__MAIN_TEXT__

Page 1

spcd.iDA.P--D.L. tjtr@l (conri! L,/o4,ooa nqa6) arll col]@ ,, CB'NO/Toriùo

(l,nrx c\ irk.r)ràr(,lin daltitolq.Uira il t,r,,1''rl,r'rrtrrri,r' p,'ggia.in.effetti s r r r r , r l l r \ r ' I r r I l rr'r r . r s t md r p r a n l t,rrl' r'ali ,.,1irrg*,,sti,rrigeoÀra6clrc e errltrrrali:'l,,rirrrì ì. Lisbona.I'ltaliac il l',,rtogall,. Scmrrache si laurca a 24 arrrric,,irurra"ttsi in lingucsu Fcmando ll.ssoac.losrl Salarlago; che .aveva rtso lì.li,c h,vrlrr" e i rir.orrìi,:he 'rrrrn,.r',r srrscrrrlr'cI'iir relocemente'. illi,,1',.1,.e,'pencli, àmate.eintinelrri. il srroanratopapà.lla e|? tutto ann)nì di conlìrso/...,.1,àconsarrrolczza rrrarìt(,a Scn'na mancasscPednruassò i pmfrrm;.l'azrurru rittnrcr'*ri lrr,'.ílri. ,l,ll. rrratt,rrll,.,hìla, hi":à del pacsc. [..,,ùrt,,fl'rierk llà scrola'. I ', ll,';s(i,li Dxrn(,rn'tni\àrcche si tmslinnr irr ura soitarli .lluido

I NarrativaI

Unincastro affascinante di memorie

llasl)îrt rtl.. cùnl;\o" nel Í'oÌrlcl|t,, tr ( [r. î Ircnlrur rìrtrú.5crerú sr

t r , r r r , r | i r , . s r r l l ap m p n r 1 r ' l l ,. , l r r " , 1 ' ì , , r ,r ' l o ì i ,i t r . s r à s s ' r ì ì r l . í l r a v î nsoo l t a ì r l or r

PaoloPoroné - rx',,15,r',. sÈri'a si erano I l . i r x . ' r ì t f r ' tii' , r ' r t n l i " d o n c r o [ , e r , r r r r a l r l ' i . l , i " r ' ' s c i t a r 1 ap o , i ' | r l a r r r r as t o r i a r x n o s a c l t e l a r o ' a r c s a I ' n n ì r ì . r ì l c i ù i t ' à s s i ì ' i k 'a l l ' a r n o r e th r i c r : r s t a t o a 1 r 1 r c nlai r c r r z i a t od a l l a r o r o r ù . l l ar r t r : a t t , , s ti t " . n t l i , r .g r a r r l ì . s i r n c r."l,lirllu i,'rri \,1 , 'rrDùLi la tita a\c\a l à t t o t : , 1 ù h r a s as u , 1 r : r l c o s aS: e r e n a ar,.\n rl .1rrnl à ln //r. l' r " ì l a \ l r i ' , ' .r , " ' , t I à l t l , e ' rrrni g: rl iral i. ox I x r ' r , . r l i u r r r i r r L a t t c ae t t t t r r'r,rlrrrà,lr lxsr' ,'r t,ilqln'.. ( ì r ' . ( ì i r x i l r c r ' r t n 'n l , r { , l r r r i " " (:lìir'ì ( lîDttlliri. lan( rtà iD fìlolosia r i l ; r r g u et : g e n r r r r r i r ' : ra.I l r a s s n r r r a t d lr.ll.ùllrx cut!)ll]c. àl s , l , . r ! ' r i l r r ' \. r r I ' r ' r r ,r i l , r r i a r l ì a g g l o s a s . r s i l , i l r t , r n , l l , g , i ,' l ì r ' I ' i x ' , r s , o s r È der s, IlrI,'Dtr. |ÌrrlrrrlàLlo dr lrna , . , r 1 ' p i r ' l i , , . j ; Ii .ì r , r " . . , " , : " . . ' " " Y r t , r r l l I l l , ,r l r , r ' , 1 r ' r l ! r l d l i , r . 'r l t o"n' "r o ( l x ,i fa \ 1 , r r r r x i ù ì ì r ! , d c ì l ' a n i r n a ' a l ì o to r l ' r " r r , , : , l , r l l , .r r ' l i r i , ' r r'ir ' r i t , a r ,r r i r , i i r\ r F . l l i .r ' r r { r t n r l l u , r r e l l ì n , , ì u z i o n c i l c l l . r i r r r r k . . a l l , rc r r r Ì i r à d i u n p a s s a t o , rrai ,llrcro,lirrrcrrticatr,.chr:là da i r t r i f . i . r r l r (' r , r 1 ( xi r l r r i l o a l l a t t a r a z i o n e .

r ù r Ì ù r t a ' r ì a r r Hc o ù ! r n r ! r.rrrrrrr) lonrrrr,rÌ{ìrPD I lr fitta al fìr'xr), un 'n{1. clìc

(t)nliì",r\a r (ircs{:ere,n l('rro '

, /

/'

rlÌrsrrrlaìr'in,li addomr:rtatsi l a s 'r.iH a . r r n a ,c a r t e ìl l ac l i n i .cra .c1h.c r ' s t i t r r"i n r aa*.. r r r aa p p c ì l oì.r

""' i,'t'l^i:1f,, ^/,,t;l;:;:l:lll:i;Ì,Í l a r r r , ' nn ' ' , r h n c m e ' i n . l r n2 , , ,t,

,lilliÙ,lr"so.tm salitc.disceser rirrlitc. nr.sso,lrrr':uncutc allaln o\a.neì rrr'àk il llnogallo tnra rrrrt1 sfazion,tt'aliroche esi*enzial,.. 1".',.ì'rNa',o. H'.,1.{,rli,',. I ||\rx{gr.',',1rln r l,r ' u i ' t u ' . ", 1r rrrrr, '.xl l' '.,{, l1l ri i r r z{ ì r 1 ' n . l l i I i . Qr'àn1,, riri, rh,r:rrc h fclicitàl Poco.se n(rr si i calaci. c,,nr. SorrIa c Franccsco.rli rrcrrsrrzzarc il lilo che li leea.di non i ' x i n , i , r ' a ' 1 . s , l h . , ' ntleas a ' c hm c i r n , .i a t i'rr( rl e acrubari il l,'rÙra1'1r,rto. d.ììa vila. Ir,!.tli. (inr(: rh(r irrrÌanìorati LTTBRO

Chiaracaprettini G|rall t€mpo al contlarlo CanmanEdizioni pp.353,euro14,OO

Profile for Cartman Edizioni

Recensione di Gira il tempo al contrario su il nostro tempo 21 12 2014  

Un incastro affascinante di memorie. La recensione di Paolo Perrone su Il Nostro Tempo (21_12_2014) del romanzo d'esordio di Chiara Caprett...

Recensione di Gira il tempo al contrario su il nostro tempo 21 12 2014  

Un incastro affascinante di memorie. La recensione di Paolo Perrone su Il Nostro Tempo (21_12_2014) del romanzo d'esordio di Chiara Caprett...

Advertisement