Απολογισμός έργου Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείο Βούλα 2007-2013

Page 1

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (2007-2012) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 69 IMPACT FACTOR 244.29 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1


2


ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα ακόλουθα Ιδρύματα και Οικογένειες χορήγησαν σημαντικά χρηματικά ποσά για την δημιουργία νέων Εργαστηρίων και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων καθώς και της Κλινικής με σύγχρονο εξοπλισμό. 1. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Με δωρεά της συμμετείχε στον εξοπλισμό του Καρδιολογικού Τμήματος με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα 2. Costas Lemos Foundation: Με δωρεά του Ιδρύματος κατασκευάσθηκε και εξοπλίσθηκε το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο με τελευταίας τεχνολογίας στεφανιογράφο 3. Οικογένεια Αθανάσιου και Μαρίνας Μαρτίνου: Με δωρεά της οικογένειας κατασκευάσθηκε νέα Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών, και εξοπλίσθηκε με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα 4. Οικογένεια Ιωάννου Μαρτίνου: Με δωρεά της οικογένειας α) κατασκευάσθηκε νέο Εργαστήριο Ηχωκαρδιογραφίας και εξοπλίσθηκε με τελευταίας τεχνολογίας τρισδιάστατο ηχωκαρδιογράφο β) κατασκευάσθηκε νέο Καρδιολογικό Ιατρείο Επειγόντων περιστατικών γ) προχώρησε σε πλήρη ανακαίνιση του Καρδιολογικού Τμήματος 5. Οικογένεια Χρίστου και Άννας Κανελλάκη: Με δωρεά της οικογένειας αγοράσθηκε πολύ υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός για Ιατρεία και Εργαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος, που το καθιστούν σε εξοπλισμό εφάμιλλο κέντρων του εξωτερικού 6. Talal Zein Foundation α. προέβη στην ανακαίνιση των γραφείων των γιατρών και σε προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού των εργαστηρίων β. κατασκεύασε και εξόπλισε το Ιατρείο Υπέρτασης (3 γραφεία) καθώς και το Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας 7. Maria Tsakos Foundation Το Ίδρυμα δώρησε στο Εργαστήριο Κοπώσεων μηχάνημα δοκιμασιών κόπωσης τελευταίας τεχνολογίας Τα αντικείμενα των δωρεών θα αναφερθούν αναλυτικά στους απολογισμούς των επιμέρους τμημάτων.

3


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα καρδιοαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες. Η ραγδαία εξέλιξη στην παθοφυσιολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, πρόληψη και θεραπεία, απαιτεί τη δημιουργία σύγχρονων Καρδιολογικών Τμημάτων που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις νέες ενδεικνυόμενες θεραπείες και τεχνικές για τη μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας από τις καρδιοαγγειακές παθήσεις. Τα παραπάνω για την εφαρμογή τους απαιτούν ομάδα έμπειρων καρδιολόγων και άρτιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Αμέσως μετά την ανάληψη της θέσεως ως Συντονιστού Διευθυντού του Καρδιολογικού Τμήματος, θέσαμε ως προτεραιότητες μαζί με τους συνεργάτες μου: 1. Την υψηλή παροχή υπηρεσιών υγείας (για θεραπεία και πρόληψη), τόσο προς τους νοσηλευόμενους, όσο και προς τους επισκέπτες των εξωτερικών ιατρείων. 2. Την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα των ήδη υπαρχόντων ιατρείων 3. Την δημιουργία νέας σύγχρονης Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών 4. Την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό της νοσηλευτικής πτέρυγας του Τμήματος 5. Και τέλος, το πιο σημαντικό απ’ όλα, τη δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, του οποίου η απουσία αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή.

• • • •

1. 2. 3. 4. 5.

4

Πέραν όλων αυτών, στις προτεραιότητες μας εντασσόταν επίσης: Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού Το αξιόλογο ερευνητικό έργο Η διεθνής προβολή του Καρδιολογικού Τμήματος Η αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων και ειδικευομένων ιατρών που θα ήταν απαραίτητοι για την ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία του Καρδιολογικού Tμήματος Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό πετύχαμε τους στόχους μας σε αυτά τα έξι χρόνια; Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας απαντήσω με μία λέξη: πληρέστατα ! Αναβαθμίστηκε πλήρως η παροχή υπηρεσιών προς τους νοσηλευόμενους Έγινε πλήρης ανακαίνιση και αναβάθμιση όλων των ιατρείων και εργαστηρίων, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί αύξηση των εξετάσεων και των πράξεων έως και 750%. Δημιουργήθηκε νέα Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών από τις πιο σύγχρονες στον Ευρωπαϊκό χώρο Έγινε πλήρης ανακαίνιση του Tμήματος, ενώ το 70% των κλινών καλύπτεται πλέον με συνεχή ασύρματη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος Αναβαθμίσθηκε πλήρως το Ηχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο σε νέο ανακαινισμένο χώρο, που σε τίποτα δεν θυμίζει χώρο δημόσιου νοσοκομείου. Εξοπλίσθηκε με τρισδιάστατο ηχωκαρδιογράφο, από τους πιο σύγχρονους στον διεθνή χώρο, ενώ ο αριθ-


μός των ηχωκαρδιογράφων αυξήθηκε από έναν σε επτά. 6. Δημιουργήθηκε νέο Ιατρείο Υπέρτασης, και εξοπλίσθηκε με όλα τα σύγχρονα μέσα εξέτασης και ελέγχου των υπερτασικών ασθενών. Το Ιατρείο αναγνωρίσθηκε ως το πρώτο στην Ελλάδα “Center of Excellence” της European Society of Hypertension 7. Αναβαθμίσθηκαν το Ιατρείο Λιπιδίων, το Αρρυθμιολογικό και το Ιατρείο Βηματοδοτών, ενώ δημιουργήθηκαν Ιατρείο Στεφανιαίων Συνδρόμων και Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας 8. Τέλος, στις αρχές του 2013 ξεκίνησε η λειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Καρδιολογικού Τμήματος, το οποίο θα λύσει πολλά προβλήματα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Στο Εργαστήριο θα πραγματοποιούνται διαγνωστικές στεφανιογραφίες και αγγειοπλαστικές τόσο προγραμματισμένες όσο και επείγουσες σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά και όλες οι σύγχρονες διαγνωστικές και επεμβατικές τεχνικές. Ως προς το δεύτερο σκέλος του προγράμματός μας, επισημαίνουμε τα εξής: 1. Δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ιατρούς του Tμήματος, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε στα μηχανήματα νέας τεχνολογίας με τα οποία εξοπλίσθηκε το Καρδιολογικό Τμήμα 2. Κάθε χρόνο γιατροί εκτός του Νοσοκομείου μας έρχονται για μετεκπαίδευση στην ηχωκαρδιογραφία και υπέρταση, μετά από απόφαση του ΚΕΣΥ 3. Ο αριθμός των ειδικευμένων αυξήθηκε από 8 σε 12 (1 επικουρικός) και των ειδικευομένων από 8 σε 16 4. Η παρουσία του Kαρδιολογικού Τμήματος σε όλα τα διεθνή συνέδρια ήταν επιτυχής, ενώ δημοσιεύσαμε 69 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 9 άρθρα σε Ελληνικά. Επίσης μετά από πρόσκληση, γράψαμε 8 κεφάλαια σε Διεθνή βιβλία και 5 σε Ελληνικά βιβλία. 5. Συμμετείχαμε στη συγγραφή 6 κατευθυντήριων οδηγιών στον τομέα της Καρδιολογίας και της Υπέρτασης με την European Society of Cardiology και την European Society of Hypertension. Το Καρδιολογικό τμήμα συμμετείχε στη συγγραφή των οδηγιών για την υπέρταση, τις υπερλιπιδαιμίες, τις καρδιοπάθειες και εγκυμοσύνη, την καρδιαγγειακή προστασία και τις παθήσεις της αορτής. Η όλη επιστημονική δραστηριότητα σίγουρα την κατατάσσει ως πρώτη κλινική στο χώρο του ΕΣΥ. 6. Περάτωσαν επιτυχώς την ειδικότητα της καρδιολογίας 16 γιατροί ενώ εκπαιδεύτηκαν στην Καρδιολογία 22 Αναισθησιολόγοι, 3 Γενικοί Γιατροί, 1 Καρδιοχειρουργός, 11 Παθολόγοι. Τέλος εκπαιδεύτηκαν 9 καρδιολόγοι στις νέες τεχνικές ηχοκαρδιογραφίας και 6 γιατροί στην Υπέρταση 7. Εκπροσωπήσαμε στην Ελλάδα επί τετραετία το κορυφαίο Καρδιολογικό και Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στο κόσμο, την Cleveland Clinic 8. Δίνουμε κάθε χρόνο περισσότερες από 60 διαλέξεις σε Διεθνή Συνέδρια σε όλο τον κόσμο. 9. Συμμετείχαμε σε 30 διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες, ενώ σε 2 συντονίζαμε τις μελέ5


τες σε Εθνικό επίπεδο 10. Το 2007 διοργανώσαμε το Παγκόσμιο Συνέδριο Ηχωκαρδιογραφίας στη Ρόδο με 2.500 συνέδρους ενώ μας έχει ανατεθεί η διοργάνωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Υπέρτασης στην Αθήνα το 2014 στο οποίο αναμένουμε 6.000 συνέδρους 11. Δημιουργήσαμε ιστοσελίδα του Tμήματος (www.cardio-asklepeion.org) και οργανώσαμε την πλήρη μηχανογράφηση φύλλου εξόδου των ασθενών και του αρχείου νοσηλευομένων της κλινικής 12. Εκδώσαμε ενημερωτικά φυλλάδια για το κοινό με πληροφορίες για τη λειτουργία του Καρδιολογικού Τμήματος αλλά και με πληροφορίες για το έμφραγμα του μυοκαρδίου, την καρδιακή ανεπάρκεια, την υπέρταση, την δυσλιπιδαιμία και τον σακχαρώδη διαβήτη, ενώ στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς Διαβάζοντας τον απολογισμό των επιμέρους Τμημάτων και Εργαστηρίων θα ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις δραστηριότητές μας, αλλά και για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Καρδιολογικό Τμήμα στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δωρητές του Καρδιολογικού Τμήματος, το Σύλλογο «Φίλοι του Ασκληπιείου Βούλας», τη Διοίκηση του Ασκληπιείου Βούλας, την Τεχνική Υπηρεσία, το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Καρδιολογικού Τμήματος, αλλά και άλλες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η αναβάθμιση του Τμήματος. Tέλος θα ήθελα να ευχαριστίσω τον ζωγράφο Κύριο Γιώργο Σταθόπουλο για την καλλιτεχνική επιμέλεια το εξωφύλλου αλλά και για την δωρεά μεταξωτυπιών για την διακόσμιση των θαλάμων και εργαστηρίων του καρδιολογικού τμήματος. Εκ μέρους του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού Αθανάσιος Μανώλης

6


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Ασκληπιείο Βούλας ιδρύθηκε το 1920 ως Ορθοπαιδικό Νοσοκομείο και το 1961 για πρώτη φορά διορίσθηκε καρδιολόγος σαν άμισθος επιστημονικός συνεργάτης ο αείμνηστος Γεώργιος Σπανολιός • Τον Απρίλιο του 1962 ιδρύθηκε το πρώτο Καρδιολογικό Ιατρείο και τον Απρίλιο του 1963 αναβαθμίστηκε σε Καρδιολογικό Τμήμα με Διευθυντή τον Γ. Σπανολιό. • Τον Δεκέμβριο του 1965 ιδρύθηκε η Καρδιολογική Κλινική με 5 κρεβάτια και εν συνεχεία με 10 κρεβάτια στα κτίρια Σταθάτειο και στο Λοβέρδειο. • Το 1970 τα κρεβάτια γίνονται 23 και μεταφέρεται στο Βενιζέλειο περίπτερο. Λειτουργεί Τακτικό Καρδιολογικό Ιατρείο, Εργαστήριο Κοπώσεως με εργομετρικό ποδήλατο, φωνοκαρδιογράφος και το 1979 ιδρύεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που εντάσσεται στο Καρδιολογικό Τμήμα. • Το 1981 εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικότητας Καρδιολογίας για ένα χρόνο και εν συνεχεία για 27 μήνες. • Όταν ο Υφηγητής Γ. Σπανολιός παρέδωσε το 1984, η Κλινική διέθετε 23 κρεβάτια στο Βενιζέλειο, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ένα ηχωκαρδιογράφο, δύο προσωρινούς βηματοδότες, εργομετρικό ποδήλατο και δυνατότητα εκπαίδευσης έξι ειδικευομένων καρδιολόγων. • Από το 1984 έως το 1985 χρέη Διευθυντού εκτελεί ο αείμνηστος Δρ. Σπύρος Οικονομίδης. • Το 1985 αναλαμβάνει την Κλινική ο Δρ. Σταμάτης Χρηστάκος και δημιουργεί αμέσως Βηματοδοτικό Εργαστήριο, αναβαθμίζει το Ηχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο με νέο ηχωκαρδιογράφο, το Εργαστήριο Δοκιμασίας Κοπώσεως με κυλιόμενο τάπητα, οργανώνει το Βηματοδοτικό-Αρρυθμιολογικό Ιατρείο, ιδρύει το Λιπιδαιμικό Ιατρείο, το Υπερτασικό Ιατρείο και το Ιατρείο Στεφανιαίας Νόσου. Η Κλινική αποκτά 24ωρη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή (HOLTER) και 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης. Η Κλινική μεταφέρεται στο πλήρως ανακαινισμένο Κονιαλίδειο Α’ όπου ευρίσκεται έως και σήμερα. Αναβαθμίζεται η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με νέα monitor και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Αυξάνεται ο αριθμός των 6 ειδικευομένων σε 8 και ο αριθμός των ειδικευμένων σε 7. Εφαρμόζει τις σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές (θρομβόλυση, βηματοδότηση κ.λ.π) • Από το 2005 έως το 2006 χρέη Διευθυντού εκτελεί ο Δρ. Χαρίτων Αντωνακούδης, οπότε και διορίζεται Διευθυντής ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Μανώλης. 7


ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η ανακαίνιση του Kαρδιολογικού Tμήματος έγινε με δωρεά της οικογένειας Iωάννου Μαρτίνου. Ο εξοπλισμός του τμήματος αλλά και άλλων εργαστηρίων, με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, έγινε με δωρεά της οικογένειας Χρήστου και Άννας Κανελλάκη. O εξοπλισμός και η ανακαίνιση των γραφείων έγινε με δωρεά του “Talal Zein Foundation”. Το Καρδιολογικό Τμήμα διαθέτει 37 κλίνες (30 της κλινικής + 7 της ΜΕΠΚ). Τα δωμάτια είναι τρίκλινα, ενώ υπάρχουν 2 δίκλινα και 1 μονόκλινο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν λουτρό, προσωπική ντουλάπα για κάθε ασθενή και LCD τηλεόραση, δωρεά της οικογένειας Γ. Φειδάκη (FG Europe). Το 70% των κλινών διαθέτει συνεχή ασύρματη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η πλειονότητα των ασθενών εισάγεται χωρίς προγραμματισμό την ημέρα της εφημερίας και καλύπτει όλο το φάσμα των καρδιαγγειακών παθήσεων. Κατά την έξοδό τους οι ασθενείς λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες, οδηγίες και αντίγραφα των εξετάσεων τους σε ειδικό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης λαμβάνουν και ενημερωτικά φυλλάδια που σχετίζονται με την πάθησή τους και την πρόληψη. Οι ασθενείς, ανάλογα με την πάθησή τους, ενημερώνονται και, εφ’ όσον το επιθυμούν, τούς δίδεται ραντεβού για τα ειδικά ιατρεία του Νοσοκομείου που σχετίζονται με την πάθησή τους. (Βλέπε ειδικά ιατρεία). Στα τελευταία 6 χρόνια νοσηλεύθηκαν στο Καρδιολογικό Τμήμα συνολικά 13.512 ασθενείς. Στο διάστημα αυτό ο μέσος όρος νοσηλείας των ασθενών μειώθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους νοσηλείας, αλλά και την ολική εξάλειψη των βοηθητικών κλινών (ράντζων) που είναι λέξη άγνωστη στο Τμήμα μας. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ουδένα τρόπο ότι υπήρξαν εκπτώσεις στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, ακριβώς το αντίθετο. Τον Ιανουάριο του 2013 έγινε πλήρης ανακαίνιση των θαλάμων του Καρδιολογικού Τμήματος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

8


ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α΄

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ Χ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ζ. ΚΟΛΙΑΝΔΡΗΣ Ι. ΖΟΥΡΑΣ Χ. ΚΥΦΝΙΔΗΣ Κ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Ε. ΤΣΟΥΚΑΣ Α.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΕΣ Β΄

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Λ.

ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ Ε. ΤΣΙΚΑ Ε.

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ (2012)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ. ΒΕΡΓΗΣ Κ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ Ο. ΖΑΜΦΙΡ Τ. ΚΑΡΥΔΑΣ Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Ν.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΛΕΖΟΣ Β. ΜΑΝΕΤΟΣ Χ. ΜΑΡΤΙΝΑΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΠΑΛΕ Κ.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ν. ΝΤΕΜΣΙΑ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΣΚΥΡΛΑΣ Α. ΤΣΙΝΙΒΙΖΟΒ Π. ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ Κ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΟΝΙΑΛΙΔΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΟΥΣΗ Τ.

ΠΡΑΣΙΑΝΑΚΗ Μ. ΚΑΤΣΙΝΟΥ Μ. ΠΕΡΟΥΛΗ Κ. ΜΩΛΟΣ Η. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΤΣΙΟΝΤΖΟΥ Κ. ΝΙΚΟΥ Ε. ΚΟΥΖΙΝΟΥ Γ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΑΛΛΑΝΤΑΛΑΣ Δ. ΖΗΣΗ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Π. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑ Ε. ΤΑΚΟΡΙΔΗ Φ.

ΡΟΔΟΥΣΑΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΚΟΥ Π.

ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ν. ΖΑΓΚΑ Β. ΛΑΜΠΙΡΗ Φ. ΣΚΥΛΑΚΟΥ Β. ΜΠΑΚΕΛΑ Π. ΤΡΙΧΑ Γ.

ΦΡΙΛΙΓΓΟΥ Α. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Ε. ΤΡΙΑΝΤΗ Γ. ΠΑΠΠΑ Φ. ΒΙΔΑΛΗΣ Α. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ Α. ΧΙΩΤΕΛΗΣ Ι.

9


ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ

Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της ΜΕΠΚ είναι δωρεά της οικογένειας Αθανάσιου και Μαρίνας Μαρτίνου Η ΜΕΠΚ διαθέτει 7 κλίνες (5 κλίνες και 2 μονά δωμάτια) και νοσηλεύει συνήθως ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα, ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και αρρυθμιολογικές διαταραχές. Την τελευταία εξαετία έχει νοσηλεύσει 2.374 ασθενείς. Στα τέλη του 2011 εγκαινιάστηκε η νέα ΜΕΠΚ, η κατασκευή και ο εξοπλισμός της οποίας είναι πραγματικό κόσμημα στο χώρο του ΕΣΥ. Διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό με συστήματα νέας τεχνολογίας αντίστοιχο των μεγαλυτέρων κέντρων του εξωτερικού, για την αντιμετώπιση ασθενών με κρίσιμα καρδιολογικά προβλήματα. Στην ΜΕΠΚ έγινε αναβάθμιση κρεβατιών από 5 σε 7. Διαθέτει 2 δωμάτια απομόνωσης για περιστατικά με ιδιαίτερες απαιτήσεις στη νοσηλεία τους. Για όλα τα κρεβάτια υπάρχει 24ωρο monitoring με ΗΚΓ, αναίμακτη και αιματηρή πίεση (ART, PAP, PCWP, CVP, καρδιακή παροχή CO κλπ), καπνογραφία, ανάλυση ST-T. Παράλληλα η ΜΕΠΚ μπορεί να παρακολουθήσει με τηλεμετρία πέντε παρακλίνια μόνιτορ και τέσσερις φορητές συσκευές για συνολικά εννέα ασθενείς του Καρδιολογικού Τμήματος. Όλα τα κρεβάτια διαθέτουν στρώματα εναλλασσόμενης πίεσης για πρόληψη των κατακλίσεων. Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας με επεμβατικά (αναπνευστήρας Nellcor Puritan Bennet) και μη επεμβατικά μέσα (Bi PAP VIVO 30 και 40 –ΒREAS, Bi PAP AVAPS της PHILIPS – Respironics). Διαθέτει δικό της υπερηχογραφικό μηχάνημα (GE VIVID –E) και μηχάνημα υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας AQUARIUS - BAXTER. Διαθέτει μόνιτορ για συνεχή καταγραφή της καρδιακής παροχής και όλων των παραμέτρων της κυκλοφορίας (περιφερικές και πνευμονικές αντιστάσεις, παροχές κ.λ.π. VIGILANCE II MONITOR, EDWARDS LIFESCIENCES) Εφαρμόζεται αιμοδυναμική παρακολούθηση με δεξιό καθετηριασμό και η χρήση της ενδοαορτικής αντλίας αντιώθησης (intra –aortic balloon counter pulsation) σε ασθενείς που το απαιτεί η κλινική τους κατάσταση. Επίσης διαθέτει μηχανήματα (Mini lab, Point of care) για άμεση μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος και ηλεκτρολυτών, χρόνου προθρομβίνης ,APTT, INR, ACT, και NT-proBNP. Από το 2007 έχει ξεκινήσει η μηχανογράφηση και ο ηλεκτρονικός φάκελος της Καρδιολογικής Μονάδας από τον νοσηλευτή κ. Χιωτέλη Ι. και έτσι τα στοιχεία των ασθενών υπάρχουν σε βάση δεδομένων όπου είναι εύκολη η άμεση ανάκληση τους. 10


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΡΑΣΑΚΗ Π. ΚΑΤΣΑΒΟΣ Γ. ΠΛΑΓΙΣΟΥ Λ. ΛΙΑΓΚΟΥ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. Δ. ΓΚΙΑΦΗΣ

ΝΑΟΥΜ Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Φ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΣΤΡΑΤΙΚΗ Ρ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Π.

ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΠΚ

NEA ΜΕΠΚ

11


ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο είναι δωρεά του “Costas M. Lemos Foundation”.

Το Nοσοκομείο μας, όντας γεωγραφικά απομονωμένο και καλύπτοντας την ημέρα της γενικής εφημερίας του την περιοχή από τη Νίκαια έως το Σούνιο, έχει διακομίσει στη διάρκεια 2007-2012 με το ΕΚΑΒ και συνοδεία γιατρού, πάνω από 800 ασθενείς ηλικίας από 25 έως 85 ετών με οξύ έμφραγμα σε νοσοκομεία του κέντρου των Αθηνών (με το πιο κοντινό να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χλμ). Ο χρόνος από την κλήση του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακομιδής και επιστροφή του ιατρού στη βάση του, συχνά ξεπερνά το δίωρο. Σημειώνεται ότι με την εξαιρετική προσπάθεια των ιατρών μας σε αντίξοες συνθήκες, όλα αυτά τα χρόνια απεφεύχθη οποιαδήποτε επιπλοκή απειλητική για τη ζωή των ασθενών κατά τη φάση της διακομιδής. Ο στόχος μας όμως παρέμενε να γίνει η επαναιμάτωση τους ταχέως, με τον πλέον ορθό επιστημονικά τρόπο, δηλαδή την πρωτογενή αγγειοπλαστική. Επιπλέον των ανωτέρω υπεροξέων περιστατικών, πάνω από 1800 ασθενείς διακινήθηκαν την ίδια περίοδο από την κλινική μας σε άλλα νοσοκομεία με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ (και συχνά συνοδεία ιατρού) για να υποβληθούν σε επείγοντα στεφανιογραφικό έλεγχο. Σήμερα μετά από 6 περίπου χρόνια προσπαθειών και με την πλήρη ανάληψη της κατασκευής και του εξοπλισμού του εργαστηρίου μετά από δωρεά του “Costas M. Lemos Foundation”, το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Καρδιολογικού Τμήματος ξεκίνησε τη λειτουργία του. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του Συλλόγου « Φίλοι Ασκληπιείου Βούλας» στη δημιουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου. Μετά από πλήρη ανακατασκευή του παλαιού Καρδιολογικού Εξεταστηρίου του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου δημιουργήθηκαν και εξοπλίσθηκαν οι ακόλουθοι χώροι: 1. Αίθουσα εξετάσεων (με ακτινοπροστατευτική θωράκιση τελευταίας τεχνολογίας και ειδικούς ηλεκτρομηχανολογικούς αυτοματισμούς που εξασφαλίζουν πλήρεις συνθήκες ασηψίας και παροχής νωπού κλιματισμένου αέρα θετικών πιέσεων προδιαγραφών χειρουργείου) 2. Αίθουσα ελέγχου 3. Αίθουσα υποδοχής - ανάνηψης 4. Γραφείο ιατρών 5. Αποθήκη υλικού – WC

12


Εγκαταστάθηκε στεφανιογράφος νεότατης τεχνολογίας (Allura X-per FD10, Philips) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Ανάρτηση οροφής για πλήρη υποστήριξη όλων των δυνατών προβολών, εφαρμογών στεφανιογραφίας, ηλεκτροφυσιολογίας και περιφερικής αγγειογραφίας. 2. Εξεταστική τράπεζα από ανθρακονήματα βαρέως τύπου (δυνατότητα εξέτασης ασθενών βάρους έως 250 Kg) με δυνατότητα περιστροφής (-90° +180°) και κλίσεων (Trendelenburg – reverse Trendelenburg) 3. Σταθμός εργασίας για επεμβατικές εφαρμογές με λογισμικό stent – boost που σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει την ενισχυμένη θέαση των ενδοπροθέσεων και τη διάγνωση σωστής θέσης τους και ορθής διάτασης τους, εξασφαλίζοντας άριστο κλινικό αποτέλεσμα 4. Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής φυσιολογικών παραμέτρων (καρδιογραφήματος, κορεσμού, αναίμακτων και αιματηρών πιέσεων) που επιτρέπει αιμοδυναμικές μετρήσεις και υπολογισμούς κάθε είδους (X-per Cardio Physiomonitoring, Philips). Επιπλέον επιτρέπει την άμεση μέτρηση και υπολογισμό της κλασματικής εφεδρείας ροής (Fractional Flow Reserve, FFR). Είναι το πρώτο σύστημα παρακολούθησης και υπολογισμού φυσιολογικών παραμέτρων με ενσωματωμένα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που εγκαθίσταται στον Ελληνικό χώρο 5. Πλήρεις δυνατότητες αφαιρετικής αγγειογραφίας πραγματικού χρόνου 6. Πλήρες σύστημα αρχειοθέτησης εξετάσεων (PACS) με πρακτικά απεριόριστη δυνατότητα αρχειοθέτησης και συνοδό σταθμό εργασίας καρδιολογικών εφαρμογών. Επιπλέον, το Εργαστήριο διαθέτει ιδιόκτητο τον εξής εξοπλισμό, που το καθιστά ένα από τα πιο σύγχρονα εξοπλισμένα στον ελληνικό χώρο: 1. Συσκευή οπτικής συνεκτικής τομογραφίας στεφανιαίων αγγείων (C7-XR OCT, St Jude Medical) που επιτρέπει την πλήρη ενδαγγειακή απεικονιστική μελέτη του στεφανιαίου δικτύου με τον πιο σύγχρονο επιστημονικά τρόπο (Μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο με ιδιοκτησία της συσκευής) 2. Συσκευή-γεννήτρια ρεολυτικής θρομβεκτομής με δυνατότητα χορήγησης ενδαγγειακής θρομβόλυσης (Angiojet, Medrad-Bayer Healthcare) που επιτρέπει την αφαίρεση οργανωμένου θρόμβου από στεφανιαία, περιφερικά αγγεία, αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες, φλεβικά μοσχεύματα και πνευμονικά αγγεία, συμβάλλοντας στην άρτια αντιμετώπιση των επειγουσών καταστάσεων.

13


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

H κατασκευή και ο εξοπλισμός του ηχωκαρδιογραφικού εργαστηρίου είναι δωρεά της Οικογένειας Ιωάννου Μαρτίνου Το Εργαστήριο Ηχoκαρδιογραφίας τα τελευταία 2 χρόνια αναβαθμίσθηκε πλήρως σε νέο ανακαινισμένο χώρο και εξοπλίσθηκε με υπερσύγχρονα υπερηχογραφικά μηχανήματα και ένα μηχάνημα υπερήχων 3 διαστάσεων τελευταίας τεχνολογίας. Στο εργαστήριο την τελευταία 6-ετία διενεργείται μεγάλος αριθμός από διαθωρακικές και διοισοφάγειες μελέτες, καθώς και δυναμικές μελέτες με δοβουταμίνη. Το σύνολο των μελετών είναι συστηματικά αρχειοθετημένο σε σταθμό εργασίας XCELERA και η διαδικασία καταγραφής και ερμηνείας γίνεται με τη χρήση του λογισμικού Q-LAB. Tα στελέχη του Eργαστηρίου συμμετέχουν στην διεκπεραίωση των ασθενών που νοσηλεύονται στο Καρδιολογικό Tμήμα και στην ΜΕΠΚ, καθώς και στην διαχείριση των ασθενών των λοιπών Τμημάτων του Νοσοκομείου. Σημαντική επίσης είναι η συμμετοχή στην αξιολόγηση και διεκπεραίωση επειγόντων περιστατικών κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου καθώς και εξωτερικών ασθενών. Στο Εργαστήριο εφαρμόζονται οι νέες τεχνικές ηχωκαρδιογραφίας, τόσο στους ασθενείς που παρακολουθούνται στο Κέντρο Υπέρτασης, όσο και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσο. Εφαρμόζεται η δυναμική ηχωκαρδιογραφία τόσο στην κλινική αξιολόγηση της στεφανιαίας νόσου , όσο και στην εκτίμηση βιωσιμότητας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης εφαρμόζεται η διαθωρακική μέτρηση της στεφανιαίας εφεδρείας, και συστηματικά στην κλινική πράξη γίνεται εκτίμηση των ασθενών με ιστική ηχωκαρδιογραφία Doppler και μελετάται η διδιάστατη παραμόρφωση (2-D strain) τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, με τρέχουσες εφαρμογές στην διερεύνηση της αρτηριακής υπέρτασης, της καρδιακής ανεπάρκειας και των μυοκαρδιοπαθειών . Στο ερευνητικό πρόγραμμα του εργαστηρίου συνεργάζονται και οι καρδιολόγοι Η. Ζησιμόπουλος και Λ. Τσαγκαρόπουλος. Για την απεικόνιση γίνεται χρήση της διαθωρακικής τριών διαστάσεων , όσο και της διοισοφάγειας τριδιάστατης ηχωκαρδιογραφίας , με κύριες εφαρμογές στην εκτίμηση των όγκων και της μάζας της αριστερής κοιλίας και του αριστερού κόλπου καθώς και την εκτίμηση βαλβιδοπαθειών με κύρια εφαρμογή στην μελέτη της παθολογίας της μιτροειδούς και των προσθετικών βαλβίδων . Τέλος, εφαρμόζεται η μελέτη με παράγοντες ηχωαντίθεσης για την απεικόνιση και την εκτίμηση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης σε μελέτες ηρεμίας και δυναμικές. Βάσει αποφάσεως του ΚΕΣΥ, το Τμήμα αποτελεί μετεκπαιδευτική μονάδα για τις νεότερες τεχνικές Ηχωκαρδιογραφίας και παράλληλα σημαντικός αριθμός καρδιολόγων, τόσο υπηρετούντες στο ΕΣΥ όσο και ιδιώτες, έχουν ήδη μετεκπαιδευτεί στο Εργαστήριο. 14


O εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει: • 1 μηχάνημα υπερήχων PHILIPS ΙΕ33, με δυνατότητα απεικόνισης τριών διαστάσεων πραγματικού χρόνου (live 3-D), πλήρους όγκου (full volume), 3-D zoom απεικόνισης, με σύστημα αρχειοθέτησης όλων των μελετών και σταθμό εργασίας με σύστημα επεξεργασίας δεδομένων , λογισμικό ανάλυσης Q-LAB και δυνατότητα ανάλυσης και κατάτμησης (crop) 3-διαστάσεων εικόνων , καθώς και ογκομέτρησης κοιλοτήτων και ποσοτικοποίησης ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας (ΜVQ) μιτροειδούς • 1 σύστημα υπερηχων καρδιάς (Philips CX50 xMATRIX CompactXtreme Ultrasound System) • 2 μηχανήματα υπερήχων Vivid I, της GENERAL ELECTRIC, με κοινό αποθηκευτικό σύστημα και σύστημα επεξεργασίας δεδομένων TomTEc • 1 σύστημα υπερηχων καρδιάς SONOS 7500 • 1 μηχάνημα υπερήχων Vivid E της GENERAL ELECTRIC • 1 μηχάνημα υπερήχων PALM ECHO GENERAL ELECTRIC

ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΧΩΡΟΣ NEOΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

NEO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

15


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΟΠΩΣΗΣ Η ανακαίνιση και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου έγινε με δωρεά του «Ιδρύματος Μαρίας Τσάκου» Στο Eργαστήριο πραγματοποιείται σημαντικός αριθμός Δοκιμασιών Κόπωσης που αφορούν εξωτερικούς ασθενείς με προγραμματισμένα ραντεβού και νοσηλευόμενους ασθενείς για διερεύνηση προκάρδιου άλγους ή για εκτίμηση υπολειπόμενης ισχαιμίας και αρρυθμιών. Ο αριθμός των ασθενών αυτών αυξάνεται συνεχώς με βάση και τις νέες ενδείξεις Στο εργαστήριο έχουν επίσης πραγματοποιηθεί προγράμματα αποκατάστασης καρδιοπαθών και στο θέμα αυτό έχουν εκπονηθεί δύο Διδακτορικές Διατριβές ιατρών του Καρδιολογικού Τμήματος Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Στο Εργαστήριο Δοκιμασιών Κόπωσης λειτουργούν δύο πλήρη συστήματα (με κυλιόμενο τάπητα και καταγραφικό) τύπου 1 Mortara X-Scribe ( με ασύρματη σύνδεση καταγραφικού με τον ασθενή) 2 Schiller Cardiovit CS- 200 Η κίνηση του Εργαστηρίου φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

16


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ – ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ – HOLTER ΡΥΘΜΟΥ Σε χώρο ανακαινισμένο από το 2006 και με καινούριο ακτινοσκοπικό μηχάνημα πραγματοποιούνται εμφυτεύσεις καθώς και αντικαταστάσεις βηματοδοτών.Από το 2013 λειτουργεί στο νέο χώρο του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Στο Iατρείο Bηματοδοτών πραγματοποιείται ο έλεγχος της λειτουργίας των συσκευών, μέσω συσκευών προγραμματισμού που από το 2008 φροντίσαμε να είναι διαθέσιμες σε μόνιμη εικοσιτετράωρη βάση στο Nοσοκομείο μας, στο Iατρείο Βηματοδοτών. Το Ιατρείο Αρρυθμιών συμμετείχε σε 6 διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες. Εξοπλισμός : 1 Ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C- ARM (ΑΡ elem –Evo) Συσκευές προγραμματισμού : Medtronic - Vitatron St Jude Medical (2 συσκευές) Boston Scientific Sorin Group

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ Εξετάσεις Holter ρυθμού πραγματοποιούνται τόσο σε νοσηλευόμενους καρδιολογικούς ασθενείς, σε ασθενείς άλλων κλινικών, αλλά και σε εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται 300 καταγραφές σε εσωτερικούς ασθενείς και 200 σε εξωτερικούς ασθενείς. Σαφώς σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι 200-250 καταγραφές Holter ρυθμού που πραγματοποιούνται στο Ιατρείο Υπέρτασης. Εξοπλισμός : Αναλυτής Holter ρυθμού General Electric 3 καταγραφικά ασθενών General Electric

17


ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του Ιατρείου Υπέρτασης έγινε με δωρεά του “Talal Zein Foundation” Το Ιατρείο Υπέρτασης διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό παρακολούθησης ασθενών με αρτηριακή υπέρταση. Έχει λάβει αριστείο από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπέρτασης (European Society of Hypertension) ως “Center of Excellence”. Λειτουργεί σε καινούριους ανακαινισμένους χώρους στον 3o και 2ο όροφο του κεντρικού κτιρίου (3 γραφεία). Εξυπηρετεί ετησίως εκατοντάδες ασθενείς και είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο και καθορισμό θεραπευτικών χειρισμών. Οι συνεργάτες του Ιατρείου Υπέρτασης είναι όλοι ειδικοί στην υπέρταση με πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH Hypertension Specialists) Το εργαστήριο διαθέτει: • 7 μηχανήματα 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (Spacelabs ABPM) • 9 μηχανήματα καταγραφής Watch BP (Microlife Watch BP Home) για εβδομαδιαία παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι • 10 μηχανήματα ηλεκτρονικής καταγραφής της ΑΠ (Microlife BP A200 Afib) • 1 μηχάνημα ταυτόχρονης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης και στα δύο άνω άκρα (Microlife WP Office) • 1 μηχάνημα ηλεκτρονικής καταγραφής της κεντρικής αρτηριακής πίεσης και ανάλυσης του σφυγμικού κύματος (OMRON CBP HEM 9000) • 1 μηχάνημα καταγραφής της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος, ανάλυσης του σφυγμικού κύματος και της κεντρικής αρτηριακής πίεσης (Arteriograph BP) • 3 μηχανήματα 24ωρης καταγραφής της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος, ανάλυσης του σφυγμικού κύματος και της κεντρικής αρτηριακής πίεσης,μοναδικά στον Ελληνικό χώρο (Arteriogr24h PWV) • 1 ηχωκαρδιογράφο (Philips CX50 xMATRIX CompactXtreme Ultrasound System) • 1 Ηλεκτροκαρδιογράφο Mortara ALI 230 (Ασύρματο) • 1 Ηλεκτροκαρδιογράφο Hellige-Marquete Cardiosmart • 2 μηχανήματα καταγραφής ρυθμού Mortara H3 (τριών απαγωγών) και 1 μηχάνημα Mortara Η12 (δώδεκα απαγωγών). • Όλοι οι ασθενείς είναι καταχωρημένοι σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με δυνα18


τότητα ανάκτησης δεδομένων και εκτός του Αντιϋπερτασικού Ιατρείου. Το σύστημα διαθέτει και πραγματοποιεί ηλεκτρονική ενημέρωση των ασθενών μέσω email ή μηνύματος SMS επιτρέποντας την ηλεκτρονική ενημέρωση-υπενθύμιση των ασθενών για εκκρεμότητες-ραντεβού-αποτελέσματα εξετάσεων. Σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιούνται: 1. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης 2. Ηλεκτροκαρδιογράφημα 3. Ηχωκαρδιογράφημα 4. Μέτρηση αρτηριακής σκληρίας ανάλυσης του σφυγμικού κύματος και κεντρικής αρτηριακής πίεσης 5. Πλήρης βιοχημικός έλεγχος και επί ενδείξεως: ►► 24ωρη μέτρηση αρτηριακής πίεσης ►► Δοκιμασία κόπωσης Ενδεικτικά, το 2012, το Ιατρείο Υπέρτασης • εξέτασε 800 νέους ασθενείς (2200 επισκέψεις), • τοποθέτησε 880 ΑΒΡΜ (24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης), • 220 Holter ρυθμού και • πραγματοποίησε 700 ηχωκαρδιογραφήματα Εκπαίδευση: Το διάστημα 2007-2012 στο Ιατρείο Υπέρτασης εξειδικεύθηκαν στην Υπέρταση οι ακόλουθοι ιατροί: Αθανασιάδης Ι. Γέρμαν Β. Γούτου Π.

Καλλίστρατος Ε. Πουλημένου Ε. Χαλδαίου Ε.

Οι Συνεργάτες του Ιατρείου έχουν συμμετάσχει στο Summer School της ESH (Κουρεμένος Ν., Ζαχαροπούλου Ι.) και στο Advanced Course της ESH (Γέρμαν Β., Καλλίστρατος Μ, Κουρεμένος Ν., Ζαχαροπούλου Ι.)

19


Ερευνητικό έργο: Στο διάστημα 2007-2012 δημοσιεύθηκαν 45 άρθρα σε διεθνούς κύρους περιοδικά του Εξωτερικού, 10 άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά και έγινε συγγραφή 10 κεφαλαίων σε Διεθνή και Ελληνικά βιβλία. Το Ιατρείο Υπέρτασης συμμετείχε σε 7 διεθνείς ερευνητικές μελέτες. Σημαντική είναι η συμβολή στο ερευνητικό έργο των συνεργατών, Καλλίστρατου Μ., Πιτταρά Α., Ζαχαροπούλου Ι, Μπακαλάκου Κ., και Δασκαλάκη Α. Διεθνής αναγνώριση: 1. Μετά από πρόσκληση, δίνουμε περισσότερες από 60 διαλέξεις κάθε χρόνο σε Διεθνή συνέδρια σε όλο τον κόσμο 2. Συμμετείχαμε μαζί με άλλα 15 νοσοκομεία από την Ευρώπη στη συγγραφή α. των οδηγιών για την Υπέρταση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας το 2007, και των νέων οδηγιών το 2013. β. της ανανέωσης των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης το 2009 και στη συγγραφή των οδηγιών για την περιεγχειρητική αντιμετώπιση της υπέρτασης το 2013 της Ευρωπαϊκής Kαρδιολογικής Εταιρείας. Τέλος, το Καρδιολογικό Τμήμα έγραψε τις οδηγίες για την υπέρταση και κολπική μαρμαρυγή της European Society of Hypertension. Διεθνής Συνεργασία: Το Αντιϋπερτασικό Ιατρείο συνεργάζεται με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια: α. Hypertension and Atherosclerosis Section, Boston University Medical School, Boston, USA β. Veterans Affairs Medical Center and Georgetown University, Medical Center, Washington DC, USA γ. Cardiology Department, Emory University, Atlanta GA, USA Συνέδρια: α. Διοργανώσαμε στην Ελλάδα από το 2007-2012 κάθε χρόνο ένα Δορυφορικό Συμπόσιο του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Υπέρτασης β. Θα διοργανώσουμε το 2014 το Παγκόσμιο Συνέδριο Υπέρτασης στην Αθήνα 20


ΧΩΡΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

21


ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο αριθμός των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της καλύτερης αντιμετώπισης των νόσων που ευθύνονται για καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια απορρυθμίζονται πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα τις συχνές εισαγωγές στα νοσοκομεία. Η στενή παρακολούθησή τους από ειδικά ιατρεία και εξειδικευμένο προσωπικό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, την καλύτερη ποιότητα ζωής και την αύξηση της επιβίωσης. Με γνώμονα αυτό, το 2012 προχωρήσαμε στην έναρξη της λειτουργίας Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, και όλο τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.Συγχρόνως σε συνεργασία με το τμήμα της φυσικοθεραπείας ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Το Ιατρείο της Καρδιακής Ανεπάρκειας έχει συμμετάσχει σε 5 Διεθνείς Πολυκεντρικές μελέτες.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ-ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Η στεφανιαία νόσος είναι η κύρια αιτία καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας. Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της μπορεί να επιδράσει δραματικά στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Έχοντας τα παραπάνω κατά νού δημιουργήσαμε το Ιατρείο Στεφανιαίας Νόσου όπου γίνεται η παρακολούθηση (τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου), ο προγραμματισμός διαγνωστικού ελέγχου και η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών, αφενός με προηγούμενα στεφανιαία σύνδρομα και αφετέρου των όσων έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Το Ιατρείο των Στεφανιαίων Συνδρόμων έχει συμμετάσχει σε 6 Διεθνείς Πολυκεντρικές μελέτες

ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

Στο Ιατρείο Λιπιδίων πραγματοποιείται ο έλεγχος του λιπιδαιμικού προφίλ ασθενών με στεφανιαία νόσο καθώς και ασθενών υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο (ασθενείς με δυσλιπιδαιμίες, οικογενείς ή δευτεροπαθείς, με σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, κ.λ.π). Ο έλεγχος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων καθώς και των λιποπρωτεϊνικών και απολιποπρωτεϊνικών κλασμάτων της χοληστερόλης. Επίσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις πραγματοποιείται και γενετική ανάλυση (προσδιορισμός συγκεκριμένων γονιδιακών πολυμορφισμών που σχετίζονται με οικογενείς δυσλιπιδαιμίες). Σκοπός του συγκεκριμένου Ιατρείου είναι η διάγνωση και θεραπεία των δυσλιπιδαιμιών τόσο με θεραπευτική αγωγή όσο και με διατροφική εκπαίδευση. Το Ιατρείο συμμετέχει σε 4 Διεθνείς Πολυκεντρικές μελέτες.

22


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (2007-2012) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 69 IMPACT FACTOR 244.29 1. P. Kokkinos, A. Pittaras, P. Narayan, C. Faselis, S, Singh, Manolis AJ. Exercise capacity and blood pressure associations with left ventricular mass in prehypertensive individuals Hypertension 2007;49:55-61. IF 6.21 2. P Kokkinos, A Pittaras, A Manolis, D Panagiotakos,P Narayan, D Manjoros, R L Amdur, S Singh. Exercise capacity and 24-h blood pressure in prehypertensive men and women Am J Hypertens 2006;19:251-8. IF 3.18 3. Manolis AJ, M. Doumas, M. Viigimaaa, K. Narkiewicz. Hypertension and sexual dysfunction J Hypertens 2007; 25:8. IF 4.02 4. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, Grassi G, Heagerty AM, Kjeldsen S, Laurent S, Narkiewicz K, Ruilope L, Rynkiewicz A, Scmhieder R, Struizker-Boudier HA, Zanchetti A, Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, Dickstein K, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hellemans I, Dalby Kristensen Sm Mcgregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera M, Widimsky P,Zamorano JL, Erdine S, Kiowski W, Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Lindholm LH, Manolis AJ, Nillson PM, Redon J, Viigimaa M. Linee Guida della Societa Europea; di Ipertensione Arteriosa Societa Europea di Cardiologia G Ital Cardiol 2007;8:389-479. 5. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagart R, Germano G, Grassi G, Heagerty Am, Kjeldsen SE, Laurent S, Narkiewicz K, Ruilope L, Rynkiewicz A, Schmieder RE, Struijker Boudier HA, Zanchetti A, Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, Dickstein K, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hellemas I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL, Kjeldsen SE, Erdine S, Narkiewicz K, Kioski W, Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Cifkova R, Dominiczak A, Fagard R, Heagerty Am, Laurent S, Lindholm LH, Mancia G, Manolis A, Nillson PM, Redon J, Schmieder RE, Struijker-Boudier HA, Adamopoulos S, Bertomeu V, Clement D, Erdine S, Farsang C, Gaita D, Kiowski W, Lip G, Mallion JM, O’Brien E, Ponikowski P, Redon J, Ruschitzka F, Tamargo J, van Zwieren P, Viigimaa M, Waeber B, Williams B, Zamorano JL. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension ESH/ESC task force on the management of arterial hypertension Eur Heart Journal 2007;28:1462-1536 IF 10.046 6. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagart R, Germano G, Grassi 23


G, Heagerty Am, Kjeldsen SE, Laurent S, Narkiewicz K, Ruilope L, Rynkiewicz A, Schmieder RE, Struijker Boudier HA, Zanchetti A, Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, Dickstein K, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hellemas I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL, Kjeldsen SE, Erdine S, Narkiewicz K, Kioski W, Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Cifkova R, Dominiczak A, Fagard R, Heagerty Am, Laurent S, Lindholm LH, Viigimaa M, Filippatos G, Adamopoulos S, Agapiti-Rosei E, Ambrosioni E, Bertomeu V, Clement D, Erdine S, Farsang C, Gaita D, Kiowski W, Lip G, Mallion JM, Manolis AJ, Nillson PM, O’Brien E, Ponikowski P, Redon J, Ruschitzka F, Tamargo J, van Zwieren P, Viigimaa M, Waeber B, Williams B, Zamorano JL. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension ESH/ESC task force on the management of arterial hypertension J. Hypertens 2007;25:1105-1187 IF 4.02 7. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Z, Ruilope L, Sans-Menendez S, Reimer WS, Weinssberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL; Other experts who contributed to parts of the guidelines:, Walma E, Fitzgerald T, Cooney MT, Dudina A; European Society of Cardiology (ESC) Committee for Practise Guidelines (CPG):, Vahanian A, Gamm J, e Caterina R, Dean V, Dickstein K, Funck-Brentano C, Filippatos G, Hellemans I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL; Document reviewers:, Hellemans I, Altiner A, Bonora E, Durrington PN, Fagard R, Giampaoli S, Hemingway H, Hakansoon J, Kjeldsen SE, Larsen ML, Mancia G, Manolis AJ, Orth-Gomer K, Pedersen T, Rayner M, Ryden L, Sammut M, Schneiderman N, Stalenhoef AF, Tokgozoglu L, Wiklund O, Zambelas A.Joint European Societies Guidelines on CVD Prevention Eur Heart Journal 2007; 28:1462-536. IF 10.046 8. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Z, Ruilope L, Sans-Menendez S, Op Reimer WS, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL, Walma E, Fitzgerald T, Cooney MT, Dudina A, Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, Dickstein K, Funck-Brentano C, Filippatos G, Hellemans I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL, Altiner A, Bonora E, Durrington PN, Fagard R, Giampaoli S, Hemingway H, Hakansson J, Kjeldsen SE, Larsen L, Mancia G, Manolis AJ, Orth-Gomer K, Pedersen T, Rayner M, Ryden L, Sammut M, Schneiderman N, Stalenhoef AF, TokgÜzoglu L, Wiklund O, Zampelas A. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Suppl 2:S1-113. IF 2.63 9. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, 24


Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Z, Ruilope L, Sans-Menendez S, Op Reimer WS, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL, Walma E, Fitzgerald T, Cooney MT, Dudina A, Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, Dickstein K, Funck-Brentano C, Filippatos G, Hellemans I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL, Altiner A, Bonora E, Durrington PN, Fagard R, Giampaoli S, Hemingway H, Hakansson J, Kjeldsen SE, Larsen ML, Mancia G, Manolis AJ, Orth-Gomer K, Pedersen T, Rayner M, Ryden L, Sammut M, Schneiderman N, Stalenhoef AF, Tokgözoglu L, Wiklund O, Zampelas A. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Suppl 2:E1-40. IF 2.63 10. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, Dallongeville J, De Backer G, Ebrahim S, Gjelsvik B, Herrmann-Lingen C, Hoes A, Humphries S, Knapton M, Perk J, Priori SG, Pyorala K, Reiner Z, Ruilope L, Sans-Menendez S, Scholte op Reimer W, Weissberg P, Wood D, Yarnell J, Zamorano JL; Other experts who contributed to parts of the guidelines:, Walma E, Fitzgerald T, Cooney MT, Dudina A; European Society of Cardiology (ESC) Committee for Practice Guidelines (CPG), Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, Dickstein K, FunckBrentano C, Filippatos G, Hellemans I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamorano JL, Hellemans I, Altiner A, Bonora E, Durrington PN, Fagard R, Giampaoli S, Hemingway H, Hakansson J, Kjeldsen SE, Larsen ML, Mancia G, Manolis AJ, Orth-Gomer K, Pedersen T, Rayner M, Ryden L, Sammut M, Schneiderman N, Stalenhoef AF, Tokgözoglu L, Wiklund O, Zampelas. A. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary Eur Heart J. 2007 (19):2375-414. IF 10 11. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagart R, Germano G, Grassi G, Heagerty Am, Kjeldsen SE, Laurent S, Narkiewicz K, Ruilope L, Rynkiewicz A, Schmieder RE, Struijker Boudier HA, Zanchetti A, Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, Dickstein K, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hellemas I, Kristensen SD, McGregor K, Sechtem U, Silber S, tendera M, Widimsky P, Zamorano JL, Kjeldsen SE, Erdine S, Narkiewicz K, Kioski W, Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Cifkova R, Dominiczak A, Fagard R, Heagerty Am, Laurent S, Lindholm LH, Mancia G, Manolis AJ, Nillson PM, Redon J, Schmieder RE, Struijker-Boudier HA, Viigimaa M, Filippatos G, Adamopoulos S, Agapiti-Rosei E, Ambrosioni E, Bertomeu V, Clement D, Erdine S, Farsang C, Gaita D, Kiowski W, Lip G, Mallion JM, O’Brien E, Ponikowski P, Redon J, Ruschitzka F, Tamargo J, van Zwieren P, Viigimaa M, Waeber B, Williams B, Zamorano JL. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension ESH/ESC task force on the management of arterial hypertension Blood Pressure 2007;1:135-232 IF 1.26 25


12. Foussas SG, Zairis MN, Makrygiannis SS, Manousakis SJ, Patsourakos NG, Adamopoulou EN, Beldekos DJ, Melidonis AJ, Handanis SM, Manolis AJ, Hatzissavas JJ, Argyrakis SK. The impact of circulating total homocysteine levels on long term cardiovascular mortality in patients with acute coronary syndromes Int J Cardiol 2008; 124:312-8. IF 3.121 13. Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, Kario K, Lurbe E, Manolis AJ, Mengden T, O’Brien E, Ohkubo T, Padfield P, Palatini P, Pickering T, Redon J, Revera M, Ruilope LM, Shennan A, Staessen JA, Tisler A, Waeber B, Zanchetti A, Mancia G; ESH Working Group on Blood Pressure Monitoring. European Society of Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home:a summary report of the Second International Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring J. Hypertens 2008; 26:1505-26. IF 4.02 14. Kokkinos P., Myers J., Kokkinos JP, Pittaras A., Narayan P., Manolis AJ., KarasiK P., Greenberg M, Papademetriou V., Singh S. Exercise capacity and mortality in black and white men Circulation 2008; 117:614-22. IF 14.74 15. Manolis AJ, Doumas M. Sexual dysfunction: the prima ballerina of hypertension related quality of life complications J Hypertens 2008;26:2074-2084. IF 4.02 16. Thomopoulos K, Tsioufis K, Dimitriadis K, Tsiachris D, Tousoulis D, Manolis AJ, Alchanatis M, Kallikazaros I, Stefanadis C. Obstructive sleep apnoea syndrome is associated with enhanced sub-clinical inflammation and asymmetric dimethyl-arginine levels in hypertensives J Hum Hypertens 2009;23:65-67. IF 2.289 17. Kokkinos P, Myers J, Nylen E, Panagiotakos D, Manolis AJ, Pittaras A, Blackman M, Jacob-Issac, Faselis C, Abella J, Singh S. Exercise Capacity and all cause mortality in African-American and Caucasian men with type 2 diabetes mellitus Diabetes Care 2009;32:623-628. IF 6.72 18. Hobbs R, Gensini G, Mancini J, Manolis AJ, Bauer B, Genest J, Feldman R, Harvey P, Jenssen T, Marques da Silva P, for the JEWEL Study Group. International open-label linked studies to assess the efficacy of a novel dual risk factor single-pill (amlodipine/atorvastatin) in attaining recommended blood pressure and lipid levels: The JEWEL progamme European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2009;16:472480. IF 2.63 26


19. Kokkinos P, Manolis AJ, Pittaras A, Doumas M, Gianellou A, Panagiotakos D, Faselis C, Narayan P, Singh S, Myers J. Exercise capacity and mortality in hypertensive men with and without additional risk factors Hypertension 2009;53:494-499. IF 6.21 20. Kokkinos P, Doumas M, Myers J, Faselis C, Manolis A, Pittaras A, Kokkinos JP, Papademetriou V, Singh S, Fletcher RD. A graded association of exercise capacity and all-cause mortality in males with high normal blood pressure Blood Pressure 2009;18:261-267. IF 1.26 21. Mancia G,, Laurant S, Agabiti Rosei E, Ambrosioni E, Burnier M, Caulfield M, Cifkova R,Clement D, Coca A, Dominokjak A, Erdine S, fagard B, Farsang C, Grassi G, Haller H, Heagerty A, Kjeldsen S, Kiowski W, Mallion M, Manolis AJ, Narkiewicz K, Nilsson P, Olsen M, Rahn K, Redon J, Rodicio J, Ruilope L, Schmieder R, Struijker Boudier, van Zwieten, Viigimaa M, Zanchettti. Reappraisal of the European guidelineson hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document J Hypertens 2009;27:2121-2158. IF 4.02 22. Mancia G, Laurant S, Agabiti Rosei E, Ambrosioni E, Burnier M, Caulfield M, Cifkova R, Clement D, Coca A, Dominokjak A, Erdine S, fagard B, Farsang C, Grassi G, Haller H, Heagerty A, Kjeldsen S, Kiowski W, Mallion M, Manolis AJ, Narkiewicz K, Nilsson P, Olsen M, Rahn K, Redon J, Rodicio J, Ruilope L, Schmieder R, Struijker Boudier, van Zwieten, Viigimaa M, Zanchettti. Reappraisal of the European guidelineson hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document Blood Pressure 2009;18:308-347. IF 1.26 23. Manolis AJ, Doumas M. Hypertension and Sexual Dysfunction Arch Med Sci 2009;5: S337-350. IF 2.10 24. Kokkinos P, Myers J, Doumas M, Faselis C, Manolis AJ, Pittaras A, Kokkinos J, Sigh S, Fletcher R. Exedrcise Capacity and all-cause mortality in prehypertensive men Am J Hypertens 2009;22:735-741. IF 3.18 25. Manolis AJ. Erdine S, Borghi C, Tsioufis K. Perioperative screening and management of hypertension J Hypertens 2010;:48. IF 4.02 26. Manolis AJ, Marketou M, Gavras I, Gavras H. Cardioprotective properties of bradykinin-role of the B2 receptor Hypertens Res 2010;33:772-777. IF 2.58 27


27. Papakostantinou A, Triadafillidou D, Panagiotakos D, Koutsovasilis A, Saliaris M, Manolis AJ, Melidonis A, Zambelas A. A high-protein low-fat diet is more effective in improving blood pressure and triglycerides in calorie-restricted obese individuals with newly diagnosed type 2 diabetes. Eur J Clin Nutrition 2010;1-8. IF 2.47 28. Parati G, Stergiou G, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imar Y, Kario K, Lurbe E, Manolis AJ, Mengden T, E O’Brien, T Ohkubo, P Padfield, P Palatini,TG Pickering, J Redon, M Revera, LM Ruilope, A Shennan, JA Staessen, A Tisler, B Waeber, A Zanchetti and G Mancia. European Society of Hypertension Practice Guidelines for home blood pressure measurement on behalf of ESH Working Group on Blood Pressure Monitoring J Hum Hypertens 2010; 24:779-785. IF 2.289 29. Kokkinos P, Myers J, Faselis C, Panagiotakos D, Doumas M, Pittaras A, Manolis AJ, Kokkinos J, Karasik P, Greenberg M, Papademitriou V, Fletcher R. Exercise capacity and mortality in older men. A 20-year follow-up study Circulation 2010;122:790-797. IF 14.74 30. Pavlidis A, Giannakopoulos A, Danias P, Manolis AJ. A case of acute myocarditis caused by pandemic (H1N1) 2009 influenza virus. J Formos Med Assoc 2010;109: 857-858. IF 1.13 31. Pavlidis AN, Giannakopoulos A, Manolis AJ. Iatrogenic giant Osborn waves Circulation. 2010;122:1519 IF 14.74. 32. Kokkinos PF, Giannelou A, Manolis AJ, Pittaras A. Physical activity in the prevention and management of high blood pressure Hel Journal Cardiology:2010;50:52-9. IF 1.92 33. Kallistratos MS, Giannakopoulos A, German V, Manolis AJ. Diagnostic modalities of the most common forms of secondary hypertension Hel Journal Cardiology . 2010;51:518-29 IF 1.22. 34. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis society (EAS). ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias. Eur Heart J 2011;32:1769-1818 IF 10. 35. Pavlidis AN, Poulimenos LE, Giannakopoulos AK, Tsoukas A, Kallistratos MS, Manolis AJ.Electrocardiographic changes in a patient with pulmonary embolism and septic shock. Korean Circ J. 2011;41:692-3. 36. Mornoş C, Ruşinaru D, Manolis AJ, Zacharopoulou I, Pittaras A, Ionac A. 28


The value of a new speckle tracking index including left ventricular global longitudinal strain and torsion in patients with dilated cardiomyopathy Hellenic J Cardiol. 2011;52:299-306. IF 1.22 37. Kallistratos MS, Pavlidis AN, Tsoukas AS, Mauropoulos D, Levantakis IP, Hesketh G, Manolis AJ. Late traumatic aortic dissection. Am J Emerg Med. 2011 Sep 9. IF 1.39 38. Pavlidis AN, Orfanidis Z, Levantakis IP, Giannakopoulos A, Manolis AJ. Twiddler’s syndrome Acute Card Care. 2011;13:194. 39. Regitz-Zagrosek V, Blomstrom Lundqvist C, Borghi C, Cifkova R, Ferreira R, Foidart JM, Gibbs JS, Gohlke-Baerwolf C, Gorenek B, Iung B, Kirby M, Maas AH, Morais J, Nihoyannopoulos P, Pieper PG, Presbitero P, Roos-Hesselink JW, Schaufelberger M, Seeland U, Torracca L; ESC Committee for Practice Guidelines, Bax J, Auricchio A, Baumgartner H, Ceconi C, Dean V, Deaton C, Fagard R, FunckBrentano C, Hasdai D, Hoes A, Knuuti J, Kolh P, McDonagh T, Moulin C, Poldermans D, Popescu BA, Reiner Z, Sechtem U, Sirnes PA, Torbicki A, Vahanian A, Windecker S; Document Reviewers, Baumgartner H, Deaton C, Aguiar C, Al-Attar N, Garcia AA, Antoniou A, Coman I, Elkayam U, Gomez-Sanchez MA, Gotcheva N, Hilfiker-Kleiner D, Kiss RG, Kitsiou A, Konings KT, Lip GY, Manolis A, Mebaaza A, Mintale I, Morice MC, Mulder BJ, Pasquet A, Price S, Priori SG, Salvador MJ, Shotan A, Silversides CK, Skouby SO, Stein JI, Tornos P, Vejlstrup N, Walker F, Warnes C. ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy : the Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2011;32:3147-97. IF 10 40. Pavlidis AN, Kallistratos MS, Paidakakos N, Manolis AJ. Pulmonary embolism caused by cysto-atrial shunt fragment. Rev Esp Cardiol. 2011;64:838-9. IF 2.53 41. Pavlidis AN, Orfanidis Z, Giannakopoulos A, Poulimenos LE, Kallistratos MS, Mpampageorgakas P, Manolis AJ. Pacemaker extrusion in a severely demented patient. Device reimplantation via the femoral approach. Exp Clin Cardiol. 2011;16:11-12. IF 2.18 42. Kokkinos P, Myers J, Doumas M, Faselis C, Pittaras A, Manolis AJ, Kokkinos J, Narayan P, Papademitriou V, Fletcher R. Heart rate recovery, exercise capacity, and mortality risk in male veterans. Eur J Prev Cardiol 2011;19:177-184. IF 2.63 29


43. Kallistratos M, Pavlidis AN, Chamodraka ES, Varounis C, Dritsas A, Laoutaris ID, Manolis AJ, Cokkinos DV. Prognostic Value of NT-proBNP at Rest and Peak Exercise in Patients With Impaired Left Ventricular Function. Angiology. 2011; 63:516-21. IF 1.51 44. Kallistratos MS, Poulimenos LE, Pavlidis AN, Dritsas A, ID, Manolis AJ, Cokkinos DV. Prognostic significance of blood pressure response to exercise in patients with systolic heart failure. Heart and vessels. 2011; 27:46-52. IF 2.05 45. Pavlidis AN, Tsoukas A, Zissimopoulos I, Hesketh G, Patestos D, Manolis AJ. Aortic arch rupture following blunt chest trauma. Echocardiography 2011; 28:42-3. IF 1.24 46. Manolis AJ, Pittaras A, Tsioufis C, Kokkinos P. Exercise and hypertension J Hypertens 2011;12:23. IF 4.02 47. Manolis AJ, Doumas M, Vigiimaa M, Narkiewicz K. Sexual dysfunction in Hypertension J Hypertens 2011;12:32. IF 4.02 48. Manolis AJ, Hamodraka ES, Poulimenos LE. Electrocardiography for the diagnosis of left ventricular hypertrophy: revisiting an old friend in times of austerity. J Hypertens.2012; 30:1325-7. IF 4.02 49. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, Graham I, Taskinen MR, Wiklund O, Agewall S, Alegria E, Chapman MJ, Durrington P, Erdine S, Halcox J, Hobbs R, Kjekshus J, Filardi PP, Riccardi G, Storey RF, Wood D; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008-2010 and 2010-2012 Committees, Bax J, Vahanian A, Auricchio A, Baumgartner H, Ceconi C, Dean V, Deaton C, Fagard R, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hasdai D, Hobbs R, Hoes A, Kearney P, Knuuti J, Kolh P, McDonagh T, Moulin C, Poldermans D, Popescu BA, Reiner Z, Sechtem U, Sirnes PA, Tendera M, Torbicki A, Vardas P, Widimsky P, Windecker S, Funck-Brentano C, Poldermans D, Berkenboom G, De Graaf J, Descamps O, Gotcheva N, Griffith K, Guida GF, Gulec S, Henkin Y, Huber K, Kesaniemi YA, Lekakis J, Manolis AJ, Marques-Vidal P, Masana L, McMurray J, Mendes M, Pagava Z, Pedersen T, Prescott E, Rato Q, Rosano G, Sans S, Stalenhoef A, Tokgozoglu L, Viigimaa M, Wittekoek ME, Zamorano JL. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). 30


Eur Heart J. 2011;32:1769-818.

IF 10

50. Manetos CM, Pavlidis AN, Kallistratos MS, Tsoukas AS, Chamodraka ES, Levantakis I, Manolis AJ. Native aortic valve endocarditis caused by Brevibacterium epidermidis in an immunocompetent patient. Am J Med Sci. 2011;342:257-8. IF 1.39 51. Pavlidis AN, Tsoukas A, Danias PG, Kallistratos MS, Levantakis I, Manolis AJ. Five-vessel aortic arch associated with a bicuspid aortic valve. J Cardiovasc Med 2012;13:460-461. IF 1.51 52. Tsioufis C,Andrikou I, Thomopoulos C, Petras D, Manolis A, Stefanadis C. Comparative prognostic role of nighttime blood pressure and nondipping profile on renal outcomes. Am J Nephrol. 2011;33:277-88. IF 2.658 53. Zacharopoulou I, Mornoş C, Manolis AJ, Kouremenos N, Tsoukas A, Pittaras A, Poulimenos L, Drăgulescu SI. The relationship between the time interval difference of isovolumic relaxation (T[IVRT-IVRTa]) and serum levels of N-terminal pro-brain natriuretic peptide in patients with with intermediate E/Ea ratio Hellenic J Cardiol. 2011;52:23-9. IF 1.22 54. Kallistratos M, Pavlidis A, Tsioufis C, Katsi V, Pittaras A, Manolis AJ. Evaluation of a patient with suspected hypertension: Aguide for general practcioners. Cardiol Clin Practice 2011;3:41-49 55. Manolis AJ, Poulimenos L E, Manolis AS. Ciprofloxacin induced cardiac arrest. Hospital Chronicles 2011;6(1):50-1. 56. Faselis C, Doumas M, Panagiotakos D, Kheirbek R, Korshak L, Manolis AJ, Pittaras A, Tsioufis C, Papademetriou V, Fletcher R, Kokkinos P. Body mass index, exercise capacity, and mortality risk in male veterans with hypertension Am J Hypertens. 2012;25:444-50. IF 3.18 57. Manolis AJ, Rosei EA, Coca A, Cifkova R, Erdine SE, Kjeldsen S, Lip GY, Narkiewicz K, Parati G, Redon J, Schmieder R, Tsioufis C, Mancia G. Hypertension and atrial fibrillation: diagnostic approach, prevention and treatment. Position paper of the Working Group ‘Hypertension Arrhythmias and Thrombosis’ of the European Society of Hypertension. J Hypertens. 2012;30:239-52. IF 4.02 58. Kokkinos P, Myers J, Doumas M, Faselis C, Pittaras A, Manolis AJ, Kokkinos JP, Narayan P, Papademetriou V, Fletcher R. Heart rate recovery, exercise capacity, and mortality risk in male veterans Eur J Prev Cardiolog. 2012;19:177-84. IF 59. Manolis AJ, Doumas M. Antihypertensive treatment and sexual dysfunction. 31


Curr Hypertens Rep 2012;14:285-292. IF 2.05 60. Andrikopoulos G, Pastromas S, Kartalis A, Toli K, Mantas I, Tzeis S, Kyprizidis C, Olympios C, Manolis AJ, Foussas S, Kranidis A, Pras A, Pipilis A, Chryssos D, Gotsis A, Trikas A, Richter D, Alexopoulos D, Parthenakis F, Theodorakis G, Kostantinides S, Vardas P. Inadequate heart rate control is associated with worse quality of life in patients with coronary artery disease and chronic obstructive pulmonary disease: The RYTHMOS study. Hellenic J Cardiol 2012;53:118-126. IF 1.22 61. Pavlidis A, Tsoukas A, Kallistraros M, Hesketh G, Manolis AJ. Relapsed pulmonary sarcoma presenting as congestive heart failure. Net Heart J (in press). Manolis AJ, M Doumas.  Antihypertensive treatment and sexual dysfunction. Curr Hypertens Rep. 2012; 14:285-92. IF 2.5 62. Manolis AJ, Kallistratos M, Poulimenos L. Recent clinical trials in atrial fibrillation in hypertensive patients Curr Hypertens Rep 2012;14:350-359. IF 2.5 63. A N Pavlidis,M S Kallistratos,G V Karamasis,A S Tsoukas,I P Levantakis, Mauropoulos D, Manolis AJ. Diagnosis and risk stratification in acute pulmonary embolism: the role of echocardiography. Reviews in Cardiovascular Medicine (Epub ahead of print). IF 0.6 64. Manolis AJ, Poulimenos LE, Kallistratos MS, Gavra I, Gavras H. Sympathetic overactivity in hypertensive cardiovascular disease. Current Vascular Pharmacology 2012 (in press). IF 2.207 65. Manolis AJ, Doumas M. Antihypertensive drug combinations containing a diuretic Advances in combination treatment for hypertension Current Hypertension reports 2012: (in press). IF 2.15 66. Manolis AJ, Doumas M., Poulimenos L, Kallistratos M., Mancia G. The unappreciated importance of blood pressure in recent and older atrial fibrillation trials J Hypertension 2012(in press). IF 4.02 67. Manolis AJ, Poulimenos L. Prevention of stroke by antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation J Atrial Fibrillation 2012 ; 5(5):84-92 68. Tsioufis C., Dimitriadis K., Thomopoulos C., Manolis AJ 32


How to Identify Coronary Artery Disease in an Asymptomatic Hypertensive Patient ? J Hypertens 2012 ; 13:54 IF 4.02

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Πουλημένος ΛΕ, Μανώλης ΑΙ. Υπέρταση και δυσλιπιδαιμίες Καρδιολογική γνώμη 2007:2(3)248-254 2. Καλλίστρατος ΜΣ, Γιαννακοπουλος Α, Γέρμαν Β, Μανώλης ΑΙ. Διαγνωστική Προσέγγιση στους Συνηθέστερους Τύπους Δευτεροπαθούς Υπέρτασης. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση Τόμος 54 τεύχος 4 3. Καλλίστρατος ΜΣ, Γιαννακόπουλος Α, Λεβαντάκης Ι, Μανώλης ΑΙ. Το Ενδονεφρικό Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτασίνης. Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, 2009 (10ος Κύκλος) 4. Mornoş C, Ruşinaru D, Mανωλης ΑΙ, Zαχαροπουλου Ι, Πιτταράς Α, Ionac. H Αξία ενός Νέου Δείκτη Ανίχνευσης Τοιχωματικών Σημάτων (Speckle Tracking Index) που Συμπεριλαμβάνει τη Συνολική Επιμήκη Παραμόρφωση και Συστροφή της Αριστερής Κοιλίας σε Ασθενείς με Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011, 52: 74-82 5. Στεργίου ΓΣ, Bαζαίου Α, Στεφανίδης Κ, καπόγιαννης Α, Γεωργακόπουλος Δ, Δούμα Σ, Δούμας Μ, Ζεμπεκάακης Π, μακρής Θ, Τσιούφης Κ, Μανώλης ΑΙ. Υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους: Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση: Κέιμενο συμφωνίας της Ελληνικής Ευταιρείας Υπέρτασης Αρτηριακή Υπέρταση 2011; 20:13-25. 6. Κουρεμενος Ν, Ζαχαροπουλου Ι, Χαμοδρακ Ε, Ζαχαροπουλος Γ, Καλλιστρατος Μ, Τριανταφυλλιδη Ε, Mornos C, Πιτταρας A, Χιωτελης I, Μανωλης AI, Γαβρας X. Γενετική Μελέτη του Ελληνικού Υπερτασικού Πληθυσμού. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012, 53: 248-257 7. Καλλίστρατος ΜΣ, Κοντογιάννης Ν, Μανώλης ΑΙ. Νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης. Αρτηριακή Υπέρταση (in press) 8. Τσινιβίζωφ Π, Καλλίστρατος ΜΣ, Μανώλης ΑΙ Αρτηριακή υπέρταση και κολπική μαρμαρυγή: διαγνωστική προσέγγιση, πρόληψη και θεραπεία. Αρτηριακή Υπέρταση (in press) 9. Καλλίστρατος ΜΣ, Κοντογιάννης Ν, Μανώλης ΑΙ. 33


Νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης. Αρτηριακή Υπέρταση (in press) 10. Μπακαλάκου Κ., Καλλίστρατος Ε., Ζαχαροπούλου Ι., Μανώλης ΑΙ.Αρτηριακή Υπέρταση στους Διαβητικούς. Υπάρχει Ανάγκη Επαναπροσδιορισμού των στόχων?Αρτηριακή Υπέρταση (in press) 11. Λέζος Β., Χαμόδρακα Ε. Διαδερμική αντιμετώπιση βαλβιδοπαθειών Εξελίξεις 2012 Προοπτικές 2013 στην Καρδιολογία 2012; 7:43-48

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ελληνικά Συγγράματα 1. Πουλημένος ΛΕ, Μανώλης Α. Ι. Επιθετική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης: Προστασία οργάνων στόχων με το συνδιασμό περινδοπρίλης ινδαπαμίδης. Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων από το γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 2007; 297-307 2. Μανώλης ΑΙ, Γιαννακόπουλος Α. Κατευθύνσεις για την πρόληψη των καρδιαγγειακών και νεφρικών επιπλοκών του Διαβήτη με βάση τη μελέτη ADVANCE. Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων από το γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 2008;249-253 3. Πιτταράς Α, Παπαβασιλείου Μ, Γράσσος Χ, Καλλίστρατος ΜΣ, Πουλημένος ΛΕ, Μανώλης ΑΙ. Επανεκτίμηση των Ευρωπαικών οδηγιών για τη διαχείρηση της υπέρτασης. Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής εταιρίας υπέρτασης για τη διαχήρηση της αρτηριακής υπέρτασης 2009. Ελληνική Εταιρία Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής προστασίας, επιβεβαίωση του οφέλους της επιθετικής υπολιπιδιαμικής αγωγής με στατίνες στη δευτερογενή πρόληψη, μέσα από σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδουςΑντιμετώπιση συνήθων παθήσεων από το γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 2009; 287-296. 4. Πουλημένος ΛΕ, Καλλίστρατος ΜΣ, Μανώλης ΑΙ. Συνέπειες της υπέρτασης-καρδιά. Υπέρταση θεωρία και πράξη (2012);(12) 133-41 5. Καλλίστρατος ΜΣ. Γιαννακόπουλος Α., Μανώλης Α.Ι. Η ανθεκτική υπέρταση Τιμητικός Τόμος καθ. Δ. Κόκκινου 2012; 243-252 6. Πουλημένος ΛΕ, Μανώλης ΑΙ Επιβεβαίωση του οφέλους της επιθετικής 34


υπολιπιδιαμικής αγωγής με στατίνες στη δευτερογενή πρόληψη, μέσα από σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδουςΑντιμετώπιση συνήθων παθήσεων από το γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 2009; 287-296

Β. Διεθνή Συγγράμματα 1. Manolis AJ, Gavras Ι. Hypertension and the heart. The year of Hypertension 6 (2007); 85-107 2. Manolis AJ, Tsioufis C. The diagnostic approach in uncomplicated and complicated hypertension. Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension 2008;190-96 3. Manolis AJ, Kolovou G. Classical and new risk factors Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension 2008;42-48 4. Manolis AJ, Tsioufis C. The diagnostic approach in uncomplicated and complicated hypertension. Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension 2012 (in press) 5. Manolis AJ, Kallistratos M. Classical and new risk factors Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension 2012 (in press) 6. Manolis AJ, Kostis J. Hypertension and atrial fibrillation Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension 2012 (in press) 7. Poulimenos LE, Manolis AJ, Kallistratos M Atrial fibrillation: Modern Epidemiologic and Therapeutic Aspects. Special issue in Hypertension Editors: G. Mancia, A. Berbari 2012; 427-438 8. Kallistratos MS, Pavlidis A, Manolis AJ. Follow up of Patients with Resistant Hypertension Editor: G. Mancia 2012 (in press).

35


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: 1. Ολοκληρωμένη Μελέτη Αξιολόγησης Καρδιαγγειακών Τελικών Σημείων και Εκβάσεων με Rimonabant –Comprehensive Rimonabant Evaluation Study of Cardiovascular ENDpoints and Outcomes). Tυχαιοποιημένη, πολυεθνική, πολυκεντρική, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, δύο σκελών, παραλλήλων ομάδων μελέτη του Rimonabant σε δόση των 20 ���������������������������������������������������������������������������� mg�������������������������������������������������������������������������� άπαξ ημερησίως για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με κοιλιακή παχυσαρκία και αθροιστικούς παράγοντες κινδύνου (Crescendo study) 2. Πανευρωπαική τυχαιοποιημένη, παραλλήλων ομάδων, 2 σκελών, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλή τυφλή, πολυκεντρική μελέτη του Rimonabant των 20mg άπαξ ημερησίως στη θεραπεία ασθενών με κοιλιακή παχυσαρκία με δυσλιπιδαιμία με ή χωρίς άλλες συν- νοσηρότητες (Eternal study) 3. Τυχαιοποιημένη Εκτίμηση μιας Μακράς Διάρκειας αντιπηκτικής θεραπείας που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα κα την ασφάλεια δύο τυφλών δόσεων του dabigatran etexilate με ανοιχτή χορήγηση βαρφαρίνης για την πρόληψη εγκεφαλικών και συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή: μια προοπτική, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων μελέτη μη κατωτερότητας. (Rely study) 4. Η δράση της επλενερόνης έναντι του εικονικού φαρμάκου στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα και την νοσηλεία σε νοσοκομείο εξαιτίας καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με χρόνια συστολική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας ΝΥΗΑ ΙΙ. (Emphasis- ΗF study) 5. Οι επιδράσεις της ιβαμπραδίνης στα καρδιαγγειακά συμβάντα σε ασθενείς με μέτρια έως βαρείας μορφής χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Τριετής τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο διεθνής πολυκεντρική μελέτη. (Shift study) 6. Τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη φάσης III ελέγχου της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ενδοφλέβιας σιδηρικής καρβοξυμαλτόζης (Ferinject) σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο, σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και σιδηροπενεία». (Vifor study) 7. Προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, διπλή εικονική, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική, υποκινούμενη από σύμβαμα μελέτη μη κατωτερότητας για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του χορηγούμενου άπαξ ημερησίως από του στόματος Rivaroxaban (BAY 59-7939) με ρυθμισμένης δόσης από του στόματος βαρφαρίνη για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου και συστηματικής εμβολής εκτός του κεντρικού νευρικού συστήματος σε συμμετέχοντες με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή»(Rocket study) 8. Μια Κλινική Μελέτη Έκβασης της Νταραπλαντίμπης έναντι Εικονικού Φαρμάκου σε ασθενείς με Χρόνια Στεφανιαία Νόσο για τη Σύγκριση της Επίπτωσης των Μείζονων Καρδιαγγειακών Κλινικών Συμβαμάτων (MACE).(Stability study)

36


9. Τυχαιοποιημένη, Διπλή Τυφλή, Διπλά εικονική, Παράλληλων Ομάδων, Πολυκεντρική, Πολυεθνική Μελέτη Φάσης 3 για την αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του DU-176b Έναντι της Βαρφαρίνης σε ασθενείς με κολπική Μαρμαρυγή – Αποτελεσματική Αντιπηκτική Αγωγή με Παράγοντα Χα Επόμενης Γενιάς στην Κολπική Μαρμαρυγή (Engage – AF TIMI – 48) 10. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της χορήγησης συνδυασμού ζοφενοπρίλης + υδροχλωροθειαζίδης έναντι ιρβεσαρτάνης + υδροχλωροθειαζίδης σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση μη ελεγχόμενη από προηγούμενη μονοθεραπεία. 11. «Θεραπεία Σταθερής Στεφανιαίας Νόσου σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (COPD). Ο ρόλος του ελέγχου της Καρδιακής Συχνότητας» (Rythmos study) 12. Δράση της ιβαμπραδίνης σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο χωρίς κλινική εκδήλωση καρδιακής ανε­πά­ρκειας. Μια τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο διεθνής πολυκεντρική μελέτη (Signify study). 13. AMB110094, ένα Πρόγραμμα Παρατήρησης για την Παρακολούθηση της Αμπρισεντάνης Μετά την Κυκλοφορία της στην Αγορά (Volt study) 14. Μακροχρόνια παρακολούθηση των προτύπων αντιθρομβωτικής θεραπείας σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (Epicor study) 15. Σύγκριση της Προσουγρέλης και της Κλοπιδογρέλης σε Ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ACS) με Ασταθή Στηθάγχη /Έμφραγμα Μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση ST (UA/ NSTEMI) οι οποίοι Αντιμετωπίζονται Φαρμακευτικά –Η Μελέτη TRILOGY ACS. (Trilogy study) 16. Μία τυχαιοποιημένη Διεθνής, Πολυκεντρική, ανοιχτή μελέτη για την τεκμηρίωση του βέλτιστου χρόνου έναρξης της θεραπείας με δρονεδαρόνη μετά από καρδιομετατροπή με δόση φόρτισης αμιωδαρόνης σε ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή που χρήζουν μετατροπής της ΚΜ σε φλεβοκομβικό ρυθμό. (Artemis study) 17. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη βάσει συμβάντων του υποδόριου canakinumab χορηγούμενο ανά τρίμηνο για την πρόληψη των επενεμφανιζόμενων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς σε σταθερή κατάσταση μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με αυξημένη C αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας(hsCRP) (Cantos study) 18. Μία Διπλά-Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας της Θεραπείας με Ενδοφλέβια Έγχυση Omecamtiv Mecarbil σε Ασθενείς με Συστολική Δυσλειτουργία Αριστερής Κοιλίας που Νοσηλεύονται για Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια (AMG 423 study) 19. Μία Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση του Αντικτύπου της Επιπρόσθετης Μείωσης της LDL Χοληστερόλης σε Μείζονα Καρδιαγγειακά Επεισόδια όταν το AMG 145 Χρησιμοποιείται σε Συνδυασμό με Θεραπεία με Στατίνες σε Ασθενείς με Κλινικά Έκδηλη Καρδιαγγειακή Νόσο (AMG

37


415 study) 20. Επιδημιολογική Μελέτη Παρατήρησης των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στον Ελληνικό Πληθυσμό.(Phaethon study) 21. Διεθνές Μητρώο για την Ανάταξη της Κολπικής Μαρμαρυγής (Rhythm-AF) 22. Προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας του έτοιμου συνδυασμού Περινδοπρίλης/Αμλοδιπίνης και της συμμόρφωσης υπερτασικών ασθενών ύστερα από 6μηνη αγωγή 23. Μια πολυκεντρική, ανοιχτού σχεδιασμού, μη παρεμβατική, κλινική μελέτη παρατήρησης μιας ομάδας, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της δράσης της θεραπείας με ατορβαστατίνη (ZARATOR) στη μείωση των λιπιδίων του ορού ασθενών με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία. 24. Πολυκεντρική επέκταση μακράς διαρκείας θεραπείας με dabigatran (RELY-ABLE)σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που ολοκλήρωσαν την μελέτη RELY και μία συγκεντρωτική τυχαιοποιημένη μελέτη για την εκτίμηση της επίδρασης της παρέμβασης εφαρμογής γνώσεων στα σημεία έκβασης των ασθενών (Relyable study) 25. Τρέχουσα Κλινική Πρακτική στην Αντιμετώπιση της Κολπικής Μαρμαρυγής στην Ελλάδα: Μελέτη MANAGE-AF (Manage-AF) 26. Registry of Atrial Fibrilation to Investigate New Guidelines (R.A.F.T.I.N.G) 27. Μια διπλή τυφλή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, πολυπαραγοντική, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτης παράλληλων ομάδων, διάρκειας 8 εβδομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του aliskiren χορηγούμενου ως μονοθεραπεία καθώς και σε συνδυασμό με αμλοδιπίνη σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση. (Novartis CSPA100A2305) 28. Μια παράλληλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη αξιολόγηση της κλοπιδογρέλης σε συνδυασμό με ασπιρίνη, με παραγοντική αξιολόγηση της ιμπεσαρτάνης, με στόχο την πρόληψη των αγγειακών επεισοδίων, σε ασθενείς με Κολπική μαρμαρυγή (Αctive study) 29. Μελέτη εκτίμησης των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταπόκριση των υπερτασικών ασθενών στη θεραπευτική αγωγή με ιμπεσαρτάνη και ιμπεσαρτάνη/ υδροχλωροθειαζίδη IRBEH_L_03792 (Zeys study) 30. Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, της επίδρασης του ενέσιμου αναιωρήματος KW-3902 σε ενδείξεις και συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, τη διούρηση, τη νεφρική λειτουργία και τα κλινικά αποτελέσματα σε ασθενείς νοσηλευόμενους με επιδεινούμενη νεφρική λειτουργία και καρδιακή ανεπάρκεια που απετεί ενδοφλέβια θεραπεία. (Reach up study)

38


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α) Boston University, Medical School, Boston, USA B) Emory University, School of Medicine , Atlanta, GA, USA Γ) Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA Δ) Belgrade University, School of Medicine, Belgrade, Serbia Ε) Timisoara University, School of Medicine, Timisoara, Romania ΣΤ) Szolnok University, School of Medicine, Szolnok, Hungary •

Στο Boston University και Emory University, ο Συντονιστής Διευθυντής κ.Αθ. Μανώλης

έχει εκλεγεί καθηγητής ενώ στο Belgrade University , Timisoara University και Szolnok University έχει λάβει τον τίτλο του επισκέπτη καθηγητή. •

To Καρδιολογικό τμήμα του Ασκληπιείου Βούλας εκπροσώπησε στην Ελλάδα για 4 χρόνια

το κορυφαίο Καρδιολογικό και Καρδιοχειρουργικό κέντρο στον κόσμο το ‘Cleveland Clinic Health Link Greece’.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ SYNTHETIC GENOMICS Αμέσως μετά την αποκωδικοποίηση του DNA οι δύο από τους τρείς συνεργάτες (��������������������������������������������������������������������������������������� A�������������������������������������������������������������������������������������� .������������������������������������������������������������������������������������� Patrinos����������������������������������������������������������������������������� , ��������������������������������������������������������������������������� G�������������������������������������������������������������������������� .������������������������������������������������������������������������� Venter������������������������������������������������������������������� ) ήλθαν τρείς φορές στην Αθήνα μετά από πρόσκληση μας και παρουσίασαν στην Παλιά Βουλή και στο Ευγενίδιο Ίδρυμα το επιτεύγματά τους, καθώς και την εξέλιξή του τα επόμενα χρόνια. Ενώ ο κ. Α. Patrinos έδωσε διάλεξη και στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας. Το Νοσοκομείο μας συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα του ερευνητικού κέντρου ‘Synthetic Genomics’ για την ανακάλυψη άγνωστων μικροοργανισμών στις Ελληνικές Θάλασσες.

39


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΩΝ EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ΚΑΙ EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION 1. 2007 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension 2. 2009 Reappraisal of European Guidelines on hypertension management 3. 2013 Guidelines for the management of arterial hypertension 4. 2011 ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy 5. 2011 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 6. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ O Συντονιστής Διευθυντής της κλινικής κ. Αθ. Μανώλης

40

Yπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Society of Hypertension (2003-2011) ενώ συνεχίζει την παρουσία του ως Honorary Member

Eκλέχθηκε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Yπέρταση και Καρδιά» της European Society of Cardiology.

Tου ανετέθη η διοργάνωση του Παγκόσμιου Συνέδριου Υπέρτασης το 2014 στην Αθήνα

Διοργάνωσε το Παγκόσμιο Συνέδριο Ηχωκαρδιογραφίας το 2007 στη Ρόδο.

Συμμετέχει στην Συντακτική Επιτροπή ( Editorial Board) Διεθνών Περιοδικών


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2007-2012) Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής δουλειάς που γίνεται στο Kαρδιολογικό Tμήμα αλλά και της διεθνούς αναγνώρισης του τμήματός μας, ο Συντονιστής Διευθυντής κ. Αθανάσιος Μανώλης έχει κληθεί τα τελευταία 6 χρόνια και έχει δώσει διαλέξεις σε Διεθνή Συνέδρια στις ακόλουθες χώρες: Ευρώπη Αυστρία Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Ελβετία Εσθονία Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κροατία Κύπρος Λάτβια Λιθουανία Μάλτα Μ. Βρετανία Νορβηγία Ολλανδία Ουγγαρία Πορτογαλία Ρουμανία Ρωσία Σερβία Σλοβακία Σουηδία Τσεχία

Vienna Sofia Paris, Nice Munich, Frankfurt, Berlin St. Moritz, Courmayer Tallinn Dublin Madrid, Barcelona, Valencia Palma de Mallorca Rome, Milan, Brescia, Bologna, Florence,LagoMaggiore,Naples,Ischia Dubrovnik Nicosia, Limmasol, Larnaca, Paphos Riga Vilnius Malta London Oslo Amsterdam Budapest, Szolnok Lisbon Bucharest, Timisoara, Brasov, Iasi Moscow, St. Petersburg, Samara, Nozno Novogord, Krasnodar Belgrade, Nis, Kopaonik Bratislava Stockholm Prague

Αμερική New York, Boston, Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Chicago,Miami, Cleveland ΗΠΑ Mexico City, Guadalajara, Cancun, Μέξικο Νικαράγουα Managua Σαν Σαλβαντόρ San Salvador Montreal, Vancouver Καναδάς Sao Paolo Βραζιλία Buenos Aires Αργεντινή Γουατεμάλα Guatemala City 41


Ασία Βιετνάμ Ιορδανία Λίβανος Κίνα Ν. Κορέα Ντουμπάϊ Πακιστάν Συρία Σ. Αραβία Ταϊλάνδη Τουρκία

Ho Chi Minh Amman Beirut Beijing Seoul, Busan, Daegu, Gwangiu Dubai Islamabad, Lahore, Karachi, Rawalpindi, Hyderabad Damascus Riyad, Jeddah, Damman Pattaya, Bangkok Istanbul, Izmir, Antalya, Marmaris, Bodrum

Αφρική Αίγυπτος Αλγερία Λιβύη Μαρόκο Τυνησία

Cairo, Luxor, Sharm el Seich, Alexandria Algeria Tripoli Rabat, Marrakech, Casablanca Tunis

Οι ακόλουθοι ιατροί της Κλινικής έδωσαν διαλέξεις στα παρακάτω Διεθνή Συνέδρια: Αντωνακούδης Χ. Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Αποκατάστασης (EACPR) 2006 Αντωνακούδης Χ., Πιτταράς Α., Πουλημένος Λ. 21st World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound1st International Congress on Hypertension and Cardiovascular Prevention; June 2007 Πιτταράς Α, 2nd International Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention; June 2008 Κυφνίδης Κ., Πιτταράς Α., Καλλίστρατος Ε. 19th European Meeting on Hypertension – Post Congress Satellite Symposium “Hypertension and Co-Morbidities: Diagnostic Approach and Treatment”; July 2009 Κυφνίδης Κ., Πιτταράς Α. Πουλημένος Λ. 20th European Meeting on Hypertension Post Congress Satellite Symposium – “Hypertension with Subclinical and Clinical Organ Damage: Therapeutic Approach” ; July 2010 42


E Πιτταράς Α., Χαμόδρακα Ε., Πουλημένος Λ., Καλλίστρατος Ε. European Stage in Hypertension and Vascular Medicine: Theoretical-practical course in excellence center; December 2011 Αντωνακούδης Χ., Ορφανίδης Ζ., Τσούκας Α., Πουλημένος Λ., Χαμόδρακα Ε., Πιτταράς Α., Καλλίστρατος Ε. Κουρεμένος Ν. 21th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention “Hypertension and Co-Morbidities”, July 2011 Αντωνακούδης Χ., Πουλημένος Λ., Πιτταράς Α., Καλλίστρατος Ε., Κουρεμένος Ν. 22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention – Post Congress Satellite Symposium “Hypertension & Co-morbidities”, July 2012 Ζαμφίρ Τ. Congress of the Romania Society of Hypertension Iasi, Romania, 2012 Ζαχαροπούλου Ι. International Meeting of Timisoara University, Romania 2012 ESH Winter School, St Moritz, Switzerland 2012

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Συντονιστής Διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος κ. Αθ.Μανώλης έχει εκλεγεί στις ακόλουθες θέσεις: •

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας (2007-2009

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Υπέρτασης (2010-2013)

Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου του ΕΟΦ (2008-σήμερα)

Μέλος της επιτροπής εξετάσεων ειδικότητας καρδιολογίας

Μέλος της Επιτροπής Εκλογής Διευθυντών Kαρδιολογικών τμημάτων ΕΣΥ Ο Διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος κ.Κων/νος Κυφνίδης έχει εκλεγεί μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας (2011-2013). Ο Επιμελητής Α’ του καρδιολογικού τμήματος κ.Λ.Πουλημένος έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Βαλβιδοπαθειών» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας (2014-2016).

43


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. 21st World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound1st International Congress on Hypertension and Cardiovascular Prevention; June 2007 2. 2nd International Meeting on Hypertension and Cardiovascular prevention; June 2008 3. 19th European Meeting on Hypertension – Post Congress Satellite Symposium “Hypertension and Co-Morbidities: Diagnostic Approach and Treatment”; July 2009 4. 20th European Meeting on Hypertension Post Congress Satellite Symposium – “Hypertension with Subclinical and Clinical Organ Damage: Therapeutic Approach” July 2010 5. 21th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention “Hypertension and Co-Morbidities”, July 2011 6. 22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention – Post Congress Satellite Symposium “Hypertension & Co-morbidities”, July 2012 7. 24th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection and 25th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, June 2014

44


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στην Καρδιολογική Kλινική γίνονται: Α) Ενδοκλινικά μαθήματα 1. Κάθε Δευτέρα: 13:00-14:00 Παρουσίαση περιστατικού 2. Κάθε Τετάρτη: 13:30-14:30 Προσκεκλημένοι ομιλητές Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Kλινικής μας έχουν συμμετάσχει πολλοί καθηγητές από μεγάλα Kέντρα του εξωτερικού, Ελληνικά Πανεπιστήμια, καθώς και πλήθος διευθυντών και επιμελητών του ΕΣΥ από Νοσοκομεία της χώρας. 3. Κάθε Πέμπτη: 13:30 – 14:30 Κλινικά μαθήματα Όλοι οι ειδικευόμενοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια Εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής (ACLS) και έχουν λάβει πιστοποίηση. Ιατροί μετεκπαιδευθέντες στην υπέρταση έχουν συμμετάσχει στο Αdvanced Course και Summer School της ESH. Κουρεμένος Ν, Ζαχαροπούλου Ι., Καλλίστρατος Ε., Γέρμαν Β. Β) Ενδονοσοκομειακά: 1. Μαθήματα στους ιατρούς των άλλων Kλινικών του παθολογικού τομέα αλλά και των άλλων Τομέων του «Ασκληπιείου 2. Μαθήματα σε νοσηλευτές εκπαιδευόμενους στο «Ασκληπιείο Βούλας» Γ) Άλλα νοσοκομεία: Ο Διευθυντής αλλά και άλλοι ιατροί της Καρδιολογικής κλινικής συμμετέχουν κάθε έτος σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων άλλων νοσοκομείων ανά την Ελλάδα. Δ) Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Ετήσια Συνέδρια και Σεμινάρια Οι ιατροί της Κλινικής μας έχουν δώσει διαλέξεις και έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

45


ΠΕΡΑΤΩΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (2007-2012) AΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι.

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Ε. ΚΟΝΤΗ Ζ. ΚΟΥΚΟΣΗ Χ. ΛΕΒΑΝΤΑΚΗΣ Ι.

ΜΑΡΚΑΤΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΑΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Π. ΜΠΛΑΖΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.

ΠΑΤΕΣΤΟΣ Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α. ΣΤΑΜΟΥ Η. ΦΛΟΥΔΑ Ε.

EΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (2007-2012) Αναισθησιολογία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε. ΣΑΡΡΙΔΟΥ Δ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Α. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ Α. ΤΣΩΝΗ Ε.

ΜΑΤΑΛΑ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΛΕΦΤΕΡΙΩΤΗ Α. ΜΠΙΖΙΟΣ Χ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ Ε. ΓΚΛΙΑΤΗΣ Ε.

Γενική Ιατρική

Καρδιοχειρουργική

ΚΙΟΣΣΕΣ Ν. ΚΙΚΙΛΑ Χ. ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ Γ.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.

ΓΑΤΟΣ Ν. ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΔΙΑΚΟΜΗ Μ. ΡΑΖΟΥ Α. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗ Μ.

ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Ρ. ΦΛΙΝΤΡΑΣ Δ. ΓΟΥΤΗΣ Ν. ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Α.

Παθολογία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ ΘΑΝΕΛΛΑΣ Σ. ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ν. ΣΓΟΥΡΟΣ Κ. ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ Ε.

ΜΙΛΗΣΗ Ε. ΤΑΤΣΗ Λ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΥΛΟΥ Π. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Π. ΜΗΤΣΕΑΣ Π.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (2007-2012) AΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ι. ΓΕΡΜΑΝ Β. ΓΟΥΤΟΥ .

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ . ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Ε. ΧΑΛΔΑΙΟΥ Ε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ(2007-2012) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ε. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Π.

46

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α. ΣΤΑΜΟΥ Η.


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 1. Καλλίστρατος Εμμανουήλ; «Η Επίδραση Της Χορήγησης Β-Αναστολέα Στα Επίπεδα Του Εγκεφαλικού Νατριουρητικού Πεπτιδίου (BNP) Στην Καρδιακή Ανεπάρκεια»; 2009 2. Παυλίδης Αντώνιος; «Η Μεταγευματική Λιπαιμία Σε Ασθενείς Με Ετεροζυγή Μορφή Της Οικογενούς Υπερχοληστερολαιμία. Σύγκριση Με Ασθενείς Με Οικογενή Συνδυασμένη Δυσλιπιδαιμία Και Υγιείς Μάρτυρες.», 2010 3. Ζαχαροπούλου Ιωάννα “The Relationship Between Plasmatic NT proBNP Level and Tissue Doppler Parameters in Patients with Left Ventricular Dysfunction.” University of Medicine and Pharmacy Timisoara 2010 Δημοσιεύτηκε στο HJC 2010; 52:23-9 4. Κουρεμενος Νικόλαος. «Γενετική Μελέτη του Ελληνικού Υπερτασικού Πληθυσμού.» Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012, 53: 248-257 5. Μπακαλάκου Κων/να; «Νυχτερινή Υπέρταση και διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού στους Διαβητικούς ασθενείς. Συσχέτιση με την ημερήσια διακύμανση της Αορτικής Σκληρίας», 2012 6. Δασκαλάκη Αντωνία; «Διαταραχές Γεύσης και Όσφρησης στην Καρδιακή Ανεπάρκεια», 2012

47


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Ιστοσελίδα: www.cardio-asklepeion.org Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα της Kλινικής, σκοπός της οποίας είναι: Α) η ενημέρωση των ιατρών σε όλες τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις Β) η ενημέρωση του κοινού σε θέματα καρδιαγγειακής πρόληψης, καρδιακών παθήσεων και απάντηση από εξειδικευμένο καρδιολόγο σε τυχόν ερωτήσεις. Ενημερωτικά φυλλάδια Για καλύτερη ενημέρωση των ασθενών μας αλλά και καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, τυπώθηκαν και διανέμονται δωρεάν φυλλάδια που σχετίζονται με την υπέρταση, την δυσλιπιδαιμία, το σακχαρώδη διαβήτη, την καρδιακή ανεπάρκεια, και το έμφραγμα του μυοκαρδίου

48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.