Page 1

Hallo, ik ben Caroline Nuijens en middels dit beeldverslag wil ik op een creatieve manier laten zien wat ik de afgelopen 2 jaar op de opleiding Master Leren en Innoveren heb geleerd en hoe ik de kennis en vaardigheden heb geïntegreerd in diverse masterrollen.

Dit beeldverslag is opgebouwd uit 5 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 begint het verhaal met de aanleiding waarom en hoe ik aan deze studie ben begonnen. In hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 zullen respectievelijk de rollen van ‘excellente leraar’, ‘ondernemende ontwikkelaar’, ‘reflective practioner’ en ‘begeleider en gesprekspartner van collega’s’ worden getoond en de opgedane kennis en ervaringen m.b.t. integratie in de praktijk worden toegelicht.

VEEL Daar waar nodig wordt u via de strip doorverwezen naar een

LEESPLEZIER!

bijlage waarin concreet bewijsmateriaal is geplaatst voor degene die geïnteresseerd zijn in wat meer ‘diepgang’.

http://cmvsamenwerkingsvaardigheden.blog spot.nl/

Beeldverslag 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you