Page 1

Casino Life & Business Magazine este Partener Oficial al Federa]iei Sportive Na]ionale de Poker

Num\rul 32. august 2012 Edi]ie Rom창n\ - Englez\ / Romanian - English Edition

Casino Girl Rocsana Marcu

Pre]: 14,9 RON

RAFAEL NADAL

Sorin Constantinescu Lesia Dupree Pamela Anderson Ana Maria Prodan

Jocurile Olimpice Londra 2012 London Olympic Games


www.casino-magazine.ro


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

N1, N2, 39, 38, 4, Cobra 1-5, HotSpot Platinum 6

5


6

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Interviu / Interview Rafael Nadal

Sorin Constantinescu, președintele PokerFest / president of PokerFest Benjamin Adegbuyi, calificat la (qualified at) Superkombat Final Elimination Vedetele din Local Kombat / Stars in Local Kombat Anamaria Prodan la (in) Las Vegas

Pictorial Rocsana Marcu

Sloturile, divertismentul nr.1 / Slots, the number one attraction Cronica de Poker by Holdem.ro / Poker Chronicle by Holdem.ro

44 08 46 12 48 18 50 22 57 24 62 28 64 34 68 40 70

Eveniment la Casino Vesuvius / Event at Vesuvius Casino

Am stat de vorbă cu Radu Lungu / Chatting with Radu Lungu

Antonio Esfandiari

Bertil Knutsson a murit / Bertil Knutsson passed away

WSOP 2012

Casino Hippodrome

Pamela Anderson

Lesia Dupree o femeie de succes / Lesia Dupree a successful woman

Horoscop


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

7

A `nceput cea de-a 30-a edi]ie a Jocurilor de Var\

Sport ‚si în cazinouri la Olimpiada de la Londra The 30-th edition of the Summer Games is on!

Sport in the casinos during Olympics in London

by Daria Maria Diaconu

Pe 27 iulie s-a dat startul Jocurilor Olimpice. Cel mai a[teptat eveniment sportiv al anului [i-a deschis por]ile `n capitala Marii Britanii. Dac\ sportivi se `ntrec `n aren\, turi[tii au posibilitatea s\-[i arate m\ iestria `n cazinourile luxoase care `mpânzesc Londra. Din 27 iulie pân\ pe 12 august, Londra fream\t\. Este capitala mondial\ a sportului, unde competitorii se `ntrec pentru o multrâvnit\ medalie olimpic\. Autorit\]ile locale au preg\tit totul ca la carte, nu doar pentru sportivi, ci [i pentru turi[ti. Astfel, dac\ cei 10.500 sportivi din 146 de ]\ri, inclusiv România, se `ntrec `n aren\, [i turi[tii pot face sport, [i nu de orice fel, ci ar\tându-[i m\iestria la poker, rulet\ baccarat, sloturi [i multe-alte jocuri de noroc. Cei peste 500.000 de turi[ti care se vor afla la Londra pe durata Jocurilor Olimpice sunt a[tepta]i cu bra]ele deschise de cele 25 de cazinouri din capitala britanic\. Pasiona]ii de gambling au la dispozi]ie cazinouri faimoase precum Aspinalls, Ritz Club [i The Empire, dar [i recent inauguratul Hippodrome, redeschis pe 13 iulie, care are trei etaje dedicate exclusiv gamblingului. La fiecare dintre aceste cazinouri se a[teapt\ ca num\rul turi[tilor care le vor trece pragul s\ fie de cel pu]in 2.000 de juc\tori pe zi. Pe lâng\ spa]iile destinate exclusiv jocurilor de noroc, clien]ii au la dispozi]ie baruri, restaurante [i teatre `n care pot urm\ri spectacole diversificate, `n func]ie de gusturile fiec\ruia. Parlamentul britanic a dat publicit\ții Raportul asupra industriei de gambling, `mpreun\ cu recomandarea membrilor parlamentului pentru o flexibilitate și o libertate mai mare a amplasamentelor casinourilor și sloturilor. Astfel, Consiliile Locale vor permite locațiilor de pariuri s\ opereze mai mult de patru aparate de gambling pe mize mari, vor accepta pariuri de pân\ la 100 de lire sterline și vor da premii de pân\ la 500 de lire sterline. Casinourile vor putea avea pân\ la 20 de aparate, iar operatorii de jocuri de noroc vor plati taxe mai mici. Febra Olimpiadei de la Londra va atrage peste 50 de milioane de lire sterline `n pariuri, unul din opt britanici fiind interesat s\ parieze pe jocurile ce vor avea loc, arat\ un studiu realizat de compania de pariuri CORAL. Jum\tate din viitorii pariori ai Jocurilor Olimpice Londra 2012, adic\ 3 milioane de oameni, sunt noi `n gambling. A[adar, s\ `nceap\ jocurile [i s\ `nving\ cel mai bun!

On July 27, the Olympic Games were declared open. The most expected event of the year opened its gates in the capital of the Great Britain. Sportsmen will compete in the arena, while the tourists will have the opportunity to show their skills in the luxurious casinos throughout London. From July 27 to August 12, London will be under commotion. It is the world sport capital, where contestants are competing in a hope for the brightest olympic medal. The local authorities got everything ready by the book, not only for sportsmen but also for tourists. While the 10,500 are competing, so are the tourists – showing their poker skills, roulette, baccarat, slots and similar others. The 25 casinos in London will be welcoming a number of 500,000 tourists visiting their city for the Olympic Games. The gambling afficionados will have faimous casinos like Aspinalls, Ritz Club and The Empire at their disposal, as well as the recently inaugurated Hippodrome, reopened on July 13 (with three storeys exclusively for gambling). Every one of these casinos is expecting that a number of at least 2,000 players cross their threshold a day. Besides the spaces meant for gambling only, the guests will be able to take advantage of bars, restaurants and theatres, where they can watch various shows, depending on their taste. The British Parliament released to the media the Report on Gambling, along with the recommendation of the MPs for flexibility and more freedom in terms of the location of casinos and slots. Thus, the Local Councils will allow the betting stores to operate more than four gambling devices on big stakes, to accept betting of up to 100 GBP and give prizes of 500 GBP at most. The casinos will have up to 20 machines and the gaming operators will pay lower fees. The fever of Olympics will attract over 50 million GBP in betting, as one in eight British people will be interested to bet on the games going on – this is the result of a survey carried out by CORAL betting company. Half of the future bettors of the 2012 Olympic Games in London, i.e. 3 million people, are new to gambling. To be short, let’s have the games start and the best win!


8

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Casino Life & Business Magazine este Partener Oficial al Federa]iei Sportive Na]ionale de Poker

Num\rul 32. august 2012 Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

Casino Girl

RAFAEL NADAL Pre]: 14,9 RON

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE Number 32. august 2012

Rocsana Marcu

Sorin Constantinescu Lesia Dupree Pamela Anderson Ana Maria Prodan

Jocurile Olimpice Londra 2012 London Olympic Games

CASINO MAGAZINE Nr. 32 august 2012 Revista CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE a fost nominalizat\ de dou\ ori consecutiv la Premiile International Gaming Awards

Media Project Manager Ionu] Andreescu ionut.andreescu@casino-magazine.ro Editor-in-chief Daria Maria Diaconu daria.maria@casino-magazine.ro Senior Art Directing Alexandru Matei Senior Editors Andra Adam (andra.adam@ casino-magazine.ro), Roxana Ene (roxana.ene@ casino-magazine.ro), Renata Gabor, Babiug Alexandru (bab.alex@casino-magazine.ro), Smaranda {erban Translator MULTILEVEL GRUP SRL Iris Popescu Photo Iris Popescu, Adrian Stoicoviciu, Pokerstars Advertising redactie@casino-magazine.ro Correspondents/advertising in: USA: Rodney Azama razama@verizon.net Lia Roberts, robertslia@aol.com Cyprus & Greece: Lefkothea Georgiou Atart casino@contactcyprus.com Holland & Benelux: Sandrin Bergheanu bergheanus@yahoo. com Switzerland: Thomas Myit thomasmyit@yahoo.com Germany: Stefan Kiss stefan.kiss@casino-magazine.ro Printed by RH Printing Published by Arte Vizuale/Media Ionu] Andreescu ionut.andreescu@topengineering.ro 7, Prof. Dr. Mihail Georgescu Street sect. 2, Bucharest Tel.: 0214110191, 0214110291 Consiliul Consultativ Lia Roberts, Honorary Consul of Romania in Las Vegas Nevada Sorin Constantinescu, Pre[edinte, Asocia]ia Organizatorilor de Cazinouri din Romånia (AOCR); Cristian Pascu, Pre[esinte AOPJNR, Asocia]ia Organizatorilor [i Produc orilor Jocurilor de Noroc din Romånia Michelle Cummins, President of Romanian Casino Association Adrian Georgescu, President ROMSLOT Association Alina Ciul, Coordinating Lawyer of Ciul & Asociatii CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE Publica]ie auditat\ pe perioada ianuarie-iunie 2008 ISSN: 1843-3316

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică, fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare. Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.


Licenta exclusiva tr@net servicii,

9

advertising divine

www.fillboard.ro

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr, 7, sector 2, Bucuresti, Tel.: 021 411 01 91, 0720 534 545


10

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Un mare campion se destăinuie 

Rafael Idolii din sport ai lui Rafa

Rafa’s Sporting Heroes

➢ Care sunt sportivii sau sportivele pe care îi admiri cel mai mult? Admir multe persoane, dar din lumea sportului, din totdeauna am apreciat mentalitatea lui Tiger Woods pe terenul de golf. Îmi place expresia ochilor lui atunci când se concentrează pe luarea unei decizii, are trăsături puternice și crede în abilitățile lui de a reuși lovitura.

➢ Which sportsman or woman do you admire the most? I admire a lot of people, but in terms of sport I’ve always loved the mentality of Tiger Woods on a golf course. I always love his eyes when he’s setting himself and focusing on his decision, he has a really strong, focused face and believes that he can make the shot.

➢ Așadar, nu admiri atât de mult calitățile fizice, ci forța mentală și determinarea? Desigur, golful nu este un sport atât de solicitant din punct de vedere fizic precum tenisul. De aceea este tenisul minunat, deoarece combină ambele tipuri de abilități. Este un sport care necesită un psihic puternic și în același timp este foarte solicitant din puncte de vedere fizic. Însă, admir mai mult puterea mentală în sport decât cea fizică, pentru că performanța fizică este mai ușor de dobândit decât cea psihică.

➢ So it’s not so much the physical skill, it’s the mental strength you admire and determination? For sure, with golf it’s not a physically demanding sport like tennis. That’s what makes tennis great, you combine both things. It’s a very mental sport and at the same time can be dramatically physical. But I do admire the mentality of sport more than the physicality because physical performance is much easier to practice than mental performance.

Fotbal, tenis sau poker?

➢ You could have been a professional footballer but you chose tennis. Why? I was much better playing tennis than football! I love football but I love tennis too and I think I made the right choice. I do love team sports though and in tennis you don’t get much of a chance to play in a team, it’s only really when we are representing our country, and that’s something I miss.

➢ Ai fi putut deveni un fotbalist profesionist, însă ai ales tenisul. De ce? Mă simțeam mult mai bine jucând tenis decât fotbal! Îmi place fotbalul, însă iubesc și tenisul și cred că am luat decizia corectă. Îmi plac sporturile de echipă, însă în tenis nu prea ai șansa de a avea coechipieri, se întâmplă numai atunci când ne reprezentăm țara. Îmi lipsește acest lucru. ➢ Interesant, deoarece pokerul este și el un sport individual. Poți

Football, Tennis or Poker?

➢ That’s interesting because poker is also a solo game. You can take advice, you can have a coach, you can have friends, but when the


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

11

A great champion confesses

Nadal A Z de la from

la to

Marele jucător spaniol de tenis Rafael Nadal a vorbit deschis într-un interviu despre lucrurile care îi plac, despre sporturi, despre idolii săi și multe multe altele. Prin intermediul revistei noastre – „Casino Life & Business Magazine” – puteți afla amănunte incredibile despre celebrul campion al sportului alb, al cărui palmares este greu de egalat. Rafa are o legătură specială cu lumea gamblingului, pokerul fiind una dintre marile lui pasiuni. / The great Spanish tennis player, Rafael Nadal, spoke openly in an interview about thing that he likes, about sports, his heroes and about many many other things. Due to our Casino Life & Business Magazine you can find out incredible facts about the famous tennis champion whose achievements are hard to be reached. Rafa has a special bound to the gambling world, poker being one of his greatest passions. primi sfaturi, ai ocazia să fii antrenat de cineva, te poți baza pe susținerea prietenilor, însă, când începe turneul ești singur împotriva tuturor, la fel ca în tenis. Îți place senzația aceasta, de a fi singur, nu? Da. Ești doar tu și nimeni nu te poate ajuta, trebuie să depășești situații dificile de unul singur și asta mi se pare grozav, pentru că reprezintă o mare provocare. De exemplu, în fotbal, dacă nu joci bine nu e așa de grav, pentru că ai coechipierii lângă tine pe teren, însă, la tenis, dacă joci slab ești eliminat. De aceea tenisul este un sport foarte solicitant din punct de vedere psihic și trebuie să dai tot ce ai mai bun în fiecare zi, atât fizic cât și mental. ➢ Așadar, ca și în poker, este mai importantă uneori forța mentală pentru a face față diferitelor situații, decât abilitățile propriu zise? Da, am demonstrat asta pe parcursul carierei mele - trebuie să știi să câștigi, dar și cum să pierzi. Mi-am păstrat calmul, indiferent dacă am câștigat sau am pierdut. În tenis avem numeroase turnee în fiecare săptămână, așa că nu e timp de sărbătorit victoriile importante și nici nu ne permitem

să avem moralul scăzut după înfrângeri, pentru că urmează o nouă competiție, pentru care trebuie să ne pregătim.

Rafa și pokerul ➢ Toată lumea știe că ești unul dintre cei mai buni jucători de tenis din lume, însă pokerul e ceva nou pentru tine. Fiind o persoană competitivă, îți dă emoții lumea pokerului? Deloc! Nu mă deranjează să fiu pe locul 200 sau cel mai slab jucător la nivel mondial - întotdeauna încerc să dau ce am mai bun, în tot ceea ce fac. Chiar dacă joc golf cu prietenii, sunt conștiincios și muncitor. La fel și cu pokerul, încerc să îmi îmbunătățesc jocul în fiecare zi. PokerStars mi-a acordat un antrenor personal și primesc sfaturi de la jucătorii acestui site din întreaga lume, așa că trebuie să progresez! ➢ Ce abilități mentale folosite în tenis poți aplica și în jocul de poker? Cu siguranță trebuie să fi pasionat și foarte concentrat, pentru că acesta nu este un sport ce ține de perseverență sau noroc. O abilitate comună tenisului și pokerului este să știi cum să reacționezi în orice

poker tournament starts you’re alone, it’s one man against the world, like tennis. I thought you might enjoy that, just you alone? That’s true. You’re alone and no one can help you, you need to overcome bad situations yourself and I think this is great because it’s a big challenge, you know? For example, in football if you’re not playing well it’s not the end because there are other players on the pitch, but with tennis if you’re playing badly you’re out. That’s why tennis is a very mental sport and you need to give one hundred per cent every day, and mentally you need to be one hundred per cent. ➢ So like poker, almost more important than skill is having the character to deal with winning and losing and staying calm and playing again? Yeah, it’s something I think I’ve shown in my career – you have to accept both losing and winning well. I’ve stayed calm when I’m winning and I’ve stayed calm when I’ve lost. Tennis is a sport where we have a lot of tournaments every week, so you can’t celebrate a lot when you have big victories, and you cannot get too

down when you’re losing as in a few days you’ll be in the next tournament and you’ll have to be ready with that.

Rafa & Poker ➢ Everyone knows you’re one of the greatest tennis players in the world, but poker is something new for you. As such a competitive guy, does the world of poker make you nervous? No, not at all! I don’t mind being number 200 in the world, or being the worst poker player in the world – what I always do is try my best at everything I do. Even if I’m just playing golf with my friends I want to try my best and work really hard, and so with poker I’m looking to keep improving day by day. PokerStars has given me my own coach and I’m getting advice from their players around the world so I should progress! ➢ What mental skills does it take to win at tennis that you can bring to a game like poker? Well, you definitely have to be passionate and very, very focused because this isn’t a sport of perseverance or luck, it’s one of


12

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

moment. De asemenea, ai nevoie de un foarte bun auto-control, la fel ca în tenis. Există ceva asemănări între cele două sporturi.

Norocul în situația de draw ➢ Cam cât crezi că ajută puțin noroc într-un moment decisiv al meciului? Ei bine, în tenis, potrivit moda­ li­tății de punctare, nu cred că acumularea unui punct obținut cu ajutprul norocului poate fi decisivă în câștigarea meciului. Desigur, depinde de moment. Uneori, ar putea fi în avantajul tău, însă câștigarea sau pierderea unui meci depinde de foarte multe puncte. În niciun caz nu cred că norocul, sau un moment prielnic pot fi decisive la un meci de tenis.

neu gratis, după care să câștige un eveniment principal, cum ar fi Wimbledon? Evident, ar necesita o lungă perioadă de studiu, care să îi permită să treacă prin diferite niveluri. De exemplu, când aveam 14 sau 15 ani, concuram în evenimente de mai mică amploare, dar, datorită antrenamentelor și îmbunătățirii continue am reușit să evoluez în fiecare an, gradual, până am ajuns în vârf, la nivel

skill – you need to know what to do in every moment, just as you do in tennis. You also need very good self-control like in tennis. There are a few similarities.

Luck of the Draw ➢ How much can a bit of luck help in a decisive moment of the match? Well, in tennis, because of the way it’s scored, I don’t think that

Rafa’s Rise

Rafa la Roland-Garros ➢ Ce ai simțit când l-ai învins pe Novak Djokovic la Roland-Garros? Evident că am fost fericit - eram după o perioadă în care pierdusem câteva meciuri importante, cu toate că la Monte Carlo și Roma reușisem să schimb puțin dinamica. Însă, la final, competiția de la Paris a devenit foarte importantă pentru mine, pentru că m-am simțit pregătit pentru meci, chiar dacă anterior pierdusem în fața lui. Până la urmă deznodământul a fost în favoarea mea. A fost un moment cu o puternică încărcătură emoțională și am fost mulțumit. ➢ În fiecare an, când te intorci la Roland Garros, crezi că ai toate șansele să câștigi din nou turneul? Nicidecum. De fiecare dată când am câștigat turneul, nu m-am gândit în prealabil că aș avea șanse la titlul de campion. Consider că este o competiție dificilă și trebuie să trec prin fiecare etapă, pe rând. Trebuie să îți auto-evaluezi starea de spirit în fiecare zi, pe măsură ce avansezi în turneu îți dai seama dacă evoluezi după cum ți-ai dorit sau nu. Trebuie să gândești pozitiv și să încerci să te simți cât mai bine în fiecare zi.

Evoluția lui Rafa ➢ Poate un jucător de tenis să înceapă prin câștigarea unui tur-

➢ Every year that you come back to Roland-Garros do you think that you have every chance of winning the tournament again? Not at all. Every year that I’ve won Roland-Garros, I’ve never stated feeling I have a chance of winning. I feel like it’s a difficult journey and I have to take it one step at a time. And then you have to try and see how you’re feeling on a day-to-day basis, as the tournament goes on you realise more how you’re feeling – whether you’re performing as you wanted or a bit worse. You try to find a positive attitude and feel the best you possibly can every day.

de profesionist. Astfel, în 2005 am câștigat Roland Garros-ul - un turneu important.

Rafa și olimpiada ➢ De ce te-ai retras din echipa olimpică? Din nefericire, este vorba de genunchiul meu. Am avut o problemă la el la Wimbledon și încă nu m-am refăcut complet pentru a fi apt să joc. Regret enorm, pentru că Jocurile Olimpice se desfășoară o dată la patru ani, însă asta e viața și sper să mă pot întoarce curând. ➢ Cine crezi că este favorit la medalia de aur, la Londra? Turneul de tenis la Jocurile Olimpice este o competiție specială. Se joacă pe iarbă, iar câștigătorul se stabilește după cel mai bun scor obținut de orice jucător în 3 seturi... Sunt patriot, însă și îmi doresc să câștige David Ferrer sau orice alt jucător spaniol.

scoring one point out of luck is ever decisive in winning. But, of course, it depends on the moment. It could make things easier for you at certain times, but winning and losing a match depends on a great deal of points. I don’t think that luck or a fortunate moment is decisive in tennis in any circumstances.

Rafa on Roland-Garros ➢ How did you feel when you won at Roland-Garros against Novak Djokovic? Obviously I was happy – I’d been losing some important matches for a while, although in Monte-Carlo and Rome I had managed to change the dynamic a little. But in the end Paris was very important for me because I felt prepared for it, for the match after losing against him previously, and luckily everything turned out well. It was a very emotional moment and I was pleased.

➢ Can a tennis player start by winning a freeroll and then manage to win a main event like Wimbledon? Yes, um, obviously there would be a period of learning, a period of time in which he would have to go through various phases. For example, when I was 14 or 15, I competed in smaller events I think that thanks to the work and daily improvement I managed to go up each year, gradually, until I reached the top level, professional level and obviously in 2005 I won at Roland-Garros – a big tournament.

Rafa and the Olympics ➢ Why have you pulled out of the Olympic squad? It’s sadly down to my knee. It’s a problem I was suffering from at Wimbledon and I simply haven’t recovered fully enough to play. It’s such a huge shame because the Olympic Games only come around every 4 years but this is life and I hope to be back soon. ➢ Who is your favourite to win Olympic gold in London? Tennis at the Olympic Games is such a special competition. Also because it’s on grass and it’s the best of 3 sets everybody can win…However I’m really patriotic so I wish David Ferrer or any Spanish player wins the Olympic Gold.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

13


14

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

PokeFest la jum\tatea anului II

Cu Sorin Constantinescu, exclusivE ness Casino Life & Busi

Magazine

Sorin Constantinescu,


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

inițiatorul, promotorul și președintele PokerFest, despre viitorul turneului Continuare din ediția trecută

➢ ~n acest caz, este clar că e o concurență cu casinourile. Ce spun casinourile despre turneele de poker? Nu știu dacă este chiar o concurență pentru că aceste casinourile se bazează pe jocurile „cash”, iar noi nu avem jocuri „cash” la turnee. Este o problemă pentru casinouri doar în săptămâna când este PokerFest la București pentru că atunci toți clienții, și de „cash” și de alte jocuri, sunt concentrați la Howard Johnson unde se desfășoară tot turneul. Atunci, pot să zic, că le scad încasările dar, în rest, casinourile nu sunt afectate financiar sau ca număr de clienți din cauza turneelor noastre. ➢ Dacă tot suntem la jumătatea anului, spuneți-mi ce așteptări aveți pentru jumătatea a doua a anului al doilea al PokerFest? Sper să nu mai avem nici un rateu cum a fost cel de la Deva. Avem locații bine alese și poziționate. ~n septembrie avem un turneu la Mamaia. Sigur va fi un succes pentru că este chiar sfârșitul lui august și începutul lui septembrie. ~ncă este cald și lumea va veni la mare să se distreze, va veni cu familia și așa mai departe. Sala de turneu este poziționată lângă piscină, cu geamurile spre mare. Poți să joci poker și să te uiți la valuri.

15

by Mihnea Paul Popescu

Continued from the last issue

După aceea avem, în octombrie, Iașiul, care este o zona foarte bună de joc și Moldova, în general, a fost foarte de succes, exemplu fiind Piatra Neamț, care a fost în seria anterioară. ~n noiembrie avem Bucureștiul care, deja, este un turneu consacrat, și o să fie iarăși multă lume și sigur o să fie un succes. Și, în decembrie, Brașovul, care anul trecut a fost peste așteptările noastre și am fost foarte-foarte mulțumiți. Acolo este un partener local deosebit, patronul casinoului de la Brașov. Este un sufletist și nea ajutat chiar foarte mult. La două noaptea, anul trecut, căram mese eu cu el împreună. E un partener de nădejde și un om „pe cinste”. ➢ Acum am să vă pun o întrebare personală. Ce înseamnă pentru Sorin Constantinescu turneul PokerFest? ~nseamnă mult. Fiind de atâția ani în casinou m-am gândit foarte-foarte bine când am renunțat pentru că eram obosit, deja, după 17-18 ani de casinou, de noapte de noapte efectiv, de 16 ore pe zi, am zis: „nu mai am „stomac” să mai văd oameni pierzând milioane și nu mai pot să continui și să stau nopțile”. Am și eu o vârstă. Nu mai pot să pierd nopțile și să stau pâna dimineață și să trebuiască să

➢ In this case, there is a competition with the casinos. What are they saying about these poker tournaments? I don’t know whether it is competition – they rely on the „cash” games, which we do not have at our tournaments. It would only be a problem for the casinos during the PokerFest week in Bucharest – all the customers, „cash” or the others, will focused on Howard Johnson. Their earnings will be lower – but, other than that, the casinos are not financially damaged or in the number of customers because of our tournaments.

Moldova was good too – see Piatra Neamț, in the previous series. In November, Bucharest – an already consecrated tournament; plenty of people, definitely a success. For December, we have Brașov - last year, it was more than we bargained for, very happy. The local partners there are special, mainly the owner of the casino in Brasov. He has a great heart and helped us a great deal. At 2 o’clock in the morning, we were carrying tables together. He is a reliable partner and a wonderful man.

➢ We just finished the first half of the year. What do you expect for the second year at PokerFest? I hope not to have another Deva. We have well selected locations. In September, meet us in Mamaia. I am sure it will be a success – it’s the end of August and beginning on September. It will be still warm and people will come to the seaside to have fun, with the entire family, etc. The tournament room is next to the swimming pool, facing the sea. You play poker and look at the waves. Then, Iasi comes in October – a very good playing area.

➢ A personal question now. What exactly is the PokerFest tournament for Sorin Constantinescu? It means a lot. I was in a casino for so many years – after 1718 of them, I was tired – night after night, 16-hour days of work, I said to myself: „cannot stand any longer to see people lose millions and can’t stay awake all nights.” I’ve got an age, you know! I cannot spend sleepless nights in a casino, making „black lists” with rich people who cannot afford to buy a bus ticket anymore. And I remember saying to myself that I cannot go into the ready-made

PokeFest at mid-year II

the initiator, promoter and president of PokerFest and the future


16

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

pun milionari, cu afaceri de succes, pe „black list” pentru că nu mai au bani nici de tramvai. Și atunci miam zis că nu pot să mă apuc de confecții sau de alt business care n-are nici o tangență cu casinourile și m-am apucat de poker pentru că este foarte conenctat la afacerea de jocuri de noroc și, apoi, este și o ambiție de-a mea să fac și în România un eveniment de genul acesta, mai ales că pokerul s-a dezvoltat foarte mult în Europa, în ultimii ani, iar aici, în România nu era nimic în sensul acesta. Mi-am zis că să fiu eu primul pe piață și să facem ceva profesionist. La început lumea a fost sceptică pentru că au zis: „Aaaa.. români sunt organizatori. Ahaaa ... o să iasă o prostie. O să-i favorizeze pe anumiți jucători. N-o să respecte regulile. Știm noi cum o să fie.” Dar, după s-au convins că suntem foarte stricți ca regulament. Cred că suntem în top 3, nu vreau să mă laud, dar cred că suntem în top 3 în Europa ca și organizare de turnee și n-o spun eu ci o spun jucătorii care joacă tot timpul la turnee internaționale. Mulți dintre cei care, chiar, au câștigat turnee pe afară, au spus că PokerFest este peste multe turnee organizate în Europa. Și, aici este satisfacția mea, că am reușit să mă mențin în zona aceasta de jocuri de noroc și în același timp să văd că am rezultate și este am făcut o afacere care crește de la zi la zi, nu neaparat financiar, dar ca și impact asupra jucătorilor. Ca și performanțe este o afacere care crește. ➢ Această afacere se poate franciza cumva? V-ați gândit la posibilitatea de a da în franciză acest sistem în țările din jur? Aș vrea să începem cu România. Este un proiect de lege care stă demult, în fază terminală, la Ministerul de Finanțe,proiect de lege prin care se vor legaliza Cluburile de Poker. Și în momentul în care se vor legaliza Cluburile de Poker suntem hotărâți să deschidem cel

puțin zece cluburi, adică peste zece cluburi la nivel național, cluburi sub franciza PokerFest, unde să se respecte regulile de la PokerFest, aceleași mese, aceleași jetoane cu oameni instruiți bine pentru a putea să facem o treabă profesionistă. Astfel lumea va veni cu drag și cu placere la un astfel de club de poker. ➢ Urmează o întrebare sensibilă deoarece provine dintr-o bârfă care circulă pe piața de poker din țara noastră. Se aude că se va închide casinoul din incinta ho-

clothes or other business that is not related to casinos – so I took up on poker – close to gambling and one of my ambitions – to have an event like this in Romania.

is something I take pride in – I managed to keep myself in the gambling industry, have good results and am running a business always thriving financially and in its impact upon the players. Similar to a performance, always improving. ➢ Can this business have franchises? Have you thought of franchising this system in the neighboring countries? I would love to start with Romania. There is a law draft that has been in its last stages at the Department of Finance, which will legalize the Poker Clubs. The moment they become legal, we are determined to open at least ten clubs, at the national level, clubs under the PokerFest franchise. The PokerFest rules will be complied with, the same tables, the same tokens, trained people for a professional work. Then, people will come to us gladly.

telului Marriott și că proprietarii v‑au propus să deschideți împreună, în aceeași locație, un club de poker, de lux. Cum comentați? Pot să confirm. După succesul pe care l-am avut cu PokerFest la București, încă de acum un an, proprietarii de la casinoul din hotelul Marriott mi-au propus să facem o colaborare. Le-am spus că deocamdată am o colaborare cu casinoul Queen și sunt foarte mulțumit de această colaborare. ~ar în momentul în care se vor legaliza cluburile de poker putem să stăm de

Poker has grown big in Europe, at least for the last years – and Romania had nothing of this kind. I thought of being the first on the market, to do something professional. At first, people were skeptical, saying: „Aaaa,... Romanians are the organizers. Ahaaaa, it’s gonna be stupid. They will favor some players, will break the rules. We know how this is gonna be,” But now they see how strict we have been about the regulations. I think we are in top 3, no bragging about it, in the top 3 in Europe in terms of tournaments organization – and this is something that the players are saying, players who are always at international tournaments. Many of them, winners in the abroad tournaments, confirmed that PokerFest is well beyond many of the events in Europe. And this

➢ Here is a sensitive question – there is a rumor that the casino inside the Marriott Hotel will be closing and the owners suggested to open with you, at the same location, a luxury poker club. Any input on that? I can confirm it. After the success that PokerFest had in Bucharest last year, the owners of the Marriott Hotel casino asked me to start a partnership. I told them that I had such a relation with the Queen casino and was very pleased with it. When the poker clubs go legal, that will be a different story and we can go back to the negotiations table. Until then, my partner is the casino at Howard Johnson Hotel and we are doing great. Now, it is too early to talk about a cooperation for a poker club, as long as such institution is not legal in Romania.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

17


18

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

vorbă. Până atunci partenerul meu este casinoul de la hotelul Haward Johnson, casinoul Queen și lucrez foarte bine cu el. Și este și prea devreme ca să vorbim de o colaborare pentru un club de poker atâta timp cât clubul de poker nu are un statut legal la noi în țară. ➢ După cum știți revista noastră, Casino Life & Business Magazine a împlinit cinci ani de existență și cu această ocazie a lansat o mulțime de premiere. Una este trecerea de la apariția la doua luni la apariția lunară dar, foarte importantă este și lansarea rubricii „Cronica de Poker”, rubrică redactată de cei de la Holdem. ro, prima și cea mai mare comunitate de jucători de poker, online, din România. Ce părere aveți despre această nouă rubrică de la noi din revistă? Este foarte binevenită având în vedere că, așa cum discutam și mai devreme, pokerul este la mare modă. Toată lumea este interesată de știri din poker iar băieții de la Holdem.ro sunt foarte profesioniști și au ridicat, în ultimul timp, siteul foarte mult. ~ntr-adevăr este o comunitate foarte mare de jucători de poker care intră zilnic pe site pentru știrile din poker și colaborarea este binevenită pentru ambii parteneri. Este o colaborare „win win situation”, adică toată lumea poate să beneficieze din colaborarea aceasta. ➢ Ce părere are Sorin Constantinescu despre deschiderea cluburilor sportive de poker, prin țară? Sunt ele o pepinieră de jucători pentru PokerFest? Orice activitate organizată de poker este o pepinieră pentru PokerFest pentru că, cu cât sunt mai mulți oameni care încep să îndrăgească pokerul și încep să joace poker, PokerFest va avea mai mulți înscriși la turneele lunare. ➢ Dar există vreo relație între PokerFest și Federația Sportivă Națională de Poker? Relații comerciale nu avem pentru ca noi funcționăm pe baza unei licențe obținută de la Ministerul de Finanța, licență de jocuri de noroc, pe când Federația merge pe partea sportivă a acestui joc. Și

➢ As you know, our publication, „Casino Life & Business Magazine” turned five years of existence and, on this occasion, it has many premieres. One would be the change into a monthly magazine, another is the „Poker News”, a column written by the people of Holdem.ro, the first and the largest online poker community of players in Romania. Any thoughts about this new editorial? It is more than welcomed, since poker is in great demand right now. Every one is interested in poker news and the team at Holdem.ro are very professional – they have improved the site a lot recently. It is indeed a large community of poker players who access the site daily for the poker news and the cooperation is desirable for both partners. It is a „win-win” situation, where everyone can take an advantage from it. ➢ What does Sorin Constantinescu think about the opening of the sport poker clubs in the country? Are they nurseries of players for PokerFest? Any poker-related activity is a potential nursery for PokerFest. The more people start loving poker and playing it, the more players will register for the monthly tournaments. ➢ Is there any connections between PokerFest and the National Sport Poker Federation? We have no trading relations, as we operate based on a license issued by the Department of Finance – gambling license – while the Federation is more on the sport side of this game. So, there would be two contradicting institutions that would not work together well. ➢ What does Sorin Constantinescu think would help PokerFest tournament be better than now? As I said earlier, it is a must to bring foreigners in. This is my target for this summer. To travel abroad, anywhere I can and bring them here. I was in Vienna, at the „Concord” Club – I think it is the largest network of poker clubs in


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

atunci sunt doua chestii care se bat cap în cap si nu putem să avem relații comerciale. ➢ Ce crede Sorin Constantinescu că ar mai trebui făcut pentru ca turneul PokerFest să meargă și mai bine decât merge acum? Cum spuneam și mai devreme, este obligatoriu - obligatoriu să aducem străini. |sta este focusul meu vara aceasta. Să merge peste tot afară unde pot să găsesc o relație de colaborare și să pot să aduc jucători străini. Chiar am fost la Viena la clubul „Concord” care, cred că, este cea mai mare rețea de cluburi de poker din partea aceea de Europă pentru că patronii de acolo mai au vreo 5-6 cluburi, prin mai multe țări limitrofe. Ei au făcut acel turneu cu un milion de euro garantat și sunt în acest domeniu de vreo zece ani. Au deschis și un site online cu care trebuie să colaborăm acum ca să facem sateliți și cu ei. CEO-ul de la Concord a fost la București zilele trecute, pe parcursul turneului PokerFest, și sper să putem să semnăm ceva în viitorul foarte apropiat. Documentul va prevedea că trebuie să ne trimitem jucători unul celuilalt. Adică noi să facem sateliți ca să calificăm jucători pentru evenimentele mejore ale lor, de acolo, și ei să ne aducă jucători prin sateliții organizați de ei, online și prin reclama pe care o să ne-a facă în incinta cluburilor lor de poker. ➢ Ce zic jucătorii noștri, de vârf, despre turneul PokerFest și, mai ales, ce zic că trebuie să joace mereu cu noii veniți în poker? Nou veniții, să zic așa, sunt bineveniți pentru că nou veniții, așa cum zic jucătorii, sunt începători, sunt pești și sunt foarte „flexibili” în a ceda ușor jetoanele. Ca să nu fiu rău, când sunt nou veniți este un filtru bun, așa cum zic jucătorii mari, și este o șansă bună pentru aceștia din urmă să câștige mai ușor. Totuși se întâmplă ca un nou venit să aibă noroc mare și să ajungă „în bani” sau la Masa Finală dar mai rar. ~n general jucătorii buni ajung să intre „în bani”.

➢ ~n calitate de Președinte și de promotor al turneului PokerFest puteți să vă hazardați într-o estimare în ceea ce privește numărul de participanți pentru anul 2013? Este foarte dificil. Criza este tot mai accentuată. Sunt fluctuații tot mai mari. Turneele, în general acestea mari, cu renume WSOP, EPT, EUREKA, etc... toate au scăzut cu 20-30% ca număr de jucători. Chiar acum, la ultimul turneu de la București, n-au fost nici un sfert din rezultatele care au fost la turneul trecut la mesele de „cash”. Adică, criza se simte puternic în buzunarele oamenilor. Chiar dacă ești pasionat de joc dar dacă nu dispui de anumite sume nu poți să-ți satisfaci dorința sau pofta de joc. Atunci lăsați-mă să fiu puțin scepticși să nu avansez niște cifre sau niște sume pentru că situația este foarte-foarte incertă, economic vorbind, la nivel de Europă. ➢ La final, puteți să ne spuneți ceva inedit întâmplat în această jumătate de an, sau ceva ce nu v-am întrebat? Au venit oameni la mine, nu vreau să sune ca o laudă, oameni care mi-au zis: „vă mulțumim că ați făcut PokerFest-ul. Mi-ați schimbat viața.” și chestii de genul acesta. Chiar a venit cineva, un jucător care vine la toate turneele noastre, un jucător mai în vârstă din zona Clujului și mi-a zis: „domne, eu am fost un gambler inrăit, chiar începusem să mă cert cu nevasta, să caut clinici de genul acesta ca să pot să mă vindec și PokerFest-ul mi-a salvat viața, în sensul că m-am lăsat de jocuri din acestea în care pierdeam sume uriașe de bani și acum mă socializez cu oamenii și ma simt foarte bine.” A fost o satisfacție foarte-foarte mare pentru mine să aud asta. ~n general oamenii care vin la PokerFest sunt oameni deosebiți, adică nu sunt oameni de proastă factură. Sunt oameni cu afaceri, oameni foarte sociabili și plăcuți și care se revăd cu mare plăcere de fiecare dată. ➢ Vă mulțumim și vă urăm mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc și vă urez succes.

that part of Europe. The owners have 5 or 6 more clubs in some neigboring countries. They have a million dollars for that tournament, after 10 years in the business. They opened an online site, which we have to affiliate with as we are doing satellites with them. CEO of Concord visited Bucharest a few days ago, during the PokerFest tournament. I really hope to sign a contract in the near future. The document will stipulate that we will have to send players to each other. In other words, to have satellites to quality players for their major events and they will bring us players via their satellites – organized by them online or advertised in their poker clubs. ➢ What are our players saying about the PokerFest tournament, about playing against the newcomers all the time? The newcomers are welcome. They are beginners, fresh meat and „flexible” in giving their chips away. I do not want to sound mean, but newcomers are a good filter, as the big ones think, and the latter have a better chance at winning more easily. But, it could happen that a newcomer has good luck and „enters the money” or sits at the Final Table – more rarely, though. As a rule, the big players end in „in the money”. ➢ As a President and Promoter of the PokerFest tournament, can you give us a guess about the number of participants for the year 2013? It is very difficult. The crisis is growing, and so are the fluctuations. The big tournaments,

19

like WSOP, EPT, EUREKA, etc, all went down by 20-30% in the number of participants. Even now, at the last tournament in Bucharest, the number did not even reached a quarter in the results that showed at the „cash” tables during the previous event. Crisis has touched hard the people’s pocket. Even though you are crazy about the game, you cannot play without a certain amount of money. So, let me be a little skeptical and refrain myself from giving you numbers – there is a lot of economic instability in the entire Europe. ➢ For the final, can you tell us something original that happened this half of the year, or a question I have not asked you? I do not intend to brag about it, but people came to me and said, „Thank you for doing PokerFest. You have changed my life” and things like this. There was a player, who comes to all our tournaments, an older gentleman in the Cluj area, who said, „Sir, I used to be a badass player, was arguing with my wife, looking for clinics to go to and get treatment. PokerFest really saved my life, I quit all those games where I was losing a lot of money. Now I can talk to people and have fun.” For me, it was really nice to hear that. People who come to PokerFest are special people, respectful people. Business people, easy going and pleasant to see every time they come back. ➢ Thank you and good luck from now on! Same to you!


20

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

O nouă performan]ă a unui român

A new Romanian performance

Benjamin Adegbuyi,

a l t a c i f i l ca t a d e i f i l qua

Superkombat Final Elimination by Daria Maria Diaconu

Benjamin Adegbuyi a devenit al treilea român calificat la Superkombat Final Elimination de pe 10 noiembrie după ce a câștigat piramida de patru de la Superkombat World Grand Prix Varna. Performanța sa este cu atât mai notabilă cu cât sportivul și-a `nceput cariera `n urmă cu doar un an.

Benjamin Adegbuyi became the third Romanian to qualify at the Superkombat Final Elimination on November 10, after winning the four-pyramid at Superkombat World Grand Prix Varna. His performance is so much sensational considering that he started on this road a year ago.

Sportivul cu origini nigeriene l-a depă[it surprinzător `n semifinale de croatul Mladen Brestovac, cel care `n trecut `i bătuse pe Sebastian Ciobanu, Mihăiță Golescu sau Coco Rus. După ce și-a trimis adversarul la podea `n runda a doua cu un croșeu, Adegbuyi s-a impus până la urmă la decizie unanimă, pentru ca `n finală să-l facă KO, `n prima repriză, pe favoritul local Kostadin Kostov.

This sportsman of a Nigerian background surprisingly outdid the Croatian Mladen Brestovac, the one who had beaten Sebastian Ciobanu, Mihăită Golescu or Coco Rus. After putting the adversary to the floor in the second round with a hook, Adegbuyi won by unanimous decision and in the final KO-ed the local favorite, Kostadin Kostov during the first round.

Descoperit la malul mării ~n vârstă de 27 de ani, Adegbuyi și-a `nceput cariera `n urmă cu doar un an, după ce a fost descoperit la o gală de preselecție la Constanța. “Este o performanță la care nimeni nu se aștepta pentru că Benny a avut primul său meci `n martie anul trecut. A crescut foarte mult, iar asta arată nivelul foarte ridicat al acestui sport `n România. Dacă până acum,

olandezii conduceau detașat, iată că România vine puternic din urmă”, a declarat promotorul Eduard Irimia. “Sunt extrem de fericit. Este cea mai mare performanță din carieră, iar acum nu mă gândesc decât la Final Elimination. Le mulțumesc celor care au avut `ncredere `n mine”, a spus Adegbuyi, completat de antrenorul său Alin Panaite: “Benny mai are nevoie de aproape un an să se călească fizic [i tehnic, iar atunci o să-l vedeți `ntr-o formă extraordinară. De luna viitoare vom `ncepe pregătirile pentru Superkombat Final Elimination”. Andrei Stoica [i-a răzbunat fratele Andrei Stoica a obținut și el o victorie spectaculoasă la Varna, trecând de turcul Hakan Aksoy prin TKO `n prima repriză după ce acesta din urmă a fost numărat de trei

Discovered at the seaside Aged 27, Adegbuyi kicked off his career only a year ago, after being spotted at a preselection gala in Constanta. „It is a performance nobody would expect, as Benny had his first match last March. He grew up very much, and this shows the high level of this sport in Romania. So far, the Dutch people had been the leaders

but Romania is strongly coming on now”, declared the promoter Eduard Irimia. „I am extremely happy. This is the best performance in the career and my thoughts are going towards the Final Elimination. I am truly thankful to the people who trusted in me”, Adegbuyi said. His coach, Alin Panaite, went on, „Benny needs almost a year to improve physically and technically – then, you will see him in an extraordinary shape. Next month we start training for the Superkombat Final Elimination.” Andrei Stoica avenged his brother Andrei Stoica has a spectacular victory in Varna, defeating the Turkish Hasan Aksoy by TKO in the first round – after the latter had been counted three times. Quite interesting that last


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

21

BE THERE SAVE THE DATES! BACTA PRESENTS

THE COMPLETE AMUSEMENT SHOW

22-24 January 2013 Reserve these dates For further information contact Karen Cooke Tel: +44 (0)1582 767 254 - mail: karencooke@eagexpo.com

www.eagexpo.com

Presented by

Supported by

Official Publications


22

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

ori. Interesant este faptul că anul trecut, Aksoy l-a `nvins chiar pe fratele lui Andrei, Bogdan, prin TKO `n runda a doua. “Am reușit să-mi răzbun fratele! Am fost foarte motivat, iar de acum `ncolo o să vedeți un Andrei la un nivel mult mai ridicat”, a spus cel poreclit Mr KO.

Domagoj Ostojic, defeating him by TKO in the first round – the one who was very close to KO Badr Hari. „In two years the most, Raul can become the best in the world. No joking! In my 45 years of career never saw a white guy kick so strongly with his fist, like a black man. He is unique!”, declared the famous Thom Harinck, his coach.

Un consilier de netrecut La primul meci `n calitate de consilier județean, Cătălin Moroșanu a `nregistrat a zecea victorie consecutivă după ce l-a “demolat” cu zeci de lovituri joase de picior pe Rick Cheek, un american mai greu cu 15 kilograme [i mai `nalt cu 13 centimetri. La mijlocul rundei a doua, arbitrul a decis să oprească meciul, americanul fiind numărat de patru ori `n mai puțin de cinci minute. Un român cu mare viitor

Defeated by a legend

Rus, `nsă acesta a avut parte de un adversar de cel mai `nalt nivel `n persoana legendarului Alexey Ignashov. Bielorusul s-a impus la decizie unanimă, `nsă doar datorită faptului că `n repriza a doua a reu[it să-l trimită la podea pe sportivul originar din Lugoj.

year Aksoy defeated Andrei’s brother, Bogdan, by TKP in the second round. „I finally got to avenge my brother! I was very motivated, and from now on you will see a better Andrei”, said the one nicknamed Mr KO.

Noul campion al greilor

An unsurpassable advisor

Ismael Londt, din Surinam, este noul campion mondial Superkombat la categoria grea după ce l-a `nvins la decizie split pe francezul Freddy Kemayo, după ce doi dintre judecători l-au văzut `nvingător la capătul celor trei runde absolut spectaculoase. Cel de-al patrulea Superkombat World Grand Prix va avea loc pe 20 octombrie pentru ca Superkombat Final Elimination să fie programată pe 10 noiembrie. Marea finală Superkombat, `n urma căreia `nvingătorul va pleca acasă cu un Mitsubishi Pajero, este programată pe 8 decembrie.

During the first match as a county advisor, Catalin Morosanu recorded his tenth victory in a row after „killing” Rick Cheek with tens of low kicks – an American who is 15 kilos heavier and 13 centimetres taller. In the middled of the second round, the referee decided to stop the match, as the American had been counted four times in less than five minutes.

The only Romanian being defeated was Corneliu „Coco” Rus, but he had to fight an adversary of the highest level, the legendary Alexey Ignashov. The fighter from Belarus won by unanimous decision, only because he put down the sportsman from Lugoj in the second round. New champion of the heavies

{i Raul Cătina[ a avut parte de o victorie facilă `n fața veteranului Domagoj Ostojic, `nvingându-l prin TKO `n prima rundă pe cel care a fost la un pas de a-l face KO pe Badr Hari. “~n maxim doi ani, Raul poate deveni cel mai bun din lume. {i nu glumesc! ~n 45 de ani de carieră nu am văzut un alb să lovească atât de puternic cu pumnul precum unul de culoare. Este unic `n această privință”, a declarat antrenorul său, celebrul Thom Harinck. Bătut de o legendă Singurul român care a plecat `nvins din ring a fost Corneliu “Coco”

A Romanian and a great future Raul Cătina[ had also an easy victory against the veteran

Ismael Londt, in Surinam, is the new Superkombat world champion in the heavy category after winning by split decision against French Freddy Kemayo, when two of the judges saw him a winner at the end of three spectacular rounds. The fourth Superkombat World Grand Prix will take place on October 20 and Superkombat Final Elimination will be scheduled for November 10. The great final Superkombat, which will have the winner receive a Mitsubishi Pajero, will be on December 8.

Rezultatele `nregistrate la Superkombat World Grand Prix Varna:

The result in Superkombat World Grand Prix Varna:

Piramidă: Semifinală 1: Benjamin Adegbuyi (România) l-a `nvins la decizie unanimă pe Mladen Brestovac (Croa]ia) Semifinală 2: Kostadin Kostov (Bulgaria) l-a `nvins la decizie split pe Rogava Tsotne (Ucraina) Finală: Benjamin Adegbuyi (România) l-a `nvins prin KO `n prima rundă pe Kostadin Kostov (Bulgaria) Titlul mondial Superkombat la categoria grea: Ismael Londt (Surinam) l-a `nvins la decizie split pe Freddy Kemayo (Fran]a) Super-fight (95 kg): Andrei Stoica (România) l-a `nvins prin TKO `n prima repriză pe Hakan Aksoy (Turcia) Super-fight (+96 kg): Raul Cătina[ (România) l-a `nvins prin TKO `n prima repriză pe Domagoj Ostojic (Croa]ia) Super-fight (+96 kg): Alexey Ignashov (Belarus) l-a `nvins la decizie unanimă pe Corneliu Rus (România) Super-fight (+96 kg): Cătălin Moro[anu (România) l-a `nvins prin TKO `n repriza a doua pe Rick Cheek (SUA)

Pyramid: Semifinal 1: Benjamin Adegbuyi (Romania) won by unanimous decision against Mladen Brestovac (Croatia) Semifinal 2: Kostadin Kostov (Bulgaria) defeated Rogava Tsotne (Ukraine) by split decision Final: Benjamin Adegbuyi (Romania) won by KO in the first round against Kostadin Kostov (Bulgaria) The World Superkombat title in the heavy category: Ismael Londt (Surinam) defeated Freddy Kemayo (France) by split decision Super-fight (95 kg): Andrei Stoica (Romania) won by TKO in the first round against Hakan Aksoy (Turkey) Super-fight (+96 kg): Raul Cătinaș (Romania) defeated Domagoj Ostojic (Croatia) by TKO in the first round Super-fight (+96 kg): Alexey Ignashov (Belarus) defeated Corneliu Rus (Romania) by unanimous decision Super-fight (+96 kg): Cătălin Moroșanu (Romania) defeated Rick Cheek (USA) by TKO in the second round


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

23


24

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Viitorul arată bine

Vedetele din Local Kombat vor putea fi urmărite și din SUA

by Daria Maria Diaconu

Cătălin Moroșanu, Sandu Lungu, frații Stoica și Raul Cătinaș vor putea fi urmăriți pe viitor și la televiziunile din America după ce una dintre marile companii de televiziune din SUA a făcut o ofertă pentru evenimentele Superkombat, promovate la nivel mondial de românul Eduard Irimia. România se poate lăuda `n momentul de față cu singurul produs la nivel global. Galele Superkombat sunt transmise `n direct `n 75 de țări din Europa, Asia, Africa și Australia, iar `n curând și pe continentul nordamerican. „Pot spune că negocierile sunt foarte avansate. Ei ne-au căutat pe noi și ne-au făcut o ofertă concretă. Mă bucur că `n momentul de față un produs românesc așa cum este Superkombat a devenit atât de expus la nivel global `n ceea ce privește televiziunea. Suntem deja pe patru continente, iar America de Nord ar fi al cincilea. Cele șase gale organizate de noi sunt transmise `n direct `n peste 70 de țări. Din acest punct de vedere, suntem produsul numărul 1 `n lume pe K-1”, a declarat Eduard Irimia. Publicitate pentru România Din cauza unei clauze de confidențialitate valabilă până la semnarea `nțelegerii, promotorul nu a putut dezvălui numele companiei, dar a oferit câteva detalii importante. „Este o companie specializată pe sporturile de contact și care are o acoperire `n câteva zeci de milioane de case din SUA plus milioane pe platformele de telefon mobil. Colaborează cu cele mai mari televiziuni de peste Ocean, iar asta nu poate decât să ne ajute să facem publicitate țării noastre la nivel global”, a explicat promotorul român. Irimia s-a arătat dispus

să promoveze și brandul de țară al României `n condițiile `n care evenimentele organizate de el vor putea fi vizionate `n viitorul apropiat pe cinci continente. „Nu am apelat niciodată la fondul de imagine al țării pentru a evita conflictele de interese de genul galei lui Bute, dar dacă vom fi contactați printr-o firmă specializată, atunci sunt dispus să discutăm. Sunt mândru că sunt român și mi-ar face mare plăcere să promovăm țara `n toată lumea”, a mai spus președintele circuitului Superkombat. Audiență de 15 milioane la fiecare gală Evenimentele Superkombat, transformate din Local Kombat `n urmă cu un an și jumătate, au o audiența medie de peste 15 milioane la fiecare gală doar `n Europa, și sunt transmise `n direct `n peste 350 de milioane de case de pe patru continente: Europa, Asia, Australia si Africa. De altfel, datorită modului de abordare, cu sportivi care au fost promovați pe main-stream, așa cum este cazul lui Cătălin Morosanu, luptătorii români din Local Kombat și Superkombat au devenit extrem de populari și pe Youtube. Meciurile lui Alexandru Lungu și Cătălin Moroșanu au depășit ca număr de vizionări luptele lui Daniel Ghiță sau Lucian Bute. De exemplu, duelul dintre Lungu și Bob Sapp de anul trecut de la PiatraNeamț a strâns pe cunoscutul site peste două milioane de accesări.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

25

The future looks better

Stars in Local Kombat will be also watched in USA

Cătălin Moroşanu, Sandu Lungu, Stoica brothers and Raul Cătinaş will be now watched on the TV in USA after one of the large TV channels in USA had made an offer for the Superkombat events, promoted worldwide by Romanian Eduard Irimia. Romania can now take pride in having the only product at a global level. The Superkombat Galas are broadcast live in 75 countries in Europe, Asia, Africa and Australia and very soon in America. „All I can say is that negotiations have got quite far. They are the ones to look for us and made us a real offer. I am very happy that a Romanian product, i.e. Superkombat, is now being displayed globally in terms of television. We are already on four continents and the North America will be the fifth. The six galas that we organized are broadcast live in over 70 countries. From this perspective, we are product number 1 in the world for K-1”, said Eduard Irimia. Advertising for Romania Due to a clause of confidentiality effective until the agreement signing, the promoter would not disclose the name of the company, but mentioned a few important details. „It is a company specialized in contact sports and covers tens of millions of houses in USA, plus millions of mobile telephone platforms. It cooperates with the best known television channels in the States, and this can only help us advertise for our country at a global level”, explained the Romanian promoter. Irimia proved himself willing to promote the country brand of Romania,

provided that the events he organizes will be watched on five continents in the near future. „We have never turned to the country’s image in order to avoid the conflict of interests like Bute’s gala – should a specialized company contacts us, then we are ready to negotiate. I am proud of being Romanian and I would really enjoy to see our country being promoted in all four world corners”, added the President of Superkombat circuit. Every gala with 15 million viewers The Superkombat events, turned into Local Kombat a year and a half ago, are watched by an average number of over 15 millions – in Europe only – and are broadcast live in over 350 million houses on four continents: Europe, Asia, Australia and Africa. Thanks to the approach, with the sportsmen being promoted in the main stream – see Catalin Morosanu – the Romanian fighters in Local Kombat and Superkombat have also become extremely popular on Youtube. The matches of Alexandru Lungu and Catalin Morosanu have surpassed the number of visits for the fights of Daniel Ghita or Lucian Bute. For example, the duel between Lungu and Bob Sapp from last year in Piatra Neamt has had over two million hits on the site above.


26

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


HISTORY / TRAVEL / AGENDA

27

Este o femeie de succes [i, mai nou, protagonist\ de reality-show. Are trei copii superbi, o mam\ celebr\, Ionela Prodan – vedet\ a muzicii populare romane[ti, [i un so] de milioane. Familia Prodan `[i petrece vara aventuros pe t\râmurile americane, dup\ cum s-a v\zut [i `n emisiunea tv „Prodanca [i Reghe: Aventura American\”.

She is a successful woman and, recently, a reality-show protagonist. Three wonderful children, a famous mother – Ionela Prodan, a folk music singer and a best husband. The Prodans spend their summer adventurously on the American land, as seen in the „Prodanca si Reghe: Aventura Americana (Prodanca and Reghe: The American Adventure)”

Telespectatorii au pornit al\turi de Anamaria Prodan [i Lauren]iu Reghecampf `ntr-o c\l\torie absolut spectaculoas\ [i plin\ de peripe]ii `n America. ~nc\ de la primul episod al reality-show-ului `n care managerul de la „U” Cluj este protagonist\, aventurile s-au ]inut lan]. La plecarea din România, Anamaria a decis s\ mearg\ la Las Vegas `naintea so]ului ei. La aterizarea `n Minneapolis, bagajele s-au r\t\cit. Peripe]iile nu sau oprit, `ns\, aici, continuând `n ora[ul cazinourilor.

The TV viewers started along with Anamaria Prodan and Laurențiu Reghecampf in an absolutely spectacular and exciting trip to America. Since the first episode of the reality show in which the „U” Cluj manager plays a part, the trip proved a wild project. When she left Romania, decided to reach Las Vegas before her husband. Upon landing in Minneapolis, luggage got lost. Adventure went on in the city of casinos.

Gelozie [i mustr\ri de con[tiin]\ Din cauza problemelor pe care le-a avut de rezolvat la club, Lauren]iu Reghecampf nu a plecat `mpreun\ cu familia `n vacan]\. Tensiunea a atins cote maxime din cauza unei crize de gelozie a Anei, care a g\sit `n ma[in\ un cercel care nu-i apar]inea, lucru care a f\cut-o s\ intre la b\nuieli `n ceea ce prive[te fidelitatea so]ului ei. „Laur a avut `ntotdeauna admiratoare [i mie mi-a pl\cut foarte tare acest lucru. Eu sunt mândr\ când lumea spune c\ am un b\rbat frumos. ~ns\, cu o gre[eal\ de acest fel, oricât\ iubire ar exista, ar distruge absolut tot”, a spus Prodanca. Ajuns\ cu peripe]ii la Las Vegas, `n casa surorii ei mai mici, Anca – care lucreaz\ `n domeniul imobiliar, `n ora[ul distrac]iei, Ana a discutat cu sora ei despre presupunerile legate de Reghecampf. Situa]ia s-a complicat [i mai mult, Prodanca izbucnind `n lacrimi când a descoperit c\, `n realitate, cercelul bucluca[,

Aventuri `n America

Adventure in America

Anamaria

Prodan la in

Las Vegas

by Alesia Luca

Jealousy and a guilty conscience Due to the things he needed to take care at the club, Laurențiu Reghecampf was not able to join his family for their vacation. Tension reached a maximum when Ana found an ear-ring in her husband’s car that did not belong to her – she became extremely jealous and suspicious about her husband’s faithfulness. „Laur has always had girls to like him and I enjoyed it. I am proud when people say I have a handsome husband. But, a mistake like this, no matter how much love there is, destroys everything”, said Prodanca. After an adventurous trip to Las Vegas, she went into her younger sister’s house, who works in the real estate business in the city of entertainment. The two sisters talked about Ana’s doubts about Reghecampf. The things became even worse, with Prodanca bursting into tears, when she actually discovered that the jealousy-stirring


28

EDITORIAL / DISCOVER

care i-a stârnit gelozia, `i apar]inea mamei. „Am sim]it c\ a c\zut cerul pe mine, a[a mustr\ri de con[tiin]\ am avut. Nu [tiu dac\ cineva poate s\ `n]eleag\ ce sim]i când [tii c\ acuzi un om [i `i faci atâtea lucruri rele numai pentru c\ `]i faci tu ni[te filme tâmpite `n cap”, a explicat managerul de la „U” Cluj, care, `ntr-un final, s-a reunit cu so]ul s\u la Las Vegas.

„quarrelsome” ear-ring belonged to her mother. „I felt that the sky fell on me, this how much guilty I sensed in me. I do not know anyone to feel like when acusing a man and doing terrible things to him just because your thoughts are going crazy”, explained the „U” Cluj manager. Finally, she reunited with her husband in Las Vegas.

~n Las Vegas, ca acas\ In Las Vegas, like home Anamaria Prodan [i imprevizibila ei familie au f\cut show `n ora[ul cazinourilor unde, de altfel, are un apartament de lux, de câteva sute de mii de euro, `n Trump Hotel, `n buricul Las Vegas-ului. Fiindc\ [tie c\ ora[ul distrac]iilor arat\ cel mai bine pe timpul nop]ii, vedeta [i so] ul ei, Reghe, i-au scos la o plimbare, dup\ l\sarea serii, pe b\iatul lor cel mic, Lauren]iu, [i pe bon\. La un moment dat, mezinul, captivat de muzica de la terase, a `nceput s\ danseze pe strad\. La spectacolul improvizat i s-au al\turat câ] iva localnici [i turi[ti. Dup\ lec]ia de dans. Anamaria, lipsit\ de inhibi]ii cum o [tim, s-a desc\l]at de pantofii cu toc [i a „B\tut” str\zile `n picioarele goale, pentru a se sim]i cât mai lejer\. Acestea au fost doar câteva dintre peripe]iile familiei pe t\râm american. Cu siguran]\, Anamaria [i clanul ei vor oferi noi [i imprevizibile `ntâmpl\ri pe parcursul emisiunii tv „Prodanca [i Reghe: Aventura American\”.

Anamaria Prodan and her unpredictable family made a show in the city of casinos, where they own a luxury apartment downtown in the Trump Hotel, valued at a few thousand dollars. As she knows very well that the city looks much better at night, the star and husband Reghe took their younger son Laurentiu and babysitter for a walk. At one point, the little one got captivated with the music aroung and started dancing in the street. A few locals and tourists joined the spontaneous show. After the dancing lesson, Anamaria, as inhibition-less as we know her, took her shoes off and walked barefoot, to be more comfortable. This is just a slice of their trip in America. Sure thing, Anamaria and her clan will show us new and erratical happenings during the „Prodanca si Reghe: Aventura Americana (Prodanca and Reghe: The Ame­ rican Adventure)” TV show.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

29


30

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

a n a s c Ro Marcu Cele cinci secrete ale Rocsanei Marcu 1. … prea dureros... nu se poate dezvălui. 2. Face baie cu multă-multă spumă câte minimum 45 de minute în fiecare zi. 3. Are patru câini în casă și încă zece în fața casei și-i crește pe toți. 4. Are și două rațe, dar nu orice fel ci rațe Mandarine. 5. De o săptămână este îndrăgostită. De curând Rocsana Marcu a filmat și un videoclip împreună cu trupa ei de muzică.

Make up & hair style – Oana Style/Jolie Ville Shopping Center


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

31


32

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

u c r a M a n a s c Ro


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

33

Five secrets of Rocsana Marcu 1. … to tuff to be revealed… 2. Her daily foamy bath is lasting at least 45 minutes. 3. She has four dogs in-house and another ten outside. 4. She is having now two ducks, not any ducks but Mandarin Ducks. 5. She is in love for a whole week now. Make up & hair style – Oana Style /Jolie Ville Shopping Center

Recently Rocsana Marcu taped a video clip together with her music band.


34

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

35


36

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Cele mai populare jocuri din cazinouri

Sloturile, divertismentul nr.1

by Daria Maria Diaconu

Sloturile – sau „p\c\nelele” - `n limbaj popular - sunt cele mai populare și evident cunoscute jocuri de cazinou. Nu exist\ cazinouri, fie ele live sau on-line, care s\ nu pun\ așa ceva la dispoziția juc\torilor.

The slots – or „păcănelele” – the Romanian version - are the most popular and best known casino games. Every casino, either live or online, makes them available to their players.

Acest joc `și are rădăcinile `n secolul al XIX-lea. Precursorul acestui joc a fost aparatul de poker mecanic. Mașinăria a fost inventată de compania „Pitt and Sittman” din New York. Aparatul avea cinci butoaie care conțineau reprezentări vizuale ale cărților de poker. După tragerea pârghiei, cărțile `și schimbau poziția `n mod aleatoriu. După oprire, jucătorul verifica dacă a fost deblocată vreo combinație căștigătoare. La acea vreme, căștigurile nu constau nici pe departe `n bani, ci se ofereau băuturi gratis și trabucuri.

This game originates in the 19th century. The precursor of this game was the mechanical poker device. This machine was invented by the „Pitt and Sittman” company in New York. The machine had five drums that displayed visual representations of the poker cards. Upon pressing the lever, the cards would change their position randomly. After it came to a halt, the player was checking whether any winning combination had been blocked. Back then, they did not have a payout mechanism yet, but the winnings were made as free drinks and cigars.

Introdus la Flamingo din Las Vegas Primul aparat de slot modern, așa cum `l știm `n zilele noastre, a fost inventat de Charles Fey, un inventator din SUA, `n anul 1887. Deși lui Charles Fey nu i s-a recunoscut

faptul că a introdus conceptul de funcționare din spatele mașinilor de slot, totuși el va fi reamintit ca „Tatăl Slot-urilor” `n cărți care figurează istoria slot-urilor off-line cât și a celor on-line. Din casa sa din California el a creat o mașină relativ simplă conținând trei role care se rotesc independent. Fiecare rolă are cinci simboluri diferite incluzând diamante, pică, inimă, potcoave, stele și binecunoscutul „Liberty Bell”, simbol devenit foarte popular `n timp. Lipseau simbolurile fructelor, foarte populare astăzi. Pentru „Liberty Bell”, care era un simbol special, se plătea un bonus de 50 de cenți, sumă substanțială `n acele vremuri. Simplitatea mașinii i-a permis lui Fey să integreze o metodă eficientă, automată, pentru a putea plăti câștigurile jucătorilor. Mașinăria nu s-a bucurat de prea mare succes la `nceput, dar a cunoscut faima după ce a fost introdus

First time at Flamingo in Las Vegas The first modern slot machine, as we know it today, was invented by Charles Fey, American

inventor, in 1887. Even though he was denied the right of introducing the concept of operation behind the slot machines, he will be remembered as the „Father of Slots” in the books in the history of off-line and online slots. In his California house, he created a relatively simple machine that contained three drums to rotate independently. Each drum had five symbols, including diamonds, spades, hearts, horshoes, stars and the well-known „Liberty Bell” symbol that became hugely popular. The symbols of fruits were missing, very common today. A special symbol that was „Liberty Bell” paid out a 50-cent bonus, a quite substantial amount in those days. The simplicity of the machine allowed Fey to integrate an efficient, automated method to pay the players winnings. The machine


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

37

The most popular games in the casinos

Slots, the number one attraction la hotelul Flamingo Hilton din Las Vegas, unde a făcut furori printre clienți. Celebrul „Bugsy” Siegel a investit masiv `n aparatele de slot ca formă de divertisment pentru partenerele de viață ale bogătașilor care obișnuiau să-i frecventeze cazinoul. Deși sceptic `n privința popularității jocului, „Bugsy” avea să constate rapid că sloturile au devenit `n scurt timp una dintre principalele atracții ale cazinoului. Boom `n anii ’70-’80 Primele aparate de slot electrice au fost concepute `n anii ’70, de către compania „Fortune Coin”. Versiunea electronică a devenit populară foarte repede. Tot atunci, aparatele de slot au incorporate mai multe teme, număr de linii și role. ~n anii ‚80, sloturile au devenit mai sofisticate, utilizând microcipuri și generatoare de numere aleatoare, fiind rapid adoptate de din ce `n ce mai multe cazinouri. Mașinile de slot din zilele noastre sunt estimate la aproximativ 70% din venitul unui cazinou real, un rând nesfârșit de sloturi fiind cel care `și `ntâmpină clienții la intrarea `n oricare locație de acest fel.

On-line din anii ’90 Sloturile on-line au fost create, pentru prima oară, la `nceputul anilor ’90. Jucătorii nu au mai fost nevoiți să frecventeze cazinourile reale, putând să joace bine-mersi de acasă. Cazinourile de sloturi on-line se `ntrec `n tot felul de promoții speciale pentru a-și determina potențialii clienți să joace. ~n present, există sute de cazinouri care oferă o diversitate de jocuri de slot. „Păcănelele”, cum sunt ele numite `n limbaj popular, utilizează cele mai noi tehnologii de criptare și protecție a datelor, ceea ce le face să fie extreme de sigure. Slourile reprezintă una dintre cele mai apreciate forme de divertisment atât din cazinourile live, cât și din cele on-line. Cum se joacă ~n acest joc, un jucător, care intro­duce jetoane sau monede `n apa­rat, trage de o manetă, iar pe un ecran `i sunt afișate trei simboluri `n trei sau mai multe sloturi diferite. După „amestecarea” simbo­lurilor, cele trei pot fi diferite sau aceleași. Dacă cele trei simboluri sunt identice, jucătorul câștigă runda respectivă.

was not fashionable at first, but huge fame came when introduced at Flamingo Hilton Hotel in Las Vegas, where players went crazy about them. The infamous „Bugsy” Siegel heavily invested in the slot machines to entertain the wives and girlfriends of the rich people who visited the Casino. Skeptical first about the popularity of the game, „Bugsy” would rapidly realize that slots had become one of the major attractions of the casino. Boom in the 70’-80’s The first electrical slot machines were designed in the 70’s by the „Fortune Coin” company. The electronic version caught on very quickly. Still then, the slot machines had seen incorporated more themes, reel and line numbers. In the 80’s, they became even more sophisticated, as they were using microchips and random numbers generators – this is why more and more casinos adopted them. The money derived from the slot machines nowadays are estimated at circa 70% of the income in a real casino, where an endless row of slots

is the first thing that a guest sees when walking in such location. On-line since the 90’s For the first time, the online slots were created at the beginning of the 90’s. The players did not have to visit the real casinos and could play from their homes. Online slots casinos provide many special promotions to make the possible clients sign up. Right now, there are hundreds of casinos offering a variety of slot games. „Pacanelele”, in the Romanian version, use the latest technologies of encryption and data protection making them more reliable. Slots are a great source of entertainment in both live and online casinos. How to play In this game, a player inserts tokens or coins into the machine, pulls down a lever and the screen will display three symbols in three or more different slots. After „mixing” the symbols, those three can be different or the same. Should the symbols are identical, the player will win that round.


38

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Astra Games Limited preia Grupul Danoptra

Astra

Astra Games Limited (subsidiara din Marea Britanie deținută `n `ntregime de către Austrian Gaming Industries GmbH, (AGI) parte a Grupului Novomatic) a confirmat că, `n urma acordului dat de către Office of Fair Trading (OFT) pe 3 iulie 2012, achiziționarea afacerilor și a activelor companiilor din Grupul Danoptra Gamestec Leisure, Bell-Fruit Games, RLMS Sales și Mazooma Interactive Games a fost formal `ncheiată. Concluzionarea acestei tranzacții, care a `nceput `ncă din 2009 cu discutii preliminare, creează acum noul Grup de Jocuri de Noroc Astra UK - Astra UK Gaming Group. Acesta deține, conform cifrelor raportate pe 2011, o cifră totală de afaceri de 79.68 de milioane de lire sterline și 15.73 milioane de lire sterline `n câștiguri EBITDA (`nainte de dobânzi, taxe, deprecieri și amortizari) ce asigură un total de 1,042 de locuri de muncă. Pe parcursul `ndelungatei perioade de discuții și negocieri, Astra Games

Limited a fost reprezentată cu abilitate de Aled Walters, partener al biroului de avocatura din Cardiff, MLM Cartwright. Punctul de `nceput aceea ce a devenit, mai târziu, un proces de trei ani de discuții și negocieri, a venit de la Astra. Aceasta a recunoscut, `n schimbările majore și rapide ce au loc `n industria de gambling din Marea Britanie, o oportunitate de a construi o structură nouă bazată pe, deja existentele relații pe care le avea cu mebrii Grupului Danoptra - BellFruit Games și Gamestec. Fiecare dintre cele patru companii achizițonate `și vor menține identitatea, fiind unele dintre cele mai respectate și mai emblematice nume din Industria Jocurilor de Noroc din Marea Britanie. Acestea `și vor păstra personalul existent și `și vor continua activitatea `n mod normal. La conducerea Astra UK Gaming Group va fi un Consiliu Director format din cinci membri : Zane Mersich,

anunță încheierea announces Danoptra

Astra Games Limited (the wholly owned UK subsidiary of Austrian Gaming Industries GmbH, (AGI) part of the Novomatic Group) have confirmed that, following clearance from the Office of Fair Trading (OFT) given on 3rd July 2012, the purchase of trade and assets of the Danoptra Group companies Gamestec Leisure, Bell-Fruit Games, RLMS Sales and Mazooma Interactive Games has now been formally concluded. The conclusion of this transaction, which began with initial discussions back in 2009, now creates an Astra UK Gaming Group that, based on 2011 reported figures, has a total turnover of £79.68 million and £15.73 million EBITDA (earnings before interest, taxation, depreciation and amortisation) and employs a total workforce of 1,042. Throughout the lengthy period of discussion and negotiation Astra Games Limited was ably represented by Mr. Aled Walters,

partner in Cardiff legal practice MLM Cartwright. The starting point for what then became a three year process of discussion and negotiations came from Astra recognizing that the fast-changing times in the UK gaming industry presented opportunities to build on the its already existing relationships with Danoptra Group companies Bell-Fruit Games and Gamestec. Each of the four acquired companies will maintain their individual identities, being some of the most respected and iconic names in the UK gaming industry, and will conduct themselves with their existing staff and in a business as normal manner. The Astra UK Gaming Group will be managed by a five man Board of Directors. Zane Mersich, Managing Director of Astra Games since 2008, will become the Group’s CEO and will be joined by John Austin (Managing Director, BellFruit Games), Chris Butler (Managing


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

39

Astra Games Limited takes over Danoptra Group

tranzacției Danoptra deal completion Directorul General Astra Games din 2008, care va deveni CEO-ul Grupului, John Austin (Director General BellFruit Games), Chris Butler Director General Gamestec), Neil Paramore (CFO) și Paul Terroni, care se va muta de la Danoptra pentru a ocupa funcția de Director de Dezvoltare a Afacerilor `n cadrul noii entități. Se va `nființa un nou Comitet Tehnologic, susținut acum de resursele imense ale Grupului Novomatic, pentru a acoperi toate aspectele Grupului Astra UK. Sub conducerea lui Andy Dinning, Directorul de Design al Astra și membru al Consiliului, acest comitet va fi responsabil atat de implementarea de noi inovații `n produsele de gaming analogice și digitale, cât și de crearea unei politici globale de cercetare și dezvoltare strategică, pentru toate companiile din grup.  Procesul de depunere oft Ca subsidiară, `n `ntregime deținută de Grupul Novomatic, Astra Games Limited, a condus tranzacția `n conformitate cu politica Grupului și cu toate legile `n vigoare. Aceasta `nsemnând un proces ce a indeplinit complet și total toate procedurile legale. Datorita importanței tranzacției pentru Industria de Jocuri de Noroc din Marea Britanie, a fost `naintată, `n mod voluntar, și o solicitare către Office of Fair Trade (OFT). Aceast proces a fost făcut pe data de 17 aprilie, 2012 și a fost deschis oricăror comentarii referitoare la orice fel de competiție precum și interesului publicului, proces pe care Astra Games l-a considerat bine venit și pe care l-a susținut. Un subiect foarte discutat a fost dorința industriei din Marea Brita­nie ca Astra să continue să producă, să dezvolte și să susțină apa­ra­tele de gaming analogice. Astra și-a afirmat de nenumărate ori hotărârea de a

dezvolta atât echipamentele analogice cât și cele digitale de joc, `n beneficiul industriei de gambling din Marea Britanie, decizie pe care a re`nnoit-o și de această dată. Astra uk gaming group profilele companiilor: Astra Games Limited cu sediul `n Bridgend, South Wales este o subsidiară integral deținută de către grupul Austriac Novomatic, unul dintre cele mai mari grupuri integrate de gaming din lume, ce a fost fondat `n 1980 și care are astăzi mai mult de 18,000 de angajați permanenți `n `ntreaga lume, fiind cel mai mare producător European de echipamente de gaming high-tech. Bell-Fruit Games are o istorie de peste 40 ani și s-a axat pe tehnologii și design de jocuri de noroc, bazându-se pe facilitățile de producție eficiente și flexibile pentru a produce echipamente la standarde world class. Gamestec este unul dintre cei mai mari operatori din Marea Britanie de jocuri de noroc și divertisment ce are `n antrepriză peste 35,000 de aparate `n 10,500 locații, având mai mult de 700 de angajați pe `ntreg cuprinsul țării. Experiența de peste 50 de ani din industrie face din Gamestec un operator ce poate oferi servicii personalizate ce sunt gată să răspundă celor mai specifice cerințe de creștere rapidă a profitului. RLMS Sales este prezentă `n industria de gaming din Marea Britanie, `n calitate de distribuitor, de 30 de ani, devenind un leader `n distribuția de echipamente, produse și servicii inovative și de `naltă calitate. Mazooma Interactive Games (MIG), permanent `n căutarea noului, lucrează cu o paletă largă de furnizori și beneficiari pentru a produce și dezvolta jocuri profitabile găzduite de o multitudine de platforme digitale.

Director of Gamestec), Neil Paramore (CFO) and Paul Terroni, who moves from Danoptra to take up the role of Business Development Director within the new entity. Now backed by the huge resources of the Novomatic Group a Technology Committee covering all aspects of the Astra UK Gaming Group will be established. To be chaired by Astra’s Game Design Director and Board member Andy Dinning, this committee will be responsible for directing new innovations in both analogue and digital gaming products and creating an overall policy of strategic research and development across all companies within the group. The oft submission process As a wholly owned subsidiary of the Novomatic Group Astra Games Limited has progressed this transaction in full accordance with Group policy.This meant a full compliance with all relevant legal requirements, together with a full and complete due diligence process and, because of the significance of the proposed transaction to the wider UK gaming industry, a voluntary submission being made to the UK Office of Fair Trading. Astra’s voluntary OFT submission was made on 17th of April, 2012 and was open to written representations on any competition or public interest issues, a process that Astra Games both welcomed and supported. One area of intense discussion has been the UK gaming industry’s wish to see Astra continue to develop, manufacture and support analogue gaming machines. Astra has frequently repeated its total commitment to the future development of both analogue and digital gaming equipment for the continued benefit

of the UK industry and reinforces that commitment now. The astra uk gaming group company profiles: Astra Games Limited (based in Bridgend, South Wales) is the wholly owned subsidiary of Austria’s Novomatic Group, one of the world’s largest integrated gaming groups, that was founded in 1980 and which today employs more than 18,000 staff around the world and is the leading European producer of hightech gaming equipment. The track record of Bell-Fruit Games during over 40 years in the industry is second to none. Focusing on the core skills of technology and games design, served by a flexible and efficient manufacturing facility, ensures that Bell-Fruit Games continues to deliver world class standards of performance. Gamestec is the largest gaming and amusement operator in the UK, providing services for over 35,000 machines in 10,500 locations and employing almost 700 people nationwide. Gamestec has over 50 years of experience and expertise in the industry, which enables the company to deliver outstanding, tailored, services to answer the industry’s specific needs and to help boost cashin-box profits. RLMS Sales has been making a difference in the Gaming and Amu­ sement industry for over 30 years. It is a key player in the distribution of innovative world-class products and prides itself on excellent knowledge and service. Always striving for innovation, Mazooma Interactive Games (MIG) works in partnership with a wide range of valued customers across all sectors in the UK and abroad to develop profitable games across a variety of digital platforms.


40

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Jocurile de noroc organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă (V) În acest număr vă vom prezenta ce trebuie să conțina website-ul organizatorului de jocuri de noroc și de asemenea, ce trebuie să conțină regulamentele de joc.

Gambling games organized by internet-type communication systems, hard or mobile telephone line (V)

CIUL & ASOCIA}II

Website-ul organizatorului de jocuri de noroc, precum și pentru jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fix\ sau mobil\ trebuie sa contina urmatoarele informatii: a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, num\rul și data licenței de organizare și autorizației de exploatare și perioada de valabilitate a acestora, precum și un link c\tre website-ul Ministerului Finanțelor Publice (domeniul jocurilor de noroc); b) declarația privind interzicerea particip\rii la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani; c) informații privind jocul responsabil și posibilele efecte d\un\toare ale jocurilor. Informațiile trebuie elaborate `n cooperare cu un centru de tratament; d) accesul la o autotestare privind dependența de jocuri de noroc; e) informații despre și o adres\ de contact a unei linii de ajutor unde s\ fie disponibile recomand\ri privind problemele dependenței de jocuri de noroc și centrele de tratament din România sau din ț\ri membre ale Uniunii Europene; f) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit; g) serviciul de asistenț\ oferit juc\torului; h) informații privind posibilitatea `nregistr\rii reclamațiilor juc\torilor; i) informații privind protecția și securitatea tranzacțiilor și modalit\țile de plat\; j) termenii și condițiile privitoare la drepturile și obligațiile fiec\rei p\rți; k) informații cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modific\rile și complet\rile ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004, cu modific\ rile și complet\rile ulterioare, și modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate. Regulamentele de joc trebuie s\ conțin\: instrucțiunile privind modul de participare la joc, regulile de desf\șurare a jocului și metodele de gestionare a cazurilor de defecțiuni ale sistemelor și ale rețelelor de transmisie, metodele și termenele de plat\ a premiilor, precum și modalitatea de colectare și gestionare a sumelor `n și din contul de joc, datele de identificare ale produc\torului softului jocului și organismul care a certificat programul de joc, costul particip\rii la joc. Informațiile sunt amplasate `ntr-un spațiu care iese `n evidenț\ de pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc și trebuie s\ fie accesibile de pe toate paginile website-ului. Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie s\ existe un ceas care s\ permit\ juc\torului s\ fie conștient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data și ora curent\ și trebuie s\ fie vizibil `n permanenț\ pentru juc\tor. Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie s\ existe un contor care actualizeaz\ automat și afișeaz\ soldul contului juc\torului. Toate informațiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc, trebuie s\ fie disponibile `n limba român\. Organizatorul de jocuri de noroc trebuie s\ transmit\ un mesaj de atenționare care s\ fie vizibil pentru juc\tor, `n cazul `n care acesta este activ `ntr-un interval ne`ntrerupt de minimum 12 ore.

This issue includes the requirements for the website of gambling organizer and also the content of the game rules.

The website of the gambling organizer, as well as for the lotto games and mutual betting organized via internet-type communication, hard cable or mobile telephone systems, must include the following information: a) the full name of the gambling organizer, address of the registered seat, number and date of the license of organization and authorization of operation, the validity period, as well as a link to the website of the Department of Public Finances (the gambling section); b) the statement regarding the interdiction of participation into gambling of people under 18;   c) information concerning responsible gambling and the feasible harmful effects of gambling. This information should be compiled in cooperation with a center for treatment; d) access to self-testing for gambling addiction; e) information and a contact address for a helpline that will make available recommendations for gambling addiction and the center for treatments in Romania or in the member states of the European Union; f) the game rules for each game being provided; g) the assistance service catered to the player; h) information regarding the possibility of recording the players’ complaints; i) information on protection and security of transactions and payment methods; j) terms and conditions for each party involved; k) information concerning the compliance of the stipulations in Law nr. 677/2001, with its further amendments and additions, and in Law nr. 506/2004, with its further amendments and additions, and method of using rights by the people referred to. The game rules should include: The instruction regarding participation, the course of the game and methods of managing the defects in the systems and transmission networks, Payment methods and deadline of prizes, as well as ways of collecting and control of the amounts into and from the players’ accounts, The identification data for the game software producer and the body to have certified the game program, The cost of participating into the game. The information is located in a conspicuous space on the website of the gambling organizer and has to be accesible from all the website pages. The organizer’s website must have a clock that will make the player aware of how much time he is spending on the game page. The clock will display the current day and time and must be visible to the player all the time. The organizer’s website must have a meter that will automatically update itself and display the balance in the player’s account. All the information that needs to be presented on the organizer’s website must be written in the Romanian language. The gambling organizer must send a warning message that will be visible to the player, in case he has been active for an uninterrupted minimum 12-hour interval.

CiulAlina & Asociații Ciul

AVOCAT COORDONATOR


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

41


42

R E K O P E D A C I N CRbyOHoldem.ro

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Poker live

d a rePokerStars announce lona. rce Ba T EP at e s-a `ndoit cord audienc anului 2011. Multa lume line on y at alif min qu ter will s s-a yer sta pla Circa 300 Luna acea acest eveni­ment s\ ca e sel șan r, de yea t las pu n de dis ri this year, 130 more tha WSOP și a mai ramas ple și dup\ multe amân\ m­ `ntâ se the for 9 ord cei a rec juc which means a new tat masa final\, unde vor de anulare, se pare ca kerStars. tiga pre- și posi­bilit\ți a. apt dre team of live events of Po e lini `n finaliști, din care 7 vor câș evenimentul a intrat ce beste pla Pe e $. tak l de wil a ion lon mil 1 EPT Barce mii de peste t anunțate și se pare fos au tele Da you and ca st tiți t pl\ tween 15 and 25 of Augu 222 milioane de $ au fos 31 Mai și 6 Iunie 2013 vom e `ntr on c\ w 0 sho 00 74. the ste Europa will be able to watch premii, au participat pe a parte de un turneu `n of ave s ten au of 13 e lay de car a din h ar dep\și Holdem.ro, wit persoane din 101 ț\ri care va rivaliza și poate chi ady alre are \. tes țar elli br\ sat o e țin Th minutes. câștigat cel pu l este nou și revo­ win paci bine WSOP. Conceptu de col cta on PokerStars and you can Timpul `ns\ trece și nic spe un ând miț pro ar, ion ț lu­ iluded. nd inc gra es `n `ncepe kages with all expens nu s-a așternut liniștea mari. 30.000 oameni vor zile diums juSta s-a al de tion un rna ISPT ( Inte tforma de oasele s\li de turnee jocul `n tribune, pe o pla ject pro s rei ou no biti de am im an auz is ja r) de Poker Tou cat WSOP și pe , line on ker po end the vor at e ne to have been announced zultate și evenimente car rile doubted stei veri. dispozitive ofe ace lul fina la nția ate of last year. Many peop ta cap de organizate t place but ținu e ob tak a uld n wo bu that this event Un rezultat mii ulti oi Ap i. tor n, in spilocului 2 it seems to be coming soo Cristinel Liț\. Ocupantul vor ași r\m 0 300 cancelbrie ost Noiem te of all delays and alm la PokerFest București `n mesepe orâ cob p May 31 tim be in will puț l lations. The interva 2011, a obținut un loc 2 cu pe gazon de le a tournaezi this d Ven al an – tion 3 – June 6, 201 `n urm\ la WPT Na lia juc a u ntr pe 0 mpete with de 51.00 ment in Europe will co unde a luat un premiu vom l, fina ~n ve. des . The convorba and even outdo WSOP EUR. Dac\ tot am adus sa final\ ma a ave i ary and știț tion s\ olu uie rev cept is new and pre PokerFest, atunci treb trul stadiocen `n tch. A ma enct nim rfe pe eve u a ntr be the show will faptul c\ sateliții pe . ley mb We ui nul le will start `n toi și se number of 30,000 peop tul de la Mamaia sunt de ul nd Fo g on an onlimin Ga the game in the stands, desf\șoar\ pe Concord re anun­­­­ mie pre UR ices provi0E dev 100 on ne poker platform, unde g\siți pachete de este de țat a last 3,000 urm The `n s. și zer tiga ani ded by the org pe care le puteți câș R EU 0 .00 000 20. la les in the entul de will come down to the tab turneelor freeroll. Evenim moest ac la și 9 , we will și 5 end e `ntr arena to play live. At the Mamaia se va desf\șura t `ns­ sun nt me dle of ți mid ipa the rtic in pa le have the final tab Septembrie și trebuie s\ i peste 2500 criș s\ ce e spr de a d. Wembley fiel pentru c\ veți ave a de is of i urmea- juc\tori. Tax The pool of prizes Foto: AssoPoker povestiți. ~n acest an ma de e est are . intr yers nou pla din și t i 00 lovi eșt a 2,5 cur Cristian Lita r. 20,000,000 EUR and za evenimente la Iași, Bu nt. 600EUR și juc\ at the end of this summe n eve ntio the for atte red already registe un dublu Brașov. result for Cristinel are torii pot face un rebuy și the od d go an aș­ A R c\ EU 0 țat 60 un is an a PokerStars a zi. Pentru cei care PokerFest The entry fee Lita. Placed second at de partici­ addon `n prim a rebuy and a douul lient nim eve teap­t\ un num\r record `n 1, he got players can do ct 201 dire e ber intr vem s\ No vor in t r thores tiv cha ima Bu rox d-on in the first day. Fo ar de panți la EPT Barcelona. Ap ce at WPT National ble ad au fost rezervate un num pla d ve, live on the sec ine to a t onl on a igh ific stra cal wanting to go un preț 300 de juc\tori se vor uri direct la mesele live, la received a 51,000 EUR se loc bee and lți hav etia mu ts i Ven sea ma of r 130 be ste `n acest an, cu pe about event, a num up it R. ht EU ug 00 60 bro a de we for , If n\ les prize. `nseam at the live tab l decât anul trecut, ceea ce mention that en reserved el Mizrachi este primu to d ha nee Mic we t, iFes ker ech la Po de EUR. un nou record pentru cei ia event are price of 6,000 al ISPT și acesta și-a the satellites for the Mama Stars. EPT ambasador ker rachi is the first amPo Miz a l live hae bil ee ba Mic Pro turn . rd de ios pa take place on Conco luat deja rolul `n ser and ay 15 erw e `ntr und a and he means bușur T sf\ ISP de Barcelona se va d 1,000 bassador of fiin unul dintre cele mai fi can va T you ISP ere T c\ wh g, \ri Gamin tea urm is ver y likely to have ISP și 25 August și veți pu evenimente ale anului also won after siness. It be tate to s ep of ge așt nts cka i pa eve zec R ed EU eva st expect transmisia cu delay de cat The Mamaia one of the mo juc\torii de poker având the freeroll tournaments. Sateliții ru- 2013 pentru g the structure and erin sid ii con Prim 3, . 201 ația loc and de minute pe Holdem.ro. vedere structura și e place between 5 `n tak will teți nt pu eve și rs to offer a live satellit Sta firs ker leaz\ deja pe Po be there location. The i live sunt cei de la st eliț mu sat r\ you ofe e and er car mb epte there will be 9 Se cheltui ap\rea te is Tangiers Casino, but câștiga pachete cu toate an unforgettable experiTangiers Casino, `ns\ vor wing be will in it , – ce es, live and online a gro lile incluse. i atât online cât și live din r, there will be more satellit eliț yea sat s in. Thi ms e. ses diu enc clo Sta nt al eve ISPT (Internation and Brasov. number as the mulți odat\ cu apropieevents in Iasi, Bucharest iect gran- `n ce mai Poker Tour) este un pro . ent la finalul rea de evenim dios ce a fost anunțat ed, with This month WSOP end by 9 yed pla be to l stil le the final tab priwin will finalists, seven of whom t oun am An D. zes of over 1 million US en be has D US of over 222 million ndance of paid in prizes, with an atte le from 101 more than 74,000 peop m won at the countries, where 13 of least a bracelet. the big Time passes by and quiet are WSOP tournament rooms renew ut abo r now – but we still hea our ture cap will t tha sults and events


e hronicl C r e ok Pby Holdem.ro

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Poker Online

pân\ la siteuri dediboom licitații online, Se preg\tește un nou cate acestui domeniu. mai al pokerului? Pe internet valoarea cea ziua `n cții nza tra 15 Aprilie 2011 a fost fac se e car u cea mic\ pentr mit pri a line on ul re ker care po și cea mai ma de rie. Dup\ este de 5$ isto din \ itur lov re ma i ma u 5$ primești 1.6 mili“Vinerea 250$. Pentr mai bine de un an de la Zynga și pentru 250$ de apro- oane de fise Neagr\” vedem un declin milioane de fise. ul online primesti 324 ximativ 35% pentru poker t cuprinse `ntre 1 sun ele Miz când traâni t\m s\p st\ exi și de și / 8 mil la cash și de dința este / 2 și 4 mil ficul crește, per total, ten na la 5 mil fise la SNG. siteurile de la 100 pa e la cash ca traficul juc\torilor pe Asta `nseamn\ c\ jocuril i mic. ma ce in ce din fie s\ poker lent de pân\ la ane ar avea un echiva ~ns\ tot mai multe perso ntru cea mai mare miza rere c\ un 3$ / 6$ pe din industrie sunt de p\ ri SNG-uri care s-ar `n urm\ și cele mai ma nou boom este așteptat cele cu 4$ buy in. fi ar a ex- putea juc s\ tea pu ar e uril joc faptul și torul an Dac\ lu\m `n calcul a financicriz de lo co mele din pri ze, te de rda plo c\ au fost deja aco ar\ la nivel global. ga a ~n Martie 2012, CEO-ul Zyn ura nat l s\ declarat c\ i s-ar p\rea de jocuri ria se extind\ și `n indust ap\rut Au li. rea ni de noroc pe ba i c\ cei nur zvo ziu târ i ma câteva luni s\ ați cumde la Zynga sunt interes iar spre fi, pere rețeaua Ongame declarație o ut f\c nalul luni Iulie s-a pe piaț\ a intr va ga Zyn oficial\ c\ i 2013. `n prima jum\tate a anulu e știe lum ~ns\ foarte puțin\ Poker ga Zyn na de fapt ce inseam foarm lic\ exp s\ a erc și vom `nc ar ce ere te simplu, cu câteva num ga Zyn a are putea s\ `nsemne intr ni reali. pe piața jocurilor cu ba ga are la Zyn d, ran l mu ~n pri apte pesorice ora din zi și din no cash la de ri te 100.000 de juc\to ori mai 2012 5 de n\ eam ©Copyright Zynga Inc. mese. Asta `ns e est re (ca rs Sta ker Po mult decât ker online cel mai mare site de po mai mult și ) e pe bani reali din lum ustria. ind t\ toa cât decât dublu de stau ile rur luc uri, GSN și ța din SUA și c\ ~n turnee la licențe pentru pia de cei u ntr pe e bin i ma și chiar ea poker online legal `n oximativ vom ved Zynga Poker care au de apr babil pân\ `n 2013 atunci cât toate SUA pro 3 ori mai mulți juc\tori de sele ca un nou boloc. exist\ toate șan un la ker po de uri site celelalte produc\ și de aceast\ e 59 -62 om s\ se `ntr t sun ga Zyn decât cel pe al ~n tot dat\ s\ fie mult mai mare ivi pe zi. maker ney Mo ris milioane de utilizatori act Ch d jocu- din 2003 cân sateun ntrS\ calculam și valoarea pri line on at zân- s-a calific ba , ker Po ga Zyn ul pe rilor de tigat eveniment prinfise care lit și a câș cu le cții nza tra pe -ne du OP. siteuri de cipal WS umplu internetul, de la

43

first half enter the market in the people few of 2013. Since just a is, we ker Po ga know what Zyn atilan exp rt sho a e giv will try to giht mig t tha s ber num ng on, usi g yin pla ga ve a real picture of Zyn t. rke ma the on for real money ,000 First, Zynga has over 100 , at les players on cash at tab ht. nig or y any time during da n tha re mo es tim This means 5 est larg the is ich (wh rs PokerSta l money online poker site for rea n doutha re in the world) and mo indusire ent the to ble compared ments rna tou ine onl the try. As for ments, rna tou r ula reg and G) (SN Zynga things are even better for times 3 a circ has Poker, which other the all n tha s yer more pla re is The poker sites altogether. ive act lion mil a number of 59-62 . ga Zyn for y users per da es Let’s see the value of gam the on on Zynga Poker, based interchips transactions on the s to site tion auc net, from online d. fiel this in d lise cia sites spe vaOn the internet, the lowest and D US 5 is s lue for transaction D, you the highest is 250. For 5 US chips ga Zyn lion mil 1,6 receive r of be and for 250 USD, a num 324 millions. to 4 The stakes range from ½ 100 m fro and h cas for l mill/8 mil means to 5 mil chips for SNG. It have ht mig s that the cash game D/6 US 3 to up of nt an equivale and ke sta t hes hig the USD for ld be the highest SNG that cou for 4 es on the played would be . USD buy-in first Should we think that the ga Zyn O hat In March 2012, CE rke USA ma think licenses for the leand declared that he would ued iss y elves ve been alread spo be natural to stretch thems uld wo ker ney. A gal online po big are re to gambling for real mo the 3, 201 e for re ru- sible be few months later, there we new boom, even wo- chances for a le op pe ga mors that the Zyn one in 2003 when asing bigger than the uld be interested in purch ker qualified onma ards Chris Money the Ongame network. Tow te and won the elli sat a l state- line via icia off an y, Jul of end the Event. ga will WSOP Main ment was made, that Zyn

ker Is a new boom in po possible? day April 15, 2011 was the hit t go when the online poker n tha re mo er below the belt. Aft , ay’ Frid k lac ‚B the a year since 35% a circ of ase cre de a we saw n thoufor the online poker – eve traffic en wh gh there are weeks numthe in nd tre goes up, the to go is s yer pla ine onl ber of the smaller. this More and more people in bo new a t tha e liev business be r, yea t nex ed ect exp be om is to explowhen the games might finanl ba glo de, in spite of the cial crisis.


44

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Cardul TrenPlus

Biletele de tren online, cu până la 40% reducere!

Beneficiarii Cardului TrenPlus pot cumpăra acum și online bilete de tren, cu reducere de 25%, la care se mai pot cumula și reducerile acordate prin serviciul de cumpărare bilete CFR Online (până la 15%*). Cardul poate fi procurat de la stațiile sau agențiile de voiaj CFR, la prețul de 80 lei, `n baza unei cereri scrise. Acesta are o perioadă de valabilitate de un an, este nominal și netransmisibil și permite efectuarea unui număr nelimitat de călătorii. Pentru cumpărarea biletelor CFR online, clienții trebuie să se `nregistreze pe site-ul www.cfrcalatori.ro, să completeze toți pașii indicați pe platformă, să aleagă destinația unde vor să ajungă și să finalizeze plata. După ce tranzacția este confirmată, clientul primește pe e-mail varianta electronică a biletului de tren, care nu trebuie obligatoriu tipărită, identificarea având loc pe baza unui act de identitate și a ID-ului de bilet.

Biletele online pot fi cumpărate cu minim 24 de ore înainte de plecarea trenului. Oricare utilizator de internet are posibilitatea de a cumpăra bilete la toate trenurile care circulă cu regim de rezervare (InterCity - IC, InterRegio -IR, Regio Expres - RE) `n trafic intern, la preț `ntreg, copil, elev sau student, bilete dus-`ntors, minigrup 2 – 5 sau bilete cu reducere la cumpărarea cu anticipație de 6 – 30 zile.

* La achiziționarea biletelor online, CFR Călători acordă o reducere de 5% la orice bilet cumpărat on-line, plătit cu orice tip de card sau o reducere de 15% (până la data de 30 august 2012), la plata cu card MasterCard sau Maestro. Reducerile de 5% sau de 15% se acordă la suma finală. Informații suplimentare despre utilizarea serviciului de cumpărare bilete CFR Online și reducerile oferite, sunt disponibile pe site-ul www.cfrcalatori.ro.

Mersul Trenurilor CFR Călători pentru mobil Sigurul site actualizat cu infomatii despre Mersul Trenurilor este pagina web a CFR Călători: www.cfrcalatori.ro. Utilizatorii de internet care folosesc dispozitive mobile, au acum la `ndemână si aplicația de vizualizare a informațiilor despre Mersul Trenurilor la adresa m.cfrcalatori.ro. Prin această aplicație se pot obține informații legate de Mersul Trenurilor `ntr-un format adecvat pentru aparate mobile, cu un transfer mai mic de date, ceea ce duce implicit la o accesare mai rapidă a Mersului Trenurilor CFR Călători. Dacă utilizatorul dorește să revină din această aplicație la site-ul www.cfrcalatori.ro, trebuie să utilizeze butonul “Desktop”poziționat pe bara din josul paginii. Aplicația poate fi accesată și prin butonul “Mersul Trenurilor pentru mobil“ de pe site-ul www.cfrcalatori.ro .


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

45


46

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Eveniment la Casino Vesuvius

Turneul „The Clash”, câștigat de Radu Lungu

Turneul de poker a fost organizat impecabil de Casino Vesuvius din Brașov. Marele `nvingător a fost Radu Lungu, care a plecat acasă cu trofeul și cu un premiu de 23.020 RON.

VESUVIUS

POKER LEAGUE

by Luana Filip Turneul „The Clash” a avut loc la binecunoscutul casino Vesuvius din orașul de la poalele Tâmpei. A `nceput `n data de 16 iulie, când s-a dat startul primului satelit (50+20 Rebuy + Addon). După cinci sateliți desfășurați `n zile diferite și având aceeași structură, s-a tras linie și au fost oferite 23 de intrări la turneul „The Clash”, buy-in 1.500 RON. Pe 25 iulie a `nceput turneul cu 37 de jucători. Fiecare dintre aceștia a primit 15.000 de fise. Blindurile s-au schimbat la 35 de minute. ~n prima zi, `n jurul orei două noaptea, au mai rămas zece jucători. Masa Finală a fost compusă din:

Simionescu George – 166.900 fise The „The Clash” tournament was e.com by the well-known Vesuvius Torok Barna – 100.900 fise hosted uviuspokerleagu www.ves Lungu Radu – 65.800 fise Casino in the city at Tampa foothill. Reis Radu – 60.500 fise It started on July 16, with the first Dogaru Florin – 54.300 fise satellite (50+20 Rebuy + Add-on). Bozodi Robert – 38. 400 fise After five satellites on different days, Marele Remus – 37600 with the same structure, the line was Naghiu Răzvan – 37. 600 fise drawn and 23 entries were offered to Enescu Alina – 24.600 fise the „The Clash” tournament, a buy-in Seceleanu Valeriu – 13. 500 fise of 1,500 RON. On July 25, the tournament started with 37 players. EaPe 26 iulie, Masa Finală a contich of them was given 15,000 chips. nuat, jucătorii părăsind rând pe rând The blinds changed every 35 minucompetiția. Doar primii cinci au intes. On first day, at around 10 a.m., trat `n bani, premiile fiind de 54.020 ten players were left. The Final Table RON. Un lucru inedit a fost că la had the following names:

Simionescu George – 166,900 chips Torok Barna – 100,900 chips Lungu Radu – 65,800 chips Reis Radu – 60,500 chips Dogaru Florin – 54,300 chips Bozodi Robert – 38, 400 chips The Great Remus – 37,600 chips Naghiu Răzvan – 37,600 chips Enescu Alina – 24,600 chips Seceleanu Valeriu – 13,500 chips On July 26, the Final Table went on, as the players left the competition one by one. Only the first five got into money and the prizes would amount to 54,020 RON.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

The poker tournament at the Vesuvius Casino in Brasov was flawless. The winner was Radu Lungu, who went home with the trophy and a 23,020 RON prize.

Masa Finală a fost și o reprezentantă a sexului frumos, Alina Enescu. Acest lucru este o dovadă `n plus a faptului că pokerul se bucură de din ce `n ce mai mult success `n rândul doamnelor și domnișoarelor. Un `nvingător ajutat de dame Florin Dogaru și Radu Lungu au oferit un spectacol deosebit la heads-up. Cel din urmă a câștigat trofeul “The Clash” și premiul cel mare, de 23.020 RON. Damele au fost cele care i-au adus lui Ra-

du Lungu trofeul “The Clash”, trofeu creat astfel `ncât jucătorul care câștiga “mâna finală” să poată lua cu el cărțile norocoase. Turneul “The Clash” s-a desfășurat sub sigla Vesuvius Poker League, liga Casinoului Vesuvius. ~n această ligă, jucătorii pot aduna puncte cu fiecare participare la turneele Vesuvius Poker League. A fost creat și un site special pentru Vesuvius Poker League: www.vpl.casinovesuvius.com, site unde jucătorii de poker pot găsi toate informațiile legate de turneele de poker organizate de Casino Vesuvius.

47

Event at Vesuvius Casino

„The Clash” tournament won by Radu Lungu An interesting fact was that the Final Table had a female player, Alina Enescu. And this is a sign that poker is thriving more and more among the representatives of the weaker, but beautiful, sex. A winner sustained by the ladies Florin Dogaru and Radu Lungu gave a wonderful show during heads-up. The latter won the „The Clash” trophy and the big prize of 23,020 RON. The ladies brought this trophy to him, a trophy cre-

ated so that the player who wins the ‘final hand’ will take the lucky cards with him. The „The Clash” tournament took place under the sign of Vesuvius Poker League, the league of the Vesuvius Casino. In this league, the players can collect points every time they participate into the Vesuvius Poker League tournaments. A special site was built for Vesuvius Poker League, www.vpl.casinovesuvius. com; here, the poker players will be able to find the latest on the poker tournaments being organized by Vesuvius Casino.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

49

Am stat de vorbă cu câștigătorul Chatting with the winner

by Alesia Luca

~nvingătorul de la turneul „The Clash”, organizat de Casino Vesuvius din Brașov, a avut amabilitatea de a acorda un scurt interviu, `n exclusivitate, revistei noastre – „Casino Life & Business Magazine”. Iată ce ne-a declarat Radu Lungu: ➢ Cum te simti acum, după ce ai câștigat turneul „The Clash”? Mă simt bine. Am mai câștigat și alte turnee, nu e nici primul, nici ultimul.

exclusivE

ness Magazine Casino Life & Busi

The winner in „The Class” tournament, organized by the Vesuvius Casino in Brasov, was very kind to give us a short and exclusive interview to our magazine „Casino Life & Business Magazine”. Here below is what Radu Lungu told us ➢ How do you feel now, after winning „The Clash” tournament? I feel good. I have won other tournaments before, it is not the first or the last one.

➢ Ce vei face cu premiul `ncasat, respectiv cu cei 23.020 RON? Sincer, nimic special.

➢ What are you going to do with the prize, namely 23,020 RON? To be honest, nothing special.

➢ La turneul de la Casino Vesuvius, damele ți-au purtat noroc… {i `n viața de zi cu zi femeile iți poartă noroc? Da, bine`nțeles. Am două dame și acasă. Sunt căsătorit și am o fetiță.

➢ At the tournament in the Vesuvius Casino, ladies brought you good luck… Is it true for each of your days? Yes, of course. I also have two ladies at home. I am married and have a daughter.

➢ Care este următorul turneu la care vei participa? Nu știu, nu am un calendar prestabilt. ~n funcție de ce se ivește. ➢ Cunosti revista noastră – „Casino Life & Business Magazine”? Ce părere ai de ea? Poți să le transmiți un gând cititorilor noștri? Ai un `ndemn sau un sfat pentru jucătorii de poker? Cunosc foarte bine revista, o răsfoiesc de fiecare dată când am ocazia. Este revista de care industria jocurilor de noroc și nu numai are nevoie. Cititorilor dumneavoastră le transmit să citească cu plăcere articolele din revistă. Cu siguranță pot să-și ia doza zilnică de informații despre gambling. ~n ceea ce-I privește pe jucătorii de poker, sfatul meu este să se bucure de jocul de poker, să nu se gândească numai la bani.

➢ What is the next tournament you will be part of? I do not know, do not have an already set agenda. It depends on what is coming my way. ➢ Do you know our publication – „Casino Life & Business Magazine”? What do you think about it? Any thoughts for our readers? A piece of advice for the poker players? I do know the magazine very well, I browse through it every time I put my hands on it. It is the magazine that the gambling industry needs. To your readers – I tell them to take delight in reading the articles in there. It is a sure thing that they will get their daily information about gambling. As for the poker players, my advice for them is to enjoy the poker game, not to do it solely for money.


50

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Cel mai mare event de poker all time

Antonio Esfandiari a câ[tigat peste 18 milioane de dolari

WSOP 2012 Evenimentul 55: The Big One For One Drop

Clasament Final

1. Antonio Esfandiari - 18.346.673 $ 2. Sam Trickett - 10.112.001 $ 3. David Einhorn - 4.352.000 $ 4. Phil Hellmuth - 2.645.333 $ 5. Guy Laliberte - 1.834.666 $ 6. Brian Rast - 1.621.333 $ 7. Bobby Baldwin - 1.408.000 $ 8. Richard Yong - 1.237.333 $

by Daria Maria Diaconu

Antonio Esfandiari a ocupat locul `ntâi la turneul cu cel mai mare buy-in din toate timpurile, respectiv un milion de dolari. Este vorba despre eventul The Big One For One Drop. Turneul s-a desfășurat `n perioada 1-3 iulie la Rio All-Suite Hotel and Casino din Las Vegas. Marele câștigător, Antonio Esfandiari, l-a `nvins la heads-up pe Sam Trickett și

a `ncasat un premiu de nici mai mult nici mai puțin de 18.346.673 de dolari la evenimentul 55 al World Series of Poker, Big One For One Drop. A condus masa finală Esfandiari a condus masa finală de opt jucători după eliminarea lui Mike Sexton pe locul nouă,

Antonio Esfandiari placed first at the tournament with the highest buy-in of all time, namely one million dollars. It is about the ‘The Big One For One Drop’ event. The tournament took place at Rio All-Suite Hotel and Casino in las Vegas, between July 1and 3. The great winner, Antonio Esfandiari, won at heads-up

against Sam Trickett and won a prize in the amount of 18,346,673 USD at the event 55 in the World Series of Poker, Big One For One Drop. Leading the final table Esfandiari led the final 8-player table, after Mike Sexton had


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Dublul campion al World Poker Tour [i acum de]in\tor a dou\ br\]\ri WSOP, cunoscut [i sub numele „The Magician”, a f\cut ca 18.346.673 de dolari s\-i intre `n cont dup\ ce a c\[tigat cel mai mare turneu de poker din istorie.

The double World Poker Tour champion, holder of two WSOP bracelets, known as „The Magician”, became 18,346,673 USD richer after winning the greatest poker tournament in history.

deținând 39.925.000 de jetoane (134 big blind-uri). Acesta a fost urmat de finalistul obișnuit al evenimentelor high roller, Sam Trickett, cu 37.000.000 de jetoane (123 de big blind-uri). Fondatorul One Drope și creatorul Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a `nceput masa finală `n poziția a treia. Atât el, cât și David Einhorn au anunțat că vor dona sumele câștigate unor organizații caritabile. Brian Rest, Phil Hellmuth, omul de afaceri Richard Zoung și legenda pokerului Bobby Baldwin au alcătuit restul mesei finale.

a avut un buy-in uriaș, `n valoare de 1.000.000 $. Evenimentul a reușit să capteze atenția așa cum nu a reușit niciun alt eveniment de până acum. Turneul Big One for One Drop este un turneu de poker organizat și `n scopuri caritabile, dar care a generat, `n același timp, și cel mai mare premiu văzut până acum la un turneu de poker. La megaevenimentul de la Las Vegas au participat 48 de jucători.

Magician profesionist

O parte din fiecare buy-in de câte 1.000.000 de dolari, mai exact câte 111.111 dolari au fost donați organizatiei caritabile ONE DROP, cu scopul de a strânge destui bani pentru un proiect care va permite natiunilor sărace să aibă acces la apa potabilă. Fundația caritabilă ONE DROP este creată de fondatorul Cirque du Soleil, Guy Laliberté, in colaborare cu Montrealer and Caesars Interactive Entertainment CEO, Mitch Garber. Fondurile adunate vor fi direcționate proiectelor din toata lumea, organizate de ONE DROP. Astfel, din acest turneu, organizația a strâns o sumă impresionantă, de 5.533.328 de dolari, pe care `i va folosi `n scopuri caritabile. Evenimentul nu a avut rake, astfel că restul de 888.889 de dolari din fiecare buy-in au fost distribuiți pentru premiile acestui turneu. Jucătorii au `nceput cu 3.000.000 de fise.

been eliminated on the ninth position, holding 39,925,000 chips (134 big blinds). He was followed by the usual finalist of the high roller events, Sam Trickett, with 37,000,000 chips (123 big blinds). The founder of One Drope and the creator of Cirque du Soleil, Guy Laliberté started the final table in the third position. Both he and David Einhorn annouunced that they would donate their winnings to some charitable organizations. Brian Rest, Phil Hellmuth, businessman Richard Zoung and the poker legend Bobby Baldwin were the other players.

Antonio Esfandiari are 33 de ani și locuiește la San Francisco. S-a născut la Teheran, `n Iran. Familia sa s-a mutat la San Jose, `n California, pe vremea când el avea doar nouă ani. Pe numele său real Amir Esfandiari, el și-a schimbat numele `n Antonio la vârsta de 19 ani. Supranumele „The Magician” `i vine de la faptul că știe să facă tot felul de trucuri cu cărțile de joc, fiind magician profesionist. Fratele său mai mic, Pasha, joacă și el poker. ~n prezent, câștigurile din poker ale lui Antonio Esfandiari se ridică la 23.200.000 de dolari. Mare eveniment mare The Big One For One Drop este cel mai spectaculos turneu din lumea pokerului de până acum. Acest turneu de No Limit Hold’em

Apă potabilă pentru națiunile sărace

Professional magician Antonio Esfandiari is 33 and lives in San Francisco. He was born in Teheran, Iran and his family moved to San Jose, California, when he was nine. His real name is Amir Esdandiari, but he changed it to Antonio when turned 19. The nickname of „The Magician” comes from the fact that he knows how to do all kinds of tricks with the cards, as he is a professional magician. His younger brother, Pasha, plays poker too. Currently, Antonio’s winnings from poker amount to 23,200,000 USD. THE event The Big One For One Drop is the most spectacular tournament in the poker world so far. This

51

tournament of No Limit Hold’em had a huge buy-in, in the amount of 1 million USD. And the event caught the attention as never before. The Big One for One Drop tournament is a poker event also organized as a charity, which also drew the largest prize ever seen in a similar event. A number of 48 players were present at the mega-event in Las Vegas. Drinking water for poor countries A percentage of each one-million buy-in, more exactly 111,111 USD was donated to the ONE DROP charitable organization, in order to raise enough money for a project that will allow the poor countries have access to drinking water. The ONE DROP charitable organization was created by the founder of Cirque du Soleil, Guy Laliberté, in cooperation with Montrealer and Caesars Interactive Entertainment CEO, Mitch Garber. The funds raised will be forwarded to the projects worldwide, organized by ONE DROP. Thus, this tournament generated an impressive amount, i.e. 5,533,328 USD, which will be used for the above. The event did not have rake, hence the rest of 888,889 USD from each buy-in was distributed as prizes of the tournament. The players started with 3,000,000 chips.

The greatest poker event of all time

WSOP 2012, Event 55: The Big One For One Drop

Final ranking

1. Antonio Esfandiari - 18.346.673 $ 2. Sam Trickett - 10.112.001 $ 3. David Einhorn - 4.352.000 $ 4. Phil Hellmuth - 2.645.333 $ 5. Guy Laliberte - 1.834.666 $ 6. Brian Rast - 1.621.333 $ 7. Bobby Baldwin - 1.408.000 $ 8. Richard Yong - 1.237.333 $

Antonio Esfandiari won over 18 million dollars


52

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Bertil Knutsson

Dispariția unui vizionar din lumea gamblingului

Death of a visionary in gambling

a murit passed away

by Irina Macarie

Fondatorul și președintele TCSJohnHuxley a `ncetat din viață la vârsta de 80 de ani, la reședința sa din Gothenburg, Suedia, `n urma unei boli care a evoluat rapid.

The founder and President of TCSJohn Huxley died at his residence in Gothenburg, Sweden, losing to a quickly evolving disease. He was 80.

Dispariția președintelui TCSJohn Huxley, Bertil Knutsson, este o mare pierdere pentru industria gamblingului. Marele om de afaceri a lăsat `n urma sa o familie `ndurerată, formată din soția

The death of President of TCSJohn Huxley, Bertil Knutsson, is a great loss for the gambling industry. A great business man, he left behind a grieving family – Stella, his wide, and three

Stella și trei copii – Micheal, Tristan și Charles. Funerariile au avut loc la Gothenburg pe 3 august. „Bertil a fost nu doar un tată, el a fost cel mai bun prieten al meu și totodată confidentul meu. Valorile pe

children – Michael, Tristan and Charles. The funeral service took place in Gothenburg, August 3. „Bertil was not only a father, but also my best friend and my confidant.” The values that he passed


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

40

EDITION

53


54

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Bertil Knutsson 01.03.1932 - 26.07.2012

care le-a inoculat celor trei fii ai săi transced toate aspectele vieții: integritate, onestitate și compasiune”, a declarat Michael Knutsson, director `n cadrul TCSJohnHuxley. ~n cei peste 50 de ani de carieră, Bertil Knutsson, care a `ncetat din viață la reședința sa din Gothenburg, Suedia, la vârsta de 80 de ani, `n urma unei boli care a evoluat rapid, a fost nu numai un vizionar `n industria de gambling dar și un mare amator de sport, implicându-se cu succes `n ambele direcții. La `nceputul acestui an, magnatul a primit Premiul Outstanding Contribution, la cea de-a cincea ediție a International Gaming Awards, `n semn de recunoaștere a contribuției și influenței majore pe care le-a avut, `n `ntreaga sa carieră, `n industria de gaming. Profesionist `n adevăratul sens al cuvântului ~n anul 1958 a introdus, `n Suedia, casinourile ca element de divertisment. Prin implementarea, `n anul 1979, a sistemului revoluționar Chipper Champ™ a reușit sa schimbe, pentru totdeauna, fața jocurilor de casino. ~n anul 1980 a `nființat una dintre primele companii străine `n fosta Uniune Sovietică. Bertil Knutsson a adus

pokerul și pariurile sportive on-line pe piața țărilor nordice printrun join venture cu Ladbrokes Plc. A devenit actionar majoritar `n companiile operator de gaming on-line precum Betsson AB și Net Entertainment AB. Reputatul om de afaceri s-a implicat activ și `n alte domenii precum Bingo, `n Africa, dar și `n industria energiei regenerabile sau a securității IT. ~mpătimit de sport Knutsson a avut și o carieră de success `n calitate de arbitru de box, participând la numeroase campionate `n mai toate țarile de pe bătrânul continent. Pasiunea pentru box l-a determinat să organizeze gale `mpreună cu prietenul său din copilărie, fostul campion mondial al categoriei grea Ingemar Johansson. Mai mult decât atât, `ntre anii 1985 și 1989 a devenit Președintele Federației Suedeze de Box. Mare pasionat de sport, el a adus și World Championship Tennis (WCT) `n Suedia și organizat turneul Harlem Globetrotters `n Scandinavia `n anii ’70. ~mpătimit de curse, a `nființat compania Knutsson Trotting AB, care crește armăsari de rasă pentru cursele de cai. Unul dintre aceștia este și Sebastian K, cal ce a câștigat, `n anul 2010, Trofeul King Gustav V.

onto his three sons go beyond all the life issues: integrity, honesty and compassion, declared Michael Knutsson, Manager at TCSJohnHuxley. During over 50 years in his career, out of 80 of his life, Bertil Knutsson, who passed away at his residence in Gothenburg, Sweden, due to a disease that evolved fast, was both a visionary in the gambling industry and a sport fan, and successful in both. At the beginning of this year, magnate was offered the Outstanding Contribution Award, during the fifth edition of the International Gaming Awards, as a sign of recognition of his leading contribution to the gaming industry all his life. A true professional In 1958, he introduced in Sweden the casinos as a type of entertainment. But gaming has changed forever upon the implementation, in 1979, of the revolutionary system Chipper Champ™. In 1980, he founded one of the first joint ventures in the former Soviet Union. Bertil Knutsson brought the online poker and betting to the market of the northern countries via a joint venture with Ladbrokes Plc.

He became a shareholder in the online gaming operator companies, such as Betsson AB and Net Entertainment AB. The famous business man has involved himself very much into other areas, namely Bingo in Africa, renewable energy industry or IT security. Bananas for sport Knutsson had a successful career as a boxing referee, while taking part in various championships in almost all countries in Europe. His passion for boxing has made him organize galas, along with his childhood friend, former world champion in the heavy category, Ingemar Johansson. More than that, he became the President of the Swedish Boxing Federation between 1985 and 1989. Very much into sport, he brought the World Championship Tennis (WCT) in Sweden and organized the Harlem Globetrotters tournament in Scandinavia in the 70’s. A great fan of racing, he founded the company Knutsson Trotting AB, which raises breed stallions for horse races. One of them is Sebastian K, the horse that won the King Gustav V Trophy in 2010.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

55


56

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Propunerea președintelui Federației Internaționale de Poker

Pokerul, activitate extrașcolară

by Daria Maria Diaconu

Anthony Holden, președintele Federației Internaționale de Poker (IFP), `și dorește ca acest joc să devină o activitate extrașcolară. „La fel ca alte sporturi ale minții, pokerul este o unealtă de educație cât se poate de viabilă. ~mbunătățește concentrarea și memoria și dezvoltă mintea”, a afirmat oficialul.

Anthony Holden, the President of the International Federation of Poker (IFP), wishes this game become an extracurricular activity. ‚Like any other mind sports, poker is a quite viable education tool/ It improves concentration and memory and educates the mind, stated the organization official.

Președintele Federației Internaționale de Poker, Anthony Holden, este convins că pokerul poate ajuta elevii și studenții, motiv pentru care a propus introducerea pokerului ca activitate extrașcolară. Britanicul a dat ca exemplu `n acest sens Institutul Henry Street din Manhattan, care are un club de poker `ncă din anul

The President of the Interna­ tional Federation of Poker, Anthony Holden, is positive about the fact that poker can help pupils and students, a reason for his proposal to introduce poker as an extracurricular activity. The British provided the example of the Henry Street Institute in Manhattan, which has had a

2007. Elevii care participat la cursurile acestui club și-au `mbunătățit substanțial capacitățile mentale. Un alt exemplu `n acest sens este și Institutul George Mason din Virginia. Cluburile de poker s-au convertit rapid `ntr-una dintre cele mai solicitate, deși controversate, activități extrașcolare la multe instituții școlare din America. „Ceea

poker club since 2007. The students who attended the courses of this club have greatly enhanced their mental abilities. Another one would be the George Mason Institute in Virginia. The poker clubs have quickly converted into a much-asked-for, though controversial, extracurricular activity in many school institutions in


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

57

Proposal made by the President of the International Federation of Poker

Poker, an extracurricular activity

ce poate să iasă rău la poker are similitudini cu ceea ce poate ieși rău `n viață. La masa de joc `nveți să-ți ții ego-ul sub control și săți stăpânești emoțiile. Acest joc `i poate ajuta pe studenți să acumuleze experiențe și cunoștințe extrem de utile `n viața de zi cu zi”, a explicat președintele Federației Internaționale de Poker. Reacții negative Cu toate acestea, această propunere a stârnit și reacții negative, Keith Whyte, directorul Consiliului Național pe Probleme de Gambling din SUA, trăgând un semnal de alarmă `n „Wall Street Journal”. „Pokerul poate fi util, dar trebuie să existe un anume control și, mai ales, trebuie jucat `n mod

responsabil, fiindcă altfel poate să le creeze dependență tinerilor, ceea ce este extrem de periculos”, a spus el. Cine este Anthony Holden Britanicul Anthony Holden este primul președinte al federației Internaționale de Poker. El a fost ales `n această funcție `n anul 2009. Este celebrul autor al cărților „Big Deal” și „Bigger Deal”. A călătorit `n toată lumea jucând poker. De-a lungul anilor, Anthony Holden a spus răspicat că cea mai mare provocare pentru IFP este „lupta cu stigmatul pe care guvernele și opinia publică nejucătoare de poker `l atașează pokerului, văzându-l doar ca pe un joc de noroc, nu ca pe un sport al minții”.

America. „What can be bad about poker is simular to what can mishappen in life. While sitting at the table, you learn to harness your ego and control your emotions. This game can definitely help the students pile up useful knowledge and experiences for their daily life”, explained the President of the International Federation of Poker. Negative feedback Disregarding the above motivation, this proposal stirred negative reactions, with Keith Whyte, the Director of the National Board for Gambling Affairs in USA warning in the „Wall Street Journal”. „Poker can be useful, but there is a need for a certain control and, more than that, it should

be played responsibly; otherwise, it can create a sense of addiction in the young people, which is extremely dangerous”, he said. Who is Anthony Holden The British Anthony Holden is the first President of the International Federation of Poker, as being elected in this position in 2009. He is the famous author of the books „Big Deal” and „Bigger Deal”. He travelled around the world, playing poker. During the years, Anthony Holden confessed that the greatest challenge for the IFP is „to fight with the stigma that the governments and the non-playing public opinion place on the poker, looking at it as only gambling and not a mind sport.”


58

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Cea mai mare atrac]ie pentru `mp\timi]ii de poker

Aglomera]ie de vedete la

Ca în fiecare an, turneul a fost luat cu asalt de vedete din domenii care mai de care mai diverse, de la sport la televiziune și cinematografie. Au fost prezenți la mesele de joc din cadrul luxosului hotel Rio din Las Vegas jucătorul din NHL Roberto Luongo, actorul Ray Romano – cunoscut din serialul „Everybody Loves Raymond”, starul Kevin Pollak, jucătorul de fotbal Teddy Sheringham, actorul Robert

WSOP

2012

Iler, comediantul Jason Alexander – pe care telespectatorii români îl știu foarte bine grație personajului George Constanza pe care l-a interpretat în sitcom-ul „Seinfeld”, regizorul Mars Callahan și jucătorul australian de cricket Shane Warne, nimeni altul decât logodnicul seducătoarei actrițe britanice Liz Hurley. De asemenea, la WSOP 2012 a fost prezent și fostul campion NBA Earl Barron. De-a lungul timpului, la mesele de joc

59

A crowd puller for the poker fans

An army of stars at

As in every year, various stars took the tournament by storm, coming from sport, television and movies. There were also present at the tables inside the Rio Hotel in Las Vegas the NHL player Roberto Luongo, actor Ray Romano (‚Everybody loves Raymond’), star Kevin Pollak, soccer player Teddy Sheringham, actor Robert Iler, comedian Jason Alexander – whom the Romanian

by Daria Maria Diaconu

TV viewers know as George Constanza in the ‚Seinfeld’ sitcom, director Mars Callahan and the Australian cricket player Shane Warne, no other than the fiance of the seductive British actress Liz Hurley. Similarly, the former NBA champion Earl Barron was there, too. In time, the playing tables in the opulent rooms of the Rio Hotel in Las Vegas hosted other


60

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Celebrit\]ile au venit `n num\r mare la World Series Of Poker 2012 care a avut loc la hotelul Rio din Las Vegas, fiecare vrând s\ demonstreze la masa de joc cine este cu adev\rat as la acest sport care stârne[te atâtea pasiuni. din saloanele opulentului hotel Rio din orașul cazinourilor au mai fost văzute și alte personalități ale cinematografiei împătimite de poker, precum: Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Tilly, Tobey Maguire și James Wood. Liz Hurley i-a purtat noroc Fermecătoarea actriță britanică Liz Hurley a adus un plus de eleganță la WSOP 2012. Diva a fost prezentă la turneu pentru a-și susține iubitul, jucătorul australian de cricket Shane Warne. „~l privesc pe Warne la campionatul mondial de poker. Nu prea știu ce se întâmplă pe la mese, dar de distrat mă distrez”, a scris vedeta din Marea Britanie pe contul său de Twitter. Apariția actriței la turneu i-a purtat noroc australianului, el reuțind să se califice pentru ziua a doua. O legendă vie la mese La WSOP 2012 a paricipat și o legendă vie a pokerului, respectiv

Doyle Brunson, în vârstă de 78 de ani. Așa cum era de așteptat, prezența sa nu avea cum să treacă neobservată, fiind vorba despre un mare campion. Dar să vedem cine este Doyle Brunson. El joacă cu mare succes acest sport al minții de peste 50 de ani. {i-a început cariera jucând în mod ilegal poker pe Exchange Street din Texas cu amicul său, Dwayne Hamilton. Cuprinși de microbul pokerului, cei doi au decis să călătorească prin toată America, în căutarea unor jocuri mai mari. S-au întâlnit, de-a lungul anilor, cu alte legende ale pokerului – Amarillo Slim și Sailer Robert, cu care au devenit foarte buni prieteni. S-au stabilit la Las Vegas, unde au început să joace la World Series Of Poker, la crearea cărora au contribuit în anul 1970. De atunci, Doyle Brunson a jucat la fiecare Main Event. A fost primul învingător al unui World Championship Of Poker back to back și a câștigat zece brățări WSOP și aproape trei milioane de dolari din premii WSOP.

The stars showed up in a big number at World Series Of Poker 2012 taking place at the Rio Hotel in Las Vegas, and each of them wished to prove who really is the hotshot in this sport that sparks so much passion.

movie personalities in love with poker, such as: Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Tilly, Tobey Maguire and James Wood. Liz Hurley, a good luck girl The charming British actress Liz Hurley was an epithome of elegance at WSOP 2012. Diva joined the tournament to encourage her lover, the Australian cricket player Shane Warne. ‚I will be watching Warne at the world poker championship. I have no clue about what’s going on at the tables, but I am definitely having fun, tweeted the British star. Her presence proved a good omen for the Australian, who qualified for the second day. A living legend at the tables Doyle Brunson, a 78-year old living legend in poker attended

the WSOP 2012. As expected, his presence could not be missed. Who is this Doyle Brunson? A great champion who has been successfully playing this mind sport for over 50 years. He started playing poker illegally on Exchange Street in Texas with his friend, Dwayne Hamilton. Once bitten by the gambling bug, they decided to travel through the entire America for bigger games. During the years, they met other poker legends - Amarillo Slim and Sailer Robert, whom they became good friends with. The duo settled in Las Vegas, where they started playing at the World Series Of Poker, which they contributed to create in 1970. Since then, Doyle Brunson played every Main Event. He was the first winner of a World Championship of Poker back to back and won ten WSOP bracelets and almost three million dollars from WSOP prizes.


61


62

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

WSOP Jucătorii români S-a încheiat campionatul de poker din Las Vegas

au câștigat peste 100.000 $

2012

by Alesia Luca

După două săptămâni de la începerea Main Event Championship WSOP 2012, am aflat cine se va întrece la Masa Finală din luna octombrie. La acest megaturneu, există șI jucători din România care au reușit să plece acasă cu bani.

Two weeks into the Main Event Championship WSOP 2012, we know who is going to be sitting around the Final table in October. Romanian players managed to go home with money from this mega-tournament.

Superturneu de poker la hotelul Rio din Las Vegas, unde s-a jucat timp de două săptămâni. Mihai Manole, Dan Murariu șI Ionel Anton sunt jucătorii români care au reușit să intre în bani la World Series Of Poker Main Event 2012. Aceștia au reușit să câștige peste 100.000 de dolari împreună. Mihai Manole s-a clasat cel mai bine dintre toți, el terminând pe un onorant loc 128.

A 2-week poker super-tournament at Rio Hotel in Las Vegas Mihai Manole, Dan Murariu and Ionel Anton are the Romanian players who cashed in at World Series Of Poker Main Event 2012. They won over 100,000 USD together. Mihai Manole placed the best of all, on a quite good position of 128.

Peste un milion de mâini jucate Timp de aproape două săptămâni, cazinoul Rio din Las Vegas a găzduit acest campionat de poker. Main Event Championship WSOP 2012 a avut un buy-in de 10.000 de

dolari, 6.598 de jucători înregistrați șI peste jumătate de milion de mâini jucate. Se cunosc acum cei 9 finaliști care se vor întoarce în luna octombrie la cazinoul Rio din Las Vegas. {apte dintre cei nouă jucători de la Masa Finală vor încasa premii de peste un milion de dolari, iar câștigătorul va pleca acasă cu o sumă fabuloasă, respectiv peste 8,5 milioane de dolari. Jocul de la masa finală se va relua pe data de 29 octombrie, iar ultimii trei jucători rămași vor relua jocul pe data de 30 octombrie, când va fi desemnat șI câștigătorul. Iată, mai jos, lista premiilor în bani pe care le vor lua cei nouă norocoși care au ajuns la masa Finală a WSOP 2012 Main Event:

Over a million hands to be played For almost two weeks, Rio Casino in Las Vegas hosted this poker championship. The Main Event Championship WSOP 2012 had a buy-in of

10,000 USD, with 6,598 registered players and over a million hands that were played. We now know the names of the 9 finalists who will be back to Rio Casino in October (seven of these nine will be cashing in prizes of over 1 million USD and the winner will go home with a staggering prize – 8.5 mill USD. The Final Table game will resume on October 29, and the last three players will go on the next day, when the winner is chosen. Here is what they will be playing for at the Final Table:

8,527,982 USD 5,292,889 USD 3,797,558 USD


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

63

WSOP Romanian players Poker championship in Las Vegas is over

2012

won over 100,000 USD

8.527.982 de dolari 5.292.889 de dolari 3.797.558 de dolari 2.850.494 de dolari 2.154.616 de dolari 1.640.461 de dolari 1.257.790 de dolari 971.252 de dolari 754.798 de dolari Norocoșii care se vor bate în octombrie

Majoritatea jucătorilor care au ajuns la Masa Finală la WSOP 2012 sunt jucători care au avut succes atât în turneele live, cât șI în jocul pe internet. Dintre cei nouă jucători, opt sunt americani, iar unul este de origine maghiară. Vârsta medie este de 31,4 ani. Dar să vedem cine sunt aceștia șI numărul lor de chipsuri: Jesse Sylvia – 43.875.000 chips Andras Koroknai – 29.375.000 chips Greg Merson – 28.725.000 chips Russell Thomas – 24.800.000 chips Steven Gee – 16.860.000 chips Michael Esposito – 16.260.000 chips Robert Salaburu – 15.155.000 chips Jake Balsinger – 13.115.000 chips Jeremy Ausmus – 9.805.000 chips Jesse Sylvia are 26 de ani șI a câștigat, până în prezent, 23.777 de dolari. Este foarte bun prieten cu un alt membru al acestei Mese Finale, șI anume cu Russell Thomas. Cei doi au fost colegi de cameră în timpul WSOP 2010. Andras Koroknai are 30 de ani șI a adunat din turneele de poker, până acum, 1.841.013 de dolari. Este unul dintre cei mai experimentați jucători de la această Masă Finală, fiind deținătorul unui important titlu – la WPT LA Poker Classic 2012, unde a încasat 1.700.000 de dolari.

Greg Merson are 24 de ani șI a încasat din turnee 1.319.704 dolari. Este singurul jucător de la Masa Finală care a câștigat în această vară o brățară. A ieșit victorios la evenimentul #57 șI a primit 1.100.000 de dolari. Russell Thomas are 24 de ani șI încasări de 126.796 de dolari. Este un statistician din Connecticut șI a afirmat că nu există prea mari șanse să se întoarcă la acest job după ce a ajuns la Masa Finală. Steven Gee are 56 de ani șI a adunat, din turneele de poker, 498.422 de dolari. Este cel mai în vârstă jucător de la Masa Finală. Anul acesta a reușit să obțină o brățară WSOP la un eveniment de 1.000 de dolari No-Limit Hold’em. Michael Esposito are 43 de ani șI are câștiguri de 172.806 dolari. Este broker șI, multă vreme, a jucat poker doar ca hobby. Masa Finală de la cazinoul Rio din Las Vegas reprezintă a doua intrare în bani pentru el la un eveniment principal WSOP. Robert Salaburu are 27 de ani șI a adunat 42.411 dolari. |n prezent, este foarte concentrat pe jocul live, dar are mai multă experiență on-line. A fost extrem de încântat de faptul că a intrat în Masa Finală de la Las Vegas. Jacob Balsinger are 21 de ani, având încasări de 3.884 de dolari. Este cel mai tânăr jucător prezent la Masa Finală. Pasionat de poker, el își vede șI de studii, fiind student la Universitatea din Arizona, la {tiințe Politice. Jeremy Ausmus are 32 de ani șI a adunat 427.145 de dolari din turneele de poker. A intrat de nici mai mult nici mai puțin de opt ori în bani la evenimentele WSOP. Are rezultate absolut impresionante în turneele de poker on-line.

2, 850,494 USD 2,154,616 USD 1,640,461 USD 1,257,790 USD 971,252 USD 754,798 USD The hopeful October players

Most players who reached to the Final Table at WSOP 2012 are the ones who were successful during the live and online tournaments. Out of the nine players, eight are Americans and the ninth is Hungarian. Average age is 31.4 years. Let’s meet them and see their number of chips: Jesse Sylvia – 43,875,000 chips Andras Koroknai – 29,375,000 chips Greg Merson – 28,725,000 chips Russell Thomas – 24,800,000 chips Steven Gee – 16,860,000 chips Michael Esposito – 16,260,000 chips Robert Salaburu – 15,155,000 chips Jake Balsinger – 13,115,000 chips Jeremy Ausmus – 9,805,000 chips Jesse Sylvia is 26 and has won 23,777 USD so far. He is a very good friend with another member at the Final Table, namely Russell Thomas. The two were roommates during WSOP 2010. Andras Koroknai is 30 and has earned 1,841,013 USD from the poker tournaments. He is one of the most experienced players at this Final Table, as he holds an important title – WPT LA Poker Classic 2012, where he won 1,700,000 USD. Greg Merson is 24 and cashed in 1,319,704 USD from tournaments. He is the only player at the Final Table who won a bracelet

this summer. He was the winner at the event # 57 and received 1,100,000 USD. Russell Thomas is 24 and his winnings amount to 126,796 USD. He works as a statistician from Connecticut and declared that there is a slim chance he would go back to his daily job after playing at the Final Table. Steven Gee is 56 and won 498,422 USD from the poker tournaments. He is the oldest player at the Final Table. This year, he has managed to get a WSOP bracelet at a 1,000 USD No-Limit Hold’em event. Michael Esposito is 43 and has earned 172,806 USD. He is a broker and for a long time he had been playing poker as a hobby. The Final Table at Rio Casino in Las Vegas is his second cash at a WSOP main event. Robert Salaburu is 27 and his earnings amount to 42,411 USD. Currently, he is focused on live playing, bringing in his great online experience. He was extremely thrilled when joined the Final Table. Jacob Balsinger is 21, with winnings of 3,884 USD. He is the youngest player at the Final Table, a student at Arizona State University, majoring in Political Sciences. Jeremy Ausmus is 32 and collected 427,145 USD from the poker tournaments. He has played 8 times cashes at the WSOP events. His results in the online poker tournaments are impressive.


64

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTOR

Casino

{i lumea gamblingului se preg\te[te de Olimpiad\

by Daria Maria Diaconu

Iată că odată cu începerea JocurilorOlimpice de la Londra, în capitala britanică s-a redeschis și un celebru cazinou, cu o istorie îndelungată, care să ofere turiștilot și nu numai prilejul de a-și încerca norocul la gambling. Este vorba despre Casino Hippodrome, o clădire impresionantă aflată la intersecția dintre Leicester Square și Charing Cross Road. Locația este situată atât în mijlocul Londrei, cât și al industriei de divertisment de mai bine de o sută de ani. ~n anul 2005, și-a pierdut, din păcate, atât funcțiiile, cât și licența de a vinde băuturi alcoolice. Acum, revine în prim-plan, spre bucuria pasionaților de jocuri de noroc. Redeschiderea cazinoului a avut loc pe data de 13 iulie. Deși într-o vineri, proprietarul locației, Simon Thomas, nu a fost deloc deranjat de acest lucru. „Când este vorba despre afaceri, nu-mi permit să fiu superstițios”, a declarat el. La inaugurarea casinoului Hippodrome au fost prezente numeroase vedete, precum Imogen Thomas, actorul Danny Dyer, modelul Jodie Kidd, Daisy Lowe și mulți-mulți alții.

Gambling world, ready for the Olympics

t i t \ g e r p e a r d n o L din i i ] n e i l c \ c s a e m i r p s\-[i

o t d e r a p e r p s i in London s r e y a l p r i e h t e m welco

Along with the Olympics in London, a famous casino in London reopened its gates – with a long history in this line of business, will provide various opportunities to the tourists (and not only) to try their luck at gambling. This is Casino Hippodrome, an impressive building at the Leicester Square and Charing Cross Road intersection. The location has been in the center of London and of the entertainment industry for over one hundred years. In 2005, it unfortunately lost its functions and the license of selling alcoholic beverages. Now, it is coming back, to make the gambling aficionados ecstatic. The reopening of the casino took place on July 13. Even though it fell on a Friday, Simon Thomas seemed not to be bothered. ‚When it comes to business, I cannot afford to be superstitious’, he declared. A crowd of stars were present at the inauguration of the Casino Hippodrome, such as Imogen Thomas, actor Danny Dyer, model Jodie Kidd, Daisy Lowe and many, many more. A 40-million GBP investment This superb casino in Leicester Square was reopened,


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Casinoul Hippodrome din capitala britanic\ s-a redeschis pe 13 iulie, vineri. Data nu l-a speriat deloc pe Simon Thomas. „Nu-mi permit s\ fiu supersti]ios”, a declarat proprietarul loca]iei. La inaugurare au fost prezente vedete care mai de care. Investiție de 40 de milioane de lire sterline Acest superb cazinou din Leicester Square a fost redeschis după numeroase amânări și renovări. Investiția a fost una de proporții, respectiv de 40 de milioane de lire sterline. ~nsă efortul a meritat, după cum spune și proprietarul Casino Hippodrome. Clădirea are trei etaje dedicate gamblingului, dar și patru baruri, un teatru cu 200 de locuri și un restaurant cu o capacitate de 150 de locuri. La ultimul nivel există camere speciale, unde pariorii pot juca și fuma, în același timp. Un lucru extrem de plăcut este faptul că acest superb cazinou are licență pentru a oficia cununii.”Cine vrea să fie cununat de Elvis la Londra, acum poate fi... nu doar la Las Vegas”, a spus cu mândrie proprietarul locației, Simon Thomas. 2.000 de jucători zilnic Patronul cazinoului are un plan de afaceri foarte bine stabilit. Acesta prevede atragerea a 2.000 de jucători pe zi care să cheltuiască, fiecare, cel puțin 38 de lire sterline. Planul nu pare deloc irealizabil, mai ales pe durata Olimpiadei de Vară, când capitala Marii Britanii va fi luată cu asalt de turiști veniți din toate coluțurile lumii și dornici de orice fel de distracție. dacă planul de afaceri al lui Simon Thomas se îndeplinește, proiectul devine profitabil în cinci ani. „facem asta pentru că iubim ceea ce facem și pentru că, evident, vrem să oferim ceva special tuturor celor care ne trec pragul și pentru că vrem să facem bani”, a explicat Simon Thomas, care are ca scop să îmbine plăcutul cu utilul.

Numeroase transformări La început, clienții locului se bucurau de show-uri în care circul și apa erau principala atracție. ~n mijlocul teatrului se afla un enorm bazin cu apă. Aici înotau elefanți, apăreau săritoare de la mare înălțime și chiar și gondole venețiene. ~n seara deschiderii, pe scenă și-a făcut apariția și un tânăr în vârstă de 20 de ani, aflat la începutul carierei. Un ilustru necunoscut pe atunci, acel tânăr a devenit unul dintre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare, comedianți ai lumii. Este vorba despre nimeni altul decât Charlie Chaplin. De-a lungul anilor, locația a trecut ptin numeroase transformări, de la un teatru cu 1.340 de locuri la club de noapte. Pe vremea când se numea „The Talk of The Town”, locația a găzduit concerte susținute de două legende ale scenei muzicale internaționale, respectiv Frank Sinatra și Shirley Bassey.

65

The Casino Hippodrome in London reopened Friday, on July 13. This date, though, was no scare for Simon Thomas. ‚I cannot afford to be superstitious’ declared the owner. Numerous stars were present at the opening ceremony.

after multiple delays and renovations. The investment reached a sizable number – 40 millions. But the effort was worth it, as stated by the owner of the Casino. The building has three storeys for gambling, four bars, a 200-seat theatre and a 150-seat restaurant. There are special rooms at the top floor, where the bettors can play and smoke at the same time. What is more interesting is that this elegant casino has a license for marriage. ‚Whoever wants to be wedded by Elvis in London, now it can happen... and not only in Las Vegas’, proudly said the owner of the location, Simon Thomas. 2,000 players every day The casino owner has a very well sketched business plan. This stipulates to attract 2,000 players per day who will spend at least 38 GBP each. The plan is not that farfetched, mainly during the Summer Olympics when the capital of the Great Britain will be taken by storm by tourists coming from all four corners of the world, ready to have fun. Should the business plan is successful, then the project will start being lucrative in five years. ‚We

do this because we love it and, obviously, because we want to offer something special to everyone coming through our door and, finally, to make money’, explained Simon Thomas, who intends to mix business with pleasure. Changes after changes At first, the guests were enjoying the shows where circus and water were the main events. There was an enormous water pool in the middle of the theatre. Here elephants were swimming, women diving from heights and Venetian gondolas floating around. When the opening night came, a 20-year old man came on the stage, at his career kickoff. A famous unknown back then, this young man rocketed to fame to become one of the greatest, if not the greatest, comedians in the world. None other than Charlie Chaplin. During the years, the location went through many changes, from a 1,340-seat theatre to a night club. While named ‚ The Talk of The Town’, the location hosted concerts given by two legends of the international music stage, namely Frank Sinatra and Shirley Bassey.


66

Pamela

De la pictoriale incendiare la activitate intensă pe internet

are joc on-line Este diva cu cele mai multe apariții dintr-o celebră revistă pentru bărbați, are un trecut tumultuos, dar este implicată șI în numeroase acțiuni caritabile. Cea mai nouă activitate în care este implicată Pamela Anderson este pe internet, blonda devenind imaginea unui joc de poker on-line.

Supermodelul șI actrița Pamela Anderson, cunoscută telespecatorilor rom‚ni din serialul “Baywatch” șI din pictorialele fierbinți pe care le-a realizat pentru o binecunoscută revistă pentru bărbați - “Playboy”, a sărbătorit împlinirea v‚rstei de 45 de ani cu un proiect nou. Senzuala blondă, care este implicată în numeroase acțiuni caritabile – de la lupta contra SIDA la apărarea drepturilor animalelor, a devenit imaginea unui joc de poker on-line. La începutul lunii iulie, diva a lansat, împreună cu Jeremy Nichele șI Elton Pereira, “BamPoker”. Cu ajutorul acestuia, utilizatorii unei rețele sociale vor putea juca popularul joc de cărți cu persoane din toate colțurile lumii, în mod gratuit. Această nouă aplicație, care este exclusivă pentru Facebook, va rivaliza cu cunoscutul portal de internet Zynga Poker, care în prezent contează pe 33 de milioane de utilizatori la nivel mondial. Costumul de salvamar a făcut-o celebră Pamela Anderson, care s-a născut pe 1 iulie 1967 în Ladysmith, Canada, a cunoscut faima mondială în anul 1992, c‚nd a fost invitată să joace rolul personajului “C.J. Parker” în celebrul serial “Baywatch”, în care rolul principal era deținut de David hasselhoff. Serialul s-a bucurat de un imens succes șI a fost difuzat în 140 de țări. Pamela Anderson a făcut parte din distribuție timp de cinci ani. Divorțată de trei ori Blonda, pe numele său real Barbara Rose Kopetski, a avut uin trecut amoros foarte plin. |ntre anii 1995 șI 1998, Pamela a fost măritată cu rockerul Tommy Lee. Cei doi au împreună doi băieți: Brandon Lee șI Dylan Jagger Lee. |ntre anii 20062007, voluptuoasa blondă, s-a căsătorit cu Kid Rock. |n anii imediat următori, respectiv 2007-2008, ea s-a căsătorit a treia oară, alesul fiind, de această dată, Rick Salomon. Mariajul lor a fost anulat.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Anderson

67

From torrid pictorials to intense internet activity

in an on-line game

by Luana Filip

She is the diva with the largest coverage in a famous man magazine, with a notorious past, but involved in many charitable works. Pamela Anderson’s latest is the internet, as she is the image of an on-line poker game. The supermodel (and actress) Pamela Anderson, known to the Romanian TV viewers from the ‘Baywatch’series (and the torrid pictorials in a famous magazine for men, ‘Playboy’) celebrated her 45 years with a new project. The sensual blonde, who is very much immersed in various charitable works – from AIDS to the animal rights, she became the image of an online poker game. At the beginning of July, diva launched ‘BamPoker’, along with Jeremy Nichele and Elton Pereira. Now, the users of a social network will be able to play cards with people around the world, free of charge. This new application, exclusively meant for Facebook, will compete with the widelyknown internet portal Zynga Poker, which has 33 million users worldwide. The lifeguard outfit made her famous Pamela Anderson, born on July 1, 1967 in Ladysmith, Canada, was thrown into fame when she was invited to play ‘C.J.Parker’in the now far-famed ‘Baywatch’ series, with David Hasselhoff as the leading man. The series enjoyed an overnight success and was broadcast in 140 countries. Pamela Anderson played in it for five years. Divorced three times The blonde, by her real name Barbara Rose Kopetski, did not have a smooth ride through her love life. Between 1995 and 1998, Pamela was married to Tommy Lee, a rock music singer. They have two boys, Brandon Lee and Dylan Jagger Lee. The voluptuous blonde married Kid Rock from 2006 to 2007 and a third time to Rick Salomon. Their marriage was annulled.


68

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Comedie de cea mai bun\ calitate la Las Vegas

Jerry a f\cut show la Caesars Palace by Irina Macarie

Există destule spectacole la cazinourile din Las Vegas pentru a satisface toate gusturile. Depinde doar de ceea ce simți și ceea ce vrei să vezi `ntro seară specială. Niciun alt loc nu este mai ofertant `n Las Vegas decât binecunoscutul cazinou Caesars palace `n ceea ce privește nu doar jocurile de noroc, ci și show-urile adevărate și de `naltă clasă, susținute de marile personalități ale scenei muzicale și artistice. Unul dintre acestea a fost cel oferit de faimosul actor Jerry Seinfeld, cunoscut telespectatorilor din țara noastră grație serialului cu același nume. Jerry are 58 de ani și este cunoscut `n taotă lumea. El a ales să suțină două spectacole, la mijlocul lunii trecute, la The Colosseum de la cazinoul Caesars Palace.

Comedy with best taste in Las Vegas

and his show at Caesars Palace

Seinfeld

Spirit de observație ascuțit Nu a fost pentru prima oară când renumitul Seinfeld a ales această locație pentru a face stand-up comedy. El a mai performat la luxosul cazinou din Las Vegas și `n anul 2003. ~n cele două spectacole susținute luna trecută, starul a vorbit despre viață, căsătorie și copii și a făcut glume bazate pe spiritual său de observație extreme de ascuțit. Deși prețul biletelor a pornit de la 119,50 de dolari, cei aflați `n orașul cazinourilor s-au `nghesuit să-l vadă și să-l asculte pe marele comediant. Seinfeld nu este singura vedetă care a ales Caesars Palace anul acesta pentru a se prezenta `n fața publicului. Aici au performat sau urmează să `ncânte audiența Celine Dion, Bette Middler,

There are plenty of shows at the casinos in Las Vegas, for all tastes. It only depends on what you feel and what you want to see in a special night. But no other place is as generous in Las Vegas as the renowned Caesars Palace Casino – not only for gambling, but also for the shows of high class, given by great personalities of the musical and artistic stage. One of these is Jerry Seinfeld’s, the comedian we know from the homonymous series. He is 58 and people around the world know him. Last month, he chose to have two shows at The Colosseum, the Caesars Palace Casino.

A sharp sense of observation It was not the first time when famous Seinfeld selected this location for his stand-up comedy shows. He was at the luxurious casino in 2003. During the two shows, he talked about life, marriage, children and made jokes on his extremely sharp sense of observation. Even though the ticket price started from 119.50 USD, the guests in the city of casinos herded to see and listen to the great comedian. Seinfeld is not the only star to have chosen Caesars Palace to perform in front of a public. The ones that previously charmed the audience were Celine Dion, Bette Middler, Elton


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Unul dintre cei mai aprecia]i [i cunoscu]i actori de comedie din lume, reputatul Jerry Seinfeld, a ales un celebru cazinou din Las Vegas pentru a sus]ine dou\ spectacole de umor de cea mai bun\ calitate. ~mp\timi]ii de gambilg [i nu numai s-au `nghesuit s\-l urm\reasc\ show-urile de comedie pur\, care te fac s\ râzi cu gura pân\ la urechi Elton John, Rod Stewart și cântărețul taiwanez Wakin Chan. Carieră impresionantă Este actor de stand-up comedy, scriitor și producător, Este un comic de tip “observatory”, comedia sa bazându-se pe lucruri de multe ori evidente din viața de zi cu zi. Faima i-a fost adusă de sitcom-ul “Seinfeld”, `n care l-a interpretat pe Jerry Seinfeld, o caricatură a proprieei sale personae, rol pentru care a fost răsplătit cu Globul de Aur `n anul 1994. serialul a durat din anul 1989 până `n anul 1998. ”Seinfeld” devenise atât de popular `ncât ultimul episod, transmis pe 14 martie 1998, a fost urmărit `n America de 76 de milioane de oameni. Câștiguri fabuloase Ultimul sezon al lui ”Seinfeld” i-a adus starului câștiguri de-a dreptul fabuloase. Acesta, `n calitate de co-producător și actor, a `ncasat, `n 1998, numai puțin de 267 de milioane de dolari. ~ntre 2005 și 2006, Seinfeld a strâns 160 de milioane de dolari din drepturi de autor și din aparițiile `n spectacolele de stand-up comedy, iar `ntre 2008 și 2009 a mai adunat 85 de milioane. ~n plus, Jerry a primit 10 milioane de dolari de la fondatorul companiei Microsoft, magnatul Bill Gates, pentru o reclamă la Windows. Cea mai mare parte din averea lui Jerry Seinfeld provine din procentul pe care, alături de Larry David, `l are din difuzarea reluărilor la Seinfeld, care au produs 2,7 miliarde de dolari `ntre 1999 și 2011. Presa americană a estimat că partea actorului s-ar ridica la 300-400 milioane de dolari. Deși pare greu de crezut, starul a refuzat o ofertă de 110 milioane de dolari, partea lui, pentru filmarea unui al zecelea sezon la ”Seinfeld”, de 22 episoade, adică 5 milioane de dolari pe episod. Fericit și `n plan personal ~n noiembrie 1998, Jerry s-a `nsurat cu Jessica Sklar, directoare la departamentul relații cu publicul de la ”Tommy Hilffiger”. Aceasta și-a părăsit logodnicul, un producător de teatru, pentru a

se mărita cu Seinfeld, căruia i-a dăruit ulterior trei copii, o fată și doi băieți – Sascha, Julian Kal și Shepherd Kellen. Imediat după nuntă, starul a cumpărat, cu 32 de milioane de dolari, o superbă vilă `n Amagansett, o zonă rezidențială de lângă New York. Colecționar de Porsche ~nnebunit după mașini, Seinfeld și-a construit un garaj imens, pentru care a scos din buzunar nici mai mult

69

One of the most appreciated and well-known comedians in the world, the remarkable Jerry Seinfeld has chosen a famous casino in Las Vegas for two of his best shows. The gambling devotees and not only came in a huge number to watch his shows of pure comedy, which make you laugh your head off. John, Rod Stewart and the Taiwan singer Wakin Chan. An impressive career He is a stand-up comedy actor, writer and producer. Seinfeld is a comedian of ‘observatory’ type and his comedy relies on ordinary things, happening every day. His fame came after the ‘Seinfeld’ sitcom, where he played Jerry Seinfeld,

Amazing earnings The last season of ‘Seinfeld’ brought him fabulous winnings. Both a producer and actor, he cashed in not less than 267 million USD in 1998. Between 2005 and 2006, Seinfeld made 160 millions from copyright to the show and from his stand-up comedy, and 85 million USD from 2008 to 2009. Plus, he received 10 millions from magnate Bill Gates, the founder of Microsoft company, for a Windows advertising clip. The largest part of his fortune comes from the share (split with Larry David) deriving from the reruns of Seinfeld, which made 2.7 billion USD between 1999 and 2011. The American media estimated the actor’s slice to 300400 millions. Hard to believe, but the star denied a 110-million USD offer, his share, to shoot ‘Seinfeld’tenth season, 22 episodes – i.e. 5 million per episode. A happy personal life In November 1998, Jerry married Jessica Sklar, director at customer relations department at ‘Tommy Hilffiger’. She had left her fiancé, a theatre producer, to tie the knot with Seinfeld, with whom she has three children – a girl and two boys: Sascha, Julian Kal and Shepherd Kellen. Right after the wedding, Jerry bought a magnificent 32-million villa in Amagansett, a residential area close to New York.

nici mai puțin de 1,4 milioane de dolari. Acesta adăpostește 46 de automobile Porsche, marca preferată a actorului. Cea mai valoroasă piesă a colecției este un Porsche 959, o mașină produsă, `ntre anii 1986-1989, `n 337 de exemplare `n `ntreaga lume. Pentru acest automobile de colecție, americanul a plătit 700.000 de dolari.

a caricature of his own persona. This part brought him a Golden Globe in 1994. The series lasted from 1989 until 1998. ‘Seinfeld’ had become so popular so that the last episode, broadcast on March 14, 1998 was watched by 76 million people in America.

A Porsche collector Gaga about cars, Seinfeld built an enormous garage, for which he paid 1.4 million USD. This garage hosts 46 Porsche cars, the actor’s favorite brand. The most valuable piece of the collection is a Porsche 959, a car made between 1986 and 1989 in only 337 copies worldwide. For this collectible car, the American paid 700,000 USD.


· Lesia Dupree 70

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Am stat de vorb\ cu profesioni[tii cazinourilor

o femeie de succes

Talking to the casino professionals

a successful woman

by Smaranda {erban

exclusivE ness Casino Life & Busi

Magazine

~n primul rând `ți mulțumesc pentru c\ ai avut amabilitatea s\ ne r\ spunzi la câteva `ntreb\ri. ➢ De cât timp lucrezi la Caesar’s Palace și ce `ți place cel mai mult la Hotel / Casino? De mai mult de trei ani. Dar lucrez in Casino Marketing de peste 18 ani. ➢ Dac\ ar trebui s\ convingi o persoan\ s\ aleag\ ca destinație Caesar’s Palace, ce i-ai spune? Programul de loialitate este cel mai bun pe care l-am v\zut. Gratuit\

țile sunt de departe cele mai generoase pe care le-am v\zut. Cei mai mulți oameni care primesc camere gratuit prin CET ar trebui s\ pl\ teasc\, `n mod normal, o tax\ de casino. ~ntotdeauna au loc evenimente distractive precum turnee de Black jack, Slot sau Baccarat, ca s\ nu mai vorbim despre concerte, shopping, evenimente de golf sau jocuri gratuite. ➢ Dup\ cum am `nțeles compania și-a schimbat numele `n Caesar’s și are planuri mari pentru indus-

Thank you first of all for answering some questions for us. ➢ How long you’ve been working at Caesar’s Palace and what do you like most about the Hotel/Casino? Over 3 years. But I’ve been in Casino Marketing for over 18 yrs. ➢ If you would have to convince a person to choose Caesar’s Palace as a destination, what would you tell them?

The Loyalty program is the best I have seen. Compli­men­ taries are by far the most lenient I’ve seen. Most people who get complimentary rooms with CET would normally be paying a casino rate at other properties. There are always fun events such as Black Jack, Slot or Baccarat tournaments going on not to mention concerts, shopping, golf events & free play. ➢ From our understanding the Company changed the name


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Lesia Dupree lucreaz\ de 18 ani `n casino marketing. ~n ultimii ani, este Executive Casino Host pentru Caesar’s Entertainement. Publica]ia noastr\ – „Casino Life & Business Magazine” - a reu[it s\ stea de vorb\ cu aceast\ femeie de succes. Ne-a vorbit despre activitatea ei, dar [i despre via]a sa de zi cu zi. Lesia este, `n câteva cuvinte, un exemplu de urmat pentru cei care vor s\-[i fac\ o carier\ `n acest domeniu, devenind adev\ra]i profesioni[ti ai cazinourilor. tria ospitalier\ și de casino. Poți, te rog, s\ ne detaliezi? Caesar’s Entertainment este recunoscut `n lumea `ntreag\ și este normal ca firma s\-și schimbe numele `n Caesar’s Entertainment, iar ieșirea pe piaț\ cu numele schimbat va avea impact. ➢ Am observat c\ funcția ta include zonele Las Vegas și Canada. Poți s\ ne spui ce ai dreptul s\ faci? ~mi permite s\ am flexibilitatea de a marketa `ntreaga rețea de destinații/propriet\ți CET. Nu mai este nevoie de un alt host `n fiecare casino. ➢ Cum arat\ o zi obișnuit\ pentru Lesia Dupree? Ziua mea const\ `n exerciții fizice, joac\ cu câinii mei, petrecerea timpului la Starbucks `n timp ce-mi verific telefonul de e-mail-uri importante de la clienți. ~mi g\tesc o mas\ s\n\toas\ și `ncerc s\ g\sesc timp s\ m\ uit și la televizor. Toate astea au loc `nainte de a pleca la munc\, pâna `n ora 16:00. Odat\ ajuns\ la serviciu, verific activitatea din casinou, evenimentele de marketing și dau telefoane sau e-mail-uri clienților. Sunt responsabil\ cu eliberarea de numerar și emiterea de credite casino. Dar și cu alte activit\ți. Așadar, `n mare, o zi normal\, nu-i așa?! ➢ Care este cel mai frumos lucru pe care l-ai auzit, `n ultimii ani, despre munca ta? Oamenilor le place c\ sunt agil\ și `nclinat\ spre detalii. Ei spun și c\ sunt bun\ `n relaționarea cu oamenii. ➢ Este posibil s\ ne spui o rug\ minte neobișnuit\ pe care ai primit-o de la un client?

Confidențialitatea trebuie s\ pri­meze `n meseria mea. ~mi pare r\u... ➢ Care este, `n opinia ta, dac\ ți-ai format una, diferența dintre un juc\tor din Europa și unul din Statele Unite? Europenii, de obicei, stau mai mult și joac\ mai mult. Pentru unii este, probabil, o excursie odat\ pe an iar americanii vin mai des și au tendința s\ joace sume mai mari `n timp mai scurt. Europenii joac\ mai mult rulet\. Americanii joac\ mai mult la Sloturi sau Black Jack. ➢ A influențat criza financiar\ domeniul t\u de activitate? Dac\ DA, `n ce fel? Am asistat la o descreștere a turiștilor cu venit mediu. Creditele casino s-au micșorat. Tarifele ca­ merelor de hotel au sc\zut. Oamenii au continuat s\ viziteze Las Vegasul, dar nu au mai cheltuit la fel de mult. Acum asist\m la o creștere a turismului și a jocului. ➢ Ești o femeie care are multe pasiuni: ciclismul, c\ț\rarea și c\l\toriile. Când mai ai timp și pentru acestea? ~mi fac timp. Cred c\ s\n\tatea și calitatea vieții sunt importante. Am zile de concediu. De asemenea, `ncerc s\-mi fac timp cât mai mult și `n zilele libere. ➢ Consideri c\ mai poate fi vorba de lucruri neprev\zute `n meseria ta? Da. Nu te plictisești niciodat\, nu este previzibil\ și `ntâlnești multe personalit\ți diferite. Așa c\, evenimentele neașteptate sunt la ordinea zilei.

71

Lesia Dupree has been working in casino marketing for 18 years now. She is an Executive Casino Host for Caesar’s Entertainment for the last several years. Our Casino Life & Business Magazine managed to talk to this successful woman. She told us about her activity and about her day to day life. Lesia is an example to be followed by those wish to pursue a career in this field, becoming real casino professionals. to Caesar`s and has big plans for the hospitality and casino industry. Can you please tell us more about this? Caesar’s Entertainment is recognized world wide, it only makes sense for the company to change the name to Caesar’s Entertainment and also going public will have an impact with the name change. ➢ We noticed that your job includes overseeing the Las Vegas area and Canada. Can you please tell us what does this entitle to? It allows me the flexibility to market the entire CET Destinations/Properties. You no longer need a different host in each casino. ➢ What exactly is a normal day for Lesia Dupree? My day consist of working out, playing with my dogs, having downtime at Starbucks while still checking my phones for important emails/texts from clients. Cooking a healthy meal and trying to find time to watch a little TV. All this takes place before I go to work by 4pm. Once at work, I oversee the business of the casino, market events, make calls/ emails to guests. I’m responsible for comping decisions & issuing casino credit. Etc. So, pretty much a normal day right? ➢ What is the nicest thing that you heard over the years in regards to your job? People like that I am quick to respond and I am detailed oriented. They also say I have good people skills.

➢ Is it possible to tell us one unusual request that you were asked from one of your clients? Confidentiality must be en­for­ ced in my position. Sorry… ➢ What is in your opinion, if any, the difference between a gambler from Europe and a gambler form United States? Europeans usually stay longer & play more. For one, it is probably a yearly trip and US comes more frequently so they tend to play more often for less time. Europeans tend to play more roulette. US play more slots and Black Jack. ➢ Was the financial crisis a big influence in your area of work? And if so, in what way? We saw a decrease in the medium income traveler/visitor, Casino Credit got tighter. Hotel rooms were lowered. People were still visiting Vegas, but not spending as much. Now we are seeing an increase in travel/gaming. ➢ You are a woman of many hobbies like: cycling, climbing and traveling. When do you still have time for them? I make time. I believe quality of life is important and health is important. I have vacation days. I also try to make time on my days off as much as I can. ➢ Do you consider that there are still things out there that are unpredictable when it comes to your job? Yes, it’s never boring, it’s not predictable and you meet many different personalities. So many events happen on a daily basis.


21.03-19.04

Vei avea parte de ceva aletgătură pentru a intra în posesia banilor care ți se cuvin, cel puțin în primele zile ale lunii. După data de 7 august ai putea obține câștiguri din afaceri imobiliare sau datorită sprijinului unei rude apropiate.

Aries

A A

21.03-19.04

20.04-21.05

Fii precaut căci până pe data de 8 august ai putea avea parte de tot felul de încurcături în plan financiar. {ansa de câștiguri va crește considerabil în zilele imediat următoare. Evită speculațiile financiare spre sfârșitul lunii.

Taurus

Cancer

A

22.05-21.06

A

{ansa la bani te va însoți pe tot parcursul lunii, dar vor fi și momente în care prudența trebuie pusă pe primul plan. Este posibil să te implici într-o afacere nouă, dar fii atent căci relația cu colaboratorii ți-ar putea da ceva de furcă.

Gemini

22.06-22.07

23.07-22.08

Ai putea semna un contract avantajos. Calitățile de care dispui te ajută să faci rost de bani, totul este să te asociezi cu o persoană de încredere.

Leo

A

23.07-22.08

You could sign a profitable contract. The qualities that you have will help you make money, provided that you partner with a trustworthy person.

FecioarĂ

23.08-22.09

Ai putea câștiga ceva bani din activități intelectuale sau în urma unor călătorii. Eforturile pe care le faci în plan financiar vor începe să aibă rezultate.

22.05-21.06

To win money is a constant throughout the month, but there will be times when prudence should be a top priority. It is very likely to get involved in a new business, but watch out to your partners who might give you a hard time.

22.06-22.07

The inclination to gamble is high, but you should be more careful, at least for the beginning of the month. A better chance will arrive after August 24.

Leu

20.04-21.05

Be careful, as you will be financially challenged until August 8. The chance to win will skyrocket in the very next days. Avoid the financial speculations towards the end of the month.

Gemeni

Rac

Tendința de a participa la jocuri de noroc este mare, dar cel puțin la începutul lunii va trebui să fii mai prudent. {ansa te va susține mai de grabă după 24 august.

You will have to do some running to get the money owed to you, at least during the first days of the month. After August 7, you could derive some income from real estate business or thanks to the support from a close relative.

Taur

A

A

Virgo

23.08-22.09

You could make money from intellectual activities or following some travelling. Your efforts in the financial area will show results.

A

Berbec

A

A

Horoscopul perioadei

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

A

72

A


73

5 august – 5 septembrie EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

by Cristina Vanea

A

BalanȚĂ

23.09-23.10

A

Capricorn

Te mobilizezi destul de greu în ceea ce privește investițiile. De fapt, un pic de prudență nu strică, dar totuși nu este cazul să amâni dacă ai de făcut o investiție.

Libra

23.09-23.10

24.10-22.11

Speculațiile financiare ar putea fi sursa unor câștiguri, mai ales în primele zile ale lunii. Pe de altă parte, dacă ești plecat la drum cheltuielile vor depăși așteptările.

Scorpio

A

A

SĂgetĂtor

23.11-21.12

{ansa ta în plan financiar există, dar este condiționată de perseverență. Este posibil să fii obligat să faci o cheltuială de mai mari dimensiuni în cămin.

Sagittarius

21.01-19.02

Jocurile de noroc și, în general, activitățile speculative te vor avantaja în mod special. Inspirația te va susține în tot ce faci.

24.10-22.11

Aquarius

The financial speculations migh be the source of some winnings, mainly during the first days in the month. On the other hand, your expenses will exceed the expectations while travelling.

21.03-19.04

Against your habit, you will want to indulge yourself to gratify all your senses. Anyway, your interest in material issues will be over the normal level for this time of the year.

VĂrsĂtor

A

A

Scorpion

A

Capricorn

You have a slow start in terms of investing. In fact, little prudence will not hurt at all, but do not delay making such investments.

A

A

22.12-20.01

Contrar obiceiului îți dorești să cheltuiești pentru a-ți satisface tot felul de plăceri. Oricum, interesul pentru chestiunile materiale va fi peste nivelul obișnuit în această perioadă.

A

21.01-19.02

Gambling and the speculative activities in general will very much favor you. Inspiration will be backing you up in everything you do.

PeȘti

20.02-20.03

Ar trebui să te abți de la a face cheltuieli nejustificate. ~ncearcă să-ți stabilești cu atenție prioritățile, altfel ai putea avea o surpriză mai puțin plăcută în plan financiar.

23.11-21.12

Pisces

Your financial chance is there, but perseverence is the key word. It is very possible to have to spend big bucks for your home.

20.02-20.03

You should hold yourself from making any extravagant expenses. Try to establish your priorities carefully, otherwise your finances will be shaken.

A

A


74

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Eveniment-cazino / Casino event Un pu[ti britanic a „spart” 7.000 de lire sterline la poker Un adolescent `n vârst\ de 12 ani din Marea britanie i-a golit cardul de credit tat\lui s\u ca s\ joace poker on-line pe bani adev\ra]i. B\iatul, pe numele s\u Declan Hind, `n v`rst\ de 12 ani, a folosit cardul de credit al tat\lui s\u, Keith, `n vârst\ de 52 de ani, pentru a juca sportul s\u preferat, respectiv poker. Pu[tiul din localitatea Maghull, Merseyside, a `nceput s\ joace cu pritenii s\i de [coal\ pe aplica]ii desc\ rcate gratuit pe telefonul mobil. Dar, când a avut posibilitatea, a vrut s\ vad\ cum e s\ joace pe bani adev\ra] i. {i ocazia nu a `ntârziat s\ apar\. La un moment dat, adolescentul a ajuns `n posesia cardului de credit al tat\

lui s\u, care i l-a `mprumutat pentru a cump\ra un cadou pentru aniversarea mamei sale. Declan, `ns\, s-a gândit s\ joace poker pe mize reale, motiv pentru care a intrat pe un site de specialitate. Din p\cate pentru el, a golit cardul p\rintelui s\u, pierzând nici mai mult nici mai pu]in de 7.000 de lire sterline. Tat\l s\u, Keith Declan, [i-a dat seama de ceea ce se `ntâmpl\ `n momentul `n care cardul s\u de credit a fost blocat. A fost nevoit s\ dea banii `napoi, evident cu tot cu dobând\. Potrivit GamCare, doi la sut\ dintre adolescen]ii cu vârste cuprinse `ntre 12 [i 16 din Marea Britanie au probleme cu dependen] a de gambling.

Phil Galfond, între viața personală șI poker Recent, jucătorul american de poker Phil Galfond, a publicat câteva rânduri pe blogul său personal. În textul “Poker and Your Life”, el analizează mai multe aspecte ale vieții șI face o declarație de intenții. Phil Galfond vorbește pe blogul său despre teme precum fericirea, luarea de decizii, valoarea banilor, scara de valori șI poker, printre multe altele. “Ce este mai important pentru mine? Ce este cu adevărat important? Care sunt obiectivele mele?”, scrie americanul care este dispus să sacrifice pokerul în favoarea fericirii personale. Phil îi îndeamnă pe cititori să ia deciziile pe care le consideră adecvate fără teama că acestea ar putea fi greșite. “Am învățat acest lucru din poker. Încerc întotdeauna să am cele mai bune jocuri, dar uneori cărțile nu mă favorizează sau deciziile mele sunt greșite. Sunt atât de multe lucruri în viață pe care nu le poți prevedea, încât nimeni nu trebuie să fie preocupat excesiv pentru urmările neprevăzute”, mai scrie el. De-a lungul carierei sale, Galfond susține că a luat numeroase decizii legate de poker care afectau în mod drastic viața sa personală, lucru pe care nu mai vrea să-l facă. În anul 2010, câștigurile sale din turneele de poker se ridicau la 996.000 de dolari.

/

A British kid „blew” GBP 7,000 on poker A 12-year old British teen maxed up his father’s credit card to play online poker for real money. The boy, named Declan Hind, used the credit card of his father, 52-year old Keith, to play his favorite sport, i.e. poker. The kid from Maghull, Merseyside, started playing poker with his schoolmates via applications downloaded on his cellular for free. But, when the opportunity arose, he wanted to see how it feels to play for real money. And that opportunity was just around the corner. The teen got a

hold of his father’s credit card, who had given it to him to buy a gift for his mother’s birthday. Declan, though, wanted to play real money poker, so he accessed a poker site. An unfortunate thing for him, he maxed up the card of his father, losing GBP7,000. Keith Declan, the father, realized what had happened when his credit card was blocked. He had to pay the money back, including the interest. According to GamCare, 2% of the teenagers in Great Britain, aged between 12 and 16, are addicted to gambling.

/ Phil Galfond, joggling between personal life and poker

Not long ago, the American poker player Phil Galfond wrote a few lines on his personal blog. In the „Poker and Your Life” column, he examined more issues in life and made a statement of intentions. On his blog, Phil Galfond speaks about love, decision making, value of money, the scale of values and poker, among others. „What is more important for me? What is really important at all? What are my goals?” wrote the American, who is willing to give up poker for his personal happiness. Phil urges the readers to take the decisions they think appropriate, without fearing that they might be wrong. „I have learnt this from poker, where I am trying to play my best but sometimes cards won’t support me or my decisions are off. There are so many things in life that cannot be foreseen, so that no one should care so much about the unpredictable consequences”, he wrote. Galfond declares that, along his career, he took a myriad of decisions that affected his personal life – and he does not want go that way again. In 2010, his winnings from the poker tournaments reached $996,000.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

75


76

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Eveniment-cazino / Casino event Praga va găzdui cel mai mare turneu de poker din Europa În lumea gamblingului, nu lipsește niciodată ac]iunea, în special în poker. Jucătorii abia au timp să respire după un turneu șI se pregătesc de altul. Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale acestui an este Prague Poker Festival, considerat cel mai mare turneu de acest fel de pe bătrânul continent. Prague Poker festival va avea loc în capitala Republicii Cehe între 26 noiembrie șI 16 decembrie. Simultan, se va organiza șI Prague Mind Sports Festival, ceea ce va o șI mai mare amploare acestui eveniment considerat cel mai mare din Europa. Loca]ia aleasă pentru desfășurarea turneului este Hotel Corinthia, în program intrând meciuri World Poker Tour (WPT) șI Grand Series of Poker (GSOP Live). La edi] ia de anul trecut au participat peste 2.000 de jucători șI s-au desfășurat peste 35 de turnee de poker. Anul acesta se așteaptă ca numărul competitorilor să depășească 3.000, iar evenimentul să se bucure de un succes enorm. Cele mai importante momente ale edi]iei de anul trecut sunt victoriile lui Martin Finger la Main Event-ul WPT șI a lui Raigo Aasmaa la main Event-ul GSOP Live.

/

Praga to host the biggest poker tournament in Europe In the gambling world, there is always some action going on. The players have barely time to slow down after a tournament as they are getting ready for the next one. One of the most expected events this year is the Prague Poker Festival, ranked the biggest tournament of this kind on the old continent. Prague Poker Festival will take place in the capital of the Czech Republic, between November 26 and December 16. Simultaneously, the Prague Mind Sports Festival will be organized, which will add to the grandness of this event, as already the biggest in Europe. The location will be Hotel Corinthia. The agen­da will include World Poker Tour (WPT) games and the Grand Series Of Poker (GSOP Live). The last year edition gathered over 2,000 players, in more than 35 poker tournaments. In 2012, the number is expected to exceed 3,000 and the event to enjoy a great success. The highlights of the last year were the wins of Martin Finger at the WPT Main Event and of Raigo Aasmaa’s at the GSOP Live Main Event.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

77

Eveniment-cazino / Casino event Dezbatere despre jocuri de noroc la CE Michel Barnier, membru `n Comisia European\ `n domeniul Pie]elor Interne a anun]at c\ va propune Comisiei s\ adopte un plan de ac]iuni care vor reglementa [i vor supraveghea jocurile [i pariurile on-line. Barnier a ]inut un discurs la o conferin]\ de la Parlamentul European despre „Reglementarea jocurilor de noroc [i a pariurilor on-line – perspective de viitor”, la Bruxelles. Cele trei obiective care sper\ el c\ se vor `ndeplini sunt: Protec]ia consumatorului [i a cet\] enilor, prevenirea fraudelor [i men] inerea integrit\]ii acestui sport. Pentru ca banii juc\torilor de pe diferite site-uri s\ fie `n siguran]\, metodologia lui Barnier const\ `n trei p\r]i. El propune s\ fie creat un grup de exper]i, care s\ fie reprezentan]i ai statelor membre care

vor contribui la preg\tirea [i evaluarea ini]iativelor europene. Apoi, propune crearea de diverse oportunit\]i pentru a face pariurile online s\ fie mai atractive. Barnier consider\ c\ aceasta este poate singura modalitate de a preveni consumatorii s\ intre pe site-uri ilegale. ~n plus, este foarte important ca operatorii legali s\ poat\ oferi diverse promo] ii care s\ fie atractive pentru consumator, pentru ca ace[tia s\ nu mai intre pe site-uri ilegale. ~n final, el va re`ncepe ac]iunile legale `mpotriva statelor care au `nc\ lcat legile europene ca rezultat al legisla]iilor `n ceea ce prive[te jocurile de noroc.

Debates on gambling at EC Michel Barnier, member in the European Commission in the Internal Market department, declared that he would recommend the Commission to adopt a plan of actions that will regulated and monitor the gambling and the online betting. In Brus­sels, Barnier delivered a speech during a conference at the European Parliament on the „Regulation in gambling and online betting – perspectives for future”. The three objectives that he hopes to see being met are: the Protection of the consumer and citizens, prevention of frauds and maintaining this sport fair play. To keep

/

Fast Poker în Italia Operatorii de jocuri de poker din Italia au primit aprobarea de a oferi pasionaților de acest sport on-line un stil de poker fast-fold. Prin urmare, jucătorii care vor opta pentru un astfel de joc vor avea posibilitatea să dea fold la mâna primită înainte de a ajunge la flop.

/

De asemenea, ei vor avea posibilitatea de a se așeza instantaneu la o altă masă. Cu această măsură, autoritățile locale speră să crească veniturile încasate din taxele aplicate jocului de poker, dat fiind că veniturile la bugetul de stat au scăzut constant de când piața a fost închisă.

PokerStars achizi]ionează Full Tilt Poker pentru jumătate de miliard de euro PokerStars a ajuns la o în]elegere cu Departamentul de Justi]ie al SUA, Districtul Sudic al New York-ului, achizi]ionând, `n urma acestui acord, activele Full Tilt Poker [i luându-[i angajamentul de a returna intergral clien]ilor Fult Tilt Poker din afara grani]elor SUA sumele avute de ace[tia pe site-ul Full Tilt. Suma totală care urmează să fie plătită de PokerStars este de 547 de milioane de dolari, plătibili `n decurs de trei ani. Suma plătită către Guvernul SUA va fi par]ial utilizată pentru despăgubirea fo[tilor clien]i Full Tilt Poker din SUA, printr-un proces de rambursare care va fi administrat de Departamentul de Justiție. PokerStars inten]ionează să relanseze Full Tilt Poker ca brand separat în majoritatea piețelor, după numirea unei noi echipe de management, independente. Operațiunile Full Tilt Poker vor continua să fie conduse de la Dublin, dar funcția de supervizare regulatorie va fi transferată către Insula Man.

Fast Poker in Italy The poker games operators in Italy have been given the approval to provide the fast-fold poker to the fans of this game online. As a result, the players who will be opting for such game will have the possibility to give fold at their hand before reaching the flop. Si-

/

safe the money of the players on different sites, Barnier’s methodology consists in three parts. He suggests to build a group of experts, who will be representatives of the member states and will contribute to the preparation and assessment of the European initiatives. Next, he proposes to create opportunities to make the online betting more attractive. Barnier sees this as maybe the only way to prevent the consumers from accessing illegal sites. Plus, it is essential for the legal operators provide various promotions to draw consumers, so they will not reach to illegal sites. Finally, he will resume his legal actions against the states that violated the European laws, as a result of the legislation on gambling.

milarly, they will be able to move on to the next table immediately. Thanks to this measure, the local authorities hope to reinvigorate gaming revenues, since the money coming from the state budget have constantly trickling since the market was closed.

PokerStars buys Full Tilt Poker for half billion euros PokerStars has struck a deal with the Department of Justice in USA, the southern District of New York, which meant the purchase of Full Tilt Poker shares. PokerStars also took the commitment to fully return to the Full Tilt Poker players outside the American borders the money that they own on the Full Tilt site. The total sum to be paid by PokerStars is 547 million USD, within a threeyear interval. The amount paid towards the USA Government will be partially steered to reimburse the former Full Tilt Poker players in America, during a payment process that will be monitored by the Department of Justice. PokerStars intends to re-launch Full Tilt Poker on the most markets as a separate brand, after having assigned a new and independent management team. The Full Tilt Poker operations will continue to be supervised from Dublin, but the regulatory supervision position will be transferred to the Isle of Man.


78

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

79


80

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Producători/Producers

ROMSLOT - Asociația Organizatorilor de Sloturi Str. Corvinilor nr. 6D, cod 060772 Sector 6, București Tel: +40 21 315 8540 E-mail: office@romslot.ro

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Slot Rooms

We proudly recommend: Betting Houses

We proudly recommend: Our Partners . CONFERIN}A ROMÂNĂ DE GAMBLING, www.conferinta-gambling.ro


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Our Partners

GLAMOUR - Centru remodelare corporală - unirii, Adresă: Bd.Corneliu Coposu, Nr. 3, Bl. 101, Sc. 3, Et. 3, Ap. 47, Sector 3, București (între Tip Top și ING) Telefon: 021.32.00.247, Mobil: 0736649342

www.feeric.ro

81


82

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Our Partners


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

83

We proudly recommend: Our Partners

Str. Moise Nicoară, nr.18, sector 3 București tel: 031.437.81.35; fax: 031.437.81.34 Rezervări bilete: 0724.016.269; rezervari@vreaubilet.ro e-mail: vreaubilet@gmail.com; website: www.vreaubilet.ro


84

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Our Partners


Casino Life & Business Magazine editia / edition 32  

Casino Life & Business Magazine edition / editia 32

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you