ stabileasc\ un nou record mondial, jucând 52.220 de mâini non-stop. Anteriorul record era de 50.470 de mâini jucate de Joe Ingram, `n anul 2009, dup\ 20 de ore [i dou\ minute. ~naintea acestuia, cel mai performant fusese rusul Innerspy, cu 40.000 de mâini jucate. MuckeDBOy a stabilit noul record mondial la sediul PokerStrategy, unde, de altfel, este profesor de poker. Performan]a sa a fost transmis\ pe internet, pentru a se putea certifica recordul. Dup\ cum el `nsuși a povestit pe contul s\u de Twitter, spaniolul a jucat la 24 de mese deodat\. Juc\torul iberic a m\rturisit c\ nu i-a fost deloc u[or [i c\ la un moment dat a vrut s\ renun]e. „Am fost la un pas s\ clachez... Din fericire, am reu[it s\ m\ mobilizez [i la final s\ reu[esc ceea ce `mi propusesem. Sunt foarte mândru de performan]a mea”, a declarat Javier Tazon.

/ The highest number of hands played in one day Javier Tazon, nicknamed MuckeDBoy in the poker world, has managed an incredible performance, worthy to be listed in the Guinness Book, of playing the highest number of hands in 24 hours. Javier Tazon, coming from the Spanish city Santander, played non-stop for 21 and a half hours. In the mid-May, he triumphed with a new world record, by playing 52,220 hands without interruption. The previous records was 50,470 hands played by Joe Ingram in 2009, after 20 hours and two minutes. Before him, the record holder was the Russian Innerspy, with only 40,000 hands. MuckeDBOy set the new world record at the PokerStrategy headquarters, where he also teaches poker. His performance was broadcast on the internet, to be able to certify the record. On his Twitter account, he reported playing at 24 tables simultaneously. The Spanish player confessed that it was not an easy thing for him and, at one point, he was very close to dropping from this race. „I was one step away from giving all up... Luckily, I managed to rally myself and actually did what I had been planning. I am really proud of my performance”, stated Javier Tazon.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

75

Eveniment-cazino / Casino event Casino Palace și-a cerut insolvența

/

Tribunalul București a acceptat cererea de intrare în insolvență a restaurantului Casa Vernescu. Compania Queen Investments Inc., care deține și Casino Palace – care funcționa în aceeași incintă cu restaurantul, a depus o cerere de intrare în insolvență. La data de 21 mai, firma Queen Investments Inc., care operează Casino Palace din București, deschis în 1995, a depus o cerere de intrare în insolvență. Această decizie vine la numai o lună de la anularea licenței de operare a cazinoului și închiderea localului din cauza unor sume restante la bugetul de stat. Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc a decis, în 4 aprilie, anularea licenței de operare a prestigiosului cazinou și a închis localul de pe Calea Victoriei. Cu toate că reprezentanții firmei obținuseră în tribunal redeschiderea cazinoului până în iulie 2012, compania a cerut, prin intermediul companiei Stănescu, Miloș, Dumitru și Asociații, insolvența. Casino Palace, care funcționa ca și restaurantul, în Casa Vernescu, situată pe Calea Victoriei nr. 133, face parte din firma Queenco Leisure International, care deține mai multe cazinouri în Europa (Grecia, Rodos, Belgrad și Praga). Sala meselor de joc din spațiul de pe Calea Victoriei mai fusese închisă și anul trecut, după ce comisia CAJN a constatat că numărul locurilor de joc a scăzut sub pragul minim legal de funcționare. Potrivit legii care reglementează organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cazinourilor din București trebuie să aibă minimum 12 mese de joc, din care cel puțin 30% trebuie să fie mese de ruletă. Firma figurează pe lista ANAF, la data de 31 martie 2012, cu datorii de peste 200.000 de euro, cea mai mare parte reprezentând contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajator.

Novomatic, la G2E Asia 2012 Grupul austriac Novomatic a participat la importantul eveniment G2E Asia care a avut loc `n tradi]ionala loca]ie Venetian Macao `ntre 22 [i 24 mai. G2E Asia din Macao a devenit, de-a lungul anilor, cel mai important târg dedicat cazinourilor [i industriei de gaming din regiune. Novomatic a participat cu o gam\ larg\ de elemente de pia]\ specifice, de un `nalt nivel, dar [i cu o echip\ gata preg\tit\ s\-[i `ntâmpine vizitatorii `n standul propriu, cu num\rul 537. Au fost prezentate la Macao noile

aparate Super-V+Gaminator, Novostar SL2 slant top (cu ecran `nclinat). De asemenea, a fost promovat [i Novomatic Reel Tournament, care ofer\ o soluție foarte competitiv\ fiind, `n acela[i timp, [i o unealt\ de marketing foarte bun\ pentru orice loca]ie cu jocuri electronice. La standul Novomatic, vizitatorii au putut aprecia [i sistemul de management de cazinou – ACP – Acounting Control Progressives System – realizat de compania Octavian, sistem deosebit de flexibil [i u[or de adaptat oric\rei configura]ii.

Casino Palace has filed for bankruptcy The Court of Bucharest has accepted the request for bankruptcy of the Casa Vernescu restaurant. The Queen Investments Inc. Company, which also owns the Casino Palace – operating at the same location with the restaurant, has filed an application for bankruptcy. On the date of 21st of May, the company Queen Investments Inc., which manages the Casino Palace in Bucharest, opened in 1995, filed a request for bankruptcy. This decision follows the one-month license cancellation and closing the site due to some debts to the state budget. The Commission of Gaming Authorization decided, on the 4th of April, to cancel the license of operating the famous casino and close the location in Calea Victoriei. Even though the company legal representatives had obtained in court the approval to re-open the casino until July 2012, the company requested bankruptcy, via the St\nescu, Milos, Dumitru and Associates attorney-at-law office. Casino Palace, at the same location with the restaurant, in Vernescu House, 133 Calea Victoriei, is a part of the Queenco Leisure International Company, which owns more casinos in Europe (Greece, Rhodos, Belgrad and Prague). The hall of gambling tables in Calea Victoriei had been previously closed last year, after the CAJN Commission had found that the number of gambling seats was below the legal threshold. According to the law that regulates the organization and exploitation of gaming, the casinos in Bucharest should have at least 12 tables, with minimum 30% for roulette games. The company is on the ANAF’s list, with dues in the amount of EUR200,000 on March 31st, 2012 – where the largest part is the social insurance contributions that were supposed to be paid by the employer.

/

Novomatic, present at G2E Asia 2012 The Austrian Group Novomatic joined the G2E Asia event in the traditional location Venetian Macau between 22 and 24 of May. During the years, the G2E Asia in Macau has grown to be the most important fair of the local casinos and gaming industry. The Novomatic amazing team showcased a wide selection of specific market elements of the finest, to any guests coming to their stand number 537. In Macau, the latest equipment was featured,

such as Super-V+Gaminator and Novostar SL2 slant top. Also, people were able to see Novomatic Reel Tournament, which is both a highly competitive solution and a great marketing tool for any location with electronic games. At the Novomatic stand, the visitors had the chance to see and enjoy the management casino system - ACP – Accounting Control Progressives System – a contribution of the Octavian company, a very flexible and easily adaptable system to any configuration.


76

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

www.casino-magazine.ro


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

77


78

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Producători/Producers

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Slot Rooms

We proudly recommend: Betting Houses

We proudly recommend: Our Partners . CONFERIN}A ROMÂNĂ DE GAMBLING, www.conferinta-gambling.ro


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Our Partners

GLAMOUR - Centru remodelare corporală - unirii, Adresă: Bd.Corneliu Coposu, Nr. 3, Bl. 101, Sc. 3, Et. 3, Ap. 47, Sector 3, București (între Tip Top și ING) Telefon: 021.32.00.247, Mobil: 0736649342

www.feeric.ro

79


80

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Our Partners


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

81

We proudly recommend: Our Partners

Str. Moise Nicoară, nr.18, sector 3 București tel: 031.437.81.35; fax: 031.437.81.34 Rezervări bilete: 0724.016.269; rezervari@vreaubilet.ro e-mail: vreaubilet@gmail.com; website: www.vreaubilet.ro


82

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Our Partners


Sunt pregătit Cafea Pâine prăjită Re-raise Joc pentru $1.000.000 Sunt Duminică

noi suntem poker

Casino Life & Business Magazine edition no. 30  

5 years of Casino Life & Business Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you