Page 1

Handledare: Lars-Erik Eriksson, Margareta Molin, Jonas Kindlund

Gymnasiearbete Svenska rapport

Petra WadstrĂśm

& Christopher Polhem Sejaad Naser 2013-11-10 Kungsängsskolan


Abstract After visiting the technology museum in Stockholm I was given a task to write about two Swedish inventors, a male and female, and I chose to write about Petra Wadstrom a female who has invented a tool that is called solvatten, and I also chose a male whose name is Christopher Polhem, he is a man who is considered as one of Sweden’s best inventors. Petra Wadstrom is a women who has invented a great tool for the sake of helping the poor people who is not able to drink clean water. Her invention is called solvatten and it’s made for only one purpose and that is to clean the dirty water and it does with the help of the sunlight. It is an easy tool to use, all that you have to do is to open it and then fill it with dirty water and put it in front of the sun afterwards. Petra has also won a prize for her invention and that prize is called Polhemspriset. Christopher Polhem is a great inventor that has invented more than one invention, he is was a very smart boy at the age of fifteen, he was able to fix broken stuff that had been broken for a decade. He was the first one in the world who had invented an automatically working machine that was used for clocks, he also invented a way of how to gain power from a waterwheel and use it for a pump or connect it to an old-fashioned elevator and use the weight of the water that falls down on the waterwheel to make the elevator to go up. Christopher didn’t get a prize for what he invented because there was no such prizes as the Nobel Prize or something like that, so the people made a prize that holds his name in it, and every year they announce someone for the most intelligent invention or if someone has solved a high level technical problem.


Innehållsförteckning Abstract……………………………………………………...........……………………………………………………………….2 1. Inledning...................................................................................................................................4 2. Syfte/frågeställningar...............................................................................................................4 3. Metod…….……………………………………………………………………………………………………………………………..4 4. Resultat………………………………………………………………………………………………………….……………………..4 4.1 Petra Wadström…………………………………………………………………………………………………………………4 4.2 Christopher Polhem………………………………………………………………………………………………………….5 5. Diskussion/Analys……………….………………………………………………………………………………………………6-7 5.1 Tekniken.......……………….………………………………………………………………………………..………..……..6-7 5. sammanfattning……………………………………………………………………………………………………………………..8 6. källor……………………………………………………………………………………………………………………………………….9


1. Inledning Uppfinningar har varit en viktig del för världens utveckling. Det finns stora uppfinningar som kan förändra hela världen och det finns små uppfinningar som inte är så användbara, och de största uppfinningarna i historien är ofta skapade av män och det kan bero på att kvinnorna innan 1900 – talet inte arrangerade sig åt något annat än att försöka försörja sina familjer genom att vara hemmafruar, och på den tiden så fick inte kvinnor jobba, därför så är det här en av anledningarna till varför det inte finns så många kvinnliga uppfinnare. Jag har fått i uppgift att skriva om en svensk manlig och kvinnlig uppfinnare, och efter att ha fått en hel del information om både kvinnliga och manliga uppfinnare från mitt besök till det tekniska museet i Stockholm så har jag valt att skriva om den svenska uppfinnarna Christopher Polhem och den kvinnliga uppfinnaren Petra Wadström.

2. syfte/frågeställningar Syftet med rapporten är att ta reda på information om de två uppfinnarna samt deras innovationer, jag ska även fördjupa mig i den tekniska världen och se hur tekniken funkar i sammanhang med samhället. Frågeställningar:  Hur/varför teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling?  Teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv?  Hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling?

3. Metod Efter mitt besök på tekniska museet så fick jag veta ganska bra och kortfattade information om de två uppfinningarna som jag ska skriva om, och med hjälp av den informationen och med lite hjälp av elektroniska källor så ska jag skriva tekniken i samhället idag och om de två uppfinnarna samt deras innovationer.

4. Resultat 4.1 Petra Wadström Petra Wadström föddes den 20:e februari 1952 och är nu en känd svensk uppfinnare som ligger bakom uppfinningen solvatten. Hon har fått två stora priser för sin uppfinning, en av dem fick hon år 2008 och det var skaparpriset, sedan så fick hon Polhemspriset år 2013 för samma uppfinning. Men hon är inte bara en uppfinnare utan hon är en designer och en konstnär. När Wadström bodde i Australien så tänkte hon på varför folk inte använde sig av solenergin på ett bättre sätt och då kom hon på idén om solvatten. Solvatten är gjord för att rena vatten


med hjälp av solenergi. Den är bärbar och lätt att använda, det enda man behöver göra är att öppna den sedan så fyller man den med smutsigt vatten och därefter ställa den framför solen, och när vattnet har blivit rent så kommer en liten lampa att lysa grönt. Det första exemplaret av hennes uppfinning blev klar år 2003, hon fick ta flera lån och fick ta över familjens företag för att få ut hennes uppfinning på marknaden. Hon uppfann även osnodd, det är en plånbok som hängs på väskan och den går inte att sno. Solvatten blev testad i olika delar av världen och till slut så fick Wadström stöd av FN för sitt solvatten projekt i Nepal. Solvatten används i nästan hela världen men främst i Afrika och i mellanöstern.(Tekniska muséet besök/ tekniskamuseet.se 13/21/10)

4.2 Christopher Polhem Polhem föddes den 18 december 1661 på Gotland, han förlorade sin fader vid åttaårsåldern och hans mamma gifte sig med en man som inte ville ta hand om honom och därför fick han bo hos sin farbror i Stockholm där han fick gå i en tysk skola och efter några år så blev han en inspektor på vansta säteri i Västmanland. Rika sponsorer började inse att Polhem var begåvad och därför så skickades han till Uppsala där han fick börja reparera trasiga maskiner som är mer än 100 år gamla. Polhem blev mer och mer intresserad av tekniken och därför så gjorde han en egen verkstad åt sig själv där han tillverkade redskap, verktyg och klockor. Därefter så började Polhem i Uppsala universitet där han studerade mekatronik, matte och fysik. Han hittade två trasiga astronomiska ur i skolan som han lyckades att reparera, och han reparerade en till som han hittade i kyrkan. Allt det ledde till att han blev en känd och fick namnet ”den svenska mekanikens fader”, han blev så känd runt om i Sverige (popularhistoria.se 2013-11-19). En dag blev Polhem tillkallad av kungen, och kungen ville att Polhem skulle hjälpa honom med att komma på en uppfinning som skulle göra jobbet vid gruvorna lättare. Kungen blev därefter väldigt imponerad av vad Polhem hade för idéer. En av Idéerna var att vatten skulle falla från en stor höjd på ett vattenhjul som skulle tvinga vattenhjulet att börja snurra på grund av dess tyngd och då så skulle det göra att det produceras en så kallad naturlig energi som skulle kunna driva en pump eller till och med använda kraften i vattenhjulet till en hiss för att få upp folk ur gruvor till exempel. Den här uppfinningen är en av Polhems mest kända uppfinning och den har fått namnet Polhemshjulet. Polhemshjulet är inte den enda uppfinningen som Polhem har uppfunnit, han har uppfunnit tiotals mer uppfinningar som underlättat gruvarbetet och han har också konstruerat slussar plus andra uppfinningar, som till exempel polhemsknuten/kardanknut som består av två metallbitar/plastbitar som är kopplade till varandra, och de har förmågan att byta deras riktning. Polhemsknuten används främst till en växellåda i en bil eller som ett verktyg. Polhem har även uppfunnit den första automatiska verktygsmaskinen som är en skärmaskin för kugghjul till klockor och den finns att hitta på tekniska museet.


Christopher Polhem räknas som en av Sveriges bästa och smartaste mekaniker. Eftersom Polhem hade uppfunnit så många uppfinningar så har man nämnt ett pris efter hans namn (Polhemspriset) som delas ut varje år för den som har uppfunnit en teknisk innovation på en hög nivå eller för den som har löst ett teknik problem. För det här året så vann Petra Wadström Polhemspriset för sin innovation, solvatten. (tekniskamuseet.se 2013-11-20)

5. Diskussion/Analys 5.1 Teknik Teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv?

Tekniken spelar en viktig roll i hur vårat samhället ska se ut, vid den här tiden så är det tekniken som styr allt i världen, den påverkar vårt tänkande och agerande och om vi blir för beroende av den (som vi kommer att göra om typ 30-40 år) och låta den ta över våra dagliga intressen och jobb så kommer det att både påverka naturen och oss på ett negativt sätt. Om vi tar bilen som ett exempel, den skadar naturen och atmosfären men den skadar inte oss utan vi har nytta av den, men om vi tar mobilen som ett exempel, så är den väldigt bra att använda men allt eftersom den har utvecklats så mycket så har den gjort så att fler och fler människor som använder blir latare därför att ”de har hela världen i sina händer och mer”, som det flesta folket brukar säga. Så tekniken har både en positiv och negativ påverkan, men om den fortsätter att utvecklas så kommer den att ha en mer negativ påverkan än det positiv. Hur/varför teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling?

Tekniken utvecklas väldigt snabbt och varje dag så ser vi nya uppfinningar på marknaden, de nya uppfinningarna är alltid/till mest dels påverkade av de gamla idéerna och uppfinningarna, tv:n till exempel, den uppfanns för ca 100 år sen och med tiden så har den utvecklats och blivit bättre och bättre tills den senaste tv:n som vi har nu, SMART TV. Men man skulle aldrig ha kunnat uppfinna denna tv om inte idén redan fanns, det enda som man har gjort är att utveckla den från en tv som inte har färger till en tv som kan visa 3 dimensionell bild och använda internet. Så det betyder att SMART Tv:n är påverkad av den gamla modellen och idén till den. Allt börjar med en ny uppfinning som med tiden förbättras och utvecklas och blir något stort. Så kanske om några år så kommer man uppfinna en ny sorts tv som bara består av en glasskärm som visar en 4 dimensionell bild, men den tv:n kommer att vara påverkad av den gamla generationen av tv. Hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling?

Det finns bra innovationer av både man och kvinna men man kan direkt märka att dem manliga innovationerna skiljer sig åt från dem kvinnliga. Det kvinnliga uppfinningarna är mer


fredliga än männens uppfinningar, för att jag tror inte att det finns en kvinna som uppfinner en sak som är skadlig för människa om inte det blir slumpmässigt. Men männen kan faktiskt uppfinna både de fredliga och skadliga innovationerna men det är oftast så att männen uppfinner föremål/maskiner som gör så att det krävs mycket mindre arbetsinsats för att uppfylla en sak, om vi tar polhemshjulet som ett exempel, den hjälpte arbetarna att komma ur djupa gruvor genom att använda en hiss som fungerar med hjälp av vattenkraften. Men däremot så uppfinner kvinnorna flera innovationer som till mest dels är till för hemmet eller våra vardagliga behov, som Wadströms solvatten till exempel, den hjälper folk med att få rent vatten för att dricka och för att använda det hemmet. Det som gör att män och kvinnor uppfinner olika saker är att det uppfostras och lever på olika sätt och, ett exempel är att när tjejer är små så tittar de på tecknade filmer som handlar om vänskap och hjälpa folk, då däremot så tittar pojkarna på tecknade filmer som handlar om en hjälte som besegrar de onda genom att använda våld eller vapen, och det leder till att männen tycker och tänker på ett helt annat sätt än vad kvinnorna gör. Det gör att kvinnan oftast tänker på att uppfinna en sak som hjälper folk med deras vardagliga liv och inte skadar någon, samtidigt som männen också försöker uppfinna en sak för att hjälpa folket men den kanske också kan användas för våld och onda saker, ett bra exempel är dynamiten, Alfred Nobel uppfann dynamiten bara för att använda den till att spränga berg och få ut metaller men han tänkte säkert aldrig på att den skulle användas som ett vapen i krig eller för att döda folk i framtiden.

5.2 Egna tankegångar/resonemang Jag har inte kunnat fördjupa mig i Wadströms liv lika mycket som jag har gjort i Polhems liv för att det inte finns så några information om Wadströms liv lika på nätet utan bara om hennes uppfinning. Det kan bero på att Wadström inte är lika känd och inte har gjort lika mycket för landet som Polhem har gjort. Sättet att rena vatten med hjälp av solljuset visste man redan innan Wadström kom på sin uppfinning, hennes innovation är påverkad av en idé som redan fanns och hon utvecklade idén bara och gjorde det lättare att rena vatten. Men Polhem kom på sina egna idéer, han var den första som tillverkade en automatisk fungerande maskin och sedan så utvecklade människorna maskinen med tiden, men alla de utvecklade maskinerna finns på grund av att Polhem kom på maskinen först så de utvecklade maskinerna är påverkade av den första maskinen.

6. sammanfattning Jag åkte på ett besök till tekniska museet i Stockholm och sedan så fick jag en uppgift att skriva om två svenska uppfinnare och om tekniken i samhället, då valde jag att skriva om Christopher Polhem och Petra Wadström.


Petra Wadström föddes i mitten av 1900-talet och blev ganska känd uppfinnare senare i sitt liv. Hon kom på idén med solvatten, som är ett verktyg för att rena smutsigt vatten med hjälp av solljuset. Wadström fick stöd för sin uppfinning av FN och den används nu i stora delar av världen och Wadström har fått stora priser för sin uppfinning. Christopher Polhem föddes i slutet av 1600-talet och var en väldigt smart pojke redan i tonårsåldern. Han blev känd som ”den svenska mekanikens fader”, han blev tillsagd av kungen att hjälpa till och komma på idéer som skulle hjälpa arbetarna med sitt gruvarbete. Han uppfann massor av idéer som gjorde det lättare för arbetarna med deras gruvarbete och den mest kända uppfinningen är Polhemshjulet som är ett vattenhjul som driver antingen en pump eller en hiss. Polhem har inte bara uppfunnit saker till gruvarbetet utan han uppfann andra saker som den första automatiska verktygsmaskinen till exempel. Polhem har nu fått ett pris efter kallad efter hans namn, Polhemspriset, det är ett pris som delas ut varje år till den som har kommit på en bra innovation eller löst ett avancerat teknik problem. Jag fick även svara på några frågor om tekniken och hur den påverkas av samhället samt om könsskillnader. Jag kom fram till att kvinnors uppfinningar är olika från männens uppfinningar och det beror på hur de har uppfostrats och deras barndom, kvinnorna uppfostras på ett annat sätt än vad männen gör, det leder till att de tänker och tycker olika från männen. Jag kom även fram till att uppfinningarna som finns vid den här tiden är påverkade av de gamla idéerna och uppfinningarna. Om tv:n till exempel inte hade blivit uppfunnen så skulle de här moderna tv:arna inte ha funnits, så det jag menar är att alla uppfinningar som finns nu är påverkade av deras förflutna som har gjort att uppfinningarna har utvecklas. Jag resonerade att tekniken är väldigt viktig för oss men den kan vara skadlig för vår hälsa eller naturen, ett exempel är bilen och mobilen, bilen är bra för oss för att den hjälper oss med att åka till platser som är långt bort, men den skadar naturen med dess koldioxid utsläpp. Mobilen är bra för oss och skadar inte naturen, men eftersom den har utvecklats så mycket att den inte längre bara används för samtala med varandra utan man kan göra flera andra saker, och om vi blir beroende av den så kommer den att göra oss lata och skada vår hälsa.

7. Källor Elektroniska källor:


URL, Christopher Polhem, hämtad 2013-11-20 (http://www.popularhistoria.se/artiklar/christopher-polhem-%E2%80%93-maskinmannen/) Publicerades i tidningen populär historia 3 år 2001. URL, Christopher Polhem, hämtad 2013-11-20(http://www.tekniskamuseet.se/1/1890.html) URL, Petra Wadström, hämtad 2013-11-19 (http://www.tekniskamuseet.se/1/2156.html)

Bilder: URL, polhemshjulet, hämtad 2013-11-19(http://sv.wikipedia.org/wiki/Polhemshjul) URL, polhemsknut, hämtad 2013-11-19(http://sv.wikipedia.org/wiki/Polhemsknut) URL, solvatten, hämtad 2013-11-19(http://evolveu.bloggsida.se/etikett/solvatten) URL, Petra Wadström, hämtad 2013-1119(http://leva.typepad.com/levas_redaktionsblogg/2009/11/lite-bilder-fr%C3%A5n-levagalan.html) URL, Christopher Polhem, hämtad 2013-11-19(http://www.lgberg.se/konstmastargarden_2008.htm)

Uppfinnararbetesn  
Uppfinnararbetesn  

Svensk uppfinnare

Advertisement