Page 1

I SPEJLET FORSVINDER BLIKKET AF OG TIL SÅ HJEMLØS I MIN EGEN KROP


FORSIDEN Narcissus Michelangelo Merisi da Caravaggio 1594-1596 Olie på lærred, 110x92 cm ”I spejlet” 1982 af Pia Tafdrup


INDHOLDSFORTEGNELSE Bag om myten ............................................................................................................................................................ 1 Ekko og Narkissos - en genfortælling ......................................................................................................................... 3 At fremføre et drama ................................................................................................................................................. 7 Tegn på tilstedeværelse i tekster ............................................................................................................................... 8 Tekster ...................................................................................................................................................................... 9 Historien om Narcissos - novelle ........................................................................................................................... 9 Narcissus forvandling - maleri .............................................................................................................................13 Selfies - foto .........................................................................................................................................................15 ”Selfies” er sundt for teenagere - artikel .............................................................................................................16 Look at this instagram - youtube ........................................................................................................................ 20 Lille spejl på væggen der - novelle .......................................................................................................................21 Mirror - dokumentarkortfilm ............................................................................................................................. 26 Alle kan gøre det selfie - artikel & foto ............................................................................................................... 27

Noter - plads til dine guldkorn .................................................................................................................................. 29 Kilder ......................................................................................................................................................................... 36


MYTEN OM NARKISSOS OG EKKO - OVIDS ”FORVANDLINGER”, 3. VERS 341-510

VERITAS OG VANITAS, SANDHED OG FORFÆNGELIGHED

Der findes historier, der er fortalt enkelt, ligetil og kunstnerisk smukt. Som på grund af deres allegori 1) taler til os alle. Og som atter og atter tages op i kunsten. Disse historier kalder vi myter, og de udgør en konstant inspiration for kunsten. De er udødelige. Tages op til ny fortolkning og gives et tidssvarende, moderne udtryk. Myten om Narkissos 2) som vi hører om i dette hæfte, handler om forfængelighed og straf. Til menneskers forfængelighed hører en drøm om og en illusion 3) om at kunne ændre på de givne vilkår: Narkissos vil elske sit eget billede. Han vil præcist som Adam og Eva gøre dét, som kun Gud eller guderne er herrer over. Og det er ikke kun i myterne, men også i det virkelige liv, mennesket straffes, når det i sit hovmod er for forfængeligt. Myterne er altså på den ene side en moralsk vejviser, der angiver, at hvis mennesket overskrider fastlagte rammer, bliver det straffet. På den andens side er det et grundvilkår - mennesket skal jo ud af Paradisets Have, barndommens have, og den eneste vej går via den forbudne frugt på kundskabens træ. Og sidder der ikke en lille Narkissos på skulderen af enhver - selvfølgelig! Og sådan må det være, når man skal spejle sig frem til det selvbillede, man helst vil tro på, at andre holder af - fordi man selv gør det! En ung mand, der er lidt for forelsket i sig selv - som selv synes, at han er for lækker, betegner vi ofte som narcissist. Forklaringen kan vi finde i mytologien - i myten om Narkissos. Narkissos er søn af nymfen Leiriope og flodguden Kefissos. Som alle andre mødre vil Leiriope gerne vide, om hendes barn får et langt og lykkeligt liv. Hun forhører sig derfor hos den dengang ikke så berømte spåmand Teiresias. Og han giver hende et besynderligt svar: Ja, hvis blot han ikke lærer sig selv at kende. 16 år senere er det tydeligt, at spåmanden havde ret i sine forudsigelser. Og så er Teiresias berømt. Narkissos er blevet en smuk yngling, et yndet mål for alles beundring. Men han opfører sig tåbeligt, idet han koldt og hovmodigt afviser de tilnærmelser, der strømmer ham i møde fra både drenge og piger. Han har nok i sig selv! Han afviser også den smukke nymfe Ekko, der ellers ikke lægger skjul på sin interesse for ham. Det ændrer bare ikke på Narkissos selvoptagethed - han er stadig kun optaget af sig selv! Han har nok i sig selv! Ekko er stum! Det er gudinden Hera, der har straffet hende, fordi hun med sin evindelige snak holder Hera borte fra at pågribe sin mand, Zeus, der muntrer sig med de kønne nymfer. Ekkos straf er, at hun har mistet

1) Allergori: = (i billedkunst og digtning) fremstilling af noget abstrakt el. en idé i konkret skikkelse, fx døden som en mand med le, alderdommen som en olding. 2) på latin: Narcissus 3) illusion = en forestilling, der ikke passer på virkeligheden; indbildning


sin stemme. Måske er det derfor at Narkissos ikke finder hende underholdende nok, for det specielle ved Ekko er, at hun kun kan gentage, hvad andre siger - et ekko! Ekko ødelægges af kærestesorg og forsvinder - kun hendes ekko bliver tilbage i vinden. Narkissos er på vej til at møde sin skæbne! En af dem, som han har forsmået forbander ham, og beder til at guderne vil lade ham selv føle den smerte, han udsætter andre for. Han skal lide alle den ulykkelige kærligheds kvaler. Afrodite (Nemesis) opfylder bønnen, for hun straffer enhver, der kaster vrag på kærligheden, eller som er for hovmodig. Afrodite lader Narkissos forelske sig i sit spejlbillede, da han ser sig selv i en klar bjergkilde. Men i selvforelskelsen finder man ingen gengældelse. Når han kommer for tæt på sit spejlbillede, flyder det ud. Trækker han sig væk forsvinder det også. Alligevel kan han ikke løsrive sig fra sit spejlbillede, som han hele tiden, forgæves, forsøger at omfavne. Dag ud og dag ind ligger han ved kilden, og svinder hen af ulykkelig kærlighed. Han er håbløst selvforelsket. Han har lært sig selv at kende. Til sidst dør han. Selvom Narkissos har knust mange pigehjerter, bliver han begrædt af sine søstre, kildernes og træernes nymfer, najaderne og dryaderne. Heller ikke guderne ønsker at han skal glemmes, og de forvandler ham til en smuk lilje - Narcis. Den håbløst forelskede Narkissos var et yndet motiv for antikkens kunstnere. De elskede af skabe billeder af smukke ynglinge - og hvad kan være smukkere end en ung mand, der foretrækker sit eget spejlbillede frem for alle andre? Historien om Narkissos er blevet en metafor for selvforelskelsen eller den sygelige selvoptagethed. Men det er ikke kun kunsten og botanikken, der har sikret Narkissos udødelighed. Det har den morderne psykologi også sørget for. ”Narcissisme” er psykologiens betegnelse for ”sygelige selvoptagethed” og mange mener, at det er den moderne ungdoms ”sygdom”. Personlighedstræk som selvglæde og en stræben efter at signalere succes. Ens (selv)portræt skal kunne tåle spejlet. Bedst er det, hvis andre kan spejle sig deri. Sygeligt bliver det først rigtigt, når man ikke reelt interesserer sig for andre - ikke engagerer sig for andre. Når krav og forpligtelser afvises, og heller ikke forholdet til det modsatte køn er stabilt , når kæresterne konstant udskiftes. I spejlet søger vi enten sandheden - veritas eller forfængeligheden - vanitas. Sandheden er som bekendt ilde hørt eller ilde set - Sådan ser du altså ud! og den kan fører til et smadret spejl og syv års ulykke. Søger man forfængelighed, kan det føre til fortabelse. For forfængelighed er en af de syv dødssynder - guderne straffer overtrædelse med fortabelse, præcis som det skete for Narkissos.


EKKO OG NARKISSOS - en genfortælling

5

10

15

20

25


5

10

15

20

25


5

10

15

20

25


5

10

Vi har sammen læst genfortællingen af myten om Ekko og Narkissos.

• Undersøg nu hvad følgende begreber betyder. Husk, brug både ordbøger og internet: narcissisme veritas

egoisme vanitas

forfængelighed

Husk, at du skal kunne forklare begreberne. Det skal ikke bare være en gengivelse af det, du læser. Du skal vide!

• Hvordan passer begreberne sammen med myten om Narkissos? • Lav en personkarakteristik af Narkissos. • Hvilke ligheder er der mellem Ekko og Narkissos? • Hvad vil myten gerne fortælle? Brug notesiderne til dine svar!


DRAMA - TID TIL TEATER I skal, med udgangspunkt i teksten side 3-7, opføre et lille drama! Det skal være jeres genfortælling af myten om Ekko og Narkissos.

• • • •

I skal skabe jeres genfortælling af myten Det skal vare tre minutter I må bruge max 5 replikker I må have max 5 rekvisitter

I skal opføre jeres drama for klassen!


Myten om Ekko og Narkissos bliver nogen gange brugt som allusion i litterære tekster, i reklamer, film, på billeder osv. Enten som en meget direkte henvisning eller gemt bag symboler.

Og hvordan er det så lige, man får øje på myten i teksterne…?! • • • • •

Hyppig omtale og brug af spejle Personer, der er meget optaget af deres krop … og af at forbedre den Personer, der bruger lang tid på at iagttage deres eget udseende Hyppig udskiftning af kærester, og ydermere glemmer narcissisten helt at tænke på sin kæreste

Mytens indhold i teksterne... Personen interesserer sig slet ikke for andre end sig selv. Han/hun vil ikke leve i rammer som andre opstiller, hverken i forhold til krav eller forpligtigelser. Den narcissistiske person vil selv fastlægge sine livsbetingelser, og selv sætte sit liv i scene. Personen udstråler stor selvglæde , og vil over for andre vise tegn på succes. Den narcissistiske person har ofte en særdeles ustabil og svag personlighed, og der er tydelig angst for at engagere sig, fordi man derved kan miste sin selvvurdering.

POLITIKENS RETSKRIVNINGS– OG BETYDNINGSORDBOG narcissisme narcissist Ordklasse: substantiv (en) Bøjes: narcissismen Deles: nar-cis-sis-me = selvoptagethed, forelskelse i sig selv og overdreven optagethed og dyrkelse af sig selv

Ordklasse: substantiv (en) Bøjes: narcissisten, narcissister, narcissisterne Deles: nar-cis-sist = person som lider af en overdreven selvoptagethed

Synonym: selvdyrkelse, selvspejling, navlepilleri

Synonym: navlebeskuer, navlepiller


HISTORIEN OM NARCISSOS Start med at læse opgaverne, der hører til Villy Sørensens novelle, så du kender dit læseformål.

• Læs novellen • Beskriv forholdet mellem Narcissos og Sis • Hvorfor vil Narkissos gerne kysse Sis, når hun har åbne øjne, men ikke når hun har lukkede øjne?

• Efter mødet med Sis har Narkissos spejlbillede ændret sig. Hvorfor har det det? • Hvordan tror du det vil gå med vores hovedperson videre i livet? • Hvad vil Villy Sørensen fortælle med novellen? Brug notesiderne til dine svar!


5

10

15


5

10

15

20


5

10

15

20


NARKISSOS FORVANDLING et maleri af Salvador Dali

• Hvilke ting i billedet kan du genkende fra myten? Kan du forklare de ting, der sker på billedet? • Hvorfor tror du, Salvador Dali har malet to figurer af Narkissos? • Hvad fortæller billedets titel dig? • Lav en analyse af billedet. Brug følgende opskrift: •

Beskriv hvad du ser

Farver. Hvilke farver bliver brugt, og hvad gør det ved billedet?

Planer. Hvad er i forgrund, mellemgrund og baggrund? Hvilken betydning ar dette for billedet?

Perspektiv. Hvilket perspektiv er billedet malet i?

Hvad tror du, Salvador Dali vil fortælle med billedet?

Hvad mener du selv om billedet? Begrund dit svar.

Brug notesiderne til dine svar!


Metamorphosis of Narcissus, Salvador Dali 1937, Olie pĂĽ lĂŚrred, 51,2 x 78,1 cm, Tate Modern, London


Rihanna Foto: Instagram

Lady Gaga Foto: Insta

Foto: Instagram

gram

tner Nicklas Bend Paris Hilton

Foto: Insta

gram

http://go.tv2.dk/2013-11-20-selfie-er-%C3% A5rets-ord-de-kendte-er-vilde-med-det#2

Emil Thorup Foto: Instagram

At tage et selvportræt fra en armslængde eller ind i et spejl med mobiltelefonen og derefter uploade det til et socialt medie er det seneste år blevet så populært, at ordet ’selfie’, som det kaldes, er blevet kåret som Årets Ord 2013 af Oxford-ordbøgerne. ’Selfies’ er især populære på Twitter og Instagram, hvor de findes i millionvis under hashtagget #selfie, og også de kendte – både i Danmark og i udlandet – er med på trenden.

Gustav

Foto: Facebook

Mads Langer Ibi Støvin g Foto: In

stagram

Victoria Beckham Foto: instagram Justin Bieber Foto: Instagram

Medina Foto: Instagram

Justin Bieber tager et selfie med en fan før han skal medvirke i NBC's "Today" show.

Frederik Fetterlein Foto: Instagram


På side 2 kan vi læse, at ”Narcissisme” er psykologiens betegnelse for ”sygelige selvoptagethed” . At der er mange, som mener, at det er den moderne ungdoms ”sygdom” - selvglæde og stræben efter at sende de helt rigtige signaler. At man gerne vil vise andre, at man har succes - at andre skal kunne spejle sig, ønske det samme. Se kendissernes Selfies på side 15.

• Hvad tænker du om den måde de smider billeder af sig selv ud i verden? Og hvorfor? Læs artiklen ”Selfies” er sundt for teenagere.

• I artiklen står, at Selfies deler vandene. Hvad tænker du? Er det ”sygelig selvoptagethed” eller blot ”en måde at udtrykke sig på i den digitale verden? Find citater i artiklen, som underbygger din mening. Citaterne skal refereres helt korrekt. Du kan måske også blive inspireret på side 27 + 28

• Hvad med dig selv? Lægger du selv Selfies op på nettet. Hvorfor? Hvorfor ikke? • Hvilke signaler, mener du, at man kan sende vha. en Selfie Brug notesiderne til dine svar!


5

10

15

20


5 5

10

Ă…h - hvor er du jeg dejlig! Gid der var mange flere som mig!


http://youtu.be/Nn-dD-QKYN4

Look at this Instagram (Nickelback Parody) Se videoen på youtube. Videoen er en parodi. De gør grin med Instagram, og kommer med en del påstande i forhold til Instagram og brugerne af app’en, som de mener, tror, at det er kunst … at det kun handler om likes og om ’se mig!’ … det handler om at dokumentere… om at gøre andre jaloux - få dem til at ønske dit liv og dine oplevelser…

• Mellem linjerne siger de vel, at Instragram er overfladisk… Lidt for selfie-agtigt… At brugerne bliver lidt for narcissistiske… Har de ret? Hvad mener du? Og hvorfor?

• og hvad, mener du, Instagram, Selfies , og andre måde at promovere sig på i den digitale verden, betyder for vores samfund? Brug notesiderne til dine svar!


LILLE SPEJL PÅ VÆGGEN DER Start med at læse alle opgaverne til Bjarne Reuters uddrag Lille spejl på væggen der, så du kender dit læseformål.

• Læs uddraget • Hvilken betydning har spejlene i novellen? • Giv eksempler på at forholdet mellem vores hovedperson og Lise ændrer sig. • Giv en personkarakteristik af hovedpersonen. • Hvilke ligheder er der mellem myten om Narkissos og Lille spejl på væggen der? • Hvordan tror du det kommer til at gå vores hovedperson videre i livet? • Hvad vil Bjarne Reuter fortælle med novellen? Brug notesiderne til dine svar!


5

10

15

20

25


LILLE SPEJL PÅ VÆGGEN DER 5

10

15

20

25

30

35


25

30

LILLE SPEJL PÅ VÆGGEN DER

5

10

15

20

minutter. Jeg


LILLE SPEJL PÅ VÆGGEN DER 5

10

15

20


MIRROR

instruktør Joachim Ladefoged

2009, DK/DOKUMENTARFILM, DANMARK, 10 MIN. se filmen på filmcentralen.dk

Bodybuilding er den rendyrkede narcissisme. Mens løberen kæmper mod tiden, og vægtløfteren kæmper med vægtene, har bodybuilderen kun sit spejl. Træningsprogrammer, diæter og timer og atter timer i et træningslokale er kun de ydre sider af en ekstrem disciplin og evig kamp for idealkroppen. En idealkrop som for de fleste mennesker synes absurd, men som ikke desto mindre har en fascinerende kraft. Ikke mindst fordi de fleste mennesker i den vestlige verden selv kender til jagten på den perfekte krop. Citater fra et interview med instruktøren: Det handler jo enormt meget om ’hvordan ser jeg ud’ … blev fascineret … en ’visuel fortælling’ om jagten på den perfekte krop … ’De er jo sindssyge de der bodybuildere,’ men jeg forstår dem godt…

• Hvordan er hovedpersonens syn på hans egen krop? • Hvilken rolle har de andre personer? Hvad betyder spejlene? Og publikum? • Hvilket kropsideal viser filmen? Og hvordan skildrer filmen forholdet mellem krop og identitet? • Diskuter, hvilke konsekvenser har vor tids iscenesættelse af kroppen har? Hvad betyder medierne for vores syn på kroppen? • Hvordan matcher filmen myten om Ekko og Narkissos?

Brug notesiderne til dine svar!


Konkurrencetid! … eller i hvert fald dit bedste bud på et selfie Politiken udskrev 5. oktober 2013 en konkurrence - unge såvel som gamle skulle indsende deres bedste bud på et Selfie til redaktionen. Læs artiklerne på side 27 og 28. Du skal deltage i konkurrencen. Blot skal dit billede ikke sendes ind, men printes og hænges på tavlen i klassen. Sæt det op som de tre forskellige bud her på siderne. Skriv temaet med rødt og skriv en billedtekst, der matcher billedet.


NOTER - husk, at dine noter skal være brugbare. Skriv dine svar, men også HVAD det er du svarer på!

Stillbillede, fotograf Joachim Ladefoged


NOTER - husk, at dine noter skal være brugbare. Skriv dine svar, men også HVAD det er du svarer på!

En trist ung mand, der synes, at verden tilhører ham.


NOTER - husk, at dine noter skal vĂŚre brugbare!

- i spejlet en konge


NOTER - husk, at dine noter skal være brugbare. Skriv dine svar, men også HVAD det er du svarer på!

Echo and Narcissus, John William Waterhouse, 1903


NOTER - husk, at dine noter skal vĂŚre brugbare!


NOTER - husk, at dine noter skal være brugbare. Skriv dine svar, men også HVAD det er du svarer på!

Narcis


NOTER - husk, at dine noter skal være brugbare. Skriv dine svar, men også HVAD det er du svarer på!

VANITAS - Hans Henrik Lehrfeldt


KILDER FORSIDE http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo_Caravaggio_065.jpg (november 2013) SIDE 14 http://en.wikipedia.org/wiki/Metamorphosis_of_Narcissus (november 2013) SIDE 16 http://go.tv2.dk/2013-11-20-selfie-er-%C3%A5rets-ord-de-kendte-er-vilde-med-det#2 (november 2013) SIDE 17 http://www.b.dk/nationalt/selfies-er-sundt-for-teenagere (november 2013) SIDE 19 http://home.isr.umich.edu/releases/expensive-egos-narcissism-has-a-higher-health-cost-for-men/ (november 2013) http://spademanns.wikia.com/wiki/Narcissisme (november 2013) SIDE 20 http://youtu.be/Nn-dD-QKYN4 (november 2013) SIDE 26 http://filmcentralen.dk//grundskolen/film/mirror#.UpHmT5V3uM8 (november 2013) http://www.ekkofilm.dk/artikler/en-pressefotograf-gar-til-filmen/ (november 2013) http://books.google.dk/ (nov 2013) SIDE 27 http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e4058f82 http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e4091219 SIDE 29 - 35 http://filmcentralen.dk//grundskolen/film/mirror#.UpHmT5V3uM8 (november 2013) http://charlesstone.com/the-narcissistic-pastor-10-signs-that-you-may-be-one/ (november 2013) http://www.psykoweb.dk/narcissisme/1a.htm (november 2013) http://en.wikipedia.org/wiki/Echo_and_Narcissus_(Waterhouse_painting) (november 2013) http://www.risdall.com/blog/2013/05/21/6357-revision-v1/cat-looking-into-mirror-lion/ (november 2013) http://www.havefolket.com/2013/05/narcis-thalia.html (november 2013) http://www.gunnargeertsen.dk/UNGDOM/Undersider/LERFELDT.html (november 2013) BAGSIDE http://www.michaelkvium.com/default.asp?Action=Details&Item=592 (november 2013) DERUDOVER Benn, Ove og Jacobsen, Jørn Mytemotiver i dansk litteratur Systime 2000 Cooper, J.C. Symbolleksikon, Politiken 2006 Dommermuth-Gudrich, 50 klassiske myter, Aschehoug 2004 ordbogen.com - Politikens retskrivnings– og betydningsordbog


Deep White View , Michael Kvium 2003, 230 x 230 cm

CARINA WANGEL & ANDREAS BUSCH © HUMMELTOFTESKOLEN 2011 (1. UDGAVE) REVIDERET & UDVIDET NOVEMBER 2013 (2. UDGAVE)

Narkissos & Ekko  

Mytemotiver i dansk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you