Page 1

TRANSPORTE ESCOLAR 13/14 Estimados padres/madres: De nuevo me dirijo a vosotros/as para aclararos algunos puntos sobre la forma de organizar el transporte para el próximo curso. •

Todos/as los alumnos/as de 3º y 4º de la ESO que viven en Eskoriatza no tienen derecho de ser transportados por no cumplir con la distancia mínima (más de 4 Km).

Todos los de 4º y algunos de 3º vendrán en el autobús de Gatzaga. De esta manera aprovechamos todas las plazas de los dos autobuses. En este autobús vendrán por la mañana y volverán por la tarde.

Los alumnos de 3º que vienen en al autobús grande, solo tienen asegurada la ida y vuelta, igual que el resto de los alumnos de 3º y 4º que no volverán a comer a casa hasta saber cuántas plazas quedan disponibles.

El autobús pequeño no hace el transporte del mediodía, por lo que probablemente no habrá sitio para todos/as.

CAMBIO DE PARADA DEL AUTOBÚS PEQUEÑO: La parada será en el Centro, en lugar del polideportivo para que todos tengáis distancias parecidas. Los días que termináis a las 16:30, obligatoriamente tendréis que bajaros en LUIS EZEIZA porque allí se montan los alumnos de primaria que van hacia Gatzaga y tiene que haber sitio para ellos

Espero que entendáis cuál es el objetivo de este año, esto es, que todos tengáis posibilidad de ser transportados/as, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios. Confío en que el inicio de curso sea correcto y podamos ir mejorando este servicio. Muchas gracias por vuestra atención, Ángela Agudo Kurtzebarri BHIko Zuzendaria


GARRAIOA 13/14

Guraso agurgarriok: Berriz ere, zuengana jotzen dut autengo garraioari buruz zenbait puntu argitzeko: •

Eskoriatzan bizi diren 3. eta 4. mailako ikasle guztiek ez dute eskubiderik garraiatuak izateko, bete behar diren baldintzak ez dituztelako betetzen (4 km baino gehiago…)

4.mailako ikasle guztiak eta 3.mailako batzuk autobus txikian etorriko dira. Horrela bi autobusetan dauden plaza guztiak aprobetxatuko ditugu. Autobus honetan goizeko eta arratsaldeko joan-etorria egingo dute.

Autobus handian etorriko diren 3.mailako ikasleek, ziurtatuta daukate bakarrik goizeko eta arratsaldeko joan-etorria, 3. eta 4. mailako ikasleek bezala. Autobus txikiak ez du eguerdiko zerbitzua betetzen, beraz ez dago guztientzako lekurik. Ikasle guzti hauek (3. eta 4. mailakoak) libre gelditzen diren plazak jakin arte, eguerdiko garraioa zalantzan geldituko da.

AUTOBUS TXIKIAREN GELTOKIAREN ALDAKETA: Geltokia Polikiroldegian izan beharrean Erdigunean izango da guztiok antzerako aukerak izateko. Arratsaldeko 16:300ean LUIS EZEIZAn jeitsi beharko zarete Gatzagako LHkoek hartu behar dutelako autobusa.

Aurtengo helburua zein den ulertzea espero dut, hau da, ikasle guztiak garraioa aprobetxatzea nahiz eta ez bete baldintzak. Ziur nago ikasturte hasiera egokia izango dela eta zerbitzua hobetuko dugula. Mila esker zuen arretagatik,

Ángel Agudo Kurtzebarri BHIko Zuzendaria

Garraioa 13 14  

Garraioaren argibideak

Advertisement