Vitseløve 6 - Spis eller bli spist

Page 1


Spis eller bli spist_materie.indd 2

20.04.2020 14:41


Spis eller bli spist_materie.indd 3

20.04.2020 14:41


Spis eller bli spist_materie.indd 4

20.04.2020 14:41


Spis eller bli spist_materie.indd 1

20.04.2020 14:41


– Unnskyld, du har et brød i øret. – Hæ? – Unnskyld, men du har et brød i øret. – Hæ? – Unnskyld! Du har et brød i øret! – Hæ? Jeg hører ikke hva du sier, for jeg har et brød i øret.

Spis eller bli spist_materie.indd 2

20.04.2020 14:41


Hva kaller man en heks i ørkenen? En sandwitch. 3

Spis eller bli spist_materie.indd 3

20.04.2020 14:41


Har du hørt om hønene som hadde feber? De la bare kokte egg.

4

Spis eller bli spist_materie.indd 4

20.04.2020 14:41


To egg lå og stekte i pannen. Så sa det ene: – Steike, så varmt det er her! Da ropte det andre: – Hjelp! Et snakkende egg! 5

Spis eller bli spist_materie.indd 5

20.04.2020 14:41


– Mamma, Per kastet matpakken min i elva i dag. – Var det med vilje? – Nei, med brunost.

Spis eller bli spist_materie.indd 6

20.04.2020 14:41


– Pappa, vet du hvor mye kaviar det er i en tube? – Nei. – En runde rundt huset.

Spis eller bli spist_materie.indd 7

20.04.2020 14:41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.