Page 1

IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

Ikastetxeen Heldutasun Teknologikoaren Eredua Hobekuntza Plana

KURTZEBARRI BHI

www.kurtzebarribhi.hezkuntza.net 012945aa@hezkuntza.net

Aretxabaleta, 11-12 ikasturtea

1 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

AURKIBIDEA

1

KONTROL ORRIA

2

INFORMAZIO OROKORRA IKASTETXEAREN DATUAK IKT BATZORDEA KONTAKTUAK PARTE HARTUKO DUTEN IRAKASLEAK FORMAKUNTZA SAIOAK

3

PROIEKTOAREN EREMUA SARRERA DIAGNOSTIKOA HELBURUAK

4

AKZIOAK PROZESUKA

2 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

DOKUMENTUAREN KONTROL ORRIA

TITULUA:

IKT Ikastetxeen heldutasun teknologikoaren ereduaren hobekuntza plana KODEA

BURUTZE DATA

BERIKUSKETA DATA

IKTHP

NORK EGINA

DATA

SINADURA

NORK BERIKUSIA

DATA

SINADURA

NORK ONARTUA

DATA

SINADURA

3 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

INFORMAZIO OROKORRA Proiektuaren titulua:

IKT Ikastetxeen heldutasun teknologikoaren ereduaren hobekuntza plana

Ikastetxearen izena:

KURTZEBARRI BHI

Helbidea:

HERRIKO PLAZA Z/G

Posta kodea:

20550

Berritzegunea:

G03 - EIBAR

Proiektuaren kodea:

IKTHEP

Herria: ARETXABALETA

IKT Batzordearen partaideak Kargua

Izen-abizena

Telefonoa

E-maila

Zuzendaria

テ]gela Agudo

943795740

012945aa@hezkuntza.net

IKT Dinamizatzailea

Carlos Uranga

943795740

cur@irakasle.net

Premia arduraduna

Xabier Odriozola

943795740

segurola@irakasle.net

Etapako irakaslea

Enara Iriondo

943795740

enarairiondo@irakasle.net

Kontaktuak Kargua

Izen-abizena

Telefonoa

E-maila

Zuzendaria

テ]gela Agudo

943795740

012945aa@hezkuntza.net

IKT Dinamizatzailea

Carlos Uranga

943795740

cur@irakasle.net

Berritzeguneko IKT aholkularia

Koldo Etxebarria

943207404

koldo.etxebarria@eibarpat.net

Berritzeguneko erreferentzia aholkularia

Lydia Fdez. De Luco

943207404

lydia@eibarpat.net

4 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

Parte hartuko duten irakasleak IKT ikastetxe zerrenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

eredu

proiektuan

parte

ELISABET ANGELA IZASKUN PILI MODE MITXEL ANA Mª KARMEN IZASKUN ENARA

AGIRRE NARBAIZA AGUDO TAMAYO AYASTUY LEIBAR BEITIA ARMENDARIZ BENITEZ BENITEZ ESNAOLA SAN SEBASTIAN GARCIA DOMEÑO GARCIA VITORIA GUTIERREZ CILLAURREN IRIONDO APERRIBAI

MILA

KORTABARRIA ERRASTI

MARIAN

LIZARRALDE DE LA GRANJA

AGURTZANE NAGORE ITZIAR XABIER MARIBEL KONTXI IÑAKI ARANTXA

MONDRAGON AIASTUI MOYUA MURGUZU MURUA ARANBARRI ODRIOZOLA SEGUROLA ROYUELA MORENO RUIZ DE ZARATE BERRIO-OTXOA URRETA LETURIONDO SARASOLA LUJAMBIO

IGOR

ESPARZA

IZASKUN

LARRUSKAIN

JOSE Mª JUAN JOSE MAITE MARIA MONIKA VIRGINIA XABIER ISABEL

SARASOLA HERNANDO IRAZU JUSTO AZKUNAGA ARRAZOLA GARMENDIA URIBESALGO

AINHOA

LLORENTE

CARLOS

URANGA

hartuko

dutenen

irakasleen

5 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

PROIEKTUAREN EREMUA Sarrera

Eskola 2.0 proiektuaren xedea da irakasleek nahiz ikasleek ikasgelan egiten duten lana egokitzea. Horretarako, ordenagailu txiki eramangarria ematen zaio ikasle bakoitzari, eta ikasgela guztietan jartzen dira ekipo informatikoak jasotzeko eta kargatzeko armairuak, wi-fi sareak eta arbel digitalak. Baina proiektu hori ez da soilik azpiegiturak jartzea. Izan ere, proiektuak kontuan hartzen du irakasleak prestatzeko eta gaurkotzeko plana, baita curriculumeko eduki digitalak sortzea ere; gainera, familien inplikazioa lortu nahi du, eskolaren eta familien arteko urruntzerik gerta ez dadin. Honetan, IKTak ikastetxearen prozesu pedagogiko eta administratiboetan sartzen lagunduko duten beste jarduera batzuk gauzatu behar dira, ikasleengan, irakasleengan eta familiengan eragina duten alderdi guztietan, ekintza guztien arteko koordinazioa eta koherentzia bermatuz. Hortaz, hezkuntza-prozesuak ikasleen trebetasun emozionalak eta intelektualak indartu behar ditu, ardurak hartzeko prestatu behar ditu, eta informazioa ezagutza bihurtzeko gai izan daitezen sustatu behar du. Irakasleei dagokienez, bistakoa da funtzio eta soslai berriak sortuko direla, ikaskuntza-prozesu berri horien ondorioz: IKT baliabideak erabiltzen dituzten irakasleak, eta irakasteko eredu berriak bultzatzen dituzten irakasleak, ikasleak ikaskuntza-prozesuan inplikazio handiagoa izatea oinarri hartuta. Izan ere, berdinen arteko ikaskuntza, lankidetza, eta aurrez aurreko irakaskuntza sendotzeko eta osatzeko plataformen erabilera sustatu behar dira. Eta ez dugu ahaztu behar eduki eta zerbitzu digitalak sortzea ere sustatu behar dela, hezkuntza-prozesuari balio erantsia ematen baitiote. Amaitzeko, familiek ere parte hartu behar dute hezkuntza-prozesuan, beharrezko trebetasunak eta ezagutzak garatzeko prestakuntza eta informazioa eskatzen duten subjektu gisa, familiei baitagokie gizarteinguru berrian seme-alaben hezkuntza sustatzea eta bideratzea.

Ikastetxearen egoera

Azken ikasturteotan “Teknologia-heldutasunaren eredua� proiektuan parte hartu dugunez, proiektu berri honetan, edo proiektu beraren jarraipenean parte hartu nahi dugu, orain dela bi ikasturterarte egindakoa ez galtzeko. Proiektu honen azken ikasturtean auditoria bat 6 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

izan genuen, eta egin zutenen hitzetan “oso oso gutxi falta zitzaizkigun lehenengo maila lortzeko”. Jarraian aipatzen dugu EGINDAKO DIAGNOSTIKOA:

1. Irakaskuntza-prozesuak 1.1. Programazioa Nivel 1

Irakasleen %50ek1, gutxienez, formatu digital editagarrian egiten du bere programazioa2, eta eskura daitezke ikastetxeko edozein ordenagailutatik.

Lortuta

Prozesuan

1.2. Memoria Irakasleen %50ek, gutxienez, formatu digitalean egiten du bere mailako eta/edo arloko memoria, eta eskura daitezke ikastetxeko edozein ordenagailutatik.

1.3. Txostenak eta notak Ebaluazio bakoitzeko txostenak eta notak formatu digitalean egiten eta jasotzen dira, ikastetxeko edozein ordenagailutatik. (INIKA)

1.4. Beste dokumentu batzuk Harrerari5, tutoretzari eta, beharrezko bada, orientazioari6 buruzko dokumentu nagusiak ikastetxeko edozein ordenagailutatik edo zenbaitetatik eskura ditzakete irakasleek.

1.5. Ikasgelarako jarduerak hautatzea Irakasleen %40k, gutxienez, ikasleekin erabiltzeko unitate didaktikoen eta/edo material digital osagarrien zerrenda eguneratua du bere programazioan.

...

1.6. Edukiak egokitzea7 eta gordailuak Maila bakoitzeko arloen %20n, gutxienez, irakasleek eduki digitalak egokitu eta ikastetxearen esku jarri dituzte.

...

1.7. Oinarrizko baliabideak erabiltzea Bideo-proiektorea, ordenagailua eta sarerako sarbidea ohiko baliabideak dira egunerokotasunean, eta arlo guztietako saioen %10en, gutxienez, erabili beharko dira.

...

1.8. Multimedia-baliabideak erabiltzea Ikasturte bateko arlo guztien %30, gutxienez, multimediabaliabideak erabiliz osatzen dira (bideoak, audioak, animazioak…)

1.9. Web-inguruneak erabiltzea9 7 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

Lehen Hezkuntzako 5. mailatik aurrera, ikasgelan lantzen diren arloen %20 web-inguruneko baliabideekin osatzen da (blogak, wikiak, webquestak...)

1.10. Ikaskuntza Ingurune Birtualak (IIB)10 erabiltzea DBHko 1. mailatik aurrera, ikastetxeak Ikaskuntza Ingurune Birtual (IIB) bat du; bertan, arloen %30ek, gutxienez, unitate didaktikoren bat garatu du, ingurune birtualeko ariketekin.

1.11. Inklusibotasuna Ikastetxeak eskolako zenbait instalazio irekitzen ditu, IKTak libreki eta nork bere gogoz erabiltzeko; ikasturtean zehar, 100 orduz egoten dira irekita, gutxienez.

...

1.12. Berrikuntza metodologikoa eta kudeaketa-berrikuntza Irakasleen gaitasun digitala garatzeko prestakuntza-plan bat dago.

1.13. Berrikuntza metodologikoa eta kudeaketa-berrikuntza Ikastetxearen Urteko Planean eta/edo kudeaketa-planean aintzat hartzen dira berrikuntza metodologikoaii edota irakaskuntza-kudeaketaren berrikuntzaiii helburu duten ekintzak, IKTen erabileran sustengatuak edo oinarrituak.

1.14. Berrikuntzarako lankidetza Ikastetxeak parte hartu du berrikuntza metodologikoaren proiektuetan edo irakaskuntza-kudeaketan, beste erakunde batzuekin batera. (2. maila)

2. Administrazio-prozesuak 2.1. Derrigorrezko dokumentuak Nivel 1

Ikastetxerako derrigorrezkoak edo garrantzizkoak diren dokumentuak (Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua, Ikastetxearen Urteko Plana, Antolamendu eta Jarduera Araudiak, zirkularrak eta dekretuak...) digitalizatuta eta irakasle guztien eskura daude, ikastetxeko edozein ordenagailutatik.

Lortuta

Prozesuan

2.2. Espediente akademikoa Aplikazio informatiko15 edo datu-base bat dago, eta bertan sortzen dira ikasleen espediente akademikoak.

2.3. Irakasleen ordutegiak kudeatzea Ordutegien eta zaintzaldien kudeaketa formatu digitalean egiten eta jasotzen da, eta irakasle guztien eskura dago, ikastetxeko edozein ordenagailutatik.

2.4. Beste ordutegi-taula batzuk Ikastetxeak formatu digital editagarrian erregistratuta izan behar ditu hauei buruzko dokumentuak: Ikasle-taldeen zerrendak. Talde bakoitzaren ordutegia eta irakasgaiak.

 8 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

Irakasleen ordutegia eta eman beharreko irakasgaiak. Bisiten ordutegia (familien harrera). Ikastetxeko baliabide fisikoen ordutegia; esate baterako: laborategiak, informatika-gelak, liburutegia, ingeleseko gela… ikastetxeko ordenagailu batetik edo zenbaitetatik.

2.5. Espazioak kudeatzea Espazio fisikoen eta baliabideen erreserbak kudeatzeko, formatu digitalean dagoen txantiloi erako dokumentu bat bete behar da.

2.6. Liburutegia / Mediateka17 Liburutegiaren eta mediatekaren kudeaketa aplikazio informatiko baten bidez egiten da.

2.7. Inbentarioa Ikastetxeak formatu digitalean —datu-base baten edo webaplikazio baten bidez— jasotzen ditu inbentariatu beharrekotzat dituen edo horretara derrigortuta dagoen tresnak, ikastetxeko ordenagailu batetik edo zenbaitetatik.

2.8. Mantentze-lanak Ikastetxeko mantentze-lanen kudeaketa (informatikoa, mekanikoa, elektrikoa...) formatu digitalean dagoen txantiloi erako dokumentu baten bidez egiten da, ikastetxeko ordenagailu batetik edo zenbaitetatik.

2.9. Segurtasun-kopiak Idatzizko dokumentu bat dago, segurtasun-kopiak egiteko protokoloa eta datuak berreskuratzeko prozedura zehazten dituena, eta erregistro-orria jarduera-protokoloaren arabera dago eguneratuta

2.10. Informazioa eskuratzearen kontrola Administrazio-izaerako artxiboei edo kudeaketa-artxiboei dagokienez, zenbait gairi buruz hartutako erabakiak azaltzen dira, adibidez: zer informazio gorde behar den, non eta nork eskuratu ahal izango duen.

2.11. Ekonomiaren kudeaketa eta plangintza Ikastetxeko ekonomiaren kudeaketa eta plangintza aplikazio informatiko baten bidez egiten da, ordenagailu batetik edo zenbaitetatik erabil daitekeena.

2.11. Berrikuntza kudeaketa administratiboan (2. mailatik aurrera)

3. Komunikazio- eta informazio-prozesuak 3.1. Ikasgelako ekitaldiak Nivel 1

Lortuta

Prozesuan 9 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

DBHko 1. mailatik aurrera, irakasleen %20k, gutxienez, posta elektronikoa erabiltzen du ikasleei ikasgelako hainbat gairi buruzko informazioa emateko (azterketak, bisitaldiak, lanak…).

...

3.2. Emaitza akademikoak Ebaluazio-emaitzei buruzko informazio guztia, eta gainditu dutenen eta gainditu ez dutenen estatistikak (ehunekotan) formatu digitaleko txantiloietan jasotzen dira. (INIKA)

3.3. Agertzea eta notak Notak eta hutsegiteak digitalizatutako informazioa oinarri hartuta sortzen diren dokumentuen bidez komunikatzen dira. (INIKA)

3.4. Erreklamazioak eta iradokizunak Ikastetxeak erreklamazioak egiteko prozedura azaltzen duen dokumentu bat du, eta, horrez gain, dokumentu-eredu bat edo batzuk ditu formatu digitalean eskura daitezkeenak.

...

3.5. Barne-komunikazioa Ikastetxeko barne-komunikazioak (deialdiak, aktak, ekimenak...) posta elektronikoaren bidez egiten dira, bide tradizionalak ere erabili arren.

3.6. Kanpo-komunikazioa Hezkuntza-komunitatearekiko eta beste erakunde batzuekiko ikastetxearen kanpo-komunikazioa webgunearen bidez egiten da; hala ere, betiko bitartekoak ere erabiltzen dira xede horretarako.

TERMINOEN GLOSARIOA Irakasleen ehunekoaren kalkulua: ikastetxeko Lanpostu-zerrenda (LPZ) hartuko dugu erreferentziatzat; zerrendatik irakaskuntza-lanetan jarduten ez duten irakasleak kenduko ditugu. 2

Programazioak: programazio “luzeak” hartuko dira kontuan.

Harrerari buruzko dokumentuak: ikasle, irakasle eta familia berriak hartzeko jardueraprotokoloak dira; gainera, ikastetxeko funtzionamenduari buruzko informazioa ematen duten dokumentu guztiak informazio horren hartzaileari egokituta daude. 5

Tutoretzari eta orientazioari buruzko dokumentuak: funtsean, hauek dira: tutoretzako ekintza-plana eta aniztasunaren trataerarako dokumentua. Bestalde, ikastetxeak beharrezko jotzen dituen beste dokumentu batzuk ere zerrendan sartuko dira. 6

Edukiak egokitzea: hirugarrenek sortutako materialak hautatzeko, sekuentziatzeko eta, beharrezko bada, aldatzeko lana egin denean, eduki digitalak egokitu direla uste dugu. Esate baterako: material bat itzultzea. 7

Web-ingurunea: Interneteko leku batetik abiatuz, erraz eskura daitezkeen baliabideen eta tresnen multzoa da, eta ingurune telematikoa ere esaten zaio; ingurune horren bidez, lantzen ari diren gaiaren ikaskuntzari behar besteko euskarria eta zentzua ematen zaio. Inguruneak sarbide mugatua izan dezake. 9

Ikaskuntza Ingurune Birtuala: sarbide mugatuko ikaskuntza-esparrua da, hori erabiltzen duten pertsonek, sistema telematikoen bidez, trebetasunak eta jakintzak barneratzeko prozesuak gara ditzaten egina eta diseinatua. 10

10 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

http://es.wikipedia.org/wiki/Entornos_virtuales_de_aprendizaje Aplikazio informatikoa: programa informatiko bat da, erabiltzaile bati lan-mota bat edo batzuk egiteko aukera ematen dion tresnatzat diseinatua. "http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica". 15

Liburutegia/Mediateka: ikastetxeak dituen eta informazio- eta ezagutza-iturri diren baliabide fisikoen multzoa da; ikastetxean daude (ez, derrigorrean, ikasgelan), adibidez: liburuak, irudi-euskarriak (bideoak, DVDak‌), audioak (CDak), multimediak eta jokoak (CDROMak). 17

11 / 13


IKT ikastetxe eredu Hobekuntza plana 11-12 ikasturtea

Helburu orokorrak Heldutasun-ereduek eta eredu horiek ebaluatzeko metodoek bideratzen dute erakunde batek arlo jakin batean duen heldutasun-maila neurtzea, eta erakunde horrek arlo jakin horretan duen gaitasuna hobetzeko bidea jartzea. Ikastetxeko teknologia-heldutasunaren ereduak honako helburu hauek ditu: - Erreferentzia-esparru izatea, alderatzea bideratzeko eta helburu partekatua izateko. - Ikastetxe bakoitzaren prozesu pedagogikoak eta administratiboak digitalizatzeko bide-erakusle eraginkorra eta efizientea izatea. Beraz, ikasturte honetako gainditzea izango da,

helburu

orokorra

oinarrizko

maila

eta horretarako: 1. Ikastetxean IKTen erabilera pedagogikoa lortzea eta horretarako hezkuntza-komunitate osoaren parte-hartzea bultzatuko dugu. 2. Irakaskuntzan IKTak erabiltzeko praktika onak eta esperientzia arrakastatsuak elkarrekin aztertzea, ikastetxeko irakasleen artean. 3. Irakasleen prestakuntza-ibilbidea identifikatu eta kudeatzea, eta ikastetxearentzako erabakitako heldutasun-maila lortzeko oinarrizko prestakuntza antolatu eta jasotzea. 4. Ikastetxeak dituen baliabide teknologiko finkoak eta mugikorrak erabiltzeko ordutegiak eta moduak zehaztea. 5. Ikastetxearen baliabide teknologikoak eta informatikoak antolatzea, ikasgelan ahalik eta hobekien baliatzeko, eta ahalik eta irakasle gehienek erabiltzeko. 6. Material digitalak antolatu eta sailkatzea, irakasle guztiek izan dezaten material horiek erabiltzeko aukera. 7. Ezagutzak kudeatzea (informazioaren eskuragarritasuna, segurtasuna...)

antolaketa,

8. Dinamizazioa eta sustatu beharreko hobekuntzak hainbat alorretan zabaltzea (ekipamenduak, prestakuntza, ikasgelan erabiltzea, jardueren erregistroa...)

12 / 13


i ii iii

Hobekuntza plana  

Hobekuntza plana

Advertisement